Įžvalgos

Arvydas Juozaitis. Lietuva ir Latvija. Palaiminta sandrauga

Tiesos.lt redakcija   2018 m. rugpjūčio 2 d. 1:06

55     

    

Arvydas Juozaitis. Lietuva ir Latvija. Palaiminta sandrauga

Dalijamės Arvydo Juozaičio pasvarstymais, kaip strateginė partnerystė su Latvija atvertų naujas galimybes įveikti svarbiausias geopolitines ir kultūrines rizikas, šiuo metu iškilusias Lietuvos valstybei.

Nors filosofas, vienas iš Sąjūdžio steigėjų dar nėra vienareikšmiškai patvirtinęs savo ketinimo dalyvauti 2019 metų Prezidento rinkimuose, tačiau šis tekstas rodo ne tik jo pasirengimą įsitraukti į diskusijas apie dabartinę Lietuvos užsienio politiką, bet ir ryžtą pasiūlyti savo viziją, kurios svarbiausias dėmuo – Valstybės orumo stiprinimas.


Tuštuma. Dvi baltų tautos iš vienos šaknies, vieno kamieno, tačiau kokie skirtingi keliai! Dvi valstybės, nebendraujančios kaip dera bendrauti gentainiams, dvi viena kitos beveik nematančios ekonomikos ir viena kitą užmirštančios užsienio politikos.

Norėčiau klysti, ir jeigu kas įrodytų, kad klystu – nuolankiai sutikčiau. Deja, neklystu.

Kasmet Latvijos Saeimoje rengiamuose užsienio politikos debatuose, o greta to – ir jų nustatomose gairėse Latvija nemato Lietuvos. Dažniausiai atsiperkama keliomis bendromis frazėmis ir teiginiais apie vienybę. O Lietuvos Seime? Apskritai jokių debatų nėra. Lietuva „apsikuičia“ visai be Latvijos.

Absurdas prie absurdo ir tame absurde – skylė.

Egzistencinis klausimas: ar mes galime pajudėti iš mirties taško? Nes mums mėgins sakyti: apie kokią latvių ir lietuvių vienybę jūs kalbate? Vienybė su tuštuma?

Tą vienybę, kuri būtina geopolitikai, nes mūsų tyko egzistencinė, politinė, kultūrinė ir galiausiai išnykimo duobė.

Mes, lietuviai, savo galimą ir būtiną istorinį partnerį palikome kaip kitados prūsus.

O Latvija? Latvija gal ir norėtų kalbėtis, bet juk Lietuva tebestovi atsukusi nugarą.

Taip, yra Baltijos asamblėja. Tačiau ji tik labai formaliai tęsia kitados būtą trijų, tuomet dar tik atgimstančių tautų bendrumo emociją. Latvijai su Lietuva tokio artumo seniai nepakanka. Tuo labiau, kad ir Latvija su Estija bendradarbiauja gyviau, kalbasi konkrečiau.

Pasekmės. Naujiena: Latvijos URM vadovas Edgaras Rinkevičius pranešė apie artimiausiu metu numatytą Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos vizitą į Latviją. Drauge su Latvijos prezidentu jis tikriausiai perkirps juostelę, atidarys bendrą su Latvija logistikos centrą Kraslavos rajone ir taip užsitikrins alternatyvų Baltarusijos krovinių pervežimą į Rygos uostą apeinant iki šiol buvusį pagrindinį kelią į Klaipėdos uostą. Savo ruožtu, Latvija ruošia sau placdarmą ekonomikos eksportui į Rytus. Jau dabar Baltarusija naudojasi situacija ir mėgina pasinaudoti galimybėmis, kurios kyla dėl Latvijos ir Lietuvos nesikalbėjimo. Tai bus naudojama ir spaudžiant Lietuvą dėl jos griežto nusistatymo blokuoti Astravo AE eksploataciją. 

Nesugebėję palaikyti draugiško ar bent jau aktyvaus dialogo su rytinės kaimyninės šalies vadovu, mes neišvengėme Astravo AE statybų, nors jos aikštelė buvo pasirinkta, nepaisant Espoo konvencijos pažeidimų ir Lietuvos protestų.

Dar daugiau – atidėliodami Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atsijungimą nuo elektros energijos tiekimo žiedo BRELL (Baltarusija-Rusija-Estija-Lietuva-Latvija) mes net prisidėjome prie to, kad Astravo atominė elektrinė būtų statoma. Tada, kai buvo projektuojamos visos trys atominės elektrinės (Astravo, Visagino ir Karaliaučiaus srities), juk tikėta ir net žinota, kad tas žiedas užtikrins naujų galingų jėgainių darbą… Rusijos energetinėje sistemoje. Nes tokio galingumo elektrinėms būtinas pirminis galios rezervas, kurį gali užtikrinti tik Šiaurės Rusijos hidroelektrinės. Astravo AE atveju – magistralė eina į Lietuvą. Jei Lietuva šios neprašytos elektros energijos nepriimtų, kur ji tekėtų? Į dangų? O gal vis dėlto nesamu tiltu į Latviją ar net kitu nesamu tiltu į Lenkiją?

Karavanas tik paspartina žingsnį, kai, žinia, kas įsiloja. Tad ko stebėtis, kad A. Lukašenka dabar vyksta į Rygą.

Štai kokia elementari mūsų, Lietuvos ir Latvijos, nebendradarbiavimo išdava. Jau nebe išvada. Šioje situacijoje Latvija, regis, neišvengiamai pasuks pragmatiniu savųjų interesų gynimo keliu. Ir šiuo metu ji, regis, teisi. Bet juk summa summarum, geopolitiškai, strategiškai aišku: kas ilgalaikėje perspektyvoje žalinga Lietuvai, tas anksčiau ar vėliau bus žalinga ir Latvijai.

Nesant bendros strategijos santykiuose su rytų kaimynais, užsisuka ydingas abiejų Baltijos šalių vien tik „pragmatinių“ ir atskirų kiekvienai šaliai interesų ratas. Savigriovos ratas.

Esminis pasiūlymas. Neturėdami ir netgi nesuvokdami ilgalaikių bendrų Latvijos-Lietuvos interesų jau gerokai pagyvenome ir prisigyvenome bėdų. Net pasidarbavome jas kurdami. Pirmiausia, žinoma, pasidarbavo abiejų šalių politinis elitas. Ir vėl kartojasi Lietuvos elito dėsnis: mūsų elitas (šiais laikais net ir iš ubagų kilęs) labai greitai išduoda nacionalinius interesus.

O juk kalbama apie dviejų sesių bendrus nacionalinius interesus!  Išlikimo interesą.

Tiesa, pavienių mėginimų paskatinti Lietuvos ir Latvijos strateginį bendradarbiavimą būta (kuriant bendrą informacinę, kultūros ir švietimo erdvę, derinant ekonominę, energetikos ir transporto politiką bei kita). Tačiau jokios politinės valios šiems palinkėjimams įgyvendinti taip ir neatsirado.

Todėl būtina sugrįžti prie Latvijos ir Lietuvos politinės sandraugos (konfederacijos) idėjos.

Ne, nesiūlau jokių viršnacionalinių institucijų. Nereikia nė papildomos biurokratijos. Kalba tik apie naują tvarką ir rėmus, kurie nebeleistų abiejų šalių pareigūnams tuščiai aušinti burnas apie esą gyvą latvių ir lietuvių bendrystę. Ne, mūsų bendrystė leisgyvė, jeigu nepasakius griežčiau.

Latvijos ir Lietuvos santykių radikalus pagyvinimas artimiausioje ateityje abiems nekainuotų jų biudžeto lėšų. Tarpparlamentinės bendravimo grupės yra, jos turi dirbti, o ne vegetuoti. Jos gautų papildomus rimtus dvišalio veikimo įgaliojimus ir šia kryptimi turėtų skatinti veikti vyriausybes, ministerijas, kitas veikiančias institucijas. Pagaliau juk 2011 metais yra paruošta ir abiejų šalių vyriausybių aprobuota bendradarbiavimo galimybių studija (Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo perspektyvų studija/Ziņojums par Latvijas un Lietuvas sadarbības perspektīvām), – paruošta, aprobuota ir ... padėta į abiejų vyriausybių stalčius.

Sandraugos tikslai. Kadaise romantine svajone apšaukta Latvijos ir Lietuvos konfederacija pagaliau turi virsti tikrove. Ji įgyvendintų tuos savaime suprantamus lietuvių ir latvių vienybės tikslus, apie kuriuos buvo daug svajota, daug kalbėta ir planuota.

Tai reikštų pirmiausiai: bendra informacinė, kultūros, švietimo ir mokslo erdvė. Tai bendroji gynybos ir saugumo erdvė, tai ir jungtinė ekonomikos, transporto, energetikos ir aplinkosaugos politika (esminiai visų jų momentai plačiau išdėstyti mūsų parengtuose bendros strategijos Latvijai ir Lietuvai metmenyse).

Siūlau atkreipti dėmesį į XXI amžiaus laimės ekonomikos principus, kurie siūlomi pritaikyti Sandraugos kuriamai ekonominei ir socialinei politikai. Taigi, tai būtų abiejų šalių „laimės sąjunga“: laimė̃s láimės Lietuva ir Latvija, arba nelaimės niekas.

Tautinių valstybių bendra atspirtis globalizmui ir geopolitiniams iššūkiams. Mūsų šalys pernelyg nuostabios, kad jas apleistų – o juk tai vyksta visais frontais – gyvybinės jėgos. Kiekviena sau Lietuva ir Latvija nebus laimingos. Niekada.

Vienybė – ne vien sentimentai. Lietuvos ir Latvijos vienybė nėra tiktai humanitarams geidautinas vieningas kultūrinis-informacinis laukas. Tai visapusiškas dviejų kaimyninių valstybių tandemas (konfederacija), užtikrinantis abiejų tautų egzistencinių siekių įgyvendinimą. Bendras 5 mln. gyventojų rinkos tandemas pritrauktų daugiau žinomų investitorių, suteiktų daugiau galimybių ekonomikai, žadintų prekių kainų mažėjimą, savos produkcijos (pvz., žemės ūkio, išmaniųjų prekių) eksportą. Bendroji erdvė itin sustiprintų turistų srautą.

Lietuvos ir Latvijos energetikos, transporto ir kita infrastruktūra taptų dvišaliu konsorciumu, bendra Sandraugos infrastruktūra, kuri būtų naudojama taip, kad abi šalys gautų maksimalią naudą.

Gerai koordinuota gynyba sustiprintų abiejų valstybių saugumą nuo galimų agresijų. Padidėtų abiejų valstybių politinis svoris tarptautinėje erdvėje, nes jos prabiltų vienu balsu. Kartu būtų lengviau atsilaikyti prieš globalizmo nešamą kultūrų nykimą ir mūsų bendrą menkinimą, o pagaliau – ir prieš savinaiką.

O kaipgi trečioji Baltijos sesė Estija? Lietuvos ir Latvijos tandemas tik pagyvintų santykius su Estija, sudarytų sąlygas pakelti visų trijų Baltijos šalių bendradarbiavimą į naują aukštesnį lygmenį. Bendroji informacinė erdvė plėstųsi ir į Estiją imantis papildomų pastangų, kad įveiktumėme didesnį kalbos barjerą. Žinoma, suprantant, kad Estija panašius tikslus puoselėja su sese Suomija.

Taigi, tai būtų Baltijos Tėvynių sąjunga. Drauge tai būtų ir pirminis, nepasiekiamai idealus „tėvynių sąjungos“ pavyzdys visai Europai. NE-EUROBIUROKRATINIS, NE-FEDERALISTINIS modelis. Valingųjų sąjungos Europoje šaltinis.

Politinės prielaidos Sandraugos iniciatyvai. Utopija? Žinoma, 30 metų tai buvo utopija.

Utopija, kol mes, latviai ir lietuviai, kalbėsimės tik prastėjančia rusų ir elementaria anglų kalba, kol nematysime vieni kitų TV laidų, kol nesimokysime mokyklose vieni kitų kalbos – taip, tol tai bus utopija. O realybe liks tik tai, kad Lietuvos smalsuoliai apie Latviją sužinos vien iš užsienio radijo stočių ar … iš Pirmojo Baltijos kanalo TV, įvairių jų „sputnikų“.

30 metų tai buvo utopija, todėl ir liko utopija. O jau seniai turėjo būti pralaužti ledai ir vieni pas kitus turėjome jaustis kaip vieno dviejų šeimų namo erdvėje. Sandraugos realybėje.

Jei tylėsime, Lietuvos nacionalinis transliuotojas dar 30 metų neįsteigs Rygoje televizijos korespondentinio punkto. Lietuvos radijo korespondentas Rygoje Arūnas Vaikutis liks malonia istorine išimtimi; Lietuvos URM bei Kultūros ministerija dar 30 metų nematys reikalo Rygos ambasadoje įkurti kultūros atašė etatą.

Ar atsiras politinė valia mūsų Sandraugai? Visa priklausys nuo sąmoningų lietuvių  ir latvių palaikymo, o po to – ir nuo pabudusios Lietuvos derybų su pabudusia Latvija. 

Skelbdamas šią naujos strategijos Latvijai ir Lietuvai jungtinę viltį, tikiuosi platesnių svarstymų, visuomenės atgarsių; žinoma, ir politinių oponentų dėmesio.

Kiek liko gyvenimo, tiek netylėsime. Palaipsniui išbrisime iš šio apsileidimo, jei neketiname drauge amžiams užgesti. Mūsų tautos – žymiai daugiau nei tik mūsų trumpi gyvenimai.

* * *

Latvijos ir Lietuvos sandrauga (trumpiau – Sandrauga) būtų steigiama pagal abiejų valstybių parlamentuose ratifikuojamą kompleksinę tarpvalstybinę sutartį.

Sutartis nustatytų pariteto pagrindais sudaromą Sandraugos institucinę bei teisinę sąrangą, panaudojant tam abiejose šalyse jau veikiančias institucijas. Tarpparlamentinei Latvijos ir Lietuvos grupei pagal Sutartį būtų suteikti specialūs įgaliojimai bei garbingas Latvijos ir Lietuvos Senato titulas. Senatas siūlytų teisės aktus, stiprinančius Sandraugą, arba stabdytų ir tobulintų tuos, kurie ją silpnina. Būtų nustatyti ir kiti tarpparlamentinės sąveikos būdai, nesikertantys su bendradarbiavimu Baltijos asamblėjoje.

Vykdomosios valdžios grandyje Sandraugos įgyvendinimui būtų sukurtas dvišalis Strateginis komitetas, turintis gana plačius įgaliojimus, o užsienio politikos koordinavimui – abiejų prezidentų globojamas dvišalis Sandraugos biuras. Būtų numatyti kiti glaudaus bendradarbiavimo steiginiai.

Daugiau apie tai Latvijos ir Lietuvos sandraugos tikslų bei principų metmenyse.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Tarabilduk,       2018-08-3 12:18

juk nusišneki? Pačio nuomonė ir mintys irgi yra pačio propaganda, tad nekaltink čia jos, nes ne visi mes dar dundukai čia susirinkę, kad ir pačio nuomones perskaityt. Ne visi baigę VU ir taip lengvai mūsų neapgausi. Juozaitis yra tiesiog negarbinga praeitis, kurios nereiktų vėl ir vėl prikeldinėt.

Egidijus       2018-08-2 8:32

Kiek daug prirašyta ausiai mielų, bet nesvarbių, nieko nepakeisiančių dalykų. Kyla įtarimas, kad kandidato komanda surašė kiekvienas savo pasiūlymus, kurie vienas su kitu nedera, o pats kandidatas uždėjo ant teksto “kepurę”, t.y. suartėjimo su Latvija idėją.
Nieko esmingo, jei taip ir toliau - nebus apie ką su AJ šalininkais net diskutuoti prieš rinkimus. Lietuvą smaugia iš vidaus oligarchinė sistema, apie kurios bent bandymą demontuoti ar demokratizuoti nei žodžio.

J---T       2018-08-2 0:52

Su daug kuo galiu sutikti. Gal dėl kalbėjimo formato kiek kitaip manyčiau:
Publika yra įvairiasluoksnė, tad ir naratyvo dėstymas turi būti daugiasluoksnis, bent keletu formatų, komunikuojant su skirtingomis tikslinėmis grupėmis. Lietuvos visuomenė kontrastingai išsisluoksniavusi ne vien pagal turtin į-socialinį pjūvį. Mentališkai, išsilavinimo-suvokimo prasme, publika labai marga. Tad ir komunikavimui renkantis kažokią ” universalią” versiją rezultatas bus švakas.
Duosiu buitinį pavyzdį- yra žieminės padangos ir vasarinės,o dar yra “universalios” .
Ko vertos tos “univerdalios” ant ledo arba per liūtį, pasakys bet kuris šoferis.
Taigi, su viena auditorija reikia kalbėti moksliškai, su kitais “po prostu”, o tretiems tiesiog taikyti propagandos abėcėlę.
Yra du variantai- arba atsižvelgi į realias sąlygas, arba realios sąlygos leidžia jas pajusti visu odos paviršiumi.
Trečias variantas yra pavaizduotas II-joje Kysos baletinėje “stojkėje”.
Su tokiu pat gaidajišku finalu.
Bet čia tik “juozapo” nuomonė. Protingesniems ji neprivaloma.

Tarabilda       2018-08-1 22:20

Lietuvos - Latvijos santykiai - tik menka detalė, kuri gali ir nesuveikti. Kalbėti reikėtų apie ką kitką. Apie santykį su neoliberalizmo ir eussr problematiką. Tuomet ir pats Juozaitis atsistotų į aiškią poziciją, kur karas vyktų tarp neužmirštuolininkų ir trispavvių. Manau, kad bent pusė Lietuvos yra slaptri trispalvininkai. Tokia laikysena Juozaičiui garantuotų, jei ne pergalę, tai bent garbingą sudalyvavimą mediniam kare prieš sistemą. Idėjos nesunaikinamos - kažkam gal dašus, o gal jo vaikams, kai nebeturėsim valstybės. Bet kuriuo atveju Juozaičio dalyvavimas duos visuomenei didelės naudos, mokantis politinio pradžiamokslio ir sąmonėjant.
Bet reikia kalbėti argumentų, o ne propagandos kalba.

Reikia        2018-08-1 14:15

atsiklausti vyskupų. Vatikanas tikrasis politikos žinovas ir dirigentas.

Al.       2018-07-31 22:53

Suartėti su latviais būtina. Bet svarbu ir kas tai darys. Kol to nepradėjo bolševikai, mūsų šviesuoliai gali irgi pasistengti, pvz, įkurti bendrą, bent jau kultūrinį, laikraštį. Mokinių mainams vaikus siųsti į Latviją.

stasys        2018-07-31 20:37

Kartais Juozaitis atrodo kaip iš dangaus nuropojęs . Vyksta aršios ekonominės plėtros varžytuvės regione ..ir čia nei ‚broliu‘  nei ‚sesiu‘ nėra . Pinigas europinis kalą BVP augimo procentus, .. dažnai ta pati visuomenė nesuvokia kokiais tempais tos dvi šalys eina į priekį , kodėl šone turėtu atsidurti Lenkija ? , ar ji mažiau reikalinga regiono saugumui ? ar su ja mažiau sieja mus istoriniai saitai ?? tai kad ne .. Galima tik pagal socialinius- humanitarinius pokyčius tose visuomenėse nuspėti kiek panašios tos trys šalys .. ir nors Lenkai vis dar turi savo zlotą ..Jis jau nesuteikia ekonominio pranašumo prekyboje ir augime ... Statistikos skaičių analizė panaši .. Jei mes nykščius keliame energetikoje .. latviai smarkiai stumiasi su logistika ..Netiesa kad Lietuva ir Latvija neturi ekonominiu saitu .. tuo nesunku įsitykintį aplankius statistikos departamento 16 pagrindiniu   info gramu ..  osp.stat.gov.lt/infograma-pagrindiniai-europos-ekonomikos-rodikliai .Bėda gal slypi kitur ..patys latviai matyt pasijuto įspausti į draugystės vidurį .. ir per paskutini dešimtmeti praktiškai atmetė visas Lietuvos ekonominės plėtros iniciatyvas .  Ju nevardinsiu , supratingas manau žinos apie ką kalbama .Na gal kaip paskutinę detalę pridėsiu trijų Baltijos Prezidentu vizitą pas Trumpa šiais metais ..Jei kas ten įžiūrėjo baltiškos draugystės šiltus jausmus ..tam reikia labai dideliu akiniu . Gal reikia viena karta sau pasakyti , tikru draugu galima rasti tik tarp svetimu žmonių .. ir šis moralas grindžiamas visai kitomis realijomis .. Aš nežinau kas verčia Arvyda daryti tokius neapgalvotus teiginius .. ? jei čia siekis Lietuva perorientuoti iš plačios rytu partnerystės į tokia senamadiška ..pagal senus iliuzijų kanonus .. Tai nieko iš to neišeis ..Lietuva sukasi ne tik į vakarus bet ir tampa viena iš  forpostu-užkarda kitoms po-sovietinėms respublikoms turinčioms didele Rusijos įtaka .. Viena karta reikia pradėti galvoti apie ta Lietuva o ne tai ka mano apie mus kiti kaimynai . Drąsos ir lyderystės stygio nepaslėpsi utopijomis apie tai ko jau nėra .

Nu jo,       2018-07-31 17:38

Neigti vienybės su braliukais svarbą būtų kvaila.

Aš manau kitaip .       2018-07-31 14:37

Lietuva ir Gudija. Palaiminta sąjunga . Šimtus metų gyvenom , skirtingai nuo kokių latvių, vienoj valstybėj su broliais gudais .

Juozapo žiniai,       2018-07-31 11:29

Maximos načalnikas Londone, jei nežinojai? Ten kreipkis dėl kainų ir infliacijos.

Ačiū Jules       2018-07-31 10:03

Šiandien Lietuvai nėra aktualesnių reikalų nei diskusijos apie prieš septyniasdešimt metų pasaulį tvarkiusius veikėjus. Viniukas, Bankas-Trockis ir Rzeczpospolita- štai kur gyvybiškai svarbios naujienos kiekvienam lietuviui.
Kur beeitum, kur nuvažiuotum, miestuose ir atokiausiuose kaimuose, tautiečiai dieną naktį gvildena Stalino, Ruzvelto, Trumeno ir Viniuko santykius.
Žmonės naktimis nebemiega bijodami, kad naktį ateis lenkai ir okupuos.
Tik demaskavus Rzeczpospolitos užmačias, Lietuvoje pagerės demografinė situacija, emigrantai sugrįš, o maximose viskas atpigs trigubai.

Pone Juozai,       2018-07-31 9:16

Jūs čia turėjote ką tokį omenyje tame KKK, gal Kuklusklano atstovą Prezidentą Trumeną, kuris su Viniukų, o vėliau su Atliu pardavė mus Stalino Rusijai, o pasiuntęs mus Stalino draugų Gulagan, vėliau su jo, Stalino, agentu įsteigė Jungtines Tautas? Šiaip, jei esi nestandartinis, patarčiau pačiam rašyti šikarną studiją apie Politikos kuosų konspiraciją ir agresiją vyrukų atžvilgiu, gerai? Manau, nebloga studija gautųsi, tiesa? Ką  manai? Aplenktum Radžvilą su Maldeikiene, kuri slepia savo maskoliškas, irgi šikarnas, disertacijas. Pagarbiai, - Jules Baugeureau.

Palaiminta sandrauga       2018-07-31 9:15

išties išeitų palaiminta LIETUVOS/LATVIJOS KONFEDERACIJA, nes turėtų apie 1300 000 susvienytų slavakalbių ir apie 3 000 0000 nesuvienytų konkuruojančių baltų.... Puiki strategija. Sveikinimai Arvydui. Taigi išeitų tokia nauja baltiškai-slaviška Belgija prie Baltijos jūros.

Yra materialus ir       2018-07-31 9:13

nematerialus kapitalas.Prezidentas laikosi rašytų įstatymų ir jam priskirtų galių.Taip pat prezidentas duoda vertybinį toną...jautrumas,pagarba,orumas,atjauta,ištikimybė,supratimas,bičiulystė ...meilė Dievui,Tėvynei ir artimui…

J---T       2018-07-31 0:52

Ko nervinies, juk normaliai kalbu. Nuleisk gazą.
Beje, prie vairo ir prie kompiuterio išgėręs čierką niekada nesėdu.
Niekas negalėtų pasakyti jog yra kitaip.
Čia tarp kitko.
Bet ne apie tai šneka.
Dėl spąstukų irgi nerimtos kalbos.
Tamstai ne “juozapą” derėtų stengtis “nugalėti”, o save perlipti.
Jeigu manai jog esu koks plokščias primityvas, teks manyti iš naujo.
Aš nemanau jog vienas žmogus padarys pagadą. Kvaila būtų taip manyti.
Sakau tik jog teisingas asmuo tapęs Institucija gali nuveikti naudingų darbų jeigu sugebėtų pakeisti žaidimo taisykles. Tačiau tokio asmens vaidmuo būtų epizodinis. Nes kvaila sudėti visus kiaušinius į vieną ragažę.
Pastatykime viską ant vieno asmens ir ką? Vieną galvą patogiausia “nuraškyti”.
Joks protingas žmogus neis į savižudžio krėslą.
O jeigu sistema matytų jog po pamatais dega laužai dar tūkstantyje vietų, tada taip, prezidentinė vieta Išsivadavimo Judėjimui būtų vertinga.
Kadangi režimas tiesiog nebespėtų fokusuotis ką pirmiau pulti.
Taigi, Pretendento paieškas ar pirmo pasitaikiusio pritempimą už ausų iki geidžiamo,claikau saviapgaule ir laiko švaistymu.
Todėl ir nesiūlau jokio “kandidato”. Nes beprasmiška.
Kadangi nėra tokiam žmogui būtino veikimo lauko, kadangi niekas net nekalba apie tokias būtinybes. Nes nenutuokia ir nesuvokia.
Esmė paradoksali- mūsų padėtis yra ir vulgariai banali ir tuo pačiu pakankamai unikaliai šūdina. Antrojo faktoriaus niekas neima domėn. O be reikalo.
“Zhria, zhria, naphrasno, naphrasno batenka…”
Jeigu politinio veikimo modelius konstruosime pagal trafaretines schemas, rezultatas vienareikšmiškai bus šūdinas- nebus jokio rezultato išskyrus tai, kad bus dar huawei.
Mūsų šansas toooooks mizernas, toks minimalus, jog reikalingi išskirtinio kūrybiškumo ėjimai. Mažiausiomis sąnaudomis, mažiausiomis pajėgomis ir visiško aplinkos debilumo/abuojumo sąlygomis.
Stebuklas įvyks tik sukryžminus genialumą su avantiūristiška drąsa.
Kur rasti tuos genialius sprendimus?
Paprastume, paprastume.
Paprastas nereiškia prastas.
Duot receptą?
Aš ne fokusininkas, iš skrybėlės neištrauksiu.
Receptą ras grupė nestandartinio mąstymo žmonių.
Kad atsirastų tokia grupė, turi būti viešai svarstoma, diskutuojama ir nuspręsta/apsispręsta, jog nebus žaidžiama pagal Sistemos t.y. banditų ir žulikų taisykles, kai intelektualų sluoksniuose bus suvokta jog reikia patiems kurti taisykles ir primesti jas priešams.
Tik taip ir ne kitaip.
Kito būdo laimėti tiesiog nėra.
Visokie rinkimai ar boikotai yra trečiaplaniai taktiniai sprendimai.
Juolab personalijos kandidatavimams.
Kaip teisingi žmonės atras/ suras vieni kitus?
Tik atsiradus poreikiui kurti Tikros, Teisingos Lietuvos Projektą.
Kol tvyro tikėjimų dabartinės KKKtititiucijos “šventa galia” smarvė, kol tie bezdalai neišvėdinti- nebus nieko.

 

Jules       2018-07-31 0:26

Akivaizdu, kad čia susirinkę “Les anciens Bolcheviks en marche!”(Eksiukai, pirmyn!). Na, o Tarabilda, nebalamūtink mūsų žmones su ta Žečpospolita, Lietuvių pragaru, kitaip patį vadinsime Lietuvių išdaviku kaip ir Jurgį su Kubiliumi, kurie nori mus nugrūsti Žečpospoliton su savo agresyvių politikos kuosų kariauna Seime.

to J--- T, dar       2018-07-31 0:19

Daro, kai viršininkas leidžia. Jo atveju Gorbis, kuris leido.

Tarabilda to J.       2018-07-31 0:01

Kiek įkalei, kad pradėjai varyti lozugais?
Gerai, padavaj tokį tobulą prezidentą Betmaną Lietuvai. Kiek pačiam išskirti laiko iki įvardinsi?  Bet nieko pats nepasiūlysi, ir vėl imsi varyti boikoto propagandą. Tą byliną jau mes iš tamstos girdėjom tūkstantį ir vieną kartą. Tai jau tapo savotišku standartu, prieš kurį nepraleidi progos riebiai pasakyti.
Įkliuvai pats į savo paspęstus sląstukus.

J--- T       2018-07-30 21:53

Supratau- priiminėti kredencialus, įteikinėti skardeles ir reikšti susirūpinimus.
Tas mums gyvybiškai būtina. Antraip neišliksime nei kaip valstybė, nei kaip tauta.
Juozaičio “planas” tapti laidotuvių komisijos Pirmininku?
Ne-a. Man tai netinka. Nei kaip lietuviui, nei kaip piliečiui.
Patsai galvoji inertiškai. Pagal Švč. KKKtitiuciją.
Toliau vadovaukimės popiergaliu ir toli nueisime.
“Prezidentas lydintis iki liepto galo”. Pagal visas taisykles:)
Limuzinas, sargybiniai, vila ir valstybinė pensija:)
Aaaaa, dar Metinio urbi et orbi skaitymas.
Kaip gražu- nužengia į salę, visi atsistoja. Išeina, vėl visi atsistoja.
Nuostabusis Actovavimas!
Gal Pretendentui kokias tapkes padovanoti?
Kad dar taisyklingiau atstovautų?
Na jau ne!
Lietuvai reikia asmenybių kurie sulaužytų tas prakeiktas sušiktas potiomkino kaimo taisykles.
Mums reikia ne sistemos sargo, o sistemos demontuotojo.
Tokio kuris ateitų su planu- kas bus pastatyta dabartinio mėšlyno vietoje.
Galų gale, prieš ketinant atstovauti Valstybei, reikia tokią turėti.
“Atstovaujant” imitacinei kvazi-valstybei ir pats atstovavimas neišvengiamai bus tik veiklos imitavimu.
Arklys prieš vežimą nestatomas!

Tarabilda to J.       2018-07-30 21:36

Plavinėji. Prezidrnto niolikta funkcija daryti reformas. Prezidentas visų pirma atstovauja valstybei.

J--- T, dar       2018-07-30 21:07

Nesutinku!
Ne revoliucijos gimdo patackus, o patackai daro revoliucijas.
Kaip taisyklė, revoliucijos dažniausiai prigimdo niekšų, kurie ir naudojasi revoliucijų vaisiais.
Dėl strategavimo:
Niekur ir niekaip neįžvelgiu Juozaityje stratego.
A. J. turi fragmentuotų idėjų, bet deja, jis neturi koneptualiai kompleksiškos visumos bent vizijos.
Mokysis prezidentaudamas?
KolxozReform-2?
Paklausk aplinkinių- kas ir vėl nori tapti kažkieno liguistų “reformų- eksperimentų” bandomaisiais triušiais?
Reformos, pertvarkos daromos turint gerai apgalvotus planus.
Tai kas daroma “iš lempos” vadinasi kitaip.

J--- T       2018-07-30 20:55

Labai įdomiai evoliucionuoja Radžvilas ProPatrijos portalo straipsnyje.
Kas jam atsitiko? Pagaliau atėjo į protą?
Aišku, gerai, kad blaivosi…
Na, bet tokiais tempais gal kas ir pradidės po šimto metų.

pagaliau dašuto net forumo vadui       2018-07-30 20:50
Tarabilda to J...       2018-07-30 20:49

Tamstos pavyzdėlis su A. Patacku savaime gražus, bet niekinis. Tam, kad ateitų kažkas panašaus į Patacką, reikalinga tikra revoliucija, o kaip pats supranti ir transliuoji, tokiam stebuklui Lietuvoj nėra jokių prielaidų.
Nežinau, ką slapčia mąsto Juozitis, , gal strateguoja paimti kažkokius Lietuvos “vidurius”, o ne kirpėjos elektoratą.  Tuomet aš linkęs būčiau suprasti jo reveransus net Sarafanui, kurios filosofija absoliučiai globalistinė ir priešiška tam, apie ką jis mėgina šnekėti. Vien jos laikysena Lenkijos atžvilgiu nesukuria jokios perspektyvos, ir nedaro jos nei per nago juodymą mažiau kvislinge, pardavinėjant valstybės suverenitetą Briuselio biurokratams.
Šia prasme Juozaitis daro didelę klaidą, pamiršęs laiku patylėti. Visa kita, mano galva, yra daug maž tvarkoj.

Tarabildai       2018-07-30 19:46

Norint svarstyti tekstą, diskutuoti apie tekste išdėstytus dalykus- tam reikia visų pirma suvokti kas tekste parašyta. Brangūslietuvosžmonės nelinkę savęs varginti suvokimais, jie reaguoja lyg šuniukai pamatę stulpą- arba “žemai lenkia savo žilas galvas” padlaižiaudami, arba pakėlę koją loja tam kad lotų.
Ši valstybė, ši tauta jau praktiškai nebeturi šansų išlikti nes valstybingumui yra per buki, tingūs, burliokiško naxaliavščinio mentaliteto.
Šiandien, ko gero, pats atsakingiausias ir vertingiausias yra archyvarų darbas- kaip kruopščiai ir kiek sukaups bei išsaugos informacijos apie Lietuvą, tiek pasaulis apie mus ir žinos. Nes tęsti Lietuvos idėją, realiai nebeliko kam. Būtinos tam reikalui kritinės masės nėra, pasipildyti nėra iš ko, o pavienės asmenybės pagados nedaro. O ir pavieniai intelektualai- ar jie turi bendrą Lietuvos išsaugojimo idėją? Tokio plano po kuriuo pasirašytų dauguma, deja nėra. Todėl belieka svaičioti apie laimėjimo vizijas “rinkimuose”. Kiekviena rinkimų “stebuklo” laukimo diena yra garantuotas žingsnis į istorijos kapinyną.
Bent būtų atstovavimui vertų asmenybių. Bet nėra ir horizonte nesimato.
“Žmogus su plyta”, pripažink, tikrai per silpnas prezidentystei.
A.J. tam tikruose lojaliuose dalykuose vieną kitą trečiaplanę idėją turi visai neblogą. Kad ir šiame straipsnyje.
Bet esamom ekstremaliai sudėtingoms sąlygoms, Arvydas yra labai švakas darbininkas. O ir į Dirigentę nespjauna, maloniai prisiglaudęs pozuoja nuotraukai. Ar galėtum įsivaizduoti AtA A. Patacką taip save žeminant?
Juozaitis yra visiškas lietuvys- silpno stuburo ir be strateginio mąstymo.
Budulių kaimenei ganyti, reikšti škia tskant susirūpinimus, kabinti į atlapus medalius visai tiktų. Bet valstybės atkūrimo darbui, tautos Idėjos įžiebimui ir visuomenės pakėlimui darbams, pardon, Arvydukas yra per silpnas.
O bet tačiau, tas nei kiek nemenkina šio straipsnio turinio esmės.
Kotletai atskirai, musės atskirai.
Neigti vienybės su braliukais Latvijoje svarbą būtų tiesiog kvaila.
Na, bet kadangi Lietuvoje dominuoja pusgalviai, tai jie ir neigia viską negalvodami who is xy.
Nieko nepadarysi.
Šaukštas medaus bačkos deguto nepaskanina…

Tarabilda       2018-07-30 19:02

Stebiuosi mūsų komentatorių nesugebėjimu mąstyti. Niekas net neketina svarstyti idėjų, kas yra sakoma? svarstoma tema - kaip į valdžią atėjo Brazauskas ir rusė žmona. Atrodytų, kad pats delfistanas čia atkeliavo, kai nusibodo po kiemą tampyti Kildišienės žarnas.
Mėginu įsivaizduoti, jei koks nors Skvirnelis pradėtų kalbėti Juozaičio tekstais, už Skvirnelį pakiltų visa Lietuva į visaliaudinį sąjūdį. Ir tik todėl, kad policajus turi galios ir valdžios. Bevalių ir nepilnaverčių visuomenei reikia būtent tokio, kuris valdytų.

tam 18:30       2018-07-30 18:51

gydykis psiche

Koks šiandien Juozapas? "Juozapas 2018-07-29 21:55       2018-07-30 18:30

Šiandien Juozapu dirba buratinas, kaip koks Mičiurinas siūlantis kvailiams pinigėlius sodinti ne tik Lietuvoje, bet plėsti plantacijas visam buvusiame Rusijos Pabaltijyje. Ure, draugai! Nors vienas dėl prezidento jau apsisprendė ir savo kaimo mokytojo argumentus išklojo.
Laukiame iš atostogų grįžtančio ankstesniojo Juozapo.
O gal niekas kits čia nekalts, tik Alzheimeris?

Žmonės nuo vilko       2018-07-30 18:17

bėgo ant meškos užšoko.Kai permatė konservatorių nejautrumą,bandė gelbėtis Brazausku.Nei tie,nei tie netiko,bet nebuvo pasirinkimo.

įkyrybei       2018-07-30 17:50

Prie ko čia Juozapas?

Ponui Juozapui       2018-07-30 17:40

Ne tik piršo, bet ir atvilko AMBalą į parlamentą, ar supratai? Prikėlė iš ko ten?

Gražios       2018-07-30 16:45

mintys ir vistiek,norėtųsi A.Juozaičio minčių apie Lietuvą.Visi gudručiai politikai sugužėjo į miestus ir paliko provinciją išnykti,nes provincija lieka be daktarų,gerų mokyklų.Ar taip turi būti?

Julius       2018-07-30 16:07

Tokie susijungimai yra deklaratyvus nes Lietuva ir Latvija yra konkurentės dėl krovinių pervežimo į rytus ir vakarus. Susijungimas galimas tik viena kitos nukariavimo atveju ir jokiu kitu. Juozaičiui tokias deklaratyves idėjas kurti nieko nekainuoja ir labai gera, Juozaičio žodžiais tariant, blizgė rinkėjams. O ištikrųjų dydisis tautų jungėias Juozaitis yra didžiausias lietuvių tautos skaldytojas aš taip ivertinčiau jo pozicija dėl LR pilietybės. Juozaiti tu esi skaldytojas bet ne jungėjas!

Matau       2018-07-30 14:14

gerbiamą Juozaitį Lietuvos išminties Prezidentu.Lietuvai reikia intelektualumo,moralumo ir IŠMINTIES.Šie esminai siekiai apleisti,tuštybė ir banalybė vis labiau įsigali.IŠmintis,būtent ji turi būti gražinta į žmonių gšųyvenimą,kurioje telpa viskas ko reikia Lietuvai.Lygtai Stočkus savo straipsnyje rašė apie paduodamą tona,kuris leidžias žemyn.Tai išmintis ir,inteligencija ir turi leistis žemyn į visas sritis.Tokiu prezidentu matau tik Juozaitį.Tai jis ir patvirtina savo išsakytomis mintimis,tezėmis ,kurios suformuluotos aiškiai,suprantamaiKas nulinguoja į lankas su nepagrįsta kritika,galimai perversdami jo mintis,tas ar nėra geranoriškas,ar skaito tik antraštes.Apie’bolševikinę ginklanešystę“nejuokinkit svieto,ga?.Žinom,gyvenom,skaitėm,matėm įvykius ir juos analizavom:):):).

"mes'ui" 11:59       2018-07-30 12:47

Parodyk kur ir kada Juozapas yra ar buvo už ex-bolševikų ginklanešius.
Jeigu tokiu “sanča pansa” laikai Juozaitį, gali manyti kaip tinkamas, bet-
parodyk kur ir kada Juozapas piršo publikai Juozaitį.
Antraip galvosim jog esi ne tik pusgalvis, bet dar ir melagis.

Juozapai,       2018-07-30 11:59

mes už latvių ir lietuvių vienybę, bet mes prieš eks-Bolševikų ginklanešius, ar supratai be tos geros vietos, kurią mums taip įkyriai siūlai.

$+$       2018-07-30 11:41

Tas „elitas” ne šiaip sau (citata) „net ir iš ubagų kilęs”, bet iš pačių didžiausių dvasios ubagų, todėl šio, 6 raidžių rinkinio rašymas be kabinančių yra nepadorus. O tvirtinimas, kad jis „labai greitai išduoda nacionalinius interesus” yra nepelnytas avansas, tie apsišaukėliai turi tik vieną interesą. Taip kad… traukinys nuvažiavo, WC liko.

Tas       2018-07-30 11:25

Arvydas kiek per daug save vaizduoja . Kažkada parašė referatą apie Litbelą ir vietoj ir laiku paskaitė , na ir tai praktiškai viskas .

liepa       2018-07-30 10:41

Kalbu su žmogumi, kuris mokėsi prieškario Aušros gimnazijoje. Prisimena, labai su latviais draugavome, himnus Latvijos ir Estijos mokėmės,  ir dabar pagiedojo pradžią..

Juozapas "stokiui"       2018-07-30 9:57

Mielas lozungini Pusgalvi, ačiū už “paraginimą”, bet nesiruošiu niekur “įsistoti”.
Gal būt tu labai gerai žinai, kaip gera būti “įsistojus” tam tikron “konsistencijon”. Nesiginčysiu su galimu ekspertu. Nenoriu tamstai gadinti malonumo džiaugtis buvimo tame daikte “gerumu”.
Ėgi, mažiau susivokiantiems skaitytojams, vis gi ganėtinai keblu suvokti-
kuo brolystė su latviais, kuo dviejų artimiausių tautų ir kaimynų sanglauda tamstai panašibį bolševizmą? Kuo baltų kalbų saugojimas ir puoselėjimas lygintinas su bolševikiniu “internacionalizmu”?
Man tai niekuo.
Todėl belieka daryti prielaidą, jog tamsta vakar perkaitai makaulę.
Nes tik virtos smegenėlės gali sugeneruoti tokius kliedesius.

Juozapai, stok,       2018-07-30 9:05

stok ir kuo greičiau Centro Komiteto ginklanešių pusėn - jie pačio tikrai neapvils. Būsi pamalonintas tarp eksiukų, be jokios abejonės. Tegyvuoja nenugalimasis KGB rezervas kaip neišsenkama pasaulinio gėrio versmė, kaip amžinoji jėga vardan tos Naujosios Pasaulio tvarkos ir Pasaulinės Vyriausybės! Stok, Juozapai, į mūsų gretas, nes mes nemirtingi kaip Stalinas, amen! Gyvuosi ir pats su Saule kaip ir tas šiandien forsuojamas pasaulinis gėris - Globalizmas arba liaudiškai Internacizmas.

Dejai       2018-07-30 7:08

jei tamsta daltonikas, prie ko čia Juozaitis?..

Deja,       2018-07-30 7:06

na, nebus iš gerb. JUozai2io prezidetas, neišeis nieko iš tokios pilkos politinės masės ir chaoso galvoje….

Tarabilda       2018-07-29 23:15

Latvijos vektorius yra gera idėja, bet žaibolaidžiai ir koketavimas su Sarafanu - nelabai.

Juozapas       2018-07-29 21:55

Nesu didelis Juozaičio šalininkas, juolab “rinkimų”.
Tačiau šįkart stosiu Autoriaus pusėn.
P. Arvydo tekste yra tikrai vertingų minčių, (tik gaila, jog pasiūlymai skęsta visokių diagnozių pertekliuje).
Bet atmetus visokius pagraudenimus, Juozaičio siūlymai tikrai geri.
Autoriau vietoje, paruoščiau išamesnį dokumentą- projektą, galimybių studiją.
Tame dokumente galėtų buti pasiūlytas nuoseklus veiksmų planas, etapai pagal prioritetus- Taktika ir Strategija.
Siekiant pajudinti reikalą iš vietos, paieškočiau nestandartinių sprendimų.
Pvz.: Nelaukti kol kažkada atsiras parlamentinės/vyriausybinės pajėgos Lietuvoje, plius Latvijoje. Siūlyčiau inicijuoti spaudimą iš visuomenių pusės.
Kurti bendras visuomenines draugijas įvairių interesų pagrindais, bet kuri mokykla Lietuvoje ar Latvijoje gali įsivesti kaimynų kalbos mokymą. Niekas netrukdo. Mokytojais galima tiesiog keistis. Po to galima pradėti daryti spaudimą valdžioms: siekčiau, jog lietuvių/ latvių kalbų mokytojai dirbantys komandiruotėse pas kaimynus, gautų dvigubas algas- latviui mokytojui dirbančiam, tarkim, Panevėžyje, algą mokėtų lietuviška mokykla ir Latvijos vyriausybė, o lietuviui mokančiam tarkim Jelgavos vaikus, algą mokėtų Jelgavos mokykla ir antra tiek pridėtų LR vyriausybė.
Yra visiškai kvaila, kuomet mūsų mokyklose mokoma eviejų užsienio kalbų, o latvių k. vargu kur ar berasi mokoma. Tad greta anglų, mūsų vaikai mokosi ne itin paklausios vokiečių kalbos arba visiškai egzotiškos prancūzų.
Nei vokiškai nei prancūziškai Lietuvos mokyklose vaikai taip ir neišmoksta.
Nes nėra kasdienės natūralios praktikos.
Lietuvoje ir Latvijoje įvedus tiesiogines pagrindinių vieni kitų tv trasliacijas, kalbos mokymasis vyktų tiesiog savaime, kaip tai vyko sovietmečiu pusei Lietuvos matant lenkų tv.
Toje Lietuvos pusėje kur gyvą lenką ir su žiburiu nesurastum, visi neblogai pramoko lenkiškai-
beje, daug geriau lenkiškai nei švebeldžiuoja Rytų Lietuvos “šiaudiniai liankaj- tuteišiai”.
Abiejose broliškose šalyse, ( LT ir LV), paplitus vieni kitų kalbų mokėjimui, va tada ir atsirastų natūralios sąlygos Baltijos Tėvynių Unijai.
Taigi, kalbų mokymąsi, protekcionistinį šiltnamio sąlygų sudarymą tokiam mokymuisi laikyčiau visų kitų tolimesnių žingsnių pamatu.
Latvijoje privalomas vienos iš užsienio kalbų - lietuvių k. dėstymas, braliukams padėtų atsikratyti ruskių k. spaudimo, nes kita užsieniokalba be konkurencijos liktų anglų. Tad ruskių kalba natūraliai atsidurtų paraštėse.
Lygiai taip Lietuvoje privalovas latvių k. dėstymas taip pat padėtų amortizuoti tomaševskininkų bandymus polonizuoti Rytų Lietuvą.
Kalba yra visko pradžia!

Taip       2018-07-29 21:32

Lietuvos neoliberaliųjų jėgų įkyriai brukama ,,dviguba pilietybė” tik žiauriai pakenks Latvijos valstybiniams interesams,o tai atitolins dviejų baltų tautų politinį,ekonominį,kultūrinį ryšį,kuris ženkliai trukdys įkurti minėtą Lietuvos -Latvijos Sandraugą.Palaikau Juozaičio politinę filosofiją.

Labai priimtinas       2018-07-29 21:12

požiūris-pradėti nuo artimiausių dalykų.Tvarkytis savo kieme,sutarti su kaimynais,o ir į pasaulį tada drąsiau pasirodyti.Tai rodo,kad šeimininkas rūpestingas ir rūpinasi bendruomenėmis.Liberalus dangstymasis tik globaliais dalykais slepia silpnumą.

Birute       2018-07-29 20:19

..tik ne juozaitis…tegu filosofuoja bet nelenda kur nereikia jo

ar pavyks atsigręžti į Baltijos seses?       2018-07-29 19:33

Turiu pripažinti, kad A. Juozaitis labai įtikinamai išdėsto savo programą. Latvijos ir Lietuvos bendrystė, o vėliau dar įtraukus Estiją, ši taktika padėtų mūsų valstybėms sustiprėti. Įkūrus Baltijos šalių konfederaciją pasijustume didesni, labiau girdimi Europoje. Trisdešimt metų klaidžiojome po Europą, kaip žydai po dykumą, vis prarasdami savo tapatybę ir išvarydami apie milijoną savo tautiečių blaškytis po pasaulį.
Ar pavyks mums susitelkti ir kartu su A. Juozaičiu pakeisti Lietuvos kryptį? Tai labai rimtas ir didelis išbandymas visai tautai. Iki šiol visos buvusios valdžios ir dabar esanti, žiūri tik į pietinę kaimyninę šalį, jų vadinamą “strateginiu” partneriu. Kasdien girdime tą magišką žodį - europinė integracija.
Artėjant kitų metų svarbiems rinkimams, jei nebus iškovota teisė turėti savo bent savaitinį pusvalandį televizijos eteryje ir radijo laidose, tai nebus sąlygų informuoti Lietuvos visuomenę ir supažindinti su A. Juozaičio programa. Opozicinė blokada tęsiasi metai iš metų.
Ar pramušime akliną sieną?

Vienas mūsų mokytojas       2018-07-29 19:07

išmoko latvių kalbą.Jam tai buvo įdomu.

Paskaicius       2018-07-29 17:46

komentarus, kartais kyla probleminis klausimas.Kas ir kokios teisybes iesko siame portale.Gal pas kai ka labai savotiskas supratimas apie ja.O kai kas cia reiskiasi gal del to, kad taip reikia.Tie kurie kritikuoja ir dergia A.Juozaiti, gal uzantyje slepia savo ideala.Pasidalinkit.Pasidziaugsim kartu.

Visa       2018-07-29 17:41

tai ka parase A.Juozaitis yra teisybe ir realybe.Tik, prie dabartines auksciausios valdzios, pasikeitimu nesitikekim.Vienam vadovui prioritetai yra artimi geri santykiai su ES ir EK vadovais.O Latvijos ir Estijos vadovai toje terpeje nesireiskia ir lieka nuosalyje.Kitas vadovas labiau linkes draugaiti su Lenkija.Cia gal interesas del lenkisku ir slavisku balsu per rinkimus.Visame kame vadovaujamasi pragmatiskais interesais, o idelai ir idealizmas lieka nuosalyje.Kita vertus, gal ir latviams nevertetu labai oziuotis.Nuo senu laiku latviai buvo prastokos nuomones apie Lietuva ir lietuvius.Turi buti zengti abipusiai ryztingi ir palankus vieni kitiems zingsniai.Pats laikas.

Kam ta teisybė po akto       2018-07-29 17:18

O aš balsuosiu tik už ne sisteminius kandidatus, kurie gavo apovanojimus iš jos ekselencijos ir suskubo su ja nusifografuoti:)

Juozaiti,       2018-07-29 17:03

esi bachūras iš praeities, tad neknisk mums proto, mes ir taip suvargę. Nei sportsmėnų, nei muzikontų mums valdžioje nereikia. Esi AMBalo žmogus, tad susiprask ir pasitrauk, nebekvailink mūsų.

komunistas juozaitis       2018-07-29 16:42

Jus priglaus motina Rusija !!


Rekomenduojame

Laisvūnas Šopauskas. Vienos politologinės konferencijos analizė, arba Už Lietuvos pinigus – valstybės griovimas (I)

Arvydas Juozaitis reikalauja švietimo ir mokslo ministrės atsistatydinimo

Partizano Juozapo Streikaus-Stumbro baigiamoji kalba Troikos teisme

Vladas Vilimas. Kam reikalinga Konstitucijos pataisa dėl individualaus skundo?

LAT: medžių kirtimui pasipriešinusiems kauniečiams baudos neskirtinos – visuomenė turi teisę reikalauti kokybiškos informacijos apie medžių būklę

Kaip ideologija nugali mokslą: net „Mein Kampf“ galima „prakišti“ už mokslinį straipsnį

Povilas Urbšys. Kas nuoširdesnis: prof. V. Landsbergis ar R. Karbauskis?

Peticija: solidarizuokimės su mokytojais ir pareikalaukime ministrės atsistatydinti – padėkime pasiekti pozityvių švietimo pokyčių

Vytautas Radžvilas. Lietuvos pakasynos – valstybės lėšomis

Andrius Švarplys. Pasaulis, kuriam nesame pasiruošę

„Lithuanian Freedom Fighters“: video pasakojimas apie Lietuvos Laisvės kovas ir kovotojus

Vytautas Rubavičius. Mokytojui – „skaičiuoklę“ į dantis

Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į knygos „Dezinformacija. Slaptas ginklas: laisvos visuomenės griovimo metodai“ pristatymą

Valdas Vasiliauskas. Konservatoriška svajonė ar klejonė?

Darius Kuolys. Švilpiu ir aš stebėdamas Švetimo ir mokslo ministerijos įslaptintus viešuosius pirkimus

Vytautas Radžvilas. Moj adres – [evro]sovetskij sojuz…

Eglė Česnakavičiūtė. „Atlikęs pareigą Tėvynei“. Skiriama visiems laisvės kovotojams, vis dar neturintiems amžino poilsio vietos

Lietuva palydėjo į amžinąjį poilsį Adolfą Ramanauską-Vanagą

Geroji Naujiena: Visi esame kilę iš vieno ir palaiminti būti viena

Rasa Čepaitienė. Balta

Prieštaraujame vilkų sumedžiojimo kvotos padvigubinimui: miškas be vilko – ne miškas

Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksutė: „Išsipildė mano svajonė“

Kviečiame spalio 5 ir 6 dienomis pagerbti Adolfo Ramanausko-Vanago atminimą (programa; papildyta video)

Tarptautinės Mokytojų dienos minėjimas Kaune: Danguolė Petrauskaitė-Juodžbalienė. Diena, kai baigiasi kantrybė, arba Kaip man ne gėda

Advokato Sauliaus Dambrausko darbų ginant viešąjį interesą apžvalga: paremkime šias pastangas –  tapkime beprecedenčio proceso dalimi

Kviečiame į Vidmanto Valiušaičio knygos „Ponia iš Venecijos tavernos“ pristatymą Šiauliuose

Vygantas Malinauskas. Socialinis teisingumas pagal Trump’ą ir Lietuvą

Arvydas Juozaitis: jei būčiau išrinktas Lietuvos prezidentu…

Nida Vasiliauskaitė. Apie populizmą ir populistus

Andrėjus Gaidamavičius. Spalio 13-oji – diena iškirstai Labanoro giriai apverkti

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.