Įžvalgos

Bronius Puzinavičius. Apie Lukiškių aikštės memorialo projektus – ar turėtume tylėti ir nesikišti?

Tiesos.lt redakcija   2017 m. lapkričio 9 d. 10:53

9     

    

Bronius Puzinavičius. Apie Lukiškių aikštės memorialo projektus – ar turėtume tylėti ir nesikišti?

Nemanau, kad teisūs tie, kurie sako, jog architekto, skulptoriaus, kokios nors kitos srities meno kūrėjo, kritiko ar meno istoriko išsilavinimo neturintiems žmonėms nederėtų kištis į profesionalių menininkų rengiamus viešųjų erdvių planavimo, skulptūrų, paminklų, monumentų kūrimo projektus ir tik tylomis stebėti, ką daro profesionalai ar tokiais save laikantys asmenys. Be abejo, monumentus, memorialus ar paminklus turėtų kurti meno kūrėjai profesionalai (architektai, skulptoriai). Bet ir kūrinių užsakovai bei jų „vartotojai“, t. y. visuomenė, jos atstovai (Lukiškių aikštės atveju – taip pat ir Lietuvos Respublikos Seimas, priėmęs kelis nutarimus šiuo klausimu) irgi turėtų būti išklausomi, į jų pageidavimus ir argumentus atsižvelgiama.

Ypatingai dėmesingai ir jautriai reikėtų išklausyti laisvės kovų dalyvių, politinių kalinių, tremtinių, rezistentų, patriotines ir Tėvynės gynimo idėjas puoselėjančių organizacijų atstovus, atsižvelgti į jų lūkesčius. Juk viešose erdvėse statomi monumentai – tai ne laikinų modernaus meno parodų eksponatai, sukurti siauram profesionalų ar modernaus meno gerbėjų ratui, bet visai visuomenei skirti istorinės atminties ženklai, statomi ne tik dabartinei, bet ir būsimosioms kartoms, reprezentuojantys iš kartos į kartą perduodamas pilietines ir patriotines vertybes.

Negalima sakyti, kad jau beveik 20 metų besitęsianti Lukiškių aikštės tvarkymo (ar darkymo) epopėja visuomenei nerūpi, nors pozityvaus rezultato taip ir nepavyksta pasiekti. Galima konstatuoti, kad ir pastaruoju metu Lukiškių aikštės problemos nestokoja dėmesio. Žiniasklaidoje pasirodė nemažai publikacijų, kuriose ne tik menininkai, bet ir plačiai žinomi kitų profesijų žmonės aštriai kritikavo Lukiškių aikštės rekonstrukcijos procesą, Kultūros ministerijos vadovybę, kuri Šiuolaikinio meno centrui pavedė organizuoti vadinamąsias Kūrybines dirbtuves Lukiškių aikštės memorialui sukurti, paskyrė akivaizdžiai šališką ir šio memorialo sukūrimu nesuinteresuotą projektų vertinimo komisiją. (žr. N. Rasimavičiaus, V. Valiušaičio, A. Medalinsko, V. Sinicos, V. Radžvilo, dailininko A. Každailio, architekto A. Karaliaus, skulptoriaus V. Simanavičiaus ir kitas pastarojo laikotarpio publikacijas bei pasisakymus Lukiškių aikštės tvarkymo, paskirties ir memorialo kūrimo joje klausimais įvairiuose informaciniuose portaluose). 

Pirmieji, sakyčiau, akivaizdžiai apgailėtini minėtų Kūrybinių dirbtuvių bei projektų atrankos ir vertinimo komisijos darbo rezultatai jau akivaizdūs. Todėl visuomeninis judėjimas „Vilniaus forumas“ paskelbė pareiškimą, kuriame konstatuojama, jog: „daroma viskas, kad Lietuvos sostinės širdyje neatsirastų reprezentacinė valstybės aikštė, [...] visuomenei mėginant primesti įvairius paminklo pakaitalus ir surogatus be aiškių valstybingumo žymenų“ ir reikalaujama Kultūros ministrės L. Ruokytės-Jonsson, kaip nesugebančios ar nenorinčios deramai spręsti paminklo laisvės kovotojams Lukiškių aikštėje klausimą, atsistatydinimo, ar atstatydinimo. (žr. Vilniaus forumas kviečia pasirašyti peticiją-pareiškimą dėl Lukiškių aikštės memorialo. tiesos.lt.  2017 m. spalio 10 d.).

Vilniaus forumo iniciatyvinė grupė parengė peticiją su atitinkamais reikalavimais ir paragino neabejingus piliečius ją pasirašyti. Lapkričio 8-tosios ryto duomenimis šią peticiją jau pasirašė 1667 žmonės. (žr. peticijos.com. Naujausios peticijos. Dėl Vyčio paminklo Lukiškių aikštėje).

Spalio 30 dieną įvykusiame visuomeninių judėjimų „Talka kalbai ir tautai“ bei „ Vilniaus forumas“ atstovų susitikime aptartos ne tik ilgalaikio bendradarbiavimo siekiant išsaugoti Tautą ir Valstybę pagrindinės kryptys ir būdai, bet ir pasirengimas „Talkos“ inicijuojamam mitingui, kuriame bus reikalaujama įtvirtinti Lukiškių aikštės, kaip valstybės reprezentacinės aikštės, statusą ir tinkamai įamžinti istorinius Lietuvos valstybingumo siekius bei žuvusiųjų už šalies Laisvę atminimą. Mitingas turėtų įvykti lapkričio 17 dieną, 12 valandą Lukiškių aikštėje.

Susitikimo metu pabrėžta, kad mitingas galėtų ir turėtų tapti paskata patriotiškiems piliečiams burtis į plačią visos Tautos talką Lietuvai išsaugoti. Nutarta kreiptis į visuomenę, o ypač į visas patriotines ir pilietines organizacijas prašant skleisti žinią apie įvyksiantį mitingą ir kviesti aktyviai dalyvauti jų narius. (žr. „Susitiko Vilniaus forumo ir Talkos atstovai“. propatria.lt., 2017-10-31).

Tačiau aktyvių, patriotines nuostatas puoselėjančių visuomenės atstovų susirūpinimo, atrodo, negirdi kita suinteresuotoji pusė – Kultūros ministerijos, Šiuolaikinio meno centro, projektų atrankos ir vertinimo grupės atstovai. Atsitvėrę nuo visuomenės tylos siena jie patyliukais ir toliau bando prastumti tik jiems patiems priimtinus sprendimus, o gal ir rezga planus, kad ir vėl, jau kelintą kartą, projektas būtų sužlugdytas ir joks monumentas Lukiškių aikštėje nebūtų pastatytas. 

Lapkričio trečią dieną vadinamųjų Kūrybinių dirbtuvių Lukiškių aikštės memorialui sukurti organizatoriai pasiūlė balsuoti už penkis tariamo memorialo projektus, kuriuose faktiškai jokio valstybę reprezentuojančio monumento bei laisvės kovotojų atminimo memorialo nėra. Priminsime, kad šiuos 5 projektus organizatorių paskirta vertinimo komisija slaptai ir neaiškiu būdu atrinkto iš trisdešimties atrankos komisijai pateiktų. 

Manau, kad neturėtume balsuoti ir dalyvauti šitoje tariamai demokratines sprendimų priėmimo procedūras imituojančioje parodijoje, leistis būti kvailinami legitimuojant šališkus Kultūros ministerijos ir Šiuolaikinio meno centro sudarytos komisijos sprendimus, kurie akivaizdžiai prieštarauja žinomiems Seimo nutarimams ir visuomenės apklausų rezultatams. (žr: V. Sinica. Lukiškių Vytis tampa demokratijos egzaminu. tiesos.lt., 2017-10-05; A. Medalinskas. Ar gebame pagerbti mirusiųjų už laisvę atminimą? lzinios.lt, 2017-10-31).

Memorialo Lukiškių aikštėje kūrimo procesas man primena protu sunkiai suvokiamą ir dar sunkiau žodžiais įvardijamą dalyką. Jis gal net primena pasakojimus apie tai šen, tai ten esą pasirodančius ateivius iš kosmoso, kurie nors ir negirdi, nesupranta Žemės gyventojų kalbos, nebendrauja su jais, bet vis tiek tariasi išreiškiantys jų valią, bandydami žmonėms „įpiršti“ savo nesuvokiamų eksperimentų rezultatus. Tie „ateiviai“, atrodo, pasižymi ir dar vienu neeiliniu gebėjimu – apakinti ir apkurtinti tam tikras žmonių grupes, šiuo atveju – Lietuvos Respublikos Seimo narius, kurie tarsi negirdi ir nemato, kas dedasi jų pašonėje ir kaip „įgyvendinami“ jų pačių priimti sprendimai.

Bet, tikriausiai, Seimas ir girdi, ir mato, kas vyksta, o jo priimti nutarimai – tėra tik širma, už kurios slepiasi Seimo abejingumas Lukiškių aikštės problemoms, atvėręs kelią Kultūros ministerijos klerkų „kūrybinei veiklai“. Ir nesvarbu, kad dėl to Lukiškių aikštė nebus suformuota kaip pagrindinė Lietuvos valstybės aikštė, joje nebus pastatytas deramas valstybę reprezentuojantis monumentas bei laisvės kovotojų atminimą įamžinantis memorialas.

Iš lapkričio pradžioje paviešintų penkių Lukiškių aikštės memorialo projektų gal mažiausiai „ufonautiškas“ yra Gintaro Čaikausko, Kęstučio Akelaičio, Lino Naujokaičio, Rimanto Dichavičiaus ir Arūno Sakalausko projektas „Atminti ir pagerbti“. Dabartinis šio projekto variantas, manau,  yra netinkamas realizuoti, bet gal ir galėtų būti laikomas pagrindu tolimesniam projekto tobulinimui, vystymui bei kūrybinėms paieškoms.

Projekto aiškinamajame rašte sakoma, kad jį sudaro trys pagrindiniai elementai: 1) akmeninis apskritimas aikštės grindinyje – „Šimtmečio ratas“; 2) paaukštinta granitinė „Tūkstantmečio juosta“ su skulptoriaus Arūno Sakalausko kuriama „Laisvės kario“ skulptūra; 3) stiebas su istorine Lietuvos valstybės vėliava. (žr.: Šiuolaikinio meno centras. Lukiškių aikštės memorialo dirbtuvės. Penki memorialo projektai. Projektas „Atminti ir pagerbti“).

Pirmiausia kyla klausimas, kodėl aikštės, kuri neva kuriama kaip valstybę reprezentuojanti aikštė, pagrindinis vertikalus akcentas yra Lietuvos valstybės istorinė, bet ne dabartinė valstybinė vėliava? Juk visi žinome, kad Lietuvos valstybę reprezentuoja, jos oficialus simbolis yra Lietuvos Trispalvė. Ar Lietuvos valstybė jau yra tik istorinė kategorija? Aš nesu nusiteikęs prieš istorinę vėliavą, gal ji jau ir „prigijo“ Lukiškių aikštėje, bet manau, kad šita vėliava, traktuojama kaip pagrindinis, centrinis vertikalus kuriamo monumento akcentas, nėra geras sprendimas ir abejotinos prasmės dalykas.

Didelio formato, aukštai iškeltai Lietuvos valstybės istorinei ar Vyčio vėliavai gal reikėtų paieškoti kitos tinkamos vietos. Gal ta vieta galėtų būti, pvz., ant Kreivojo arba Trijų kryžių kalno, buvusios Kreivosios pilies vietoje? Juk šitą kalną kaip tik ir rengiamasi tvarkyti. Tik kad po to tvarkymo jo neištiktų Gedimino kalno likimas! Prie vėliavos Kreivosios pilies vietoje gal tiktų ir A. Sakalausko „Laisvės karys“, nes Lukiškių aikštės projekte „Atminti ir pagerbti“, mano nuomone, jis „įkurdintas“ netinkamoje vietoje.

Lukiškių aikštės pagrindinis vertikalus akcentas, pastatytas aikštės centre, manau, turėtų būti ne vėliava, bet koks nors kitas architektų bei skulptorių sukurtas kūrinys – gal stilizuota, Lietuvą simbolizuojanti moters figūra, gal kenotafas (t. y. simbolinis antkapinis paminklas), gal stilizuotas obeliskas ar koks nors kitas vertikalus panašaus pobūdžio monumentas su aukštai iškeltu tam tikros išraiškos ir formos (gal trimačiu, tūriniu, gal plokščiu) ir prie pastatyto monumento derančiu Lietuvos valstybės herbu bei kitais valstybės ir pagarbą žuvusiems teikiančiais ženklais ir simboliais.


Londono kenotafas. Wikipedijos nuotr.

Šis pagrindinis vertikalus akcentas, manau, turėtų būti aikštės centre, ant pagrindinės Šiaurės–Pietų ašies ir, žiūrint iš Gedimino prospekto pusės, – už projekto autorių siūlomo „Šimtmečio rato“, kuris turėtų būti pagrindinis horizontalus aikštės akcentas, esantis dviejų pagrindinių aikštės ašių Šiaurės–Pietų ir Rytų–Vakarų – susikirtimo vietoje.

Projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad memorialinis apskritimas – „Šimtmečio ratas“ – yra aikštės kompozicijos branduolys. Jis, esą, suprojektuotas ties ašimi, kuri jungia Aukų gatvėje esančius memorialus su šiaurinėje aikštės pusėje stovinčiu kryžiumi ir atminimo lenta 1863 m. sukilėliams atminti. Man atrodo nelogiška, kad „aikštės kompozicijos branduolys“ yra ne aikštės centre, bet nustumtas į šalį. Ir ar reikalinga ta paralelinė, papildoma Pietų–Šiaurės ašis?

Juk akivaizdu, kad pagrindinė Pietų–Šiaurės ašis yra ta, kuri jungia Aukų gatvėje esančius memorialus su aikštės centre esančiu stiebu, ant kurio iškelta Lietuvos istorinė vėliava. Projekto vizualizacijoje ši ašis pažymėta tamsesnės spalvos plokščių punktyrine linija ir tęsiasi link aikštės centre esančios vėliavos. Kaip jau sakiau, derėtų, kad ir „Šimtmečio ratas“ turėtų būti aikštės centre, t. y. pagrindinių Pietų–Šiaurės ir Rytų–Vakarų ašių susikirtimo centre. O takas, nutiestas nuo „Šimtmečio rato“ link kryžiaus ir atminimo lentos 1863 m. sukilėliams atminti, neturėtų būti vadinamas ašimi, o tiesiog taku nueiti link minimos memorialinės vietos.

Pačiame „Šimtmečio rato“ centre, t. y. pagrindinių aikštės ašių susikirtimo taške, turėtų būti aukuras su tikra, gyva Amžinąja ugnimi, o ne projekte siūlomas kažkoks pakaitalas ar imitacija (švytintis kristalas). Kadangi „Šimtmečio rate“ numatomi laisvės kovotojų, aukų pagerbimo ceremonialai (garbės sargyba ir kita), tai gal šis ratas turėtų būti didesnis?

Gal ir tinkamas užrašas „Kas lengvai pamirštama, lengvai gali pasikartoti“, bet, manau, jis turėtų būti ne projekte numatytoje vietoje, bet ant Amžinosios ugnies aukuro. Projekte šiam užrašui numatyta vieta, manau, labiau tiktų pagarbai išreikšti, gėlėms ir vainikams padėti. 

Trys akmens plokščių intarpai Šimtmečio rate su nepriklausomybei skirtų dokumentų paskelbimo datomis bei šiaurinėje rato dalyje numatytu įrašu lietuvių ir anglų kalbomis, kuriame įvardinta, kiek Lietuvos piliečių per šimtą metų žuvo kovose, sukilimuose, teroro aktuose, buvo įkalinti, taip pat – kiek jų buvo ištremta ir pasitraukė nuo okupacinio režimo, manau, galėtų likti ten, kur ir numatyta projekte.

„Tūkstantmečio juostą“ siūlyčiau suskaidyti į dvi dalis. „Šimtmečio rato“ kairėje pusėje būtų jos dalis, skirta istoriniams įvykiams nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo iki Abiejų Tautų respublikos žlugimo, dešinėje juostos pusėje – įvykiams nuo T. Kosciuškos ir kitų sukilimų, Tautinio atgimimo iki mūsų dienų. Be to, vietoje numatomos juostos, manyčiau, geriau tiktų sienelė, nes ant sienelės, vertikalioje, o ne horizontalioje plokštumoje padaryti įrašai ir ženklai geriau matyti iš toliau, juos patogiau skaityti, jie mažiau paveikūs aplinkos taršai.


Kairės pusės „Tūkstantmečio juosta“, manau, galėtų būti įprasminta ir papuošta ant granito plokštės ar stelos pavaizduotu Vytauto Didžiojo antspaudu, kuris simbolizuotų LDK laikotarpį, o dešinės pusės – Vyčio kryžiaus ordino Didžiojo Kryžiaus atvaizdu, simbolizuojančiu aukščiausią įvertinimą tų, kurie kovojo, dirbo Lietuvai, paaukojo dėl jos savo gyvybes. (Tas ordino atvaizdas pakeistų, manau, netinkamoje vietoje pastatytą Vyčio skulptūrą, arba A. Sakalausko „Laisvės karį“).

Už LDK laikotarpiui atstovaujančios „Tūkstantmečio juostos“ būtų galima iškelti Lietuvos valstybės istorinę vėliavą, o už moderniajam Lietuvos laikotarpiui – Lietuvos Trispalvę. Taigi atsirastų tinkamos vietos abiem mums brangioms vėliavoms.

Man regis, kad jeigu aplink „Šimtmečio ratą“ sukurtume darnią skirtingo aukščio vertikalių ir prasmingų akcentų kompoziciją, kuri kartu su „Šimtmečio ratu“, Amžinosios ugnies aukuru, „Tūkstantmečio juosta“, taip pat istorinės atminties ženklais, esančiais aikštės Pietų–Šiaurės ašyje, t. y. Aukų gatvėje ir netoli Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, gal ir galėtume sakyti, kad turime aikštę su Valstybę reprezentuojančiu monumentu bei memorialiniais akcentais.

Vyčio šalininkai irgi nebūtų nuskriausti. Vienas Vytis – didžiausias ir ryškiausias – puoštų ir įprasmintų pagrindinį aikštės centre pastatytą monumentą, kiti būtų matomi Vytauto Didžiojo Didžiajame antspaude, Vyčio kryžiaus ordino Didžiajame kryžiuje, plevėsuotų Lietuvos valstybės istorinėje vėliavoje.

P.S. Nemažai kam nepatinka ir tas chaotišku vadinamas aikštės žaliosios zonos takų išdėstymas. Aikštės sutvarkymo projekto autoriai teigia, kad takai suprojektuoti ir nutiesti atsižvelgiant į pėsčiųjų srautus ir jų judėjimo kryptis. Tačiau projekto vizualizacija ir jau atidarytos aikštės nuotraukos, ypač tos, tarsi iš paukščio skrydžio, manau, leidžia suabejoti, ar projekto autoriai nuosekliai laikėsi šių nuostatų. Matome, pavyzdžiui, kad siauresnis takas, skersai kertantis aikštės žaliąją zoną iš Vasario 16-osios gatvės ir Gedimino prospekto sankirtos kampo link J. Tumo-Vaižganto ir J. Savickio gatvių sankirtos (prie Užsienio reikalų ministerijos pastato), maždaug nuo aikštės vidurio neturi tęsinio. (žr. 5 nuotrauką) . Labai galimas dalykas, kad pėstieji, tiesindami savo maršrutus, pratęs jį ir aikštės gazone išmins savąjį taką tokiu būdu sugadindami aikštės vaizdą.

Labai tikėtina, kad aikštės ir jos prieigų gazonai bus negailestingai ištrypti ir prie visuomeninio transporto stotelės, esančios šalia aikštės, J. Tumo-Vaižganto gatvėje, nes šioje vietoje, man regis, visiškai neatsižvelgta į didelius pėsčiųjų srautus ir jų judėjimo kryptis.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Marginalas       2017-11-10 16:09

Koks skirtumas, kokias kartuves jie ten pastatys nesančiai nepriklausomybei? Paminklus reikia statyti jai esant, bet ne praradus.
Žmonės nesupranta, kad visos diskusijos ir visi “forumai”, kaip oras, reikalingi oligarchinei sodomodemokratijai, nes
1) rodo “diskusijų laisvę”,
2) skatina žmones rinkti “partijas”, kurios pasieks renkamumą tik oligarchų pagalba. Demokratija visada yra ir buvo nuo pat pradžių ne daugumos demokratija, bet demokratija mažos valdančiųjų grupės ribose, o skirtumas nuo Antikos - kad vergai naudojami kaip metamieji kauliukai: kuris oligarchų tarnas bus išrinktas.
Ir tiek.

ne, tylėti neturėtume, bet       2017-11-9 21:33

štai dabar aukštojo mokslo reforma turėtų duoti stimulą išsilavinusiems, pasaulio mačiusiems gręžtis į Lietuvą ir imti čia valdžią.
Viskas. Reik steigt tikrai konservatyvią, tikrai krikščionišką partiją, kviest studentus į talką - studentų tėvai ir seneliai turėtų irgi atsitojėt ir… pirmun

ne, tylėti neturėtume, bet       2017-11-9 21:29

Taigi, kur ir kam galime ką sakyti, kad tai, ką sakom, būtų išgirsta, į tai būtų arsižvelgta?
Kol šviesiausi protai darys savo karjeras, o neis į politiką, tol turėsim tą gėdą - neįgalius, arogantiškus seimūnus ir ciniškus ekspertus ir visiškai beteisius sąžinės dar nepraradusius “eilinius”

ne, tylėti neturėtume, bet       2017-11-9 21:24

dabar esam patekę į “pilietiškumo” spąstus: mums leidžia pakalbėti, išsakyti savo kritiką, netgi labai neigiamą - kas gali būti gėdingiau, nei pažadėti, kad perpus lems mūsų balsavimas, kuris nei sąžiningas, nei visaapimantis. Kažkoks simuliakras. Visur tik simuliakras

Neprisiskambinau į Ėlėrtė       2017-11-9 16:22

Šiandien per radiją buvo laida apie aikšte. Tas internetinis balsavimas yra NIEKINIS!Jau vien todėl , kad kievienas balsuotojas gali “balsuoti” kiek norį kartų . bet kokiais vardais nors ir už vieną  projektą.Negi jūs to nematot nežinot?

Aš už vytį, bet ne ant trokio postamento.       2017-11-9 14:36

??????????????????????????????

variantas kol sugalvosim ką nors geresnio       2017-11-9 13:20

Nedidelis straipsnelis pakišo idėją:
“2018 metų vasario 16 dieną prezidentės paleistas laikmatis iškilmingai sustos. Emigracijos - ne tik toliau tiksės, bet ir per tą šimtą dienų įgaus didesnį pagreitį. Tad, nors valdžia ir pasistengė, kad būtų sukurtas specialus Valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas žemėlapis-maršrutas, kviečiantis keliauti, pažinti šalį ir tokiu būdu švęsti Lietuvai svarbų jubiliejų, šalies gyventojai jau seniai yra pasirinkę savo „šventinį“ maršrutą.

Per devynis šių metų mėnesius taip Tėvynę „pasveikino“ jau daugiau kaip 47 tūkst. žmonių. Šis skaičius rodo, kad šiemet Lietuva tokių ypatingo gimtadienio „dovanų“ sulauks gerokai daugiau, nes per visus praėjusius metus emigravo 50 tūkst. šalies gyventojų.

Yra daugybė priežasčių, kodėl lietuviai būtent taip sveikina Lietuvą. Tačiau pagrindinė - viena. Visos 1990 m. kovo 11 d. atkurtos nepriklausomos Lietuvos valdžios ją ne statė, o griovė. Pasityčiota iš savo rankomis šalies gerovę kūrusių pensininkų ir padaryta viskas, kad gimtų kuo mažiau vaikų, o gimusieji gyvenimą įsivaizduotų tik užsienyje. Į šipulius sudaužius Valstybės praeitį ir ateitį, liko tik smulkmena - sunaikinti jos dabartį. Kad tai tik technikos reikalas, įrodo atbulinis laikmatis. Ne, ne prezidentinis, o realaus mūsų visų gyvenimo.”
Pastatykime atbulinės tvarkos laikmatį aikštėje- kiek dar liko Lietuvai gyvuoti. emociškai stipru ir praktiška.

Jzp       2017-11-9 12:51

Taip beviltiškai “suprojektuotoje” ir “rekonstruotoje” aikštėje kaip dabar pridirbta, statyk ką nori, joks, net ir geriausias meno kūrinys/monumentas neišgelbės situacijos.
Išeitis?
Išieškoti niekams iššvaistytas lėšas iš kaltų ir sukūrus normalų projektą viską perdaryti normaliai.

Lietuvoje visi tik       2017-11-9 9:22

šneka ir niekas nieko nedaro.Na,medikai parodė judesį.


Rekomenduojame

Arvydas Juozaitis. Latvijos parlamentas nepritarė Globalios migracijos paktui

Raimondas Kuodis R. Karbauskiui: Nustokit kraupinę visuomenę kosmine suma – pakėlus mokytojų vidutinę algą 150 €, per metus reiktų 50 mln.

Valdas Vižinis profsąjungiečiams: Gal esate akli, kurti? Nematote, kad jus įvelia į politinę priešpriešą?

Laisvės kovotojų sąjungos protestas dėl Nacionalinės kultūros ir meno premijos skyrimo Mariui Ivaškevičiui (papildyta)

Grėsmės vaikams pagal Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymą

Stasys Jakeliūnas. Dar kartą apie Švedijos ekonomiką ir jos bankus

Valdas Vasiliauskas. Vyriausieji etikos juokdariai

Degėsys Liutauras. Du biznio planai: vienas – mokytojams, o kitas – premjer-ministrui…

Andrius Švarplys. Jei tai nėra žiniasklaidos paskelbtas karas demokratijai ir piliečių atstovavimui, tai kas tuomet tai yra?

Algimantas Rusteika. Lapinas, kuriam visada reikia taip, kaip reikia

Vytautas Daujotis. Aukštasis mokslas – viltys ir realijos

Kauno Forumas: Raginame visuomenę ir mokytojus kritiškai vertinti politinio elito statytinių bandymus „tarpininkauti“ dialogui su valdžia

A. Juozaičio pareiškimas dėl Seimo priimtos rezoliucijos „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“

Saulius Dambrauskas. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas neatitinka Konstitucijos

Letas Palmaitis. Smūgis neigiantiems Kristų: moderni skaičiuoklė patvirtina Jį gimus tada, kaip ir spėta, ir tai nė kiek nesikerta su Evangelija

Policijos pareigūnas apie Garliavos pamokas ir streikuojančius mokytojus: Kuo jie skiriasi nuo teroristų?...Neišeis gražiuoju, bus „išvesdinti“

Dvi Seimo rezoliucijos dėl JT migracijos sutarties: už  ir prieš (papildyta)

„Lietuvos ryto“ televizija: už „Matuko reformos“ – norvegų verslas

Vytautas Sinica. Eurofederalizmas ardo Europos Sąjungą

Raimondas Kuodis. „Santa-barbara“ prasideda: užuot aukojęs bokštą, Karalius šį rytą paaukojo tris pėstininkus

Konferencijos „ES ateitis: suverenių valstybių Europa“ vaizdo įrašas

Mindaugas Puidokas iš Andriaus Tapino suręstų „Barikadų“

Andrius Švarplys. JTO Migracijos sutartį paskaičius

Arvydas Juozaitis. Migracija ir globalizmas

Algimantas Rusteika. Žaidimėlis: įkąsk varžovui prie lovio. Bet taip, kad ir sistemą apgintum

Bronislovas Burgis. Kad vergai neugdytų vergvaldžių. 12 tezių mokyklai

Valdas Vasiliauskas. Dalinkite kortas iš naujo

Vytautas Rubavičius. Vaikų „ėmimo“ ideologija ir ekonomika

Arvydas Juozaitis. VDU Politikos ir diplomatijos fakulteto vadovybė išsigando diskusijų

Ingrida Šimonytė apie mokytojus, bibliotekininkus ir medikus

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.