Prezidento rinkimai 2019, Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Arvydas Juozaitis: jei būčiau išrinktas Lietuvos prezidentu…

Tiesos.lt siūlo   2018 m. spalio 5 d. 9:30

39     

    

Arvydas Juozaitis: jei būčiau išrinktas Lietuvos prezidentu…

slaptai.lt

Su Lietuvos Prezidento posto sieksiančiu filosofu Arvydu Juozaičiu kalbasi žurnalistas Gintaras Visockas.

Jei Jūs taptumėte Lietuvos prezidentu, kaip gvildentumėte mūsų demografinę bėdą – ar finansiškai skatintumėte lietuvių šeimas auginti daug vaikų? Nejaugi neįmanoma pasiekti, kad mūsų šeimos augintų ne vieną, ne du, o mažų mažiausiai tris – keturis vaikus? Ko reikia šiam proveržiui – tik pinigų? Jei neauginsime daugiau nei šiandien atžalų, mes juk ištirpsime.

Žinoma, šis klausimas yra bene iš skaudžiausių. Nes jis demografinis, nes demografija nūnai – alfa ir omega, tautos ir valstybės (!) išlikimo klausimas. Būtina per vieną kartą, per maždaug 20 metų, nepražūti. O pavojus labai didelis, realus. Žmonės nebemato Lietuvos jau net po 20-ies metų. Vyriausybės strateginiai planai, kurti iki 2030 metų, išjuokti ir niekam nereikalingi. Reikia akivaizdaus atsakymo. Dabar, nuo šių metų sausio, vaikams skiriamos tiesioginės mėnesinės išmokos. Tačiau šių reformos tikrasis paramos efektas yra nedidelis, nes vietoj to buvo atsisakyta neapmokestinamo minimumo lengvatos asmenims, kurie turi vaikų.

Poveikis daugiau psichologinis – tiesioginės išmokos piliečiams aiškiau parodo „valstybės rūpestį“ negu mokestinės lengvatos. Jei jau buvo pereita prie tiesioginių išmokų, žinoma, šios sistemos jau nereikėtų atsisakyti, o pačias išmokas reikėtų drastiškai didinti (beje, Estijoje už vaiką mokama 100 eurų.)

Svarstytina, ar nereikėtų papildomai taikyti ir mokestinių lengvatų, pririšant jas prie šeimos pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui. Ir apskritai šeimos ūkis turi tapti Lietuvos ekonominės-socialinės politikos centru. Įskaitant ir jaunų šeimų gyvenimo salygas, skiriant jaunoms šeimoms „investicines būsto paskolas“ ir taikyti įvairias kitas priemones, kurios yra taikomos ES rytų ir šiaurės regiono šalyse.

O dabar pasakysiu svarbiausia: vaikai pirmiausiai gimsta iš vilties, o ne iš pinigų. Vargo ir skurdo šalys gimdo, turtingos ir viskuo pertekusios Vakarų – nebe. Todėl reikalingos ne vien konkrečios ekonominės-socialinės priemonės, bet ir esminis viešo požiūrio pasikeitimas. Darykime išvadas.

Kaip, tapęs Lietuvos prezidentu, stabdytumėte emigraciją? Spaudoje Jūs ne sykį teikėte savo poziciją. Ir vis dėlto – nejaugi Lietuvos valstybė nepajėgi sustabdyti išvažiuojančiųjų, nejaugi Lietuva nežino veiksmingų vaistų nuo emigracijos? Gal tiesiog – nenorima stabdyti? Trumparegiškai mąstančiai Lietuvos valdžiai naudinga, kai trečdalis darbingų, veiklių, iniciatyvių žmonių palieka šalį – jie neberengia protestų, nebalsuoja, nekritikuoja, nekontroliuoja?

Emigracijos stabdymas turi prasidėti mokykloje. Iš dalies ir darželyje. Žmogaus santykis su valstybe ir jos ateitimi – valstybine kalba – prasideda šeimoje ir vaikų dainomis, lietuviškoje ugdymo aplinkoje. Kiekvienoje kartoje atgaivinant tautos istorinę atmintį ir dvasinę kultūrą.

Antra, tvarkyti viešąją kalbos erdvę. Antai, mažiausiai 20 % dainų Lietuvos „ore“ turi skambėti valstybine kalba – šitoks procentas yra įstatymiškai įtvirtintas ne vienoje Vakarų Europos šalyje. Manau, reikėtų aukštesnio nuošimčio. Ir šiuo atveju nesidairykime į brolius ir seses latvius, pas juos ir be įstatymo padėtis gera – iki 50 % eterio skamba valstybine kalba. Galima sugalvoti lietuviško turinio skatinimo sistemą.

Tai tik du žingsniai. Sakysite, inicijuočiau ir draudimus? O kaip kitaip gali būti išsaugota valstybė, kai pienas išlietas ir teka į visas puses, ir varva viskas, ir laša nežinia kur. Kai valstybė tampa pereinamu kiemu – kas tai? Valstybė? Ploti katučių, garbinti ir šlovinti lietuvį, gyvenantį bet kur? Taigi saviapgaulė! Pasaulis nebus be valstybių, o išvykę mūsų lietuvaičiai tampa kitų šalių piliečiais. Daug išvykstančių pasiduoda malonumų civilizacijai ir numoja ranka į tūkstantį metų saugotą ir gintą žemę, kalbą. O mūsų senoliai grūmoja iš po žemių ir iš dangaus, vaizdžiai tariant, kai palikuoniai gyvena akli kurti.

Todėl reikia imtis valstybės saugos valstybiškai. Aš iki šiol daug apie tai rašiau, kažkiek įtakojau valdžią. Bet dabar to per maža. Ir todėl imuosi šio kelio – link prezidentūros. Nes laiko turime mažai, reikia veikti stipriomis administracinėmis priemonėmis, nebe raštais.

Suprantama, kad augant ekonomikai ir piliečių gyvenimo kokybei, emigracijos mastai turėtų mažėti. Taip tikriausiai galvoja ir politinis elitas, laukdamas, kol viskas savaime susitvarkys, kai „pasivysime Europą“. Taip, ekonominis Lietuvos proveržis yra itin svarbus. Ir šioje srityje būtinos kryptingos valstybės pastangos. Tačiau nepamirštant ir socialinės atskirties bei regioninės politikos. O dabar – Lietuvos BVP auga ir socialinė bei geografinė atskirtis taip pat auga. Be to, kažin ar pavyks greitai pasivyti labiausiai išsivysčiusias šalis, todėl ryšio su savo Tėvyne stiprinimas kaip ir bendra viešosios erdvės „atmosfera“ šalyje yra gyvybiškai svarbus dalykas.

Emigraciją nulemia ne vien kosmopolitizmas ir ekonominiai-socialiniai veiksniai. Ne mažiau svarbu, kaip pilietis jaučiasi savo šalyje, ar jis nėra nuvertinamas ir nušalintas nuo svarbiausių politinių sprendimų, koks yra valstybės institucijų požiūris į pilietį. Jei jis jaučiasi nesaugus, jei nebetiki, kad Lietuvoje įgyvendinamas teisingumas, tuomet jis ieškos progos išvykti, net ir gerėjant ekonominėms sąlygoms.

Jūs teisus, kad Lietuvos politinis elitas ima nebejausti atsakomybės dėl įgyvendinamos politikos pasekmių. Jis prisitaikė išlikti, puikiai gyventi net ir „maro“ – masinės emigracijos – sąlygomis. Tokiam parazitiniam gyvenimo būdui piliečių nusivylimas yra naudingas, kaip ir valstybinės sąmonės gesimas. Trisdešimt metų kurta „pilietinė visuomenė“ juk tebuvo apgaulė. 

Kita vertus, šiuolaikinis žmogus gal ir šiaip yra linkęs sunaikinti save, savo tautą, paveldėtą kultūrą ir net aplinką. Todėl būtina nuolat priminti, kad ši valstybė – tavo ir tavo tautos (kalbančios lietuviškai) ateities, bendrojo gėrio labui. Valstybė tarsi estafetinė lazdelė, perduodama iš rankų į rankas, iš kartos į kartą. Reikia ištvermės ilgai distancijai.

Ir jos reikės dar daug daugiau, jei ištiks naujos krizės. Todėl viską lemia tautos susitelkimas, ryžtas kurti savo gyvenimą čia.

Ką daryti? Atsakysiu palyginimu. 

Žlugus Lietuvos Respublikai ir užgriuvus negandai, atėjusiai imperijai ilgiausiai nepavyko sunaikinti Lietuvos mokytojo. Keli „smetoniški mokytojai“ mokė net mane. Vadinasi, valstybės idėja liko gyva jos švietėjų darbe. Jie mus mokė požiūrio į mokslą, pareigą ir dar daug ko mokė. Tad nacionalinis švietimas tautos ir valstybės išlikimui bei sustiprėjimui ilgoje distancijoje yra svarbiausias.

Mano sprendimas toks: Švietimo ir mokslo ministerija nebegali ilgiau būti partijų derybų objektas, nes jų paskiriami ministrai vis prastėja, nes jie skiriami „atliekamuoju principu“. Švietimo ministras – prezidento prerogatyva. Jis bus skiriamas prezidento teikimu. Ir kontroliuojamas bus prezidento.

Kaip ir Jūs, taip ir aš manau, kad dviguba pilietybė – labai blogas sumanymas. Užsienyje gyvenantys lietuviai neturėtų reikalauti šios privilegijos, o Lietuvos valstybė neturėtų nusileisti užsienyje gyvenančių lietuvių kaprizams. Bet ar pavyks atlaikyti šį spaudimą? Ko siekia užsienio lietuviai, atkakliai reikalaudami dvigubos pilietybės? Ko siekia juo remiantys Lietuvos lietuviai? Niekam nė motais, kad šitaip galima sužlugdyti Lietuvos valstybę?

Pirmiausiai atverskime kortas. Pamatysime, kad ant stalo gula Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos (PLBV) korta. Neberasdama ryšio su naujaisiais mūsų išeiviais-ateiviais ji, PLBV, savo politinę reikšmę kaitina šiuo destruktyviu valstybei reikalavimu. Ji sugebėjo įsprausti šį nereikalingą reikalą į partijų programas. Argumentų, kodėl tai pavojinga, net labai pavojinga, nebekartosiu. Lietuvio pasas – puikiausia išeitis, jį galima patvirtinti Seime ir baigti šią politinę polką su ragučiais, baigti kol ji nesuėdė milijonų erų ir nesupriešino – nereikalingai, nežinia dėl ko! – lietuvių ir piliečių.

Tikimasi užsienio lietuvių balsų. Emigracija palietė vos ne kiekvieną Lietuvos giminę, todėl galvojama, kad eiliniai piliečiai nieko bloga dvigubose pilietybėse neįžvelgs, nesusimąstys apie praktines ilgalaikes pasekmes pačiai valstybei, jeigu būtų ardomas tikrasis piliečio ryšys su savo valstybe.

Esu skaitęs Jūsų knygą apie Mažosios Lietuvos, t.y. dabartinio Kaliningrado srities, bėdas. Man pačiam kadaise teko daug važinėti po Mažąją Lietuvą renkant duomenis apie išniekintus prūsų ir mūsų kultūros, istorijos paminklus, kryptingai rusinamus lietuvius. Kadaise Vilniaus Universitete rašiau net diplominį darbą „Mažoji Lietuva – šiandienos akimis“. Jūsų, ilgokai dirbusio Kaliningrado srityje, noriu paklausti: ar ten gyvenantys rusai priešiškai žiūri į Lietuvą? Kokios priežastys lemia Kaliningrado srities gyventojų žvilgsnį į Lietuvą? Kitas klausimas: ar ten gyvenantys lietuviai pasmerkti surusėti, ar vis tik juos galima išgelbėti? Taip pat – kas trukdo mums pasiekti, kad Kaliningrado srityje būtų pastatyta kur kas daugiau paminklų Mažosios Lietuvos kultūros veikėjams?

Atsakysiu nuo galo. Šiuo metu abiejų pusių politika Mažosios Lietuvos/Rytprūsių atžvilgiu atsidūrusi aklavietėje. Mums gali tekti ne naujus paminklus statyt, o kovoti, kad nebūtų išmontuoti jau pastatytieji. Labai tikiuosi, kad tai nenutiks.

Antra, Karaliaučiaus žmonės niekuomet nejautė Lietuvai akivaizdaus priešiškumo. Lietuva (net išsyk po karo) buvo labiau gerbiama nei – negražu sakyti, bet tai faktas – Lenkija.

Mano darbo metais (2004–2009 m.) žmonių palankumas Lietuvos atžvilgiu išaugo maždaug trečdaliu (nuo 50 iki 75 proc.) Tie sociologiniai tyrimai liudijo ne tik mano paties aktyvią ar net labai aktyvią veiklą, bet ir labai palankius metus. 2005 m. Kremlius, spaudžiamas vietinės inteligentijos ir net administracijos, sutiko švęsti Kionigsbergo (!) 750 metų jubiliejų. Pirmą kartą po karo miestas plačiai naudojo istorinį vardą, o svarbiausiai – išbrido iš duobėtų gatvių, nusimetė nusilaupusių namų fasadines sienas. Kaimyninėms valstybėms leido dovanoti tai, kuri ką norėjo ir pajėgė. Mes griebėme šią galimybę už ragų ir centrinėje miesto dalyje didžiulį paminklą Liudvikui Rėzai pastatėme. Nuostabų, su lietuviškais užrašais viršum rusiškų; lietuvių kalbos mokymą (ir kabinetą) grąžinome į senąjį universitetą. Daug ką padarėme.

O dabar? Blogai. Ir reikės daug pasistengti, kad nebūtų dar blogiau.

Domiuosi Lietuvos – Latvijos tarpusavio santykiais. Esu parengęs keletą interviu su Lietuvos – Latvijos draugystės puoselėtoju prof. Alvydu Butkumi. O kokie veiksniai trukdo rimtesnei lietuvių – latvių brolystei Jūsų manymu? Jūs juk ilgokai gyvenote Latvijoje, esate parašęs knygų, paskelbęs straipsnių periodinėje spaudoje. Taigi – nejaugi neįmanoma pasiekti, kad lietuviai ir latviai taptų tikrais broliais?

Mes privalėsime tapti tikri broliai ir tikros sesės. Grįžti į giminystę, kaip į kokią „moterystę“. Ir būtent su latviais, netraukdami į šią naują bendrystę estų. Mums nė nepavyktų su estais nieko rimto, daugiau nei Baltijos asamblėja, nes jie seniai susipynę su suomiais. Estai mums yra 50-ies okupacijos metų likimo broliai, bet kraujo broliai, kultūros broliai – tik latviai.

Kodėl nepavyksta? Dėl daugelio priežasčių. Pagrindinė – lietuvių arogancija. Net keista, kad kažkoks „dominavimo“ instinktas neleidžia mums suartėti. Jokių nuolatinių LRT žinių iš Rygos nesulauksi. Nėra kultūros atašato prie ambasados (jau 30 metų!) Net dabar, kai mano komanda surengė pirmą rimčiausią Lietuvos-Latvijos sandraugos idėjos aptarimo spaudos konferenciją (rugsėjo 18 dieną), Lietuvos radijo vadovybė uždraudė Arūnui Vaikučiui nueiti į ją ir padaryti reportažą Lietuvai. Absurdas. Esą tai bus mano „rinkiminė kampanija“. (Tuo tarpu G. Nausėda „neišlenda“ iš LRT ekrano ir radijo laidų – jį nacionalinis transliuotojas tiesiog myli.) Ši didelė inovacija Lietuvai liko beveik nežinoma, o štai Latvija ją išgirdo.

Žodžiu, politinio elito nenoras nieko girdėti apie Latviją. Bėda. Bet tuoj ji bus dar didesnė, kai A. Lukašenka nukreips savąjį tranzitą per Rygos uostą. Arba pastatys su latviais Kraslavos logistikos centrą. Štai tada tai bus smūgis ir mūsų biudžetui, ir Klaipėdai. Manau, kad ne save tuomet apkaltinsime, o latvius.

Kokia Jūsų užsienio politikos vizija – Jūs už NATO, už JAV, ar už Europos Sąjungą? Šį JAV ir ES supriešinimą akcentuoju specialiai. Viename iš savo paskutiniųjų straipsnių rašėte, kad Prancūzija ir Vokietija linksta į slaptą draugystę su Rusija. Tiksliau tariant, išduoda Baltijos valstybių interesus.

NATO reikia besąlygiškai palaikyti, tikriau sakant, dalyvauti kolektyvinėje Rusijos ir Rytų (juk ir Kinijos) atgrasymo politikoje. Taikaus ir oraus atgrasymo. Bet kokie bandymai kurti NATO ajansui alternatyvą Europoje sukeltų drastiškas, gal net tragiškas pasekmes. Dabartinį status quo juk lemia strateginių branduolinių jėgų balansas.

Prancūzijos prezidento napoleoniškos iniciatyvos yra vertos rimtos kritikos. Angelos Merkel prisirišimas prie Nord Stream dujų – taip pat.

Dėl Europos Sąjungos ateities pasisakau taip – mes ją išsaugosime, jei puoselėsime Tėvynių Europą, nepasiduosime Europos federacijos brukimui.

Kokius ekonominius sprendimus skatintumėte, jei taptumėte Lietuvos vadovu? Pavyzdžiui, kaip skatintumėte Seimą mažinti turtinę nelygybę, socialinę atskirtį – vien progresiniais mokesčiais?

Negalime ilgiau delsti, būtina įvesti rimtus ir aiškius progresinius mokesčius, kaip tai padaryta beveik visose Europos šalyse. Gradacinius. Pavyzdžiui, Norvegijoje, yra visiems prieinamos lentelės – žmogus tiksliai žino, kiek jis sumokės savo valstybei, kai peržengs vidutinio atlygio dydį. Tačiau dėl pajamų mokesčių padidėjimo laiptelių reikalinga rimta diskusija. Jie turėtų būti pakankamai aukšti, kad nepakenktumėme vidurinio visuomenės sluoksnio formavimuisi. Turi būti palankios sąlygos kiekvienam atsistoti ant kojų. Be to, progresija turėtų būti skaičiuojama nuo pajamų vienam šeimos nariui, o ne šiaip kiekvienam asmeniui. Kaip jau sakiau aukščiau, kai kuriais atvejais gali būti ir mokesčių regresija.

Kita: prabangos mokesčiai. Jie turi būti rimtai įvesti. Prabanga tai ne vien privatūs lėktuvai, brangūs automobiliais, bet ir daugybinis turtas. 

Tačiau svarbiausia net ne tai. Svarbiausia – stambaus kapitalo ir bankų apmokestinimas Tai padaryti bus sunku, bet reikės daryti. Ir visi darbdaviai turės suprasti: bendro gėrio valstybės nesukursime, vartojimo pajėgumų nebus, jeigu nebus principo „pelnas moka daugiau“. Žinoma, gali būti ir nuolaidos, jei tas pelnas investuojamas. Ypač jei jis investuojamas visuomenei naudingu būdu.

Tikriausiai šiuo metu daug važinėjate po Lietuvą – susitinkate su būsimais rinkėjais. Kokios žmonių nuotaikos – labai slogios, liūdnos, pesimistinės?

Tiesą sakant, pataikėte. Aš dabar tik tą ir darau – važinėju. Pasakysiu taip: nuotaikos ir viltingos, ir niūrios. Ore tvyro lyg koks juodas debesis. Jis tarsi sako: jeigu ir šį kartą mus apgaus, galas mums.

Aš sau ir kitiems sakau: jeigu valdžią paims globalistai, bankų atstovai, tariami ekonomistai – tikrai galas. Lietuvos ir kaulai liks nugraužti. Prezidentas galės važinėti po užsienius atstovaudamas sunykusiai šaliai.

Kaip šiandien vertinate kadaise parašytą savo straipsnį „Istorinė klaida“? Vis dar manote, kad esate teisus?

Šis straipsnis stojo į gretą su daug svarbesniu mano straipsniu – draugų vadinamu „balandžio tezėmis“ – „Politinė kultūra ir Lietuva“. Šiaip ar taip jis gerokai paskatino Sąjūdžio gimimą. O „Istorinė klaida“? Tai buvo viso labo pastaba valdžią paėmusiems Sąjūdžio draugams, kad jie nusižengia Baltijos keliui, nes ėmė skelbti, kad Nepriklausomybė – tai jie. O galiausiai – tik vienas asmuo. Tokia dabar propaganda. Pasijuokimas iš Baltijos kelio. O juk akivaizdu, kad į Kovo 11-ąją atėjome būtent iš Baltijos kelio.

Svarbiausia mano straipsnio „Istorinė klaida“ mintis: buvo būtina plačioji koalicija, įtraukiant ir Nepriklausomybei lojalius komunistus. Tam, kad atsilaikytume prieš išorinį Kremliaus spaudimą. Jį reikėjo įveikti įvairiomis jėgomis, sutelkus jas.

Ir nepamirškime, kad netrukus po „Istorinės klaidos“ kardinolas Vincentas Sladkevičius kreipėsi atviru laišku į V. Landsbergį ir A. Brazauską, sakydamas tą patį, ką pasakiau aš, tik krikščioniškesne kalba: saugokite, broliai, jėgas, bendras jėgas, negožkite vienas kito (tai buvo skirta žinia, kam), antraip Nepriklausomybės galime netekti.

slaptai.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

stasiui       2018-10-8 8:32

JAU prabalsavai,“molodec” .

StasysG       2018-10-7 19:39

Balsuosiu už Arvydą Juozaitį.

pasitaisau,atsiprašau       2018-10-7 18:50

“Gal tikrai nus priimt prezidentaut reiktų su tik su bandomuoju (3-6 ) metų terminu “. Turi būt ” Gal tikrai mums reikėtų prezidento pareigoms priiminėti tik su bandomuoju (3- 6 ) MĖNESIŲ terminu?”

tiek > Žodžiu 2018-10-7 9:00        2018-10-7 18:35

  Nemanau ,kad esi toks kvailas,kad nepastebėjai ,jog tai pirmas kandidatas ,kuris aiškiai pasisakė už bankų apmokestinimą ,už civilizuotų progresinių mokesčių įvedimą ir galiausiai - už civilizuotą VISOS prabangos apmokestinimą.Tai labai geras ,Lietuvai bene reikšmingiausias dalykas. Blogai,kad Juozaitis toliau išsigalvoja dėl antros pilietybės ir balsavimo teisės ekonomiškai išstumtiems Lietuvoje gimusiems lietuviams.Nepaliestas ir nacionalinio saugumo bene svarbiausias klausimas - Pranciškaus Šliužo gyvybės pareikalavęs Landsbergio sužlugdytas ,anot jo “Referendūūūmas” dirbamos žemės ,miškų pardavimo užsieniečiams klausimas . KTie dalykai tiesiog privalo būti kardinaliai peržiūrėti - Lietuvos žemė gali prikausyti tik jos piliečiams.Kartu privalo būti pareikalauta vykdyti nuolatinį  moritoringą užsieniečiams JAU priklausomų žemių - tuojau pat privalo būti paviešinti ir savininkai ir jų disponuojami Lietuvos dirbamos žemės,miškų plotai konkrečiai nurodant jų vietą . Klausimų  daug ,ponuli Juozaiti.Tik susidaro vaizdas ,kad kitiems “kandidatams ” net iki Tamstos ,kaip iki Mėnulio .Liūdna ,kai toks pasirinkimas pristatomas Lietuvai .Gal tikrai nus priimt prezidentaut reiktų su tik su bandomuoju (3-6 ) metų terminu . Kodėl? O gi Lietuva per trisdešimtmetį neteko praktiškai visų darbingiausio amžiaus gyventojų .Neteko todėl ,kad buvo priversta balsuot už žiniasklaidos primetamus ,pasirodo,labai amoralius asmenis. Ne valgyklos,ar kokios bazės ,turgaus valdytojo pareigoms , o Lietuvos Respublikos Prezidento ,su tikrai plačiomis galiomis ,su tikrai geru atlyginimu ir pasakiškomis socialinėmis garantijomis. O rezultatas - daugiau nei apgailėtinas,- stabaus masto vagys,kyšininkai toliau sėkmingai tarpsta ,kainos auga valandomis,skurdas - taip pat .Taip negalima

Žodžiu       2018-10-7 8:00

nieko naujo - tik ta pati konspiracija ir agresija. Šešėlių valdžia.

Dzeikas       2018-10-6 17:17

Raulinaiciui:
Vienzo, kad ikaltu 50% mokesti visiems >minimuma uzdirbantiems, tik patikslinkite nuo brutto ar netto atlyginimo? Sakykim gauna zmogelis 600"i rankas”(netto) kas bruto apie 900 (+ 300 darbdavys moka biudzetui).Vadinasi 50% atskaitom mokytojams, gydytojams ir bibliotekininkams.900 - (900/100x50%)=450. Is kuriu 300 mokesciai valstybei. Gaus zmogelis 450-300=150 uztat daktarai, mokytojai, bibliotekininkai ir kiti padlos-biudzetininkai valgys ikrus ir nestreikuos ir net, vajezau(!), kysiu neims.
Na kongenialu, kolega. Kaip mums anksciau tokia paprasta mintis galvon neatejo?
Tik va bijau, kol zmogeliai dus su 150 eu atlyginimu, biudzetininkai irgi ikrus saukstais kabins ne visi. Ligoniniu vadovai, vyrgydytojai, mokyklu direktoriai, isnpektoriai,abieju ministeriju darbuotuojai nuo stolonacalniko ir auksciau tie ikrus es, net neragaus. Taciau eiliniams gydytojeliams ir kaimo bibliotekininkems dames 5 eurus. Bijau gali nepakakt. Nes matot Lietuvos respublika (visos valdzios buvusios iki siol, apibendrinu “valstybe”) deda skersa ant jusu ir jusu nuomuones. Mokesit kiek reikes su vazelinu arba be.

Gintaras Raulinaitis       2018-10-6 13:56

Gerbiamas Arvydai Juozaiti, dėl mokesčių politikos štai ką labai s v a r b a u s noriu pasiūlyti: nepabijokite pateikti, kai tik tapsite išrinktas geros valios pažangiausiųjų Lietuvių - LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTU, - ĮSTATYMO PROJEKTĄ, B Ū T I N A I ĮTIKINUS SEIMO NARIUS, - 50 nuošimčių kiekvieno Lietuvos darbuotojo uždirbamo atlyginimo (išskyrus minimalaus atlygio uždarbius) skirti mokesčių pavidalu į valstybės surinkimo biudžetą, - IDANT NEBEBŪTŲ TOKIŲ PROBLEMŲ KAIP PATENKINTI STREIKUOJANČIŲ REIKALAVIMUS PAKELTI MAŽUS ATLYGINIMUS; ĮVESTI VISIEMS NEMOKAMĄ PRISIJUNGIMĄ PRIE INTERNETO; VISIEMS - NEMOKAMĄ VAŽIAVIMĄ VISUOMENINIU TRANSPORTU MIESTŲ IR MIESTELIŲ KELIUOSE, PAVEŽĖJANT KELEIVIUS!!

MP5       2018-10-6 11:44

visa Tauta turi susilenkt keturlinka, keist Konstituciją, referendumų sąlygas dėl Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos snobizmo ir tuštybės patenkinimo (tiems sotiems ponams kolekcionieriams tai tik dar viena narystė, kaip kokio prestižinio golfo ar cigarų klubo). tragikomedija

Dzeikas       2018-10-6 11:25

Kalbos grazios.Bet kur jas pagrindziantys darbai?
Ai, progos neturejo, prezu mat nebuves, valdzios neturejes. Tai kad Lietuva tokia nesupratinga ir neivertino tautos “mesijo” tai sedejo sinekuroj Karaliauciuje, geresniu laiku lauke. Sulauke. Dabar isrinkite - tai padarys.
Ai, i Karaliauciu “partija ir vyriausybe” siunte? na tai gerai, ka nuveikei budamas Lietuvos kulturos atachee ar kuo ten Rusijos Kaliningrado gubernijoje? Su kuo susitikai, apie ka kalbejai, kokius projektus padejai vykdyti, kokius akcentus dejai.
Apie tai prasom.Tada ivertinsim tamstos “vizijas” apie vaiku daryma Lietuvoje.
Nes ko tai apie praeiti net Gaisrininko dukra daugiau kalbejo.Gyresi akcijomis Briuselyno vistidej , kaip ji ten pestute i darba vaiksciojo.
Beje, butu ir toks kalusimas, slykstus, bet labai suprantamas musu realijomis ir paremtas karcia patirtimi: Ar savo biografijoje nenutylite bendradarbiavimu su Lietuvai priesiskomis valstybemis, jegomis?
Tokiems isaiskejus, kad iskart atsistatydimui, o ne “ta tema daugiau nebekalbesiu”.
Tai cia laisvu zmoniu , istatymo valdomose salyse. Cholopu salyj tie klausimai bendrajam issilavinimui. Valdzia cholopu salyj visvien auksciau istatymu, o ant cholopu ji dejus skersa, kaip ir ant istatymu.

Rinkėjas       2018-10-6 8:12

Balsuosiu už Juozaitį jeigu sugrįžusiai iš Amerikės Lietuvos simboliui Neringutei nuims jankių uždėtas ant kojų grandines ir ir nuvilks oranžinį nusikaltėlių drabužį. Jeigu šitas grandines ir tą oranžinę gėdą užvilks nedelsiant partškolos dėstytojai. Jeigu sugrąžins jai vietoj tos oranžinės gėdos teisėjos mantiją ir padės sutelkti Neringutei teisėjus kurie eliminuoja pedikus furmanavičius. Jeigu jos brolis bus perlaidotas šalia garbingiausių Lietuvos žmonių ir paskelbtas šventuoju.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-10-6 5:43

Citata: “Ir nepamirškime, kad netrukus po „Istorinės klaidos“ kardinolas Vincentas Sladkevičius kreipėsi atviru laišku į V. Landsbergį ir A. Brazauską, sakydamas tą patį, ką pasakiau aš, tik krikščioniškesne kalba: saugokite, broliai, jėgas, bendras jėgas, negožkite vienas kito (tai buvo skirta žinia, kam), antraip Nepriklausomybės galime netekti.”
***
Iš  šios citatos matau, kad A.Juozaitis yra AFERISTAS. “Istorinėje klaidoje” taip visiškai nėra parašyta, turiu to straipsnio KOPIJĄ. Taigi A.Juozaiti, tik nežinatiems gali makaronus kabinti ant ausų. Užčiaupk savo kgbistinį kosėjimą.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-10-6 5:39

Gintaras Visockas klausia: “Ko siekia užsienio lietuviai, atkakliai reikalaudami dvigubos pilietybės? Ko siekia juo remiantys Lietuvos lietuviai? Niekam nė motais, kad šitaip galima sužlugdyti Lietuvos valstybę?”
***Gintaras Visockas yra IDIOTAS, jeigu ne kgbistinę užduotį vykdo kartu su A.Juozaičiu. Matau, kad net prie esmės nelinkę priartėti. Tai jokios “dvigubos” dabar nėra, o jau 1 milijonas pabėgo. Tai ponai ar dar vieną milijoną siekiate išvaryti kol supraste klausimo esmę? Abu esate DEBILAI. Jei norite detaliai žinoti kodėl, tai ten aukščiau matote emailą.... galime padiskutuoti? NEIŠDRĮSITE, nes tik kgbistinei propagandai esate tinkami.

Al.       2018-10-6 0:31

Pašnekėjo gražiai. Bet net jei tai nuoširdūs ketinimai,KAIP tai bus pasiekta ? Kaip ketina nugalėti kolaborantų luomo pasipriešinimą ? Jei Nepriklausomybės pradžioj statė už komunistus? Jie ateina ! - taip gasdinosi, jei laimės ne komunistai.

kvailiais apsimetantiems       2018-10-5 22:39

Nieko nedomina p. Juozaičio žmona ir to pono nei asmeninis, nei šeimyninis gyvenimas 100 metų nieko nedomintų. Bet domina pirmoji Lietuvos Ponia, būsimoji birutiečių globėja ir tas kaklas, kuris sukinės prezidentinę galvą. Gali būti, kad komjaunimo veikėja yra tik žiedeliai ir nepalyginamai švelnesnis variantas už dovaną iš tos šalies, kur diplomatas be priežiūros nė žingsnio nežengia nepastebėtas. O tarnybos, kurios pagal potraukius suranda saldžiąją draugę, paprastai turi trumpinius iš trijų raidžių. Ir nereikia apsimetinėti šlangomis: klokite išsamią biografijos legendą su tėveliais ir seneliais dar prieš rinkimus. Ar vėl tikėsitės ir lauksite visus 10 metų paaiškinimų, kaip tikėjotės ir laukėte iš anos bekilmės pelenės?

viešpatėliau, kaip jis nori       2018-10-5 22:07

Prezidento kėdės! Jau fotografuojasi prezident8ros fone… Gintaras Visockas gauna pinigėlių iš Čikagoje leidžiamo “Draugo”. Įdomu ar jis šitą pasikalbėjimą atsiųs į “Draugą”? Parodė poziciją -“aš irgi prieš”...Kažin kiek mln. reiks išleisti Lietuvio pasui, ar paskaičiavo? Ir kaži kodie kandidatas taip bijo tautiečių, gyvenančių ne Lietuvoje - gal kad jo neišrinks? Rinks ir ne vienas, kad tik darbai nuo žodžių nesiskirtų. Betgi jokios patirties valdyme, užsienio politikoje. Jei pasisakys tvirtai prieš “pabėgėlių” korpuso formavimą Lietuvoje, tai ir aš prabalsuosiu…

Pensininkė       2018-10-5 18:43

Manau kito pasirinkimo Lietuvai ir jos žmonėns nėra, kaip tik A.Juozaitis. Aš tikiu, kad jis tai ką žada, tą ir vykdys, nebent kiltų didelis pasipriešinimas. Jo užsispyrimui manau valios pakaks. Svarbu kad susiburtų gera komanda, o ne tokia kaip kažkada R. Paksui kuriam nepavyko to padaryti, tad ir nukentėjo…
Linkiu surinkti tuo nelemtus parašus, nes tai svarbiausia, bet ir kova bus nelengva
debatuose. Laimei nėra Jakilaičio LRT, o kiti jau pasimokė iš jo oragancijos, tad reik tikėtis daugiau ojektyvumo, o ne šališkumo…
Jei neduok dieve laimetų tie trys Skvernelis, Ušackas ir Nausėda, Lietuvoje pokyčių nelaukite, o tik dar didesnis nuosmukis tautos sunykimui…

"Svarbiausia- žmona!"       2018-10-5 18:39

Taigi, perfrazavus sysaldomkratų Devizą, atrodo, lyg tauta rengiasi prezidento Žmonos rinkimams.
Gerai, kad ne vyro.
Nes pro visus kraštus veržtųsi tie, kurie reikalautų įrodymų ar ans neapipjaustytas:)

Apie milijoną        2018-10-5 18:33

žmonių paliko šalį,išvažiavo ten ,kur kitoks požiūris į žmogų.

Vis kažkam kliūna        2018-10-5 18:17

A.Juozaičio žmona.Senais laikais specialiai ištekindavo karalaites už kitos šalies didžiūnų pragmatiniais diplomatiniais tikslais.Dabar gal jau savaime taip gaunasi ir taikrai neblogins padėties su rytų šalimi.Kita vertus, pirmoji A.Juozaičio žmona buvo anais laikais komjaunimo veikėja.Tiesiog taip buvo,-tai, sakykim,nei gerai,nei blogai.Tačiau kaip kliūtų dabar jos praeitis.Vis tiek kas nors kliūtų.Tai nors ramiai ji pagyvens.

Yra ir nerašytas įstatymas,       2018-10-5 18:11

kurį jaučia visi žmonės,kad Prezidentas turi būti tai valstybės galva,moralinis autoritetas,išminčius,simbolinė figūra,tautos veidas,kaip šeimos tėvas,kuris skleidžia šiltą susirūpinimą savo tauta.

grumstui       2018-10-5 17:59

Orbanas yra premjeras, ne prezidentas. Premjeras Vengrijoje yra svarbiausia politinė figūra, kaip ir kancleris (ne prezidentas) Vokietijoje.

rinkėja iš Kauno       2018-10-5 17:55

Teisingos mintys. Aš visada buvau įsitikinusi, kad Sąjūdis nugalėjo tik dėl to, kad jį kūrusieji ir ištikimai palaikiusieji dar tebeturėjo nenutrauktą ryšį su prieškario Lietuvos Respublika ir jos dvasiniu patriotiniu paveldu. Tą paveldą perdavė dar smetoninėje Lietuvoje užaugę ir subrendę mūsų tėvai ir dar mokyklose tebedirbę smetoniniai mokytojai. Aš turėjau laimės keturias pradinės mokyklos klase baigti pas dar prieškariu savo darbą pradėjusią puikią pedagogę Stefaniją Dagienę. O paskui mokė dar keletas tos kartos mokytojų,- istorikų, lituanistų, matematikų, palikusių neišdildomą pėdsaką. Esu tikra , kad 2000-aisiais Sąjūdis jau būtų buvęs neįmanomas, nes visuomenėje konformistų ir pragmatiškų vartotojų kritinė masė jau buvo didesnė nei patriotų ir idealistų.

prezidento planas lietuviams padauginti       2018-10-5 17:32

Lietuviai neturi apsiriboti viena šeima. Stenkimės turėti jų bent po keletą ir į žmonas ar vyrus rinktis svetimtaučius. Nespėsime susigaudyti, o mūsų jau bus daugybė!

Balsuosiu už A.Juozaitį       2018-10-5 15:24

Man patinka jo protingos mintys ir atvirumas bet kokiu klausimu. Jis tiesiog žavus ir pritraukiantis dėmesį. Linkiu gerbiamam Arvydui Juozaičiuii sėkmės ir Pergalės.

Man       2018-10-5 15:10

nekelia jokiu abejoniu, kodel vienintelis tikras ir reikalingas kandidatas yra A.Juozaitis.Abejojantys tuo, abejoja ne jo tikslais ir priemonem galbeti Lietuva.Jie, gal but, aplamai nenori kad Lietuvoje butu kitaip, negu yra dabar.

vai me       2018-10-5 14:46

Jūsų, Juozaitis, tai tikrai, ne Orbanas. Gariausiu atvėju, zicpirmininkas, bendrovės “Ragai ir kanopos”.

grumstas       2018-10-5 14:14

Kaip išsaugoti     2018-10-5 14:19
Nereikia trenktis į pasaulio galą , kad išmokti kaip valdyti savo valstybę. Pavyzdys čia pat , netoli:Vengrija. Paskaitykit Orbano, kuris jau perrenkamas prezidentu ne pirma kartą,. kalbas. Vengrijos sostinė Budapeštas skęsta statybų pastoliuose, sugrįžta emigranatai, gimstamumo kreivė pakylusi aukštyn, ekonomika auga ir jiems nebaisu prarasti ES dotacijas,. Aišku, kad mūsų didžioji žiniasklaida apie tai nutyli pataikaudama Briuselio ideologams, apšaukdama Orbana o ne Merkel Putino draugu.Galime su pavydu žvelgti į vengrus turintį vadovą , kuriam Tėvynė ne vien tuščias garsas. Įžvelgdamas paraleles tarp Orbano ir Juozaičio galime pasakyti: būk tokiu tvirtu stuburu prezidentu lietuviams , kaip Orbanas vengrams.

Kažkada klaipėdietis        2018-10-5 13:26

,psichologas,buvęs seimo daputatas V.Čepas sakė,kad viską lemia požiūris.Požiūris į žmogų.Jei šis žmogus būtų A.Juozaičio komandoje,tai būtų malonu jį matyti.

Taip       2018-10-5 13:25

turi Juozaitis ką pasakyti, o svarbiausia yra tai, kad jo darbai niekada nesiskyrė nuo žodžių.Tik taip žmonės pelno pagarbą ir pasitikėjimą.Sisteminių ir Arvydo kalbos ir dabai tiesiog nelygintini dalykai, kaip pigus šou ir aukšto lygio drama.

Atsiprašau,žemesniame       2018-10-5 13:20

komentare turi būti ,Pietų Korėjos.

Kaip išsaugoti       2018-10-5 13:19

savo populiaciją būtų pravartu mokytis iš šalių,kurios nepriklauso sąjungoms.Kad ir Japonijos,Izraelio,Šiaurės Korėjos.Ten ir šimto metų senukas yra vertybė. Japonijoje suprasta,kad pagyvenusieji žmonės yra atskira ekonomikos sritis,nes jie vartoja daug paslaugų,priemonių,vaistų.Taip saugoma išmintis,be kurios nesuklestės šalis.Tai yra tikroji kultūra.

Stebūklas       2018-10-5 13:16

Iš kovotojo su fašizmu Lietuvoje internaciko tapo nacionalistu - Lietuva stebuklų šalelė.

Reikės       2018-10-5 13:16

galvoti apie dkgbizaciją.

$+$       2018-10-5 13:13

„Todėl viską lemia tautos susitelkimas.”
⤴⤴⤴
O kas to nesupranta?! Bet šito, t. y. susitelkimo, jau seniai nebėra, nuo Sąjūdžio žlugimo 1992 m. laikų, kai Seimo rinkimus laimėjo KGB, išstumdama į priekį komunistus.  Per ketvirtį amžiaus jie įsitvirtino visose valstybėse valdymo ir viešųjų ryšių srityse. Tautai organizuoja rinkimų spektaklius ir tiek. Artėjantys bus tokie pat. Viltį turinčių ir gelbėtojais tikinčių vis dar yra ir bus, bet…

Monika       2018-10-5 13:08

Be kalbų nebūna ir darbų. Nekalba tik tas, kuris atlieka jam pavestą fiziškai atlikti
darbą. Išklausiau jo intervių, bet ar pastebėjote jo aptakumą ir atsargumą, nes 15 min yra tas portalas, kuriame knibžda neaiškus kontingetas. Dar anksti ryte įsijungus
tą portalą, radau apie tai, kad A.Juozaitis 11 val lankysis portale ir jau parašytas komentaras palaikantis A.Juozaitį. Ir ką jūs manote, ten net 30 min pridėta, bet jokio kito komentaro. O vėliau kur tik teigiami visur minusai. O prieš tai populistas, vėl primenama istorinė klaida, šeima ir pan. Manau geriau atsidarykite ir patys pamatysite, net delfyje ir ten mažiau minusų ir neigiamų komentarų.
Aš seniai laukiau tos progos, kada pasirodys A.Juozaitis. Man patiko nors ir trumpi, bet aiškūs atsakymai… Oi jo laukia sunki kova su lietuviškuoju “cunamiu”.

Galima žiūrėti        2018-10-5 12:47

į faktus.Sovietmečiu lietuvių šeimos augino po du,tris,keturis vaikus.Faktas tas,kad kiekviename rajone buvo gimdymo namai ir ten buvo gera pagalba,kurios dabar reikia ieškoti po visą Lietuvą.Nes moterys turėjo dirbti ir turėjo būti sveikos , išgydytos.Vaikų gimdymą dabar medikų ,akušerių -ginekologų klanas pavertė neįtikėtinai pelniningu bizniu.Todėl reikia ne tik išmokų šeimoms,o pirmiausia,kad moterys jaustųsi saugios ir joms nereikėtų žeminančių siuntimų pas šios srities specialistus.Dabar rajonų skyriai išnaikinti ,paliktos tik minimalios paslaugos,tame tarpe ir abortų darymas.O į miestus važinėti ne kiekviena gali.Net ir vakar viena moteris labai skundėsi,kad serga sunkiai ,gyvena viena,į miestą važiavo traukiniu,paskui ėmė taksi,tačiau jai tai kainavo labai daug jėgų,sakė,kad jaučiasi labai blogai,nes žmonės susvetimėjo ir nėra ,ką paprašyti pagelbėti atvažiuoti.Jei pagalba būtų rajone,jai būtų buvę viskas paprasta.Mūsų moterų organizacijos rūpinasi gėjų teisėmis,Afrikos moterimis ir vaikais,o šioje srityje jos tyli.Lietuvos gimstamumas ir moters padėtis Lietuvoje šioms organizacijoms nepelninga.

Taip ,       2018-10-5 12:39

labai norisi Lietuvoje brolystės dvasios.Labai įdomus miestas šiuo požiūriu,neįvertintas m,iestas yra Klaipėda.Romantiškas miestas,draugiški,nuoširdūs žmonės.Ten net daktarai kitokie.Romantiškumas yra širdis.Turime iš ko mokytis skleisti sutarimo dvasią.

Romas       2018-10-5 12:12

Brazauskas buvo tik už suverenitetą o ne už nepriklausomybę. Baltijos kelio pavyzdys nevykęs, nes Brazauskas jame nedalyvavo. Lemiamais momentais tūnojo pasislėpęs. Jei būtų neįvykusi istorinė “klaida”, tai TSRS nebūtų žlugusi. A.Juozaitis gražiai kalba apie kultūrą, bet gražių kalbų šiandiena nebeužtenka.

Svarstyklės       2018-10-5 11:42

Kandidato atsakymai man patinka. Turbūt, teks balsuoti už A. Juozaitį, nežiūrint jo tam tikro dvipusiškumo, nes kito, geresnio nesisteminio kandidato, tikriausiai nebus, o sistemos peršami kandidatai – nieko verti.


Rekomenduojame

Irena Vasinauskaitė. Ekspolicininkas kritikavo buvusių kolegų darbą (I)

Nuo bačkos. Martynas Nagevičius: Rinkime į Europos Parlamentą tuos politikus, kurie žada atstovauti ne Lietuvos, o Europos Sąjungos interesus!

Stasys Jakeliūnas. Dvidešimt argumentų, kodėl VILIBOR galėjo būti ekonomiškai nepagrįstas

Vytautas Radžvilas. Suomių tautinės partijos sėkmė atspindi mūsų dienų laiko dvasią

Didžiojo Ketvirtadienio Geroji Naujiena: Aš jums duodu naują įsakymą: kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau

Br. Lukas Skroblas OSB. Didžiojo ketvirtadienio liturgija. Istorija ir pagrindinės apeigos

Algimantas Rusteika apie „nelaimingą atsitikimą“: niekas nebeišgelbės tų, kurie neturi, už ką numirti

Vytautas Radžvilas. Kas tas neoliberalizmas?

Reportažas iš balandžio 17-osios dienos akcijos „Ar dar gyva Deimantė Kedytė?“

Vidmantas Valiušaitis. Apie pagarbą miestui bei šaliai nusipelniusiems žmonėms, arba „Visų nesudaužysite“

G. Kniūkšta. Pirmoji, bet labai didelė sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pergalė

Tik laikas parodys, ką iš tiesų sunaikino Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje kilęs gaisras

Justas Mundeikis. „Tautos akanamistas“ G.Nausėda debunked

Prof. Povilas Gylys. Kada rašysite atsistatydinimo pareiškimą, pone Vasiliauskai?

Geroji naujiena: Kristus laimi, Kristus valdo, Kristus viešpatauja!

Vidmanto Valiušaičio atsakymas Arkadijui Vinokurui: „Komisijos nariai šiuo pareiškimu savo reputaciją iš esmės pastatė po vandalo kūjo smūgiu“

Arvydas Juozaitis. Išeitis yra: vietoje dvigubos pilietybės – Lietuvio pasas

Nuo bačkos. A.Guoga apie J.C.Junckerio požiūrį į pabėgėlius: Pritariu šimtu procentų. Tai tik požiūrio klausimas. Turime matyti ne grėsmę, o galimybę

Algimantas Rusteika. Rinkiminis pavasaris

Paulas Rowanas Brianas ir Benas Sixsmithas. Apatija, ne ateizmas kelia pavojų religijai

Lenkija suteikė politinį prieglobstį nuo „Barnevernet“ pabėgusiai motinai

Teismas: šūkis „Lietuva lietuviams“ nereiškia diskriminacijos

Arvydas Juozaitis Vyriausioje rinkimų komisijoje įregistravo referendumo dėl daugybinės pilietybės oponentų grupę

Ruta Visocnik. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba vis labiau ir labiau tampa policinės valstybės įrankiu

Vytauto Radžvilo komitetas surinko beveik 20 000 palaikančių piliečių parašų

Prancūzijoje – masiniai Katalikų bažnyčių išniekinimo išpuoliai

Tautos forumo pareiškimas dėl Stanislovo Tomo surengtos provokacijos prieš valstybę

Žengtas pirmas didelis žingsnis šeimoms palankaus teisinio reguliavimo link

Laisvės kovotojų sąjungos kreipimasis dėl antivalstybinio vandalizmo akto

Dėl netinkamos žemės ūkio politikos šeimos ūkiai liko už borto

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.