Šturmo liudytojų persekiojimas

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (II)

Tiesos.lt redakcija   2015 m. lapkričio 4 d. 21:27

57     

    

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (II)

Tęsinys. Pirmąją dalį skaitykite ČIA.

Pratęsiant mistinių „atsitiktinumų“ sąrašą, atrenkant teisėjus Garliavos byloms (apie juos rašiau straipsnyje „Nesibaigianti Garliava“), reikėtų papildyti dar keliomis teisėjų pavardėmis – Bronius Varsackis, Aurelijus Rauckis ir Stasys Lemežis.

Teisėjas Bronius Varsackis gerai žinomas trijose bylose:

- šiuo metu teisia 17 asmenų, kurie rašė užgaulius komentarus Marijos Milinienės ir jos šeimos narių atžvilgiu;
- priėmė neskundžiamą sprendimą Deimantę Kedytę skubos tvarka grąžinti jos motinai;
- nuteisė administracinėse bylose Klonio gatvės šturmo liudininkus – esą šie „nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų“.

Sąvokos „teisėti policijos pareigūnų reikalavimai“ esmę bandoma išsiaiškinti baudžiamojoje byloje dėl „trukdymo antstolio veiklai“. Šis klausimas buvo užduotas praktiškai visiems pareigūnams, tačiau nė vienas taip ir nesugebėjo išsamiai paaiškinti, kas tai yra.

Teisėją Bronių Varsackį vienoje iš administracinių bylų buvo bandoma nušalinti. Užsidaręs kambarėlyje jis pasitarė pats su savimi, ir grįžęs neskundžiama nutartimi paskelbė: „Teismas nenusišalina“. Suprask, teismas – tai jis. Toks tvirtas požiūris į savo darbą jam padėjo padaryti greitą ir stulbinamą karjerą.

Teisėjas Stasys Lemežis antrojoje instancijoje dar kartą bandys išaiškinti dėl Laimutės Bloznelytės-Plėšnienės „šmeižto“. Tas pats teisėjas – S. Lemežis kartu su V. Švediene (kuri antroje instancijoje irgi teisia L.Bloznelytę-Plėšnienę) – yra įnešę svarų indėlį į „teisingą ir nešališką“ pagrindinės Garliavos bylos išsprendimą. Būtent jie, S. Lemežis ir V. Švedienė, kartu su A. Pažarskiu iš karto kitą dieną po Garliavos operacijos, N.Venckienei netekus globėjos statuso, savo sprendimu patvirtino N.Venckienės pašalinimą iš proceso (kaip Deimantės įstatyminės atstovės) ir paskyrė tam reikalui Vilniaus VTAS, nors šio skyriaus atstovės iš anksto įspėjo teismą, kad „toks atstovavimas būtų išimtinai formalus, prieštaraujantis mažametės interesams ir pagrindiniams baudžiamojo proceso principams“.

Teisėjas Aurelijus Rauckis jau nubaudė kelis „chuliganus“ piniginėmis baudomis Garliavos šturmo administracinėse bylose „Dėl teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymo 2012 metų gegužės 17 dieną“, taip pat dalyvavo vienoje byloje, kai nuotoliniu būdu buvo apklausiama D. Kedytė.

Garliavos bylose mėgsta „suktis“ ir tie patys prokurorai. Pavyzdžiui, prokuroras Egidijus Motiejūnas. Jis palaikė kaltinimą Andriui Ūsui pedofilijos byloje, bet pradėjus nagrinėti bylą – visiškai kaip ir M.Kuprevičius, V.Keršis, A. Kuznecovaitė, L. Lavastė bei R.Janutienė – vieną dieną „viską suprato“ ir iš valstybės kaltintojo tapo Andriaus Ūso advokatu: rėžė prakalbas teisme apie pastarojo nekaltumą ir gynė jį kartu su teisiamojo advokatu A.L. Šis prokuroras taip pat kaltino Vytautą Kedį, kad šis esą matė Andrių Ūsą su „triusikais“, kitaip sakant, melavo, kad matė. Ir nors Vytauto Kedžio parodymai buvo prieš Stankūnų parodymus, o daugiau kitokių įrodymų nebuvo, to pakako nuteisti D.Kedytės senelį. Prokuroras E.Motiejūnas taip pat iškėlė bylą Laimutei Bloznelytei-Plėšnienei dėl esą melagingų jos parodymų, tačiau nubausti tuo pagrindu profesorės nepavyko dėl to, kad ji pasiliko vieno procento klaidos tikimybę. Tačiau tuo viskas nesibaigė: garsiajai onkologei tada buvo iškelta dar viena byla – dėl „šmeižto ir mirusiojo atminimo paniekinimo“, kurioje atkaklusis prokuroras Egidijus Motiejūnas jau tapo liudytoju.

O štai prokurorė Rita Poškienė kaip vijurkas sukasi dviejose Garliavos bylose – kaltinimus palaiko „banditės“ Audronės Skučienės gaujai ir dar 17-ai komentatorių, kurie įsijautę blogai komentavo apie ponios Marijos Milinienės šeimą. Atrodo, ji surašė kardomąją priemonę dėl Neringos Venckienės suėmimo ir paskelbė jos tarptautinę paiešką.

Tęsiant pirmąjį straipsnį „Nesibaigianti Garliava“, reikėtų apžvelgti ir visas šiuo metu vykstančias Garliavos bylas: kas kuo yra kaltinami, kokie jiems pateikti ieškiniai, kas nukentėję ir, žinoma, kas tie baisūs nusikaltėliai. Kad visuomenei būtų aišku, kas čia geriečiai, o kas – blogiečiai. Kitaip tariant, sudėti visus taškus ant i.

Pradėsiu nuo pačių nebaisiausių bylų...

Byla Nr. 1 (pirmoji instancija): vadinamoji Garliavos šturmo liudininkų baudžiamoji byla

Joje teisiami 17 žmonių, kurie kaltinami 2012 m. gegužės 17 d. (adresu Klonio gatvė, Teleičių kaimas) trukdę antstolio veiklai, prieš ją naudojo smurtą ir prievartą (231 str. 2 d. (veikimas organizuotoje gaujoje)), o tokia pilietė G.K. – net pagal du straipsnius (231 str. 2 d. ir 155 str. 1 d. (įžeidimas)). Beje, šis straipsnis nuo 2015 m. spalio 28 d. neteko galios.

Teisėjas – Gintautas Kaulakis, prokuroras – Ričardas Gailevičius.

Nukentėję – antstolė Sonata Vaicekauskienė ir „Lietuvos ryto“ žurnalistas Nerijus Povilaitis.

Ieškinių nėra. Bet gal dar bus.

Kaltinamiesiems paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Duodama parodymus teismui antstolė Sonata Vaicekauskienė pasakė, kad perduodant-perimant vaiką „jai niekas netrukdė“, o teismui pateikta pažyma apie minėtos ponios sužalojimus yra beveik savaitės senumo po įvykio (kas dabar gali įrodyti, kad kelios mėlynės ant jos kūno atsirado būtent 2012 m. gegužės 17 dieną 6– 7 val. ryto, o ne, tarkim, 14 val. popiet, 18 val. vakare ar 2015 m. gegužės 18, 19 ar 20 dienomis?..).

Šioje byloje ne vieno policijos pareigūno parodymai prieštaravo jų pačių per ikiteisminį tyrimą duotiems parodymams, advokatai sau prieštaraujančius pareigūnus greitai pagavo (mano nuomone, tiesa yra nuosekli ir neužsimiršta), tačiau teisėjui G. Kaulakiui ir prokurorui R. Gailevičiui tai visai neužkliuvo. Byla eina į pabaigą, baigiami apklausti pareigūnai, per kuriuos pats bylos procesas labai užsitęsė (tai vieno nėra, tai kito, kas išvykęs į Ukrainą, kieno gyvenamoji vieta nežinoma). Ši rudenį keletas posėdžių buvo atidėta dėl teisiamųjų ligų – tai labai suerzino prokurorą ir teisėją. Suerzino taip, kad buvo nuspręsta sergančiam kaltinamajam V.P. skirti baudą. Tačiau per kitą posėdį susirgo ir pats teisėjas G.Kaulakis. Susirgo taip, kad net prisireikė reabilitacijos.

Beje, teisėjas G.Kaulakis bylos eigoje buvo apskųstas Lietuvos Teismų administracijai dėl nepagarbaus elgesio su teisiamaisiais. Skundas buvo ištirtas, jame išdėstyti faktai pripažinti, teisėjas turėjo rašyti pasiaiškinimą, o Kaišiadorių teismo pirmininkė, buvusi kandidatė į generalines prokurores Edita Dambrauskienė įpareigota užtikrinti, kad ateityje tokie faktai nebepasikartotų. Panašu, kad teisėjas „ant šios bylos“ bando darytis karjerą, kalbama, kad jis buvo padavęs dokumentus pereiti į Kauno apylinkės teismą.

Labiausiai šioje byloje nukentėjęs – „Lietuvos ryto“ žurnalistas Nerijus Povilaitis. Pasirodo, pilietė G.K. 2012 m. gegužės 17 dieną, po Garliavos šturmo, norėjo jį sumušti, sudaužyti kamerą ir labai negražiai apie jį kalbėjo (pasak prokuroro, „užgauliai pažemino“). Taip negražiai kalbėjo, kad net teisme šis gero auklėjimo jaunuolis nesugebėjo pakartoti tų baisių jos žodžių. Galbūt jis teiks civilinį ieškinį dėl patirtos dvasinės traumos.

Byla Nr. 2 (pirmoji instancija) – vadinamoji komentarų apie Milinių šeimą byla

Mažai kam žinoma dar viena byla, kurioje privataus kaltinimo tvarka teisiami, berods, taip pat 17 žmonių dėl komentarų apie M. Milinienės šeimą pagal šiuos straipsnius: 313 str. 2 d. (mirusiojo atminimo paniekinimas); 155 str. 1 d. (įžeidimas), 154 str. 2 d. (šmeižimas), 170 str. 3 d. (kurstymas…). Turbūt kyla klausimas: kuo ši byla susijusi su Garliava? Ogi tuo, kad kažkokiu mistiniu būdu A.Milinienės sūnaus mirtį bandoma „pritempti“ prie Garliavos istorijos.

Teisėjas – Bronius Varsackis, prokurorė – Rita Poškienė.

Nukentėję – M. Milinienė, A. Milinis.

Ieškiniai: nukentėjusiųjų 17-ai kaltinamųjų pateikti ieškiniai po 2896 Eur (10 000 Lt) kiekvienam neturtinei žalai atlyginti. Tiesa, kai kuriems kaltinamiems pateikti mažesni ieškiniai – 1 448,10 Eur (5000 Lt).

2015 m. rugsėjo mėn., liudydama teismo posėdyje, nukentėjusioji verkė, alpo, negalėjo pastovėti ant kojų, nes teisiamųjų komentarai sugadino jos gyvenimą, padarė žalą jai ir jos šeimai. Tuo pačiu facebooke ponia pozuoja gražiausiose vietose, demonstruoja kelionių nuotraukas, kuriose spindi akinančia šypsena, atrodo labai gražiai, visai nepanaši į daug ašarų dėl komentarų išliejusią kankinę. A.Milinis teismui skundėsi, kad komentarai labai pakenkė jo sveikatai. Bet šioje byloje žmonės teisiami ir dėl tokių komentarų: „Geriau mamai patylėti tokiu momentu, matyt labai galinga esanti, kad dar gali ieškoti su savo gėda…“ (po Neringos Venckienės straipsniu). Dėl tokio komentaro ne tik nualpti, bet ir numirti galima.

Į posėdį buvo iškviestas „Teo“ specialistas, kuris turėjo atsakyti į teismo klausimą, ar įmanoma prie daugiabučio namo interneto stotelės prisijungti visai svetimiems žmonėms ir parašyti komentarą su svetimu IP. Pasirodo, galima. Tikėkimės, kad šio specialisto profesionalus liudijimas nenusimes, bus įrašytas posėdžio protokole ir teismas, priimdamas nutartį, į tai atsižvelgs.

Dauguma komentarų rašyti 2012 m. ir kyla klausimas: ar kartais pagal kai kuriuos straipsnius nesuėjo senatis? Didžioji dalis teisiamųjų – nepasiturintys žmonės, neturi advokatų, todėl nelabai žino įstatymus ir savo teises – kas jiems padės apsiginti? Kitas posėdis Kauno apylinkės teisme 2015 m. lapkričio 16 d. 14 val. (357 salė).

Galima suprasti ponią  M.Milinienę, komentarai skaudina, bet jai vis dėlto labai pasisekė. Dėl ko? Ogi dėl to, kad komentarai apie jos šeimą, net visai paprasti, yra tiriami – teisėsauga tiesiog neriasi iš kailio, parenkamas profesionalus teisėjas B. Varsackis. Žmonės greičiausiai bus nuteisti ir turės Milinių šeimai sumokėti neturtinę žalą, susimokėti baudas. O štai komentarų apie Neringą Venckienę (daugybė, daugybė komentarų su grasinimais ją užmušti, nušauti, paskersti, pasodinti ant kuolo, padegti, išlupti akis, nuimti skalpą, o jos visą šeimą, vaiką, artimuosius sunaikinti, išžudyti ir pan., o kiek komentarų, kad ji esanti pedofilė, miegojusi su broliu, abu tvirkinę mergaitę, kad ji žudikė, nekalbu apie komentarus kai kurių asmenų socialiniuose tinkluose, kuriuose tiesiog linksminamasi ir lenktyniaujama, kas šlykščiau apie ją parašys) Lietuvos teisėsaugininkai tirti nenori. Arba sako, kad jie yra visiškai normalūs ir kad nieko nusikalstamo čia nėra.

Labai įdomu, kodėl?

Byla Nr. 3 (antroji instancija) – vadinamoji Laimutės Bloznelytės-Plėšnienės byla, kitaip – Andriaus Ūso vyndėmės byla

Teisiamoji - gydytoja onkologė, šešių vaikų mama, mokslininkė.

Ji kaltinama pagal BK du straipsnius: 313 str. 2 d. (mirusiojo atminimo paniekinimas) ir 154 str. 1 ir 2 dalis (šmeižimas).

Pirmosios instancijos teisėja – Danutė Mickevičienė, kaltinimą teisme palaikė prokurorė Iveta Vaivadienė.

Antrosios instancijos teisėjai: Stasys Lemežis, Virginija Pakalnytė-Tamošiūnienė, Virginija Švedienė.

Nukentėjusieji: Aldona Ūsienė, Aleksandras Ūsas, Guoda Sakalinskaitė-Ūsienė, Stasys Stankūnas, Tatjana Stankūnienė, Laimutė Stankūnaitė.

Liudytojai: prokuroras Egidijus Motiejūnas, Rūta Janutienė, Ūso šeimos nariai.

Ieškiniai: teisėja Danutė Mickevičienė priteisė Aldonai Ūsienei, Aleksandrui Ūsui, Guodai Sakalinskaitei-Ūsienei, Stasiui Stankūnui, Tatjanai Stankūnienei – po 3000 Eur (10 358,40 Lt), o Laimutei Stankūnaitei – 10 000 Eur (34528 Lt).

Be priteistų ieškinių, Laimutė Bloznelytė-Plėšnienė turės sumokėti ir 3 700 Eur (12 775,36 Lt) baudą bei 2 300 Eur (7 941,44 Lt) advokato išlaidų. Iš viso – 31 000 Eur (107036 Lt).

Bylos turinys yra žinomas iš dienraščio „Lietuvos rytas“ – jį plačiai aprašinėja šio dienraščio žurnalistė drąsioji Asta Kuznecovaitė (manau, ateityje ji bus nominuota mažiausiai Vytauto Didžiojo ordino kryžiaus apdovanojimui už nuopelnus Lietuvai tiriant Garliavos bylas ir padėjus teisėsaugai paviešinti „analogų neturinčių recidyvistų nusikaltimus“).

Priimta nutartis buvo apskųsta aukštesniajam teismui. „Atsitiktine tvarka“ paskirtas teisėjas A.Cininas nuo bylos nusišalino.

Pasak L. Bloznelytės-Plėšnienės, ji interviu žurnalistams yra davusi ne vieną kartą ir žino, kad po interviu teksto turinys yra derinamas ir po juo pasirašoma. Tačiau po Rūtos Janutienės (tos pačios, kuri irgi vieną dieną „viską staigiai suprato“) laidos filmavimo, jos turinys nebuvo nei derinamas, nei po juo pasirašoma. Laida eterį pasiekė labai greitai – nederinta, netikrinta ir sukėlė sensaciją pasibaigusią baudžiamąja byla. Pati Rūta Janutienė viską pamiršo: kas, kur, kada ir kaip buvo.

Bet juk ne kas kitas, o Rūta Janutienė prisidėjo prie šios informacijos paviešinimo visuomenei – jeigu ne ji, Laimutės Bloznelytės-Plėšnienės parodymai taip ir būtų likę tik pedofilijos byloje. Ir niekas nieko nebūtų iki šiol sužinojęs. Jeigu Rūta Janutienė prisidėjo prie esą šmeižikiškos informacijos paskleidimo, tai kodėl dabar teisiama tik viena gydytoja? Ir kodėl tik ji turi susimokėti baudas ir atlyginti neturtinę žalą? Manau, būtų visiškai teisinga visas gydytojai priteistas sumas dalinti mažiausiai į dvi dalis – jai ir Rūtai Janutienei. Tai – pirma.

Antra – protu nesuvokiama, kodėl žymiai gydytojai prisireikė nei iš šio, nei iš to apšmeižti asmenis, kurių visai nepažįsta? Koks motyvas? Koks tikslas? Į šį klausimą gali padėti atsakyti minėtos gydytojos duoti parodymai pedofilijos byloje prokurorui Egidijui Motiejūnui. Jie tokie patys, kaip ir pasakyti laidoje. Tai rodo, kad žmogaus tikslas buvo visai ne tas – ateiti į eterį ir prisigalvojus nesąmonių nei iš šio nei iš to apšmeižti nepažįstamus žmones („Lietuvos rytas“ siekia suformuoti būtent tokį – šmeižikės – įvaizdį), nors akivaizdu, kad gydytoja tikėjosi, jog jos pateikta informacija gali būti reikšminga teisėsaugai, tiriančiai rezonansą visuomenėje sukėlusią bylą. Tai rodo, kad moters tikslas buvo ne apšmeižti, o bendradarbiauti su teisėsauga ir jos padaryta veika visai nebuvo tiesioginė tyčia.

Trečia – panašu, kad pirmosios instancijos teisėja D. Mickevičienė visiškai nesigilino į bylos esmę, moters elgesio motyvus ir tikslus. Kaip sakant, „apibilietavo baudomis“ ir bylą užvertė. Priteistų ieškinių ir baudų dydis rodo, kad teismas visiškai neįvertino šios moters ilgamečių nuopelnų Lietuvos visuomenei gydant žmones nuo sunkių onkologinių ligų, gelbstint jų gyvybes, neįvertino, kad moteris turės ir toliau išlaikyti savo 6 nepilnamečius vaikus, kad niekada nėra teista, puikiai charakterizuojama ne tik kolegų, bet ir pačios visuomenės.

Kyla natūralus klausimas: kokia vis dėlto žala padaryta S.Stankūnui, T.Stankūnienei ir kitiems nukentėjusiems? Kokiais įrodymais pagrįstas jiems padarytos „žalos“ dydis? Jei žalos dydis matuojamas viena vieša laida, tai kokią tada žalą patyrė, patiria ir patirs Vytautas ir Laima Kedžiai, kurių pavardes nuo 2010 m. iki dabar nuo ryto iki vakaro viešai eskaluoja visokie delfiai, lietuvos rytai ir dienraščiai 15 min., skelbdami, kad jie yra įtariamojo žmogžudystėmis Drąsiaus Kedžio tėvai, nors įtarimai jų sūnui niekada nebuvo pareikšti ir jis niekada nebuvo nuteistas? Kokią moralinę žalą turėjo patirti turėjo Drąsiaus Kedžio tėvai, kai 2015 m. spalio 20 d. dienraštis „15 minučių“ viešai paskelbė, kad jų sūnus ne tik kad įtariamas teisėjo J. Furmanavičiaus ir V.Naruševičienės žmogžudystėmis, bet, pasirodo, jas ir įvykdė?..

Kas apgins šių žmonių orumą ir garbę, kuri kiekvieną dieną trypiama viešose erdvėse? Kas jiems padės apsiginti nuo siautėjančios žiniasklaidos?

Bet, matyt, Lietuvoje dar negimė nė vienas bebaimis komisaras Katanis (aktorius Michele Placido legendiniame filme „Aštuonkojis“, rež. Damiano Damianis), o orūs, teisingi ir drąsūs prokurorai būna tik filmuose.

P.S. Bus daugiau….

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

nuomonė       2015-11-14 19:36

aš taipogi manau, kad iš šio šaršalo Lietuvoje galima įtarti, jog gerbiama teisėja N. Venckienė kažką nuveikė JAV. Neabejoju, jog ši lietuviškai tiriama ir žiniasklaidos kurpiama byla turės tikrai teisingą pabaigą. Stiprybės ir sveikatos visiems persekiojamiems dėl teisybės. Kristus Jums pažadėjo dangų.

balciuniene :))))       2015-11-7 21:14
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
aišku yra viena       2015-11-6 15:19

Venckienė JAV kažko ėmėsi ir kažkas jai pavyko,sprendžiant iš kilusio šurmulio sisteminio dezinformavimo struktūrose ir provokatorių tarpe Lietuvoje.Nors tai galėjo būti susiję ir su “socdemų” gaują drebinančiais korupcijos skandalais pastaruoju metu.

dėl Drižiaus lankstinuko pranešimo       2015-11-6 14:58

Deja,bet tai tik-nepagrįstų lūkesčių kurstymas.Yra tokia galimybė po JAV Konstitucijos pataisos,bet tai ilgas,sudėtingas ir brangus procesas.Būtų gerai,tačiau vargu ar JAV imtų gadinti tarptautinę CŽV operaciją.Šios istorijos dalyvių,ypač Venckienės,tylėjimas,kitų “praregėjimas” verčia daryti tokią išvadą.Ir Ūsas,tikriausiai,buvo ne VSD,o Rusijos agentas,kažkaip transformuotas po Uspaskicho žlugimo ir perverbavimo.
Drižiaus lankstinukas,regis,skirtas ne tiesos paieškoms,o įvairių interesų grupėms nepalankių versijų kompromitavimui.

>ponai       2015-11-6 13:08

Reikia iš pagrindų pakeisti teisėjų ir prokurorų skyrimo, atrinkimo ir vertinimo sistemą.
Nes tokia, kokia ji yra dabar, kelia grėsmę valstybės saugumui.
Ukrainoje buvo keliama idėja, renkami piliečių parašai, pasielgti su visu teisėjų korpusu kaip su patruline policija: atleisti visus aštuonis tūkstančius teisėjų ir atlikti naują atranką. Bet šiam siūlymui kategoriškai pasipriešino (“primygtinai nepatariame”) Europos tarybos institucija, vadinamoji Venecijos komisija, su kuria Ukrainos valdžia skrupulingai derina Konstitucijos pakeitimus. Esą tai prieštarauja Europos vertybėms ir lieka neapsaugoti “gerų” teisėjų interesai. Žodžiu, bus apsiribota kosmetiniais pakeitimais, pašalinant skandalingiausius teisėjus, o valstybė toliau bus skandinama su korumpuotos teisėsaugos akmeniu po kaklu.

ponai,        2015-11-6 10:40

reikia iš pagrindų perrinkti seimą.

Laisvas laikraštis       2015-11-6 10:06

Šiuo metu N.Venckienė siekia pedofilijos bylos peržiūrėjimo Vašingtono apygardos teisme – ji siekia, kad ši byla būtų peržiūrėta Vašingtono apygardos teisme. Toks žingsnis matyt reiškia, kad ji jau gavo politinį prieglobstį JAV, Lietuvos vyriausybė tai žino, tačiau slepia.
Kitaip sakant, JAV Imigracijos tarnybai yra puikiai žinoma N.Venckienės buvimo vieta ir jos stausas šioje šalyje, todėl itin kvailai atrodo banditų iš Generalinės prokuratūros aiškinimai, kad jie nieko nežino, kur yra N.Venckienė. Dar labiau – JAV Imigracijos tarnyba oficialiai simpatizuoja ‚Laisvo laikraščio“ pozicijai, tačiau rašo, kad visa informacija apie Venckienę yra privati, ir tik ji pati gali nuspręsti, kada kreiptis į spaudą.
Kaip žinia, N.Venckienė pabėgo iš Lietuvos, kaip Lietuvoje buvo nužudyti keturi žmonės (Jonas Furmanavičius, Andrius Ūsas, Violeta Naruševičienė, Drąsius Kedys), kurių nužudymą Generalinė prokuratūra arba suvertė D.Kedžiui, arba pavadino nelaimingais atsitikimais. Dar mažiausiai tuzinas pedofilijos istorijos liudininkų buvo prigąsdinti tylėti, arba nuteisti už tai, kad paliudijo tiesą, kaip, pvz., profesorė Bloznelytė.
Puikiai suprasdama, kad iš mafijinės teisėsaugos Lietuvoje jau nėra ko tikėtis, ir bijodama dėl savo gyvybės, N.Venckienė su sūnumi išskrido į JAV. Sklinda kalbos, kad jos sūnus puikiai mokosi vietinėje mokykloje ir jau gavo nemažai pagyrimų už puikų mokslą, o pati N.Venckienė, jeigu tikėti ‘Lietuvos rytu”, pragyvenimui uždirba prižiūrėdama pagyvenusius žmones.

Pedofilų Klano Pirmininkas       2015-11-5 21:52

Mūsų galingas Klanas viską valdo ir valdys ir nieko mums nepadarysit. O kas prieš mus kovos tai turės atiduoti savo vaikus ar anūkus. Taškas!

Idomu       2015-11-5 21:16

ką daro Venskienė, kad padėtų savo vargšams tėvams. Ji turėtų raudoti nuo ryto iki vakaro, žinodama, kaip su jos tėvais dabar Lietuvoje elgiamasi… Ar žino? Ir ką daro? taip gaila tų senų žmonių... Už ką jų senatvė tokia sudarkyta? Neteko sūnaus, neteko anūkės, dukters, anūko, o juos pačius maišo su purvais…

lengvesni klausimai tyrejams:       2015-11-5 21:14

pradekime nuo tokio klausimo: kas ir kodel pasiule tuometiniams Seimo pirmininkui Muntianui i patarejus vaiku klausimais bemoksli A.Usa? Kodel Muntianas iki siol neatsako i si klausima? Paklauskite ir Uspaskich;o, kodel jis ne neabejojo, kad Usas- pedofilas?
Antras svarbus klausimas, i kuri atsakius ir pedofilijos kamuolys issiviniotu- kas nurode sunaikinti Gotlibo archyva?! - Kodel? tai it taip aisku. Juk lrytas rase, kad is Gotlibo archyvo ,,gijos veda i Seima”. Kazkodel Venckiene daugiausiai puola liberastai su E. Masiuliu priesakyje. Kiekvieno is 80 Seimo judu, balsavusiu uz Venckienes suemima, reiktu patikrinti seksuline orietacija. Beje, o buves GP Valantinas gyvena seimoje, turi vaiku ar tik ,,myli vaikucius”, kaip ir melynoji senmerge?! Kodel ji is GP posto pasalino ir nenuleido ,,ant zemes”, bet tik laipteliu zemiau.

paskutinė instancija        2015-11-5 17:42

Kieno interesai iš tiesų ginami, slepiant tą informaciją nuo žurnalistų ir nuo visuomenės, - pedofilų ar jų aukų?

- Bylose mums labiausiai rūpėjo, kokie buvo surinkti dokumentai, kokie padaryti veiksmai. Norėjome išsiaiškinti, ar buvo ieškoma pedofilo klientūros, ar ji buvo rasta ir apklausta. Nes pas L.Gotlibą buvo paimta toks kiekis klaikios vaikiškos pornografijos, kad buvo galima įtarti, jog ji skirta ne vien asmeniniam naudojimui.

Teismo nuosprendyje klientūra neatspindėta. Todėl ieškojome daiktinių įrodymų, ar ji išties buvo užfiksuota byloje. Mūsų liudininkas tvirtino, kad joje buvo užrašų knygelė su telefonų numeriais ir prie jų užkoduotais vardais. Jei taip, tuomet ji turėjo tapti dar vieno ikiteisminio tyrimo pagrindu. Tačiau paaiškėjo, kad įrodymai sunaikinti.

Taigi, klientūra iš bylos kažkur dingsta, išnyksta visas pedofilų tinkliukas, o į teismą eina vienas L.Gotlibas ir krūva nuskriaustų vaikiukų... Kyla visokių klausimų, bet atsakymų nėra - viskas susiplaka arba į nenorėjimą kalbėti, arba į perdėtą slaptumą.

- Nekyla minčių, kad už įtariamųjų yra kažkas, turintis didelę galią?

- Taip, įtariamasis yra ne girtuoklis iš kaimo, dėl to jis šiandien vilki neperšaunamą liemenę. O jeigu prokurorai pedofilijos bylą nutrauks, turėtų būti keliamas ieškinys dėl priekabiavimo prie A.Ūso. Jo gynyba iš tiesų yra labai agresyvi.

paskutinė instancija        2015-11-5 17:39

Vienoje iš 6 pedofilo Leonido Gotlibo bylų, kaip paliudijo su ja susijęs teisininkas, tyrėjų paimtoje vaizdo medžiagoje buvo matyti, kaip pedofilo su paaugliu atliekamą lytinį aktą stebi ponas N. Teisininkas pažino, jog tai - žinomas politikas iš Artūro Paulausko aplinkos, tuo metu turėjęs didžiulę įtaką Lietuvos teisėtvarkos sistemai.

Minimos bylos buvo išnagrinėtos uždaruose posėdžiuose, o pagal procesą, jei teismo posėdis buvo uždaras, ta medžiaga nėra vieša. Kita vertus, Konstitucija sako, kad bet koks neviešumas, jei jis kertasi su viešuoju interesu, gali būti kvestionuojamas.

Aš manau, kad visos pedofilijos bylos turėtų būti skelbiamos jau vien dėl prevencijos. Kad tie nusikaltėliai būtų visuomenei žinomi, ir kad žmonės, visų pirma tėvai, globėjai, galėtų nuo jų apsiginti. Toks L.Gotlibas dabar jau vėl vaikšto Vilniaus gatvėmis, paleistas iš kalėjimo anksčiau laiko.

Taigi, nuėjome į Vilniaus 3-iąjį apylinkės teismą, kur L.Gotlibo byla buvo nagrinėta uždarame posėdyje. Tačiau ten gavome daugybę informacijos. Mums nešė dokumentus, kurių prašėme, padarė kopijas, tik nukentėjusiųjų pavardės juose buvo užtušuotos. Dokumentai nuasmeninami, kad nukentėjusių nepilnamečių teisės nebūtų pažeistos. Taip ir turėtų vykti, jei viešasis interesas reikalauja, kad tos bylos būtų paskelbtos.

Deja, Vilniaus 2-ajame apylinkės teisme, kurio pirmininku L.Gotlibo bylos nagrinėjimo metu buvo dabartinis generalinis prokuroras Algimantas Valantinas, mums nedavė net bylos rezoliucinės dalies, viskas buvo įslaptinta.

net neabejokit        2015-11-5 17:34

Veolija kels šildymo kainas,  o už tai kaltins tk Dujų terminalą su Prezidente. Jų politika aiški kaip dieną.

Paslaptingos L.Gotlibo užrašų knygutės myslė       2015-11-5 16:56

Eiti į “geradario” namus berniukams buvo smalsu. Nekėlė jiems įtarimų ir nepažįstamojo pažadai tinkamai pasirūpinti jaunaisiais draugais. Daugelis iš jų augę asocialiose šeimose ar vaikų globos namuose jiems demonstruojamą suaugusio vyro draugiškumą suprato savaip.

Pamatęs Leonido Gotlibo kolekciją, kurią jis kaupė ištisą dešimtmetį, teisėjas V.Antanėlis neteko amo. Kas jis - žmogus, išrenginėjantis vaikus, siūlantis jiems vienas kitą glamonėti, bučiuoti ir santykiauti? Kas jis - iškrypėlis fotografas ar tarptautinio masto nusikaltėlis, pasiryžęs tinkamą “prekę” pristatyti kad ir į pasaulio kraštą?

“Mano darytos nuogų berniukų nuotraukos vertos šimtų tūkstančių”, - sako L.Gotlibas. Žmogus, jau septynis kartus sėdėjęs už grotų, plačiai žinomas tiek mūsų šalies, tiek ir kaimyninių valstybių pedofilų pasaulyje. Žmogus, kurio užrašus su įvairiomis pavardėmis, adresais ar telefonų numeriais šiandien akylai tyrinėja teisėsaugininkai, siekiantys išsiaiškinti tokio pobūdžio nusikaltimų Lietuvoje mastą.

L.Gotlibas turi kuo didžiuotis, - ne tik savąja kolekcija, sugebėjimu kassyk anksčiau laiko ištrūkti iš įkalinimo įstaigų, bet ir ryšiais bei pažintimis. Jo bylas tyrusieji pareigūnai prisimins, kad vienos kratos jo namuose metu buvo paimta ne tik nuotraukos, bet ir užrašų knygelės.

taip taip        2015-11-5 16:46

kartais paskutinis lašas, net akmenį pratašo.

Dreniui dar       2015-11-5 16:41

beje,
o kas čia ne į temą?
Zuokas gina Dalkia/Veolia, nekenčia Prezidentės už Fortum, o Zuoko vyrai organizuoja šturmą prieš Galiavą.Tačiau visuomenės nuomonę bando gudriai pakrepti prieš Prezidentę.  Belieka nustatyt kam atstovauja ar kieno tampomi tie teisėjai, kurie teisia garliaviškius? 
Nebedaug trūksta. Dar kiek patampys garliaviškius ir mes, stebėtojai,  prisikapstysim pagaliau iki tikrosios šio reikalo esmės.
ha ha:)

ha ha - Dreniui        2015-11-5 16:24

apie veolios ir fortumų peštynes kol kas mes nieko nekalbėjom irgi.
Susidomėjom Veolija kai ji uždėjo papildomą įbaudžiavinantį šilto vandens skaitliuko mokestį.
Bet kad jau prakalbot apie Fortum, tai pasigūglinau.
Ahaa… Prezidentė sukliudė Veolijai monopolizuot VISĄ Lietuvos energiją!!Palaikė suomišką Fortum, kad vyktų bent kokia konkurencija?! Ir tai nepatinka Veolijai, kuri gal norėtų padrenuot lietuvius ir net vandenį prichvatizuodama. Juk ją dėl to ir išvarė iš kitų šalių visuomeniniai aktyvistai. Kaip ir iš Izraelio už skandalą dėl neteisėtų statybų Gazoj. ar ne?

ha ha - Dreniui        2015-11-5 16:15

taigi išsidavei, ponas drenuotojau.
tokio žodžio kaip “humusas” lietuvių leksikone nėra. Tai Izraelio virtuvės patiekalas:)

ha ha - Dreniui        2015-11-5 16:07

Jūsų  Katz savo portale defendinghistry com jau pažymėjo Lietuvos žemėlapyje miestus ir miestelius hidiš ar hebrajų  kalba. Tik kad tų lietuvių gal vis dar per daug. Tai gal Veolios paskirtis tą skaičių gerokai pamažiniti? Kaip manot? a?
Kodėl bijot išduot paslaptį - kas pagrindinis Veolios akcijų sąvininkas? a?
ha ha:)
Beje, atmintis pas tamstytę trumpoka - juk pats pradėjot kalbą apie JE:
<“hmm..” užduotis, kurią jis uoliai vykdo, yra kovoti su JE “priešais”. >

Laikas!       2015-11-5 15:52

    Tikrai jau laikas portalui Tiesos.lt inicijuoti TV laidą, pasikviečiant nešališkus pareigūnus, teisininkus, Žmogaus teisių gynėjus, politikus ir pan., sakysim, laidą “Teisė žinoti”. Pastaruoju metu eina tik vienos krypties “informacija”, kaltinanti senuosius Kedžius, Venckienę, profesorę Plėšnienę, “violetinius ir patvorinius”, ir tt. Beveik visada ta “informacija” absurdiška, ar net ciniška, ir pateikiama tik per lnk grupės televizijas ar portalus. Pas mus juk demokratija, o ne autokratija. Teisę žinoti ir išsakyti savo poziciją, ar apginti žmones, turi visi. Dabar gi, kažkodėl - mirtina tyla, net jokių pabandymų negirdėt. Tyli visi - valdžios atstovai, politinių partijų lyderiai, Žmogaus teisių gynėjai. Kodėl? Ar ne toks neveiksnumas, apsimestinis nematymas, “galvos smėlyje”  politika ir privedė prie skaudžios atomazgos Kražiuose. Kur nueis Lietuva, jei turėsime tik tokią  “demokratiją”?

Drenis Gūgliniam humusui       2015-11-5 14:07

Na bet ir bailiai tie JE gynėjai nuo pačių įsivaizduotų JE priešų.
“Oi, čia ne aš, neapkaltink manęs, čia gūglas kaltas, aš tik pakartojau” “čia ne aš, čia gūglas sakė”. Jau vaidenasi apkaltinimai ir grotos smile.
Nesijaudink, niekas jūsų nelies, pagal žinomą lietuvių liaudies patarlę.

Komentarų skiltis skirta dalintis mintimis straipsnio tema, o ne užgožti viską kliedesiais apie tautos išrinktą prezidentę ir kažkokiomis vėjolijų ir fortumų peštynėmis.

ponui Dreniui        2015-11-5 13:45

ir pabaigai
juk ne Prezidentė pasikvietė ir propagavo Dalkiją, kuri virto Veolia ir ne Prezidentė suteikė šiai monopolijai absoliučią teisę pačiai kontroliuot savo “paslaugų kainas” ekonomiškai nudrenuojant Lietuvos gyventojus. 
Jūs daug žinot, tai gal žinot ir kas pagrindinis šios kompanijos akcijų savininkas?

hmm.. to Drenis        2015-11-5 13:26

beje Liutvinskas ir Kusaitės byloje liūdnai pagarsėjo. Sakau ne aš, sako google. smile
Zuokus, brigadas, kacus, ir Co puikiai sujungėte į vieną. Nėr net ką bepridėti:)

hmm.. to Drenis        2015-11-5 13:20

tikrai įdomu, kad palaikyti tautos demokratiškai ir tiesiogiai, o ne pagal internacionalių partijų sąrašus išrinktą Prezidentę, laikote kone nusikaltimu.
Bet dėkui, kad priminėt apie Liutvinską, kuris be Ūso, dar ir poną V.Romanovą ginynė/gina. Jo bankas buvo apkaltintas nešvarių mafijinių pinigų  tranzitu. O pirmieji tai išsiaiškino škotai. Kurie jo pinigais ėmė domėtis,  kuomet Romanovas nusipirko futbolo klubą Škotijoj. Gal ir tuo domėtis yra nudėmė? a? Labai tiktų jums lengvai manipuliuojami mankurtai, a ne? Visus kitus - už grotų?!

to Drenis        2015-11-5 12:51

tada tau reiks apkaltinti GOOGLE. Nes mes neturime savo nuomonės. Turime tik žinias iš googlo. Tad nespręsk apie kitus pagal savo sugedimo lygį. su “tikslinių” grupių prisijaukinimais. Taviškių “tiesos” versija mūsų neįtikino. Todėl ir ieškome alternatyvų.

Drenis tam hmm.. bis       2015-11-5 12:47

“hmm..” užduotis, kurią jis uoliai vykdo, yra kovoti su JE “priešais”.
Beje, Generalinėje prokuratūroje yra nagrinėjamas pareiškimas dėl Zuoko viešai paskleisto prezidentės ir jos aplinkos apkaltinimo dėl aktyvaus ir nevienkartinio neteisėto poveikio Garliavos byloje.
Ištirti tuos Zuoko pasisakymus svarbu ir dėl to, kad mažiausiai vienas iš tuometinių prezidentės patarėjų - buvęs prezidentės patarėjas teismų klausimais Ernestas Rimšelis(o realiai - tikrasis teismų sistemos kadrų skyriaus viršininkas, Raulušaičio ir Meilučio iškėlėjas) - dabar pretenduoja pats tapti Vilniaus apygardos teismo teisėju.

to Drenis        2015-11-5 12:43

ar jau renki duomenis kaltinimams? smile

Ula       2015-11-5 12:43

Aš dažnai pagalvodavau, kodėl Kedžiai, taip šmeižiami internete,tyli, kodėl jie negina savo nužudyto sūnaus vardo, kurį viešai visokie m,ū,s , šiandien reikalaujantys iš jų pinigų ,šmeižė ,vadindami jį žmogžudžiu ? Kodėl jie neapkrauna teismų ieškiniais?Juk jų tokia vieninga darni giminė, ir teisininkų jų tarpe yra?Yra kam patarti , kam juos paremti… O, gal netyli, gal tik mes nieko nežinome?Kažkaip viskas atrodo keistokai…. Nepasiduokit, žinokit , kad didelė žonių dalis yra Jūsų,yra Tiesos pusėje.

stebėtinai "lanksčiai" dirba teismai       2015-11-5 12:42

kai V.Landsbergis padavė už šmeižtą KGB kariškį Vladą Gulbiną (Vladimir Lebedev?)  į teismą ir tą šmeižtą faktais pats įrodė, teismas konstatavo, kad “nebuvo šmeižimo TYČIOS”. Mol Gulbinas apšmeižė “netyčia”.
Ha ha:)

ha ha        2015-11-5 12:35

“Ji kaltinama pagal BK du straipsnius: 313 str. 2 d. (mirusiojo atminimo paniekinimas) ir 154 str. 1 ir 2 dalis (šmeižimas).”
.
Ponai, nedįskit paniekint STALINO atminimo!!! Jūsų laukia 313 straipsnis.
ha ha smile

Drenis tam hmm..       2015-11-5 12:34

Labai lengva sužinoti Ūso advokatus, visokius Liutvinskus ir kitus ir iš kokių jie kontorų.
O visokių spėlionių ir įtarimų platinimas yra pats tikriausias užsakomo nuomonių formuotojo požymis. Žmogelio užduotis “prisijaukinti” tam tikrą tikslinę grupę, o po to jaukti jų smegenis nuorodomis į Zuokus, brigadas, kacus, ir Co. Ir visada su klaustukais, iš baimės būti apkaltintu šmeižtu.

hmm.. > manytojui        2015-11-5 12:28

melo detektoriai iki šiol naudojami visur. Neskleisk erezijų, kurias paskleidė buvęs FNTT direktorius V.Galius, kai jo kolega dukart susimovė tikrinamas dėl duomenų apie Snorą nutekinimo Snoro laikrasčiui Lrytas.
Dabar tas pats liberalas V.Gailius reikalauja Venskienės ekstradicijos. Kodėl būtent jam tai taip rūpi? Ar čia yra koks ryšys su Snoro mafijozais, nuteistais Britanijoj?

hmm.. anonimui, kuris nori sužinoti       2015-11-5 12:14

“kiek violetinių kedofilų tarpe buvo psichinių ligonių, kiek Rusijos samdinių ir kiek mafijos pedofilų (Kedistų-Bendoraitistų)”
Jei jau Kedžius tapatini su “bendoristais”, tai aišku, kas tu per paukštelis ir ką atstovauji.

hmm..        2015-11-5 12:09

butų pravartu sužinoti ir apie Ūso advokatus. Ar nebuvo kartais tokių iš Motiekos and co advokatūros?

kostas       2015-11-5 11:38

Jei lietuviu tauta surenka neitiketinai didelius skaicius parasu , tai lietuviu tauta gyva ir mastanti

Būtų įdomu sužinoti 2015-11-5 5:23        2015-11-5 11:17

taip pat įdomu sužinoti, kokią psichinę negalią tamstele galimai turite ar galimai esate gydytas?

Gal KGBistai tapo pedofilais?       2015-11-5 11:03

Kaip manote?

tam Būtų įdomu sužinoti       2015-11-5 10:04

Taigi puikiai žinai, kiek ten buvo psichinių ligonių, samdinių ir mafijos atstovų. Suskaičiuok visus praregėjusius draugelius ir turėsi tą skaičių.

Būtų įdomu sužinoti       2015-11-5 5:23

kiek violetinių kedofilų tarpe buvo psichinių ligonių, kiek Rusijos samdinių ir kiek mafijos pedofilų (Kedistų-Bendoraitistų).

Man vienas girtuoklis pasake       2015-11-5 4:22

Na ir kas kad jus nerukote,negeriate,esate tvarkingi ir padorus,bet….musu DAUGUMA!Ir ka jus mums padarysite?Mes jus uzgosime arba isvarysime is proto!Girtuoklis teisus.Tokia padetis dabar yra politikoje ir teisesaugoje.Sazingi politikai ir sazingi teisesauginikai galutinai isgujami lauk!

Per tv.girdejau viena teiseja...       2015-11-5 4:15

kalbejo t e i s i n g a i ,tai visi i ja ziurejo kaip i zmogu is kitos planetos.Jeigu lietuvoje nebutu tiesos,tai butu n o r m a l u ,nes visame pasaulyje tiesos n e r a!Bet..,Lietuva atsidure jau morales pozemyje nes tiesa verciama melu o melas t i e s a ! Ir visa tai laikoma norma.Tai gal Lietuviu Tauta kurie dar neemigravo turetu “begti"i kita planeta nuo tokios teisesaugos,nes tiek moraliskai,tiek finansiskai suzlugdys kiekviena Lietuvos pilieti matanti TIESA!

Gryzkime i 1990m.       2015-11-5 4:05

Kodel buvo apsmeiztas ir su Tauta supriesintas gerb.V.Landszbergis?Kokios jegos Prezidentu pasistate Brazauska?Kodel ir kam buvo palankus Prezidentas Adamkus?Kas Adamkaus prezidentavimo laiku uzeme Lietuvoje svarbiausius postus?Kas Adamkaus laikais sukure teisesauga kurie turime siandiena?Kam dirba Lietuvos teisesauga?Kokiu tikslu baudz.bylomis naikinamos kitos partijos?Kas klaidina dabartine Prezidente ir kokiu tikslu?Ka mielai teisia dabartine teisesauga ir ko NELIECIA?Ar istatymai kuriami Lietuvai palaikyti ar sunaikinti?Kas Lietuva naikina su tikslu is Lietuvos padaryti kolonija?Kodel dabartine valdzia gryzo i valdzia ir koks ju galutinis tikslas?Kai teisingai atsakysite sau i visus siuos klausimus ,suprasite kodel tokie dalykai vsio po zakonam vyksta Lietuvoje???

jo...       2015-11-5 3:48

Viskas atvirksciai ir tai daro tie kurie turetu issiaiskinti tiesa ir ginti sazingus Lietuvos piliecius.Labai idomu kam ir kieno uzsakymu yra vykdomas sis susidorojimas?Nejaugi padorus,ismintingi ir teisini issilavinima turintys Kedziu gimines neissiaiskins?Tai kyla naturalus klausimas…ka daryti ir kaip Lietuvoje apsiginti sazingsm ir padoriam pilieciui maciusiam ir kalbanciam TIESA????

matai kaip       2015-11-5 3:16

Tai,pasirodo,ne Rusijos specai teikė visokeriopą pagalbą dar vienos “spalvotosios” revoliucijos numalšinimui,o priešingai? Venckienę puldinėję atvirai prorusiški politikai,iš tikro tokiais nebuvo? Ir Venckienė buvo išvežta ne į JAV,o į Rusiją? Po Venckienės išnykimo iš Lietuvos vienas Lietuvos pareigūnas nemalonius nuotykius patyrė ne JAV,o Rusijoje? Padažnėję ES pareigūnų vizitai tuo laikotarpiu į Lietuvą buvo susiję su šernų medžiokle Bradauskio dvare?
Tik kai kurių nematomų ir nežinomų žmonių dėka ši istorija nesibaigė Lietuvai dar liūdniau.Viskam ateis laikas.Šių teismų iniciatoriai ir vykdytojai jau ir patys supranta,kad jie tik likutinis krūvis neįkraunamose baterijose,ne už kalnų ta diena,kai patys atsidurs teisiamųjų kailyje.
Tik nesitikėkite visiško teisybės triumfo,nes informacija paprastai keičiama į neliečiamybę.Šiame trileryje tiek viskas persipynę.Cha!Tapusi Holivudo žvaigžde Milinytė galės atsisakyti savo pačios vaidmens įtemptame trileryje,nes atsisako kalbėti lietuviškai.Kaip koks Zamolskis Romas.

Drenis       2015-11-5 2:44

Teisėjų atrankos komisija Bronių Varsackį apibūdina taip: “komunikabilus, taktiškas, atsakingas, padorus, savarankiškas, ramus, kūrybiškas”.
“B. Varsackis (...) turi sukaupęs didžiausią gyvenimiškos ir darbinės veiklos patirtį, t. y. dirbęs mechaniku, laborantu, ugniagesiu, santechniku, elektriku, derintoju, inžinieriumi, alpinistu, posto viršininku, administratoriumi, gelbėtoju, inspektoriumi, vyresniuoju inspektoriumi. Jis t.p. dirbo tardytoju, advokato padėjėju (Bronius Varsackis 1999-2000 m. dirbo “Advokatų P. Jegorovo ir G. ČERNIAUSKO kontoroje” advokato (KURIO?) padėjėju), advokatu, o nuo 2008 m. pradėjo dirbti teisėju Kėdainių rajono apylinkės teisme”. Čia jis ir išgarsėjo savo Lietuvą sukrėtusiu sprendimu.

Jau net       2015-11-5 2:34

Rusijos spec. tarnybos apleido šią istoriją dar 2014 m. pavasarį. Nes įtikinti pasaulio pačių lietuvių lūpomis, kad lietuviai yra iškrypėlių tauta, kuri išrinko iškrypėlių valdžią ir įsteigė pedofilų teisėsaugą, nepavyko. Nes niekas tuo netikėjo, išskyrus saujelę priedurnių. Reikės kitų skandalų kad pasaulis patikėtų, jog lietuviai savo valstybėje tvarkytis nepajėgia.

Drenis       2015-11-5 2:31

Bronius Varsackis šiuo metu pretenduoja į Vilniaus apygardos teismo teisėjo pareigas. Teisėjų atrankos komisijai pateiktoje biografijoje apie savo darbus jis rašo:

1999-04–2000-09 Advokato P. Jegorovo kontora, advokato padėjėjas
2000-09–2008-08 Advokato B. Varsackio kontora, advokatas

Nuslepia vieną įdomią detalę:

Tas advokatas P. Jegorovas 1999–2008 m. buvo “Advokatų P. Jegorovo ir G. Černiausko kontoros” seniūnas.

Taigi, teisėjas Bronius Varsackis ir advokatas Gintaras Černiauskas kažkada buvo kolegomis vienoje advokatų kontoroje.

manytojui       2015-11-5 2:23

Melo detektoriai jokioje civilizuotoje šalyje kaip įrodymas teisme nenaudojami dėl savo neptikimumo. Jei mokėtumėte angliškai, tai susirastumėte informaciją apie tai paieškoję Lie detector ir polygraph.

manau       2015-11-5 1:51

tikslingiausia būtų ištirti -melo detektoriumi ..ūso tėvelius ir buvusią žmoną,ir viskas bus aišku…ir nekils klausymų,gal iš Briuselio specialistų pakvietų teisės,jie dirba demokratiškais pagringdais,nes mūsų valstybė buvo sovietinė,mokytojai buvo dar sovietų sąjungos,,,todėl labai norėtųsi…....MELO DETEKTORIUS IŠSPRĘSTŲ VISKĄ.........

Logikos žinovui       2015-11-5 0:37

Labai teisingai visus faktus išdėliojai, tik reikėtų išbraukti žodį “reiškia”.

Kedofilų logika       2015-11-5 0:24

Įtarimai Kedžiui nebuvo pareikšti, reiškia jis nekaltas. Venckienė pabėgo ir slapstosi nuo teisėsaugos, reiškia ji nekalta. Furmanavičiui, Naruševičienei, Stankūnaitei įtarimai nebuvo pareikšti, reiškia jie kalti. Ūsas po mirties pripažintas nekaltu trijuose teismuose, reiškia jis kaltas.

Lemežio nuotykiai IV       2015-11-5 0:20

Povilas Urbšys, po to, kai Lemežis išteisino V. Matuzą, pasakė:
“jis vadovavo teisėjų kolegijai, anksčiau laiko paleidusiai tris vaikus nužudžiusį policijos pareigūną Saulių Pauliką. Jis dalyvavo kolegijoje, išteisinusioje OMON vadus. Nejaugi Vilniaus apygardos teisme neatsiranda teisėjo, kuris nefigūruotų įvairiuose skandaluose ir neatrodytų pats pažeidžiamas”.

nu rimtai       2015-11-5 0:12

Kas apgins senukus Kedzius ,ar taip visi tie sviesuoliai ir visi Drasos kelio p nariai ir kiti kurie dar neprarade saziniu ,ar taip vsi ir leis sunaikinti tuos garbingus senukus?

skaitai ir netiki savo akimis -       2015-11-4 23:49

juk visa tai vyksta Lietuvoje, demokratineje Lietuvoje, kuriai mes iskovojome ir atkureme NEPRIKLAUSOMYBE. Tik… atsitiko tai, ko nesitikejome - liustracija neivyko, persidaze ridikeliai okupavo Lietuva, o buves Lietuvos laisvinimo herojus, pasirode esas menkysta propiesorius, niekaip negalintis atleisti varztu kvailinant Lietuvos zmones. Visus teisejus, susijusius su sia byla reiktu ismesti i siukslyna arba viesinti ju nuodemes - ieskoti priezasties , kodel jie tokie nekompetetingi?! O gal jie buvo blogi teises fakultetu studentai? Gal egzaminus laike per ,,blata” ir t.t. Tokiems teisejams turi buti skelbiami LR Konstitucijoje skelbiamu istatymu patikrinimas, atitinkamai BK ar CK ziniu patikrinimas. KASMET! nes jie ne tik pazeidineja Zmogaus orumo teises, jie staciai dirba, kaip uzsukti, uzprogramuoti ir nemastantys robotukai. Kodel? Kas tas ,,galingasis” sitaip laikantis visu uz pakarpos? O juk mes mateme visa mergaites isplesimo is gimtu namu laida tiesiogiai. Jei sita byla butu taip nagrinejama JAV, garantuoju, tokie teisejai seniai butu neteke sertifikato ir voliotusi bedarbiu gretose. Beje, o kodel LR Seimo nariai nepaduoda i teisma bufetavos Brazauskienes, kuri seimunus isvadinoo DEBILAIS?! Jokios lygiavos ,,ant Lietuvos” Aciu Ausrinei, kad viesina!

Lemežio nuotykiai III       2015-11-4 23:27

S. Lemežio ir V. Švedienės su A. Pažarskiu kompanija 2012 m. gegužės 18 d. įvykdė įvykdė planinę užduotį pašalinti iš proceso N. Venckienę ir patvirtino vaiko įstatyminiu atstovu Vilniaus VTAS. Skyriaus vadovė Lina Juškevičienė teismui nurodė, kad tai yra neįmanoma:

“Vykdant teismo nutartį skyrius būtų priverstas viršyti nuostatais jam suteiktus įgalinimus. Skyriui neturint jokių ankstesnių duomenų apie veiką, toks atstovavimas būtų išimtinai formalus, prieštaraujantis mažametės interesams ir pagrindiniams baudžiamojo proceso principams. Skyriaus atstovai niekada tiesiogiai nebendravo su pačiu vaiku, jo tėvais, ar globėjais, netyrė skundų, nerinko duomenų apie šį vaiką. Skyrius nedalyvavo atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, nebuvo supažindintas su ikiteisminio tyrimo medžiaga, nebuvo šaukiamas į nukentėjusiosios apklausas, nedalyvavo atliekant ekspertizes. (...) Skyriaus įtraukimas į bylos nagrinėjimą ne tik pažeistų nepilnametės nukentėjusiosios teisę į tinkamą neformalų, betarpišką atstovavimą...”

S. Lemežio. V. Švedienės ir A. Pažarskio kompanija tiesiog parašė, kad jie geriau žino, kas turi atstovauti vaikui teisme:
“Ne šalių, o teismo prerogatyva parinkti ir paskirti atstovą”.

Lemežio nuotykiai II       2015-11-4 23:10

Sausio 13-osios byloje S. Lemežis išteisino SSSR kariškius, nes Z. Vaišvila aktyviai dalyvavo konflikto veiksmuose, nevykdydamas teisėtų okupanto nurodymų atlaisvinti spaustuvę: “pareiškėjas su kitais asmenimis neleido patekti (...) kariškiams į spaustuvės patalpas, įspėjus nepasišalino iš spaustuvės, todėl nėra pagrindo daryti išvadai, kad jie aktyviai nedalyvavo konflikto veiksmuose.”

Lemežio nuotykiai       2015-11-4 23:04

2007 m. lapkričio 30 d. S.Lemežio vairuojamas automobilis “VW Jetta” išvažiavo į priešinę eismo juostą ir trenkėsi į vilkiką MAN. Per įvykį nesunkiai nukentėjo pats teisėjas - sumušta galva. Jis atsisakė pūsti į alkoholio matuoklį ir nesutiko girtumo pasitikrinti medicinos įstaigoje.

V.Adamkaus patarėja, Teisės departamento vadovė Aušra Rauličkytė LŽ teigė, kad prezidentas kokių nors veiksmų kol kas imtis neketina. “Pirmiausia turi išaiškėti visos įvykio aplinkybės. Prezidentas tikisi, kad pati teismų institucija išspręs šį klausimą. Tuomet bus matyti, ar teismai yra pajėgūs patys susitvarkyti. Tik tuo atveju, jei Garbės teismo sprendimas prezidento netenkins, pasirodys neadekvatus, prezidentas pats įsikiš”, - pažymėjo A.Rauličkytė.
Pasak Prezidento patarėjos, iki šiol Garbės teismas nėra rekomendavęs atleisti iš darbo nė vieno teisėjo. Tačiau tikimasi, kad patys teismai sukurs nepakantumo atmosferą prasikaltusiems teisėjams.

daug tų komisarų Katanių       2015-11-4 22:04

mūsų šaunieji bebaimiai komisarai, teisėjai ir prokurorai nebijo nei pragaro, nei velnio - tuom patys drąsiausi pasaulyje !!!

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

balciuniene :))))       2015-11-7 21:14

:DDD susirastum vyra pasaulis prasviesetu :D nebegarbintum itariamu pedofilu zmogzudziu :D

Rekomenduojame

Arvydą Šliogerį prisimenant: „Apie vieną kitą grėsmę Lietuvai”

Vytautas Sinica. Pamiršti vaikai Diawaros grybukų istorijoje

Svenas R. Larsonas. Ar gali vėl laimėti D. Trumpas?

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt ketvirtoji (Lapkričio 24 diena)

Jungtinių Tautų analitinis centras iki 2050 metų siūlo „senstančiai“ Europos Sąjungai 60 milijonų migrantų

Almantas Stankūnas. I. Šimonytė arba apsimeta, arba nesupranta, kad Igničio veikla gali sukelti daug

Vytautas Sinica. Interviu Lenkijos televizijai (programa pasauliui anglų kalba) karo tematika

Edvardas Čiuldė. Ar iš tiesų mūsų tėvynainiai homoseksualai neturi Tėvynės?

Jonas Jasaitis. Žmonijos sunaikinimo scenarijai

Vidas Rachlevičius. Visas aktyvistes ir veikėjus reikėjo „pagrilinti”

Audrys Antanaitis: Valstybinės kalbos laukia sunkus metas

Borisas Johnsonas: Vokietija norėjo greito Ukrainos pralaimėjimo

Mirė Ukrainos disidentas Jurijus Šuchevičius

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt trečioji (Lapkričio 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ar Generalinė Prokuratūra ir STT nesiims tirti klausimo dėl IGNITIS smulkiųjų akcininkų?

Dovilas Petkus. Kompensacijos žydams: susitaikymo aktas ar mokestis „Holokausto industrijai“?

Jonas Grigas. Mokslininkai ragina paskelbti 5G ryšių moratoriumą

Italijos valdžia skirs po 20 tūkst. eurų poroms, kurios tuoksis bažnyčiose

„Už balos“. Rinkimai-Lenkija-Iranas-Futbolas

J. Kaczynskis: Lenkija priešinsis neomarksistinei revoliucijai iš Vakarų

Danutė Šepetytė. Atsakymas lietuviui Audriui Antanaičiui

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt antroji (Lapkričio 22 diena)

Makronas: „Mums reikia vienos pasaulinės tvarkos“

Ar daugiakultūriškumas griauna Vakarų tautų tapatybes?

Vytautas Sinica. Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?

Vytautas Radžvilas. Paskutinis žodis – piliečių

Ramūnas Aušrotas. Klausimas Europos šalių kino forumas „Scanorama“ organizatoriams

Advokatė Zita Šličytė: Konstitucinis Teismas – ne vieta politikavimui

Edvardas Čiuldė. Kas jie tokie yra – tie naujieji europiečiai?

Paramą Ukrainai norėtų apriboti tik mažuma

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.