Žmogaus teisės, Keisti teismų sprendimai, Šturmo liudytojų persekiojimas

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo liudytojų byla tęsiasi – antros instancijos teismas pakartotinai tiria įrodymus

Tiesos.lt redakcija   2017 m. balandžio 25 d. 3:14

42     

    

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo liudytojų byla tęsiasi – antros instancijos teismas pakartotinai tiria įrodymus

2017 m. balandžio 21 d. 9.00 val. kaip į darbą rinkomės Kauno apygardos teisme.

Garliavo šturmo liudytojų bylos nagrinėjimo trukmė pasiekė rekordus – tuoj bus penkeri metai. Penkeri metai, kai žmonėms už jų pilietiškumą apribotos teisės ir laisvės.

Ši byla (kaip ir kitos Garliavos bylos) absurdiška vien jau tuo, kad teisėsauga bylos medžiagoje neieško nusikaltimo motyvų. Paprastai visame pasaulyje teisėsauga ieško nusikaltimo padarymo motyvo (na, gal tik Rusijoje – ne), bet Lietuvoje viskas kitaip. Nusikaltimo motyvai paprastai visada aiškūs – siekis neteisėtai praturtėti, pasipelnyti, užgrobti, užtildyti, paslėpti kitą nusikaltimą ir t.t., ar padaromi žmogui būnant neadekvačios būsenos – apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų, ištikus afekto būsenai, panikai, didžiuliam stresui ir kt. Bet tai neatitinka nė vienos Garliavos bylos. Visi neva nusikaltimai padaryti be jokio motyvo.

Iki šiol ramybės neduoda klausimas „O koks gi vis dėlto buvo profesorės Laimutės Bloznelytės-Plėšnienės nusikaltimo padarymo motyvas?“ Kokį motyvą ji turėjo prieš visą Lietuvą juodinti visiškai jai nepažįstamus žmones? Atsakymas aiškus – jokio. Nori nenori peršasi išvada – tai gal ta moteris vis dėlto kalba tiesą?

Tačiau teisėsauga, nagrinėjusi šią bylą, nusprendžia kitaip – girdi, L.Bloznelytė-Plėšnienė kalta, tuo pačiu ji tvirtina ir kitą žinią: „Ji ėmė ir lyg niekur nieko padarė. Šiaip sau. Dėl įdomumo… iš neturėjimo ką veikti“. Taip, taip. Būtent taip mes turime suprasti. Ir nesiginčyti – tik priimti ir su tuo susitaikyti, nes teismai esą visada teisūs. Matyt, L.Bloznelytė-Plėšnienė nelabai turėjo gyvenime ką daugiau veikti, kaip tik rūpestį susigalvoti sau absurdišką istoriją ir viešai apšmeižti esą nekaltus žmones. Juokinga, tiesa? Bet juk ne tik komentaruose, bet ir iš lūpų į lūpas tą nuostabią gydytoją, daugiavaikę mamą žmonės šlovinte šlovina už juos nuopelnus žmonijai, gelbstint žmones nuo sunkiausių ligų. Ir staiga – kaip iš giedro dangaus sveiku protu nesuvokiamas šmeižtas. Tai gal ji išprotėjo? Tuomet turėtų būti nepakaltinama. Bet ji nuteista.

O koks buvo nusikaltimo motyvas, kad nei iš šio, nei iš to Laimutė Kedienė ir Vytautas Kedys vieną negražią dieną imtų ir pradėtų tvirkinti savo numylėtinę anūkę, o paskui ant visos Lietuvos apkaltinti mergaitės motiną, kad ji tą vaiką pardavinėjo blogiems dėdėms? Kad apkaltintų motiną ir iš jos atimtų vaiką, kuri pati to vaiko atsisakė ir teisiškai, ir morališkai? Skamba absurdiškai, tiesa? Nusikaltimo motyvo kaip ir nėra. Tačiau iš Deimantės Kedytės senelių ne tik atimta anūkė ir užkirstas bet koks bendravimas su ja, bet dar ir jie patys apkaltinti pedofilija. Ne bet kokia. Intelektualia.

Manau, Amerikos ar kitos išsivysčiusios valstybės prokurorai numirtų iš juoko perskaitę tokius kaltinimus ir kokiais įrodymais remiasi ta byla. Tačiau prisiminus princesės Žaklinos, kovotojos prieš pedofliją, žodžius „Drąsos kelio“ berods 2010 metais organizuotoje konferencijoje „Pedofilija Lietuvoje ir pasaulyje“ neturėtų būti nuostabu – tokia yra pedofilinių gaujų praktika ir taktika visame pasaulyje – pedofilus paversti aukomis, o aukas – pedofilais. Žaklina tada labai stebėjosi, kodėl Kedžiams ir Venckams iš viso leidžiama taip reikštis – organizuoti konferencijas, viešai kalbėti, stebėjosi, kaip jie dar neapkaltinti pedofilija. Bet sulaukėme ...

Tai vis dėlto – kokį nusikaltimo motyvą turėjo 2012 m. gegužės 17 d. rytą Klonio gatvėje susirinkę žmonės? Kokios naudos jie siekė sau? Kodėl jie kelis metus stovėjo prie tvoros stebėdami, kaip gyvena mažoji Deimantė, fotografavo, kaupė didžiausius archyvus, liudijančius ir iliustruojančius laimingą to vaiko gyvenimą Kedžių ir Venckų šeimų aplinkoje? O gal tie visi žmonės tuos kelis metus buvo apsvaigę nuo narkotikų? Ar nuo alkoholio? O gal jie visi praturtėjo iš to, kad stovėjo prie tvoros, kaip kad bando L.Stankūnaitės palaikytojai iš po pakampių cypdami formuoti tokią naivią ir juokingą nuomonę. Taigi, koks motyvas? Atsakymas irgi tik vienas – jokio. Išskyrus tai, kad su tų žmonių sąžine yra viskas gerai, kad jie neabejingi tegul ir svetimo mažo vaiko didelei nelaimei. Bet ar už sąžiningumą kur nors pasaulyje teisiama?

Sugrįžkim prie bylos nagrinėjimo.

Garliavos šturmo liudytojų bylą nagrinėja Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija – pirmininkas Rimas Švirinas, teisėjai Algirdas Jaliniauskas ir Viktoras Preikšas. O nukentėjusieji – antstolė Sonata Vaicekauskienė ir portalo lrytas.lt žurnalistas Nerijus Povilaitis. Šįkart jų posėdyje nebuvo. Kaltinimus trukdžius antstolei atlikti savo pareigas buvo pareiškęs prokuroras Ričardas Gailevičius. Dabar estafetę perėmė prokuroras M.Venskūnas. Pirmoje instancijoje visi kaltinamieji buvo išteisinti.

Priminsiu, kad 2012 m. gegužės 17 d. policijos pareigūnai, sulaikę asmenis, nė vienam žmogui neišsakė, nei kokius pažeidimus sulaikytas asmuo padarė, nei už ką yra sulaikomas, nė vienam žmogui nesurašė pažeidimų protokolų, o duodami parodymus teisme, nė vieno žmogaus neatpažino, neprisiminė, ką sulaikė. Tačiau visi kaip vienas deklaravo vieną ir tą pačią, matyt, iš to paties rašto išmoktą frazę: „Nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų viešoje vietoje“. Nors ta vieta nebuvo vieša ir teismo sprendimą vykdė ne jie, o anstolė.

Priminsiu ir tai, kad nuo 2012 m. kovo 23 d. iki tų pačių metų gegužės 17 d. ryto Klonio g. prieigose nuolat budėjo patrulių ekipažas ir nė vienam iš asmenų, susirinkusių stebėti teismo sprendimo vykdymą, niekada nebuvo užfiksuota jokių teisės pažeidimų, jokių viešosios teisės pažeidimų ar kokių nusikalstamų veikų padarymo. O juk žmonės rinkosi ten dieną naktį. Policijos pareigūnai iki 17 d. ryto nebuvo atvykę ir neatliko jokios prevencinės veiklos: nepabendravo su žmonėmis, neišaiškino, kaip jie mato situaciją, kad užkardytų neva neteisėtas veikas. Taigi…

Šiame posėdyje teismas nusprendė dar kartą peržiūrėti filmuotą vaizdo medžiagą, nes, pasak prokuroro M.Venskūno, išteisintieji išteisinti neteisingai. Pasak jo, visa medžiaga neginčijamai įrodo visų asmenų kaltę. Visi jie kalti ir turi būti nubausti maksimalia bausme.

Nors pati daugybę kartų esu peržiūrėjusi visą vaizdo medžiagą, ir šį kartą, net po beveik penkerių metų, ji manęs, kaip ir kitų esančiųjų teismo salėje, nepaliko abejingos.

Pirmasis buvo peržiūrimas Baltijos televizijos įrašas. Žiūrim…. Duodami parodymus pareigūnai liudijo, kad kalbėjo su kiekvienu žmogumi, kad pasitrauktų, o tik po to ėmėsi veiksmų (tai yra reglamentuota policijos įstatyme), tačiau įraše matyti: jokių pašnekesių nėra. Policijos pareigūnai be jokių kalbų 2012 m. gegužės 17-ąją ėmėsi darbo iš peties: tampė, stumdė žmones, mėtė, vilko, voliojo ant žemės, kai kuriuos sulaikė. Klausiausi, ar girdėti keiksmai, įžeidinėjimai – tai girdėjo prokurorai ir liudijo pareigūnai… Nesigirdi. Nė vieno. Tik triukšmas.

Įraše užfiksuota, kaip žmonės mėtomi nuo namo, nuo šoninių langų, lauko laiptų, vedančių į antrąjį aukštą. Klausimas: kam? Juk antstolė nesiruošė lipti pro langą ar bandyti patekti mistiniu būdu į pirmąjį aukštą nuo laiptų, vedančių į antrąjį aukštą. Atsakymas aiškus: niekas negalėjo pamatyti, kokiu būdu bus paimtas vaikas.

Kai 2017 m. kovo 23 d. Klonio gatvėje buvo vykdomas teismo sprendimas, žmonės ir policija draugiškai tilpo kieme. Žmonės laisvai judėjo prie namo ir pačiame namo viduje, žiūrėjo, stebėjo, filmavo, o policija jų nebarė, nevaikė. Po įvykio visa filmuota medžiaga buvo paviešinta demaskuodama viešoje spaudos konferencijoje išsakytą antstolės Sonatos Vaicekauskienės, Oželio ir kt. pareigūnų melą. Kokia gėda…

Todėl ši kartą buvo nuspręsta apsidrausti nuo smalsuolių su kameromis ir todėl viskas turėjo vykti kitaip: vaikas ne tik turėjo būti paimtas – nesvarbu, ar gražiuoju, ar piktuoju, bet neturėjo būti ir liudytojų, nufilmavusių negalimą smurtą prieš vaiką. Nė vieno. Nes operacijos vykdytojai puikiai žinojo, kad viskas, ką jie padarys, bus pilietiškų žmonių paviešinta ir panaudota prieš juos pačius. Neturėjo likti jokio net menkiausio įrodymo, liudijančio prievartą prieš vaiką. Vis dėlto šis tas liko – liko garso įrašas su siaubingai klaikiu vaiko riksmu.

Antras buvo peržiūrimas Mataičio vaizdo įrašas. Paimtas rakursas – prie namo durų. Puikus įrašas, įrodantis, kad žmonės buvo prispausti prie namo. Nufilmuota tai, apie ką duodami parodymus ir kalbėjo teisiamieji: Keliasdešimt pareigūnų susigrūdę užspaudė žmonės prie įėjimo. Žmonėms nebuvo, kur trauktis, nebent teleportuotis. Įtemptai klausau, kaip žmonės koliojasi, įžeidinėja antstolę – juk tai vienas iš mums mestų kaltinimų – negirdžiu nė vieno. Girdisi tik maldos, himnas, baisus triukšmas, ištisai cypia jauna mergaitė.

Trečias įrašas – Artūro Meilaus. Vėl tas pats – žmonės užspausti pareigūnų, po vieną lupami iš spūsties, kurią patys pareigūnai ir padarė. Triukšmas. Vietoj žarstomų keiksmų, apie kuriuos tiek daug kalbėjo pareigūnai, girdisi moterų verksmai. Nufilmuota antstolė – priėjusi prie namo ir stovinti prie durų. Suprantu, kad esame teisiami už tai, kad jai sutrukdėme patekti prie namo durų ir ji dėl to negalėjo įvykdyti teismo sprendimo, bet ... ji juk stovi prie jų.

Paimtas rakursas labai geras – iš šono, po laiptais, vedančiais į antrąjį aukštą, matyti priėjimas prie namo durų. Prie jo – ant žemės susėdusios verkiančios moterys. Jas bando nutempti pareigūnai, jos priešinasi ir nenori eiti. Priešinasi labai smarkiai. Bet jos nebuvo sulaikytos, o juk nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, kaip suprantu. Kažin kodėl jos nebuvo sulaikytos? Kodėl nėra teisiamos? Kažin kodėl tas pats veiksmas yra vertinamas skirtingai? Bandau suprasti, bet nesuprantu. Ar kiekvienas pareigūnas LR įstatymus gali traktuoti skirtingai? Ir veikti skirtingai? Tai kur tada teisingumas, jeigu kiekvienas sprendžia taip, kaip jam patinka, ar kaip norisi?

Ketvirtas peržiūrimas įrašas – Juozapavičiaus. Rakursas – įėjimas į namo kiemą ir namo kiemas. Nė vieno keiksmažodžio, jokių įžeidimų, tik himnas, triukšmas, skanduotė. Juodos kaukės nuverčia su suolais visiškai šalia namo stovinčius žmones ant namo savininkų išpuoselėtų krūmynų. Matyti išvedami iš kiemo žmonės. Pagautas kadras – pareigūnas, šautuvo buože daužantis į paslėpsnius nukritusiam ant žemės vyrui. Matyt, tam, kad pilietis geriau suprastų ir įsisamonintų, ko iš jo norima. 

Ir paskutinis – pareigūno Ūkso įrašas. Rakursas – antstolė S.Vaicekauskienė. Antstolė su pareigūnais įeina į kiemą. Žmonės gieda himną. Antstolė S. Vaicekauskienė: „Labas rytas. Prašom… Vykdomas teismo sprendimas. Jūs trukdote vykdyti sprendimą. Prašom pasišalinti.“ Žmonės vis dar gieda himną. Tuo metu fone girdėti operatoriaus, kompiuteriu tiesiogiai transliuojančio įvykių vaizdą internetu, mandagi pastaba: „Sekundėlę, žmonės himną gieda“. Antstolė S. Vaicekauskienė pasisukusi į pareigūną: „Prašau policijos pareigūnų...“. Čia pareigūnas pakeltu balsu permuša antstolės nebaigtą sakyti sakinį ir, žmonėms giedant ketvirto himno stulpelio žodžius „Tegul Meilė Lietuvos ...“, sako tokį tekstą: „ Gerbiami piliečiai, aš jus įspėju, kad bet koks trukdymas vykdyti teismo sprendimą bus traktuojamas kaip nusikalstama veika“. „Prašau vykdyti mūsų reikalavimus! Visiems atlaisvinti praėjimą iki durų!“. Žmonės vis dar gieda… Baigiamas giedoti himnas, imama skanduoti „Lietuva“, „Lietuva“, „Lietuva“. Ir tuomet prasidėjo.

Taigi….

Pareigūnai, duodami parodymus, o ir pati antstolė S.Vaicekauskienė teismui teigė, kad visi 100 ar daugiau piliečių, iš širdies traukiančių himną, kuo puikiausiai girdėjo jų žodžius. Teismui sakė, kad žmonės buvo informuoti, jog vykdomas teismo sprendimas. Bet kažin kodėl to nėra įraše? Pareigūnai teigė, kad žmonėms, juos įspėjus, buvo duota laiko pasišalinti. Ir su tuo negalima nesutikti – tikrai buvo duota laiko. Kokios penkios sekundės.

Antstolė, policijos pareigūnų įstumiama į minią. Girdisi moters balsas „Praleiskit antstolę, praleiskit antstolę, praleiskit antstolę...“ Antstolė brukasi per spūstį, sustoja. Žmonės šaukia jai: „Eikit, eikit, praleidžiam“. Daromas tarpas praeiti.

Ji prieina prie namo durų, skambina į duris ir šaukia pareigūnams: „Aš sakau: pašalinti kliūtis“. Kliūtis, kurios liko jai už nugaros…

Kiti posėdžiai numatyti 2017 m. rugsėjo 11 d. 9.00 val. ir rugsėjo 18 d. 9.00 val.

Dalyvaudami teismuose stebėtojais, prisidedame prie teisingumo pergalės. Būkime solidarūs!

* * *

Daugiau apie šią bylą skaitykite ankstesnėse Tiesos.lt publikacijoje:

Aušrinė Balčiūnė. Teismo verdiktas: Lietuvos Respublikos vardu…

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Antroji dalis: kalba advokatai

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Pirmoji dalis: prokuroras reikalauja bausmių

Teisėjas G. Kaulakis atidėjo politinę Garliavos smurto liudininkų bylą

Politinis teismų procesas. Aušrinė Balčiūnė: ką aš pamačiau prokuroro R.Gailevičiaus atrinktoje vaizdo medžiagoje

Aušrinė Balčiūnė. Politinių teismų procesas tęsiasi: keletas pastebėjimų iš nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausos

Aušrinė Balčiūnė. Policijos vadų liudijimai politiniame teisme: per instruktažą mums sakė, kad asmenų grupė Garliavoje gali susideginti

Aušrinė Balčiūnė. Lietuvos pareigūnai paliudijo: „Žmonės Klonio gatvėje kažką dainavo…“

Aušrinė Balčiūnė. „Vyties“ rinktinės pareigūnas teisme: „Garliavoje žmones ėmiau, nes ir kiti juos ėmė“

Aušrinė Balčiūnė. Pareigūnas: „Mes antstolei nuėmėme psichologinį spaudimą“

A.Balčiūnė. Klausantis Garliavos šturmo garso įrašo žurnalistas N.Povilaitis nesitvėrė juokais, o aktorė E.Žebertavičiūtė nepaliaujamai braukė ašaras

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (II)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (III)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (IV)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (V)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (VI)

Politinis teismų procesas tęsiamas: valdžia prieš smurto Garliavoje liudytojus

Aušrinė Balčiūnė. Trumpai apie Garliavos šturmo liudytojų bylą: mūsų jau mažiau

Aušrinė Balčiūnė. Vargas dėl a.a. Vido Petraičio

Aušrinė Balčiūnė. Lenkų sirgaliai aikštėje šlapinosi, bet nebuvo reikalo juos sulaikyti…

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo liudytojų byla: kalba kaltinamieji

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla: kaltinamieji kalba toliau

Violeta Milevičienė. Stebėtojos užrašai, arba Kodėl nestovėjai po medžiu?

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla: nebeegzistuojantis straipsnis perkvalifikuotas į sunkesnį

Aušrinė Balčiūnė. Byla tęsiasi…

Aušrinė Balčiūnė. Byla perskaityta. Prasideda baigiamosios kalbos

Aušrinė Balčiūnė. Byla perskaityta. Bet posėdis neįvyko

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Pirmoji dalis: prokuroras reikalauja bausmių

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Antroji dalis: kalba advokatai

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Atsakymas       2017-04-27 5:38

Manau, kad daug ką valdo ne “pedofilų klanas” kaip toks, bet “stribyninė mafija”, kurioje veisiasi ir pedofilai, kas, mano manymu, yra tik dalis jų nusikaltimų. Gali būti, kad mes stipriai atsilikome nuo estukų, nors pradžioje mūsų startinė padėtis buvo geresnė, ir velkamės ES uodegoje, pagrindinai dėl to. Tikriausiai, ta “piramidė” buvo pastatyta amb klestėjimo ir vadovavimo metu ar net dar valdant Michailui Sergejevičiui. Įgavus nepriklausomybę, “piramidė” išbujojo ir tapo visagalė bei nesugriaunama….  Tokie štai mano pastebėjimai, stebint įvykius paskutinius 30 metų.

Klausimų klausimas       2017-04-26 21:36

Kaip sakė senovės kinų išminčius My Žen Li, tinkamai atsakius į klausimą, kodėl tokios depresuotos prokurorų mordos, į visus kitus klausimus atsakymai tampa savaime aiškūs.

Klausimas       2017-04-26 20:10

ar tiesa kad visą Lietuvą valdo pedofilų klanas? Ir jei taip, tai kodėl?

Sta       2017-04-26 14:22

Pedofilinės kiaulės, - jukš prie bambolio, nes Tiesos portalas skirtas normaliems, mąstantiems, neprasigėrusiems žmonėms, o jūs vis stengiatės kažką supurvinti. Bergždžias jūsų darbas, geriau keliaukit į tą savo irštvą, ten j9s būsit, gal, šiek tiek gerbiami ir net pamaloninti ...

Klausimas lieka       2017-04-26 10:29

Kodėl tokie prislėgti prokurorai?

Kuziai       2017-04-26 10:14

Kuzia, paklausk Lavastės, su kuria kasdien dirbi, kas jai dūšią slegia, nes dabar ji kažko labai atvira patapo. Ir būtinai įrašinėk, ką ji tau pasakys.

taigi       2017-04-26 9:09

jums jau grįžta.Negi neaišku?Čia tik pradžia.Aišku,jūs norėtumėt likti nenubaustais.Kuris nusikaltėlis to nori?Pažiūrėkit,kaip elgiasi jūsų sluoksniui priklausantis Henytė.Jis gi teisus.Atsiranda ir jį dievinančių.

to kaip       2017-04-26 8:30

tai jūsų tokia moralė - niekinti, tyčiotis, tampyti po teismu nekaltus žmones, klastoti. JŪSŲ MORALĖ ARBA JOS NEBUVIMAS. Ir ta visa klasta, kurią rezgate tikrai jums sugrįš

kaip       2017-04-26 8:26

ir šios istorijos kūrėjai,taip ir visi venckedžių garbintojai turi vieną bendrą bruožą-niekinti žmones,kalbėti kalėjimo žargonu.Pulti be jokių argumentų.Aš bent jau argumentus išdėstau.O teisėjas tikrai buvo geras.Pagaliau jeigu jis ir būtų buvęs negeras,niekinti jo niekas neturi teisės.Apšmeižė,nužudė,neleido žmogui apsiginti.Tokia jūsų moralė-niekinti,tyčiotis,šmiežti.viskas grįžta atgal.Kvaila tai užmiršti.

Kūzivlada Miželiovaitė       2017-04-26 8:07

Ariu, išmąstau protingus klausimus, šviečiu tautą išmintingais komentarais apie lendzbergio sugalvotą gudrų planą apšmeižti bekoną, suklastoti pažymas, su blogos teisėjos pagalba organizuoti gero teisėjo nušovimą ir nepagarbą teismui. O tamsi ir violetinei propagandai neatspari liaudis vis labiau ir labiau netiki. Ar gali būti normali moralinė būsena po tokios neteisybės? Ne.

to Advokatas       2017-04-26 7:35

Visiškai teisingai pastebėjote,kad po šio violetinio darinio sukurtos istorijos pablogėjo tautiečių moralinė būsena.Tokio šlykštaus elgesio,kaip venckedžių,niekas gyvenime nebuvo regėjęs.Jiems tai daryti padėjo žurnalistai,landsbergis,prezidentė ir beveik visa teisėsauga.Vaikų teisės elgėsi pagal venckedžių norus.Mergaitė iš nepriklausomos aplinkos buvo paimta landsbergio pagalbos dėka.Pažyma apie tvirkinimą išduota venckedžių giminaitės net nepatikrinus fakto.Kas blogiausia-pagrindiniai kaltininkai dar laisvėje.Kaipgi teisi savus,galingus-venckų,landsbergį,venckienę?Pastarajai leista ramiai išvykti.Ar gali būti normali moralinė būsena po tokios neteisybės?Ne.

Sta       2017-04-26 6:23

Man labai juokingi(o gal nesviki) tie propedofiliniai komentatoriai. Cypauna, kad šis portalas nekoks yra, Garliavos nebaigta byla niekam neįdomi ir pan. Tai kokio velnio čia tūnon ir rašinėjat savo kvailystes ? Reiškia jums įdomu. Be abejo, turėtumet sėdėti toje savo “komsomolkėj” gerti iš bambalių su kai kuriomis savosiomis ir nekaišioti savo purvinų kiauliškų snukelių ten, kur, manau, esate nepageidaujami. Bet kiaulės ir lieka kiaulėmis ...

Kotya2       2017-04-25 23:16

Dieną prieš tai Darius Kaminickas buvo teisiamas pasikėsinimo į suverenitetą byloje Šiaulių teisme. Milinienės vairuotojas pateikė įdomių liudijimų: kad Milinienė su Keršiu automobilyje aptarinėjo Deimantės pagrobimo planą :(  Keršis, kaip pamename, pirmame posėdyje iš baimės ap…  Labai kliuvo policininkams, suklastojusiems bylą. Ei policininkai, prašykit Skvirnialio stogo!

Kotya       2017-04-25 23:09

Kaišiadoryse šiandien buvo teisiamas D. Kaminickas. Atvyko liudyti du pusiau bendrininkai (pusiau, nes išteisinti, bet toliau toliau teisiami 2-oje instancijoje Kaune). Jų pareiga buvo atvykti liudyti, bet liudyti - ne pareiga, kaip jiems maloniai išaiškino teisėjas Juodys.  O ką, tegu pasivažinėja! Teisėjas išaiškino, kad priesaikos duoti jie negali, tad jiems atsisakius ką nors liudyti, posėdis tuo ir baigėsi. Kitas bus gegužės 11 d. 10 val. Bus kviečiami atvykti Garliavos operacijoje dalyvavę bendrininkai: policininkai Oželis, Kabašinskas, Palytis, Meškauskas, žurnalistas Nerijus Povilaitis ir Vaiko teisių “specialistė” geltona striuke Didžbalienė.

Globalistui       2017-04-25 22:33

vietoj atsakymų į klausimus, vietoj argumentų - vien buki įžeidinėjimai. Taip tik atskleidi savo gaujos dvasinį veidą. Tiksliau snukį.

Globalistas       2017-04-25 21:56

Pasaulyje sprogsta bombos, laksto tomahaukai, žūsta tūkstančiai, o kūzia su myželiu, hofmanu, egzotiniu, kamarauskiene vis dar kasdien lieja putas dėl 8 metų senumo bekono tariamo šmeižto ir vis dar “neparvilktos žudynių organizatorės”, kur kas pusmetį pratęsia “parvilkimo” terminą, net laukti nusibodo. Kaip pasamdyti seka Tiesos portalą, su desperacija skaičiuoja +/- balansą bei krinkančias savo gretas. Neseniai jau ir Lavastė patyrė netikėtų prašviesėjimų, reikia prašyti jai Dangaus malonės. Tarp kita ko, netgi ir delfyje normalių ir myželinių-kūzinių komentarų santykis yra 20:1, o ir tie durni komentarai yra iš trijų tų pačių kompų smile

Advokatui       2017-04-25 21:15

Jei ką rašai būtų tiesa, jei žmonėms tikrai taip labai rūpėtų tas siaubingas “niekšingas nusikaltimas”, tai už Drąsos Kelią rinkimuose būtų balsavę ne 0,23% bet 93% rinkėjų. Taip kad nustokit fantazuoti, kliedėti, durniuoti…

Klausimai kedofilams       2017-04-25 18:59

Kiek vaikų išgelbėjote iš pedofilų nagų? Kiek pedofilų klano narių paviešinote? Kiek Seimo narių, kiek įtakingų politikų jus palaiko? Kokios užsienio žmogaus teisių, vaikų gynimo ar bet kokios kitokios organizacijos, politikai, aktoriai, įžymūs žmonės išreiškia jūsų kovai pritarimą ir palaikymą? Kas jie tokie? Kodėl tylite, kodėl verdate vien savo sultyse, vien šitame mažame portalėlyje? Dabar užkraukite 23 minusus, nes maždaug iš tiek kedofilų susidaro visa jūsų violetinė “tauta”.

Ar ne gana kliedėti?       2017-04-25 18:51

Jau seniai Rusijos spec. tarnybos apleido šią bylą, nes supranta kad išsunkta ji pilnai. Ko čia dar ta jūsų šutvė draskosi? Kai pasaulyje kasdien sprogsta bombos, žūsta daugybė žmonių, prievartaujami tūkstančiai vaikų, jūsų kliedesiai ir verkšlenimai dėl vienintelės prieš daug metų neva Lietuvoje nukentėjusios mergaitės ir “siaubingo smurto prieš taikius gyventojus” skamba kaip visiškų bepročių kliedesiai.

Advokatas       2017-04-25 8:21

Po niekšingo nusikaltimo, įvykdyto 2012 m. gegužės 17, pradėjo katastrofiškai blogėti moralinė Lietuvos gyventojų būklė. Todėl nesibaigiančios savižudybės, smurtas ir bėgimas iš Lietuvos yra dėsninga lietuviškojo “teisingumo” išdava. Ponai teisininkai-pedofilai, gal atsikvošėkite pagaliau!

to savo sultyse verda       2017-04-25 7:52

uztat tu labai idomus sysalinimas

Savo sultyse verda       2017-04-25 6:01

šita maža violetinė gaujelė. Niekam jūs neįdomūs nei Lietuvoj nei už jos ribų.

Stasys       2017-04-25 4:40

Ačiū Aušrinei Balčiūnienei už išsamų, sąžiningą išdėstymą iš to “absurdo teatro”. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu, nes iš tiesų, gal šėtonas aptemdė kai kuriuos protus ir sumaitojo sąžines ? ...

Sta       2017-04-24 22:49

Viltis miršta paskutinė ... Tikėkimės, kad ateis atpildas tiems niekšams, kurie paskleidė melą, paminė teisingumą bei sveiką protą. Gal ir teisus “Dievo Pirštas”, kuris kalba, kad kol kas vis dar šėtonas valdo ....

Mentalist       2017-04-24 18:34

Ne, tas pro kur oras užfiksuotas tuo metu, kai jam netyčia galvelên užklydo mintis apie tai, kas jo kiaušinių lauktų, jeigu netikětai dabartinis režimas žlugtų ir būtų pradėta dalinti atpildą visiems Garliavos bylos klastotojams.

Skaičiuotojas       2017-04-24 18:23

Prokuroras Marius Venskūnas skaičiuoja, kiek liko lėšų kuzioms, miželiams, egzotiniams ir dar keliems durnų komentarų rašinėtojams finansuoti: https://pbs.twimg.com/media/C-Amy6rXoAArdgO.jpg

Visa laimė       2017-04-24 17:39

kad labai menkas beliko Lietuvos violetinių antivalstybininkų skaičius. Net iš Rusijos finansuojami Ekspertai.eu šios temos beveik nebeliečia, nes supranta kad ji išsemta. Manau kad ir Prezidentė, ir VSD violetinių antivalstybininkų gaujelę ignoruoja, nes supranta kiek bereikšmė Lietuvoje ji yra. Nebesurenka net nors kelių paišytojų kreidelėm Daukanto aikštėje. Rusijos agentams duota komanda užsiimti kita ardomąja veikla Lietuvoje, buvę violetiniai latentiniai ir praktikuojantys pedofilai nukreipė dėmesį į kitas mergaites, liko tik keli užkietėję kvailiai, įsitikinę kad visi Lietuvos teismai - visi teisėjai ir teisėjos, visa policija ir visa valdžia yra pedofilai ir pedofilės, arba tarnauja galingam pedofilų klanui, kurio narius Venckienė žadėjo įvardinti, išviešinti, bet vis nedrįsta ir nedrįsta.

Jooo       2017-04-24 14:40

Visada atsiras ožys,
kuris apie tave sugalvos
kokia nors bjaurastį.
Avinas (DELFIS, Lrytas, @lfa savaitė...),
kurie paskleis tą visiems.
Kiaulė, kuti dar ką nors
pridės nuo savęs.
Ir avinai, kurie butinai
tuo visu patikės.
  O ar mažai Lietuvoje avinų?

Sta       2017-04-24 12:42

KGB viską gali, kgb čia karalius ! ...

to kodel nusimine kaltintojai       2017-04-24 11:52

bijo snukius i tiesa atsukti

to juokis       2017-04-24 11:51

taip, tema, nejuokinga. Juokingi kgbistai, kurie vis dar galvoja, kad ju metodai veikia:)

albina       2017-04-24 11:50

Yra kai kas,ko negali nei paveikti,nei įveikti joks žmogus:tai Dievo teisybė.Nėra tokios galybės,kad pagal kieno nors sprendimą ateitų pavasaris arba uraganas.Dievas kantrus,Jis duoda laiko apsispręsti,ar mes neišduodame Tėvo,bet viskam ateina ATPILDAS.Jis visada ateina.

Kodėl tokie nusiminę kaltintojai?       2017-04-24 10:44
juokis,       2017-04-24 10:30

jei juokinga.Niekas nedraudžia.Šia lūdna tema kalbant šypsenėlių nedėliokite.

to to to Aurimas       2017-04-24 10:12

nejuokink kgbiste smile

to to Aurimas       2017-04-24 9:43

Jūs visiškai teisus-kgbistiniai metodai violetiniams nepasisekė: kūrė kuo kvailiausias istorijas,kitus kaltino tuo,ką patys darė(ir dabar taip pat elgiasi likučiai violetinio darinio).Jie neįvertino visuomenės pažangos.Nors tiek džiugu.Violetiniai nuvertino tautos protą iki nulio.Visi jų veiksmai buvo ir tebėra nusikalstamo pobūdžio.Pagrindiniai organizatoriai privalo atsakyti.Gaila,kad tampomi tik kareivėliai.Organizatoriai neliečiami.venckus paliktas ramybėj,venckienei leista ramiai pabėgti,sutvarkius visus piniginius reikalus.landsbergis net nekviečiamas į jokį teismą.Reikia pripažinti,kad prokurorams neleidžiama gerai atlikti darbo.

to Aurimas       2017-04-24 9:18

Drasos kelias buvo teisingas darinys, kiles iz zmoniu sazines, tautiskumo ir pilietiskumo. Taciau i tu zmoniu gretas buvo integruota daugybe kgbistu, kad visa partija ardytu is vidaus, dirbtinai sukeliant nesantaika.
Paparastai kgbistai naikindami bet kokias pilieticskumo apraiskas is vidaus, paskui dar ima visuomeneje formuoti nuomone - kad tie pilietiski zmones - tai rusu remiami tevynes isdavikai. Apgailetina, bet tai visiskai akivaizdu ir labai gerai matoma net plika akimi

to Aurimas       2017-04-24 8:54

kgb strategija - kurti samokslo teorijas, prasilenkiancias su sveiku protu. Tie kgb metodai, negerbiamasis,  jau senai nebeveikia, yra aiskus, nuspejami ir labai juokingi. Na, bet vis delto smagu, kai koks nusenes cirkininkas, kaip jus,  vis dar pasiciudija. Cha cha cha - Rusai puola - kaip baisu

VaidasVDS       2017-04-24 8:17

Aurimai,
visi žmogaus baisumai prasideda, kada žmogus bando apgauti save.
Tuomet jis jau lengvai, be sąžinės graužaties, bando apgauti ir kitus.
O po to iškyla klausimas, ar jis beliko žmogumi…

Ačiū mielai Aušrinei        2017-04-24 7:17

už parašytą TIESĄ, ačiū visiems, sudalyvavusiems teisme. Įdomiai skaitėsi.

kai skaitai aurimus B.,       2017-04-24 6:45

tai matai kaip išplautos smegenys,kokia saldi saviapgaulė ir rusiškos propagandos klonas.Puikus propagandistas.O šiaip,Garliavos byla sprendžiasi Europoje,dabar Prancūzijoje.Ar Europa jau galutinai parsidavusi Mamonai,ar dar nors kiek likę Laisvės dvasios?

Aurimas B.       2017-04-24 2:51

Rusijos užsienio žvalgybos organizuotas valstybės perversmas - violetinė revoliucija - Lietuvoje nepavyko, dėka ryžtingų Lietuvos teisėsaugos veiksmų. Nepavyko ir Rusijos organizuotas Lietuvos prezidentės užpuolimas sekančią dieną Chicagos priemiestyje Lemonte. Apmaudu kad šiems Lietuvos antivalstybininkų veiksmams nebuvo užkirstas kelias kur kas anksčiau. Reikia tikėtis, kad iš klaidų pasimokyta ir daugiau to nebus.


Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Naujos normos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Jos protestuoja ne mano vardu. Atsakymas Š.Černiauskui ir kt.

Audrius Bačiulis. Šimonytė – premjerė Uspaskicho ir Palucko malone

Vytautas Radžvilas. TS-LKD nariams ir rėmėjams

Ramūnas Aušrotas. Tenesio valstija galės drausti abortus dėl eugeninių, seksisinių ar rasistinių pagrindų

Tomas Matulevičius. Kam tos profesinės kompetencijos, jei gali pasitarnauti ideologiniam reikalui

Algimantas Rusteika. Numylėtoji Lietuva

Vidmantas Valiušaitis. Su Lietuvos kariuomenės diena!

Vidmantas Valiušaitis. Birželio sukilimas ir Vilniaus LAF štabo sunaikinimas

Nida Vasiliauskaitė. „Kodėl radikalios idėjos nėra geros idėjos“ (jauniesiems konservatoriams paprašius pasisakyti)

Algimantas Rusteika. Apie blokus

Nuo bačkos. Andrius Kubilius. Už Eveliną!

Tomas Baranauskas apie A. Kubilių: štai kas mus valdė prieš 8 metus

Robertas Grigas. Kaip de Golis Maskvoje į Šv. Mišias važiavo

Papunkčiui su Vytautu Sinica: Prezidento dilemos ministrų kabinete

Rasa Čepaitienė. DiskrimiNacija

Irena Vasinauskaitė. Sirgti draudžiama dirbti

„Neredaguota“ pokalbis su Ramūnu Karbauskiu: kova su propaganda

Ramūnas Aušrotas. Apie teisės viršenybės ir prenatalinės gyvybės apsaugos principų suderinamumą

Andrius Švarplys. Andriau Navickai, ar tikrai?

Nuo bačkos. Andrius Navickas. Lietuvos seksistai, vienykitės!

Stasys Jakeliūnas. „Ateities“, arba „Politinės amnezijos“ koalicijai –  pimyn, perveskit iš „Sodros“ pensijų fondams 400 mln. eurų

Verta pamatyti. Donaldo Trumpo teisinės komandos spaudos konferencija

Žmogaus teisių komiteto pirmininko T. V. Raskevičiaus programa: 5 prioritetai

Geroji Naujiena: Jėzus Kristus, Visatos valdovas, Tiesos Karalius

Algimantas Rusteika. Vartotojo instrukcija

Ramūnas Trimakas. Trojos asilas

Kun. Robertas Skrinskas. Kristus Karalius: šventė lapkričio 22-ąją. Skirta abortų legalizavimo Lietuvoje 65-sioms metinėms

Dalius Stancikas. Melo muziejus (ištrauka iš knygos „Kūju per Lietuvos istoriją“)

Andrius Švarplys. Daugumos argumentas ir jo panaudojimo kontekstai

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.