Demokratija ir valdymas

Alvydas Jokubaitis. Nepriklausoma Lietuva be suvereniteto

Tiesos.lt siūlo   2017 m. vasario 18 d. 2:42

60     

    

Alvydas Jokubaitis. Nepriklausoma Lietuva be suvereniteto

Bernardinai.lt

Tie, kas nori įrodyti, kad būdama Europos Sąjungos nare Lietuva gali būti suvereni valstybė, yra nenuoseklūs mąstytojai. Lietuviai Europos Sąjungoje gali išsilaikyti tik kaip atskiri individai, o ne kaip politinė tauta. Lygiai taip pat su problemomis susiduria nenorintieji pripažinti, kad būdama Europos Sąjungos nare Lietuva gali būti vadinama suverenia valstybe. Akivaizdu, kad lietuviai britų stiliumi bet kada gali pasitraukti iš šios organizacijos, taip įrodydami savo nepriklausomybę. Ši dviejų veidmainysčių situacija rodo, kad ginčas dėl Lietuvos suvereniteto Europos Sąjungoje yra tuščias ginčas, nes abi besiginčijančios pusės turi savo tiesą. Panorėjus galima įrodyti, kad Lietuva yra suvereni valstybė, nors taip pat galima įrodyti ir priešingą dalyką. Viskas priklauso ne nuo argumentų tvirtumo, bet nuo politinio apsisprendimo. Nė viena iš besiginčijančių pusių nėra teisi, nes abi yra tik besiginčijančios pusės. Tai blogiausia padėtis bet kuriai valstybei, rodanti, kad piliečiai neturi aiškaus suvereniteto supratimo ir yra įsivėlę į nesibaigiantį ginčą. Suverenitetui reikia krištolinio aiškumo. Gąsdinti turi pats klausimas: „Ar Lietuva yra suvereni valstybė?“ Jeigu kyla abejonių dėl suvereniteto, tuščias yra ginčas dėl jo apimties.

Tai, kas vyksta su lietuvių tautos ir valstybės suvereniteto supratimu, suprasti padeda žydų tautos patyrimas. Ne tam, kad pamėgdžiotume juos, nes iš to išeitų tik karikatūra, bet kad rastume savo dabartinės padėties supratimą. Mums reikalingos naujos sąvokos, kurios iš tikrųjų yra senos žydų sąvokos. Dabartinis ginčas dėl Lietuvos suvereniteto Europos Sąjungoje kai kuriais bruožais primena garsųjį žydų fariziejų ir sadukiejų ginčą. Dėl Europos Sąjungos ateities Lietuvoje šiandien ginčijasi dvi fariziejus ir sadukiejus primenančios partijos. Žydų fariziejai ieškojo vidurio kelio tarp už juos galingesnių kaimynų ir savo tautos interesų, sakydami, kad net Romos imperijos viduje žydai gali išsaugoti savo autonomiją. Sadukiejai reikalavo „nepriklausomo suvereniteto“, kad ir kaip neįprastai bei keistai tai skambėtų. Žydai vartoja dvi neįprastas sąvokas – „priklausomas suverenitetas“ ir „nepriklausomas suverenitetas“. Mūsų supratimu, suverenas būtinai turi būti nepriklausomas. Žydų ortodoksai mąsto kitaip. Žydų tauta gali išlikti suvereni net praradusi politinę nepriklausomybę. Europos Sąjungos šalininkai, vadinamieji federalistai, panašūs į fariziejus, o tautinės valstybės šalininkai artimi sadukiejams. Lietuviai šiuo metu yra priklausomo suvereniteto fariziejai.

Apie suverenitetą neįmanoma diskutuoti be teologijos. Panašiai kaip be jos, tarkime, neįmanoma suprasti meilės. Tik teologas gali paaiškinti, kuo meilė (agape) skiriasi nuo Freddie Mercury išpopuliarinto get down, make love. Kalbant apie suverenitetą, būtina prisiminti, kad suvereno sąvoka yra pats tikriausias teologinės Dievo sąvokos analogas. Carlo Schmitto žodžiais, Dievas moderniaisiais laikais buvo interpretuotas kaip politinis suverenas. Šį Schmitto visiems politikos filosofams gerai žinomą pastebėjimą reikia papildyti dar viena svarbia mintimi. Žydų politinis mąstymas pagrįstas unikalia tautos kaip suvereno samprata. Žydams Dievas yra ne tik politinio suvereniteto supratimo pagrindas, bet ir neatskiriamai suaugęs su tauta. Dievas žydų tautos nepalieka net jai atsidūrus tremtyje, praradus Jeruzalės šventyklą ir valstybės teritoriją. Tai šią tautą stipriai skiria nuo lietuvių tautos, kuriai emigracija po dviejų ar trijų kartų reiškia asimiliaciją. Žydai lieka suverenia tauta praradę ne tik savo politinę nepriklausomybę, bet ir bendro susitelkimo teritoriją. Lietuviams šį žydišką tautos išlikimo variantą tarpukariu bandė siūlyti Kazys Pakštas, tačiau buvo išjuoktas. Mes neturime tautinį tapatumą tremtyje ir emigracijoje ilgai išsaugoti galinčio tikėjimo. Tarp daugybės milžinišką lietuvių emigraciją paaiškinti galinčių veiksnių šiandien yra ir tai, kad atskaitos tašku nustoja būti tauta ir viskas suvedama į individo valią. Piliečiai nebenori aukotis valstybei, bet rūpinasi savo interesais. Kokią aukštesnę idėją, tarkime, reprezentuoja lietuvių verslininkai, darbininkai, mokslininkai ir menininkai? Dažniausiai tik savo asmeninius interesus. Lietuviai nesunkiai prisitaiko prie bet kurios didesnę naudą siūlančios valstybės.

Suvereno sąvoka yra vienas iš daugelio niekaip nepašalinamų politikos ir religijos ryšio įrodymų. Net atskyrus Bažnyčią ir valstybę, politinį mąstymą toliau formuoja iš religijos perimta suvereniteto sąvoka. Tie, kas rimtai nežiūri į Naujojo Testamento teiginį, kad „pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą, ir tas žodis buvo Dievas“ (Jn 1, 1), niekada rimtai nežiūrės į Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulės teiginį, kad „Lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrė savo valstybę“. Užtenka atidžiau įsiskaityti į antrojo teiginio prasmę, kad suprastume jo religinę potekstę. Lietuvos valstybę sukūrė empiriniam aprašymui nepasiduodanti tauta, kažkokiu paslaptingu būdu atsiradusi pirmiau valstybės. Tai toks pat paslaptingas suverenas, kaip ir monoteistinių religijų dievas. Abiem atvejais kalbama apie persona ficta. Kai ginčijamasi dėl Lietuvos suvereniteto Europos Sąjungoje, ginčijamasi dėl tautos išlikimui svarbios fikcijos. Vieni mano, kad galima apsieiti be šios iš teologijos paimtos fikcijos, ją pakeičiant daug žemiškesniais veiksniais – bendra Europos teisės sistema, bendruoju vidaus produktu ar bendra valiuta. Liberalų nuomone, realus yra tik individas, o ne tauta, realus yra valstybės aparatas, o ne tauta, realios yra visiems bendros teisės normos, o ne tauta, realūs yra ekonominiai interesai, o ne tauta. Jų oponentai mąsto kitaip – suverenas apibrėžia visą tautos gyvenimo tvarką. Politikai netyčia gali pajungti Lietuvos valstybę užsienio interesams ir toliau galvoti, jog tai neprieštarauja suverenitetui. Tačiau tauta anksčiau ar vėliau pareiškia savo pretenzijas į suverenitetą. Tokia yra moderniosios politikos logika.

Dabartiniai Lietuvos suvereniteto Europos Sąjungoje apmąstymai nesiskaito su lietuvių politine patirtimi. Pastaruosius kelis dešimtmečius lietuviai kuria įvairiausias šalies ateities programas, neturėdami atsakymo į pagrindinį klausimą: „Kodėl toliau prasminga likti lietuviais?“ Kol nebus surastas atsakymas į šį klausimą, nėra prasmės kalbėti apie suverenitetą. Dabartinis šalies elitas (jeigu apie tokį dar galima rimtai kalbėti) susitaikė su tyliai vykstančiu tautos ištirpinimu Europos Sąjungoje. Izraelio žydai vartoja dvi sąvokas – Medinat Yisrael, Izraelio valstybė, ir Eretz Yisrael, pažadėtasis Izraelis. Pirmoji sąvoka turi politinę, o antroji – religinę prasmę. Taip Izraelio piliečiai gali atskirti šventumo (sacrum) ir kasdienės profanacijos (profanum) sritį. Iš dabartinės Lietuvos visuomenės vis labiau nyksta mąstymo tautomis prasmės suvokimas. Ne apie Lietuvos suvereniteto ir Europos Sąjungos santykį reikia diskutuoti. Lietuviai nebežino, ką daryti tiek su priklausomu, tiek su nepriklausomu suverenitetu. Jie nebežino, kodėl prasminga būti lietuviais. Turime tautą be savo dvasinės misijos suvokimo, sukurtą remiantis žmogiška puikybe, tuštybe ir kvailybe. Prieš sukurdami nepriklausomą valstybę, lietuviai XIX a. pirmiau turėjo sukurti tautą. Panašu, kad šiandien tauta ir valstybė nyksta kartu. Pirmoji tampa etnografiniu eksponatu, o antroji – naujos imperijos regionu. Negalėdami, nenorėdami ar tiesiog nesugebėdami teigti savęs kaip tautos, lietuviai nebegali rimtai kalbėti apie suverenią valstybę. Be tautos neįmanoma demokratinė valstybė.

Per pastaruosius 195 metus, prabėgusius nuo Abiejų Tautų Respublikos žlugimo iki Lietuvos valstybės nepriklausomybės atgavimo 1990 metais, lietuviai turėjo tik 22 nepriklausomo politinio gyvenimo metus. Klausydamas mūsų dabartinių politikų ir teisininkų samprotavimų apie suverenitetą, užsienietis gali susidaryti klaidingą įspūdį, jog tai tūkstančius nepriklausomybės metų turinti tauta. Realios politinės patirties nebuvimą lietuviai kompensuoja iš svetur nusirašytų žodžių kartojimu. Pirmasis dabartinės Izraelio valstybės ministras pirmininkas Dovydas Ben Gurionas vartojo suverenaus politinio gyvenimo patirties nebuvimą apibūdinantį terminą Mamlachtiyut, kurį žydai užsieniečiams aiškina kaip „veikimą į suvereną panašiu būdu“. Kai tauta negali būti tikras politinis suverenas, ji bent jau turi jį pamėgdžioti. Ben Gurionas suprato, kad talentais garsėjanti žydų tauta po 1948 metų Izraelio valstybės sukūrimo turi sėsti į politinio pradžiamokslio suolą. Visai kita situacija Lietuvoje. Po išsivadavimo iš Sovietų Sąjungos lietuviai nespėjo pagyventi suverenioje valstybėje ir iškart buvo priversti kibtis į naujo Didžiojo brolio ranką. Net jeigu tai padorus ir mylimas brolis, meilė jam nesunkiai gali sužlugdyti politinį subjektiškumą. Mūsų politikams šiandien jau reikia galvoti tik vienu smegenų pusrutuliu, nes kitas pusrutulis veikia už valstybės ribų. Šiuo teiginiu nenorima pažadinti pamišėlių nacionalistų ir pamišėlių liberalų idėjinių karų, bet tik atkreipti dėmesį į akivaizdų tautos ir valstybės politinio nesavarankiškumo faktą. Net jeigu tai yra geriausias nesavarankiškumas, ši aplinkybė nekeičia jo kaip nesavarankiškumo prigimties.

Teisininkų ir ekonomistų nereikia per daug klausinėti apie suverenitetą, nes niekas nėra labiau suinteresuoti jo pašalinimu kaip jie. Teisininkai ir ekonomistai tai nori padaryti dėl jau minėto mistinio suvereniteto pobūdžio. Tauta yra labai kaprizingas suverenas, kurio neįmanoma priversti paklusti teisės normoms ir ekonominiams skaičiavimams. Modernioji Lietuvos tautinė valstybė neatsirado iš teisininkų samprotavimų ir ekonomistų skaičiavimų. Jeigu kas nors po 1863 metų sukilimo sociologų būtų paklausęs, ar lietuviai turi šansų sukurti savo tautinę valstybę, jie vieningai būtų atsakę, kad ne. Mokslas su suvereniteto idėja turi tokį pat ryšį kaip pakaruoklis ir virvė. Būdami objektyvūs, mokslininkai privalo likti abejingi ištikimybės reikalaujančiai tautos suvereniteto idėjai. Suverenitetas pačia savo prigimtimi rodo perdėto racionalizmo, įskaitant mokslinį racionalizmą, ribotumą. Tautos suverenitetu tikintys žmonės pirmiausiai yra tikintieji, o ne mokslininkai. Tikinčiam žmogui galima nurodyti daug nepalankių jo ateitį apibūdinančių faktų, tačiau jis dėl to neatsisako tikėjimo. Kai žmonės priima Santuokos sakramentą, jie vienas kitam nesako: „Mylėsiu tave, jeigu uždirbsiu tūkstančius, turėsiu namą ir automobilį“, bet įsipareigoja nesąlygiškai.

Teisininkai, ekonomistai, mokslininkai ir filosofai gali papasakoti įvairiausių istorijų apie suverenitetą. Vieni iš jų gali sakyti, kad Lietuva yra suvereni valstybė, kiti gali neigti šį faktą, o dar kiti įrodinėti, kad Lietuva yra suvereni valstybė, bet niekas nėra suverenus šiuolaikiniame pasaulyje. Tačiau ne šie pasakojimai yra pagrindinis tautos suverenitetą apibrėžiantis veiksnys. Tautos suverenitetą lemia tauta, o ne jos vardu kalbantys politikai, teisininkai ir mokslininkai. Dabartinius lietuvių samprotavimus apie suverenitetą valdo trumpalaikiai interesai, tačiau tauta kaip suverenas visada yra aukščiau kasdienių planų ir išskaičiavimų. Lietuvių tauta kaip demokratinis suverenas XX a. pradžioje nušlavė buvusios Rusijos imperijos politinę tvarką. Nėra abejonės, kad tą patį ji gali padaryti ir su jai daug palankesne Europos Sąjunga. Tokia yra teologinė suvereniteto prigimtis.

Nereikia atmesti Europos Sąjungos, bet būtina pripažinti, kad ši politinė organizacija nėra nei tauta, nei valstybė. Tai reiškia, kad ji negali turėti suvereniteto, nors federalistai bando įrodyti kažką panašaus. Būnant nuosekliems, negalima visiškai atmesti, kad už Europos Sąjungos nepasirodys koks nors pretendentas į suvereno vaidmenį. Tačiau tai ne nuo politikų, valdininkų, teisininkų, ekonomistų, filosofų ir kitų sofistų priklausantis dalykas. Nepaisant dabartinių fariziejų išvedžiojimų apie suverenitetą, mes toliau laukiame suvereno – panašiai kaip vienoje Becketto dramoje laukiama Godot. Kruvinų ir taikių revoliucijų patirtis rodo, kad suverenas iki tam tikro momento kenčia pačius keisčiausius sofistų išvedžiojimus. Tauta gali tylėti ir rodyti ištikimybę net netikriems pranašams, bet tik iki tam tikros ribos. Didžiausiu moderniosios Lietuvos paradoksu yra tai, kad išsimokslinusiems valstiečių ir miestiečių vaikams tam tikru momentu pradėjo nebereikėti Lietuvos. Žydai panašų dalyką patyrė po Prancūzijos revoliucijos, kai jiems buvo pasiūlyta išeiti iš getų. Būtent tada Heinrichas Heine pasakė, kad judaizmas yra didžiausia jo gyvenimo nelaimė. Tai nebuvo vienintelis žydų neapykantos sau protrūkis. Lietuviai šiandien pergyvena panašų savęs niekinimo laikotarpį. Pasityčiojimas iš Lietuvos tapo šalies gyvenimo norma. Tuo ypač garsėja universitetai.

Babilono nelaisvės metais žydai suprato, kad tauta gali išlikti be Jeruzalės Šventyklos likdama ištikima savo Dievui. Kuo labiau Europos Sąjungos piliečiai užmiršta teologinę suvereniteto idėjos kilmę, tuo daugiau problemų jie turi su piliečių aktyvumu ir pasiaukojimu. Dėl tragiškai susiklosčiusių aplinkybių pasitraukusi žydų bendruomenė mums paliko nepakeičiamą mąstymo apie tautą etaloną. Nors tai lietuviams neįkandamas etalonas, tačiau padeda suprasti jų tautos būklę. Žydai savęs nekildina iš istorinės patirties, kultūros, tautinės savimonės ir kitų žmogaus rankų kūrinių, bet jaučiasi Dievo išrinkta tauta. Šiandien matome didelį lietuvių ir žydų politinio patyrimo neatitikimą. Lietuviai nepasitiki tautine valstybe, o žydai iš paskutiniųjų kovoja už Izraelio valstybę. Lietuviai vis mažiau tiki, kad Dievas juos gali išbandyti kaip tautą, o ne individus. Krikščionių Dievas kreipiasi į individus, o ne į tautą. Panašu, kad lietuviams lemta gyventi krikščioniškų tautų šeimoje, be didesnio tautiškumo sureikšminimo. Tačiau šiandien nyksta krikščioniškos tautos suvokimas. Įžengiame į naujų suvereniteto problemų epochą. To įrodymas yra „Islamo valstybė“.

Artėja tautų pavasario ruduo, tačiau Europos tautos praranda seną ir neranda naujo suvereno. Lietuviai prieš save turi vienintelę išeitį – pradėti naują diskusiją tema „Kodėl verta likti lietuviais?“ Be šito nieko vertos diskusijos apie suverenitetą Europos Sąjungoje. Prieš tapdama nepriklausoma bet kuri valstybė pirmiau yra laisvas piliečių įsipareigojimas priklausyti – tam tikra laisvai pasirinkta priklausomybė. Neįmanoma būti nepriklausomam pirmiau netapus priklausomam. Politikų rietenos sukuria daug triukšmo, bet nesukuria prasmės. Lietuviai kol kas dar prisimena bendrą istoriją, tačiau dabartinis nepriklausomybės šimtmečio šventimas rodo, kad prarado džiaugsmą dėl nepriklausomybės. Šventės garsas neturi viršyti Briuselio nustatytų decibelų. Net jeigu Briuselio valdininkai nenustatė šimtmečio šventimo decibelų, mes patys juos pradėjome sau nustatinėti. Jie pasidarė tokie menki, kad darosi neaišku, ar tai šventė, ar baudžiava. Toks įspūdis, kad Lietuvos valdantieji mano, jog tai individualiai švenčiama buvusio suvereno šventė. Šia proga norisi priminti Abraomo Lincolno mėgtus Evangelijos žodžius: „Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka“ (Mk 3:25).

Bernardinai.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

V.K.       2017-03-11 15:44

Pone Vlad Mazeli II. Lietuvoje reikia išsikasti ne aukso ir deimantų, nes jų vertė guli ant Lietuvos žemės paviršiaus - už maistą galima įsigyti ištisas kasyklas. Tik “išsikasti” reikia vieną - PROTĄ. Pasakykit, kurioje vietoje nuo 2004 metų Lietuvoje ta sukurta sunkioji pramonė? Kam Lietuvai Jūsų vardijami “saugumą užtikrinantys” lėktuvnešiai ir modernūs karo lėktuvai? TAI KILPOS VAŠKAVIMAS ANT SAVO KAKLO. Ir dėl Jūsų minties “...prašykitės atgal į Rusijos glėbį...” mano atžvilgiu galite nevargti - aš nuo 1974 m. iš tribūnos sakydavau, kad Lietuvai geriau būti suvereniai. (Įdomi detalė: po šios minties pasakymo pirmą kartą, nuo poveikio mano atžvilgiu išgelbėjo Justas Paleckis vyresnysis). 1983 m. vasario mėnesį suardžiau žinomo Juozo Jermalavičiaus dėstytą teoriją, kad Lietuvai (lietuviams) kalbėti apie suverenitetą nėra jokių ekonominių, socialinių, politinių prielaidų. Tada jau buvau kuriam laikui atlaisvintas nuo tribūnų. Ir iš vis, tie, kurie šoka gąsdinti “Rusijos glėbiu”, vadinti “vatnikais”, yra pikti todėl, kad toliau savo nosies nemato ar nenori matyti, pritrūksta argumentacijos. Bet tokių savo tokių minčių turiniu ir esme yra PENKTOJI KOLONA LIETUVOJE.

stasys        2017-02-16 21:00

Neatsakius į klausimą kas yra Europa ir kokia ji bus ateityje ..negali apibrėžti ir Lietuvos esamo suvereniteto kaip tokio .Taip kai žydu fariziejai buvo praktiško proto ir realybe vertino pragmatiškai , jie suprato kad neigimas realybės niekada neduos ilgalaikiu tvariu rezultatu todėl iki Izraelio valstybės jie ėjo lėtai ir pamažu . Beje ju veiklos reputacija toli pažengusi į priekį ir tikrai negali jos ,kaip tokios, apkaltinti fanatizmu ir esamos realybės neigimu . Autorius tos aplinkybės kažkodėl nepaminėjo . Nesutinku ir su autoriaus federalistu apibudinimu , nežinau nei vieno iš jų tokio kuris statytu Lietuvos suvereniteto pastatus ant ES pamatu , greičiau atvirkščiai Europos Sąjungos identitetas Lietuvoje stovi ant Lietuvos suvereniteto pamatu ir jei juos kaip nedaloma vertybe paplauti iš tos Sąjungos mūru pas mus liktu tiktai dūmai ..ir prisiminimai .Autorius aiškiai ne statybininkas ir pamato reikšmės pastatui nėra tinkamai sureikšmines . Lietuvos suverenitetas pamatas Europos Sąjungai Lietuvoje ir to kažkaip kitaip peržaisti žodžiais neišeina. Bėda kad mes apie tai nei kalbame , o tik tylime ..Reikia kalbėti įvairia gaida , netgi tomis kurios nėra malonios ir ausiai tinkamos , ignoravimas realios aplinkos už lango veda į tragiškas pasekmes ir visiško suvereno praradimo .Niekas negali atimti iš Lietuvio jo Lietuvybės tik jis pats ..kai nustoja apie tai kalbėtis.Galima dar butu ir plačiau pakalbėti kas yra tas Lietuvos suvereniteto pamatas ir iš ko jis susideda ,..tik ar verta ? pamate visi akmenys reikalingi ,kaip ir dainoje nėra lišnu žodžiu ..Aš manau kad reikia kalbėti ne apie praeitį Lietuvoje , o apie ateitį jos Europos Sąjungoje ..Kol kas autorius tik žongliruoja žodžiais ..bet str. patiko , vienas iš geresniu čia Tiesose paskutiniu metu .

to pirmiausia       2017-02-16 12:54

Lietuva niekad nebuvo labdaros objektu ir tada žmonės žinojo,kad turi ne tik išgyventi iš savo darbo,kūribingumo ir atssakingumo,bet ir išmaitinti,išmokslinti gausias šeimas.Ir tai lietuviams gerai sekėsi,pastangų dėka buvo gerbiami ir toje SRSR ir ES.Kai pradėjo “gauti"vis neužteko,vieni pralobo,kiti nuskurdo,prarado iniciatyvas.Iš tų 26 metų “gavimo"neatsistojo ekonomika ant kojų,nesukurtas ekonominis pamatas,žmonių gerovė,nors pinigai lyg turėjo tam būti skirti.Socialinė atskirtis padidėjo.Įsuktas “labdaros” ir pašalpų variklis,kuris mokė žmones gauti,ne užsidirbti.Kai gauni,jauties kam skolingas ir susigūžęs, nes noris ir noris daugiau gauti.Tada reik stengtis įtikti.,pataikauti.Iniciatyva ir orumas,savivertė užsidirbti ir būti atsakingu už auginamus vaikus, už savo šeimos garbę,už savo orumą,buvo paraližuoti.“Labdarų“davėjai galėjo viešai puikuotis savimi ir kitiems leido puikuotis.Ką tai davė Lietuvai ir lietuviams.Gal ir gerai būtų,kad lietuviai grįžtų į savarankišką atsakomybę už išgyvenimą ir gyvenimo kūrimą,gal jiems grįžtų orumas ir savivertė,kad geba ir dar kaip,nebet kaip.Su Vasario 16-ta Sveikinu Jus visus.Aš žinau,kodėl ir verta ir garbė būti lietuviu.Tai man perdavė mano tėveliai be žodžių ir pamokslų.Savo pavyzdžiu ir,esminiais prioritetais,suformuotais šeimoje.Dėkoju ir kai kuriems mokytojams ,kurie be bereikalingų žoddžių ir su dideliu atsidavimu mokė mus sąžiningos istorijos,pagarbos ir meilės savo šaliai Lietuvai.Visada su didele pagarba ir meile juos prisimenu.Tai Lietuvos garbingoji dalis turinti išliekamąją vertę.

Ar nepadėtų susigrąžinti        2017-02-15 21:58

emigrantus,jei valstybė paskelbtų,kad dovanoja po kažkiek žemės,jei kursis, ir neleistų iš karto jos parduoti.

teoriškas arklys       2017-02-15 18:06

Teoriškai, ant popieriaus- suverenitetas.
Praktiškai- Skvernavernetas.

pabegom no meskos       2017-02-15 11:55

papuolem pas vilkus smile siaip prapliesti akirati-  https://www.youtube.com/watch?v=b3E46hOTjnE

Raigerdas        2017-02-14 11:59

Komentatorius labai tiksliai pataik4 atsakyti į A. Jokubausko skleidžiamą demagogiją šiame straipsnyje. Paimkime A. Jokubausko šiuos teiginius: “Teisininkų ir ekonomistų nereikia per daug klausinėti apie suverenitetą, nes niekas nėra labiau suinteresuoti jo pašalinimu kaip jie”. Absurdiškas teiginys, kuris prasilenkia su tikrove. Nei vienas teisininkas straipsnyje neįvardintas, taip pat, kaip ir ekonomistas. Tai, kas tie teisininkai ir ekonomistai? A. Jokubausko pažįstami, draugai? Tai, gal jų tarpe yra ir ekonomistė, Seimo narė Aušra Maldeikienė? Kur įrodymai, kad Aušra Maldeikienė yra suinteresuota pašalinti suverenitetą? Kitas dalykas Laisvos Rinkos Institutas, kuris specialiai tam ir buvo įkurtas, kad per liberalų partiją Lietuvą paversti paprasčiausiai užsienio monopolijų ir bankininkų draskomu grobiu. Kol tie lietuvių humanitarijai susigaudys, kas čia vyksta, praeis (jau praėjo 25 metai, bet jiems jų neužteko) ne vienas dešimtis metų. per tą laiką tokią valstybę galima paklupdyti ant kelių ir priversti dirbti didesnę Lietuvos visuomenės dalį už vergiškus atlyginimus. Ir čia atsiranda demagogiją pamilęs A. Jokubauskas, kuris pradės aiškinti, kad “lietuviais mes norime būti” tik tokiu atveju, jeigu mes būsime visi katalikais. Tada man kyla klausimas, o kodėl katalikais? Kodėl ne islamistais? Tai, gal lietuviams būtų geriau islamas? Nes mergaičių pas mus gimsta daugiau, nei berniukų, ir niekas kitas taip nesirūpina šeimos padaugėjimu, kaip islamą išpažįstantys tos valstybės piliečiai. Ten religija dominuoja virš valstybės. Ir tai lietuviams būtų išeitis, kad vėl jų padaugėtų. Bet apie tai A. Jokubauskas nutyli. Nes jam savas tikėjimas yra artimesnis. Ir čia mes susiduriame su ta pačia jau greitai 1000 metų egzistuojančia problema - nenumaldomas krikščionių noras paversti Lietuvą katalikų valstybe. Tas fanatizmu dvokiantis noras Europoje baigėsi tuo, kad visos valstybės atsisakė tos siūlomos katalikų malonės. et katalikai neatlyžta, nes jų tikėjimas labai mažai kuo skiriasi nuo užhipnotizuotų žmonių tikėjimo. Jis taip pat mažai kuo skiriasi nuo bolševikų tikėjimo į Leniną, ko paskeoje mes gavome komunizmą, o vokiečiai fašizmą. KADA JŪS TURITE KAŽKO TAI GERO IR VERTINGO, TOKIU ATVEJU JUMS NEREIKIA ŽMONIŲ APGAUDINĖTI, VILIOTI, APSUKTI, PRIEVARTAUTI AR IMTIS DAR KAŽKOKIŲ TAI KLASTINGŲ METODŲ. JŪS SAVO VERTINGĄ PREKĘ, DAIKTĄ AR DOKTRINĄ GALITE PASIŪLYTI ŽMONĖMS ĮRODŽIUS JIEMS KONKREČIĄ NAUDĄ. Lietuviams Lietuvoje reikia protingų žmonių, lyderių, kurie galėtų išmintingai organizuoti DARBĄ IR SĄŽININGUS MAINUS TARP GAMINTOJŲ AR PASLAUGŲ TIEKĖJŲ. Ir šita šalis klestės. Bet būtent šituo dalyku, pas mus nėra kam užsiimti. Mes turime vadovų, bet neturime genialių karvedžių, kokiais buvo mūsų protėviai, kurie nebuvo krikščionimis, o buvo pagonys. Taigi, lietuvis, praradęs savo šaknis, nebe prigyja savojoje žemėje. Niekas neprieštarauja, kad krikščionys išlaikytų savo tikėjimą ir tegul jie čia skleidžia savo tikėjimą. Bet būkite malonūs, darykite savo sąskaita, o ne melžkite valstybę, apvogdami net tuos pačius pagonis ir kitas religines bendruomenes, kurie nepriklauso jūsų tikėjimui. TVIRTINIMAS, KAD KRIKŠČIONYBĖ YRA GERESNĖ RELIGIJA NEI KITOS YRA TOKS PAT TVIRTINIMAS, KAIP VOKIEČIAI TVIRTINO SAVO ARIJŲ GRYNUMU ARBA RUSAI, KURIE TVIRTINA, KAD BE JŲ VISOS KAIMINYSTĖJE ŠALYS PRAŽUS. TAI YRA TOKS KEISTAS SAVĘS BRUKIMAS KITIEMS PER PRIEVARTĄ. MANAU, KAD TAI NĖRA SVEIKO PROTO POŽYMIS.

Prašalaitis > Pirmiausia       2017-02-14 11:10

Kalbant apie ekonomiką, atsakymas aiškiau nei aiškus - užpakalinė dalis . Bus labai skausminga, bet skausmas tam ir skirtas - žmogų iš klaidingo iliuzijų pasaulio sugrąžinti į tikrovę.

Pirmiausia       2017-02-14 10:07

reikia atsakyti kas bus kai ES parama pasibaigs

Prašalaitis       2017-02-14 8:36

Prieš atsakant į Jokūbaičio klausimą pirmiausiai reikėtų sau aiškiai atsakyti kas lietuvis yra arba ką reiškia juo būti.

aba       2017-02-13 22:51

Tenka pripažinti,kad pono Jokūbaičio kvietimas padiskutuoti tema"Kodėl verta likti lietuviu” patyrė visišką fiasko.Nei čia,nei Bernardinuose niekas net nepabandė į jį atsakyti.Todėl ir svarstymai dėl suvereniteto,anot filosofo,neturi prasmės.Belieka laukti,ką šiuo klausimu nuspręs Briuselis.
Labanaktis.

VaidasVDS       2017-02-13 17:46

Užpykdysiu kai ką, bet turiu Raigerdui atsakyti.
Ne Vaido žodžiai, o Apreiškimo:
“Tiesą – kosmoso ryšių, visatos faktų, ir dvasinių vertybių supratimą – galima geriausiai pasiekti Tiesos Dvasios tarnavimo dėka ir ją geriausiai gali kritikuoti apreiškimas. Bet apreiškimas nesukuria nei mokslo, nei religijos; jo funkcija yra tiek mokslą, tiek religiją suderinti su tikrovės tiesa. Visada, kada nebuvo apreiškimo arba kada nepasisekdavo jam pritarti arba jo suvokti, mirtingasis žmogus griebdavosi tuščių pastangų metafizikos srityje, kuri yra vienintelis žmogiškasis pakaitalas tiesos apreiškimui…”
—-

Raigerdas>VaiduiVDS       2017-02-13 16:03

Na, taip, VaidaiVDS, iki Kristaus tiesos nebuvo, iki Kristaus niekas netikėjo į Dievą ir t.t. Na, kas čia rašo: VaidasVDS ar koks nors aborigenas iš Australijos? Štai jo frazė:” Ir tą lengviausiai galima suvokti tik Apreiškimo dėka. Jokio kito geresnio metodo, tiesiog nėra”. VaidasVDS net nesuvokia, kad tai yra jo paties žodžiai. Na, kuo tai skiriasi nuo komunistų tvirtinimų, kad marksizmo-leninizmo filosofija yra vienintelė teisinga filosofija, o visos kitos yra klaidingos? Kas, ar ne VaidasVDS tvirtino, kad apie vienintelį teisingą tikėjimą į Dievą, nes visi kiti yra klaidatikių išsigalvojimai? Pasidomėk, ką sako psichiatrai apie psichiatriją. Jie taip pat tvirtina, kad nebereikia jokių šamanų, jokių šventikų, nes dabar yra tik jie vieniteliai tikri dvasios inžinieriai. VaidaiVDS, kalbėk, rašyk, dėstyk savo mintis, bet jos turi turėti vieną požimį: BŪTI LOGIŠKOMIS MINTIMIS, KURIOS ATITIKTŲ TIKROVĖJE EGZISTUOJANČIUS DALYKUS. Nes visa kita yra tik tavo SUBJEKTYVI nuomonė. Ar matai skirtumą tarp SUBJEKTYVIOS NUOMONĖS IR OBJEKTYVIOS NUOMONĖS? Tie patys psichiatrai išgirdę, kaip žmogus išaukštindamas savo subjektyvią nuomonę virš objektyvios, tuoj pat ima jam ieškoti diagnozės apie jo prote esamus sutrikimus. Jie jų turi apie 400. Todėl pagal psichiatrą išeina taip, kad kiekvienas žmogus yra nesveikas, išskyrus psichiatrą.

VaidasVDS       2017-02-13 13:15

Raigerdai,
na kam tu stengiesi įdėti į kito lūpas tai, ko jis nerašo?
Rašai:
“štai Vaidas VDS, kaip ir daugybė tinginių, svaičioja apie kažkokias mistines jėgas, kurios turi ateiti pas jį į namus, iššluoti butą ar kiemą, nubausti visus, kas nepatinka VaiduiVDS, nubausti visus, kas yra nekrikščionis, bet koks nors paklydęs induistas, budistas ar krišnaitas, o gal net mūsų tautiškasis pagonis ir t.t. Tai, kuo VaidoVDS sapalionės skiriasi nuo kokio nors Romos Imperijoje gyvenusio plebso, kuris niekino krikščionis ir pasitaikius progai paleisdavo į jį ne vieną akmenį?”
—-
Na, Raigerdai, jei surasi mano ankstesniame komentare užuominas (ne tavo prote atsiradusius įtarimus) apie kažkokių mistinių jėgų atėjimą į mano ar kitų namus, tuomet man teks prieš tave nukelti kepurę ir šlovinti tavąją įžvalgą.
Savo komentare naudojau savo žinias iš Apreiškimo, Urantijos Knygos. Savo minčių iš esmės nepridėjau, tik ganėtinai grubiai (dėl paklodės vengimo) apibendrinau savąsias žinias. Tad jokios mistinės jėgos pas mane nesilankė, turiu tik žinias iš Apreiškimo, kurį kas nori gali pripažinti arba atmesti.
Nei Apreiškimas, nei tuo labiau VaidasVDS nesiruošia ko nors bausti. Ir Dievas nesiruošia to daryti. Pats žmogus save nubaudžia, pasirinkdamas neteisingai arba darydamas blogį. Ir krikščionis, ir induistas, ir budistas, ir krišnaitas, ir bet kuris kitas tikintis į ką nors ar visai į nieką netikintis šiai dienai Jėzaus dėka yra apdovanoti jo dovana, Tiesos Dvasia, ir dar keliais dvasiniais poveikiais (net ir pačios Tėvo Dvasios fragmentu). Bet, kad tie poveikiai veiktų gerai, reikalingas žmogiškosios valios atsidavimas Dieviškai Valiai. Ir jokiu būdu ne mistiniu būdu, o gerai apmąstytu ir būtinai sveiku protu suvoktu būdu. Ir tą lengviausiai galima suvokti tik Apreiškimo dėka. Jokio kito geresnio metodo, tiesiog nėra. Individualiai galima teisingai suvokti tik kokį pavienį tiesos aspektą, ką kartais ir pats demonstruoji. Bet tavoji puikybė ir perdėtas pasitikėjimas savimi tave ir panašius į tave iš tiesų žlugdo…
Ir tik tikėjimas į tikrąjį Dievą ir tikros Dievo valios vykdymas užtikrina žmogui amžinąjį išlikimą. Ir tavajam džiaugsmui galiu pasakyti, kad jei aš esu neteisus, tai ir manęs po mirties nelaukia joks išlikimas.
Tau tavasis tikėjimas atrodo geresnis ir dėl to nesiruošiu tavęs smerkti ar iš tavęs šaipytis, ar vadinti tinginiu, ar dar kuo nors. Pagal tavąjį tikėjimą aš galėsiu susirasti kitą kūną ir pagaliau tapti protinguoju Raigerdu, nes tik pasiekus Raigerdo lygį, užsibaigs monotoniškas reinkarnacijų ratas. Na man to nereikia, tai greičiausiai tik kokiu žemės kirminu kitame gyvenime tebūsiu ir apie Raigerdo proto lygmenį net ir pasvajoti neteks. Na ir gerai, bent iš kitų tyčiotis neturėsiu noro…

vietoje paklodžių apie bla bla bla       2017-02-13 11:54
Raigerdas       2017-02-13 11:40

Kokia yra pagrindinė Lietuvos problema? Tiesiog nepatogu rašyti, kad tiek daug gyvenančių mokslininkų iš valstybės kišenės nesugeba atsakyti į šį paprastą klausimą. Tai, kokio velnio valstybė juos išlaiko? Kodėl niekas nekelia klausimo: kas iš Lietuvoje vadovavusių Humanitariniams mokslams padarė taip, kad šita sritis pas mus neevoliucionuoja? Ten gi yra paprasta priežastis: prietarai. Kažkoks tai prietarų apsėstas humanitariniams mokslams vadovaujantis asmuo, atsiprašant, suš... visą reikalą, ir humanitarijai dabar atsidūrė labirintuose ir ten klaidžioja.
Tai, kokia pagrindinė problema?  Kas serga Lietuvoje? Pirmiausia, ekonomika. Ar ji yra gydoma? Ne. Pirmiausia, kad ją pradėti gydyti, reikia pripažinti patį faktą, kad ekonomika yra tam tikroje nenormalioje būsenoje. Politikai šito nepadarys, nes rinkimai yra organizuojami pagal partijas, o jose dominuoja jų tokie vadukai, kurie apie ekonomiką nei bū, nei mū (gal išskyrus tik dabartinį Ramūną Karbauskį, kuris bando tautą vesti šituo keliu).
Pažiūrėkite į privačią struktūrą. Jie neleidžia, kad ADMINISTATORIŲ SANTYKIS būtų iškrypęs, palyginus su dirbančiųjų santykiu. Jeigu Lietuvoje žmonių mažėja, tai jeigu pas mus ekonomika būtų pirmoje vietoje, tai ir SEIME TURĖTŲ MAŽĖTI SEIMO NARIŲ. Dabar pas mus ekonominiai rodikliai nepriklauso nuo ADMINISTRATORIŲ KIEKIO. Vadovaujančių personų gali didėti tik vienu atveju - kai daugėja dirbančiųjų skaičius. Štai pradedama aimanuoti, kad bedarbystė auga. Tvarkoje, tegul auga, bet tada turi mažėti ir SEIMO NARIŲ bei kitų vadovaujančių postų. Bet pas mus valdžia egzistuoja taip, kad ji yra NEPRIKLAUSOMA nuo ekonominių rodiklių. Valdininko darbas taip nėra nei pasveriamas, nei pamatuojamas, nes jis taip pat yra nepriklausomas. NEPRIKLAUSOMYBĖS MANIJA, apėmusi visas valstybinių institucijų vadovų galvas tapo labai patogiu įrankiu, kad imituoti darbą, kažkokią veiklą, kurią, neva, niekaip negalima pamatuoti. Bet pradėkite skaičiuoti pinigus, ko nesugeba padaryti finansų ministerija, ir tada jūs gausite kraupų vaizdą, kad pinigai yra išleidžiami neaiškiomis kryptimis, todėl Lietuvos žmonės yra apvagiami. T.Y. apvogtų žmonių skaičius didėja, todėl žmonės bėga iš Lietuvos, kad nebūti apvogtais. Aišku, juos apvogs ir Anglijoje, bet ne tokiais mastais, kokie yra Lietuvoje. Nes Anglijoje, net apvogus tą žmogų, jam vis vien kažkas lieka, o Lietuvoje žmonės yra apvagiami taip, kad jiems net nebe paliekama galimybių patenkinti savo elementarius poreikius. Taigi, Kernagio dainoje išsakyti žodžiai- NIEKAS< NIEKUR< NIEKAM NEI UŽ KĄ, - tebėra aktualūs, nes toks tbėra valstybinių institucijų darbas. Paprasčiausiai, valstybinės institucijos neturi šeimininko, nes ten jie vis dar švenčia NEPRIKLAUSOMYBĘ, nors visi supranta, kad jie yra valdomi pagal AUTOKRATINIUS VALDYMO METODUS. Atsilikimas protelyje, atsilikimas mąstyme yra pagrindinė Lietuvos bėda, todėl šita valstybė negali konkuruoti su Europos senbūvėmis. Atsiprašau, kada valstybėje akivaizdi anoreksija, kaip galima apdovanoti V. landsbergį ir V. Adamkų? Tai, kada Lietuva ištiks jau vėžinės ligos situacija, tai jūs galvojate, kad jie savęs neapsidovanos? Ne, šito tikrai nebus. Net, jeigu čia didesni dalis žmonių pradės badauti, net tada bus nepamirštama apsidovanoti. Štai kokią turime tragediją: valdžioje esantys net nežino, kas dedasi Lietuvoje, nes jie į tai bijo pažiūrėti. tai ir yra valstybinės anoreksijos priežastis.

Raigerdas>Vaidui VDS       2017-02-13 10:55

Cituoju Vaid1VDS:“Kada žmonės dirbs pirmiausiai dvasingumui, o ne tuštybei, puikybei ir godumui, tuomet iš tiesų joks darbas nenueis veltui”.
O kuo tavo svajonės skiriasi nuo komunizmo statytojų svajonių?
VaidaiVDS, pirmiausia, žmonija turi ne daugiau kaip 30-50 metų. O tu, matomai, negyveni šioje Žemėje, todėl svaičioji lyg gyventum kažkokioje DVASINGUMO PLANETOJE laikinai okupuotoje BLOGIO JĖGŲ. Tu antrini tam, kas parašyta Biblijoje. O kada buvo parašyta Biblija? Tie, kurie rašė, manė, kad jie turi dar daug daug daug laiko. Bet tas laikas prabėgo greitai ir po 50 metų ŽMonija atsiduria prie NEIŠVENGIAMUMO RIBOS arba dar mokslininkų vadinama NEGRĮŽTAMUMO TAŠKU. Taigi, žmonija jau prisižaidė su savo karais, imperijomis, spekuliacijomis Dievu, komunizmais ir fašizmais. Ir vietoje to, kad pagalvoti ir apsispręsti, ką daryti su ta ŽMONIJA ir kaip sukurti bent jau artimiausioje planetoje gyvybei tinkamas sąlygas, ji svaičioja apie tai, kad ateis GODO, kuris ir sutvarkys tą bekariaujantį humanoidų pasaulį. Humanoidas yra nepajėgus suvokti, kad jo kūnas yra mirtingas. Ir jis turėtų džiaugtis, kad jis yra mirtingas, o ne liūdėti. O dvasia ir taip susiras kitą kūną, tik aišku, bus labai neprotinga, kad su tuo eksperimentu padaryti iš beždžionės žmogų nieko neišėjo, nes pritrūko laiko. Instinktai, pamišimai ir humanoidų su iškrypusiu protu diktatūra, padaro didesnę žalą žmonijos progresui, nei buvo tikėtasi. Tas pats žmogus eina prieš kitą žmogų ne todėl, kad taip turi būti, o todėl, kad vienai pusei vaidenasi, kad ji yra tokia galinga, galinga, galinga ir ji panaudos atominę bombą ir jai už tai nieko nebus. Ir štai Vaidas VDS, kaip ir daugybė tinginių, svaičioja apie kažkokias mistines jėgas, kurios turi ateiti pas jį į namus, iššluoti butą ar kiemą, nubausti visus, kas nepatinka VaiduiVDS, nubausti visus, kas yra nekrikščionis, bet koks nors paklydęs induistas, budistas ar krišnaitas, o gal net mūsų tautiškasis pagonis ir t.t. Tai, kuo VaidoVDS sapalionės skiriasi nuo kokio nors Romos Imperijoje gyvenusio plebso, kuris niekino krikščionis ir pasitaikius progai paleisdavo į jį ne vieną akmenį? Plebsas, tarp kitko, nebūtinai neturtingas. Plebsas (lot. plebs, liaudis) – senovės Romos nekilmingų, patricijų privilegijų neturinčių piliečių klasė, didžioji gyventojų dalis. Plebsui priklausantis asmuo vadinamas plebėjumi (lot. plebeius). Šiuo metu terminas daugiausiai naudojamas apibūdinti žemesnės ar žemiausios turtinės klasės, neturtingus gyventojus, tačiau senovės Romos laikais plebėjai galėjo būti ir turtingi bei įtakingi, tiesiog nekilmingi ir nepriklausantys patricijų klasei.
Faktas yra tas, kad Lietuva nebeturi praktiškai patricijų kaip klasės, tai yra, pas mus nebėra KUNIGAIKŠČIŲ. Ir nebėra netgi ŽINIŲ. Praradusi savo tapatybę ir prisiėmusi atsakomybę spręsti tas problemas, kurias nesugebėjo išspręsti Romos Imperija, Lietuva nyksta ant akių. Tai savotiška anoreksija.Dabar jau reikia kelti klausimą: kas lieka gyventi Lietuvoje? VaidasVDS, kurio sąmonė yra apsemta kliedesiais apie tikrovėje neegzistuojančius dalykus ir kuris senatvėje neišvengs dimensijos. Tie kliedesiai užima apie 90 procentų jo mąstymo žemės. Visa ta žemė yra nederlinga, nes joje neužauginsi jokių vaisių. Alvydo Jokubaičio mąstyme tos derlingos žemės yra daugiau, todėl jis pasirūpino, kad jo “darbas” susijęs su mistinių reiškinių propaganda būtų apmokamas iš valstybės kišenės. Jeigu paleisti jo idėjas į privatų sektorių, tai jų niekas nepirktų. Bet esant gaunant valstybinį išlaikymą, jis gali jas parduoti ir privačiam sektoriui.

VaidasVDS       2017-02-13 9:21

Šiaip tai Raigerdas visai ne juokelius iš Biblijos parankiojo.
Parankiojo rimtus dalykus, kurie iš tiesų bus ateityje, tik… ne visai taip, kaip žmogiškasis pranašų ar pasakorių, perrašiusių pranašų pasakymus, protas suprato.
Klastingieji tikrai bus “išrauti” tuomet, kai visas pasaulis eis dvasingumo keliu. Gal taip nutiks dar po visos eilės karų, dar po kelių imperijų griuvimų, o gal ir po to, kai žmonės pagaliau patys suvoks, kad teisingas yra tik vienas kelias - dvasingumo kelias. Kol kas greitų permainų nematyti, bet net Trampo atėjimą, Brexitą ar ES byrėjimą prieš kelis metus buvo gana sunku numatyti…
Tuomet karai liausis tikrai.
Nebus karų, nebus dėl ko ir žmonių gąsdinti, net ir dėl neteisingai žmonių suprastų apokalipsių...
Kai kurie šeichai jau ir šiais laikais dykvietes žiedais papuošia.
Kada žmonės dirbs pirmiausiai dvasingumui, o ne tuštybei, puikybei ir godumui, tuomet iš tiesų joks darbas nenueis veltui.
Visuotinai vykdant tikrąją Dievo valią ligos iš tiesų pasitrauks.
Mirtis nebus baisi. Ją įveikti iš esmės visuotiniu būdu bus galima taip, kaip ją kažkada įveikė Enochas…
Va tik Jono evangelija buvo šiek tiek iškraipyta. Ne iš kapų pakils numirėliai. Jie (bet tik teisieji dvasiškai, o ne visi) bus (kai kurie jau prikelti) prikelti anapusiniame pasaulyje, tad vietos ten visiems užteks (pažvelkite į kosmoso begalybę ir didybę).
Tik viena “nedidelė” bėda, kol taip viskas išsipildys, dar labai daug metų prabėgs, nes tikro dvasingumo keliu net ir šiais laikais žengia tik vienetai, o begalė arba iš viso tuo keliu neina, arba klajoja klystkeliais, o akli dvasiškai jų vedliai į klystkelių duobes sukrinta kartu su klaidatikiais…

Al.       2017-02-13 3:16

Poreikis išlikti savimi kyla iš atminties ir savigarbos - abi savybės yra prigimtinės, bet gali būti išvystomos. Be šių savybių žmogus save ima žiūrėti kaip į prekę, kurią galima parduoti kuo pelningiau. Taigi, klauskim kodėl apsimoka būti labiau žmogum ?

abajui       2017-02-12 23:39

Lietuviu būti neverta. Verta būti klevu.
Lietuvių būna visokių. Normalių, idiotų, dorų, banditų,  protingų, liguistų ir scientologų. O klevas yra klevas. Visada.

aba       2017-02-12 23:18

Deja,aistringi Liepos ir abajui pasisakymai taip ir neatskleidė: KODĖL verta būti lietuviu.
Peršasi išvada,kad to niekas arba negali pagrįsti,arba nėra argumentų.
Liūdna.
Vargas Tau,Lietuva!

Liepa       2017-02-12 21:22

Yra dalykų, nepriklausančių nuo mūsų norų: nepasirenkam savo tėvų, šalies, lyties, išvaizdos, tautybės ir pan.// Savimi būti, save auginti, tobulinti yra sunkus, daug laiko, patirties, kantrybės ir laiko kainuojantis dalykas.// Paprasčiau ir patogiau yra daryti, ką nori, nebūti įsipareigojusiam niekam, net sau pačiam… Tokį pramoginį gyvenimo, tiksliau beprasmio durniavimo būdą, ir siūlo visų laikų “pažangieji” laukiniai-komunistiniai-liberastiniai veikėjai.// Išrauk iš žmogaus tradicijas, pagarbą Tėvams, savo Žemei, tradicijoms ir daryk su tokiu padarėliu ką nori…// Neveltui mūsų šviesuoliai nutautintą žmogystą vadino mankurtu.//Sunku nusakyti bei įrodyti kiekvienam tautiečiui, kodėl , kaip ir ar verta būti Lietuviu. Būti Lietuviu,manau, reiškia turėti Stuburą, tūkstantinę Atmintį, Atramą nelaimių ir negandų metu,būti atsakingam tiek už savas sėkmes, tiek nesėkmes… // Smagu pasiblaškyti po pasaulį, užsidirbti pinigėlio, patogiai gyventi, o kažkuo prisidėti prie savo Tėvynės stiprinimo dažnam iš mūsų nelieka nei laiko, nei lėšų, nei fantazijos, nei ūpo.
// Kaip gera tupėt amerikose, anglijose ir “vadovaut”, kaip čia mums galvot ir daryt Lietuvoj.// Sumokėjo, mazeli antrasis, ta Lietuvėlė  dosniai Europai- Krauju ir Kūnu- Milijoną Lietuvių dykai atidavė. // Ponas ekonomistas Glaveckas vienos diskusijos metu drįso garsiai pareikšt, kad ne mes ES, o mums ES skolinga paliko.//

Raigerdas        2017-02-12 21:02

Straipsnio autorius pamiršo parašyti dar ir apie tai:

Kas žemėje pasikeis valdant Dievo Karalystei?

Dievo Karalystė pašalins žmonių įkurtas valdžias ir perims žemę į savo rankas (Danieliaus 2:44; Apreiškimo 16:14). Kas tada pasikeis?

  Žemėje nebeliks blogų, savanaudiškų žmonių: „“Klastingieji bus iš jos išrauti”“ (Patarlių 2:21 [2:22]).

  Liausis karai: „“Karus visoje žemėje jis sustabdo”“ (Psalmyno 46:10 [46:9]).

  Žmonės nieko nestokos ir gyvens saugiai: „“Tuomet visi sėdės po savo vynmedžiais, po savo figmedžiais, ir nebus kam jų gąsdinti”“ (Michėjo 4:4).

  Žemė virs rojumi: „“Pradžiugs dykuma ir tyrlaukiai, krykštaus pražysdama dykvietė”“ (Izaijo 35:1).

  Kiekvienas turės sočiai prasmingos, malonios veiklos: „“Mano išrinktieji ilgai naudosis savo rankų darbo vaisiais. Nebeis jų triūsas veltui”“ (Izaijo 65:21-23).

  Neliks ligų: „“Nebus ten žmogaus, kuris sakytų: ‘Aš ligotas!’”“ (Izaijo 33:24).

  Nebeslėgs senatvė: „“Teatjaunėja jo kūnas, tegrįžta jis į savo jaunystės dienas!”“ (Jobo 33:25).

  Į gyvenimą grįš mirusieji: „“Visi esantys kapuose išgirs jo balsą ir išeis”“ (Jono 5:28, 29).

Ar ne laikas Alvydui Jokubaičiui pradėti rašyti apie tai, kaip į gyvenimą grįš mirusieji. Juk reikia pasiruošti, nes jie turės kažkur tai gyventi. Jeigu dabar jau kiniečiams trūksta žemės, tai įsivaizduokite, kai sugrįš visi mirusieji, tai tos žemės tikrai nepadaugės. Kiniečių dabar yra virš 1 milijardo ir 300 milijonų. Tai, jeigu sugrįš mirusieji, tai, kiek gi tų kiniečių bus iš viso? Ir jeigu jie dabar jau nebetelpa savose žemėse, tai, ką jie darys, kai sugrįš visi mirusieji kiniečiai? Ir kaip jie grįš: pas savo giminaičius? O kaip bus su Stalinu, Hitleriu, Napoleonu ir kt. žmogėdromis?

abajui       2017-02-12 20:05

Dėl asmeninio sinteresuotumo.
Tai- libetastijos kultinis postulatas, šventoji karvė ir gralis viename.
Būtent suinteresuotumo ne stygius o perteklius yra vienas iš emigracijos/evakuacijos dēmenų.
Taip yra nedarbas, skurdas ir teisingumo stoka. Šie faktoriai labai stipriai įtakoja bėgimą iš Lietuvos. Bet bendras varfikllis vis tiek yra “mano, man”.
Piliečiai išsigimę į paskirus individus ir rūpinasi išskirtinai savo pupom.
Visuomenės solidarumas kaipo toks Lietuvoje neegzistuoja.
Nėra jokio noro ir poreikio bendrai protestuoti, nėra poteikio bendrai kurti, n3ra bendros atsakomybės suvokimo.
Yra tik asmeniniai interesai. Nes pagal libetastijos doktriną žmogus yra über ales. Virš visko, laisvas nuo visko.
Boga net!
Tik Dievas, Tikėjimas gali apjungti individus ir suvienyti į solidarią visuomenę.
Nes Dievas nešališkas.
JIS yra aukščiau tiek virš bet kurio individo, tiek aukščiau tautų ir valstybių.
Todėl JIS gali būti atskaitos tašku, matmens etalonu ir žymeniu triangulacijos taškuose.
Daugiau niekas negali prilygti Dievui pagal autoriteto mąstelį.
Dievo Tvarka nustato žmogaus viduje discipliną, atsako į klausimus kai reikia apsispręsti ką daryti, kaip pasielgti.
Ir kaip nesielgti.
Liberastijoje nėra vietos Dievo tvarkai. Nes ji varžo Nuodėmę.
Visiškai natüraliai ir argumentuotai skamba tezė, jog telktis reikia po Šv. Kryżiaus vėliava.
Negi vaivorykštine?
Bet,...
Ar verta buvo tamstai aiškinti?
Juk ne atsakymų ieškoti atėjai.
A ne?

 

kindziulis       2017-02-12 19:45

GERAI PRISIMENU SĄJŪDINIO PASISPARDYMO LAIKAIS ČERNIACHOVSKIO AIK6TĖJE PLAKATĄ SU UŽRAŠU -
L I E U V A   B E   S U V E R E N I T E T O -  L I E T U V A   B E   A T E T I E S !

                              A L G I R D A S   B R A Z A U S K A S
                        ***
a.a. Algirdui ir… suverenitetui

Tegyvuoja I N D E P E N D E N C E !

aba       2017-02-12 19:23

Cituoju:“Lietuviai prieš save turi vienintelę išeitį – pradėti naują diskusiją tema „Kodėl verta likti lietuviais?“ Be šito nieko vertos diskusijos apie suverenitetą Europos Sąjungoje.”
Komentarai rodo,kad šis klausimas beveik nieko nedomina-nė vienas komentatorius nepasiūlo savo atsakymo.Vanojama valdžia,ES,pideropai,komunistai-kgbistai,liberastai…
ežiukas siūlo pirmiausiai"griauti melo pastolius”,o po to iškelti Vėliavą“Už Dievą ir Tėvynę”.
Juozapas teigia,kad"diskusija prasideda dalyvaujant rimtiems intelektualams. Vēliava pakelta iš dulkių.
Dabar reikia daugiau talkininkų tą Tiesos vėliavą nešti.
Bus nelengva, nes nešti Tiesą reiškia nešti Šv. Kryžių.”
Vienas filosofas yra pasakęs,kad geriausia idėja žlunga,jeigu jos neparemia asmeniškai suinteresuoti žmonės.
Taigi-kodėl verta likti lietuviais? Kad neštum Šv.Kryžių?
Ar ne asmeninio suinteresuotumo stoka gena emigrantus į kitas ES šalis?
Ką apie tai mano rimti intelektualai?

G.P.       2017-02-12 17:15

Skaudus teisingas tekstas. Bet ar Lietuvoje dar kam įdomi tiesa? Čia gi devyni iš dešimties vaikosi NAUDOS, bet ne tiesos.

pabudo rytą Kakutis ir žiūri...       2017-02-12 16:17

Liberastinio auklėjimo naujienos:
“Pažangieji” veikėjai Lietuvos vaikams pasiūlė „kakutį“ užkandžiui: tikina gavę pedagogų pritarimą.
Maximose platinamos ” Smegenistų užduotėlės vaikams”- dar vienas pavyzdys, kokias “vertybes” puoselėja liberastai. Piliečiams padipiktinus tokia ” pedagogine” veikla ir paviešinus libkonų pedagogikos šūdevrus internete, “acilikėliū/tamsuoliū” šviesti bemat ėmėsi Anūko Karalienė, kuri aiškina jog viskas čia yra labai normalu, atseit jų šeimoje tokius mokslus vaikučiai jau įsisavino ir auga kaip augę. Jokios tragefijos neatsitiko, tad triukšmas keliamas visiškai be reikalo. Austėjuška apgailestauja, jog dalis tėvų yra vis dar ne modernūs ir mąsto senoviškai.
Žodžiu, kakučiai- tai yra tai kas svarbiausia norint pripratinti vaikus prie analinių kvapų iš mažumės. Kad užaugtų pažangiais ir tolerastiškais sodomijoms.
Antraip gali išvirsti į tokius tamsuolius kaip šio straipsnio autorius ir vėliau prisogalvoti tokių pavojingų dalykų kaip Dievas, Lietuva ir tautiškumas.
Seubasssss!

pideropai kąsasi po pamatais       2017-02-12 15:43

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) primygtinai siūlo Lietuvai leisti kandidatuoti į parlamentą dvigubą pilietybę turintiems asmenims.
Tokia rekomendacija pateikta organizacijos Žmogaus teisių ir demokratinių institucijų biuro, vertinusio praėjusių metų spalį vykusius Seimo rinkimus, ataskaitoje.
Iš pirmo žvilgsnio tartum nekaltas siekis, bet…
Padarius konstitucojoje plyšelį, pradės veikti plyšio užtvankoje dėsnis- plyšys didės, atsiras kitų plyšių ir ...
Kokia tai kląsta ir kuo gali baigtis, gerai iliustruoja precedentas sostinės savivaldybėje, kai paklusus briuselyno direktyvai, per rinkimus į Vilniaus m. Tarybą pakliuvo atvirai keikiantis Lietuvą ir lietuvius pyder-haroldas.
Ot įkliuvom- iš vienos pusės laikiniai putlerio mongoloidai, iš kitos pusės briuselyno pideropai. Ir abeji trokšta mus išnaikinti.

 

Mes sprendžiam suvereniteto        2017-02-12 14:01

,egzistencines problemas,o štai Lukašenkai jau visai prastai.Mažesnis diktatorius stengėsi būti geru didesniam diktatoriui,tačiau tai neįmanoma.Ateina laikas,ir Lukašenka bus nuimtas.O kiek pas mus diktatūros?Tiek esam pavojingoje zonoje.

VaidasVDS       2017-02-12 13:16

Na minusiukų dėliotojai kažkodėl nenorite padiskutuoti, kad ir Juozapas su ežiuku?
Autorius nepasakė nieko naujo ar netikėto.
Visi kiek normalesni žmonės supranta, kad nei ES, nei JAV (su nauja, ar su sena valdžia), nei Rusija negali pasiūlyti pasauliui nieko gero. Visos tos valdžios renkasi arba savąsias vertybes, arba tiesiog atsiduoda mamoniškiems malonumams, nekreipdami dėmesio į elementarų žmogiškumą.
Jėzus, kuris yra tikrasis gyvenimo kelias, buvo didžiausias pasaulio “globalistas”, nes jis neišskyrė jokios tautos, tame tarpe ir žydų, kuri neva turėtų vadovauti dvasiniam, o ne materialistiniam pasaulio atgimimui. Ir jis pareiškė, kad Dievo karalystė prieinama tiek žydui, tiek pagoniui. Tad tautiškumas (nacionalizmas) yra svarbūs tik dėl valstybės reikalų.
Nenuostabu, kad jei kokios nors sąjungos pasirenka neteisingą kelią, tai tokios sąjungos pasmerktos sugriūti.
Bet pasaulis dar niekada nėjo Jėzaus pasiūlytu keliu. Pasaulis dar niekada nebandė įgyvendinti tikrosios dvasinės žmonių brolystės, kurti tą tikrąją dvasinę karalystę (jos užuomazgas) mūsų planetoje, kurioje žmonės išsiskirtų ne savo tautiškumu, o dvasingumu. Tiesiog neįmanoma sukurti dvasinės karalystės, kuomet pagrindinis tikslas valdžia, pinigai ir galybė, o ne tarnystė visiems, ir pradedant nuo mažiausių ir einant link didžiausių, o ne atvirkščiai.
Gal kažkiek ir teisus autorius, kalbėdamas apie teologinį suverenitetą, kaip apie nepriklausymą kažkokiai valstybei, kurios žydai neturėjo, nei prieš Jėzų, nei daug amžių po Jėzaus, kaip priklausymą pirmiausiai Dievui, o ne kažkokiai valstybei.
Ir jei mes nagrinėsime apie grynai žmogaus dvasinį pasirinkimą, tuomet be jokios abejonės tarnystė Dievui yra daug kartų svarbesnė, nei tarnystė kokiai nors valstybei. Todėl bandymas statyti valstybę ir Dievą į vieną gretą niekada neduos gerų rezultatų.
Tai visai nereiškia, kad šiandien lietuviai turėtų atsisakyti savo valstybės, nes iš tiesų nelabai yra kur eiti - link kokios nors valstybės, ar kokios nors valstybių sąjungos, nes paprasčiausiai nėra pasaulyje dar tokios valstybės, kuri įgyvendintų tikruosius dvasinius idealus ar eitų link jų. Tiesiog Dievas žmogui yra daug svarbesnis nei valstybė. Ir kuomet pasaulis, atskiros valstybės ar jų sąjungos rinksis dvasinius idealus, tuomet iš tiesų reikės šlietis prie jų. Bet dar ne šiandien. Šiandien dar nėra kur eiti. Šiandien reikia kovoti ne dėl žydų, krikščionių ar islamo religijų, šiandien reikia kovoti dėl tikrų dvasinių idealų, kuriuos pasaulis baisiai iškraipė, iškraipydamas tikrus Jėzaus mokymus ir prikūręs gausybę evoliucinių žmogiškų religijų. Bandymas įbristi į tą pačia upę tiesiog iš karto pasmerktas pralaimėjimui ir jokie “išminčiai Letai” to pakeisti nesugebės…

beje,       2017-02-12 11:49

Šiandien Deimantės vardo diena. Per TV 7 rodo savaitės apžvalgą. Rodo skubiai sukviestą valdžios žmonių susirinkimą dėl 4-mečio nužudymo. Pasakė: buvo patikėta sugyventinio ir motinos parodymais ir nepatikėta vaiku. Tai va, ar atsiklausė Deimantės nuomonės0, ar išgirdo jos pagalbos šauksmą?: “žmonės jūs ar ne žmonės?”

kas tas mazelis       2017-02-12 11:21

pagarsėjęs Deimantės grobimo byloje? Pavardė kalba pati už save

spirgučiai       2017-02-12 10:54

Lietuviai valdžioms mažiau pavojingi.
Tačiau kantrybės ribos irgi yra.

Rumunijoje šimtai tūkstančių protestuotojų pasiekė savo. Socialdemokratų vyriausybė atšaukė piliečius įsiutinusius įsakus, kurie būtų leidę korumpuotiems valdininkams išvengti kalėjimo. Jei korumpuotieji neviršytų kyšio limito. Imtų ne daugiau nei 44 tūkst. eurų. Taip pat ketinta išleisti iš kalėjimų nuteistuosius, jei jiems buvo skirtos ne didesnės nei 5 metų bausmės.

Bet eiliniai piliečiai tokios dekriminalizacijos nesuprato. Suvokė kaip aiškią vyriausybės pagalbą korumpuotiems saviškiams.

Turime pavyzdį, kaip be jokios užsienio spec. tarnybų pagalbos galima išbalansuoti valstybę.
Pakanka nuo savo galybės apsalusiai valdžiai išleisti dekretą, kuris galutinai piliečius įsiutintų.
Žmonės, patekę į valdžią, VISADA laipsniškai įžūlėja.
Tai aksioma. Galiojanti bet kokioje šalyje.
Rumunijoje, Lietuvoje, Prancūzijoje ir t.t.
Tik svarbu neviršyti įžūlumo limito.

Kai valdžiai jau atrodo, kad šalies piliečiai - tik meteorologinis fonas.

Kartais lyja, kartais sninga, kartais šviečia, bet nė kiek nekenksmingas.

Angela Merkel viršijo įžūlumo limitą, kai į Vokietiją prisikvietė aiškiai per daug arabų.
Rumunijos premjeras Sorinas Grindeanu paslydo ant korupcijos žievelės.

Visais atvejais, kai per daug nepaisoma visuomenės vyraujančių nuotaikų, valstybė sudrebinama iš vidaus.
Valdžia tampa riaušių, protestų provokatore.

Masiniai pasipiktinimai atskleidžia, kad visos visuomenės, net ir labai korumpuotos, vis vien pageidauja doros, teisingos valdžios.
Tai pastovus siekis.
Jei tokios nėra, tai tegul bent vykusiai apsimeta. Rumunija yra viena korumpuočiausių ES šalių. Žemesnis korupcijos suvokimo indeksas tik Bulgarijoje, Italijoje, Graikijoje. Bet vis vien rumunai įsiuto, kad jų premjeras nesugebėjo apsimesti šventuoju.

Lietuviai ne tokie temperamentingi kaip rumunai, todėl valdžioms mažiau pavojingi.
Tačiau, kaip ir kiekvienoje visuomenėje, galioja tam tikros kantrybės ribos.

Žmones piktina, kad maža šalis Lietuva užsiaugino tokius milžiniškus biurokratijos lašinius.
Milžiniška deformacija! Valstybė palyginti neturtinga, o lašiniai net labai įspūdingi.
Bet kokia verslininko idėja prasmenga į tuos lašinius.
Ir pro juos stengiasi kaip nors prasiveržti, išsikapstyti. Ir, ką čia slėpti, palikti tiems lašiniams ar net raumeniui dalį procentų.
Kad galutinai neužstrigtų. Projektus derindamas.
Ir kur pažvelgsi, piliečiai vis ko nors laukia eilėse. Valandų valandas. Poliklinikoje, valstybinėje įstaigoje, stotelėje, automobilių spūstyje, architektų biure, kokioje nors inspekcijoje, komisijoje, pas žemėtvarkininkus ir t.t.
Visur sukurti barjerai.
Kad piliečiai bent kiek pasikankintų. Ir vieni kitus pakankintų.
Bet tai galima vertinti kaip nuolatinę valstybės aparato psichologinę agresiją prieš piliečius.
Tik mes, skirtingai nei rumunai, graikai, savo pykčius iškrauname artimiausioje aplinkoje.
Šeimoje. Kelyje. Žudydamiesi. Arba tiesiog pabėgame.
O tai kas pas mus spirgins lašinius?
Rumunai juk neatvažiuos mums už mus mūsų darbo daryti.

ežiukas       2017-02-12 9:35

Metuose yra dvi dienos, kuomet turime puikias progas pasakyti/parodyti valdžiukei ką manome apie savo būtį. Vasario 16 ir Kovo 11.
Jeigu Kovo 11 dar būna Nesutinkančiųjų su Lietuvos nykimu eitynių, tai Vasario 16 palikta melo ir propagandos savieigai.
O ir Kovo 11 eitynėse nėra gilesnio Tiesos sąkymo. Nuslystama paviršiumi, todėl Pankos šūkius propaganda be vargo marginalizuoja.
Bet tiek to, tai galų gale antrinis reikalas. Kalba juk apie Tylėjimą.
Už keleto dienų vėl valdždžiagyviai demonstruos save tribūnose, vėl save tapatins su Lietuva. O mes? Vėl stovėsim ir mojuosim niekšams vėliavytėmis?
Ar galime kada nors ben kiek rasti savyje orumo ir spjaudančiam iš balkonėlio Skrepliui atsukti nugaras?
Kuomet melo Cirkas tampa viena viš valstybės gyvenimo viešojo pavidalo formų,  melą ir demagogiją gali nugalėti tik prieš cirko areną pastatant…veidrodį.
Atgimimo laikais lababai sėkmingai veikė toks instrumentas:
Grupelė jaunų talentingų menininkų falšą, demagogiją ir butaforizmą labai taikliai ištatydavo visuotinei pajuokai sarkastiškuose Šėpos vaidinimuose.
Šiandien turime idealią progą atgaivinti Šėpos teatrą.
Valdžiasnukiai patys sukūrė puikiausią temą Premjeros libretui.
Nereikia kurti jokio sudėtingo scenarijaus.
Pakanka tik pakartoti Siužetą:
“Dirigentė ir klounų orkestras”
Tai ką kasdien transliuoja per tv, tuos makaronus kuriuos mentališkai liaudis suvalgo, nes įprasta manyti jog tv tai “žinios”- perkėlus į Šėpą apsinuogina iki šerdies ir tampa Tiesa.
Cirkas yra cirkas!
Klounai yra klounai!
O butaforija ir bufonada nėra Valstybės egzistencija.
Norint gražinti Lietuvai esminį, Metafizinį egzistencijos dėmenį, privalu paraleliai griauti melo pastolius kuriais nuo pamatų iki Pilies kuorų apraizgytas Lietuvos - Tautos namų pastatas.
Kol nepradėsime griauti to plasmaskių, lakuotų kartonų “apdailos” šabakštyno, kol neapvalysime bent vieno Pilies bokšto iki viršūnės- tol nebus kur iškelti Lietuvos Vėliavos - ” Už Dievą ir Tėvynę!”
O kas esam be vėliavos, ir kur be Vėliavos galim nueiti?
Be vėliavos esam tik tamsos vėjuose klaidžiojančios vėlės.
Vaiduokliai, dūšelės be vietos.
Laukimės lyg robotai mojuoti melo tribūnoms.
Neniekinkime Vyčio ir Trispalvės mojuodami protėvių dvasios Vėliava kiauliasnukiams.
Vėliavos niekinti nevalia.
Nes teks atsakyti prieš Dievą ir Istoriją.
Melo scenai atsukime veidrodį.
Kad Padaras lyg baziliskas sunaikintų patsai save žvilgsniu.

Lietuva buvo       2017-02-12 9:24

priklausoma nuo Rusijos, dabar nuo Bruselio kopūstų. Suvereni Lietuva tik tiems sėdintiems prie lovio, kurie vagia mūsų pinigus už mūsų pinigus.

Tarabilda Nuomonei       2017-02-12 0:32

Tamsta nesupratote straipsnio arba supratote kaip tie aprašyti ekonomistiniai suverenitetininkai. Kalba juk iš tikrųjų apie susigrąžinimą valstybei metafizinio matmens, idėjos, Lietuvos minties.

buvo trumpa nepriklausomybė       2017-02-11 23:41

mažiau 10 metų - nuo 1992 iki 2000.
Pradžia visai nebloga buvo: Vagnoriaus ekonomika, spaudos laisvė, religijos laisvė.
Bet 2000 m. rusijoje grįžo į valdžią KGB - su tovariščium putinu.
Step by step viskas buvo naikinama: laisva ekonomika - kaip pokaryje - buvo sužlugdyta mokesčiais, už gerą darbą Vagnorius išmestas, naikinti Lietuvą leido mizantropui kubiliui ir kyšininkui kirkilui ir t.t.
Tai kai atsidarė sienos 2004 m. būriais lietuviai bėgo nuo komunistų-kgbistų.
——-
Dievas pasiuntė ženklą: pedofilijos istoriją (Garliava)
Velnias pasakė: Lietuva jau nėra nepriklausoma, čia jau mano teritorija….

Nuomonė       2017-02-11 21:35

Nuomonė : Lietuviai turi vienintelį šansą išlikti - susigrąžinti litą - šalies ekonomikos reguliavimo įrankį  ir pradėti PATYS reguliuoti Lietuvos ekonomiką,
laikas pradėti galvoti ir apie tai kaip gyvensim pasibaigus Briuselio pinigų maišui.

Juozapas       2017-02-11 20:41

Turėjo praeiti daug ilgų metų, kol dr. Leto Palmaičio pirmą kartą viešai pasakyti žodžiai grįžo aidu įgavę oficialios diskusijos pradžios pavidalą.
Tiesos žodžiai kaip tos biblijinės sėklos - dalis jų krito ant akmenų, dalis į usnynus, bet dalis nukrito į derlingą dirvą ir sudygo.
Pagarba dr. Letui Palmaičiui pirmąjam Lietuvoje prabilusiam apie neatsiejamą D-vo ir Tautos ryšį kaip vienintelį išlikimo pamatą.
Pagarba šio straipsnio Autoriui, vienam iš nedaugelio kurie suvokė to, apie ką kažkada pradējo aiškinti ger. Letas, svarbą.
Nežinau, ką apie šį straipsnį pasakys patsai Letas Palmaitis. Leto įžvalgos yra ne šio laikmečio dimensijoje-  Letas pramato giliau.
Nesvarbu. Svarbu jog pagaliau akmuo išjudintas, diskusija prasideda dalyvaujant rimtiems intelektualams. Vēliava pakelta iš dulkių.
Dabar reikia daugiau talkininkų tą Tiesos vėliavą nešti.
Bus nelengva, nes nešti Tiesą reiškia nešti Šv. Kryžių.
Pagarba ir tam kuris šį straipsnį patalpino čia.
Ačiū.

Diskusija tikrai       2017-02-11 19:49

labai reikalinga.Na,o fariziejai gali drausti,gali užsiiminėti propaganda,tai neveiks,jei žmonės tyliai tikės.kaip tikėjo mūsų paprasti mamos ir tėvai,ėjo į bažnyčią,nors tai taip buvo nepopuliaru,o jų vaikai už bažnyčios lankymą kabėjo sienlaikraščiuose.
    Sunku paaiškinti,tačiau tuo pačiu širdyje giliai yra jausmas,kad lietuviu mums lemta būti.Yra savos šalies šauksmas,ilgesys,kurį slopina turtais,pinigais,laimės svečiose šalyse nepaliaujamu ieškojimu.Nedora išduoti savo šalį amžinai.Taip yra lemta,tai metafizika.

Prašalaitis       2017-02-11 19:28

Tikrai geras tekstas, išskyrus dalį apie agapę.

Rutai       2017-02-11 19:10

Leiskite su Jumis nesutikti.Iškelkite sau klausimą ir atsakykite į jį,kodėl kai žydų tautybės žmonių buvo tiek išžudyta genocido metu,išlikę gebėjo susikoncentruoti,vieni kitus palaikyti,nors išsibarstę po pasaulį?Ar ne todėl ,kad jie yra vieningi,kad rūpinasi kiekvieno vaiko auklėjimu ir gyvenimu ir siekiais,konkrečiais dideliais tikslais, pasiekimais?Kiek Lietuva savo vaikų neišsaugojo,galimai sužlugdė nuo vaikystės?Senoliai,negerbiami,galimai ,skursta,kai išmintį turėtų perduoti anūkams.Tai gėdinga,ydinga,neracionalu,trumparegiška.Į moteris žiūrima dažnai tik vartotojiškai,ne kaip į gyvybės,dvasingumo,švelnumo saugotoją ir nešėją Tautos gyvąsčiai ir išlikimui

> Kada lietuviai grįš       2017-02-11 18:45

Pamiršote dar paminėti Dnieprą, Oką, Dauguvą, Prieglių ir Instulą smile Jau nekalbu apie Dunojų.

Leila Rachele       2017-02-11 18:44

Pakartosiu, ką jau esu ištaręs anksčiau apie gerbiamą Autorių: po Eugenijaus Meškausko (logiko) ir Arvydo Šliogerio (ontologo), Alvydas Jokubaitis vienas didžiausių ir racionaliausių šių laikų Lietuvos filosofų.... . Pagarba už puikias įžvalgas, logiškus palyginimų pavyzdžius…

Kada lietuviai grįš       2017-02-11 17:47

į Dievo Pažadėtąją Žemę Nemuno ,Nėries ir Ventos upių baseiną?

Mokykimės iš žydų       2017-02-11 17:42

Darykime kaip žydai ir jie bus nuginkluoti savo pačių ginklu.
Paprasta.
Holmsas netgi pasakytų sparnuotą žodį:“ELEMENTARU”.

Pikc       2017-02-11 17:19

LABAI geras straipsnis.
Tiesa, dėl kai kurių punktų galima ginčytis - pvz. “Lietuvių tauta kaip demokratinis suverenas XX a. pradžioje nušlavė buvusios Rusijos imperijos politinę tvarką. Nėra abejonės, kad tą patį ji gali padaryti ir su jai daug palankesne Europos Sąjunga.” AR TIKRAI šitas sajūzas yra “daug palankesnis”?
Dėl “lietuviams neįkandamo etalono” - nežinau, ar tai blogai. Suprantama, kad jaustis super-duper iūbermenšais, nes, mat, mus “dievas išsirinko”, yra neblogas vidinis cementas tautos išlikimui - bet toks požiūris iš esmės nepataisomai sugadina tos tautos santykį su kitomis tautomis. Nemanau, kad mums to reikia ir kad mums tokio požiūrio “neįkandamumas” yra nuostolis.
Vis dėlto, apskritai, tai tikrai vertas skaitymo tekstas.

Manau inteligentija turėtų       2017-02-11 16:34

pradėti vykdyti tą šventą pareigą Tautai aiškinti ir savo pavyzdžiu rodyti,kad būtų apsaugota kiekviena moteris ir vaikas nuo išnaudojimo,skurdo,žeminimo,prikelti palūžusius,įgūdžių negavusius,gražinti juos į pilnavertį gyvenimą.Kuria šeimas gimdo vaikus visi.Vaikai dar neužmegzti jau turi turėti sąlygas ateiti į šviesos ir darnos aplinką.Padėkime valstiečiams tai įgyvendinti.

Nepasirašysiu       2017-02-11 16:22

Lietuviai su žydais bei jų paveldu neturi apsoliučiai nieko bendra. Nesistebiu, kad “Bernardinai” norėtų spausdinti Lietuvos ir lietuvių pritempinėjimą prie “Europos” “krikščioniško paveldo”, tačiau pastarieji du egzistuoja tik sąlyginai, o lietuvių valstietija ir jos palikuonys su tuo neturėjo ir vis dar neturi nieko bendra (priminsiu, kad po Smetonos žemės reformos paskutinis likęs lenkiškai kalbatis elitas patraukė Lenkijon ir ten liko).
Manau, kad lietuviai su krikščionybe, pastarajai taip susilpnėjus, nieko bendra neturės ir ateityje.

Pritariu gerbiamam autoriui       2017-02-11 16:19

tikrai yra ko pasimokyti iš žydų.Žydai gerbia ir rūpinasi savo moterimis.Neleis jas niekinti,prekiauti jomis,žeminti.Moteryje prasideda gyvybė,kuri branginama,saugoma ir ugdoma,dar būnanti moters įsčiose.Vaikai-svarbiausia,vaiko ugdymas,rūpestis juo-svarbiausia.Tai tautos išlikimo garantas.Vaikas tavo tęsinys,tai tu,kai tavęs jau nebus.Tautos moterys ir vaikai,turėtų būti už Tautos vyrų kaip už mūrų,tada ir vyrai jaustūsi vyrais,stipriais ir nemirtingais.

Oho-ho        2017-02-11 16:00

pagaliau net kai kuriem , tipo,  filosofam “dašuto”, jog “Lietuva be suvereniteto , tai Lietuva be ateities”.

ALVYDUI jOKUBAIČIUI       2017-02-11 15:52

už šį straipsnį 200 balų. Visi kiti komentatoriai tik nykštukai su savo viauksėjimais

VaidasVDS       2017-02-11 14:56

Na ir pripaistė autorius.
Išvedė kažkokį priklausomą ir nepriklausomą suverenitetą, ir dar jį įvilko į kažkokį teologinį rūbą.
Teisiškai Lietuvoje net ginčytis nereikia, nes Konstitucijoje aiškiai parašyta, kad Lietuva yra nepriklausoma suvereni valstybė, tad ji net teoriškai negali turėti kažkokio priklausomo suvereniteto. Ji gali turėti tik teisės “šamanus”, manančius kitaip.
Dėl teologinio suvereniteto.
Yra visa žmonija, kaip vienetas. Ir ją sudaro dvi tautos - viena iš jų ieško Tikrojo Dievo bei ieško dieviškojo tobulumo, siekdami gėrio visiems žmonėms, o kita išgalvoja netikrus dievus arba iš viso netiki į jokius dievus. Kažkoks kitoks tautiškumas Dievui tikrai nėra svarbus - ar tu lietuvis, ar žydas, ar amerikietis, ar rusas, ar dar kas nors.
Bėda yra tik tame, kad šiandienį globalizmą kuria ta žmonijos dalis, kuri arba netiki į jokius dievus, arba kuria savas sumąstytas (neapreikštas) religijas ar savus dievus. O kita žmonijos dalis pasidalijusi į dvi stovyklas, nežinančias kur eiti: ar nukreipti globalizmą į dvasinį kelią, ar grįžti prie nacionalizmo(tautiškumo)...

ruta       2017-02-11 14:42

..zydai man ne autoritetas , ju tas pastovus lindimas visiems per galvas , TIK saves slovinimas , remiantis biblinem legendom , kitu tautu niekinimas , kirsinimas vien pasiuziurius i ju tora/ Isaja 14-2/ , bankai- spekuliantai prekiaujantis oru , per kuriuos pastoviai vyksta ekonomikos destabilizacija ..S. Furje - apie zydus - parazituojani tauta , laikanti kitas tautas zemiau saves ..Kantas - tauta , kuri susideda tik is prekeiviu , nedirba pramoneje ,.., yra niekas .Sukciai .K. Marksas - Kas ju / zydu/  Dievas - pinigai !
Nereikia lyginti Lietuvos politiku, valdininku , teiseju , prokuroru ...,dabar jau ir ju atzalu , anuku , marciu prisitaikeliu , kuriu dauguma buvo tarybu rezimo kolaborantai su visais kitais tautieciais !

apie idėją        2017-02-11 13:18

“Lietuviai prieš save turi vienintelę išeitį – pradėti naują diskusiją tema „Kodėl verta likti lietuviais?“”
Iš ties kodėl turėtų būti verta būti lietuviais? Kodėl turėtume norėti likti Lietuvoje ir skursti Lietuvoje už valstrybės nustatytą  minimumą garantuojantį skurdą, iš kurio šeimoms periferijoje neįmanoma įsigyti būsto išlaikyti save ir savo šeimą, nelieka pinigų atostogoms, negali duoti išsilavinimo savo vaikams?

dėl žodžio istorijos reikšmės       2017-02-11 13:06

istorija yra pasaka, kas netikit pasiimkit google vertėją ir pasižiūrėkit kaip rašosi pasaka kitomis kalbomis : graikų, galistų, albanų, baskų, bulgarų, danų, gudų, lenkų,maltiečių, norvegų, prtugalų, prancūzų.

Rašo:       2017-02-11 12:54

“Lietuviai kol kas dar prisimena bendrą istoriją...” Nejaugi? Autoriau, kas yra istorija, o kas propaganda? Kuo tos sąvokos skiriasi? Kas iki šiol skiria asmenis, kurie atrenka, sukramto ir išspjauna (sudeda į vadovėlius) tą “informacijos” masę?

Koo?       2017-02-11 12:53

Ko čia tuos žydus vis kišat?  Kad antras LAF-as vėl būtų?  Žydai lietuviams nepavyzdys parodė LAF-as 1940m. Ar LAF - as pasmerktas,ar LAF-o vadai pasmerkti?
Ar Abraomas Linkolnas ne žydas?  Kol gyvensite evangelijomis tol protai bus po evangelijos padu - žydai išrintoji dievo tauta o jūs žydų tarnai pagal biblijos ideologiją nes Jėzus JAHVĖS/Savaofo tarnas.

Jonas       2017-02-11 12:34

Siaubas kas per makalynė-pliurpalynė. Medžiaga psichiatrams studijuoti.


Rekomenduojame

Ramūnas Aušrotas. Viskas, ką jūs turite žinoti apie Laisvės partiją

Andriaus Švarplio replika: Tuomet buvo šūkis „Visa valdžia Taryboms!“ O dabar…

Algimantas Rusteika. Garsėjantis kompų šnaresys ir klaviatūrų barškėjimas, negęsta ilgai langai redakcijose

D.Stancikas: „Lietuvos istoriją pasauliui privalome rodyti ne žydo, ruso ar amerikiečio, bet lietuvio žvilgsniu, nes niekas kitas už mus to nepadarys“

Nuo bačkos. Virginijus Sinkevičius: Europa bus pavyzdys pasauliui

Andrius Švarplys. Partijos: tarp progreso ir tradicijos – partijų atsakymų „Artumai“ apžvalga

Povilas Urbšys. „Seimo sesijos pradžia su dviveidiškumo kauke“

Robertas Grigas. Smirsteli kažkuo netikru. Net jei ten yra tiesos

Nida Vasiliauskaitė. Tu ką, [mulki,] humoro nesupranti?!

Ramūnas Aušrotas. Darbuotojas yra nei vyriška, nei moteriška sąvoka. Tėtis ar mama – yra

Gintaras Furmanavičius. Ar čia tik aš vienas toks nesupratęs ir nesusipratęs?

Audrius Bačiulis. Kaip manot, į kurią šalį IT darbuotojai ketina emigruoti nuo prakeiktos Lukašenkos diktatūros?

Prof. Kęstutis Skrupskelis: kaltę privalu įrodyti

Geroji Naujiena: Kad ir mums būtų atleista

Vytautas Radžvilas. Apie „sociologinę demokratiją“, arba TS-LKD – mūsų epochos protas, garbė ir sąžinė?

Ramūnas Aušrotas. Kas yra ir ko nėra paskutinėje rudens sesijos Seimo programoje?

Audriaus Bačiulio replika: O dabar įsivaizduokime…

Nuomonė: Neringa Venckienė. Lietuva nesiskiria nuo Rusijos

Algimantas Rusteika. Jie pralaimėjo, tik dar nei jie, nei mes to nesupratom. Supraskim

Vytautas Radžvilas. „Pagal šiandien teisiančius rezistentus, turime tapti mankurtais“

Laimonas Kairiūkštis. Olimpo dievai akli: lietuviškas švietimas

Liutauras Stoškus. Keletas štrichų iš asmeninės rinkiminės patirties su pasiūlymais rinkimų sistemos tobulinimui

Vidas Rachlevičius. ES eksportuoja tai, ko britai visai nepageidauja

Gintaras Furmanavičius. Nemira Pumprickaitė įgarsino LRT svajones

Ramūnas Aušrotas. Visuomenė turi žinoti, kokia yra Lietuvos švietimo tarybos narių pozicija

Algimantas Rusteika. Iš duobagyvių gyvenimo

Liudvikas Jakimavičius. Revoliucija kaip žaidimas

Neringa Venckienė. L. Stankūnaitės advokatė Grubliauskienė jau aiškina, kad Deimantė kalba su akcentu

Ramūnas Aušrotas. Ar vienaragis priklauso gėjams?

Arvydas Anušauskas. Demonstratyvus Kremliaus noras susitapatinti su okupantais

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.