Bažnyčios socialinis mokymas, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Angelė Raudienė. Kam užmynė ant nuospaudos tikybos mokytoja?

Tiesos.lt redakcija   2017 m. birželio 24 d. 9:44

65     

    

Angelė Raudienė. Kam užmynė ant nuospaudos tikybos mokytoja?

Pro Patria

Skelbiame redakcijos gautą Telšių gimnazijos tikybos mokytojos Loretos Raudytės mamos tekstą, kur ji dalijasi pamąstymais ir įspūdžiais po garsiojo „gėjų kanibalų“ skandalo.
Tekstą skelbiame iškart po pasirodžiusios žinios, jog Lygių galimybių kontrolierė, pati inicijavusi tyrimą, pati priėmė ir sprendimą, jog L. Raudytė pamokoje skatino diskriminaciją. Šį savo sprendimą ji argumentavo ideologiniais samprotavimais apie tai, kokios vertybės turi būti ugdomos tikybos pamokose.
Linkime mokytojai ir visai Bažnyčiai sėkmės kovoje už savo ir mūsų visų žodžio laisvę ir tikimės, kad politikai bei visuomenė neliks pasyvūs stebėdami šį istorinį susidorojimą.

Laisva nuo pamokų diena. Ji vos ne minutės tikslumu suplanuota. Penktadienį daug pamokų. Pasiruošimas joms užima nemažai laiko. Artėja istorijos ir tikybos metodinių ratelių organizuojamas rajoninis moksleivių konkursas Žemaičių krikšto 600 metinėms pažymėti. Baigiamieji pasirengimo jam darbai. Vyskupijos katechetikos centrui skubiai reikia pateikti informaciją apie šiais metais nuveiktus rajono tikybos mokytojų darbus.

Tačiau planas griūva kaip kortų namelis. Tuoj po pusryčių – skambutis iš kažkokio neprisistačiusio DELFI korespondento. „Mane ketina perduoti prokuratūrai.  Tikriausiai pasodins į kalėjimą“, – sako ji išeidama iš savo darbo kambario.

Maniau, kad juokauja. Iš veido ir balso skambesio suprantu, kad tai rimta. „Dabar tikrai įsitikinau, kad homoseksualizmas yra ideologija“, – sako ji ir trumpai paaiškina situaciją. Jos mokinė nufotografuotas skaidres, naudotas pamokoje, nusiuntusi į DELFI. Tai buvo amerikiečių psichologo ir sociologo Paul Camerono, tyrusio homoseksualinio gyvenimo būdą, padarytos išvados. Paskambinęs korespondentas ją kaltinąs už gėjų šmeižtą per vakarykštės dienos tikybos pamoką. Pasiūlęs susipažinti su skelbiamu Andriaus Tapino straipsniu.

Abi nueiname prie kompiuterio. Atsidarome DELFI. Matome kai kurias jos vakar per pamoką moksleiviams rodytas skaidres. Perskaitome komentarą, pilną neapykantos, paniekos, siūlantį „tokią mokytoją laikyti už kelių šviesmečių nuo vaikų“, reikalaujantį kraujo: „...lėks ne viena galva“.

Mokinė, atsiuntusi į DELFI šią medžiagą, esanti drąsi, šauni. Tai – Lietuvos ateitis. O štai su mokytoja, rodančia šešiolikmečiams moksleiviams tokias vulgarybes, kaip teigia DELFI ir Tapinas, reikia susidoroti – nedelsiant mesti lauk iš mokyklos.

Skambutis. Mokyklos direktorius kviečia skubiai ateiti. Nespėjus jam net tinkamai paaiškinti, kas sukėlė tokią audrą, mokyklą užgriūva televizija iš Klaipėdos. Iš visų pusių fotografuojama, reikalaujama paaiškinimų. Filmuojama mokykla, visi jos pašaliai. Po jos – kita televizija. Iš Vilniaus. ir vėl viskas iš naujo. Visi sugluminti. Apie normalų darbą mokykloje negali būti ir kalbos. Kolegos, mokiniai į visa tai reaguoja labai jautriai, nors mažai kas žino ir supranta, kas čia įvyko.

Nekantrauja švietimo skyrius. Prieš susitikdama žurnalistus vedėja nori bent pasikalbėti su mokytoja.
Klausomės radijo, žiūrime įvairių televizijos studijų laidas. Beveik be perstojo skelbiama ir skelbiama mokytoją žeminanti pikta informacija. Vis pridedamas vienas kitas sakinys po atliekamų „žurnalistinių tyrimų“. Tarsi Lietuvą būtų okupavusi svetimos šalies kariuomenė. Rodoma mokykloje filmuota medžiaga. Net žmogžudį sugavę vesdami prieš kameras pridengia veidą. O čia – be pasigailėjimo. Iš priekio ir iš šono. Skelbiami vardas ir pavardė. Jau ir švietimo ir mokslo ministrė siūlo tokios mokytojos nelaikyti mokykloje, nors išmesti ją neturinti galimybių – tai esąs savivaldybės reikalas. Telšių meras, žinoma, irgi pritaria ministrei. Duotas postūmis iš „viršaus“.

Kaip anais laikais, kai buvom okupuoti. Štai ir interviu su žinomais politikais. Negalima toleruoti, Gabrieliaus Landsbergio nuomone, nuo gyvenimo atsilikusios mokytojos ir mokyklos, kurioje ji dirba. Ten esanti tokia tamsa… Smerkia ir gatvėje užkalbinti „telšiečiai“ – kažkodėl fone už jų nugaros didmiesčio panorama. Tokių dalykų vaikučiams esą nevertėtų aiškinti. Nors tiesą sakant, niekas nesidomi, kas, kaip ir kodėl buvo aiškinama pamokoje šešiolikmečiams gimnazistams. Į televizijų studijas kviečiami vienas už kitą iškalbingesni asmenys. Baisu – homofobija. Kas bijo? Ji ar tie visi, ją puolantieji, – tos nuolat mokiniams besišypsančios tikybos mokytojos, kaip R. Miliūtės laidoje „Teisė žinoti“ sekmadienį apibūdins ta pati informaciją DELFI perdavusi abiturientė?

„Kaip jūs ištveriate šį visai Lietuvai svarbų išbandymą. Man jis priminė anglų princesės Dianos likimą. Tik aš tada niekaip negalėjau įsivaizduoti, kaip tokio aukšto rango žmogus demokratinėje valstybėje negali apsiginti nuo žurnalistų persekiojimo. Tiesa, ten tie persekiojimai tęsėsi labai ilgai. O štai čia, Lietuvoje, tokia pragaro mašina paleista per vieną dieną. Dėl to jums daug sunkiau. Tikras košmaras. Žiūrovams ir klausytojams buvo liejami užprogramuotų frazių srautai. Tą matė visi. Bet, matyt, dėl to jie ničnieko ir neįtikino,“ – taip kitą dieną apibūdins situaciją  vienas iš mums artimų žmonių, stebėjęs, apie ką rodė ir kalbėjo ketvirtadienį beveik visos Lietuvos informacijos priemonės.

Stengiamės suprasti, kas ir kodėl užsuko tą „pragaro mašiną“...

Atsiremsiu į šiuos apaštalo Pauliaus žodžius: „Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis…“ (Ef 6, 12)

Kodėl įvairių studijų ir net LRT dirbantys žurnalistai atsidūrė toje „tamsybių pasaulio“ karalystės pusėje? Stengėsi įbauginti? Išvydome visas jų žurnalistinės „kūrybos“ variacijas: nuo specialiai sudėliotų, kad baisiau atrodytų, reklaminių montažų iki pokalbių su užsakovų bendraminčiais, jų straipsnių ir komentarų. Tie, kurie buvo kitos nuomonės, nors buvo kalbinti, mūsų žiniomis, į ekranus nepateko. Aiški neteisybė, kurią „demokratinėje šalyje“ vykdo vien tik oficialiai nuomonei pralaidi galingoji žiniasklaida kartu su valdžios institucijomis. Neįmanoma pabėgti nuo įspūdžio, kad vėl sugrįžome į tą pačią autoritarinę valstybę, iš kurios manėme seniai išėję.

Įdomi patirtis: kai kurie su filmavimo grupe atvykę televizijos darbuotojai, išėję po atlikto darbo į mokyklos koridorių, nešykštėjo gerų žodžių, reiškė palaikymą. „Tai kodėl gaudote lyg nusikaltėlę?“ –klausė priėjusi viena mokytoja. „Jei nedarysime, ko iš mūsų reikalauja, išmes iš darbo“.

Suprantama. Juk veikia beveik toks pat „blogio imperijos“ mechanizmas kaip ir tuomet mus okupavusioje totalitarinio režimo šalyje, kurią būtent taip pavadino Amerikos prezidentas R. Reiganas. Dar nespėjome užmiršti. Tik dabar, technologijų amžiuje, puolimas stipresnis, nes spartesnis ir efektyvesnis. Išsigąsta ne vienas. Pirmiausia tie, kurie labiausiai pažeidžiami. Darbas – daugelio šeimos maitintojų ir išlaikytojų bambagyslė. Todėl ir regime tai, ko dar nepamiršome: vienoks požiūris (veiksmu) deklaruojamas viešam naudojimui, kitoks – pašnibždomis.

Nevienareikšmiškai pasielgs ir Telšių mero sudaryta švietimo skyriaus darbuotojų komisija, dvi savaites tyrusi „nusikaltimą“, kruopščiausiai peržiūrėjusi visus planus, išnagrinėjusi visas šioje ir kitose pamokose naudotas priemones, kalbinusi klasės, kurioje vyko ši pamoka, mokinius, informaciją į DELFI perdavusią mokinę, Telšių jaunimo liberalaus jaunimo organizacijos atstovą, gimnazijos moksleivių Prezidentūrą, mokyklos vadovus, tikybos mokytojų rajoninio metodinio ratelio narius ir jokio kito prasižengimo, išskyrus pamokoje rodytas ir visai Lietuvai per televiziją paviešintas skaidres, nesuradusi. Ji konstatuos, jog pasinaudota kontraversiškai vertinamo autoriaus išvadomis, o panaudota medžiaga pamokoje yra perteklinė.

Tyrimo išvada: „Ji nevykdė Lietuvos Respublikos švietimo 49 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos mokytojui – užtikrinti mokinių saugumo, geros kokybės ugdymo, gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų“. Rekomendaciją nubausti duos mokyklos vadovybei, kuri beveik po mėnesio (gegužės 25 dieną), gavusi šio tyrimo protokolą, taip ir padarys. Tikėkim, kad tas veiksmas atliktas dėl šventos ramybės. Užbaigta mokinių labui. Gimnazijoje prasideda egzaminų sesija.

Mokytoja gavo papeikimą – mažareikšmį įrašą žmogaus darbo biografijoje. Bet tai juk parodymas, jog esi kaltas… Dėl ko? Už ką?

Neteko girdėti (to, neabejoju, neaptiko nė kruopščiai pažeidimų ieškoję tyrėjai), kad bent vienas mokinys būtų kur nors ir kada nors šios mokytojos smerkiamas ar įžeistas, pažemintas, įskaudintas, kad būtų pažeistos jo teisės, neleista išsakyti nuomonės. Ir kas Lietuvoje galėtų paaiškinti, ką turi bendra įstatymo 49 str. su mokytojos „nusižengimu“ – „pasinaudota kontraversiškai vertinamo autoriaus išvadomis, o panaudota medžiaga pamokoje yra perteklinė“?

Keistai atrodo visas šis spektaklis, kai pats Tapinas patvirtina, jog Vilniaus universiteto „Medicinos fakulteto studentai mokosi iš 2000 metais išleisto vadovėlio, kuriuose (matyt, norėta pasakyti „kuriame“) lesbietiška meilė prilyginama iškrypimui ir tokios iškrypėlės dažniausiai būna silpnaprotės infantilės ar psichopatės“.  Juk čia kalbama apie patį geriausią  Lietuvos universitetą, kurio atsakomybė žymiai pranoksta Telšių gimnazijos mokytojos pajėgas ir atsakomybę. Jis turi pakankamai pajėgų, leidžiančių patikrinti, kur, kiek ir kada yra suklydęs JAV Šeimos tyrimo instituto vadovas P. Cameronas. Bet jis to nepadarė, o žiniasklaidos išgarsintas žurnalistas neišdrįso pareikalauti, kad nuo šio dėstytojo būtų atskirti studentai „už kelių šviesmečių“ arba „lėktų jų galvos“. Matote, kas leista Jupiteriui – neleista jaučiui.

Ženklas duotas. Ne tik šiai tikybos mokytojai – visiems Lietuvos tikybos mokytojams: nedrįskite mokiniams sakyti to, ką manote, suprantate ar žinote; sakykite, ko dabar reikalaujama. Sakykite jiems, kad jau nėra lytinio gyvenimo normų ir nukrypimų nuo šių normų, kad niekada nebuvo normaliai žmogaus biologinei prigimčiai svetimų lytinių santykių, kuriuos praktikuoja homoseksualūs ir kai kurių kitų orientacijų asmenys, kad bet kokie seksualiniai santykiai yra toks pat gėris, jeigu tik pasitaiko žmonių, kurie taip mano.

Duotas ženklas ir Katalikų Bažnyčiai, ruošiančiai ir siunčiančiai į mokyklas dirbti su vaikais ir jaunimu tikybos mokytojus, drįstančius aiškinti, iki kokių protu sunkiai suvokiamų veiksmų nuveda nevaldoma seksualinė aistra ir kaip reikia vengti kelių, stumiančių žmogų į visišką degradaciją. Signalas jums: sudrauskite, jei norite, kad jus pakęstume. O jei ne… Juk nujaučiate kaip gali būti, pajungsime visas galias: ir panašias į tas, kurios buvo naudotos proletarinėje revoliucijoje, ir tik savo laisvę išpažįstančias bei ginančias „pažangiąsias“ laisvojo Vakarų pasaulio jėgas.

Duotas ženklas visoms Lietuvos mokykloms ir jų mokytojams. Ne tik tikybos. Jei kalbėsite lyčių lygybės tema, šiukštu, nedrįskite, sakyti mokiniams Europos kultūros tradicijomis pagrįstos nuomonės, besiremiančiosi graikų filosofais, Šventuoju Raštu, Bažnyčios požiūriu. „Geriau visai nekalbėkite apie mus, – sakė į INFO televizijos laidą R.Tapinienės pakviestas gėjų lygos vadovas: „Pakvieskite. Atvažiuosime ir moksleiviams paaiškinsime, kas mes ir kokie esame“. Net direktoriaus telefonu paklausė: „Ar priimsite?“ 

Štai jums! Visais informaciniais kanalais kiekvienas galite palaikyti LGBT nuomonę, prašom ją skelbti visai Lietuvai. O kitos nuomonės? Jau matėte, kas vyksta net tuo atveju, kai supažindinami mokiniai su kitokią nuomonę liudijančiu šaltiniu.

Duotas ženklas visai Lietuvai. Nemiegokite! Seksualinė revoliucija, prasidėjusi JAV praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, persiritusi per Europą, jau užgriuvo ir mūsų šalį. Lig šiol jos alsavimą jautėme tik iš tolo. Dabar grybštelėjo ir mus, tuos žmones Lietuvoje, kuriems šios žurnalistų iškeltos problemos niekada nebuvo aktualios. Jau spėjome įsitikinti: kiekviena revoliucija – tai prievarta,  reiškiama ne tik manifestacijomis gatvėse, daužanti parduotuvių vitrinas, padeginėjanti namus ir automobilius gatvėse, bet ir laužanti žmonių likimus, keičianti jų gyvenimus. Ir šiuo atveju spėta pareikalauti, kad „lėktų galvos“. Jau gana daug Lietuvoje yra jos vykdytojų – revoliucionierių: žurnalistų, politikų, net valdžios žmonių. Gal „jie neturi kuo pateisinti savo nuodėmės“ (Jn 55, 22)? („Jeigu nori pateisinti moraliniu atžvilgiu neteisingą elgesį, turi būti pasiruošęs pateisinti kitų amoralų elgesį“ (R.R.Reilly)), o norėdami apsiginti nuo savo sąžinės priekaištų naudoja išmėgintą puolimo taktiką? Jie – jėga.

O gal jie – tie, kurie net „nežino, ką darą“ (Lk 23,24) – nori būti šiuolaikiški ir „madingi“?

Tikėkimės, kad šį kartą jie atsitraukė. Ar ilgam? Kovos laukas – jaunų žmonių sielos: jų protai ir širdys. Ar išsaugosime jas? Ar atlaikysime? Turėkime vilties – seksualinė revoliucija neišvengiamai žlugs, kaip ankščiau ar vėliau žlugo visos revoliucijos. Jų laimėjimai laikini. „Kiekviena kova reikalinga aukų“ (J.Janonis). Geriau, kad jų būtų kuo mažiau…

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

VaidasVDS       2017-06-26 9:16

Vėlesniuose savo mokymuose Jėzus mokė dar daugybės labai svarbių dalykų.
Jo tikri mokymai buvo labai nuoseklūs ir labai šviesūs.
Labai gaila, kad dogmatizmas trukdo žmonėms pamatyti tą tikrąją Jėzaus evangelijos šviesą.
Kad ir kiek nepagrįstos kritikos viešumoje yra pateikta Apreiškimui, Urantijos Knygai, bet dar neteko niekur ir niekada matyti nors kiek pagrįstos kritikos, išsakytos dvasiniams Jėzaus mokymams, kurie aprašyti Urantijos Knygoje.
Tie tikri Jėzaus mokymai yra neprilygstami ir niekada nebus nugalėti…

VaidasVDS       2017-06-26 9:09

Komentaro 1 dalis
Kadangi nesugebate atsakyti į klausimą, iš Apreiškimo pateiksiu tai, ką pirmiausiai paskelbė Jėzus (NT evangelijose tą galima rasti tik labai fragmentuotai ir įvairiose vietose):
—-
“Aš atėjau, kad paskelbčiau Tėvo karalystės įkūrimą. Ir šitą karalystę tikrai sudarys žydų ir pagonių, turtingų ir beturčių, laisvųjų ir pavergtųjų garbinančios sielos, nes manasis Tėvas nėra asmenų gerbėjas; jo meilė ir jo gailestingumas yra skirtas visiems.
    “Tėvas danguje siunčia savo dvasią tam, jog apsigyventų žmonių prote, ir kada žemėje savąjį darbą aš būsiu užbaigęs, tada lygiai taip visiems materialiems kūnams tikrai bus išlieta Tiesos Dvasia. Ir manojo Tėvo dvasia ir Tiesos Dvasia tikrai įkurdins jus dvasinio supratimo ir dieviškojo teisumo ateinančioje karalystėje. Manoji karalystė nėra iš šito pasaulio. Žmogaus Sūnus neves kariuomenių į mūšį tam, kad įtvirtintų valdžios sostą ar pasaulinės šlovės karalystę. Kada manoji karalystė bus tikrai atėjusi, tada Žmogaus Sūnų jūs tikrai pažinsite kaip Ramybės Princą, kaip amžinojo Tėvo atskleidimą. Šito pasaulio vaikai kariauja dėl šito pasaulio karalysčių įkūrimo ir išplėtimo, bet manieji mokiniai į dangaus karalystę tikrai įžengs savo moralių sprendimų ir savo dvasinių pergalių dėka; ir kada jie kartą įžengs į ją, tada jie tikrai suras džiaugsmą, teisumą, ir amžinąjį gyvenimą.
    “Tie, kurie pirmiausia stengiasi įeiti į šią karalystę, šitokiu būdu pradėdami ugdyti charakterio kilnumą, tokį, kaip ir manojo Tėvo, neužilgo tikrai turės ir visa kita, kas yra reikalinga. Bet jums aš labai nuoširdžiai sakau: Jeigu į šią karalystę nesistengsite patekti turėdami mažo vaiko tikėjimą ir pasitikėjimą, rodomą kitam, tai jūs tikrai jokiu būdu nebūsite į ją įleisti.
    “Tegu neapgauna jūsų tie, kurie ateina sakydami, jog čia yra ta karalystė arba ten yra ta karalystė, nes manojo Tėvo karalystė nėra susijusi su matomais ir materialiais dalykais. Ir šitoji karalystė yra net ir dabar tarp jūsų, nes ten, kur Dievo dvasia moko ir veda žmogaus sielą, ten tikrovėje ir yra dangaus karalystė. Ir šitoji Dievo karalystė yra teisumas, ramybė, ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje.
    “Jonas iš tikrųjų jus krikštijo kaip atgailavimo ženklą ir dėl jūsų nuodėmių atleidimo, bet kada jūs įžengsite į dangaus karalystę, tada jūs būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia.
    “Manojo Tėvo karalystėje tikrai nebus nei žydų, nei pagonių, tiktai tie, kurie tarnystės pagalba siekia tobulumo, nes aš pareiškiu, jog tas, kuris manojo Tėvo karalystėje nori būti didis, pirmiausia turi tapti tarnu visiems. Jeigu savo bičiuliams jūs norite tarnauti, tuomet jūs tikrai sėdėsite su manimi mano karalystėje, net ir taip, kaip tarnaudamas tvarinio pavidalu, aš netrukus sėdėsiu su savo Tėvu jo karalystėje.
    “Šita naujoji karalystė yra kaip sėkla, auganti geroje lauko dirvoje. Ji vaisių iki galo sunokina pamažu. Nuo tos akimirkos, kai karalystė bus įkurta žmogaus širdyje, iki tos valandos, kada ši karalystė visiškai sunoks į visą laiką trunkančio teisumo ir amžinojo išgelbėjimo vaisių, praeis laiko.     
    “Ir šitoji karalystė, kurią aš jums skelbiu, nėra valdžios ir gausos valda. Dangaus karalystė nėra valgis ir gėrimas, bet vietoje šito ji yra augančio teisumo ir didėjančio džiaugsmo gyvenimas tobulėjančioje manojo Tėvo, kuris yra danguje, tarnystėje. Nes, argi Tėvas nesakė apie savo vaikus pasaulyje: ‘Būtent tokia yra manoji valia, kad jie tikrai galiausiai turėtų būti tobuli, net ir tokie, koks tobulas esu aš.’
    “Aš atėjau skelbti karalystės gerąją naujieną. Aš neatėjau tam, kad apsunkinčiau sunkią naštą tų, kurie įeis į šitą karalystę. Aš skelbiu naują ir geresnį kelią, ir tie, kurie sugebės patekti į ateinančią karalystę, džiaugsis dieviškąja ramybe. Ir kad ir kiek jums tai kainuotų šito pasaulio daiktais, nesvarbu, kokią kainą jūs turėtumėte sumokėti tam, kad patektumėte į dangaus karalystę, bet jūs patirsite daug kartų didesnį džiaugsmą ir dvasinį vystymąsi šitame pasaulyje, ir toje epochoje, kuri bus amžinajame gyvenime.”

VaidasVDS       2017-06-26 9:07

Komentaro 2 dalis
”    “Įėjimo į Tėvo karalystę nelydi žygiuojančios armijos, nelydi šito pasaulio karalysčių nugalėjimas, taip pat nelydi ir nelaisvės jungo nusimetimas. Dangaus karalystė yra šalia, ir visi tie, kurie įžengs į ją, tikrai patirs didžiulę laisvę ir džiaugsmingą išgelbėjimą.
    “Šitoji karalystė yra amžinasis viešpatavimas. Tie, kurie įeis į šią karalystę, tikrai pakils pas mano Tėvą; jie tikrai pasieks jo šlovės dešiniąją ranką Rojuje. Ir visi tie, kurie įeis į dangaus karalystę, tikrai taps Dievo sūnumis, ir ateities amžiuje šitaip iš tiesų jie pakils pas Tėvą. Ir aš neatėjau tam, kad kviesčiau būsimus teisiuosius, bet atėjau kviesti nusidėjėlių ir visų tų, kurie yra išalkę ir ištroškę dieviškojo tobulumo teisumo.
    “Jonas atėjo skelbdamas atgailavimą, kad jus karalystei paruoštų; dabar atėjau aš, kad skelbčiau įtikėjimą, Dievo dovaną, kaip tą kainą už patekimą į dangaus karalystę. Jeigu tiktai jūs tikrai tikite, jog manasis Tėvas jus myli begaline meile, tuomet jūs esate Dievo karalystėje.”
——
Komentaro pabaiga

VaidasVDS       2017-06-25 22:23

Temą vis tiek apgadinome.
Bet leiskite, minusių dėliotojai, jūsų paklausti, o kokią Evangeliją skelbė Jėzus ir Jo apaštalai, kuomet Jėzus dar nebuvo prisikėlęs (Pauliaus evangelija nesiskaito)?
Sugebėsite atsakyti?

VaidasVDS       2017-06-25 15:41

Ne, mes turėtume vadintis urantijiečiais.
Bet tie, kas to nežino, gali vadintis žemiečiais.
Žinote dar, kas yra svarbu. Svarbu, kad mes negyvename 616 ar 666 planetoje, nes šie skaičiai Jono apreiškimo metu reiškė Neroną ir kurių taip vis dar bijo kai kurie tikintieji ir net netikintieji…

Satanijos-606 gyventojui VaiduiVDS       2017-06-25 10:52

Jei dabar visi gyvename SATANIJOS 606-oje planetoje,
tai, pagal Urantiją, visi turėtume vadinti"satanistais”?

VaidasVDS       2017-06-25 9:55

Kaip matau, pats baisiausias Urantijos Knygos atmetimo pagrindas yra tas, kad Joje yra pateiktas Satanijos sistemos pavadinimas.
Tad tokia logika mąstant, jei koks nors niekšas iš Aleksandrijos turės Aleksandro vardą, tai Aleksandrijai teks keisti savo pavadinimą. Jei buvo toks niekšas kaip Judas, tai tiek judėjus, tiek Judėją reiktų vadinti kitais vardais.
Bet yra dar viena bėda. Anot Apreiškimo, Urantijos Knygos, Liuciferis buvo suimtas tuo metu, kada Jėzus atstatė tvarką dvasiniame pasaulyje, po savo misijos mūsų pasaulyje, tuo tarpu Šėtonas buvo suimtas tik šio Apreiškimo pateikimo metu. Tačiau Kaligastija su savo pavaduotoju vis dar yra mūsų pasaulyje, ir jie yra laisvi. Jie klauso dvasinės vadovybės, bet bus teisiami kartu su Liuciferiu, Šėtonu ir daugeliu kitų dvasinių asmenybių, kurios parėmė Liuciferio maištą. Teismo procesas yra prasidėjęs, bet jis truks dar labai ilgai, kai kuriais skaičiavimais gali trukti net iki 100.000 metų. Ir kol truks tas teismo procesas, tol nebus iki galo atstatyta pilna dvasinė tvarka mūsų planetoje. Net jei ir būtų keičiamas Satanijos pavadinimas, tai jis greičiausiai būtų keičiamos po galutinio nuosprendžio priėmimo.
O mes patys faktiškai net nepradėjome įgyvendinti to, dėl ko buvo atvykęs Jėzus į mūsų planetą - atstatyti mylinčio Dievo Tėvo tėvystę ir gerą valią tarp visų žmonių. Ir bet koks religinis dogmatizmas yra didžiausia to kliūtis…

VaidasVDS       2017-06-25 0:06

Beje, dogmatikas nepatalpino viso Pauliaus teksto:
Gal 1 “6 Aš stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jus Kristaus malone, taip greitai persimetate prie kitos evangelijos,[i3] – 7 nors iš tikro kitos nėra, o yra tik jus klaidinantys žmonės, kurie nori iškreipti Kristaus Evangeliją. 8 Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, – tebūnie prakeiktas!”
—-
Urantijos Knyga neskelbia kažkokios kitokios Jėzaus evangelijos - Ji skelbia tikrąją Jėzaus evangeliją - Dievo Tėvystę ir visų žmonių brolystę. Kitokios evangelijos ir būti negali. Beje, Urantijos Knyga patvirtina, kad buvo ir apreiškimas Jonui, ir Pauliui, bet nenurodo kas konkrečiai istorijos tėkmėje ten buvo suklastota ar ne taip suprasta.
—-
Raštas įkvėptas…
Taip, gal ir įkvėptas, bet ar viskas ten tiesa…
2 ir 3 paaiškinimai neprieštarauja Urantijos Knygos tiesoms, nežinau, kodėl jie buvo pateikti.

VaidasVDS       2017-06-24 23:12

Vaje, kaip baisu, gyvename Satanijos pasaulyje.
Nežinau, bet greičiausiai Šėtonas gavo savo vardą dvasiniame pasaulyje dėl to, kad jis buvo paties Liuciferio pavaduotojas vietinėje sistemoje, jau turėjusioje savo vardą, t.y. buvo antruoju pagal svarbą dvasiniu asmeniu visoje sistemoje. Tai to vietinės sistemos vardo dėl Šėtono ir Liuciferio nuopolio tikriausiai niekas keisti net neketina.
Urantijos Knyga labai nuosekliai ir labai konkrečiai atskleidžia Liuciferio maištą, kilusį prieš 200.000 metų tiek dvasiniame pasaulyje, tiek ir tai, kaip jis paveikė mūsų planetą. To nėra atskleidęs niekas ir niekada. Šis pasaulis iš viso dažnai maišo Šėtoną su Liuciferiu, ar puolusiu planetos princu, kuris turi savo vardą - Kaligastija (kurio irgi gal niekas nebuvo girdėjęs).
Beje, apreiškimas Jonui (Jono apreiškimo suklastojimas gali būti ir Šėtono arba Kaligastijos darbas, to Apreiškimas, deja, nepasako) yra daugiau Liuciferio maišto atpasakojimas, nei baisioji Apokalipsė ateityje, neva susijusi su antruoju Jėzaus atėjimu, kurio taip beviltiškai ir kvailai laukia dabartiniai visko bijantys krikščionys, ypač dogmatikai, ir niekaip sulaukti negali. Ir, kas baisiausia, niekaip negali net pradėti tikėti taip, kaip iš tiesų mokė Jėzus.
Vargšai jūs dvasioje, beveik beviltiški dogmatikai…
Pauliaus žodis jums jau svarbesnis ir už tikrus Dievo apreiškimus.

"Urantijos" atmetimo krikščioniškas pagrindas:       2017-06-24 18:11

1. Люди не должны принимать новое Евангелие от духовных существ (Гал. 1:8), но должны полагаться на Библию как на авторитетный источник истины (2 Тим. 3:15-17; Деян. 17:11).
2. Иисус — не просто пример Бога, но Тот, в Ком пребывает вся полнота Божества (Кол. 2:9).
3. Люди не перевоплощаются снова и снова, но живут лишь один раз, после чего предстают перед судом Божьим (Евр. 9:27).
http://www.apologetika.ru/win/index.php3?razd=3&id1=7&id2=162

Dabar gyvename SATANIJOS 606-oje planetoje       2017-06-24 18:03

Šėtonas, tiesogiai ar per tarpininkus inspiravęs kai kuriuos “Urantijos” fragmentus, negali susiturėti nepasipuikavęs (cit. iš “Urantijos”):
“Lygiai prieš 993.408 metus (nuo 1934 m. po Kr.gim.), Urantija buvo
oficialiai pripažinta kaip Nebadono visatoje žmogumi apgyvendinta planeta.
Biologinė evoliucija dar kartą pasiekė valios orumo žmogiškuosius lygius;
žmogus atvyko į SATANIJOS 606-ąją planetą.”  http://www.urantija.lt/files/Urantijos_Knyga._III_dalis.pdf

VaidasVDS       2017-06-24 15:51

Beje, Urantijos Knygos apreiškimo istoriją rusų kalba galima rasti čia:
http://www.urantia.ru/mullins/ahistory.asp
Vienas iš šios istorijos bendraautorių yra mokslininkas, filosofas, teologas, buvęs kunigu ir Vieningos Kristaus Bažnyčios vadovu, daktaras Mereditas Džastinas Sprungeris, iš pradžių skeptiškai vertinęs Urantijos Knygą...
Angliškos nuorodos nežinau, nors esu ieškojęs.
Lietuviškai esu išvertęs pats, bet neturiu, kur patalpinti.

VaidasVDS       2017-06-24 14:54

Taip, taip delfis yra pats patikimiausias šaltinis…
Pasakysiu tik tai, kas kunigo pasisakyme yra grynas šmeižtas:
“vyras naktį per miegus kalba apie kažkokius apreiškimus, kažką bando diktuoti.” ... “Sadleris ir paciento žmona užrašė tai, ką pacientas diktavo, ir taip atsirado Urantijos knyga (UK)”. Vyro pasakyti žodžiai per miegus nebuvo Apreiškimo tekstas, niekas neužrašinėjo kažkokių diktantų. Miegantis subjektas buvo tik bendravimo tarpininkas tarp apreiškėjų ir būtinai ne mažiau kaip dviejų žmonių (kad tai nebūtų čenelingo reiškinys). Toks reiškinys tęsėsi apie 50 metų. Pats Apreiškimas atsirado iki šiol nepaaiškintu būdu, plačiau apie tai galima paskaityti Dokumentų atsiradimo istorijoje.
—-
Dėl A. Jakubėno. Labai didelis jo nuopelnas - tai Urantijos Knygos išvertimas į lietuvių kalbą (beje, vertime yra klaidų). Deja, bėda su juo yra ta, kad jis pats tipiškas čenelingo atstovas. Prieš pat Urantijos Knygos spausdinimą 1955 m., apreiškėjai pareiškė: „Nuo šiol jūs paliekami patys sau“. Tačiau vėliau atsirado ne vienas čenelingistas, kuris tai šen, tai ten pareiškia apie savo bendravimus Urantijos Knygos tiesų pagrindu. Yra susikūrusi ir tokia šalutinė organizacija, kuri vadinasi Mokytojų Misija, kuriai priklauso tie, kurie neva pavieniui bendrauja su dvasinio pasaulio asmenybėmis ir jau daug kartų jų pranešimai buvo demaskuoti kaip neturintys nieko bendro su realybe. Pats Urantijos Fondas, kuris yra tiesiogiai atsakingas (įgaliotas bendravimo su apreiškėjais metu) už Urantijos Knygos platinimą, kaip ir Urantijos Knyga, neigia čenelingo reiškinius. Daktaras Sedleris kovojo su čenelingo reiškiniu, o Urantijos Fondas net buvo priverstas oficialiai atsiriboti nuo čenelingistų viešu pareiškimu.
——
Ačiū už kritiką, bet kodėl nesirūpinate straipsnio tema?

Egzorcistas A. Valkauskas: tai sekta.       2017-06-24 13:17

Paklaustas, ką mano apie „Urantiją”, teologijos mokslų daktaras, kunigas Arnoldas Valkauskas atsakė:
„iš esmės tai sekta. Ir kaip iš visų sektų, į jas patekus sudėtinga išeiti”
Kaip rašoma tinklalapyje apie naujuosius religinius judėjimus religija.lt, XX a. trečiajame dešimtmetyje Čikagos psichiatras W.S.Sadleris (1875-1969) susidomėjo neįprastu atveju. Paciento žmona pasakojo, kad jos vyras naktį per miegus kalba apie kažkokius apreiškimus, kažką bando diktuoti. Įdomu tai, kad pacientas, atsibudęs ryte, menkai rūpinosi savo naktinėmis pranašystėmis. Sadleris ir paciento žmona užrašė tai, ką pacientas diktavo, ir taip atsirado Urantijos knyga (UK). Knygai analizuoti 1950 metais buvo įkurta ne pelno siekianti organizacija The Urantia Foundation. Vėliau įsikūrė Urantijos Brolija, tačiau Fondas 1996 metais pareikalavo, jog Brolija pavadinime nenaudotų Urantijos pavadinimo ir ši pasivadino Penktąja Epochine Brolija. Savo ruožtu Fondas 1999 metais pakeitė pavadinimą į Urantijos Draugiją (Fellowship). Urantijos knygos genezė ir jos pretenzijos panašios į kitų XIX ir XXa. privačių apreiškimų pobūdį (pvz., Visariono, Moono, Josepho Smito, Eugenio Siraguso tekstai). Paprastai šiuos tekstus rašantys asmenys sako, jog jiems girdisi diktuojąs balsas, įsakmiai reikalaujantis apreiškimą užrašyti. Tokių „apreiškimų“ kilmė gali būti labai įvairi. Urantijos knyga išsiskiria tuo, jog yra kiek panaši į mokslinę fantastinę literatūrą; jos idėjos neabejotinai darė įtakos įvairiems UFO kultams ir New Age sąjūdžio adeptams.
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/egzorcistas-kristaus-apastalu-pasiskelbusio-algimanto-bendruomene-sekta.d?id=60628241

Mielieji, žinojimas saugo nuo sektantų:       2017-06-24 13:15

“Kristaus apaštalu save vadinantis “Urantijos” vertėjas į lietuvių kalbą ir jos propaguotojas buvęs žurnalistas Algimantas Jokubėnas įsitikinęs, kad jo įsteigta Rojaus Trejybės religija netruks išplisti po visą pasaulį.
Aprašydamas savo dvasines patirtis Algimantas Jokubėnas pasakoja, kaip prieš porą metų Kretingos miške bendravo su Kristumi, kuris jį paskyrė savo apaštalu. Šią apaštalystę patvirtino ir Tėvas, paskirdamas jį savo ambasadoriumi. „Paprašytas Tėvo, užmezgiau ryšį su Rojaus Trejybe. Daviau jai priesaiką ir buvo patvirtintas mano atstovavimas Rojaus Trejybei. Tai nieko nėra bendro su tuo, kad pats save būčiau pasiskyręs – man pasiūlė, ir priėmiau šį paskyrimą ir daviau priesaiką, kurios žodžius man pateikė Begalinė Dvasia. ...po priesaikos į vidų „suplūdo energetinė galia”.
Algimantas Jokubėnas: „Žinau, kad visos dabartinės sektos, tarp jų ir viena iš daugiau nei 100 krikščionių sektų – katalikai – įsilies į mūsų gyvąją Rojaus Trejybės religiją, nes pas mus nėra išorinių ritualų. Yra tik atsivėrimas ir dvi maldos – Rojaus Trejybės garbinimo malda ir prašymo malda.”
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/egzorcistas-kristaus-apastalu-pasiskelbusio-algimanto-bendruomene-sekta.d?id=60628241

VaidasVDS       2017-06-24 13:06

Tik homo sovietikus tipo žmogus diskusiją stengiasi paversti susidorojimu.
Ne aš ką nors apkaltinau sektantizmu, ne aš apkaltinau Apreiškimą plagiatu ir sukėliau diskusiją, šiek tiek nuvedančią nuo straipsnio temos.
Visi straipsnio komentarai vis dar matomi ir juos galima analizuoti.
Ne pirmą kartą pareiškiu, kad nedelsiant pasišalinsiu iš šio tinklalapio, jei forumo vadovai išreikš tokį pageidavimą ir niekada neparašysiu jokio komentaro čia po to.
Tikros tiesos vis tiek niekas negali uzurpuoti, kaip ir tikro Dievo pakeisti niekas negali.
Štai todėl dogmatizmas ir yra bjaurus. Jis sukelia neapykantą ir nepakantumą, o kartu ir yra blogis…

Adminas galėtų trinti       2017-06-24 12:24

svetainės komentaruose ne į temą rašinėjančio
ir čia parazituojančio “uranto” VaidasVDS komentarus.

VaidasVDS       2017-06-24 10:33

to 2017-06-24 0:45
bent pats tiki, ką parašei?
Urantijos Knyga (apreikšta 1935 m., oficialiai atspausdinta 1955 m.) rašo:
“Netolimoje ateityje nauji teleskopai atskleis Urantijos astronomų nuostabą keliančiam žvilgsniui ne mažiau kaip 375 milijonus naujų galaktikų išorinės erdvės tolimose sferose.”
Tuo metu tai atrodė visiška nesąmonė. Bet 1990 m. mokslininkai galėjo įsitikinti, kad tai tiesa…
—-
UK: “Ir tai yra vienintelis Šiaurės Amerikos raudonojo žmogaus ryšys su bet kokia kita žmogaus rūšimi iki pat to laiko, kai maždaug prieš vieną tūkstantį metų baltasis žmogus pirmasis atsitiktinai išsilaipino Atlanto vandenyno pakrantėje.”————-
Mokslo šaltiniai: “Paslaptinga vikingų žemė Vinlandas taip pat gali būti įtraukta į tokių literatūrinių „nuorodų“ sąrašą. Ši šalis minima skandinavų pasakojimuose „Saga apie grenlandiečius“ ir pagal siužetą su ja susijusioje „Sagoje apie Eriką“, kurios atsirado apie 1000-sius mūsų eros metus. 1961 metais Šiaurės Amerikos pakrantėje Lans o Medouzo vietovėje grupė skandinavų mokslininkų organizavo kasinėjimus. ... Visi šie daiktai buvo skandinaviškos kilmės ir rodė, kad kasinėjama gyvenvietė Šiaurės Amerikos pakrantėje priklausė vikingams…”
—-
Na ir apie naujesnius dalykus:
UK: Laikotarpis tarp 4,5 ir 4 mlrd.  metų
“Saulės sistemos penktoji planeta prieš daug daug laiko skriejo nepastovia orbita, periodiškai vis labiau ir labiau artėdama prie Jupiterio, kol įžengė į suirimo dėl kryptinės gravitacijos kritinę zoną, buvo greitai fragmentuota, ir tapo šiandieninių asteroidų susitelkimu.”  Urantijos Knyga psl. 658
2015-10-30 15:41 Alfa rašo:
Toronto universiteto (Kanada) astrofizikai priėjo išvadą, kad prieš maždaug 4 mlrd. metų įvykęs suartėjimas su Jupiteriu iš Saulės sistemos išvarė 9-ąją planetą. Ne mažiau įdomu ir tai, kad, kaip spėjama, toji planeta turėjo būti penktoji Saulės sistemos dujinė milžinė, t.y., panašaus dydžio kaip Jupiteris, Saturnas, Uranas ar Neptūnas.
Hipotezė apie kadaise Saulės sistemos kūdikystėje egzistavusią penktąją planetą-milžinę iškelta dar 2011 m. Vis dėlto, jei toji planeta egzistavo, kaip ji buvo išsviesta iš Saulės sistemos?
Ne vienerius metus mokslininkų įtarimų šešėlis krito ant Saulės sistemos milžinų – Jupiterio ir Saturno.
„Visgi visi požymiai bylotų Jupiterio naudai, - sakė Toronto universiteto Astronomijos ir astrofizikos katedros mokslininkas, tyrimo autorius Ryanas Cloutier. Jo tyrimo rezultatai publikuoti žurnale „The Astrophysical Journal“.
——
Na, plagijatoriau, surask šaltinius, nuo kurių Urantijos Knyga tai nuplagijavo. Gardneris tau tikrai nepadės…

to VaidasVDS 2017-06-23 15:54        2017-06-24 0:45

“Urantija” - ne joks Apreiškimas. o plagiatas. Tai įrodyta.
Kam rūpi, gali vienareikšmškai tuo įsitikinti.

VaidasVDS       2017-06-23 15:54

Dogmatizmas, beveik virstantis į fanatizmą, labai aiškiai atsiskleidė mano bendravime, kuris kilo šio straipsnio diskusijoje.
Viskas prasidėjo nuo to, kad vienas komentatorius mane šiek tiek išgąsdino, kad jau štai Lietuvos įstatymuose yra bėda - jau bus laisvai susidorojama su tikinčiaisiais. Teko staigiai susipažinti su tokia baisia naujiena, bet, ačiū Dievui, ta naujiena pasirodė gerokai perdėta ir persūdyta. Ir kada tą bandžiau pasakyti, pasidariau beveik tautos priešu. Mus muša ir viskas, o kažkoks sektantas tą trukdo pamatyti - kuriamas maždaug toks vaizdas.
Galų gale mesta paskutinė korta: Urantijos Knyga - plagiatas, na, o mintyje: plagiatų platintojai yra mažų mažiausiai niekšai.
Po atsakymo dėl plagiato - tyla ir tik minusiukų augimas.
Ponai, neva tikintys,
siūlau jums būti tiesiog gerais krikščionimis, o kartu ir gerais žmonėmis. Noriu labai įspėti, kad netaptumėt dogmatikais (nors gal ir per vėlus šis įspėjimas), nes aklas dogmatizmas iš tiesų temdo protą ir gali atvesti į sielos praradimą. Ši diskusija bei joje jūsų taikytos priemonės tą tikrai patvirtina. Aklas dogmatizmas Jėzaus laikais pasmerkė myriop patį Jėzų, aklas dogmatizmas tuo laiku ne visiems leido išgirsti naują evangeliją. Šiandieninis dogmatizmas neleidžia išgirsti pataisytos Jėzaus evangelijos ir apreikštų visiškai naujų dvasinių tiesų, kurių tikrai niekas ir nuo nieko nenuplagijavo. O jų yra tiek daug, kad ir šimte puslapių neišdėstysi. Iš kitos pusės beveik aklų ir užsispyrusių dogmatikų nėra daug, bet jie būna gana aktyvūs, jie daug prisideda prie religinio susiskaldymo tiek pačiuose tikėjimuose, tiek sektų sukūrime, tiek ir kovojant (kariaujant) su kitais tikėjimais ar bedieviais. Kova už dvasines vertybes neturi virsti kova su žmonėmis, nei fizine prasme, nei turėtų remtis neapykanta ir nepakantumu. Pasakysiu Jėzaus žodžiais: “tiesa niekada nenukenčia dėl to, kad yra nuoširdžiai tikrinama.” (todėl visiškai nesmerkiu to asmens, kuris įdėjo nuorodas neva apie plagiatą, jis netgi šiek tiek padėjo kitiems gauti ir kitokią informaciją)
Branginkite savo sielas, jos yra daug svarbesnės už bet kokias pažiūras ir įsitikinimus…

tolerastams       2017-06-23 11:22

Paliekant visas moralines, religines diskusijas nuosalyje, homoseksualizmas mediciniskai (remiantis statistika) yra elementariai nesveikas gyvenimo budas. Pasidomekit kodel daugumoj issivysciusiu valstybiu (net ir tose kur jiems leidziama isivaikinti) is homoseksualu nepriimamas kraujas. Taigi Tapkinas ir visa purvasklaida geriau padekotu mokytojai uz sveiko gyvenimo budo propogavima, o ne pultu visais frontais.

VaidasVDS       2017-06-22 20:44

Kažkoks 2017-06-22 18:56 šaunuolis parašė juokingą dalyką.
Paskelbė Urantijos Knygos nuoširdaus skaitytojo Metju Bloko kruopštų darbą, kurį Wikipedija panaudojo šmeižimo tikslais, pasiremdama dar ir visišku “fantastu” Gardneriu, kuris tikrai nėra draugas Urantijos Knygai.
Pati Urantijos Knyga (apreiškėjai) savo tekste skelbia:
“Todėl, rengiant šituos pateikimus apie Dievą ir jo visatos pagalbininkus, mes atrinkome šitų dokumentų pagrindui DAUGIAU NEGU VIENĄ TŪKSTANTĮ ŽMOGIŠKŲJŲ SĄVOKŲ, išreiškiančių aukščiausias ir labiausiai išvystytas planetines žinias apie dvasines vertybes ir visatos prasmes. Ten, kur šitos žmogiškosios sąvokos, surinktos iš praeities IR DABARTIES Dievą pažįstančiųjų mirtingųjų, nėra adekvačios tam, kad pavaizduotų tiesą taip, kaip mums yra nurodyta ją apreikšti, mes tikrai nedvejodami jas papildysime, šituo tikslu pasitelkdami savo aukštesnes žinias apie tikrovę ir Rojaus Dievybes ir jų transcendentinę gyvenamąją visatą.”
——
Taigi Metju Blokas nuoširdžiai tyrinėjo Apreiškimo žmogiškas žinias ir sąvokas. Ir tai labai vertingas darbas - žmogiškos žinios kartais tiesiog papildomos dvasinėmis prasmėmis… Galiu labai daug ką papildomo parašyti, bet bus paklodės.
Tuo tarpu trumpai apie Gardnerį:
“Verta perskaityti knygos dalį apie du pagrindinius Gardnerio informacijos šaltinius – Šermaną ir Harį Lusą (psl. 135-160) dėl to, kad būtų galima suprasti, į kokius brūzgynus atvedė jų „ekstrasensoriniai“ įsitikinimai. ...
Gardneris, kuris atmesdavo ir išjuokdavo informaciją, gautą iš tokių gerbiamų urantijiečių kaip daktaras Sprungeris, - aprašo, be kokių nors komentarų, Šermano „išėjimus iš kūno“ ir jo skrydžius į Jupiterį kompanijoje su vienu iš scientologų, o taip pat apie nosinaites, pačias išskrendančias iš drabužių spintos tiesiai į Hario Luso rankas. ... ). Jis pasakoja apie Luso laišką Šermanui, kuriame Lusas aukština naują Šermano knygą „Mirusieji gyvi“, vadindamas ją „šedevru“. Gardneris praneša, kad Šermanas pavadino savo pirmą susitikimą su Lusu „labiausiai įkvepiančiomis“ savo gyvenimo valandomis. Pagaliau, jis pabaigia šią dalį paskutiniu Šermano laišku daktarui Sedleriui. Šis laiškas pilnas laukinių kaltinimų ir retorinių klausimų. Gardneris iškilmingai praneša, kad „pagal turimus duomenis“ daktaras Sedleris į šį laišką neatsakė. (Iš Šermano „Dienoraščių“ matyti, kad šis laiškas nebuvo išsiųstas.)”...“Savo knygos 407 puslapyje Gardneris pasakoja, kad, kaip savo laiške Šermanui savo nuomonę išreiškia buvęs policininkas Lusas, Lenos Sedler mirtis privedė prie „kažkokių pasikeitimų“ daktaro Sedlerio asmenybėje. (Kaip informuoja Gardneris 136 puslapyje, Lusas galėjo būti daktaro Sedlerio psichiatriniu pacientu.)”
——
Aišku, keista, kad Wikipedija remiasi tik šmeižtu ir kliedesiais, bet geresnių šaltinių jie paprasčiausiai neturi…

"Urantija" - ne joks Apreiškimas. o plagiatas:       2017-06-22 18:56

In 1992, a reader of The Urantia Book, Matthew Block, self-published a paper that showed The Urantia Book utilized material from 15 other books. All of the source authors identified in Block’s paper were published in English between 1905 and 1943 by U.S. publishers and are typically scholarly or academic works that contain concepts and wording similar to what is found in The Urantia Book. Block has since claimed to have discovered over 125 source texts that were incorporated into the papers.
The use of outside source materials was studied separately by Gardner and Gooch, and they concluded that the book did plagiarize many of the sources noted by Block.
For instance, Gardner and Block note that Paper 85 appears to have been taken from the first eight chapters of Origin and Evolution of Religion by Edward Washburn Hopkins, published by Yale University Press in 1923. Each section of the paper corresponds to a chapter in the book, with several passages possibly used as direct material and further material used in Papers 86-90 and 92. (In addition to the book’s “heavy indebtedness to Hopkins,” Gardner discovered that Hopkins was a major reference in an earlier book authored by Sadler, adding to Gardner’s view that it is more likely Sadler had a hand in writing or editing The Urantia Book than that celestial beings wrote it.) Likewise, much of The Urantia Book material relating to the evolution of mankind appears to have been directly taken from Henry Fairfield Osborn, Man Rises to Parnassus: Critical Epochs in the Prehistory of Man published by Princeton University Press in 1928.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Urantia_Book

VaidasVDS       2017-06-22 16:13

Urantijos Knyga nėra aukščiau ar žemiau ko nors, tai yra eilinis 5-asis Apreiškimas.
Urantijos Knygos 4 dalis yra Tikrasis Testamentas.
Urantijos Knygos 1 ir 2 dalys - yra visiškai naujas (įskaitant tam tikras gana silpnai (iškraipytai) suvoktas anksčiau apreikštas tiesas) Apreiškimas apie tikrąją dvasinę tikrovę.
Urantijos Knygos 3 dalis - šio pasaulio (Urantijos) ir jo religijų istorija.

ruta       2017-06-22 15:13

..buvo komunistine diktatura , dabar liberalmarksistine diktatura ..

VaiduiVDS       2017-06-22 14:48

“Urantijos Knyga” aukščiau už Šventąjį Raštą ir joje daugiau tiesos, nei Biblijoje? - Tik trumpai.

VaidasVDS       2017-06-22 14:33

to 2017-06-22 13:33
gal galima be pašaipų (dėl niko pavadinimo).
Dėl atidumo.
Aš kalbėjau tik apie įstatymą ir man buvo mesta tai, ko nei įstatyme, nei temoje nebuvo. “Metikas” tokiu būdu ne tik užsidėjo sau pliusų, bet ir siekė sumenkinti mano komentarus (nemąstanti minia tam nedelsiant pritarė), nors pats nuosekliai nepriimu jokių “socialinių lyčių” sampratų. Bet mūsų priėmimas ar nepriėmimas visiškai neįtakoja pasauliečių galimybių nei bandyti tą įtraukti į kokius nors teisės aktus mūsų valstybėje arba jau būti įtraukus tai į teisės aktus kitose valstybėse.
Šioje temoje visiškai nevartojau nieko iš Urantijos Knygos tol, kol nebuvo pradėta šaipytis ir tyčiotis iš šio Apreiškimo.
Beje Urantijos Knyga skelbia: “krikščionybė – geriausia iš dvidešimtojo amžiaus religijų”, na o kažkas prikaišioja Jai sektantizmą, kuomet Ji skelbia: “Jėzaus brolystėje nėra vietos sektantiškam varžymuisi, priešiškumui tarp grupių, o taip pat ir tvirtinimams apie moralinį pranašumą ir dvasinį neklystamumą.” “Sektantiškumas yra institucinės religijos liga, o dogmatiškumas yra dvasinės prigimties pavergimas.”

"savojo aš tobulintojui” VaiduiVDS       2017-06-22 13:33

Komentare to VaidasVDS 9:41 aiškiai kalbama apie b e n d r ą padėtį (minima Europa, JAV), o ne apie “tą įstatymą” vien su jo “lytine orientacija”. Atidumo!
Antra: nebūtina perkėlinėti paklodes “iš Urantijos Knygos”, kad reikštųsi urantiškos nuostatos ir būtų puldinėjama krikščionybė ir ypač - katalikybė.
Galiausiai, rūpinkimės, kaip padėti mokytojai Loretai, o ne savo teisumu.
Ir neužkimškime (sąmoningai?) puikių komentarų paklodėmis ne į temą.

VaidasVDS       2017-06-22 11:30

to 2017-06-22 9:41
Nepaisant visų minusų, privalau atskleisti grubius manipuliacinius jūsų žaidimus, kurie su gėriu neturi nieko bendro.
Jeigu kalbame konkrečiai, tai ir kalbėkite konkrečiai, o nemanipuliuokite tuo, ko tame įstatyme nėra. O jame visiškai nieko nėra apie socialinę lytį.
Yra pasakyta tik apie lytinę orientaciją.
Apie lytinę orientaciją iš tiesų Konstitucija nepasako visiškai. Bet šis įstatymas neiškelia lytinės orientacijos, pvz. aukščiau religijos. Visada tiek lytinė orientacija, tiek religinės pažiūros šiame įstatyme eina šalia. Įstatymas draudžia diskriminuoti tiek dėl lytinės orientacijos, tiek dėl religinių pažiūrų.
Be jokios abejonės taip nesugebėjote nurodyti to įstatymo straipsnių, kurie neva patvirtina jūsų teiginius ir kurie sulaukė populiarumo.
Ir kaip kiekvienas amoralus žmogus, neturėdamas ką pasakyti, trenkiate šmeižikiškai: “kas grindžiama sektantiškomis „urantiškomis” nuostatomis, polemizuoti neverta”, nors aš visiškai nieko šiuose komentaruose nerašiau iš Urantijos Knygos. Todėl dabar esu priverstas parašyti tai, ko paneigti ir apšmeižti nesugebėsite:
“Monogamija yra laisvas nuo vergovės idealas neprilygstamoje sąjungoje tarp vieno vyro ir vienos moters šeimos sukūrimo, palikuonių auginimo, abipusės kultūros, ir savojo aš tobulinimo nuostabioje institucijoje.”
“Be šeimos tikros meilės, nė vienas vaikas negali pasiekti normalaus charakterio visiško išsivystymo. ... Iš visų visuomeninių ryšių, kurie yra numatyti charakterio ugdymui, pats efektyviausias ir idealiausias yra vyro ir moters prieraiši ir supratinga draugystė išmintingos santuokos abipusiame glėbyje.”
“Vienas vyras ir viena moteris, bendradarbiaudami, net ir už šeimos ir palikuonių ribų, daugeliu atvejų yra daug pranašesni už du vyrus ir dvi moteris.”
—-
Aš negaliu primesti pasauliečiams šių nuostatų, bet man asmeniškai jos nepaprastai svarbios, net jei dėl to aš ir būsiu pavadintas sektantu ar dar kuo nors…

to VaidasVDS       2017-06-22 9:41

Lytinė orientacija” ar „socialinė lytis” tam ir įtraukiamos, kad būtų galimas įstatyminis persekiojimas.
Pavyzdžių šiuolaikinėje Europoje ar JAV - pakanka, o konstituciškai garantuota sąžinės ir tikėjimo laisvė krikščionis gelbsti vis rečiau.
Kita tema: su tuo, kas grindžiama sektantiškomis „urantiškomis” nuostatomis, polemizuoti neverta. Taip ir pasielgsiu.

VaidasVDS       2017-06-22 8:12

to 2017-06-22 1:58
Na jeigu ką nors cituojate, tai bent pažiūrėkite, kas ten rašoma.
Pacitavau būtent įstatymą, kuriame atkartotas Konstitucijos straipsnis.
Baimės akys kartais būna per didelės.
Štai savo pirmame komentare nurodėte:
“Lygių galimybių prižiūrėtojams - “kontrolieriams” - atrištos rankos persekioti tam tikrų “lytinų orientacijų” p r a k t i k a v i m ą sunkia nuodėme įvardijančios Katalikų Bažnyčios tikinčiuosius.”
Bet aš tame įstatyme to neįžvelgiau (bent jau akivaizdžiai). Tai jei jau kažką nurodote, tai ir sugebėkite tai pagrįsti, kokiu straipsniu ar straipsnio punktu galima tą daryti, o nenurodykite, kad tą aiškinti turėtų įstatymų žinovai. Iš pradžių juk parašėte taip, lyg pats būtumėt įstatymų žinovas. O įstatymai turėtų būti aiškūs ir suprantami visiems piliečiams…

>VaiduiVDS       2017-06-22 1:58

Derrėtų pastebėti, kad kalbėta apie Lietuvos Respublikos Seimo priimtą ir Dalios Grybauskaitės pasirašytą Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 naują redakciją, bet ne apie Lietuvos Konstituciją.
Sutinku, būtent pastarąja ir reiktų remtis mokytojai Loretai (bet geriau patarti turėtų įstatymų žinovai).

VaidasVDS       2017-06-21 22:27

Anonimui 2017-06-21 16:03
Vaje, kaip gražiai parašėte.
Ir kai ką netgi įtikinote, nes mokate manipuliuoti terminais ir prasmėmis.
Tai nėra gražu ir krikščioniška.
Panašu truputį į Jotą (graikišką raidelę, kuri labai laikosi, kad nei viena raidelė...)
Krikščionybei nėra paskelbtas karas.
Krikščionybė vysta, nes nesugebėjo atsinaujinti, priimdama tikrąsias dvasines tiesas, o skęsta visokiausiose abejonėse ir yra ganėtinai susijusi su taip taip pavadintais genderiniais virusais. Tai kilo iš visiškai kvailo celibato sumąstymo ir kunigų polinkio į tam tikras genderines ligas.
Skaitykite savo nurodytą įstatymą:
“Šio įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ... tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.” (išėmiau tai, kas neesminga mokytojos atveju)
Ir kodėl tikybos mokytoja negalėtų pasinaudoti tokia įstatymo nuostata?
Šį įstatymą pažeidė ponas Tapinas ir kiti, užsipuolę mokytoją.
Ar įstatymai rašomi tik vieniems?
Kiti irgi gali pasinaudoti iš pažiūros blogais įstatymais.
Bet nesinaudoja, nes kas nors nelabai protingas to net nepastebi.
Be abejo, daug kas priklauso nuo to, kas taiko įstatymą ir kaip jį aiškina. Ankstesniame savo komentare parašėte tai, ko įstatyme nėra, bet ką kažkas gali išmąstyti. Keista, kad pirmiau išmąstėte, tamsta…

O ...       2017-06-21 21:02

O man atrodo ,kad Dievas Jau parode ponuliui Tapinui savp Pirstuka.  Tik ar jis ji pamate? Ar pajuto? Ar suprato?  P.S. -  zinau viena Tiesa ,kad tie, kurie rupinasi Dievo darbais nemastydami apie save ,anksciau ar veliau Dievas Pats jais pasirupina (apgina). Vilties ir Tikejimo.

bišopas       2017-06-21 18:04

Matot, po teisybei Bažnyčia iš valdžios kasmet gauna keletą mln eurikų paramos, ta negi kąsi maitinančiai rankelei. Tenka bučiuoti ir patylėti.
Negi vyskupai turėtų gyventi skurde? Kristui gal ir “tiko” medinis kryžius, bet kur gi jūs matėte Vyskupą su mediniu kryžuku ant kaklo? Turi būt auksinis.
Pagal rangą priklauso.

Bent       2017-06-21 16:44

Telšių vyskupija su vyskupu doc. dr. Jonu Boruta SJ. priešakyje ir tikinčiaisiais privalo viešai pasisakyti ir apginti mokinių mėgstamą ir talentingą tikybos mokytoją Loretą. Ir katalikų tikėjimą!
Antraip, tai reikš Bažnyčią konmpromituojantį prisitaikėlišką tylėjimą ir nenorą sekti Kristumi, kuris už savuosius kovojo iki galo ir pasaulietinei valdžiai nedarė jokių nuolaidų, net save paaukodamas.
Pakanka pasižiūrėti, kas puola tikybos mokytoją, ir tampa aišku, kad tai šališkas, tendencingas veikimas. Tai regint, kaip galima tikintiesiems ir jų hierarchams elgtis taip trumparegiškai prisitaikėliškai ir net mėginti pasislėpti krūmeliuose?
Tik nebūkite drungni! - Tai pats griežčiausias (o neatrodytų!) perspėjimas.

>VaiduiVDS        2017-06-21 16:03

Nesuprantate paprastų dalykų (“Urantijos” poveikis?):
krikščionio tikėjimas ir pažiūros nėra jokia n u o m o n ė, bet iš tikėjimo malonės kylantis tikras ž i n o j i ma s, kad Jėzus yra Kristus, kad Šv. Raštas yra Dievo įkvėptas ir t. t. Štai kodėl reliatyvizmo diktatūros sąlygomis profanams krikščionybė - tai fundamentalizmas, skirtingai nuo “socialines lytis” ar “lytines orientacijas” pateisinančios ir karingai diegiančios pažangietiškos genderizmo ideologijos. 
Genderių gausiai finansuojamuose socialinės inžinerijos institutuose ir jų laboratorijose kuriamos “idėjos-virusai” (tai dokumentuotas faktas), skirti žmogaus bei tautų dorinio imuniteto suardymui ir jų kritinio proto blokavimui . Pasaulėžiūriniai “virusai” (“memai”) platinami tikslingai, kad būtų trinama istorinė atmintis ir bendratautiečiai virstų benamiais klajokliais (nomadais), migruojančiais paskui kapitalą.
Todėl reliatyvizmo diktatūros sąlygomis Telšių gimnazijos tikybos mokytojai Loretai Raudytei vargiai verta remtis Lygių galimybių ar panašiais įstatymais, įteisinančiais “lytines orientacijas”, kurių praktikavimą daugelis krikščionių įpareigoti traktuoti kaip sunkią nuodėmę.
Krikščionybei paskelbtas karas. Mes privalome priimti šį iššūkį ir kovoti.
Tuo labiau, kad tikėdami žinome, jog mūsų priešas yra mirtinai sužeistas - mirtis jau nugalėta Jėzaus Kristaus mirtimi ir Jo Prisikėlimu.

Agnė       2017-06-21 14:47

Iš telšiškių girdėjau, kad puiki mokytoja, stiprybės linkiu ir jai ir jos šeimai

VaidasVDS       2017-06-21 10:14

Dėl Nuo 2017 m. sausio 1 d. 2017-06-20 20:00 komentaro
Ne visai taip.
Pažiūrų skleidimas, nuomonės turėjimas dar nėra diskriminacija.
Manau, kad atvirkščiai, remiantis šiuo įstatymu, galima būtų ginti straipsnyje paminėtą mokytoją, nes ji buvo akivaizdžiai diskriminuojama dėl jos religinių pažiūrų ir tikėjimo.
Daugelis žmonių negali tapti Briuselio ponais, užimti tam tikras pareigas tik dėl savo išimtinai heteroseksualių pažiūrų, ypač kilusių iš įvairių tikėjimų. Tokios diskriminacijos šie ponai ir juos aptarnaujantys klapčiukai linkę nepastebėti.

Kas yra lyberis?       2017-06-21 9:18

Tai BOLŠEVIKAS su kailiu į vidaus pusę(invaginacija).

Paulikas Morozovas       2017-06-21 9:16

Šalin rankas nuo homosexsualų.

Klausimas       2017-06-21 9:14

Ar Roookas sirgo AIDS?

Labai griežtas, rūstus perspėjimas:       2017-06-20 22:33

“[...] Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moteriškės prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyriškiai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsidegė geiduliais vienas kitam, ištvirkavo vyrai su vyrais,
ir jiems būdavo jais pačiais už iškrypimą vertai atmonijama.
[...] Nors žino Dievo sprendimą, jog visa tai darantys verti mirties,
jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius.” (Rom 1, 26-27; 32)

vel suklestejo Gyvuliu Ukis       2017-06-20 20:29

tik daug arsiau negu sovietmetyje. Ten buvo svetimos kiaules, o cia jau savos, daug arsesnes.

Nuo 2017 m. sausio 1 d.        2017-06-20 20:00

įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo priimtas ir Dalios Grybauskaitės pasirašytas Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 nauja redakcija,
kurioje operuojama visiškai ideologizuota (!), pro-marksistine, neseniai komunistinį totalitarinį režimą nusimetusiai tautai primesta “lytinės orientacijos” sąvoka
ir draudimu tokią orientaciją “diskriminuoti”.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0dfc3020ac9311e6b844f0f29024f5ac
Lygių galimybių prižiūrėtojams - “kontrolieriams” - atrištos rankos persekioti tam tikrų “lytinų orientacijų” p r a k t i k a v i m ą sunkia nuodėme įvardijančios Katalikų Bažnyčios tikinčiuosius. Nors toks persekiojimas prieštarauja Lietuvos Konstitucijos garantuotai sąžinės ir tikėjimo praktikavimo laisvei.
G. Soroso neįtikėtinai dosniai finansiškai remiama sunkioms nuodėmėms “atviros visuomenės” ideologija, ištvirkavimo priešpastatymas skaistumo dorybei yra atvirai antikristinės, vadinasi, ir antieuropinės programos sandai. O mes juk už Europą!
Ideologijos, tuo labiau tokios agresvios ir destruktyvios kaip genderizmas, nėra požiūriai, su kuriais galima polemika - su tokiais ideologiniais re-formatoriais privalu bekompromisiškai kovoti. Antraip naivių “polemistų” lauks perauklėjimo stovyklos ir XXI a. “gulagai”.

Arvydas       2017-06-20 16:17

“Neįmanoma pabėgti nuo įspūdžio, kad vėl sugrįžome į tą pačią autoritarinę valstybę, iš kurios manėme seniai išėję”.
” ...manėme seniai išėję” yra raktiniai, esminiai žodžiai. Manau, kad mes niekur neišėjome. Išeisime, žinoma. Į kapines.

MWV       2017-06-20 15:26

Geras tekstas…. Ačiū...

Pikc       2017-06-20 15:25

Pasikartosiu: ne “bėdavotis” reikia, o kovoti - puolimas yra geriausia gynyba. Pavyzdžiui, kaip ir visi ad hoc sukurpti teisės aktai “žymusis” BK170 yra kiauras per visus galus - ir gali būti panaudotas prieš pačius tolerastinius chunveibinus:
“2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl [...] TIKĖJIMO, ĮSITIKINIMŲ ar PAŽIŪRŲ, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.” Et voilà. Tolerastai patys jums davė ginklą - tai ir skelkite juo jiems į tapruragį.
Kaip ir jų “dvasios broliai” bolševikai, homunistinės ideologijos apologetai patys nenurims, į protą neateis, argumentų girdėti nepradės - jie ir toliau isteriškai rėkaus ir praplautsmegenių homsomolo aktyvistų gaujomis pjudys visus “nepolitkorektiškai” mąstančius žmones, reikalaudami linčo teismo. Nebent jie BIJOS tą daryti. Juk šita fauna yra drąsūs dėl dviejų priežasčių. Pirma, niekas jiems rimtai nesipriešina - gi gaujos puolimo (“mobingo”) atveju aukos arba puola muštis į krūtinę ir atgailauti, arba bando įrodinėti, kad jie ne kupranugariai. Antra, jie veikia būtent gaujomis, kaip šakalai: žiū, koks Tapinas kiaukteli ką nors - ir sujunda zombių minios. Kuo tai skiriasi nuo gatvės urlaganų, kurie drąsūs gaujomis? Ir, kaip ir tų urlaganų atveju, padėtis iškart pasikeistų, jeigu ta fauna ASMENIŠKAI pajustų grėsmę savo kailiui ir tektų jau patiems gintis. Užtektų vienam-kitam homjaunimo aktyvistui asmeniškai nukentėti - ir kitų lojimas iškart pritiltų. Nepamirškite - gi jie yra aršūs individualistai, jiems į viską nusispjauti, išskyrus save, savo “Brangiausiąją beigi Unikaliąją Didenybę” - užtat ir sakau, kad realios asmeninės atsakomybės grėsmė būtų puikus demotyvatorius. wink

Clerkenwell       2017-06-20 14:51

Kulturinio marksizmo (skatinamo ES ir Lietuvos valdziagyviu) tikslas yra sugriauti seima, moralines vertybes ir tauta. Tai labai agresyvi ideologija su kuria reikia kovoti. Sviesesni pilieciai privalo jungtis i grupes ir iseiti i demonstarcijas. Reikia duoti musu mankurtam valdziagyviam suprasti, kad sita ideologija yra mums nepriimtina. Valdzia turi bijoti zmoniu. Kitu atveju turesime diktatura.

Tam Nesu 6.53       2017-06-20 14:14

Sakai prie ” musu vaiku”. O kur pas gejus tie “musu vaikai”?. Kodel butent jie turi teise nurodineti kaip turi buti auklejami mano vaikai? Pvz. As leidau savo vaikams lankyti tikejimo pamokas, o ir jie to norejo ir esu labai patenkinta, kaip mama, kad mano vaikams butu aiskinama viskas, kad mano vaikai zinotu, kas yra kas, nes gyvenimas iskrecia labai daug pokstu, o tuo labiau, kad jie sugebetu apsisaugoti nuo iskrypelisku dedziu ir nenoriu, kad 13-15 meciai mano vaikai pradetu klausytis PASAKU apie princus ir princus.

albina       2017-06-20 13:43

Ši istorija atskleidė visu gražumu mūsų žurnalistų menkystę,o jaunos panelės tariamas principingumas ir tai,kad jai autoritetas yra Delfio portalas,parodo,kad mes vis dar tarybinėje Lietuvoje:Dievo nereikia,nes niekas Jo nematė,nėra nei berniukų,nei mergaičių,yra kažkokie socialiniai vienetai.Nesiplečiant į visas kitas beprotybes,mes ritamės į realią bedugnę.Juk kai taifūnas ar ugnis šluoja viską pakeliui,apie kokias vertybes galvoja tie nelaimėliai?Jie VISI,kurie išlieka gyvi,dėkoja Dievui.Dievas be galo kantrus,Jis leidžia mums daryti sprendimus,bet už viską tenka mokėti,jei ne pačiam,tai palikuonims.

Family Watch International       2017-06-20 13:06
To > nesu 9:55       2017-06-20 12:50

Nenukrypkite nuo temos. Tas faktas, kad esate apsiskaitęs (-iusi) katalikas, dar nereiškia, kad bes kas gali dirbti mokykloje.

Pavarges       2017-06-20 11:44

Susidaro toks įspūdis, jog gyvename gaujų siautėjimo laikais. Žurnalistai, susimetę į gaują per prievartą grūda vieną nuomonę, teisės “korifėjai”, susimetę  į gaują priima protu nesuvokiamus sprendimus, partijos atstovauja ne Tautą o panašėja į gaujas, dirbančias tik sau ir tiems patiems užsakovams. Sunkūs laikai. Be Teisingumo.

bios       2017-06-20 11:35

Baikit baikas, niekas niekam ant jokių kojų neužmynė. Kur jūs matėt šliužus ir kirmėles su kojomis?

Skaitytoja       2017-06-20 11:02

Šiuo atveju labai aiškiai pamatėme, kokio lygio yra tie vadinami žurnalistai bei kiti save labai reikšmingais laikantys veikėjai -  tai padugnės, lojantys pagal komandą, neturintys jokių moralės normų, arba visiškai primityvūs padarai, net nesugebantys pagalvoti apie savo gyvenimo prasmę. Tai tikri tarybinės ideologijos produktai, aršiai lojantys ant Putino, bet elgiasi dar baisiau negu jis. Jeigu jiems gerai mokės, tai savo “pažiūras” jie pakeis po tris kartus per dieną.

To > nesu       2017-06-20 9:55

teigiate: Dekalogas yra amžinas. Iš kur žinot, iš tikybos pamokų? Ar jose reikėjo atsakinėti į klausimus. Na, pavyzdžiui: 
- Kas diktavo DEKALOGO tekstą? (atsakymas: Dievas).
- Kas užrašinėjo? (Pranašas Mozė).
- Kas pakeitė Dievo padiktuotą DEKALOGO tekstą? (8 pagonių romėnų žyniai, kuriuos
  Ciesorius Konstantinas paskyrė pirmaisiais Romos katalikų Bažnyčios vyskupais).
- Ką tie žyniai - vyskupai DEKALOGE pakeitė? (Jie išbraukė “2” Dievo įsakymą, o “10” 
  padalino į dvi dalis. Įsakymų skaičius liko tas pats “10”).

manau       2017-06-20 9:06

Tikybos mokyklose neturėtų būti iš viso. Tikyba - ne mokslas.

Stai       2017-06-20 8:02

ir pamateme kas yra kas. Nepamirskime ju ,kada plokstele pasikeis,jie prades giedoti kitap.

Nesu to >Nesu       2017-06-20 8:02

mano nuomonė čia nesvarbi, o kaip turi būti - pasakyti nesunku. Vaikai turi įgyti žinių, išmokti gerbti kitus ir kritiškai mąstyti. Pasakos, kad tam tikros lytinės orientacijos žmonės yra kanibalai - tai tokio pačio lygio kliedesiai, kaip ir iš mano klausytų tikybos pamokų prieš 20 metų, kuriose kunigėlis užsidegęs pasakojo, kad roko muzika - šėtono išmislas. O “klysti,tikėti,ieškoti ir rasti” pedagogai turėtų asmeniniame gyvenime, o ne mūsų vaikų galvose. Minite Aukščiausiojo nuomonę - kuo čia dėta straipsnyje minima pedagogė? Tos pamokos turinys su Aukščiausiuoju turi tiek pat bendro, kiek džihadistai - su Koranu.

Apuokiukas       2017-06-20 7:20

Matyt ne veltui dar 2015 m. vasario mėn. Vilniuje buvo prikabinėta plakatų: ,,Kiekvienas žmogus turi teisę į minties laisvę”. Žodžio laisvės - nebelieka.

>Nesu       2017-06-20 7:05

Su visa pagarba jūsų nuomonei,vis dėlto,iš kur jūs žinote ,kaip turi būti?Galų gale ,jūs atimate teisę klysti,tikėti,ieškoti ir rasti.Matėm tų valymų...ir aplamai,jei kas visiems turėtų rūpėti,tai Aukįščiausiojo nuomonė,o ne žmonių nuomonė.Nes tų kodeksų,taisyklių,nutarimų bus daug,nelygu,koks vėjas pučia,o štai viena-Dekalogas- yra amžinas.

Belieka palinkėti stiprybės,bet       2017-06-20 7:01

puolimas tikrai turi psichopatijos bruožų.Ištvirkęs gyvenimas sulaužo sąmonę.

Nesu       2017-06-20 6:53

gėjų santuokų šalininkas, bet tai ką kalbėjo ta mokytoja, yra nesąmonė. Ir man asmeniškai svarbu ne tiek tai, ką ji kalbėjo, o tai, kad fanatikai, atsitiktinai patekę į mokyklas (ar ji bent turi pedagogo išsilavinimą?), turi priėjimą prie mūsų vaikų. Daug diskutuojama apie atlyginimus, mokymo kokybę, Suomijuos modelį ir nuolatines reformas, privedančias vaikus prie psichozių. O jie, neplėšti dirvonai, pasirodo po nosim - išvalyti pedagogų gretas nuo profanų.

tikras katalikas - tai auka       2017-06-20 5:16

jeigu tavęs nepersekioja, tavęs nešmeižia, tavęs nenori nužudyti ar kitaip likviduoti - tu nesi tikras katalikas.
——
tikras katalikas, skleisdamas Kristaus šviesą ir tiesą turi žinoti, kas jo neišvengiamai laukia
——-
labai skaudu, bet tokia Lietuvos, dar okupuotos ateistų-komunistų, realybė.

Rekomenduojame

Dominykas Vanhara. Kremliaus diplomatinės pergalės

Italijos rinkimai – žemės drebėjimas ES?

Karas Ukrainoje. Du šimtai vienuoliktoji (rugsėjo 22 diena)

Danija nutraukia asmenų, jaunesnių nei 50 metų, skiepijimą nuo kovido infekcijos

Marius Parčiauskas. Kaip išliksim, jeigu tėvystę siesim tik su skurdu ir depresija?

Linas Karpavičius. Kaip vyksta manipuliavimas žmonėmis?

Marius Parčiauskas. Rusijai atnaujinti puolimą nėra jokių šansų

Flandrijos vyskupai oficialiai parėmė ir pasiūlė tos pačios lyties porų laiminimo ceremoniją

Audrius Globys, dr. Darius Alekna. Ką valdžiai sako apklausos?

Karas Ukrainoje. Du šimtai dešimtoji (rugsėjo 21 diena)

„Demografija yra mūsų pusėje“ – švedų repo atlikėjas sako juodaodžiams ir rudaodžiams, kad jie laimės prieš dešiniuosius

Ramūnas Aušrotas. Vaiko institucinės globos pertvarka Lietuvoje patiria fiasko?

Ką Europai reiškia dešiniųjų pergalė Švedijoje?

Likimo valiai paliktos lietuviškos mokyklos Lenkijoje: vadovėliai lenkų kalba, finansavimo trūkumas ir kova dėl išlikimo

Tos pačios lyties asmenų civilinė sąjunga bus lygi šeimos teisiniams santykiams – teisininkai

Civilinė sąjunga ruošiama už akių

Vengrija rizikuoja netekti 7,5 milijardų eurų ES lėšų

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.