Aušrinė Balčiūnė. „Vyties“ rinktinės pareigūnas teisme: „Garliavoje žmones ėmiau, nes ir kiti juos ėmė“

Tiesos.lt redakcija   2014 m. gruodžio 11 d. 10:34

96     

    

Aušrinė Balčiūnė. „Vyties“ rinktinės pareigūnas teisme: „Garliavoje žmones ėmiau, nes ir kiti juos ėmė“

2014 m. gruodžio mėn. 9 d. 9:00 val. Kaišiadorių apylinkės teisme, kaip visada, prasidėjo dar vienas Garliavos šturmo liudytojų, kaltinamų trukdymu antstolio veiklai ir antstolio įžeidimu, teismo posėdis. Posėdžio pradžioje teisėjas G. Kaulakis pasiteiravo prokuroro G. Gailevičiaus, ar jau gautas gegužės 17-osios dienos policijos instruktažo įrašas (šio įrašo praėjusiame posėdyje paprašė advokatai). Prokuroras atsakė, kad jau yra kreiptasi į Policijos departamentą ir tenai jo ieškoma.

Posėdis neužtruko, nes iš numatytų apklausti keturių pareigūnų į teismą atvyko tik Ričardas Venskus, šiuo metu dirbantis apsaugoje. Gegužės 17-ąją jis dirbo rinktinės „Vytis“ specialistu.

Atsakinėdamas į teisėjo klausimus, R.Venskus pasakojo, kad jam, kaip būrio vadui, gegužės 16 dieną buvo duotas įsakymas surinkti žmones. Jų grupei buvo išdalinta antiriaušinė apranga, atliktas instruktažas, jo metu parodytos žmonių, kurie esą gali susideginti, nuotraukos. Vėliau pareigūnai išvežti į Kauną. Kaune dar kartą jiems buvo perskaitytas instruktažas, jo metu pasakyta, kur vykstama, bet nepaaiškinta nieko konkretaus, buvo akcentuojama, kad reikės padėti antstolei vykdyti teismo sprendimą. Į kiemą atvykę pareigūnai susikoncentravo ties įėjimu į namą. Žmonių, pasak R.Venskaus, buvo ne per daugiausiai – apie 200. Teisėjas: „Ką jie veikė?“.

G.Venskus: „Buvome iškeikti visais įmanomais žodžiais, keiksmažodžiais ir t.t.“

Teisėjas: „Kaip jūs patekot į kiemą. Ar niekas netrukdė?“

G.Venskus: „Bijau sumeluot. Į kiemą įėjom normaliai…“

Teisėjas: „Ką matėt kieme?“

G.Venskus: „Riksmai, klyksmai, keiksmai mūsų atžvilgiu…“

Teisėjas: „Jie stovėjo, sėdėjo…?“

G.Venskus: „Meldėsi galbūt, sakyčiau… kažkas buvo religinio pobūdžio… Stovėjom toliau, pamačiau, kad kolegos pradėjo nešti suolą, kėdes… ir mes nešėm. Padėjome pašalinti žmones, kurie stovėjo prie pat įėjimo durų, kad netrukdytų antstolei…“

Teisėjas: „Iš ko gavote tokį nurodymą?“

G.Venskus: „Kaip sakant, suolus išnešėm, tai buvo bendrai duota iš vadovybės – patraukti žmones nuo įėjimo, nes jie kliudė antstolei…“

Teisėjas: „Ar matėte antstolę, kai atvykote į kiemą?“

G.Venskus: „Taip“.

Teisėjas: „Jūs ją pažįstate?“

G.Venskus: „Iš matymo“.

Teisėjas: „O kitų asmenų kartu su antstole nebuvo?“

G.Venskus: „Buvo“.

Teisėjas: „Tai iš kur žinote, kad ji antstolė?“

G.Venskus: „Iš televizijos žinau. Ne per toliausiai buvau, ji ėjo prieky mūsų“.

Teisėjas: „Ar buvo asmenims pranešta, kas atvyko?“

G.Venskus: „Šiaip… – stojo ilga tyla. – Buvo… Bijau sumeluot, man atrodo buvo įspėti žmonės laikytis rimties… Kažkokia speciali technika buvo“.

Teisėjui pasidomėjus, ar galėjo žmonės žinoti, kas atvyko, G.Venskus atsakyti negalėjo. Liudininkas nematė, kad kas stumdytų antstolę, nuo žmonių nenukentėjo, tačiau pats, naudodamas fizinę jėgą, žmones šalino ir perduodavo iš rankų į rankas. Pats sulaikė porą trejetą asmenų.

Teisėjas: „Ar galite juos atpažinti šioje salėje?“

G.Venskus: „Ne“.

Vėliau pareigūnai, pasak liudytojo, atitraukę visus žmones nuo namo, persigrupavo ir atsistojo nugara į namą, ir jau nieko nebematė. Tik iš žmonių reakcijos suprato, kad išnešama mergaitė...

Teisėjas: „Ar visą laiką galėjote stebėti antstolę?“

G.Venskus: „Ne, ten buvo chaosas“.

Advokatas A.Novikovas: „Koks buvo triukšmo lygis?“

G.Venskus: „Reikėjo kalbėti garsiau. Buvo galima perrėkti. Jie kalbėjo maldas, dainavo… Gal didesnis triukšmas pakilo tada, kai šalino kliūtis“.

Kai buvęs pareigūnas atvyko į kiemą, suolai jau buvę sustatyti, tačiau jis nematęs, kas tai padarė.

Į advokatės Jolantos Ramoškienės klausimą: „Jei jūs negirdėjote, kad atvyko antstolė, ar žmonės galėjo tai žinoti“, pareigūnas atsakė, kad „taip, nes jie ją turėjo pažinoti iš televizijos ir spaudos“.

Adv. J.Ramoškienė: „Aš nežiūriu telvizijos, neskaitau spaudos. Ar galiu žinoti, kad tai antstolė?“

R.Venskus: „Iš lūpų į lūpas…“

Pasak liudytojo, prie įėjimo į namą stovėjo apie 15–20 žmonių, o jis pats buvo 5 metrai nuo jų. J.Ramoškienei pasidomėjus, ar tiems žmonėms buvo kas nors pasakyta, buvęs pareigūnas negalėjo atsakyti. Jo argumentas buvo tas, kad be antstolės žodžio jie nieko nebūtų darę, o per instruktažą esą jiems sakė, jei bus komanda pašalinti kliūtis, jie privalės tai vykdyti.

Adv. J.Ramoškienė: „Ar jūsų antsolė paprašė pašalinti kliūtis. Ar jūs pats savarankiškai sprendėte…?“

R.Venskus: „Nebuvo konkrečiai pasakyta imti tą žmogų ar imti tą. Kas buvo prie įėjimo, visi buvo patraukti…“

Kieme stovėję suolai, anot liudininko, praeiti netrukdė ir komandos juos išnešti nebuvo, tačiau, kadangi visi juos nešė, tai ir R.Venskus nešė. Nors netrukdė, bet nešė. O žmones nešė todėl, kad jie buvo užstoję duris.

Adv. pad. T.Tomkus: „O kas jums konkrečiai davė nurodymą pašalinti žmones?“

R.Venskus: „Čia visi va taip darė, antstolės nurodymas…“

Adv. pad. T.Tomkus: „Tai suolus tempėt, nes nešė kiti? Taip?“

R.Venskus: „Taip“.

Adv. pad. T.Tomkus: „Tai gal ir žmones tempėt ir nešėt, nes nešė kiti?“

R.Venskus: „Nu taip. Nes antstolės konkretūs žodžiai pašalinti žmogų“.

Adv. pad. T.Tomkus: „O gal ne iš antstolės, iš kažko kito gal girdėjote?“

R.Venskus: „Nesinaudojome ryšio priemonėmis…“

Adv. pad. T.Tomkus: „Tai ar galiu aš teigti, kas jūs vedėte žmones, nes vedė kiti?“

R.Venskus: „Praktiškai taip“.

Adv. A.Venckus: „Aš manau, kad turėjo būti antstolės nurodymas. O jeigu jo nebuvo? Tai kam tuos žmones tampėte?“

R.Venskus: „Negaliu atsakyti“.

Adv. A.Venckus: „Bet jūs patvirtinote, kad tokio nurodymo negirdėjote. O instruktaže jums buvo akcentuojama, kad jums reikia vykdyti būtent antstolės nurodymus“.

R.Venskus: „Na, taip…“

Adv. A.Venckus: „Kaip galite teismui paaiškinti savo teiginius – aiškinote, kad antsolė ėjo prieš jus visada, bet jūs eidami iš paskos šalinote kliūtis, kurios jai trukdė patekti į namą?“.

Salėje juokas…

R.Venskus: „Paskui, kai išsirikiavome, antstolės aš nemačiau… Mes jau tada nebuvome šalia…“

Adv. A.Venckus: „Tai kam tuos žmones traukėte, jei jos nebuvo šalia?“

R.Venskus: „Reiškia, buvo antstolės nurodymas… Kolegos vykdė, todėl mes irgi vykdėme“.

Adv. A.Venckus: „Kaip suprast: reiškia, buvo? O gal nebuvo…? Gal kolegos irgi vykdė nieko negirdėję?“

R.Venskus: „Tada taip išeina…“

Dėl ko buvo šalinami žmonės nuo laiptų į antrą aukštą bei nuošaliau nuo durų esančių vitrininių langų, R.Venskus taip pat pasakyti negalėjo. Pasak jo, jie tiesiog vykdė vyresniojo nurodymus, dirbo prie laiptų, išvedinėjo žmones. Buvo duotas nurodymas išvesti porą asmenų... Asmenys sulaikyti buvo dėl to, kad buvo įtariami neblaivumu ir pareigūnų reikalavimų nevykdymu. Taip parašyta ir jo tarnybiniame rašte.

Adv. A.Venckus: „Kokių teisėtų reikalavimų žmonės nevykdė?“

R.Venskus: „Buvo prašomi palikti teritoriją“.

Adv. A.Venckus: „O kodėl jie turėjo palikti teritoriją?“

R.Venskus: „Paaiškinsiu. Jie buvo ne vieną kartą prašomi palikti teritoriją ir vis sugrįždavo. Čia yra pažeidimas“.

Adv. A.Venckus: „O kas draudžia žmogui būti privačioje valdoje, išeiti, ateiti? Ar čia pareigūnai sprendžia tokius dalykus?“

R.Venskus: „Man buvo duotas nurodymas ir aš jį vykdau“.

Adv. A.Venckus: „Jums nesvarbu teisėtas, neteisėtas – davė nurodymą ir vykdote? Jūs antstolės nurodymų negirdėjote?“

R.Venskus: „Kad nemeluot… gal viena ausim girdėjau…“

Adv. A.Venckus: „...tai pasakykite, ką ta viena ausimi girdėjote?“

R.Venskus: „...pašalinti kliūtis, nes trukdoma vykdyti teismo sprendimą“.

Adv. A.Venckus: „Jūs tai asmeniškai girdėjote?“.

R.Venskus: „Negaliu to teigti…“.

Kitas teismo posėdis įvyks 2015 m. sausio 14 d. 9.00 val. Kaišiadorių apylinkės teisme.


Laukite tęsinio.

* * *

Daugiau apie šią bylą skaitykite ankstesnėse Tiesos.lt publikacijoje:

Teisėjas G. Kaulakis atidėjo politinę Garliavos smurto liudininkų bylą (papildyta)

Politinis teismų procesas. Aušrinė Balčiūnė: ką aš pamačiau prokuroro R.Gailevičiaus atrinktoje vaizdo medžiagoje

Aušrinė Balčiūnė. Politinių teismų procesas tęsiasi: keletas pastebėjimų iš nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausos

Aušrinė Balčiūnė. Policijos vadų liudijimai politiniame teisme: per instruktažą mums sakė, kad asmenų grupė Garliavoje gali susideginti

Aušrinė Balčiūnė. Lietuvos pareigūnai paliudijo: „Žmonės Klonio gatvėje kažką dainavo…“


Dalyvaudami teismuose stebėtojais, prisidedame prie teisingumo pergalės. Būkime solidarūs!

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

gal       2014-12-14 10:06

kartais buves pedofilas?

to Internauts       2014-12-13 17:24

Niekur tas Mazelis nedirba, jis pensininkas ir dar prisiduria spekuliuodamas NT.

internauts - Liepai        2014-12-13 9:35

Maželis į JAV išvyko 1983 metais. Tai buvo dar KGB vado Andropovo siautėjimo metas. Pabėgę Lietuvos jūreiviai būdavo grąžinami ir gydomi psichuškėse.
O su JAV padėtis tuo metu buvo paaštrėjusi dėl Pietų Korėjos lėktuvo numušimo, kuriuo skrido didysis kovotojas prieš komunistus, John Birtsh vadovas senatorius McDonaldas. Taip kad toks jis ir “amerikonas”. Dirba berods dabar neitin skaidrioj lobistinėj Floridos kompanijoj kompiuteristu… kiek man pavyko isiaiškinti.

Raigerdasliepai       2014-12-12 22:37

Gana pačiam sau rašinėti, debile, čia jau virš išprotėjimo.

Raigerdas Liepai        2014-12-12 22:26

Dėl tų asmeninių sutrikimų seksualine prasme, tai čia galima spėlioti. Bet tai labiausiai iškrypusi žmoguje dalis. Pati supranti, kad tie iš “Gyvulių ūkio” ne tik painioja tiesą su melu, bet painioja ir kitus dalykus kitose vietose. Iš tikro, pas jų daugybė dalykų vyksta atvirkščiai. Aš vieną kartą tokio iškrypėlio paklausiau, nes kažkada tai dirbome viename darbe: “kodėl tu darai priešingai, nei kiti normalūs žmonės?”. Ir jis man atsakė, kad jis taip elgiasi todėl, kad nežino kodėl taip daro, nes jam tai gaunasi, kaip ir automatiškai. Bet jis žino, kad jį žmonės smerks, kadangi jis yra kitoks. Tai yra jo kerštas normaliems žmonėms - daryti tyčia, kad juos papiktinti. Arba, kaip jis pasakė:“Ir pasiųskit jūs iš to pykčio! Kaip jūs mane žeminate, taip ir aš jus pažeminsiu, nes jūsų nekenčiu. Man būti prieš jus tapo natūraliu dalyku, ir aš jau nebepasikeisiu, tik visa tai aš darau slapta, kad jūs net neužuostumėte, kas tai padarė”.

Algiui       2014-12-12 22:09

Neskaityk komentarų, skaityk straipsnius.

Raigerdas Liepai        2014-12-12 22:08

Sutinku su tavim, Liepa, kad triušiuko drąsa tik už 9 jūrų marių. Bet gyvenimėlis jo tikrai nelengvas. Pats gyvena Amerikoje, o komentarus rašo į Lietuvą. Pergyvena triušiukas, pergyvena. Mat jį “jaudina” Deimantės reikalai. Įdomu, kodėl? Komentatorius “internauts” čia gerą žiupsnį naujienų apie jį pažėrė. Įdomus “savanoris”, bet vis vien Amerikoje jį galėtų kas nors ir surasti. Reikia tikėtis, kad Lietuva kada nors turės nors nedidelį būrelį žurnalistų.

milicininkui kuris ėmė nes ir kiti ėmė       2014-12-12 22:05

prisipjovvė vyrai lentų
-ir aš kartu…
nuobliavo vyrai lentas
-ir aš kartu…
sukalė vyrai iš tų lentųlovį
-ir aš kartu…
pripylė gaspadinės į lovį ėdalo
-ir aš kartu…
...
kiaulės ėdė iš to lovio
-
- ir aš, ir aš kartu !!!

to Algis       2014-12-12 21:16

O kai prades sekti kompus zmoniu,tai nebeliks tu komentaru niekur.

vat koki       2014-12-12 21:14

straipsni radau respublikoj:Be spec.tarnybu zinios nebegalesime net nusikeikti.

Algis       2014-12-12 21:12

kaip gaila, kad kažkada sielos atgaivai tarnaujantis laikraštis vistik “plaukuotos rankos” užpjūdytas krito nelygioj kovoj su čia protą drumsti pasiųstais troliais, kurių kliedesių dėka deja jau nebeįmanoma atsirast normaliai diskusijai, nes žmonės,  paskaitę tokius kai kurių trolių kliedesius yra tiesiog atbaidomi ir palaipsniui palieka šią svetainę ...

Liepa-Raigerdui       2014-12-12 20:45

Raigerdai, na, prisipažinkit, būna taip, kad apie žmogų galima neklystant susidaryt nuomonę net iš nereikšmingų dalykų?// Interneto erdvėj tiek daug apsimetėlių, kad nors vežimu vežk. Svarbiausia, tie “didvyriai” galvoja, kad galima lengvai prakišt savo pačių susikurtą personažą ir muilint skaitytojams akis.// Nieko panašaus.// Jūs pažiūrėkit, kaip tas triušelis-mazelis išsityčiojo iš Vytenio Aleksandraičio samprotavimų.Bjauru tiesiog.//
O kaip manot, Raigerdai, ar realybėje išdrįstų “triušelis” iš už Atlanto pasakyti tuos pačius žodžius Vyteniui A.? Aš tai manau, kad ne, nes paprasčiausiai garantuotai gautų tvirtą vyrišką Vytenio A.“argumentą”.// Šlykštu, kai tyčiojamasi iš visiems skaudžių įvykių,kai pilamas melas ir prikišami nebūti dalykai.

Raigerdas Liepai        2014-12-12 20:16

Matai, miela Liepa, kartais moterys būna pastabesnės, kas liečia vyrus. Tai šiuo kampu aš su tavimi tikrai negaliu lygintis. Taip, kad 10 balų už tokį pastabumą. Tik aš pamaniau, kad čia triušis. Bet, kad tas mazelis laiko ausis įtempęs, tai čia faktas, nes lakstyti tikrai yra įpratęs. Bet jis nežino tokio dalyko, kad gali jam tekti persikraustyti ir į Pietų Ameriką. Nes JAV ji yra labai gera, bet jeigu jie jau užfiksavo, tai jau gali tekti ir tikrai nerti į kitus kraštus.

gina       2014-12-12 19:54

ACIU JUMS AUSRRINE ,KAD MES SUZINOME VISKA SMULKIAI JUSU DEKA.
LINKIU JUMS LINKSMU SVENCIU…TIKEKIMES, KAD GIMES KRISTUS ATNES MUSU BAISIAI GARLIAVOS PASAKAI GERA PABAIGA.

to 18:18       2014-12-12 17:49

Gal pedofilinius?

Liepa-Raigerdui       2014-12-12 17:18

Sveikas, Raigerdai.// Kur matot tą mano"griežtumą”? Anaiptol,- pritaikiau tamstos taktiką-“jei kam nors ką nors siūlai, išbandyk ir pademonstruok pirmiausia “ant savęs”.// Bet tas"gerasis dėdė amerikonas” kažkodėl ant savęs neeksperimentuoja.// Aišku, būtų galima pasiųsti tą“mazgelį” toli ir ilgam, bet čia labai inteligentiška auditorija renkasi, tai tvardausi…
Vat, Raigerdai, Jūs gerai nardot psichologiniuos dalykuos, tai pasakykit,prašau,kokius asmenybinius sutrikimus turi suaugęs vyras, jei jis viešojoje erdvėje puošiasi zuikučio nuotraukytėmis?..wink

Psichiatras Raigerdui       2014-12-12 16:58

Rimtas psichinės ligos - ribinio asmenybės sutrikimo ar deliūzinių psichiozių šizofrenijos ligoje pasireiškimų yra kai ligonis ima aiškinti psichiatrui apie jo, psichiatro, profesijos ypatumus. O tai kad psichinius ligonius lietuvius aktyviai išnaudoja užsienio spec. tarnybos, siekiančios sunaikinti Lietuvos valstybę, nekelia absoliučiai jokių abejonių.

Raigerdas Liepai       2014-12-12 16:48

Labas, Liepa. Bet ir griežtai tu čia su tuo nevykėliu amerikonu. Ar tu tiks su amerikonais tokia griežta, Liepa? Su savais ne?

Liepa / apie "zuikį drąsuolį"       2014-12-12 16:33

Mokykliniais laikais choro repeticijų metų treniruodavom balso stygas tokiais pratimukais kaip “ma mė mi mo mū”... iki nukritimo per visas oktavas..// O štai portale Tiesos.lt nuolat “treniruojasi” kažkoks “zuikis drąsuolis” ma-ma-ma-mazelis. // Keistas tipas.Pasak komentatoriaus “internauts” jis gyvena JAV. Bet kažkodėl bruka mums"Putino žaliuosius žmogeliukus”.Sakysit, geras žmogus, špyga taukuota?// Mes gal ir nieko “prieš”
: tik tegul pradžiai tas “siūlytojas"pats išbando ir susikiša tuos žmogeliukus į gerą vietą bei užsiriša stiprų stiprų Maaaazgelį.//Nuoširdžiai tikim, kad ta procedūra padės"išsigelbėti"bent jau patys suprantate nuo ko…

to nepasiduokite toliau skleidziamam melui       2014-12-12 15:51

Kap galima tvirtintiapie mergaites mirti?Tikslausfakto nera..Kad tap galejo buti ,kad jipaversta darzove tai taip galima galvoti ,bet apie jos mirti nereiktu rasyti.Nerodo mergaites manau delt ,kad jineadekvati jau padaryta…ir tai juk prase seneliai Kedziai seimunu ,kad padetu mergaitei nesiorentuojanciaiaplinkoj ir t.t. O del to ,kad neleidzia susitikti mergaitei su mylimais jai zmonemis su seneliais ir draugais ,tai aisku ,kad galima suprasti ,kad jos negali jos parodyti!Manau uz sita vaika reikes atsakyti tiems ,kurie prisidejo prie jos kanciu.

Raigerdas        2014-12-12 15:01

Psichiatrai yra labai kieti savo diagnozių arba tiksliau etikečių kabinime. Yra toks Dievas-psichiatras, kuris žino, kas yra ligonis, o kas ne. O dabar siūlau pažiūrėti, kaip Dievas-psichiatras dės į krūmus, nes į jam užduotus klausimus jis niekaip nepajėgs atsakyti. Na, psichiatre, tai pasakyk man dabar, kas yra tas sveikas žmogus? Kaip tu gali sakyti žmogui, kad jis yra nesveikas, jeigu tu nežinai, kas yra sveikas žmogus? Kur galima būtų perskaityti, kad nors vienas psichiatras būtų apibūdinęs, kas yra psichiškai sveikas žmogus?

Psichiatras       2014-12-12 14:46

Ačiū tiesos.lt portalo vadovams už dar vieną pschinėmis ligomis sergantiesiems suteiktą tribūną išreikšti savo ligų simptomus. Dabar psichiatrijos studentams nurodome skaityti ir nagrinėti bei auditorijose aptarinėti straipsnius ir komentarus, randamus KK, LL ir Tiesos! portaluose. Šie leidiniai yra tikras lobynas studijuojantiems psichines ligas.

Raigerdas > 2014-12-12 14:18       2014-12-12 13:40

Tai dėkui Tamstai už paaiškinimą. Dabar šiek tiek situacija paaiškėjo. Tai, gal žinote kokia priežastis? Kokia motyvacija? Aš suprantu, kad pas mus tvarka tokiose struktūrose, kaip rusų raudonojoje armijoje:“PRIKAZ I NIKAKIX ČERTEJ”. Aklas paklusnumo variantas. Tačiau, tokių reorganizacijų metu, kaip šito nenorėtų ta vadovybė, motyvacija yra privalomas dalykas. Tai, gal žinote priežastį?

nepasiduokime toliau skleidziamam melui       2014-12-12 13:38

Mieli pilieciai,nepasiduokit toliau skleidziamui melui,mergyte darzove paversta praejus pusei metu po isplesimo,dar po puses metu ji jau palaidota,nes neatlaike tokiu vaistu doziu.Klanas dziaugiasi,kad jiems sekasi toliau mulkint tauta,ju pagr.tikslas dabar -TOLIAU MELUOT,KAD “MERGYTE GYVA”.Bet Dievas klanui atriso liezuvius ir Cininas issitare,kad vaikui atmintis istrinta,o Lavaste,kad biologine palieka dukters kapa,nes mergyte paliko si pasauli 2013 metu vasara.Pripazinti si klaiku fakta klanas bijo,nes vaikas sunaikintas auksciausiu Lietuvos strukturu sutikimu,pradedat prezidente.

>Raigerdui       2014-12-12 13:18

“Tai, kaip bus su “Vyčiu”?”
Tokio “Vyčio” jau nėra. Lietuvos viešosios policijos rinktinė „Vytis“ reorganizuota prijungiant prie Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (2012 m. balandžio 23 d. Įsakymas). Didžioji dalis pareigūnų atleisti 2012 m. spalio 1 d., tarp jų ir liudijęs Ričardas Venskus. Įdomu, kad reorganizavimo Įsakyme policijos rinktinė “Vytis” prilyginta karinėms struktūroms: 7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (toliau – „Sodros“ skyrius) ir Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui per 3 dienas nuo juridinio asmens teisinio statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre pateikiami 6 SD formos pranešimai (atsakingas vykdytojas – Lietuvos viešosios policijos rinktinė „Vytis“).

ACIU       2014-12-12 12:55

Aciu A.Balciunei,kuri mus apsviecia kas vyksta teismuose.

Vlad Maželiui       2014-12-12 11:53

O jus žinote,kad mergaitė paversta neįgalia, todėl slepiama, nes yra įkaltis valdžios padaryto klaikaus nusikaltimo.

internauts > Vlad Mazelis Sr.       2014-12-12 11:51

Štai savo straipsnyje Ei, Europa! Ei, pasauli! Padovanojome savo šalį pedofilams” “Lrytas"2012 teigiate:

“Nuo pat pradžiųnetikėjau brolio ir sesers Kedžių suregzta „pedofilijos” istorija, kurią Lietuvos visuomenei seniai laikas atvirai ir sąžiningai vadinti kuo ji tikrovėje yra – šmeižto istorija. Mielai šį savo požiūrį paaiškinsiu.

Pagarsėjęs Kedžių video filmas, kuriame mergaitė, abejingai atkartodama jai atkakliai bruktas ir jos išmoktas frazes, vartodama seksualinius terminus, kurių prasmės ji akivaizdžiai nesupranta, kalba normaliose visuomenėse tik suaugusiems skirtomis seksualinėmis temomis ir netgi imituoja lytinį aktą su manekenu, sukėlė pasišlykštėjimą ir nusistebėjimą kaip toks filmas bet kur pasaulyje gali būti leidžiamas, toleruojamas ir nebaudžiamai demonstruojamas. Visiškai nesuvokiama kodėl už jo sukūrimą ir išplatinimą niekas nebuvo ir nėra suimtas, teisiamas, baudžiamas. Tikrai, kodėl?

Bet anaiptol ne vien tai mane įtikino, kad ir filmas, ir visa ši istorija buvo sukurti nedorais, savanaudiškais tikslais, ir nieko bendro su tikrove neturi.”“

Norėtųsi paklausti - o nuo kada,  ta Jūsų PRADŽIA?
Nes mes tą istoriją sekam nuo to meto, kai D.Kedys, metus negavęs atsako iš teisėsaugos, ėmė desperatiškai viešinti savo istoriją interneto portaluose.  Su nuoroda į savo svetainę. Ten ir pamatėm filmuotą mergaitės liudijimą. Mes mergaitės pasakojimu patikėjome, nes ji kone 70 procentų savo pasakojimo išreiškė kūno kalba. To niekas vaiko negalėtų išmokinti. Ir nesuklysdavo savo atsakymuose, kuomet tėvas jos kurio laiko perklausdavo: “nu, tėbeli, taigi aš sakiau… nejau pamiršai?”

Tačiau jau tada mane apėmė negera nuojauta, kad šitaiip Kedys gali prisišaukt nelaimę. Ilgainetruko. Gal nepraėjo nė kelių savaičių, kai jis pradingo. Štai tada ir prasidėjo…. 

Raigerdas        2014-12-12 11:42

Įdomu, įdomu, jeigu imsite lyginti tą R. Venskų ne tik su “žaliųjų žmogeliukų” pasisakymais, bet ir su teroristų pasisakymais, kurie kovoja prieš ukrainiečių tautą. Štai ir Rusijos Užsienio Reikalų Ministerija pareiškia, kad Rusijos karių Ukrainoje nėra. Lietuvoje pedofilijos nebuvo. Serbų psichiatras Radovanas Karadžičius Hagos teisme taip pat tvirtino, kad jis nieko nežudė, o į klausimą-“O iš kur tiek lavonų gatvėse atsirado?”- jis atsakė, kad “albanai sunešė lavonus ir išmėtė juos gatvėse”.
Visa tai rodo, kad egzistuoja žmonės iš “Gyvulių ūkio”. Jiems jokia sąžinė neegzistuoja, jie nepaiso jokių etikos ir moralės normų. Ir kol patys žmonės nepriims jokių sprendimų šitų iš “Gyvulių ūkio” žmonių atžvilgiu, jų kančios bus amžinos. Gaila, kad net katalikai nesugeba suvokti, kad “Šėtonas yra Melo tėvas”. Štai viename internetiniame portale yra rašoma:“Noriu paaiškinti, kad nėra jokių melo rūšių: nėra švento melo, nėra rožinio melo ar dar kitokio. Melas lieka melu. Nėra „priverstinio” melo, „malonaus” melo, „užuojautos ar gailestingumo” melo ar panašių melo rūšių, kuriomis įvairūs šėtono įkvėpti klastūnai noriai prisidengia, kad išsisuktų iš nepatogios padėties.
Kiekvienas melas yra melas, o šėtonas yra visų melų tėvas ir melagių melagis nuo pradžių pradžios”.
Štai R. Venskus meluoja, tačiau teisėjas į šitą melą nekreipia jokio dėmesio. Teisėjas turi tokį išsilavinimą, kad jis nesuvokia, kad toks “meluojantis” policininkas atėjo dirbti į policiją ne šiaip sau, bet žinodamas, kad turi šią ydą, todėl policija arba “Vytis” yra ta priedangos buveinė melagiams. Jeigu R. Venskus meluoja, kad jis girdėjo “viena ausimi”, tai kaip toks invalidas, girdintis tik “viena ausimi” gali iš viso ten dirbti. O tai reiškia, kad “Vyčio” vadovybė turi pareikalauti iš Personalo skyriaus viršininko atsakomybės dėl R. Venskaus invalidumo, apie kurį nieko nežino Personalo skyriaus viršininkas. O kaip jis tada vykdo komandas? Tada jis klaidingai gali jas įvykdyti. O gal “Vytyje” yra ir daugiau tokių invalidų? Tai, ar jie veikia kaip pareigūnai, ar jie veikia kaip nusikaltėlių gauja? Dabar pažiūrėkime į Ukrainą. Kada prasidėjo karas, kiek buvo išdavikų? Kiek iš jų perbėgo į teroristų pusę? Tai, kaip bus su “Vyčiu”? Kaip bus su tais, kurie girdi tik “viena ausim”? Bet svarbiausia jie girdi net tai, ko nebuvo. Tai, kas per tokia įdomi ta “viena ausis”, kuri girdi komandas, kurių nebuvo? R. Venskaus atsakymai tik parodė, kad “Vyčio” vadovybėje vadovauja ne tie, kas turi vadovauti. Eilinį kartą mes turime tą pačią problemą: “IŠSIVADAVĘ IŠ MELO IMPERIJOS, MES NESUGEBĖJOME IŠSIVADUOTI NUO SAVŲ MELAGIŲ LIETUVOJE. ŠTAI JIE IR TĘSIA TAS ŠĖTONO TRADICIJAS IR TAIKO TUOS ŠĖTONO METODUS, PAVELDĖTUS IŠ MELO IMPERIJOS”.

o kaip       2014-12-12 11:30

tas mazelis koliojasi - net ausys linksta. Bet ko noreti - visa ta sutve tokia - vienas uz kita geresni

internauts > to:Vlad Mazelis Sr.       2014-12-12 11:26

Gal kiek per stipriai jūs čia pravardžiuojatės, turint momeny, ką tik kalėjime atliktą linčą pedofilui. Nukankinant jį iki mirties. Nusikaltėliai, gavę papildomus 7 metus kalėjimo, jaučiasi didvyriais, radę blogesnį už save ir jį nubaudę... bet ir laisvėje esantys nusikaltėliai lengvai gali pasekti tokiu pavyzdžiu ir susidorot panašiai su nekaltu, tik apšmeižtu žmogumi.

Nieko nežinojau iki šiol apie Sr. Vlad Maželį.
Ką sako apie jį GOOGLE’as?

“Kuriamas internetinis puslapis, kuriame bus pateikiama medžiaga apie Laimutės Stankūnaitės istoriją. Jis lankytojams bus atidarytas rugsėjį.

Šios svetainės kūrėjas – JAV gyvenantis Vladas Maželis, ne vieną mėnesį dedantis pastangas, kad Drąsiaus Kedžio sesers Neringos Venckienės namuose auganti mergaitė būtų grąžinta L.Stankūnaitei.

„Renkame medžiagą ruošiamai interneto svetainei apie L.Stankūnaitės kovą siekiant išvaduoti jos neteisėtai pagrobtą vaiką. Svetainę http://www.returnmychild.org ketinama publikuoti anglų kalba, vėliau, esant reikalui, parengti jos medžiagą ir kitomis kalbomis“, - portalui 1diena.lt sakė V.Maželis.”“

NAgi, susiradau tą puslapį - ReturnMyChild, kurį Srr Maželis ruošėsi kurti 2014. Tačiau jame rašoma, kad įkurtas jis
jau 2009 m.

Toliau Kauno Dienoj rašoma: “Ruošiamai svetainei L.Stankūnaitė sutiko pateikti tik savo kreipimąsi į pasaulio visuomenę, prašydama jos pagalbos kovoje už dukters susigrąžinimą. Visa kita svetainės medžiaga bus jos kūrėjų surinkta iš įvairių žniasklaidos šaltinių, atskirų asmenų pateiktos informacijos ir to, ką tikimės gauti kreipdamiesi į Lietuvos teisėjus, prokurorus,  valdžios atstovus bei žurnalistus. Atsisakymo pateikti tokią informaciją faktai taip pat bus objektyviai ir bešališkai paskelbti“, - kalbėjo sveitainės kūrėjas.
V.Maželio teigimu, šios naujos svetainės tikslas - atkreipti pasaulio visuomenės ir žmogaus teisių organizacijų dėmesį į šią tragediją. „Kol kas ši istorija užvaldžiusi tik Lietuvos visuomenės dėmesį, bet manau, kad ji turėtų sujaudinti ir visą pasaulį“, - įsitikinęs JAV gyvenantis lietuvis.

Anot V.Maželio, nuoroda į šį puslapį bus persiųsta viso pasaulio politikams, teisininkams, žmogaus teisių organizacijoms, garsioms žiniasklaidos priemonėms.
Ši istorija yra Lietuvos valstybės gėda…”

Ir čia pat Sir.Maželis aiškina, kad gėda Lietuvai, kreipdamasi į pasaulio bendruomenę pagalbos,  daro Venckienė. Kažkaip neadekvatu.
„Norėčiau sužinoti, ar Lietuvos valstybė yra pasirengusi ir morališkai bei finansiškai pajėgi atlyginti L.Stankūnaitei ir jos dukrai už beveik epinio mąsto dvasines kančias, bei stambius finansinius nuostolius, suteiktus joms per Lietuvos teisėsaugos aplaidumą, neveiklumą, bailumą, bei kompetencijos stygių?“, - klausia V.Maželis

 

 

 

To kodel       2014-12-12 11:01

Pasižiūrėk ponuli į veidrodį ir pamatysi vieną iš jų.

Jons       2014-12-12 10:37

Man to žmogaus, pasivadinusio VladMazelisSr. (gal būt, “sranyj”), retorika, mąstymas, o gal ir įpročiai labai panašūs į a.a. Ūso ....
Atleisk jam, Viešpatie ! ...

Ar kas matė tikrą pastarojo lavoną ?

to kodel       2014-12-12 9:15

Cia turbut kalbama apie kai kuriuos valdiskose institucijose dirbancius pareigunus? Cia galima sutikti su tamsta. Nei mastymo, nei logikos…..

Kodėl       2014-12-12 3:18

kodėl Lietuvoj tiek daug visiškai išprotėjusių žmonių? Kas čia per prakeikimas užleistas ant vargšės Lietuvos? Niekur daugiau pasaulyje tiek visiškų bepročių tikrai nėra.

to:Vlad Mazelis Sr.       2014-12-12 1:26

tai budi, tamstele?! Subine svyla? Tai kas, kad esi vedes ir vaiku turi - Usas irgi vedes - vaiku turejo, kurie pasikeite pavardes- menka garbe toki teva-iskrypeli tureti… ir dar mase tokiu biseksualu vaiku prisigimde, dabar keicia lyti JAV. Viesai rodoma. nes trauka i siknapuses dulkinima stipresne uz prota. Ligoniai! Kodel tupi cia ir vis kariauji, bandai itikinti, kad pedofilijos nebuvo. Kazin kodel tamstele, isvykes i JAv ir nelegaliai cia pasilikes, nebuvai KGB paieskomas?! Nezinai? Ar tikrai? ogi todel, kad SSSR laivui skestant, is anksto pasirupinta agenteliais. ir ypac tokiais, kaip pats- lengvai uz kiausu paimamais, t.y., lengvai pazeidziamai. Kaip sakoma, ,,sam znajesh” - pedofilcikas esi. ir jau pakvakes.Na, o musu patirtis teorine- juk filmai ,,17 pavasario akimirku” su Shtirlicu- sovietu agentu, infiltruotu i Hitlerio genshtaba, ,,Kas jus , daktare Zoreg?“atsimeni?! Ir t.t. Taigi, kai tuos filmus rode, pats dar buvai sovietijoje. Vadinasi, patirti turi.

stiprybės Jums, šviesuoliai,        2014-12-11 22:46

visa širdimi Jus palaikau, sveikatos, kantrybės, vilties šioje melo jūroje. Kai aplink tamsu ir šalta, savo šviesa žadinate žmones iš stingdančios gūdumos. Tuo metu, kai labiausiai reikėjo mergaitei, Jūs, o ne kas kitas, buvote šalia. Kas dar gražesnio ir tauresnio gali būti, nei ginti vaiką nuo antžmogių agresijos?..

kas per       2014-12-11 22:39

daunai dirba mentūroj???Ne be reikalo juos visaip ir vadina.Vietoj to,kad padėtų žmonėms,jie ir liko nuo sovietų represine struktūra,kas valdžiai labai paranku(nes jie yra politinė šutvė nusikaltėlių,kaip rašė spauda).

Kompozitorius Tolikas       2014-12-11 20:42

Brangus pianiste, pavydžiu tau Floridos saulės, labai geidžiu susitikti, kaip tada, prieš keturiasdešimt metų. Sukūriau naują sonatą, pavadinau ją mūsų draugystės garbei: “Žydroji KGB rapsodija”. Natas atsiųsiu vėliau, dabar visvien neturi laiko, reikia rašyti tiek komentarų. Žinau, kad gavai velnių iš “Staršaja Sestra”, kad komentarai per daug kartojasi ir grasino, kad blogai baigsis, jei nesistengsi. Bet tu nebijok, tikrai nemirsi paspringęs žolės lapu. Niekas nesužinos.

to KODĖL.......       2014-12-11 20:28

AČIU UŽ PRIMINIMĄ.

Maželiui iš facebuko       2014-12-11 18:15

Bravo. Išties Lietuvoje viskas apnuodyta per eterį, spaudą, internetą... gal mažiau per radiją.
Lietuvoje ne tik visi ir viskas blogai, bet prakeiktas yra ir maistas, nes jis - vieni nuodai, storina ir tik ligas kelia. net oras vienu metu buvo keikiamas kaip kenksmingas…

O toks Lukošenka šypsosi į ūsą ir sako savo piliečiams, - va, pažiūrėkit, norit demokratijos? gal norit taip gyvent kaip lietuviai?

o juk reiktų ne keit viską aplink, bet laiminti… tada ir maistas pavirs sventa ostija ir artimo veide išvysim Mesiją...

poligrafas        2014-12-11 17:54

Kodėl Žalimas atėjo į Policijos departamentą, neva pranešdaams apie žudynes kitą dieną po to, kai Drąsius Kedys apsilankė su saugumu siejamo laikraščio redakcijoje ir pačiame saugume Vilniuje? Kodėl apsilankius saugume ir pasakius, jog asmeniui gresia pavojus, saugumas jo nesaugo?
Ar Meliano tuometinio VRM brolis tada dirbo dar Saugume?

poligrafas        2014-12-11 17:52

iki galo niekas nėra aišku.
Kodėl Drąsius Kedys pažinojo Vytauto Landsbergio asmeninį sargybinį Raimundą Ivanauską?
gal už ką kia jis yra taip dorojamas?

poligrafas        2014-12-11 17:49

Garliavoje iš savo namų buvo prievarta išplėšta mergaitė į aplinką, kuri buvo atidavusi ją prievartauti. Juk jos motina bylos pradžioje buvo įtariamoji, kuri buvo netgi apklausta su vadinamuoju poligrafu – dėl kurio netgi tarnybos FNTT vadovai buvo netekę.

Net ir dabar daugeliui poligrafas yra Gailiaus ir Giržado negerumo įrodymas – tačiau kad Stankūnaitei ir Ūsui buvo fiksuotos melo reakcijos – tai ne įrodymas. Keista, jog poligrafu, kuriuo tiriami dažniausiai tik VSD atskaitomingi asmenys, buvo tiriami būtent Ūsas ir Stankūnaitė – ką tai reiškia?

versija        2014-12-11 17:44

Žaidžia labai dideli „aktoriai“. Bet jie žaidžia kryptingai.

Dabar gi paskleista mitologema, jog per Garliavos sambrūzdį norėta išversti jos ekselenciją iš sosto. Neva, jeigi ji gins mergaitę – jai apkalta. Jeigu negins – ją nuvers „patvoriniai“. Kokiu reikia būti naiviu, kad patikėtum tokiomis nesąmonėmis.

kodėl? Kodėl? Kodėl?        2014-12-11 17:37

Kas buvo Deimantės minimas Frančeskas, kuris dingo iš Lietuvos, kai tik prasidėjo Kauno žudynių skandalas? Kodėl teisėjas Furmanavičius sušaudytas aštuoniomis kulkomis iš trijų skirtingų pusių, o rastos tik keturios, remiantis teismo medicinos ekspertize -nors jau po penkiolikos minučių prie jo kūno buvo Vilniaus apygardos prokuroras Jasaitis – kur tos kulkos išgaravo?
Kodėl nušautojo teisėjo mašina valstybinis numeris COH 900 yra važinėjamasi, o ta mašina stovi įmonės, kuriame dirba ir vienas išteisintojo pedofilijos byloje giminaitis, kieme? Kam iš tiesų priklauso ta įmonė, dėl kurios „vokelių“ Kauno Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba („vokeliais“ per metus išmokama apie milijoną litų), pradėjo tyrimą? Kodėl kaip teigiama pedofilijos byloje, Andrius Ūsas turėjo kabinetuką prie Vaiko teisių apsaugos tarnybos? Kodėl Kauno rajono savivaldybė skyrė net šimtą tūkstančių litų advokato paslaugoms apmokėti, ir advokatas neva dėl to apmokėjimo dalyvavo šturme, ir dargi remiantis Kabašinsko ir kitų policininkų liudijimais, nešė su Stankūnaite mergaitę? Labai daug klausimų, labai mažai atsakymų.

>>Raigerdui        2014-12-11 17:34

tikrai gerai pastebėjot. Vienas prie vieno.

tik ar reikia melo apmokyti? `Jei melas yra tiesos trūkumas, tai tiesiog tereikia nuslėpti tiesą.

gynėja        2014-12-11 17:29

Lygiai tą patį nustatė ir penkiomis neskundžiamomis, nenuginčytomis ekspertizėmis Deimantę tyrę psichologai, psichiatrai – jog vaikas nelinkęs fantazuoti, jog vaikas turi patirties, kuri nebūdinga tokio amžiaus vaikui. Vaikams tokiame amžiuje nebūdingas asociatyvinis mąstymas, kurio galima išmokti ar įteigti – būtent ši mergaitė ne kartą yra garsiai svarsčiusi apie prieš ją atliktą prievartą, įsivaizduodama, ar „Jonas su Andriumi negalėtų taip žaisti su katiniuku, kaip su manimi, juk katiniuko burnytė maža, ir dantukai aštrūs – nieko jiems neišeitų, katiniukas įkąstų“. Deja, liudytojai registruotis į bylą ir pasakoti apie asociatyvinį Deimantės mąstymo būdą, apsvarstant patirtą prievartą, nedrįso – juk Parlamento gynėjas, apdovanotas paties Vytauto Landsbergio, pasiūlė visiems pedofilijos bylos liudytojams baudžiamąsias bylas kelti. Šios bylos liaudyje vadinamos „triusikų bylomis“.
Taigi, grįškime prie „juodųjų pinigų“, ir to fakto, jog pedofilijos bylos teisėjas Audrius Cininas aiškintis, iš kur Laimutė Stankūnaitė ir jos globėjas Andrius Ūsas disponavo didelėmis sumomis pinigų – nedrįso.
Kiek gi priedanginių įmonių valdė Ūsas? Dėl ko jis važinėjo į Suomiją biznio reikalais? Kokie biznio reikalai jį siejo su italu Frančesku?

pedofilijos nėra ir nebuvo        2014-12-11 17:25

Nors bandoma visuotinai įteigti, jog pedofilijos prieš mergaitę nebuvo, tačiau pamirštama, jog pedofilija, prekyba vaikais yra tik prekybos žmonėmis, ginklais ir narkotikais, bei pinigų plovimo biznio dalis. Tai sudėtinė tarptautinio pedofilų- narkomanų- prekybos žmonėmis – tinklo mafiozų, kurių vadinamieji „stogai“ dažniausiai yra teisėsaugoje, kartais net ir kariuomenėje (prisiminkime JAV „amžiaus narkotikų bylą“, kai narkotikus iš „;karštų taškų“ varė JAV karininkai) dalis. ( Rusijoj iki šiol neuždrausta vaikų pornografija)  Juodieji pinigai, kurie yra gaunami per šį nusikalstamą modelį, yra „plaunami“ per ofšorines ir dukterines įmones, juos „įlegalinant“. Taip bent jau mums dėstė Vytauto Didžiojo universitete paskaitose apie Juoduosius pinigus – kas juos sudaro. Nežinau, ar apie šias schemas buvo dėstoma Kapsuko vardo universitete – ar universitete, kuris pasigrobęs Lietuvos Konstitucijos tėvo – Mykolo Riomerio – vardą? Greičiausiai ne – nes nežinant šių schemų, ir įmanoma jau ketvirtus metus skleisti tą absoliutų melą, jog arba pedofilija su niekuo nesusijusi – arba kad pedofilijos iš viso kaip reiškinio nėra, ir vaikai ją išsigalvoja – nors pedofilijos atvejų pasitaiko ne tik vaikų namuose, kur nepilnametės globotinės tampa nėščios – nes jas savaitgaliais paslaugiai tiekia „globėjams“ – bet ir aukštų pareigūnų šeimose – prisiminkime vieną atvejį, kai namuose kariškis prievartavo savo žmonos vaiką. Ir joks teismas neaiškino, jog vaikas išsigalvojo – nes psichiatrai nustatė, jog vaiko elgesys pakitęs, ir jis nemeluoja.

Raigerdas        2014-12-11 17:23

Na, klausykit, čia jau komedijos, nes tas R.Venskus šneka panašiai, kaip tas žalių žmogeliukų vadas Kryme. Žurnalistas klausia to “žaliojo vadovo”: “Jūs ukrainiečiai?”. Žaliasis:“Mes rusai”. Žurnalistas:“Tai, ką jūs darote Ukrainos teritorijoje su šita karine uniforma be atpažinimo ženklų?”. Žaliasis:“Mes čia, kad apsaugoti nuo teroristinių aktų, yra tokia informacija”. Žurnalistas:“O kokie teroristiniai aktai čia bus? Iš kur tokia informacija?”. Žaliasis:“Nežinau. Negaliu jums nieko atsakyti. O kodėl jūs čia pažeidinėjate?” Žurnalistas:“Ką mes pažeidinėjame? Mes turime teisę čia filmuoti”. Žaliasis:“Aš jums sakiau nefilmuoti, o jūs filmuojate, ir dar visokius keistus klausimus užduodate”.
O štai imkite ir palyginkite iš rinktinės “Vytis” R. Venskaus atsakymus:
“Adv. A.Venckus: „Kokių teisėtų reikalavimų žmonės nevykdė?“
R.Venskus: „Buvo prašomi palikti teritoriją“.
Adv. A.Venckus: „O kodėl jie turėjo palikti teritoriją?“
R.Venskus: „Paaiškinsiu. Jie buvo ne vieną kartą prašomi palikti teritoriją ir vis sugrįždavo. Čia yra pažeidimas“.
Adv. A.Venckus: „O kas draudžia žmogui būti privačioje valdoje, išeiti, ateiti? Ar čia pareigūnai sprendžia tokius dalykus?“
R.Venskus: „Man buvo duotas nurodymas ir aš jį vykdau“.
Adv. A.Venckus: „Jums nesvarbu teisėtas, neteisėtas – davė nurodymą ir vykdote? Jūs antstolės nurodymų negirdėjote?“
R.Venskus: „Kad nemeluot… gal viena ausim girdėjau…“
Adv. A.Venckus: „...tai pasakykite, ką ta viena ausimi girdėjote?“
R.Venskus: „...pašalinti kliūtis, nes trukdoma vykdyti teismo sprendimą“.
Adv. A.Venckus: „Jūs tai asmeniškai girdėjote?“.
R.Venskus: „Negaliu to teigti…“. 
Kaip matome, R. Venskus teisme meluoja ir niekas jo už melą atsakomybėn nepatraukė. Už “triusikus” žmogų nubaudė, o štai R. Venskui teisme meluoti galima.
Jeigu norite palyginkite “žaliojo žmogeliuko” atsakymus ir R. Venskaus atsakymus, kuris nėra iš “žaliųjų žmogeliukų”, bet yra iš rinktinės “Vytis”. Situacijos skirtingos, net šalys skirtingos, bet melo metodai tie patys, tiek rinktinėje “Vytis”, tiek “žaliųjų žmogeliukų” rinktinėje. Tai, gal juos apmokė tie patys Melo instruktoriai iš Rusijos? Galite pažiūrėti patys ir palyginti, kaip neteisėtus veiksmus bandoma padaryti teisėtais Ukrainoje ir Lietuvoje:”зелёные человечки Путина. Крым = Русские солдаты в Керчи дали интервью”  (https://www.youtube.com/watch?v=VyeO-39Ry2g)

cheminė ataka        2014-12-11 17:21

kažin kokios specialistės į kiemą atėjo apmautos su guminėmis pirštinėmis iki alkūnių, maiše slėpė raudoną skudurą, kuris buvo metamas mergaitei kaip pasiutusiam gyvuliui, o ne vaikui. Kad nebūtų matomas šis brutalus smurtas, namo viduje neteisėtai buvo nusuktos vaizdo kameros. Vaiko teisių apsaugininkės melavo vaikui, kad galės matyti savo artimuosius – po smurto mergaitė nieko iš šeimos ir giminės nebematė. Po cheminės atakos vežama vėliau autobusiuku mergaitė kalbėjosi su motina, tačiau jos rankos liko paralyžiuotos. Matyt, tai ir buvo Irenos Degutienės, faktinės tos dienos Prezidentės, minimas „švelnesnis metodas“ – negu draskymas nagais, ir vertimas ant žemės. Beje, išplėšus mergaitę iš namų ir atidavus remiantis Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartimi – Kriminalinės policijos biurui – iš džiaugsmo net verkė Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė, Irenos Degutienės pažįstama, kuri per pirmuosius Garliavos įvykius, kuriuose atvirkščiai, negu pernai, metais, žmones konsultavo ir ramino Kauno rajono policijos komisariato vadovas Oželis – pagarsėjo fraze, ištarta tiesioginiame „Lietuvos ryto“ televizijos eteryje: „Net ir blogiausia motina, net ir alkoholikė motina yra geriau už geriausią globėją“.

gynėja        2014-12-11 17:17

VRM pulkai, ar kariuomenė kokia ji bebūtų vidaus, ar ne vidaus – nėra laikoma policija. Todėl ir neaiškus kaltinimas – priešinimasis policijai, neklausymas jos. Nors dalyvavo visiškai ne policija. O ir ta, kuri dalyvavo, klausimas dar – ar pagal veiklos nuostatus turi teisę palikti ambasadas ir lėkti į kaimą vaiko atiminėti iš giminaičių motinai padėti, blaškant ir stumdant žmones, perdavinėjant juos neteisėtam sulaikymui? Vargu

gynėja        2014-12-11 17:14

Tačiau tie mano ginamieji yra tokie naivūs kaip vaikai, kad jie tikėjo ta pasaka, jog čia yra tik pedofilijos byla – bet nėra jokios saugumo temos. Deja, , ten kas antras, kas trečias galimai buvo ir tebėra saugumo ar tų struktūrų, kurios šturmavo, bendradarbis. Jie stengėsi patarti, jie įpiršo mintis apie politinę partiją – kad tik lengviau būtų nušturmuoti, kad būtų galima paleisti negyvą garso įrašą apie susirinkimų įstatymo pažeidimus.
Dabartinis Seimo narys A.Patackas irgi „metė kamuoliuką“ šturmuotojams – jis viešai pareiškė, jog Garliavoje gali pasikartoti kalantinės, ir tai pasakė susideginimo kontekste. Policijos pareigūnai tad ir skubėjo su nedegiais raudonais audeklais. Turbūt naiviai tikėdami šia dar viena saugumo pasaka.

Vaizdo įraše, kur režisierė Neris Karpuškaitė Akelaitienė sako, jog „čia gali ir susideginti – vis tiek sakys, kad nieko nebuvo, sakys, na, nenormalūs“ – nieko panašaus irgi nesakoma. Tai yra sparnuota frazė iš menininkės lūpų, kai ji stebėjosi valdžios ignorancija.

Pilietinės visuomenės gimimą matė ir Renatas Požėla, viešai pripažinęs, jog norėta šitokiomis pajėgomis šturmuojant, dar ir įbauginti žmones.

gynėja        2014-12-11 17:11

Liudydamas Oželis vienoje iš bylų – konkrečiai pas Gracijų Lapinską, patvirtino, jog buvo infiltruotų asmenų, jog Kriminalinės policijos biuras vykdė neviešą veiklą. Jau ir dabar galima durti pirštu ir sakyti, jog nelabai savo kojomis į Garliavą atvyko galimai buvęs savanoris, kuris gyveno Garliavoje netgi žiemą, ir vėliau tapo neva pagrindiniu liudytoju Vaido Milinio nužudymo byloje. Ne savo kojomis ir valia buvo atvarytas ir kitas infiltrantas, „gaudęs velnius“, ir turėjęs sudaryti Klonyje budinčių žmonių kaip sektos įvaizdį. Saugumas siuntė netgi metalo renginiuose besilankančius agentus, kuriuos man buvo lengva atpažinti – nes jie tuose koncertuose labai išsiskiria iš minios. Gruodžio 12 dieną metalo koncerte Vilniuje su ne metalo subkultūros atributika buvęs dvimetrinis asmuo, jau gruodžio 29 d. buvo Garliavoje. Jis kurstė žmones pasipriešinti jėga. Buvo nufilmuotas ir identifikuotas. Gatvėje lankėsi ir buvę etatiniai KGB darbuotojai – dabar greičiausiai dirbantys mūsų VSD o gal netgi Ukrainos FSB. Jie irgi vykdė kažkokią veiklą.

gynėja        2014-12-11 17:09

Dujos buvo naudojamos – Kabašinskas teigia, jog neva netyčia. Dujoms nėra svarbu, ar tyčia, ar netyčia tu jas purški. Visi kiti irgi purškė „netyčia“ – matosi tai gausioje vaizdo medžiagoje. Renatas Požėla patvirtino liudydamas Raimundo Čiegio byloje, jog buvo veikiama pagal „tam tikrą informaciją“. Paminėjo Bražuolės įvykių dalyvius. Tačiau tiems įvykiams jau ir senatis suėjusi – ar turi teisę policija ir/ar specialiosios tarnybos dar kartą bausti įtariamuoju toje Bražuolės įvykių byloje buvusį lietuviško ginklo kūrėją Petrusevičių? Jis gavo tiesiai į veidą dujų, jam nuo galvos buvo numesta kepurė, kurią Violeta Milevičienė, kaip pat kaltinama, pakėlė ir uždėjo.
Ar turi Dalija Bulotienė kentėti ir būti baudžiama vien dėl to, jog jos vyras Kęstutis Bulotas pažinojo Jurą Abromavičių ir gal pats buvo pakaunės savanorių maište? Ne. Nes tik sovietai taikė kolektyvinę atsakomybę.

hmm..       2014-12-11 17:02

Visgi Dalijos Bulotienės gynėja teisininkė Kristina SULIKIENĖ savo ginamojoje kalboje atskleidė, kad tarp Garliavos gynėjų buvo nemažai Bražuolės tilto sprokdintojų. O tai juk buvo galima provokacija, Rusijos GRU ar KGB provokacija. Jei tai tiesa, ką teigia Kristina Apanavičiūtė, tai daugiau kaltinimas, nei Garliavos gynimas.

kuo ypatingas Drąsius Kedys?        2014-12-11 16:41

Kas buvo Drąsius Kedys – kad jo dukters šturmuoti pakeliama Vidaus kariuomenė bei elitinė policijos rinktinė „Vytis“? Kas jis toks, jeigu jo dukters išplėšti iš jaukių namų ir mylinčios aplinkos, nepasibaigus baudžiamosios bylos nagrinėjimui, atvyksta į jo namų kiemą netgi pats policijos generalinio komisaro pavaduotojas? Ar jis irgi, kaip Vytautas Pociūnas, tyrė kažkokius VSD nusikaltimus, kaip didelių lėšų iššvaistymas – ir todėl buvo šitaip žiauriai nužudytas?
Kodėl netgi Garliavos budėtojų tarpe bandoma pasėti mirtį, kodėl neaiškia mirtimi žuvo budėtojas Juozas Stankevičius (imituota savižudybė – pakartas, kojos rėmėsi į grindis), apie pedofiliją rašęs Vadimas Juška (pakartas), Stanislovas Stulpinas (ligoninėje įduota tabletė, kuri paskatino infarktą, namie prie kompiuterio sukniubo ir mirė)? Kodėl į didelį skaičių budėtojų buvo bandoma pasikėsinti? Kodėl mirė Andrių Ūsą radęs asmuo, bei lipdukus autobusiukui neva Kedžiui išdavęs firmos direktorius?

kas yra Laimutė Stankūnaitė?        2014-12-11 16:37

Kas yra Laimutė Stankūnaitė, jog jai išplėšti dukters padėti atvyko policijos rinktinė „Vytis“, kuri saugo ambasadas?Tuo tarpu mūsų emigrančių motinų teisių į savo vaikus nei piršto nepajudinama.
Gal Laimutė Stankūnaitė turėjo diplomatinę ar kitokią teisinę neliečiamybę? Gal ji buvo kokia ypatinga saugumo agentė, kuri gal priedanginiame bute šnipinėjo aukštus teisėsaugos pareigūnus ir padėjo rinkti apie juos kompromituojančią informaciją? Kodėl valstybė išleido beveik 100 000 litų, kad pamalonintų šią moterį, organizuodama šturmą, ir dar tiek pat, pasamdydama jai advokatą? Kodėl buvo pakelta minimum 240 pareigūnų jai ginti? Kiek jų dar stovėjo rezerve – su koviniais šunimis, ir dujų balionais? Kodėl rezerve stovėjo Policijos departamento Masinių renginių ir ekstremalių situacijų skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Kazlauskas, niekur nefigūruojantis šioje byloje – nors joks viešas renginys nevyko?

Į šitus klausimus mes negausime atsakymo.
Kaip ir kodėl geriausias Drąsiaus Kedžio draugas Raimundas Ivanauskas, dabar įtariamas Kauno žudynių organizavimu iš tiesų irgi, kaip ir Kęstutis Bulotas, kaip ir Egidijus Motiejūnas, iš kaltintojo virtęs Andriaus Ūso gynėju, buvo tuo pačiu metu, 1991 – aisiais, pirmojoje užkardoje Parlamente, kuris visas buvo užminuotas. Ir kokiomis aplinkybėmis žiauriai nužudytas Drąsius Kedys ir Raimundas Ivanauskas susipažino?

sexparirtis per pasakojimą?        2014-12-11 16:20

Mergaitė patirtį esą įgijo pasakodama, ką su ja darė „dėdės“. Kvailiau nesugalvosi – tačiau toks jau buvo teismo sprendimas. Iš teisėjo lūpų – teisėjo, kuris viešai gali pasakyti, jog yra nušalinto Generalinio prokuroro, Valantino draugas. Beje, Valantinas sakė, jog įrodymų pedofilijos byloje yra pakankamai, kad būtų priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Todėl byla ir buvo perduoda į teismą. Tos pačios nuostatos laikėsi ir bylą į teismą atidavęs ir kaltinamąjį aktą surašęs prokuroras Šileikis. Pedofilijos bylą numarino galimai vien dėl Garliavos šturmo legalizavimo – atbuline vėlgi data. Nes šturmo metu pedofilijos byla buvo neišnagrinėta.

gynėja        2014-12-11 16:16

  O štai ne paslaptis, jog garsusis išteisintojo pedofilo „advokatas“ būtent buvo iš raudonųjų flango, elitinio „raudonojo“ sūnus, į teisės mokslus priimtas su „raudonu“ diplomu, nors vokiškai nemokėjo nė žodžio. Tačiau diplome buvo parašyta „5”.

Jis taip pat apdovanotas Sausio 13-osios atminimo ženkleliu, tačiau pastaruoju metu įsitikinęs, jog jis privalo ginti garsųjį pedofilą net po mirties – garsiausia yra „triusikų“ byla. Dar viena garsi byla yra, kur šis galimai nusikaltėlių stogas gina Lukiškių kalėjimo darbuotojus, kai buvo pasmaugtas kalėjimo vienutėje vaikinas. Šis prokuroru man sunku jį pavadinti – asmuo, kuris kažkada su Kęstučiu Bulotu žiūrėjo mirčiai į akis toje pačioje pirmojoje užkardoje – dabar uoliai gina nusikaltėlius. Gerai dar, kad kai kurie teisėjai ne taip užmerktomis akimis (Lukiškių kameros vaikino nužudymo byloje teisėjas Pažarskis panaikino neteisėtus nutarimus nutraukti bylą), kaip pedofilijos byloje – kurioje teisėjas Cininas, matyt gelbėdamas šturmo dalyvius – kad būtų pateisinama jų veikla, kai pažeidžiant Lietuvos teisinį sutvarkymą, jog prieš baudžiamąsias bylas negali būti pirmiausia išnagrinėjama civilinė byla – nusprendė, jog ne tik įrodymų nepakanka, bet dar ir iš viso jokios pedofilijos nebuvo.

gynėja        2014-12-11 16:14

Kadangi brutalus smurtas prieš mergaitę parodomas per TV, o tą patį vakarą dėl Deimantės sužalojimo pradedamas ikiteisminis tyrimas – ir kuris gegužės 17 dieną net nebuvo nutrauktas – suplaukia žmonės, ir jau nesitraukia. Nei dieną, nei naktį. Dalija Bulotienė ateina kaip ir anksčiau, kada gali. Atvyksta ir jos sūnus. Nuo mažumės jis auklėjamas tėvo atminimu – Kęstutis Bulotas ne tik buvo tikras valstybės patriotas. Jis Vytį buvo išsitatuiravęs ant nugaros, kalėjo dėl antitarybinės veiklos lageryje. Ginant Parlamentą vienas iš komunistų išperų, kurių buvo ne vienas ir ne du, ir kurie suvokę, jog atėjo nauji laikai, staigiai patapo „patriotais“, nors prieš kelias dienas dar buvo uolūs KGB‘istai – priėjo prie vado Gečo, ir pradėjo skųsti Bulotą – neva jis kriminalinis nusikaltėlis. Kęstutis nusiplėšė marškinius, ir sušuko – „Va, mano kriminalas – kadangi man širdyje nebetilpo Vytis, kurį nešiojau nuo gimimo, išsitatuiravau ant nugaros – kad visi komunistai ir KGB‘istai matytų, iš tolo pažintų, kad esu Lietuvos sūnus.“

Būtent Gečas, nuo Kęstučio Buloto priesaikos momento įsidėmėjęs šį bebaimį Lietuvos sūnų, ir teikė jį apdovanojimui.

gynėja        2014-12-11 16:11

Niekas netiki, jog gali būti naudojamas smurtas, tačiau mergaitę saugojanti Liudytojų ir nukentėjusiųjų nuo nusikalstamo poveikio apsaugos tarnyba prie Kriminalinės policijos biuro (ar esanti jo dalis) pati per savo tapatybę atskleidusį apsaugininką Vaidą užpuola mergaitę kovo 23 dieną, grubiausiai pažeidžia LT CPK 764 str. 2 d., kur numatyta, jog bylose dėl vaikų perdavimo tėvams, dalyvaujant Vaiko teisių apsaugos tarnybai, antstolei, Vaiko teisių apsaugos tarnybos tarnautojas paima ir perduoda vaiką išieškotojui. (Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą pažeidusiam Vaidui – už tai kad atskleidė savo tapatybę ir veidą – jokia atsakomybė nekyla, yra siekiama nuteisti jo veidą nufotografavusius asmenis.)

Vaiko perdavime gali dalyvauti policijos pareigūnai. Slapti, kaukėti Kriminalinės policijos biuro Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnybos pareigūnai – ne policijos tarnautojai. Vaiko motina Laimutė Stankūnaitė, (kuri nedirba vaiko teisių apsaugoje) ir kuri nevykdo ne tik teismo sprendimo – pasiekti bendravimo su vaiku trukmę – bet nevykdo ir administracinio sprendimo priėmimo svarstymo protokolo nurodymų – lankyti pozityvios motinystės kursus, ir atstatyti ryšį su vaiku – plėšia jėga vaiką. Taip ji supranta dieną prieš priimtą sprendimą „leisti jėga įvykdyti teismo sprendimą“. Vaiko giminaičiai sužalojami, tačiau teisiami ne įstatymus pažeidę analfabetai, kurie nemoka skaityti labai aiškaus LR CPK 764 str.2d., tačiau vaiko giminaičiai.

gynėja        2014-12-11 16:08

Beveik visi Bražuolės įvykių dalyviai mirę – tai netyčia nusišovė, tai užsimušė, tai „savaime“ mirė. Deja, nežinome, ar Dalijos Bulotienės vyras, kuris „savaime“ mirė per Žalgirio mūšio metines 1994 metais, dalyvavo Bražuolės įvykiuose. Kadangi pažinojo Jurą Abromavičių, manau, kad bent jau žinojo tų įvykių subtilybes. Gali būti, jog jis kartu su Juru Abromavičiumi verbavosi į Valstybės saugumo departamentą...

Mirusieji nekalba – tačiau liko jo našlė, kuri iš pilietiškumo atskubėjo į Garliavą, stebėjo, kaip mergaitės motina Laimutė Stankūnaitė nevykdo teismo sprendimo… ten Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartyje, rezoliucinėje dalyje, aiškiai parašyta, jog motina privalėjo atstatyti ryšį su vaiku, pasiekti bendravimo iki 6 valandų trukmę. To Laimutė Stankūnaitė nevykdė.
Be to, vaikas buvo atiduotas „Kriminalinės policijos biurui“, o ne motinai – o tai buvo grubiausias vaiko gerovės pažeidimas, Vaiko teisių apsaugos nepaisymas. Mes iki šiol nežinome, ar vaikas turėjo elementarias gyvenimo sąlygas. Laimutės Stankūnaitės giminaičiai viešai dejavo, jog ji labai vargsta, jog trūksta pinigų. Siūlė žurnalistams susimokėti už interviu – su Stankūnaitės tėvu – penki tūkstančiai, su Stankūnaite – lyg ir dešimt. Tai yra tolimesnis prekiavimas vaiku, jo kančios istorija. Visą šią situaciją suvokė ir stebėjo Dalija Bulotienė, kuri jautė pareigą stebėti, ar šitaip vaiko motinai nesilaikant, nevykdant teismo sprendimo, bus daromi tolimesni pažeidimai.

2012 m. kovo 1-ąją dieną Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Birutės Daugėlienės sprendimu tuometinei teisėjai Neringai Venckienei buvo pusei metų pratęsta laikinoji globa. Motyvas- motinos ir vaiko ryšys nutrūkęs, motinai reikalingi pozityvios motinystės kursai. Globėja netrukdo bendrauti su vaiku. Vaiko teisių skyrius negali į paklodę susukti ir atvežti vaiko bendravimui. Motina neturi teisės nustatyti savo bendravimo tvarkos, turi laikytis įstatymų ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus nurodymų.

ha ha        2014-12-11 15:56

tai gal Garliavos įvykiai - Bražuolės įvykių tęsinys?
o gal sausio 13?
o gal tai pagalba A.Paleckiui, įrodant, kad “savi šaudė savus”?

kriminalinė strategija?        2014-12-11 15:50

Klonio gatvės budėtojų atžvilgiu irgi buvo renkama informacija. Tai patvirtino ne viename posėdyje ne vienas policijos liudytojas. Kriminalinės policijos biuras iš esmės buvo sukurtas ne kaip nusikaltimų tyrimo, bet kaip jų užkardymo įstaiga, kaip kriminalinės žvalgybos institucija. Tačiau galimai ta institucija tiek išsigimė, jog pradėjo ne užkardyti nusikaltimus, o juos strateguoti ir žiūrėti, ką galima išpešti iš visuotinės suirutės ir masinio smegenų plovimo žiniasklaidoje. Taip buvo bandoma pritempti prie Klonio gatvės budėtojų netgi Vaido Milinio nužudymą. Trumpai buvau atstove toje byloje, ir puikiai atsimenu, kaip Kriminalinės policijos biurui tiesiog vadovavo mirusiojo kenčianti motina. Tai yra visiškai nenormalu. Tačiau kai kurie – ypač Kriminalinės policijos buvę agentai,  patys kurie dabar teisiami, ir kurie aktyviausiai ir padėjo kurpti “violetinių – Milinio žudikų” versiją – kalbu apie Kriminalinės policijos agentus Dariušą Sinkėvičių ir Vitalijų Vitkovskį – patys yra “pakišti” ir teisiami – Kauno žudynių byloje: neva jie neužkardė nusikaltimo. Kurio užsakovas – neaišku kas. Ir neaišku kokiu tikslu yra nušautas teisėjas. Už kelių valandų – ir vaiko teta.

VALSTYBĖS PASLAPTIS        2014-12-11 15:47

kad buvo pasitelkta valstybės paslaptimi laikoma Vidaus kariuomenė, rodo instruktažą „vyrai, reikės naudoti jėgą“ pravedusio Žukausko raštas apie tai, jog Kauno VPK patvirtintas veiksmų planas yra „riboto naudojimo“. Juo yra slepiamos valstybės paslaptys. Mes, gynyba, su tuo planu nesame supažindinti – nors apie jį kalbėjo visi iš eilės liudijantys pareigūnai. Ir jie meiliai tarpusavyje apie tą planą, apie kurį mes neturime nė žalio supratimo, kalbasi kiekvieno posėdžio metu, klausinėja, apie perimetrus, sektorius, veiksmų planus. Teismas, deja, turbūt neturėdamas vadinamojo slaptumo leidimo, kurį išduoda patikrinusi visus ryšius VSD, net nesistengė reikalauti to plano. Teisėjas dirba dar visai neseniai teisme – būtent, teisėju, o ne padėjėju, ir matyt tas leidimas yra tiktai tvarkomas. Šiuo neveikimu ir neprisipažinimu gynybai buvo padaryta neatitaisoma žala – nes mes galime tik spėlioti, jog į Garliavą buvo įvesta slapta Vidaus kariuomenė, kuri daužė žmones.

Vidaus kariuomenė tiek tarpukariu, tiek ir dabar turi funkciją malšinti masines riaušes – nes šito nesugeba viena pati policija. Todėl yra įvedama kariuomenė – tik ne ta, reguliari, skirta kovai su išorės priešais, bet vidinė. Tarpukariu Vidaus kariuomenė ir išorinę ir vidinę žvalgybą vykdė, buvo labai plataus spektro žvalgybinė organizacija. Tačiau tokia slapta, jog apie jos veiklą iki šios dienos yra mažai duomenų – juos terandame KGB bylose. SSRS vykdė skverbimosi veiklą į Lietuvą nuo 1933 metų – rinko duomenis, vėliau pagal tuos duomenis ir vykdė masinius vežimus – nes surinkti medžiagą reikalingi ne vieneri metai.

Faktiškai, dėl žvalgybos skyriaus panaikinimo ir sustiprėjo VSD – tapęs vieninteliu ir pagrindiniu žvalgybos skyriumi visoje Lietuvoje. Visą laiką klausiama be atsakymų – nuo kada gi toks stiprus VSD – galima kelti hipotezę, jog nuo tada, kai iš „Geležinio vilko“ buvo atimta žvalgybos funkcija.

taikliai pasirinkta diema        2014-12-11 15:38

Neįvardyti iki šiol tos bakchanalijos kaltininkai, o Policijos departamento vadovo pavaduotojas Renatas Požėla per Pūko TV stengėsi paneigti, jog specialiai buvo pasirinkta gegužės 17 diena: ta diena, kai Lietuvos Respublikos Prezidentė turėjo išvykti į komandiruotę į JAV, NATO viršūnių susitikimą, ir dekretu laikinai jos pareigas buvo paskirta eiti konservatorė, Seimo pirmininkė Irena Degutienė...

Tai buvo rytas, kai Seime turėjo būti balsuojama dėl Hitachi atominio reaktoriaus statybos. Ir tik dėl vieno – žaliąsias idėjas išpažįstančio konservatoriaus Jono Šimėno – nepavyko. Nepavyko dar ir dėl to, nes kai kurie žurnalistai suvokė, jog Garliavos šturmas – puiki priedanga valstybės kenkimui vykdyti.

Buvo pasirinkta ir kalantinių diena – tai diena, kada laidojant slapta Romą Kalantą, jaunimas išėjo protestuodamas į gatves, ir milicija turėjo daug darbo, kol numalšino protestuotojus.
O parlamentaras A.Patackas seime įspėjo, kad Kalantos atvejų gali pasikartoti…

Nuo senų laikų elitinis KGB agentų  flangas buvo pedofilai. Tai labai gerai (per kompromatą) valdomi ir paklusnūs asmenys.

Gėjų elitinius dalinius turėjo irgi beveik visos pasaulio specialiosios tarnybos – tai lygiai taip pat paklusnūs ir „geručiai“ agentai, valdyti per kompromatą, kol gėjų laisvės buvo suvaržytos. Seniau nebuvo madinga atskleisti savo polinkius – nes galėjai sulaukti Linčo teismo. Pasižiūrėkite, koks laisvas savo sprendimais yra savo orientaciją prisipažinęs Seimo narys Rokas Žilinskas…

gynėja        2014-12-11 15:15

pasižiūrėkime, kaip buvo formuluojami įtarimai Krašto apsaugos savanorio, apdovanoto Sausio 13-osios ženkleliu, žmonai Dalijai Bulotienei – ji, iš anksto susitarusi su kitais įtariamaisiais, taigi, ir su savo sūnumi, Krašto apsaugos savanorio sūnumi – veikė bendrininkų grupėje, siekdama sutrukdyti antstolei, tai pačiai – kuri neseniai buvo paralyžiavusi viso Kauno gyvenimą, areštuodama visas 89 Kauno miesto savivaldybės sąskaitas – Sonatai Vaicekauskienei vykdyti teismo sprendimą dėl mažametės Deimantės Kedytės prievartinio perdavimo jos motinai Laimutei Stankūnaitei.

Tačiau kadangi Lietuvos prokurorai sunkiai susigaudo tose teisės šakose, kuriose nepraktikuoja, tai prokuroras Ričardas Gailevičius sugalvojo, jog galima iškelti praėjus beveik metams administracinę bylą – pagal visai kitą straipsnį: ATPK 187 str. 2d. – neva Dalija Bulotienė, kuri antstolei netrukdė, trukdė policininkams padėti antstolei vykdyti teismo sprendimą. Esą ji nevykdė „teisėtų policijos reikalavimų“ – nors kadangi nieko neteisėto nedarė, tai ir reikalavimai jai jokie negalėjo būti išreiškiami.
Kaltinimo absurdiškumą girdi kiekvienas bent kada logikos pradmenis studijavęs žmogus.

Įdomu,kad       2014-12-11 15:14

Obamos pareiškimas kai kuriems politikams atvers akis ir dėl Pociūno ar Garliavos.Kaip jais sumanipuliavo saugumasNet ir Prezidentą apgavo.Pedofilijos bylos,Pociūno bylos bus atverstos, greičiausiai,iš naujo.Gaila tiek nužudytų.

gynėja        2014-12-11 15:10

Liudytojas Zenonas Langaitis labai aiškiai nurodė, jog Dalija Bulotienė ėjo ieškoti sūnaus. Teismas turi suprasti, nes ieškoti sūnaus nėra nusikaltimas.
Policija tačiau laiko, jog esą Dalija Bulotienė veržėsi į žmones, tačiau net nesigilina, ko ji ten ieškojo. Be to, liudytojas Oželis kitoje byloje parodė, jog žmonėms nebuvo paaiškinta, kokiu atstumu ir per kurį laiką reikia atsitraukti. Iš vaizdo medžiagos matyti, jog buvo baisus triukšmas, ir nieko neįmanoma buvo girdėti.
Šioje konkrečioje byloje nėra jokių duomenų, kad Dalija Bulotienė, kuri vaikščiojo po kiemą, ir policinkams bei tiems, kur ne policininkai, kartojo :“Vaikeliai ką jūs darote?“, būtų padariusi ką nors neteisėto.
nepateikė nei vieno kaltę pagrindžiančių įrodymų. Protokolas neinformatyvus, neindividualizuotas.

gynėja        2014-12-11 15:08

Dalija Bulotienė nepadarė jokio teisės pažeidimo. Ji atvirkščiai – bandė raminti ir tramdyti agresyviai nusiteikusius policininkus ir galimai Vidaus kariuomenės narius, kurie viską vartė aplinkui, blaškė su skydais žmones. Už tai buvo nupurkšta dujomis, prieš ją panaudotas elektrošokas, ir ji nesankcionuotai suimta. Trumpai tariant, prieš jos asmenį atliktos bent kelios nusikalstamos veikos – tačiau kaltieji nebuvo traukiami atsakomybėn, liko nenubausti.
Šturmuotojai patys labai grubiai pažeidė ne tik Lietuvos įstatymus – nes prievarta prieš vaiką negalima – bet pažeidė ir tarptautinės humanitarinės teisės normas: prieš civilius gyventojus naudoti dujas griežtai draudžiama. Žmonės nieko nedarė, kad prieš juos reikėjo naudoti tokią jėgą.
čia ne byla. Čia kažkoks nesusipratimas. Taip išeina, jeigu ateini kažkur pastebėti kažko, kas vyksta, gali tapti baisiu nusikaltėliu.
už pilietiškumą nenumatyta nei administracinė, nei baudžiamoji atsakomybė.

gynėja        2014-12-11 15:06

Būtent individualizuojant Dalijos Bulotienės veiksmus, tai būtent ji ramino susirinkusius žmones,  visus ragino nepasiduoti provokacijoms, nereaguoti į būsimus smurtinius veiksmus
Kriminalinės policijos biuro tyrėjos ir tyrėjai, sulaikantys policininkai, griebiamiems ir tempiamiems žmonėms, kurie reikalavo paaiškinti suėmimo pagrindą, ir kodėl negerbiami valstybės simboliai – nepaaiškino sulaikymo teisėtumo.
Žmonės, kurie rinkosi privačioje Laimutės Kedienės ir Vytauto Kedžio namų valdoje, ir ja laikinai naudojosi kaip savo – niekaip nesupranta, pagal kokį įstatymą ir teisę tą gegužės 17 -osios rytą valstybinės tarnybos tuo privačiu kiemu be savininkų sutikimo ir laikinųjų naudotojų pritarimo naudojosi kaip savo? Kauno apygardos prokuroras Ričardas Gailevičius viename rašte iš šitos krūvos bylų rašo, jog „privati vieta buvo tapusi vieša“
iš pilietiškumo atskubėjo į Garliavą, stebėjo, kaip mergaitės motina Laimutė Stankūnaitė nevykdo teismo sprendimo – gerbiamas teisme, ten Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartyje, rezoliucinėje dalyje, aiškiai parašyta, jog motina privalėjo atstatyti ryšį su vaiku, pasiekti bendravimo iki 6 valandų trukmę. To Laimutė Stankūnaitė nevykdė.
Jie, taikiai susirinkę privačioje valdoje, negalėjo niekam trukdyti, nes jie rinkosi mergaitės senelių kieme – o gretimas kiemas tai jos globėjos, kur ji gyveno.

KALTAS,       2014-12-11 15:06

davęs įsakymą mankurtams….

gynėja        2014-12-11 15:04

kaip buvo formuluojami įtarimai Dalijai Bulotienei – ji, iš anksto susitarusi su kitais įtariamaisiais, veikė bendrininkų grupėje, siekdama sutrukdyti antstolei,  – Sonatai Vaicekauskienei vykdyti teismo sprendimą.
Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus prokurorui Ričardui Gailevičiui apsižiūrėjus, jog Dalija Bulotienė netrukdė antstolei vykdyti teismo sprendimo, ikiteisminis tyrimas jos atžvilgiu nutrauktas.
prokuroras Ričardas Gailevičius iškelti administracinę bylą –  ATPK 187 str. 2d. – neva Dalija Bulotienė,trukdė policininkams padėti antstolei vykdyti teismo sprendimą. Esą ji nevykdė „teisėtų policijos reikalavimų“ – nors kadangi nieko neteisėto nedarė, tai ir reikalavimai jai jokie negalėjo būti išreiškiami.

kai       2014-12-11 14:55

kuriems malda skamba kaip keiksmai

to viskas       2014-12-11 14:44

Bet svarbiausias tai tas faktas,kadbuvo nusuktos name irengtos kameros..tai aiskus ju keslai ir buvo…zinojo ,kad mergaite pati neisseis ,bet naudos jie prievarta pries ja ,net kazkoki maiseli atsinese..pirstinem muvejusi “moteris"vitik nufilmuota buvo ..ir niekur nedings tos foto ir tos filmuotos medziagos..vistiek reikes atejus laikui atsakyti del mergaites tiems ,kurie prie to prisidejo ,prie prievartos pries vaika ,kuribuvo negalima.

Marija       2014-12-11 14:38

Nesueina galai. Pareigūnas sako, kad jį iškeikė žmonės, kurie meldėsi. Tai kaip ten buvo, žmonės meldėsi ar keikėsi?

blogio fronte       2014-12-11 14:29

desperacija ir neviltis. Pareigunai isteisinti, atsiranda saziningu teisu,  zalimas isteriskai rypauja ant viso svieto, kuzei rankos tirta (matomai is baimes)...

interneto išradėjas        2014-12-11 14:28

LAIKAS PRIPAŽINTI INTERNETĄ ESMINE ŽMOGAUS TEISE.

Joks KGB nėraatlikęs jokio išradimo, išskyrus kanknimo srityje. Tad ne jiems ir internetą kontroliuoti.

KAŽKAS        2014-12-11 14:24

AAA Law“ advokatas ir partneris Andrius Iškauskas tame, kad policijos kompetencijos iš dalies apibrėžiamos ir Kibernetinio saugumo įstatymu, didelės problemos nemato. Tačiau tai, jog pareigūnams įstatymas suteiktų nemažai teisių, teisininkui taip pat užkliuvo: „Jei [policija – red.] savo teisėmis nepiktnaudžiaus ir nesišvaistys nurodymais interneto paslaugų teikėjams kaupti, saugoti ir perduoti policijai vartotojų informaciją bei duomenis, tuomet puiku. Tačiau jei policija dėl to, kad paslaugų teikėjas galbūt dalyvauja nusikalstamoje veikloje – o įstatymas leidžia policijai imtis veiksmų ir duoti nurodymus be teismo sankcijos net ir tais atvejais, kai jai tik kyla įtarimas dėl to – reikalaus sustabdyti paslaugų teikimą, tai bus nepagrįstas teisių suvaržymas. Įstatymas nustato, kad policijos generalinis komisaras nustatys tvarką, kaip ir kada policija naudosis savo teisėmis, tad daug kas priklausys, kiek konkreti ir gerai parengta bus ši tvarka“.
Skamba iš tiesų baugiai: susidaro vaizdas, kad paprasti piliečiai, kurie, būkime sąžiningi, neretai ir piratinį filmą iš interneto atsisiunčia, ir žaidimų, ir netgi brangiai kainuojančios programinės įrangos, gali tapti policijos susidorojimo objektais, nes įstatymas pareigūnams tai leistų „kilus įtarimui“.

ko jūs       2014-12-11 14:12

čia rypaujat?Per švelniai jus policija panešiojo.Savom kojom,mat negalėjote paeiti.Vienas ant vėliavos nudribęs buvo,kitas šiaip iš pado virto.Turbūt buvot venckedžių narkotikų užsivalgę.Gana sunkai orientavotės aplinkoje.Vis skundžiatės žiniasklaidoj.Skųskitės Strasbūrui.Siųskit tuos vaizdelius.Taigi jųsų patrona neringutė,venckus teisininkai.Kodėl nepykstat,kad jums nepadeda?Ar nė karto nepagalvojot apie tai.DSakė duos į užsienio teismus.ir varkaliuks ruošėsi duoti.Pakaluskit,kad jau padavė.Taip ir senatis sueis beverkiant kaip jus baisiai sumušė.

KAŽKAS        2014-12-11 14:09

kažkas A.Paulausko vadovaujamam Noacionalinio saugumo komitetui pasiūlė KIBERNETINIO SAUGUMO įstatymą, kuris faktiškai įgalins policiją panašiai siautėti ir po internetą. Panašu, kad pasiūlė Vidaus reikalų ministerija Barakauskas su paksistu Juocevičiumi. Galėtų Tiesos redakcija patyrinėti šį klausimą. Ar senai dar čia prokurorai siautėjo, atiminėdami kompiuterius bet kokiu pretekstu?
Kibernetinis saugumas reikalingas, bet jei jį saugos mafija iš ofšorų, tik prisiregistravusi Norvegijoj, pvz. NRD CS, arba IDRAKO DADAŠEVO iš Baku Penki Kontinentai tai labai ačiū, m

Anikė       2014-12-11 13:30

Tiesa mus išlaisvins,nes ji yra kiekvieno mūsų širdyje.Melas,apgaulė,patyčios,
smurtas,grasinimai artina muliažinės valstybės pabaigą,gimsta viltis,kad šalis
ras jėgų nusimazgoti purvą.Gausėja dorų,sąžiningų politikų ir veikėjų,kurie
statys valstybės pagrindus ant keturių dorybės polių: teisingumas, švara, gailestingumas,asketiškumas.Melas veda prie katastrofos.Pati Žemė bando bausti
tuos,kurie gyvena melu,yra abejingi kitų skausmui.Gamtos stichijos vandeniu, ugnimi,vėju,žeme baudžia šalis,kurios pastatytos ant melo ir kraujo pamatų.
Stiprybės visiems doriems Lietuvos žmonėms,susikaupimo ir pagaliau sulaukti tamsos pabaigos.

Batvinis. GAL.       2014-12-11 13:25

  Ilgas kelelis per kopas
        (tęsinys)
  LABAS rytelis LIETUVA
(2014.12.11 – ketvirtadienis)
Praeitis (tolima) santykinai:
Vakar buvo užėjęs Audrius. Atnešė mandarinų, bananų. Pažiūrėjo į nuplyšusius batus, 15 tūkst. Litų skolos raštelį Indrės Kakčiukaitės man.
  Siūlau kelis klausimus ir kelis atsakymus, kurių nenoriu niekam primesti:              1. O kas tas šventasis?
2. O kas ta TIESA?
Ats.(neprimetami):
1. Šventasis, tas kur padeda silpnesniam, save išdalija kitiems, kuris nebijo TIESOS.
2. TIESA yra tik viena. Ji gali patikti, gali ne, bet yra tik viena.
Praeitis (artima – šįryt). Tik ką paskambino Saulutė, Marija – tiesa, kurios man daug padėjo. Reginutė atnešė mėsos, kuri man reikalinga kaip archangelui, stojančiam ant Savo kojų. Vakar naktį vėl skaičiau A.Solženicyną „Archipelagas Gulagas“, meditavau, kaip kasnakt atsiprašiau aukščiausiojo už blogas mintis. Su pagarba Draugams. Švelniai moterims (Saulutei, Reginutei, Marijai – tiesai, Dainutei).
P.S. Vakar surūkiau tik (net) 2 cig. Šiandien 1 cig. Vakar išgėriau V (penkis) puodelius kavos, atneštus buv. Plungės mero Adomėlio. Šiandien II (du) puodelius. Vakar nusimaudžiau duše su Marijos – tiesos dovana (kempine, šampūnu, skystu muilu). Ačiū Jai (bučiukas).
Šiandien nusiskutau su Saulutės skutekliu, pasikvėpinau „САША“ odekolonu, dovanotu Richardo (iš Jurbarko). Ačiū Jiems. Šiandien Dainutė atnešė švarius rūbus, nes ryt eisiu (važiuosiu) į dušą. Padariau 80 pritūpimų, pastovėjau, į nieką neatsirėmęs, ant SAVO kojų. Koridoriumi praėjau 8 ratus. Vienas, be Adelės.
P.P.S. Ačiū Audriui už buvimą bibliotekoje ir vakar atneštus bananus, mandarinus.
Batvinis. GAL.
G – Gabriel, ne dėdulės anūkas, o archangelas, stojantis ant SAVO kojų,
A – Atvirumas, atjauta, atsakomybė,
L – Linas, krikšto vardas (MOTERIMS), Laisvė (Neužgaunant kitų).

viskas       2014-12-11 13:02

buvo istustinta todel, nes jie zinojo - vaiko be jegos nepaims. Nes vaikas pernelyg mylejo Neringa, senelius ir buvo prie ju itin prisirises. Landziojancios psichologes ta labai gerai issiaiskino, ne veltui dalyvavo strategiju kurime.  O kad neliktu filmuojanciu, fotografuojanciu snipuku, kurie visai Lietuvai butu parode, kas is tiesu vyko namuose, jie zmones nusparde, numete, nudauze nuo namo. Deja, nusikalteliai visai ne tie, kurie dabar yra teisiami…

...       2014-12-11 12:52

Jei vargsai neranda pravedamo instruktazo filmuko,tai zmones sekanciam posedziui manau galetu pristatyti,nes mateme kaip buvo pravedama,buvo filmuota medziaga.Sakote,kad zmones kieme trukde,tai gal pasakytumete,kodel seimos nariai buvo basi istemti,imesti i masina ir isvezti.Ismesti is savo kambario,jie kaip matosi medziagoje meldesi,verke,ar tai irgi kazkodel anstolei trukde???Kodel iki paskutinio namiskio buvo istustinti namai,gal pasakytumete pareigunai,kodel jie buvo isnesti,kam jie trukde.???

ir tai       2014-12-11 12:52

Skaitosi demokratija?Jie tie policininkai siautejo lyg kokie banditai privacioj valdoj ,darausi isvada is to ,ka perskaiciau straipsnyje.Ne teismo sprendimo vykdymas vyko,bet kazkoks puolimas pries taikius zmones ,ir dar plius prievarta isnesta mergaite..nors kondrat sprendime aiskiai konstatuota ,kad prievarta pries vaika NEGALIMA.

Tfiū       2014-12-11 12:49

Reikėjo paklaust gal jis mankurtas.

ha ha        2014-12-11 12:47

bet geriausia čia:
“Adv. A.Venckus: „Kaip galite teismui paaiškinti savo teiginius – aiškinote, kad antsolė ėjo prieš jus visada, bet jūs eidami iš paskos šalinote kliūtis, kurios jai trukdė patekti į namą?“.

Stasys       2014-12-11 12:45

Juokinga…, bet pagalvojus, tai tikrai ne juokas, nes matome kokiame mėšle ir tarp kokių puvėsių gyvename ...

po paraliais        2014-12-11 12:41

o mes dar stebimės, kad kažkas šaudė žydus, nes kažkamjie buvo “kliūtis”,  kad kažkas kūrė CŽV kalėjimus, kažkas įsakė, kažkas matė per TV, kažkas vykdė, tai ir aš vykdžiau, kaltų nėra, nes bijau prarasti kažkokį darbą... Kažkas atliko instuktažą, bet nieko konkretaus nepasakė... kažkoks nurodymas iš anstolės buvo, o gal nebuvo…. Tiesiog idealus pareigūnas tas G. Venskus - gali nukreipti jį vykdyti pačius baisiausius dalykus prieš tautą... vykdys net persistengdamas… nes teisinėjvalstybėj teisės pareigūnams žinot nepridera, svarbu klusniai vykdyti KAŽKIENO nurodymus.

Giedre       2014-12-11 11:16

Baisu net skaityti ,kazkas duoda isakyma ir policija net nepaklaususi ar tai nepadarysime nusikaltimo ,vykdo .Kokioje Valstybeje mes gyvename . Nesaziningas virsininkelis isako ir eilinis policininkas vykdo .Bet savo protu nepagalvoja ,ka as darau . Kodel policija nepasipriesino tokiems neteisetiems isakymams . Teisti reikia ne zmones bet tuos kurie dave tuos isakymus .

Liepa       2014-12-11 11:14

Dieve, Dieve, nuotraukose tie pareigūnai it iš “Žvaigždių karų” traukti kariūnai, bet sprendžiant iš teismo protokolų yra priekurčiai, begalviai ir bejausmiai. Ar tokie gali apginti paprastą pilietį?// Kažin… // Tai kas būtų buvę, jei kuris būtų sumąstęs arba kuriam teisėtai ar neteisėtai būtų buvę liepta šauti? Visi iš paskos būtų užsikrėtę“patratinti” ?

kitą kartą žinosit       2014-12-11 11:08

stribų vaikai (LABAI SVARBŪS ASMENYS) turi teisę vaikus jūsų prievartauti.
jei bandysite kliudyti - ne taip dar į kaulus gausite.

Amerikos rugsėjo 11       2014-12-11 10:54

aidai Lietuvoje.Deimantė saugumo valdžios auka?

Ar tiesa       2014-12-11 10:39

Ar teisiamieji yra kovotojai už pedofilų teises?

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt šeštoji (rugpjūčio 8 diena)

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Tikėjimo išbandymai – XIX eilinis sekmadienis

Nesitikėkite, kad sveikatos apsaugos valdininkai rekomenduos susilaikymą, idant sulėtintų beždžionių raupų plitimą

Vytautas Sinica. Persona, vadovaujanti organizacijai Amnesty International

Kastytis Braziulis. Keli pastebėjimai dėl Erdogano ir putino susitikimo Sočyje

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.