Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Aušra Maldeikienė. Po tamsos ateina aušra: 2019 m. Prezidento rinkimų programos 95 tezės

Tiesos.lt redakcija   2018 m. liepos 1 d. 17:07

59     

    

Aušra Maldeikienė. Po tamsos ateina aušra: 2019 m. Prezidento rinkimų programos 95 tezės

Prieš trisdešimt metų kurdami Lietuvos Atgimimo sąjūdį turėjome viltį, kad galėsime laisvai kurti mūsų visų Lietuvą – Lietuvą, kurioje kiekvienas pilietis yra lygus prieš įstatymą, Lietuvą, kurioje gerbiamas kiekvieno žmogaus orumas, Lietuvą, kurioje mokomės ir semiamės stiprybės vienas iš kito.

Šimtatūkstantiniai mitingai išreiškė mūsų visų Laisvės siekį: Laisvės, kuri įtvirtintų Lietuvos politinę nepriklausomybę, bet taip pat ir asmeninės Laisvės, laisvės, be kurios neįmanomas žmogaus orumas, autonomija ir savigarba. Be tokios laisvės neįmanomas ir jo bendruomeniškumas bei pasidalinimas su kitais. Žinojome, kad tik pasiekę šias dvi laisvės formas, įgyvendinsime tai, kas daro bendruomenę gyvybinga ir užtikrina jos ilgaamžiškumą, tai, ką Vincas Kudirka „Tautiškoje giesmėje“ vadina „žmonių gėrybe“.

Šiandien matome, jog tos viltys ir siekiai buvo pateisinti tik iš dalies. Taip, Lietuva yra savarankiška ir pilnavertė tarptautinės bendruomenės narė, taip, esame svarbiausių tarptautinių organizacijų nariais, taip, tikrai turime kuo didžiuotis, tačiau šie pasiekimai neturėtų migla užtraukti skaudulių, kurie išryškėjo per tris Nepriklausomybės dešimtmečius.

1990 m. kovo 11 dieną Lietuvoje gyveno daugiau nei trys su puse milijono žmonių. Šių metų pradžioje mūsų bebuvo likę du milijonai aštuoni šimtai tūkstančių. Tai dvidešimt keturi procentai arba beveik ketvirtis visų Lietuvos piliečių. Iš Lietuvos kasmet išvyksta vidutiniškai 20 000 žmonių, 20 000 darbingų ir talentingų žmonių priima sunkų sprendimą laimės ieškoti kitur. Vien dėl emigracijos Lietuva kasmet sumažėja Ukmergės dydžio miestu. Tačiau iš Lietuvos bėgama ne tik emigruojant. Lietuva beveik visą Nepriklausomybės laikotarpį buvo ir toliau išlieka viena iš pasaulio lyderių pagal savižudybių skaičių.

Taigi gyvename šalyje, iš kurios masiškai bėga žmonės.

Tačiau kalbame ne tik apie fizinį pasitraukimą į užsienį ar į nebūtį. Lietuva velkasi Europos sąjungos uodegoje pagal visus tyrimus, matuojančius socialinę įtrauktį. Esame visuomenė, kurioje visiems, patiriantiems vienokią ar kitokią atskirtį – senjorui, neįgaliajam, kitos rasės ar lytinės orientacijos žmogui – geriausiu atveju paliekamas išlaikytinio vaidmuo, o neretai tiesiog panieka, pridengta plona tariamo pakantumo širma.

Turime išdrįsti pažvelgti tiesai į akis ir paklausti savęs: kaip nutiko, kad Lietuvos visiems svajonė liko neįgyvendinta?

Kodėl senjorai, Atgimimo metu buvę mūsų vieninteliu ryšiu su Tarpukario Lietuva ir įkvėpimo bei atminties šaltiniu, dabar nemažos tautos dalies telaikomi išlaikytiniais?

Kodėl mokytojai, Sąjūdžio mitinguose buvę Lietuvos elitu, po dvidešimties metų mitinguose dėl žeminančių atlyginimų Lietuvos premjero jau vadinami „veltėdžiais“?

Kodėl užsienio lietuvius, 89-aisiais buvę mūsų viltimi ir langu į pasaulį, praėjus dvidešimčiai metų Seimo pirmininkė gali sau leisti pavadinti „Tėvynės išdavikais“?

Atsakymo reikia ieškoti pačioje politikos sampratoje. Mes padarėme klaidą patikėję, jog atgavus Nepriklausomybę, darbas padarytas, o politika baigėsi. Iš mitingų, iš miestų aikščių, iš laikraščių laiškų skilčių, iš radijo ir televizijos laidų sugrįžę į savo įprastus gyvenimus, valstybę palikome naujajai nomenklatūrai, kuri buvimą valdžioje mato kaip savitikslį, tik į save nukreiptą veikimą. Tai buvo mūsų visų klaida. Politika – kurią aš suprantu kaip viešųjų reikalų sprendimą debatų būdu – niekada nesibaigia. Tiesiog iš jos pasitraukus piliečiams, ji tampa politikos imitacija, technokratų ir korumpuotų verslininkų žaidimų aikštele. Tokia politika tampa melu.

Atėjo laikas į mūsų politiką grąžinti tikrą politiką. Atėjo laikas vėl išmokti jausti, mąstyti kalbėtis apie savo problemas, vėl suprasti, jog Lietuvą visiems galime sukurti tik dalyvaudami visi kartu.

Būtent todėl priėmiau sprendimą kandidatuoti į Lietuvos prezidento postą.

Niekada gyvenime nesiekiau postų ir nenorėjau būti profesionalia politike. Žymiai geriau jaučiuosi universiteto auditorijoje ar mokyklos klasėje. Tačiau labiau už viską gyvenime nepakenčiu melo ir nekompetencijos. Bankų kalbančios galvos, uzurpavusios viešąjį eterį, kuria melo ekonomiką, o partinių grupelių veikėjai, uzurpavę politinę valdžią, kuria melo politiką. Myliu savo šalį ir jaučiu pareigą ne tik imti, bet ir duoti. Todėl ryžtuosi šiam man asmeniškai nelengvam žingsniui.

Lietuva pavargo nuo beveidžių politikos funkcionierių. Lietuva pavargo nuo tarnavimo ideologinėms fikcijoms – ar tai būtų smetoniška tautinė valstybė, ar neoliberalusis rojus, kuriame stambusis verslas pasirūpins visais, kai tik susitvarkys savo reikalus. Laikas atsiminti, jog Lietuvą atkūrėme tam, kad joje būtų gera gyventi ne tik išrinktiesiems, ne tik tiems, kuriems pasisekė gimti sėkmingu adresu, ne tik tiems, kurių apsukrumas jiems leido pasinaudoti spragomis įstatymuose ar kitų geranoriškumu. Lietuvą atkūrėme tam, kad čia kiekvienam galiotų tos pačios taisyklės, o pažangos siektume kartu, kaip viena ir vieninga bendruomenė, galinti rasti bendrą kalbą, susitarti tame, kas mus vienija, tuo pat metu gerbdami tai, kas mus skiria.

Kokia ta Lietuva, kurioje norėtųsi gyventi ir kurti?

Visų pirma, tai Lietuva, kuri remiasi talentų įvairove ir suvokia, jog politinė tauta yra tiek stipri, kiek stiprūs yra jos silpniausieji.

Tai Lietuva, kuri šventai tiki lygiomis galimybėmis ir vienodu šansu visiems.

Tai Lietuva, kuri saugo ir augina savo viduriniąją klasę, nes ši yra stiprios valstybės pamatas.

Tai Lietuva, kuri yra atvira pasauliui, nes tik atvirumas yra išlikimo garantas.

Bet taip pat tai Lietuva, kurioje įstatymai galioja visiems, nepriklausomai nuo sukauptų turtų, užimamų pareigų ir turimų pažinčių.

Tai Lietuva, kuri nėra valdoma pažymomis, telefonine teise ir tulpių laiškais.

Kad tai pasiektume, mums reikalinga taiki revoliucija, revoliucija, kuri visų pirma įvyktų mūsų širdyse ir protuose. Būtent todėl per artimiausius mėnesius planuoju aplankyti visus Lietuvos kampelius, susitikti su visais, kurie yra pasiryžę dirbti tokios Lietuvos labui. Tikiu, kad tai įmanoma, kaip kad buvo įmanoma prieš šimtą metų vasario 16-ąją, tikiu, kad tai įmanoma, kaip kad tikėjau tada, prieš trisdešimt metų Mokslų akademijoje, kai steigėme Sąjūdį. Tikiu, kad tai įmanoma ir dabar.

Ir net jei kartais tos vilties dabar atrodo maža, nepamirškime, jog didžiausia tamsa visuomet būna prieš aušrą.

* * *

Aušra Maldeikienė. Po tamsos ateina aušra: 2019 m. Prezidento rinkimų programos 95 tezės

Per ilgai leidome klestėti melo politikai. Laikas prisiminti, kad valstybę kuria ne apsišaukėlių gelbėtojų klikos – ją kuriame mes visi. Tik kartu galime įveikti šią nelygybės, atskirties ir apgaulės atmosferą, migla aptraukusią mūsų Lietuvą.

Programa

POLITIKOS PRIGIMTIS

Į politiką reikia grąžinti politiką.

Politika yra idėjų kova.

Politika kalba apie žmonių buvimą kartu.

Tad politika yra ne tik idėjų, bet ir vertybių kova.

Politika nėra mokslas: jos negalima pakeisti technokratų, ekspertų ar biurokratų valdžia.

Sakantys, kad politika turi atsakymus, neišvengiamai meluoja.

Politika kalba apie sudėtingus, dažnai neišsprendžiamus, klausimus.

Politikos esmė nėra techniniai sprendimai: kai politika tampa perdėm pragmatiška, ji miršta.

Tikslas niekada nepateisina priemonių: rezultatus lemia keliai, kuriais jų sieki.

Valstybės negalima sukurti šantažu, melu ir oponentų juodinimu.

Politika plėtojama dėl besąlyginės meilės savo Tėvynei, jos žmonėms ir Konstitucijai.

Būtent todėl politika nekartoja klišių ir nebijo kelti klausimų apie įsigalėjusias tiesas.

Politika klesti, kai atsisakoma baimės.

Politikai, kurie nurašo tūkstančius žmonių dėl jų netinkamų vertybių, yra trumparegiai.

Demokratinės visuomenės pamatas yra kultūra.

Kultūra prasideda nuo visuotinio visiems prieinamo švietimo, kuris įgalina žmones tapti piliečiais.

Universitetų misija yra skleisti laisvą mintį ir kritinį mąstymą, o ne aptarnauti darbo rinką.

Valstybė, kuri nesuvokia laisvo nepriklausomo mokslo ir humanitarinio mąstymo prigimties, pasmerkta vegetacijai.

Ambicinga žiniasklaida ieško tiesos, o ne skandalo.

Tikra žurnalistika prasideda nuo priekabaus faktų tikrinimo, kritiškai vertina visus ir neparsiduoda.

Gyva žiniasklaida kasdien savęs klausia, o kodėl gavau šitą informaciją ir kodėl ji svarbi mano valstybei: kol miega žurnalistų sąžinė, turime melo politiką ir pervargusią šalį.

Kai politinės kovos priemone tampa viešieji ryšiai, laimi pinigai ir pralaimi valstybė.


MANO IDEOLOGIJA

Aš esu katalikė.

Mano tikėjimas nedaro manęs moraliai teisia.

Mano tikėjimas tereiškia, kad svarbiausia yra kitas žmogus.

Renkuosi stovėti silpnojo pusėje, kad ir kas jis būtų: vaikas, neįgalusis, visuomenės spaudimą patirianti moteris, dėl savo tikėjimo atstumtas žmogus ar politikas, apipiltas teisiškai neįrodytų kaltinimų drumzlėmis.

Atstovauti silpnesniajam nereiškia jam pataikauti.

Aš ne už turtą, aš ne už skurdą, aš už tuos, kuriuos skriaudžia labiausiai – vidurinę dirbančią klasę.

Kalbu sąžiningai, atvirai ir dažnai aštriai, nes myliu savo šalies piliečius.

Sprendimus priimu sverdama argumentus ir ieškodama pusiausvyros.

Girdžiu kitus ir pripažįstu, kad esu neteisi, kai oponentų argumentai yra stipresni.

Tikiu, kad politikai turi kalbėti moralės, o ne kaštų ir/ar naudos kalba.

Esu demokratė, nes vienintelė demokratija suteikia balsą silpnajam.

UŽSIENIO POLITIKA

Lietuva yra integrali Vakarų civilizacijos dalis ir privalo aktyviai dalyvauti Vakarų vertybių gynyboje.

Vakarų civilizacija remiasi pagarba žmogaus teisėms, laisve, demokratija, lygybe ir įstatymų viršenybe.

Kintančiame pasaulyje, kuris šiandien susiduria su dešiniuoju populizmu ir autoritarizmu, Lietuva turi stoti demokratijos ir įstatymo viršenybės pusėn.

Kylančio globalaus protekcionizmo akivaizdoje Lietuvai reikia remtis laisvąja prekyba, tuo pačiu metu visomis išgalėmis stiprinant viduriniąją klasę ir vidaus rinką.

Bendrystė su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis gali lemti Lietuvos klestėjimą, tačiau tik tuo atveju, jeigu perimsime kultūrines ir socialines Europos patirtis.

Lietuvai būtina aktyviau dalyvauti formuojant Europos Sąjungos darbotvarkę, nuosekliai siekiant daugiau duoti, nei imti.

Krizės akivaizdoje Lietuvai dera palaikyti demokratines Europos Sąjungos reformas, kurios galėtų spręsti kylančias technokratinio valdymo prieštaras.

Lietuva turėtų paremti bendros Europos energetinės sąjungos idėją.

Lietuva privalo visomis išgalėmis palaikyti Europos Sąjungos tęstinumą, bet tuo pačiu metu mąstyti apie galimus ateities aljansus, jeigu dabartinė Sąjunga subyrėtų.

Lietuva turi ginti savo piliečių teises visame pasaulyje, o šiuo metu ypatingai aiškiai pasakyti, jog mūsų šalies žmonės Jungtinėje Karalystėje nebus palikti likimo valiai.

Norėdama didesnio dėmesio Europos Sąjungos Rytų partnerystei, Lietuva privalo būti aktyvesnė Sąjungos Pietų politikoje.

Lietuvai būtinas didesnis solidarumas su pabėgėlių krizes patiriančiomis Europos sąjungininkėmis.

Europos Sąjungos plėtra po Vakarų Balkanų įtraukimo turi būti įšaldyta, o Turkijos stojimo klausimas dabartinėje situacijoje negali būti svarstomas.

Lietuva šimtmečius turėjo ypatingus santykius su Lenkija ir jų tęstinumas saugumo ir ekonomikos srityse išlieka prioritetu.

JAV buvo, yra ir išliks pagrindinis Lietuvos saugumo garantas.

Stiprėjant prorusiškoms, autoritarinėms ir antidemokratinėms nuostatoms Lietuvoje būtina perimti JAV kultūroje įsitvirtinusią pagarbos laisvam žodžiui ir atviroms diskusijoms dvasią.

Lietuvos politiniai santykiai su Rusija turi būti Europos Sąjungos užsienio politikos dalimi.

Į civilizuotų šalių tarpą Rusija gali sugrįžti tik sugrąžinusi neteisėtai okupuotas ir aneksuotas svetimų valstybių teritorijas ir nedviprasmiškai įsipareigojusi žmogaus teisėms.

Ekonominiai santykiai su dabartine Rusija rizikingi ne tik dėl ekonominio neapibrėžtumo, bet ir dėl korupcijos, politinio ir nacionalinio saugumo kaštų.

Lietuvai naudinga plėtoti jau susiformavusius glaudžius ryšius su Ukraina.

Abipusiai naudingi santykiai su Kinija turi būti plėtojami nepamirštant demokratijos ir žmogaus teisių klausimų.

Kinijos pastangos pririšti Europos Sąjungos valstybes prie savo rinkų vertintinos kritiškai.

Lietuvos klestėjimo labui privalu rimtai vertinti stiprėjančius įtampos židinius įvairiose pasaulio dalyse – nuo Artimųjų ir Vidurinių Rytų iki Pietų Kinijos jūros bei Korėjos pusiasalio.

NACIONALINIS SAUGUMAS

Valstybės saugumas nekuriamas, vartojant baimės, policinio mąstymo ir priešpriešos retoriką.

Šalies saugumo reikia siekti kompleksiškai – nuo kokybiškai apginkluotų profesionalių karių iki kritiškai mąstančių piliečių.

Suvokdama, kad penktasis NATO sutarties straipsnis yra ir išliks Vakarų demokratijų saugumo garantu, Lietuva privalo laikytis savo įsipareigojimų gynybai skirti ne mažiau kaip 2 proc. BVP.

Kol bent viena Europos Sąjungos narė patiria išorės grėsmes, tol bendroji Sąjungos erdvė nėra nei vieninga, nei laisva, ir todėl Lietuva turi remti Europos gynybos fondo kūrimą bei Europos Sąjungos lygmens nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo gynybos srityje iniciatyvas.

Būtina parengti Lietuvos mobilizacinės sistemos stiprinimo strategiją ir ją nuosekliai įgyvendinti.

Iki 2024 metų privalu padvigubinti krašto apsaugos savanorių pajėgų dydį.

Būtina užtikrinti socialines karių profesionalų ir savanorių garantijas.

Civilinės saugos sistema privalo būti suvokiama kaip integrali krašto apsaugos sistemos dalis.

Tvyrant globaliam neapibrėžtumui, Lietuva turi pasirengti galimai terorizmo grėsmei bei hibridinėms atakoms.

EKONOMIKA

Auganti pajamų, turtinė ir galimybių nelygybė tapo didžiausia grėsme Lietuvos ateičiai.

Tai lėmė aklas tikėjimas rinka bei savanaudiškas nenoras dalintis bendrai sukuriamu gėriu.

Įsipareigoti visuotinei gerovei reiškia paramą visoms institucijoms, kurios teisiškai, pilietiškai, politiškai ir kultūriškai formuoja socialinį gyvenimą, bei sąlygų jomis naudotis užtikrinimą.

Žmogus nėra vien prekė ar darbo jėga, kurią pasinaudojus galima išmesti.

Klaidingai menkinant viešojo sektoriaus kuriamą vertę ir bendrąjį gėrį, naikinama valstybės ir jos žmonių ateitis ir perspektyvos.

Teisingumo vardan per valstybės biudžetą turi būti perskirstoma didesnė pajamų dalis, o turtingiausieji ir stambus verslas turi proporcingiau prisidėti prie visuomenės gerovės.

Kuriant įtraukią visuomenę, kuri garantuotų galimybes daugeliui, privalu neatidėliojant įvesti adekvačią progresinių mokesčių sistemą ir naikinti nepagrįstas mokestines lengvatas, maitinančias neproduktyvų verslą, korupciją ir neteisingumą.

Socialinių garantijų naikinimas taupymo vardan yra ne tik neteisingas, bet ir neatsiperka ilgalaikėje perspektyvoje.

Lietuvos socialiniai įsipareigojimai neatitinka turimų ekonominių galimybių, ir tai neleidžia plėtotis įtraukiai visuomenei bei pakerta stiprios vidurinės klasės perspektyvas.

Reformuojant Lietuvos socialinio draudimo sistemą būtina subalansuoti įmokas ir išmokas, ypatingai atsakingai vertinant adekvačių nedarbo draudimo išmokų bei pensijų išsaugojimą.

Darbo rinkos lankstumo nuostatas privalo atsverti didesnės dirbančiųjų saugumo garantijos.

Darbo migracija turi būti kontroliuojama ir skaidri.

Visuomenė ir valstybė privalo įsisąmoninti kovos prieš socialinį dempingą svarbą.

O tai reiškia, kad turi būti ypatingai skatinamos ir valstybės visokeriopai remiamos dirbančių žmonių interesams atstovaujančios profsąjungos.

Lietuva turėtų visokeriopai remti bendrojo Europos socialinių teisių ramsčio kūrimą, taip nuosekliai spręsdama šalies ekonominio modelio prieštaras.

Paslaugų ekonomika privalo būti skatinama visomis valstybei prieinamomis priemonėmis.

Paramos žemės ūkiui sistema turi būti nukreipta į smulkius ir šeimos ūkius.

ŽMOGAUS TEISĖS

Tikėjimo ir pasitikėjimo stoka gimdo fanatizmą ir jo inspiruojamą draudimų politiką.

Viena iš esminių Lietuvos problemų yra laisvės stygius, kuris dehumanizuoja visuomenę, gimdo atskirtį bei naikina piliečių pasitikėjimą vienas kitu, bendruomene bei valstybe.

Laisvę užtikrina įtrauki visuomenė, kuri vienintelė garantuoja pagarbą žmogaus autonomijai, socialinį mobilumą bei suteikia didesnes galimybes.

Valstybė negali skirstyti šeimų į tinkamas ir netinkamas: šeimoms turi būti padedama išlaikant besąlygišką pagarbą jos nariams.

Visuomenė ir valstybė privalo ginti vaikus, garantuodama jiems saugią aplinką, kokybišką išsilavinimą ir paramą sudėtingose situacijose.

Privalome panaikinti smurto prieš moteris priežastis ir netoleruoti bandymų dėl jo kaltinti smurto aukas.

Visuomenė ir valstybė turi garantuoti ne tik ekonominę, bet ir socialinę, bendruomeninę bei psichologinę paramą senjorams.

Lietuvos neįgalieji privalo būti grąžinti į visuomenės gyvenimą ir aktyvią darbo rinką.

LGBT asmenys, taip pat ir auginantys vaikus, yra lygiateisiai piliečiai, todėl valstybė turi liautis juos diskriminuoti ir priimti būtinus įstatymus.

Gerbdama gyvybę, vis dėlto nepalaikau abortų draudimo, kuris neretai tik pagilina ir taip kenčiančių moterų skausmą.

Žmonės, kurie dėl aplinkos spaudimo ar savo pačių neatsakingo elgesio patenka į blogio spąstus – tampa prekybos žmonėmis aukomis, įtraukiami į prostituciją, tampa narkomanais, padaro nusikaltimus – turi gauti tinkamą paramą bei psichologinę pagalbą.

Efektyvi narkotikų prevencijos politika yra tik ta, kuri mažina daromą žalą ir naikina šešėlinę narkotikų rinką.

Bet kokių visuomenės grupių marginalizavimas yra ne tik amoralus, bet ir neapsimoka.

Šaltinis: ausra2019.lt

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

lee123       2018-09-20 9:03

Flasher: under armour shoes  Understandable, nike roshe run  And nike shoes  this one is air max  growing nike air max 2017  into air max 1  low number nike free run  of old, nike free 5.0  But under armour sale  nonetheless, air max 90  it beats headphones on sale  looks this jordan 11  keep just moncler sale uk  about Michael Kors Diaper Bag  into louboutin shoes  previously Adidas Yeezy For Sale  put cheap basketball jerseys  into use step. air max  Look moncler jacket womens  frequent beats earbuds  dress Michael Kors On Sale  within long nike air max 90  trench clothing. moncler sweatshirt  Track down blinking beats headphones cheap  light mont blanc online shop  fixtures nike free 5.0  at under armour outlet  town celebration mont blanc pens  universe beats solo  and use them Yeezy Adidas  your cheap basketball jerseys  bust. Initial ante cheap beats  Paveli <a title=“Michael Kors Purse Sale”

Pikc       2018-07-8 19:11

O neturėtų šitos veikėjos postringavimai būti rubrikoje “Nuo bačkos”? wink

Antidemokratė?       2018-07-5 8:56

A.M. užblokuoja savo feisbuke kultūringas, argumentuotas, bet kritiškas nuomones (Sinicą užblokavo be jokios sąžinės graužaties, nes jos ir neturi…)...Tokią briuselinių ,,vertybių” propaguotoją, lietuvių nacijos ir kalbos niekintoją, akių kitiems drąskytoją ir antidemokratę kai kas norėtų rinkti į prezidentus? Tai ko jūs verti ,kitos nuomonės gniaužėjos, A.M. gerbėjai? Net jos buvęs vyras sugebėjo ją perkasti , o tamstelių , komentuotojai, protas ir demokratiniai principai bei įžvalgumas kur???:)

...       2018-07-3 17:26

Yra geras V. Sinicos straipsnis apie šitos ponios katalikiškumą :D

Al.       2018-07-3 12:10

Kodėl redakcija nusprendė šitą Maldeikienės rašinį paslėpti ?

Al.       2018-07-3 0:25

Įsivežti svetimšalių, puoselėti sodomiją, žudyti negimusius vaikus, išbraukti tautos sąvoką - argi visa tai ne iš kominterno programos ? Ar Lietuvos sąrašas ją remia ?

Maldeikiene       2018-07-2 17:28

Baik savus postulatus apie kitos lytinės orientacijos žmogėnus.

Stasys       2018-07-2 13:32

Neįsivaizduoju šios ponios prezidentės krėsle.

Ausra       2018-07-2 11:37

nemoka gyventi savo seimoje,tai ka ji gali duoti Lietuvai,mano nuomone

Lenkijoje       2018-07-2 8:31

vien pamačius žmonių aprangą,kuri ne iš“skudurynų”,nors ir ten galima rasti vienetinių gražių drabužėlių,tačiau Lenkijoje žmonės apsirengę rūbu,pirktu oriai.

ERLICKAS       2018-07-2 2:19

Privaloma panaikinti moterų smurtą (ypač psichologinį, psichinį) prieš vyrus, dėl to nebus smurto prieš moteris, mokinti moteris būti švelniomis, draugiškumas..būti šeimos židinio puoselėtojomis..

Po tamsos       2018-07-1 19:28

ateina dar didesnė tamsa.

Tiesa kažkur per       2018-07-1 17:22

vidurį tarp pritariančių ir nepritariančių.

mano poziuriu       2018-07-1 15:56

visus sios ponios kalbejimus nusluoja vienas vienintelis dalykas, kuris buvo ir tebera testas politikams- poziuris i pedofilijos byla. Nemanau, kad Deimante yra vienintelis isnaudojamas vaikas Lietuvoje, bet kai tokie nusikaltimai pridengiami valstybiniu mastu - tai pasako viska.

Boba vienaakė       2018-07-1 15:44

O kas sakė jog būtent administratorius pravalė? Gal yra ir kitų specų.
Iš kitur. ( “Ot tuda”).

kaip gerai, kad administratorius pagaliau nubudo       2018-07-1 15:38

ir apsivalė - kažkokie piktavaliai sąmoningai skandino portalą savo “šmaikštumuose”

laisvės proveržis       2018-07-1 14:08

Šiandien bet kas išsižiojęs pasakyti ką nors negražaus prieš dabartinę prezidentę, labai greitai gali turėti reikalų su valdiškom tarnybom.
Išrinkus į prezidentes ausriną - malviną, vienas pilietis galės nevaržomai pasigirti-
“Aš dulkinau ir dulkinu jūsų prez. Kada noriu ir kaip noriu.
Nes… esu jos Malvinas!:)”
#
Ar čia nebus pavojaus nacionaliniam saugumui?

Raigerdas       2018-07-1 12:17

Susidaro įspūdis, kad ponia nutarė pareklamuoti kai kurias idėjas. Jeigu ji tai daro grynai idėjiniu pagrindu, tai čia ji atsivėrė pačiomis juodžiausiomis savo spalvomis. Ir čia tos tezės ne šaukštas deguto medaus statinėje, o bandymas prakišti statinę deguto su keliais šaukštais medaus. Apie ką nutylėjo ponia A. Maldeikienė? Ji nutylėjo apie Stambulo konvenciją dabar, o kas bus paskiau, jeigu…? Net liežuvis neapsiverčia, kad mes turėtume tokią LR Prezidentę. Arba tai yra noras įveikti tokiu būdu savo nepilnavertiškumo kompleksą. Bet tai būtų geriausias variantas. Štai imame jos tą tezę:“Privalome panaikinti smurto prieš moteris priežastis ir netoleruoti bandymų dėl jo kaltinti smurto aukas”. Faktiškai ji atkartoja tai, kas yra Stambulo konvencijoje. Bet, kodėl tada pretendentė, surašiusi 95 tezes, iš kurių net daugiau nei 60% tezėmis pavadinti negali dėl nelogiškumų ir dėl to, kad ji net pati nesupranta, apie ką ji rašo. Čia pilna vienas kitam prieštaraujančių dalykų. Paimkime jau ne mokslininkų naudojamą tezė terminą, o šio žodžio aiškinimą 7-8 klasės mokiniams:“Tezė – tai pagrindinis teiginys, svarbiausia mintis, kurią stengiamasi įrodyti kitiems arba kuria stengiamės kitus įtikinti”. Paimkime pačią pirmą tezę:”Į politiką reikia grąžinti politiką”. Ar jums tai neprimena Leonido Brežnevo išsireiškimą:“Ekonomika turi būti ekonomiška”. Na, tada reikėtų išsiaiškinti, kas yra tas niekadėjas, kuris pavogė Lietuvoje iš politikos politiką. Maža to, kad reikia surasti tą niekadėją, pavogusį Lietuvoje politiką, bet dar reikia iš jo išgauti, kur jis ją padėjo. Ką gali žinoti, gal jis ją padėjo į kokį nors Šveicarijos banką. Ir kaip dabar tą paimtą iš Lietuvos politiką galima atsiimti iš Šveicarijos banko ir grąžinti ją į Lietuvos Seimą? O kodėl nėra nei vieno atsakingo Seime už politiką, kurią galima paimti iš Seimo ar Prezidentūros, pasisavinti ją ir dar padėti kokiame nors Šveicarijos banke? Žinote, gaunasi įdomi situacija: jeigu palyginti su Lenino balandžio tezėmis, tai A. Maldeikienė net šalia nestovi su savo, gal iš studentiškų laikų, likusiomis tezėmis. Dėka šitų tezių Leninas tapo Rusijos vadovu vietoje Caro. O ko nori A. Maldeikienė? Arba pasipuikuoti prieš kitus kolegas savo tezių gausa (ir kaip ji čia iki 100 neištempė), arba tai yra reklama už pinigus kai kurių punktų arba grupės draugų, arba užsakymas ir t.t. Belieka tik spėlioti, bet faktas yra toks, kad A. Maldeikienė apsinuogino visiškai. Politikės striptizas, prisidengiant ne figos lapeliu, o tezėmis.

Raigerdas       2018-07-1 12:15

Man tik kyla klausimas štai po šitos tezės:“Privalome panaikinti smurto prieš moteris priežastis ir netoleruoti bandymų dėl jo kaltinti smurto aukas”. O kaip dėl gender lyties? Lietuvių kalboje yra tik jis ir ji. Ką ruošiasi daryti pretendentė į LR Prezidentes su lietuvių kalba? Pakeisti lietuvių kalbos gramatiką ir pridėti dar vieną įvardį “ono” arba “ansai”? O jeigu tas naujosios lyties atstovas nenorės, kad jį vadintų nei jis, nei ji, o panorės vadintis “ono”, tai LR Prezidentė pareikalaus Seimo išleisti įstatymą, kad perdirbti lietuvių kalbos gramatiką, įvertinant tą naują trečią lytį “ONO”. O ką darys pretendentė į LR Prezidentes, jeigu koks nors imigravęs į Lietuvą pradės teigti, kad jis yra ufonautas, ir iš ten, iš kur jis atvyko nėra lyčių, nes ten visi yra tik dvasios. O dvasia, kaip žinia, lyties neturi. Ir tada bus pareikalauta Lietuvoje nepažeidinėti ne tik Žmogaus teisių, bet ir Ufonautų teisių, ir įvesti klausimuose “Vyras” ir “Moteris” dar vieną skiltį - “Belytis”. Tai ar nemanote, mielieji Lietuvos piliečiai, kad A. Maldeikienė per mažai prikūrė tezių, nes trūksta tezių ir apie gender problemą. O ji gi ne lietuviška, o visos Europos problema. Stebina ir tai, kad yra Seime politikai, kurie turi tikslią kryptį, - tai yra lietuvių tautos sunaikinimą pačių lietuvių rankomis. Šitie politikai tiksliai vykdo, kas buvo suplanuota daugiau nei prieš 60 metų:“Psichiatras Dž. B. Čizholmas palaikė 1940 -ųjų Dž.R. Rizo planą ir pats kvietė įgyvendinti pagrindinį šio plano tikslą : „Naujas interpretavimas ir galų gale tokių sampratų, kaip Gėris ir Blogis sunaikinimas“. Šitas psichiatras teigė, kad, neva, norint išvengti karo reikia sunaikinti DOROVĘ. Todėl nieko stebėtino, kad psichiatrų taikinyje atsidūrė šeimos ištikimybės tradicijos, patriotizmas ir religinės dogmos. 1940 metų birželio 18 dieną psichiatras Dž. R. Rizas pristatė planą kasmetiniame Britanijos nacionalinės tarybos posėdyje proto higienos klausimais. Jis nubrėžė psichiatrijos tikslus, kuriuos buvo numatyta įgyvendinti visuomenėje per artimiausius 60 metų: politikoje, jurisprudencijoje, religijoje, medicinoje ir švietime”. Taigi, gaunasi taip: arba A. Maldeikienė iš viso nesupranta kam ir kodėl ji tai daro, kaip ta nekalta mergaitė, arba ji tai daro su labai toli siekiančiais tikslais. Kaip ten bebūtų, bet ji davė tiesiog puikią medžiagą satyrikams ir humorui. Juoko užteks ilgiems metams, gal net iki sekančių Prezidento rinkimų. O gal jau jų nebebus?

otec kormilec       2018-07-1 12:05

D. Kuolys tikriausiai labai didžiuojasi Aušrute:)

S.I. Monkey       2018-07-1 11:59

Jau nupiešiau naują prezidentinį Naujos LTSR herbą:
Iš šonų dviem lankais tujų vainiko šakelės su nezabudkomis AtA tautelei atminti, viršūnėje betoninė penkiakampė e-Sąjungos pederalistinė žvaigždė.
Apačioje tekanti Bilderbergo saulės aušra su Ausrinos veidu.
Kompoziciją vainikuoja vaivorykštės spalvų juostos su užrašais anglų ir kol kas laikinai lietuvisų kalbomis:
Viso pasaulio tolerastai vienykitės!

basas Sanavyčius       2018-07-1 11:47

Prie caro lietuvius žadino “Auszra”.
Prie orwelų lietuvių protus globoja globalistinė “Aushra”

A. Vyžius       2018-07-1 11:44

Galvų tuštėjimo metas

egzpeRUtasui       2018-07-1 11:38

Jo jo, tarsi iš rusofilijos neuždirbama.
Papasakok mažvaikiams:)

Ekspertas rusofobams       2018-07-1 11:25

Rusofobijos nebuvimas nereiškia rusofilijos savaime. Reikia suprasti(nors daugeliui tas yra neįmanoma anatomiškai) kad įkrovus visuomenei vieną ar kitą baimę - lengva juos valdyti. Pavyzdžiui - nuperki SDG terminalą - ir gali vogti milijonais. Rusofilija Lietuvai negresia, nes egzistuoja tautiniai ir istoriniai skirtumai, bet va su rusofobija galima neblogai užsidirbti ir pačių rusofobų sąkaita - jiems nieko nesuvokiant.

dižiosios piarmajnos       2018-07-1 11:15

buratinų teatre susidėvėjusią ausriną-mariną pakeitė ausrina-malvina

ekspertui.ru       2018-07-1 10:53

Jo jo, su rusofilijos vėliavom pakelsim lietuvius nuo sofų.
Tuoj, tik batraščius išsiprosys ir visi paknopstom puls garbinti rassiejos matušką.
Aik tu Nakui sekt basnias.

Ekspertas       2018-07-1 10:48

Paskaičius tezes tapo visiškai aišku, kad Maldeikienė yra neoliberalus kandidatas. Kai tapo aišku, kad Eligijus Masiulis negalės kandidatuoti - ištrauktas kitas Pilypas iš kanapių. Ar tai MG Baltic kandidatas ar kokio kito koncerno - nesvarbu. Ar tai konkurentas Juozaičiui? Pažiūromis - ne, bet kadangi didžioji dali balsuotojų balsuoja ne pagal pažiūras, o pagal šukuosenas - stiprus konkurentas. Iš esmės stiprus antisisteminis kandidatas turi remtis dvejomis tezėmis: antiliberalizmas ir antirusofobija. Visi manipliavimai ir pastangos išvengti tvirtos pozicijos, bus tik sistemos rėmimas. Kol “antisistemininkai” to nesupras - tol galės rinktis salytėse ir padūsavę - skirstytis namo.

tezių bibliografija       2018-07-1 10:41

95-tezės… Skystoka kaip ikanomikos mokslų daktarei. Neišsamu.
Visos tezės Lietuvai yra seniai surašytos ir išleistos keliais tomais.
Galima rasti visuose knygynuose ir bibliotekose. Tas programinis politekonominis veikalas vadinasi:
“Merfio dėsniai”

Taip ir Ne (papildymas)       2018-07-1 10:33

Esminis patikslinimas:
Tvirtą Ne p. Maldeikienei pasakys ir visi lig vieno dešimt ProPatria skaitytojų.
No passaran! Krasnaja, t.y Golubaja Zaria neprojdiot!

Taip ir Ne       2018-07-1 10:30

Visi 800 šio portalo skaitytojų pasakys poniai Aušrelei tvirtą Ne.
O iš 2 800 000 televizoriau žiūrėtojų tik koks trečdalis suglebėlių pasakys “ausrinai-2” buratinišką Taip.

tvirtas ne šitai cinikei       2018-07-1 10:22

globalistei tinka kabyliaus Lietuvos “atvirumas"pasauliui.Ji -prieš tradicinę šeimą.Ji pati rašo,kad skurdas Lietuvoje jos nedomina.Svarbiausia - vidutines pajamas gaunančiųjų problemos.Praktiškai- ji už Tautos tolesnę  evakuaciją . Panašu - dar ir spartėjančią. Išvada:kam tokios personos iš vis reikalingos Tautai Seime(apie prezidentūrą net kalbos negali būt).Vnž.- tai labai ribotų sugebėjimų ir pasaulėžiūros žmogus žiūrint iš valstybės ir Tautos gynimo pozicijų.Tikrai netrūksta žymiai išmintingesnių ir patriotiškesnių žmonių Lietuvoje ,ir už  jos ribų (turiu omeny žymiausią Lietuvos disidentę Neringą Venckienę).

aušos žara virš tėviškės       2018-07-1 9:40

Pabundu ir žiūriu pro langą- lako gale, iš už kalnelio raudonuoja ryto žara.
Aušta aušra, metas keltis.
Išeinu pamyžti už kampo. Stoviu ir užvertęs galvą dairausi po tirštus debesis.
Smirda. Jejbogu smirda!
Smirda smalkėmis. Nukratau rasą ir pasitaisęs kalconus einu link vartų.
Kažkokia keista ta migla virš ganyklos…. Vėjelis kartu su aštriu dūmų kvapu atneša plėnis.
Jomajo- nu taigi čia ne aušra! Gaisras čia. Dega!
Nu, nu, nu i kieno čia teip? Biškelį paeinu keliuku,...
Joooo, akurat- Žalnieruko, kaimyno kluonas pleška!
Ale rupke, kaip reikia dega, šviečia ant visos apylinkės.
Nu tai gerai, dabar aišku.
Vėjas pakeičia kryptį ir dūmų kamuolius nuneša šoniau.
Danguje Grigo ratai žiba ramiai, va ir šienpjoviai išsirikiavę.
Koks čia dar rytas, ...  Musėt kokia trečia valanda po vidunakčio.
Eisiu dar miego. Reik pailsėt. Sekmadienis ...
Ryte važiuosim į bažnyčią, tai prie to pačio prie Žalnieruko stabtelsim.
Vat interesna- ar ir ta audinė sudegė kur aną savaitę gyrėsi nusipirkęs?

1 praktiška tezė vietoje 95       2018-07-1 9:21

Lietuvy, pasilaidok gyvas, nes sparčiai artėja laikas, kai mirusių nebebus kam laidoti.

Verdiktas       2018-07-1 8:53

KGBistai eina “VIŠTA”...

Tezė 96-toji, nuo rinkėjo       2018-07-1 8:50

O kuriems galams man visa šita abrakadabra?

Dielo       2018-07-1 6:54

Ponios tikslas įvykdyti zadaniją- susiurbti protesto balsus nukanalizavimui.
O juozaičio gesinti ir taip nereikia nes ans lyg šlapias nedegąs- vos smilksta

Koks tikslas ponios kampanijos?       2018-07-1 5:57

Nugesint Juozaitį?

neduok dieve       2018-06-30 23:08

Su tokia aušra ir tamsa ne taip jau baisiai atrodo.

Juozapas       2018-06-30 22:14

Ponai, tai, kad šiame portale pataršysite Maldeikienę, jai nei šilta nei šalta.
Delpiuose, televizoriuose jai bus duota tiek erdvės, kiek numatyta pagal planą.
To pakaks surinkti avinų “balsus”.
Cirkas prasideda!

Teisingai,       2018-06-30 22:09

Lubianka parinks mums kandidatus, kad šie truputį pasipešiotų tarpusavyje ant durniaus ir laimės stipriausias nuo Lubiankos. Tad sveikiname lietuvius su geru būsimu pasirinkimu iš Lubiankos kandidatų, bravo!

Grįžome iš        2018-06-30 22:05

Lenkijos šiandien,maisto parduotuvėse nebuvome.Ir vis tiek,kad mums pavyktų pasiekti Lenkijos lygį,tai būtų labai daug.Tik kol valdžioje KGB,misija neįmanoma.

gintarveidžiui       2018-06-30 21:29
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Dzeikas       2018-06-30 21:21

Isores politikos tezes - geri palinkejimai.Atskirai paemus galiu visoms joms pritart.
Taciau Lietuva neturi jegu ir galimybiu visuose uzsienio politikos frontuose pulti. Nematau madam Maldeikienes prioritetu: ka rinksites kai is visu gairiu reikes siekt kazko vieno - viskam jegu nebus: issaugoti JAV sajunga , ar Rusijos ekonomine erdve Lietuviskoms prekems?
Vidaus politikoje: kaip derinsite laisves prioritetus su deklaruojamu socializmu,geroves viesiems ideja?
Asmeniskai as laukiu Lietuvoje tokios politikos ir istatymu, kurie balansuotu darba ir kapitala, leistu bent esant palankiai ekonominei situacijai darbui streikais issimusti orias darbo salygas.Kad teiktu laisve savyginoje. Nes kai skaitau , kaip kaimo balbiesai basliais dauzo svetima automobiliu, o savininkas neduok die bandesis gintis seda kaleiman - tai kitaip negu dvaro shikyne tokios valstybes vadint negaliu.
Ka ji ten siulo, istatymu priverst dvarininkus su cholopais meiliai elgtis? Tai ,kad ant to istatymo dvarponiai skersa deda, o smulkus verslinykai jo nepajegus vykdyti - uzdusinti ir patys tik mulkindami valstybe isgyvena.
Dvarponiai tau atsakys, kad tada nebus pinigu mokesciams, kaip tu sukursi pensinykams “oria senatve” tada?
Migla kazkokia pucia ir tiek madam.

Gintaras Raulinaitis       2018-06-30 21:16
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Koba       2018-06-30 20:53

Iljič, sliušaj- šita ženščina čia nilabaj vystupalintu, jeigu A.Josifajtis nibutu toks žoplas. Biat buva. Sam vinovat.

Lėninas       2018-06-30 20:39

Aušrute,uj,as ihrgi rašiau TĖZES iš RAZLYVO šieno kupetos tik ne tiek daug keip Tamsta.
Gal Tamstai IŠSĖTINĖ pristojo?

zakristijonas       2018-06-30 20:27

“Juos sieja žydrumas ir KGB”. (AtA plk. V. Pociūnas)
*****************************************************
Na, ta moteriškė nebūtinai “ružava”. Bet kgb agentai, kaip taisyklė, paprastai dažniausiai būna karšti sodomitų rėmėjai.
Nes sodomitai būna lengvai užverbuojami ir naudingi agentai.
Prie ko čia?
Prie to, kad universitetuose KGB itin mėgo ieškoti kandidatų būsimiems įtakos agentams verbuoti.
Maskvos univerkė ne išimtis.
Kaip surasdavo ir kaip užverbuodavo, ką ir kokius?
Tarkim, į akiratį patenka energinga ir aštraus proto mergina kuri nevisada nuvaldo dar aštresnį liežuvėlį.
Aha, charizmatiška, tokia ateityje gali prasimušti,  užimti pareigas, o tada…
Kas gali paneigti, jog kažkokių nuotykių su kgb MGU neturėjo ir kokia nors guvi lietuvaitė “ikamamistė”?
Aišku, kad iki prezidentūros tokia kandidatė netraukia.
Ten reikia kitokių savybių. Rezidento darbas rimtas.
Tai pozicijai Lubianka turi tinkamesnių kandidatų.
Bet kad vėl kaip visada prezidentu taptų tas kam reikia, būtina, kad cirkas įvyktų.
Tam būtinas avinų dalyvavimas cirke. Legetimacijos užtikrinimui.
Būtinas ir teisingas protesto balsų susiurbimas ir nukanalizavimas.
Lubianka visada Lietuvoje ir kelia kaip minimum 2 kandidatus- pagrindinį ir “dlia otvoda glaz”.
Nu va, antrinį, tksl. “antrinė” jau apsireiškė.
Dabar scenoje lauksime pagrindinio.
II ture bus abi Lubiankos kandidatūros.

Maldeikiene       2018-06-30 20:00

Tu nesi katalikė ir šita rašliava tą patvirtinai.

erty       2018-06-30 19:53

Straipsnio beveik neskaičiau, nes žinau iš anksčiau šios ponios politines „vertybes“. Beje, tik užmetęs žvilgsnį į straipsnį, pastebėjau keletą prieštaraujančių viena kitai minčių bei tezių.

GPZ       2018-06-30 19:47

Apie lietuvių tautą nei žodžio.LGBT tai paminėta porą kartų.Čia visa esmė matyt:)

Kunigas       2018-06-30 19:10
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Misteris       2018-06-30 19:05

Apsaugok ,Viešpatie,nuo tokių šarkų patarškų Muravjovkoje.
Ten pirmiausia EGZORCISTAS turi pasidarbuot.

Jules maksliniekei Maldeikienei       2018-06-30 19:00

Klok maskoliškas disertacijas su savo aukseliu ant stalo - vertinsime! Gretutės “Paltuko disertaciją” tai išnagrinėjome visapusiškai, o tamsta dar ir žiauriai ją drapalinai, sudirbinėjai, o savąją kažkdėl slepi, kodėl?

Ponia, Maldeikiene,       2018-06-30 18:58

Nebalsuos mano seima uz tamsta, nes tamstos padruzke Simonyte praskolino Lietuva ir sunaikino Snora.

Maldeikienei       2018-06-30 18:53

“Aš esu katalikė... LGBT asmenys, taip pat ir auginantys vaikus, yra lygiateisiai piliečiai, todėl valstybė turi liautis juos diskriminuoti ir priimti būtinus įstatymus.”

Tu esi melagė, o ne jokia katalikė. Tu esi dar didesnė tamsa negu dabar yra, nes akivaizdžiai meluoji jau savo dabartinėse tezėse. Tu nebent esi tolerastų aušra. O šiais su tokiomis “viartybėmis”  manau esi niekam Lietuvoje neįdomi, nebent LGBT.

ausrina marina       2018-06-30 18:36

Smagu ir gera vaivorykštinę sodomitų vėliavą perduoti į patikimas rankas.
Smagu jog mano įpėdine tampa mano bendravardė.
Mldc, Pindeikiene, v period!
Susitiksim žydruolių parade:)
Ausrele, nepamiršk ir nezabudką prisisegt prie papo!

Raigerdas        2018-06-30 18:15

Liūdna, kada pretendentą į LR Prezidentus reikia koreguoti dėl nemokšiškumo. Ką gi, pradėkime nuo politikos. A. Maldeikienė rašo:“Politika yra idėjų kova”. Politika niekada nebuvo idėjų kova. Ponia A. Maldeikienė net nesugeba suvokti, kad idėjos niekada nekovoja, nes tai neįmanoma. Toliau:“Tad politika yra ne tik idėjų, bet ir vertybių kova” - dar viena nesąmonė, tik kvadrate. Čia A. Maldeikienė visiškai diskredituoja Seimą, nes pasirodo, kad Seimo politikai net nesupranta dorai, kas yra ta politika. Gerai, kad A. Maldeikienė nerašo, kad ji politiką tepa ant duonos vietoje sviesto, ir tai valgo su pasigardžiavimu, nes ji politikė. Na, toliau dar gražiau:“Politika nėra mokslas: jos negalima pakeisti technokratų, ekspertų ar biurokratų valdžia”. Teiginys visiškai absurdiškas. Tai A.Maldeikienė privalės būti tironu, kad diktatoriškais metodais priversti tikėti į šitą abrakadabrą. Parašysiu, kad būtų aiškiau:“Kečupas nėra mokslas: jo negalima pakeisti technokratų, ekspertų ar biurokratų valdžia”. Toliau:“Sakantys, kad politika turi atsakymus, neišvengiamai meluoja”. Na, politika tai nėra Delfų orakulas. Delfai – archeologinis paminklas ir miestas šiuolaikinėje Graikijoje į pietvakarius nuo Parnaso kalno, Fokidės slėnyje. Delfų šventykloje gyveno Delfų orakulas, žymiausias klasikinio graikų pasaulio orakulas ir tai buvo svarbiausia Apolono garbinimo vieta. Fokidėje, bet ne Seime, tai buvo politinis ir religinis centras: Delfuose pitija skelbdavo savo pranašystes, juose posėdžiaudavo amfiktionai. Amfiktiònija [gr. amphiktionia < amphi — aplink + ktizō— apgyvendinu], sen. Graikijos rel. ir polit. genčių ar polių sąjunga, turėjusi bendrą iždą, šventyklą ir kariavimo būdą. Lietuvoje Delfų  Orakulą bandė imituoti Mečys Laurinkus. Jis 2013 08 07 pranašavo, kad N. Venckienė iki Naujų Metų bus surasta ir parvežta į Lietuvą. Kaip matome gana nesėkmingas tas Mečio Laurinkaus bandymas susitapatinti su Delfų Orakulu, o gal net jį aplenkti. Keistų žmonių pas mus prasibrauna į valdžią. Toliau:“Politika klesti, kai atsisakoma baimės” - čia vėl pataikyta į “pieną”, nes politika negali nei klestėti ar neklestėti dėl baimės buvimo, ar nuo jos atsisakant, kas yra neįmanoma, nes tai jau yra pamišimo fazės. Baimė reikalinga taip pat, kaip ir naktis. Ji tik turi išlikti normos ribose, o ne tapti psichinių ligų priežastimi. A.Maldeikienė:“Demokratinės visuomenės pamatas yra kultūra”. Na, čia ne visai teisingas teiginys, nes kultūra yra bet kokios visuomenės pamatas. Ten prirašyta daugybė teiginių ir apie žiniasklaidą, ir apie kritiką, bet tokį studentišką darbą reikėtų perdaryti. Dabar XXI amžius ir studentas privalo būti labiau išprusęs. Reikėtų mūsų piliečiams atkreipti dėmesį ir į A. Maldeikienės dviveidiškumą. Štai pavyzdys:“LGBT asmenys, taip pat ir auginantys vaikus, yra lygiateisiai piliečiai, todėl valstybė turi liautis juos diskriminuoti ir priimti būtinus įstatymus”. Pas mus niekas LGBT nediskriminuoja. Jie jau seniai gyvena poromis. Bet A. Maldeikienė sako, kad yra katalikė ir dar teigia, kad ji yra ekonomistė. Bet su aritmetika jai tikrai yra ne kas. Jeigu tauta nesugeba pasirūpinti ir garantuoti, kad per 25 metus, joje pastoviai viena šeima pagimdys 2,5 vaiko, tai šita tauta išnyks. Istorijoje nėra dar buvę tokio atvejo, kad gimstant tik 1,5 vaiko, tauta išliktų. Bet gal katalikė A. Maldeikienė apsiims išgelbėti Lietuvą ir prigimdys vaikų tiek, kad užtektų visai LGBT įsivaikinti po 3 jos pagimdytus vaikus.

Vaje,       2018-06-30 17:29

MGU atakuoja prezidento postą, kaip miela! O maskvietiškos disertacijos bus paviešintos?

ponia yar kvaila       2018-06-30 17:25

kaip čebato aulas. Priėjau iki jos UŽSIENIO POLITIKOS GAIRĖS:
“Vakarų civilizacija remiasi pagarba žmogaus teisėms, laisve, demokratija, lygybe ir įstatymų viršenybe” ir to užteko. Poniutė nežino, kad ir hitlerio Vokietijoj ir stalino Rusijoj buvo ĮSTATYMŲ VIRŠENYBĖ. Jie priiminėjo įstatymus ir šventai jų prisilaikė. Todėl ponia maldeikiene TO IR UŽTENKA.

Yra        2018-06-30 16:53

gerų ir sveikų minčių, yra ir blaškymosi, prieštaravimų ir kitų “perliukų”, būdingų jos šnekoms. Pvz., Lietuva savarankiška. Tai kodėl tada ES įstatymai turi viršenybę? Arba: “Į politiką grąžinti politiką” Kažkas panašaus jau girdėta,- “ekonomika turi būti ekonomiška”. Ir t.t. ir pan.

Juozapas       2018-06-30 16:51

Perskaičiau. Tikrai yra ką komentuoti, bet apie atskiras detales norėčiau pakalbėti vėliau.
Pirma, esu katalikas, tikiu į D-vą ir iš pažįstu Tikėjmo tiesas. Todėl man nepriimtinas Ponios A.M. melas jog ir ji esanti “katalikė”. Nes tie kas gerbia Viešpaties Įstatymą ir paklūsta Jam, tikrai netiki visokiomis bedieviškomis “demokratijomis” .
Antra, nesiruošiu dalyvauti “rinkimų” cirkuose, man cirkų “programos” neįdomios. Nes vaidinimams pasibaigus programos išmetamos pakeliui link išėjimo iš cirko.
Trečia, vertinant iš Public Reliations pozicijų, tekstai, o ir apskritai Ponios A.M. veikimas viešųjų ryšių plotmėje, yra vykdomas pavyzdingai tobulai.
Ketvirta, Ponios konkurentui A. Juozaičiui kaip asmenybei, kaip politikui ir jo palaikytojams iki to PR profesionalumo kurį demonstruoja A.M, yra taip beviltiškai toli , jog akivaizdu kad Ponas prieš šią smarkią Ponią neturi net menkiausių šansų. Nenustebčiau, jeigu Maldeikienė atsidurtų antrame cirko ture. Ji ir jai padedantys dirba itin efektyviai. Tad nors šios Ponios atžvilgiu esu aiškiai negatyvios nuomonės, tačiau negaliu nepagirti už profesionalumą PR srityje.
Penkta, tenka konstatuoti, jog kol kas Lietuva net nepriartėjo prie šanso atsinaujinti iš esmės. Nes nei forumų plepiai, nei A.Juozaičio palaikytojų mėgėjiškas būrelis neturi idėjų nei ką pasakyti, nei yra įgalūs efektyviai veikti.
Nyku.
Viskas ir toliau slinks nuokalnėn ir viskas tik blogės.
Gerėjimui tiesiog nėra prielaidų.

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

gintarveidžiui       2018-06-30 21:29

Jūs pačiu laiku! Kaip tik turime jums atliekamą “šviesos karių bataljoną” su vadu Misteriu. Imkite už dyką.

Gintaras Raulinaitis       2018-06-30 21:16

Mielieji mano, aš kuriu Gintarveidžio Šviesos Karalystės partiją!! Mano nuomone, pirmiausiai reikėtų kultūringai ir žmogiškai bendrauti vieni su kitais, tik tuomet įstengsime lengvai spręsti sunkiausias problemas!! Be pykčio ir pavydo! Aš galvoju, jog labai svarbu kiekvienam tobulintis, ugdytis saviauklą ir ištvermę, kitaip tariant vengti pavirsti priklausomybių vergais! Vienu žodžiu, aš rekomenduoju susidomėti mano idėjomis, Internete įvedant su paieška žodį - Gintarveidis!!!!

Kunigas       2018-06-30 19:10

Aš ją galėčiau suvinčiavot su Aušrina-Marina.
Gal ir niekas negimtų santuokoje,bet žinočiau ,kad padariau viską suporuojant dvi nelaimingas vaginas.

Rekomenduojame

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt šeštoji (rugpjūčio 8 diena)

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Tikėjimo išbandymai – XIX eilinis sekmadienis

Nesitikėkite, kad sveikatos apsaugos valdininkai rekomenduos susilaikymą, idant sulėtintų beždžionių raupų plitimą

Vytautas Sinica. Persona, vadovaujanti organizacijai Amnesty International

Kastytis Braziulis. Keli pastebėjimai dėl Erdogano ir putino susitikimo Sočyje

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Kastytis Braziulis. Amnesty International metė šešėlį visai Ukrainos kariuomenei ir jos prezidentui

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt ketvirtoji (rugpjūčio 6 diena)

Nesant poreikio operacijai kiekvienas vokietis galės keisti savo lytį kartą metuose

Kilni donorystė ar išmėsinėjimo įstatymas

Almantas Stankūnas. Na ką, Perlas Energija iššovė sau į koją?!

Dominykas Vanhara. Elektros „tiekėjų“ verslo planas labai paprastas

Ligitas Kernagis. Įspėjimas tėvams

Arūnas Dulkys įteisino medikamentinį lyties keitimą

Mokslininkai kelia ieškinį dėl JAV valdžios vykdomos soc. žiniasklaidos cenzūros

Valstybės auditas: Lietuvos miškais rūpinamasi nepakankamai

Baltarusijos protektoratas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.