Šturmo liudytojų persekiojimas

Aušrinė Balčiūnė. Teismo verdiktas: Lietuvos Respublikos vardu…

Tiesos.lt redakcija   2016 m. spalio 7 d. 0:42

55     

    

Aušrinė Balčiūnė. Teismo verdiktas: Lietuvos Respublikos vardu…

2016 m. spalio 6 d. rinkomės Kaišiadorių apylinkės teisme išklausyti teismo sprendimo.

Buvo keista – teisme nei žurnalistų, nei nukentėjusiųjų.

Nebuvo labiausiai per posėdžius sriūbavusio nukentėjusiojo, kad buvo užpultas ir aprėktas moters, „Lietuvos ryto“ žurnalisto Nerijaus Povilaičio nei antstolės Sonatos Vaicekauskienės, kuri teismui teigė buvusi 2012 m. gegužės mėn. 17 d. įvykių metu sužalota. Net pažymą teismui pristatė. Ai, na ir kas, kad pažyma buvo gauta praėjus savaitei po įvykių ir kad per tą savaitę galėjo bet kas atsitikti. Nukentėjusieji teismui sutartinai teigė, kad kaltinamieji yra neabejotinai kalti – tai akivaizdu, nes jų kaltę įrodo ir byloje surinkta medžiaga. O jie juk bylą skaitė, vaizdo medžiagą žiūrėjo ir viską matė.

Nebuvo nei „Lietuvos ryto“ veido Astos Kuznecovaitės, ketverius metus aprašinėjusios šią bylą, nuosekliai pylusios purvą ant Garliavos šturmo liudytojų, formavusios tendencingą Lietuvos piliečių nuomonę apie tą rytą violetinių siautėjimą Garliavoje, jų agresiją ir pasipriešinimą perduodant vaiką. Ir tai „Lietuvos rytui“ puikiai pavyko. Neseniai dalyvavau rinkimų debatuose su kandidatais į Seimo narius. Šalia manęs atsisėdo miela ir plepi senolė. Viena kitai iš karto pajutome simpatiją, ėmėme aptarinėti kandidatus, keistis informacija, žiniomis, žodžiu įsikalbėjome apie viską... ir apie rinkimus, ir apie gyvenimą, ir apie Garliavą. 

„Bet kaip jie ten toje Garliavoje elgėsi… o kaip kitaip policija galėjo vaiką paimti, [...] taip ir reikia jiems, kad teisiami [...], kokie jie baisūs“ – nuoširdžiai kalbėjo miela senolė.

„Iš kur žinote, kaip ten buvo, juk ten nebuvote?“ – klausiu.

„Taigi, viskas parašyta… „Lietuvos ryte“...“, – stebėjosi mano nenuovokumu moteris.

Taigi. Kas valdo žiniasklaidą, tas valdo viską. Sutrypti žmogų, apjuokti jį prieš visą Lietuvą, išsityčioti – juokų darbas turint tribūną.

„Kedžių šalininkai kūrė neįtikėtinas istorijas“, „Venckienės gerbėjų byloje peržiūrimi garso ir vaizdo įrašai“, „N.Venckienės kovotojai į teismą neskuba“, „Anstolę įžeidinėję N.Venckienės šalininkai stojo prieš teismą“, „Iš barikadų Garliavoje – į teisiamųjų suolą“, „Teismai tapo Klonio gatvės „kovotojų“ kasdienybe“, „Garliavos byla – finišo tiesiojoje“, „Antstolę įžeidinėję N.Venckienės šalininkai sės į teisiamųjų suolą“ – tokios ir kitos skambios antraštės laisvai liejosi „Lietuvos ryto“ puslapiuose ir kūrė dėl vaiko gerovės nuoširdžiai kovojusių ir juo besirūpinusių žmonių prastą reputaciją bei blogą įvaizdį visuomenės akyse. 17-os teisiamųjų pavardės ketverius metus buvo valkiojamos po žiniasklaidą, žeminamas jų orumas bei savigarba, buvo aprašinėjama kiekviena smulkmena, nepamirštant ją išpūsti, „pagražinti“ ir niekingai pritempti prie nusikaltėlių įvaizdžio.

Užtat apie šiandien vykusį teismo posėdį „Lietuvos ryte“ – nė žinutės. Nors Asta Kuznecovaitė pirmumo teise informaciją gauna iš visų teismų, kuriuose nagrinėjamos Garliavos bylos.

Bet šįkart – nieko. Jokio straipsnio. Teks, matyt, man pačiai kreiptis į „Lietuvos ryto“ redakciją su geromis naujienomis.

Teismo posėdžio salėje – tik mes, teisiamieji, ir keletas mus palaikančių piliečių.

Įeina teisėjas Gintautas Kaulakis.

Po tiek metų varginančių teismo posėdžių, po policijos pareigūnų prisimelavimų duodant parodymus, konfliktų su teisėju, „Lietuvos ryto“ žeminimo ir galop prokuroro Egidijaus Palaimos verdikto – kalti, kalti, kalti, labai kalti ir turi būti nubausti – mes nebesitikime nieko…

Teisėjas skaito:

Lietuvos Respublikos vardu…

Sulig kiekvienu jo žodžiu vis labiau ir labiau salėje kyla nuostaba.

„Teismas, išanalizavęs teisiamojo posėdžio apklaustų visų kaltinamųjų, nukentėjusiosios S.Vaicekauskienės, nukentėjusiojo N.Povilaičio, aukščiau nurodytų liudytojų, policijos pareigūnų bei vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojų (vardija pavardes) bei kitų vaizdo įrašų turinį bei esančius baudžiamojoje byloje dokumentus, sprendžia, kad kaltinamieji G.Aidukas, E.Staliūnas, K.Dūdėnas, T.Januševičius, M.Morkevičius, A.Arnauskas, G.Okunis, Ž.Bulotas, S.Gudynas, E.Kukta, S.Tamulis, Ž.Paškevičius, R.Urbelienė, A.Balčiūnė, G.Knapkienė nepadarė veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 231 str. 2 d., ir JIE IŠTEISINAMI dėl žemiau nurodytų motyvų:

[...] prokuroro pareikšti įtarimai ir kaltinamajame akte suformuluoti kaltinimai pagal LR BK 231 str. 2 d. kaltinamiesiems nėra individualizuoti, kaltinimai iš esmės yra apibendrinto pobūdžio, deklaratyvūs…

[...] baudžiamojoje teisėje nėra numatyta kolektyvinės baudžiamosios atsakomybės, kiekvieno kaltinamojo veiksmai, kurių padarymu jie yra kaltinami, turi būti konkretizuoti, nes būtina nustatyti kiekvieno iš kaltinamųjų konkrečius veiksmus ir vertinti ar tokiuose kiekvieno kaltinamojo veiksmuose yra kokio nors nusikaltimo sudėtis…

[...] baudžiamojoje byloje nėra surinkta neginčijamų duomenų, kad kaltinamieji bendrai ar kiekvienas atskirai, būdami žmonių grupėje prie namo atliko kokius nors kitus aktyvius veiksmus: stumdė, spardė ar kitaip smurtavo prieš antstolę ar kartu buvusias vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistes ar policijos pareigūnus ir tai darė tyčia, siekdami antstolei įvykdyti teismo sprendimą...

Teisėjas rėmėsi ir administracinėmis bylomis, kur žmonės viso labo nubausti menkomis baudomis ar tik įspėjimais, pasak jo, visi žmonės, susirinkę tą rytą, elgėsi vienodai. Tačiau prieš vienus ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, kitiems iškeltos administracinės bylos, o daliai jų – baudžiamosios. Už tuos pačius veiksmus.

„[...] baudžiamojoje byloje nėra įrodymų, kad kaltinamieji atliko kokius nors kitokius veiksmus, kuriais tuo metu kliudė antstolei įvykdyti teismo sprendimą, tačiau jų aukščiau nurodyti veiksmai pagal savo intensyvumą, agresyvumą nebuvo pavojingesni negu kitų asmenų, prieš kuriuos ši baudžiamoji byla buvo nutraukta…“

Teisėjas nenustatė, kad žmonės veikė susibūrę kaip bendrininkų gauja („Lietuvos rytas“):

„[...] antstolė, nuvykusi į Klonio gatvę Garliavoje, iš karto su dideliu policijos pareigūnų skaičiumi ir tai iš dalies iššaukė ten susirinkusių žmonių nepasitenkinimą, jų supratimu, tuo metu kaip protesto formą, jog mergaitės perdavimo metu galimai bus naudojama neleistina prievarta pagal kiekvieno susirinkusiųjų asmenų supratimą. Šioje baudžiamojoje byloje iš viso nebuvo įrodinėjama ir nebuvo nustatyta kaltinime inkriminuojama aplinkybė – kad jie, iš anksto susibūrę į bendrininkų grupę, atvyko į Klonio g. tikslu tyčia antstolei kliudyti vykdyti teismo sprendimą ir to siekė. Atvirkščiai, nustatyta, kad šie asmenys anksčiau buvo nepažįstami, vieni kitus pažinojo tik iš matymo ir jokių bendrų, iš anksto aptartų veiksmų neatliko [...]“.

Teismas nustatė, kad per triukšmą žmonės galėjo negirdėti policijos ir antstolės reikalavimų:

„[...] bet byloje pagal turimus duomenis negalima daryti neginčijamos išvados, kad buvo aiškiai išgirstas ir tinkamai suprastas vykdomo teismo sprendimo turinys [...] ir ar tai realiai galėjo girdėti susirinkę asmenys. Dar daugiau, vaizdo įraše yra girdėti iš susirinkusiųjų žmonių grupės moters balsas: prašo nespausti antstolės ir ją praleisti…“

Teismas nustatė, kad nei policijos pareigūnai, nei pati antstolė neatpažino nė vieno teisiamojo, kurie esą nusikalstamai elgėsi, negalėjo nurodyti, kad kas nors iš kaltinamųjų prieš ją tuo metu būtų naudojęs kokį nors smurtą, prievartą ar viešai ją iškeikę.

Nors Sonata Vaicekauskienė teismui teigė, kad spaudė ir sužalojo K.Dūdėnas, teismas nerado įrodymų ir šiam kaltinimui pagrįsti. Teisėjas G.Kaulakis konstatavo, kad prokuroro pateikta tokio kaltinimo dalis yra viso labo tik prielaida, neparemta objektyviais bylos duomenimis, todėl jo veiksmai negali būti kvalifikuojami kaip nusikaltimas pagal Baudžiamąjį kodeksą: „[...] baudžiamojoje byloje nėra surinkta įrodymų ir nėra nustatyta. dėl ko galėjo atsirasti nežymūs sužalojimai pas S.Vaicekauskienę, kurie vėliau buvo konstatuoti teismo medicinos specialisto ir kas galėjo tai padaryti [...]“. „[...] Tačiau ir tokie nustatyti kaltinamojo veiksmai šiame momente taip pat negali būti kvalifikuojami kaip nusikaltimas, numatytas LR BK 231 str. 2 d. – kaip kliudymas antstoliui vykdyti teismo sprendimą, panaudojant fizinę prievartą, nes spontaniškas staigus pagriebimo už rankos ir suspaudimo veiksmas žmonių spūstyje pagal savo pavojingumą negali vienas sukelti baudžiamosios atsakomybės atsiradimą pagal minėtą straipsnį..“

Pasak, teisėjo G.Kaulakio, apskritai prokuroro teiginiai kaltinamiesiems yra deklaratyvūs, apibendrinantys, nepagrįsti jokiais įrodymais.

Išanalizavęs Gretai Knapkienei prokuroro ir Nerijaus Povilaičio mestus kaltinimus, numanau, didžiam „Lietuvos ryto“ žurnalisto nusiminimui, teisėjas Gintautas Kaulakis konstatavo:

„[...] tokie kaltinamosios G.Knapkienės veiksmai šiame epizode pagal savo pavojingumą negali būti įvertinti kaip nusikaltimas, numatytas LR BK 284 str. 1 d. [...] Šiuo atveju nėra motyvuota, kuo pasireiškė kaltinamosios G.Knapkienės įžūlus elgesys, ir iš viso neįrodinėta, kuo pasireiškė visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas [...]. Byloje nėra nustatyta, kad kaltinamoji atliko kažkokius smurtinius veiksmus ar padarė kokią nors materialinę žalą. [...] byloje nėra surinkta duomenų, kad dėl tokio kaltinamosios elgesio kilo sumaištis ar buvo sukeltas aplinkiniams didelis išgąstis, ar jie buvo šokiruoti…“

Todėl teismas nusprendė:

G.Aiduką, A.Arnauską, K.Dūdėną, T.Jaunuševičių, M.Morkevičių, S.Tamulį, S.Gudyną, Ž.Paškevičių, Ž.Bulotą, E.Kuktą, G.Okunį, E.Staliūną, A.Balčiūnę, R.Urbelienę, G. Knapkienę išteisinti kaip nepadarius veikos pagal BK 231 str. 2 d., turinčios šio nusikaltimo požymių. G.Knapkienę išteisinti ir dėl BK 284 str. 1 d..

Teismas siūlo bylas perduoti nagrinėti teismui administracinių teisės pažeidimų bylos teisenos tvarka. Kardomasiąs priemones – rašytinius pasižadėjimus neišvykti š gyvenamosios vietos – panaikinti.

Štai taip. Iš didelio debesies – mažas lietus.

Žinoma, prokuroras turi 20-ties dienų terminą, per kurį gali teismo sprendimą apskųsti. Ir, manau, būtinai tą padarys – čia juk Lietuva…

Džiugu, kad teisingumas triumfavo ir kad teisme buvo konstatuota tai, kas iš tiesų vyko, dirbtinai nepritempinėjant žūtbūt prie nusikalstamos veikos – kitose Garliavos bylose būtent tai ir vyksta, ypač tose, kuriose teisiami Vytautas ir Laimutė Kedžiai, Olga Girdauskienė bei Neringa Venckienė.

Na, o mano subjektyvia nuomone, tokį sprendimą galėjo įtakoti ne vienas faktorius: artėjantys Seimo rinkimai, teisiamųjų užsispyrimas eiti iki galo – perėjus visas instancijas, skųstis ES Žmogaus teisių teismui ar prigimtiniam Žmogaus teisių tribunolui. O tokia nešlovinga ir teisingumui garbės nedaranti byla, išgarsėjusi už Lietuvos ribų, būtų ne tik sukėlusi skandalą, bet ir perniek paleidusi visas šalies prezidentės pastangas parodyti Briuseliui ir vakarietiškai Europai tokią gražią, tokią tvarkingą, tokią pažangią, tokią demokratinę – nupudruotą Lietuvą. Na, bet tai tik mano nuomonė, ji nebūtinai pretenduoja į tiesą. Gal iš tiesų šis vyrukas turi stuburą?

Tai kodėl, vis dėlto, mes beveik penkerius metus buvome tampomi po teismus?

Ir kas už tai atsakys? Už sutryptą reputaciją, už nusikaltėlio įvaizdį visuomenėje, už sugaištą laiką, patirtą stresą, apribojimus, suvaržymus…

Čia tik vienos pabaigos kita pradžia.

P.S. Na, o Deimantės seneliams, Olgai Girdauskienei blogai. Labai blogai. Tad, mieli žmonės, kviečiu suremti pečius, susivienyti, sutelkti jėgas ir padėti persekiojamiesiems ir nuskriaustiesiems. Kaip kas galite – emociškai, morališkai, finansiškai. Neleiskime šiai istorijai nugrimzti į praeitį, paaukoję pačius geriausius, doriausius, sąžiningiausius ir drąsiausius Lietuvos piliečius.

Rašykite man.

* * *

Daugiau apie šią bylą skaitykite ankstesnėse Tiesos.lt publikacijoje:

Teisėjas G. Kaulakis atidėjo politinę Garliavos smurto liudininkų bylą

Politinis teismų procesas. Aušrinė Balčiūnė: ką aš pamačiau prokuroro R.Gailevičiaus atrinktoje vaizdo medžiagoje

Aušrinė Balčiūnė. Politinių teismų procesas tęsiasi: keletas pastebėjimų iš nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausos

Aušrinė Balčiūnė. Policijos vadų liudijimai politiniame teisme: per instruktažą mums sakė, kad asmenų grupė Garliavoje gali susideginti

Aušrinė Balčiūnė. Lietuvos pareigūnai paliudijo: „Žmonės Klonio gatvėje kažką dainavo…“

Aušrinė Balčiūnė. „Vyties“ rinktinės pareigūnas teisme: „Garliavoje žmones ėmiau, nes ir kiti juos ėmė“

Aušrinė Balčiūnė. Pareigūnas: „Mes antstolei nuėmėme psichologinį spaudimą“

A.Balčiūnė. Klausantis Garliavos šturmo garso įrašo žurnalistas N.Povilaitis nesitvėrė juokais, o aktorė E.Žebertavičiūtė nepaliaujamai braukė ašaras

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (II)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (III)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (IV)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (V)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (VI)

Politinis teismų procesas tęsiamas: valdžia prieš smurto Garliavoje liudytojus

Aušrinė Balčiūnė. Trumpai apie Garliavos šturmo liudytojų bylą: mūsų jau mažiau

Aušrinė Balčiūnė. Vargas dėl a.a. Vido Petraičio

Aušrinė Balčiūnė. Lenkų sirgaliai aikštėje šlapinosi, bet nebuvo reikalo juos sulaikyti…

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo liudytojų byla: kalba kaltinamieji

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla: kaltinamieji kalba toliau

Violeta Milevičienė. Stebėtojos užrašai, arba Kodėl nestovėjai po medžiu?

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla: nebeegzistuojantis straipsnis perkvalifikuotas į sunkesnį

Aušrinė Balčiūnė. Byla tęsiasi…

Aušrinė Balčiūnė. Byla perskaityta. Prasideda baigiamosios kalbos

Aušrinė Balčiūnė. Byla perskaityta. Bet posėdis neįvyko

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Pirmoji dalis: prokuroras reikalauja bausmių

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Antroji dalis: kalba advokatai

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

na, pagaliau       2016-10-11 21:46

nors viena prošvaistė šioje storijoje, bet kas atlygins apšmeižtiems ir po teismus tampytiems doriems žmonėms. Turėtų antstolė ir žurnalistas pakratyti kišenes - kitąkart nekils noras problemas ir istorijas kurti.

jei eiti iki galo       2016-10-10 15:07

Vis tiek reikia skųstis EŽTT.Ten bylos juda labai lėtai,o ir keletą metų eilėje reikėtų išstovėti.Iki to laiko gal ir Venckienei apsaugos apribojimai būtų nuimti,ji galėtų liudyti teisme.Aprimus geopolitinei padėčiai per keletą metų,ir sutramdžius Pimpį,visai būtų įmanoma nuplėšti demokratų kaukes nuo Lietuvą valdžiusių išgamų.

džiugi žinia 22:24       2016-10-9 2:33

Atsiprašau už nosinių užkabinimą ten, kur nepriklauso - “...su gerą naujieną”. Bijau, kad ūsuriniai šunys neapkandžiotų, kad netyčia parašiau Švietimo ministrės Pitrėnienės lygyje… Ačiū visiems bendraminčiams už puikius komentarus.

dziaugiuosi, kad nekalti zmones isteisinti       2016-10-8 23:24

bet mano pasitikejimas teisesauga jau zlugo. Juk neteisybe vis dar triumfuoja- Garliavos mergaite ikalinta, jos tevas nuzudytas, teta isvenge panasaus likimo tik palikusi Lietuva, na o seneliai- ju gyvenimas sugriatas, sveikata palauzta. O kur dar iszudyti liudininkai, persekiojami tiesos gynejai…?

Al.       2016-10-8 23:14

Tai,kad ,,nukentėjusieji” ir juos aptarnaujantys ,,žurnalistai” nedalyvavo, papldomai patvirtina,kad buvo duotas valdžios nurodymas. Gal,tiek ir buvo planuota.

>Korumpuoti teismai        2016-10-8 23:07

Atkreipk dėmesį į prokuroro Gailevičiaus nevilties kupiną išraišką. Po posėdžio, kuriame buvo nupaveiksluotas, dar atėjo į vieną posėdį, visas drebėdamas, svaidė tušinuką, o po to daugiau nepasirodė. Likusiuose apie 10 posėdžių kaltinimą palaikė jo kolegos iš Kauno organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos vykdymo skyriaus: Palaima ir stilingiausia Lietuvos prokurorė. Kas taip susmukdė prokurorą Gailevičių? Nejaugi supratimas, kad gali tekti atsakyti už pilietiškumo naikinimą?

Korumpuoti teismai       2016-10-8 16:07

Aišku kad už kyšius tokie išteisinimai vyksta. Violetinė mafija tebėra galinga ir turtinga. Kiaulakiui gėda!

to idomu       2016-10-8 10:27
Vardan tos...       2016-10-8 10:21

  Gali būti, kad čia tik tūpsnis prieš seimo rinkimus - nori gi visi dvylikasekundininkai vėl patekti į seimą. Bus matyti, ar po rinkimų neprasidės viskas iš naujo… O kad tiesa imtų nugalėti, reikėtų Lietuvos respublikos vardu iškelti bylas visiems tiems, kurie, nusikalstamai naudodamiesi tarnybinėmis pareigomis, falsifikavo bylas ir siekė įbauginti, apkaltinti bei nubausti dorus, pilietiškus ir sąžiningus žmones.

Dzeikas       2016-10-8 9:31

s.m.‘ui:
Taip, susaket visa kvintesencija.Kaip ir nieko nepridursi.
Del kompensaciju “is musu visu kisenes”.Ne nukentejusiu pasipelnymui, ir ne valstybei bausti as (ne as, o bendras musu visu teisingumo jausmas to reikalauja) noriu.Ir zmones turi gauti tos kompensacijos tiek, kad atsilygine su teisminem islaidomis (advokatai, rastu pildymas, irodymu rinkimas, archyvavimas) nors keliems, nors desimciai metu turetu materialiai nerupastinga gyvenima.
Kitas kompensacijos aspektas tas, kad zmones nebijotu save ginti nuo valdininku savivales, kad zinotu - laimeje byla atsilygins visiems padejusiems ir patys sviestui ant duonos tures, kad zmones stoje pries savivale ir laimeje butu atlyginti taip, kad aplinkiniams keltu lengva pavyda ir neliktu kvailio vietoje.
Juk jeigu ismesinetoja Budreviciene gautu ne juokingus keliasdesimt tukstanciu lituku uz 4 metus bylinejimosi , o 1000k tiek - ziurek zodis “vokelis” jau butu tolima preaeitis(patikekit, norinciu ikalt bylas uz “vokeli” atsirastu desimtimis), o Uspaskichas dabar vazinetu su apynauja Dacia.
Stai tam reikalingos ta 8-zenkle kompensacija.

idomu       2016-10-8 9:30

kodel ususriniai sunys tyli su lietrycio myzne kartu

jei       2016-10-8 7:57

rinkimus laimes raudonojo Sakalo gauja, tai nuosprendis bus aspkustas, jei kita pazangi politine jega - tuo viskas ir baigsis

filopedui       2016-10-8 7:56

pedofilu klanas suprato, kad jei si byla iseis iz Lietuvoas ribu, tai kils didziulis taprtautinis skandalas , kad Lietuvoje uz demokratija zmones yra teisniamia ir kad varzoma zodzio laisves., Todel pasistenge ta byla paskandinti cia Lietuvoje

Filopedas       2016-10-8 2:13

Tai kaip čia dabar tas galingas pedofilų klanas staiga sugalvojo nusileisti, pasiduoti??? Kur čia šuva pakastas?

s.m.       2016-10-7 23:20

pardon, kelių skyrybos klaidų netaisau. Išpyškinau nuomonę vienu ypu.

s.m.       2016-10-7 23:18

pritariu komentatoriui “Manau, kad per anksti…”
Ne, iš tiesų džiaugiuosi, gal ne taip naiviai, kaip straipsnio autorė, kad šlykštus farsas pagaliau pirmajame etape baigėsi. PIRMAJAME.
Bėda tik tai, kad, kaip, mano manymu, visiškai teisingai suprato ir autorė, nematoma plaukuota ranka nuleido komandą iš aukščiau priimti tokį “garą nuleidžiantį” nuosprendį.
Na negi po tokios ilgos trubadūryjimo ir runkeliokų dūryjimo akcijos visais kanalais “brangūslietuvosžmonės, jūs galia, tra lia lia..” teip sau likus kelioms dienoms iki kito daug didesnio po šios bylos pa"rinkimų” farso imsi ir priimsi apkaltinamąjį nuosprendį... Savaitgalio cirko kupolas ko gero subliuškęs kaip šlapia mazgotė pakibtų ir ant cirko direktorių, ir ant samdytų artistų ir ant šįkart ir taip jau negausiai susirinksiančių žiūrovų ausų...
Džiaugtis nuosprendžiu, deja, kol kas yra per anksti todėl, kad apskundimo terminas, kuriuo, ko gero, pasinaudos ir nelaimyyyyngi nukentėjėjėliai ir prokurorai, baigiasi tai juk anapus šio savaitgalio balagano…
Štai tada ir bus matyti, ar toks vakarykštis nuosprendis nebuvo tik laikinas priedanginis “atsitraukimas” siekiant išvengti dar didesnės visuomenės dalies praregėjimo.
Vienžo, - tekit saldainiuką, varguoliai, va matot, kaip staiga sutriumfavo “teisingumas”, tik eikit eikit eikit cielais namais, laiptinėmis, kaimais ir mikrorajonais į nusipelniusių gyventi geriau jau seniai susikarpytos ir po stalu jau susidėliotos puzlės butaforinę dėlionę...
Dėl pergalės/nepergalės, kai tikrieji nusikaltėliai savo tikslų jau seniai pasiekė Letas irgi, deja teisus.
Gal ir pakaks tuščiai tampytiems žmonėms drąsos ir savigarbos gerai supurtyti kaltus už patirtą žalą, tiktai vėlgi, - deja, ne pagal tokių išteisinamųjų kurtas taisykles. Galbūt ūdyti žmonės pasieks satisfakcijos, bet kieno sąskaita?
Džeikas amerikonas galbūt ir nuoširdžiai nežino, kad bet kokias iš valstybės priteisiamas žalas sumokame mes, mokesčių mokėtojai. Bet tik ne tokio penkis metus trunkančio ir žmonių gyvenimus luošinančio farso tikrieji kaltininkai.
Net jeigu ir priteistų buvusių be pagrindo teisiamųjų naudai milijonus iš mūsų visų kišenės (iš biudžeto) guostų nebent tai, kad netiesiogine prasme, paliečiančia kiekvieno Lietuvos mokesčių mokėtojo kišenę iš biudžeto mokėtų ne tik nekaltuosius palaikantys “violetiniai, patvoriniai, šunauja, kirmėlynas”, bet ir patys balagano kertiniai stulpai su visa gvardija pamazgas liejusių žurnalistinių padugnių, užjūrių Tamarinų Vatnykų pianistų ir visokių kitokių niekšų besitikėjusių kitokio “teisingumo”.
- - -
Aidai V., šaunuoli, būk labai labai labai atidus civilinėje byloje spręsdamas teisingo atsakovo subjekto klausimą.

džiugi žinia       2016-10-7 22:44

Ačiū Aušrinei Balčiūnei už straipsnį su gerą naujieną. Lrytas su Delfiu apie tai tyli, kūzia iš sielvarto tikriausiai nusigėrė ir guli kur nors patvoryje su šlapiu klynu. Pagarba žmonėms, tampomiems apie penkis metus po teismus už...PILIETIŠKUMĄ. Mielieji, prisiteiskit už Jums padarytą moralinę ir materialinę žalą. Visi balsuokime už Drąsos Kelią, o ne už vagis ir kyšininkus, melagius masiulius, skvernelius, šimašius.

Įdomu,ar kai konservatoriai vėl kiek       2016-10-7 21:54

prikiš rankas prie valdžios,ar vėl nemindžios rašančių žodį Tiesos?

Mėta       2016-10-7 20:35

Aušrinė šaunuolė, ačiū.

vasia       2016-10-7 18:09

Marijos Zemeje dar ne viskas prarasta…

oooooooo       2016-10-7 18:06

>ooooojui     2016-10-7 17:52, tai biudžetininkams LR konstitucija negalioja? Tai LR konstitucija meluoja kad LR nuosavybė neliečiama, žmogaus asmuo neliečiamas, negalioja joks aktas priešingas konstitucijai?
Viens biudžetininkai liečia nuosavybę, kiti liečia žmogaus asmenį kad vėliau dar kiti galėtų skleisti tikrovės neatitinkančią informaciją kad N. Venskienė smaugė Garliavos mergaitę, norėjo kandžiotis ir siekė kandžiotis.
Tai kas paaiškins galioja LR Konstitucija Lietuvoja ar negalioja LR Konstitucija Lietuvoje? O jei negalioja kokioms konkrečioms asmenų grupėms negalioja LR Konstitucija Lietuvoje - socialdemokratams, buvusiems komunistams, policininkams, prokurorams, vaiko teisų atstovams, mokytojams?

ooooojui       2016-10-7 17:52

Visas turimas jau seniai atliktas. Greitai ir efektyviai- per 12 sekundžių.
Titutitiucija ir Urbšys sako jog vsio zakonno.
Belieka tik džiaugsmingai balsuoti ir bus dar smagiau.
Netiki?

oooooooo       2016-10-7 17:38

o kada bus tyrimas dėl antikonstitucinių veiksmų - vaizdo kamerų lietimų K. namuose ir nusukinėjimų, namų šeimininkės K. lietimo ir basos išnešimo iš namų,  teisėjos N. Venskienės lietimo ir spaudimo sambisto, Garliavos mergaitės kojų kryžiavimo? LR konstitucija rašo kad žmogaus asmuo neliečiamas, nuosavybė neliečiama, negalioja joks aktas priešingas konstitucijai.
Ar čia gaunasi kad LR Konstitucija biudžetininkams negalioja? 
Ar saugu Lietuvoje gyventi kai iš anksto ryto atvyksta kaukėtieji,ateina svetimi į namus be leidimo ir pažeidinėja LR Konstituciją?

Antanas       2016-10-7 15:49

Vaikai kol kas TIESĄ rašė ir rašo ant mindžiojamų šaligatvių, aikščių. Ten TIESA nusimindžioja. Kai vaikai, būdami vaikais užrašys ant kiekvieno Lietuvos piliečio durų, kad čia tikrai gyvena TIESA ir kai niekas jos neišdrįs nutrinti, tada manau Lietuvoje pradės atsirasti TIKRA TIESA.

praeivis       2016-10-7 15:01

dziugu, kad zmones pagaliau pajaus naujojo Prezidentes paskirto prokuroro permainas tarnaut zmonems, o ne juos terorizuoti…

Stasys       2016-10-7 14:39

Tas, pasivadinęs kaip “teismas” yra ne kiek “gaidys”, kiek absoliuti padugnė, be sąžinės ir be moralės. O tikras gaidys gali įsižeisti, nes namačiau gaidžių su pedofiliniu polinkiu. Jis tik paprastai haremą turi, bet taip Gamta bei Dievas surėdė. Na, o pedofilai tai šėtono išmyslas bei aukos ....

Julius Puras       2016-10-7 14:30

Visas tas teismo procesas buvo reikalingas juodosiom informacinėm technologijom visuomenės akyse galima sakyti surengti nekaltiems žmonėms moralini susidorojimą.

parodykit parodykit       2016-10-7 14:26

tai dabar parodykit,patrodykit ar teisėja N. Venskienė smaugė Garlaivos meraigaitę ar vyriškis tyčia skleidė  žinomai melagingą informą apie teisėją N. Venskienę kad teisėja N. Venskienė smaugė Garliavos mergaitę. Ir dar prokuroras seimui rodė vaizdo įrašo fragmentą ir minėjo N. Venskienės kandžiojimasi. Parodykit visą vaizdo įrašą patvirtinantį kad teisėja N. Venskienė  kandžiojosi, nes susidaro įspūdis kad prokurorai tyčia skleidžia žinomai melagingą informaciją apie teisėjos N. Venskienės kandžiojimasi. Vienas skleidžia žinomai melagingą informaciją kad N. Venskienė smaugė Garliavos mergaitę, gen. prokuroras tyčia seime skleidė  žinomai melagingą informaciją kad N.Venskienė kandžiojasi ? Tegul ištiria tą smaugimą ir kandžiojimasi naujas gen prokuroras arba seimas dėl viešo intereso, nes teisėja N. Venskienė apsiginti negali nes neturi vaizdo įrašo. Parodykit viešai vaizdo įrašą kas dėjosi K. namuose po antikonstitucinių veiksmų  vaizdo kamero lietimo K. namuose.

Manau,kad per anksti apsidziaugete       2016-10-7 14:20

Neabejoju,kad veikejai,is kreivu langu karalystes,suorganizave si teismo farsa,ji butinai apskus aukstesniam teismui ir si komedija tesis dar daugeli metu….. Kol ateis eile, isikisti ES teisinems institucijoms…
TIESOS pergales,manau,galima tiketis tiktai po kokiu 20 ar daugiau metu…

Dzeikas       2016-10-7 13:39

Labai sunku siulyti tai zmonems isvargintiems tautinio teisingumo, taciau sventas reikalas syki spaust valdzia i kampa ir nepabijokim sio zodzio ismusinet kompensacijas.
Ne desimtim tukstanciu tik, bet desimtim milijonu.
Skelbkit saskaita.Sventas reikalas palaikyt sia byla.
Ne zmones, o jie turi bijoti kelt tokiasvbylas.

to teismas       2016-10-7 12:59

nebus teistumo, gaidy

Kaminicko       2016-10-7 12:39

byla atskirta. Bet jam bus viskas gerai smile

teismas       2016-10-7 12:23

pagailėjo šių žmonių.Juk venckedžiai,jais pasinaudoję,nepadėtų išmokėti uždėtų baudų.Lai būna įrašytas teistumas.Ir tai yra didelė dėmė.venckedžiai dabar tik savo kailį stengiasi sveiką išnešti,nors to jiems nepavyks padaryti.Perdaug surinkta įrodymų apie jų vykdytą nusikalstamą veiką.

Stasys       2016-10-7 12:19

Manau, kad jeigu “Lietuvos Ryto” ( kartais vadinamo “komsomolke”) administracija turėtų orumą, savigarbą bei sąžinę, tai turėtų nedelsiant tą, liūdnai pagarsėjusią” kuznecovą pasiųsti “šunims šėko pjauti”, nes tiek bjarasties, melo, šmeižto, kliedesių buvo pasipylę iš jos per tą dienraštį bei, matyt, jos vardu, jeigu tai praleido visuomenės mulkinimui ...

  Štai, dėl to,
aš to dienraščio jau 5 metai neimu į rankas.

pensininkas       2016-10-7 12:12

Nuosprendis teisingas. Lauksiu paaiškinimų iš antstolės, kuzios ir Lietuvos dalios.

Klausimas       2016-10-7 11:52

O kokia situacija su Dariumi Kaminicku?

parodykit       2016-10-7 11:51

parodykit kokiu būdu N. Venskienė smaugė Garliavos mergaitę - dėl viešo intereso nes V. Lansbergis tai abejoja, ir ne tik V. Lansbergis ir yra ir kitų abejojančių nes buvė komunistai, biudžetininkai formuoja parktiką susidoroti baudžiamuoju keliu ir šmeižti žmones skelbdami smaugiančiais/žudančiais kitus žmones.  Parodykit vaizdo įrašą patvirtinantį kad teisėja N. Venskienė smaugė Garliavos mergaitę, o jei teisėja N. Venskienė nesmaugė mergaitės tegul šmeižikas atsako įstatymo numatyta tvraka.

Reiškia konservatoriai viską gali,-       2016-10-7 11:37

prieš rinkimus balsuokit už juos ir nerašykit žodžio Tiesos.Ot ,sv-iai,kai sakydavo senolis.

kam       2016-10-7 11:29

>VaidasVDS kam rūpi tavo kompiuterio nuotykiai?

pro kur oras ? eina įstaymuose       2016-10-7 11:23

Ar neturėtų būti pradėta byla prieš prokurorus perdavuisus bylą į teismą žmones dėl nusikaltimų, kurių nebuvo? Kaltinami žmonės gaišo laiką vaikščiodami į teismus, teismai gaišo laiką nagrinėdami bylas prokurorų įsivaiduojamų nusikaltimų,dėl nusikaltimų kurių nebuvo,  galutiniam rezultate pinigus už įsivaizduojamus nusikaltimų kurpimą gauna prokurorai - kuo daugiau prokurorai prikuria prokurorų įsivaizduojamų nusikaltimų tuo daugiau prokurorai gauna pinigų iš darbą, pačių išsigalvotą? Tokiu būdu prokurorai patys sau susikuria darbą už kurį valstybė sumoka iš mokesčių mokėtojų pinigų?

VaidasVDS       2016-10-7 11:16

Vakar komentaras praėjo be problemų ir kiti jau eina be problemų.
Vakar, pasirodo, buvo priimtas ir šis “netikėtas” nuosprendis.
Kažkas kažkur kitko nutiko.
Kas? Sužinosime vėliau, nes stebuklų nebūna.
Gal tai tik sistemos perkrovimas, o gal nenumatyta (nesustrateguota) pabaiga.
Citavau istorijos pradžioje, pacituosiu ir dabar:
““Neapsigaukite; iš Dievo nesijuokiama, nes, ką žmogus bepasėtų, tą jis tikrai ir pjaus.” Tas tiesa, net šitame teisingume, kada nuimamas blogo darbo derlius, tada šitą dieviškąjį teisingumą visada sušvelnina gailestingumas. Begalinė išmintis yra tas amžinasis arbitras, kuris nulemia teisingumo ir gailestingumo proporcijas, kurios bus iš tikrųjų paskirstytos bet kokiomis konkrečiomis aplinkybėmis. Už nuodėmę ir tyčinį maištą prieš Dievo valdžią didžiausia bausmė (tikrovėje neišvengiama pasekmė) yra egzistencijos, kaip tos valdžios individualaus subjekto, praradimas. Piktybinės nuodėmės galutinė pasekmė yra sunaikinimas. Galiausiai, tokie su nuodėme susitapatinę individai save sunaikina, tapdami visiškai nerealiais dėl to, jog piktybiškai apkabina blogį.”
——
Sunaikinti save lengva, išsaugoti save ir išlikti lengva tik švariems ir nuoširdžiai (neapgaudinėjant savęs) atgailaujantiems…

hmmm       2016-10-7 11:09

Kas atlygins moralinę žalą po teismus tąsytiems žmonėms?

didvyriai, kankiniai ir raudoni niekšai       2016-10-7 10:51

1919 m. lietuviai kovojo su bolševikais
laimėjo, savanoriai ir žuvę buvo pagerbti.
1944 -1953 m. kovojo su staliniečiais okupantais.
pralaimėjo, ištremti į Sibirą, nukankinti, pažeminti.
1988-1991m kovojo su raudonu okupantu.
iš dalies laimėjo, bet valdžia pasiliko komunistų rankose.
2012 m. lietuviai bandė priešinti raudoniems iškrypėliams.
pralaimėjo.
——
laukia nauja kova ir pergalė

grumstas       2016-10-7 9:55

Šita viena kregždė, kaip ji neįtikinėtų mus , kad atnešė pavasarį- teisingumą, neįtikina , kad teisingumui ši valdžia atvėrė kelią Lietuvoje.
Gal Marginalo samprotavimai arčiau tiesos , kam buvo reikalinga ši teismų parodija prieš rožančiais apsiginklavusius beginklius žmones susirinkusius “patvoryje” Garliavoje. Kokį pavojų jie kėlė Lietuvai? Jokio. Jie tik tapo tikrais įkaitais , nes jų pavyzdžio buvo parodyta , kas laukia tų kurie peržengs raudoną liniją , kurią nubrėžė Sistema.
Kartėlis širdyje , kad ir koks garbingas tas teisėjas bebūtų, ir dūšioje neišsisklaido.

Arvydas       2016-10-7 9:50

Dėl “žiniasklaidos”:
-dažnai, pernelyg dažnai, paklausus žmonių, kuriuos lyg ir reikėtų laikyti protingais, kuo remiantis jie padarė vienokias ar kitokias išvadas, jie atsako: “taigi Delfyje rašė”.
Labai to nenorėčiau, bet bijau, kad visuomenės liga jau ketvirtoje stadijoje.

ruta       2016-10-7 8:48

..tai teisinei sistemai   reikejo penkiu metu , kad suprasti pilieciu nekaltuma ? Kokios persasi isvados ?

Dėl galimai melagingų parodymų davimo       2016-10-7 8:31

Antstolė Sonata Vaicekauskienė turi būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn dėl melagingų parodymų davimo . Cituoju :

Nors Sonata Vaicekauskienė teismui teigė, kad spaudė ir sužalojo K.Dūdėnas, teismas nerado įrodymų ir šiam kaltinimui pagrįsti. Teisėjas G.Kaulakis konstatavo, kad prokuroro pateikta tokio kaltinimo dalis yra viso labo tik prielaida, neparemta objektyviais bylos duomenimis, todėl jo veiksmai negali būti kvalifikuojami kaip nusikaltimas pagal Baudžiamąjį kodeksą: „[...] baudžiamojoje byloje nėra surinkta įrodymų ir nėra nustatyta. dėl ko galėjo atsirasti nežymūs sužalojimai pas S.Vaicekauskienę, kurie vėliau buvo konstatuoti teismo medicinos specialisto ir kas galėjo tai padaryti [...]“. „[...] Tačiau ir tokie nustatyti kaltinamojo veiksmai šiame momente taip pat negali būti kvalifikuojami kaip nusikaltimas, numatytas LR BK 231 str. 2 d. – kaip kliudymas antstoliui vykdyti teismo sprendimą, panaudojant fizinę prievartą, nes spontaniškas staigus pagriebimo už rankos ir suspaudimo veiksmas žmonių spūstyje pagal savo pavojingumą negali vienas sukelti baudžiamosios atsakomybės atsiradimą pagal minėtą straipsnį..“

nekolaboruok su banditais       2016-10-7 7:27

eini balsuoti - tampi kriminalinės chuntos režimo bendrininku.

Niekas nepamiršta.Jei       2016-10-7 7:20

nors vieno žmogaus pasąmonė jaučiasi neteisingai nuteista,išprievartauta,tol ugnikalnis garuoja,-laiko klausimas kada jis spjaus.

Reikia siekti,o ir nesiekiant       2016-10-7 7:19

šios bylos Lietuvoje bus tiriamos iš naujo.Kitaip,Lietuvos neliks,-tokie metafiziniai dėsniai.

Juozapas       2016-10-7 7:17

Puikus straipsnis ir labai geras pirmas
(dr. Leto Palmaičio) komentaras.
Būtent - sukurpta byla tarnmavo pagrindu manipuliacijoms viešojoje erdvėje kalant į runkelių galvas “teisingas” nuostatas.
Byla baigėsi, o “nuomonė” liko besmegenių galvose.
Plius liko pavyzdys -
- Jeigu šakositės prieš valdžią - ir jums taip bus.
Užtampysim teismuose, prarasit laiką ir sveikatą.
Tylėkit ir nespurdėkit.
Vienžo, bėkit buratinai balsuot už “demokratiją”.

leniniečiai žino ką daro       2016-10-7 6:31

žingsnis atgal, du pirmyn.
—-
komunistai (pedofilai) savo tikslų zigzagais siekia - kai reikia ir taikos programas skelbia prieš okupuodami kitas šalis.
stalinistinės partškolos auklėtiniai žino kaip veikti.

Tai ką runkeliai       2016-10-7 6:27

Prisižiūrėjot, prisiklausėt kalnus pažadų, o dabar marš į rinkimus. Balsuokit už tuos pačius užsisėdėjusius, kad jie ir toliau seime bezdėtų, kad jų priimti įstatymai ir toliau griautų jūsų gyvenimus, kad teisėjai baustų nekaltus, o nusikaltėlius išlaisvintų, kad…. Eina jie NA…

Ryt'as       2016-10-7 6:16

Klausydamas skelbiamo teismo nuosprendžio dairiausi - ar tikrai visi girdi tai , ką girdžiu aš .Visa vykusio kelis metus teismo eiga rode , kad toks “nuosprendis” nerealus. Sutinku su “marginalo” išdėstytomis mintimis - labai gaila pradangintos Deimantės ( nors ne tokių garsių vaikų su panašiu likimu Lietuvoje turbūt tūkstančiai) , gaila sugaišto laiko , gaila daugybės “nuoširdžių” Lietuvos senučių . Manau , kad gal ne pats teisėjas G.Kaulakis savo galva surašė tokį “nuosprendį” . Baltais siūlais siūta byla šį kartą bent laikinai subliuško . Penkiolika “nusikaltėlių” atsikvėpė . Norėtųsi , kad prie šitokios valdžios šita byla tuo ir baigtųsi. Ir dar - labai norėtųsi , kad , nepaisant patirtų išbandymų , visi penkiolika išliktų žmonėmis.

Marginalas       2016-10-7 3:13

Autorė nepaminėjo dar vienos priežasties:
o kam valdžiai reikalinga formali teisminė pergalė? Juk rezultatas pasiektas:
1) vaikas dingo iš kelio,
2) žmonėms parodyta policinio smurto galia, kad kitąkart nebenorėtų,
3) mielos nuoširdžios senelės žino iš laisvos ir nepriklausomos spaudos, jog Garlivoje buvo užpulta policija ir antstolė, kad negalėtų grąžinti vaiko motinai,
4) parinktiems atpirkimo ožiams ketverius metus gadinta sveikata ir vogtas jų gyvenimo laikas -
tai ko dar reikia? Negi dar baudžiamųjų nuosprendžių? Valdžia yra aukščiau tokių smulkmenų ir šitaip nesižemins. Tuščioje salėje pasakyta: Viskas suvaidinta, o jūs eikite iš kur atėję, farsas baigtas, jūsų nebereikia!
Ponai užsitrenkia duris palikdami gatvėje nustebusius baudžiauninkus žiopsoti į jais nebesidominčio teismo pastatą.
Kas laimėjo?

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Karikatūristo žvilgsniu. Vakarų parama Ukrainai

Britų tyrimas: 99 proc. susirgusių beždžionių raupais buvo homoseksualai

Karas Ukrainoje. Šimtas septynioliktoji (birželio 20 diena)

Niujorko teisėja nusprendė, kad žydų universitetas nėra religinis, privalo pripažinti LGBT studentų klubą

Įstatymus kuria nebe Seimas, o teismai. Įteisinsime ir raidę „Ł“

Kastytis Braziulis. Britai siekia kurti trijų jūrų sąjungą, o Senoji Europa nepatenkinta nauju konkurentu

Karas Ukrainoje. Šimtas šešioliktoji (birželio 19 diena)

Lyčių ideologijos diegimas yra prievarta prieš vaikus – D. Trumpas

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dievo meilės slėpinys – Devintinės

Beždžionių raupai pernelyg susieti su Afrika – perkrikštijami

PAGERBKIME BIRŽELIO SUKILIMO DIDVYRIUS IR AUKAS!

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( I )

E. Bičkauskas apie Z. Šličytės bylą: proto reikia turėti

Signatarai kreipiasi į Lietuvos valdžią – nepalaikykite Civilinės sąjungos įstatymo

Karas Ukrainoje. Šimtas penkioliktoji (birželio 18 diena)

Karas Ukrainoje. Šimtas keturioliktoji (birželio 17 diena)

Europos migracijos problemos blogės, nes apklausa rodo, jog daugiau nei pusę jaunų afrikiečių planuoja emigruoti

Vytautas Radžvilas. Sąskaita už abejingumą

Lietuvos vyskupų konferencija. Negalime pritarti Civilinės sąjungos projektui

Rumunija sieks uždrausti homoseksualumą ir lyties keitimą skatinančios informacijos platinimą mokyklose

2022 metų Gudija – nesibaigiančių represijų šalis

Humoristo žvilgsniu. Trys karžygiai keliauja į Ukrainą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (III)

Kalifornija stumia įstatymo projektą, norėdama tapti „translyčių“ „prieglobsčiu“ ir leisti teismams apriboti tėvų galimybes apsaugoti vaikus

Doc. dr. Darius Alekna. Apie šeimą, civilines sąjungas ir Seimą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.