Andrejus Piontkovskis: Tokios šlykščios, begėdiškos propagandos nebuvo ir Sovietų Sąjungoje

Tiesos.lt redakcija   2015 m. sausio 19 d. 23:13

24     

    

Andrejus Piontkovskis: Tokios šlykščios, begėdiškos propagandos nebuvo ir Sovietų Sąjungoje

ukrinform.ua

Tiesos.lt kviečia susipažinti su rusų politologo ir publicisto, Rusijos Mokslų Akademijos sisteminės analizės instituto mokslinio bendradarbio Andrejaus Piontkovskio pranešimu, perskaitytu apvaliojo stalo konferencijoje „Kaip sustabdyti Putino agresiją Ukrainoje“, kurioje dalyvavo Rusijos intelektualai, protesto judėjimų atstovai, žmogaus teisių gynėjai.

„Rusų pasaulio“ ideologija gyvavo vos kelis mėnesius

Karą su Ukraina Putinas pradėjo dar 2012-ųjų vasarą, visais būdais grasindamas Janukovyčiui ir jį papirkinėdamas bei priversdamas jį atsisakyti Asociacijos su Europa. Europinio Ukrainos kelio galima sėkmė Putinui būtų tolygi didžiulėms pamatinėms grėsmėms. Nes Rusijos visuomenei toks pavyzdys būtų pernelyg užkrečiamas.

Savo agresyvios „Krymo kalbos“ metu Putinas paviešino išplėtotą vadinamojo „rusų pasaulio“ ideologiją. Ši kalba buvo tiesiog nusirašyta nuo Hitlerio pasisakymų, joje atpažįstamos visos 1930-ųjų metų vokiečių išorės politikos koncepcijos – „suskaldyta nacija“, „prarastų rusų žemių suvienijimas“, „nacionališdavikai“, „rusų pasaulis“. Šią ideologiją jis siekė panaudoti tam, kad pateisintų savo valdymą iki gyvos galvos. Didelis, autoritarinis, ilgalaikis projektas negali remtis vien prievarta, todėl dar prireikia tam tikros pozityvios ideologijos, kuriai pritartų gyventojų dauguma. Ir tokia ideologija susilaukė trumpalaikės sėkmės: kelis mėnesius – balandį, gegužę – sklandė idėja, jog ne tik „Krymas mūsų“, bet ir bunda „rusų pasaulis“. Anuomet tą pasaulį Putinas pavadino „Novorossija“, o vėliau jo propagandininkai kalbėjo ir apie Šiaurės Kazachstaną, ir apie Estiją bei Latviją, kur gyvena rusakalbiai.

Tačiau paaiškėjo, jog ši ideologija – neilgalaikis produktas. Ir šiandien Rusijos visuomenėje karinės priešpriešos su Ukraina idėja absoliučiai nepopuliari. Tad Putinas įvarė save į kampą, iš kurio surasti išeitį labai sunku. Balandžio mėnesį Ženevos konferencijoje Vakarai jam siūlė savotišką Miuncheno suokalbį. Beje, tą dokumentą pasirašė ir ukrainiečių užsienio reikalų ministras, ir jame nebuvo nė žodžio apie Krymą. Girdi, Krymą tu prarijai, tad atsitokėk ir niekur daugiau nelįsk.

Bet anuomet Putiną buvo apėmusi euforija. Galbūt dabar jis dėl to apgailestauja. Šiandien jam labai sunku šią situaciją išspręsti nieko neprarandant. Be to, net sąlyginai saikingos sankcijos, jeigu jos bus tęsiamos dar mažiausiai pusmetį, ir tokiais pat tempais prastės ekonomikos situacija, bus rimtų problemų. Ir aš nematau, jog jis turėtų tokią ideologinę, karinę ir ekonominę dienotvarkę, kuri užtikrintų ilgalaikį jo buvimą valdžioje.

Tačiau net ir suvokdamas, jog negali imtis plataus masto karinio įsikišimo, Putinas nuo Ukrainos niekada nenulips. Jis ir toliau – iki pat paskutinės savo valdžios dienos –sieks sunaikinti Ukrainą. Tiesiog kai kurios galimybės šiuo metu jam atkirstos (turiu omeny plataus masto karinį įsiveržimą), vadinasi, jis bandys tai daryti kitomis priemonėmis.

Beje, dėl šio termino, kuris taip pamėgtas Maskvoje, – „hibridinis karas“. Nesuprantu, kuo šis terminas yra naujas. Visa tai, ką darė strelkovai, borodajai, motorolos ir kiti, – tai paties tikriausio tarptautinio terorizmo pasireiškimas. Ir nesuprantu, kodėl visa tai kvalifikuojama, tarsi tai būtų koks naujas žodis karo teorijoje – „hibridinis karas“? Tokiu terorizmu Putinas kol kas daugiausia užsiima Ukrainoje. Jeigu prireiks, jo ranka nesudrebės to paties imtis ir Rusijos teritorijoje.

Branduoliniu vėzdu kuriamos bendros erdvės idėja patyrė fiasko

Rusijos opozicija priešinasi tam neįtikėtinam informaciniam spaudimui šalies visuomenei, kurį žiniasklaidos ir televizijos priemonėmis vykdo putiniškoji propagandos mašina. Aš atsimenu sovietinius laikus – ten niekada nebuvo tokios šlykščios, begėdiškos propagandos! Ir man regis, šiuo požiūriu mums išties pavyksta kai ką „pasiekti“.

Pirmiausia pasakysiu, jog netikiu pateikiamais skaičiais apie Putino ir jo politikos Ukrainoje palaikymą 84-iais procentais gyventojų.

Panašių apklausų sociologinė vertė totalitarinėse ir autoritarinėse visuomenėse lygi nuliui. Štai žmogus sėdi savo bute, jam skambina nepažįstamas balsas ir klausia: „Jūs Putiną palaikote ar nepalaikote?“ Visa jo šimtametė genetinė patirtis kužda, jog geriau ir saugiau atsakyti: „Taip, aš palaikau“. Ir reitingas sieks net ne 84, o visus 94 proc. – svarbiausia, kad kartu su žmona jo nesušaudytų patvoryje, lyg kokius šunis.

Labiau parodomasis yra kitas visuomenės nuomonės indikatorius. Jis randasi iš praktinės mūsų opozicijos veiklos Maskvoje. Kaip žinome, Rusijoje viskas sprendžiama sostinėje. Mes surengėme du Taikos žygius: vieną – kovo mėnesį, kitą – rugsėjį. Mano manymu, labai jie buvo sėkmingi. Kovą dalyvavo apie 50 tūkstančių žmonių, o rugsėjį – iki 100 tūkstančių. Palyginimui: prochanovai, duginai, prilepinai organizuoja kažkokius žygius luhandonijos, arba, kaip anksčiau vadindavo, „Novorossijos“ palaikymui. Daugiau penkių tūkstančių žmonių į šias akcijas niekada neateidavo!

Ir visa tai nepaisant galingo informacinio žiniasklaidos palaikymo. Nepriklausomai nuo visuomenės nuomonės apklausų rezultatų, kuriais absoliučiai negalima tikėti, politinius sprendimus visada priima gyventojų mažuma. Tad štai Maskvoje yra aktyvi, prieš karą ir Putiną pasisakanti mažuma. Ji reguliariai į gatves išveda 50 tūkst. žmonių. Kita vertus, yra aktyvi Putiną ir karą Ukrainoje palaikanti mažuma. Ši mažuma gali pakviesti 5–6 tūkst. žmonių. Taigi, mūsų aktyvioji mažuma – gausesnė.

Tokia situacija Maskvoje. Nežinau, kaip yra provincijoje. Ten visuomenės nuomonei žymiai stipresnę įtaką turi vis gausesnė informacija apie iš Ukrainos atvykstantį „200-ąjį krovinį“, ir šiuo požiūriu milžinišką reikšmę įgauna Jelenos Vasiljevos organizacijos vaidmuo (Jelena Vasiljeva – žmogaus teisių gynėja, bendruomenės „200-asis krovinys: iš Ukrainos į Rusiją“ organizatorė – ukrinform.ua past.). Ir į tai Putinas yra priverstas atsižvelgti.

Yra ir kitas aspektas. Nepaisant to, kad Rusijos armija žymiai viršija Ukrainos armijos galią, nepaisant to, kad Kremlius baugino Ukrainą ir Baltijos valstybes branduoliniu ginklu, NATO aljansas labai operatyviai dislokavo savo padalinius Lenkijoje ir Baltijos šalyse. Tegu ten bus viso labo tik keli šimtai amerikiečių kareivių, tačiau jų buvimas atlieka didžiulį psichologinį vaidmenį. Jie, jeigu norite, – įkaitai, mirtininkai. Tai reiškia, jog kai tik Putino „žalieji žmogeliukai“ pasirodo šių šalių teritorijose, Rusija automatiškai įtraukiama į plataus masto karinį susidūrimą su Jungtinėmis Valstijomis. Ir tuomet Putino blic-išskaičiavimas – mojuojant branduoliniu vėzdu sukurti postsovietinėje erdvėje „rusų pasaulį“ – patirtų fiasko. Jis jau patyrė pralaimėjimą daugelyje frontų, ir Rusijos opozicija pasirengusį prie šio proceso prisidėti ir savuoju indėliu.

Režimo gyvastį bailiai pratęsia rusiškasis elitas

Manęs dažnai paklausia apie šalies elitų pasikeitimo tikimybę. Politinis laukas Rusijoje yra taip kruopščiai išvalytas ir valdantysis elitas yra toks bailus, jog šios aplinkybės autoritarinio režimo gyvastį pratęsia labiau, nei siekia natūralios baigties riba. Esame matę nemažai autoritarinių režimų žlugimų ir Rytų Europoje, ir Artimuosiuose Rytuose, ir pas jus. Tačiau rusiškasis elitas – be galo bailus, ir jis bijosi ne tiek Putino, kiek to, kas jų laukia po Putino.

Štai, pavyzdžiui, vadinamieji sisteminiai liberalai, sudarantys vyriausybės ekonominį bloką – visi tie kudrinai, čubaisai, prochorovai – jie, žinoma, nepatenkinti jėgos struktūrų įvykdytais „reideriniais“ užgrobimais, tačiau tuo pat metu Putinas atlieka jų gynėjų nuo visuomenės vaidmenį. Todėl, jeigu jie dalyvautų nuverčiant nuo valdžios Putiną, jau kitą dieną jiems būtų užduoti tie patys klausimai, kokius pirmąją dieną užduotų Putinui – apie jų turto kilmę.

Tai – labai susitelkusi grupė, kuri gana ilgą laiką tūnos bunkeryje, – iki to meto, kol ukrainietiška kilpa Putino kaklo nesuverš taip standžiai, jog tai jiems pradės grėsti labai dideliais nemalonumais. Kažkas panašaus jau vyksta, jie jau praranda galimybę išvažiuoti į Vakarus. Juk visi jie pripratę vogti Rusijoje, o gyventi Vakaruose. Ir jiems svarbūs ne tik jų milijardiniai turtai – šiuo metu jų prarandama nemažai, bet ir galimybė tuose Vakaruose saugiai gyventi ir gydytis.

Todėl Putino aplinkos nepasitenkinimas auga, tačiau jis auga labai lėtai, o įgijęs platesnį mastą šis nepasitenkinimas įgautų ir didesnę inerciją. Autoritarinių režimų žlugimas – dažniausiai rūmų perversmo rezultatas. Kalbant apie grėsmę teritoriniam Rusijos vientisumui, tenka pažymėti, jog užsimojęs prieš teritorinį Ukrainos vientisumą, Putinas, žinoma, rizikuoja ir Rusijos, kaip vieningos valstybės, vientisumu. Ir tai svarbu ne tik Baškirijai ir Totorijai. Juk Šiaurės Kaukazas šiandien praktiškai yra savarankiškas. Tam, kad jis demonstruotų išorinį lojalumą, Putinas moka jam vadinamąją duoklę, kontribuciją – ir tam pačiam Kadyrovui, ir kitiems regiono karaliukams…

ukrinform.ua

Iš rusų kalbos vertė Jeronimas Prūsas

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

AsA       2015-01-24 11:18

Ne tikrai tokios slykscios propagandos kaip is vakaru neteko man girdeti ir matyti.Labai gerai prisimenu kai prasidejo tas ju maidanas kai is amerikos ir Eurosajuzo vaziavo ir vaziavo visokie brudai skatindami versti valdzia,o ka rasynejo Delfis ? juk jie taip laiko tuos Lietuvos zmones debilais patys rodo kaip ant Berkuto pareigunu buvo pilamas degantis benzinas ir dar jie drista sakyti kad tai taikus protestuotojai.Zmones jeigu nenorit kad jusu vaikai butu pedofilai palaikykite Rusija nes tik Rusija yra paskutis kelia jie nori supedofilinti visa pasauli.

Karo propogandai ir melui Lietuvoje NE !       2015-01-21 8:52

,2015-01-22 d. 10 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Karo propagandai ir melui Lietuvoje – Ne“ Signataras Zigmas Vaišvila kviečia visus pasakyti NE karo propagandai ir melui, kuriuos viešai skelbia neatsakingi valstybės pareigūnai ir žiniasklaida. Zigmo Vaišvilos nuomone, neįmanoma nematyti, kad Lietuvoje paskubomis ir intensyviai ruošiamasi neleisti skelbti informaciją, prieštaraujančią Respublikos Prezidentės nuomonei. Toleruoti tai - reiškia vengti asmeninės atsakomybės dėl Lietuvos valstybės ir tautos likimo.’

Gintas       2015-01-21 7:07

Įdomu būrų išgirsti ir rusų nuomonę apie įvykius Rusijoje, o ne tik piontkovskių, chodorkovskių ir kt. ten “vargstančių”, bet nenorinčių repatrijuoti iš tos baisios šalies.

P.S. Egiptas       2015-01-20 20:23

O siaip galima pritarti Piontkovskiui - tokios slykscios ir begediskos propagandos nebuvo Tarybu Sajungoje (Sovietu sajungos net nera kada buve), taciau visa laika buvo “Vakaruose”. Rusija kaip diegianti kapitalizma - sparciai mokosi. Piontkovskiui aisku svetima propaganda yra skanesne uz sava. Supuves kapitalizmas, bet kaip jis skaniai kvepia…

GALIMAI >> APLAMAI        2015-01-20 18:47

GALIMAI GALIMA MIGRUOT Į RUSIJĄ, KUR GALIMAI MAŽIAU EUROPS SOČIOS IR TINGIOS RAMYBĖS IR DAGIAU ŠVENTRAŠČIO.. SKATERTI DAROGA…

GALIMAI >> Vakar        2015-01-20 18:45

galimai Vakar, galimai meLAVO, NES GALIMAI VAKAR YRA SAUGUMIETĖ, GALIMAI NEPROTINGA, NES GALIMAI NESUPRANTA, KAD SAUGUMIECIAI SAUGUMIECIU NEPUOLA, TAD GALIMAI VAKAR GALIMAI ŠMEIŽIKĖ, GALIMAI NUSIŠNEKĖJO, TAD GALIMAI TOKIOMS GALIMAI SAUGUMIETĖMS GALIMAI GERIAU BŪTŲ PATYLĖTI..

Aplamai,norint       2015-01-20 16:53

žinoti,kaip viskas bus toliau,tai reikia skaityti Biblijos siužetus.Laukia nukryžiavimas.Tik po to bus Prisikėlimas.Kas lips ar bus užkeltas ant kryžiaus iki režimas grius?
  Ir klausant vakar “Teisėje žinoti” fariziejiškai tikslius ir vos ne sąjūdietiškus buvusių komjaunuolių (gal ne visi jais buvo,bet dvasia panaši) pamąstymus,piršosi Šventraščio žodžiai,kurie tiktų dabar visai pasiklydusiai Europai :“Vieno dalyko tau trūksta:eik ,parduok visa,ką turi,išdalyk vargšams,tai turėsi lobį danguje.Tuomet ateik ir sek paskui mane”.(Mk 10,22)...Europa nori sočios,tingios ramybės,bet “Kaip sunku turtingiems įeiti į dangaus karalystę...Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį...”(Mk 10,22)...Ar Europa ir Lietuvos dvaras bei sotūs jo liokajai pasiruošę kardinaliai keistis ir daug ko atsisakyti,kad ir dėl savo tautos daugiau įsileisti opozicinės nuomonės į eterį) vardan to,apie ką jie ugningai rėžia sočias kalbas saugioje studijoje…
  O rusai sugeba gyventi kukliai,daug atsisakyti ir netgi gyvybes aukoti…Čia jie arčiau Dievo ir tartis su jais galima tik išmanant krikščionybę.Tikrai ne vien pagal įstatymo sausą raidę.O čia jau menas…

Kodėl verta palaikyti Chodorkovskį,nežiūrint       2015-01-20 16:39

jo praeities,-o ar lietuvių politikai šventi?Dabar labai tiktų Mato Evangelijos žodžiai:“Būkite gudrūs,kaip žalčiai ir taikūs,kaip balandžiai”...na,gal ir siuntė Putinas Chodorkovskį ar nesiuntė,bet jis geriau pažįsta rusišką dvasią ir jis teisus šiame etape.Svarbiausia šiame etape nors mažytė galimybė ,kad kažkas keistųsi,kad ir pačiame dvare,nes paprasti rusai Maidano nepadarys.Reikia ,kad ir mažos gijos,už kurios galima būtų užsikabinti,nes mus dabar saugo tik ukrainiečių kovos rytuose ir jų liejamas kraujas.O tai kelia didelį diskomfortą,jei ne vakarams,tai mums tikrai.Nes,jei ne Ukraina,jie atsibaladotų čia ir dabar.

Vakar        2015-01-20 16:33

vakare R.Miliūtės laidoje dalyvavo labai kritiški,save gerai apsirūpinę,sotūs dvaro analitikai ir jau taip pliekė Chodorkovskį...Iš kur tas naivus noras ,kad po Putino į caro kėdę greitai nusės skaistus ir tyras angelas,kai Lietuvoje valdo galimai saugumietė D.Grybauskaitė,dabar atlikusi saugumietiškus viražus su Ulbinaite.Ir už  viso to kažin ar nestovi galimai saugumietis V.Landsbergis?O ir sąjūdis juk buvo gana saugumietiškas ir desovietizacijos nebuvo…Kodėl Rusija turi imti po Putino ir nepasistatyti “gerojo” saugumiečio,jei mes to nesugebame,o laikome save kaip ir pavyzdingais?

sniego susitikimas        2015-01-20 13:39

vBuvęs V. Putino patarėjas A. Illarionovas, kuris dabar yra vienas didžiausių jo kritikų, kandžiai kritikavo M. Chodorkovskio atsisakymą ryžtingai pareikšti, kad Rusija turėtų atiduoti Krymą Ukrainai. Buvęs V. Putino ministras pirmininkas Michailas Kasjanovas, kuris dabar taip pat yra vienas iš režimo opozicijos lyderių, ėmėsi kitokios taktikos. Jo teigimu, vienintelė Rusijos viltis yra tapti modernia Europos valstybe, o kaimyninių šalių teritorijų aneksavimas trukdo šiam tikslui.
Svarbiausias diskusijose aptartas klausimas – ar NATO ir ES deda užtektinai pastangų, bandydamos atremti Rusijos „hibridinį“ arba „dviprasmišką“ karą. Paradoksalu tai, kad šiuo atveju užkulisiuose vyksta daugiau veiksmo, nei galima įsivaizduoti. Tačiau viešai apie tai kalbėti vengiama, nes bijoma atbaidyti bailesnius mūsų sąjungininkus ir vyriausybių departamentus. Trumpai tariant, problemos yra mūsų pačių viduje.

Galvojau       2015-01-20 13:36

straipsnis apie dabartine Lietuva… Nusivyliau.

internauts - Letui Palmaičiui        2015-01-20 13:28

štai jums ir “įžeisti musulmonų jausmai”.

Ką ir reikėjo įrodyti - tai chuligano Putino įžeisti jausmai dėl Mistral nepardavimo. O Jo draugas Kodyriovas,akivazdu, pasiuntė tuos žudikus. Griaičiausiai ir Sirijoje šie Putino musulmonai ruošia teroristus, nes pačius rusus per daug lengva atskirt iš veido.

Chodarkovskiui grasino Kodyriovas        2015-01-20 13:13

M. Chodorkovskio pareiškimas sausio 9 d. paviešintas jo asmeninėje internetinėje svetainėje.
Jis patikslino, kad ragindamas žiniasklaidą publikuoti pranašo Mahometo karikatūras jis „norėjo parodyti, kad teroristai nepasieks savo barbariškų tikslų, o atsaku į tokį įvykį galėtų tapti tik susitelkimas ir žodžio laisvės gynimas“.
Socialiniame tinkle „Instagram“ R. Kadyrovas parašė, kad po Paryžiuje įvykusio teroristinio akto M. Chodorkovskis pasijautė „didesniu prancūzu nei Prancūzijos prezidentas“. R. Kadyrovo teigimu, Prancūzijai vykdant tyrimą ir darant viską, kas tik įmanoma, kad situacija nebūtų eskaluojama, M. Chodorkovskis savo ruožtu reikalauja visų žurnalistų pakartoti prancūzų leidinio patirtį.

R. Kadyrovas įsitikinęs, kad dėl šių raginimų M. Chodorkovskis tapo „viso pasaulio musulmonų priešu“, o tai reiškia, kad jis tapo ir asmeniniu paties R. Kadyrovo priešu, rašo vesti.ru. „Šveicarijoje atsiras tūkstančiai įstatymui paklūstančių piliečių, kurie pareikalaus pabėgusio nusikaltėlio atsakyti už savo žodžius“, - neabejoja R. Kadyrovas.
M. Chodorkovskio pareiškimą pasmerkė ir Čečėnijos parlamento pirmininkas Dukuvachas Abdurachmanovas. Buvusio JUKOS vadovo siekį „išgarsėti Prancūzijos žurnalistų žūties sąskaita“ jis pavadino cinišku ir pabrėžė, kad M. Chodorkovskis pademonstravo „parsidavėlišką ir cinišką užsidirbti taškus kurstant religinę ir tautinę nesantaiką mėginančių provokatorių prigimtį.“

Komentuodamas Čečėnijos prezidento Ramzano Kadyrovo pareiškimą, kad Šveicarijoje, kur šiuo metu gyvena M. Chodorkovskis, „atsiras tūkstančiai įstatymui paklūstančių piliečių, kurie pareikalaus pabėgusio nusikaltėlio atsakyti už savo žodžius“, M. Chodorkovskis patikino, kad „šis grasinimas pagal savo pobūdį niekuo nesiskiria nuo teroristinio akto Paryžiuje, o jo tikslas – įbauginti, atimti balsą ir sustabdyti žodį“.

egiptas       2015-01-20 12:58

Karas Ukrainoje yra JAV karas pries Rusija. JAV tikslas yra stabdyti Rusija, Kinija ir Indija. Stabdymo budas vienas - kurstyti konfliktus ka JAV ir daro paskuinius 30 metu. Neimanomos jokios taikos derybos tarp Ukrainos ir Rusijos, kadangi ukrainieciu valdzia yra visiskai priklausoma nuo JAV ir jie vykdys JAV valia - t.y. kuo daugiau karo. Rusija automatiskai turi atsakyti tuo paciu, taciau Rusija neuzbaigia karo kaip Gruzijos atveju, todel kad, 1. Jauciasi kad dar gali tai padaryti t.y. kontroliuoja situacija. 2. Arba Putinas losia JAV naudai samoningai o gal ir nesamoningai, nes imanomi ivairus patareju infiltravimo variantai kai atrodo kad patriotas, taciau daro stretegines klaidas prieso naudai. JAV sioje situacijoje neatsitrauks kadangi jie nieko nepraranda nes losia svetimomis rankomis. Europos salys turi skirtingus interesus ir ju poziuris yra skirtingas didziaja dalim ir todel kad Europa gali klesteti ir su Rusija ir su subyrejusia Rusija, taciau ji niekaip negali egzistuoti pries stipria Rusija. Priedo europieciai negali lemti savo likimo kadangi ju politika taip pat priklausoma nuo JAV. Tad Ukrainos ateitis yra ju rankose o laidas - tapti nepriklausomiems nuo isores, visu pirma JAV ir ES. Europieciu ateitis irgi ju nepriklausomybes klausimas. Taciau turint omeny kad laikas yra neigiamas faktorius tiek JAV tiek ES, realybes jausmas ateis tada, kada reikes priimti pasekmes o ne itakoti ivykius.
Na o ka mano ar sako Chodorkovskis, Piankovskia ar Teise zinoti, idomu tik klinikines psihiatrijos gurmanams.

Putino draugas keršys Chodarkovskiui?        2015-01-20 11:16

Šio dešimt metų Rusijos kalėjime praleidusio buvusio verslininko pavardė pastaruoju metu yra tapusi viešų diskusijų objektu. M. Chodorkovskis ne kartą pareiškė, kad krizės atveju norėtų siekti Rusijos prezidento posto, Paryžiuje jis net įsteigė judėjimą „Atvira Rusija“.
Duodamas interviu „The Financial Times“ M. Chodorkovskis teigė esąs pasirengęs tapti laikinuoju lyderiu, jei tik rusai to panorėtų. Jis priimtų konstitucijos reformas, kad įtvirtintų įstatymo viršenybę, surengtų laisvus rinkimus ir tuomet atsistatydintų.
V. Putinas šių M. Chodorkovskio pareiškimų nėra plačiai komentavęs. Per metinę spaudos konferenciją paklaustas, ar M. Chodorkovskis galėtų tapti prezidentu, V. Putinas šyptelėjo: „Kurios šalies?“. Tačiau jis pažymėjo, kad buvęs oligarchas turi teisę dalyvauti politiniame Rusijos gyvenime.
Pastaruoju metu M. Chodorkovskis užsitraukė V. Putino statytinio Čėčėnijos prezidento R. Kadyrovo nemalonę, nes po radikalių islamistų išpuolių Prancūzijos satyrinio savaitraščio „Charlie Hebdo“ redakcijoje paragino visą žiniasklaidą spausdinti pranašo Mahometo karikatūras.
„Jei žurnalistai – verta pagarbos bendruomenė, rytoj neturėtų būti nė vieno leidinio be pranašo karikatūros“, - sausio 7 d. socialiniame tinkle „Twitter“ parašė M. Chodorkovskis.
R. Kadyrovas teigė, kad dėl šių raginimų M. Chodorkovskis tapo „viso pasaulio musulmonų priešu“, vadinasi, ir asmeniniu paties R. Kadyrovo priešu.
Atsakydamas į R. Kadyrovo teiginius, M. Chodorkovskis patikino, kad „šis grasinimas pagal savo pobūdį niekuo nesiskiria nuo teroristinio akto Paryžiuje, o jo tikslas – įbauginti, atimti balsą ir sustabdyti žodį“.

tiesa        2015-01-20 11:15

Chod.. buvo užduotas emalonus klausimas dėl Krymo, į ką jis atsakė:
Dar vienas nepatogus klausimas – apie nuskambėjusius pranešimus, esą M. Chodorkovskis pareiškė, jog tapęs Rusijos prezidentu neatiduotų Krymo Ukrainai.
„Deklaravau savo poziciją, kad matau save dirbantį tik pereinamuoju periodu – nuo režimo žlugimo iki pirmųjų laisvų rinkimų. Akivaizdu, kad per šitą palyginti trumpą periodą sprendimas dėl Krymo negali būti priimtas“, s.
Pasak jo, režimo griūties atveju, laikinoji valdžia neturės pakankamo legitimumo tokiam sprendimui, o Kryme reikės surengti „sąžiningą referendumą“.

teisė žinoti       2015-01-20 11:05

hmm.. vakar netyčia per radiją aptikau “teisė žinoti” diskusijos galiuką, tai vyriokai gan griežtai kritikavo Chodarkovskį. Nežinau, kas dalyvavo, ba Miliūtė nesiteikė baigiant pasakyt pavardes, bet, spėju iš balso, kad daugiausiai kritikavo Bruveris. 
Nors dabar Chodarkovskio mintis jog “Vakarai leidžia Rusijos žmones nuteikti, jog sankcijos nutaikytos prieš juos, o ne prieš tuos, kurie „juos apiplėšinėja jau dešimtmetį” , man atrodo visai teisingos…

Reiktų prisimint istoriją. Hitleinei Vokietijai taip pat buvo pasklebtos sankcijos, o ydų bendruomenės prezidentas Veismanas, net ekonominį karą buvo paskelbęs.

Chodarkovskis Trakuose       2015-01-20 10:48

M. Chodorkovskis sako, kad Vakarai turi peržiūrėti sankcijas Rusijai, nes jos sutelkė rusų paramą Kremliui.
„Sankcijos atliko savo teigiamą vaidmenį. Tačiau ilgalaikis dabartinių sankcijų efektas yra diskutuotinas“, - per konferenciją Vilniuje penktadienį sakė M.Chodorkovskis.
Pasak jo, sankcijos suteikė politinės naudos prezidentui V.Putinui, nors jo ekonominių veiksmų laisvė ir sumažėjo.
„Sankcijos padėjo konsoliduoti Rusijos elitą ir visuomenę aplink režimą. Nors ekonominės režimo galimybės susiaurėjo, politinės galimybės išsiplėtė“, - kalbėjo M.Chodorkovskis.
M. Chodorkovskio pozicija dėl Vakarų sankcijų sulaukė kritikos. Buvęs milijardierius buvo klausiamas, ar nereikėtų sankcijas kaip tik plėsti, o Vakarams – peržengti savotišką Rubikoną ir pradėti realiai tiekti ginklus Ukrainai.
„Bet koks sankcijų sušvelninimas dabar bus režimo priimta ir deklaruota kaip Vakarų silpnybė, kaip V. Putino gebėjimas suskaldyti Vakarus. (…) Aš kalbu apie būtinybę transformuoti sankcijų aiškinimą Rusijos visuomenei“, - dėstė M. Chodorkovskis, kartodamas, kad „karinė avantriūra Ukrainoje“ prasidėjo tada, kai smuktelėjo V. Putino reitingai, o žmonėms buvo įkyrėjęs „neslepiamas plėšikavimas“ Kremliuje.
Buvęs oligarchas būtent tai ir siūlo – esą Rusijos gyventojams reikia rodyti, kad sankcijos nukreiptos prieš pačios Rusijos apiplėšinėjimą, o ne prieš jos gyventojus.
M. Chodorkovskio taip pat paprašyta įvardinti, kaipgi sankcijos veikia „Rusijos tautą“, kurią jis minėjo net keletą kartų.
Buvęs milijardierius atkirto, esą poveikis rusams iš tiesų nedidelis, tačiau jiems skiepijama priešingai – kad sankcijos nukreiptos ir prieš Rusiją, ir prieš kiekvieną jos gyventoją.
„Sutiksiu su jumis – poveikis faktiškai nereikšmingas. Sankcijų poveikis – apie 2 proc. biudžeto. (…) Naftos kainų įtaka gali siekti dar 6 proc. konsoliduoto šalies biudžeto. Rusijos valdžia tai galėtų kompensuoti iš turimų rezervų. (…) Jie to nedaro, o atsakomybę perkelia amerikiečiams ir t.t.“, - dėstė buvęs politinis kalinys.

Chodarkovskis Trakuose       2015-01-20 10:44

Buvęs Kremliaus kalinys ragina Vakarus atskleisti, kokiais turtais už Rusijos ribų disponuoja Kremliaus elitas ir režimo tarnai – esą tai yra žinoma, bet dėl nesuvokiamų aplinkybių nutylima.
Buvęs milijardierius ragina Vakarus susitelkti į kovą su dviem pagrindinėmis blogybėmis, sklindančiomis iš Rusijos: „korupcijos eksportu ir pinigų plovimu“.
„Europa, esu įsitikinęs, dar nėra susidūrusi su tokiu masyviu korupcijos eksportu, ir dar palaikomu valstybinių lygmeniu“, - tęsė jis.
M. Chodorkovskis neslepia manantis, kad informacijos apie pinigų srautus iš Rusijos ir V. Putino aplinkos finansines operacijas smarkiai paveiktų režimą.
„Rusija turi žinoti savo didvyrius. O Europa – savus. Ir svetimus“, - sakė jis

Chodarkovskis Trakuose       2015-01-20 10:43

M. Chodorkovskis nepamiršo ir V. Putino šalininkų Europoje. Jie esą sieks „sugriauti Europos vienybę formuodami toleranciją V. Putino režimui“.
Pasak, jo būtent šie veiksniai anksčiau ar vėliau pakirs sankcijų efektyvumą. „Būtent dėl to dabar reikia susimąstyti apie ilgalaikę strategiją“, - ragino buvęs „Jukos“ savininkas.
Jis pabrėžia neraginantis nei nuolaidžiauti Kremliui, nei susitaikyti su agresija prieš Ukrainą.
„Reikia ieškoti efektyvesnių, ilgesnio poveikio priemonių“, - apeliavo M. Chodorkovskis.
Verslininkas ragino mažinti priemonių, veikiančių visą Rusijos ekonomiką, mastą ir plėsti tikslines sankcijas, nutaikytas į V. Putino aplinką, jėgos struktūras ir nusikalstamas organizacijas, kurios esą jau tapo akivaizdžiai naudojamos politikai.
„Europa turi parodyti, kad įžūlus, neribotas turtėjimas – vienintelis šių žmonių tikslas. (…) Kad jie iš tikrųjų plėšia savo šalį, griauna jos tarptautinį autoritetą“, - ragino M. Chodorkovskis, pridurdamas, kad Europa kažkodėl tyli.

viskas puiku       2015-01-20 10:14

mūsų geriausias draugas putinas ir toliau sėkmingai maudo rusiją sortyre: atpigino vodką, rusai geria ir šlovina jų duobkasį putiną smile

Rupūs miltai!!!       2015-01-20 9:42

Va čia tai geras!!!

<<Štai, pavyzdžiui, vadinamieji sisteminiai liberalai, sudarantys vyriausybės ekonominį bloką – visi tie kudrinai, čubaisai, prochorovai – jie, žinoma, nepatenkinti jėgos struktūrų įvykdytais „reideriniais“ užgrobimais, tačiau tuo pat metu Putinas atlieka jų gynėjų nuo visuomenės vaidmenį. Todėl, jeigu jie dalyvautų nuverčiant nuo valdžios Putiną, jau kitą dieną jiems būtų užduoti tie patys klausimai, kokius pirmąją dieną užduotų Putinui – apie jų turto kilmę.>>
.
O juk ir Lietuvoj G.VAGNORIUS SU savo pavaduotoju ZIGMU VAIŠVILA kūrė laukinį banditų kapitalizmą tip top pagal tą patį ČIUBAISOS modelį! O kone tuo pačiu metu A.Paulauskas kūrė Prokuratūros modelį. O kiek vėlia pagelbėjo su Čiornomirdino dujom atėjusiam Uspaskichui prasmukt į seimą. Ar ne laikas ir šiems žmonėms pateikt klausimų apie jų turto kilmę? smile

>>o dabar        2015-01-20 9:28

paklydai?
kremlinis “spiečius” paprastai tokių straipznių nei saito, nei komentuoja. Jie spiečiasi tik po antraštėm syu Prezidentės pavarde, jei ką...

o dabar       2015-01-20 8:46

parasykit apie parasenkiskas jaceniukiskas ir kitu issigimeliu ‘tiesas’

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Įvadinis pastabos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Politinis spektaklis „Radikalus kompromisas“

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt ketvirtoji (gegužės 18) diena

Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!

Kalifornijos švietimo apygarda tiria moksleivius klausdama, kaip dažnai jie leidžia laiką su skirtingos lytinės tapatybės žmonėmis

Marius Markuckas. Buitinės politologijos prabanga karo fone

Vytautas Rubavičius. Šlovė šventiems kariams – Mariupolio gynėjams

Dovilas Petkus. Apie savą ir svetimą istoriją ir kovą „su kaulais“

Dr. Gintautas Vaitoška. Karas ir abortas

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.