Demokratija ir valdymas, Tiesos judėjimas, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, Pedofilijos byla

Aušrinė Balčiūnė. Kas buvo atsakyta į Deimantės senelių, Vytauto ir Laimutės Kedžių, viešą prašymą (papildyta dokumentais)

Tiesos.lt redakcija   2017 m. liepos 13 d. 19:00

118     

    

Aušrinė Balčiūnė. Kas buvo atsakyta į Deimantės senelių, Vytauto ir Laimutės Kedžių, viešą prašymą (papildyta dokumentais)

2017 m. birželio 1 d., Tarptautinę vaikų gynimo dieną, D.K. seneliai Vytautas ir Laimutė Kedžiai kreipėsi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį, sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderį Ramūną Karbauskį, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų lyderį Gabrielių Landsbergį, Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkę Agnę Širinskienę su viešu prašymu (jį galite rasti ČIA).

Praradę bet kokią viltį, Deimantės K. seneliai V. Ir L. Kedžiai viešame prašyme paprašė garbių Lietuvos žmonių tiesiogiai jiems patarpininkauti ir padėti gauti informacijos – nuotraukų bei vaizdo įrašų apie savo vaikaitės gyvenimą nuo 2012 m. iki dabar.

Tik tiek. Nieko daugiau. Savo prašyme mergaitės seneliai išreiškė nuogąstavimą dėl to, kad jų anūkė, jau būdama paauglė, neieško jokių kontaktų su savo giminėmis, draugais, artimaisiais, nors šiuolaikiniai vaikai puikiai valdo informacines technologijas, turi mobiliuosius telefonus bei intensyviai bendrauja su savo draugais socialiniuose tinkluose, elektroninėmis ryšio priemonėmis bei skypu.

Visi, išskyrus jų anūkę. O juk mergaitė jau paauglė.

Todėl jau penkerius metus nerimaujantys seneliai pabandė dar kartą nors ką nors sužinoti, kaip gyvena anūkė.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turėjo būti atsakyta per 20 darbo dienų.

Atsakė. Tiesa, ne visi. Keletas ištraukų iš laiškų persiuntimo konvejerio:

- 2017 06 08 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos bendruomenių departamento direktorė Daina Urbonaitienė:

„Vadovaudamiesi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1114, persiunčiame Jums (Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai) pagal kompetenciją nagrinėti Laimutės ir Vytauto Kedžių prašymą dėl bendravimo su vaikaite D.K. Prašome įvertinti prašyme nurodytas aplinkybes ir atsakyti pareiškėjams [...]“.

- 2017 06 12 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Sinkevičiūtė:

Informuojame, kad į Jūsų kreipimąsi, Sveikatos apsaugos ministerijoje gautą 2017 m. birželio 5 d. registracijos Nr. 5-1491, pavesta atsakyti Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiajam specialistui Donatui Paruliui. Atsakymas bus parengtas iki 2017 07 03“.

Neparengė. O gal parengė, bet neišsiuntė.

- 2017 06 16 Lietuvos Respublikos Seimo narė Agnė Širinskienė:
Persiunčiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėjos Linos Juškevičienės atsakymą Jums rūpimu klausimu“.

Prieš tai, matyt, kreipėsi į šį skyrių prašydama atsakyti Deimantės seneliams.

- 2017 06 15 Vilniaus m. savivaldybės administracinės vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Juškevičienė:

[...] Atsakydami į minėtą prašymą, pažymime, kad LR CK 3.170 straipsnio 5 dalis, kad tėvas ar motina, gyvenantys su vaiku skyrium, turi teisę gauti informaciją apie vaiką iš vaiko teisių apsaugos ir kitų įstaigų bei institucijų, kurios turi ryšį su vaiku. Minėtas straipsnis nesuteikia seneliams teisės gauti informaciją apie vaiką. Skyrius neturi teisinio pagrindo įpareigoti vaiko motiną užtikrinti nepilnametės bendravimą su seneliais ar suteikti informaciją apie mergaitės sveikatą ir mokymąsi“.

Tik savo prašyme Vytautas ir Laimutė Kedžiai NEPRAŠĖ leisti susitikti su anūke. NEPRAŠĖ ir informacijos apie mergaitės sveikatą ir mokymąsi. Paprašė tik nuotraukų. Tik žvilgtelėti, nors trumpai, kad galėtų pagaliau nurimti ir ramiai gyventi džiaugdamiesi, kad anūkei viskas gerai.

- 2017 06 20 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoja Vita Šulskytė:

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 16 str. numato, jog nė vienas vaikas neturi patirti savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį gyvenimą, šeimyninį gyvenimą, buto neliečiamybę, susirašinėjimo paslaptė arba neteisėto kėsinimosi į jo garbę ir reputaciją [...]

Ar reikia suprasti, kad seneliai kišasi ne į savo reikalus ir savo nuoširdžiu domėjimusi trukdo anūkei gyventi, domėdamiesi jos gyvenimu kėsinasi į jos garbę bei reputaciją?

[...] jei vaikaitės motina, vadovaudamasi pastarosios geriausiais interesais, atsisako suteikti informaciją apie vaiką, ši informacija, vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais, negali būti teikiama [...]

Vienintelė pareigūnė, tiksliai suformulavusi tai, iš kur ir kyla senelių nerimas: kas galėtų patvirtinti, jog L.Stankūnaitė nesuteikia informacijos apie Deimantę būtent „vadovaudamasi pastarosios geriausiais interesais“?

[...] Todėl, šiuo konkrečiu atveju, norėdami nustatyti konkrečią bendravimo su vaikaite tvarką, Jūs turėtumėte kreiptis į teismą, kuris gali įpareigoti vaiko motiną sudaryti sąlygas bendrauti su Jumis, jei toks bendravimas neprieštarauja vaiko interesams“ ir t.t..

Tam, kad savo anūkėlę be galo mylintys seneliai galėtų bent pasižiūrėti į mergaitės nuotraukas, jie turi kreiptis net į teismą. Suprantate? Į teismą.

O štai seneliams Stankūnams tokios taisyklės negalioja. Jie ir be teismo sprendimo galėjo bendrauti su savo anūke – žiniasklaidoje buvo pasirodžiusi nuotrauka, kurioje jie iš abiejų pusių paramstę suglebusį ir apatišką vaiko kūnelį, rodė, kaip jie… gražiai bendrauja. Tiesa, neilgai – dabar jau ir patys seneliai Stankūnai teisme pripažino, kad nieko nežino nei apie dukrą, nei apie abi anūkes.

- 2017 06 30 Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė atsakė tą patį, ką ir Vita Šulskytė bei Lina Juškevičienė kartu sudėjus.

- Gabrielius Landsbergis neatsakė nieko.

- Ramūnas Karbauskis neatsakė nieko.

Tai štai, kaip tvarkomi reikalai šioje šalyje. Įvairiausio rango valdininkai, vedėjai, kontrolieriai, Seimo nariai pagalbos prašančių žmonių šauksmą permetinėja vieni kitiems kaip karštą bulvę, lyg ir rodydami rūpestį bei dėmesį, o iš tiesų tik imituodami darbą. Realios pagalbos, deja, nėra: vien tik žodžiai – kreipkitės, persiunčiame, perduodame, informuojame...

Nuo 2012 m. iki dabar Vytautas ir Laimutė Kedžiai Vilniaus m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai ir kitoms institucijoms pateikė keliasdešimt įvairiausių prašymų leisti susitikti su anūkėle ar perduoti jai dovanas įvairių švenčių proga. Ir sulaukė ... keliasdešimt atsakymų. Daugiausia iš Vaiko teisių skyriaus vedėjos Linos Juškevičienės. Tačiau atsakymas vienas ir tas pats – nesikiškite į vaiko gyvenimą, skyrius turi teisę suteikti informaciją tik vaiko tėvui ar motinai, kreipkitės į teismą, persiunčiame jūsų prašymą ir t.t.., ir pan.

Atsakymuose seneliams dangstomasi L.Stankūnaite, kaip įstatymine vaiko atstove, tarsi Vaiko teisių tarnyba neturėtų jokių galių. Bet galių Vaiko teisių apsaugos tarnyba turi, ir labai nemažai, tik paprasčiausio žmogiškumo, atjautos neturi.

Į paskutinį senelių prašymą mergaitės gimimo dienos proga perduoti dovanėles buvo sureaguota itin žiauriai – anūkėlei skirtos dovanėlės buvo grąžintos jiems atgal. „Puikus“ vaiko teisių negynimo pavyzdys. O gal atsakymas, kad mergaitės iš tiesų jau nebėra?

Vietoj pabaigos – komentaras, kuris buvo parašytas Tiesos.lt po senelių viešu prašymu. Tai – ištrauka iš Tarptautinės konvencijos dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo.

Manau, daug kam reikėtų tai perskaityti ir suprasti – atsakomybę prisiimti tikrai reikės.

Nes žmonės Deimantės tikrai nepamirš. Ir į klausimą – „Kur yra vaikas ir kas jam nutiko?“ – anksčiau ar vėliau turės būti atsakyta.

TARPTAUTINĖ KONVENCIJA DĖL ASMENŲ APSAUGOS NUO PRIVERSTINIO DINGIMO
(Įsigalioja Lietuvos Respublikai 2013-09-13)

I dalis

1 straipsnis
1. Niekas neturi tapti priverstinio dingimo auka.
2. Jokios išimtinės aplinkybės, net jei tai būtų karo padėtis ar karo grėsmė, vidaus politinis nestabilumas ar bet kokia kitokia nepaprastoji padėtis, negali pateisinti priverstinio dingimo.

2 straipsnis
Šioje Konvencijoje „priverstinis dingimas“ – suėmimas, sulaikymas, pagrobimas ar kitoks laisvės atėmimas, vykdomi valstybės atstovų arba asmenų ar asmenų grupių, veikiančių valstybės leidimu, palaikymu ar pritarimu, kai atsisakoma pripažinti laisvės atėmimą ar slepiamas dingusio asmens likimas ar buvimo vieta, ir dėl to toks asmuo nebeginamas įstatymų.

4 straipsnis
Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad priverstinis dingimas pagal jų baudžiamąją teisę būtų laikomas nusikaltimu.

6 straipsnis
1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi būtinų priemonių patraukti baudžiamojon atsakomybėn bent jau:
a) bet kurį asmenį, kuris įvykdo priverstinio dingimo nusikaltimą nurodo, kursto, skatina ar kėsinasi jį daryti arba yra priverstinio dingimo bendrininkas ar dalyvauja jame;
b) aukštesnes pareigas einantį pareigūną, kuris:
i) žinojo ar sąmoningai nepaisė informacijos, kuri aiškiai rodė, kad faktiškai jam pavaldūs ir jo kontroliuojami asmenys vykdė ar ketino vykdyti priverstinio dingimo nusikaltimą;
ii) buvo faktiškai atsakingas už veiklą, susijusią su priverstinio dingimo nusikaltimu, ir ją kontroliavo; ir
iii) nesiėmė visų būtinų ir pagrįstų priemonių pagal savo įgaliojimus, kad užkirstų kelią priverstinio dingimo nusikaltimui ar nuo jo sulaikytų arba kad perduotų bylą kompetentingoms institucijoms ištirti ir baudžiamajam persekiojimui pradėti;
c) šio straipsnio b punktu nepanaikinami griežtesni atsakomybės, pagal atitinkamą tarptautinę teisę taikomos karo vadui ar asmeniui, faktiškai einančiam karo vado pareigas, reikalavimai.
2. Joks bet kokios civilinės, karinės ar kitokios valstybės institucijos įsakymas ar nurodymas negali būti pagrindas priverstinio dingimo nusikaltimui pateisinti.

 

* * *

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

kad visuomene       2017-07-16 13:40

nurimtu , uztektu tik seneliams parodyti Deimantes nuotraukas ir tie nuosirdus ir teisingi zmones, visuomenei taip ir pranestu: Viskas gerai, mergaite sveika, laiminga , mylima.
Ir nereiketu simtu atsirasinejimu
Viskas isisprestu taikingai ir graziai.
Viskas nurimtu
Deja, valdininkijos atsakymai tik dar labiau kirsina ir kursto zmones - juos dar uoliau skatina dometis mergaites likimu.
Uzuot viena karta ir visiems laikams uzkirtus kelia visuomenes nerimui, valdininkija ji dar labiau kelia.
Bet mes busime kantrus - ir iki TIESOS anksciau ar veliau prisikasime.

Tarabilda       2017-07-16 10:29

Čia kažkas labai stipriai nusišneka. Su burtinikų, šarlatanų ir ekstrasensų sapalionėmis gali kreiptis nebent į tarpuvarčių bomžus, bet ne į teisėsaugą. Visiškai klaidinantis ir klaidingas kelias, norint preciziškai aiškintis mergaitės dingimą.

To Mesti platų tinklą        2017-07-16 0:02

Ir kur tu geriausių ekstrasensų išvadas susikišti? Kur randasi tas epicentras?

Mesti platų tinklą       2017-07-15 18:43

Kreiptis į kelis nepriklausomus geriausius ekstrasensus.Patikrint ar jų atsakymai sutampa.Jei sutampa -formuluot klausimus “į epicentrą”.

Valdžiagyviai nebegali įrodyt       2017-07-15 18:40

kad Mergaitė gyva.
Juk ‘gydė’ Mergaitę  Mengelė Slušaju nuo atminties?
Komplikacijos…nepavyko.

VaidasVDS       2017-07-15 8:46

dėl 100 prim
šis straipsnis priimtas tik 2014 metais. Tad tie, kurie viską organizavo anksčiau lyg ir nepatenka į šio straipsnio rėmus. Bet tie, kas slepia dabar, jau patenka. Tad dabar labai tinka rašyti laiškus Skverneliui, gen. prokurorui, prezidentei bei vidaus reikalų ministrui, būtinai paminint ir šį straipsnį.
O tada vėliau gal ir kiti prokurorai tikrai gali turėti gražaus darbo…

BK 100 prim       2017-07-14 20:30

Ratifikavę KOnvenciją, semūnai priėmė ir reikiamus BK papildymus:
BK „100.1 straipsnis. Priverstinis dingimas
Tas, kas veikdamas kaip valstybės atstovas arba asmuo ar asmenų grupė, veikiantys valstybės leidimu, palaikymu ar pritarimu, sulaikė, pagrobė asmenį ar kitaip atėmė jo laisvę, kai atsisakoma pripažinti tokį sulaikymą, pagrobimą ar laisvės atėmimą, arba slėpė dingusio asmens likimą ar buvimo vietą,
baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų.“
Prokurorai, netrukus turėsite darbo!

kažkokie pėdsakai yra       2017-07-13 18:17

Labai tikėtina, kad po Šturmo, lietingos dienos popietę Deimantė buvo atvežta į Naujosios Vilnios psichiatrijos ligoninę. O ten pilna specifinių skyrių, net ir nelabai žinomų nesusidūrusiems žmonėms. Pavyzdžiui, “pagerintas” skyrius pasiturintiems alkoholikams ir narkomanams gydyti, arba pogimdyvinę depresiją kenčiančioms pasiturinčių vyrų žmonoms. Nekalbant jau apie nusikaltėlių ir agresyvių pacientų skyrių. Nes apie 16 val. į ligoninės teritoriją pro centrinį įėjimą įvažiavo mažiausiai 3 VW Transporter mikroautobusai tamsintais langais, panašūs į naudojamus LKPB. Maždaug po pusvalandžio, nei kiek nesimaskuodama kolona išvažiavo iš ligoninės teritorijos ir pasuko Parko gatve žemyn, į centro pusę. Ligoninės direktoriumi tuo metu buvo korumpuotas socdemas Mačiulis, po bet kokių ligoninės remonto darbų vis pagražėdavo ir jo asmeninės valdos. UAB “Šarvas” puikiai žinojo, kad ne šiaip sau laimi ligoninės skelbiamus konkursus.
Toliau yra oficialaus ligoninės tinklalapio archyvinė versija internete ir OSINT priemonės, kuriomis būtų galima pabandyti pasiaiškinti kažkokius tuo metu ten dirbusių gydytojų ryšius, karjeros pokyčius, giminystes.
Labai gerai būtų išsiaiškinti pirmiausiai kas tokia yra aktyvi Rasos Juknevičienės FB paskyros lankytoja Nata(lija) Kamarauskienė? Ji lygtai teigė buvusi pas Deimantę. Jei pavyktų patvirti Naujosios Vilnios versiją, jau būtų nuo ko atsispirti tolimesniam tyrimui.

Vaiko interesai       2017-07-13 14:55

„Šeimos gyvenimas Konvencijos 8 straipsnio siauriausia prasme apima ryšius tarp artimųjų giminaičių, kaip, pavyzdžiui, tarp senelių ir vaikaičių, nes tokie giminaičiai gali užimti svarbią vietą šeimos gyvenime. Pagarba šeimos gyvenimui įpareigoja valstybę veikti taip, kad būtų sudarytos galimybės tokiems ryšiams normaliai plėtotis“ (iš LAT sprendimo 2013 02 04).
***
“Ieškovų parodymus, kad jų tarpusavio ryšiai su anūke buvo artimi, patvirtina bylos duomenys, nes anūkė su seneliais gyveno septynerius metus (...). Šie ryšiai gali būti laikomi šeimos gyvenimu, egzistuojančiu tarp vaiko Deimantės Kedytės ir jos senelių iš tėvo pusės. Jie turi būti išsaugoti”. (Raseinių r. apylinkės teismo 2013-04-16 d. sprendimas byloje dėl bendravimo su vaikaite tvarkos nustatymo. Netenkino senelių ieškinio)
***
Vilniaus m. VTAS išvada teismui: “Jeigu su seneliais visiškai nutrūktų ryšys, vaikui būtų padaryta žala.”
***

Visos institucijos abstrakčiai teigė, kad vaiko ryšį su seneliais išlaikyti būtina, bet darė viską priešingai, kad tik seneliai negalėtų sužinoti, ką jie padarė su vaiku.

Juškevičienė       2017-07-13 14:42

Tai aš jau 2013 m. vasario mėnesį spaudos konferencijoje Kriminalinės policijos biure pateikiau visai visuomenei informaciją apie vaiką, kad vaikui yra, buvo ir bus gerai su motina, kad ji laiminga su motina, kad lanko mokyklą yra linksma. Gerai tai žinau, nes man tokią informaciją pateikė Tarvydienė. Ir Matonis visiems išaiškino, kad vaiko sąlygos labai geros. Gerai tai žinau, nes jam visą informaciją tiesiogiai teikė Bazys. Taigi, JUškevičienė informavo visuomenę apie vaiko sveikatą, mokslus ir sąlygas, o senelių informuoti negalima, nes tą draudžia įstatymas. Tas nesveikas žmonių smalsumas domėtis svetimais vaikais, ar jie gyvi, ar ne, yra akivaizdus teisės į privatų gyvenimą pažeidimas!

Stasys       2017-07-13 10:58

Labai gaila, kad mano bendravardis, tik iš mažosios, akivaizdžiai tarnauja niekšams. O jeigu netarnauja, tai turi problemų, manau, su savo mąstymu, o, gal, ir su sąžine?

To stasys       2017-07-13 10:39

Seneliai neprašo bendravimo, o tik įrodimų, kad Deimantė gyva. SUPRATOTE. Ką slepia valdžiažmogiai? Jus sutiktdamas su tokių slėpimų taip pat tampate galimo nusikaltimo bendrininkų.

Rita       2017-07-13 9:29

Neturi ką parodyti,nebėra ką rodyti,čia mano nuomonė,bet manau yra manančių šitaip daugiau.Neįdomu tarnyboms,slepiama.

stasys        2017-07-13 6:43

Viskas kaip ir buvo sakyta, vaiko interesai čia aukščiau seneliu ašarų , o ar teismas sutiks teisėta motiną įpareigoti nustatyti bendravimo su ‘seneliais’ sąlygas irgi didelis klausimas . Man tai panašiau į norą pasipiarinti Kedžiu ir juos palaikančiu norą nežinia dėl ko atvertį seną žaizdą .

<<<<<<<<<       2017-07-12 23:59

Kiek dar reikės kentėti valdžiažmogių patyčias. Atsakyti už viską vis tiek reikės, kiek bedelstų. Čia kaip tikėtis sušilt besišlapinant į kelnės. Labai laikinas reikalas.

Ema       2017-07-11 20:23

Taip, šita Mergaitė nužmogėjusios Lietuvos simbolis… Nieko čia jau nebėra, nei Tiesos, nei Teisybės, nei Teisingumo. Ak, Ramūnai Karbauski, kodėl priėmei į savo kompaniją šitą mentą?

Stasys       2017-07-11 18:10

Sunku ką ir bepridurti. Atrodo, kad jie užvaldė viską. Panašu, kad jie stumia Lietuvą į bedugnę.....  Labai knieti sužinoti, kas jie tokie, kaip vandens ir oro dabar mums reikia Tiesos ir atitinkamo atpildo tiems, kokio jie nusipelnė. Skaičiau, kad Rusijoje, čečėnų gubernijoj buvo be teismo nužudyta suimtieji, mažiausiai 28 žmonės. O kaip mūsuose ? Juk jau daugiau kaip 5 metai “žudomi” keliolika žmonių,tiesa, čia tik morališkai, tik aš, kiek tuom pasidomėjau,mano manymu,  ne už ką.... O seneliai ? Tiesiog absurdiški kaltinimai ir begėdiškas jų persekiojimas.  Labai įdomu, kaip jaučiasi tie kurie abejingai atsirašinėja, neatsakydami į paprasčiausią senelių prašymą  arba, tiesiog, tyli. Ar nekankina jų sąžinė ? O gal jie jos neturi arba labai jau deformuota ji pas juos? Bet dar įdomiau sužinoti, kas viso to tragiško spektaklio pagrindinis režisierius ?

NIEKAS       2017-07-11 18:03

nekreipė dėmesio į Kedžio 200 skundų, negirdi ir senelių aimanų.Vien tik akivaizdus melas,išsisukinėjimai, atsirašinėjimai ir tiesos baimė..Akivaizdu, kad čia kažkas negerai.Kyla įtarimas, kad mergaitės jau negali parodyti, net ir paramstytos “senelių”.Keisis valdžios, metų laikai , Mergaitė, nykstančios Lietuvos simbolis, kentės kažkokiame imbieriniame pasaulyje su laima, kurios net nevadino mama, arba…..kape, kurį [pagal Lavastę] laima paliko Lietuvoje….Už tą gegužės 17d. “teismo sprendimo”įvykdymą nematėme nieko baisiau.

surišti krauju       2017-07-11 15:50

Mažo, nekalto vaiko. Net legendoje apie Vilniaus Aukštutinę pilį dievai pasigailėjo jaunos merginos ir pasitenkino gėlių glėbiu. O čia…

po seneliu Kedziu kreipimosi       2017-07-11 15:29

pasirode ,,gerai atidirbtas str., kaip JE ,,dirba Lietuvos zmonems”. Taip dirba, kad teismai soka pagal senos mergos uzgaidu dudele, o Teisingumo nera ir nebus, jei rinksime grybes, landsbergiukus ir dabar pretenduojanti usackiuka, kuris palaiko gabriuka. Nekalbant apie visai susikompromitavusius valstiecius. Ramunas pasishiko po kryzium,pasirinkes issprogtaki, pusprote sakaliene ir, svarbiausia, neapgyne Gretos ir t.t.

Komentatorius       2017-07-11 12:38

Keisčiausiai šioje byloje atrodo “žiniasklaida”.
Tokia rezonansinė istorija, o visi tyli - negi taip lengvai nuperkama…

Voverė       2017-07-11 0:15

Tokie “atsakymai” net ir durno neįtikintų. Yla lenda iš maišo.

>Apie kokią čia motiną eina kalba?        2017-07-10 14:35

“kuri leido Ūsui tvirkinti mergaitę”. Vadinkime daiktus tikrais vardais. Ne tvirkinti, o prievartauti, kalbant BK prasme. Tvirkinimas yra nesunkus nusikaltimas (BK prasme), kai nėra tiesioginio lytinio kontakto, maždaug tai, kuo kaltinami seneliai, pasakojimai (intelektinis tvirkinimas), dar porno rodymas, santykiavimas vaikų akivaizdoje ir pan.  Nors Šileikos kaltinime A.Ū. aprašomi veiksmai priklauso prie sunkių nusikaltimų kategorijos - prievartavimo, siekiant palengvinti A.Ū. padėtį, ir pateisinti atsisakymą naudoti jo atžvilgiu operatyvines priemones, buvo iškelti įtarimai, o vėliau suformuluoti kaltinimai tik nesunkaus nusikaltimo - tvirkinimo - padarymu. Toks stulbinantis nusikaltimo turinio ir jo kvalifikavimo neatitikimas nesutrukdė A.Cininui priimti reikalingą sprendimą, nors bet kuris nešališkas teisėjas būtų grąžinęs prokurorams taisyti kaltinimą. Juolab kad A.Cininas yra didelis mėgėjas tai būtent daryti, kaip buvo OMON byloje.

!!!       2017-07-10 11:44

Keli biurokratai atsirašinėja, o du net sugeba pažeisti “Teisės gauti informaciją .....” įstatymo 14str. Visa bėda yra tame, kad tiek apie Kedžių kreipimąsi , tiek apie biurokratinius atsakymus į jį, nepraneša nė viena televizija, todėl nedaug kas apie žino , išskyrus šio portalo skaitytojus. Pasibjaurėjau Karbauskiu ir džiaugiuosi , kad tokie patys jį taršo.

Apie kokią čia motiną eina kalba?       2017-07-10 10:28

Ar tai apie tą sutenerę, kuri leido Ūsui tvirkinti mergaitę?

............       2017-07-10 0:16

Kur dingo kontoriniai komentatoriai? Ar neturi ką pasakyti, ar nenori kelti bangų, tikisi, kad tyliai,tyliai viskas nurims.

YRA KAIP YRA       2017-07-9 18:58

“Etika ir moralė - ne šio pasaulio dimensija”...

Liepa       2017-07-9 18:04

Valdžiasėdžiams Garliavos istorija tas pats kaip velniui kryžius..// Tokie “gražūs, protingi teisingi” dar ir žmonių “išrinkti”, o negali išspręsti paprastos “problemėlės” -suteikti galimybę seneliams žinoti ir pasimatyti su anūke. // Štai vaikų teisių vedėja atsišaudo, kad kažkokie straipsniai nenumato seneliam teisės gauti žinių apie savo nuosavą anūkę.Suprask, žmogau, kukiš tamstos teisės ir tu pats esi toks liaušius,kad su tokiais prašymais kreipiesi į tuos “gražius” ponus. Teisingumą reguliuoja kažkokie mistiniai straipsniai, o ponai seimūnai, prezidentai, premjerai ir jų pažai yra nei prie ko.// Lietuvoje   labai rūpinamasi JAV, Briuselio, Berlyno situacija,o visokie vietiniai seneliai su savo anūkais kelia bangas ir trukdo “garbiems” ponams ramiai snausti brangiai apmokamuose postuose.//
Šita baisi byla ne vien Kedžių giminės kryžius, bet kiekvieno mūsų taip pat.//

banditu bendrininkai       2017-07-9 17:40

rasydami tokius atsakymus patys tampa banditais. Atsakyti vis vien reikes. Islikusiems.

Tomas       2017-07-9 12:38

MANAU:
1 klaustireikia trumpai Ar mūsų anūkė gyva? prašau atsakyti taip arba ne.?
2Patiems seneliams yra iškilęs mirtinas pavojus.REIKIA JUOS PRADĖT SAUGOT,nes jei jų neliks, tada tikrai tiesa niekada nebus atskleista.

kiaulių vieta - ant altoriaus       2017-07-9 11:57

nepadarė liustracijos, landsbergis pagal spec.tautos reikalavimą nelietė nomenklatūros - kiaulės pasiliko bažnyčioje ir toliau kriuksi ant savo pamėgtos vietos - ant altoriaus
——
kriuksės ir toliau - partija ir KGB garantuoja

Tarabilda būsimam košmarui ir arba       2017-07-9 11:47

Prisisvajot galima daug visokių svajonių. Kužda tokia nuojauta, kad už metų sarafaną spardys ir savi už visą Lietuvos nuvaldymą per jos dešimtmečio vadovavimą. Klius ir kitiems. Jokių rinkimų tie kiaulės nelaimės.

Arba       2017-07-9 10:17

premjerė.Seimo pirmininke tapti sunkiau, o premjere labai tikėtina.Ypač pakeitus dabartinę daugumą

būsimas košmaras       2017-07-9 9:10

dar per daug gerai gyvenate litovcai.
pedofilai parengė dovanėlę:
bus:
Skvernelis - prezidentas
Kubilius - ministras pirmininkas
Grybauskaitė - seimo pirmininkė

Vėtra       2017-07-9 7:13

Taip, tikrai čia ne vien Kedžių reikalas, gal galėtų seimas susimylėti ir skirti kokią vieną seimo tetą (anuomet paskyrė net 2), ir vieną nerimaujančios visuomenės patikimą žmogų, pvz., N. Sadūnaitę ir leisti aplankyti šitą vaiką?

Citizen Go       2017-07-8 21:51

We just received news that the hospital is requesting a new hearing for Charlie “in light of claims of new evidence relating to potential treatment for his condition.” The preliminary hearing is expected to be this Monday.
Additionally, CitizenGO is joining our friends at Americans United for Life, the Christian Defense Coalition, and others, in London to rally for Charlie this Sunday, July 9th, at 2:00 p.m.
We will organize one block from the Great Ormond Street Hospital at Queen Square, directly off of Great Ormond Street.
As of my writing this email, nearly 350,000 people have signed our petition in support of Charlie. Immediately following the rally, we will walk over to the Great Ormond Street Hospital and deliver all the petition signatures in person.
We would like to deliver over 400,000 signatures. Can you help us reach that goal by sharing the petition with your friends and family.
http://citizengo.org/en/lf/71800-petition-save-charlie-gard-10-month-old-sentenced-death-london-hospital
You can follow live updates on the Facebook rally event page here.
Together, we are making a difference!
Thank you,
Gregory Mertz and the entire CitizenGO team

Neužmiršti! Netylėti!       2017-07-8 21:45

Žodis TIE-SOS įgauna pagreitį ir tauta nenurims tol, kol TIESA triumfuos. Laisvę mažajai Lietuvos kalinei Deimantei!

DIL'GĖLĖ       2017-07-8 19:36

Žmonės daug tikėjosi iš valstiečių , ir manė, kad senelių kreipimasis į Ramūną nebus tuščias.Bet veltui…Tegul jie klūpoja prieš melą, nuo to blogiau tik jiems - praras visai
žmonių pasitikėjimą ir reitingus.Bet ir ko norėti - juk su jais Skvernelis [būsimasis LT Prezidentas?????]

nuomonei       2017-07-8 19:25

Mano nuomone, seneliams dabar mažiausiai ko reikia, tai visokių geranorių patarimų iš šalies, kur jiems dar kreiptis ir ką jiems daryti. Gerbiama “Nuomone”, kada gi bus suprasta, kad Deimantės likimas seniai nebėra senelių privatus reikalas, o mūsų visų reikalas? Pamėginkite kreiptis Jūs pati į tą lenkų frakciją. Ir dar į Šakalienę, kurios viena mėgstamiausių frazių yra “violetinė isterija”. Nesuverskite visko ant senelių pečių, jų našta ir taip nežmoniškai sunki.

Valstybė       2017-07-8 19:10

Kas yra valstybė, išaiškino Konstitucinis teismas: Valstybė - tai pagrindinė visos Tautos organizacija, ar pan. Ironizuoju, bet taip tikrai ne kartą deklaratyviai, žinoma, bet rašė. Galima ir taip sakyti: aukščiausia Tautos (savi)organizacijos forma. Dabar labai stipri liberali tendencija (čia ir marksistai sutaria su liberalais),  laikyti valstybę piliečių priešu, silpninant valstybes, prisidengiant valstybės skriaudžiamų piliečių gynimu. Piliečių užtarėjai iš EŽTT mielai padeda piliečiams gintis nuo jų teises pažeidusios Lietuvos (atkreipkite dėmesį: bylos būna “prieš Lietuvą”). O dažniausiai EŽTT ir gina “Lietuvos skriaudžiamus” iškrypėlius, nukentėjusius paksius ar KGB-istus. Realiai valdžios persekiojamą žmogų jie gins nebent dėl akių. Esmė yra, kaip sakiau, valstybių naikinimas. Nemanau, kad reikia jiems padėti tame darbe.

to >Stasiui       2017-07-8 18:23

O kas tai yra valstybė? Pirmiausia jos institucijos: Prezidentas, Seimas, Vyriausybė, Teismai, tai pasakykite, kuri iš šių institucijų pasielgė valstybiškai? Aišku, mes norime susigrąžinti valstybę, kuria pasitikėtume, manau, dabar tokios neturime, deja…

nuomonė       2017-07-8 18:09

Kaip greitai žmonės pamiršo tuos tragiškus įvykius ir į seimą rinko valstiečius su Skverneliu priešaky…Ar, gerb.Kedžiai,Jūs tikėjote, kad valstiečiai, sėdintys jo pašonėje, atsilieps į Jūsų pagalbos šauksmą? Kedys, skaičiau, buvo parašęs du šimtus pagalbos prašomų laiškų.Ir kas iš to? Rezultatą matome.Ar tikėjotės, kad G.Landzbergis Jums padės? Juk Žiobienė yra jo pavaduotojos Degutienės protežė. Į ką kreiptis? Į tuos, kurie nebalsavo už mergaitės ašaras. Dar man atrodo, kad yra seime frakcija, kuri vertina žmogiškąsias- krikščioniškąsias savybes. Tai lenkų frakcija. Pabandykit pasibelsti į jų širdis. Gal jie su Jumis ne biurokratiškai atsirašinės arba tylės, o pabandys atidaryti tą paslaptingą be tabu skrynią.Dar kreipkitės į tą pačią Šakalienę, nesvarbu, kad ji nubėgo pas liberalus. Tegu , taip ginusi kiekvieno vaiko teises, atsako Jums,ką galvoja apie mažąją Lietuvos kalinę.O jeigu gausite niekinius atsakymus vėl ir vėl rašykit,plaukite į europinius vandenis, aiškinkitės, kas davė teisę iš Jūsų atimti anūkę? Koks valdžiažmogis padėjo parašą vaiko likimui, nutraukdamas jos kraujo ryšį su Jumis? Blogis labiausia bijo viešumos.

>Stasiui       2017-07-8 17:59

Negaliu sutikti. Jūs valstybę tapatinate su valdžia. Taip, valstybė gaujų laikoma už gerklės, valdžia uzurpuota, valstybės galios, įskaitant institucinės prievartos aparatą, naudojamos gaujų interesams aptarnauti. Šio portalo viršuje yra žodžiai: susigrąžinkime valstybę. Susigrąžinkime ją, kaip įkaitę, iš uzurpatorių, kalbančių jos vardu.

Stasiui       2017-07-8 17:37

Deja, valstybė taip pasielgė, juk su mūsų valstybės antspaudais ir Kondratjev nusprendė mergaitę tuoj pat atiduoti biomotinai, tuoj pat, nedelsiant, net neištyrus pedofilijos bylos ir nepaklausus mergaitės, su kuo ji norėtų gyventi, mūsų valstybės antspaudai ant to sprendimo puikuojasi, o mes visi jam ir visiems kitiems nežmoniškai pagrobusiems vaiką algas mokame, taigi gėda valstybei (bet ne Tėvynei). Negaliu pamiršti, kaip atstovaujantys mūsų valstybę kaukėti sutvėrimai su biomotina priešakyje tąsė vaiką į visas puses per nepavykusį pirmą grobimą, motina tąsė, o jie stovėjo ir leido, baisūs vaizdai, iki šiol nemalonu žiūrėti į policininkų uniformas, o jau apie tuos su puodais ant galvų net nekalbu, o jie visi yra valstybės pasamdyti…

Stasys       2017-07-8 16:44

Ne Valstybė, kaip tokia pasielgė taip nedorai(švelniai pasakiau) su tomis Mergaitėmis, pusseserėmis, o tie, kurie valdžioje, deja, Valstybės vardu, tai kuo dėti tie Valstybėje gyvenantys žmonės, kurie kaip tik pergyveno dėl Mergaičių likimo, bet ant jų taipogi, manau, kris atpildo šešėlis.  Labai gaila, kad daug žmonių yra suklaidintų, mano manymu, žiniasklaidos, tarnaujančios šėtonui, nes kitokios beveik kaip ir nėra. O Lietuvos žmonės labai patiklūs, nes jie nemąstydami logiškai, nenagrinėdami visų įvykių sekos nuo pat pradžių, susidaro melagingą nuomonę, kurią formuoja melagių fermos gyvūnai. Tikėkimės, kas visa tiesa kažkada tai išaiškės, nes yra posakis, kad nieko nėra slapto, kas netaptų aiškiu ...

pamąstymui       2017-07-8 14:36

Komentaras ‘ekspertuose’: “Kaip pasielgsite su ta mergaite, taip bus pasielgta su jūsų valstybe” tv laidoje pasakė aiškiaregis dar 2010 metais.
O šiaip, seneliams reikia kreiptis į teismą dėl prieš 4 metus įvykusio teismo sprendimo nevykdymo (jiems buvo priteista bendrauti su vaikaite)

vaikai kaip priemonė       2017-07-8 12:35

Atkreipkite dėmesį, kad dauguma įtakingų Lietuvos žmonių yra palaidoję po vaiką. Tai Mockus, jo konkurentas Karosas, buvo grąsinama “Status” vadovams, netgi ne tiek įtakingas ekspremjeras Butkevičius yra palaidojęs sūnų. Kalbama, kad šantažuoti vaikų sveikata ir gyvybe yra pamėgęs vienas įtakingas rusas kagebistas, gyvenantis Vilniuje. Kalbama, kad jis turi didžiulę įtaką sprendimams Lietuvoje. Ir jei jau aš girdėjau tokias kalbas, kur žiūrėjo visą tą laiką VSD? Tam išsigimėliui vaikai yra elementari, įprasta priemonė, todėl ir šioje istorijoje gali būti jo pėdsakai.

Versija       2017-07-8 12:13

Tos Mergaitės buvo konkuruojančių šnipų darbo įrankis.
Ne gi šnipai viens kitą turėjo išsišaudyt?
Jie juk iš prigimties bailūs šliužai.Tokie ir pastips .Kitame gyvenime gims mėšlavabaliais.

GLOBA pasakė:       2017-07-8 12:01

MERGAITĖ-tai LIETUVA.
Simbolis.
Rezultatas-Gedimino kalnas parodė SKELETO dantis,AMB supiltas mėšlas nuo kalno nuslinko.
KGB/komunistų ainiams ateina galas.
Kokiu būdu?
O šito aš Jums neatsakysiu,nes ne aš sprendžiu .
Klauskite Dievo.
Stovėkite Tiesoje nes tik toks išsigelbėjimas ir liko.

įsivaizduokite       2017-07-8 11:57

Kad Deimantės nebėra gyvųjų tarpe, arba ji smarkiai sužalota. Kaip tokiame kontekste atrodys visi atsirašinėtojai? Nusikaltimo bendrininkai?

Skvernas vadovavo pogromui       2017-07-8 11:51

Terbakrauskis jį priėmė į šaiką.
Jūs už tą šaiką balsavote.

Mergaitė nukankinta kaip Jėzus       2017-07-8 11:46

Už Tiesos sakymą mirties akivaizdoje.
Ji bus ateityje beatifikuota.

vėjui       2017-07-8 11:45

Tikrai įdomiai gaunasi, kad kolaborantų palikuoniai dirba arba vaiko teisių srityje, arba miršta nuo išanginos, kaip Požėla. smile

Kedžiams       2017-07-8 11:43

Daugiau sužinotumėte jeigu kreiptumėtės į MEDIUMUS,o ne į valstybines institucijas.

Stalinas leisdavo rašyti laiškus į GULAGą       2017-07-8 11:41

Kur nuėjo KGB anūkų Lietuva?

............       2017-07-8 10:25

Galingoji vaikų teisių kontrolierė E.Žiobienė pasirodo yra bejegė prieš įkalintą Stankunaitę.

.............       2017-07-8 10:19

Šiu atsirašinėjimų negalima laikyti atsakymu. Klausti reikia vėl ir vėl, su paaiškinimais, su patikslinimais, kol visiems pasidarys aišku.

Pilietei       2017-07-8 9:44

Betgi tikrai Lavastė užsiminė apie dukros kapą, kodėl nebuvo jokio paneigimo, jeigu tai netiesa, ar paaiškinimo? Kyla įtarimas, kad kažkas tyčia norėjo pakurstyti aistras, tai velnio darbas…

Piliete       2017-07-8 9:23

Jei iskrypeliu chalopai atsikrate pagrobta mergaite, tai nors jos kapa seneliams parodytu (apie kuri lavaste sake), kad seneliai galetu pasimelsti prie anukeles kapo.

VaidasVDS       2017-07-8 9:06

Agnė Širinskienė, kaip Seimo narė, gavusi nekompetetingą Linos Juškevičienės atsakymą, turėtų inicijuoti nekompetetingos valstybės tarnautojos atleidimą iš pareigų.
LR CK 3.170 str., paminėtas vedėjos rašte, kalba apie skyrium gyvenančių tėvo ar motinos teises bendrauti su vaiku. Gi artimųjų giminaičių (t.t. senelių) teises bendrauti reglamentuoja LR CK 3.172 str., kuris tikrai nedraudžia seneliams gauti informacijos apie vaiką.
Galų gale jau minėtas LR CK 3.176 str. būtent vaiko teisių apsaugos institucijai suteikia ir teisę, ir pareigą, įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas bendrauti su vaiku artimiems giminaičiams. Bendrauti galima ir gaunant informaciją, kurios prašė seneliai.
Jei jau taip nenorėjo ta institucija suteikti tos informacijos, tai ji bent formaliai turėjo nurodyti kokias nors priežastis, kad seneliai yra labai blogi ir būtent dėl to jiems nieko negalima žinoti apie anūkę.
Aišku, informacijos gavimas apie vaiko sveikatos būklę ir socialinę raidą negali niekaip prieštarauti vaiko interesams, bet net ir tokiu būdu tarnybos vedėja išsisukinėti nemoka…

Gabriukas       2017-07-8 9:05

Anūkas- tai pati pelningiausia profesija Lietuvoje.

Ponia       2017-07-8 9:04

-Įsakau tuoj pat surasti Burokevičiaus, Jarmalavičiaus ir Kuolelio anūkus ir įdarbinti valstybės tarnyboje!

Vėjas       2017-07-8 8:16

Lina Juškevičienė yra Petro Griškevičiaus anūkė. Manau, greitai lips karjeros laiptais grin

Vėtra       2017-07-8 7:11

Pirmą kartą suabejojau konservatoriais, kai jie į Prezidento postą ėmė stumti DG, niekaip šito nesupratau ir nebalsavau už ją. Antrą kartą mano pasitikėjimas šia partija susvyravo dėl Garliavos, nustūmiau šią partiją (kaip ir kitas) į paraštes, nors ten yra ir simpatiškų narių... Dabar gi supratau, kad ir ką mes beišrinktume į seimą, jie yra kažkieno valdomi, beveik visi, ir mes net neturime teisės žinoti apie tai, kaip nežinome, kokių interesų įtakojami mūsų valdžiažmogiai atidavė vaikus drakonui. Ko verta valstybė, jeigu jos tokia moralė, jeigu ji savo (ar net nežinau kieno) interesus gina vaikų ašaromis, paniekinimu, o gal ir krauju??? Supuvę tokios valstybės patys pamatai, net Gedimino kalnas neišlaikė. Kartais atrodo, kad čia veikia mūsų priešai, norėdami pasityčioti iš mūsų teisės, iš Konstitucijos, iš įstatymų, iš nepriklausomybės, iš moralės ir mūsų vertybių, tie žmonės, kurie stojo ginti vienos mergaitės (kita neaišku kur), apšaukti visokiais vardais ir apkaltinti, mūsų akys jau nieko nebereiškia, teismas nustatė, kad vienas pašalietis, kuris net neturėjo dalyvauti teismo sprendimo vykdyme “nenešė” vaiko ir taškas. Ar begali būti didesnis pasityčiojimas??? Čia ne tik Gedimino kalnas nuslinks, čia ir Katedra prasmegs kiaurai žemę, bet mūsų (?) valdovai to net nesupras, atrodo, kad jie evoliucijos procese dar nepasiekė žmogaus išsivystymo lygio…

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.om       2017-07-8 0:30

Atsakymai, kurie yra ne atsakymai, tik atsakymų imitacija, įrodo, kad Lietuvą valdo IŠKRYPĖLIAI. Jeigu jie remiasi “įstatymu”, tai tas įstatymas yra iškrypėlių priimtas. Patikėti kitaip yra sunku. Jeigu net seneliai negali net pagal teisę pamatyti savo augintinės net nuotraukų.... Lietuvą valdo IŠGAMOS. Seimas privalo nedelsiant pataisyti įstatymus taip, kad seneliai, auginę Deimantę” turėtų tą teisę tiesiogiai ir ne tik nuotraukas pamatyti, tačiau ir tiesiogiai ar per Skype pakalbėti. Jeigu tų įstatymų nepataisys, o jų juk nepataisys, tai dar kartą įrodys tai ką ir teigiu, Lietuvą valdo iškrypėliai išgamos visi iki vieno: Seimo nariai, Vyriausybė, Prezidentė. Kaip ir sakau jau senai…. Lietuva yra OKUPUOTA. O jie Seime taip gražiai kalba. Visa tai tik miražas. Ten sėdi mulkiai. Seimo pirmininkas prof. V.Pranckietis nedelsdamas turi imtis iniciatyvos taip pataisyti įstatymus,  kas seneliai turėtų teisę pamatyti savo anūkę. O čia ir turėtų būti kitas L.ir V. Kedžių prašymas LR Seimo pirmininkui.

Al.       2017-07-8 0:13

Tiems, kurie atsakė išsisukinėdami ar visai neatsakė kas nors turi siųsti patikslinančius klausimus tol, kol visi matys, kad tie žmonės valstybės tarnyboje dirbti negali.

Egle,       2017-07-8 0:04

nebukite tokia naivi ir nebeturekite JOKIU iliuziju…. ABSOLIUCIAI JOKIU :((((((((((((((((((((((

Al.       2017-07-8 0:00

Kai niokojo Gatajevų vaikus, ar Kusaitę, jau tada turėjom matyti su kuo turim reikalą. Bet įdomu, kad Vakaruose vyksta panašūs reiškiniai (su Charlie Gard ir ne tik). Bepigu būtų, jei tai būtų tik čekistinės sistemos liekanos.

Euthanasia Prevention Coalition       2017-07-7 23:24

Friday, July 7, 2017

Charlie Gard situations have happened here too

This article was published by National Review online on July 4, 2017.

Wesley Smith
There is a proper international uproar over U.K. doctors winning the right in court to unilaterally remove the infant Charlie Gard from life support.

Some have commented on the case as if that is a product of the UK’s socialized medical system. It’s not. It is a product of utilitarian bioethics advocacy for the right to refuse wanted life-sustaining treatment — called “futile care” — based on the doctor’s or a hospital bioethics committee’s values on the moral worth of the ill patient’s life and/or the high cost of care.

Whose baby is Charlie Gard anyway? (https://www.firstthings.com/web-exclusives/2017/07/whose-baby-is-charlie-gard-anyway)

Similar authoritarian care withdrawals as has been imposed on Charlie Gard have happened here too — and to very ill patients of all ages. I get into a few of these cases involving infants today over at First Things.

•There was the Baby Ryan case in Seattle, in which a hospital actually reported a family for child abuse because they obtained an injunction against removing kidney dialysis. In the end, the doctors were wrong that death was imminent. The boy lived four years as a happy, if sickly child, who loved to give high-fives.
•The parents of Baby Terry in Michigan were stripped of their parental rights for refusing to consent to withdrawing life support.
•In Canada, doctors treating Baby Joseph insisted on the right to remove life support from a terminally ill baby and refused a tracheotomy that would have permitted the baby to go home to die with his family. Priests for Life eventually paid for the baby to be flown to the USA for the procedure, which was successful. Joseph died several months later in his parents arms.

The Charlie Gard case is unique in only one respect: It is the only futile care case I know of in which the hospital and the law is preventing discharge to another facility or allowing the patient to go home to die. From, “Whose Baby is Charlie Gard, Anyway?”
The refusal to allow Charlie’s parents to remove their baby boy from the hospital is an act of bioethical aggression that will extend futile-care controversies, creating a duty to die at the time and place of doctors’ choosing. 

And that raises a crucial liberty question: Whose baby is Charlie Gard? His parents’? Or are sick babies — and others facing futile-care impositions — ultimately owned by the hospital and the state?

Again. This isn’t about socialism — although that issue is relevant. More, it is about cost containment — including in free-market systems — and the attempt by the bioethics movement and medical intelligentsia to replace the equality/sanctity of life ethic with a more utilitarian “quality of life” view.
http://alexschadenberg.blogspot.lt/2017/07/charlie-gard-situations-have-happened.html?utm_source=Euthanasia+Prevention+Coalition+Newsletter&utm_campaign=2a028e1434-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_07&utm_medium=email&utm_term=0_105a5cdd2d-2a028e1434-198440393

tokie protingi, o...       2017-07-7 23:19

Ko jūs prikibote prie tos Širinskienės? Negi tarp eilučių per tiek metų neišmokote skaityti? Kaip buvo formuojama koalicija? Dėl ko konservai skandalingai koalicijos šalinosi? Nes joje anaiptol ne “jaunesniųjų” vaidmenyje buvo LSDP, pagrindinis Lietuvos ir lietuvių valstybingumo vėžys. Dėl to Anūkėlis nusprendė gudriai ir triukšmingai nusišalinti. Karbauskis irgi anaiptol ne tiek įtakingas, kaip gali atrodyti, o Skvernelis - LSDP smogikas jau seniai. Širinskienė puikiai supranta, kad prieš vėją nepapūs, nes LSDP yra praktiškai Lietuva, tiksliau Lietuvos SSR europietiškame rūbe.
Padėtis yra klaiki ir neverta raminti savęs iliuzijomis, geriau jau priimti tą klaikią tikrovę. Tada bent galima adekvačiai ruoštis išgyvenimui ir tolimesnei kovai vidinės okupacijos sąlygomis. Geriau imkite pavyzdį iš gudų opozicijos, kaip jie bando kažką veikti idioto diktatūros sąlygomis. Po Garliavos šturmo tik tas pavyzdys ir lėmė, kad neišvažiavau iš Lietuvos.

Tarabilda       2017-07-7 22:12

Tai ponia Širinskiene, nejau jums nerūpi, žmogiškai klausiu, ar mergaitė yra gyva? Juk šito jūsų seneliai Kedžiai klausia.

galios centras       2017-07-7 22:03

Galios centras akivaizdus - KGB dvokiantys teisininkai. Net Boba su jais rimtai muštis pabūgo. Užsienio valstybės tai akivaizdžios - Pimpistanas ir Žuvėdų Absurdistanas. Su Pimpistanu tai viskas aišku, nes ten nugulę visi KGB ir kompartijų archyvai. Bet iš žuvėdų tai buvo galima tikėtis mažesnio nužmogėjimo. Pamenate pirmąsias gėjų eitynes Lietuvoje per patį pedofilijos skandalo įkarštį? Žuvėdų Absurdistanas, savo ministrės - lesbietės asmenyje atvirai terorizavo Lietuvą leisti visuomenėje itin prieštaringai vertinamą renginį. Ji net pati dalyvavo renginyje su akivaizdaus juodo trolinimo elementais, kai renginio simboliu buvo pasirinktas pedofilų aukų simbolis - pliušinis meškiukas.
Jeigu primiršote, tai Debilius irgi buvo karštas Žuvėdų Absurdistano gerbėjas, o Lietuva tais laikais net buvo pravardžiuojama Žuvėdų Absurdistano kolonija.
Tad rimtiems šios istorijos tyrėjams, o jų tikrai yra, tą gerai žinau, vertėtų labai gerai ištyrinėti Žuvėdų Absurdistano ir apskritai Skandinavijos šalių diplomatų Lietuvoje paskyrimus, atšaukimus, kitas rokiruotes, nes atsakymas gali slypėti tame.

degeneratai       2017-07-7 21:46

Jie gauna atlyginimus už nieko nedarymą, ramiausiai, lyg niekur nieko augina vaikus, džiaugiasi gyvenimu… KITŲ SĄSKAITA.
Kad Karbauskis neatsakė, tai aišku, nes yra jaunesnysis LSDP partneris. O štai apsiašarojusio Anūkėlio tyla yra iškalbinga.
Bet kad ir kiek jie bedangstytų, yla išlįs iš maišo. Ir štai tada visuomenės reakcija turi būti žiauri ir negailestinga, kitaip mes nieko nepakeisime.
O pavardes tai verta įsidemėti, nes atsirašinėtojai yra tokie patys nusikaltimo bendrininkai.

kaip gražu miške - kontora išlindo       2017-07-7 21:23

kontora niekada nemiega

Komentatorius       2017-07-7 21:01

Galimos įvairios prielaidos ir kombinacijos, bet…
Daugybės į vadovaujančius postus stumiamų veikėjų biografijose šmėžuoja Georgetown’o universitetas ir panašios struktūros…
Šitie tai nepavaldūs nei Rusijai, nei Vokietijai,...

Labai svarbus,netgi       2017-07-7 20:29

simbolinis D.Trumpo vizitas į Varšuvą.Labai geras ėjimas.

Priverstinis šeimų,       2017-07-7 20:25

giminių ardymas veda prie išardytos valstybės.Štai kokia sėkla pasėta ir viskas pildosi.Nykstam labai sparčiai.

Tarabilda       2017-07-7 20:23

Kad galios centras ne Amerikoj, tai parodo mūsų sarafano veido išraiška. Kas tuomet lieka? Maskva ar Berlynas, o gal abu kartu prieš Vašingtoną?

STA       2017-07-7 19:48

Neperseniausiai vienas garbingas generolas, kuris daug žino, viešai pareiškė kas valdo Valstybę. Tai, va, manau, tenai ir yra galios centras.

Bala       2017-07-7 19:45

Iš užu balos?
Manyčiau, jog realiai yra gerokai sudėtingiau.
Formaliai, greičiausiai ta pana yra dviguba agentė.
Komedija tame jog abeji šeimininkai manosi esą gudresni.
Bet gudresniųjų varžytuvėse lygiųjų nebūna.
Statyčiau ant to, jog dašenkos pirmieji šeimininkai lubiankoje yra suktesni.

to del VlL ir DG remimo       2017-07-7 19:37

Galios centrų klausimas tikrai ne trivialus.
Juk daukantynė kontroliuojama iš užu balos…
Negi anie čia tiek prisišiukšlinę...

Ryt'as       2017-07-7 19:16

Ei , kontora , ū-ū-ū  - atsibuskite , giesmės giedojimas baigėsi dar vakar , trisdešimt komentarų ir nė vieno iš jūsų  - ar prie jūros nėra kompiuterių ?

O iš tiesų situacija žiauri - kaip parašyta viename komentare -  Karbauckiui ir senajam Landsbergiui laikas viešai pripažinti - ŠITOJE TAIP VADINAMOJE VALSTYBĖJE IR MŪSŲ NIEKAS NEKLAUSO .

Po tokio viešo prisipažinimo abejojantiems būtų galutinai aišku - abiejų mergaičių nebėra. Kaip jau keli metai faktiškai nebėra ir Lietuvos valstybės. Ir Gedimino pilies kalno griuvimas šitą puikiai simbolizuoja.

del VL ir Dašos rėmimo       2017-07-7 19:12

Taip, konervams o ir pačiam VL regimų priežasčių remti Našą Dašą nėra.
Akivaizdu jog yra neregimų priežasčių.
Kokia gi pati banaliai populiariausia neregima priežastis būna tokiais atvejais?
Baimė. Kompomatų baimė.
Naša Daša valdydama specialiąsias kontoras bei labai tikėtinai gaudama archyvinės ir šviežios operatyvinės dok.paspirtį iš buvusių bendramokslių lubinkose, laiko konervpalaikius už cibulių.
Reik manyti, jog ta pati “technologija” yra pritaikyta ir kitų polt gaujelių atžvilgiu.
Rasi, klausimas “kur” yra anoniminis galios centras reguliuojantis procesus Lietuvoje, yra daugiau retorinis.

Tai       2017-07-7 18:52

ką patyrė ši šeima, gindama mergaitę ir ieškodama teisingumo, žodžiais nenusakysi. Ši neapsakomo skausmo persunkta istorija į dienos šviesą iškėlė tikrąją Lietuvos teisingumo, demokratijos, valdymo padėtį. Kas čia kuo gali tikėti?

>Gal       2017-07-7 18:39

Kreiptis, aišku, galima. Taip, VL tyli, bet niekada nėra atsiribojęs nuo Garliavos, kad ir kaip būtų tam spaudžiamas, o tas spaudimas yra realus. J. Valiušaitis jam neseniai papasakojo apie dabartines peripetijas, teismus, etc. Įdėmiai išklausė, padejavo, tai kaip čia dabar baisiai yra. Ir tiek. Tikriausiai prisimename šio portalo redaktorės Ramutės Bingelienės įspūdingą interviu su VL. Iš jo turėjo tapti visiškai aišku, kad VL tylos priežastis yra tai, kad Garliava nustojo dėti viltis į Lietuvos Dalią ir kilo grėsmė politiniam pasitikėjimui ja. Politiniai išskaičiavimai (man, pvz, visiškai neaiškūs) nusvėrė moralinius. Sakau neaiškūs, nes nematyti, kuo konservams labai naudinga remti DG, tarsi ji būtų jų pačių išlikimo valdžioje (kad ir kaip reikšminga opozicija su perspektyva tapti pozicija) garantas. VL yra labai įžvalgus politikos šachmatininkas, ir aišku, kad tokiame karštame Grybauskaitės palaikyme glūdi kažkas gilesnio, nei vien tik rūpestis partija. Šachmatininkas negali neskaičiuoti galimybių, bet šį kartą auka buvo per didelė, o naudos mažai. Kas aukoja principus taktiniais sumetimais, gali laimėti mūšį, bet karą neišvengiamai pralaimės. Ir šiaip, VL dabar labiau rūpi anūko perspektyvos, o visa kita - galima kiek ir padejuoti, kaip čia negerai gavosi.

Juozapas       2017-07-7 18:37

Sveiki.
Pritariu Tarabildos nuomonei dėl aoniminio galios centro- neabejotinai toks yra. Klausimas - kur.
Neabejoju, jog anoniminiai lėlininkai puikiai mato jog buvusios ir esamos marionetės visiškai nupigo ir diskreditavosi. Neabejotina ir tai, jog jau ruošiama kita feikinė “alternatyva”.
Visa tai aišku. Lygiai kaip aišku jog privalome kalbėtis ir tartis.
Kol kas nei kalbėtis nei tartis sekėsi sunkiai, o rezultatai švaki.
Nemanau jog negalime susitarti. Manau jog galime.
Privalome.
Sakau, gal pabandykime susitarti bent dėl kalbėjimosi taisyklių?
Mes visi esame labai skirtingi ir tikriausiai tokiais ir liksime.
Bet akivaizdu, jog turime ir nemažai bendrysčių.
Įvardinkime galimus visiems priimtinus bendrus vardiklius.
Juk dėl nemažai dalykų sutariam tiesiog instinktyviai. Pvz- duoti į dantis kontorų bobikams; visi neigiamai žiūrime į valdantį režimą, visi norėtume kriminalinį režimą pakeisti į žmonišką santvarką.
Nemanau jog skirtingas matymas ” kaip” yra neperžengiama kliūtis.
Skirtingas matymas kaip, manyčiau yra vertintinas kaip visuomenės stiprybė.
Nes tik kimirsenų korėjoje visi šneka vienodai.
Asmeniškai, esu pasiruošęs geranoriškai diskutuoti.
Todėl Tarabildos pasiūlymą palaikysiu. Vienok kaip sakiau, susitarti derėtų dėl bendrų vardiklių, o ir diskusijų grupės tvarką aptarti nepakenktų.
Kodêl kalbu apie diskusijų grupę? Na, Tarabilda nesyk pastebėjo, jog rimtesnėmis temomis dauguma skaitytojų dar nepajėgūs kažką reikšmingesnio pasakyti.
O iš ko jie išmoks?
Reikia pavyzdžio.
O be to - tyla rimtų temų atžvilgiu labai artina ir greitina visuomenės mirtį politine/socialine prasme.
Todėl ir reikia kalbėti/kalbėtis.

PASITIKĖJIMAS       2017-07-7 18:28

valstiečiais DINGO…Kad neatsakys Karbauskis - man staigmena.Tikėti nebėra kuo.

Gal       2017-07-7 18:14

reikia kreiptis į Vytautą Landsbergį, juk kadaise jis palaikė mergaitę ir iki smulkmenų žinojo šią bylą? Beje, kažin kodėl jis nutilo?

Aiškumas       2017-07-7 18:12

Aiškumas taip pat yra geras dalykas. Tas kreipimasis - tai lakmuso popierėlis, ar suklupimo akmuo, kaip kam geriau. Agnės Širinskienės cinizmu apkaltinti kaip ir negalima, bet persiųsti laišką tiems, kuriems buvo prašoma nepersiųsti… Karbauskio tyla yra pats geriausias liudijimas apie jį patį. Verygos atsakymas kol kas bent jau žmoniškiausias: atsiprašome, Ministerija negali viršyti savo įgaliojimų, bet va Žiobienė tai tikrai gali gauti prašomas nuotraukas ir vaizdus, tai persiunčiame jai.
Kukuraitis… Na, jam dar savo vaikais pasirūpinti reikia, ir dar prastumti Šakalienių parengtus (tiesa, kažkiek sušvelnintus) vaikų apsaugos sistemos centralizavimo įstatymus ir kitus didingus Valstybei reikšmingus darbus, tai kur čia kažkokios neaiškios (ir pavojingos) istorijos… Labai norėtųsi Kukuraičiui priminti jo buvusio viršininko - Lietuvos Karito buvusio vadovo, tikro Žmogaus, tikro Kunigo Roberto Grigo žodžius, pasakytus tarp dviejų grobimų: “Pats esminis Lietuvos strateginis interesas dabar – ne BVP didinimas, ne „Hitachi“ atominė elektrinė ar energetikos tinklų jungtis su Vakarais, kad ir kaip reikšminga tai būtų. Strateginis tautos interesas – apginti šį vaiką nuo keistai besielgiančių teismų pusiau tenagrinėtų ir tirti nebaigtų realių grėsmių ir visus savo vaikus, kurių tyko tokie ar panašūs pavojai”.

deja, deja...       2017-07-7 17:52

gražūs ir suprantami gerb.Tarabildos norai, bet…
yra “valdoma demokratija” - kuri puikiai veikia.
reik prisiminti kaip lietuvių moterys vieningai balsavo už vagį korumpuotą komunistą AMB - nes tooooks gražus vyras…
——
arba kitas pavyzdys: Venckienė galvojo, kad politiškai ir demokratiškai galima laimėti: tuoj jai buvo pakišta visa krūva komunistų-kgbistų - kurie puikiai moka čiulbėti….

Tarabilda       2017-07-7 16:52

Žiūrint į lietuvišką politikų smėlio dėžę, pradeda matytis realybė, kurią kai kas anksčiau matė, kad partijų lyderiai ir partijos (nesvarbu, turinčios valdžią, ar ne) yra nepajėgios net klausti, ar mergaitė dar gyva, ką nori sužinoti už juos balsuojanti visuomenė.
Politinės partijos neriasi kilpą, parodydamos savo neįgalumą prieš kažkokį anoniminį jėgos centrą, kuris turi visos šios bylos kortų kaladę.
Ką tuo norėjau pasakyti? Labai paprastą dalyką, kad pasitikėjimas tokiomis partijomis ir jų lyderiais smunka ir smuks toliau. Politika negali sustoti, vadinas struktūriškai ims organizuotis kažkokia politinė substancija, kuri gali pažadėti tą anoniminį monstrą įveikti.
Jei mes, čia liežuvius aušindami manomės, kad kažką reikšmingo galim nuveikti valstybės labui, tai aš matau prasmę, kad vėl mums nepakištų feiko ir nepaslystume ant banano žievės. Reikia kalbėtis ir gaudyti indoktrinatorius už liežuvio galo.

vil       2017-07-7 16:48

Pasibaisėtina…Ar Jūs manote,kad Deimantė  dar gyva? Aš nemanau,todėl ir rašinėja nei ši nei tą,o ką gali atsakyti.Tačiau nuleisti rankų negalima.

Marginalas       2017-07-7 15:37

Nieko tokio, greit ir tėvai neturės teisės gauti atsakymo apie savo vaiką. Kai bus panaikinta šeima, bus panaikinta ir tėvystė, o jūs čia dar apie senelius!

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2017-07-7 15:28

Kedžiai seneliai išbandė labai kultūringą būdą kreiptis į Lietuvos valdžią ką nors sužinoti apie savo anūkėlę. Visiškai yra suprantama, kad jie jokio normalaus atsakymo NIEKADA negaus, nes Lietuva yra OKUPUOTA.

Skaitykite 2017-03-11 straipsnį “Okupuota nepriklausomybė” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670).

Kai kam gali būti labai nesuprantama, o koks čia yra ryšis tarp okupacijos ir Klonio mergaitės? O toks ir yra, kad Lietuva neturi savo VALDŽOS. Ne šiap sau, o tyrimo tikslais ir Konstitucinės santvarkos Lietuvoje atkūrimo tikslais esu jau daugybę, daugybę kartų kreipesis į Seimą, Vyriausybę, Prezidentę..... ir visi jie yra absoliuciai tuščia vieta, į nieką niekur niekaip neatsako.

Imkime mažą pavyzdėlį. Neatsako ir į tokį 2016-09-01 straipsnį “Nusikaltėlių irštvos, Seimo vagims ir niekšams” (http://www.ekspertai.eu/nusikaltelu-irstvos-seimo-vagims-ir-nieksams/), kuris yra išsiųstas visiems Seimo nariams, Vyriausybei ir Prezidentūrai.

Imkime kitą pavyzdėlį. Seimo nariai neatsakė į 2016-9-11 jiems išsiųstą straipsnį “Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825).

Jie į nieką neatsako, Prezidentė nė į nieką neatsako, nes yra Valstybės NUSIKALTĖLĖ. Nesuprantate? Skaitykite 2016-06-14 straipsnį “JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ” (http://www.ekspertai.eu/je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/).


Kaip Prezidentūra atsakinėja? Skaitykite 2016-08-10 straipsnį “Viešas atsakymas LR Prezidento kanceliarijai dėl antikonstitucinių Seimo rinkimų” (http://www.ekspertai.eu/viesas-atsakymas-lr-prezidento-kanceliarijai-del-antikonstituciniu-seimo-rinkimu/).

Na ir t.t ir be galo ir be krašto. Jeigu reiktų kreiptis į Seimą, tai pats padoriausias būdas kreiptis į Seimą, berods turėtų būti toks: Seimo ypatingiems išsigimėliams, Lietuvos valstybės naikintojams…. ir toliau dėstyti tekstą. Tačiau jie taip gražiai ir maloniai ir kultūringai kalba, net pati A.Širinskienė sudrausmino Seimą.... dėl kilusio triukšmo, kai kalbėjo…. apie tai galima pasiskaityti 2017-05-25 straipsnyje “Atleiskite, jie nežino ką daro?” (http://www.ekspertai.eu/atleiskitejie-nezino-ka-daro92443/) su komentarais.

Taigi ko nors tikėtis iš Seimo ir Lietuvos valdžios NEGALIMA, nes Lietuvoje valdžia yra išrinkta neteisėtu, antikonstituciniu būdu. Tai siganatarų ir V.Landsbergio diversija prieš Lietuvos valstybę. Netikite? Būtinai įsitikinkite, nebūkite idiotais, kaip koks prof. Algirdas Avižienis….. skaitykite 2017-07-03 straipsnį “Ar tai prezidentinės ambicijos?” (http://www.ekspertai.eu/ar-tai-prezidentines-ambicijos92888/). Mat Algirdui Avižieniui atrodo, kad jeigu Lietuvoje bus rinkimai pagal LR Konstituciją, tai tada “Maskvos ausys” kyšo, o jei ne pagal Konstituciją ir neteisėtai….. tai kieno ausys kyšo tada? Ten yra ir apie būsimą Lietuvos politikos žvaigždę Ž.Pavilionį.

Klonio mergaitės likimas parodo, kad Lietuvos valdžia yra pilnai DEGRADAVUSI. Tarp kitų Lietuvoje nuskriaustų vaikų, Klonio mergaitės likimas ypatingai skiriasi tuo, kad čia Klonio mergaitę sunaikino Lietuvos valdžia, oficialiai rinkta pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.06267D86738E), kurį 1992-07-09 priėmė Lietuvos signatarai ir pasirašė Lietuvos strategas Vytautas Landsbergis. Tikrai pasitikrinkite ką sakau, nepatikėkite kokia nors nuomone, savo akimis įsitikinkite, atsiverskite Seimo rinkimų įstatymą, patikrinkite parašus, datas ir dar kartą, ir dar kartą perskaitykite 2017-03-11 straipsnį “OKUPUOTA NEPRIKLAUSOMYBĖ” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670).

 

Jie bijo dėl savo gyvybių ir karjeros       2017-07-7 15:24

Neatsako iš esmės, nes bijo. Politikai nori gyventi gerai ir sočiai, o rūpestis garsiausia Lietuvos mergaite reitingų nepridės. Taigi, jie nė piršto nepajudins, jei ir pusė Tautos prašaps, nes likusiai veršių , anot a.a. R.Sikorskio, bandai jie vistiek įtiks.

Tarabilda        2017-07-7 14:34

Per 20 darbo dienų.

Tarabilda Agnei       2017-07-7 14:31

Bet jie piršto nepakrutino. Šiaip jau, nekalbant apie žmogiškąją reikalo pusę, kur jie pasirodė kaip dvi padugnės, neverti žmonėmis vadintis, abu nevykdė ir Seimo nario pareigos kaip tarnautojai - pagal įstatymą per darbo dienų nuo kreipimosi turėjo duoti bent formalų atsakymą. Nedavė.
Peizažas piešiasi toks, kad nėra institucijos, partijos ar politiko, kuris norėtų gauti tiesų šviesų įrodymą, kad mergaitė gyva. Ko jie visi bijo?

pensininkas       2017-07-7 14:28

Reikia kreiptis į tą parlamentarė, kuri iš valstiečių perėjo į liberalus.

Agnė       2017-07-7 13:30

Karbauskiui ir Lanzbergiui reikėjo parašyti atsakymą seneliams, kad esam bejėgiai. Kaip buvo bejėgiai žmonės Garliavoje, atvykę ginti Deimantės.

Ir sikart       2017-07-7 12:52

Kanceliarines peles nusimuilino. Kiti veikejai net nesiteike atsakyt. Slykstu.
P.S. su abramikiene sykiu vyko mergaites aplankyt berots…gentvilo sesuo. Ojergau. Ir vel lyberiu kvapas sioje simtmecio epopejoje…

Komentarų puslapis 1 iš 2
 1 2 > 

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.