Dienos aktualija, Propagandos ir ideologijos analizė, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Arvydas Každailis. Valstybės aikštė ar klounada?

Tiesos.lt redakcija   2019 m. rugsėjo 25 d. 22:17

31     

    

Arvydas Každailis. Valstybės aikštė ar klounada?

Lukiškų aikštė | 2019 m. rugsėjo 22 d.

Esu Arvydas Každailis, dailininkas, daugiausia dirbantis simbolikos ir heraldikos srityse. Iš mano rankų svarbiausi Lietuvos Valstybės, savivaldos ir personalinės heraldikos objektai. Šiais metais surengiau aštuonias parodas Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose. Tai heraldikos ir grafikos parodos, skirtos Lietuvos Valstybės atkūrimui. Visas jas, išskyrus vieną, rengiau savo lėšomis. Dalyvauju polemikoje dėl Lukiškių aikštės likimo ne todėl, kad kada nors būčiau tarp autorių. Niekada toks nebūsiu. Kaip pilietis, šia tema domiuosi seniai. Ji man svarbi ir susijusi su mano veiklos sritimi – heraldika ir simbolika. Neneigiu techninių globalizacijos privalumų, kartu vis aiškiau matau vieningus dalies valdininkijos ir verslo atstovų, ištikimų globalizacijos idėjai, veiksmus, sąmoningai blokuojančius pačią diskusiją ir aikštės pertvarką. Aikštės pertvarkos tema esu daug rašęs ir kalbėjęs (Tiesos.lt yra paskelbusi Arvydo Každailio straipsnį Arvydas Každailis apie Valstybės aikštės idėją: „Ji sakrali“). Deja, šiandien daug kalbančių, bet mažai girdinčių, ypač Valstybės vyrų. Negirdėjimas tapo norma. Jau seniai kalbu ir rašau vedamas tikėjimo, kad globalizacija pavojinga Lietuvos išlikimui, todėl viliuosi, kad Lietuvos inteligentija ir jaunimas tars savo žodį taip ilgai užsitęsusiam ir bevaisiam Lukiškių aikštės pertvarkos į Valstybės aikštę procesui, sukėlusiam tik priešpriešą. Mano tikslas – atkreipti Lietuvos žmonių dėmesį į šios aikštės pertvarkymo problemas. Tikiu, kad pagaliau išgirsime vieni kitus. Tariamam Lietuvos įvaizdžiui paskutiniais metais sunaudota daug energijos, įvairiausių idėjų ir lėšų. Rezultato jokio.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
Esu įsitikinęs, kad šios aikštės urbanistinis ansamblis, kaip geriausias Lietuvos įvaizdis, būtų tinkamiausias pasirinkimas. Dar 1999 metais Seimas apibrėžė šios aikštės paskirtį NUTARIMU DĖL VALSTYBĖS SOSTINĖJE ESANČIOS LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS FUNKCIJŲ (1999 m. vasario 11 d. Nr. VIII-1070). Tai vienintelis profesionaliausias ir atliepiantis tautos lūkesčiams dokumentas šiuo klausimu. Kiek žinau, jis paruoštas žymių Lietuvos architektų brolių Nasvyčių. Noriu išsakyti savo nuoskaudą matydamas bevardę aikštę ir įstrigusį jos pertvarkos procesą. Ypač šiuo metu, kai įvyko projektų konkursas rūmams ant Tauro kalno. Žinau, jaučiu, kad visiems Lietuvos žmonėms reikia Valstybės sostinėje, tautos ar laisvės kovų aikštės. Visi įvykę konkursai sėkmės neatnešė nuklydus nuo pirminio dokumento ir nesuformavus nieko tinkamo.

Viena iš nesėkmės priežasčių – nesusikalbėjimas. Laikui bėgant dalyje visuomenės ryškėjo klaidingas požiūris, kad Lietuvos Valstybė tik nuo 1920 metų Steigiamojo Seimo, kad laisvės kovos tik partizanų ir rezistentų. Nematant tūkstantmetės VALSTYBĖS istorijos, nematant žuvusių už ją, nebūtų įvykęs ir jos atgimimas XX a. pradžioje. Ir šiandien Valstybės herbo vardas VYTIS tarsi nukelia mus į XX a. valstybės atkūrimo laikmečio kovas, bet ne visas kovas nuo seniausių laikų dėl savos VALSTYBĖS kaip lemiamos sąlygos tautai išlikti. Toks supratimas, kad Lietuva tik nuo 1919 metų, ir lėmė tremtinių ir rezistentų poziciją siūlant „Laisvės kario“ skulptūrą. Ši puiki, realistinė raitelio skulptūra išjojusi į Kauną ir pastatyta ne dviejų didžiausių Lietuvos upių santakoje, yra paminklas žymiam karvedžiui, bet nėra Valstybės herbo simbolis. Kaip modernios skulptūros Gitenio Umbraso skriejantis raitelis puikus skulptūros kūrinys, bet dėl savo horizontalaus polėkio netiko ir taip horizontaliai aikštei, be to supanašėjo su Mongolijos herbu. Abu variantai per dvidešimtį metų daugelio valdininkų ir visuomenininkų organizuotų konkursų patyrė fiasko, nes profaniškomis konkursų sąlygomis klaidino nuolankius skulptorius ir architektus. Tą liudija ir šiandienos Vilniaus mero desperatiškas siekis statyti aikštėje natūralaus dydžio bunkerio maketą. Tokį veiksmą pavadinti kitaip nei klounada neišeina. Patį Andriaus Labašausko bunkerio projektą, kuriam nepritaria ir patys rezistentai, ir partizanai, galima vertinti tik kaip vaiko vapėjimą. Visa tai netinka senajai Valstybės sostinei ir neturi nieko bendra su 1990 m. Seimo nutarimu dėl Lukiškių aikštės pertvarkymo ir su mano daug kartų viešai išsakytais Lietuvos valstybingumo įprasminimo aikštėje teiginiais.

Matydamas Valstybės aikštės formavimą kaip urbanistinio, architektūrinio ansamblio su skulptūriniais akcentais, jaučiu daugelio architektų palaikymą, kurie dėl galimybės dalyvauti būsimuose konkursuose, savo požiūrio ir teiginių šiuo klausimu, neviešina. Girdžiu ir intelektualaus jaunimo norą matyti aikštėje obeliską. Nežiūrint vykusių nesklandumų ir išleistų lėšų aikštės pertvarkai šiandien vis aiškiau matosi, globalistinių pažiūrų valdininkų savivalė ir liberalios demokratijos nieko neįpareigojantis šūkis „laisvė dėl laisvės“. Laisvė be įsipareigojimų nėra tikroji laisvė, o toks požiūris veda į sąmyšį, patogų įvairioms manipuliacijoms. Laikui bėgant sąmyšio vis daugėja. Nejučia kyla klausimas: kas tai? Ar kryptingas politinis veiksmas sabotuojant, ar paprasčiausia karjeristų saviveikla? Bėgant laikui per dešimtis metų vis geriau matosi profesionalų tylėjimas, laukiant nurodymų „iš aukščiau“. Dalyvaujant polemikoje dėl Lukiškių aikštės pertvarkos į Valstybės aikštę taip pat ryškėja valstybės vyrų, architektų, skulptorių ir visuomenininkų noro ir patirties stoka formuojant PAČIĄ IDĖJĄ, o be jos – tiek architektų, tiek skulptorių pastangos būna bergždžios. Tuo puikiai naudojosi kai kurie Valstybės tarnautojai globalistai, viršydami savo įgaliojimus, ir įvairūs „aktyvistai“, skelbdami profaniškus ir nelegalius konkursus, nes žino: atsakomybės už tai nebus. Aktyviausi vyksmo dalyviai žinomi. Žinomi ir jų globalizatoriški, t. y. politiniai tikslai: „aikštė gali būti bet kokia, tik ne Valstybės“. Aktyviausius galiu įvardinti: tai ŠMC vadovas Kęstutis Kuizinas ir šio centro menotyrininkės, Nacionalinio muziejaus vadovė Lolita Jablonskienė, buvusi Kultūros ministrė Liana Ruokytė ir jos viceministrė Gintautė Žemaitytė, Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius ir kiti… Tai jų organizuoti įvairūs legalūs ir nelegalūs konkursai, iš kurių naiviausias, bet skandalingiausias – BUNKERIS, dėl kurio Kultūros ministerija iki šiol teismuose.

Kadangi į visus aikštės pertvarkymo pasitarimus ir konkursų organizavimą heraldikos specialistai nebuvo kviečiami, siekdamas, kad tolesni aikštės idėjos formavimo ir realizavimo veiksmai būtų pozityvūs, privalau įvardyti keletą svarbių teiginių ir doktrinų:

1. Visiems Lietuvos žmonėms reikia Valstybės sostinėje, Lukiškių aikštėje, valstybės, tautos ar laisvės kovų aikštės.

2. Po visų „pertvarkų“ ir išlaidų Lukiškių aikštė liko bevardė ir be idėjos.

3. Herbas yra sakralus ženklas.

4. Europos valstybių herbai pavadinimų neturi. Jų figūros statiškos, vadinamojoje heraldiškoje pozoje. Tai sena Europos heraldikos tradicija.

5. Vėlai atsiradęs ir prigijęs Lietuvos herbo vardas VYTIS tarsi nusako „kažką vytis“. Toks Valstybės herbo suvokimas, kilęs iš lenkiško žodžio „Pogonj“, klaidingas. Žodis „vytis“, reiškiąs kažką vytis, ir šiandien gyvas tautos sąmonėje. Bet šis įvaizdis, kaip ir jo gimimo laikas, mus nukelia tik į tą pačią XX a. pradžią, kai valstybė buvo atkuriama, o heraldika, kaip disciplina, mažai žinoma. Visi valstybių herbai niekur neskrieja ir nieko nesivaiko, išskyrus Mongolijos herbą.

6. Lietuvos Valstybės herbas yra vienas seniausių valstybės herbų Europoje. Bėgant amžiams susiformavo jo prasmė – „BRANDUS VALDOVAS, GEBANTIS APGINTI SAVO ŠALĮ“ – yra Valstybės herbo prasmės doktrina.

7. Lietuvos VALSTYBĖS herbas, išimtas iš skydo, kaip ir kiti herbai, lieka herbo simboliu, bet ne realistine skulptūra. Visi herbai ir jų simboliai turi senas heraldikos pateikimo tradicijas ir taisykles.

8. Lietuvos Valstybės herbo idėja gali tapti pagrindine kuriant Valstybės aikštę. Jo sudėtis įpareigoja aikštės formavimo pagrindines spalvas: raudonas akmuo ir baltas metalas.

9. Lietuvos Valstybės herbo simbolis aikštėje privalo būti: aukštai, centre, sidabrinis.

10. Nepakanka aikštėje patupdyti kad ir puikią skulptūrą, kad pati aikštė taptų idėjos nešėja. Lukiškių aikštės lokalizacija leidžia formuoti ARCHITEKTŪRINĮ ANSAMBLĮ su idėją papildančiais simboliniais, skulptūriniais ar kitais akcentais – nuo Tauro kalno iki šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, kaip numatyta 1999 metų Seimo dokumente.

11. Keisti taisyklingą Lukiškių aikštės planą į asimetrišką yra grubi klaida, žalojanti pačią aikštę ir iškreipianti Valstybės aikštės idėją.

12. Šios aikštės pertvarkos problemos spręstinos ne savivaldybės ar kitų atskirų aukštų pareigūnų, bet tik nacionaliniu lygiu, pasitelkiant specialistus.

Baigdamas norėčiau palinkėti visiems, kuriems rūpi aikštės ateitis, neatidėliojant išgirsti, suprasti vieniems kitus ir rasti bendrą kalbą aikštės idėjai, kad jos vedami profesionalai galėtų tikslingai kurti ir konkuruoti, o vertintojai specialistai vertinti meninį lygį ir atitikimą Valstybės aikštės idėjai.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Alvis Tvankstui 17:29       2019-10-1 23:18

Būtų labai įdomu, kaip tamsta paiaiškinsi Lietuvos, Belorusijos, Ukrainos, Lenkijos ir kitų Vidurio Europos   žydiškų pavardžių tokių kaip: Abramovič, Averblatovič, Berkovič,Chaimovič,Chasidovič, Joškeliovič, Kalmanovič, Moišovič,Moižešovič, Rabinovič ir t.t. ir t.t. kilmę. Pagal jūsų pasiūlytą kilmės variantą, tai prieš apsipjaustydami ir tapdami Jahvės garbintojais,judėjais - talmūdistais visi jų protėviai matomai buvo   garbingi lietuvių kariai - “VYČIAI”.

stasys        2019-09-26 19:07

sampratai ..Jus gal mažiau gerkite to ka ten vartojate ..smile

samprata       2019-09-26 17:37

Kokia bunkerio paskirtis? Slėptis. Pagarbinsime slėpimąsi, o ne kovą.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2019-09-26 14:00

L gerą užuominą davei Al.    2019-09-26 13:26
Vytis padarytas pastumdėliu, nes dvigalvis (ar kitoks plėšrūnas) erelis siautėja Lietuvoje iki šiol. L blogai.
_________________________
Okupantai “išėjo”,
komunistai pasiliko juk.
_________________________
Užvaldytoji Lietuva (iki šiol komunistus dangstančiųjų landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių bei panašių)
2019 rugsėjo 26

Al.       2019-09-26 12:26
LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2019-09-26 6:34

Anglijos ženklas – 3 liūtai (plokšti).
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Royal_Banner_of_England.svg
Trafalgaro aikštėje 4 liūtai, kaip tikri (neplokšti).
http://www.speel.me.uk/sculptlondon/landseerlions.htm
____________________________________________________
Vytis turi būti tikras (neplokščias) Lukiškių aikštėje. Tautos budelius (plėšrūnus neplokščius) reik vyt šalin.

tiek       2019-09-25 21:19

nė kiek nepataikaudamas pareiškiu,kad senai laikiausi tokios pat nuomonės . Dėl Vyčio - taip pat . Todėl teisinga yra tik viena išeitis - Lukiškių aikštė - valstybinės reikšmės ,svarbiausia Lietuvos aikštė. Net netoli jos esantis Neries “vamzdis” - ypatingai netinka toj vietoj . Vnž. ne tik aikštė ,bet ir jos prieigos labai svarbūs tokios aikštės aurai.

message       2019-09-25 20:00

“zemlianka” pagrindinėje sostinės aikštėje, įpaminklins žinią jog čia urvinių aborigenų kraštas

Al.       2019-09-25 17:21

Taip ir įsivaizduoju - žiūrim amerikonišką filmą,rodo sostinę, vaizdas nuo Baltųjų rūmų ir vietoj Vašingtono obelisko (https://lt.wikipedia.org/wiki/Nacionalinė_alėja) - supiltas kalnelis su atramine sienute iš medžių stuobrių. Štai kur liberaliosios demokratijos pavyzdys tautoms.

Tvankstas       2019-09-25 16:29

Iš Alkas lt :
Noriu padėkoti mūsų kultūros didmeistriui gerb. A. Každailiui už straipsnį.
Bandysiu atskleisti gilesnes Vyčio paslaptis, siekiančias bent 5 amžiaus pradžią, 408 metus arba pagal Arijų kalendorių 5916 metus.
Tais metais maždaug pusė lietuviakalbių nuo Mazgavos (Moskva) iki Varulyno (Berlin) išėjo į vakarus, po Romos užėmimo 410 metais įsikūrė Iberijos pusiasalyje, Pietų Gaulioje.
Vytigudai ar vytigodai buvo užrašyti šveplai ‘visigodos’, tapo ‘westgods’, ‘Westgoten’, šiandien išliko jų įkurtas Vytigudino, į vakarus nuo Salamanca, 796 m aukštyje stebėti judėjimus link ar nuo Atlanto.
Ta pati Katalonija pirmiausia buvo Gothalanda, Gothamarca.
Pažvelgus į Kastilijos garbiavaldingą (nutrupėjo iki heraldica) užkliūva daug lietuviškų ženklų, kurie atnešti 5 amžiuje.
Angliai nuo gimtosios Šventynės (šiandien Schwentine upė tebeteka per Kiel miestą) atsikėlė į Britaniją 5 amžiuje kartu su šėkšnomis / saksais, atsinešdami ‘vitingas’ žodį, Witting ar Wittington ir šiandieninėje Britanijoje, be to pavardės dalis Fitz yra iš to paties Vytis : Fitzgerald, Fitz-Simmons,…
Slavai, praradę lietuviakalbystę nuo 863 ar 985 m., labai garbinga laiko priesagą -vič, kiekvienas rusas tėvavardžiui naudoja, alpsta dėl -vič – tai vis tas pats VYTIS.
Neužmirškime ir žodžio ‘vikingas’ – veiksmažodis tėra lietuvių kalboje, kaip ir ‘variagas’ ar ‘frankas’ < ‘varangas’.
Lietuviakalbėje kultūroje VYTIS yra aiškiai regimas nuo 408 m., tiksliau 5916 m. pagal Arijų kalendorių.

Pasiūlymas       2019-09-25 15:22

  Pasiūlymas vertas milijono:  supilkite tą kalnelį ant kalnelio, kur stovi Petriukas Cvirka. Ten jis tikrai tiks ir pritiks…

vis        2019-09-25 14:48

vien Tauta igyvendins savo troskima ir PADARYS!

Žmonėms patinka       2019-09-25 13:53

politikos klounai, todėl juos ir renka į valdžią, kaip aukščiausios klasės specialistus, pavyzdžiui, žaliuosius ir kolchozų milijonierius viename, o po to dejuoja, kad viskas Lietuvoje blogai. Betrūksta tik Juozaičio dūmų.

habilitās       2019-09-25 13:29

Kaip ten sako Silicio slėnio išminčiai: „Idėja yra niekas, įgyvendinimas yra viskas“, nes pasauliui idėjų niekada netrūko nuo pačių absurdiškiausių iki genealiausių, o su idėjų įgyvendinimu kuo toliau, tuo sunkiau.
Net reklamos gamintojai pripažįsta, kad vis sunkiau ir sunkiau įpiršti naują produktą, nes reklamos srautas yra toks milžiniškas, kad žmogų (vartotoją) vis labiau stumia iš realaus gyvenimo į virtualią erdvę, kur nebelieka natūralaus žmonių bendravimo, kas, savo ruožtu, griauna žmogiškųjų santykių svarbos suvokimą. Visa tai stumia žemyn vertybių skalę ir gana sparčiai, t. y. prarandame tai, ką žmonija kūrė per visą civilizaciją nuo homo sapiens atsiradimo laikų.
Ką jau bekalbėti apie istorinį palikimą, siejamą per kultūrą. Šimašius ne Platonas, kuris gėrio ir grožio idėją laikė idėjų idėja, t. y. absoliutu, jam reikia bunkerio. Taigi, ta proga turi ir aš idėja – pradėti ieškoti pretendento į Vilniaus miesto merus, nelaukiant kol degeneratai prakiš saviškį ir paliks galimybę rinktis iš dviejų blogų.

Juos sieja sorošas       2019-09-25 11:47

Tiek lolitą, tiek žemaitytę, tiek džonson, o gal ir kitus sieja nenutrūkstama gija - sorošas, kuris dosniai juos visus finansuoja, kad vykdytų  judo sorošo valią. Todėl ir nenuostabu, kad jie taip stengiasi priešintis viskam, kas jungia lietuvius, jie skaldo ir visokiais būdais stengiasi mus, jų žodžiais, gojus paversti nemąstančia banda, kiekybės žmonėmis, net ne žmonėmis, o vergais, kad tarnautume judams. Gėda tokiems “meninkams, ekspertams”. Bet kas juos visus sukišo į valdančius postus? Bent jau džonson tai įkišo pats karabasas, tai jis irgi su judais išvien?

nesinori pripazinti       2019-09-25 10:51

nesinori pripazinti, bet realiai kazka paveikti sitoje situacijoje galetu tik Karbauskis. ziurekime objektyviai- nei liberalai, nei konservatoriai nei socdemai nenori tokio aikstes apipavidalinimo, kaip kad gerbiamas autoriu siulo. plius praktiskai visa vyraujanti “kulturininku” ir architektu dauguma irgi yra uz beveidi modernizma, ypac ta, kuri arciau pinigu ir projektu. realiai vienintelis Karbauskis kol kas niekaip nepasisake situo klausimu, nezinau kodel- arba jam nerupi, arba jis bijo prarasti ta dali rinkeju, kurie ilgisi sovietiniu laiku, o tokiu jis turi nemazai. bet, velgi, kad ir kaip nesinoretu to pripazinti, jis vienintelis cia galetu kazka nusverti i viena ar kita puse, nes yra didziausios frakcijos seime vadas ir galintis duoti/neduoti pinigu (per biudzeta balsuojant patvarkyti, kad Shimashiui butu kazkas labai naudinga ar labai nenaudinga, jis ta tikrai moka). bet abejoju, kad jis kazka darytu pries rinkimus, taigi ko gero liks viskas taip, kaip yra. cia ne tas pats kaip lentos nuemimas, cia pinigai ivelti, todel protestu nepakaks, beje ir tu protestu dideliu nebus. deja

stasys        2019-09-25 8:40

kiekvienam katinui reikia savo dėžutės reikalui atlikti .. ir tai skonio reikalas.

Kalvelis       2019-09-25 8:37

Pasižižiūrėjau buvusios Lenino aikštės nuotraukas internete ir palyginau su dabartinės nuotraukomis. Išmetus Leniną, atrodė geriau. Dabar kažkokia eklektika. Išdarkytų medžių darželis, myžčiojantis fontanėlis su stulpu, kuris gal būt sverbesnis už vėliavo stulpą, prišikaliota takelių iš niekur į niekur. Dabar dar supils kalnelį. Gausis kažkoks netvarkingos bobutės sandėliukas.

stasys        2019-09-25 8:27

Te neįsižeidžia autorius bet tai tik gražus idėjinis vapėjimas besitesiantis ketvirti amžiaus . Tie kas daug kalba mažai daro ..rezultatai Lietuvoje matomi . Aš rinkčiausi realesnius ir labiau apčiuopiamus simbolius nei tai kas tiek metu skraidžioją danguje .. Tamstu laikas baigėsi, kol Jus svajojote ir dairėtės užaugo karta žmoniu kurie menkai pažįsta ta Lietuva kuriai tiek daug laiko žodžiais skyrėte . Monumentas nebus pastatytas kol nesibaigs teismai ..o tas noras Šimašiaus neperšokus griovio ištarti op.. kiek keistas ir gana pavojingas pačiai įdėjai monumento. Patinka nepatinka monumento idėja .. neturėtu tapti šio ginčo tema . Kaunasi idėjos ir tie pasak autoriaus tylintys autoriai architektai kuriems dar šimta metu lemta tylėti .Aš rinkčiausi žvirblį.. rankose ir leisčiau tiems svajokliams toliau svajoti .. į dangu žiūrint .

Al.       2019-09-24 23:10

Každailis teisus. Manau, privalom kreiptis laiškais ir tiesiogiai į išrinktuosius seimūnus ir miesto tarybos narius, kad atsikvošėtų. Ir tai, manau, proga susivienyti konkrečiam veiksmui skirtingoms pilietinėms ir politinėms draugijoms.

ryžtas       2019-09-24 21:47

Mūsų didingai Tautai reika tik apsiginkluoti naujausio modelio kovinėmis sofomis ir tada tikrai nugalėsim.

Tvankstas       2019-09-24 21:43

Išklausykime kultūros didmeistrio ir siekime, kad būtų įgyvendinta - Lukiškių aikštė su Vyčiu.

Žodžio laisvė...       2019-09-24 21:36

Beskonybė ir baisuokliškas monstras Lukiškių aikštę paverstų kokio nors kalėjimo
tvora.Kazachstane ir tai gražesnį paminklą pastatė lagerio sukilėlių garbei,kurie irgi paaukojo savo gyvybes po tankų vikšrais.
Na ką gi, tai “šedevras” iš tos pačios surūdijusio vamzdžio simfonijos bus ir Lukiš-
kių aikštėje.

babute       2019-09-24 21:16

ne piemenims spresti kas turi stoveti aiksteje

Išties       2019-09-24 20:58

Kas nutiko Seimo kultūros komitetui,kad nesidomi pagrindinės VALSTYBĖS AIKŠTĖS įrengimo reikalais?

trunks       2019-09-24 20:51

siena-tvora iš rąstų tame šūdevre įpaminklina lietuvių kodą- tikri stuobriai.
labai buki ir apatiški.

vilnietis       2019-09-24 20:37

Kad tokius architektus išaugino nepriklausoma Lietuva - gėda,
bet komisijai 100 kartu gėda.

tapatybės ir mentaliteto iliustracija       2019-09-24 20:23

Kokia tautelė, tokia ir aikštė. Nevykėliams, apkiautėliams ir kvailiams dievinantiems rinkimų cirkus, kluonada labai tinka.

Vilnietis       2019-09-24 20:19

P.s.gėda, kad esame tokie bejėgiški ir apgailėtini kaip ta dekoracija…

Vilnietis       2019-09-24 20:14

Apžiūrėjau šį maketą ir man iš vidaus pasidarė didžiulė gėda…...

švogeris       2019-09-24 19:55

Geri būna tik tie projektai kur daug trinkelių ir kub.m. betono - pelningi.


Rekomenduojame

Kodėl ignoruojamas ar net šmeižiamas 1941 m. Birželio sukilimas, jo lyderis Kazys Škirpa? Dovilo Petkaus interviu su Vidmantu Valiušaičiu

Nida Vasiliauskaitė. Laisvės propaganda

Andrius Švarplys rekomenduoja: putiniškos Rusijos disidento Andrejaus Ilarionovo analizė dėl Kapitolijaus įvykių

Socialinis tinklas GAB atkūrė JAV prezidento Donaldo Trumpo įrašus iš „Twitter“ paskyros

Geroji Naujiena: „Ateikite ir pažiūrėkite, kur aš gyvenu!“ – kviečia Kristus

Andrius Švarplys. Apie ateities Lietuvą, švietimą ir ateities universitetą

Egidijus Šileikis. Manipuliacijos siekiant nekeisti Konstitucinio Teismo pirmininko

Liudvikas Jakimavičius. Ne už kalnų diena…

„Parler“ direktorius sulaukė grasinimų mirtimi

Verta pažiūrėti. „Kapitolijaus šturmas“ garsiojo prokuroro ir buvusio Niujorko mero Rudolfo Džulianio akimis

Andrius Švarplys. Viena replika apie Laimos Kreivytės pranešimą Santaros Šviesos Vilniaus klubo diskusijoje apie ateities Lietuvą

Vytautas Sinica apie socialinių tinklų cenzūrą: pasirodo, viskas yra dar blogiau

„Nacionalinis susivienijimas“ reikalauja teisingumo reformos ir beda pirštu į rezonansines bylas

Andrius Švarplys. Didžiausias JAV demokratijos išbandymas vyksta dabar – po rinkimų ir Kapitolijaus užėmimo

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Malda Sausio 13-ąją

Kastytis Braziulis. Bolševizmo mūsuose vis dar yra likę labai daug

Verta prisiminti. Vidmantas Valiušaitis. Dar kartą „vienų vieni“?

„Pagaminta Lietuvoje“: savaitės politinių įvykių apžvalga trumpai

Verta prisiminti. Naktis, sukrėtusi ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį: pirmieji žiniasklaidos balsai

Ramūnas Aušrotas. Ateina naujos ideologinės kolonizacijos laikas – apsiginsime?

Vygantas Malinauskas. Kodėl Bažnyčiai iš viso reikalingos Šv. Mišios

OpTV: išskirtinis „Kranto“ interviu su pirmuoju krašto apsaugos ministru Audriumi Butkevičiumi – apie Ameriką ir Trumpą, Sąjūdį ir Sausio 13-ąją

Aleksandras Nemunaitis. Kaip man nebuvo leista sudalyvauti viešame Vilniaus savivaldybės Ekonomikos komiteto posėdyje

Ramūnas Aušrotas. Įdomu, ką čia Žmogaus teisių komitetas sugalvojo?

Algimantas Rusteika. Mes laimėjom

Raimondas Navickas: Mes jų nepamiršome. Papasakokime apie juos savo vaikams ir anūkams

„Iš savo varpinės“: Ar vyksta socialinių tinklų revoliucija?

Vytautas Radžvilas: Laisvės kova niekada nebaigta

OpTV: Mantas Varaška meta iššūkį iš nelaimės parazituojančiai žiniasklaidai ir kolegoms: žmonių kantrybė senka!

Laima Malinauskaitė. Sausio 13-ąją prisimenant

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.