Aušrinė Balčiūnė. Pareigūnas: „Mes antstolei nuėmėme psichologinį spaudimą“

Tiesos.lt redakcija   2015 m. balandžio 23 d. 18:34

19     

    

Aušrinė Balčiūnė. Pareigūnas: „Mes antstolei nuėmėme psichologinį spaudimą“

Po gana netrumpos pertraukos, 2015 m. balandžio 13 dieną, Kaišiadorių teisme įvyko eilinis Garliavos šturmo liudytojų teismo posėdis. Posėdis vyko nedalyvaujant vienam iš teisiamųjų, atsiuntusiam prašymą bylą nagrinėti be jo, kadangi dėl rimtų priežasčių posėdyje dalyvauti negalįs.

Pirmasis liudijo Vitalijus Pocevičius, buvęs policijos pareigūnas, šiuo metu esantis pensijoje. Pareigūnas pasakojo, kad buvo sudarytas priemonių planas, atliktas instruktažas, šturmo metu buvo vienas iš vadovų. Atvyko anksti iš ryto, kieme pamatė daug žmonių, skaičiaus nežinąs. Pareigūnas teigė, jog daug ko nebepamenąs, į smulkius klausimus atsakyti negalįs. Bet pamenantis, kad žmonės buvo apsijuosę vėliavomis, užbarikadavę praėjimą, stovėjo taip, kad pareigūnai negalėjo patekti į namą. Paties dislokacijos vieta visą laiką buvo gatvelėje.

„Mačiau akivaizdų pasipriešinimą, neleidimą vykdyti nutarties“, – teismui liudijo V.Pocevičius.

Teisėjas: Minėjote, kad buvo pasipriešinimas. Kaip jis pasireiškė?

V. Pocevičius: „Jeigu neleidžia patekti antstolei į tą vietą, kurią reikia…

Teisėjas: „Ar jūs matėte, kur antstolė ėjo?“

V. Pocevičius: „Ne, ten buvo pakankamai daug žmonių, iš gatvelės buvo sunku įžiūrėti“.

Pareigūnas matė antstolę kieme, girdėjo tekstą iš ruporo „Prašome netrukdyti…, prašome leisti vykdyti…“, kurį, pasak V.Pocevičius, turėjo girdėti visa Garliava. Teisėjui paklausus, ar atpažįsta nors vieną žmogų iš salėje esančių, atsakė, kad ne.

Adv. A.Novikovas: „Jūs minėjote, kad matėte akivaizdų pasipriešinimą, o kai teismas dar kartą perklausė, jūs negalėjote paaiškinti. Tai ar jūs nesilaikote tos pozicijos, kad matėte akivaizdų pasipriešinimą?

V. Pocevičius: „Mano supratimu buvo pasipriešinimas, nes nebuvo leista antstolei, pareigūnams vykdyti nutarties“.

Advokatui pabandžius suprasti, gal V.Pocevičius apie akivaizdų pasipriešinimą pasakė nesąmoningai, pareigūnas atkirto, kad sąmoningai. Tuomet advokatas paprašė detalizuoti pasipriešinimo veiksmus.

Buvęs pareigūnas detalizavo: „Trukdymas patekti į vietą ir yra pasipriešinimas“.

Adv. J.Ramoškienė: „Jūs minėjote, kad pareigūnai buvo pakviesti įvykdyti nutartį. Kas turėjo vykdyti nutartį?“

V.Pocevičius: „Nutartis vykdo antstolis“.

Advokatei paklausus ar jis turėjo padėti kitiems pareigūnams, V.Pocevičius pasakė, kad visi pareigūnai turėjo užtikrinti viešąją tvarką kieme. Advokatei pasidomėjus, ar namo kiemas yra vieša vieta, įsikišo teisėjas G.Kaulakis ir pasakė, kad tai yra vertinimas aplinkybių ir šį klausimą vertins teismas ir tik teismas.

Adv. A.Venckus: „Ar būdamas gatvėje matėte, kur yra antstolė ir ką ji darė?“

V.Pocevičius: „Sunku buvo įžiūrėti… ten buvo mišrainė“.

Adv. A.Venckus: „Kaip jūs nusprendėte, kad kieme esantys žmonės neleidžia jai praeiti, jeigu jūs jos nematėte?“

V.Pocevičius: „... todėl, kad pakankamai ilgai reikėjo laukti, kol ji pateko į vidų. Ten buvo košeliena…“

Adv. A.Venckus: „Ar kieme susirinkę žmonės turėjo praleisti pareigūnus patekti kažkur?“

V.Pocevičius: „Turėjo ir privalėjo. Per ruporą gerą pusvalandį buvo aiškinama – prašom netrukdyti… Man buvo tenai viskas labai aišku“.

Adv. A.Venckus: „O kur tie pareigūnai turėjo patekti ir kokiu pagrindu?“

V.Pocevičius: „Nepamenu“.

Adv. A.Venckus: „Tai jeigu nepamenate, tai kaip galite teigti, kad jiems kažkas trukdė?“

V.Pocevičius: „Aš neprivalau po dviejų metų, man visiškai tai neberūpi…“

Adv. A.Venckus: „Man klausimai kyla iš jūsų pasisakymų. Ar galima sakyti, kad buvote Klonio gatvėje, matėte daug žmonių ir manote, kad jie nepraleido antstolio?“

V.Pocevičius: „Pagrindą pasakėte“.

Adv. A.Venckus: „Ar tą dieną matėte kažkokį žmogų, į kurį pažiūrėjus būtų aišku, kad tai antstolis ir vykdo teismo sprendimą?“

V.Pocevičius: „Be abejonės“.

Adv. A.Venckus: „... kaip išsiskyrė tas žmogus, kad aš pažiūrėjęs galėčiau suprasti, kad tai yra antstolis. Apranga, užrašas…?“

V.Pocevičius: „...pakako uniformuotos policijos…“

Adv. A.Venckus: „Aš apie antstolį klausiu..“

V.Pocevičius: „Mano supratimu visiems buvo aišku. Informacija visą laiką buvo skelbiama…“

Adv. A.Venckus: „Pagal tai žmonės turėjo suprasti, kas yra antstolis?“

V.Pocevičius: „Pagal elementarią informaciją“.

Adv. A.Venckus: „Įvardinkite tą elementarią informaciją“.

V.Pocevičius: „Ar jūs nesuprantate? Informacija ištisai buvo skelbiama…“.

Adv. A.Venckus: „Ar ten buvo rodoma, kaip tas antstolis atrodo?“.

V.Pocevičius: „Televizoriaus ekranų tikrai nebuvo…“

Adv. A.Venckus: „Tai pagal kokius požymius žmonės turėjo suprasti, kad tai yra antstolis?“

V.Pocevičius: „Negaliu atsakyti“.

Antras liudijęs pareigūnas kalbėjo labai tyliai ir neaiškiai, sunku buvo išgirsti ir net jo vardą bei pavardę (gal Vitalij Korbov? – aut. past.), todėl nenorėdama klaidinti jį įvardinsiu tiesiog pareigūnu.

Šis pareigūnas su grupe atvyko trečią valandą nakties. Jis su kolegomis padarė „dėžutę“ ir lydėjo antstolę į namą. Pareigūnas prisimena, kad antstolė vilkėjo raudoną striukę, specialios uniformos neturėjo. „Dėžutė“ buvo reikalinga apsaugoti antstolę nuo žmonių, kurie, pasak pareigūno, nenorėjo jos praleisti, stovėjo susikibę, rankose laikė vėliavą.

Teisėjas: „Kokius žodžius sakė tie susirinkę asmenys?“.

Pareigūnas: „Tiksliai nepasakysiu“.

Teisėjas: „Ar pažįstate, ką nors iš salėje esančių?“.

Pareigūnas: „Ne. Pirmą kartą matau…“.

Pareigūnas pasakojo, operacija truko apie 1,5–2 val., kad jis ėjo rikiuotėje, perdavė kitiems policininkams porą žmonių ir kad iki namo jiems prieiti pavyko. Liudijo, kad žmonių rankose jokių daiktų nematė, kad susikibusi rankomis buvo tik pirma eilė, tačiau patraukti reikėjo visus, nes trukdė visi.

Teisėjas: „Ar matėte, kad antstolei kažkas asmeniškai trukdytų, stumdytų?“

Pareigūnas: „Neatsimenu“. (O kaip ją kažkas galėtų stumdyti, jei antstolė, kaip liudija šis pareigūnas, visą laiko ėjo pareigūnų apsuptyje – tiksliau „dėžutėje“).

Adv. J.Ramoškienė: „Kas jums parodė, kuri yra antstolė?“

Pareigūnas: „Prie namo mūsų viršininkai“.

Adv. J.Ramoškienė: „Kaip žmonės turėjo nuspręsti, kad tai yra antstolė?..“

Pareigūnas: „Nepasakysiu“.

Adv. J.Ramoškienė: „Kas jums nurodė, kuriuos žmones reikia pašalinti?‘

Pareigūnas: „Viršininkai…“

Adv. J.Ramoškienė: „O pati antstolė jums parodė, kuriuos žmones reikia pašalinti? Kas jai trukdo?“.

Pareigūnas: „Ne“.

Advokatas A.Trumpulis pasidomėjo, ar visi žmonės trukdė, o gal patraukti reikėjo tik keletą.

Pareigūnas: „Pirma eilė, nu, visi…“

Adv. A.Trumpulis: „Tai kiek tų žmonių reikėjo patraukti, kad patekti prie durų?“.

Pareigūnas: „Nu, daug…“.

Bet ką konkrečiai žmonės darė, pareigūnas papasakoti negalėjo.

Advokatas J. Kvaraciejus domėjosi, ar žmonės buvo šalinami tik nuo tos vietos, kurioje buvo „dėžutė“ su antstole viduryje, ar nuo visos teritorijos.

Į tai pareigūnas atsakė, kad buvo šalinami tie, kurie trukdė.

Adv. A.Venckus: „Jūs ikiteisminio tyrimo metu davėte parodymus, kad antstolė jūsų paprašė pašalinti kliūtis ir kad vadovavęs pareigūnas nurodė žmones patraukti iš kelio. Ar jums nurodė konkretų žmogų“.

Pareigūnas: „Tuos, kurie trukdo“.

Adv. A.Venckus: „O kas turėjo nuspręst, kas trukdo?“

Pareigūnas: „Pareigūnai, viršininkai…“

Adv. A.Venckus: „Jums nurodė?“

Pareigūnas: „Man asmeniškai nenurodė, kas trukdė“.

Adv. A.Venckus: „O jūs matėte, kam nurodinėjo?“

Pareigūnas: „Aš girdėjau… kas trukdys, pašalinti, per instruktažą sakė....“

Adv. A.Venckus: „... žmonės buvo traukiami nuo laiptų. Tai ką, ir jie trukdė?“

Pareigūnas: „Aš negaliu atsakyti“.

Adv. A.Venckus: „Ar žmonės į namą turėjo įleisti antstolę ar pareigūnus?“

Pareigūnas: „Antstolę“.

Adv. A.Venckus: „O tai kodėl jūs ją buvote apstoję? Gal ji būtų praėjusi, jei nebūtų jūsų?“

Pareigūnas: „Nebūtų. Jie nenorėjo jos praleist“.

Adv. A.Venckus: „Ar girdėjote, kaip žmonės ragina „Praleiskite antstolę“?“

Pareigūnas: „Didelis garsas buvo“.

Adv. A.Venckus: „Jei ten buvo didelis garsas, ar buvo galima girdėti, kas buvo transliuojama?“

Pareigūnas: „Galima buvo… ten didelis garsas…“

Adv. A.Venckus: „Ar tame įraše buvo kalbama apie riaušes, ar kaip žmonės turi leisti įvykdyti teismo sprendimą?

Pareigūnas: „Apie riaušes nebuvo… tiksliai nepasakysiu“.

Adv. A.Venckus: „Bet girdėjote, kaip įvykdyti teismo sprendimą?“

Pareigūnas: „Taip“.

Pareigūnas į advokato A.Venckaus klausimus atsakinėjo toliau: su antstole ėjo keletas civiliais drabužiais apsirengusių žmonių, pagal ką žmonės turėjo atpažinti antstolę tarp jų, pareigūnas atsakyti negalėjo.

„Gal pasakė, kas“, – kalbėjo pareigūnas, nors pats asmeniškai to negirdėjo. Pareigūnas neprisiminė, ar antstolė kalbėjo per garsiakalbį ar ne.

Adv. A.Venckus: „Minėjote, kad buvo didelis triukšmas, tai ar žmonės, stovėdami už 10 metrų, galėjo girdėti?“

Pareigūnas: „Priekyje stovintys turėjo girdėti…“

Adv. A.Venckus: „Bet žmonės stovėjo ne tik priekyje…“

Pareigūnas: „Nemačiau, negirdėjau…“

Teisiamoji R.U. uždavė klausimą: „Kodėl vienus žmones policininkai nuvedė ant žolytės, o kitus – į automobilius?“. Į šį klausimą pareigūnas taip pat atsakyti negalėjo. Jis tik paminėjo, kad jam žmogų kažkas perdavė, o jis jį perdavė kitam pareigūnui. Visiškai nesigilindamas, nei kodėl, nei dėl ko. Čia visai panašiai, kaip ir ankstesniuose posėdžiuose liudiję pareigūnai: „Visi traukė ir aš traukiau“,  „Visi vedė ir aš vedžiau“, „Visi darė ir aš dariau..“

O jeigu taip visi būtų ėmę spardyti…? Arba šaudyti…?

Trečias liudijo, berods, Sergej X. Kaip ir antrasis pareigūnas, jis tylutėliai sumurmėjo savo vardą, pavardę. Bandėme nors kaip nors išgirsti, bet bergždžiai. Tai jau ne pirmas ir ne antras pareigūnas, kuris kažkodėl savo vardą sumurma taip, kad niekas negirdėtų. Gal gėdinasi? Todėl jį įvardinsiu Liudytoju. Jis filmavo. Filmavo beveik nepertraukiamai, daugiausia – antstolę, visą laiką ėjo kartu su ja. Kaip ir visi, liudiję anksčiau, dalyvavo instruktaže, atvykęs pamatė žmones prie namo, kurie, pasak jo, stovėjo, sėdėjo prie durų, laikėsi vienas už kito ir šaukė. Tačiau necenzūrinių žodžių nebuvo. Pasak jo, anstolė prisistatė žmonėms, prašė praleisti (be garsiakalbio) ir pasakė, ko atvyko.

Tai jau net antras pareigūnas, iš visų keliasdešimt apklaustų liudininkų, pagaliau salėje atpažinęs dar vieną „nusikaltėlį“. Atpažino fotomenininką Juozą Valiušaitį, kuris, deja, nėra šioje byloje teisiamas ir į posėdžius atvyksta su palaikančiųjų komanda. Į prokuroro klausimą „Ar turėjo žmonės galimybę pasišalinti?“, pareigūnas atsakė, kad turėjo, nes laisvos vietos buvo nemažai. Iki namo durų šiai grupei nueiti užtruko apie 20 min., tačiau pro pirmas duris patekti į namo vidų nepavyko, todėl jie įėjo (gal tiksliau įsilaužė?) pro antrąsias – vitrinines – duris. Liudytojas liudijo, kad visko fiksuoti negalėjo, nes jiems buvo sunku judėti.

Adv. J.Ramoškienė: „Jei jūs negalėjote laisvai patekti, tai kaip laisvai galėjo judėti žmonės?“

Liudytojas: „Jie neįleido į vidų... praėjimas buvo laisvas… Žmonės laisvai galėjo pasišalinti“.

Adv. J.Ramoškienė: „Tai kokios tada problemos buvo jums laisvai judėti?“

Liudytojas: „Nes jie stovėjo prie pačio namo ir neįleido… laikėsi rankomis…“

Liudytojas toliau pasakojo advokatei, kad pareigūnai patys sprendė, kas trukdo antstolei ir ką reikia patraukti, o į klausimą, ar žmonės turėjo pavojingų daiktų, atsakę, kad turėjo. Laptopą. Advokatei pasidomėjus, kiek apytiksliai teritorijoje buvo žmonių, pareigūnas atsakė, kad apie 30–40.

Bet… juk tą dieną buvo sulaikyti 36 asmenys. Negaliu suprasti, kaip gali liudyti tokie pareigūnai, kurie visiškai nesugeba objektyviai įvertinti situacijos (o tuo labiau, kaip gali dirbti tokiame atsakingame darbe)? O juk remiantis tokiais parodymais bus teisiami žmonės.

Adv. T.Tomkus: „Ar antstolė konkrečiai nurodė, ką turėtų patraukti?“

Liudytojas: „Taip,... ketvertą, penketą žmonių...“

Adv. T.Tomkus: „Tai sakykite, kodėl buvo išvesta daugiau žmonių negu tie konkretūs penki, kuriuos išvardino antstolė?“

Smurto įvykį filmavęs pareigūnas nepastebėjo, bet matė pasipriešinimą. Advokatui T.Tomkui uždavus klausimą, ar pareigūnas apkritai žino, kas yra pasipriešinimas, atsakė: „Pareigūnų reikalavimų nevykdymas. O pareigūnų reikalavimai buvo pasitraukti, atlaisvinti praėjimą ir netrukdyti.“

Adv. T.Tomkus: „Tai čia prašė tų penkių žmonių?“

Liudytojas: „Iš pradžiu tų penkių, paskui, kai perėjo į tą vietą kiti,...“.

Adv. T.Tomkus: „Bet juk vaizdo įraše tokių aplinkybių neužfiksavo…“

Įvykį filmavęs pareigūnas teismui pasakojo, kad žmones policininkai traukė pagal komandą, tačiau kodėl jie buvo šalinami nuo laiptų, nuo terasos, paaiškinti negalėjo.

Adv. A.Venckus: „... kas turėjo patekti į namą: antstolė ar pareigūnai?“.

Liudytojas: „Antstolė“.

Adv. A.Venckus: „Bet jūs akcentavote, kad žmonės nepraleido jūsų. Kodėl tie žmonės turėjo praleisti jus?“

Liudytojas: „Nes mes saugojome antstolę...“

Adv. A.Venckus: „Bet juk jūs pats minėjote, kad jokio smurto nebuvo…“

Liudytojas: „Ji tikrai nesaugiai jautėsi, nes trukdė jai įeit, ...psichologinis spaudimas buvo nemažas…“

Adv. A.Venckus: „Tai jūs jai tą psichologinį spaudimą nuėmėt?“

Liudytojas: „Taip.“

Adv. A.Venckus: „Minėjote, kad buvo didelis triukšmas. Ar žmonės, stovėdami 5–10 metrų toliau, galėjo girdėti, ką ji sako?“

Liudytojas: „Galėjo“.

Adv. A.Venckus: „Tai antstolė perrėkė tą visą triukšmą?“

Liudytojas: „Nu, gana garsiai…“

Adv. A.Venckus: „Ar jūs girdėjote, kad žmonės šaukia praleisti antstolę?“

Liudytojas: „Prašymai tokie buvo“.

Adv. A.Venckus: „Tai ragindami ir siekdami ją praleisti, jie taip priešinosi?“

Liudytojas: „Jie trukdė“.

Adv. A.Venckus: „Jie sakė „Praleiskit antstolę“ ir taip jie trukdė?“

Adv. A.Venckus: „Kokius administracinius pažeidimus padarė tie asmenys, kurie buvo sulaikyti?“

Liudytojas: „Pareigūnų reikalavimų nevykdymas…“

Adv. A.Venckus: „Tai reikalavimas „pasitraukt“?...“

Liudytojas: „Pasitraukt, netrukdyt…“.

Adv. A.Venckus: „Bet juk jūs sakėte, kad jie nesipriešino..“

Kitas Garliavos smurto liudytojams iškeltos baudžiamosios bylos posėdis įvyks balandžio 28 d. 9 val.

* * *

Ankstesniuose savo straipsniuose esu rašiusi, kad teisėjas G.Kaulakis neretai teisiamųjų atžvilgiu elgėsi nelabai pagarbiai, o vieno iš paskutinių įvykusių posėdžių metu tarp teisėjo ir teisiamųjų kilo konfliktas.

Kai teisėjui buvo pasakyta, kad jo elgesys bus apskųstas Kaišiadorių teismo pirmininkui, teisėjas arogantiškai atšovė „Skųskitės kam norite“.


Pasiskundėme. Skundas buvo išsiųstas… tik ne Kaišiadorių teismo pirmininkei, o Nacionalinės teismų administracijos direkcijai.

Nacionalinė teismų administracija skundą persiuntė tirti Kauno apygardos teismui, teisėjas G.Kaulakis turėjo parašyti pasiaiškinimą.

Kauno apygardos teisėjai peržiūrėję vaizdo įrašus, perskaitę teisėjo pasiaiškinimą, konstatavo, kad skundas iš dalies pagrįstas ir kad teisėjas turėtų reaguoti į proceso dalyvių prašymus bei vengti posėdžio metu konfliktuoti su proceso dalyviais.Kauno apygardos teismas taip pat pavedė Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pirmininkei užtikrinti, kad posėdžių metu būtų laikomasi Teisėjų etikos kodekso.

Po šio įvykio teisėjas pasikeitė neatpažįstamai: tapo pagarbus, mandagus ir korektiškas.

Žiūrėsim, kiek ilgai.


 

* * *

Daugiau apie šią bylą skaitykite ankstesnėse Tiesos.lt publikacijoje:

„Teisėjas G. Kaulakis atidėjo politinę Garliavos smurto liudininkų bylą“

Politinis teismų procesas. Aušrinė Balčiūnė: ką aš pamačiau prokuroro R.Gailevičiaus atrinktoje vaizdo medžiagoje

Aušrinė Balčiūnė. Politinių teismų procesas tęsiasi: keletas pastebėjimų iš nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausos

Aušrinė Balčiūnė. Policijos vadų liudijimai politiniame teisme: per instruktažą mums sakė, kad asmenų grupė Garliavoje gali susideginti

Aušrinė Balčiūnė. Lietuvos pareigūnai paliudijo: „Žmonės Klonio gatvėje kažką dainavo…“

Aušrinė Balčiūnė. „Vyties“ rinktinės pareigūnas teisme: „Garliavoje žmones ėmiau, nes ir kiti juos ėmė“

Dalyvaudami teismuose stebėtojais, prisidedame prie teisingumo pergalės. Būkime solidarūs!

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

VaidasVDS       2015-04-27 7:59

Provokatoriaus komentarą pašalino, tad mano paskutinė mintis tapo neaiški…

VaidasVDS       2015-04-26 9:02

Visi iešmininkai (pėstininkai) turėtų suvokti, kad joks klanas jų net nesirengia saugoti. Ir pasitaikius pirmai progai tokie uolūs klanelių klapčiukai yra pašalinami už kokius nors kitus prasižengimus. Kai kurie, per daug žinantys, gali būti pašalinti ir iš gyvenimo. Tarnauti bet kokio lygio blogiui yra pati tikriausia savižudybė, dvasinė tai tikrai, nors materialistai su savo sielomis faktiškai ir nedraugauja bei bando įkyriai apgauti save, kad geras materialus gyvenimas ar tarnavimas neva galingam “užtarėjui” užtikrins gerą gyvenimą. Toks gyvenimas gali būti materialiai gana gražiai atrodantis, bet ramybės sieloje nebus tikrai. 
Provokatoriau iš patvorio, nerašinėk ne į temą, gerai…

TIEMS       2015-04-25 13:30

policininkas turetu zinoti kur tiesa o kur melas ir pasipriesinti virsininkams ,kurie policininkams liepia daryti nusikaltima . Koks tu policininkas jeigu vykdai nepagalvojes apie pasekmes . Tau durnas ar korumpuotas virsininkas pasakys sauk ir tu sausi nors paskui busi teisiamas . Cia tas pats variantas ,paklausete savo virsininku ir psdarete nusikaltima uz kuri anksciau ar veliau teks atsakyti .

Graziene       2015-04-24 17:58

jau nubaude Dievulis, is nukentejusios pavirto prakeikta.

Algis       2015-04-23 15:28

Ačiū tau, Aušrine, kad rašai, rašai apie šį beprasmišką, valstybės vardu vykdomą žmonių kankinimą.

to Pastebėjimai       2015-04-21 16:18

Vaizdo įrašai rodo, kad užspeitę žmones į kampą, į jų tarpą įstūmę antstolę bei stumdydami, ir žmones, ir pačią antstolę imitavo žmonių pasipriešinimą. Tam buvo rengtasi iš anksto, net antstolė buvo aprengta nei šiokiu, nei tokiu raudonu ploščium, kad toj stumdynėj nedingtų iš stumdytojų akiračio.  Tokį vaizdą mačiau ir mūsų, ir policijos filmuotoje medžiagoje per policijos pateiktų video peržiūrą. Policijos pateiktame video aiškiai matosi, kaip žmogus įsirėmęs ranka į sieną iš visų jėgų stengiasi neprisiliesti prie antstolės, o policininkas iš kitos pusės jį spaudžia.

zxzx       2015-04-19 16:08

Nešališkas teisėjas konfliktuoja su teisiamaisiais.  ?  Teisėjas, iš anksto stovintis kažkurioje pusėje, negali būti teisėju. Kafka Lietuvoje tiesiog nepradėtų rašyti “Proceso”. “Procesu” tampa bet kuris žurnalistinis tyrimas, deja.

Ula       2015-04-19 13:25

Visiems pareigūnams-liudininkams siūlau pažiūrėti filmuotą medžiagą “Mergaitės kančios”.Ten pamatys jie save,savo elgesį,matys mergaitės ašaras, išgirs mergaitės maldą ir klyksmą.Kokiems reikia būti bukiems, kad nesuprasti, jog jie ginė ne raudonpaltę nuo privataus kiemo žmonių , o ūsorių kompaniją nuo mergaitės?Neprošal būtų tą filmuotą medžiagą pažiūrėti ir teisėjams….

to Rublinių komentatorių vadas        2015-04-19 12:46

Violetiniai yra megztaberetiniai, konservų rinkėjai, tai prie ko čia trirubliniai, kai jie yra iš jūsų dolerinių veislės.

Pastebėjimai       2015-04-19 12:44

Kiek gi gali teismas tampytis, vaizdo įrašai aiškiai rodo, kad žmonės trukdė antstolei ir pareigūnams atlikti darbą.

super pareigūūūūnas       2015-04-19 12:32

nuiminėju psichologinį spaudimą
nuiminėju užkerėjimus, nužiūrėjimus ir apžavus
iškviečiu dvasias
darau akupunktūrą, pedikiūrą
už atskirą kainą bučiuoju į rūrą

ruta       2015-04-19 11:02

Tenka pripazinti , kad teisesaugos , teismu sistema Lietuvoje degradavusi .Visur tik farsas , menko intelekto vykdytojai daro viska , kas naudinga TIK klanams ir grupiniu interesu atstovams .Manau nedaug laiko liko , kai dauguma bukiu prades saukti , kaip ‘Kaukazo belaisves ’ personazas - pas musu pats teisingiausias teismas pasaulyje .O teismu , prokuraturu pareigunai , patys niekada nepasikeis i demokratijos puse , nes ir taip turi puikias gyvenimo salygas , pensijas , algas , privilegijas . Kam jiems tiesos ir demokratijos , tada atsiras ir rotacija ir kompetencijos trukumas ir pasibaigs klanu gyvavimas , gi telefonine ir kabinetine teise tokia patogi .
Kadangi teiseju , prokuroru karjera priklauso nuo ju lojalumo savo klanams , rezimui , o patvirtinimas pareigoms priklauso nuo Grybauskaites , tai jie ir tarnauja - saviems ir Grybauskaitei .., o ka jus norejote ? Kas moka ,/nesvarbu , kad is musu visu mokesciu / tas ir muzika uzsako , viskas labai paprasta ir panasu i Rusijos rezima .

Arne       2015-04-19 9:25

su pagarba Žmonėms ir autorei, dėkui. Teisme vaizdelis ne koks.

Rublinių komentatorių vadui       2015-04-19 7:50

Taip, tamsta, labai gerai paminėjote pirmuose dvejuose punktuose pačius svarbiausius ir tikrus faktus, kurių paneigti niekas ir niekada negalės paneigti. Tai akivaizdūs faktai. Dėl trečio, jau tamstos konservinė, šizofreninė propaganda visai Lietuvai yra gerai žinoma ir ji niekam tikusi, išskyrius tamstą ir panašiems tikintiems lannsberginei propagandai.

nu nu       2015-04-18 23:05

O Deimante kaip klyke.Ar spaudimo jokio nebuvo tai anstolei nuo mergaites klyksmo?

Rublinių komentatorių vadas       2015-04-18 22:30

Visada savo komentaruose minėkite tuos labai svarbius faktus: 1. Lietuvą valdo pedofilų klanas. 2. Visa teisingumo sistema - visi teismai, prokuratūros, policija yra pilnai valdoma pedofilų klano. 3. Lietuvą išgelbėti iš pedofilų klano valdžios gali tik kilnioji, geroji Motina Rusija.

Visiems, kurie nuosekliai savo komentaruose akcentuosite šituos tris punktus, mokėsime gerus premijinius.

pedofilams       2015-04-18 21:50

bet šiaip jau drebėkite, nes mes miname jums ant kulnų. Kaip ir tiems, kurie jumis naudojasi…
Gyvenkite baimėje, nes nežinia ką jums gali atnešti naujas rytas….

tik viesumas dar gali       2015-04-18 21:29

isgelbeti Lietuva nuo visisko demagogu isisiautejimo. Aciu autorei - teskite. Tai labai svarbu zinoti visiems normaliems Lietuvos zmonems.Dabar gi atrodo, kad visi teisejai tarnauja auksciausiajam pedofilui arba patys susije su pedofilija, kaip ir dalis LR Seimo nariu (Prezidente apie seimunus su ikra ir konjakais apsilankiusius Sveksnos vaiku namuose…).

Kaip Kristus       2015-04-18 21:11

sakė “O Jeruzale,kad tu žinotum,kas tau atneša ramybę”.Čia teisėjui.

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.