Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Bronislovas Genzelis. Valstybės išdavimas?

Tiesos.lt siūlo   2017 m. gruodžio 22 d. 13:46

39     

    

Bronislovas Genzelis. Valstybės išdavimas?

savastis.lt

Retkarčiais pasižiūriu Rusijos TV. Ir nuolat girdžiu: „Netrukus neliks Lietuvos vardo pasaulio žemėlapyje. Ne, jų niekas neužpuls… Jie susinaikins patys…“

Jeigu domėsimės pasaulio istorija, nesunkiai įsitikinsime: vienos tautos buvo sunaikintos užsienio grobikų, kitos pačios išsigimė. Koks mūsų likimas? Ardant Rusijos imperiją, pasivadinusią Tarybų Sąjunga, mes buvom avangarde. O dabar? Prieš pradėdami kalbą, kas vyksta mūsų krašte, prisiminkime istorijos pamokas.

Rusija kaip valstybė formavosi neturėdama išėjimo prie jūros. Caras Petras I suprato, kad išėjimas prie jūros būtinas. Tam jis pašventė savo gyvenimą. Jam pavyko įveikti Livoniją ir išeiti prie Baltijos jūros ir įkurti pirmąjį Rusijos uostą prie Baltijos jūros, žinomą Peterburgo vardu. Kitiems Rusijos carams pavyko atsidurti ir prie Juodosios jūros. Žlugus Tarybų Sąjungai, Rusijos geografinė padėtis iš esmės pasikeitė. Neatsitiktinai V. Putinas šį vyksmą pavadino didžiausia XX amžiaus katastrofą, kurios pasekmes būtina atitaisyti. Ieškoma silpniausių grandžių. Ir žvilgsnis nukrypo į mūsų kraštą.

Be to, po Antrojo pasaulinio karo Rusijai kaip karo grobis atiteko Karaliaučiaus kraštas, kuriame įkurdintos karinės bazės ir vienintelis neužšąlantis jūros uostas Baltijos jūroje. Rusija neturi tiesioginio sausuma susiėjimo su šiuo kraštu, o tai jai būtina. Norėdami geriau suprasti, kas vyksta mūsų krašte, prisiminkime įvykius Kryme, kuriame pavyko inscenizuoti chaosą, po to – okupuoti, nes iš Ukrainos tik nuomojo Sevastopolio karinę bazę ir uostą, kurios sutartis turėjo būti peržiūrėta.

Dabar grįžkime į Lietuvą.
       
1991–1992 metais buvau tikrojo lietuvio Balio Gajausko vadovaujamos komisijos užsienio specialiųjų tarnybų veiklai Lietuvoje tirti narys. Tada man buvo prieinami visi Lietuvoje išlikę archyvai. Pažvelkime.

1989 metų ataskaitoje savo šefui Maskvoje Lietuvos KGB vadas generolas E. Eimuntas rašė, kad, matyt, po 1990 metų vasario rinkimų LTSR skelbs nepriklausomybę ir kad KGB tam pasiruošusi: veiks 6377 agentai (jų kartoteka mūsų nepasiekė). Kiek išliko, nežinoma. Kaip žinome, KGB funkcijas perėmė FSB.

Kitas ne mažiau įdomus dokumentas – 1990 m. balandį planas generolo S. Caplino parengtas „Metel“ („Pūga“), kuris būtų realizuojamas paskelbus „Ypatingąją padėtį“. Jame įvardinti 273 pavojingi asmenys, o R. Ozolas, B. Genzelis, R. Gudaitis, Z. Vaišvila, A. Juozaitis, P. Vaitiekūnas, A. Medalinskas, A. Skučas, A. Terleckas ypač pavojingi (juos tikslinga likviduoti), tarp 273 yra 7 TSRS liaudies deputatai, nors jie buvo atsisakę mandatų, tačiau jų atsisakymas nebuvo pateiktas TSRS deputatų suvažiavimui, vadinasi, teisiškai jie vis dar buvo deputatai. Planui realizuoti buvo sudaryta 50 vykdytojų grupės. Jose negalėjo būti etatinių KGB darbuotojų. Apie jų sąstatą duomenų neturime, žinome tik patį faktą. Manau, tos struktūros veikia. Pasak V. Putino, buvusių kagėbistų nebūna.
         
Kas inspiruoja mūsų kultūros, švietimo ir mokslo ministrių veiklą? Okupacijos metais dėtos pastangos, kad Vilniaus universitete būtų atkurta Lietuvos istorijos katedra, dabar ji panaikinta. Žengiama dar toliau: rengiamasi likviduoti Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedras. Naikinama Baltistikos katedra. Ar neįsidėmėjome vasarą Lietuvoje apsilankiusio pasaulinio garso italų mokslininko Gvido Mikelinio pastebėjimo per TV, kad jis neįsivaizdavo, jog nepriklausomoje Lietuvoje gali taip smukti mokslas. Deja, ir po interviu mus valdantiems nepasidarė gėda ir jie šia kryptimi veikia toliau.

Iki Nepriklausomybės mumis žavėtasi. Tada buvom vieningi. Skaldymasis prasidėjo vos paskelbus Nepriklausomybę: iš pradžių buvo skirstoma į „landsbergininkus“ ir „brazauskininkus“. Vėliau pradėti juodinti Sąjūdžio pirmeiviai (šis procesas tęsiasi iki šiol). Po kiek laiko ir Vasario 16-os Signatarai (prisidengiama „žodžio laisve“) šmeižiami. Atsiranda nauji herojai. Girdžiu, kad J. Pilsudskiui reikia statyti paminklą, o Vyčio paminklo šalininkai esą nesupranta šio laikmečio dvasios. Vadinasi, Valstybės simboliai, kaip ir pati Valstybė, atgyvena.

Argi ne to siekė bolševikai teigdami, kad egzistuoja tik klasės, reikia kurti Visapasaulinę erdvę, o ne skaldytis į valstybes, tautas. Pasak jų, patogiausia būtų rusų kalba. Neabejojam, kad bolševizmas, prisidengęs „proletarinio internacionalizmo“ vėliava, rusiškojo imperializmo reiškėjas.

Galbūt ne visi skaldymo šaukliai supranta savo veiksmų sekas. Esu tikras, K. Škirpa buvo Lietuvos patriotas, tačiau negalima jo veiksmų vertinti vienareikšmiškai, kaip negalima vienareikšmiškai vertinti ir Salomėjos Nėries bei P. Cvirkos. Būčiau prieš, jeigu būtų Kosto Kubilinsko gatvės. Bet juk nei K. Škirpa, nei P. Cvirka nieko nežudė. Jų nuodėmių ieškojimas veda prie tolesnio tautos skaldymo.

Mano galvoje kirba mintis: šiems procesams diriguojama. Tai, ką girdžiu iš S. Skvernelio, kitaip kaip Valstybės išdavimu nepavadinsiu. Mūsų Konstitucijos 14 straipsnis skelbia: „Valstybinė kalba – lietuvių kalba“. Šis straipsnis gali būti pakeistas referendumu, „jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai Lietuvos piliečių, turinčių aktyviąją rinkimų teisę“. Tuo tarpu S. Skvernelis užsimojo savo vyriausybės iniciatyva atsisakyti valstybinei kalbai valstybinės kalbos statuso ir pereiti prie dvikalbystės. To daryti mūsų krašte neišdrįso jokie XX amžiaus okupantai. Taigi, akivaizdu, iš kur vėjai pučia. Taigi, manau, kad minėtos ministrės vykdo užduotis.

Jeigu šis Seimas turi bent kiek politinės valios ir jaučia atsakomybę už savo valstybės likimą, tokį veikėją turi atstatydinti, o atitinkamos tarnybos –išaiškinti, kaip panašūs veikėjai atsiduria tokiuose postuose, antraip, liūdnos mūsų perspektyvos.
           
Bronius Genzelis yra prof. habil. dr., Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Tarybos narys, Kovo 11-osios Akto signataras

2017 m. gruodžio 16 d.

* * *

Trumpa replika.

Konceptualus Lietuvos valstybingumo gynimas Lietuvos 100-čio išvakarėse. Visos problemos kyla, kaip sakė Dionyzas Poška, „žvakelių degiojimas svetimose bažnyčiose“. „Vien tik auksas valdo mus ir garbės troškulio partija“ šiandien naikina Lietuvos svajonę – savą valstybę. Valstybiškai prisimename kaip Vincas Mickevičius-Kapsukas, metęs jo paties gerbtą Vincą Kudirką, nubėgo pas Leniną, o A. Sniečkus – pas Staliną kurti imperijos. Lygiai taip pat dabar eilė mūsų politikų, metę šimtametę Lietuvą, nurūko į Briuselį kurti „teisingausią“ imperiją (devynių Europos intelektualų 2017 m. spalio mėnesio pareiškimas).

Dėl rašytojų, tai valstybiškai vertintina ne kūryba, o žalinga, nusikalstama priešvalstybinė reikšminga kolaborantinė veikla, kuriai valstybinė edukacinė pagarba nedera.

savastis.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Al. Marginalui       2017-12-29 13:15

Kodėl vokiečiai,maskoliai ar lenkai buvo nubausti už žydų persekiojimą,o ne, pavyzdžiui, baltų ?

Marginalas Juozapui ir Atodėliui       2017-12-28 14:24

JUOZAPAI, be reikalo pasidavei miniai apie “babajus” - nors “Lietuvos” balsavimas tikrai gėdingas, apie “babajus” pamąstyk giliau (žr. komentarą prie Zylės publikacijos http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vytautas-sinica.-lietuvos-balsavimas-del-jeruzales-sunkiai-atplaunama-klaida).
ATODĖLI:
Vokiečių kančios nuo maskolių, kaip ir maskolių kančios nuo bolševikų, kaip ir lenkų kančios nuo vokiečių per II karą jau yra D-vo pareikalautas mokestis už antisemitizmą. Žinoma, moterys su vaikais mažai dėtos, o giliau imant, daugelis jų - germanizuoti baltai ir lenkai, nes patys vokiečiai po karo jų pabėgėlių nemėgo ir nelaikė savais, tačiau smūgis buvo valstybių piliečiams apskritai, kurie 1) remdamiesi sufalsifikuota “krikščionybe” ir idiotiškais “Protokolais” leido neregėtus žydų moterų ir vaikų pogromus (Maskolija), 2) pasinaudodami “teorija” vykdė masines žydų žudynes (Vokietija), 3) net ir po 1945 m. tęsė vokiečių darbus ir vertė žydus bėgti iš Lenkijos (Lenkija). Žr. Pr 12:3. O kad nuo to viso laimėjo britai, tai būtent šių globalizmo kūrėjų ir laukia galutinis apokaliptinis sutriuškinimnas.

pailsėk bent per šventes, Juozapai       2017-12-25 16:21

Ačiū Juozapui, kad atsiliepė ir patvirtino savo kintančią tapatybę.
Kadaise giesmelę pradėjęs lakštingala, sukdamas doroms moterėlėms galvas, žiū, laikui bėgant pradėjo paršu kruksėti.
Nebliauk, Juozapai, neaušink savo nešvankios srėbtuvės: toks tavo darbas - nervus veikia, nieko nepadarysi.
Nebent, keisk nicką ir vėl iš naujo. Iki kito priepuolio.

A todėl,        2017-12-24 10:35

kad yra Rytų Prūsija ir yra Vakarų Prūsija, ir dviejų valstybių - Lenkijos ir Rusijos ten atliktas etninis valymas. Šito etninio valymo, kai pakeliui į naują liberoidų paskirtą gyvenamąją vietą buvo nužudyta virš 6 milijonų vokiečių, pirmiausia vaikų, senių ir moterų, niekas niekad nepamirš ir teks ateity “gnatj monetu”, gali būt ramus.

Al.       2017-12-24 1:21

Prūsijos,manau, neturėtumėm vadinti Rytų Prūsija. Nors Vokiečiai ir vadina. Kaip ir Sūduvos ar Suvalkijos - Šiaurės Lenkija.

Vyrai, ar tikrai čia reikia taip draskytis ?

Deziuk,       2017-12-23 23:30

pasivadinęs kontoriniu KGB gaidžiu, nori, kad mes lenkų kovoje prieš “lubianką ir bilderbergą, prieš junkerį” taptume “Na Litwie”? Neatrodo pačiam, kad tai panašu į Tėvynės išdavystę, a? Tokių kaip pats net į KGB rezervą neimtų dėl intelekto stokos, nemanai? Tai ne šimtmečio istorija, o dabartis, kai Lietuva beveik nevaldo Pietryčių Lietuvos šiandien. Ir dar pamiršai, kokios dvi šalys realiai vykdė etninį valymą ir užgrobė Rytų Prūsija?

kontoros gaidžiui       2017-12-23 22:54

Jau kuris laikas stebiu, kaip tu subingalvi, kurstai skaitytojus prieš Lenkiją.
Kam nepatinka Kaczynskio Lenkija?
Suskiams ruskiams ir junkersiniams pidarams globalistams.
Kiekvieną dieną Lenkiją dergia siaurovizija, delpiai ir kiti režimo šiknas laižantys padugnės.
Tu, gnida, trauki iš plyšių šimto meto istorijas ir bandai manipuliuoti buratinų sąmone.
Tu kam tarnauji šmiki- lubiankai ar bilderbergui?
Ar abiem vienu metu?

to tranzitinei gorilai       2017-12-23 22:37

Ką čia trolini, deziuk? Anksčiau anglų ir prancūzų ginklais lenkai užgrobė Pietryčių Lietuvą, o dabar amerikonai padės, ane? Labai nori padovanoti Vilnių vėl kaip kraitį, ane?

tranzitinei gorilai       2017-12-23 22:31

Pirma- parodyk tą eilutę kurioje yra juozapo tvirtinimas, jog balsavimo pozicijos sumanymas gimė lietuviškų rūmų kabinetuose. Gali parodyti?
Jeigu ne- esi tiesiog suskis.
Antra- tai kad daukantynėje ir urme ne patys sugalvojo balsuoti prieš Trumpą, o galimai tik klusniai pabučiavo junkersų, makaronų ir merkelienių šiknas- tai nei kiek neatpalaiduoja nuo atsakomybės už pasekmes. Nei s pasekmės tikrai bus.
Trečia-Lietuva nėra kažkuo išskirtinė. Briuselyno svoločiai spaudimą daro arba bando daryti visiems. Ir čekams, ir lenkams, ir madjarams. Ir latviams taip pat. Tik latviai, skirtingai nuo mūsų partškolinių ir homsomolcų, neparsidavė.
Pasielgė oriai ir protingai.
Ketvirta- pats ir diskutuok su savo nupušusiu “puru”. Jk abu tai pačiai kontorai tarnaujate. Gal ne, gaidy?

sic transit gloria       2017-12-23 22:15

Jeigu “Juozapas 2017-12-23 9:44” tikrai yra mūsų “išminčius” Juozapas, tai dedame jį į babajų stalčių ir daugiau neskaitome. Tegu diskutuoja su Puru.
Tik tokiam babajui gali kilti mintis, kad balsavimo sprendimas gimė kažkuriuose Lietuvos rūmuose ar ten patupdytoje galvoje.
O kas tuo balsavimu norėta pasakyti ar padaryti Lietuvai, per metus kitus pamatysime. Nesidžiaugsime bet kuriuo balsavimo atveju.

"Istorinė klaida"       2017-12-23 20:18

Megztaberetininkams nepatinka, bet tai istorinė tiesa.

tarnyba       2017-12-23 13:19

Kontora šnenčių proga prie portalo prilipino matriošinį asilą.
Nepasisekė buduliui-bėduliui.
Teks Kalědas praleisti rašinėjant kriminal-liberastinę chuntą ginančius “komentarus”.
Šūdina tarnyba.

Budulis       2017-12-23 11:33

“Nusišneki buduli” - agentas sako, agentas žino, reik manyt.

Gal prof. Bronius Genzelis       2017-12-23 11:31

Gal prof. Bronius Genzelis pamena, gal matė, o gal regėjo šalia tų “ypač pavojingų”, padėtą 1990 m. kovo 12 d. Arvydo Juozaičio straipsnį “Istorinė klaida”? O gal šalia “Istorinės klaidos” buvo ir S. Caplino rekomendacija Kriučkovui – apdovanoti tovariščių Arvydą Juozaitį “ordinom krasnoj zvezdy”? Būtų labai įdomu sužinoti, ar tas ilgasis (273) pasmerktųjų sąrašas buvo kur nors paskelbtas? Jeigu ne, tai kodėl prof. B. Genzelis, būdamas Seimo nariu, jo neviešino? Jeigu neviešino, reikštų bendrininkavimą su okupantu, ar ne? Juk tiems žmonėms ir jų giminėms buvo kilęs mirtinas pavojus, p. prof. B. Genzeli!

>>>11:04       2017-12-23 11:09

Nusišneki buduli

>Jei pavyktų atsiimti        2017-12-23 10:54

Gal susimeskime laisvam žodžiui? Kad ir po eurą pradžioje. Žinosim, kiek mūsų yra, ir ką galim daryti su esamu pajėgumu.

to Šiandien Anglija ir        2017-12-23 10:04

Anglija ir Lenkija vėl nori pakartoti seną triuką - sukelti pasaulinį karą ir atsiimti Pietryčių Lietuvą, ane? Ponas Juozapas irgi įsigeidė Žečpospoliton ir laukia ultimatumo, kada atiduot Vilnių Lenkijai ar kaip?

Jules to $+$       2017-12-23 9:52

Gorbio laikais Neringoje KGB organizavo spec. kursus perspektyviam jaunimėliui, moksliukams-zubryliukams, kurie turės pasikabinti, atlikti niekšybę ir valdyti ateities Lietuvą. Jie dabar pastoviai neišlenda iš teliko, valdžios, merijų ir neosovietinės nomenklatūros organizuojamų svingerių vakarėlių Vilniuje. Jūs tik pažiūrėkit į VU profesūrą, rektoratus ir suprasite, kas prie ko ir dėl ko, kam? Ne vokiečiai ir ne prancūzai kviečiasi islamistus pas save, o, būdami vasalais, yra priversti tai daryti. Vasalitetas kviečiasi, o ne Europos tautos.

Prašom       2017-12-23 9:41

mums atsakyti, kuo dirbo Genzelio tėvukas, gerai? Kitaip tai tik pilstymas iš tuščio į kiaurą kartu su ambalistu Juozaičiu. Lietuvos valstybė nėra “Istorinė klaida”, bet labai norima ja tokia paversti.

$+$       2017-12-23 9:40

Ir dar.
⤵⤵⤵

Nemanau, kad Bronislovas Genzelis nežinojo fakto, kad M. Suslovo, TSKP politinio biuro nario, atsakingo už partijos ideologiją, gyvenimui einant į pabaigą, jo veiklą, tiesiogine žodžio prasme, pasisavino KGB pirmininkas J. Andropovas.

Jis sukūrė apie 5500 naujų etatų svarbiausiose TSRS organizacijose, kuriose buvo įdarbinti kadriniai KGB karininkai, o strateginėse institucijose negi tokie, kurie turėjo specialų išsilavinimą, įgytą užsienio aukštosiose. J. Andropovas tikėjo, kad galima įvesti tvarką valstybėje, tik reikia suvaldyti ir sutvarkyti komunistinės ideologijos reikalus. Naujieji specialistai vykdė stebėseną, rinko informaciją, analizavo ir siuntė apibendrinimus Lubiankai.

Kiek etatų buvo skirta Lietuvai, vargu ar kas pasakys. Aišku, kad Lietuva nebuvo “nuskriausta”. Aišku ir tai, kad tie “specialistai” nepasitraukė į savo šalies gilumą po TSRS žlugimo, kaip 1941 m.

Visos kalbos apie nepriklausomybės atkūrimą tėra mitas, inspiruotas tų pačių “specialistų”. Lietuviai savo valstybės dar nepradėjo kurti, propagandinės akcijos apie jubiliejus, aktus ar arklius skirtos tautiškai tarybiniams piliečiams, vis dar tikintiems ‘geraja” valdžia.

 

Juozapas       2017-12-23 8:44

Po niekingo lietuviško režimo atstovės balsavimo JTO parėmus babajus, manau jog Trumpas galėtų įvykdyti savo pažadą ir pamokyti mūsų padugnes.
JAV vadovas tai gali padaryti nubausdamas būtent mūsų chuntos gaują nesukeliant blogų pasekmių niekuo dėtiems Lietuvos piliečiams.
Kaip?
Paprastai ir labai efektyviai:
Amerika turi milžiniškus žvalgybinius resursus, o tai reiškia jog CIA, FTB ir kitos JAV struktūros žino labai daug.
V.Pociūno nužudymo byla, Garliavos byla, Matrioškos tikroji dosje, info apie kgb agentūrą et cet.
Jeigu Trumpas paviešintų viską ką amerikiečių tarnybos žino apie mūsų chuntą, Lietuvą engiančą gaują ta informacija nušluotų kaip cunamis.
Todėl artėjančių švenčių proga linkiu, kad mūsų niekšai elgtųsi taip kvailai ir toliau.
O Trampui linkiu laikytis savo politikos nuosekliai- įvykdyti pažadą.
Jeigu įvykdys, iš mūsų kraštą pavergusios banditų ir išdavikų gaujos leliks nei šlapios vietos.

Al.       2017-12-23 1:09

Genzelis, manau, arti tiesos - panašu, kad Lietuva užgrobta čekistinės Rusijos, o ES - kominterno. O islamistai ir sodomitai naudojami kaip taranas, turintis sutrupinti Europos stuburą.
Mūsų ginklas - viešumas. Lietuvos atstovai laisvajame pasaulyje turi paprašyti Amerikos ir Britanijos vyriausybių išaiškinti tuos 6377.

Šiandien Anglija ir       2017-12-22 23:51

Lenkija pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo sutartį.Gaila,kad Lietuva nesusilaikė dėl Jeruzalės pripažinimo ir Amerikai atsuko nugarą .

Jei pavyktų atsiimti       2017-12-22 23:34

laisvą žodį,tautai atsikovoti grupės draugų okupuotą valstybinį radiją ir televiziją,tik tada pradėtume keltis.Nes “Iš pradžių buvo Žodis”(Jn 1,1)...Teisingas,nesumeluotas žodis.

Idėja Lietuvai       2017-12-22 22:31

ir Lietuviams.
BOIKOTUOTI visus būsimus rinkimus ir referendumus iki tol, kol nebus ATLIKTA: kgb veikėjų LIUSTRACIJA ir tų žmogystų, kurie “sukūrė” 75-rių metų “indulgenciją”, išviešinimas bei veikos įvertinimas. Kadangi tokia “indulgencija” buvo DIRBTINAI sukurta, tai galima ją ir panaikinti TIESOS ir ŽMONIŲ LABUI. Tuo pačiu taps žinoma, kiek dar žmonėse žmoniškumo…...

$+$       2017-12-22 22:06

Daug ko negalima vertinti vienareikšmiškai, bet tuos kurie sudarė sąlygas tiems 6377 KGB agentams įsitvirtinti valstybės valdymo institucijose vertinimas yra tik vienas, jokių dviprasmybių nėra.

1992 m. rudenį į mūšį buvo pakeltas visas KGB agentų tinklas, Seimo rinkimus laimėjo jie. Komunistų partija buvo tik širma, klapčiuko vaidmeniui atlikti. Jei kas pamiršo, ką Prezidentas A. Brazauskas vežėsi į Vatikaną pas Popiežių, galima priminti - kagėbistą G. Petrikį. Kas formavo Lietuvos diplomatinį korpusą? Gal Lietuvos prezidentas?!

Kas vadovavo Lietuvos nacionalinio saugumo struktūroms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms? Ne šiaip sau kagėbistai, bet kagėbistai-pedofilai. Lietuvos “elitas”.

Deja, prie visų šių procesų straipsnio autorius aktyviai prisidėjo. Nanoprakartėlę Popiežiui jau nusiųsta, kas taps sekančiu prezidentu ir be rinkimų aišku.

Kad ir prastos - tam "kai tokios prastos"       2017-12-22 21:18

Kad ir kaip prastos tos mūsų televizijos, bet žiūrėti Rusijos kanalus - tikras nesusipratimas. Baisiau nesugalvosi? Ir nereikia tamstai, manau, nuo nieko slapstytis - žiūrėkit į sveikatą, kad tik pamačytų.

to Stipriai ir teisingai        2017-12-22 21:08

O kas tokie pono Genzelio tėvai, ne iš nomenklatūros?

G.Landsbergis       2017-12-22 20:57

vis kartoja,kad parems esančius valdžioje,jei tai bus naudinga valstybei.O kiek žmonių nukenčia nuo “grubių “reformų,kalbant seimo nario Bako šiandien per LRT ištartais žodžiais.Kodėl politikai bijo vartoti žodį “žmogus” ir dangstosi žodžiu “valstybė”?Gal todėl,kad vykdo Briuselio valią ir tai būna daugeliui labai skaudžiai,-jei naikins ligionines,daugelis mirs.

Kai tokios prastos       2017-12-22 20:52

ir neįdomios mūsų televizijų laidos ,daug žmonių slapta žiūri rusų TV.

Komisijos nary       2017-12-22 19:26

Jei tokie sąrašai yra, jie turi būti paskelbti, o ne nuotaikai užėjus privačiai dozėmis pateikinėjami. 
Klokite pavardėmis visus ant stalo.

Daiva       2017-12-22 18:08

Pradėjome nuo interpeliacijos kultūros ministrei, bet reikėtų procesą tęsti ir su interpeliacija švietimo ministrei po “didingų” lietuvių literatūros eliminavimo iš abitūros egzamino sprendimų. O užbaigti šį procesą derėtų su XQW stūmėju ir pastatų senamiestyje perdavinėtoju kaimyninei valstybei. Gal atsinaujinusi Vyriausybė svetimiems nebetarnautų.

Stipriai ir teisingai       2017-12-22 17:14

Gerbiu B.Genzelį dėl to, ko pas jį nėra: konformizmo, falšo, melo, baimės, pasipūtimo, nenuoširdumo ir dar dėl daug ko, ko ir pas mus visus neturėtų būti. Jo lūpomis kalba patirtis, o patirties pagrindu - išmintis. Igų ir sveikų Jums metų, Signatare.
PS Tai ar V.Landsbergio nebuvo tame sąraše, kur buvo išvardinti pasmerkti likvidavimui? Jei taip, tai daug neaiškių klausimų išaiškėja.

baba Jėga       2017-12-22 15:58

Įsivaizduojat ką gali bobos KGBIstės? O jei valdžioje plius dar artistai KGBistai… ?

KGBistai yra infiltruoti į ES struktūras       2017-12-22 15:36

Daroma viskas,kad būtų blogiau.

Kas galėtumėte atsiųsti ledlaužį,       2017-12-22 15:24

kad išlaisvintų Marginalą iš užstrigimo judėjų kerštaujančio Dievo leduose?

Marginalas       2017-12-22 14:35

Koks čia išdavimas, durneliai Jūs visi! Valstybės lik vi duo ja mos, aišku?
Įvyko Sacharavo svajota socializmo ir kapitalizmo konvergencija į oligarchinį socializmą tarpkontinentinėms korporacijoms puikiausiai reguliuojant ekonomiką krizėms išvengti, tautoms nykstant pagal principą “Laisvas kapitalo, prekių ir badu varomos darbo jėgos judėjimas”, o išmirštantys badu nereikalingi vergai pakeičiami biorobotais pasauliniame elektroniniame konclageryje.
Nenorėjote “žydelių” D-vo? Tai džiaukitės iki Armagedono, kuris viską sustatys į numatytas vietas: kam Karalystė, kam - ugnies ežeras.
Tegyvuoja islamas, ateinančio Mesijo ledlaužis! AL AKBAR!

Daina       2017-12-22 14:29

Teisingi žodžiai, reikalingi, tik ar nebus jie šaukiančiojo tyruose balsas? Kažin ar atsiras daug tokių, kurie išgirs tuos teisingus žodžius? Valdžioje tai tikrai niekas, o kitų niekas neklaus kas jiems patinka, o kas ne. Man padėtis atrodo beviltiška, nes nedaug beliko suprantančių tragišką Lietuvos padėtį.

ruta       2017-12-22 14:28

Aciu Gerb Autoriui uz neabejinguma del Lietuvos ir jos Tautos ateities .Manau , kolaborantams tas pats kam tarnauti ar Maskvai , ar Briuseliui , nes jie neisivaizduoja , kad galima buti Nepriklausomiems ir tureti SAVO valstybe , SAVO kalba , SAVO lita ,  identiteta,... ir diplomatija kuri tarnaus SAVO valstybes interesams ..


Rekomenduojame

Andrius Martinkus. 1/10, arba Mintys po rinkimų

Nacionalinis susivienijimas: dėl kandidatų parėmimo antrajame Seimo rinkimų ture

Vytautas Radžvilas. Apie valdomą ir tikrąjį antisistemiškumą

Algimantas Rusteika. Praradom balsą

Agnė Širinskienė. #MeloKojosTrumpos

Andrius Švarplys. Apie rinkimų rezultatus trumpai

Audrius Bačiulis. Geras švogeris ir už giminę geresnis

Vytautas Sinica. Apie neva politizuotą Genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbą

Andrius Švarplys. Žlunga kitas didelis mitas: kad islamas nekelia didelių problemų

Irena Vasinauskaitė. Rinkimai ar pilietinės visuomenės koma?

Ramūnas Aušrotas. Išgyvenom dar vieną dieną?

Rasa Čepaitienė. Kelios pastabos apie rinkimus ir NS pasirodymą juose

Almantas Stankūnas. Liberalusis mitas apie laisvę

Svainio džiaugsmai: „Sveiki atvykę į naują Lietuvą“, arba „Pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir paša…“

Robertas Grigas. Ir taip dabar 4 metus?! Kaip iškęsti…

Vytautas. Radžvilas. Ir vis dėlto mes gimėme ir subręsime Laisvei ir Lietuvai!

Andrius Švarplys. Draudimas agituoti neatitinka Konstitucijos

Algimantas Rusteika. Jau galiu kalbėti

Tomas Viluckas. Kokių žingsnių vertėtų imtis, kad iškiltų NS pagrindu jėga, kuri 2024 m. peržengtų 5 proc. barjerą?

Nida Vasiliauskaitė. Už ką balsuoji, o kas iš to išeina, arba Kas vadinama „laisvai demokratiškai išrinktos valdžios legitimumu“?

Vytautas Sinica. Mintys po rinkimų

Vytautas Radžvilas. Porinkiminė Nacionalinio susivienijimo spaudos konferencija Valdovų rūmuose: kodėl vertėjo?

Rinkimų rezultatai ir porinkiminės replikos: Ramūnas Aušrotas, Audrius Bačiulis (papildyta)

Algimantas Rusteika. Tai buvo tiesioginė provaldiška agitacija už valdžios partijas

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.