Prezidento rinkimai 2019, Visuomenės pokyčių analizė, Pasaulis, Propagandos ir ideologijos analizė, Geopolitika

Arvydas Juozaitis. Trumpas ir nauja pasaulio tvarka: ateina strategiškai palankus Tėvynių Europai laikas?

Tiesos.lt redakcija   2018 m. spalio 2 d. 9:05

59     

    

Arvydas Juozaitis. Trumpas ir nauja pasaulio tvarka: ateina strategiškai palankus Tėvynių Europai laikas?

Didžioji Lietuvos žiniasklaida rimtai neišnagrinėjo pasaulio politinę bendruomenę sudrebinusios JAV prezidento Donaldo Trumpo kalbos, pasakytos rugsėjo 26 d. JTO asamblėjoje. Rimčiausi analitikai sako, kad tai dramatiškai keičia tarptautinės politikos akcentus. Lietuvoje – tyla.

Pirmą kartą kad ir atsargiai ar net pašaipiai žvelgiantys į D. Trumpą apžvalgininkai sukluso. Prieštaravimų ir įtampų poliai pasaulyje trakštelėjo. Nes JAV vadovas, kuris šiuo atveju aiškiai atstovavo bendrai visos administracijos pozicijai, pareiškė, kad neoliberalusis pasaulio globalizavimas priėjo liepto galą. Jis aiškiausiai paskelbė, kad ne tik JAV, bet ir kiekviena pasaulio šalis turi (ne tik gali) nepaklusti „viršvalstybinių“ organizacijų diktatui – šalys turi remtis savų tautų suverenumu ir patriotizmu.

Daugelį metų stebėjęs tarptautinės politikos peripetijas, iš Vakarų ir Rytų šaltinių (kurie man buvo prieinami daugiausia anglų, vokiečių ir rusų kalbomis) susidariau niūrų vaizdą apie provincialų Lietuvos viešosios erdvės užsisklendimą. Kelios tezės iš prezidentūros, keli pareiškimai iš URM’o ir mums jau „viskas aišku“. Toliau – tik lėkšta dvaro politologija. Tik kartojame tarptautinės neoliberalios žiniasklaidos, remiančios globalizmo ideologiją, klišes. Deja, vis mažiau aiškumo ir savarankiško žvilgsnio mūsų viešojoje erdvėje, nes rimtos politinių procesų analizės ir aptarimo erdvės Lietuvoje iki šiol nėra. Nėra jėgų? Tuo metu, kai tarptautiniai pokyčiai akivaizdūs ir dramatiški.

Malonią išimtį sudaro aplink Vilniaus forumą susibūrusių jaunų politologų darbai, prikeliantys kritinio mąstymo kultūrą tarptautinės politikos stebėsenoje. Paminėtinas prieš savaitę pasirodęs Vytauto Sinicos straipsnis, kuriame autorius teisingai iškelia du esminius istorinius vyksmus. Pirma, Europos Sąjungos federalistinės krypties desperatišką aršėjimą, kai dviejų didžiųjų ES šalių neoliberalieji, eurofederalistiniai sluoksniai dreifuoja link „pragmatinių santykių“ su Rusija; antra, gilėjantį pleištą tarp JAV ir ES didžiųjų valstybių, arba kitaip tariant augančius prieštaravimus tarp NATO ir ES viršūnėlių.

Abu procesai Lietuvai yra itin pavojingi.

Jau rašiau apie Tėvynių Europos siekį, stiprėjantį Europos Višegrado valstybėse, kurį palaiko jau ir Austrija ir netgi Italija (visai pagal masinės nelegalios migracijos į Vokietiją kelią!). Vokietijoje auga Alternatyvos Vokietijai populiarumas (ši partija jau antra ir ji vejasi daug metų pirmavusius krikdemus). Kad ir kaip Angelos Merkel ideologai kaltintų ją „populizmu“, tai negelbsti – vokiečiams atsiveria akys. Eurobiurokratų iliuzijos, kad ES šalių piliečiai sutinka su federalizmu ir visuotiniu tautų susiliejimu, tėra tik iliuzijos. Kuo ilgiau jomis bus maitinamasi, tuo blogiau bus Europai, reiškia, ir mums.

Europos tautų Sandrauga nėra ir niekada nebus federacija, nepaisant biurokratinių žaidimėlių su Europos Sąjungos sutartimis. Tie žaidimėliai nėra legitimūs ir kažkokios naujos imperijos Europoje sukurti negali.

Tačiau jau įsijausta į eurozonos federalizavimą. Vėl brukama dviejų greičių Europa – tie, kurie suspės koja į koją su Berlyno-Paryžiaus „integraciniu centru“ – ne tik su bendrąja valiuta, bet netgi ir kariuomene, teisėsauga, tiesioginiais mokesčiais į „federalinį biudžetą“, ES reglamentais, kurie nepaisant nacionalinių konstitucijų virsta tiesioginiais įstatymais visai zonai – tai pasityčiojimas iš tūkstantmetės Europos teisės. „Už borto“ metamos „antrojo greičio“ šalys, kurioms numatomos arba didelės finansinės bausmės (nesutiks su nelegalių migrantų paskirstymu), arba… mažesnė finansinė parama. Perkamas tautų suverenumas?

Baudžiant „atsiliekančio greičio“ ES šalis gali būti sukelta įtampa ir dėl NATO ateities. O tai jau grėsmė pačiai Europai. Bet, sako Emmanuelis Macronas, nėra ko baimintis, mes pasiūlysime „naują Europos saugumo sistemą“. Tai bus labai moderni sistema – drauge su Rusija.

Vytautas Sinica pabrėžia, kad mūsų politinis elitas ne tik apsimeta, jog nieko reikšmingai naujo nevyksta, bet iš esmės ir inercijos palaiko ekspresyvųjį Emmanuelio Macrono ir tylųjį Angelos Merkel eurofederalizmą. Ir net labai įdomu, kad mūsų „didžiųjų kovotojų prieš Kremlių“ visai negąsdina šių politinių lyderių dreifas Rusijos link. Vadinasi, reikia sutikti su V. Sinicos išvadomis, kad mūsų elitas ramiausiai vykdo Berlyno ir Paryžiaus neoliberalų užsakymą, nepaiso jau netgi nacionalinio saugumo interesų.

Donaldo Trumpo rugsėjo 26 d. kalba visa tai apnuogina ir stato į savo vietas. Tai programinė kalba. Kodėl? JAV prezidentas programiškai atmetė globalizmą, kalbėdamas apie naują sistemą pasaulyje ir naują JAV vaidmenį joje.

Ne, JAV prezidentas nepamiršo savo šūkio „Amerika – pirmiausia“, – ne, jis eina toliau. Dabar jis jau pabrėžė, kad kiekvienos šalies nacionalinis interesas – tos šalies, o ne tarptautinių organizacijų interesas. Todėl kiekvienos šalies patriotizmas yra gerbtinas ir net pageidautinas. Patriotizmas garantuoja šalies energijos panaudojimą ir savigarbą. Kiekvienos tautos suverenumas ir kiekvienos šalies patriotizmas pripažįstamas (angl. embraced) esmine vertybe.

Siūlau atidžiai išanalizuoti D. Trumpo kalbą. Tada pamatysime, kad iki šiol chaotiška vadinta politika anaiptol nėra chaotiška. Medijos ir aršūs JAV prezidento oponentai iš neoliberalų stovyklos tikrai klaidino pasaulį. D. Trumpas visai nėra atsitiktinė politinė figūra. Jis neatsitiktinis nei JAV, nei pasaulio istorijoje.

Jis yra esminių pokyčių pasaulyje reiškėjas, lyg medija. Karštligiški pasaulio neoliberaliosios žiniasklaidos puolimai prieš D. Trumpą – be ateities. Kaltinimai dėl jo galimo slapto sąmokslo su Kremliumi? Pasakykime lietuviškai: juokiasi puodas, kad katilas juodas… Ypač tai pasakytina apie Europos neoliberalųjį elitą.

Viskas priešingai: D. Trumpas itin aiškiai ir geopolitiškai mato vykstančius tektoninius lūžius. Jis mato daug aiškiau ir toliau. Arogantiškieji neoliberalai mato tik savo antitautinius principus ir laikosi tarnystės trumparegiškiems tarptautinių korporacijų interesams. Ir amoralumui.

Jeigu norite, kad JAV prisidėtų prie jūsų saugumo, neatiduokite savojo energetinio saugumo Rusijai. JAV yra kertinė NATO partnerė. O nepatikimumas dvelkia iš dabartinių Vokietijos ir Prancūzijos valdančiųjų sluoksnių. Jie blaškosi kartu su savo įsipareigojimais koncernams, prekiaujantiems rusiškomis dujomis. Ir nafta – nafta jau ir su Rytais.

Pasaulio globalizavimo sistema, kuri buvo paremta tautų ištrynimo ideologija ir politika, priėjo aklavietę. Ji priėjo aklavietę pačioje šio globalizmo citadelėje – Jungtinėse Valstijose.

Ką tai reiškia? Kelis dešimtmečius veikė „globalus tikrumas“, kai Kinija naudojosi prekybos privilegijomis, o dabar to tikrumo, kai pigios prekės plaukė į JAV, o gamyba kėlėsi į Kiniją kartu su technologijomis, neliko.

Kad suprastume esminę šio dramatiško lūžio priežastį, turėtume susipažinti ne tik su D. Trumpo kalba, bet ir su ką tik Kinijos komunistų partijos paskelbta tarptautinės politikos kryptimi. Ji skelbia, kad Kinija gelbės pasaulį nuo JAV… keliamo globalaus netikrumo (angl. global ucertainty).

JAV pati išaugino Kinijos ekonominę galybę, kuri dabar pačiai JAV meta iššūkį, ir pagaliau privalėjo imtis nacionalinių užkardų ir apsaugos priemonių.

Kinijos prekybos intervencija jau kerta JAV ekonomiką.

Nuo 1974 m. JAV toleravo prekybos su Kinija deficitą (dėl pigių kinų prekių, dėl žemesnių Kinijos gyvenimo standartų, subsidijų bei protekcionizmo). Tačiau susimąstyta, kai 2017 m. JAV prekybos deficitas su Kinija pasiekė 375 mlrd. dolerių (eksportas 130 milijardų USD, importas – 506 milijardai USD). Kas tai? Ogi štai kas: klasikinis „laisvosios rinkos ir prekybos“ periodas baigėsi.

Todėl JAV priversta pereiti prie protekcionistinių priemonių. Nes Kinija „kovoja“ už „laisvąją prekybą“ savos ekspansijos labui. Kinijos valdantysis elitas nori, kad toliau veiktų palanki jos galių augimui viršnacionalinė tarptautinės prekybos sistema. Ir JAV pasakė: „Stop“.

Koks paradoksas! – dabar Kinijos komunistų partija gins globalizmą.

Toliau – naujas galių dipolis. JAV-Kinija.

Taip, pasaulinės sistemos vidiniai prieštaravimai pasiekė apogėjų.

Kokia Rusijos vieta šiame balanse? Rusija natūraliai tampa Kinijos satelitu – priešpriešoje su JAV ir NATO. Kokia Europos, ES vieta šiame balanse? Kol kas taip: Rusija veikia panaudodama dujas, kurias siūlo kaip saugumo garantą Europai. Europai be JAV.

Ir ne vien Rusija veikia su Kinija. Mums svarbu, kaip Kinija smelkiasi pas mus. Ji jau daug ką daro. Antai grandiozinis Šilko kelio kontinentinės infrastruktūros projektas. Jis nutaikytas ir į Baltijos šalis. O Baltarusijoje net įsilinguoja.

Lietuvos užsienio politika nebegali nebematyti šių procesų. Deja, atrodo, nemato.

Mes neturime pagrindo tikėtis, kad Lietuvai pavyks išvengti pavojų vien plaukiant pasroviui su eurofederalizmu. Vien taktiniais pataikavimais federalizmui toli nenueisi – jis sekina kiekvienos Europos valstybės jėgas. Europa, toliau demonstruodama atvirumą musulmonų pasauliui, netrukus gali tiek pakisti, kad neteks politinio elito ir valdžios vadžių. Europos Sąjungos branduolys neturi galimybių tapti nauju globalizmo galios centru.

Tačiau. Tačiau kaip bendra ekonominė erdvė ji lieka svarbi mums. Net tampa reikalingesnė.

Todėl Lietuvai svarbu palaikyti pusiausvyrą, drauge su kitomis ES šalimis mažinti prieštaravimus tarp NATO ir ES viršūnių, remiantis pirmiausia savo pačių nacionalinio saugumo ir šalies gerovės interesais. Regioninė sandrauga su Latvija. ES vidaus politikoje pusiausvyrą palaikyti padės Baltijos šalių bendradarbiavimas su Višegrado grupe, nepamirštant ir bendradarbiavimo perspektyvų Šiaurės Europos kryptimi.

Ateina strategiškai palankus Tėvynių Europai laikas. Saugant stiprius ryšius su NATO, galima atgaivinti nacionalines jėgas kūrybai. Apie tokį gaivinimą savo apaštališkojo vizito Lietuvoje metu ką tik kalbėjo ir popiežius Pranciškus. Pagrindinė žmogaus tapatybė – priklausymas savo tautai, sakė jis. Itin pabrėždamas tai pamokslo metu Vilniuje, Katedros aikštėje. Pirmojo didžiojo Sąjūdžio mitingo vietoje.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

stasiai        2018-10-13 6:53

Pabaigai : Busimas valstybės vadovas, mano nuomone, turėtu pirma žingsnį žengti visuomenės sutaikymo link sutvarstant tu pokyčiu , verčiantis iš sovietinės į vakarietiška , padarytas žaizdas . Sugriuvusi politinė sistema , pertvarkomas viešas sektorius , mokesčiu sistema , socialinės atskirties klausimai ir kas svarbiausia šeimos kaip svarbiausio instituto likimas . Kas gilinosi kiek tai atnešė bėdos pertvarkant vyro ir moters santykius toje šventovėje .? Valstybė užėmė tokia pozicija kuri tarp tu dviejų svarbiu šeimos lyčiu pastatė ‚monumentą‘ surūdijusio vamzdžio ant Neries kranto pavyzdžiu nepalikdama instrukcijų .Užsienio politika svarbu nėra kalbos, bet ten viskas tvarkoje .. laikas grįžti prie to kaip gyvensime toliau čia viduje ?. Kokie santykiai gaubs vyrą - moterį ...ar visuomenė apie šeimą kalbės senu stereotipu lytiniu pagrindu ir vystyk į priekį išstums ne statistikos smurto artimoje aplinkoje eilute, o santarvės ir meilės tarp tu dviejų lyčiu būtinybę. Tam kad taptume visuomene su sveika aplinka , neužtenka tik uždrausti kalbėti apie blogus dalykus pas mus , reikia priversti politikus , tuos kuriuos renkame, padėti į stalčių rietenas ir kelti klausimus idėjas kurios iš tikro svarbios mūsu visuomenės ateičiai . Ne ten keliami klausimai ..ne ten . Nepalaikysiu nei vieno , kuris pabandys įsliūkinti į Prezidento kėde pasinaudojant apsimestiniais tikslais ..Pakaks auginti lašinius vakarietiškus ..laikas pradėti dirbti Lietuvai ir iš tikro . Paradoksas toks kad ši karta ta pareigą privalo atlikti vyriškos lyties atstovas turintis šeima. Nesakau gal konservatorių atstovė netinkama gal ir ji yra šeimos asmuo, tik kitokios , bet toks šuolis butu labai dideliu iššūkiu tai visuomenei .

stasys        2018-10-11 19:23

Kažkaip pasigedau realaus pasaulio Tamstos komentare .  Žinote kodėl Rusijoje niekada nebus vakarietiškos demokratijos ? užbėgdamas į priekį pasufleruosiu nėra ten jei vietos . Na kaip žmogui į galva pripumpuoti tiek skirtingu nesuderinamu pasauliu . ?  Ėmė putino klika ir nutarė , na ko čia ‚parintis‘  viską į viena dubenį permaišome ir še tegul rusu tauta nuryja ,..nesočia dabartį permaišyta su ateitimi kuri žada didingos tautos pergale ir atgimimą . Štai Jums pavyzdys tos tikros veidrodžiu karalijos , kai perlipus siena žmogui nebesupranta jis kur papuolė . Kitas pasaulis kiti žmonės , o juk berods ka tik buvome tokie patys . Jums Reigardai sunku pamatyti pokyčius visuomenėje o man tenka ta nuolat lyginti . Štai ir galvoju ..ar nepamirštate kad aplinkui žmonėms ,be tu 20,30,40 ar 100 ,.likę  gyvena šiandiena dėl rytojaus . Gal nuskambės netikroviškai .. bet rytojaus nebus jei juo nepasirūpinsite šiandiena ir taip kiekviena diena . Na šaunu kad nors atsiranda tas šimtas kuriam užtenka saulės šviesos sugerti į pilvą , bet likusiems labiau rūpės ne didingi planai ..  o kaip jie atrodys pamatavus ta perspektyva šiandiena ,mes tampame priklausomi nuo to kaip sukasi aplinkui pasaulis ir jei jame nesklandumai dėl to kenčia ne tie kas svajoja . Todėl nebus jokio raudono kilimo žmogui kuris galvos kad kovos visuomenėje vis dar paklausios ir kam nors čia įdomios .Kitas reikalas jei galvotumėte kaip tikras Lietuvis , žvirblis rankose geriau nei rusų gulbė danguje,  ta labai pajutau kai tapo aišku kodėl Estai visada priekyje mūsų . Neįsivaizduoju kaip galima sukurti sėkminga valstybe Reigardai pasinaudojus vadovėliniu receptu. ?  Sėkmė tai ne tik fiziniai , bet ir moraliniai, vertybiniai pokyčiai visuomenėje ..o kur parašyta kaip turėtu atrodyti posovietinės šalies raida per ketvirti amžiaus pasivejant vakarus ..kai anie užtruko šimtą metu ? Jus tikrai manote kad mūsų visuomenė gali tiek patempti nesprogusi demografiškai su atitolusiais jos kulnais . Viskam reikia laiko , kai 13 metais tapo aišku kad Lietuvos demografiniai visuomenės sluoksniai pasikeitė jaunu žmonių naudai tapo palanku keisti ta visuomene ..valdžioje neliko kritinio skaičiaus kitaip gyventi nemokančiu . Štai tada ta mūsų pilietinė bendruomenė ir turėjo susizgribti veikti , o ka matėme ? Tiek to šaukštais nebarškinsime kai pilvai sotus . Šiandiena nedirba Lietuvoje tik tinginiai ir to daryti negalintis . Pas mus dar didelį neišnaudoti rezervai visuomenės švietime nepakantumui kitiems . ..ir kas jau kas bet tamsta turėtu žinoti apie ka aš kalbu .. imant pavyzdžiu tuos pačius Tiesos patriotus .Ne viskas taip paprasta Reigardai ..bet dalintis idėjomis na tomis kurios teigiamos tamstos nuomone manau butu naudinga . Manau nesate kvailas ir žinote kad pasėjus įdėja reikia daug kantrybės kad ji subrandintu matoma ir apčiuopiama vaizdu ..

Raigerdas>stasiui        2018-10-10 13:13

Pagirtina, kad jūsų komentarai blaivėja ir jūs parašote jau ir protingų minčių. Potencialiai, gal būt, jūs ir galite pasiekti gana daug. Bet dabar yra taip: “tai ka renkame į ja matome veidrodyje ..reiškiasi reikia pokyčiu ne valdžioje o toje visuomenėje ..kuri renka sau blogus politikus iš tarpo tu kurie neturi kito budo kaip save dar kitaip realizuoti”. Taip, čia jūs parašėte teisingai. Tik jūs nepagaunate esmės, kodėl taip vyksta. Kada vyksta tokie rinkimai, tai tie dabartiniai rinkėjai būtinai išsirinks vidutinybę, nes dauguma yra sudėta iš vidutinybių. Jie renka ir matuoja pagal save. Todėl, kad pakelti visuomenės sąmoningumą, tai čia reikia investuoti ne vieną milijardą. Toliau jūs jau nusišnekate, kas su jumis vyksta dažnai:“nėra tamstu galvose idėju Lietuvai ..nėra”. Čia jūs tokias išvadas padarėte tik dėka to, kad esate nelabai apsiskaitęs žmogus. Arba skaitote labai vidutinių rašytojų ar mokslininkų knygas. Kokia yra padėtis? Šiandien yra viskas parašyta, ko reikia, kad sukurti civilizuotą valstybę. Bet kiek yra žmonių Lietuvoje, kuriems būtų reikalinga ta civilizuota valstybė? 10? 20? 30? 40? Na, tegul bus 100, kas būtų jau per daug. Manau, netgi esu užtikrintas, kad jūs nesuvokiate nieko apie sąmoningumą ir nežinote, kam jis reikalingas ir kokią tai turi vertę valstybei. Komunistams sąmoningumas yra antraeilis dalykas, fašistams tik tiek jis rūpi, kad būtų sukurti tobuli inžineriniai dalykai, o dabartiniams politikams tai yra irgi menkai vertingas dalykas. Taigi, politikams nereikalinga civilizuota valstybė, nes juos tenkina ta padėtis, kurioje jie sėdi. Daugumai politikų reikalinga Liliputija, nes jie ten jaučiasi kaip karaliai, o civilizuotoje šalyje jie būtų visiškas niekas. Nežinau ar pajėgsite suprasti ar ne, bet šiandien, kaip sukurti civilizuotą valstybę yra žinių. Ir jeigu palyginsi jų lygį, tai dabartinis valstybės valdymas yra beždžionių valdymo lygyje. Lygiai taip pat yra sukurta daugybė super svarbių dalykų, pavyzdžiui, kad ir genetikoje, bet jie nefinansuojami. Taigi, kad tos valstybės būtų, kaip Liliputijos, o ten gyvenantys žmonės sugebėtų veikti tik kaip buvo veikiama Liliputijoje, tam reikalui yra skiriamos trilijoninės lėšos, nes nieko nėra naudingiau, kaip laikyti daugybę tautų tamsoje, ir išugdyti tuose žmonėse matymą tik tokį, koks yra Liliputijoje. Tai super super naudingas verslas. O jūs riekitės čia tarpusavyje, riekytės ir kritikuokite. “Davai”, “davai”, “davai”, nes kiekeviename kieme reikalingi gaidžiai, kalakutai ir kitokie paukščiai…

stasys        2018-10-10 7:31

Jei atidėti A.Juozaičio str.tema į šoną , galima butu padiskutuoti apie skirtingu nuomonių būtinybe aptariant visuomenėje viena ar kita problema . Visuomenė turi išmokti susikalbėti ir rasti sprendimus savyje kurie leistu bendra visuomenės interesą iškelti aukščiau politiniu ambicijų . Tai kad žmonės nemoka bendrauti , reiškinys ne naujas , tik seniau būdavo daugiau pasitikėjimo vieni kitais . Valdžia ir čia ne išimtis , jei žmogų viena diena deleguoji į Seimą o po metu ji jau dedi į purvo kibirą .. ambicijų turintis žmogus tikrai gerai pagalvos ar verta jam gaišti laika ten kur sėkmė tikrai neatneš turtu ir pagarbos . Tokiu kaip tu įdiegtas stereotipas visuomenėje kad valdžia blogis puikiai tam prigroja . Pasekmė, visuomenė neieško idėjų kurios butu naudingos visai bendruomenei ir idėjos nekonkuruoja tarpusavyje kuri iš ju patrauklesnė ..apie jas nesiburia žmonės ..apie jas nekalba spauda ir atrodo kad Lietuvoje mes turime tik keliolika rėksniu kurie susirenka visa laisva eterį nuo to kas lieka kai žmogus atsiverčia spaudos puslapius . Va ir A.Juozaitis sėkmingai startavęs su nuliniu pasitikėjimo balansu ..kažkodėl persigalvojo ir nutarė palaikyti beprasmiškas rietenas su konservatoriais ..galbūt tikėdamasis dėl to patraukti į savo puse tuos kurie skaito save alternatyva tai partijai .?  Kaip matote Reigardai tai nesukūrė kažkokios idėjos visuomenės gerovei , o dar karta parodė kad ta priešpriešos korta kuria labai sumaniai išnaudoja ir konservatoriai,  vis dar diktuoja madas politikoje . Todėl kai eini taikyti tautos ..negali manyti kad visi sutiks tave išskėstais pirštais ir tai nedaro ta žmogų labiau vertingu pasidavusiu tai viešai neapykantos kakofonijai .Tai silpno žmogaus charakterio bruožai ..arba padaryta klaida naujoko . Pyktis nėra bloga emocija jei jis nukreiptas teisingam tikslui pasiekti , bet jo dėka praradus protą netapti teisesniu . sena stasio pasaka „valdžia tai visuomenės atspindys „ tai ka renkame į ja matome veidrodyje ..reiškiasi reikia pokyčiu ne valdžioje o toje visuomenėje ..kuri renka sau blogus politikus iš tarpo tu kurie neturi kito budo kaip save dar kitaip realizuoti . Visos kitos tavo kalbos Reigardai apie protą ,argumentus ir kitokį nieką tik emocijos pridengti problema , nėra tamstu galvose idėju Lietuvai ..nėra .

Raigerdas>stasiui       2018-10-9 11:56

Paskutinis tavo komentaras blaivesnis. Vietomis net logikos yra. O paskutinis sakinys tikrai jau vertas dėmesio. O kas dėl kritikos, tai čia Tamsta kaip karvė ant ledo. Daug geriau būtų, jeigu ne pliurptum kažką apie tai, kad kažkas bijo kritikos (tokių žmonių yra mažuma), o išsiaiškinti, kas ta kritika yra ir ypač tą faktą, kodėl pas psichiškai nesveikus žmones, netgi pas neurotikus, tos kritikos koncentratas ir gausa primena daugiau audrą stiklinėje, o kai kuriais atvejais jie sugeba sukelti net cunamio bangas visiškai tuščioje vietoje, kur ta kritika visiškai nebuvo reikalinga. Taigi, į dramatizacijas linkęs žmogus, visą laiką bus pasiruošęs kritikuoti kitus, bet nebūti savikritišku savo paties atžvilgiu. Kodėl Lietuvoje paplito tas teiginys, kad reikalingas “kritiškas mąstymas”? Šitą klaidingą idėją Lietuvoje paskleidė psichologai ir psichiatrai, kad parodyti, kokie jie yra protingi, ir kaip jie gerai išmano apie tą žmogaus mąstymą. O šalyje, kuri gyveno pagal sovietinio gyvenimo taisykles, o tos taisyklės turėjo dvigubus standartus, nes galima buvo iš valstybės vogti ir šito dalyko dauguma žmonių nesmerkė, tai “kritiškas mąstymas” įpratusiems vogti, buvo labai patogi poza, kadangi gali kritiškai vertinti viską aplinkui. Vagiui tai yra tikras malonumas, nes jis kritikuodamas savo kaimyną, tampa kaip ir geresnis už kaimyną. Todėl Lietuvoje tapo norma, kada kvailys kritikuoja protingą žmogų ir tai laikoma norma, vagis kritikuoja sąžiningą žmogų ir tai tapo norma, koks nors politikas, kuris neišmano, kas yra ekonomika, bet sėdi Seime, kritikuoja tą, kuris šiek tiek daugiau išmano apie ekonomiką ir t.t. Taigi, Šarikovas gali kritikuoti profesorių ir mokyti jį gyventi ir tai Lietuvoje tapo norma. Tokie dalykai įmanomi tik Liliputų šalyje. Civilizuotoje valstybėje Šarikovą pastato į vietą, ir pasirūpina kitų žmonių saugumu, kad Šarikovas neapkandžiotų niekuo dėtų žmonių, o jeigu jau apkandžiojo, tai Šarikovas gauna tokias baudas, kurios daro Šarikovą kultūringesniu žmogumi. Nes nebaudžiamas Šarikovas niekaip negali atsikratyti savo idiotiškų stereotipų, todėl jo elgesys panašus į “dvorniaškos” elgesį, o kritika jam yra kaip ta pamėgta sporto šaka. Todėl man kyla klausimas: kodėl aš pačiam turiu aiškinti tokius paprastus dalykus apie kritiką? Kodėl tu pats iki šiolei šito nesugebėjai išsiaiškinti? Ar pats nesijauti, kad esi to paties Petkevičiaus “Durnių laivo” keleivis su savo neo-liberalizmo idėjomis?

stasys        2018-10-9 7:05

Reigardui ..Tavo vietoje aš bučiau panaudojęs pikto nykštuko su ilga nosimi įvaizdį  ir tai butu teisinga . Ilga jo nosis problema o ne stasio dydis ..Pamąstyk kiek daug atsiveria plyno lauko interpretacijoms kuriame galima butu pristatyti didingu pilių (idėja) su plazdančiomis vėliavėlėmis ir kaip menkai atrodytu šalia ju tokie stasiai ?? ..tai kaip tramplinas ambicijų į dangų ..atsispiri ir skrendi .  Arvydas Juozaitis kaip tik viena tokia čia nupiešė , neįsivaizduodamas kiek ji kainuotu Lietuvai . Ne idėja A.J. Reigardai blogis , o Tamstos noras susirasti sau dievuką kuris leistu pačiam su juo susitapatinti .Sena problema Lietuvos visuomenės mentalitete , tai nepadeda ugdyti nei nauju lyderiu nei pratina esamus prie kritikos . Jei žmogus bijo kritikos jis nėra vertas eiti tas pareigas ir kelia klausima ar Jis pasiruošęs joms ? Prie temos : keisti užsienio politika Lietuvai ..atsisakyti pasirinkto kelio eiti į vakarus leidžiant vakarams ateiti čia , nėra bloga, bet tai nieko bendro neturi su idėjomis liberalizmo pasklidusiomis viso pasaulio mastu .Turite tam ‘brexit’ pavyzdį ..rankioti iš bendros rinkos pyrago razinas vaizdas apgailėtinas, primena kiek ta šalis nusirito nuo tos bendros rinkos idėjos ..o ten būtent ir slysta tos Vyšegrado šalys .Aklas pasipriešinimas viskam kas pareina iš Briuselio nesukuria konkrečiu idėjų tam regionui ir nepriverčia Briuselio perkelti daugiau reikšmingos masės į tuos ES pakraščius ..kaip Lietuva , Lenkija , Rumunija ..ir t.t. Tos masės kaupimu Lietuva paskutiniu metu ir užsiima ir gana sėkmingai ..na kas kaltas kad Rusija tam tyčiom art ne pri-žaidžia siekdama savu planu .Ten toks pat mentalitetas kaip ir čia ... sprendimus daro tos pačios kartos žmonės . Ir dėl pasirinktos A.J. krypties Prezidento rinkimuose , kovoti reikia už savas idėjas o ne prieš kažką (konkrečiai konservatorius) , tai programa kuria Lietuva jau daug metu mato ir stebi ..beje ja pačia Arvydas kritikavo ..o apsukęs ratą vėl grįžo . Telkti , taikyti visuomene gali tik idėjomis ..

Raigerdas >nykštukui stasiui        2018-10-8 17:01

Tu pats mažiniesi ir mažini kitus, nes apsimeti, kad esi labai labai labai kuklus žmogus. Bet tau iki kuklumo, kaip man iki nuskridimo į Mėnulį. Pats dediesi esąs kritikas, bet tu juo nesi. Ir tavo ta bėda yra tokia gili ir kartu paprasta, kad tu pasmerktas, o gal ir ne, pastoviai vaidinti kokius nors vaidmenis, bet niekada nebūti savimi. Savęs tu, kaip ir nepažįsti, tavasis aš arba ta AŠainė sąmonė pagal Vydūną, tau pačiam yra visiškai svetimas dalykas. Todėl tu pastoviai priverstas kitiems meluoti, kad tu nesi tas, kuo tu dediesi. Klaiki lemtis. Štai tu rašai:“nespėjo žmogus užsidėti ant galvos pergalės laurus ..o tokie Reigardai jau neša žmogų į Olimpo kalną ?” Aš suprantu, kad pačiam yra labai sunku suvokti, kad Raigerdas niekada nebuvo tarp nešikų, netgi Romos Imperatorių valdymo laikais ar Senovės Graikijos laikais, į Olimpo kalną. Kadangi Olimpo kalnas buvo laikomas kaip dvylikos Olimpo dievų buveinė, tai nei aš, nei Arvydas Juozaitis nebuvo tarp tų Dievų. Kaip matai pats, kad tavo kliedesiai nėra maži, ir nėra kuklūs. Jie kaip tik labai dideli, todėl kliedesių atžvilgiu tikrai galėtumei susimažinti ir tapti kuklesniu, tik nežinau ar sugebėsi tai padaryti, nes užduotis tikrai nėra tokia didelė. Kitas dalykas apie tai, ką rašė ne susimažinti kiek įmanoma bandantis “kuklutis” stasys, o Vydūnas. O šitas genijus rašė, kad yra žmonės, kurie yra dvasios milžinai ir yra dvasios nykštukai. Na, “kuklutį” stasį prie dvasios milžinų jau niekaip nepriskirsi. Buvo ir kitas genijus Džonatanas Sviftas, palikęs pėdsaką, kaip vienas iš žymiausių pasaulinės literatūros satyrikų. Man susidarė įspūdis, kad “kuklutis” stasys nėra net skaitęs Guliverio kelionių, todėl jis uoliai stengiasi daryti būtent tai, kas jau buvo prieš šimtus metų, tik tai vyko Liliputijoje. Taip Dž. Sviftas prilyginęs tuometinę Angliją tokiai jo pavaizduotai šaliai, kaip Liliputija, išjuokė tuometinius politinius “saliamonus” valdžiusius Angliją. Bet netgi Liliputijoje buvo išdrįsta pripažinti, ką padarė pats liliputų „slaptų reikalų departamento vyriausias sekretorius“, kad jų šalį ėda dvi baisios ligos: „iš vidaus – amžinos partijų rietenos, o iš lauko – stipraus priešo pavojus“. Bet kaip Lietuva užsikrėtė šitomis dviem baisiomis XVIII amžiaus ligomis, siautusiomis Liliputijoje, tai čia yra klausimas, į kurį pagaliau reikia atsakyti bent jau iki XXI amžiaus 20-ųjų metų. Nes apie pačią ligą niekas dar neišdrįsta net kalbėti Lietuvoje, nors visi simptomai akivaizdūs. Neišdrįsta kalbėti apie tai ir “kuklutis” stasys, nes jam, matomai, neleidžia kalbėti jo “kukli” sąžinė. Gal būt, ta “kukli” stasio sąžinė neduoda jam ramybės ir dėl Arvydo Juozaičio norų tapti tokios mažos šalies (anot stasio), kaip Liliputija prezidentu. Nes “kuklūjį” stasį ta jo “kukli” sąžinė neduoda ramybės dėl to, kad jis nežino, kaip ten bus, jeigu Arvydas Juozaitis taps Liliputų prezidentu, tai kam jis bus palankesnis. Gal žemakulniams, nors pretendentas labiau linkęs į aukštakulnius, tačiau nešioja vieną batą žema, o kitą – aukšta pakulne, nes nežino, kuri partija nugalės ateinančiuose rinkimuose. Didžiausias Liliputijos išorės priešas – kaimyninė blefuskų sala, analogiškai kaip Anglijai – Prancūzija. Tai štai, tais laikais Liliputai su blefuskais trisdešimt šešis mėnesius tarp savęs žiauriai kovojo. Blefuskai pasinaudojo religiniais ginčais Liliputijoje tarp plongalių ir storgalių, nesutariančių, iš kurio galo reikia mušti skystai virtą kiaušinį. O XXI a. Lietuvoje Rusija stebi šį ginčą ir mąsto, kaip juo pasinaudoti. Todėl tai neramina “kukliojo” stasio jo “kukliąją” sąžinę ir jis nutarė bent jau liežuviu nugalėti Arvydą Juozaitį.

stasys        2018-10-8 8:28

stAsiūj ačiu kad rūpinatės .Bet ekspertai jau kuris laikas rūpinasi ne tos Lietuvos kurioje gyvenu problemomis .. o ir str. autorius ne šeip koks širšiu lizdo tranas . Mano smalsumas jo str. visai pateisinamas noru apie ji daugiau žinoti . Jei pažadate iš jo nelipdyti lauko baidyklės ar kartį ant balto arklio .. manes čia bus tik tiek kiek reikia nuomonei išreikšti vienu kitu str. .smile)

stąsiūj       2018-10-7 23:24

galgi jau grįžk ing pamėgtajį ekspertai.ru, ten vis mažiau saviškiai tamystai sėdimąją spardo…

stasys        2018-10-7 20:03

Kas taip išgąsdino Reigarda ?  kritika A.Juozaičiui ? nespėjo žmogus užsidėti ant galvos pergalės laurus ..o tokie Reigardai jau neša žmogų į Olimpo kalną ? Suprantu tokiu Reigardūū norą būti matomu ir dideliu   .. patogu pamojus piršta, virš galvų , parodyti nauja krypti Lietuvai ..O jei rasis dar vienas toks DIDELIS Reigardas ar jie sutilps toje mažoje Lietuvėlėje ?  klausimas retorinis , taip sakant apmąstymams . Reigardas norėtu geresnės valdžios Lietuvai ir šiukštu ne tokios kaip stasis su mažosios , kuklumas ne šiu ponu duona, jei jau sparnus ištiesti tai tokius kurie su mažosiomis raidėmis nieko bendro neturi ..Šiukštu reikia atsiriboti .  Nežinau kodėl dideliam Reigardui parūpo stasio kontora .. gal smalsumas trukdo išsakyti savo norą.. o gal noras visiems parodyti ka reikėtu matyti neleidžia nulipti pravėrus ruselio duris ?, tada tampa aišku ko tas ponas ten lauke rėkauja . Skubu nosį užvertęs Reigarda nuraminti .. žinia kontora pasiekė ir Jis jau gali ramiai miegoti . Kontrrevoliucijos A.Juozaičiui stasys neruošia ..nebus ir jo idėju pakasynu…  stasys pažada jas dar karta apsvarstyti , bet TYLIAI..,  kas dar svarbu,..  stasys ( iš mažosios) tikrai netrikdys tos susikaupusios rimties ..kuri kas karta pajuntama ore tam pačia Reigardui sumanius ka nors reikšmingo čia pop-telti ,..ilgu tekstu . Su dideliu liūdesiu ir nukabinęs nosį pasišalinu į tuos savo kuklius palocius ...žemiau vater-linijos to kas verta pagal Reigarda apsvarstyti ..  Linkėjimai A.Juozaičiui, jo pirmas bandymas įbristi į geopolitikos lauka buvo ne toks sėkmingas , bet blynas tai juk tik pirmas ..matyt sekantys bus sėkmingesni ..labanakt (su mažosiomis ) .

Raigerdas        2018-10-7 16:04

Pastebėjau, kad šiame portale, kai tik žmogus turi idėjų, bet jos krenta ne ten, kur jos gali išdykti, tai toks idėjų sėjėjas kažkodėl tai pasivadina “stasiu”. Susidaro toks įspūdis, kad tie “stasiai” dirba vienoje ir toje pačioje kontoroje ir iš ten seka įvykius Lietuvoje. Kaip įprasta tie “stasiai” yra viskąžiniai, ypač ekonomikoje, ir nepamiršta paminėti, kad mes esame “maža valstybė”. “Maža valstybė” - štai čia pasirodo yra problema. O apie tai, kaip ta maža valstybė yra valdoma, tai čia jokių problemų “stasis” nemato. Pagal “stasį” mašina nuvažiavusi į griovį yra pati kalta, o vairuotojas čia ne prie ko. Todėl nieko nuostabaus, kad “stasiui” vaidenasi, kad “Lietuva visa ta laika pralaimį vakarams socialine gerove, dėka to ji nyksta…” Na, čia jau visiška abrakadabra. Kas kuria tą socialinę gerovę? Ar tie, kurie yra atsakingi už socialinę gerovę Lietuvoje lenktyniauja su Europos Sąjungos šalyse dirbančiais tą patį darbą ministrais ar dar kuo nors? Apie tokias lenktynes niekas nežino, išskyrus vieną žmogų Lietuvoje - tai “stasį”, kuriam vaidenasi, kad Lietuva “pralaimi” paties “stasio” įsivaizduojamose lenktynėse. Yra kur kas didesnį Lietuvos problema - tai ELITO nebuvimas. Lietuva turi elito pakaitalus, bet elito neturi. Tauta be ryškių lyderių nuvažiuos į griovį, nes jai imsis vadovauti visokio plauko apsišaukėliai, narcizai ar kitokie ten keisti tipai, kurie atstovaus kokią nors grupelę žmogelių, norinčių įtakoti Lietuvos gyventojų gyvenimą. Aš nesu Arvydo Juozaičio šalininkas, bet aš neneigiu to dalyko, ką A.Juozaitis daro gerai. Taip nėra, kad jis jau čia toks neišmanėlis, kokį nupiešė “stasis” sutirštines spalvas ir iškraipęs faktus. Kaip ten bebūtų, bet komentatorius “stasis” netempia iki Arvydo Juozaičio, ir yra žmogelis iš “mažos šalies” su visais tokiems žmonėms būdingais kompleksais, ir su “mažam žmogeliui” būdinga kritika be pagrindo ir patologine baime, matant už jį didesnį žmogų. Rusija yra didelė, pagal gamtos išteklius turtingiausia šalis pasaulyje. O kaip su valdymu? O kaip su sąmoningumo lygiu toje šalyje? O kaip su elitu toje šalyje? Kas sudaro tą Rusijos elitą? Ten yra toks Žirinovskis. Jis priklauso tos šalies elitui. Na, ir ką ta didelė Rusija gali padaryti su tokiais, kaip Žirinovskis? Tik sukelti 3-iąjį Pasaulinį karą ir pražudyti net ne milijonus, o milijardus žmonių. O mes turime tokius “stasius”, kurie irgi moko mus gyventi, ir žino, kaip ta Lietuvos visuomenė turi būti “pasiruošusi”, tik nežino, kaip ta Lietuvos visuomenė privalo “pasiruošti”, “išsimuilinti”, “pasikvepinti” kokio nors kito stasio pasiūlytais kvepalais, kurie patiktų kokiai nors alkoholiu prasmirdusiai “atsakingas pareigas vykdančiai personai iš Vakarų”. Deja, “stasis”, galimai, vykdydamas kažkokios grupelės interesus net nesuvokia, kad “stasiai”, kurie tapatina Lietuvos gyvenimą su tais visokiais kortų lošimų triukais yra seniai atgyvenęs dalykas ir mūsų visuomenei yra tikra našta, ir gana didelė problema, kuri yra ne mažesnė, nei Žirinovskis Rusijai.

Rodas       2018-10-7 15:44

socialiai ir politiškai neįgalių Lietuvoje netrūko niekada. Netrūksta jų ir dabar. Tuo metu, kada pasaulis, dėl visos eilės egzistencinio pobūdžio geopolitinių (Trampo marazmo..) , ekologinių (globalaus atšilimo..), socialinių (masinės migracijos ir pabėgėlių Europon..) problemų tiesiog balansuoja ant išgyvenimo ribos, išlenda eilinis pilypukas ir išdidžiai purpteli vos ne biblijinę „tiesą”, jog esą „ateina strategiškai palankus Tėvynių Europai laikas”... Ir ką tūlam lietuviui nuo žagrės antra karta daryt ir galvot: nei verkt nei juoktis nuo tokių gelbėtojų... 
Mielas Arvydai, tu taip ir nesuvyriškėjai, kaip pamenu nuo 1988 birželio.. O laikas jau seniai būtų..

o kad       2018-10-7 9:23

režimo bobikas “stašius” gieda kolaborantinę junkerinę europederalizmo giesmelę, tame nieko naujo.

stasis        2018-10-7 9:09

Arvydas Juozaitis kiek užsižaidė artikuliuodamas nauju žodžiu sąvokomis . Kam tas Trumpo neilgo politinio plauko idealizavimas ?  nuo kada Amerikos Prezidento rietenos su savo valstybės žiniasklaida tapo kova su kažkokia neo-liberalizmo atmaina ir jos pasekme globalizmu ?  Kam plakti tai ko pas mus nėra siekiant Prezidento kėdės .? Ar Lietuva tu įvykiu centras ?  Na ne ,..ar pas mus aktualios problemos kyla dėl to ka pasakė Trumpas rugsėjo 26 d. JTO asamblėjoje ? atleiskite nepastebėjau . Aš galvoju duok dieve Lietuvai aprėpti rytu Europos regioną savo interesu lauku ir nepaspringti . Ar maža to užsibrėžto tikslo sustabdyti Rusijos skverbimąsi į vakaru Europa . ?  Jau dabar aišku nevisi Europoje (ES) taip mano ir ne visi sutinka su tokia Lietuvos pozicija ..bet tai ne priežastis mums nurodinėti kaip mes , kaip maža valstybė , turi jaustis turint tokį kaimyną . Jei Makronas ir Merkel ras sprendimą taiku Ukrainos problemai ar tai nebus savotiškas postūmis iš mirties taško .? Priešas ne neo-liberalizmas ir globalizmas , Jus pats mielai pritariate kai kuriems ju vaisiams (ekonomika be sienu) ir suprantate kad mažoms rytu Europos šalims tai vienintelis būdas persiversti per ta rytus ir vakarus skiriančia socialine atskirti . Mes neturime tiek laiko , kiek turėjo vakarai formuojant savo skirtingu visuomenių socialinį  mentalitetą , todėl be tu politiniu tikslu siekiančiu toli už Lietuvos sienų ..reikia galvoti kaip sutvirtinti vidaus visuomenės pilietinį pamatą . Lietuva visa ta laika pralaimį vakarams socialine gerove, dėka to ji nyksta ..ir čia tikrai nėra kaltės to neo-liberalizmo . Jei žmogus nejaučia po kojomis tvirto pagrindo , jis ji suras kažkur kitur ..Patriotizmo banga dar suteiks kiek tai laiko apmastymams ..bet daug jo nėra .  Ta rodo ir kaistanti Europoje atmosfera .  Europos federacija viena iš išgyvenimo sąlygų mažoms šalis Europoje ir prapultis jei ta tauta –visuomenė bus tam nepasiruošusi . Lietuva kol kas tam net teoriškai nėra pasiruošusi .. todėl manau nepagrįsta visuomene gąsdinti tais baubais ..Niekas per prievarta ten mūsų neuždarys . Nei viena tauta nepadovanos suverenumo raktu negavusi garantijų kad tai nepakenks jos tautinei dvasiai . Taip, manau yra jaučiamas vakaru politiku nusivylimas tuo kaip buvo investuoti pinigai į rytu Europos šalis ir kokius sukėlė pokyčius . Vietoj to kad sulaukti panašaus vakarietiško demokratijos modelio atsirado daug ambicijų keliančiu šalių, grupių, kurias kartu apjungti bendrai Europai tapo labai sudėtinga .. tolesni pokyčiai gali reikšti kad tu problemų , nesutarimu bus tik daugiau , bet tai natūralūs vidaus politiniai procesai ES ..ir jei kas buvo tam nepasiruošęs Briuselyje matyt nesuprato kaip veikia atskiru valstybių interesai Sąjungoje. Negalima viena diena kurti suvereniu valstybių Sąjunga (kaip bendra erdve), o kita pereiti į federacija .. tai kaip iš penktos pavaros perjungti į pirma turint greičio perteklių . Lietuvai svarbu žinoti ko gi ji siekia būdama Europoje ..visos kitos alternatyvos tik stovėti šalikelėje nuo tu įvykiu kas vyksta Europoje šiandiena. Manau nereikia bijoti .. mes pakankamai subrendę tuos pokyčius atlaikyti ..

Life Site News       2018-10-6 23:44
Tarabildos Durnam atsakymui 2018-10-4 13:31       2018-10-5 17:17

Ar nuodėmė ir klystkeliai judu su A.J. vienija?

tik su 3 mėn bandomuoju       2018-10-5 16:00

Pirma: Juozaiti, kokia paties tautybė? Taikaisi į LT prezidentus ,o šitą klausimą pastoviai apeini.Kodėl?Lietuvos valstybė  yra pakankamai tolerantiška,tačiau ,tai visai nereiškia,kad mūsų prezidentais gali tapt tik kitataučiai.Antra: pasigilinus į biografinę literatūrą (pvz.Vyt. Petkevičiaus garsusis “Durniųlaivas” pretendentui iškyla ne vienas klausimas.Suma sumarum -ir tiems likusiems kandidatams ir Juozaičiui kaip rinkėjas suteikčiau teisę dirbt Lietuvai tik pagal bandomąjį periodą .Kandidatui turi būti paaiškkintos prezidentavimo sąlygos : neišlaikus to 3 mėn. bandomojo - nei kampanijos lėšos ,anei kažkokios privilegijos tokiam tikrai negalioja.Mums ,LT pilieččiams tušti pažadukai ,ar iš vis svetimų bankų buvę riebūs tarnautojai tikrai nereikalingi.

tiek       2018-10-5 7:36

ne jokios dvigubos .O ,reikalui esant, ANTROS PILIETYBĖS. Ir nieks tau nesuteikė teisės kvestionuot tokio pačio ,Lietuvoje gimusio piliečio, pilietybės,dalyvavimo balsavimuose, kad pakeistų dešimtmečiais kurtą vienpolę priespaudos sistemą ,veikloje.Laikas tokių paklaust : o ką pats gero davei Lietuvai ? Emigrantai ,išvykdami , tiesiog išgelbėjo šalį nuo akivaizdaus nuniokotos šalies kolapso—vietiniams liko kažkiek darbo vietų (už kurias nenorima net leisti į kalbas dėl užmokesčio būtino didinimo ).

E951       2018-10-4 15:20

pasibjaurėjau šiandien Širinskiene per LRT aktualijų studiją dėl dvigubos pilietybės. tai kodėl LŽVS rinkiminėje programoje nepropagavo tos dvigubos pilietybės, tikriausiai būtų matę daugumą seime kaip savo ausis?

Tarabilda Durnam pamąstymui       2018-10-4 12:31

O gal Juozaitis būtų kaip antras Periklis. Nepagaunu, kuo čia dėtas asmeninis gyvenimas, Gražulis ir įstatymai. Tamsta blūdinat, o ne pamąstot.

pamąstymas       2018-10-4 10:27

O gal A. Juozaitis būtų kaip „antras Gražulis“: įstatymus prastūminėtų naudingus Lietuvai, nors pačio asmeninis gyvenimas tikrai ne koks…

Povilas       2018-10-3 20:47

Reikalaujančiam atąskaitos >—Povilui     2018-10-3 16:25
Drąsiai galiu teigti, kad esu daugiau darantis nei kalbantis žmogus.
Taigi, jei nuspręsiu, kad reikia savo veikla prie kažko prisidėti, tai nesitaupysiu.
Karštakošiškų sprendimų neleidžia daryti mano žilas plaukas.
Dėl A.Juozaičio - taipogi.
Lig šiol nesu tikras, ar bus už ką balsuoti.

Ne žiniasklaida,       2018-10-3 19:02

Jūsų žiniai, o dezinfosklaida. Niekaip nedaeina, ane? Taip patį užzombino docentai ir ambalistai, kad niekaip negali atmokti?

vilnietis       2018-10-3 17:33

Štai ir atsiskleidė kam tarnauja LRT ir visą pašvinkusi žiniasklaida.
Yra vilties.

to Agnė       2018-10-3 16:42

Iš kur jau pati taip gerai žinai? Teko su juo akis į akį ar su jo chebra spręst visuomenės problemas? Su Juozaičiu irgi?

--Povilui       2018-10-3 15:25

Povilai, o ar Jums pačiam irgi pakaks tos “drąsos, valios ir ryžto imtis realių darbų” ir prisijungti savo veikla, o ne stebėjimu per atstumą?

Ar jums        2018-10-3 13:29

aišku, ką autorius turi mintyje minėdamas tarptautines korporacijas? Ar tai tos, kurios užvaldė visą žiniasklaidą? Trampas su jomis nesikalba.

Herald       2018-10-3 12:38

Puikus straipsnis, įžvalgiai ir teisinga sudėlioti akcentai. Klausant Trampo kalbos originalo į akis pirmiausiai krenta praraja tarp Merkel-Makrono ir JAV prezidento pozicijų.
Pasaulis ant naujų pokyčių slenksčio.
Pirmasis šauklys - Izraelis - nacionalinė žydų valstybė.

Povilas       2018-10-3 11:04

Gerai dera šalia šios temos gretimai esantis Vladimiro Laučiaus “Demokratinio kapitalizmo saulėlydis”.
Nepatingėkite atidžiai perskaityti visą.

Povilas       2018-10-3 10:58

Iki šiol buvau tikras, kad artėja dar vieni “tušti” rinkimai.
Dabar pradedu šiek tiek abejoti… o galgi ne visai “tušti”?
Atsiras vilties jeigu…
...jeigu A.Juozaitis pajėgs užbaigti šią grandinėlę: mintis-žodis-veiksmas-rezultatas.
Minties (ne tik filosofinės) jėga ir gilumu A.Juozaitis visa galva, o gal ir dviem aukščiau už bet kurį kitą.
Iškalba taipogi negali skųstis. Ar gaus tribūną - čia jau kitas klausimas.
Bet sunkiausioji dalis - veikimas. Čia jau kyla klausimėlių:
-ar pakaks A.Juozaičiui drąsos, valios ir ryžto imtis realių darbų;
-ar pajėgs jis (jo komanda) padaryti tai, ką reikia;
Va čia ir bus šio siužeto didžiausia intriga.
Galimų tęsinių - daugybė.
-gal tik pakalbės kažkiek ir vėl prapuls dešimtmečiams;
-gal bus “suvalgytas” kažkuriuo momentu (S.Lozoraičio, R.Pakso pavyzdžiai);
-o gal vistik įvyks stebuklas ir išplauks sėkmingai, plaukikas visgi buvo geras.
Na, apie rezultatus kalbėti dar anksti.

Vinis       2018-10-3 9:28

Grybauskaitės prezidentavimą įvertino pliusu! Ar tai nebus vėl “istorinė klaida”?

Galvoju       2018-10-3 9:12

Apie Juozaitį spręsime, kai pamatysime jo komandą. Kad nebūtų taip, kaip su Karbauskiu aplipusiu Skverneliais ir Šakalienėmis:)

Agnė>Ponas Raigerdas       2018-10-3 8:34

Kad ir kaip nemėgtume a.a. A. Brazausko, bet patyčių iš jo neteko girdėti.

Ponas Raigerdas       2018-10-3 7:54

daug kartais pakalba apie Landsbergių šeimynėlę, bet mažai apie Brazauskų šeimynėlę ir visai nieko apie Vasaros 5 bendruomenę ir jos keliamus kandidatus į LR prezidento postą, kuriuos remia Centro Komitetas. Kodėl taip keistai elgiasi ponas Raigerdas? Ar nepakaltinami ponui Raigerdui geresni už konservatorių “Žmonių partijos” kandidatus?

tik tiek       2018-10-2 22:08

Beveik viskam pritarčiau, jei ne ta “istorinė klaida”.

Raigerdas        2018-10-2 20:35

Taip, Arvydas Juozaitis čia teisus, parašęs aiškiai apie D. Trumpo idėjas ir jo politiką. Iki jo daugelis tų “analitikų” žiūrėjo į D. Trumpą su baime, nes jie jį matė ne savo, o Europos lyderių akimis. Be abejonės, D. Trumpui pasaulis dar turės padėkoti, nes jis buvo atsidūręs ties riba, kai galėjo įsižiebti 3-ias Pasaulinis karas. Prognozių apie šį karą buvo daugybė. Dabar, po D. Trumpo aktyvių veiksmų, demagogai pritilo dėl gresiančio pasauliui 3-iojo Pasaulinio karo. Pirmiausia, jis pastatė į vietą Rusiją, kuri buvo suinteresuota pradėti sukurstyti tą 3-iąjį Pasaulinį karą. Ypač savo pranašumą jie tikėjosi įrodyti kariaudami Sirijoje. Bet ir ten D.Trumpas pastatė Rusiją į savo vietą. Rusija rėmė ir kurstė Šiaurės Korėją, kad ji gąsdintų ir “gadintų nervus” JAV atominiu karu. D.Trumpas ir su šia gana pavojinga visam pasauliui situacija susitvarkė. Prisiminkite, kaip kibernetiniai kriminalai iš Anonymous gąsdino pasaulį, kad tuoj prasidės karas tarp Šiaurės Korėjos ir JAV. Bepročių prognozės neišsipildė dėka išmintingos, racionalios ir gerai pasvertos D. Trumpo politikos. Ko nėra šiame neblogame A. Juozaičio straipsnyje? Nieko nėra apie tuos, kurie sukūrė gana pavojingą atmosferą visame pasaulyje. Kas jie? Tai Naujos Pasaulio Tvarkos kūrėjai, kuriai priklauso gana galingos JAV korporacijos, susijusios su farma gigantais ir FRS. Tai Clinton linija, nors patys jie yra tik marionetės. Lietuva pagaliau turi užimti aiškią, o ne dviprasmišką poziciją, kokią užima Europoje lyderio vaidmenį vaidinančios šalys: Vokietija ir Prancūzija. Šitoms šalims atėjo laikas priminti apie tai, kokius žingsnius jos darė iki prasidedant 2-ajam Pasauliniui karui. Reikia pakankamai aiškiai suvokti tai, kas vyksta Kinijoje. Ir nors ten valdo komunistai, bet šitas valdymas niekaip nesiderina su marksizmo-leninizmo idėjomis. Atėjo laikas, kai reikia kruopščiai tirti Kinijos valstybės valdymo mechanizmus ir numatyti Kinijos ateitį bent jau artimiausius 30 metų. Taip pat reikia išanalizuoti, kas laukia Lietuvos po 50 metų. Tik tada galima bus kalbėti, kad mes turime politikus, o ne dabar, kai Landsbergių šeimynėlė, nukreipusi Lietuvą link neoliberastinio “rojaus”, neprisiims sau jokios atsakomybės, dėl savo veiksmų, sukėlusių visai Lietuvai labai pražūtingas pasekmes, tane tarpe ne tik emigraciją, bet ir realų visos Lietuvos išnykimą. Patyčios, kurios sklinda iš Landsbergių šeimynėlės, - tai nėra politika, o tai yra šitos šeimynėlės vidinės kultūros stokos problema. Reikia pagaliau pradėti žmonėms aiškinti, kad narcizų šeimynėlė politikoje užsiima ne politika Lietuvoje, o savo destruktyvių idėjų ekonomikoje įgyvendinimu.

Jzp       2018-10-2 19:53

Skaitau ir mane ima juokas nuo visokių “jojojų” skalijimų.
Tas bukas lojimas ir primityvi zoologinė neapykanta Juozaičiui atrodo visiškai apgailėtinai. Absoliutus buratinizmas.
Nes tik buratinams rūpi politikų vedybos, žmonos ar 30-ies metų senumo įvikiai,ckuriems vienareikšmio paaiškinimo nelabai galima surasti.
Bet buratinams-jojojams viskas aišku. Pasakė ir prisnigo.
Bet juk ne Juozaityje esmė!
Jeigu autorius rašinėja visiškus briedus, nelabai yra ką diskutuoti, tada taip- iš nuobodulio galima imti taršyti nevykusio grafomano vilnas ar knistis jo apatiniuose, nelygu koks kieno skonis.
Bet gi šiame straipsnyje gvildenamos gyvybiškai svarbios problemos.
Jeigu kažkur Juozaitis neteisus- nu, tai jobšikmat, įrodyk kur ir kuo tas autorius po galais neteisus.
O bet tačiau, matyt jojojų tam klynai per žemi ir kaktelės per siauros.
Tad kas tokiems bobikams belieka? “Au au au…”
Aš nesu aklas A.J. fanas. Bet kol kas nematau nei vienos priežasties laikyti jį kažkokiu priešu.
Tai kas man nepatinka ar abejoju- kritikuoju. Ėgi tuo pačiu tikrai pritarsiu ir ginsiu tai ką laikau protinga.
Nes mes ir kaip tauta ir kaip valstybė nebeturime laiko bei prabangos spjauti į tuos kurie bando atsikelti ir kelti kitus.
Nes Lietuva ir kiekvienas iš mūsų stovime ant liepto galo.

Janina        2018-10-2 19:20

Tiesiog neįtikėtina, kad straipsnį parašė Lietuvos filosofas! Teisiga! Genialu! Trampas esminių pasaulio pokyčių procese!
Juozaičiui pirmoji vieta už protą, įžvalgumą ir palankumą JAV politikos poslinkiams! Valio!!!

Jo, jo,        2018-10-2 19:04

tik nemaišykite Europos Vasaliteto su jos tautų lūkesčiais ir siekiais būti nepriklausomiems nuo Banko. Vasalitetas gina internacių interesus, bet ne ES tautos pačios ten viduje, gelmėje, anot popiežiaus. Europa nori būti Tėvynių Sąjunga, Tautų Sąjunga, o ne ambalistų(internacių) tampoma už virvučių kaip Lietuvoje. Juozaitis yra praeitis, labai negarbinga praeitis be garbės.

Mix       2018-10-2 18:50

Skaitau straipsnį ir vis į galvą lenda mintis-ar teko per dvi prezidentines kadencijas skaityti, ar bent girdėti, panašių samprotavimų tarptautinės politikos klausimais. O kaip norėtųsi, kad aukščiausi valstybės asmenys šviestų savo tautą. Džiaugiuosi jog A. Juozaitis kandidatuoja tapti Lietuvos Prezidentu.

-> Jo,jo       2018-10-2 18:35

Klaidingas tamstos supratimas apie „internacistus“ ir „nacionalistus“. Šiandien patys didžiausi internacistai yra euroglobalistai, internacistai kokių dar niekuomet nebuvo žmonijos istorijoje, internacistai, paniekinę bet kokią tautinę kultūrą. Komunistiniai internacionalistai, lyginant su šiandieniniais euroglobalistais, tikrai buvo nacionalistais, nes šiems vis tik rūpėjo ne tik savoji valstybė, bet ir savoji tautinė kultūra.

Al.       2018-10-2 17:41

Net šiek tiek keista,kad tai Dabrovolskio garbintojo rašinys. Jei tokia kryptim ir veiktų, tai būtų neblogai. Gal galėčiau patikėti jei sulaukčiau rašinio apie rezervistų pogrindį, valdantį šalį.

Jo, jo,       2018-10-2 16:40

prie AMBalo buvo internacistu, o dabar tampa nacionalistu. Nejuokinkit vėžių Galvės ežere, gerai?

O, nusebau, kad       2018-10-2 16:23

nors vienas iš kandidatų mąsto strategiškai ir patriotiškai. Visi kiti vasališkai.

Agnė       2018-10-2 14:56

Po šio str. jau galvoju, kad tik A. Juozaitis turi tapti Lietuvos prezidentu. Gana ekonomistų bankininkų politikų(taip save vadinančių) ir pan. Reikia visiems surimtėti ir nepaleisti Lietuvos

Jzp       2018-10-2 14:42

Esu linkęs pritarti kolegos Tarabildos pozicijai - su Juozaičiu galima sutikti arba ne, bet gal bent galima siūlyti jam kaip išsigryninti pozicijas.
Su nuosėdomis, šmikonytėmis ar kt. režimo klounais apskritai diskusija neįmanoma.
O be susivokimo kur esame ir kur norime būti, labai greitai atisidursime istorijos šiukšlyne.

Romanas Ramanauskas       2018-10-2 14:39

Geras straipsnis. Pirmyn ir toliau,Arvydai!  /Perduok linkejimus savo tetusiui/

E951       2018-10-2 14:38

Trampas nori paskirt į JAV AT konservatyvių pažiūrų teisėją Brettą Kavanaugh, tai visa kairioji publika nesibodi jokiais būdais, kad tik tas paskyrimas neįvyktų.

Ar yra       2018-10-2 14:33

nors vienas is kandidatu, kuris gali lygintis erudicija, kultura, minties gilumu ir izvalgomis su A.Juozaiciu.Man niera.

Tarabilda "šiam tekstui"       2018-10-2 14:11

Kuo galėtum pagrįsti savo teiginį, kad “net Juozaitis negali būti jokia alternatyva Nausėdai Ušackui, Puteikiui ar Šimonytei”. Jis būtent ir yra alternatyva paties išvardintai publikai, prie jos dar pridrambliuojant ir Skvirną.  Juozaitis vienintelis yra už Europos valstybių sandraugą su NATO saugikliais. Vienintelis aiškiai pasisako prieš niekieno nerinktą EU biurokratų ir globalistų isteblišmentą. Iš anos publikos kažkokų padrikų geopolitinių minčių pasako tik Ušackas, kiti išvis nepakyla iki geopolitinės minties aukštumėlių.
Aišku, su Juozaičiu galima ginčytis, nesutikti, bet faktas tas, kad diskusijai yra pagrindas - argumentai ir vizija, kur mūsų valstybė yra ir kokia kryptimi turėtų veikti.
Gali būti, kad po EP rinkimų, priklausomai nuo rezultatų) EU blokas savaime iširs, galbūt tai atsitiks po atsiritančios euro krizės. Visi variantai įmanomi ir kiekvienas lems skirtingus elgesio scenarijus, kuriuos matyti ir aptarinėti reikia šiandien, o ne tada, kai traukinys bus nuvažiavęs.

Šis tekstas       2018-10-2 13:50

beveik idealus pavyztys, koks trumparegis ir žemažiūris tarptautiniuose reikaluose gali buti lietuvių intelektualas… Ir tai rodo, kokioje situacijoje yra praktiškai visa Lietuva, jei net Juozaitis negali būti jokia alternatyva Nausėdai Ušackui, Puteikiui ar Šimonytei.

grumstas       2018-10-2 12:49

Štai kaip skamba laisvo žmogaus tekstas.

Sunku bus kitiems kandidatams į prezidentus pataikyti į koją su Juozaičio mintimi ir teiginiais. Juozaičiui jie negali prilygti pasaulio įvykių suvokime, pasaulio vystymosi tendencijų analizavime, jau vien dėl to , kad jie yra nelaisvi- jie prieš pasakydami savo mintis, teiginius - turi susiderinti su jėgomis, kurių yra stumiami į Prezidento krėslą.

Dzeikui       2018-10-2 12:26

Na Dzeikai, Jouzaitis pasikabino tautišką juostelę. Nepersigalvosi?

Straipsnis normalus ir taiko į pro patrios rėmėjus. Jaučiasi, kad kandidatas nori įtikti visiems, įskaitant ir nupušusio marksistų vienuolio garbintojus.

Juozapas       2018-10-2 12:23

Yra tam tikras pagerėjimas - A. Juozaitis ėmėsi rimtų temų.
Aišku, tam tikruose vietose nestinga kontraversiškų teiginių, (pvz. aliuzijos į  p. Bergolio pareiškimus apie vertybes kuriose greta tautiškumo vertybių neminimos krikšioniškosios priedermės).
Na, bet tačiau reikia pripažinti, progresas yra.
Žiūrėsim kaip Juozaitis evoliucionuos toliau.
Kol kas matau tik asmenines įžvalgas/nuomones.
Prerzidentas negali visko išmąstyti ir padaryti pats.
Istorija rodo, jog net labai gerų lyderių intencijas dažnai sušika nevykusi ar piktavalė komanda/aplinka.
Todėl pats laikas būtų matyti su kuo ketina A.J. eiti, o sėkmės atveju ir dirbti.
Man rūpi ne komandos sąrašas, o realūs gebėjimai ir kompetencijos.
Būtų smagu pamatyti kaip mąsto ir tikėtinai galimi patarėjai.
Lauksim.

AAA       2018-10-2 12:04

O koks čia buvo Henrio Kisindžerio vaidmuo pastatant Kinijos ekonomiką ant kojų?

Virena       2018-10-2 11:05

Pakolkas esu TIK uz A.Juozaiti, nors kaip kur su juo ir nesutinku.Gal dar Usackas.Kiti kandidatai tai viso labo tik dideli riksmai, nerealus pazadai ir, svarbiausia, globalizmas ir, butinai, tolerancija, lygtai mes ant tu kitos pakraipos zmoniu spjaudytumem.Tegul jie gyvena sau taip, kaip jie nori.Tik tegul nesiekia isivaikinti vaiku.Cia as esu pries.

Ignas       2018-10-2 10:45

Ne viskuo man patinka A. Juozaitis, tačiau čia, straipsnyje, išdėstyta jo pozicija yra labai teisinga. Iš manęs - riebus pliusas jam už tai.

Vilta       2018-10-2 10:35

Taip turetu mastyti ir kalbeti Lietuvos Prezidentas!

Tarabilda       2018-10-2 10:21

Va taip ir turi atrodyti politologinis tekstas. Jokių “žaibolaidžių”, prisitaikymo prie konjunktūros ir demagogijos. Tiesiog programinis tekstas iš perspektyvos, atveriančios tikrą politinę tikrovę.


Rekomenduojame

Algimantas Rusteika. Šią dieną

Ramūnas Aušrotas. Norite sumažinti ne(si)skiepijimo keliamą riziką? Nustokime skiepiję konvejeriu

Clotilde Armand. Rytų Europa Vakarams duoda daugiau, nei gauna

Verta prisiminti. Kazys Škirpa: mintys apie valstybę

Kroatijos teismas pripažino tos pačios lyties šeimoms teisę tapti vaiko globėjais

Algimantas Rusteika. O ką daryti, jei šeimos neturi, bet susirgai?

Neringa Venckienė. Apie teismų ir jų sprendimų nešališkumą

Kardinolas V. Sladkevičius siunčiamas į užmarštį?

Andrius Švarplys. Kaip artes liberales galėtų būti salele?

Ramūnas Aušrotas. Statistika kalba už save

SAS antiskandinaviška reklama sulaukė atoveiksmio: ar perlenkta lazda gali virsti bumerangu?

Kun. Robertas Skrinskas. Kremliaus troliai šeimininkauja ir lietuviškoje Vikipedijoje

Nida Vasiliauskaitė. Valstybė, kurios tarakonai nekokybiškai pakasyti – valstybė be ateities

Rasa Čepaitienė. Pakelk galvą, lietuvi!

Kun. Roberto Grigo replika: O, kad taip būtų!

Algimantas Rusteika. Nespirgėkit, čia ne apie visas

Rusų kalbos pamoka 30-taisiais atkurtos Nepriklausomybės metais: liaupsės sovietmečiui ir jį reanimuojančiam Putinui

Vytautas Rubavičius. Su kaimu prarandame gimtinės nuovoką

Rūta Janutienė „Iš savo varpinės“: Ar Dalia Grybauskaitė galėjo būti šantažuojama?

Liudvikas Jakimavičius. Šėpos jubiliejų pasitinkant

Geroji Naujiena: Kaip nenustoti sūrumo

Andrius Švarplys. Šveicarai uždraudė diskriminuoti gėjus kalboje ir viešumoje. Ką tai reiškia?

LR žvalgyba informuoja: kaip viešai vertintinos Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui kylančios grėsmės ir pastebėti rizikos veiksniai

Nijolė Aleinikova. Apie dvasingumą – nusibodusi, bet taip ir nesuprasta tema

Apie meilę, kuri niekada nesibaigia – minint kun. Juozo Zdebskio 34-ąsias žūties metines

Algimantas Rusteika. Šeimininko belaukiant

Vytautas Radžvilas. Klausimas „Lietuvos Sąrašo“ partijai

Audrius Bačiulis. Sunkus tas LRT leftistinių propagandistų gyvenimas

Laimonas Kairiūkštis. Kiekybė ar kokybė, arba Kiek iš jūsų perskaitote 600 romanų per metus?

„Northwest Herald“: „Gyvenimas po ekstradicijos“ – Karolio Venckaus apžvalga

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.