Žmogaus teisės, Šturmo liudytojų persekiojimas

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Antroji dalis: kalba advokatai

Tiesos.lt redakcija   2016 m. rugsėjo 3 d. 10:48

30     

    

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Antroji dalis: kalba advokatai

Tęsinys (pirmoji dalis – ČIA).

2016 m. rugpjūčio 25 d. Kaišiadorių teismo posėdyje išklausius Garliavos šturmo liudininkams metamus prokuroro E.Palaimos kaltinimus, buvo sakomos ir baigiamosios advokatų kalbos. Kalbėjo visi advokatai, tačiau negaliu neparašyti pagiriamojo žodžio advokatui, buvusiam Neringos Venckienės vyrui Aidui Venckui, kuris, išnagrinėjęs visą bylos medžiagą, pateikė teismui neginčijamų argumentų.

Pirmiausia advokatui iškilo klausimas, kodėl ši byla buvo pavesta tirti Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo skyriui, nes pagal tiriamos bylos pobūdį bylos duomenis šioje byloje nekvepia nei korupcija, nei organizuotu nusikalstamumu, o bylos eigoje nepavyko nustatyti jokių korupcijos ar organizuoto nusikaltimo apraiškų. Vis dėlto, pasak advokato, iš visuomenės informavimo priemonių yra žinoma, kad tikslas buvo pasiektas – šioje ir kitose bylose nustatyta organizuota grupuotė, kuri, cituoju advokatą: „...galimai veikė kaltinamajame akte nurodytoje vietoje ir laiku, kuriai, kaip reguliariai skelbiama vienoje iš visuomenės informavimo priemonių, galimai vadovavo ne koks nors kriminalinio pasaulio autoritetas, bet buvusi Kauno apygardos teismo teisėja ir LR Seimo narė Neringa Venckienė. Manau, šiuo atveju neverta net abejoti, kad toks scenarijus vertas geriausių Holivudo bestselerių“.

Pasak advokato, nė vienoje demokratinėje teisinėje valstybėje kaltinimas negali būti paremtas kolektyviniu atsakomybės principu ir turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai įrodyta kiekvieno baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens individualizuoti veiksmai, kuriuose yra jam inkriminuojamos veikos elementų. Tačiau šiuo atveju visiems be išimties atsakomybėn traukiamiems asmenims taikomos bendro pobūdžio abstrakčios kaltinimo formuluotės, dėl to tiek kaltinamasis, tiek jo gynėjai yra priversti spėlioti, ką konkrečiai prokuroras turėjo omeny ir kuo konkrečiai žmogus kaltinamas.

„Kokią gi situaciją turime šioje baudžiamojoje byloje? – klausia advokatas A.Venckus. – Tokią, kad kaltinimas iš esmės yra identiškas, nukopijuotas vienas nuo kito, tai yra grindžiamas kolektyvinės atsakomybės principu, tas neatitinka BPK 219 str. reikalavimų ir pažeidžia ES žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 3 d. a punkto reikalavimus…“.

Kaltinamojo akto formuluotėje visi kaltinamieji kaltinami keliais savarankiškais veiksmais, atliktais tuo pačiu metu: 1) tyčiniu susibūrimu prie namo durų; 2) stovėjimu susikibus rankomis; 3) spūsties sudarymu ir patekimo į namą užblokavimu; 4) užgauliojimu, šauktu visų bendrai; 5) atkakliu nepaklusimu pasišalinti; 6) sumaišties kėlimu; 7) prievartos naudojimu antstolės atžvilgiu: jos spaudimu, stumdymu ir fizinio skausmo sukėlimu.

„Iš tokios kaltinamojo akto formuluotės, akivaizdu, kad nei bendras užgaulus šaukimas, nei sumaišties kėlimas, nei nepaklusimas policijos pareigūnams nepatenka į LR BK231 str. 2 d. dispoziciją ir neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, todėl tos aplinkybės iš kaltinamojo akto turi būti pašalintos“, – sakė advokatas A.Venckus. Todėl teismui belieka tik įvertinti, ar žmonės tikrai tyčia susibūrė prie namo durų, užblokavo patekimą į namą bei naudojo prievartą antstolės atžvilgiu ir sukėlė jai fizinį skausmą.

Išanalizavęs bylą advokatas Aidas Venckus teismui pareiškė, kad jokių konkrečių įrodymų, kurie paneigtų visų kaltinamųjų žodžius, kad šie atvyko stebėti teismo sprendimo, apie kurį plačiai buvo kalbama tiek spaudoje, tiek visuomenėje, nėra. Yra tik subjektyvi prokuroro nuomonė, pagrįsta ne bylos nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais, bet išimtinai tik prokuroro E.Palaimos prielaidomis ir spėjimais.

„Vadovaujantis tokia kaltinimo logika, visi asmenys, be išimties, atvykę į kaltinamajame akte nurodytą privačią namų valdą, turėjo būti traukiami atsakomybėn už pasikėsinimą padaryti nusikalstamą veiką, .... nes atvykdami visi jie turėjo tą patį tikslą ir tokiu būdu visi pradėjo daryti nusikalstamą veiką. Deja, kaip matyti iš bylos, nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų nėra, o teisiamųjų suole tik tie, kure dažniausiai ten būdavo ir garsiausiai reiškė savo nuomonę“, – teismui kalbėjo advokatas.

Cituodamas Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką, A.Venckui teismui aiškino, kad teismo išvados turi būti pagrįstos ne prielaidomis, o įrodymais. O nagrinėjant bylą, vienas įrodymas yra visiškais aiškus – į Klonio gatvę tą rytą susirinko kelios dešimt taikių civilių, gausios policijos pajėgos su spec. priemonėmis, nors kaltinamajame akte nurodytoje vietoje nevyko nei masinių renginių, nei viešosios tvarkos pažeidimų, nei riaušių, bei keletas civiliai apsirengusių žmonių be skiriamųjų ženklų, tarp kurių ir buvo S.Vaicekauskienė. Pasak advokato, visi žmonės tą rytą elgėsi analogiškai, tačiau kažkodėl grupelė jų patraukta administracinėn atsakomybėn: D.Bulotienė, A.Zadarožnyj, G.Lapinskas, J.Vaikšnoras, D.Stonys, E.Paltanavičiūtė-Matjošaitienė, J.Jasinskas, A.Tamulis, R.Čiegis, R.Radišauskas ir kt., o kitų žmonių tokie patys veiksmai išvis nesukėlė jokių teisinių pasekmių.

„Taigi kyla logiškas klausimas – kodėl nurodytų asmenų analogiški veiksmai vertinami tik kaip administracinis teisės pažeidimas, numatytas LR ATPK 187 str. 2 d., o teisiamųjų analogiški veiksmais –  jau kaip nusikaltimas, numatytas LR BK 231 str. 2 d? – klausė advokatas. – Esu įsitikinęs, kad kaltinamųjų atliktų analogiškų veiksmų kvalifikavimas kaip nusikalstamų šiuo atveju neatitinka prieš tai aptartos kasacinės instancijos teismo praktikos, pagal kurią visos abejonės, neaiškumai ir net netikslumai yra vertinami kaltinamųjų naudai ir nesudaro pagrindo jų atžvilgiu priimti apkaltinamojo nuosprendžio“.

Advokato A.Venckaus ginamajam E.Staliūnui prokuroras pateikė kaltinimus, kad šis kieme statė suolus ir taip padarė kliūtį antstolei patekti į namą. Tačiau išanalizavęs visą šios bylos medžiagą advokatas aptiko tai, kad suolą laikė ir R.Čiegis, kuris yra nubaustas administracine tvarka, o štai E.Staliūno tokie patys veiksmai jau yra vertinami kardinaliai priešingai: „Šiuo atveju belieka tik spėlioti, kad tokį paminėtų asmenų veiksmų vertinimą galėjo nulemti tik tai, kad R.Čiegis paminėtą suolą laikė už suolo galo, o E.Staliūnas – per suolo vidurį, kadangi rasti kitokį loginį paaiškinimą tokiam veiksmų vertinimui, manau, neįmanoma“, – konstatavo advokatas.

Be to, advokato teigimu, byloje nėra nė vieno įrodymo, kad didžioji dalis kaltinamųjų būtų nors piršteliu kontaktavęs su antstole, o kaltinimai pateikti, kad jos atžvilgiu buvo naudojama prievarta: ją spaudė, stumdė ir sukėlė skausmą, nors apie tai ją lydėjusiems pareigūnams ji nesakė, o duodama parodymus teismui liudijo, kad jai niekas netrukdė.

Kaltinamajame akte žmonės kaltinami sudarę prie namo spūstį, tačiau, kaip pasakė advokatas, nei prokuroro baigiamojoje kalboje, nei kaltinamajame akte nebuvo įvardintas joks teisės aktas, kuris draustų žmonėms būti privačioje namų valdoje ir stebėti teismo sprendimą.

Peržiūrėti vaizdo įrašai įrodo, kad antstolei atvykus žmonės giedojo Lietuvos Respublikos himną. Valstybės himno įstatymo 5 straipsnis numato „Viešai giedant ar grojant Lietuvos valstybinį himną, susirinkusieji stovi, vyrai nusiėmę galvos apdangalą, o tikrosios krašto apsaugos kariai ir policijos pareigūnai himną pagerbia Krašto apsaugos statutų nustatyta tvarka“. Taigi statutiniai pareigūnai privalo jį pagerbti, tačiau antstolė ir ją lydėję asmenys be įgarsinimo priemonių tuo metu pradėjo kažką aiškinti susirinkusiems žmonėms – ir visi susirinkusieji neva privalėjo ją girdėti ir ją atpažinti, nors antstolė buvo be jokių skiriamųjų ženklų.

Advokatui neprasprūdo pro akis ir nufilmuota situacija su jokios grėsmės nekeliančiu Juozu Valiušaičiu, prieš kurį taip pat buvo panaudota prievarta. Advokato pagrįsta nuomone, tai antstolis turi traktuoti, kas yra kliūtis, o kas ne, ir nesuteikia pareigūnams jokios teisės naudoti prievartą prieš žmones, pageidaujančius stebėti teismo sprendimo vykdymą. Tačiau žmonės buvo šalinami nuo visur – visai nesvarbu, trukdė ar ne. Tai patvirtina ir R.Oželio 2014 m. lapkričio 19 d. duoti parodymai, kad pagal planą teritorijoje neturėjo likti pašalinių žmonių.

„Ką tai reiškia? – klausė advokatas. – Ogi tai, kad nepriklausomai nuo to, kaip besielgtų tą dieną susirinkę asmenys, pareigūnai prieš atvykdami jau turėjo tikslą visus pašalinti ir tai darė panaudodami fizinę prievartą, nepriklausomai nuo to, ką žmonės darė, ką neabejotinai patvirtina ir bylos nagrinėjimo metu peržiūrėti vaizdo įrašai“. Tas aplinkybes neginčijamai patvirtina pareigūnų daryti vaizdo įrašai, kuriose nufilmuota ir tai, kad buvo šalinami visi be išimties, net buvę namo antrame aukšte.

Prokuroras kaltino teisiamuosius sudarius spūstį prie namo ir tokiu būdu trukdžius antstolei vykdyti teismo sprendimą. Filmuotoje medžiagoje užfiksuota, kad žmonės pareigūnų buvo prispausti prie namo, spūstį sudarė visi, taip pat ir patys pareigūnai, tačiau, nepaisant to, žmonės padarė tarpą antstolei praeiti ir šaukė: „Praleiskit antstolę“. Pasak advokato, byloje nėra ir tokių duomenų, kad jo ginamieji, o dauguma ir kitų būtų nufilmuoti stovėję susikibę rankomis.

„...objektyvumo dėlei reikia paminėti, kad peržiūrėjus policijos pareigūno Pakutkos darytą vaizdo įrašą, jame visgi matoma, kaip žmonių minioje stovi Giedrius Okunis, o antstolė praeina netoli jo link įėjimo į namą durų, niekieno netrukdoma, kas prokuroro E.Pakutkos nuomone neabejotinai patvirtina, kad G.Okunis trukdė antstolei ir padarė nusikalstamą veika pagal BK 231 str. 2 d.“, – teismui dėstė argumentus A.Venckus.

Baigdamas advokatas sakė: „Taigi, apibendrinant nustatytas aplinkybes ir įrodymus, man belieka daryti išvadą, kad byloje minimo Kėdainių apylinkės teismo sprendimo vykdymo būdas pasirinktas netinkamai, o byloje teismui nepateikta jokių abejonių nekeliančių duomenų, kurie leistų teismui daryti įrodymais pagrįstą ir abejonių nekeliančią išvadą, kad kaltinamieji būtų atlikę veiksmus, kurie užtrauktų baudžiamąją atsakomybę pagal BK 231 str. 2 d., todėl prašau teismo juos išteisinti“.

A. Venckui iš esmės pritarė visi kitų kaltinamųjų advokatai, papildydami jį viena kita nauja pastaba. Advokato A.Kvaraciejaus nuomone, priimant sprendimą Klonio gatvėje buvusiųjų žmonių atžvilgiu buvo taikomi dvigubi standartai, nes vieni buvo sulaikyti, kitiems buvo skirta administracinė bauda, o treti teisiami pagal Baudžiamąjį kodeksą. Pasak advokatų, šioje istorijoje yra visiškai aišku, kad tai antstolis vykdė teismo sprendimą ir tik jis turėjo spręsti, kas yra kliūtis ir ką pašalinti, – niekas nesuteikė teisės pareigūnams savarankiškai spręsti, ką sulaikyti, o ką nuvedus nuo namo paleisti kieme, nes iš esmės visi žmonės tą rytą veikė vienodai…

Po baigiamųjų advokatų kalbų teismas pasiūlė prokurorui tarti atsikertamąjį žodį, tačiau prokuroras E.Palaima neturėjo ką pasakyti.

Posėdžio pabaigoje teisėjas Gintautas Kaulakis leido pasisakyti kaltinamiesiems. Nė vienas kaltinamųjų jiems inkriminuojamos kaltės nepripažino, nė vienas nepasakė „Aš kaltas“, nė vienas nenorėjo tarti baigiamojo žodžio.

Tačiau aš, kaip viso šito ketverius metus trukusio teisinio farso stebėtoja, vis dėlto neištvėriau netarusi nors porą baigiamųjų žodžių: „Prokuroras akcentavo, kad visai nesvarbu, jog nėra išskirta, nurodyta ir įrodyta atskirai kiekvieno kaltinamojo žodžiai, veiksmai, esą mūsų padaryti sužalojimai antstolei, bet žmonės vis tiek turi būti teisiami, nes visus tuos veiksmus atliko bendrai veikdami kartu su kitais. Taip išeina, kad visi penkiolika teisiamųjų automatiškai tampa atpirkimo ožiais ir yra teisiami už viso šimto ar daugiau žmonių veiksmus. Jei nereikalinga įrodyti kiekvieno iš mūsų asmeninę kaltę, tai kuo vadovaujantis prokuroras mums prašo skirtingo dydžio bausmių? O jei vis dėlto mes, 15 kaltinamųjų, turime atsakyti už visą tą dieną buvusią žmonių grupę, tai kodėl mums nėra skiriama maksimali bausmė?“

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Karimovas mirė       2016-09-5 11:46

Ir nekrologose,prisiminimuose buvo dar kartą galima įsitikinti Uzbekijos svarba sovietmečiu ir po SSRS formalaus subyrėjimo.Minimas Samarkando klanas,ypatingas vien tuo,kd tai tadžikų miestas,Stalino įrangytas į dirbtines ir vingiuotas Uzbekijos sienas.Daugiau kaip 2000m. siekianti miesto istorija ir architektūros paminklai miestą,ir jį atstovaujantį Karimovo klaną,daro dar svarbesniu.Ne veltui ir būsimasis Uzbekijos prezidentas Šavkatas Mirzijajevas yra iš to paties pusiau tadžikų klano.Jis kartu yra ir tolimas Suleimano Usmanovo,Putinui artimo uzbekų kilmės Rusijos oligarcho,sovietinio Taškento prokuroro sūnaus,giminaitis.Visko ir nesurašysiu,aš tik norėjau pasakyti,kad bet kas negalėjo būti Samarkando garnizono vyr.tardytoju,ypač vykstant invazijai į Afganistaną.Tuo įsitikinau dar kartą,pasiskaitęs neįtikėčiausių su Karimovu susijų pasakojimų ir prisiminimų.Galite ir patys susirasti Google,tik žinokite,kad įdomiausi tekstai apie tai yra rusų kalba.
SSRS subyrėjimą vadinu formaliu,nes panašu,jog visą erdvę tebekontroliuoja Maskvoje susirenkanti regioninių elito atstovų sueiga.(Įdomu,kas joje kalba Lietuvos vardu?)
Vienas prisiminimas ypač sudomino.
Gurkšnodamas konjaką Karimovas prieš 1994m. Ukrainos prezidento rinkimus įtikinėjo jauną Ukrainos žurnali tą,”žydobanderininką” Vitalijų Portnikovą.Maždaug,baik tu,Vitalka,kada gi tu suaugsi? Laimės Kučma,nes Jelcinas to nori,visi to nori,visi jį palaikėm.
http://gordonua.com/news/worldnews/portnikov-soobshchil-chto-po-slovam-karimova-pobedu-kuchmy-nad-kravchukom-na-vyborah-v-ukraine-opredelili-v-kremle-148429.html
Dar daug ko galima parašyti,bet ir taip daug kas nematys ryšio,nes truputį domėtis reikia tais reikalais.Bet Kaulakis ne šiaip sau Samarkande tardytojavo ir tikrai ne šiaip sau šitą bylą voliojo.

Stebėtoja       2016-09-5 7:49

Pagarba ir dėkingumas gerb. advokatui A.Venckui.

Daina       2016-09-5 7:47

Labai gaila, kad subjaurota tokio gražaus žodžio “palaima” prasmė....

N. Venckienė       2016-09-4 23:43

Ak, atsiprašau, man sutrukdė, tai kitą kartą surašysiu.

N. Venckienė       2016-09-4 23:42

Skelbiu pedofilų klano narių sąrašą:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nota bene       2016-09-4 22:52

Kartą teismo metu G. Kaulakis pradėjo bambėti, nors ir buvo Kauno apyg. teismo pirmininko Meilučio įspėtas vengti kelti konfliktus su teisiamaisiais bei juos moralizuoti, kad kažkas teisiamųjų slapta įrašinėja, nes, jo žodžiais, internete galima rasti ištisus gabalus iš teisme sakytų kalbų. Aušrinė pradėjo mojuoti savo šratinuku: ką jūs, aš viską konspektuoju! Ar G. Kaulakis skaito tiesos.lt, ar rado posėdžių aprašymus kitur, neaišku, nes dar kažkiek spausdino ir LL. Bet gali būti, kad dabar, rašydamas nuosprendį, užmes akį ir į čia. Padėkime jam surašyti nuosprendį.

Byla nukeliaus iki Tarptautinio teismo       2016-09-4 21:32

Žiaugčios tada visi,kai užleis Mergaitės klyksmo įrašą.
Bet tai įvyks dar negreit.
Daug šturmovykų,prokurorų ir teisėjų iki to momento jau bus iškeliavę pas Abraomą atlikineti bausmės.

Violetiniams       2016-09-4 19:33

Ar jūs negalite, prieš spausdami “Skelbti”, perskaityti ką parašėte ir ištaisyti gausias klaidas? Ar ne gėda vėliau skaityti savo nesąmones? Baisiau už pirmos klasės mokinius rašote. Tik tokie mikro proteliai ir gali tikėti ta Venckienės iškrypėliška fantazija.

isitikinusi       2016-09-3 23:43

ir patys teisėjai su prokurotais,viena kalba oficialiai-kitą namuose…....manau bijo dėl darbo,nes lietuvoje nėra darbų -PAGRINDE VISKAS VIENOSE RANKODE-GORBIO PALIKTŪJŲ...O jau laikas -KEISTIS-JAUNIMAS NORI PERMAINŲ......BAISIAI SUVARGĘ ŽMONĖS LIETUVOJE DAUGUMA-NELAIMINGI-NA NĖRA JOKIOS ATEITIES,IR PERMAINŲ...vienas kitą žemina,kad pasijustų svarbesniais,pas mus auklėjimas,..per daug mažai laiko praėjo nuo žagrės…....TIKIUOSI,KAD EUROPOS SĄJUNGA PAPROTYS ,DĖL TEISĖSAUGOS,......GALĖTŲ IR PADĖTI,AKI KURIAS BYLAS TIETI,PASIKVIESTI JAUNUS ŽMONES TEISININKUS APMOKYTI-KAIP DIRBAMA DEMOKRATINĖSE VALSTYBĖSE…..

nuomon4       2016-09-3 23:36

AČIŲ,jums…SKAITAU,IR ŽIAURU DAROSI-BETEISIAI SAVOJE VALSTYBĖJE…....JEIGU IR TAIP TOLIAU BUS-NESULAUKSIM TEISĖSAUGOS-VERTOS DEMOKRTAINĖS VALSTYBĖS…IR KOL TEISĖSAUGA VIENAS PRIE VIENO SU RUSIJOS…...KITO KELIO NĖRA…TIK IŠVAŽIUOTI….DABAR ,KAI aiškina apie “auksinių” samčiųū isu kastuvėlias,ir lentelėm pirkimą ,viena aišku….koks ministras norės ,kad misisterijoje tokie gėdingi dalykai dėtusi-REIŠKIA ČIA GEROJI PRAKTIKA-SOVIETINĖ,NEATMETU GALIMYBĖS,KAD JI KIEKVIENOJE MINISTERIJOJE…JEI BŪTŲ PROTINGAS MINISTRAS ,VISKĄ BŪTŲ SUTVARKĘS PER DIENĄ,O DABAR VERTAS TIK ŽODŽIO ,KURĮ PASAKĖ lavrovas-PAMIRŠĘS IŠJUNKTI MIKROFONĄ-D…..........

Sigita       2016-09-3 16:12

Nesuprantu ,kaip tokie prokurorai teisejai nuteise NEKALTUS zmones Bali ziureti savo vaikams anukams I skis. Nejaugi prarado sazine prota gave pedofilu kysius.Visas pasaulis stebi siuos teismus ,ateis Jim’s atpildo Siena new jus ne amzini ...senatveje paths pusite kalejime.

Sta       2016-09-3 11:12

Pasigendu “vlad myzelio” kliedesių. Ar jis dar miega ? Negaus premijinių ....

Šaunuoliai advokatai       2016-09-3 10:12

Gerai sudirbo tą KGBistinį prokurorčiką. Ypač valio advokatui Aidui Venckui.

Net tarybiniai KGBistai reabilituodavo       2016-09-3 9:52

O mūsiškiai KGBistai? Nesulauksim.


Mano tėvą maždaug 1949 metai iš namų ižvežė KGBistai į svo būstinę ir kankino įvairiais būdais: verdavo adatas po pirštų nagais, kišdavo pirštus į plyšį tarp durų staktos ir varčios ir traiškydavo nagus,  savo kruvinom plaštakom iš už nugaros daužydavo per ausis, jau daugiau tėvo kančių ir nebeprisimenu, o tėvas neiškentes budelio izdevatelstvų paėmęs taburetę ant korios buvo pasodintas tvojo tam budeliui ir iššokęs pro langą bandė pabėgti bet kiti budeliai pradėjo šaudyti į kojas iš automatų ir suvarė į vieną koją 7 kulkas, pop to nuvežė į Alytų pas gydytoją Stasį Kudirką, kuris sudėliojo suskaldytus kaulusir po devynių mėnesių grįžo namo, galima sakyti, su sveika koja. Per tuos 9 mėnesius buvo paguldyti KGBistiniai informatoriai, kurie įvairiais būdais norėjo išgauti prisipažinimą kur slepiasi miškuose partizanai. Išsiaiškinę visą teisybę tėvas buvo KGBistų reabilituotas.
  O mūsų KGbistėliai nieko nežino apie nekaltų reabilitaciją. Bet, manau, ir jiems ateis atpildas.

Stasys       2016-09-3 8:21

Man stebint iš šalies atrodo, kad tai absurdo teatras. Galima pajausti, kad vis dar esame aname, kgbistų laikų amžiuje. Nesuprantu, klodėl tie žmonės tampomi, kažkuo tai kaltinami, kurpiamos neaiškios bylos ir tai jau 4 metai. Man pasirodė, kad kažkam labai reikia pinigų iš tų vargšų žmonių. Jie, matyt, buvo paimti pagal iš anksto sudarytą sąrašą, atseit, kaip pavojingiausi. Kam ? Kažkodėl prisiminiau pirmuosius rusų okupacijos metus ....  O gal visi tų teismų sprendimai yra numatyti iš anksto ir ne teismo salėje ? Gal tai ne “vienas dėdė nutarė” ? O anstolė nors ir neturėjo pasikabinusi lentelės ar užrašo, kas ji tokia.  nors privalėjo, bet vis vien buvo ryški ir žavinga su ta savo raudona sermėga ....

Linkiu stiprybės nukentėjusiems !

  Geros Dienos, mieli bičiuliai, gero savaitgalio !
Linkiu, kad ateitų ir pas mus tikras Teisingumas it TIESA !

Ale       2016-09-3 6:13

Susikurtų (mums abejingai stebint) troika ir teismų nebereikėtų... Pagarba teisiamiesiems, sveikatos jums.

patiko - "tariamoji nuosaka", bravo autoriui       2016-09-2 22:06

Po tariamos pedofilijos skandalo pareigų netekusi prokurorė skundžiasi Strasbūrui /delfi.lt


tariamoji nuosaka 2016-09-02 22:09 IP: 2.100.121.57
tariamos pedofilijos byloje tariamai buvo nuzudyti visi tariami liudininkai tariamai isskyrus tariama mergaites pardaveja tariama kirpeja stankunaite. Tariamai kol kas. Jau keli metai jums bando tai ikalti i galvas tariamos stankes gynejos lovatiese ir lachudra kuzia bei kitoks slamstas. Tariamai prigirdyto tariamo pedofilo uso gimines, tariamai mylintys stankes gimdytojai, tariamo tariamai nugalabyto aido gimine ir siaip begalybe visokiu tariamu idijotizmu ir absurdo pasaku sioje tariamai tariamoje lietuvos realybeje. Ir viso to realaus makabrisko chaoso rezultatas - visiskai reali tautos neapykanta esamai tariamai valdziai ir visai tariamai lietuvos valstybei.

 

R. Vatnikienė       2016-09-2 22:05

Rašykite kuo daugiau į Rusijos spaudą apie šį klaikų, kruviną susidorojimą su kovotojais prieš pedofilus Lietuvoje. Rusai pasiruošę ateiti jums į pagalbą, tik jiems reikia kuo daugiau įrodymų, kad lietuvių tauta jau yra pasirtžusi nuversti savo pedofilų valdžią ir jai reikia ginkluotos pagalbos.

tikrai ačiū Aušrinei       2016-09-2 21:58

tačiau reikia pažymėti, kad pas mus nėra nei padorios visuomenės ( visi privalėjome suvažiuot į Garliavą), nei valdžios, nei teisėsaugos…Nebėra valstybės o kažkokia kloaka. Niekada nepamiršiu Garliavos įvykių.
Haiku:
Geltona pieva
balta mergaitė bėga
bet ne Deimantė

Ačiū Aušrinei       2016-09-2 18:47

Balčiūnei už teisingą informaciją, kurios laukia visa padorioji, teisingoji Lietuva.Laisvas Laikraštis užšaldytas, nepraleidžia po tuo pačiu Aušrinės straipsniu klanui nepalankių komentarų, manau, kad ne tik man vienam. Ačiū  advokatui A. Venckui už nepalenkiamumą stovint TIESOS sargyboje, ačių už teisme baigiamojoje kalboje pateiktus NEGINČIJAMUS argumentus, kurie paliko prokurorą E. Palaimą be žado. Advokatas A. Venckus yra protingas, sąžiningas žmogus, gabus advokatas, kuris labai tiktų į Lietuvos Prezidento postą, būtų skriaudžiamų vargšų Prezidentas, kovojantis prieš korupciją. Pamąstyk, Lietuva.

Paralelės.       2016-09-2 18:03

Kai savanaudžiai,savimylos naciai vaizdavi gražų gyvenimą,kažkur žuvo žydai ir kiti.Kai norvegai vaizduoja gražų gyvenimą,klykia iš mamų atimami vaikai…Ką darys ateinančios partijos,kad grąžinti vaikus į Lietuvą?Tame tarpe ir Garliavos mergaitę?

TEISYBĖS       2016-09-2 16:48

dėlei reikėjo nuteisti ir pusę suskaldytos Lietuvos - visus tuos, kurie matė,kaip Mergaitė “išėjo” su biologine “savomis kojytėmis”...

pensininkas       2016-09-2 15:18

Gėda visai valdžiai - Prezidentei, Vyriausybei, Seimui ir Teismams.

Kokią propagandinę kampaniiją ruošia       2016-09-2 15:10

Tapinas ir koservatoriai su visom makaraitytėm ir pancerovais,skelbia delfi.Rinkimams.

Julius Puras       2016-09-2 14:41

Stiprybės visiems kaltinamiesiems. Aš tikiu Lietuva kad joje amžinai nekaraliaus mėsos partijos tokios kaip socialdemokratai konservatoriai darbiečiai tvarkiečiai valstiečiai ir t.t. ir nusikalstama teisėsauga bus pakeista o visi kaltinamieji susėja su Garliavos įvykiais bus realibituoti.

s.m.       2016-09-2 13:33

teisineje-demokratineje europineje LSSR manding baisiausias nusikaltimas yr stovejimas ar sedejimas privacioje valdoje jos savininkams leidus.
Todel privacioje valdoje nuo siolei reikia stoveti grieztai isitverus savo atsinesto suolo (bo savininkai gali tokio netureti), bet isitverto butinai per suolo viduri. Antraip desimc metu sunkiuju darbu kalejimo Dimitravo lageryje.

privati valda       2016-09-2 12:35

as savo kieme svenciu su draugais pazystamais ir staiga i mano kiema isiverziia visos lietuvos represines pajegos ir dar kaltina uz himno giedojima, baisiau nei stalinas, nei hitleris nebutu sugalvojes

Stiprybės       2016-09-2 11:58

visiems.

fašizmas, stalinizmas, putinizmas       2016-09-2 11:48

kokias dar žodžiais galime apibūdinti mūsų teisėsaugą?

Vijolė       2016-09-2 11:47

Ačiū. Gaila, kad nebuvau tuo metu Kaišiadoryse. 

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.