Šturmo liudytojų persekiojimas

Aušrinė Balčiūnė. Lenkų sirgaliai aikštėje šlapinosi, bet nebuvo reikalo juos sulaikyti…

Tiesos.lt redakcija   2016 m. sausio 31 d. 20:49

6     

    

Aušrinė Balčiūnė. Lenkų sirgaliai aikštėje šlapinosi, bet nebuvo reikalo juos sulaikyti…

Pagaliau po įvairių ligų, posėdžių atidėjimų dėl vieno iš teisiamųjų mirties Kaišaidorių apylinkės teisme buvo atversta 2012 gegužės 17 d. ankstyvą rytą Klonio gatvėje siautėjusios ir antstolę Sonatą Vaicekauskienę skriaudusios gaujos, byla.

Tiesa, be ligų neapsieita ir šįkart – susirgo prokuroras Ričardas Gailevičius. Tačiau tai – ne bėda, jam teisme atstovavo prokuroras, pavarde Egidijus Palaima. Pavardė man pasirodė labai girdėta. Ir iš tiesų taip – prokuroro pavardė ne kartą skambėjo Garliavos bylose. Tai jis, kai buvo „ieškomas“ neva dingęs Drąsius Kedys, staiga paskambino N. Venckienei: „Vasario 25 d., 12.40 val. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Egidijus Palaima paskambino Drąsiaus Kedžio dukrelės globėjai, teisėjai Neringai Venckienei ir paklausė, ar Drąsiui Kedžiui reikės advokato, ar jie jį gins. Neringai Venckienei pasakius, kad „taip, gins Aidas Venckus“, prokuroras atsakė, kad negali, nes Aidas Venckus yra apklaustas kaip liudytojas šioje byloje“.

Tai jis kartu su prokuroru V.Kokoškinu dienraštyje 15 min.lt visuomenei paskelbė apie nesmurtinę Ūso žūtį:

Pirmadienį, balandžio 4 d., Kauno apygardoje vykusioje konferencijoje žiniasklaidai prokuroras E.Palaima papasakojo, kaip atrodė paskutinioji A.Ūso gyvenimo diena.
Prokuroro teigimu, iš draugų sodybos A.Ūsas išvažiavo apie 13 val. 14 val. jis atvyko į Vyšniūnų kaimą (Alytaus raj.) ir čia nusipirko keturis 0,2 litro talpos degtinės butelius. Apie 15 val. 30 min. A.Ūsas rastas negyvas. Skrodimo metu jam nustatytas 3 promilių (sunkus) girtumas. Iš keturių A.Ūso pirktų degtinės butelių rastas tik vienas, pilnas. Prokuroras E.Palaima patvirtino, kad A.Ūsas pastaruoju metu vartojo psichotropinių vaistų, tačiau nepatvirtino, kad jie, reaguodami su alkoholiu, galėjo sukelti pavojų gyvybei.

Taigi, nieko naujo. Vienas ir tas pats teisėjų ir prokurorų ratelis budriai stebi visas Garliavos bylas ir jose draugiškai dalyvauja atlikdami tyrimus, nustatydami kaltinimus, teisdami ir informuodami visuomenę. Tokia mažytė įvykių tyrimo Garliavos UAB. UŽDAROJI.

Prieš pradedant posėdį buvo pranešta, kad mirusio teisiamojo V.Petraičio artimieji raštiškai pranešė, kad bylą tęsti netikslinga. Taigi mūsų liko – 16.

Šįkart apklausiami paskutiniai likę du pareigūnai – Artūras Zabulėnas ir Andrius Norvaiša.

A.Zabulėnas pasakojo, kad tą dieną jis dirbo mobilioje kuopoje. Į vietą atvyko anksti ryte, apie 7–8 val. Iš Vilniaus išvyko apie 4 val. Vietoje buvo atliktas instruktažas, kurio metu pasakyta, kad bus vykdoma teismo nutartis. Atvykus į Klonio gatvę, jam buvo nurodyta jo vieta prie automobilio, ant kurio įrengtas specialus garsiakalbis – juo operacijos metu buvo garsinamas įrašas, kuris naudojamas masiniuose renginiuose, skirtas viešoms vietoms. Pasak pareigūno, įrašas nebuvo paruoštas specialiai šiai operacijai – tai buvo bendro pobūdžio įrašas, transliuojamas periodiškai, naudojamas viešuose renginiuose.

Pareigūnas matė apie 50 žmonių, susibūrusių prie namo, matė, kaip pareigūnai juos sulaikinėjo. Atpažinti iš salėje esančių teisiamųjų negalėjo nė vieno, nors, kaip jis pats sakė, į posėdžius važinėja seniai ir spėjo visus žmones gerai apžiūrėti. Matė, kaip iš namo buvo išvesta mergaitė, pats išbuvo iki pat operacijos pabaigos. Pareigūno nuomone, įrašą turėjo girdėti visi žmonės, nes tekstas iš garsiakalbių skambėjo periodiškai.

Prokuroras: „Ar esate patys įrangos galingumą išbandę?“

A.Zabulėnas: „Ne“.

Advokatas A.Venckus pasidomėjo, kokia gi buvo pareigūno užduotis.

A.Zabulėnas atsakė, kad jo grupės pirminė užduotis – bendrauti su žmonėmis, tačiau vietoje jį paskyrė būti šalia įrangos.

Adv. A.Venckus: „Ar žmonių susirinkimas vyko viešoje vietoje?“

A.Zabulėnas: „Buvo ir prie namo – tai privati vieta, buvo ir gatvėje – tai vieša vieta“.

Adv. A.Venckus“ „Tai vadinasi įrašas buvo skirtas žmonėms, esantiems gatvėje?“

A.Zabulėnas: „Taip“.

Teisėjas: „Jūs naudojote trafaretinį tekstą, skirtą viešoms vietoms?“

A.Zabulėnas: „Taip“.

Pareigūnas pasakojo, kad prie jo žmonės pažeidimų nedarė, tik praktiškai visą laiką giedojo, bet nors triukšmas kieme buvo didelis, žmonės, žinant garsiakalbio galingumą, esą turėjo girdėti įrašą, nors, kaip pats minėjo, bandymų nustatyti garso galingumą neatliko. Su įranga pareigūnas dirba jau treji metai, tačiau pats dideliuose renginiuose, kad ir prie Seimo, nėra tos įrangos naudojęs. Su šia įranga pareigūnas dirbo antrą kartą.

Čia įsiterpė antstolė Sonata Vaicekauskienė ir teismui pasakė, kad įrašas girdėjosi kuo puikiausiai.

Antrasis liudytojas – Andrius Norvaišas. Jis pasakojo, kad apie tai, kokia bus operacija, iš anksto nebuvo pranešta – tiesiog policininkams buvo liepta atvykti anksti ryte. Tik tada jie buvo informuoti. ką ir kur turės daryti. Pareigūnams buvo atliktas instruktažas, paaiškinta, kad tai bus mergaitės paėmimo operacija, nurodyta, kas ir ką turės veikti. A.Norvaišo užduotis, kaip ir A.Zabulėno, dirbti su garso įranga.

Į Kauną jų kuopa atvyko iš Vilniaus apie 4 val. ryto. Atvykęs pareigūnas matė gatvėje ir kieme stovinčius apie 50 žmonių, kurie nieko nedarė. Pareigūno darbo zona – už kiemo vartelių, kokie 6 m. nuo namo. Kiek vėliau, pasak jo, į kiemą atvyko daug pareigūnų ir žmonės buvo paprašyti išeiti iš kiemo. Balsu. Be jokių įgarsinimo priemonių. Kadangi žmonės nesitraukė, jie buvo vienas po kito išvedami, nes trukdė antstolei, kuri viskam ir vadovavo.

Teisėjas: „Ar matėte antstolę?“

A.Norvaišas: „Neatsimenu“.

Kaip atrodė antstolė, neatsimena, bet puikiai atsiminė, kad žmonės trukdė jai įeiti į namą.

Į teisėjo klausimus apie transliuojamą tekstą, pareigūnas atsakė, kad operacijos metu buvo leidžiamas bendro pobūdžio tekstas laikytis viešosios tvarkos. Įrašas ėjo be perstojo. Operacijos metu žmonės iš kiemo buvo išvedami, nes jie trukdė prieiti prie namo antstolei ir pareigūnams, o taip pat į kiemą įvažiuoti automobiliui. Buvo ir tokių, kurie stumdė pareigūnus, tačiau iš salėje esančių jis negalėjo atpažinti nė vieno: „Nors čia atvažiuoju jau 7 kartą, nei vieno identifikuoti negaliu“, – teismui pasakojo pareigūnas.

Prokuroras pasidomėjo, kokia garso įrašo galia ir ar buvo testuota.

A.Norvaišo nuomone, garsas gali būti girdimas net už dviejų kilometrų.

Adv. A.Venckus: „Jūs sakėte, kad žmonės stovėjo kieme. Kas jiems draudė ten stovėti?“

A.Norvaišas: „Kol neprasidėjo operacija, tol galėjo stovėti, o kai prasidėjo, turėjo pasitraukti“.

Adv. A.Venckus: „Kas turėjo vykdyti teismo sprendimą antstolė ar pareigūnai?“

A.Norvaišas: „Antstolė, padedama pareigūnų“.

Adv. A.Venckus: „Kokia prasme?“

A.Norvaišas: „Tokia, kad galėtų užeiti į vidų“.

Adv. A.Venckus: „Ką žmonės turėjo įleisti: antstolę ar pareigūnus?“.

A.Norvaišas: „Antstolę“.

Adv. A.Venckus: „Tai, kaip trukdė tie žmonės, kurie stovėjo už 15 m. nuo antstolės?“

Tyla.

Teisėjas: „Ar jūs pats matėt?“

A.Norvaišas: „Aš nebuvau nei prie namo, nei prie durų“.

Adv. A.Venckus: „Tai jūs sakėte, kad matėte antstolę“.

A.Norvaišas: „Sakau, ką mačiau“.

Pareigūnas papasakojo, kad jo užduotis buvo bendrauti su žmonėmis, kartu su A.Zabulėnu.

Teisėjas pasidomėjo, apie ką jis kalbėjosi su žmonėmis.

A.Norvaišas: „Žmonės manęs klausė, kokia mano nuomonė apie tai, kodėl jūs taip elgiatės… bendravome neutraliai.“

Adv. A.Venckus: „Jums buvo iškelta užduotis pasikalbėti?“

A.Norvaišas: „Bendravo grupės pareigūnai, kad viskas vyktų kryptingai, paaiškinti…“

Adv. A.Venckus: „Kada buvo įrašas pradėtas transliuoti? Iš karto?“

A.Norvaišas: „Ne, ne iš karto, nes pradžioje buvo ramu…. transliuoti pradėta, kai kilo sąmyšis“.

Pareigūnas atsakinėjo advokatams, kad antstolė neturėjo jokių skiriamųjų ženklų, kad pats su ja nebendravo. Pasakojo, kad padėjo kitiems pareigūnams be jokių nurodymų.

Adv. T.Tomkus: „Ar žmonėms buvo pranešta per garsiakalbį, kad turės jie turės praleisti antstolę?“

A.Norvaišas: „Ne“.

Pareigūnas savo parodymus noriai iliustravo pavyzdžiais iš savo darbo praktikos. Vienas jų įsiminė. A.Norvaišas papasakojo, kad po vienų varžybų jam teko dalyvauti tramdant lenkų sirgalius. Jie viešojoje vietoje triukšmavo, net šlapinosi. Tačiau, pasak pareigūno, siautėtojai ir besišlapinantys nebuvo sulaikyti, jiems nebuvo iškeltos ir administracinės bylos, nes, pasak jo, sirgaliai nesimušė. O visa kita – visiškai menkas ir nereikšmingas teisės aktų pažeidimas, todėl visiškai nebuvo jokios prasmės jų sulaikyti.

Po šių žodžių salėje kilo didžiulė nusistebėjimo ir šurmulio banga.

Adv. J.Ramoškienė: „Nurodėte, kad žmonės trukdė. Kaip tai pasireiškė, be stumdymo?“

A.Norvaišas: „Kiek mačiau – tik stumdė“.

Adv. J.Ramoškienė: „Ar matėte antstolę?“

A.Norvaišas: „Manau, kad mačiau“.

Adv. J.Ramoškienė: „Gal ji nebuvo atvykusi?“

A.Norvaišas: „Buvo. Jei nebūtų, nebūtų operacijos.“

Adv. J.Ramoškienė: „Kokie veiksmai trukdė įvykdyti teismo sprendimą?“

A.Norvaišas: „Negaliu pasakyti“.

Adv. J.Ramoškienė: „Jei žmonės stovėjo prie namo – ar stovėjimas yra trukdymas?“

A.Norvaišas: „Taip“.

Adv. J.Ramoškienė: „Ar girdėjote, kad žmonėms buvo liepta pasišalinti?“

A.Norvaišas: „Ne…“

Adv. J.Ramoškienė: „Minėjote, kad buvo mažai žmonių – 50, o kiek buvo pareigūnų?“

A.Norvaišas: „Apie du šimtus“.

Adv. J.Ramoškienė: „Tai gal vis dėlto tie 200 pareigūnų stumdė 50 žmonių?“

A.Norvaišas: „Neeee…“

Adv. A.Trumpulis: „Jūs sakėte, kad policijos pareigūnai liepė žmonėms išeiti. Ar jūs tai pats girdėjote, ar tik darote prielaidą, kad taip turėjo būti?“

A.Norvaišas: „Negirdėjau, bet taip turėjo būti…“.

Adv. A.Trumpulis: „Gal galite pasakyti, kokius teisės pažeidimus padarė žmonės, kurie buvo išvesti?“

A.Norvaišas: „Už teisėtų reikalavimų nevykdymą“.

Tačiau kokiu būdu žmonės teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdė, pareigūnas, deja, nematė.

Advokatas A.Venckus dar pasidomėjo kaip policijos pareigūnai kituose masiniuose renginiuose užtikrina svarbių žmonių patekimą į tam tikrą vietą.

Į šį klausimą A.Norvaišas mielai papasakojo, kad metodų būna įvairių – gali būti net įrengti policijos patikros postai, bet kartais nieko nedaro.

Adv. A.Venckus: „Ar buvo šiuo atveju naudotas koks nors metodas padėti antstolei prieiti prie namo?“

A.Norvaišas: „Nebuvo“.

Kitą posėdį bus apklausiami teisiamieji.

* * *

Kiti posėdžiai numatyti vasario 4 ir 11, kovo 9, 14 ir 22 dienomis 9.30 val..

Daugiau apie šią bylą skaitykite ankstesnėse Tiesos.lt publikacijoje:

„Teisėjas G. Kaulakis atidėjo politinę Garliavos smurto liudininkų bylą“

Politinis teismų procesas. Aušrinė Balčiūnė: ką aš pamačiau prokuroro R.Gailevičiaus atrinktoje vaizdo medžiagoje

Aušrinė Balčiūnė. Politinių teismų procesas tęsiasi: keletas pastebėjimų iš nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausos

Aušrinė Balčiūnė. Policijos vadų liudijimai politiniame teisme: per instruktažą mums sakė, kad asmenų grupė Garliavoje gali susideginti

Aušrinė Balčiūnė. Lietuvos pareigūnai paliudijo: „Žmonės Klonio gatvėje kažką dainavo…“

Aušrinė Balčiūnė. „Vyties“ rinktinės pareigūnas teisme: „Garliavoje žmones ėmiau, nes ir kiti juos ėmė“

Aušrinė Balčiūnė. Pareigūnas: „Mes antstolei nuėmėme psichologinį spaudimą“

A.Balčiūnė. Klausantis Garliavos šturmo garso įrašo žurnalistas N.Povilaitis nesitvėrė juokais, o aktorė E.Žebertavičiūtė nepaliaujamai braukė ašaras

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (II)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (III)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (IV)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (V)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (VI)

Politinis teismų procesas tęsiamas: valdžia prieš smurto Garliavoje liudytojus

Aušrinė Balčiūnė. Trumpai apie Garliavos šturmo liudytojų bylą: mūsų jau mažiau

Aušrinė Balčiūnė. Vargas dėl a.a. Vido Petraičio

Dalyvaudami teismuose stebėtojais, prisidedame prie teisingumo pergalės. Būkime solidarūs!

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Viespatie       2016-02-3 19:27

Tai kad tokie patys Viespati be jokios nuodemes ir prikale prie kryziaus:) Nebera Viespaties dabar be kaltes kala Kedziu seima:)

50 zmoniu ir 200 pareigunu       2016-02-3 19:24

Tai,kad po 4 pareigunus galejo prieiti prie vieno zmogaus ir paaiskinti be garsiakalbio.Man tai idomiausia kas sukure teroriste is Kusaites?Myzliu padare Pociuna,suklastojo medinku byla?Nuslepe CZV kalejima,nuzude Kiesu?Nuzude Drasiu,Usa ir kt.butybes?Ar tik ne tos pacios saikos darbas????Manau ta pati saika uzsiima juoduju pinigu plovimu,narkotikais,kontrabanda,prostitucija,pornografija,pedofilija.Todel jie galingi,pinigingi ir teisesauga klastoja pagal ju rezisura????

Klausimas       2016-02-1 23:03

AR privatus kiemas yra ta vieta ,kur ribojama susirinkusiųjų laisvės ir teisės.?

Viešpatie,       2016-02-1 22:57

lipk nuo kryžiaus ir daryk tvarką Lietuvos teisėsaugoje.

Bryzas       2016-01-31 14:49

Šiame posėdyje buvo pagaliau baigtos liudytojų apklausos. Posėdžio pabaigoje Teisėjas G. Kaulakis perklausė visus 16 teisiamųjų, ar jie sutinka duoti parodymus; visi pasakė, kad kitame posėdyje.

Tautrimas Januševišius teisėjui pareiškė, kad jis nesuprantąs, ką čia veikia,
štai jau dveji metai.

Kitas posėdis - vasario 4 d. 9.30 val. Prasidės kaltinamųjų apklausos, greičiausiai iš eilės, kaip surašyta kaltinamajame akte: K. Dudėnas, D. Kaminickas, T. Januševičius, ...

Bryzas       2016-01-31 14:34

Abu pareigūnai priklauso vadinamai bendravimo, arba dialogo, grupei. Grupės pareigūnai apmokomi, kaip masinio susibūrimo vietose atsidurti “karštuose taškuose” ir mėginti bendrauti su galimais viešosios tvarkos pažeidėjais. Garliavos operacijos atveju jų bendravimas buvo labai vienpusis: jie leido per specialią garso įrangą iš anksto paruoštą tekstą, raginantį laikytis susirinkimų įstatymo ir t.t. Tiesa, antrasis liudijęs pareigūnas A. Norvaišas atliko ir kitus veiksmus: padėjo įstumti į kiemą autobusiuką, ir šiek tiek pabendravo - išklausė įvairių nuomonių apie policijos darbą; o štai pirmasis - A. Zabulėnas - net nesuprato, kad jis su kolega ir buvo ta dialogo grupė. Teisme aiškino, kad tokios nematė smile

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.