Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Savivalės istorijos, Demokratija ir valdymas, Žmogaus teisės

Alvydas Jokubaitis: negalima reikalauti atsakomybės iš vergo

Tiesos.lt siūlo   2021 m. rugsėjo 19 d. 20:26

40     

    

Alvydas Jokubaitis: negalima reikalauti atsakomybės iš vergo

Vladimiras Laučius | DELFI.lt

Filosofo Alvydo Jokubaičio nuomone, Konstitucijos 53 straipsnis, įpareigojantis valstybę rūpintis žmonių sveikata, nepateisina valdžios elgesio ir sprendimų įvedant „galimybių pasą“.

„Rūpestis visuomenės sveikata negali peržengti žmonių laisvės. Laisvė neturi tokios sąlygos – būti sveikam. Kad ir kas būtų – ar pandemija, ar rūpinimasis žmonių sveikata, tai nereiškia, jog tą dalyką turi primesti valstybė. Individas pirmiausia pats rūpinasi savo sveikata“, – interviu „Delfi“ sako filosofas.

Pašnekovo teigimu, nenorinti girdėti kitaminčių valdžia tampa vis labiau represinė ir vis labiau panašėja į diktatūrą. „Dabar ji diktuoja diktantą, ir tai siutina žmones“, – teigia Jokubaitis. Jo žodžiais, mūsų demokratija jau seniai sirgo lėtine liga, kurią pandemija dabar tik paaštrino.

„Parlamentarai prarado sugebėjimą rimtai atstovauti piliečiams ir nebeturi klausos jų balsui. Anksčiau iš parlamentarizmo idėjos tyčiojosi europarlamentarai, dabar tai tapo vietinių veikėjų užsiėmimu“, – tvirtina „Delfi“ pašnekovas.

Jis primena, kad praėjusią žiemą padėtis buvo blogesnė nei dabar: žmonės gyveno suvaržyti itin griežtų karantino ribojimų, laukė skiepo ir tikėjosi, kad atsiradus skiepams, situacija pagerės.

„O dabar – paradoksas: yra per du trečdalius pasiskiepijusių žmonių, bet situacija nepagerėjo – represijų atžvilgiu ji tapo dar griežtesnė. Vadinasi, atsiranda logika, kuri jau nebepriklauso nuo rūpinimosi sveikata – to, ką jūs minėjote savo klausime. […] Negalima, teisinantis rūpesčiu dėl žmonių sveikatos, visų žmonių prijungti prie mašinos ir siųsti jiems laimės impulsus“, – sako Jokubaitis.

Vyriausybės kova su pandemija sukėlė aktyvią visuomenės reakciją: valdžia kaltinama pažeidžianti žmogaus teises, neleistinai varžanti individo laisvę ir paminanti demokratiją. Turbūt ne kartą girdėjote ir šiuos priekaištus, ir jų reiškėjų argumentus. Ar jie turi pagrindo, jūsų manymu?

Paklauskime, ar dabartinė Lietuvos visuomenė nesilaiko iki pandemijos buvusių elgesio normų. Atsakymas akivaizdus – taip. Niekas iki tol piliečių neskirstė į pasiskiepijusius ir nepasiskiepijusius: jie buvo lygūs, ir todėl galėjo pagal savo supratimą naudotis laisve.

Dabar paaiškėjo, kad ne visi turi teisę nueiti net į anksčiau visiems nesunkiai prieinamą parduotuvę. Valstybė apsilankymą parduotuvėje kai kam uždraudė dėl tautos materialinės ir fizinės gerovės išskaičiavimų. Apskaičiuota nauda tapo svarbesnė už asmens teises. Tai nėra vien draudimas nusipirkti pistacijų. Lietuvos politinis gyvenimas pradėtas grįsti utilitarizmo filosofija.

Kuo ši jūsų esamos padėties interpretacija teisingesnė už tokią interpretaciją: valstybėje – ekstremali padėtis, sulyginama su nacionalinio masto stichine nelaime ar karu; tai, ką daro vyriausybė, yra ne utilitaristinis išskaičiavimas, o aristoteliška / tomistinė bendrojo gėrio politika; antivakseriams rūpi tik jų individuali laisvė, kaip jie ją įsivaizduoja, o skiepijimąsi skatinančiai valdžiai – visuomenės atsparumas virusui; tai – ne utilitarizmas, o komunitarizmas? Maža to, juk negalima tų pačių teisingumo standartų taikyti ir normaliai padėčiai, ir ekstremumui. Niccolo Machiavellis savo politinę mintį grindė esktremumu ir projektavo atsakus į ekstremalius iššūkius į normalias politinio gyvenimo sąlygas. Ši gudrybė leido pašalinti iš politinio gyvenimo krikščionišką ir aristotelišką mintį. Dabar jūs elgiatės atvirkščiai: ekstremaliai padėčiai taikote normalios padėties standartus. Tai leidžia jums abejoti šios vyriausybės politinių sprendimų teisingumu ir kalbėti apie juos esą grindžiančią utilitarizmo – kolektyvinės naudos išskaičiavimo – filosofija. Bet, pagal šią logiką, jūs, tarkime, kovojančią su okupantais Lietuvą galite apkaltinti militarizmu ir neleistinu žmonių žudymu, o sprendimą priešintis okupantui – militaristiniu išskaičiavimu, pažeidžiančiu nenorinčių priešintis žmonių teises.

Mano argumentas gali būti vadinamas metafiziniu: prievartinis vakcinacijos diegimas nesuderinamas su žmogaus orumu.

Norint suprasti asmenį, jį reikia atskirti nuo žmogaus gyvuliškumo ir socialinių determinantų. Laisvė nėra empirinė sąvoka. Nei gamtos mokslininkai, nei sociologai negali įrodyti laisvės. Tai, kas būdinga kolektyvams, įskaitant valstybę, skiriasi nuo to, kas būdinga asmeniui.

Pagrindinė asmens savybė – sugebėjimas atsakyti už save ir nuo to neatsiejamas sugebėjimas atsakyti prieš kitus. Kiekvienas poelgis pirmiausia turi sutapti su asmens sumanymu, nes kitaip tai yra primestas poelgis. Vidujai susiformavęs žmogus nori pats būti tuo, ką jis daro, o ne valstybės manipuliacijų objektu.

Prievartinei vakcinacijai atiduotas žmogus negali turėti pareigų, nes jas gali turėti tik laisvas žmogus. Nesuprantu, kai save liberalais vadinantys žmonės leidžia abortu užmušti negimusį kūdikį, ruošiasi įteisinti eutanaziją, bet viruso akivaizdoje atima orumą iš atsakingų žmonių.

Pažvelgus į kovotojus už laisvę ir žmogaus teises, protestavusius prie Seimo (rugpjūčio 10 d.) ir Katedros aikštėje (rugsėjo 10 d.), paklausius jų kalbų, neatrodo, kad tai – protestuojantys liberalai. Veikiau atvirkščiai (jie – prieš Stambulo konvenciją, partnerystę, etc.). Bet kai prieinama prie „galimybių paso“, jų šūkiai ir ginamos vertybės tampa labai liberalios. Neįžvelgiate paradokso?

Nėra paradokso. Nemaišykime moralinio ir politinio liberalizmo. Žvelgiant iš politinio liberalizmo perspektyvos, nepatenkinti piliečiai prašo, kad svarstydami fundamentalius politinio gyvenimo klausimus, liberalai vadovautųsi ne savo moraliniais įsitikinimais, o visus lygiai traktuojančiais politiniais principais.

Stambulo konvencija ir partnerystės siekis grindžiami liberalų moraliniais įsitikinimais, kurių nepripažįsta dauguma piliečių. „Galimybių pasas“ ne visus traktuoja kaip lygius. Visais trim atvejais valdžią turintys liberalai negerbia pažiūrų pliuralizmo. Nebenorima racionalios požiūrių įvairovės derinti su valstybinės valdžios neutralumu.

Pagal Konstituciją, valstybė rūpinasi žmonių sveikata (53 str.). Galimybių pasas turbūt nėra didesnė nelygybė nei žmonių izoliavimas, saugantis ligos platinimo, įvairūs ribojimai, taikomi rizikos grupėms. O su menamos segregacijos apraiškomis susiduriame visur: „verslo klasė“ ir „ekonominė klasė“ juk irgi yra tam tikra segregacijos apraiška. Kodėl būtent skiepų atveju tiek nuogąstavimų dėl nelygybės?

Mūsų Konstitucijoje numatyta nepaprastoji padėtis. Bet niekas nepasinaudojo Nepaprastosios padėties įstatymu. Ir tai dar labiau apsunkina visą šį sumanymą. Nes ekstremali situaciją, apie kurią prieš tai kalbėjote, nebuvo pasiekusi to lygio, kai ji tampa teisiškai pripažįstama skelbiant nepaprastąją padėtį.

Bet juk ekstremalioji padėtis buvo paskelbta.

Ekstremalioji padėtis buvo, bet tai tebuvo nenorėjimas taikyti to, kas parašyta Konstitucijoje. Jei būtų buvusi nepaprastoji padėtis, tuomet – aiškiau, kaip sureguliuoti šią situaciją.

Tai, ką sakote dėl žmogaus teisių, yra teisinga. Bet nepaprastoji padėtis neskelbiama, tad jūsų teiginys apie ekstremalią situaciją – labiau spekuliatyvus argumentas nei realybės faktas. Tegul peržengia visas ribas ir pripažįsta, kad tai – faktas. Tuomet – visiems ramu, nes galime žinoti, kad šita nepaprastoji padėtis trunka, tarkime, pusmetį, ne ilgiau.

O dabar patys sukuriame neaiškumo situaciją, kurioje visiškai neaiškūs ir valstybės veiksmai – kokiu pagrindu ji ima riboti žmonių laisvę. Jei valstybė tai aiškiai pasakytų, jei tai padarytų parlamentas, aš suprasčiau. Bet dabar kuriamas teisinis chaosas.

Vis dėlto, kaip minėjau, Konstitucija aiškiai įpareigoja valstybę rūpintis visuomenės sveikata. „Galimybių pasą“ ir su juo susijusius ribojimus galima vertinti kaip to rūpesčio išraišką.

Rūpestis visuomenės sveikata negali peržengti žmonių laisvės. Laisvė neturi tokios sąlygos – būti sveikam. Vienintelė sąlyga – žmogaus protas ir protingas sprendimas. Kad ir kas būtų – ar pandemija, ar rūpinimasis žmonių sveikata, tai nereiškia, jog tą dalyką turi primesti valstybė. Individas pirmiausia pats rūpinasi savo sveikata. Pirmiausia jis pats atsakingas už save ir savo sveikatą. Valstybė nėra jo alter ego.

Kai jūs remiatės komunitarizmo argumentu, galiu pasakyti, kad egzistuoja solidarumo formos, kurios kaip tik turėtų veikti saugant vienas kitą, rūpinantis vienas kitu. O tai, apie ką kalbame, nėra komunitarizmas, nes [sprendimus] vienašališkai primeta valstybė. Tai reiškia, kad ji nepasitiki ir suskaldė visuomenę į dvi dalis – arba daugiau dalių. Ir rezultatas yra blogesnis, nei būtų tuo atveju, jei ji pasitikėtų asmens atsakomybe. Koks gali būti komunitarizmas, kai laiptinės kaimynu nesirūpinama, bet kuriamas nemenkas konfliktas [visuomenėje]?

Švedija, kitos šalys paliko daugiau erdvės asmens laisvei ir atsakomybei. Gal jų visuomenės laisvę suvokia kiek kitaip nei Lietuvos visuomenė? Galbūt mūsų protestuotojai prieš „galimybių pasą“ tiesiog nėra linkę prisiimti atsakomybės už savo laisvę taip, kaip ją prisiima švedai?

Jei žmogus yra laisvas – ir aš čia kalbu kaip kantininkas, – tai jis negali teisintis išorės aplinkybėmis: svarbiausia – tai, kad jis gali atsakyti pats už save.

O jei nesame laisvi, tai iš mūsų nieko negalima reikalauti. Negalima reikalauti atsakomybės iš vergo. Ir tam tikra prasme dalis visuomenės tai jaučia. Ir jei priimamas toks sprendimas, koks buvo priimtas, tai su šia visuomenės dalimi reikėjo kalbėtis. O dabar visuose šiuose skirtingų režimų eksperimentuose – nuo Australijos iki Švedijos – asmuo pajungiamas kažin kokiam mechanistiniam traktavimui, kai Didysis Inžinierius „geriau žino“, kaip reikia sutvarkyti visumą.

Man ši tendencija – labai netikėta. Juk pradedant Kantu visi kalbėjo, kad žmogus negali būti traktuojamas kaip priemonė, kad jis yra tikslas. Ir aš esu įsitikinęs, kad negalima žmogaus traktuoti paternalistiškai. Mūsų situacija nėra nei karo, nei nepaprastosios padėties situacija, kad galėtume pradėti traktuoti žmogų paternalistiškai. Šiame kontekste – dar blogiau, kai valdžia visiškai nesikalba su kitaip galvojančiais žmonėmis. Ir dar blogiau, kai ji yra pasirinkusi sau ir savo politikai palankius ekspertus.

Tą turbūt daro bet kuri politinė valdžia.

Tą daro bet kuri politinė valdžia. Bet tuomet ir turime tokią situaciją, kai visuomenė randa vietų, kuriose kalbasi kitaip galvojantys žmonės. Ir jei valdžia nenori girdėti kitaminčių, tai ji turi būti vis labiau represinė ir vis labiau panašėti į diktatūrą. Dabar ji diktuoja diktantą, ir tai siutina žmones.

Prieš metus situacija buvo blogesnė: visi buvome uždaryti karantine, laukėme skiepo ir manėme, kad, atsiradus skiepams, situacija pagerės. O dabar – paradoksas: yra per du trečdalius pasiskiepijusių žmonių, bet situacija nepagerėjo – represijų atžvilgiu ji tapo dar griežtesnė. Vadinasi, atsiranda logika, kuri jau nebepriklauso nuo rūpinimosi sveikata – to, ką jūs minėjote savo klausime.

Negalima, teisinantis rūpesčiu dėl žmonių sveikatos, visų žmonių prijungti prie mašinos ir siųsti jiems laimės impulsus.

Nida Vasiliauskaitė rašė: „Rugpjūčio 10-oji bus lemtinga mūsų valstybės, mūsų viešų ir mūsų privačių gyvenimų diena – ne mažiau lemtinga nei Sausio 13-oji. Ne mažiau, o daugiau, nes ant kortos – ne tik valstybė ir ne tik suverenitetas.“ Kaip vertinate šią filosofės įžvalgą?

Sakyti tiesą svarbu, tačiau mitinguose dažnai pasakomi grynai emociniai teiginiai. Kai žmonės mitinguose pradeda bėgioti po šalies istoriją, tai nėra akademinės paskaitos analogas.

Turime daug dabarties problemų, ir todėl nereikėtų jų papildomai apkrauti istorija. Lietuvos suverenitetas visada pastatytas ant kortos, ir tai suprantame po pirmos istorijos pamokos. Tai buvimo lietuviu dalis. Lietuvos suverenitetas kelis dešimtmečius yra neįvykusios rimtos diskusijos objektas. Anksčiau ar vėliau nesutariančios pusės susirems ginče dėl Lietuvos valstybės suvereniteto.

Daug kas mano, jog pastarųjų mėnesių protestai prieš vyriausybę yra sveikintinas dalykas, liudijantis apie gyvybingą pilietinę visuomenę ir jos ryžtą ginti demokratiją. O štai viešųjų ryšių ekspertas Mykolas Katkus neseniai laidoje pasakė kitokią mintį – kad tie protestai viso labo liudija, jog daugėja vadinamųjų informacinių burbulų, ir šalia „Vilniaus“ burbulo ryškėja savitas „antiVilniaus“ burbulas. Kuris iš šių požiūrių jums artimesnis?

Abu požiūriai pagrįsti ir suderinami. Du skirtingi burbulai atsirado po to, kai dalis piliečių pasijuto neatstovaujami. Mes seniai nematėme tokios gyvybingos pilietinės visuomenės ir tokių informacinių burbulų.

Ne burbulai svarbiausia. Valdžia prarado dalies Lietuvos piliečių pasitikėjimą. Ji siūlo laukti kitų rinkimų, o visuomenė nenustoja rodyti jai nepasitikėjimą.

Mūsų demokratija jau seniai sirgo lėtine liga, kurią tik dabar paaštrino pandemija. Parlamentarai prarado sugebėjimą rimtai atstovauti piliečiams ir nebeturi klausos jų balsui. Anksčiau iš parlamentarizmo idėjos tyčiojosi europarlamentarai, dabar tai tapo vietinių veikėjų užsiėmimu.

Straipsnio tęsinį skaitykite DELFI.lt portale ČIA.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Langų majorui       2021-09-21 10:03

“Du pederastai ir viena lesbietė” lygi pačio viršininkui Jurgiui. Viena Seimo narė pačiu turėtų labai rimtai susidomėti, jei dar visai nėra sąžinę praradusi.

Ai tiesa       2021-09-20 21:42

Juk tu, juliau Milaiti, turi drauhą, stiklo valytuvą. Du pederastai,lygu viena lesbietė!.

O tu jau dzeikas ne milaitis        2021-09-20 21:33

Lak ta „kremlin gold”, juk tu čia viešas pederastas, šioje svetainėje su keliomis dešimtimis nick’ų.
Ir jules, ir dzeikas, ir tiek, ir vardas, ir dd plius dd, ir papa borgia, ir vioks kitas šūdas, kuris, tik čia pasirodo.

O tu jau dzeikas ne milaitis        2021-09-20 21:24

Pašikai kitą krūvą, ir manai esąs saugus?!

Dzeikas       2021-09-20 20:50

Briedis aiskina vilkams ,kad tie pazeidzia aviu teises grin))))

O, Langų majoras čia,       2021-09-20 18:42

kaip čia. Nebeturi darbo? Nebėra užsakymų šveist per langą? Gal pačio patronas per daug užgėrė “Vodka Kremlin Gold” ir nebeduoda “zadanijų”? Nagi patikslink.

Laučiuks       2021-09-20 18:12

kariauja su fašistais Lietuvoje, pamiršęs, kad tokių būta tik Italijoje.

Puikus straipsnis       2021-09-20 16:13

Ir kremliaus troliai…

bronius       2021-09-20 16:00

Diskusija gana kreivai perteikta, bet čia tiesiog V. Laučius stengiasi ją ir pakreipti taip, kad atrodytų, jog vyriausybė dirba gerai. Pavyzdžiui, Laučius lygina karo padėtį, su dabartine situacija, kas yra visiškas nonsensas. Arba aiškina, kad protestuojantys nori liberalizmo dėl GP, bet štai nepriima homoseksualų. Ir nors Jokūbaitis atremia šias nesąmones, bet Laučius savo pasiekia ir savo žinią paskleidžia. Ir aš labai abejoju, kad bet vienas žiūrėjęs ar skaitęs, ėmė ir susimąstė apie tuos dalykus, kuriuos paminėjo A. Jokūbaitis. Kad ir ta pati antraštė - negalima reikalati atsakomybės iš vergo. Čia tikrai ne stipriausias Jokūbaičio teiginys, čia jis daugiau apie principą kalbėjo, bet štai visas tekstas tokia mintimi pristatomas. Ir manau, čia neatsitiktinai tas daroma. Tiesiog visais būdais bandoma parodyti, kad su tais, kurie turi kitą nuomonę dėl vyriausybės veiksmų, arba išvis neįmanoma kalbėtis (čia ne veltui į laidas kviečiami marginalai), arba ta kita pozicija pateikiama kaip filosofinis blūdas…

Кино Вино и Домино       2021-09-20 15:53

Просыпайся, Америка! Происходят ужасные вещи!
https://www.youtube.com/watch?v=Gy_iXSASIaM

gyvulinių pišpasių savininkams       2021-09-20 15:41

Nuo šiandien avys pakviestos į Rojų:
Nes keturkojai gavo tvarto pasą.
Subadė jas banditai mat “geruoju”
Tad parduotuvėn leis įeit už drąsą.

Nuo šiandien avys-amžinoj vergijoj,
Ar kas paklausė,ką į jas suleido?
Ir dedas jos,kad vilko jau nebijo,
Nes pasas dengia pusę kvailo veido.

Nuo šiandien avys klūpo prieš šėtoną,
O gal nežino,koks jų kūne skystis?
Ir jei rytoj užmaus ant jų kandoną,
Tai jos supras,kad gavo laisvę p…tis…

Nuo šiandien avys link kapų pasuko:
(Nupirko jas lengvai vilkų “elitas”,-)
O besmegeniui visad reiks pasiuko,
Nes tik avims švabizmo aušta rytas…

Stiklo valytuvas       2021-09-20 15:32

Vieni sako: Covid-19.
Kiti sako: PLANdemija.
.
Ar teko matyti tokių vaidybinių (hmm!) filmų kur turčiai savo malonumui susiorganizuoja ‘gyvą žmonių išgyvenimo veiksmą’. Tai yra, įvairūs žmonės įvairiais variantais papuola į realią išlikimo teritoriją (realybės „šou“)... Ten visi kovoja prieš visus - žudyk arba būsi nužudytas! „Nugalėtojui“ suteikiama viltis likti gyvam, o kai kada dar ir pinigų... Tik tas „žaidėjas“ laiku perpratęs „ŽAIDIMO“ ESMĘ (paslaptį), ir perėmęs „žaidimą“ į savo rankas lieka gyvas (nors nevisada). Turčiams ‘už stiklo’ (arba distancinių monitorių) tai, tik eilinė pramoga.
.
Covid-19, PLANdemija,...
                    Iššifruota
                              „Aukščiausio lygio“
                              turčių pramoga -
                              žmonijos išgyvenimas.
========
O dabar sakykite kad tai fantazija, sąmokslo teorija,...

į šviesų švabo rytojų       2021-09-20 15:30

Pasaulyje vyksta precendento neturintis eksperimentas. Naujo tipo genetinės vakcinos, realiuoju laiku bandomos su žmogiškos populiacijos banda. Vieni yra šio eksperimento stebėtojai (laisvoji mažuma), kiti yra tiesioginiai eksperimento dalyviai (noriu pabrėžti jog savanoriški dalyviai, kurie savo parašu patvirtina, kad jie asmeniškai labai nori dalyvauti šios vakcinos bandymuose. Rinkti iš jų laisvanoriško sutikimo parašus yra normalu, nes prievarta medicininiuose tyrimuose, yra uždrausta ir prilyginama nusikaltimams prieš žmoniškumą, neturintiems senaties termino).
  Kadangi sąmoningai pasirinkau būti stebėtojų pusėje, tiesiog šiuo trumpu tekstuku noriu pasidalinti keliais savo pastebėjimais.
  Vakar perskaičiau, kad mirė Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė R. J. Nadišauskienė. Šiaip daug žmonių dabar “staigiai” miršta, gal ir neatkreipčiau dėmesio į šį liūdną faktą, bet prisiminiau jog būtent šį profesorė aktyviai agitavo visus skiepytis eksperimentinėmis vakcinomis ir netgi rekomendavo tai daryti nėščioms ir žindančioms motinoms. Pati vakcinavosi du kartus ir su nekantrumu laukė trečios dozės, bet nespėjo. Užteko dviejų kartų.
  Skaitydamas nekrologą, apie šią gerbiamą eksperimentinės vakcinos naudotoją ir agitatorę, tiesiog prisiminiau kitą eksperimentinės vakcinos entuziastą ir naudotoją. Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos direktorių M. Nasevičių.  Apie kurį taip pat nekrologą skaičiau žiniasklaidoje šių metų kovo 22 dieną. Jis mirė staigiai savo darbo vietoje.
  Taip pat nebūčiau atkreipęs dėmesio į šį liūdną faktą, bet prisiminiau viena istoriją. Šių metų sausio mėnesį, kai tik pradėjo šiomis vakcinomis skiepyti prioritetines grupes, gerbiamas direktorius tuojau pat pasiskiepyjo ir dėl to kilo nemažas šurmulys, nes jis nebuvo jokiose prioritetinėse grupėse.
  Ir štai po poros mėnesių, jis netikėtai ir labai lengvai miršta tiesiogiai savo darbo vietoje.
  Dabar tokių netikėtų mirčių vis daugėja ir daugėja, bet aišku tai visiškai nesusiję su eksperimentine vakcina. Tai tiesiog sutapimai.
O dabar apie pastebėtą teigiamą vakcinos poveikį žmonėms.
  Aš šiek tiek nusivyliau kai sužinojau jog mano draugai gyvenantys kaime suskubo skiepytis, bet kai su jais susitikau pokalbiui, betarpiškai apsidžiaugiau. Išgirdau tokį tekstą: “Eik Vladeli čia durnium reik būti, kad šitą brudą į save susleisti. 20 eurų ir tu “vakcinuotas”.”
  Tai yra, kaimo žmonės protingai suprato, kad reikia įjungti “durnių” su įsigalinčiais vergvaldžiais ir vaidinti jog viską darai kaip jie sako. O realybėje daryti viską atvirkščiai. Tai normali kaimo žmonių sveikos nuovokos gyvenimiška pozicija

Dabartinėje koronoaferoje,  jų tikslas ne vien apvogti kvailus gojus (jeigu būtų tik tai, aš būčiau tylėjęs). Jų tikslas visus kas papuls į jų valdžią, pasodinti ant vergo grandinės.
  Antsnukiai, šunų pasai, uždarymai, izoliacijos, priverstinis “gydymas” tų, kurie bus pavojingi arba nereikalingi šiai naujo kaganato sistemai. Siaubingą ateitį jie yra mums numatę. Negalvokite, kad nuolankiai jiems pritardami arba neprotestuodami ir tyliai tūnodami savo sodybėlėse, jūs užsitarnausite privilegijuotą vietą jų kuriamame segregacijos, žudynių ir vergiško paklusnumo GEROVĖS VALSTYBĖJE. Kaip tai buvo senosios sovietijos darbo lageriuose (visi iki vieno senosios sovietijos gulagų pargindiniai vergvaldžiai buvo žydai) tavo gyvenimas kainuos mažiau nei kuvalda, kuria tu privalėsi skaldyti granito skaldą, pilamą priešais gerovės valstybės vergvaldžių namukus, uždarose saugomose teritorijose.
  O dabar dėl tų, vargšų valdžios distrofikų ir infantilų (abiejų lyčių ir belyčių), kurie naudodamiesi savo padėtimi, ne tik patys uoliai LAISVANORIŠKIAI vakcinuojasi, bet ir savo skystaprotiškais sprendimais siutina tuos ant ko laikosi visa valstybė (tikrai laisvus, sveikus ir savistovius žmones -  karius pagal prigimtį).  Jie manosi, jog čia jie bus tie, kas valdys naujo “apharteido” sistemoje. Turiu jus nuvilti mielieji mano. Jūs esate eksperimentinės žiurkytės. Tokios baltos, raudonom akelėm, nepiktybiškos, nors ir atrodančios gan nepatraukliai.
90 proc. distrofikų, kurie tėra bereikalingas ofisinis planktonas, bus sunaikinti chaoso metu, o tie kurie reikalingi fiziniam darbui, bus sučipuoti kaip šunys ir dirbs už balandą ir skiepus. Manote svaičiojimai? Daugelis žmonių prieš didžiąsias pasaulines katastrofas manė lygiai taip pat.

Vytas       2021-09-20 15:29

Pagonių nusikaltimas DIEVUI    
1 Kor 6,9
Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai,
1 Kor 6,10
nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.

Ne stasys, daune, (2021-09-20 13:48)       2021-09-20 15:05

o provokatorius j. Milaitis, kagėbistas, pasirašinėjantis dešimtimis nick’ų.

> 9:28       2021-09-20 13:48

„N.Vasiliauskaitės ‘bludijimai’apie jos pačios ‘filosofinius bliudus’ .“
Va čia tai stasys pavarė.

Prašalietis       2021-09-20 13:41

Net ir šiuolaikinę kaimo “tautiškai patriotinę” mokyklą baigusiam mažarasčiui kaimo bernui yra aišku, kad prie valdžios lovio besistumdačių “rūpinimasis”žmonių sveikata yra įstatyminis užtikrinimas žmogui medicininę pagalbą ir gydymą nelaimingo atsitikimo ir ligos atveju. Konkrečiai “rūpinasi” žmogaus sveikata profilaktiškai ir jį gydo ligos atveju ligoninių ar poliklinikų profesionalūs medicinos darbuotojai. Pakliuvusių prie valdžios ėdžių, nieko medicinoje neišmanančių, “aukščiausio” rango buhalterių, apskaitininkų, teisės bukalaurų ir taip toliau “rūpestis”žmonių sveikata tėra užtikrinti medicinos įstaigų tinkamą finansavimą, ir “valdyti savo krizines medicinines situacijas” savose virtuvėse, nedemonstruojant savo “mokslinio"kvailumo paskelbtomis “žūdbūtinėmis kovomis"su Covd virusu, laikas baigti juokinti bent kiek išsilavinusius ir sveiką protą nepraradusius paprastus žmones.

Straipsnis rimtas ir įdomus       2021-09-20 13:40

Bet kagėbistas julius Milaitis, vėl paleido savo trydą, ir nieko nebeliko…

T0mas J.       2021-09-20 13:24

Specialistai, ekspertai - trumpai tariant MOKSLAS - prieš metus sakė: pasiskiepysit ir viskas bus gerai.
Paaiškėjo, jog ir dukart paskiepyti miršta nuo kovido,
ir dukart paskiepyti platina virusą.
Išvada:
kai pernai specialistai kalbėjo apie vakciną - jie nepažinojo kovido ir nesuprato jog ir dukart pasiskiepyti - ne išeitis. Ar gali gerą vakciną sukurti žmonės, kurie nepažįsta kovido? Negali.
Specialistai ir ekspertai mus mulkina. Neklausykime jų, tai ne mokslas.
PGR testai yra didžiausia šio amžiaus apgaulė.
Mirtingumo kovidinė statistika klastojama - prie to prisideda ir Higienos instituto instrukcija, kaip rašyti mirties liudijimus. Ši instrukcija negalioja Islandijoje, todėl šios šalies kovidinis mirtingumas daugiau kaip 18 kartų mažesnis nei Lietuvoje.
Pandemijos nėra.
Šimonytės vyriausybė parsidavusi pandemijos spektaklio organizatoriams su siela ir kūnu, bet tauta ne akla, užtat visų ministrų reitingas neigiamas. Mes privalom pasiekti šios vyriausybės atstatydinimą.

Kis       2021-09-20 13:17

Laucius pats didziausias vergas is Lietuvos.Prievarta ir moksliskai nieko fertos vakcinu brukimas,galimas vertinimas kaip nusikaltimas pries tauta(zmones)Kam brukti sveikam zmogui ta (atsiprasau) suda ,kuriuo netiki patys gamintojai,o Dulkys nors tu jam ka bedaryk,vis savo eunucho balseliu tvirtina viename sakinyje dvi priestaringas mintis/Si skalika reikia paprasciausiai ne ministerijoje uzdaryti bet skaliko budoje.
  Profesoriaus issakyta minti supratau tik perskaites komentarus.Tikrai,kad vergas ir parsidavelis gyliai tuno pustusteje makauleje ,neveltui Stiopka padirbejo,kai is mokslo padare prekyviete,mokek ir diplomas kiseneje.Juk ne is dyko Valentukevicius docentas,o kiti Roveristai profyseriauja,tad is kur imti tuos mastancius.Dvieju ranku pakanka.

Buvęs taigoje       2021-09-20 11:40

Žinau, kad yra 53 Konstitucijos straipsnis, bet jo veikimo nepastebiu. Kur kas dažniau šiurpsta nugara prisiminus RSFSR BK 58 str., kurio sankcija “biez prava pieriepiski” reiškė kulką į pakaušį. Iš taigos parsivežiau ir daugiau vaizdingų posakių: “S Moskvy na Ačim (Ačimas-vietovė Komijoje, dabar Jomvos miesto Kniažpogosto rajone dalis)pieškom chujačim”, “Taiga - zakon, miedviedj - choziain” ir t.t.Lietuva vis labiau panėšėja į taigą, plėšrūs politikos grizliai dieną naktį rašo savo konstituciją. Tik bėda - tremti nelabai yra kur, Zarasai, kaip smetoniniais laikais, jau ne išeitis - netoli, graži gamta, tyras oras, tokiomis sąlygomis net palaikančiomis vakcinos dozėmis tručijami seneliai ne tik nemiršta, bet,anot Remarko, “atkunta ir ima lašinius auginti”.

Jules       2021-09-20 11:12

Neosovietikai, privilegijuotieji per Maskvos malonę, toliau tęsia konstitucinį perversmą - atsisako LR Konstitucijos ir pereina PSO žinion. Į Pasaulio Vyriausybės pavaldumą, kvailiems rinkėjams pritariant - plojant, ypač tiems, kurie turi aukštąjį išsilavinimą. Jiems galvoje Babilonas ir noras mus sutrint į pelenus, į dulkes. Tiesiog atviros patyčios vyksta mūsų atžvilgiu, kai įslaptintieji su Saule kagebistai su atžalomis stabdo Putino Rusiją Lietuvoje, ją stumdami būtent link jos, prisidengę Pasauline kovidistų revoliucija, dirbtiniu virusu - Sanitariniu karu prieš mus, eilinius lietuvius. Kokia ten prezidentė atviravo signatarui K.Uokai, kad vis dar per daug lietuvių Lietuvoje, gal yra žinančių čia?

Išrašai iš Konstitucijos       2021-09-20 10:57

O aš pasakysiu trumpai. Valdantieji labai aiškiai pažeidinėja Konstituciją, nes jos 21-asis straipsnis skelbia, kad „Žmogaus asmuo yra neliečiamas“, o taip pat „Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, NEGALI BŪTI ATLIEKAMI MOKSLINIAI AR MEDICINOS BANDYMAI“. Oficialu: visos vakcinos nuo Covido yra tik eksperimentinės, tai yra, nepatvirtintos praktiniam naudojimui.
Be to, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį (žr. Konstitucijos 145 straipsnį), galima laikinai apriboti teises ir laisves, kurios yra nurodytos Konstitucijos 22, 24, 25, 32, 35 ir 36 straipsniuose (kurie nei iš tolo neprimena 21-ojo straipsnio). Vadinasi, 21-ojo straipsnio negalima nepaisyti, netgi įvedus karo ar nepaprastąją padėtį Lietuvoje!

Pritariu       2021-09-20 10:09

Kaziui ir Rasai.

stasys       2021-09-20 9:28

Aiškiai per sudėtinga tema diskusijai , va čia labiau tiktu N.Vasiliauskaitės ‘bludijimai’apie jos pačios ‘filosofinius bliudus’ . Vergas pirmiausiai yra kažkieno nuosavybė todėl jo atsakomybės klausimas labiau teorinis nei praktinis nukreiptas į jo šeimininką. Ar Lietuvoje turime kažką panašaus ? Abejoju . Bent jau ne tuo formatu kuris palaikomas diskusijoje . Hilerbolizuoti problemas visuomeninkams tenka ne dėl valdžios abejingumo o visuomenės pasyvumo tai konkrečiai problemai . Va ‘žinoma’ mokytoja surengė mitingą Vilniuje ir gavosi šnipštas , mano supratimu teisingas atpildas už jos veiksmus ir kalbas . Jauskime saiką tam kai musų kalbos tampa politiniu ‘kosmosu’ir atitrunka nuo realios mindomos žemės .Problemos visada realios ..todėl reikia apie jas ir realiai kalbėti .

Kazys        2021-09-20 7:56

Būtu toks pasiūlymas valdžiai kuri visą laiką gasdina ir skelbia skaičius kiek susirgo ir kiek mirė O jūs parodykite vaizdus iš ;perpildytų ;ligoninių. Tiesiog sąžiningi žurnalistai tegul nueina ir padaro reportažus. Dabar tik koks vyr gydytojas pasako oi kaip pas mus blogai ,tai ir parodykit kaip blogai, parodykit pilnas palatas prijungtu prie deguonies ,mirštančių. Sakot neetiška ? asmens duomenų viešinimas? O meluoti nuo ryto iki vakaro etiška?

Jules       2021-09-20 7:55

Kažin kodėl šveikistė Šimonytė tikisi išsaugoti JAV dėmesį regionui po naujo karinio aljanso susikūrimo? Tik paskutinė kvailė, zubryla(mokslo pirmūnė), taip gali galvoti su visa Kapsuke in corpore. Šitos pseudo politikierės veda mus katastrofon, neatrodo, Kapsukės prapiesoriai ir docentai? Na, o berods neosovietuks Dulkiuks(Kapsukės auklėtinis) aiškiai runkeliams ir kitoms daržovėms pasakė: “Vykdome tarptautinius įsipareigojimus”, vadinasi Pasaulio Vyriausybės nurodymus ir įsakymus. LR Konstitucija sutrypta, vadovaujamasi PSO ir bilijonierių įsakymais ir slaptais skambučiais - jie aukščiau mūsų Konstitucijos, aukščiau Lietuvių tautos ir, matyt, Europos apskritai. Neosovietinis elitas, valdančioji ekonominė klasė per Maskvos malonę mus vadina daržovėmis - runkeliais. Taip mus pavadino LDDP premjeras, jei kas pamiršote. Bėda ta jiems, kad ne visos daržovės paklūsta. Pavyzdžiui, cibuliai(svogūnai) ir morkos su česnakais priešinasi tokiai neosovietikų diktatūrai ir visuotinam prasčiokėlių sekimui - engimui ir galabijimui. Kapsukė gali sprogti iš pykčio dėl tokios padėties, po karo Paryžiui paskelbimo Lietuvos vardu.

Kazys       2021-09-20 7:41

Gerai kalba A Jokūbaitis BET. Per visus tuos protingus išvedžiojimus kas teisėta ir kas ne ( čia be ironijos) vis dėl to prasismelkia mintis kad PANDEMIJA YRA , tik su ja kovoti reikėtu demokratiškomis priemonėmis, taip pat ir daugelis žmonių ir žmonių grupių ,taip pat ir s t i garbingi mokslininkai ir teisininkai rekomenduoja kaip kovoti su PANDEMIJA. O štai paprastas žmogus išgirdes žodį PANDEMIJA nelabai ir begalvoja apie demokratija, jis tiesiog bėga skiepytis nes juk PANDEMIJA ir visi galim numirti . Ką aš tuo noriu pasakyti?  Jeigu ir valdžios ir jai oponuojančių žmonių nuomonės dėl PANDEMIJOS sutampa , skiriasi tik siūlomi būdai kaip ją valdyti tai paprastam žmogui baimė susirgti ir numirti yra aukščiau visko ir jis sutiks daug negalvodamas su bet kuo kas ji nuo ligos ir mirties išgelbės. GAL JAU LAIKAS SAKYTI KAD JOKIOS PANDEMIJOS NĖRA IR MAŽINTI BAIMĖS LYGI VISUOMENĖJE?

Jules       2021-09-20 7:40

Neosovietinė nomenklatūra suskirstė žmones į iubermenšus(Übermenschen) ir untermenšus(Untermenschen). Kaip faina, ane? Rinkėjams tai labai patinka, ypač tiems, kuriems galvoje Babilonas. O kas liečia Rusija - tai ji jau daugiau kaip 200 metų, kaip pagrindinė Anglosaksų sąjungininkė,o šie jos amžinieji gelbėtojai. Jaučiu, kad jau greit Kapsukė, jos absolventai, skels ultimatumą Paryžiui, tiesa? Duos snukin Europai, o kaipgis…

Statistikai       2021-09-20 7:19

taip taip, Rusija mums kelrodė žvaigždė...

Verta atkreipti       2021-09-20 7:07

dėmesį į Viešvilę.Ten dabar vyksta Lietuvos moralinio veido testavimas.Senas geras vokiškas pastatas miestelio centre,kuiame globalistų įtakoje buvo su trenksmu uždaryti vaikų namai,verslininkas,įsigijęs šį pastatą aukciono būdu, planavo atidarytio senelių namus Lietuvos senukams.Ir tai būtų buvęs geras sprendimas.Tačiau dabar valstybė nori šį pastatą nusavinti ir atiduoti jį migrantams,nelegaliai kirtusiems Lietuvos sieną.Lietuviai tampa antrarūšiai,o senukai nurašomi?Bilotaite,ar tau negėda?Viešvilei reikia pagalbos.Šeimų Sąjūdis gal irgi į tai atkreips dėmesį,nes senoliai šeimos dalis,-išmintis,pagarba,atjauta,meilė artimui,tradicijos… ugdoma jų pagalba.

Rasa       2021-09-20 6:53

Nereikėtų jokių filosofinių išvedžiojimų, jei vakcina būtų ištirta. Bet akivaizdu, kad ji ne tik neištirta, bet ir dabar labai vangiai duomenis apie pašalinius poveikius renkami nors yra tokios plačios galimybės. Akivaizdu, kad statistiką bandoma nuslėpti. Visa tai įrodymas - valstybė nesirūpina sveikata, bet remia farmacijos biznį. Ir žmonės, tai suprasdami priešinasi, o pasiskiepiję jaučiasi apdurninti.

Filosofo Jokubaičio mintys       2021-09-20 5:43

Kaip gaivaus oro gūsis baigiančiam uždusti žmogui.Didelis Ačiū.buvo neparastai gera skaityti.

Delfio komentatoriai 2       2021-09-20 1:07

marmaliukai122 17.09.2021 11:28:57 Puikus interviu. Tik atvira diskusija, nuomonių įvairovė, gebėjimas priimti ir suvokti kitaip mąstantį atkurs pagarbą ir pasitikėjimą vieni kitais. Tuomet problemos dingsta. Lieka tik galimybės. Galimybės kurti ir spręsti.

rimantas ereminas 17.09.2021 11:17:27 Savo ,,antirusiškumu” Landsbergis yra labiau prorusiškas už Tomaševskį nes jo dėka vienintelė partija kuria galima buvo pasitikėti tuoj nueis į istorijos šiukšlyną o kas ateis tai dar mes nežinom.
rimantas ereminas 17.09.2021 10:50:07 Kad TS-LKD nebeatstovauja savo paties rinkėjams paaiškėjo iš karto po rinkimų kai ji sudarė koaliciją su LP ir atidavė visą iniciatyvą jai į rankas. Į rinkėjų priekaištus kad partija nebeatstovauja konservatyvioms-krikščioniškoms vertybėms I.Šimonytė arogantiškai atsakė kad ,,jie geriau žino kas tos vertybės”. Šitaip prasidėjo valdžios atitrūkimas nuo visuomenės kurią jie esą ,,atstovauja”, bet iš tikro atstovauja tik patys save. Po to buvo ir daugiau kliurkų vidaus ir užsienio politikoje kurias rinkėjai stebėjo tyliai dantis sukandę. Filosofo A.Jokūbaičio paminėta situacija tai yra tik viena iš daugelio, gal ir net ne pati svarbiausia, rodanti kaip valdančioji partija praranda ryšį su savo rinkėjais o kartu ir pačius rinkėjus. Baisu pagalvoti kokios jėgos greičiausiai atstovaus Lietuvą po kitų rinkimų, bet tai tikrai nebus konservatoriai.

Ramūnas Sungaila 17.09.2021 10:50:01 Draugai proletarai, tegyvuoja avinpasis, užtikrinantis laisvę viruso nešiojimui ir platinimui, kad pandemija nesibaigtų per amžius, amen.

mmt. Siūlau šalinti 17.09.2021 10:44:10 Liaudies, tos kur “educated vaccinated” , švietimo tikslais paaiškinsiu kuo blogas jų vis brukamas palyginimas apie vairavimą: -vairavimas yra padidinto pavojingumo veikla apibrėžta įstatymais ir taisyklėm, kuriai vykdyti reikia išlaikyti egzaminus arba kitaip tariant sutikti jų laikytis. Vairavimo teisės skirtingai nei Konstitucijoje minimos teisės nera duodamos nuo gimimo, t.y. nėra prigimtinės, fundamentalios. - tas kas vairuoja privalo laikytis įstatymo ir jei nesilaiko yra baudžiami. O įstatymo skiepytis net nėra nes jis prieštarautų Konstitucijai, bet vistiek kuriami teisės aktai kurie realiai baudžia(ribodami žmonių laisves) už tai. Jei trumpai tai dabartinė valdžia priima nutarimus kuriais nori nubausti pėstyjį už tai, kad jis nedėvi saugos diržų. Arba bando pritaikyti namuose sėdinčiam ir geriančiam alų piliečiui baudą dėl vairavimo išgėrus.

Kazys Subačius 17.09.2021 10:41:39 Bet juk tai, kas dabar vyksta Lietuvoje, nėra mūsų valdžios veiklos išdava. Tai greičiausiai tik Briuselio eksperimentas. Juk konservatoriai, tai pati komunistiškiausia Lietuvos partija. O tai reiškia kad ir pati paklusniausia, valdymui iš kokio nors centro užsienyje.

Ramūnas Sungaila 17.09.2021 10:46:47 Laisvė narkotikams ir 6-spalvių ženatvėms, likusiems ragai ir kanopos.

Dulkūnas Arys 17.09.2021 12:57:59 Tai, jog pišpasis reiškia, kad turi rodyti blaivumo pasą, jog esi blaivas, nepriklausomai nuo to, kad vos pastovi ant kojų, akyse jau net ne trejinasi, o šventas Petras ima vaidentis nuo persigėrimo. Na ir varai girtas, bet turi pažymėjimą, kad blaivas esi - varai toliau girtas kaip tapkė, viskas tinka šitiems valdžios ablaūchams.

Arturas Skrinska 18.09.2021 22:55:28 Tai jei bijai, kad tave užkrės nepasiskiepijęs tai pasiskiepyk!

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/alvydas-jokubaitis-negalima-reikalauti-atsakomybes-is-vergo.d?id=88190917&com=1®=1

Delfio komentatoriai 1       2021-09-20 0:52

Gediminas Gemskis 18.09.2021 01:10:52 Jau seniai sakiau, nebūkime vergais ir nepriimkime ,,vergų’’ diskriminacinio galimybių paso. Manau, Lietuvos piliečiams reiktų susimąstyti kam naudinga ši koronaviruso istorija, aišku ji naudinga valdžiai, valdžia gauna milžiniškus pinigus iš ES susijusius su koronaviruso tema, gaunami pinigai už covid-19 ligonius (ant kitų ligonių įtariu fiktyviai parašo, kad serga covid-19)... Valdžia kalta dėl tų ribojimų prisidengiant koronaviruso tema. Gerbiami lietuviai, kur jūsų savigarba? Kokia premjerė valdo jus ir mūsų šalį? Tai premjerė, kuri pagarsėjo savo chamiškais pasisakymais ir jos protas pagal priimamus sprendimus matau ,,neblizga’‘, būtų galima ir stipriau pasakyti, bet aš nenusirisiu iki jos lygio. Ar jūs matėte pasaulyje dar premjerą, kuris savo ,,Facebook’’ paskyroje viešai rašytų kaip Šimonytė ,,tiems kas dar šį ryt dar nevėmė - lizinginė diarėja iš po plintuso’‘? Gėda Šimonytei! Manau, Šimonytė savo retorika daro gėdą Lietuvai, jos viduje ir užsienio akyse ir jai kaip Vyriausybės vadovei tenka atsakomybė už neadekvačius Vyriausybės sprendimus (į lauko kavinę be galimybių paso galima, bet užeiti į kavinės tualetą negalima, be galimybių paso net nusikirpti negalima, kas yra būtinas žmogaus poreikis, be galimybių paso galima tik 15 minučių skirti ,,smulkiam remontui’‘, o ką daryti žmogui jeigu jam reikia pasidaryti remontą kai dirbama nuo ryto iki vakaro ir t.t., tokios kvailos ir silpnos ir nelogiškos Vyriausybės turbūt dar nebuvo Lietuvoje ir ją dar ilgai mums teks kentėti dėl kitų piliečių balsavimo per rinkimus priežasties. Lietuviai, reikalaukite Šimonytės atsistatydinimo iš užimamų Premjerės pareigų. Šimonytę lauk iš Premjerės pareigų!

RGCKTBD 17.09.2021 13:37:01 Manau žmonės nepatenkinti, nes žadėjo duot iš biudžeto pinigų, tada kažkas užpavydėjo kad anksčiau kur skiepijosi negavo ir dabar nusprendė visus bausti ir tokiu būdų versti skiepytis. Pasiekė 70 proc. - neužtenka, pasieks 90% - neužteks, pasieks 100% - neužteks, nes reiks jau kartoti. Nežinau kada pasibaigs ta pandemija, bet kad tęsis tiek o gal ilgiau kai ww2 jau tampa faktu.

Donatas Budvytis 17.09.2021 13:41:15 Viskas yra visuomenės susitarime, kuris lydymas įstatymų ir konstitucijos. Ši valdžia tai pamiršo.

romanas.kancauskas877 17.09.2021 13:09:43 Džiugu, kad Lietuvoje dar yra galvojančių, sąžiningų ir drįstančių pasakyti tiesą žmonių. Gaila, daugumai, nesugebančiai kritiškai vertinti ir prisiimti atsakomybę už save, visada reikėjo, kad už juos galvotų bei spendimus priimtų valdžia. “Geroji” valdžia liepė sėsti ant adatų ir nemaža dalis “avelių” sėdo, nežiūrint į tai, kad tai visiškai negarantuoja, jog jie nesusirgs šia liga, kad jokio bandos imuniteto nesusiformuos. Ši liga pavojinga tik labai mažai daliai žmonių, turinčių kitų rimtų sveikatos problemų. Tuos žmones reikia saugoti, o ne skiepyti visus, ypač, vaikus, kuriems ši liga visai nepavojinga.

mmt.  17.09.2021 14:39:14 jei miršta nuo kovid 0,05 procento nuo populiacijos(ne nuo sirgusių), tai 99proc. ilgalaikių pasekmių neturėjimas skiepo nepateisina - nes vienas procentas pasekmių yra 20 kartų daugiau nei 0,05. Bet jei vyresnių žmonių mirtingumas nuo kovid daigiau nei 1proc, tai be abejo skiepyti būtina - nauda didesnė nei rizika. p.s. suprantu kad ilgalaikės pasekmės nebūtinai tas pats kas mirtis, kaip pavyzdys sueis.

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/alvydas-jokubaitis-negalima-reikalauti-atsakomybes-is-vergo.d?id=88190917&com=1®=1

 

> statistika.       2021-09-19 23:54

kas čia per sapalionės apie 2,7 milijonus ? kada buvo gyventojų surašymas? be vilniaus keli dar šimtatūkstantiniai miesteliai? daugiausiai 1.5 milijono.

Valdas       2021-09-19 23:48

Konstitucijos 53 straipsnis,
įpareigojantis valstybę rūpintis žmonių sveikata,
nepateisina valdžios elgesio ir sprendimų įvedant „galimybių pasą“.

Vytas       2021-09-19 23:06

žmogus nori pats būti, o ne valstybės manipuliacijų objektas!

Statistika       2021-09-19 22:47

146/mln. Rusijos gyventojų atstovauja 450 Dūmos narių. Išvedus vidurkį, Lietuvoje mums, 2,7 mln. gyventojų turėtų atstovauti tik 8 Seimo nariai. O kiek yra ? Septyniolika kartų daugiau ! Lietuvoje yra 141 Seimo narys. Kiek pinigų be reikalo išleidžiame !!!

Vytas       2021-09-19 22:30

Prievartinis vakcinacijos diegimas nesuderinamas su žmogaus orumu.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt devintoji (gegužės 23) diena

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jei kas mane myli – VI Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt aštuntoji (gegužės 22) diena

Edvardas Čiuldė. Humetyno galios žaidimai

Romualdas Žekas. Sveikatos reforma finišo tiesiojoje. Kas nutylima?

Mindaugas Kubilius. Sinodinio kelio kontroversija: ar tik vokiška? (II)

Linas Karpavičius. Jis laukiasi

JAV arkivyskupas S. Cordileone dėl abortų palaikymo uždraudė Atstovų Rūmų pirmininkei priimti šv. Komuniją

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt septintoji (gegužės 21) diena

Mastercard pristato kontroversiškus biometrinius mokėjimus, reikalaujančius veido skenavimo

Futbolininkas I. Gueye turės pasiaiškinti, kodėl praleido rungtynes, kuriose buvo reiškiamas palaikymas LGBTQ+ bendruomenei

Romualdas Žekas. Pastabos dėl sveikatos reformos

Jūratė Laučiūtė. Apie Liudvikos Pociūnienės „vertybes ir niekšybes“

Vytautas Radžvilas. Du paklausimai elektros „rinkos“ tema

Dvylika Viktoro Orbano taisyklių politinei pergalei

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt šeštoji (gegužės 20) diena

Andrzej Krajewski. Vakarų Europa bijo Ukrainos pergalės prieš Rusiją

Almanto Stankūno kalba akcijoje „Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!”

Virdžinijos apskrities mokyklos gali laikinai nušalinti nuo pamokų mokinius už „translyčiųv bendraklasių vadinimą tikraisiais vardais ir įvardžiais

Į Švediją atkeliavo beždžionių raupai

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.