Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos, Intelektualų vaidmuo, Užsienio politika

Arvydas Juozaitis. Prastas Ušacko tenisas su JAV prezidentu, arba Ar tikrai to linkime Lietuvai?

Tiesos.lt redakcija   2018 m. liepos 22 d. 21:58

54     

    

Arvydas Juozaitis. Prastas Ušacko tenisas su JAV prezidentu, arba Ar tikrai to linkime Lietuvai?

Po skambaus JAV ir Rusijos prezidentų liepos 16 d. susitikimo Helsinkyje, kuris nedavė jokių konkrečių rezultatų, lietuviškos diplomatijos stajeris Vygaudas Ušackas DELFI portalo „Nuomonių ringe“ paskelbė savo komentarą ir tezes apie „6 žingsnius, kurių turi imtis Lietuva“.

Šiame V. Ušacko komentare labiausiai abejotinas jo keliamas strateginis tikslas: mums reikia prisidėti prie „sisteminės rezistencijos“ Donaldo Trumpo „neatsakingai šoumeniškai“ politikai. Esą prieš D. Trumpą reikės veikti išvien su JAV Kongresu ir kažkokia „ekspertine bendruomene“, su Pentagonu ir Valstybės departamentu. Taigi, tarpvalstybiniai ryšiai, anot V. Ušacko, su JAV būtų palaikomi apeinant JAV administracijos vadovą, o iš esmės — valstybės vadovą. Nelaukiant, kol ši tezė bumerangu atlėks į Lietuvos URM langus, reikia iškelti skydą.

Palikime nuošalyje klausimą, kokio vertinimo nusipelnė D. Trumpas, ir pagalvokime: kokios „lietuviškos strategijos“ geidauja V. Ušackas? Juk jis nusižengia pamatiniams mūsų diplomatiniams kanonams, turint omeny strateginę JAV reikšmę mūsų Lietuvos nacionaliniam saugumui. Taigi, ši pozicija labai pavojinga, o mažų mažiausiai – keista.

V. Ušackas norėtų su JAV bendrauti taip, kad būtų apsieinama be JAV prezidento. Net Vokietijos ar Prancūzijos valstybės ir diplomatijos vadovai sau tokių dalykų neleidžia. Jau nekalbant apie mūsų prezidentę D. Grybauskaitę.

Čia lyg netyčia žengiamas žingsnelis atgal ir pareiškiama, kad V. Ušackas tikina, jog ES ir JAV atžvilgiu „per ateinančius trejus ar net septynerius“ D. Trumpo prezidentavimo metus reikės laikytis „subtilios, principingai pragmatiškos“ politikos. Taigi, V. Ušackas numato, kad su šiuo, „šoumenišką“ politiką vykdančiu JAV prezidentu Lietuvai teks turėti reikalų. Po pirminių teiginių – atgal. Tai prastas tenisas. Kažin ar V. Ušackas, dalyvaudamas „sisteminėje rezistencijoje“ prieš JAV prezidentą ir administracijos vadovą, nenorėtų papildomų įtampų tarp JAV ir kai kurių įtakingiausių Europos Sąjungos šalių?

Taigi, labai prastas tenisas. Apie politikos galimybę su kažkokia rezistencija prieš D. Trumpą vargu ar kalbėtųsi rimtoje Europoje. O dabar pažvelkime į kitus principinius momentus.

1. Ar V. Ušacko pretenzijos pagrįstos

Plika akimi matoma, kad D. Trumpo interpretacijos Helsinkio susitikime dėl Rusijos kišimosi į JAV rinkimus skiriasi nuo oficialių ataskaitų, kurias skelbė JAV kontržvalgybos tarnybos.

Nepaisant to, kad D. Trumpas savo pareiškimus Helsinkyje jau čia pat mėgino koreguoti, akivaizdu, kad yra rimti nesutarimai tarp JAV institucijų, o JAV viešojoje erdvėje – netgi kaltinimai JAV prezidentui nelojalumu savo valstybei. Bet ar tai reiškia, kad Lietuva turėtų kištis į tas JAV vidaus kovas? Mokyti amerikiečius demokratijos?

Ką jau kalbėti — ne. O tuo labiau nereikėtų angažuotis vienai iš pusių ir užsiimti kažkokia „sistemine rezistencija JAV viduje“ ar tarptautiniu mastu. To negalima daryti, net jei tai būtų mėginama grįsti mūsų nacionalinio saugumo interesais. Mes juk nedalyvaujame JAV demokratų internacionale, nepritariame ir Europos subjektams, kurie jaučiasi tokio neoliberalaus internacionalo filialais.

Kitas esminis dalykas – „tarptautinėmis taisyklėmis paremta pasaulio tvarka“. Čia jau V. Ušackas visai paleidžia kamuoliuką į užribį. Jis neteisingai primeta D. Trumpui, kad šis nepasmerkė Krymo aneksijos. Juk ir V. Putinas pakomentavo, kad D. Trumpas kėlė klausimą dėl Krymo. Taškas. Žinoma (ir tačiau) Rusijos pusė šias esą pretenzijas atmetė. D. Trumpas ne vieną kartą viešai teigė, kad Krymo aneksija ir Rusijos agresija Ukrainoje yra „katastrofa“ ir kad tokią katastrofą leido Baracko Obamos administracija. D. Trumpas aiškiai nepripažįsta Krymo aneksijos legalumo.

Dar daugiau. D. Trumpas aiškiai nelinkęs pritarti, kad Kremlius turėtų kažkokią naudą iš įvykdytos agresijos. Tai reiškia, kad jis laikosi „pasaulio tvarkos“. Dar vienas taškas.

Kokių taisyklių nori V. Ušackas? Jis teigia, kad sankcijų Rusijai reikia atsisakyti, kai bus įvykdyti „Minsko susitarimai“. Tačiau, pirma, dalis ES sankcijų yra siejamos su Krymo aneksija (apie tai V. Ušackas tyli), antra, Minsko susitarimai nėra nukreipti į agresijos pasekmių panaikinimą. Tai greičiau Vokietijos ir Prancūzijos nuolaidos agresoriui, siekiant paliaubų. Minsko susitarimai niekaip neįpareigoja nei Lietuvos, nei kitų ES valstybių narių.

Koks bebūtų „kaltas“ sankcijų srityje D. Trumpas kadencijos pradžioje, dabar jis labai aiškiai palaiko netgi sankcijų plėtimą. (Tuo tarpu didelė dalis ES valstybių narių linkę su Kremliumi laikytis „business as usual“ principo, o sankcijų ES viduje vis siūloma nebepratęsti, nekeliant jokių sąlygų.)

Kita vertus, priekaištai D. Trumpui dėl diktatūrų rėmimo skamba keistai, nes ES didžiosios šalys pačios palaiko agresyvųjį Iraną. V. Ušacko siūloma „principingai pragmatiška“ politika yra daugiau negu prieštaringa.

Kaltindamas JAV prezidentą neprincipingumu dėl „tarptautinių taisyklių“, V. Ušackas pats didelio principingumo nedemonstruoja.

Žinoma, pagirtina, kad pragmatinių Lietuvos interesų jis nepamiršta. Ir teigia, kad Lietuvos nacionaliniai interesai „bus aukščiau visko“.

Dabar, kai D. Trumpo prezidentavimo metais išryškėjo JAV ir ES problemos?

2. Apie ES ir NATO santykių darną

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė Helsinkio susitikimo išvakarėse vykusiame NATO šalių vadovų susitikime padirbėjo dėl JAV ir didžiųjų ES šalių strateginio sutarimo, pasitarnavo ES ir JAV strateginio aljanso išsaugojimui. Šis gyvybinis Lietuvos ir kitų šalių interesas buvo apgintas realiais diplomatiniais veiksmais. Ir ateityje tai turės būti Lietuvos užsienio politikos prioritetinis principas.

Tačiau V. Ušackas šiai situacijai ir mūsų nacionaliniam interesui jokio dėmesio nė neskiria. Jis tik užsimena, kad šiais „giliausių geopolitinių permainų metais“ reiktų išlaikyti ES ir JAV aljansą. Dar daugiau – šiose įtampose jis siūlo remtis pirmiausia Europos Sąjunga, o ne NATO.

Jis jau yra sakęs, kad esą nereikia gąsdinti suvereniteto praradimu. Bet kaip ginti suverenitetą – tai juk kasdienis darbas? Beje, apie šalies konstitucinius principus ir Tautos suverenias galias, skirtingai nei prezidentė D. Grybauskaitė, jis retai prabildavo. Lietuviškas pilietiškumas dažniausiai baigdavosi ir tebesibaigia šia pozicija: mes, nenuilstantys Europos institucijų biurokratinimo ir integravimo žaidėjai, padėsime stiprinti „lietuvybę su Lietuvos vėliava“. O kaip bus su pačia valstybe? Lietuvos valstybe?

Tiesa, labai gražus teiginys: „Neįsivaizduoju, kad kada nors olimpiadoje vietoj ES valstybių žygiuotų viena ES su viena vėliava. ES, mano manymu, yra ir išliks tautų sąjunga.“ Tik kažin kodėl tas teiginys primena nesenus laikus: SSRS imperijoje Lietuva taip pat turėjo savo vėliavą.

V. Ušacko eurofederalizmas, kuris remiasi prancūzo Emmanuelio Macrono įsitikinimu, kad (citata) „Prancuziškoji kultūra yra mitas, ji neegzistuoja“, yra niūri perspektyva Lietuvai. Visa kita – taip, prašome, o ypač Europos Sąjungos „intervencinės karinės pajėgos“. Žodžiu, reikia kurti lygios gretos karines pajėgas šalia NATO? V. Ušackas mano, kad šitai NATO nesusilpnins ir kad tai nebus lėšų švaistymas. Ar tai sukeltų griūtį problemų tarp nacionalinių valstybių, o ir ką imtų reikšti NATO kolektyvinė gynyba? – visai neaišku.

Pati žalingiausia makroniška V. Ušacko nuostata – tai entuziazmas dėl „dviejų greičių“ Europos. Pirmojo greičio ES branduolyje jis nori matyti ir Lietuvą. Ambicijos, deja, neatitinka amunicijos. Kita vertus, kokios būtų pasekmės susipriešinant „senajai“ ir „jaunajai“ Europai, kokios būtų demokratinio pasipriešinimo tokiai inžinierijai bangos? Nei klausimo, nei atsakymo. Tiesa, to gali klausti Europos „populistiniai nacionalistai“ – ten nustumtas tas klausimas.

Preliminari išvada. Po viso šito, ką gi V. Ušackas turi omeny kalbėdamas apie Lietuvos piliečių vertybinį stuburą? Pilietiškumą ir lietuvybę? Nebent galvoja apie abstrakčią piliečių gerovę, kaip jau darė ne viena (kad ir Darbo) partija: esą pagal pragyvenimo lygį greitai pasivysime Airiją. Kokia puiki blizgė rinkėjams.

4. Trys išvados vietoj šešių siūlymų: 1) V. Ušackas, demonstruodamas eurofederalistinį entuziazmą, metė šalin net profesinius diplomato įgūdžius; 2) V. Ušacko siūloma politika griautų strateginius santykius su JAV, silpnintų transatlantinį bendradarbiavimą ir galėtų kelti visai nereikalingų problemų su NATO; 3) V. Ušackas savo siūlymus apibūdina kaip nacionalinio saugumo politiką, tačiau yra visai priešingai – būtent jie ir kelia problemų nacionaliniam saugumui. Silpnų vietų V. Ušacko pozicijoje daug. O kaip su stipriomis? Kelias pabrėžčiau: pasiūlymai dėl teritorinės gynybos stiprinimo, pilietiškumo ugdymo.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Viena žydų kilmės       2018-07-26 10:34

norėjo įsivaikinti žydų kilmės vaiką.Tokio nepavyko rasti.Žydai savo vaikus augina patys.Ir dar,ką manytų būsimas kandidatas į prezidentus apie vykdomą sveikatos apsaugos reformą?Ar išgirs,ką mano gydytojai rajonuose,miestuose ir žmonės taip pat?

Dzeikas       2018-07-26 7:03

Al.-am: Kaip niekad sutinku su tuo ka cia pasakete.ONS - kertinis Lietuvos problemu akmuo kurio nesutrupinus visa kita beprasmiska.Sutiktau net su demokratijos ir zmoniu teisiu apribojimu, jei tai padetu minetam tikslui. Tik kaip rodo Lenkijos pavyzdys Briuselis tam arsiai priesintusi.Ir savaime aisku, laisviu apribojimas labai lengvai tampa ne laikinu, o pastoviu , kas savaime sukuria prielaidas rastis naujajai nomenklaturai.Personalijos pasikeis, esme liks.

Al.       2018-07-26 0:30

Juozaičio išsikėlimas vistik naudingas bent jau tuo,kad viešumoj atsiranda ginčas - dėl kelio krypties, dėl būdų, dėl žmonių. Pvz. Alke kažkas parašė tokią nuomonę
(http://alkas.lt/2018/07/21/v-vizinis-arvydui-juozaiciui-ir-fb-draugams-skiriama/?comments#comments):
A.J. tezių spindesys ir reformistinis skurdas:
2018 07 25 20:03 | IP adresas: 94.244.81.39
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/arvydas-juozaitis-paskelbe-savo-valstybes-politikos-gair
A.J. , galimo demokratinių- tautinių jėgų kandidato prez. rinkimuose, strateg. mintys tautos ir valstybingumo išsaugojimo atžvilgiu, be abejo , yra geros ir opios.
. Deja, bet demokratinių reformų siūlymų ,rodančių norą ir įžvalgą keisti oligarchinės nomenklatūrinės santvarkos pamatus , nepastebėjau…Dar prasta tai, kad šis Sąjūdžio šviesuolis net neįželgia pagrindinės šalies ,,ligos”- olig. -nom. santvarkos (ONS), o mato tik globalizmo ir kitas ,mano manymu ,antraeiles ,,ligas.Manau, jog neatsikračius ONS girnapusių mes būsime bejėgiai tiek prieš globalizmą, tiek prieš ES federalizaciją, tiek prieš nutautinimą…
Jei vienintelį ,lyg tai reforminį, A.J. siūlymą – Seime ( nomenklatūros ir oligarchinių interesų aptarnavimo įrankyje….) rinkti ypatingąjį prokurorą galima laikyti esmine reformą, tai aš- Kinijos imperatorius…Mano patirtis sako- tą Kuolio, Puteikio ir kitų dekoratyvinių, bet ,regis nuoširdžių, pseudoreformatorių nutampytą idėją,, parankią tik ,,lovio” partijoms ir nomenklatūrinei sistemai, kurios rankose dešimtmečiams yra atsidūręs Seimas ir šalis, galima laikyti niekine…Ypač žinant, kad dekoracijų keitimui teisėsaugos sistemoje alergiją turintys reformatoriški visuomenininkai yra tik už tiesiogiai renkamus teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnus ir seniai yra paviešinę esminių Teisėsaugos Reformų Manifestą…
Jei Tautos forumo žmonės ir kiti visuomeninkai nešauks gvoltu Juozaičiui apie esminių reformų visose valstybės srityse (daugumos piliečių naudai …) būtinumą ir neateis jam į talką , tai galime (jo pergalės atveju..) turėti naują Sąjūdžio laikų tragedija, kai valstybingumas bent nežlunga (palaikomas ir atnaujinamas) , o demokratija – tik vaidybinė ir fasadinė…Kiek Juozaitis tolimas nuo supratimo ,kad reikia pakeisti valstybėje beveik visą mechanizmą rodo ir tai, kad tezėse nėra jokios užuominos apie BŪTINYBĘ , bent minimaliai reformistinei pradžiai, likviduoti sąrašinius rinkimus ir lemiamą pinigų įtaką rinkimuose , bei apriboti politikų buvimą valdžioje dviem nepertraukiamom kadencijom ar atkurti savivaldą – dem. pagrindą (seniūnijų lygyje…).
Nebūkim abejingi ir užsidarę savo kiemo reikaluose , nes galim nuo demokratinių -tautinių pajėgų turėti tokį kandidatą, kurio rinkiminėje programoje nebus jokių siūlymų ir kvietimo keisti oligarchinę -nom. santvarką demokratine, kurioje valdžia tarnauja daugumai ( ir dauguma yra girdima ir įgali ..), o ne mažumai ir yra jos kontroliuojama,,,

Dzeikas       2018-07-25 12:48

kokioms:
Tokiu asmenu buta Lietuvoje valdant sovietams.Sovietai juos laike ne todel, kad jiems imponuotu tokie, ne.Bet todel, kad turedami zymiai didesne valstybingumo patyrti zinojo, kad eliminuoti VISISKAI sistemai oponuojanciu zmoniu negalima. Ypac jei toks turejo pakankamai smegenu, issilavinimo ir buvo ideju generatorius. Ne, niekas tokiems nesiruose teikti pagerintu gyvenymo salygu, net priesingai kartas nuo karto organizuodavo savotiska stress-testa, kad neuzsimirstu, bet NEDUSINO iki mirties.
Sovietai ko gero nesamoningai suprato, kad imperijai, pasikeitus situacijai TOKIU zmoniu gali prireikt, NES virsmu metu situacija gelbeja ne esami lyderiai, tokie gi ir priveda prie krizines situacijos, o nauji zmones iki tol buve pakrasciuose,arba net ir uzribyje.
Kai valdzia 1990 paeme tautiski chamai tetureje viena refleksa - GRIEBK, imta pamazu, gana humaniskai bet betnenumaldomai dusinti bet kokius opozicinierius. Pozymis pagal kuri lietuviska valdzia dusindavo buvo;
1) Dora.
2) Nepriklausomas mastymas.Ne oponuojantis, nes jedinstvininke gaisrininko dukra pvz. net i prezidentura tiko,juolab AMB,- bet savarankiskas.Analizuojantis ir sunkiai indoktrinuojamas.
3) Profesionalizmas.Kiekvienas savo darbo profesionalas Lietuvai, tiksliau valdymo budui isitvirtinusiam joje, pavojingas.Nes butent tokie dazniausiai yra latentiniai punkto 1 ir 2 turetojai.Ir jeigu dabar paklusta sistemai, tai prognozuoti toki ateityj sunku.Salintinas.
Todel, brangus kokios, turim progresuojancia tautos debilizacija kuri jau ikele koja ir i valdantyji elita. Ka jus ten isrankioti galite - nezinau. Kaip sakydavo KGB, is tokiu tautos lyderi isrinkt, kaip is shudo kulka nulypdyti.

Netinka nei Juozaitis, nei Ušackas!       2018-07-25 11:14

Ir ką čia svarstyti, ar komentuoti?  Nei Juozaitis, nei Ušackas - netinkami kandidatai į LR Prezidentus.

to Kokios būtų visuomenės poreikių realijos?       2018-07-25 10:14

Nori Čerčilio? Nori, kad vėl mus priduotų į Rusiją ir pasiųstų Gulagan, ane? Nemanai, kad išdavinėji Tėvynę Lietuvą?

Julius       2018-07-25 4:40

Kažkur skaičiau berods “Respublikoje” Juozaičio pozicija dėl pilietybės. Kiek supratau piliečių turi būti kiek galima mažiau kad jie negalėtų atsiimti savo tėvų paveldėta turą.

Julius į kokios       2018-07-25 4:36

Lietuva juda į Lietuvą be lietuvių. O kiek mūsų liko o pyktis ir pavydas kurstymi be jokio sąžinės graužimo. Aš turiu mintyje klausimus dėl pilietybės ir Juozaičio pozicija dėl jos.

> Pagarbiai       2018-07-24 21:10

Rašote- “..dabar,krizės metu..” Kokios krizės? Kas yra krizė Lietuvoje? Jūs iš kur atvykę?

To >Kokios...        2018-07-24 20:34

Taip, matau… smile
Bet, kas iš to, jei tauta mąsto inertiškai? Ir 1938–1940 Lietuvoje buvo žmonių kurie mąstė disciplinuotai, aiškiai matė realijas ir buvo pasiryžę veikti profesionaliai…. ,bet taip vadinamas paskutinis posėdis puikiai parodė kokios yra jėgų proporcijos. Deja, bet panašios jos ir šiandien: beveik 30 metų po Kovo 11 ...

Gal ir geros mintys       2018-07-24 20:28

bet už Juozaitį nebalsuočiau. Taškas.

>Kokios...       2018-07-24 20:26

Būų įdomu sužinoti,ar matot tokių asmenybių Lietuvoje?Pavardėmis.

tokie ir diplomatai       2018-07-24 20:05

Ėmė kažkas iš pilkųjų kardinolų ir pasirūpino, kad visa “žiniasklaida” trimituotų apie jų globotinį kaip apie “diplomatijos guru”. Triūbijama buvo tiek, kad net pats globotinis tuo įtikėjo. smile
Tai yra viena iš didžiausių Lietuvos problemų, kad viešojoje erdvėje vyrauja neaišku kieno ir neaišku kokiais motyvais apskelbti “egzperdai”. Ar net tiesiog apsišaukėliai.
Šiuo atveju viskas dar pavojingiau, nes aptariamasis ilgą laiką išbuvo šalyje, kurioje palūžta ir patys ištvermingiausieji…

Kokios būtų visuomenės poreikių realijos?       2018-07-24 19:08

į Tamstos klausimą  galima atsakyti linksmai ir rimtai. Atsakydamas linksmai, sakyčiau, kad tikrai ne p.p. Ušacko, Nausėdos ar juo labiau Puteikio išrinkimas prezidentu. Tai tuščiaviduriai saldainiai. Skoniai skirtingi, bet visi prasti. Na, o rimtas mano atsakymas skambėtų maždaug taip:

XXI a. pr. Lietuvai reikia politiškai modernaus profesionalo. Tokio, kuris išties suvoktų kas vyksta pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje. Kokios XXI a. pr. didžiosios politikos tendencijos ir kaip savo politiką modeliuoti politiškai dar gležnai Lietuvai. Reikia Žmogaus, kuris žvelgtų toliau prezidento Trumpo ekstravagancijos, JAV mesianizmo, NATO pompos ir ES ištižimo. Suvoktų, kur link juda XXI a. pr. principiniai politiniai politiniai vektoriai. Ir suvoktų tai ne ryt iš ryto prabudęs po gero sapno ar, tarkime, prikirtęs skanių sklindžių. Taip nebūna. Žmogus turi būti jau iki kaulų smegenų persisunkęs politika: parašęs bent porą profesionalių knygų apie didžiąją politiką ir ne mažiau tuzino rimtų straipsnių. Jis negali būti Pilypas iš kanapių: nei kažkoks tautos gelbėtojas, nei vaduotojas, nei aiškiaregis ar pateptasis. Lietuvai šiandien reikia maždaug a.a. prezidento Charles de Gaulle ar Winston Chourchill lygio politiko.  O toks tikrai negali nukristi iš mėnulio.

Julius       2018-07-24 18:11

Juozaitis nemyli lietuvių. Aš tik taip galiu paaiškinti jo nusistatymą dėl pilietybės todėl visiems sąžiningiems Lietuvos žmonėms siūlau už jį nebalsuoti.

skaroti snobeliai       2018-07-24 17:09

su savo mankurtiškoms smegenėlėms niekaip neatmena ir suprasti negali juozaičio išdavysčių ir kolaboravimo istorijos.

Pikc       2018-07-24 16:39

Panašu, kad kai kurie komentatoriai (o gal čia vienas masiškai komentarus gamina?) - iš kiaurų Konpartijos fanatikų elektorato. Ir kai ŠITA fauna pradeda apie “nesveikumą” postringauti… :D

Sunku suprasti       2018-07-24 15:06

teigiančius,kad Juozaitis neatitinka nūdienos realijų?Kodėl tada V.Landsbergis atitinka,jei jis gerooookai vyresnis?

NorKūnas savitai Pagerbusiajam Juozaitį 14:19       2018-07-24 15:02

Turėjote girdėti, kad progresyvizmas yra ideologija ar/ir t. t. ideologijų sandas?
Labai primityvi, atžangi (čia kalbama ne apie mokslo ir technologijų nuolatinę pažangą) ideologija, neatlaikanti jokios proto kritikos (naujesnis - nebūtinai geresnis ir pan.). Esama amžinųjų dalykų - jie mirtingajam ir yra svarbiausi,
kurie ir “neprogresuoja”, ir pagal savo prigimtį negali “progresuoti”.
Tačiau galimas ir lėtai vyksta amžinųjų dalykų žmogiškojo pažinimo progresas.
Antra vertus, pasaulyje veikia blogis (destruktyviausias ir tikrasis - nuodėmės blogis, kuris nuolatos daro veikimo būdų pasaulyje pažangą ir dar kokią!
Todėl moralinio gėrio ar idealų požiūriu XXI a. regime tokią daugybę
primityvių (=“nepažangių”) individų, miniažmogių
labai pažangiai tarnaujančių primityvioms, archaiškoms ydoms
(puikybei, godumui, gašlumui ir pan.).
Arvydas Juozaitis, kaip ir kiekvienas mūsų, žinoma, yra ribotas žmogus.
Tačiau jis turi nuostabių asmenybės bruožų, talentų, dorybių, savybių,
kurios teikia viltį, kad dar spėję jį iškelti kandidatu į prezidentus, su juo drauge mėgintume pakovoti už nepriklausomą ir krikščionišką Lietuvą Europoje.

>Pagarbiai       2018-07-24 14:04

Kokios būtų visuomenės poreikų realijos?

Pagarbiai,       2018-07-24 13:19

gerb. Juozaitis buvo pirmeivis, drąsus ir puikus sąjūdininkas 1988–1990 m., bet vėliau jis jau nieko reikšmingo Lietuvai nebenuveikė. Tik plaukė pasroviui. Jo nesigirdėjo. Politikoje jie nedalyvavo. Juo labiau niekuomet nėra nieko parašęs ar pasakęs apie valstybės užsienio politiką. Dabar, krizės metu, pasimetę kultūrininkai jį prisiminė, ir, nieko geresnio nesugalvodami, iškišo. Bet iš esmės tai praeities žmogus, besižvalgantis nuolat atgal ir gyvenantis daugiau prisiminimais nei visuomenės poreikių realijomis. Todėl iš jo prezidentas neišeina. Kad ir kas benorėtų. Negarbinga ir žema kabintis prie jo šeimos. Tai privatus žmogaus pasirinkimas ir gerbtinas visais atvejais. Net jei žmogus save laiko nacionalistu, tautininku. Tarpukario lyderių Basanavičiaus, Smetonos, Voldemaro, Purickio, Bistro,  Baltrušaičio, Šaulio, Kairio ir dešimčių kitų žmonos taip pat buvo ne lietuvės. bet tai nieko nekeičia. Jie buvo visi valstybininkai ir Lietuvos patriotai. Neturėtų niekam kliūti ir gerb. Arvydo žmona ir šeima. Esmė ne čia, o ta, kad gerb. A. Juozaitis politiškai tiesiog nepasiruošęs būti prezidentu. O ir ideologiškai jis atstovauja labiau XXa. pradžią, o ne XXI.

Iš Izraelio       2018-07-24 13:09

daug galėjo pasimokyti Lietuva.Izraelis turi net kažką panašaus į kolūkius.Reikės daug ką pradėti iš naujo,tik gal jau negriausim ,kas sukurta,kaip kažkada kai kurie vadai griovė.

Kažkaip Kūrėjas neapsižiūrėjo...       2018-07-24 12:34

Čia kai kurie Juozaitį puldinėjantys komentatoriai dėl jų šventumo, kuriuo gyvendami tarp mūsų - nuodėmingųjų - vien augo, tik gimę turėjo būti paimti Dangun.
.....................................................
Žema, labai žema. Ir kvaila. Jūs patys sau virstate aklaviete.

to Priesakas Arvydui ir kiekvienam lietuviui        2018-07-24 11:00

Esi be atminties, nes pamiršai, kaip Juozaičio patronas įvardijo Tavo vėliavą ir pačią Nepriklausomybę, ir visą kitą. Linkęs rinktis praeitį, tiesa? Ušackas irgi praeitis.

to erlas       2018-07-24 10:58

O todėl, kad šis bachūras visiškas sovietikas.

Iš parašiusiojo sakinį 11:06       2018-07-24 10:40

“gi iš akių vyzdžių ir pačio elgesio, jog Arvydas biški nesveikas”
atvirkščiai, matos, kad jo autorius ‘biški sveikas’, bet - tik ‘biški’.
Bet ir tas ‘biškis’ - tai gebėjimas žvelgti į nuotrauką ir matyti žmogaus vyzdžius, o juose - kiek jis nesveikas.
Komentatorius ‘Priesakas Arvydui ir kiekvienam lietuviui’ atrado bei įkėlė tokį įkvėptą ir pranašišką pasmerktojo myriop vieno paskutiniųjų mūsų partizanų žodį, o kur tu, piktvali, apkalbėtojau temą nukreipinėji?
Neprarask savigarbos, netapk padugne.

Julius       2018-07-24 10:17

šitas tipas būtų tragedija Lietuvai, nesibaigiantys neaiškūs išvedžiojimai ir pliurpalai

matos       2018-07-24 10:06

gi iš akių vyzdžių ir pačio elgesio, jog Arvydas biški nesveikas .

Priesakas Arvydui ir kiekvienam lietuviui        2018-07-24 8:11

nesitraukti, grumtis iki galo su dabartiniais ideologiniais - antilietuviškais, antitautiniais (todėl - ir antieuropiniais!), antivalstybiniais protų okupantais
(jie - parengiamoji fazė faktinės okupacijos)
- Lietuvos partizano Juozapo Streikaus-Stumbro
– Žalgirio būrio ir Vyties kuopos vado narsi Tiesos kalba okupantu teisme:
“Už ką? Ar tai aš su savo vyrais įsibroviau į Rusijos platybes, gal mes, lietuviai, trėmėme rusus į negyvenamus šiaurės ledynus? Gal mes jus užpuolėme, jūsų namus plėšėme? Tai jūs atėjot į mūsų žemę, užgrobėt mūsų sodybas, pelenais pavertėt daugybę namų, tai jūs šaudėt į mus. Mes tik priešinomės, gynėme savo kraštą, savo laisvę, mes buvome priversti imtis ginklo. O ko jūs tikėjotės?
Jūs mus žudysite, o mes privalom tylėti kaip avinėliai? Mes savo rankomis užsidirbam duoną, neatimame jos iš silpnesnių. O kol mes dirbame, nugarų neištiesdami, jūs gaminate ginklus, grobiate ištisas valstybes, atimate iš žmonių jų sukurtas gėrybes. Taip, jūs mus pavergėt, kurių nespėjote nužudyti ir ištremti į Sibirą, mes likome su broliu paskutinieji… miške. Kiti jau nužudyti,
net jų kūnai išniekinti… Ir jūs dar drįstate mus teisti? Kokia teise?
Sakykite, kas jums suteikė teisę pasmerkti mirčiai už tai, kad mes gynėme savo namus, tautos papročius? Žinau, susidorosite su manimi, bet sakau jums - Lietuva bus laisva. Mūsų aukos, mūsų kova nebus veltui ir Lenino paveikslai nekabės per amžius ant Lietuvos namų sienų. Ir mūsų trispalvė dar suplevėsuos. Šiandien jūs galingi, ginkluoti, visai lietuvių tautai jau paskelbėt mirties nuosprendį,
bet jums niekada nepavyks nužudyti mūsų meilės Lietuvai,
mūsų tikėjimo ir vilties išgyventi raudonąjį marą.”
http://www.llks.lt/pdf2/partizano Streikaus paskutine kalba.pdf
http://www.llks.lt/pdf2/Gaidelis apie Streiku-Stumbra.pdf

erlas       2018-07-24 5:36

kažkoks “piarščikas”. kaip ir nkvd gaisrininko duktė: neatsakinėja į jam iškeltus klausimus, pvz. apie ryšius su komunistų CK, bet susiranda kažkokio ušacko kažkokią rašliavą ir pilsto iš tuščio į kiaurą.

Birutė Rutkauskaitė       2018-07-23 21:15

Labai maloniai nustebino šis aštrus, sakyčiau, ir -ŽINOMA- labai geras A.Juozaičio straipsnis. ...Nustebino V.Ušacko, sakyčiau, antidiplomatiški “išvedžiojimai”, net pagalvojau, - na ir na, “priskaldė ans malkų”.

Straipsnis       2018-07-23 20:20

ir forma, ir turiniu puikus. Lauktinas kruopštus ir trukus A. Juozaičio nutylėjimas geltonuose portaluose ir sprinterių gaidžių reitinguose. Tad linkėtini neblėstantis ryžtas ir beribė tvermė. Ar šių nestigs - suvoksime.

Trumpas       2018-07-23 20:11

ryžtingas,bet buvo dar ryžtingesnių.Pasaulis turi patirties kaip užbaigti su korupcija vieną kartą ir visiems laikams.Singapūro ministras pirminininkas Lu Kuan Ju pasakė ,kad jei nori nugalėti korupciją,tu turi būti pasiruošęs pasodinti į kalėjimą ir savo draugus ,ir šeimos narius.Tuo pačiu metu Singapūras įvykdė ir kitas stiprias reformas:švietimo,teismų,kūrė darbo vietas ,ir kūrė valstybines įmones.Lietuvai reikia gamybos.

>tik tiek       2018-07-23 18:36

Krikščionybei 1000 metų ir ji lieka moderni.Vertybės nesensta,o ypač Sąjūdžio vertybės.Kurias kurie ne kurie politikai išdavė arba pardavė.

tik tiek       2018-07-23 18:33

Pirmyn į praeitį! Sėkmės būsimosiose batalijose.

Išties       2018-07-23 17:57

Žinotina ir tai,kad V.Ušackas- vienas iš didžiųjų prolenkiškų Lietuvos veikėjų.

Nereikia nei       2018-07-23 15:44

išorės barbarų,kai pati ES išsigimė,atmetusi krikščionybė.Tapo barbaru pati sau.Naikina pati save,barbariškais metodais neįsiklausydama į tautų siekį turėti savo tapatybes.

Kisindžeris       2018-07-23 14:50

stebisi ir vakarai stebisi antgamtiniu rusų gebėjimu kentėti.Ir lietuviai tokie.Rusai įsikibę į dvasingumą,ne valdžia,žinoma,o vakarai į aukso veršį.

Jules       2018-07-23 14:37

Putinas yra geras Kisindžerio mokinys ir statytinis. Prašom nuneigti, bet tik faktais, o ne dezi propagandos triukais.

urbos komentaras iš alkas.lt       2018-07-23 13:06

Gerai, kad yra pas mus LITER(Ssss)TŲ, kurie per aritmetikos pamokas tampydavo mergiotes už kasų ir tyliai prunkšdavo….Sakai, ant Nausėdos pavarysi dėl pinigų valdžios? Šaunuolis. Tačiau konkretus teisėtas veiksmas atsiras tik su mokesčių įstatymo tarifo įvardijimu. Antraip, beliks, bolševikinis – areštuoti, nutremti į Dimitravą… Deja, tarifų nei pats, nei A.Juozaitis su savo pasyvių simpatikų komanda nebeturi. O pavaryti reikia ant viso pasaulinio stambaus kapitalo diktato su visais išpendėjusiais ne vienu atveju europarlamentarais – politikos karšinčiais. Tiesos momentas ryškėja ir Juozaičio atsakyme Ušackui DELFI. Surašiau šiuos pastebėjimus: 1. Trumpo rankose lauko teniso raketė, o Ušacko geriausiu atveju – ping pongo, jei ne dantų krapštukas. 2. Juozaičiui derėtų užsienio politikoje koncentruotis prie Davoso -geriausios pasaulio profesūros GLOBAL RISK FORUM kasmečių raportų apimančių rizikas penkiose srityse – geopolitinėje, socialinėje, ekonominėje, technogeninėje ir aplinkosauginėje gvildenimo. 3 . Jų sprendinys glūdi visuotiniame neregėtą koncentraciją pasiekusio pasaulinio kapitalo apmokestinime, kad valdžios vieną kartą išlįstų iš bankų “kišenių”. POTENCIALO tam Juozaitis, Puteikis, Maldeikienė, Vaišvila, aiškiai, turi -duokite jiems – mūsų naujiesiems PROTESTANTAMS, o ne vien D.Grybauskaitei ar, amžinatilsį, Jurui Poželai ir JUNGTINIŲ TAUTŲ tribūną

delfyje       2018-07-23 12:38

gerai kalba Kisindžeris.

prezidentūroje visi kalbės rusiškai       2018-07-23 12:24

nes norės, kad Prezidentas A.Juozaitis jaustųsi kaip namuose smile

Dzeikas       2018-07-23 11:34

Siuo atveju Juozaitis teisus.Bet tai nereiskia kad jis tinkamas prezidentavimui.
Nepasirasymas uz Mergaites byla viska nusveria.Kas is to kad zinai, bet bijai?

Jules       2018-07-23 10:53

Katastrofa Lietuvai su tokiais kandidatais.

Juozas       2018-07-23 10:31

Lietuvos liaudis si karta turi teisingai apsispresti prezidento rinkimuose. Kiek kartu galima suklysti? Manau, kad Usackas yra Grybauskiates testinumas. Kandidatai turi issakyti savo nuomones ir siuo atveju gerbiu A. Juozaiti uz atvira ir , mano nuomone, teisinga savo nuomones issakyma.

šnekos       2018-07-23 10:11

Kalbėjimas nesukeliantis jokių pasekmių yra tik oro virpesiai

StasysG       2018-07-23 10:05

A Juozaitis puola Paviliono apspardytą Ušacką. Geriau imtųsi Skvernelio ir Nausėdos (žiūr. Puteikio interviu lrytasTV).

>Prasideda...       2018-07-23 9:43

Gerai, kad prasideda. Gal patinka, kai nausėdos ir kt. pasakas seka

gerai sudeliota       2018-07-23 8:34

nesu p. Juozaicio gerbejas,  bet cia viskas labai gerai ir aiskiai sudeliota. Usackas man kazkaip atrodo Macrono ir Merkel misinys (tik blogesnes kokybes uz juos), kuris pasigaudo madingu Europoje minciu ir bando jas skiepyti i Lietuvos politika. man irgi pasirode, kad nedaug kas sureagavo i Usacko dvieju greiciu Europa, o cia p. Juozaitis suregavo dar sakyciau gana svelniai, galejo durti zymiai astriau. gal dar ateityje…

Vilija       2018-07-23 8:23

Įdomi, labai daug tiesos pasakanti analizė. Juozaičiui riebus pliusas!
Ušackui dar riebesnis minusas…

Algimantas L.       2018-07-23 7:15

Aš įtariau, kad ponas Ušackas yra kvailas žmogus, bet, kad toks kvailas, aš tikrai nesitikėjau.

Prasideda...       2018-07-23 6:10

Pavilionis neiskente ir sutarse konkurenta, dabar kitas kandidatas… Beje, gudriai eidamas patarso Usacka, paglosto savimeile JE… I rateli kas daugiau. Kas bus kita auka?

Al.       2018-07-23 0:26

Ušakovas -tipiškas tariamai liberalaus, o iš tikro komunofašistinio pasaulinės grietinėlės plano tarnas. Būtent tokie tipeliai mums parvežė Stalino saulę. Brazausko patarėjui vienas taškas.

V. Ušackui irgi galioja       2018-07-23 0:12

I. Kanto iš prigimtinės laisvės kylantis imperatyvas nuolatos budėti
ir stengtis “mąstyti savarankiškai”, o ne primityviai pasiduoti gamtiniam deterministiniam išlikimo instinktui, prisitaikant tik prie šio pasaulio kunigaikštukų - ‘galinčių’, kurie patys dažniausiai tarnauja šio pasaulio kunigaikščiui (garbindami Aukso veršio stabą). Dabar gi neretai liberastiškai daugžodžiaujantis Ušackas - tarsi vėjo dykruose ritinėjama kerpė. Metas jam atsitokėti arba jo laukia visiškas politinės karjeros susižlugdymas Lietuvoje.
O Arvydui ačiū už kritinę analizę. NK


Rekomenduojame

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Ar egzistuoja laisva valia? Vytauto Sinicos atsakymas

Algimantas Rusteika. Jei balsuosi už mažus, „tavo balsas prapuls“

Liudvikas Jakimavičius. Gražus rudenėlis ir rinkimų aritmetika

Ramūnas Aušrotas. Istorinės savimonės pabaiga

Neredaguota.lt. Vytautas Sinica: Kova dėl istorijos

Vytautas Radžvilas. Baltarusija: į laisvę ir demokratiją Putino glėbyje?

JT Orhuso konvencijos priežiūros komitetas pripažino: Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso konvenciją

Mokytojai iš Kvetkų, Pandėlio, Papilio premjerui Sauliui Skverneliui: Pagal galimybes ištaisykite padarinius savo didžiosios klaidos

Spalio 6 dieną bus atidengtas antkapinis paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Vygantas Malinauskas. Krikščioniškas pasirinkimas

Geroji Naujiena: Kad ir mes duotume vaisių

Andrius Švarplys. Cukrus, Linai

Algimantas Rusteika. Susipažinkime – naujoji, modernioji, nuostabioji, jaunoji LSDP karta

Gediminas Kulikauskas. Istorikas: „Dešimt kautynių“ – kitokia knyga apie partizanus

Algimantas Rusteika. Apie kritinę masę

Rasa Čepaitienė. Rentininkų partija

Ramūnas Aušrotas. JK valdžia po truputį pradeda „veržti kranelius“ gender ideologijos sklaidai tarp jaunimo

Mirštanti Europa (ir tai nėra vien tiktai senėjimas) kviečiasi „šviežio kraujo“...

Algimantas Rusteika. Apie teisingumą

Andrius Švarplys. Emanuelio Macrono žinia Rytų Europai

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.