Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Teismai, Protestavusių piliečių persekiojimas

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla: antrosios instancijos nuosprendis

Tiesos.lt redakcija   2017 m. gruodžio 12 d. 23:36

42     

    

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla: antrosios instancijos nuosprendis

Trečiadienį, gruodžio 6 d., Garliavos šturmo byloje paskutinius taškus sudėliojo Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija – pirmininkas Rimas Švirinas, teisėjai Algirdas Jaliniauskas ir Viktoras Preikšas. Teismo kolegijos priimtas nuosprendis skamba taip:

Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Ričardo Gailevičiaus apeliacinį skundą tenkinti ir panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo (teisėjas Gintautas Kaulakis) 2016 m. spalio 6 d. išteisinamąjį nuosprendį.

Taigi, Garliavos šturmo stebėtojai pripažinti kaltais pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 231 straipsnio 2 dalį ir jiems paskirtos tokios pinigines baudos: Kęstučiui Dudėnui – 180 MGL (6778,80 Eur) bauda, Tautrimui Januševičiui, Žygimantui Bulotui, Alvydui Arnauskui, Erikui Kuktai, Rūtai Urbelienei, Žilvinui Paškevičiui, Sigitui Gudynui, Evaldui Staliūnui, Gediminui Aidukui, Giedriui Okuniui – po 150 MGL (5649 Eur), Gretai Knapkienei, Aušrinei Balčiūnei, Svajūnui Tamuliui – po 100 MGL (3766 Eur), Matui Morkevičiui – 20 MGL (teismas atsižvelgė, kad tuo metu jis buvo nepilnametis)

2017 m. spalio 31 d. posėdyje, suteikus paskutinį žodį kaltinamiesiems, S. Tamulis teismui pasakė: „Jei mane nuteisite, prašau savo nutartyje labai aiškiai išdėstyti, už kokias veikas esu nuteistas“.

Taigi, skaitau teismo nuosprendį ir viliuosi, kad teisėjų kolegija bus labai aiškiai ir sąžiningai indentifikavusi kiekvieno asmens padarytą veiką, pagrįstą labai aiškiais ir neginčijamais įrodymais. To tikėjosi ne tik teisiamieji, bet ir advokatai, įsitikinę, jog ši baudžiamoji byla iškelta už administracinės teisės pažeidimus.

Iš nuosprendžio: „nors visi išteisintieji neprisipažino padarę nusikaltimą, numatytą BK 231 straipsnio 2 dalyje, tačiau jų kaltę patvirtina žemiau aptartų įrodymų visuma“.

Skaitau „aptartų įrodymų visumą“, o tai yra liudytojų parodymai – juose S.Vaicekauskienė, G. Didžbalienė, E.Talailienė, R.Oželis, M.Gušauskas, D.Žukauskas, M.Kabašinskas, V.Rusakas, A.Nemand, D.Zlatkus, I.Visalga, S.Mataitis, V.Korobov, B.Bulanovas, S.Kolesnikov, R.Venskus, S.Kinderevičius, A.Miknevičius, R.Meškauskas, S.Mataitis, A.Meilus, E. Žiška, E.Pakutka, R.Ūksas, S.Santarovič teigia, kad 2012-05-17 prie namo Klonio gatvėje 5 stovėjo visa minia žmonių, kurie rėkavo, giedojo himną, dainavo, triukšmavo, stumdėsi, buvo susispietę apie namo terasą, kalbėjo maldas, gestikuliavo, keikėsi, buvo susispaudę, nenorėjo praleisti, buvo susibūrę, buvo neklusnūs, sudarė spūstį, neprasiskyrė, kai kurie užgauliojo antstolę, laikėsi vienas kito, tupėjo, trukdė antstolei praeiti, šaukė praleisti antstolę ir pan. Kai kurie pareigūnai liudijo: ištraukiau iš minios kažkokį vyrą, ištraukiau iš minios kažkokią moterį, tačiau teismo salėje neatpažino nė vieno žmogaus, tik antstolė įsidėmėjo K.Dūdėną. Daugelis liudytojų savo parodymuose paliudijo ir tai, kad žmonės antstolę praleido, jie nematė, kad antstolė būtų kaip nors stumdoma ar žalojama.

Taigi visi šie parodymai buvo duoti ne apie konkrečių 15-os teisiamų asmenų elgesį, o apie visus ten susirinkusius šimtą (gal ir daugiau) žmonių apskritai. Tai, kurie dabar yra, kurie?

Iš nuosprendžio: „Išteisintųjų kaltę patvirtina ir kita byloje surinkta medžiaga“:

- „Iš byloje esančio vaizdo įrašo, padaryto policijos pareigūno S.Mataičio 2012-05-17 matyti, kad įraše užfiksuoti susibūrę asmenų grupėje ties namo įėjimu ir susiglaudę, nepasišalina, susikabinę rankomis kaltinamieji K.D., Ž.B, M.M, S.T., T.J. bei kiti asmenys: R.Čiegis, P.Stonys, A.Tamulis, R.Radišauskas užstoję antstolei ir policijos pareigūnams praėjimą link namo. Dalis jų susiglaudė, susikabinę rankomis, nepaklūsta antstolės ir policijos reikalavimams pasitraukti, nepasišalina“. Tačiau pastarieji keturi asmenys nubausti tik administracinėmis bausmėmis.


- „Iš byloje esančio vaizdo įrašo, padaryto policijos pareigūno A.Meilaus 2012-05-17 matyti, kad įraše užfiksuoti žmonių grupėje priešais namą kaltinamieji S.G., K.D. Ž.B., Ž.P., E.S., M.M., T.J., A.A., E.K., R.U. bei kiti asmenys: J.Valiušaitis,  P.Stonys, J.Vaikšnoras, V.Stončius, D.Bulotienė“. Pastarieji taip pat nubausti tik administracine tvarka. Nors jie visi, pabrėžiu – visi, kaip nuosprendyje ir išdėstyta: „triukšmauja, kai kurie susikibę rankomis, susiglaudę, nepasitraukia, nepasišalina nuo įėjimo antstolės ir pareigūnų reikalavimu“.

- „Iš byloje esančio vaizdo įrašo, padaryto policijos pareigūno T.Juozapavičiaus 2012-05-17 matyti, kad vaizdo įraše užfiksuoti priešais namo įėjimą žmonių grupėje stovintys asmenys, tarp jų kaltinamieji E.K., T.J., G.A., M.M., S.G, G.O., Ž.B., Ž.P., A.B., K.D., bei kiti nustatyti asmenys D.Stonys, D.Bulotienė, A.Zadoržnij, V.Milevičienė, J.Vaikšnoras, V.Stončius, R.Čiegis, R.Radišauskas. Visi šie asmenys buvo policijos pašalinti iš žmonių grupės priešais namą ir išvesti“. Ir vėl tas pats – nors pats teismas traktuoja, kad visi elgėsi vienodai, tačiau paskutiniai aštuoni nubausti tik administracine tvarka.

Toliau iš esmės viskas kartojasi – E.Žiškos, E.Pakutkos, R.Ūkso, S.Santarovič darytuose vaizdo įrašuose tas pats – Kauno apygardos teismas įvardija apie žmonių grupėje esančių ne tik kaltinamųjų, bet ir nubaustųjų administracinėmis baudomis bei kitų asmenų vienodai atliekamas, analogiškas veikas. Tačiau, teismas šią filmuotą medžiagą vertina kaip įrodymą, kuris įrodo, kad vieni asmenys – nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, o kiti – trukdė antstolės veiklai. Todėl vieni ir buvo nubausti administracine tvarka, o kitiems iškeltos baudžiamosios bylos. Teismas sako: „Šie vaizdo įrašai, kuriuos prokuroras pagrįstai įvertino kaip pagrindinius (čia ir toliau išryškinta autorės – red. past.) išteisintųjų kaltės įrodymus, paneigia išteisintųjų parodymus“.

Toliau dar įdomiau:

„...Antstolė prisistatė, pranešė, kad bus vykdomas teismo sprendimas perduoti vaiką motinai ir prašė netrukdyti tai padaryti ir leisti praeiti prie namo, tačiau žmonės nepraleido praeiti iki namo durų. Tada policijos pareigūnai balsu ir per garsiakalbį prašė žmonių atsitraukti, padaryti praėjimą prie namo, žmonės buvo perspėti, kad vykdytų teisėtus policijos pareigūnų reikalavimus….“ Galvojau, kad galbūt aš neteisingai supratau, kas turima omeny, kai taip kalbama apie garsiakalbį, tačiau toliau tekste randu dar vieną įdomų sakinuką: „Kaip patvirtino ir aukščiau aptartų vaizdo įrašų duomenys, pareigūnas R.Oželis per garsiakalbį pasakė, kad trukdymas vykdyti teismo sprendimą bus laikomas nusikalstama veika, šis tekstas aiškiai girdimas. K.Dūdėnas stovi netoli, be to, kitus šio pareigūno žodžius jis teigė girdėjęs, todėl darytina išvada, jog ir įspėjimą apie atsakomybę žinojo“. Tai suglumino. Peršasi mintis, kad tekstas tarsi tyčia suveltas taip, jog atrodytų, kad žmonės kuo aiškiausiai girdėjo jiems antstolės bei pareigūnų duodamus nurodymus, nes buvo kalbama per garsiakalbį, iš arti. O ir nutartyje ne vieną kartą pabrėžiama, kad žmonėms „R.Oželis yra matomas ir gerai girdimas“. O apie faktą, kad iš tiesų garsiakalbis buvo už gerų 20 metrų policijos automobilyje ir jis buvo įjungtas tik vėliau, nuosprendyje net neužsimenama. Ir todėl teismas daro išvadą: visa himną giedanti ir „Lietuva“ skanduojanti minia ... turėjo gerai girdėti, kas jiems sakoma. Tačiau labiausiai trikdo mintis, kad teisėjai taip teigia dar ir todėl, jog žiūrėdami įrašą, padarytą arti nurodymus duodančio žmogaus, nel labai gerai viską girdi, nors teismo pareiga taip apklausti turėjo išsiaiškinti, ar tuos nurodymus girdėjo teisiamieji… Tačiau įrodymų, paneigiančių kaltinamųjų žodžius, nenustatyta jokių...

Pasak teismo, tų penkiolikos asmeninę kaltę įrodo jų nenuoseklūs parodymai: „Kiti išteisintieji taip pat buvo nenuoseklūs savo parodymuose, visi teigė, kad negirdėjo pareigūnų perspėjimų pasitraukti, netrukdė antstolei praeiti link namo durų, su ja kontaktų neturėjo, jos nelietė, nestumdė, nei jai nei policijos pareigūnams užgaulių žodžių nesakė, todėl nesuprato, kodėl būtent jie buvo ištraukti iš minios ir sulaikyti, tačiau tuo pačiu visi nurodė, kad ant praėjimo ir prie įėjimo į namą žmonių buvo daug, visi stumdėsi, kai kurie stovėjo susikibę rankomis, žmonės patys nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų antstolė ėjo kartu su policijos pareigūnais, ir jie (išteisintieji) suprato, kad reikia pasitraukti ir praleisti antstolę, tačiau nebuvo kaip, nes buvo spūstis“. Taigi, tai, kad išteisintieji savo parodymuose tuo pačiu liudijo, kad jie netrukdė anstolei ir kad prie namo buvo spūstis, ir įrodo jų kaltę. Nes, teismas iš to daro išvadą, kad būtent šitie žmonės ir buvo… spūstis. Todėl ir buvo sulaikyti. Kas gali būti akivaizdžiau… „Akivaizdu, tą patvirtina vaizdo įrašai, kad policijos pareigūnai, siekdami kuo operatyviau ir optimaliau įvykdyti savo pareigas, nuo praėjimo link namo ir jo durų pašalino labiausiai trukdžiusius asmenis, t.y. išteisintuosius, o kadangi visi buvo įspėti dėl baudžiamosios atsakomybės už tokius neteisėtus veiksmus ir niekas savanoriškai nesitraukė, jie buvo sulaikyti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn“, – rašoma toliau. Bet juk sulaikyti buvo ir tie, kurie vėliau nubausti administracinėmis baudomis.

„Tai, kad kiti greta buvę asmenys nepatraukti baudžiamojon atsakomybėn, savaime nedaro išteisintųjų veiksmų nenusikalstamais, esant juose akivaizdžiai jiems inkriminuojamo nusikaltimo sudėties požymių visumai, – toliau dėsto Kauno apygardos teismo kolegija. – Iš visų aptartų įrodymų matyti, kad visi baudžiamojon atsakomybėn patraukti asmenys atliko panašius, praktiškai tapačius veiksmus – visi jie stovėjo minioje ant praėjimo į namą ir prie namo durų, paprašius antstolei pasitraukti nuo praėjimo, šių reikalavimų nevykdė, policijos pareigūnams pareikalavus nepakluso, trukdė antstolei praeiti ir ją praeinančią stumdė.... Įvertinus aptartą, darytina išvada, kad visiems išteisintiesiems kaltinimai suformuluoti pagal nustatytas faktines aplinkybes – jie visi bendrai atliko tapačius veiksmus, ir tokius išteisintųjų veiksmus kolegija vertina kaip smurto ir prievartos naudojimą ir tai negali duoti pagrindo išvadai, kad kaltinimai jiems nebuvo individualizuoti“, – tokiu būdu neva individualizuoja kaltinimus kiekvienam atskirai Kauno apygardos teismo kolegija. Tačiau juk administracinėmis baudomis nubausti elgėsi lygiai taip pat.

Perskaičiusi Kauno apygardos teismo nuosprendį, taip ir nebesupratau, kurie čia įrodymai ir ką įrodo. Ar kaltinamųjų kaltę įrodo liudytojų duoti parodymai, kuriuose liudijama, kad tą rytą stovėjo apie 100 žmonių ir visi bendrai kai ką neva nusikalstamo veikė? Ar tie įrodymai su vaizdo medžiaga, kurioje pats teismas detalizuoja, kad prie namo stovinti žmonių grupė kai ką bendrai nusikalstamo veikė, – ne tik tie, kurie dabar teisiami, bet ir tie, kurie nubausti administracinėmis baudomis, ir tie, kurie niekaip nenubausti. Ar vis dėlto „darymas bendrai“ reiškia „individualiai“? Ir kokiu būdu teismas atskyrė, kad vienodai besielgę žmonės – vieni nevykdė teisėtų policijos pareigūnų nurodymų, o kiti trukdė antstolio veiklai? O gal yra dar kažkas, kas slypi tarp eilučių, kažkas, ką turime nuspėti, įsivaizduoti, suprasti?

Man labai patinka kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį per Baltijos televiziją transliuojamas pagal dokumentinius faktus sukurtas prancūzų serialas „Kas žudikas“. Jame tikri įvykiai, tikros istorijos, tikri teismai ir tikri nusikaltėliai bei aukos. Be galo įdomu žiūrėti, kaip dirba profesionalai – nagrinėjama kiekviena detalė, aplinkybė, kiekvienas įrodymas. Ir jame, jei kyla nors mažiausia, nors menkiausia abejonė dėl įtariamojo kaltės, jis išteisinamas. Nes įrodymų trūkumas, jų nepagrįstumas ar abstraktumas vienareikšmiškai kalba įtariamojo naudai. Geriau išteisinti, nei nuteisti neteisingai.

Čia viskas kažkaip atvirkščiai. Pagal tuos pačius, bendrus prokuroro R.Gailevičiaus kaltinimus – vieni žmonės nusikalto lengvai, o kiti – sunkiai. Ir nors kaltinimai suformuluoti visiems bendrai, tos pačios veikos buvo įvertintos skirtingai. Teismas net nesivargino konkrečiai detalizuoti, kokius gi iš tiesų nusikalstamus veiksmus atliko kiekvienas išteisintasis atskirai. O turėtų, nes byla – juk baudžiamoji. Pagal teismo sprendimą,  „bendrai“ reiškia ir „individualiai“. Todėl už tuos pačius analogiškus veiksmus žmonės ir buvo nubausti skirtingai – ne bendrai.

Daugiau apie šia bylą – kitose Tiesos.lt publikacijose:

Aušrinė Balčiūnė. Teismo verdiktas: Lietuvos Respublikos vardu…

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Antroji dalis: kalba advokatai

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Pirmoji dalis: prokuroras reikalauja bausmių

Teisėjas G. Kaulakis atidėjo politinę Garliavos smurto liudininkų bylą

Politinis teismų procesas. Aušrinė Balčiūnė: ką aš pamačiau prokuroro R.Gailevičiaus atrinktoje vaizdo medžiagoje

Aušrinė Balčiūnė. Politinių teismų procesas tęsiasi: keletas pastebėjimų iš nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausos

Aušrinė Balčiūnė. Policijos vadų liudijimai politiniame teisme: per instruktažą mums sakė, kad asmenų grupė Garliavoje gali susideginti

Aušrinė Balčiūnė. Lietuvos pareigūnai paliudijo: „Žmonės Klonio gatvėje kažką dainavo…“

Aušrinė Balčiūnė. „Vyties“ rinktinės pareigūnas teisme: „Garliavoje žmones ėmiau, nes ir kiti juos ėmė“

Aušrinė Balčiūnė. Pareigūnas: „Mes antstolei nuėmėme psichologinį spaudimą“

A.Balčiūnė. Klausantis Garliavos šturmo garso įrašo žurnalistas N.Povilaitis nesitvėrė juokais, o aktorė E.Žebertavičiūtė nepaliaujamai braukė ašaras

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (II)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (III)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (IV)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (V)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (VI)

Politinis teismų procesas tęsiamas: valdžia prieš smurto Garliavoje liudytojus

Aušrinė Balčiūnė. Trumpai apie Garliavos šturmo liudytojų bylą: mūsų jau mažiau

Aušrinė Balčiūnė. Vargas dėl a.a. Vido Petraičio

Aušrinė Balčiūnė. Lenkų sirgaliai aikštėje šlapinosi, bet nebuvo reikalo juos sulaikyti…

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo liudytojų byla: kalba kaltinamieji

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla: kaltinamieji kalba toliau

Violeta Milevičienė. Stebėtojos užrašai, arba Kodėl nestovėjai po medžiu?

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla: nebeegzistuojantis straipsnis perkvalifikuotas į sunkesnį

Aušrinė Balčiūnė. Byla tęsiasi…

Aušrinė Balčiūnė. Byla perskaityta. Prasideda baigiamosios kalbos

Aušrinė Balčiūnė. Byla perskaityta. Bet posėdis neįvyko

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Pirmoji dalis: prokuroras reikalauja bausmių

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Antroji dalis: kalba advokatai

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo liudytojų byla tęsiasi – antros instancijos teismas pakartotinai tiria įrodymus

Aušrinė Balčiūnė. 2017 metų spalio 31-oji: paskutinis Garliavos šturmo liudytojų politinės bylos teismo posėdis

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Manau       2018-05-31 13:03

Jei AT teisėjai nepanaikins Kauno korupcinių (nežiūrint kokia išraiška) diletantų
nuosprendžio, tam yra EŽTT. Žmonės ryžkitės, nes jūs nieko blogo nepadarėte, bet paskelbtumėte kokie Lietuvos teismai ir teisėjai, kaip vedamos bylos, svarbiausia pedofilijos byla…

Andriukas dviratukas       2017-12-13 15:47

Apgailėtinos valdžios aukos. Jums patinka būti aukomis amžinai ir tuo girtis.
Andriukas dviratukas jūs išgelbėjo:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Gintautas Kaulakis
Jūs mane nutylite:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/politinis-teismu-procesas-tesiasi-kauno-apygardos-teismas-toliau-tirs-1#likee_c_132778
Ten rašote, kad apie Kaulakio (ir kitų pareigūnų) nusikaltimus pranešiau Teisėjų veiklos vertinimo komisijai:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/krescencijus-stoskus.-gyvenimas-tik-cia-ir-dabar#likee_c_135177
Bet nutylite, kad tai ir pranešiau.
Ten miniu kurie iš jūsų vis labiau tylite.

...Ir grįžtate prie amžinų raudų.

Aš jums laimėjau bylą pirmoje pakopoje pas teisėją Kaulakį.
O jūs, tylėjote, ir išgraibėte pralaimėjimą iš išsižiojėles pergalės nasrų.

Kodėl aš 1 padariau daugiau negu visų jūsų tinginiai, apsimetėliai advokatai?
Kai kurie, jūsų, o gal net dauguma nesidomi byla. Viską paliko tiems advokatams. Nors perspėjau, kad advokatai blogi.

Jūs net nuosavą, “violetinę” partiją pasidarėte… Bet ir tą paleidote vėjais:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Drąsos kelias

Juk ta partija buvo Seime. Jau senai galėjote atstatydinti nusikaltėlių dangstį nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#prezidentė Grybauskaitė apkalta
Juk senai viską paruošiau. Jau senai “liaudies priešų” pulkai baladojasi prie apgultos nusikaltėlių irštvos Prezidentūros vartų ir tik vis amžinai laukia ženklo pulti…
Jūs vis nusisukate nu savo Viešpaties-išganytojo ir vis tęsiate seniausią Lietuvio amatą...

Bet Viešpatis neapleis jūsų, kad ir kaip paklydę būtumėt. Nes žiauru kankinti gyvūnus, net ir tuos, kurie nenori išsigelbėti.
Žiauru ir palikti laisvėje budelius, melagius, klastūnus.

Skleiskite tą viešpaties žodį:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#skleisk
Netylėkite… o šaukite apie jį taip garsiai, kaip kad mokate šaukti apie tokias mielas sau savo kančias…

Jau senai yra ir angliškas Viešpaties žodis:
http://andrew.saugokmedi.lt
Tik imk ir naudok, kaip čia svajojate.
Siųskite jį jo vietininkui Žemėje popiežiui, kad vengtų lankyti velnio valdžią, kad prakeiktų ją, kai atvažiuos į Lietuvą.
Bet jūs vėl ir vėl nusisuksite nuo savo išganytojo ir pulsite į glėbį savo stabams: budeliams. Nes taip ramiau ir “saugiau”. - “Neišsišokti”.

Radijoms ir toms, ir kitoms visokioms jau rašiau. Jų nedomina. Juos domina tik tariamai teisingos žinios iš tariamai teisingo savų žmonių rato. O žinia, kad Lietuvos valdžia yra nusikaltėliai jiems atrodo kažkokia neteisinga, piktybinė, šmeižtas. Jie jas vadina spamu.
Bet ir jūs rašykite. Kuo rašytojų daugiau, tuo geriau. Siųskite nuorodas į mano puslapį. Ir nuo savęs ką pridėkite. Kas negeba, kvailas, ar neraštingas, kaip dabar patrauklu, (”madinga”) ir “pažangu”, pridėkite tik kryžiuką, pavyzdžiui tokį:).

ir vėl "principingumas"       2017-12-9 17:03

O kaipgi STT žiūri į šią istoriją? Juk pasiklausius telefoninių pokalbių ten daug kas išlįstų. Ir, be kita ko, tai - ir korupcinė istorija.

vilnietis       2017-12-9 15:00

Tai matyt LTSR teisėjų ir prokurorų dovana Lietuvos šimtmečiui

Trečias pasaulinis jau ant nosies       2017-12-9 13:17

Ir kaip reikės elgtis fronte pamačius stribą?

Nesuprantu,       2017-12-9 11:28

kodėl baudžiamosios bylos,net jei nepakluso pareigūnų reikalavimams?Kiek bylų iškelta tiems,kurie prigėrę,sulaikant policijos darbuotojams ne tik priešinosi,bet ir kam įspyrė,kam antpečius nuplėšė,ar kepurę nudaužė?Nesuprantu teisėjų,labai jau panašu,kad teisybę rašo daugelis komentatorių,kad tokiose bylose,kaip “bosui"reikia,taip ir bus.Išvada;mūsų teisėtvarka - SUPUVUSI.

Algimantas       2017-12-9 9:55

Policija smurtavo kaip sovietinis OMON-as, ką yra užfiksavusios vaizdo kameros, o teisia smurto aukas.

Knygnešys Kazys Gabriūnas yra parašęs:
Kad ne ant šio svieto,
Tai ant Dievo Sūdo
Negalės nuslėpti
Nei menkiausio grūdo.

Lietuvoje ryškiai per daug pinigų       2017-12-9 9:43

Užtenka net tam, kad bet kokia kaina pateisinti išprotėjusios temidės tarnų egzistavimą.

jeigu       2017-12-8 23:21

pensininkas surinko 47:1 tai parodo iki kokio marazmo nusiritot.  Kas per publika čia susirinko?

Šie       2017-12-8 23:05

teisėjai padarė baisius dalykus. Todėl amžiams pasirinko tamsą. Koks sužeistas ir bevalis žmogus turi būti, kad pasirinktų tokius nusikaltimus daryti. Juk jei nesigailės ir neatpirks savo tamsių darbų, amžiams neteks gyvybės. Pats baisiausias praregėjimas po mirties.

Apie tokius prokurorus,       2017-12-8 20:31

teisejus, kurie yra priklausomi,o ir nuosprendziu turini reikia glaustai ir profesionaliai isversti i anglu k. ir talpinti BBC , FOXNEWS puslapiuose. Pasiusti i JT Zmogaus teisiu komiteta keliais egzemplioriais. Tyleti NEGALIMA. N.Venckiene JAV, tikiu, nesedi sudejusi rankas - jai toks teismo sprendimas yra puikus ginklas del VAIKO. Tai yra Lietuvos pedofilu stogo byla. Aisku, kaip diena - tik pedofilai ginsis iki nekaltuju uzkapojimo negyvai. O Prezidente, kaip lesbe, jie jau seniai pakabino, kad ir su Kaziliunienes sumusimi Briuselyje ir t.t. Lietuvos tragedija homoseksualizmas, liberastai valdzioje ir sukomunisteje TS partijos nariai. Niekam Lietuva neberupi. TRAGEDIJA!

Klausimas       2017-12-8 18:20

Jeigu byla - politinė, ar galėjo nuosprendis būti kitoks, kol bylos organizatoriai nėra praradę politinės valdžios?

>Ta nelemta ryta       2017-12-8 16:19

Tas pargriautas į tarpukojį automatu daužytas vyriškis gavo didžiausią iš visų baudą. Ligos istorijoje įrašyta: buitinė trauma (gydytojas prisipažino, kad kitaip rašyti negali, ir kad keliskart skambino iš policijos ir liepė jo nepriimti). Dar įrašyta, kad vartoja narkotikus, kad būtų aišku, kodėl jis nerūko ir negeria.

erikasas       2017-12-8 16:09

stalinistinis teisingumas.parazitai su teiseju mantijom teisingumo deivei isbade akis ir ausu bugnelius,vandalai.

Kas organizavo Garliavos sturma,       2017-12-8 14:37

kad si organizuota mergaites isplesima is namu tyre Kauno apygardos prokuraturos ORGANIZUOTU nusikaltimu ir KORUPCIJOS tyrimo skyriaus prokuroras?
Ar tai ir yra tiesioginis to korupcinio skyriaus darbas, ar tik kedes uzimtumas ir nepriklausomybes turejimas persekiojimui? Baisu yra tai, kad gen.prokurorui irgi tas tinka.Beje, tai kurgi vis pradingsta kiekviename Seime pasizadejimai ivesti prokuroro generalisium?
Isvada po teismo sprendimo, mano nuomone : Tvarka kaip baznycioj, svara kaip sikenycioj.

Julius       2017-12-8 14:03

Nėra Lietuvoje teisingumo. Nuteisti nekalti žmonės.

dabar reik kreiptis       2017-12-8 12:26

I Europos teisma ir tegu visi isgirsta apie ,tokias bylas,mano nuomone

> pensininkui       2017-12-8 7:59

nežadink tuščių vilčių žmonėms, nes ten sėdi tokie patys, bus tik tuščias laiko gaišinimas, nervų gadinimas ir pinigų švaistymas.

Ta nelemta ryta       2017-12-8 3:33

maciau kas vyko per TV.Be smurto pries vaika ,kameru nusukinejimo ,zmoniu gasdinimo buvo irasytas momentas kaip pargriuvusi senyva vyriski dauzo ginklo buoze.Kada bus to pareiguno teismas ? Ir nuo kada Himno giedojimas -nusikaltimas ?Matosi,kad Lietuvoj sito klausimo niekas neisspres.Bet butu gera medziaga filmui sukurti…Labai uzjauciu nekaltai nuteistuosius.Primena sena stalinistiniu laiku anekdota-uz ka tiek gavo ? Uz nieka…Butu uz ka-butu gave iki gyvos galvos.

...........       2017-12-8 1:08

Šitie banditėlių patarnautojai mano, kad jie kažką nuteisė, jie save aukščiausiam teismui pasmerkė, iš kurio jokiomis babkėmis neatsipirksi. Va tada ir pamatysim kas ko vertas.

Nujauciu,       2017-12-7 22:28

kas tais pinigais pasinaudos,neteks gyvenimo prasmes,verks kruvinom asarom,prasis Dievo pasigailejimo ir atleidimo.

Prie Grybauskaitės       2017-12-7 21:41

netekom apie milijioną gyventojų.

nuomone       2017-12-7 21:05

nieko keisto, visi trys is Kauno apygardos teismo teisėjų buve furmanaviciaus kolegos. Gal net i tailanda kartu pavazinedavo atostogauti.

21 val. kasdien       2017-12-7 20:52

per POLONIA TV kasdien rodo kokį pasipriešinimą Teismų reformai organizuoja teisėjų klanas susidėjęs su tusko Platforma obyvatelska. kokia nuožmi vyksta kova. Pažiūrėkit kad ir šiandien POLONIA TV 21 val.

Tie teisejai       2017-12-7 20:45

turi galinga stoga:Grybauskaite,Pasili ir t.t.

o štai       2017-12-7 20:33

Estija išlydėjo sovietinius teisėjus į pensiją 1994 m.

po sėkmingų rinkimų       2017-12-7 20:30

Po sėkmingų 2010 m. rinkimų Fidesz gavo konstitucinę daugumą ir per ketverius metus priėmė beveik 860 įstatymų ir jų pataisų bei naują konstituciją.
Svarbiausi įstatymai ir pataisos bei pasiekimai:
1. V.Orbanas nacionalizavo privačius pensijų fondus (kurių vertė apie 14 mlrd JAV dolerių) ir įvedė specialius mokesčius bankininkystei, energetikai, mažmeninei prekybai ir telekomunikacijoms, sumažindamas komunalinių paslaugų įmonėms, kurių dažna priklausė užsieniečiams, sąskaitas;
2. Grąžinta TVF paskola;
3. Apribotos konstitucinio teismo galios. Negali turėti jokios įtakos įstatymams, susijusiems su šalies biudžetu;
4. Teisėjų pensijinis amžius sumažintas nuo 70 iki 62, taip keičiant senus kadrus ir įsileidžiant daugiau jaunimo;

Tyla       2017-12-7 20:22

    Susidaro vaizdas, kad už tylą ir teismų  “teisybę” Lietuvos valdžiai in corpore buvo sumokėta daug milijonų...

ruskelių pakalikų kerštas       2017-12-7 19:33

ruskeliai labai siunta, kad pasaulis nenori matyti banditiškų sportininkų olimpiadoje.
tai iš pasiutimo visais frontais keršija - o teisėjūkščiai tai ruskelių šunyčiai pagal KGB liniją.

Voveruška       2017-12-7 19:22

Valstybės Jubiliejų švęskime linksmai!

Tomas       2017-12-7 19:14

Ar nors vienoje nuotraukoje matėte mušamus smogikus,visur žmonės ant žemės trypiami.Tai negana,kad prilupo,tai dar baudom apdėjo už nieką.Va tai teisingumas po litovskii.Žmonės eikit iki galo ,o paskui į europos teismą,jei toks dar bus.

pensininkas       2017-12-7 18:00

dar galima skųstis Aukščiausiajam Teismui, jei šis priims ir tik po to Europos teismui.

Ryt'as       2017-12-7 16:55

vakar , klausydamas skelbiamą nuosprendį , atkreipiau dėmesį į kelias detales - teisėjas ( neprisistetė , jo pavardė man nežinoma )  , skaitęs nuosprendį -                                    1.nepakėlė akių į salės , kurioje buvo apie 40 žmonių , pusę        2. Skaitomo teksto lapus vartė drebančiomis rankomis               3. Po nuosprendžio paskelbimo spruko iš salės (tiesiogine prasme )    4. Skirtingą baudų dydį paaiškino skirtingu smurto panaudojimo (nepasakė  pries ką ? ) lygiu
Tokioje , tad , lietuvoje gyvename ( jau kartais pagalvoju , kad net nebegaliu šios žemės dalies pavadinimo rašyti iš didžiosios raidės )

 

 

 

 

Marginalas       2017-12-7 16:42

Bus “nurodymas iš viršaus” - bus ir megalitai (MGL), t.y. jau megaeurai!

Nešvari       2017-12-7 16:28

valdžia tiesiog priversta kiekviename žingsnyje naudoti klastą ir brutalią jėgą. Tai diktatūrų ir autoritarinių režimų kelias. Tai civilizacijos akligatvis. Tai degraduojančių, nykstančių ir skurstančių visuomenių kelias.

stalinizmas gyvas ir viešpatauja       2017-12-7 15:37

leninizmas irgi
marksizmas irgi
putinizmas irgi
kgbizmas irgi
stribizmas irgi

Vinis       2017-12-7 15:26

Tai Lietuvos GĖDA! Tie, kurie kurpė tas bylas patys yra nusikaltėliai. Jie turės už tai atsakyti, senaties jų veiklai nebus!

akivaizdu       2017-12-7 15:12

Šitiek ,,juodvarnių” buvo suėję, šitiek išlaidų patirta. Reikia kažkaip susigrąžinti išlaidas. Man tik tokia išvada peršasi.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2017-12-7 15:11

NENUSTEBINO, Lietuva yra okupuota dabar, todėl yra naikinamas teisingumas teismuose, įstatymuose, LR KT nutarimuose, Valdžios sprendimuose ir t.t. Taigi Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį sutinkame OKUPUOTI. O kada sužinosime, kaip gyvena Klonio mergaitė, kurią Skvernelio BANDITAI neteisėtai pagrobė ir praktiškai SUŽALOJO, nes kaip sakė teisėjas Cininas, jos atmintis yra IŠTRINTA. Kas atsakys už šitą nusikaltimą. Kas atsakys, už tai, kad Skvernelio BANDITAI, panašiai kaip Rainių miškelio BUDELIAI, parsiguldę vyriškį žalojo jo lytinius organus šautuvo buože, na ir t.t. ir t.t. ir t.t. ir taip be galo. Jėgos panaudojimas prieš Klonio mergaitę buvo akivaizdus, o teismas to neleido. Taigi ne teismo sprendimas buvo vykdomas, o vykdomas banditiškas pagrobimas.

Nobelio       2017-12-7 14:32

taikos premijos laureato JAV prezidento Jimmy’io Carterio žodžiai skirti teisei ir teisininkams: „The law is not the private property of lawyers, nor is justice the exclusive province of judges and juries. In the final analysis, true justice is not a matter of courts and law books, but of a commitment in each of us to liberty and mutual respect“.
Vertimas:
Teisė nėra teisininkų nuosavybė. Teisingumas nėra „išimtinė“ teisėjų ar prisiekusiųjų sritis. Teisingumas – ne teismų ar teisės veikalų reikalas, o kiekvieno iš mūsų atsidavimas laisvei bei abipusei pagarbai.

Žmonės, tai ką darysit       2017-12-7 14:27

su tokia teisėsauga ir teisėtvasrkos klerkais? Ir tap tyliai sutiksit su tokiais kaltinimais? Mano manymu turit kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą.

"teisingumo" buldozeris       2017-12-7 14:26

galutinai sutraiske teisinguma. Niekuom sioje valstybeje nebetikiu.

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.