Geroji Naujiena

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jėzaus mokinystė – XXVIV eilinis sekmadienis

Tiesos.lt redakcija   2021 m. spalio 16 d. 20:49

11     

    

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jėzaus mokinystė – XXVIV eilinis sekmadienis

Pradėjęs skelbti gerąją naujieną, Jėzus pakvietė dvylika vyrų tapti jo mokiniais – pagelbėti skelbiant karalystės Evangeliją, o po jo mirties ir prisikėlimo – tęsiant pradėtą misiją. Pakviesti mokiniai matė Jėzaus daromus stebuklus, kaip jų Mokytojui paklūsta gamtos jėgos ir demonai, ir vylėsi, kad jis, tikriausiai, taps tautos vadu ir išgelbės Izraelį iš romėnų jungo. Slapta ne vienas iš mokinių pasvajodavo, kokią vietą jie užims, kai Jėzus atkurs Izraelio karalystę.

Kartą kelyje Jėzus pastebėjo mokinius, karštai dėl kažko besiginčijančius, ir paklausė, apie ką jie tarpusavyje kalbėjo. Mokiniai susigėdę tylėjo, nes jie ginčijosi, kuris iš jų yra svarbiausias. Tuomet Jėzus tarė: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!“ (Mk 9, 35).

Keliaujant į Jeruzalę Jėzus kalbėjo: „Jeruzalėje Žmogaus Sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir Rašto aiškintojams; jie pasmerks jį mirti ir atiduos pagonims, o tie išjuoks jį, apspjaudys, nuplaks ir nužudys, bet po trijų dienų jis prisikels“ (Mk 10, 33–34).

Aiškiau pasakyti tiesiog nebuvo galima, bet Jėzaus mokiniai elgėsi, tarsi būtų neišgirdę Mokytojo žodžių. Du iš jų – Jokūbas ir Jonas – priėjo prie Jėzaus ir paprašė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje!“ (Mk 10, 37). Jie norėjo būti pirmieji ir svarbiausi. Tačiau šito norėjo ir likusieji Jėzaus mokiniai, todėl išgirdę, ko prašė Jokūbas ir Jonas, labai ant jų supyko (plg. Mk 10, 41).

Mokinių prašymas būti Mokytojo šlovės centre buvo proga Jėzui paaiškinti, kad Dievo karalystėje nebus vietos tuščiai garbei ir pirmavimui, nes esminiai jos elementai bus meilė ir nuolankus tarnavimas: „Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas“ (Mk 10, 43–44). Jėzus kvietė mokinius: „Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą“ (Mt 11, 29).

Dievo karalystėje labiausiai bus vertinamas romumas ir nuolanki tarnystė. Jėzus šito ne tik mokė, bet ir paliko neįkainojamą pavyzdį, apie kurį apaštalas Paulius taip rašė: „Jėzus Kristus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą; jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 6–9).


Tačiau Jėzaus mokiniai tik pamažu perpras Dievo karalystės pamatinius dėsnius. Pirma reikės pamatyti Jėzaus pažeminimą, kančią bei mirtį ir Sekminėse gauti Šventosios Dvasios dovanas.

Prašykime Šventosios Dvasios malonės, kad aiškiai suvoktume, jog romumas ir nuolankumas yra ne kažkoks lepšiškumas, bet Jėzaus mokinio brandumo ir tvirtumo ženklas. Jėzaus mokinys visuomet turi remtis ne savo išmintimi ir jėga, bet savo gyvenimo kelią visiškai patikėti Viešpačiui.

Pažangą dvasiniame gyvenime galime daryti tik tuomet, kai aiškiai suvokiame, ko labiausiai mums reikia.

Per krikštą mes visi esame pašaukti būti Jėzaus mokiniais ir dangaus Tėvo sūnumis bei dukromis. Mūsų mokinystė primygtinai reikalauja įsisavinti pagrindinius Jėzaus mokinio bruožus – romumą ir nuolankumą, bet tai nelengva. Mes dažnai būname labai panašūs į anuos Jėzaus mokinius – vis veržiamės į priekį ir norime būti labai svarbūs. Net darydami gerus darbus, nepajėgiame išlaikyti romumo; sutikę mažiausias kliūtis, pykstame ir kaltiname, koks sugedęs pasaulis, niekas nenori mūsų klausyti ir keistis į gera. Dar sunkiau pripažinti, kai klystame ir nusidedame.

Pažangą dvasiniame gyvenime galime daryti tik tuomet, kai aiškiai suvokiame, ko labiausiai mums reikia. Todėl dažnai turime save klausti: ar mokausi iš Jėzaus romumo savo darbuose bei siekiuose? Ar nepasiduodu tuščiai puikybei, siekdamas ne tiek pasitarnauti Dievo karalystės augimui, kiek iškelti ant pjedestalo savo asmenį: žiūrėkite, koks esu šaunuolis!

Maldoje dažnai išsakykime kaip svarbiausią prašymą: Jėzau, romus ir nuolankios širdies, padaryk mano širdį panašią į savo širdį.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

T0mas J.       2021-10-17 1:06

Gerasis Jėzau, išlaisvink mus nuo Šimonytės vyriausybės.
Ačiū.

Geroji Naujiena        2021-10-16 23:48

Jėzus tarė:
„Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!“ (Mk 9, 35)
Dievo karalystėje nebus vietos tuščiai garbei ir pirmavimui, nes esminiai jos elementai bus meilė ir nuolankus tarnavimas:
„Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas“ (Mk 10, 43–44)

Šventasis Arkangele Mykolai        2021-10-16 23:41

Šventasis Arkangele Mykolai,
gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų.
Nuolankiai meldžiame,
kad Dievas jį sutramdytų,
o tu,
dangaus galybių Kunigaikšti,
šėtoną ir visas piktąsias dvasias,
kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas,
Dievo galybe nugramzdink į pragarą.
Amen. 

 

 

 

ah.1       2021-10-16 23:33

Jėzus pralaimėjo galutinai prieš mamonistus

ŠVČ. MERGELĘ MARIJĄ, KURI IŠSPRENDŽIA SUNKUMUS        2021-10-16 23:26

Jėzaus Motina ir mūsų Motina, Marija, Švenčiausioji Dievo Motina, tu žinai, kad mūsų gyvenimas pilnas didelių ir mažų sunkumų. Jaučiamės prislėgti, sugniuždyti, užguiti ir bejėgiai išspręsti savo sunkumus. Atsiduodame tau, Taikos ir Gailestingumo Karalienei.

Kreipiamės į Dievą Tėvą per Jėzų Kristų ir Šventąją Dvasią kartu su visais angelais ir šventaisiais.

Marija su dvylikos žvaigždžių vainiku, tu savo švenčiausiomis pėdomis traiškai gyvatės galvą ir neleidi mums pasiduoti blogio pagundoms. Šlovingoji moterie, mėnulis ir vėjas paklūsta tavo valiai: išlaisvink mus nuo bet kokios vergijos, sumišimo ir netikrumo. Suteik mums savo malonę ir šviesą, kad maty­tume tamsoje, kuri mus supa, ir eitume teisingu keliu. Kilnioji Motina, maloningai prašome išklausyti mūsų pagalbos šauksmo.

Nuolankiai meldžiame:

išlaisvink mūsų kūnus nuo sutrikimų ir nepagydomų ligų: Marija, išklausyk mus!
Išlaisvink mus nuo viduje esančių dvasinių konfliktų, nerimo ir baimės, nesugebėjimo priimti save ir supančią realybę: Marija, išklausyk mus!
Išspręsk sunkumus bendraujant su artimaisiais, su polinkiu teisti, niekinti ir kritikuoti, pasiduoti paviršutiniškumui, su perdėtu pasitikėjimu savimi, netolerancija ir įžeidumu: Marija, išklausyk mus!
Išlaisvink mus nuo šėtoniškų pinklių: Marija, išklausyk mus!
Išspręsk sunkumus mūsų šeimose ir santykiuose su vaikais: Marija, išklausyk mus!
Išspręsk mūsų profesinius sunkumus, nesugebėjimą rasti garbingą darbą ar palengvink sekinančio darbo jungą: Marija, išklausyk mus!
Išspręsk bėdas, susijusias su mūsų parapijos bendruomene ir Bažnyčia, kuri yra vieninga, šventa, katalikiška ir apaštališka: Marija, išklausyk mus!
Išspręsk sunkumus tarp įvairių krikščioniškų Bažnyčių ir religinių konfesijų ir išmokyk mus vieningai gerbti skirtumus: Marija, išklausyk mus!
Išsklaidyk vargus, susijusius su mūsų valstybės socia­liniu ir politiniu gyvenimu: Marija, išklausyk mus!
Išlaisvink mūsų širdis nuo bet kokių sunkumų, kad pajėgtume kilniai mylėti: Marija, išklausyk mus!

Marija, kuri išsprendi sunkumus, melski už mus savo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen!

https://www.egzorcistas.lt/maldavimai-kurie-gali-buti-privaciai-tikinciuju-naudojami-kovojant-su-tamsos-galybemis/ 


             

 

IŠLAISVINK MANE NUO BLOGIO        2021-10-16 23:21

Viešpatie Jėzau, jei blogis įsiskverbė į mano sielą, kūną ir kenkia mano darbui bei šeimai, tai Tu savo jėga, gailestingumu ir valia įsakyk, kad nuo šios akimirkos atgaučiau malonę, sveikatą ir tobulą vienybę su Švenčiausios Trejybės valia.
Jėzau, meldžiu to Tavęs dėl Tavo nuopelnų, dėl Tavo brangiojo kraujo, išlieto ant kryžiaus, dėl Mergelės Marijos skausmo, užtariant šventajam patriarchui Juozapui, Švenčiausiosios Trejybės šlovei.
Amen. 

IŠLAISVINIMO MALDA        2021-10-16 23:19

O Viešpatie, Tu esi didis, esi Dievas, esi Tėvas, meldžiame Tave, Arkangelams Mykolui, Rapolui ir Gabrieliui padedant ir užtariant, kad mūsų broliai ir seserys būtų išvaduoti nuo juos pavergusio piktojo. O visi šventieji, ateikite mums į pagalbą!

Nuo baimės, liūdesio ir apsėdimų, meldžiame Tave, išgelbėk mus, Viešpatie.
Nuo neapykantos, paleistuvystės ir pavydo, meldžiame Tave, išgelbėk mus, Viešpatie.
Nuo pavydo, pykčio ir mirties minčių, meldžiame Tave, išgelbėk mus, Viešpatie.
Nuo savižudybės ir aborto pagundos, meldžiame Tave, išgelbėk mus, Viešpatie.
Nuo visų blogų seksualumo formų, meldžiame Tave, išgelbėk mus, Viešpatie.
Nuo šeimos iširimo ir netikusių draugysčių, meldžiame Tave, išgelbėk mus, Viešpatie.
Nuo visokių kerų, burtų, raganavimų ir okultinio blogio, meldžiame Tave, išgelbėk mus, Viešpatie.

Melskimės

O Viešpatie, Tu esi pasakęs: „Aš palieku jums ra­mybę, duodu jums savo ramybę“, Mergelei Marijai užtariant, suteik išlaisvinimą nuo bet kokio prakeikimo ir leisk visada džiaugtis Tavo ramybe. Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen. 

MALDA        2021-10-16 23:01

Jėzau,
romus ir nuolankios širdies,
padaryk mano širdį panašią į savo širdį.
Amen.

 

Pažangą dvasiniame gyvenime        2021-10-16 23:00

įsisavinti pagrindinius Jėzaus mokinio bruožus – romumą ir nuolankumą, bet tai nelengva.
Net darydami gerus darbus, nepajėgiame išlaikyti romumo;
sutikę mažiausias kliūtis, pykstame ir kaltiname, koks sugedęs pasaulis, niekas nenori mūsų klausyti ir keistis į gera.
Dar sunkiau pripažinti, kai klystame ir nusidedame.

 

svarbiausią prašymą!        2021-10-16 22:29

Maldoje dažnai išsakykime kaip svarbiausią prašymą:

Jėzau, romus ir nuolankios širdies, padaryk mano širdį panašią į savo širdį.

Dievo karalystės pamatinius dėsnius        2021-10-16 22:26

Prašykime Šventosios Dvasios malonės, kad aiškiai suvoktume, jog romumas ir nuolankumas yra ne kažkoks lepšiškumas, bet Jėzaus mokinio brandumo ir tvirtumo ženklas.
Jėzaus mokinys visuomet turi remtis ne savo išmintimi ir jėga, bet savo gyvenimo kelią visiškai patikėti Viešpačiui.

Pažangą dvasiniame gyvenime galime daryti tik tuomet, kai aiškiai suvokiame, ko labiausiai mums reikia. 

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.