Geopolitika

Emmanuel Macron: „Europa pavojuje“

Tiesos.lt redakcija   2019 m. kovo 21 d. 4:49

17     

    

Emmanuel Macron: „Europa pavojuje“

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį kreipėsi atviru laišku į Europos piliečius. Į ES kalbas išverstame kreipimesi „Dėl Europos atgimimo“ teigiama, kad „Niekada nuo Antrojo Pasaulinio karo laikų Europa nebuvo tokia reikalinga. Tačiau Europa dar niekada nebuvo tokiame pavojuje“ ir kad gegužę vyksiantys Europos Parlamento rinkimai „bus lemiami mūsų žemyno ateičiai“.

Dėl Europos atgimimo

Europos piliečiai,

Jeigu šiandien aš kreipiuosi tiesiogiai į jus, tai ne tik istorijos ir mus vienijančių vertybių vardan. Tai yra dėl to, kad tai neatidėliotinai būtina. Po kelių savaičių įvyksiantys Europos rinkimai bus lemiami mūsų žemyno ateičiai.

Niekada nuo Antrojo Pasaulinio karo laikų Europa nebuvo tokia reikalinga. Tačiau Europa dar niekada nebuvo tokiame pavojuje.

„Brexit“ yra to simbolis. Europos krizės simbolis, Europos, kuri nesugebėjo patenkinti tautų apsaugos poreikių, susidūrus su dideliais šiuolaikinio pasaulio sukrėtimais. Tai yra ir Europos spąstų simbolis. Priklausyti Europos Sąjungai nėra spąstai;  tai yra melas ir neatsakingumas, kurie gali ją sunaikinti. Kas pasakė britams tiesą apie jų ateitį po „Brexit“? Kas jiems kalbėjo apie tai, kad bus prarastas prieinamumas prie Europos rinkos? Kas užsiminė apie riziką taikai Airijoje, sugrįžus prie buvusios praeityje sienos ? Nacionalistinis pasitraukimas nesiūlo nieko; tai yra atmetimas be projekto. Ir šie spąstai kelia grėsmę visai Europai: veikėjai, pilni pykčio, remdamiesi melaginga informacija, žada bet ką.

Šių manipuliacijų akivaizdoje turime išlikti tvirti. Išdidūs ir įžvalgūs. Ir pirmiausiai pasakyti tai, kas yra Europa. Tai istorinė sėkmė: nuniokoto žemyno susitaikymas lig šiol neregėtame taikos, gerovės ir laisvės projekte. Niekada to nepamirškime. Ir šis projektas mus tebesaugo šiandien: kuri šalis gali veikti viena prieš agresyvias galingųjų strategijas? Kas gali teigti esantis suverenus, vienas susidūręs su skaitmeninės rinkos gigantais? Kaip atlaikytume finansinio kapitalizmo krizes be euro, kuris yra visos Europos Sąjungos jėga? Europa – tai ir galybė kasdieninio gyvenimo projektų, kurie pakeitė mūsų teritorijų paveikslą, šis atnaujintas licėjus, šis pastatytas kelias, greitas internetinis ryšys, kuris ateina, pagaliau. Ši kova yra kiekvienos dienos uždavinys, nes Europa kaip ir taika niekada nėra įgyta. Prancūzijos vardu aš nenuilstamai kovoju už tai, kad Europa žengtų pažangos keliu ir kad būtų ginamas jos modelis. Mums buvo teigiama, kad Europos gynybos sistemos sukūrimas ar socialinių teisių apsauga yra nepasiekiama, bet mes įrodėme, kad tai įmanoma.

Bet reikia veikti daug daug greičiau. Kadangi yra kiti spąstai, būtent status quo ir rezignacijos spąstai. Didžiųjų pasaulinių sukrėtimų akivaizdoje piliečiai mums gana dažnai sako „Kur yra Europa? Ką veikia Europa?“. Jų akyse ji tapo besiele rinka. Tačiau Europa nėra tik rinka, bet ir projektas. Rinka yra naudinga, bet ji neturi užgožti sienų, kurios saugo, ir vertybių, kurios mus vienija, būtinybės. Nacionalistai klysta teigdami, jog jie gina mūsų identiškumą, siekdami pasitraukimo iš Europos; juk mus jungia, mus išlaisvina ir mus saugo būtent Europos civilizacija. Bet ir tie, kurie nieko nenori keisti, taip pat klysta, kadangi jie neigia baimes, persmelkiančias mūsų tautas,  abejones, kenkiančias mūsų demokratijoms. Dabar yra lemiamas mūsų žemynui momentas; momentas, kuomet mes, kolektyviai, privalome naujai išrasti – tiek politiniame, tiek kultūriniame lygmenyse – mūsų civilizacijos formas šiame besikeičiančiame pasaulyje. Tai Europos Atgimimo momentas. Todėl aš, nepasiduodamas pasitraukimo ir susiskaldymo gundymams, kviečiu jus kartu kurti šį Atgimimą, paremtą trimis ambicijomis: laisvė, apsauga, pažanga.


Ginti mūsų laisvę
Europos modelis grindžiamas žmogaus laisve, nuomonių skirtumu, kūryba. Pirmutinė laisvė yra demokratijos laisvė, tai laisvė išsirinkti mūsų valstybių vadovus, ir būtent čia, kiekvienų rinkimų metu, užsienio jėgos ieško, kaip paveikti mūsų balsus. Aš siūlau įsteigti Europos demokratijų apsaugos Agentūrą, kuri nusiųstų Europos ekspertus į kiekvieną valstybę narę, kad jos rinkimų procesas būtų apsaugotas nuo kibernetinių atakų ir manipuliacijų. Siekdami išlikti nepriklausomi, mes turime taip pat uždrausti Europos politinių partijų finansavimą iš užsienio valstybių. Mes turime uždrausti, Europos taisyklėmis, bet kokias neapykantos ar smurto apraiškas Internete, kadangi pagarba asmeniui yra mūsų orumo civilizacijos pagrindas.

Apsaugoti mūsų žemyną
Įkurta vidinio susitaikymo pagrindu, Europos Sąjunga užmiršo pažvelgti į pasaulio realijas. Tačiau nė viena bendruomenė neišsiugdo priklausymo jausmo, jeigu ji neturi ribų, kurias ji gina. Siena – tai saugi laisvė. Mes taip pat turime pradėti viską iš pradžių  Šengeno erdvės klausimu: visi, norintys joje dalyvauti, privalo vykdyti atsakomybės (griežta sienų kontrolė) ir solidarumo (viena ir ta pati prieglobsčio politika, taikant tas pačias prieglobsčio suteikimo ir atmetimo taisykles)  įsipareigojimus. Bendra pasienio policija ir Europos prieglobsčio paramos biuras, griežti kontrolės įsipareigojimai, Europos solidarumas, prie kurio prisideda kiekviena šalis, vadovaujant Europos vidaus saugumo Tarybai: migracijos akivaizdoje, aš tikiu Europa, kuri vienu metu gina savo vertybes ir savo sienas.

Tie patys reikalavimai turi būti taikomi ir gynybai. Per pastaruosius dvejus metus buvo padaryta svarbi pažanga, tačiau mes turime aiškiai nurodyti kryptį: gynybos ir saugumo sutartis turės nubrėžti būtinus įsipareigojimus, susijusius su NATO ir mūsų Europos sąjungininkais: išlaidų karinėms reikmėms didinimas, papildomo savitarpio susitarimo gynybos klausimais įgyvendinimas, Europos saugumo Taryba, prijungianti Jungtinę Karalystę kolektyvinių sprendimų paruošimui.

Mūsų sienos taip pat privalo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Kokia šalis pasaulyje sutinka tęsti mainus su tais, kurie nesilaiko nė vienos iš jos taisyklių? Mes negalime kentėti tylėdami. Mes privalome reformuoti mūsų konkurencijos politiką, persvarstyti mūsų komercinę politiką: sankcionuoti arba uždrausti Europoje įmones, kurios kenkia mūsų strateginiams interesams ir mūsų pagrindinėms vertybėms, tokioms kaip aplinkos apsaugos normos, duomenų apsauga ir sąžiningas mokesčių mokėjimas; ir įsipareigoti teikti pirmenybę Europai strateginėse industrijose ir mūsų viešuosiuose pirkimuose, kaip tai daro mūsų konkurentai amerikiečiai ar kinai.

Atgaivinti pažangos dvasią
Europa nėra antraeilė valstybė. Visa Europa – tai avangardas: ji visada sugebėjo nustatyti pažangos standartus. Šiuo tikslu ji turi vykdyti daugiau konvergencijos nei konkurencijos projektą: Europa, kurioje buvo sukurta socialinė apsauga, turi nustatyti kiekvienam darbo žmogui, nuo Rytų lig Vakarų, nuo Šiaurės lig Pietų, socialinį skydą, kuris garantuotų tą patį apmokėjimą toje pačioje darbo vietoje, o taip pat Europos minimalų atlyginimą, pritaikytą kiekvienai šaliai ir kiekvienais metais kolektyviai aptariamą.

Žygiuoti pažangos keliu – tai ir būti lyderiu ekologinėje kovoje. Ar galėsime žiūrėti mūsų vaikams į akis, jeigu nerezorbuosime mūsų skolos klimatui?  Europos Sąjunga privalo nubrėžti savo siekius – 0 karbonato 2050 metais, pesticidų sumažinimas pusiau 2025 metais –  ir savo politiką adaptuoti pagal šį poreikį: Europos klimato bankas, kuris finansuotų  perėjimą prie ekologinės ekonomikos; Europos sveikatos saugos pajėgos, kurios sustiprintų maisto produktų kontrolę; o kovai prieš lobby grėsmę  pavojingų aplinkai ir sveikatai medžiagų įvertinimas nepriklausomų mokslinių tyrimų institucijų… Visi mūsų veiksmai turi vadovautis šiuo imperatyvu: nuo Centrinio Banko iki Europos Komisijos, nuo Europos biudžeto iki investicijų plano Europai, klimato klausimas turi būti įpareigojimas visoms mūsų institucijoms.

Pažanga ir laisvė – tai galėjimas pragyventi iš savo darbo: Europa turi numatyti darbo vietų kūrimą. Ir šiuo tikslu ji privalo ne tik sureguliuoti skaitmeninės rinkos gigantų veiklą, įkurdama Europos pagrindinių platformų priežiūros sistemą (pagreitintos sankcijos pasikėsinimo į konkurenciją atveju, jų algoritmų skaidrumas…), bet taip pat finansuoti inovacijas, skiriant naujajai Europos inovacijų Tarybai biudžetą, kurį galima būtų palyginti su Jungtinių Amerikos Valstijų biudžetu, kad būtume naujausių griaunamų technologijų, kaip, pvz., dirbtinis intelektas, priešakyje.

Europa, kuri žvelgia į pasaulį, turi būti atsigręžusi į Afriką, su kuria turime sudaryti ateities paktą.  Prisiimant bendrą likimą, palaikant jos didelių užmojų, o ne gynybinę, plėtrą: investavimas, universitetų bendradarbiavimas, mergaičių auklėjimas…

Laisvė, apsauga, pažanga. Ant šių pamatų turime statyti Europos Atgimimą. Mes turime rasti sprendimą, kad neleistume nacionalistams naudotis tautų pykčiu.  Mes neturime būti suminkštėjusios Europos somnambulais. Mes negalime pasilikti rutinoje ir tuščiažodžiavime. Europos humanizmas – tai veiksmo poreikis. Ir visur piliečiai pageidauja dalyvauti pokyčiuose. Tad iki šių metų pabaigos kartu su Europos institucijų ir valstybių atstovais surengsime konferenciją Europos klausimais, kad pasiūlytume mūsų politiniam projektui visus būtinus pokyčius be jokių tabu, netgi sutarčių peržiūrėjimą. Šios konferencijos tikslas bus sujungti piliečių grupes, išklausyti universitetų dėstytojus, socialinius partnerius, religinius ir dvasinius atstovus. Ji apibrėš veiksmų  planą Europos Sąjungai, kuriame didieji prioritetai bus išreikšti konkrečiais veiksmais. Bus ir nesutarimų, bet ar geriau sustingusi Europa, ar Europa, kuri daro pažangą kartais skirtingu ritmu, tuo pačiu išlikdama visiems atvira?

Šioje Europoje pačios tautos iš tiesų perims savo likimo kontroliavimą; šioje Europoje, esu tuo tikras, Jungtinė Karalystė ras sau deramą vietą.

Europos piliečiai, Brexit aklavietė tebus pamoka mums visiems. Išsivaduokime iš šių spąstų, suteikime reikšmę ateinantiems rinkimams ir mūsų projektui. Jūs turite nuspręsti, ar Europa, jos skleidžiamos pažangos vertybės turi būti kažkas daugiau negu tik pastraipa istorijoje. Tai pasirinkimas, kurį jums siūlau, kad kartu nutiestume Europos Atgimimo kelią.

Emmanuel Macron

elysee.fr

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Jei leista manyti tai manome,       2019-03-21 12:05

kad lietuvių Tautos Išminčius-A.Juozaitis,jis skleidžia išmintį,orumą geravališkumą,orų draugiškumą.
Pvz.Banke veikia protas,kuris nėra išmintis.Išmintis tai proto ir aukšto dvasinio lygmens sąjunga vaikščiojanti kitais keliais nei savinauda,materializmas ir tuščia gyvenystė.

IKiekviena       2019-03-21 11:49

ES valstybė-Tauta turi savo išmintį ir išminčius.

ah1       2019-03-21 11:49

reziume: JAHVĖS bankkapitalizmo/globalizmo projaktas pasibaigs pjūtim

Ko staiga pravirko Makronas?       2019-03-21 11:18

Ir spiegia kaip koks dvimetis. Matyt reikalas kelnaitėse rimtas. Mums irgi turėtų būti baisu matant, kad tokią didelę Europą vairuoja… nuolat visiškai girtas Junkeris! Bet dar keisčiau, kad girtuoklį užuot išmetę iš vairuotojo sosto, vis paramsčiuoja, palaiko ir skatina visa rinkta ir nerinkta EU grietinėlė... įskaitant ir patį Makroną. Negali gi tiek daug ponų ir ponių būti savižudžiais idiotais? Ne ne, jokiu būdu, jokio pavojaus nėra, čia viso bus tik mažojo napoleono kelnaitės… Tad spausk, dėde Junkeri!

Jules       2019-03-21 11:04

Ir dar: Baltijos šalių karo pabėgėliai nuo pagrindinės Vakarų Liberal-dimokratijos sąjungininkės Stalino Rusijos per šventą Valentiną, Meilės Dieną, buvo supleškinti gyvi gurguolėse Dresden’e po atviru dangumi ištisomis šeimomis ir pamaitinti fosforu ir napalmu. Šito kažkodėl mūsų seimūnai ir ministeriai nežino, jau nekalbant apie docentus, ir nenori priminti prancūzui ir jų Žakui Atali.

Jules       2019-03-21 10:54

Popiežius liepė tautos pabėgėliams ir paklydėliams grįžti prie savo šaknų, prie lietuvybės pirmiausia, o ne mus islamizuoti ar afrikanizuoti kaip anksčiau polonizuoti ar rusifikuoti. Lietuviai jokios Afrikos ar Arabijos niekada neengė, neskriaudė, neokupavo ir nevežė jų vergų laivuose nei į Ameriką, nei Sibirą gyvuliniuose vagonuose kaip mus kad vežė, taigi. Mes, paprasti lietuviai, ne elitiniai ir ne veisliniai lietuviai, norime su Afrika ir Arabija prekiauti, svečiuotis, abipusiai turistauti, bet nei engti, nei persikraustyti ten, ar jiems čia, nenorime. Mums reikia abipusiai naudingos prekybos. Mūsų seimūnams, panašu, nerūpi, kad nyksta tauta, kad pavojuje pirmiausia Motina-Tėvynė. Dar vakar jie okupacijų vergijoje prieš Žečpospolitos ir Rusijos, prancūzo esančius globoje, dievukus klaupėsi nuolankiai, o dabar jiems vėl kažkodėl “Oičizna” pakvipo, o ne Žemė-Tėvynė, maitinanti storus pilvus. Ne prosenių žemė, kurios užsigynę ministeriai, seimūnai, docentai begarbinant Žečpospolitos dievus, anot Maironio.

Deivis       2019-03-21 10:38

Pavojus ne Europai, o liberalkomunistams ir jų batlaižiams.

G.Landsbergis       2019-03-21 10:32

aiškina,kad Popiežius liepė pasirūpinti migrantais,kad tai krikščioniška.Taip reikia rūpintis jais,bet pirma reikia rūpintis savo tauta.

Orbaną pašalino       2019-03-21 10:30

iš ES Liaudies partijos?

Pensininke       2019-03-21 10:16

Tukstantine ES   valdzios minia su Junkeriu ir kitais vadovais priekyje neturi   ES ateities jokio PLANO, ( Kubilius prakalbo apie demokratija)  kur ta   demokratija ES kai vienos valstybes geresnes   ismokomis,  o kitoms   ne ? Vyksta GLOBALIZACIJOS   tustybes muges pagrindu,  ka ir supranta savarankiskesnes   ES valstybes,  kurios nenori buti   sajungos “stumdomos” be savo kalbos,  kulturos, ekonomikos ir kt. Senai laikas buvo ES visus narystes klausimus suderinti   ir   vardan ju bendrai dirbti,  o ne NURODINETI   kaip seti,  kaip pjauti ar medzius geneti.

Nesupratau       2019-03-21 9:29

Koks pavojus? Iš kur? Kas puola? Nuo Antrojo Pasaulinio karo? Makronui atrodo, kad vėl kils toks didelis karas? Per gegužės rinkimus? “Europos piliečiai”? Kas tie tokie? Nieko nesupratau…

Jules       2019-03-21 8:33

Makronas kaip ir Čerčilis - didžiausi Europos kas tokie? Nagi, docentai, ypač VU docentai mums mažaraščiams ir bedarbiams pasakykite nedrebėdami - sustiprinkite pagaliau savo kinkas ir kitus svarbius kūno padargus, gerai? Į Kubilių su Jurgiu ir Kirkilu kreiptis pagalbos šiuo klausimu beviltiška - jie susirūpinę KGB išskirtinumu ir privilegijomis mūsų atžvilgiu. O jų Iročka(LDDP karalienė Konservatorių partijoje) išvis nieko pasakyt negali - tik babkes už bevertį darbą Seime imt kartu su Rasele bemoka, jokios naudos mums, lietuviams, iš jų nėr. Jie ir jos mums pasakyt, kas tokie buvo ir yra Makronas su Čerčiliu mums negali - neįgalūs. Kolchoznikai ir žalieji išvis beviltiški LDDP sparno politikoje pseudo veikėjai. Todėl kreipiamės pagalbos į komentatorius čia, gal Jūs žinote?

Keistas       2019-03-21 8:10

Dabar tik pamatė, o prieš tai tai nieko nematė?, tegu žino kad galioja dėsnis ką pasėsi tą ir pjausi.

Jules       2019-03-21 8:08

Mums pirmiausia tai Lietuva, Lietuvių tauta, pavojuje - KGB įslaptintas su Saule. Viena visuomenės grupė žmonių iškelta virš kitų žmonių, suteikta jai privilegija kitų žmonių sąskaita. Priimti išskirtinai kagebistus ginantys, saugantys ir globojantys įstatymai, suteikiantys jiems viršenybę mūsų atžvilgiu. Vokietijoje po šiai dienai vyksta denacifikacija, o kada prasidės Lietuvos deinternacifikacija, visuotinai žinant, kad Bolševikų(internaciu) partijos sąskaitoje virš 66 milijonų aukų buvusioje carinės Rusijos imperijos teritorijoje? Vokietijai primesta kolektyvinė kaltė ir atsakomybė, o mūsų bolševikams kažkodėl šitas principas netaikomas, kodėl? Kodėl pas mus stalinistai ir trockistai įslaptinti ir dar suteiktos jiems privilegijos, išskirtinės sąlygos, pagerintos sąlygos gyvenimui ir parazitavimui kitų sąskaita, Antrojoje Lietuvos respublikoje?

Dangus griūva       2019-03-21 7:37

Tokia valstybė, o tiek nusirito per tokius bankų statytinius kaip šis.

Imperatorius...       2019-03-21 6:49

Tik nebėkite iš mano imperijos, nes tik aš žinau, ko jums reikia . Aš geriau už jus žinau, kas jums geriau. Jei pabėgsite nuo mano sosto, pražūsite… Kažkur girdėta, ar ne? Kokie vis dėlto tie imperatoriai neoriginalūs smile .

Tušti tauškalai,       2019-03-21 6:30

pone Makronai, tik Jūsų ir Jūsų veiklos nepažįstantys gali jais patikėti. Gerai žinome Jūsų eurofederalistines tautų naikinimo pažiūras, kurių šiame Jūsų kreipimesi kažkodėl pasigedome.

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.