Žmogaus teisės, Šturmo liudytojų persekiojimas

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Pirmoji dalis: prokuroras reikalauja bausmių

Tiesos.lt redakcija   2016 m. rugpjūčio 27 d. 13:02

109     

    

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Pirmoji dalis: prokuroras reikalauja bausmių

Rugpjūčio 25-ąją Kaišiadorių apylinkės teisme įvyko paskutinis 2012 m. gegužės 17 d. Garliavos šturmo liudytojų teismo posėdis. Ketverius metus trukusi byla baigta – 2016 m. spalio 6 dieną beliks tik išklausyti, ką nusprendė Kaišiadorių apylinkės teismo teisėjas Gintautas Kaulakis.

Bylos baigties nesulaukė vienas iš 17 teisiamųjų – Vidas Petraitis. Jis mirė 2015 m. gruodžio 15 d. Prieš jį byla buvo nutraukta.

Kito teisiamojo – Dariaus Kaminicko – byla 2016 m. rugpjūčio 18 d. buvo išskirta iš šios bylos, nors, visų advokatų teigimu, tai teisinis pažeidimas – nė vieno kaltinamojo byla negalėjo būti išskirta, nes šešiolika teisiamųjų kaltinami bendrininkavimu.

D. Kaminicko bylą teisėjas Gintautas Kaulakis atskyrė sužinojęs, kad šis yra gydomas ligoninėje, taip pat yra iškėlęs savo kandidatūrą Seimo rinkimuose su „Drąsos kelio“ partija. Tai reiškė, kad byla būtų atidėta dar dviem mėnesiams.

D.Kaminickas buvo užpultas per Jonines ir sunkiai sužalotas. Pasak jo, šis nusikaltimas buvo suplanuotas – prieš užpuolimą jis dar spėjo išgirsti, kaip vienas iš užpuolikų pasakė: „Va šitas“. Policija ilgai negalėjo atlikti tyrimo, nes po įvykio blogai užsirašiusi nukentėjusiojo pavardę, dėl to, esą, negalėjo identifikuoti sužaloto asmens. Ir tik po dviejų savaičių, jo mamai Kauno m. policijos komisariate, esančiame Putvinskio g., pakėlus triukšmą, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus kūno sužalojimo.

Pirmasis posėdis po vasaros atostogų turėjo vykti 2016 m. rugpjūčio 18 d., tačiau žinodami, kad D.Kaminickas serga ir yra gydomas (tokiu atveju byla visada būdavo atidedama), į bylos svarstymą neatvyko 5 kaltinamieji (T.Januševičius, A.Balčiūnė, G.Aidukas, A.Arnauskas, E.Staliūnas), taip pat advokatas A.Novikovas. Už tai teisėjas Gintautas Kaulakis, prokuroro prašymu, kaltinamiesiems skyrė 3 MGL (114 Eur) dydžio baudas. Advokatui – ne.

Šioje byloje nė vienas iš kaltinamųjų nesistengė gintis ir visi atsisakė liudytojų pagalbos, nors jų naudai liudyti siūlėsi daugybė žmonių. Kaltinamieji patys vieni stojo akistaton su Lietuvos teisine-policine sistema. 17-os Klonio gatvės šturme dalyvavusių žmonių parodymai – prieš keliasdešimt policijos pareigūnų parodymus. Kalbėjo jie tiesą ar ne – visą informaciją galima rasti mano straipsniuose tinklalapyje http://www.tiesos.lt kuriu,ose aprašyti visi šios bylos posėdžiai ir kiekvieno pareigūno išsamūs parodymai, duoti teisme prisiekus.

Posėdyje ir vėl nepasirodė prokuroras Ričardas Gailevičius, kuris nuo pat pradžių kuravo šią bylą, – tai jis surašė visiems pagal vieną ir tą patį šabloną bendrą kaltinamąjį aktą, sprendė, kam bylas nutraukti, o kam perkvalifikuoti straipsnius pagal administracinį teisės kodeksą, tačiau perskaityti baigiamojo kaltinamojo akto ir paskelbti bausmes taip ir neišdrįso.

Kaltinamąjį aktą skaitė ir bausmių prašė prokuroras, kurio pavardė Garliavos istorijose ryškiai žibėjo ne vieną kartą – Egidijus Palaima.

Posėdyje dalyvavo ir nukentėjusieji – antstolė Sonata Vaicekauskienė ir „Lietuvos ryto“ žurnalistas Nerijus Povilaitis. Antstolė teigė buvusi sužalota, nors į gydymo įstaigą kreipėsi kelios dienos po įvykio, o N.Povilaitis teismui skundėsi, kad buvo užpultas ir įžeistas moters. Abu nukentėjusieji kaltinamiesiems reikalavo bausmių.

S.Vaicekauskienė: „Mano kalba bus trumpa, viskas matosi iš teismo surinktos medžiagos, filmuotos medžiagos, kaltinamieji padarė nusikaltimą ir prašau teismo priimti nuosprendį“.

N.Povilaitis apie G.Knapkienę: „...epizodas pilnai įrodytas… Manau, kad asmuo tiesiog nesugeba kritiškai vertinti savo veiksmų, todėl, skiriant bausmę, reikėtų atsižvelgti į galimybes jai taikyti poveikio priemones“.

Prokuroras E.Palaima ilgai ir sklandžiai kalbėjo pabrėždamas ir akcentuodamas tik tuos policijos pareigūnų parodymus, kurie neva įrodo kaltinamųjų kaltę. „Manau, kad byloje surinkti ir ištirti įrodymai įrodo visų kaltinamųjų kaltę, kurią pagrindžia policijos pareigūnų parodymai, nukentėjusiųjų parodymai, specialistų parodymai, vaizdo ir garso įrašai“, – sakė jis. Tie, policijos pareigūnų parodymai, o tokių irgi buvo, kuriuose liudijama, kad žmonės nesipriešino, nesmurtavo, nesistumdė ir nieko blogo nedarė, prokuroro liko neįvertinti – matyt, jam pasirodė nereikšmingi. Prokuroras nevertino ir vaizdo įraše fiksuoto fakto, kad kai kuriems kaltinamiesiems buvo pripurkšta į akis dujų ir jie tiesiog nebegalėjo matyti, ką daro.

Taigi išanalizavęs ir ištyręs policijos pareigūnų parodymus, prokuroras E.Palaima nustatė, jog pareigūnai daugiausiai liudijo tai, kad ... teisiamieji priešinosi policijai ir nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų.

Tačiau, ką tai turi bendro su kaltinamiesiems inkriminuojamu straipsniu – trukdymas antstolio veiklai?

Atlikęs vaizdo įrašų analizę, prokuroras neva nustatęs tokius bendrinius kaltinamųjų kaltės įrodymus: „piliečiai, užtvėrę praėjimą, nesitraukė..., matosi, kad stumdo policijos pareigūnus…, stovi susikibę rankomis…, stumdosi…, šaukia: „gaidžiai, ožiai, pedofilai“..., įžeidinėja ten buvusius pareigūnus ir pareigą atlikusius asmenis…, nepaklūsta antstolės ir policijos teisėtiems reikalavimams…, nevykdo teisėtų pareigūnų reikalavimų, nepasišalina nuo įėjimo…, stumdo antstolę..., matosi, kad pareigūnas piliečiui (abstrakčiam, neįvardintam) pasakoja apie galimas teisines pasekmes…“ ir pan.

Iš kaltinamojo akto paaiškėjo, kad prokuroras E.Palaima ištyrė ir nustatė, jog kaltinamieji supratę, kad trukdo antstolei ir vis tiek jos nepraleidę. Kaip jam taip pavyko, neaišku – tokių įrodymų byloje nebuvo ir nėra. Priešingai – iš filmuotos medžiagos matyti, kad nors antstolė buvo be jokių skiriamųjų ženklų, žmonės – jos nepažinodami, bet susivokę, kad tai gali būti ji, – spūstyje jai darė praėjimą, šaukė: „Praleiskit antstolę“. Nufilmuota ir tai, kad antstolė savo tikslą pasiekė – priėjo prie namo durų. Prokurorui pasirodė nesvarbus net ir tas faktas, kad pati S.Vaicekauskienė, duodama parodymus teismui, sakė, kad jai niekas netrukdė.

Fakto, kad pareigūnai prispaudė žmones prie namo, prokuroras nepastebėjo. Nepastebėjo, kad buvo spūstis ir daugumai buvo sunku judėti, nesigilino ir į tai, kad antstolė ir pareigūnai kalbėjo be įgarsinimo priemonių, žmonėms giedant himną, kad kieme buvo didžiulis triukšmas, sumaištis. Taigi nė viena aplinkybė, kuri galėtų nors kiek palengvinti kaltinamųjų „kaltę“, jam nepasirodė reikšminga. Priešingai – perskaitęs sutrumpintus teisiamųjų parodymus, prokuroras E.Palaima konstatavo: „... tokie kaltinamųjų paaiškinamai yra pasirinkta gynyba ir pozicija. Iš tiesų įrodymai įrodo kitas aplinkybes: kad visi kaltinamieji buvo susikibę, neleido praeiti antstolei, ją stumdė, o K.Dūdėnas ją sužalojo. Visiems kaltinamiesiems inkriminuojama veika – veikimas bendrininkų grupėje, trukdant antstolio veiklai. Nusikalstama veika yra nustatyta ir yra kvalifikuojama teisingai“.

Ir nors prokuroras aiškino, kad nusikaltimo pavojingumas negali būti nustatinėjamas automatiškai ir negali būti vienareikšmiškas, bet prašydamas bausmių jis būtent taip ir padarė – visai nesigilindamas, netirdamas ir nedetalizuodamas kiekvieno žmogaus asmeninės veikos, jis traktavo tik tai, kad žmonės veikę bendroje grupėje, todėl visi bendrininkai turį atsakyti vienodai. Negana to – nusikaltimą jie padarę veikiami tiesioginės tyčios: „... pagal BK 24 1 d. bendrininkavimas yra tyčinis bendras kelių asmenų susitarus dalyvavimas darant nusikalstamą veiką, bendrininkavimas yra tyčinė nusikalstamos veikos forma, padaroma bendromis kelių asmenių pastangomis, dėl to visi bendrininkai atsako pagal tą patį BK straipsnį, kuris numato bendrai padarytą nusikalstamą veiką... Objektyvieji bendrininkavimo požymiai – kelių asmenų dalyvavimas, padarant nusikalstamą veiką, bendrininkavimo subjektyvieji požymiai – tyčinis susitarimas. Susitarimas išreikštas įvairiomis formomis žodžiu, raštu arba inkliudentiniais veiksmais… Tyčia bendrininkavimo atveju reiškiasi tuo, kad kiekvienas bendrininkas suvokia, kad su kitais asmenimis dalyvauja darant nusikalstamą veiką...“

Taigi prokuroro E.Palaimos supratimu, tai, kad žmonės stovėjo vienoje grupėje, nepakluso pareigūnų reikalavimams, stovėjo susikibę tarpusavyje, reiškia viena: jie visi suprato, kad bendrai veikia trukdydami antstolei pasiekti savo tikslą.

Visi kaltinamieji taip pat bendrai kaltinami ir tyčiniu antstolės nesunkaus sveikatos sutrikdymo padarymu. Kadangi detalizuoti kiekvieno asmens veiksmų nepavyko, visi teisiamieji ir bus nuteisti bendrai. Ir nesvarbu, kad Klonio gatvėje tą rytą buvo šimtas, o gal ir daugiau žmonių ir kad bet kuris iš jų galėjo šaukti įžeidžiančius žodžius, stumdyti antstolę ar jai įspirti, prieš įstatymą už visos „bendrininkų grupės“ veiksmus atsakys penkiolika, o, kai pasveiks, ir šešiolika „atrinktųjų“: „Šiuo atveju, išnagrinėjus visas procesines galimybes, nebuvo galimybės nustatyti, kuris teisiamasis įžeidinėjo antstolę ir pareigūnus, kuris jai įspyrė, – tai jų atsakomybės nešalina, nes bendrininkai atsako už visus bendrai padarytus veiksmus“, – kalbėjo prokuroras.

Nesvarbus prokurorui E.Palaimai ir tas faktas, kad kai kurie teisiamųjų stovėjo per tris–penkis ar daugiau metrų nuo antstolės ir tiesiog fiziškai negalėjo jos niekaip pasiekti, o tuo labiau trukdyti jos veiklai. Prokurorui nesvarbu ir tai, kad tarp teisiamųjų yra ir tokių, apie kuriuos jokių įrodymų iš viso nėra, išskyrus užfiksuotą faktą, kad jie buvo išvesti iš kiemo nesipriešinantys – tie šešiolika atsakys už visus. Nes būtent tie šešiolika tą rytą ir buvo sulaikyti. Ir nesvarbu, kad nėra jokių policijos pareigūnų tą rytą sulaikytiems surašytų protokolų, kur būtų konstatuota, už kokį teisės akto pažeidimą jie yra sulaikomi ir kokią nusikalstamą veiką jie padarė (tik tai ir būtų, turėtų būti tiesioginis kaltės įrodymas), jie vis tiek, esą, kalti…

Klausantis prokuroro E. Palaimos kaltinamojo akto Garliavos šturmo byloje, peršasi viena vienintelė išvada: Lietuvos teisėje nebėra svarbu identifikuoti žmonių individualią nusikalstamą veiklą, kaltę galima įrodyti remiantis abstrakčiais, bendriniais, numanomais, atspėjamais arba nuspėjamais įrodymais, o pats sulaikymo faktas, už ką – taip pat visai nesvarbu, jau automatiškai įrodo visų kaltinamųjų kaltę.

Savo kalbos pabaigoje prokuroras įvertino ir G.Knapkienės incidentą su „Lietuvos ryto“ žurnalistu Nerijumi Povilaičiu. Moteriai kaltinimas bylos eigoje buvo pasunkintas nuo asmens įžeidimo iki viešosios tvarkos pažeidimo. Tai, kad straipsnis „Viešosios tvarkos pažeidimas“ gali būti priskirtas ir administracinės teisės pažeidimui, ir nagrinėjamas pagal Baudžiamąjį kodeksą, o Aukščiausiojo teismo praktika tokiais atvejais siūlo bausti žmogų pagal lengvesnį straipsnį, irgi visai nesvarbu – prokuroras E.Palaima G.Knapkienei reikalauja griežčiausios bausmės ir siūlo ją bausti pagal du BK straipsnius. Nerijus Povilaitis tai išklausė su begaliniu džiaugsmu veide.

Taigi taip išnagrinėjęs visus byloje esančius parodymus ir įkalčius, E.Palaima jokių lengvinančių aplinkybių teisiamiesiems nenustatė, bet sunkinančią aplinkybę – veikimą bendrininkų grupėje – rado ir paprašė teismo skirti kaltinamiesiems tokias bausmes:

„Remdamasis išdėstytu, teismo prašau pripažinti K.Dūdėną, T.Januševičių. Ž.Bulotą, A.Balčiūnę, A.Arnauską, E.Kuktą, R.Urbelienę, Ž.Paškevičių, S.Tamulį, M.Morkevičių, G.Knapkienę, S.Gudyną, E.Staliūną, G.Aiduką, G.Okunį kaltais pagal BK 231 str. 2 d. ir skirti jiems tokio dydžio baudas: K.Dūdėnui – 250 MGL (9500 Eur), T.Januševičiui – 200 MGL (7600 Eur), Ž.Bulotui – 150 MGL (5700 Eur), A.Balčiūnei – 100 MGL (3800 Eur), A.Arnauskui – 150 MGL (5700 Eur), E.Kuktai – 150 MGL (5700 Eur), R.Urbelienei – 150 MGL (5700 Eur), Ž.Paškevičiui – 150 MGL (5700 Eur), S.Tamuliui – 100 MGL (3800 Eur), M.Morkevičiui – 150 MGL (5700 Eur), G.Knapkienei – 100 MGL (3800 Eur), S.Gudynui – 150 MGL (5700 Eur), E.Staliūnui – 150 MGL (5700 Eur), G.Aidukui – 200 MGL (7600 Eur), G.Okuniui – 200 MGL (7600 Eur). Papildomai pripažinti G.Knapkienę kalta pagal BK 284 str.1 d. ir nubausti 75 MGL bauda. Šią baudą subendrinti su kita skirta bauda ir skirti bendrą 125 MGL (4750 Eur.)“.

Bus daugiau.

* * *

Daugiau apie šią bylą skaitykite ankstesnėse Tiesos.lt publikacijoje:

Teisėjas G. Kaulakis atidėjo politinę Garliavos smurto liudininkų bylą

Politinis teismų procesas. Aušrinė Balčiūnė: ką aš pamačiau prokuroro R.Gailevičiaus atrinktoje vaizdo medžiagoje

Aušrinė Balčiūnė. Politinių teismų procesas tęsiasi: keletas pastebėjimų iš nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausos

Aušrinė Balčiūnė. Policijos vadų liudijimai politiniame teisme: per instruktažą mums sakė, kad asmenų grupė Garliavoje gali susideginti

Aušrinė Balčiūnė. Lietuvos pareigūnai paliudijo: „Žmonės Klonio gatvėje kažką dainavo…“

Aušrinė Balčiūnė. „Vyties“ rinktinės pareigūnas teisme: „Garliavoje žmones ėmiau, nes ir kiti juos ėmė“

Aušrinė Balčiūnė. Pareigūnas: „Mes antstolei nuėmėme psichologinį spaudimą“

A.Balčiūnė. Klausantis Garliavos šturmo garso įrašo žurnalistas N.Povilaitis nesitvėrė juokais, o aktorė E.Žebertavičiūtė nepaliaujamai braukė ašaras

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (II)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (III)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (IV)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (V)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (VI)

Politinis teismų procesas tęsiamas: valdžia prieš smurto Garliavoje liudytojus

Aušrinė Balčiūnė. Trumpai apie Garliavos šturmo liudytojų bylą: mūsų jau mažiau

Aušrinė Balčiūnė. Vargas dėl a.a. Vido Petraičio

Aušrinė Balčiūnė. Lenkų sirgaliai aikštėje šlapinosi, bet nebuvo reikalo juos sulaikyti…

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo liudytojų byla: kalba kaltinamieji

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla: kaltinamieji kalba toliau

Violeta Milevičienė. Stebėtojos užrašai, arba Kodėl nestovėjai po medžiu?

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla: nebeegzistuojantis straipsnis perkvalifikuotas į sunkesnį

Aušrinė Balčiūnė. Byla tęsiasi…

Aušrinė Balčiūnė. Byla perskaityta. Prasideda baigiamosios kalbos

Aušrinė Balčiūnė. Byla perskaityta. Bet posėdis neįvyko

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Fradkinas       2016-08-31 11:48

Draugas Maželis yra iškilus intelektualas, pesispecializuojantis pedofilų klano, sekso kainų ir lietuvių tautos degradavimo klausimais, taip pat tyrinėja profesoriaus ir jo sūnaus pėdsakus Banderaičio viešnamyje, ir šių temų analizės yra nepriekaištingos, tačiau draugas Maželis dėl savo kuklaus būdo neskelbia jų solidžiuose moksliniuose leidiniuose, o talpina įvairiuose portaluose kaip komentarus po straipsniais.

deja,       2016-08-31 10:14

ne pats.Nespręsk pagal save.Negi manai,kad visi turi galvoti taip,kaip tamsta?Didžioji dalis galvoja taip,kaip Maželis.Ne galvoja,o žino.

Sta       2016-08-31 9:34

Pats save pagyrė....  Nupezėjimas !

visada       2016-08-31 8:13

toks gina toki smile. Cia paie Mazeli. Tai nieko nuostabaus, kad jis taip neriasi is kailio kalbedamas visiskus briedus smile

Maželis       2016-08-31 7:19

protingas žmogus,o tai nusikaltėlius violetinius siutina.Viską jis parašė teisingai.Ir apie landsbergį,ir apie pedofilus.Visad galvojau,kad iš aukščiau palaikę venckedžius,patys gali būti pasinaudoję vaikais.Venckienė tai žino ir manipuliuoja jais.Jie neturi kitos išeities,kaip tik ją palaikyti.Maželis išdrįso apie tai užsiminti.Neveltui yra liaudyje patarlė,,Kuo pats kvepia,tuo kitus tepa’‘.Venckedžiai tai įrodė savo elgesiu.

Stasys       2016-08-30 13:16

Durnesnio rašinėlio, išskyrus kuznecovos bjaurius straipsnius, dar nebuvau skaitęs savo gyvenime, net anais kegebistų siautėjimo laikais, kokį parašė tas ” mazelis II “. Supratau, kad kaip ir tada, patys muša ir patys rėkia. Be abejo,mano įsitikinimu, Mergaitė nemelavo ir , jokie maitvanagiai manęs neįtikins priešingai. Labai juokinga, kad vis skleidžiama purvina propaganda apie Lietuvos patriotų, neabejingų, tos Mergaitės likimui, o tuo pačiu Lietuvos likimui, kažkokius ryšius su kremlium. O jūs panagrinėkit asmenybes ( ar būtybes), kurie stovėjo vienoje ar kitoje pusėje, kokia jų kilmė, kokia priklausomybė, koks jų mentalitetas. Be abejo, buvo prie “patvorio” ir prisiplakėlių karjeristų, pasiųstų šnipinėjimui ar provokacijoms “stribų”, gal, kai kas ir pasinaudojo tuo skandalu savo padėčiai pagerinti ar įlisti prie lovio, bet absoliuti dauguma buvo dori, nuoširdūs, neabejingi blogiui žmonės.

girdėjot Paulauską?       2016-08-30 8:34

O juokingiausia,kad pats Paulauskas,atrodo,kaip velnias kryžiaus vengia JAV teritorijos,jei pasižiūrėti į jo komandiruotes.Jis išvis,kaip koks teritorijos “prižiūrėtojas” retai išvyksta iš Lietuvos.Ašku,sakys dėl įtampos su Rusija jis savo posto nepalieka 24/7,o tokius sutapimus rusų agentai “pritempinėja” prieš Seimo rinkimus. smile

O.G       2016-08-30 8:26

toks jausmas, kad reikia bausti žmones nesvarbu ar jie kalti ar nekalti, kad susigrąžinti praradusius pinigus, kurie buvo skiriami Stankūnaitės gynybai.Kokia baisi nelaimė Lietuvoje, kad šie iškrypėliai sėdi pačiuose aukščiausiuose postuose ir pudrina žmonėms smegenis. Vis tiek išaus diena, kai šie visi Vipiniai pedofilai sulauks atpildo. Stiprybės šiems žmonėms, kurie buvo kartu su Neringos šeima.

Marginalas       2016-08-30 0:43

Tokio tipo susidorojimai buvo planuojami vykdyti tiek Ordoje, tiek už jos ribų dar “perestroikos” laikais: mat ateityje reikės parodyti “miniai” jos “teises”, nes juk pamatys, kad pasikeitė iškaba, bet ne esmė.

maldaknyge       2016-08-29 16:43

isleista Prieskarineje Lietuvoje, ten tokie zodziai: Nusikaltelis mato ir pyksta ,griezia savo dantimis ir nyksta.

Stasys       2016-08-29 12:32

Kažkas pasiūlė DK seimūnams išeitines panaudoti nuskriaustiesims. Bet kad iš jų dauguma nėra DK nariai. Sulauksit ko nors iš tokių, kaip vasiliauskas, brunza, matulevičius, kurie, mano manymu, tik pasinaudojo mažametės kančiomis, kad įlistų į tą angarą prie lovio, o paskui išdavė savo rinkėjus, kaip perbegėliai.

Tam or balsavom už DK       2016-08-29 11:37

,kad jie aukotųsi ir nuveiktų kažką apčiuopiamo.Artėja pasirinkimo valanda.

Kraupūs Mao Dze Duno nusikaltimai,       2016-08-29 10:07

kai tėvas turėjo užkasti gyvą savo sūnų ir panašūs tik dabar pradedami tyliai aptarinėti…Kodėl tada tylėjo socialistiniai vakarai…O šis nusikaltimas irgi sulauks savo laiko išaiškėti ir aptarti…Svarbu ,kad netylėjo drąsūs inteligentai.Jų buvo nedaug,bet netylėjo ir rašo toliau žodį Tiesos…

Aplamai,ar neduoda       2016-08-29 10:05

Dievas Drąsos Kelio partijai gerą progą kilniai misijai:savo išeitines kompensacijas iš seimo paaukoti šiems Laisvės gynėjams,-vidinės ,tikros Laisvės gynėjams?Būtų tikrai teisinga ir išganinga.

tikėkime - tiesa išaiškės       2016-08-29 9:57

Tikriausiai praeis nemažai laiko ir viskas išaiškės kas slepiasi po šiuo Garliavos detektyvu. Vyresnieji žmonės gal to ir nesulauks, bet jauni žmonės(o čia teisiami jauni) tikrai sužinos. Taip nebūna, kad tiesa neišaiškėtų. Prisiminkime - kiek nusikaltimų buvo padaryta pokariu: kankinami, tremiami nekalti žmonės. Ir net po penkiasdešimt metų išaiškėjo jų kankintojų vardai. Visi juodi darbai kažkada išvysta dienos šviesą.
Yra dar Lietuvoje žmonių, kurie tiki, kad mes gyvename teisinėje valstybėje…Gal gi pagaliau atsibus naivuoliai, kad jokios teisinės valstybės net nebandyta kurti. Tai ale sovietinė teisinė sistema ir dabar, dar mažiausia tris metus turėsime kentėti, kol išsirinksime naują prezidentą. Nors jokių garantijų neturime, koks jis bus. O dabar tegyvuoja chaosas.
Užuojauta visiems, papuolusiems po šia “teisingumo” mėsmale

Sta       2016-08-29 9:01

<<<< tam, kurs sėdi “kvailumo viršūnėje” - negi iš tikrųjų tu toks kvailas, kaip atrodai, ar tik pasamdytas šunelis, kad lotum, bet, suprask, kad šuns balsas į dangų tai neina, o ypač kai ieškoma tiesos ir teisingumo o tas šunpalaikis prieš tą tik loja, loja ....

Ką nuveikė Drąsos Kelias       2016-08-29 8:03

seime?

Pasirašykim reikalaudami panaikinti VD santvarką..       2016-08-29 7:21

Ekspertai, LL patalpino tekstą su piliečių reikalavimais ( reformų paketui ) ,,nebiudžetinių” partijų kandidatams…Tiesos portalasvedliai   bijo tiesos ir sistemos keitimo, todėl netalpino…Paskaitykim tekstą ten ir atsiųskime sutikimus pasirašyti…

1968       2016-08-29 6:47

Maskvoje Raudonojoje aikštėje,  protestuodami prieš sovietų invaziją į Čekoslovakiją, piketavo septyniese. Jų buvo mažai. Bet ar jie buvo neteisūs?

kas gali paneigti šią tiesą?       2016-08-29 3:19

        KAS GALI PANEIGTI ŠIĄ TIESĄ?  AR TAI NE VARTAI Į PRAGARĄ?
“Jeigu norite sugriauti valstybę, reikia tik dviejų dalykų - 1. Bausti nekaltus. 2. Nebausti kaltųjų. (F. Engelsas)” . Tada valdžią užima niekšai ir, žinodami, jog už savo nusikaltimus jiems atsakyti niekada neteks, valstybę jie sugriauna iš vidaus lyg pelėsis, lyg maras, lyg parazitai. Teisingumas, vykdomas nusikaltėlių teisėjų, visada yra niekšybės triumfo viršūnė, kuri su tūkstančius kartų padidinta neteisybės jėga smogia per valstybės pamatus kiekvieną kartą, kai išgama teisėjas paskelbia savo nusikalstamą nuosprendį puolusios valstybės vardu.

“Valstybė, nevykdanti Teisingumo, yra tik nusikaltėlių gauja (Šv. Augustinas)”. Neringos ir Kedžių šeimos tragedija, po kurios sekė Lietuvos ištvirkusios Temidės nepadorus pornografinis šou ir yra tas negrįžimo taškas valstybės griūties epopėjoje. Niekšai ir melagiai šioje niekšybės triumfo istorijoje nebemeluoti, neklastoti, nesityčioti iš Teisingumo, Valstybė nebegali, kadangi tai jiems reikš Teisingumą ir Atpildą. O tauta, pamačiusi visą liberalios demokratijos-valdžios melo ir korupcijos lygį, tikėti niekšais jau nebegali, kadangi visuomenei tai reikš susinaikinimą.

Tiesa yra natūrali žmogaus būsena, melas yra nenatūralus, todėl yra nestabilus ir ankščiau ar vėliau bus priverstas grįžti į pusiausvyrą, todėl niekšai gali tik didinti melo kiekį savo apgailėtinais “teismų” sprendimais, tačiau iš esmės visi piktnaudžiautojai valdžia - teisėjai, prokurorai, antstoliai, advokatai, valstybė tarnautojai, politikai, - šioje susidorojimo su piliečiais, Teisingumu, Tiesa istorijoje tik didina savo kaltę, savo neišvengiamos atsakomybės naštą. NE KORUPCIJAI TEISINGUMO RŪMUOSE! ŠALIN POLITINĘ KORUPCIJĄ!”
    ištrauka iš: Sigitas Marcinkevičius. Juodvarnių karksėjimo menas.

Kvailumo viršūnė       2016-08-29 2:04

Nieko kvailesnio ir absurdiškesnio už violetinių seksualinių pedofilinių fantazuotojų kvailumą žmonijoje nėra buvę ir negali būti, nes tai yra absoliuti kvailumo viršūnė. Kvailiau nebūna ir negali būti. Visa laimė, kad tik nedidelė grupelė jūsų tėra, nesvarbu kiek jūs befantazuotumėte esanti tauta. Lietuvių tauta - tai ne intelektualų tauta, bet laimei šitokių seksualinių-pedofilinių fantazijų prisipumpavusių seksualinių maniakų joje irgi tik saujelė. Ir į klausimus žemiau jūs neturite ką atsakyti, tik dėti minusus tepajėgiate, nes nė vieno pedofilo nepaviešinote, nėį vieno vaiko iš pedofilų neišgelbėjote ir nė vienas užsienio veikėjas nei organizacija jūsų nepalaiko. Jūsų pastangų apšaukti Lietuvą kaip pilnai pedofilų valdoma valstybe rezultatai yra nuliniai - niekas, išskyrus saujelę psichinių ligonių tuo netiki, nes taip niekur pasaulyje nebūna.

Julius Puras i Klausimai kovotojams prieš pedofilų       2016-08-29 1:24

Aiškintis pedofilų klaną tai teisėsaugos darbas bet ne civilių eiliniu žmonių. Dabar mano klausimas kodėl nei policija nei prokuratūra neišaiškino kas tie smogikai kurie D.Kedžiui prieš pat žudynes su dvejais automobiliais užblokavo kele?

Tatjanai Vatnikienei - bobai Myželiui       2016-08-29 0:24

šaltas kompresas ant galvos nepadės, užsidėk ledinį kompresą ir shniukink su buteliu vodkos kišenėje pas prasigėrusią  myžnę  girtuoklę kuzią į pedrytį.

to T. Vatnikienė        2016-08-29 0:21

Jeigu paimčiau policininko liudijimą iš Bolotnajos mitingo dalyvio bylos,išversčiau į lietuvių kalbą ir įsegčiau į savo bylą - būtų viens prie vieno su mano byloje esančių melagių policininkų liudijimais. Sakau melagių, nes mano byloje yra vaizdinė medžiaga, įrodanti, kas vyko iš tikrųjų. Tik teisėjas pasakė, kad jis tiki jų liudijimais, nes jie pasirašė pasižadėjimus sakyti tiesą. O kad tie pasirašyti liudijimai prieštarauja, tų pačių policininkų pateiktiems video ir audio, teisėjui - dzin. 
Atrodo, lyg Klonio šturmuotojai ir Balotnajos aikštės baudėjai vienu metu mokėsi toje pačioje Minsko milicijos mokykloje ir mokėsi vienodai meluoti.
Todėl į Putiną nesikreipsim, nes mes ir čia turim tą patį.
O filmuota medžiaga rodo,kad policininkai užspeitė žmones į kampą ir stumdė imituodami tų žmonių pasipriešinimą. Aš filmavau iš kitos pusės, tai man atrodė, jog policija tuos žmones naudoja kaip taraną durims išversti.
O kai policija rodė teisme savo filmuotus kadrus, tai ten matėsi viskas dar aiškiau, ir būtent taip, kaip aš pasakoju.

myželi,        2016-08-28 23:57

eik geriau miegot

T. Vatnikienė       2016-08-28 23:44

Jūs teisūs, brangieji Lietuvos patrriotai, kovotojai prieš jus valdantį pedofilų klaną. Tie žmonės niekam netrukdė, kelio neužstojo, niekam nesipriešino, nšūkavo, neįžeidinėjo, tik ramiai sau nuošalėje stovėjo ir stebėjo. O juos už tai pedofilų klano nurodymu policija daužė, mušė, luošino, liejo nekaltų žmonių kraują, o dabar teisia tuos nukentėjusius ir tuos, kurie tą klaukų terorą, siaubingą smurtą stovėjo ir apie jį liudija visam pasauliui. Šaukite, rėkite vis garsiau, brangieji lietuviai, pažadinkite tautą, surinkite minias į Daukanto aikštę, garsiai rėkite pasauliui ir pagalba tikrai ateis. Štai Kryme žmonės garsiai rėkė ir pagalba jiems atėjo. O Donbase tik šiaip sau visi trupčiojo šiek tiek pašūkaliojo ir tiek, ir todėl ten jie nei pagauti, nei paleisti. Išsakykite savo tautow tiklsus ir pageidavimus garsiai, masiškai ir aiškiai ir pagalba tikrai ateis, garantuoju. Ir Motina Rusija su jumis šauks: Смерть литовскомy клану педофилов!!!

to Gerai tada       2016-08-28 23:32

Šis procesasas yra politinis, nes kaltinamas pilietiškumas, o ne politinė organizacija.

to Dėl klausimų kovotojams        2016-08-28 23:08

Dabar man kilo klausimas, kodėl nusikaltimo liudininkus jūs pavadinote kovotojais? Stebėtojai buvo apipurkšti pipirinėmis dujomis , primušti ir suimti, ir apkaltinti nebūtais dalykais.
Stebėtojo pareiga liudyti tiesą. Tą mes ir darom.

paprastas,aiškus Myžnės kuzios klausimas Myželiui       2016-08-28 23:02

atsakyk

Kvaliui kedopedofilui       2016-08-28 23:02

nekliedėkit, niekas pasaulyje iš dviejų vaikų pardavinėjimo trims (anaiptol ne turtuoliams) pedofilams niekada nepraturtėjo. Seksas yra pigus. Iš jo praturtėja tik daugelį prostitučių valdantys suteneriai bei prostitutės, aptarnaujančios arabų šeichus ir kitus milijardierius.

Gerai, tada       2016-08-28 22:58

prieš kokią konkrečiai politinę organizaciją ar grupuotę vyksta šis politinis procesas?

paprastas, aiškus klausimas Myžnės kuzios klausim       2016-08-28 22:57

IŠ KO TURTĖJO L.STANKŪNAITĖ IR V.NARUŠEVIČIENĖ?

delfi.lt

Violeta Naruševičienė per porą metų grąžino milžinišką paskolą, Laimutė Stankūnaitė per mėnesį uždirbdavo daugiau nei teisėjas. Iš kur toks staigus seserų praturtėjimas?

Manikiūrininkė uždirbanti tūkstančius

Redakcijos turima medžiaga rodo, kad po pažinties su Andriumi Ūsu sesutės staigiai praturtėjo, bet iš kur šie pinigai, ar jie gauti legaliai? Prokurorai į tai atsakymo neduoda. Jiems šis faktas pasirodė nevertas dėmesio, nors pasikeitusi seserų finansinė padėtis galimai neatitiko jų realių galimybių.

Kaip bylos tyrėjams pasakojo liudytoju apklaustas nužudytos V.Naruševičienės vyras Deivydas Naruševičius, jis kartu su žmona iš banko paėmė paskolą žemės sklypo su namu pirkimui. Paskola siekė kelis šimtus tūkstančių ir buvo grąžinta per 2006-2008 metus. Būtent tais metais, kaip nurodoma byloje, Andrius Ūsas galimai tvirkino mažametę D.Kedžio dukrą.

Žinoma, kad 2006-2008 m., dabar jau mažiausiai 12 kartų teistas, D.Naruševičius slapstėsi nuo teisėsaugos, tačiau tuo metu viena likusi jo žmona, rodos, surado aukso kasyklą. Ji sugebėjo atiduoti visą paskolą, nors bylos duomenimis, dirbo manikiūrininke tik po kelias valandas per savaitę.

Pelningiausias darbas - kirpėja

L.Stankūnaitės paprastas gyvenimas, lyg pamojus burtininko lazdele, pasikeitė taip pat netikėtai. Baigusi kirpėjų kursus, ji įsidarbino vienoje kirpykloje Vilijampolėje ir, neturėdama jokios praktikos, uždirbdavo daugiau nei per metus uždirba apylinkės prokuratūros prokuroras ar apylinkės teismo teisėjas, o prasidėjus krizei net ir daugiau nei apygardos teismo teisėjas.

Nors šis „auksinio amžiaus“ laikotarpis taip pat sutampa su galimu dukters tvirkinimu, o tūkstantinės pajamos pasibaigė prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, prokurorai nesistengė aiškintis, kaip staiga abiems seserims pradėjo šypsotis fortūna.

Dėl L.Stankūnaitės pajamų šaltinio nebuvo bandoma aiškintis, nors to prašė ir Drąsius Kedys ir, vėliau, jo artimieji. Prokurorai nematė reikalo patikrinti, ar L.Stankūnaitės pateiktoje 2008 m. metinėje pajamų deklaracijoje nebuvo suklastoti duomenys.

Kompiuteriai pateikti pavėluotai

Galbūt atsakymą buvo galima rasti pedofiljos bylos veikėjų kompiuteriuose, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, jų taip pat niekas neskubėjo tikrinti.

Teisėjo Jono Furmavičiaus kompiuteris buvo paimtas ir apžiūrėtas tik praėjus 8 dienoms po jo nužudymo, pernai spalio 13-ąją, nors jo buto apžiūra buvo atlikta dvigubos žmogžudystės dieną, spalio 5-ąją.

Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos, teisėjo kompiuterį tik spalio 13 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjai J.Banionienei pristatė J.Furmanavičiaus sesuo Sigita Ogintienė.

Kaip užfiksuota bylos medžiagoje, tą dieną nuo 14.15 iki 14.25 val. ji pateikė kompiuterio „Vector” procesoriaus bloką Nr. S/N 01205.

Kas ir kada šį kompiuterio sisteminį bloką įsigijo, ikiteisminio tyrimo metu nebuvo aiškinamasi, kaip ir, ar bloką tikrai naudojo J.Furmanavičius.

Įtarimų kelia ir A.Ūso naudoto kompiuterio patikrinimas, tiksliau sakant, jo netikrinimas. Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos A.Ūsas tik praėjus beveik metams nuo galimos nusikalstamos veikos padarymo pabaigos, tai yra tik pernai spalio 15 d. savo iniciatyva pateikė stacionarų kompiuterį „HP Pavilion A6000” ir nešiojamąjį kompiuterį „Samsung” NP-R710H su maitinimo pakrovėju.

Kaip matoma bylos medžiagoje, krata pas A.Ūsą buvo atlikta prieš metus, greitai po to, kai jam buvo pareikšti įtarimai mažametės tvirkinimu, bet tyrėjai kompiuteriu nesusidomėjo. Laukė kol įtariamasis jį atneš pats, geranoriškai, savo valia.

A.Ūsas per apklausą 2009 m. spalio 29 d. paaiškino, kad dabartiniu savo nešiojamuoju kompiuteriu jis naudojasi tik apie pusantrų metų (maždaug nuo 2008 m. balandžio), o jo anksčiau turėtas nešiojamas kompiuteris HP sudegė.

Įtariamuoju patikėta iškart, prokurorai nebandė aiškintis koks šio kompiuterio likimas, ar jis tikrai sudegė ir, ką jame buvo galima rasti.

Skelbimų svetainių viešnios

Apie L.Stankūnaitės ir V.Naruševičienės turimus kompiuterius byloje iš viso nekalbama, nors žinoma, kad šios moterys jais intensyviai naudojosi. Seserys reklamavo valymo paslaugas, siūlėsi dirbti kirpėjomis, L.Stankūnaitė ieškojo darbo medicinos srityje ir ieškojo draugų pažinčių portaluose. 

Asta Kuznecovaitė
http://www.diena.lt
2010-11-12

to Dėl klausimų kovotojams        2016-08-28 22:49

Atsiprašau. Į ką jūs kreipiatės?
Šitas teismo procesas vyksta prieš eilinius piliečius, nesusaistytus jokiais saitais (gal tik kaimynystės ir giminystės, nes ten buvo žmonės atėję šeimomis). Tai prokuroras sugalvojo,jog jie kažkokia organizuota gauja. ( O gal ir ne pats prokuroras, o tas, kuris jį paskyrė, nes prokuroras yra sunkių ir organizuotų nusikaltimų prokuroras. Matyt dėl to ir stengiasi “sukomplektuoti” gaują iš nepažįstamų ir mažai pažįstamų žmonių). Jeigu šturmas būtų vykęs diena anksčiau - būtų buvę suimti visai kiti žmonės, o jei diena vėliau - suimtųjų sudėtis būtų dar kitokia, o jei kitu paros metu, dar kiti.
Tai tas pats, kaip organizuota gauja pavadinti žmones, stotelėje laukiančius autobuso - žmonių bus visą laiką, bet ateis vis kiti.
Pateikėt aiškius klausimus, bet kam jie adresuoti?
Šio straipsnio tema : politinis teismo procesas pagal išgalvotą pretekstą.
Ar nemanot, kad antrinat prokurorui ir kreipiatės į jo išgalvotą organizaciją?

Dėl klausimų kovotojams       2016-08-28 22:02

Pateikti paprasti, aiškūs klausimai. Pateikti mandagiai, be jokių įžeidinėjimų ar ironijos. Kiekvienos normalios organizacijos ar judėjimo lyderiai bei nariai padėkotų už klausiančiojo dėmesį jų veiklai ir ramiai, konkrečiai, dalykiškai pateiktų faktais paremtus atsakymus. Bet šie kovotojai nežinia dėl ko, nežinia už ką, nežinia prieš ką to padaryti nepajėgia, todėl deda minusą prie minuso. Ir kas gi ten taip baisaus tuose klausimuose? Ko ten yra neleistina klausti? Ir kodėl?

Ir reiktų klausti būsumų       2016-08-28 21:55

kandidatų į deputatus,ką jie mano apie nuosprendį.Jei jie muistysis dėl nepatogaus klausimo,kažką trins apie teisinę valstybę,tokius iš karto nurašyti.

Kažkaip norisi domėtis,ar       2016-08-28 21:53

nebuvo giminėje,kurie prisidėjo prie žydų naikinimo.Lyg ir nėra tokių,tik polit.kalinys.Bet ateis laikas ,kai mūsų teisėjų vaikai domėsis savo tėvų praeitimi.Ne visi,bet atsiras baltų varnų.

Klausimai kovotojams prieš pedofilų klaną       2016-08-28 21:42

Kovojate jau daug metų. Parašyta kalnai straipsnių. Surengta virš pusšimčio įspūdingų, gausių demonstracijų Daukanto aikštėje. Parašyta tūkstančiai komentarų. Išsiusta šimtai laiškų ir peticijų viso pasaulio politikams, žmogaus teisių organizacijoms, vaikų teisių gynėjams, parlamentams ir parlamentarams. Kokie visos tos veiklos rezultatai?

1. Kiek konkrečiai pedofilų klano narių išaiškinote ir paviešinote?

2. Kiek konkrečiai vaikų iš pedofilų nagų išlaisvinote?

3. Kokio konkrečiai palaikymo pasaulyje sulaukėte? Kokie konkrečiai pasaulio politikai, parlamentarai, žmogaus teisių organizacijos, vaikų teisių gynimo įstaigos, kino, sporto, mokslo ir meno įžimybės jus ir jūsų pasiaukojančią kovą palaiko?

4. Labai dažnai minite “siaubingą susidorojimą”, “baisų smurtą” prieš taikius gyventojus. Kodėl neskelbiate to baisaus smurto ir žiauraus susidorojimo aukų pavardžių, neminite jų baisių kančių metinių, nekviečiate jų arba jų artimųjų į savo renginius, nesiekiate įamžinti jų kančias ir aukas paminklais ar bent memorialinėmis lentomis?

Lyginti       2016-08-28 21:20

Bolotnoje delo su Daukanto aikštės akcija yra per daug - už kreidučių akcijas net administracinės nuobodos nėra skirta…

to TO to tik jokio nuolankumo        2016-08-28 21:12

http://bolotnoedelo.info/
Pagal susidorojimo su piliečiais stilių - visiška analogija. Sutapimas net tai, kad mes kiekvieno mėnesio 17 dieną rašom prie Prezidentūros “TIE-SOS!”, o jie piketuoja kiekvieno mėnesio 6 d tuo didindami suimtųjų skaičių.

to TO to tik jokio nuolankumo        2016-08-28 20:57

Kokioms organizacijoms? Toms, kur žygiavo Baltic Pride? Ar neaišku, kad visur blokuojama aukštu lygiu? Tie , kurie nors kiek prisidėjo prie tų mistifikacijų gamybos - gavo ministrų postus ir generolų antpečius. Pažiūrėkit, kas žygiavo pirmose eilėse ankstesniame gėjų parade - Vaikų linijos vadovas, Jaunimo linijos vadovas, Seimo narės Povilionienė, Purvaneckienė, Kuodytė, visoki veikėjai, kaip Vinokuras ir Kacas. Kokios pakraipos Pūro vadovaujamas žmogaus teisių stebėjimo institutas ?
Jeigu kyla tokie klausimai, kodėl pats neužsiimi tokia veikla?
O argi parodymai neužfiksuoti? Argi video medžiagos trūksta?
Iš youtube pašalinta 390 video Klonio tema. Intencija - trečiųjų asmenų skundai dėl autorinių teisių. Kas turi autorines teises į mano filmuotą video?
Įrodymų,kad bylos sufabrikuotos, užtenka su kaupu. Bet tie įrodymai nepriimami domėn. Dalis bylų yra uždaros. Tai ten visiška savivalė - teisėjas atmetė visus gynybos liudininkus, kaip politiškai nepatikimus. Ir tai faktas.
Matyt, jų stogas toks galingas, kad jie gali sau leisti net tokius dalykus.
O mes tik paprasti žmonės, bandantys teismuose įrodyti, kad neesam kupranugariai.
Ar pačiam nežinomos Seimo Visuomeninės komisijos išvados?
 

Pagarba Aušrinei       2016-08-28 19:55

didžiausio teisinio absurdo metraštininkei

Apuokiukas       2016-08-28 18:17

Aha, vadinasi G. Kaulakis aiškinasi, kas trukdė-netrukdė, įžeidinėjo-neįžeidinėjo, o kad žmogus ( D. Kaminickas ) buvo žiauriai sumuštas - Maskolijos pavyzdžiu, jam į tai nusispjaut. Samarkando mokykla veikia…

KGB rankos ilgos       2016-08-28 17:58

visi puikiai mato, kas per stogas pas pedofilus: KGB
ne tokius erelius visame pasaulyje sunaikina KGB, tai lietuviai, gyvenę okupacijoje, puikiai žino su kuo turi reikalą ir absoliuti dauguma nenori kišti galvą meškai į nasrus.

TO to tik jokio nuolankumo       2016-08-28 17:18

kur kokie raštai apie tai, kas vyksta su bylomis, tarptautinėms organizacijoms?
kur tos pačios Venckienės pareiškimai JAV? Kitose tarptautinėse žmogaus teisių organizacijose? bet ne isteriški, o sukalti iš teisinių argumentų...
štai čia Aušrinė rašo, jog kaltinamieji atsisakė, kad jų labui liudytų visa tai matę ir regėję - ir jūs manote, kad buvo išmintinga neužfiksuoti tokių parodymų? kad būtent tokia gynyba ir yra tiesos gynimas?
Aušrinės Balčiūnės tekstai - taip, tai labai daug ir labai svarbu, bet to maža.
Kur kitų veiksmai? 
Bet juk yra Lietuvoje padorių žmonių, kurie dar gali padėti, bet kažkodėl renkasi nepadėti - kodėl? kaip su jais kalbėtis? kuo motyvuoti? kaip sukurti tokį solidarumą, kuris įkvėptų?...
Tik žinau, kad jei ir toliau bus spjaudomasi tulžimi ir liejami prakeiksmai, niekas tikrai nesiryš...

Sta       2016-08-28 17:00

Kažkas paminėjo stribų palikuonis, bet, atrodo,  kad jų daug dabar prie riebaus lovio, tai, gal, jie ir bus pamaloninti iš tų, mano manymu, nekaltai apkaltintų žmonių baudų ?

to tik jokio atlaidumo        2016-08-28 16:57

Prokuroras iš tarpusavyje net nepažįstamų žmonių “sukomplektavo” gaują (pati buvau toje “gaujoje” todėl tvirtinu, kad taip yra), kurią pats ir kaltina savo paties sugalvotais nusikaltimais. Teisėjas net neapsimetinėja, jog supranta, kad tai jokia organizuota gauja, ir bara kaltinamuosius, kad tie,  per tą laiką, kol jis juos teisia ,nesuspėjo susipažinti (pati girdėjau teisme teisėją taip priekaištaujant kaltinamiesiems). Paties prokuroro ir policijos pateikta video ir audio medžiaga paneigia visus kaltinimus, todėl teismas į juos nekreipia dėmesio - teismui svarbūs tik žodiniai liudijimai iš lempos. Po teismų teisėjai priima sprendimus sunaikinti daiktinius įrodymus, kad niekas niekada negalėtų peržiūrėti bylos.
Yra vykdomas valstybinis užsakymas: melų malūnas mala visuose didžiuosiuose portaluose ir laikraščiuose, blokuojama ir trinama visa objektyvi informacija, ir sąžiningi komentarai, sukurpta šimtas absurdiškiausių bylų, kaltinimai iš lempos tiems , kas nors trupinėliu gali paliudyti, kas iš tikrųjų vyksta, Strasbūre sėdi blokuotojai, kurie filtruoja ir atmeta skundus iš Lietuvos.
Ar mes bent galim įsivaizduoti, kiek pareigūnų, prokurorų, teisėjų , Seimo narių yra susitepę šitais nusikaltimais? O juk jie ir nesislapsto.
Kuriems jokio atlaidumo:užsakovams ar vykdytojams?
Iš tikrųjų nevilties ratas. Bet juk kaltas ir mūsų pačių “tas prakeiktas nuolankumas”. Žmonės naiviai galvoja , kad jiems to nenutiks, nesupranta, kad tai susiję su kiekvieno mūsų ir materialine gerove - juk dėl korupcijos Lietuva tokia praskolinta.

Pasižiūrėkite       2016-08-28 16:51


Paskutinė Instancija (2009 01 05), Košmaras Pikeliškių vaikų globos namuose 1 dalis.avi
#
Pasižiūrėkite visas keturias dalis. Trečioje dalyje pasakojama apie A. Ūsą, karininką Pociūną (abu mirę), ketvirtoje dalyje kalba Drižius, kuriam tikriausiai nebus leista kandidatuoti su Drąsos Keliu, nes klanui jis nereikalingas, nesavas.

https://www.youtube.com/watch?v=ySvgzDv-akE&feature=share

TO "tik jokio atlaidumo"       2016-08-28 16:51

taip, Pancerovas palygino Sadūnaitę su stribais ir… tik pats sau pakenkė, ne Sadūnaitei - su šia dėme jis vaikščios visą laiką, kol neatgailaus.
taip, tulžingi komentarai neturėjo įtakos “jų veiksmams” - tulžingi ar kvaili komentarai (žr. Julių Purą) (“tinkamai” apdoroti) turėjo įtakos į reikalo esmę neįsigilinusiems žmonėms, kurie patikėjo, kad visi tokie kaip tas vienas kitas, greičiausiai pasiųstas sukompromituoti.
Jau laikas susivokti - būtent dėl tokių dalykų ir tie nepabaigiami senelių teismai, ir N. Venckienės kompromitavimai, ir pan.
Juk net Jėzus mokė: būkite gudrūs kaip žalčiai kovodami su šio pasaulio vaikais.
Jis nesakė: nekovokite, verkite, liekite pagiežą, nekęskite, keršykite, į akis šypsokitės skriaudikui, o už akių jį koneveikite, švaistykitės prakeiksmais.
Ne, jis sakė: mylėkite savo artimą kaip save ir visų pirma patys gyvenkite Evangelija, žvelkite į kitą kaip į savo artimą, vad., turime nepraeiti pro sužeistą, apiplėštą, pro našlę, pro turtingą, skriaudžiantį našlę su našlaičiais, ir pan. - jiems konkrečiai pagelbėti, o ne manyti, kad tegul kiti to imasi…
Krikščionio svarbiausias ginklas yra tiesa ir ištvermingas stovėjimas joje - viso gyvenimo liudijimas, kad ir pats vykdai tai, ko iš kitų reikalauji
Ką jūs su savo anoniminiu ryžtu ir atkaklumu laimėsite? ir ko pamokysite savo kalbomis tuos, kurie jumis pasitiki? nebūti auka? apsiginti? pakovoti už tiesą?...
Abejoju.

Apuokiukas       2016-08-28 16:46

Kai bobutė eidama pro Lenino paminklą susiperdė, jai paskirta 3 rublių bauda buvo nukreipta komunizmo statybai. Įdomu, kas bus statoma iš šios bylos teisiamiesiems paskirtų baudų?

stasys       2016-08-28 16:44

puiki tema visokio plauko spekuliantams .Dainuok Juliau ..dainuok, tai tavo valanda.

tik jokio atlaidumo       2016-08-28 16:23

Žinodami,kad “lochai” bus atlaidūs,nes krikščionys,tie visokie veikėjai ir daro kas patinka.O įginti į kampą nenuoširdžiai išverčia baltas sudrėkusias debilo akis ir nenuoširdžiai “atgailauja”.Galima nesunkiai įsivaizduoti kokios nuotaikos vyrauja jų šeimoje ir kaip jie auklėja savo vaikus.Jei žinotų,kad dėl jų veiksmų kentės ir artimieji,daugelio dalykų neišdrįstų daryti.Galima dūsauti ir melstis,inkšti dėl “Dievo” pasiųstų sunkių išbandymų,o galima bandyti suvaldyti padėtį ir įveikti tą prakeiktą nevilties ratą,kuris bebaigia galutinai užsmaugti Lietuvą.
P.S Tulžingi,ar geranoriški,komentarai niekaip neįtakojo jų veiksmų,jie padarė ką norėję.Anaiptol tulžimi nesispjaudžiusią Sadūnaitę toks Pancerovas su stribais palygino.Kritikai,jūs adekvačiai suvokiate tikrovę,suprantate su kuo reikalą turite ir kam jie pasiryžę dėl savo kailių?

Keista       2016-08-28 14:13

Bet ir LNK, ir TV3 vengia liesti šitą temą. Turbut neveltui, nes grėstų milijoninės baudos…..............

to tik jokio atlaidumo       2016-08-28 13:39

Nu visiška nesąmonė. Gal tų budelių aukos yra ir jų artimieji? Ar visada žiaurūs ir neteisingi žmonės būna geri ir teisingi tėvai ir seneliai? Gal ta jų “artimoji aplinka” kenčia dar labiau už kitus?
Jūs norite nubausti ir tuos, kurie ir taip yra nukentėję?
Reikia viešumo, reikia viešinti valdžiažmogių gaujos nusikaltimus. Tada jų vaikai ir anūkai jų gėdysis, kaip tai atsitiko su stribų palikuonimis.
Tačiau žiniasklaida yra papirkta ir nupirkta (išskyrus kai kuriuos mažuosius portalus ir laikraščius). Tai kokiomis priemonėmis tai galima įvykdyti, kai dauguma net nenori žinoti tiesos?

to "tik jokio atlaidumo"       2016-08-28 13:18

būtent tokios kalbos kaip jūsų ir buvo panaudotos nuteikti prieš Kedytės gynėjus.
Jei tikrai ir patys elgtumėtės krikščioniškai / bent išmanytumėte, kas tai yra, nerašinėtumėte čia tulžingų anoniminių komentarų, o nuosekliai gintumėte - ir ne žodžiais - visus vaikus nuo suaugusių keršto, neapykantos, pagedimo.
Nuo savo - taip pat.

tik jokio atlaidumo       2016-08-28 13:08

Nepamirškite,kad tie visi budeliai turi artimuosius,vaikus,anūkus.Šie neturėtų mėgautis ramiu ir nerūpestingu gyvenimu,nes turėjo naudos iš pasitraukti galimybę turėjusių budelių veiklos.Kiekvienas žmogus gyvena dėl vaikų,bet juk budelių aukos irgi turi vaikų,anūkų,ir šie taip pat nukentėjo dėl budelių veiksmų.Tai kuo budelių vaikai ir anūkai geresni už aukų artimuosius?
Jokiu būdu tai nereiškia,kad reikėtų smurtauti prieš budelių palikuonius,nes tai mažų mažiausiai būtų kvaila ir neprotinga,jokios naudos neatneštų,sulygintų keršytojus su tais pačiais budeliais ir patiems budeliams visiškai jokio atpildo neatneštų.Tiesiog budelių atplaišos turi suprasti,kad visuomenė žino apie jų gimdytojų nusikaltimus,dėl to jie yra raupsuotieji.Pirmiausia tai turėtų pasireikšti per budelių palikuonių karjeros perspektyvų apribojimą,griežtas pajamų deklaracijas.Negali būti jokio pasigailėjimo,to kvailo krikščioniško buko atlaidumo,dėl kurio kaip tik ir įsisiautėja visokie veikėjai,pasijaučia nebaudžiamais,nes “lochai” vis tiek atleis.
Niurnbergo procesą sąjungininkai taip pat surengė ne tam,kad keršyti,o tam,kad parodyti visam pasauliui,jog ateityje niekam nebus leista taip elgtis.
Budeliai nėra visagaliai.Istorijoje apstu pavyzdžių kaip visagaliai tironai per trumpą laiko tarpą tapdavo garuojančiomis mėšlo krūvomis.Tai visi komisarai ir prokurorai taipogi taps.Ir lygiai taip pat bus jaunesnių karjeristų,kurie vakarykščius visagalius taršys be jokio gailesčio.Ačiū už dėmesį.

Jadvyga       2016-08-28 12:10

Norisi, kad kada nors teisingumas triumfuos….O dabar labai liūdna. Liūdna gyventi mūsų mieloj Lietuvėlėj. Ne dėl to skubėjom į Sąjūdžio mitingus, stovėjom Baltijos kelyje, džiaugėmės Atgimimu. Norėjom gyventi taikioje, demokratinėje, teisinėje valstybėje. Tad - Skaudu, liūdna, pikta.Bet turėkime vilties, kad kada nors gyvensime tokioje Lietuvėlėje, dėl kurios kovojome, kurios esame nusipelnę.

kalbama       2016-08-28 9:33

ne vienas saltinis jau sake, kad ta ryta buvo suplanuota is viso imti zmones, vezti i miska ir gerai sudauzyti, kad kad uzsiciauptu. Tai, turbut,  sutrukde tai, kad zmones, prasidejus tai betvarkei,  pradejo skambinti prezidenturai, visiems savo pazistamiems, pazistamiesm seimo nariams, ziniasklaidai, pranesineti kas vyksta, kiek suimtuju. Ta pletka kaip ir patvirtina tas faktas, kad visus suimtuosius policijos ekipazai veziojo labai ilgai, ziauriai ilgai, nors kiek cia yra to kelio nuo Garliavos iki Kauno. Matomai lauke nurodymo, ka toliau su jais daryti…. bet kadangi viskas is karto atsidure ziniasklaidoje , matomai nebuvo kaip.Man sios kalbos visai tiketinos, tuo labiau, kad pasigirsta is tu, kurie su tuo susije…

užteisybisui       2016-08-28 8:52

Kažkodėl netikim tavim.
Panašiau į manipuliaciją turint tikslą palaikyti Venckienės “buvimo amerikoje” pasakėles ir apsisaugoti nuo nepatogių klausimų- kas iš tiesų atsitiko su LR seimo nare N. Venckiene.
Mat jeigu paaiškėtų jog valsybinių spec. struktūrų pateigünai pagrobė ir nužudė parlamento narę, skandalas būtų tarptautinio lygio.
Nes jokių įrodymų apart pigių fotomontažų ir laiškų “iš amerikos” klastočių tai juk nēra.
Yra tik masiškai tiražuojamos pasakėlės.
Kodėl kaip papūga kartoji išmislus.
Esi durnas ar bandai pridengti banditų subines?

atsibusk, Lietuva !!       2016-08-28 8:51

kiek dar gyvensime LTSR ?
(Lietuvi - Tave Smaugia Rusas !!)

Visi už teisybę       2016-08-28 8:35

Gerbiamieji, artėja rinkimai, tad visi į rinkimus už Drąsos kelią, už N. Venckienę mūsų vilties PREZIDENTĘ!

Stasys       2016-08-28 7:39

O, sujudo sukruto pedofiliniai šakalai (ar hienos), matyt, bijo tikrojo, o ne galimai išgalvoto “teisingumo”, skleisdami čia savo absurdiškus išvedžiojimus. Taip, danai turėjo atvykti, manau, kad dėl to ir buvo surengtas antpuolis tą ankstų rytą, nes kai kieno, matyt,  baimės akys tai plačios buvo ..... Juk gi, pagal, mergaitės pasakojimus du pedofilinėse orgijose dalyvavę veikėjai (artistai) buvo nužudyti, gali būti, bijant kaip liudininkų, drebant iš baimės kažkam aukščiau stovinčiam. ... O tas tretysis “aidis”, tikriausiai, operatoriaus rolėje buvo ?
Kaip bebūtų, aš tikiu Mergaitės pasakojimu, tikėjau nuo pat pradžių, nes, mano nuomone, tai paneigti neįmanoma, nežiūrint kokie yra sprendimai bei išvedžiojimai ...

Vijolė       2016-08-28 7:07

Yra vienas dalykas bendras visoms šioms sufabrikuotoms byloms ir liečia visus: tai teismo precedentas, kai teismas priima prokurorų kaltinimus, kaip įrodytus, turėdami visą medžiagą, rodančią, kad prokurorų kaltinimai išgalvoti ir paremti melagingais melagių liudijimais. Šitie teismai yra skirti ne teisingumo vykdymui, bet piliečių bauginimui demonstruojant neribotą galią susidorojant su tiesos ir teisingumo reikalaujančiais žmonėmis.
Tegu džiūgaujantieji dėl tokių teismų sprendimų nemano, kad,  kai jie patys kreipsis į teismą ieškodami teisingumo, jo sulauks.

To rimai       2016-08-28 1:37

po to kai visi Lietuvos teismai nustatė tiesą šioje išgalvotos pedofilijos istorijoje, jokie užsienio specialistai ir veikėjai jokių ryšių su violetine gauja ir jų rėmėjais nepalaiko.

to rimai       2016-08-28 0:14

nemeluok!
Štai ką apie Garliavos šturmą kalbėjo Danijos socialinių darbuotojų sąjungos pirmininkas Jan Vium - tas pats, kuris turėjo tą rytą nuvykti į Garliavą ir kurio išsigando mūsų vaiko gerovės saugotojai:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/jan-vium-po-galais-tai-buvo-atgrasu-ir-nedovanotina

rimai       2016-08-28 0:03

Tai Danijos vaikų teisių apsaugos organizacijos grupė, kai pamatė kas per velnio irštva tie violetiniai kedopedofilai yra, net nepernakvoję bėgo atgal ir daugiau nebeatsakė net į kedopedikų laiškus.

rimai       2016-08-27 23:17

tai kad žmonių violetinių kedopedofilų tarpe nepastebėta.

Violetiniams kedopedams       2016-08-27 23:15

Ir kas ir kodėl jau taip su tais kovotojais susidoroja? Baisus ir galingas, visk1 valdantis pedofilų klanas, kurio nė vieno nario niekas iki šiol nešvardijo? Vargšai jūs nukvakėliai. Nejaugi jums nieko nesako faktas, kad visi kam violetinių lyderiai rašė peticijas ir laiškus į užsienį iš jūsų tik pasijuokė? Ir arba ignoravo, arba patarė kreiptis į savo prokuratūrą bei policiją.

lietuviskas teisingumas       2016-08-27 23:01

nusikalteliai ne tik isteisinti, bet dar ir pripazinti nukentejusiais. O nukentejusieji paskelbti nusikalteliais ir su jais susidorojama visais imanomais budais.

rima       2016-08-27 22:35

Reikejo palaukti ta ryta to dano , kuris buvo atvykes padeti isspresti kebluma, o zmoniu nereikia bausti yra daugybe demokratisku budu susitarti

Julius Puras i Antanas       2016-08-27 22:32

O aš laikausi kad kaip tik kremlius per kgbistu kurie dabar valdo Lietuva prisidenges pedofilijos istorija visiškai sugriovė pilietiškumą Lietuvoje.

Julius Puras i 17:30       2016-08-27 22:26

Mergaitė tai nėra daiktas kuri buvo galima paimti ir perduoti. Istoriją tokia kad nei Kedžiai nei Venckienė vaikui netrukdė laisvai rinktis tai yra eiti pas motina Stankūnaite.

Spėkit iš trijų kartų:       2016-08-27 21:53

O dėl kokio komentaro kontoriniai taip pasiuto?
Neįkertat?
Gebistiniai bobikai visada labai susinervina, kuomet garsiai išsakoma prielaida jog seimo narė, N. Venckienė buvo pagrobta ir nužudyta, o po to paskleistos pasakėlės atseit, NV yra “amerikoje”.
Kadangi Venckienės buvimai amerikose yra vien baltais siūlais siūta propaganda ir publikai pradėjus įdėmiau tyrinėti gali kilti daug problemų, gebistai visada puola isterijon kai susiduria su šia versija.
Tad logiška yra klausti- ko gi ponai taip bijote?
Atpildo?

Kad ES išliktų.       2016-08-27 21:14

reikia,kad žmonės ja tikėtų.Tačiau po tokių teismų,tikėjimas ja bliūkšta.O tada,jai jau niekas nebepadės.

Gal kažkaip reiktų       2016-08-27 21:13

padėti?Kaip paaukoti pinigų,o ir Drąsos Kelio seimo nariai galėtų savo algos paaukoti.Brundza pabėgo,-kaip gėdinma.

VALSTYBĖ TOLIAU TYČIOJASI        2016-08-27 21:08

Kokios dar tūkstantines baudos, gydyt tuos žmones reikia!!! o sodinti į kaleimą V.Landsbergį, D,Grybauskaitę, N.Venckienę, tuos, kurie pasityčiojo iš šių nelaimelių :( liūdna.

kompetencija       2016-08-27 20:27

Kodėl Lietuvą ėda korupcija? Todėl, kad prokurorai iš Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos skyriaus iki ausų užsiėmę štai tokiais “tyrimais”. Ir dar dėl to, kad trūksta elementarios kompetencijos, netgi kaltinimams surašyti. Vis pamiršta, kokį straipsnį taiko. Daugiausia vietos skiria įrodyti, kad teisiamieji neklausė policajų (galimai teisėtų) nurodymų.

maja       2016-08-27 19:48

Mazai dar violetiniems dundukams pasiule, galejo dar po nuli prie MGL prideti. Nors, aisku, ir sitos sumos patvorio valkatoms dideles.

vasia       2016-08-27 19:40

MARAZMAS!!!

Antanas       2016-08-27 19:25

nežinojau kad čia psichiniai ligoniai rašo, nebūčiau tiek stengesis jiems ką tai išaiškinti. Dabar žinosiu.

Psichiatras pensininkui       2016-08-27 19:23

Jei tamstą patrauks atsakomybėn už tai kad pasakėte MŪ-mu-mū, tai paaiškinkite kas psichiatras patarė jums taip sakyti.

Psichiatras pensininkui       2016-08-27 19:16

Sakyk MŪ-mū-mū be baimės ir įsivaizduok kad esi karvė. Matysi kaip palengvės ant dūšios, geriau pasijausi.

Stasys       2016-08-27 19:14

Anton Antonovič (“Antanas”), - jukš į savo tą trolių fermą. Tu čia niekam neįdomus, tik sukeli juoką bei pasišlykštėjimą tuo fermos kvapu !

Psichiatras       2016-08-27 19:14

Čia pasiunčiau nemažai savo pacientų kad išsikrautų rašydami komentarus.

pensininkas       2016-08-27 19:08

Nieko sau. Iš nekaltų pilietiškų piliečių reikalaujama 94000 EUR. Lietuvos piliečiai vis labiau savos valdžios nuveršinami. Greitai ir MŪ-mu-mū pabijosi pasakyti.

pažadų išipildymo ištroškusiam       2016-08-27 19:05

Biškelį sudėtinga. Matai, kai žadėtoja guli sulankstyta kokiam nors šaldiklyje ar po velėna, gana sudėtinga išpildyti tamstos lūkesčius.
Gal paprašykite tų kurie Venckienę išsiuntė ” į ameriką”.

Venckienė žadėjp       2016-08-27 18:58

paviešinti pedofilų klano narių pavardes. Įdomu kodėl neviešina o vis slepia?

Kotys       2016-08-27 18:58

Pasigrožėkime “nusikaltimą” “tyrusiais” ir kaltinmą perskaičiusiais pro-kur-orais:
R. Gailevičius: https://pbs.twimg.com/media/Cq4U_TRXEAIEmOJ.jpg
E. Palaima: https://pbs.twimg.com/media/Cq4WNR1WAAQkurT.jpg
Dar E. Palaima: https://pbs.twimg.com/media/Cq4WNR1WYAIoYLf.jpg
Akivaizdu, kad jie supranta, ką daro. O gal ir neramūs dėl ateities.

Antanui -primityvi jūsų analizė       2016-08-27 18:11

Jums atrodo, kad žmonės veikia tik dėl dviejų motyvų - dėl pinigų ir iš įsitikinimų. Bet jei tai daro iš įsitikinimų, tai jie dar ir būtinai idiotai…
Ką apie tokią “logiką” ir jos autorių gali pasakyti?
Manau, ir taip aišku smile

Bais "pasisekė" Tiesos judėjimui su Purų Juliuku       2016-08-27 18:10

bet kokią rimtą kalbą nuleidžia į kanalizaciją: “Pedofilų klanas toliau sau karaliauja.”
O tada prieina Antanas…

Fradkovas >Antanui       2016-08-27 18:10

Jūsų komentaras dvigubai šmeižikiškas: pirma, draugas Antanas už darbą Maskvai gauna pinigus, taigi, negali būti naudingas idiotas, o antra, jis yra nenaudingas idiotas, nes savo trafaretiniais komentarais diskredituoja Maskvos agentus Lietuvos visuomenės akyse.

info       2016-08-27 18:06

Nekreipkite dėmesio, šis ” antanasas” yra normalaus skaitytojo Antano vardą pasivogęs kontorinis trolis.
Senas bobikų triukas.

Fradkovas       2016-08-27 18:04

Pavarei čia kietai, draugas Antanai, bet kartojiesi, dirbti tingi! Kartoji tas pačias špargalkes neatsižvelgdamas į straipsnio temą, šįkart babkių už komentus negausi. Kiek kartų mokiau, kad reikia kūrybinio atsinešimo į darbą, kad komentaras turi taikytis sudirbti straipsnyje išdėstytas mintis. Žinai, kas būna nenaudingiems agentams? Sukis, drg. Antanai!

Antanui       2016-08-27 18:01

Jūs sakote, kad ne tokie teismai ir prokurorai daro gėdą savo šaliai, o žmonės, kurie nenutyli to, ką mato???
Labai jau sovietinė logika, Maskvai išties pravarti - ar tik ne naudingas idiotas būsite?

Antanas       2016-08-27 17:49

Jau seniai gen. Fradkovas davė nurodymą savo propagandistų armijai Lietuvoje nustoti melžti nebegyvą “pedofilijos klano” karvę, nes suprato, kad įtikinti Lietuvos visuomenės ir pasaulio žmonių, kad Lietuvą valdo pedofilų klanas nepavyko ir nebepavyks, nes taip nėra ir nebūna jokioje valstybėje. Todėl propagandai skiriamas lėšas permetė į kitas temas - silpninti Lietuvos ir vakarų Europos bei JAV ryšius, kelti lietuviams pasišlykštėjimą savo sąjungininkais, kiršinti lietuvius tarpusavyje ir su sąjungininkais JAV, ES ir Lenkija, šlovinti Rusiją kaip taikingiausią ir doriausią valstybę pasaulyje.

Tikrai atrodo kad Lietuvos Sąrašas ir Tiesos portalas yra ko gero negaunantys jokio finansavimo iš Rusijos žvalgybos bet sa o iniciatyva šmeižiantys Lietuvos valstybę, Lietuvos visuomenę ir Lietuvos teisėsaugą kaip neva pilnai pedofilū klano kontroliuojamus ir valdomus. Paguglinkit ir pasiskaitykite apie save “Полезный идиот” vikipedijoje, jei nepajėgiate to padaryti angliškai - “useful idiot”. Žodžiu, šmeižiate savo šalį, dirbate priešų propagandistais be atlyginimo, iš idėjos, dėl savo kvailumo.

Antanas       2016-08-27 17:39

Tai kad gen. M. Fradkovas savo propagandistų armiją Lietuvoje seniai nukreipė į kitus dalykus - į Lietuvos energetinės priklauswomybės didinimą nuo Rusijos, propagandą prieį Independence dujų terminalą, prieš NATO, ES ir JAV, prieš tolerastinę Europą. Visi tie propagandistai gieda šlovės giesmes Rusijai - kokia tai kilni, teisinga ir taiki valstybė. Net Rusijos finansuojami KK ir Ekspertai pamiršo pedofilijos klano temą, nes nebėra nurodymų iš Maskvos toliau ją melžti. Jūs čia kartu su bepročių Drižium esate paskutiniai mohikanai, naudingi kvailiai (kaip tokius vadino Leninas), kurie Lietuvos šmeižimo darbą dirba be atlyginimo, iš įsitikinimo.

to Ryt'as       2016-08-27 17:30

to Ryt’as o jūs atsakykit patys sau į klausimą kas kiek gavo naudos iš Garliavos šturmo? Ir jei vienas ar kitas gavo naudos, tai ar būtų gavę jei būtų mergaitė perduota be šturmo?

Julius Puras       2016-08-27 15:37

Nėra Lietuvoje teisingumo. Pedofilų klanas toliau sau karaliauja.

Matyt,įvedus eurą       2016-08-27 15:25

valstybė irgi jau nesuduria galo su galu,kad ima duoklę.

Draugės vaikai su draugais       2016-08-27 15:24

išvyko kaip ir pakeliauti po Ameriką.Visi žinoim,kad negrįš.Bėga ,kas tik gali.

stalinas gyvas       2016-08-27 15:22

staliniečiai irgi.
tarybiniais metais į teisę siusdavo tik stribų atžalas: kad stalinizmas niekad nesibaigtų.
——
jie (staliniečiai) nekenčia visko, kas gera, gražu, padoru.
velnio vaikai.

Komentarų puslapis 1 iš 2
 1 2 > 

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt devintoji (gegužės 23) diena

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jei kas mane myli – VI Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt aštuntoji (gegužės 22) diena

Edvardas Čiuldė. Humetyno galios žaidimai

Romualdas Žekas. Sveikatos reforma finišo tiesiojoje. Kas nutylima?

Mindaugas Kubilius. Sinodinio kelio kontroversija: ar tik vokiška? (II)

Linas Karpavičius. Jis laukiasi

JAV arkivyskupas S. Cordileone dėl abortų palaikymo uždraudė Atstovų Rūmų pirmininkei priimti šv. Komuniją

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt septintoji (gegužės 21) diena

Mastercard pristato kontroversiškus biometrinius mokėjimus, reikalaujančius veido skenavimo

Futbolininkas I. Gueye turės pasiaiškinti, kodėl praleido rungtynes, kuriose buvo reiškiamas palaikymas LGBTQ+ bendruomenei

Romualdas Žekas. Pastabos dėl sveikatos reformos

Jūratė Laučiūtė. Apie Liudvikos Pociūnienės „vertybes ir niekšybes“

Vytautas Radžvilas. Du paklausimai elektros „rinkos“ tema

Dvylika Viktoro Orbano taisyklių politinei pergalei

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt šeštoji (gegužės 20) diena

Andrzej Krajewski. Vakarų Europa bijo Ukrainos pergalės prieš Rusiją

Almanto Stankūno kalba akcijoje „Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!”

Virdžinijos apskrities mokyklos gali laikinai nušalinti nuo pamokų mokinius už „translyčiųv bendraklasių vadinimą tikraisiais vardais ir įvardžiais

Į Švediją atkeliavo beždžionių raupai

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.