Šturmo liudytojų persekiojimas

🌄A.Balčiūnė. Klausantis Garliavos šturmo garso įrašo žurnalistas N.Povilaitis nesitvėrė juokais, o aktorė E.Žebertavičiūtė nepaliaujamai braukė ašaras

Tiesos.lt redakcija   2015 m. gegužės 9 d. 17:13

78     

    

A.Balčiūnė. Klausantis Garliavos šturmo garso įrašo žurnalistas N.Povilaitis nesitvėrė juokais, o aktorė E.Žebertavičiūtė nepaliaujamai braukė ašaras

2015 m. balandžio 28 d. posėdis

Prieš apžvelgiant balandžio 28 d. posėdį, reikėtų paaiškinti, ką reiškia policijos pareigūnų sugalvota sąvoka pasyvus pasipriešinimas. Kiek teko per posėdžius girdėti jų paaiškinimus, tai reikėtų suprasti maždaug taip: Stovi pilietis vidury laukų. Prie jo prieina policijos pareigūnas ir sako: „Pasitrauk“. Žmogus atsako: „Nesitrauksiu“. Tai jau ir yra pasyvus pasipriešinimas, vertas Baudžiamojo kodekso straipsnio ir kalėjimo.

Tad visiems rekomenduoju būti atsargiems, kad jūsų nekaltas žioplinėjimas ar nuomonės išreiškimas, net menkutis ginčas nebūtų palaikytas nusikalstamu veiksmu, baustinu pagal straipsnį „Pasipriešinimas policijos pareigūnui“.

Taigi, pirmasis liudijo Darius Žukauskas, tądien vadovavęs operacijai, o po Garliavos įvykių padaręs sėkmingą karjerą: iš pavaduotojo tapęs dideliu viršininku. Liudijo beveik tą patį, kaip ir prieš tai liudiję pareigūnai: pats nematė, tik girdėjo, kad žmonės nepraleidžia antstolės, ją įžeidinėja, kad minia priešinosi „pasyviais ir aktyviais veiksmais“. Aktyvūs veiksmai – tai stovėjimas „ant durų“ ir nepaklusimas policijos pareigūnams.

D.Žukauskas: „Kada policijos pareigūnas paprašė pasitraukti ir jie nesitraukė, priešinosi savo veiksmais, nesitraukė į šalį.... Nepaklusimas policijos pareigūnams“ (čia apie „aktyvius veiksmus“).

Klausimus uždavinėjusiems advokatams pasiūlė patiems peržiūrėti filmuotą medžiagą, jeigu jie nori ką nors sužinoti. Pareigūnas nesuprato ir to, kodėl užduodamas klausimas „Ar žmonės priešinosi policijos pareigūnams?“ Kalbėjo apie viešosios tvarkos pažeidinėjimą ir užtikrinimą, tačiau identifikuoti nusikaltėlių negalįs, niekaip negalėjo atsakyti, ir kaip trukdė žmonės, stovėję ant pievelės. Į advokatės J.Ramoškienės klausimą, ar žmonėms buvo duotas terminas pasitraukti, D.Žukauskas atsakė, kad buvo žmonių paprašyta, ir palaukta, kad buvo laukiama, kol žmonės sugiedos himną. Pasak jo, kliūtys – tai buvo visi tie žmonės, kurie trukdė prieiti prie namo.

Advokatas T.Tomkus: „Žiūrėkit, buvo apie 100 žmonių. Kas nusprendė, kurie trukdo, o kurie netrukdo?“

D.Žukauskas: „Tie, kurie nepraleido…“

Advokatas T.Tomkus: „Tai sakėt, kad nepraleido visi…“

D.Žukauskas: „Tai po to pasitraukė...“

Advokatas T.Tomkus: „Tai kur stovėjo tie trukdantys?“

D.Žukauskas: „Priešais namą...“

Advokatas T.Tomkus: „Tai visi žmonės, stovintys priešais namą, trukdė?“

D.Žukauskas: „Jeigu jie neleido praeiti, tai trukdė...“

Advokatas A.Venckus: „Gal jūs galėtumėte paaiškinti, kokiu pagrindu buvo renkama informacija apie žmones ir padarytos jų nuotraukos, kurios buvo rodomos instruktaže. Ar jų atžvilgiu buvo pradėtas koks ikiteisminis tyrimas?“

D.Žukauskas: „Neatsimenu“.

Advokatas A.Venckus: „Bet R.Oželis sakė, kad jūs turėtumėte žinoti, o jūs sakote neatsimenate“.

Tačiau pareigūnas į šį klausimą atsakyti negalėjo. Negalėjo atsakyti ir į kitą klausimą: kodėl pirmiausia buvo sulaikytas gražiai su pareigūnais bendravęs žmogus, draugiškai jiems ištiesęs ranką (tai – fotomenininkas Juozas Valiušaitis, jis buvo sulaikytas dar antstolei nepaprašius pašalinti kliūčių – aut. past.). Į klausimą, kodėl turėjo žmonės praleisti policijos pareigūnus, jis atsakęs, kad klausimas yra labai įdomus ir kad antstolė turėjo teismo sprendimą, o pareigūnai turėjo ją lydėti.

Advokatas A.Venckus: „Jūs sakėte, kad vadovavotės policijos veiklos įstatymu. Ar tame įstatyme yra numatyta kaip viena iš policijos vykdomų veiklų – antstolio lydėjimas?“

D.Žukauskas: „Tam, kad užtikrinti viešąją tvarką ir asmens saugumą“.

Advokatas A.Venckus: „Privačiame kieme?“

D.Žukauskas: „Bet kur…“

Advokatas A.Venckus uždavė ir klausimą apie bendravimo grupę, kuri, remiantis tarnybiniu raštu, buvo Klonio gatvėje ir turėjo užmegzti dialogą su žmonėmis. D.Žukauskas tokio fakto nepamenąs. Tačiau tokia grupė Klonio gatvėje iš tiesų buvo. „Dialogo“ grupė. Su tos grupės vaikinukais teko susipažinti Vilniuje per gėjų eitynes ir jie buvo pasibaisėję tuo, ką matė tą gegužės 17-osios rytą.

Šios grupės veikla ir yra bendravimas su žmonėmis masinio susibūrimo vietose, tačiau tą rytą Klonio gatvėje nevyko joks dialogas – žmonės buvo paprasčiausiai imami it kokie narkotikų prekeiviai. Matyt, reikėjo bet kokia kaina išvalyti kiemą ir paimti vaiką, kad Danijos vaikų teisių specialistai, kurių susitikimas su šeima ir Deimante buvo suplanuotas tos dienos 10-tą valandą ryto, neįvyktų. Ir kad vaikas civilizuotiems žmonės iš civilizuoto pasaulio, kur gerbiamos net ir mažiausio žmogaus teisės, nepapasakotų visos tiesos.

Advokatas A.Venckus: „Jei pareigūnas neteisėtai reikalauja žmogaus išeiti iš privataus kiemo, kuriame jis stovi ir nieko nedaro, ar žmogus turėtų vykdyti reikalavimą?“

D.Žukauskas: „Klausimas dėliojamas neteisingai, nes neteisėtų reikalavimų nebūna… tas, kuris nieko nedaro, yra neteisėtas“.

R.Urbelienei uždavus klausimą, ar jis matė, girdėjo, kaip antstolė prisistatė žmonėms, D.Žukauskas atsakė, kad ne, nes prie jos nestovėjo. (Tačiau visi, kurie nebuvo policijos pareigūnai, tai turėjo girdėti – aut. past.)...

Antrasis liudijo Evaldas Pakutka. Beveik nieko nepamenąs iš savo duotų parodymų, todėl teisėjas jam perskaitė jo parodymus. Pasak pareigūno, žmonės tyčia sėdėjo ir gulėjo prie durų, žalojimui skirtų daiktų nematė, nepamenąs, kas jam skyrė užduotį, sakė, kad žmonėms buvo duotas laiko tarpas pasišalinti. Pasak jo, „aktyvus pasipriešinimas“ yra tada, kai neklauso ir nevykdo teisėtų reikalavimų, kokie tie teisėti reikalavimai – neatsimena. Bet žino, kad teisėti. Filmuodamas jokių pažeidimų nematė.

Advokatas A.Venckus: „Jūsų parodymuose yra toks sakinys: „Kaip vėliau sužinojau, dalis žmonių aktyviai priešinosi. Tai iš ko jūs sužinojote?“.

E.Pakutka: „Gal iš kolegų. Neatsimenu, nežinau“.

Paskutiniai liudijo Dmitrij Bogdan – toks linksmas ir smagus pareigūnas, kuriam daugelis kausimų kėlė juoką ir jis nuolat kikeno, ne vieną kartą savo parodymais pralinksminęs salę, bei Arūnas Miknevičius. Nieko naujo jie nepasakė – kaip ir kiti, daug ko neatsiminė. Tai beveik paskutiniai pareigūnai, liko neapklaustas tik vienas. Po to vyks teisiamųjų apklausa.

2015 m. gegužės 7 d. posėdis

2015 m. gegužės 7 d. posėdyje turėjo būti pežiūrimas pusantros valandos trukmės policijos pareigūnų instruktažas, atliktas tą 2012 m. gegužės 17 d. Deja, prokuroras R.Gailevičius teismui pateikė tik keliolikos minučių iškarpą, kuri yra internete (žr. ČIA). Šis įrašas yra įdomus tuo, kad jau prieš operaciją policijos pareigūnams buvo pasakyta, kad visą atsakomybę už operaciją prisiims policijos departamentas ir kad jei bus kokių nors skundų prieš pareigūnus, policijos departamentas juos gins. Besąlygiškai.

Taip ir buvo. Per tuos trejus metus bet koks žmonių bandymas rašyti skundus apie šiurkščius, įstatymus pažeidžiančius policijos veiksmus buvo arba blokuojamas, arba ignoruojamas. Arba ir viena, ir kita kartu. Policinininkai visada teisūs. Ura!

Kadangi prokurorui nepavyko teismui pateikti viso instruktažo, buvo perklausomas pusantros valandos trukmės Garliavos šturmo garso įrašas. Ir šis įrašas labai aiškiai demaskavo daugelio pareigūnų, jau davusių parodymus teismui, galimą melą, kurie. Davė ne tik parodymus, bet ir priesaiką nemeluoti. Deja. Melavo. Ir dar kaip.

Kai peržiūrima vaizdo medžiaga, dėmesys daugiau būna sutelkiamas į vaizdą, todėl sunku suvokti, kas, kur ir kaip, ir įsigilinti į detales (kurios dažnai yra labai svarbios), tačiau perklausant garso įrašą, dėmesys automatiškai sutelkiamas į garsą. Tik į garsą. O šį garso įrašą darė šalia antstolės ėjęs pareigūnas. Ir štai ką visa salė – advokatai, prokuroras, aukos, teisiamieji ir posėdžio stebėtojai – išgirdo…

Daugelis pareigūnų liudijo, kad atėjusi antstolė aiškiai ir garsiai pasakė (pasak pareigūnų, labai, labai, labai garsiai, bet be jokių garsinių priemonių), kad bus vykdomas teismo sprendimas. Neva tai kartojo ir ją lydėję pareigūnai. Dar jie liudijo, kad tuos žodžius laisvai galėjo girdėti visas šimtas žmonių. Tačiau… Tačiau net garso įraše, kuris, beje, buvo daromas šalia antstolės ėjusio pareigūno, per triukšmą nebuvo galima suprasti, nei kas sakoma, nei kas kalba. O juk įrašinėjama buvo einant visai šalia.

Daugelis pareigūnų liudijo, kad kai anstolė skaitė teismo sprendimą, nebuvo didelio triukšmo, tačiau… Tačiau garso įraše užfiksuota, kad žmonės iš pradžių giedojo himną, po jo iš karto pradėjo skanduoti „Lietuva“, „Lietuva“ ir kad žmonėms dar tebeskanduojant, policija puolė žmones ir iš karto pasigirdo klyksmai. Triukšmas buvo siaubingas.

Daugelis pareigūnų liudijo, kad žmonėms buvo duota nemažai laiko pasišalinti, tačiau garso įraše girdėti Lietuvos himnas, skanduotė ir klyksmai. Nė sekundės pertraukos, per kurią žmonės galėtų kaip nors pasitraukti. Na, nebent teleportuotis.

Daugelis pareigūnų liudijo, kad žmonės juos įžeidinėjo, vadino pedofilais, gaidžiais, urodais ir visokiais kitais baisiais žodžiais, tačiau… Tačiau garso įraše negirdėti nė vieno keiksmažodžio, išskyrus klyksmus ar, pavyzdžiui, moters balsą: „Maldauju, maldauju, nestumdykite mūsų... maldauju…“ Bet gal tokie žodžiai pareigūnams skamba kaip keiksmai?

Daugelis pareigūnų liudijo, kad šturmo metu buvo nuo gatvės paleistas garso įrašas, kuriame žmonės buvo įspėti laikytis viešosios tvarkos, neorganizuoti riaušių, ir visi tai turėjo girdėti, tačiau… Tačiau perklausomame įraše labai aiškiai girdėti, kad minėtas garso įrašas, deja, buvo įjungtas ne prieš operacijos pradžia, ne prasidėjus operacijai, o jau gerokai vėliau. Gerokai, gerokai vėliau. Tada, kai jau anstolė buvo priėjusi prie pirmųjų durų, o daugelis žmonių sulaikyti, sukišti į mašinas ir išvežti į policijos nuovadas. Beje, kokia vieša tvarka privačiame kieme?

Beveik visi pareigūnai liudijo, kad arba negirdėjo, arba kad žmonės nešaukė „Praleiskite antstolę!“ Tačiau garso įraše mažiausiai kokį 15 kartų kuo aiškiausiai girdėti, kaip žmonės šaukia būtent šiuos žodžius.

Suglumino priesaiką davusių pareigūnų parodymai teisme. Prisiminkime: Deimantėlės senelis Vytautas Kedys buvo nuteistas už esą melagingus parodymus teisme, nes, pasak prokuroro, buvo padaryta didžiulė žala teisingumui. O kai galimai melagingai liudija policijos pareigūnas, tai, vadinasi, jokios žalos nėra? Viskas teisinga, teisėta ir leistina?

Jau nekalbant apie tai, kad šaunioji advokatų komanda ne kartą pagavo policininkus teisme duodant visiškai priešingus parodymus nei ikiteisminiame tyrime. Bet juk tiesa yra nuosekli. Gali vienas ar kitas momentas pasipildyti smulkiomis užmirštomis detalėmis, bet tik ne prieštarauti pats sau. (Deimantės, beje, kaip ir jos artimųjų liudijimai ir parodymai visada buvo nuoseklūs – to, deja, negalima pasakyti apie kitą pusę).

Glumina ir kai kurių pareigūnų ikiteisminiame tyrime duoti parodymai, surašyti žodis į žodį, lyg pagal vieną šabloną. Tai reikėtų suprasti taip: skirtingi pareigūnai matė vienodą vaizdą, girdėjo tą patį garsą. Na, bet visko gali būti, ypač, kai tarnybiniai pranešimai, pasak kai kurių policininkų, buvo rašomi kartu poligonuose. Gal net kažkam diktuojant?

Suglumino ir įrašo pabaigoje girdimas policijos pareigūnų pokalbis po operacijos, kad yra sulaikytų asmenų ir kad reikės pradėti ikiteisminį tyrimą pagal baudžiamąjį procesą. Net straipsnis buvo įvardytas. Vadinasi, jau iš anksto policijos bendruomenei buvo aišku, kad visi sulaikytieji turės būti teisiami. Kas beje, ir atsitiko. O susirūpinęs moters balsas kalbėjo, kad TV3 tiesiogiai transliavo operaciją (ačiū šiai puikiai televizijai) ir kad įvykių namo viduje jie negalėjo matyti. Numanau, kad tikrai būtų buvę labai baisu, jei nors vienas atsitiktinis liudininkas būtų nufilmavęs tai, kas vyko namo viduje. Na, bet narsioji Lietuvos policija pasistengė tai gerai paslėpti nuo žmonių akių ir viešumos. Ura!

Bet už viską labiausiai suglumino „Lietuvos ryto“ žurnalistas Nerijus Povilaitis. Kai buvo perklausomos tos vietos, kai žmonės gieda himną ar kai klykia iš namų per jėgą tempiamas vaikas, šis pilietis smaginosi. Linksminosi, juokėsi plačiai ir vis kažką komentavo šalia sėdinčiai antstolei (kuri, beje, į posėdį atšlubavo. Koja įtvare.). Tuo tarpu už žurnalisto nugaros sėdinti garbi Lietuvos aktorė Elvyra Žebertavičiūtė nepaliaujamai braukė ašaras…

Kitas posėdis įvyks gegužės 19 d., antradienį, 9 val. Kiti posėdžiai suplanuoti jau rugsėjo mėnesį.

Dalyvaudami teismuose stebėtojais, prisidedame prie teisingumo pergalės. Būkime solidarūs!

 

* * *

Daugiau apie šią bylą skaitykite ankstesnėse Tiesos.lt publikacijoje:

„Teisėjas G. Kaulakis atidėjo politinę Garliavos smurto liudininkų bylą“

Politinis teismų procesas. Aušrinė Balčiūnė: ką aš pamačiau prokuroro R.Gailevičiaus atrinktoje vaizdo medžiagoje

Aušrinė Balčiūnė. Politinių teismų procesas tęsiasi: keletas pastebėjimų iš nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausos

Aušrinė Balčiūnė. Policijos vadų liudijimai politiniame teisme: per instruktažą mums sakė, kad asmenų grupė Garliavoje gali susideginti

Aušrinė Balčiūnė. Lietuvos pareigūnai paliudijo: „Žmonės Klonio gatvėje kažką dainavo…“

Aušrinė Balčiūnė. „Vyties“ rinktinės pareigūnas teisme: „Garliavoje žmones ėmiau, nes ir kiti juos ėmė“

Aušrinė Balčiūnė. Pareigūnas: „Mes antstolei nuėmėme psichologinį spaudimą“

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Zmones PRAKEIKE       2015-10-24 20:18

O Dievas nuteis.Kiek matome Dievas jau siuncia teisingas bausmes tikriems nusikalteliams.Dievas nesaliskas ir jam nera skirtumo ar tai paprastas liudinikas,ar teisejas,ar prokuroras.Dievas nteisinga zmogus baudzia nelaimemem,dvasinem kanciom o teisuji laimina ir saugo!!!

Neuzmirskite       2015-10-24 20:08

Pociuno nuzudymo,Kusaites byla,CZV kalejimo slepimas,Lietuvos uzgrobima,Lietuvos ir Tautos naikinimas….tai visur tu paciu ranku darbas.Manau kad visko Venckienei ir Kedziams nesukrais ant kupros???

Puleikiui-Plepeikiui, kuris atėjo tik nusifotograf       2015-05-19 11:54

Mazos sanaudos - didele nauda.
Drosime si savimyla Buratina, kol liks tik skiedros.
Kaitinsiem teisybes zaizdre.
Kol istirps vaskas, nukris reitingu sparnai.
Ir nebgales savireklamos Ikaras uzskrist ant Europarlamento laktu-lesyklu.

Vijolė       2015-05-13 19:11

Garliava nesuskaldė , Garliava apšvietė , parodė tai, kas buvo ir anksčiau, tik mes nematėm.  Šitos tragedijos kaina mes sužinojom kas yra kas Lietuvoje.

Privačios antstolės galia valstybės pareigūnams       2015-05-11 22:00

Advokatas A. Venckus pareikalavo surasti ir prijungti prie bylos antstolės prašymą ar reikalavimą policijai, kurio pagrindu, kaip liudijo operacijos vadas Darius Žukauskas, ir buvo vykdoma policinė priemonė.
Antstolė atkirto, kad tai buvo ne prašymas, o antstolės patvarkymas dėl operacijos vykdymo.
A. Venckus: Dėl kovo 23-iosios policinės priemonės antstolė kreipėsi ne patvarkymu, o prašymu. Tai nežinau, gal per mėnesį pasikeitė teisinis reglamentavimas…?

Sąsajos       2015-05-11 17:56

Tie ,kurie klykė,kad pedofilijos nėra,dabar klykia ,kad neviešintų PRISIPAŽINUSIŲJŲ KGBistų sąrašų.
Darykite išvadas patys.

Aha       2015-05-11 17:54

Kai ŽYDŠAUDŽIAI šaudė žydus irgi negalvojo ,kad juos ateityje teis.
Palauksime kol tiesa išleis daigelį...

Amžinas prakeiksmas guls       2015-05-11 17:52

ant kaltųjų giminių iki visiško jų išnykimo.

to 14:51       2015-05-11 16:03

Fui koks pletku maisas kazkoks raso.Galvook su galva trolindamas briedus ,nes juokini zmones su tokiu komentaru.

to tai kas       2015-05-11 14:58

cirkininkas. Dar vienas pasakorius is rusio. Gal is po to paties stalo pyskini

tai kas        2015-05-11 14:51

gi tą Drąsių kankino?Nejuokinkit.Patys slėpė,patys padėjo anapilin iškeliauti.Kai kurie policininkai talkino,vis pranešdami,kada bus tikrinama,kur Drąsius.slėpė šeima kartu su keliais pareigūnais.O tai kur dabar pati organizatorė?Ar ne kokiam rūsy?Bijo pasirodyti tiek prisidirbus.Net nebeverčia jokių dokumentų.O taip tikėjotės,taip tikėjotės.Negi visai neįdomu,kodėl savo brolio nereabilituoja,kodėl net namą užrašė vyrui?O ir kedžių namas areštuotas.Kodėl neiško teisybės,po šmts perkūnų?Taigi jie teisūs,ar ne?

to is kokio       2015-05-11 14:39

Venckiene rusio neturejo. Ji turi tie, kurie kalino Kedi, kankino Kedi, nuzude Kedi, kurie paeme liudinininka sturmu, kurie bando Milinio mirti pritempti prie garliavos istorijos, nors akivaizdu, kad tai nieko bendro neturi

to rita       2015-05-11 14:30

mažai težinai apie nacius.Prieš skelbiant viešai savo išmintį,reikėtų nors bent kiek pasidomėti klausimu,apie kurį rašai.

iš kokio       2015-05-11 14:18

rūsio?Ar iš venckienės?

Rita       2015-05-11 13:57

Teisi,ar neteisi Venckiene as nezinau.Taciau visa vaiko paemimo operacija tiesiogiai transliavo TV3.Tiktai turintys regejimo negalia,galejo nematyti to kaip kauketa policija stumde,draske,muse,vilko zeme nekaltus zmones.Kazkoks absurdas,vietomis sukeisti teisme aiskiai matomi vaizdai.Tai policininkus reikia teisti uz smurta,o ne zmones.Jau seniai rasineju ir klausiu kodel niekas is nukentejusiu nepaduoda i Europos zmogaus teisiu teisma.Cia nereikalingi jokie liudytojai,nufilmuota medziaga viska parodo.O dar Kedienes basos istempimas is savo namu.Tai buvo siaubo filmas.Taip galejo elgtis tik naciai karo metu arba Rusijos policija su protestuotojais pries Putina.Ten policija sumuse zmones,o nuteise protestuotojus.Tai kuo skiriasi tvarka Lietuvoje.Kodel tyli zmogaus teisiu gynejai.

to tai       2015-05-11 13:32

pasklauskite pas tuos, kurie kuria sitas absurdiskas pasakeles is rusio

tai       2015-05-11 12:09

nuo ko?

to nejuokinga       2015-05-11 10:43

savaime aišku, kad ne nuo mūsų. smile smile.

nejuokinga,       2015-05-11 10:13

matėm kaip buvo buriama gauja,teismus matėm.Aplamai šioje istorijoje nieko juokingo.Žiaurūs jūs.Net Mliniai nuo jūsų iki šiol saugomi

to nereikejo       2015-05-11 10:05

cha cha cha cha cha, daugiau nieko ... I6 tolo labai gerai viskas matosi

nereikėjo       2015-05-11 10:02

net įkalinėti.Lygiai tokiais pačiais žodžiais kalbėjo skučienė,kedienė,venckienė.Tą mergaitė matė.O ką kalbėjo šios ponios-visa Lietuva matė.Tad nereikia sakyti,kad mes nieko nežinom.

to pasikrartosiu       2015-05-11 9:24

reta tokiu kaip jus, nuskende melo, falsifakcijos ir klastos liune. O Deimantei niekas zodziu neikalinejo. Tam ir buvo diena is dienos zmones, kad patys savo akimis pamatytu kaip su vaiku elgiamasi. Bet tokiems kaip jus is tolo geriau matosi smile

ir nustokit       2015-05-11 9:04

kartoti Deimantei įkaltus venckedžių žodžius.

pasikartosiu       2015-05-11 9:03

jūs jau įrodėte savo jautrumą.Tokio gyvenime neteko matyti.Tokių kaip violetiniai kartą per šimtmetį atsiranda,o gal net karto nebūna.Išgirdom labai gražių žodelių.tikras kriminalinis kontingentas.O kur dar savęs aukštinimas?Tokių kaip jūs-reta.

to taip       2015-05-11 8:53

žmogui būdingos savybės - atjauta, meilė, gerumas, neabejingumas svetimo skausmui, pilietiskumas, jautrumas, sąžiningumas.
Deimantė irgi šaukė - jūs žmonės ar ne žmonės.
Net vaikas suprato, kad tarp žmonių, pilna ir ne žmonių.
O kas jūs tokie estae, tik patys sau atsakyti ir tegalite

kas       2015-05-11 8:52

kūrė istorijas,tas ir a.a.Drąsių ,,sutvarkė’‘.Gavosi kaip gavosi.Teisėjų šeimynėlė tikėjosi neliečiamybės ir tuo pasinaudojant daryti viską,kas šauna į galvą.

taip,       2015-05-11 8:35

matosi,kaip tau nesvetimas kitų skausmas.Tu gi net sugebi vertinti savo gerumą per nuotolį.Sėkmės,teisuoli,geruoli.O aš mat,ne žmogus.Gal bent ką protingesnio surastum.Žarstaisi tarybinais perliukais.Keista,kad neparašei,jog esi žmogus iš didžiosios raidės.

to kenčia       2015-05-11 8:34

Drąsius Kedys irgi buvo nužudytas. Ir jį paverėkė jo tėvai, jo sesui, jo dukrelė. O šventoji motina viešame eteryje apie šį žmogų kalbėjo “Atvežė kaip šunį ir numetė”. Labai įdomu kas atvežė. Greičiausiai laima tai žino, ir nusprūdo nuo liežuvio. Jau nekalbu kiek kaltinamas Drąsius Kedys po jo mirties, kaip niekinamas jo atminimas, kaip ūsofilai dergia šį žmogų ir jo seserį. Tikrai ateis atpuildo valanda už nužudytą tėvą, gynusį nuskriaustą vaiką

to 2015 05 11 8:26       2015-05-11 8:30

Didžiuojuosi, nes esu gerokai geresnis už tave, sąžiningesnis už tave, teisingesnis už tave, jautresnis už tave, neabejingas svetimo skausmuo ir nelaimei. Nes esu žmogus.

to to tokia       2015-05-11 8:26

gerai,kad tu neprimytivus.Didžiuokis,koks tu gilus.Tikras versmių šaltinis,gal net pats Dievas.

kenčia,       2015-05-11 8:24

kaip jūs sakot,,usofilai’‘.Aišku,kenčia.Jūs šaipotės iš jų netekčių,kai šitaip skauda.Sakot,atpildas jiems ateina.O nematot,koks atpildas violetiniams ateina.Tiesiog iš eilės šienauja.Priminsiu-Rūtelė taip pat prisidėjo prie nekaltų žmonių šmeižto.Juk ji per TV leido daktarkai kalbėti apie vyndėmę.Ateis,mat,su mergaite,išmes savo daiktą prie moterų.Galėjo bent ką įtikimesnio sugalvoti.Bet atsirado tikinčių.Nė vienas žmogus nėra šventas.Kiekvienas klaidų yra padaręs.Laimutė tėvų neklausė,nebendravo su jais kuršį laiką.Didžiulė bausmė jai teko.Apkaltinimas nebūtais dalykais,smerkimas nežinant,aklai tikint venckedžiais,atsirūgs visiems.Paskaičiuokit,kiek niekinančių mamą ir žuvusių žmonių šmeižimą išėjo anapilin.Tada nebekils noras kalbėti apie ateinančią atpildo valandą.

Karas baigėsi 70 metų atgal       2015-05-11 8:05

O kažkokį senelį nori pasodinti už kažkokį nusikaltimą. Na čia konservatorių iniciatyva. Praeis, žinoma, mažiau nė 70 metu ir šitie cirko vykdytojai taip pat bus teisiami.

to tokia       2015-05-11 7:53

Tai jūs kenčiat, usofilai. Tik to dar nesuvokiate, nes pernelyg primityvūs esate. Pardavę sažinę, širdį ir siela

ula       2015-05-11 7:43

Atkreipkite dėmesį, kaip Likimas koroja mergaitės skriaudikus.Jau ir lietryčio rūtelė užsirišo skarą.... Verks dar tie antžmogiai,kurie šiandien juokiasi iš vaiko ašarų ir džiaugsis Žmonės, kurie šiandien verkia dėl mergaitės likimo….Matė ir verkė visa Lietuva tą gegužės rytą,kaip buvo tampomi žmonės po kiemą, kaip jėga buvo vykdomas moterį užmušusio Kondratjevo teismo sprendimas.
  ...Šalino kliūtis - prie namo stovinčius žmones…O,kokia kliūtis buvo p.Kedienė, kurią uolieji policininkai net basą vilko per jos nuosavą valdą? Kokia kliūtis buvo Varkala, mergaitės senelis,artimieji, buvę namo viduje? Kam jie trukdė ir kam jie priešinosi, kad ir juos reikėjo ištempti iš namų? Kameros,atskleidžiančios nusikaltimus, tai tikrai buvo kliūtis ir norėdami paslėpti nusikaltimo pėdsakus,įsiveržėliai jas nusuko. Kas įleido į teisėjos namus Černiauską? Ar šis pašalietis drauge su WC turėjo įvykdyti teismo sprendimą? Kodėl uolūs policininkai negynė klykiančios mergaitės nuo smurto, kurį panaudojo plikis ir išgimdytoja, sukryžiuodami vaikui kojas? Kas buvo vyriausias to absurdo instruktorius? Jei ne miegojęs tą ankstų rytą Skvernelis, tai gal vertėtų kreiptis į jį,šiandien deklaruojantį policijoje Tiesą, Sąžiningumą, Padorumą. Gal jis paieškotų tų vertybių šiandien pas atmintį praradusius savo darbuotojus, užuot juos aukštines pareigose.

tokia       2015-05-11 7:27

nelaimė-nebėra kur rinktis,nebėra kas už dyką vaišina,nebėra kur save aukščiau kitų iškelti.Eilinį kartą įrodot,kokia panieka sklinda iš violetinės minios.Kokios jūs atpildo valandos dar laukiat?Jinai jau atėjo jums visiems,tik per mažai kai kam atsekėta,o pagrindinių herojų nieško.Perdaug įtakingi.Kenčiat jūs,venckedžių klapčiukai.Šaipotės iš antstolės.Jums,mat,juokinga,kad įspyrė kažkas jai.Jums gi čia viskas juokinga.O jaučiatės moralūs,turintys teisę niekinti kitus.

putokitės,       2015-05-11 7:21

violetiniai pedofilai.

nuomonė       2015-05-11 1:44

nesistebiu nes pas mus viskas panašu į rusiją,mes visai nedaug pasistūmėjom nuo nepriklausomybės…jau 25 metai…aš suprantu teisėjai BIJO,LABAI BIJO NETEKTI SAVO DARBO…...AŠ TIKIU MERGAITE,TIKIU ,KAD KEDYS NE PRIE KO ...AIŠKIAI MATOSI KAS MELUOJA…IR JEI TAI TINKA TOKIAM TEISINGUMUI-kurio gėda…gėda už prezidentę ,nes ji PASKYRĖ GENERALINĮ PROKURORĄ,KURIS TUŠČIA VIETA…..tai kaip gali valstybė mėtuyti,piliečių pinigus,nedirbančiai teisėsaugai-ponia prezidente???...man gėda….....ATEIS LAIKAS ,ATEIS KITI ŽMONĖS-SĄŽININGI GARBINGI,IR BUS IŠTIRTA PEDOFILIJOS BYLA,O DABAR MELAS,BAISUS MELAS VALSTYBĖS VARDU

atrodo, Armagedonas       2015-05-10 20:50

ispyre antstolei i koja… Signalas?!

kai visos morales vertybes galutinai       2015-05-10 19:39

bus apverstos aukstyn kojomis,tada ateis Armagedonas.Kondratjevui Armagedonas jsu atejo

Algis       2015-05-10 19:28

Seniai seku Vaidas VDS komentarus ir eilinį kartą mintyse jam antrinu.

Daug kartų skaičiau,        2015-05-10 18:52

kad N.Povilaičio tėvas padorus, sąžiningas žmogus, palaikantis Kedžius ir Venckus, o vaikas į ką atsigimė...? Kaip ir Ziobienė - verkė iš DŽIAUGSMO, kad pavyko Deimantę išplėšti iš ją mylinčių senelių Kedžių ir pasiųsti į pražutį, kad mažoji būtų amžinai užčiaupta. Brudai Lietuvos…, gydyti juos reikia tarp 4 sienų ir niekad neprileisti prie vaikų.

to to keista       2015-05-10 18:30

Prokuroras jau savaime pateikdamas sufabrikuotą bylą teismui veikė neteisėtai. Bet teisėjas, bylos nagrinėjimo metu niekaip negalėdamas nesuprasti, kad byla sufabrikuota, turi stabdyti nagrinėjimą ir kreiptis į prokuratūrą, kad būtų atliktas ikiteisminis tyrimas dėl melagingų parodymų, dėl piktnaudžiavimo teise ir dėl bylų fabrikavimo. Tada prokurorai, žinoma, jokio tyrimo nepradėtų, arba pradėję nutrauktų (vsio zakonno), bet bent jau formaliai liaudžiai būtų parodyta, kad laikomasi nors minimalių teisėtumo standartų, o ne vaidinamas cirkas, kur artistams ir už jų stovintiems yra nusispjaut, kaip į jų spektaklį reaguos publika.

to keista       2015-05-10 18:16

ne teisejas pries melagius turetu pradeti ikiteisminius tyrimus, o prokuroras.

Kaip       2015-05-10 18:00

KGBistu paviešinimas taip ir pedofilu valdziazmogiu turi didziule griaunama įtaka valstybes valdymui

Keista       2015-05-10 17:38

Kodėl teisėjas G. Kaulakis, matydamas aiškius policijos pareigūnų nusikalstamų veiksmų vykdant operaciją požymius, bei jų melagingus liudijimus, nesikreipia, kaip privalėtų, į prokuratūrą iškelti jiems baudžiamąsias bylas?
Toks teisėjo elgesys balansuoja ant nusikalstamo neveikimo ribos.

Pastebejimusui       2015-05-10 17:28

Kuo čia dėti JAV policininkai? Bet kurioje šalyje policininkas gali padaryti nusikaltimą, nušauti jam nepatinkantį asmenį. Ir kas iš to? Jei policininkas prieis prie tavęs ir lieps jam atiduoti tavo telefoną, pvz., ir tau nepaklusus tave nušaus, tai koks skirtumas, ar tai bus JAV ar Mauricijaus salose?
Net ir pareigūnas atsako už nusikalstamo įsakymo vykdymą. (Tik nereikia dangstytis visokiomis prezumpcijomis. Nes vykdymo metu joks nusikalstamas įsakymas negali būti tokiu pripažintas, kitaip tokia norma neturėtų prasmės). 

Realijos.       2015-05-10 17:13

    Yra daugiau negu aišku, kad policijos departamentas piktnaudžiavo pareigomis, o tam įvertinti yra ir baudžiamojo kodekso straipsnis. Deja, pas mus nėra tokių, kurie sugebėtų įvertinti. Gabumai pasireiškia tik ten, kur nereikia proto -  taikant brutalią jėgą ir barbariškus veiksmus. Ir tuo labai didžiuojamasi.

Pastebėjimui       2015-05-10 16:57

Tik , deja, manau, kad šitam teismui, kaip ir anksčiau vykusiems teismams, svaresni pasirodys melagių žodžiai, o ne tai , kas užfiksuota video ir audio įrašuose.

Pastebėjimui       2015-05-10 16:54

Policijos pateiktas garso įrašas dar kartą (kaip ir žurnalistų bei liudininkų padaryti vaizdo įrašai) parodė, kad jokie policininkai tų “teisėtų reikalavimų” iš viso neišsakė. R.Oželis viename teisme liudydamas pasakė, kad jokio išsakymo nereikėjo, nes: ” Juk mato, kad kitus tampo, turėjo patys susiprasti”.
Tai buvo labai geras garso įrašas, ir labai aiškiai parodė, kad visi policininkų ir antstolės liudijimai yra melas.
O Nerijus Povilaitis šaipėsi tik įrašo klausymo pradžioje. Paskui jo veide jau atsispindėjo susirūpinimas, nes, matyt, ir jis neišgirdo iš Klonio gatvės stebėtojų tokių žodžių, apie kuriuos jau yra prirašęs kalnus tekstų.

Aisku       2015-05-10 16:33

kad perziurejus instruktaza Pozela pasako ,prievarta negalima o vaikas buvo isnesamas Cerniausko ir motinos PRIEVARTA . Visa Lietuva mate ,vaikas klyke ,net pamelinavusi ,bet nei vienas policijos pareigunas vaiko neapgyne o buvo Pozelos pasakyta PRIEVARTA NEGALIMA . Na ir ka ,visi policijos pareigunai esate padare nusikaltima ,negynete vaiko . Jums aiskiai buvo pasakyta PRIEVARTA NEGALIMA . Ir nenustebkite ,dabar ar veliau BUSITE TEISIAMI .

Pastebėjimas       2015-05-10 15:48

Pabandytų JAV policininkams paprieštarauti, nevykdyti jų reikalavimų, tai galėtų ir nušauti.

VaidasVDS       2015-05-10 15:22

Daug kas norėtų, kad ši istorija būtų perrašyta, pakeista, kad atitiktų iš anksto sugalvotus parodymus. Bet taip mąstyti ir norėti gali tik bedvasės būtybės arba tos, kurios bando apgauti save, kad užsimerkus, nematant ir negirdint tikros tiesos, savąsias suvargusias sielas vis tik bus galima kokiu nors būdu (gal “kyšiu” kokiai nors bažnyčiai) išsaugoti. Labai, labai abejotina perspektyva. Gyvenimas yra toks - arba tu išpuoselėji savo sielą, arba ją sugriauni. Jei ją pradedi griauti, dažniausiai (būna labai retų išimčių), jos jau neatstatai…

paziurejau       2015-05-10 12:44

Video..dabar yraikelta /drasiaus kelias/-/Mergaites kancios/.Baisu palikokai perziurejau..Suprantu kodel zmones emigruoja.

Advokatams       2015-05-10 12:11

paklauskite pas tuos policininkus kas dave toki isakyma nusukineti kameras privaciame name . O gal visur kur mums nepatinka ,ikalciu paslepimui ,galima jas nusukineti.

garsiakalbis       2015-05-10 11:51

Kai policijos siautėjimas buvo pačiame įkarštyje, įsijungė garsiakalbiai, iš kurių kažką aiškino apie susirinkimų įstatymą (???), viešąją tvarką (????) ir kad “riaušių organizatoriai (policijos vadovai???) privalės atsakyti pagal įstatymą”. Kodėl iki šiol riaušes organizavę (nesėkmingai) asmenys nepatraukiami, kaip buvo aiškinta per garsiakalbį, atsakomybėn, o teisiami taikūs neabejingi svetimam skausmui piliečiai?
Kaip galima kalbėti apie pasitikėjimą teismais, jei teisėjas kaip niekur nieko tęsia šią komediją, nors savo akimis matė ir savo ausimis girdėjo (ypač iš šio policijos (rodos, Oželio) daryto garso įrašo) akivaizdų pareigūnų melą, ir negali nesuprasti, kas čia buvo riaušių organizatoriai.

to 8 :24       2015-05-10 11:00

Portalas sis raso ir ACIU jam.Bet zmones visa ta kosmara ka isvydome per tv3 taip aciu siai tv savo sirdyse nesiojames ir laukiame TIESOS.Vaika klykianti isnese ir niekam ne motais ,kad prievarta buvo NEGALIMA.Tai kam tos vaiku psichologes ejo ?Ar ,kas surasti dialoga ,kad prevarta nereiktu mergaites isnesti ,ar tik sugebejo pasakyti arba dabar ,arba uz minutes.Kam ta anstole tada?Juk zinojo ,kad prievarta pries vaika negalima .KODEL NESTABDE TOS PRIEVARTOS?Kodel kazkoks zmogenas kameras nusukiojo name?

tiesa       2015-05-10 11:00

pagarba žmonėms ginusiems mergaitę. Tikimės Tiesa anksčiau ar vėliau triumfuos. Dar norisi tikėti, kad gyvename teisinėje valstybėje…bet po to šturmo suabejojau….

Aciu Dievui       2015-05-10 10:57

kad yra filmuota medziaga kurios neperrasys niekas , cia ir yra gera atrama tiesai. Klonio gatves isplesimas atvede valdzia i aklaviete ir parode valdzios bukuma, pries naudojant jega pries tautos zmones yra daugybe alternatyvu isspresti viska taikiai

MELAS TRIUMFUOJA       2015-05-10 8:40

Jeigu visą atsakomybę prisiėmė policijos departamentas [už neteisėtus pareigūnų veiksmus, melą teisme, niekuo nenusikaltusių žmonių tąsymą po teismus ir gegužės 17d] įdomu, kas tokius veiksmus toliaravo ir jiems pritarė? Manau, kad ne Gen.Policijos Komisaras [kas tada juo buvo?] už tai atsako….Yra kažkas aukščiau jo…..

Violetiniams psichams       2015-05-10 8:24

liko tik šis portalas. Daugiau niekas visoje Lietuvoje apie jūsų pedofilinę fantaziją neberašo.

Ale       2015-05-10 7:33

Lietuvoje tvyro baisi tyla, - politinė, abejingumo, nesidomėjimo… Ta tyla leidžia kurpti pseudobylas ir vykti tokiems absurdiškiems teismo procesams. Kodėl ir už kiek (ir kam) parsiduoda policininkai? Teisė, pareiga ir tiesa jiems neegzistuoja? Tada jie mankurtai.

Stasys       2015-05-10 0:24

Ką čia bepridursi, - absurdo teatras ir tiek. Be jokio pagrindo kankinami nuostabūs žmonės.
Tas visas “elitinis pedofilinis skandalas” visu gražumu parodė, kas valdo Lietuvą.
Gal kaip tik dėl to ir esame ES uodegoje ?

al.       2015-05-10 0:08

Kiekvieno kandidato į Seimo narius prieš rinkimus turi būti klausiama - Ar sieksite, kad melagingai liudiję ir sulaužę priesaiką pareigūnai ir jų melą dangstę valstybės tarnautojai būtų nubausti visu įstatymo griežtumu ?

manau       2015-05-9 22:20

na jei Povilaitis nukentejes, tai is jo zvengo sprendziu kad nukentejo jo smegenine, kuri ir taip manau kad nebuvo visai sveika. Nemanau kad protingas ir garbingas zmogus parsiduoda setonui uz ilgesni piniga.

dialogo grupė       2015-05-9 21:25

Advokatas A. Venckus paprašė dar apklausti du “dialogo grupės” pareigūnus: Artūrą Zabulėną ir Andrių Norvaišą, nes tie pareigūnai turėjo kalbėtis su žmonėmis, o operacijos vadovas apklausiamas nieko nežinojo apie tokią grupę.

dixit Antstolė        2015-05-9 21:17

Įraše girdėjosi, kaip antstolė ragino atidaryti duris:
Būkite sąmoningi, jūs esate išsilavinę, atidarykite duris!
Jūsų neteisėti veiksmai gadina jūsų nuosavybę!
Ir žaloja mergaitę emociškai!
Po operacijos kažkuri iš egzekutorių: Vidaus negalėjo matyti, per tieliką nerodo juk.

Konservatoriams       2015-05-9 20:58

valdžios dar teks palaukti.Prasideda konservatorių Golgota.Kas tada juoksis,o kas brauks ašaras.

stot cirkas eina       2015-05-9 20:13

Man atrodo ,kad niekur kitur nera tokio pasityciojimo is zmoniu.Gerai vienas komentatorius ir parase ,kad valstybe kuri negina vaiku ,valstybe be ateities.O anstole manau bus visvien teisiama veliau ,kad nestabde prievartos.NES PRIEVARTA BUUVO NEGALIMA.

arteja Seimo rinkimai ir       2015-05-9 20:03

socdemai jau pateike kandidatu sarasus vienmandatese. Tarpe ju ir neaiskios seksualines pakraipos marinaausrine, nukvakusi vakarine, kandidatuojanti Vilniaus Senamiescio apylinkeje. Sheimu ir tevu bendrijos turite is anksto kovoti, kad si persona daugiau nebepatektu i Seima, o geriau vyktu pasidulkenti i Egipta ir ten pasiliktu amziams!

AAA       2015-05-9 19:12

O gal tie policininkai stažavosi Norvegijoje ir Rusijoje?

visos tos        2015-05-9 18:52

Šaulienės, Purvianickienės, Vėsaitės, Povilionienės… kurios priklauso “Socialist internacional” jau kelia rimtą grėsmę visuomenei, nes nebusovokia kas yra tikroji laisvė. Jos siekia išlaisvinti ego nuodėmes ir įkalinti dvasią. O už tokį amoralumą kaltinami Vakarai ir ES. Bet kas iš tikrųjų valdo SOCIALI~ST INTERNACIONAL, nutylima.
,
Šiam SOCIAL INTERNACIONAL PRIKLAUSO:
,
Russian Federation
Social Democratic Women of Russia, A Just Russia Party
,
Serbia
Women’s Forum, Democratic Party, DS
.
Romania

Social Democratic Women, Social Democratic Party, PSD
.
Republic of Moldova

Women’s Organisation, Democratic Party, PDM
/
Pakistan
Women’s Wing, Pakistan People’s Party, PPP
.
Palestine
Fatah
Palestinian National Initiative, PNI (consultative status)
.
Norway
Women’s Network, Norwegian Labour Party, DNA (observer status)
.
Nigeria
All Progressives Congress, APC (consultative status)
,
Mongolia

Social Democracy - Mongolian Women’s Association, Mongolian People’s Party, MPP
.
Belarus

Belarusian Women’s League, Belarusian Social Democratic Party (Narodnaya Hramada) BSDP (consultative status)
Belarusian Party of Labour (observer status)
.
Venezuela

National Women’s Secretariat, Democratic Action, AD
Movement for Socialism, MAS
Secretariat for Equality and Gender, A New Era, UNT (consultative status)
Voluntad Popular, VP
.
Zimbabwe

Movement for Democratic Change, MDC
.
Israel

Women’s Section, Israel Labour Party
Forum for Gender Equality, Meretz Party

>>Ž. žmoglukui       2015-05-9 18:41

Gerai, pakviesim tave, bet kuris iš tų žalių kur nuotraukoje esi tu?

pedofilai = žali žmogeliukai       2015-05-9 18:34

tai kad tie pedofilai, kurie viską valdo ir yra tie patys “žali žmogeliukai” - kgbistai.
valdo mus ruskeliai - tvatina mūsų vaikus, o komunistai nuolankiai pritaria savo šeimininkams

Ž. žmogelūiukas       2015-05-9 18:20

Baisu, vargšus brolius litovcus pedofilai spaudžia, kankina, ju vaikus grobia. Visa Lietuvos valdžia, visa teisesauga pedofilu rankose. Kvieskite Žaliuosius žmogeliukus, nes daugiau tai tikrai niekas jūsų negelbės. O mes gelbėsim, tikrai, brangūs litovcai. Ura!

pedofiijos įstatymas atidėtas       2015-05-9 18:11

Dar didesnis paradoksas - Lietuvos gėjų lygos organizuotame parade „Baltic Pride Vilnius“ Giedrė Purvaneckienė kovoja už gėjų teises ir laisves, tačiau neįžiūri potencialaus pavojaus vaikams minėtoje 47-ojo straipsnio citatoje.
...
Ir vis tik. Kai pamatai sąvoką, kad vaikas praktiškai nuo gimimo turi teisę ir laisvę pasirinkti seksualinę orientaciją ir nematai tos sąvokos išaiškinimo, sutrinki.
...
Nervingai kritikuojame Norvegiją, tačiau patys pasukome į palaipsnį vaikų atjaukinimą nuo šeimų. Vaikas po truputėlį, po truputėlį tampa valstybės nuosavybe, o šeima tik viena iš galimų formų juos auginti. Taigi rasis, jau randasi, įvairios lygiavertės šeimų, šeimynų, kitokių vaikų priežiūros formų. Ir kas nutiks, jei vieną gražią dieną vaikas, išsirinkęs sau orientaciją arba lytį pareikš, kad geriausias seksualinis partneris jam yra suaugęs žmogus? Vaiko teisės juk šventas dalykas? O jei kurioje Europos pažangioje šalyje nuspręs, kad vaiko teisės ir laisvės pasirinkti partnerį yra neliečiama konstanta? Kad suaugusių žmonių seksualinis potraukis vaikams nebėra liga, kad jie tik dar viena mažuma?

pedofiijos įstatymas atidėtas       2015-05-9 18:07

Atidesni žmonės tikriausiai pastebėjo, kad Seimas atmetė draudimą dirbti su vaikais seksualiniams nusikaltėliams (Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr I-1234 1, 43 ir 47 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 571 straipsniu ir priedu įstatymas). Tiksliau, pasiūlė rengėjams dokumentą pataisyti. Nieko nebūtų keisto, normali Seimo darbo praktika, jei nebūtų galingo spaudimo, kad atseit dėl niekų, menamų ar net išsigalvotų problemų atidėtas toks svarbus įstatymas.
Tą spaudimą puikiai iliustruoja netikėtas šmeižikiškas ir viską atvirkščiai pateikiantis Seimo narės G.Purvaneckienės „straipsnis“, kuriame, kaip sako žemaičiai, „kuom pati kvep, tuom kitą tep“.

Niekas net nekvestionuoja, kad kartą seksualiai išnaudojusiam vaikus asmeniui turi būti sukurti visi įmanomi barjerai nusikaltimą pakartoti. Rengiamas įstatymas kruopščiai numato veiksmų sistemą tokių potencialių galimybių užkardymui. Juolab, kaip teigia specialistai, pedofilija neišgydoma, atlikę bausmę asmenys vėl ieško vaikų. Todėl, kaip sakė vienas Seimo narys, juos iš tiesų reikia „laikyti per patrankos šūvį“.

Tačiau parengtame dokumente, ginančiame vaikus nuo pedofilų, netikėtai atsiranda sąvoka apie vaiko seksualinio apsisprendimo laisvę. Dar daugiau, kalbama apie bausmę už vaiko seksualinio apsisprendimo teisės varžymą. Štai citata iš siūlomo 47 straipsnio: „Vaikas turi būti apsaugotas nuo nusikalstamų veikų seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui”.

>> tarybukai        2015-05-9 18:04

gal pirma straipsnį perskaityk, o tik po to spjaudykis. Tik neapsispjauk.

tarybukai juokiasi       2015-05-9 17:53

lietuviai tik vergai - nes komunistų absoliuti valdžia: teisėsauga, teisė, vyriausybė, prezidentūra ir t.t.
klaikiausiai tame fone atrodo “patriotai” konservatoriai ir “laisvės gynėjai” liberastai.

Rekomenduojame

Arvydą Šliogerį prisimenant: „Apie vieną kitą grėsmę Lietuvai”

Vytautas Sinica. Pamiršti vaikai Diawaros grybukų istorijoje

Svenas R. Larsonas. Ar gali vėl laimėti D. Trumpas?

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt ketvirtoji (Lapkričio 24 diena)

Jungtinių Tautų analitinis centras iki 2050 metų siūlo „senstančiai“ Europos Sąjungai 60 milijonų migrantų

Almantas Stankūnas. I. Šimonytė arba apsimeta, arba nesupranta, kad Igničio veikla gali sukelti daug

Vytautas Sinica. Interviu Lenkijos televizijai (programa pasauliui anglų kalba) karo tematika

Edvardas Čiuldė. Ar iš tiesų mūsų tėvynainiai homoseksualai neturi Tėvynės?

Jonas Jasaitis. Žmonijos sunaikinimo scenarijai

Vidas Rachlevičius. Visas aktyvistes ir veikėjus reikėjo „pagrilinti”

Audrys Antanaitis: Valstybinės kalbos laukia sunkus metas

Borisas Johnsonas: Vokietija norėjo greito Ukrainos pralaimėjimo

Mirė Ukrainos disidentas Jurijus Šuchevičius

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt trečioji (Lapkričio 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ar Generalinė Prokuratūra ir STT nesiims tirti klausimo dėl IGNITIS smulkiųjų akcininkų?

Dovilas Petkus. Kompensacijos žydams: susitaikymo aktas ar mokestis „Holokausto industrijai“?

Jonas Grigas. Mokslininkai ragina paskelbti 5G ryšių moratoriumą

Italijos valdžia skirs po 20 tūkst. eurų poroms, kurios tuoksis bažnyčiose

„Už balos“. Rinkimai-Lenkija-Iranas-Futbolas

J. Kaczynskis: Lenkija priešinsis neomarksistinei revoliucijai iš Vakarų

Danutė Šepetytė. Atsakymas lietuviui Audriui Antanaičiui

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt antroji (Lapkričio 22 diena)

Makronas: „Mums reikia vienos pasaulinės tvarkos“

Ar daugiakultūriškumas griauna Vakarų tautų tapatybes?

Vytautas Sinica. Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?

Vytautas Radžvilas. Paskutinis žodis – piliečių

Ramūnas Aušrotas. Klausimas Europos šalių kino forumas „Scanorama“ organizatoriams

Advokatė Zita Šličytė: Konstitucinis Teismas – ne vieta politikavimui

Edvardas Čiuldė. Kas jie tokie yra – tie naujieji europiečiai?

Paramą Ukrainai norėtų apriboti tik mažuma

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.