Kultūros, kalbos, istorijos politika

Alina Laučienė. Ar bus gaivinama kalbinė lietuvio savigarba?

Tiesos.lt redakcija   2022 m. rugpjūčio 24 d. 20:33

111     

    

Alina Laučienė. Ar bus gaivinama kalbinė lietuvio savigarba?

Alina Laučienė yra anglų kalbos mokytoja, Nacionalinio susivienijimo valdybos narė

Ką šių dienų lietuviai nuolat turėtų girdėti apie savo gimtąją kalbą? Juk nieko gero apie ją negirdi; paprastas tautietis nežino jos išskirtinumo, jos grožio subtilybių ir jos tykančių pavojų, nors prieš trisdešimt metų atrodė, kad kalba atgims ir sugrįš visu spindesiu, kaip jai ir pridera, į viešąjį gyvenimą tvirtai ir visam laikui. Buvo viliamasi ir tikėta, kad atgims kalbinė lietuvio savivertė ir savigarba.

Sąjūdžio pradžia buvo Lietuvos poilsis, Tautai begalinė malonė ir didžiulė viltis, kad gyvenimas keisis į gerąją pusę visose srityse. Negalėjome net pagalvoti, kad išvysime griūtį savo mylimosios kalbos, kuri kaip deimantas švyti ištisoms garsiausių kalbininkų ir svetimšalių jos žinovų kartoms.

Švyti, bet tik ne mūsų šalies valdantiesiems: ją užpuolusiems kaip didžiausiems priešams. Jie sutrempė amžiais gludintą mūsų gimtąją kalbą, išradinėdami visokiausias „žmogas“, išdarkė jos abėcėlę, primesdami kalbai okupacinių režimų rašybą, nuskurdino kalbą, nusprendę mokyklose nebemokyti mūsų kalbos žodžių kirčiavimo ir jos sudėtingesnių gramatinių formų.

Skaudžiausia, kad kalbą užpuolė savi. Patys neturėdami lietuvių kalbos grožio pajautimo, jie neatsižvelgė į žymiausių lituanistų įtikinėjimus ir prašymus nekibti savo kalbai į atlapus.

Šiuo lietuvių kalbos atviro naikinimo laikotarpiu kviečiu kiekvieną lietuvį iš naujo įsižiūrėti į savo kalbos grožio paslaptis ir dar kartą prisiminti, kad esame atsakingi už kiekvieną žodį, išeinantį iš mūsų lūpų. Vis prisiminkime ir patikrinkime, ar mūsų „kalbinis“ drabužis tebėra švarus. Esame slavų apsupti, daug su jais bendraujame, tad slavizmai, žiūrėk, ir tūpteli ant liežuvio galo: vat vat, vot vot, nu nu, iš vienos pusės taip, bet iš kitos pusės kitaip, tai liečia šį klausimą ir t.t.

Neturėtume taip kalbėti. Šiuo laikotarpiu reikėtų ypatingai švarintis ir visiškai atsiriboti nuo mažiausio agresoriaus palikimo. Tegul kiekvienam ateina suvokimas, kad be savosios kalbos esame niekas, kad tėvai, ne tik mokykla, yra atsakingi už tai, kaip jie patys kalba ir kaip kalba jų vaikai šeimoje. Nepavarkime draugiškai pataisyti kito klaideles, nenuliūskime, nesuirzkime ir neįsižeiskime, kai esame taisomi, anaiptol – džiaukimės.

Gyvenimas toks trumpas, neįmanoma perskaityti visų mokslinių veikalų ir knygų, nes ne visi esame lietuvių kalbos žinovai, tad, jeigu kas nors primena taisykles, turėtume būti dėkingi. Niekada nepailskime domėtis savosios kalbos raida ir jos išskirtinumu, niekada nenustokime ją mylėję ir gerbę, nes kaip ir ką kalbame, tuo ir esame.

Mūsų išvaizda, mūsų gražus drabužis nėra tikrasis žmogus mumyse. Tikrasis žmogus yra tai, ką sakome ir kaip tai pasakome ar parašome, o toliau seka tų žodžių kuriamas veiksmas. Labai gaila, bet šių dienų jaunuolių, ir ne tik jų, komentarai Veidaknygėje ar kur kitur nepasiekia skaitytojų dėmesio dėl daugybės rašybos klaidų. Mūsų senoliai sakydavo: „Atidžiai klausau, kaip ir ką tu kalbi, kad žinočiau, kas tu esi“. Kaip tu kalbi ar rašai, tat tvam asi (sansk. tai tu esi): toks tu ir esi.

Smagu, kai aptinkame kai ką labai įdomaus apie savo kalbą, nes tai pažadina džiaugsmą, kad esame kažkuo ypatingi, kad nesame visiški bėdžiai kitų tautų akyse, nors kai kas nori mus tokiais padaryti. Savo kalba ar kitais tautai brangiais dalykais nereikia didžiuotis – tai banalu, jais reikia džiaugtis. Kiekviena save gerbianti tauta brangina savo kalbą ir ja džiaugiasi; gaila, tik ne mes.

Tad norėčiau pateikti iš Vaclovo Mikailionio paskaitos kai kuriuos įdomius pavyzdžius, kurie pasaulio kalbininkams yra nepaaiškinami.

Pavyzdžiui, indoeuropiečių kalbos skirstomos į dvi rūšis: kentumines (centum lot.) ir satemines (satem lot.) (pastarajai priklauso daugiau slavų kalbų). Taigi visos kalbos priklauso arba kentuminei, arba sateminei rūšiai, o lietuvių kalba yra ir kentuminės, ir sateminės rūšies, dėl ko kalbininkai laužo galvas. Žemiau išvardytų panašių žodžių yra daugybė, pateiksiu tik kelis:

Kentuminė rūšis Sateminė rūšis
1. akmenys…........................ašmenys
2. nukauti…............................nušauti
3. kernius…............................šernius
4. kaunus…............................šaunus
5. galvė (ežeras)....................želvė (ežeras)
6. gnaibyti…............................žnaibyti
7. gardas…..............................žardas
8. kaukti…................................šaukti

O veiksmažodį „būti“ esamajame laike, lietuviai asmenuoja net keturiais būdais. Kokią dar kitą žinome kalbą, kuri galėtų pasidžiaugti tuo pačiu?

Aš......esmi…......esu…........būnu…......būvu
Tu…....esi….........esi…........būni…........būvi
Jis ......esti…........yra….......būna….......būva
Mes…..esame…..esame…..būname…..būvame
Jūs…...esate….....esate…....būnate…....būvate
Jie esti….........yra….......būna….......būva

Jeigu gimtoji lietuvių kalba mūsų lūpose yra taisyklinga, turtinga, nesuteršta kitų kalbų keiksmažodžiais (mūsų kalboje jų nėra), žargonu ir barbarizmais, tai yra tolygu kelių užsienio kalbų mokėjimui, nes ji labai sunki, nes ji turtinga žodžių gausa ir sudėtinga gramatine struktūra. Jeigu jau kalbame apie kalbų turtingumą, sugretindami linksniuokime lietuvių, vokiečių ir anglų įvardį „tu“; pamatysime kai ką įsimintina:

tu…......du…..... you
tavęs…dich…... you
tau…....dir…......you
tave…..Sie….....you
tavimi…Ihnem…you
tavyje…ihr…......you
O tu!.....euch…..you

Žodį „valgyti“ kasdien vartojame itin dažnai. Gydytojai barasi ir grūmoja pirštu: negalima tiek daug valgyti! Gal todėl jis toks turtingas mūsų kalboje, nors kol kas negalime skųstis – esame liekni. Paklausykime, kokia šio žodžio graži įvairovė, kokie puikūs dalyviai, pusdalyviai ir padalyviai, kurių mūsų kalboje apstu, o anglų kalboje tėra tik du dalyviai. Taigi valgąs, valgęs, valgydavęs, valgysiąs, valgomas, valgytas, valgysimas, valgant, valgius, valgydavus, valgysiant, valgydamas, valgytinas. Įspūdinga, ar ne?

Žodį Skandinavija, matyt, sukūrė senovės indoeuropiečiai, kurių gyvosios kalbos pirmapradžius bruožus geriausiai išlaikėme tik mes, lietuviai. Žiūrint iš europinės dalies į tą pusę atrodydavo, kad vakarinė saulė skęsta; saulė skandinasi arba kažkas skandina saulę..., todėl šiandien ji yra Skandinavija (anksčiau ją vadindavo Skandija). Esame tikri šaunuoliai, kad savo kalboje tebeturime „skandinti skausmą ežerėly“.

Sovietiniais (reikėtų sakyti ir rašyti „tarybiniais“, bet čia jau principo reikalas) laikais lietuvių kalba kentėjo nuo rusų kalbos invazijos, o dabar nuo anglų kalbos teršalų. Šiandien atsikratydami tų baisiųjų „wau (wow)“ ir „fainas (fine)“ iš naujo pajustume savo kalbos lakštingalos čiulbėjimo užburiantį grožį ir į jį sugrąžintume „oho!, puiku!“, sugrąžintume „geras, gerai, gražus, gražiai, puikus, puikiai“. Tai kiekvieno lietuvio apsisprendimo reikalas; tereikia saugoti savo lūpas ir jų nebevartoti – tereikia tik tiek mažai.

Stebėtina, kuo mažiau išprusęs žmogus, tuo labiau didžiuojasi, kad Lietuvoje lietuviškoje šeimoje jo lietuviai vaikai net namuose kalba angliškai! Pamynę po kojų savo archajiškiausią pasaulyje išlikusią indoeuropiečių kalbą, gręžiasi į daug paprastesnį variantą, ir tuo labai patenkinti.

Kokiu nemokša turi būti žmogus, kad didžiuotųsi pakaitalu, kurio niekada tobulai neišmoks, nes tai reikalauja titaniškų pastangų, o savąją motulę lietuvių kalbą, kuri turėtų būti prilipusi prie proto ir širdies, purvinu batu paspiria į užkaborį. Kokiu vardu turėtume pavadinti tokius lietuvius, kurie savo vaikų gerai neišmokys gimtosios kalbos? Juk jie apiplėšia savo vaikus, savo šalį, savo paveldą, savo valstybę – jie griauna valstybingumo pamatus. Plėšia to nesuprasdami…

Susivokę lietuviai tėvai pirmiausia padės tvirtus lietuvių kalbos pamatus, o paskui mokys kitų kalbų. Tik tada vaiko vystymosi raida liks nepažeista, ir jis daug geriau ir greičiau įsisavins kitas kalbas.

O ką sakyti apie kai kuriuos lietuvius emigrantus? Abu tėvai lietuviai, o vaikų nemoko nei kalbėti, nei rašyti lietuviškai. Grįžta aplankyti senelių, o šie nieko nesupranta, ką jų vaikaičiai vograuja… Taip ir norisi tokiems lietuvaičiams priminti Dionizo Poškos nuostabius žodžius: „Garbink tėvišką kalbą ir anos kalbrėdą, nes prigimto liežuvio nemokėti gėda“. Pagiedojus Lietuvos Himną per Mindaugo karūnavimo dieną, pulti prie cepelinų puodo – taip ne reto, nieko nebestebina. Taip suprantamas lietuviško tautiškumo palaikymas…

Kaip lietuviai kalbėjo prieš penkis tūkstančius metų, taip kalba ir dabar. Žodžiai „sūnus“ ir „esmi“ yra vieni seniausių – jie mūsų kalbos žilagalviai. Per amžių amžius tiek mušta, niekinama, naikinta ir drausta, laimei, sąžiningų ir nuoširdžių senolių dėka, išliko dideliu briliantu pasaulio kalbų tyrinėtojams. Be lietuvių kalbos neįmanoma išaiškinti net indoeuropiečių kalbų tarmių! To nepaneigs nė vienas dialektologas.

Na, o filologo Olego Poliakovo knygą „Pasaulis ir lietuvių kalba“ turėtų studijuoti kiekvienas savo kalbą gerbiantis lietuvis. Joje rašoma: „Kadangi šiuolaikinė lietuvių kalba yra archajiškiausia iš visų dabartinių indoeuropiečių kalbų, Lietuva tapo tam tikru mūsų protėvių indoeuropiečių kalbiniu draustiniu“ (46 psl.). Pasak autoriaus, „Šios kalbos plačiai paplitusios visuose žemynuose. Jos kilusios iš bendros ide. prokalbės, kuri į atskiras kalbas suskilo daugiau nei prieš keturis tūkstančius metų. Per tą laiką visos indoeuropiečių kalbos labai pakito, išskyrus vieną kalbą – lietuvių“ (9 psl.).

„Išnykusias indoeuropiečių kalbų formas, žodžius, taip pat ir visą prokalbę rekonstruoti padeda lietuvių kalba“ (69 psl.). „Nors pirmieji senosios slavų kalbos rašto paminklai siekia devintą amžių, o lietuvių kalbos – šešioliktą amžių, lietuvių kalba, išskyrus kai kuriuos reiškinius, yra daug archajiškesnė negu senoji slavų kalba. Lietuvių kalba slavams yra tarsi jų „gyvoji“ prokalbė“ (322 psl.). Išvadose autorius drąsiai pabrėžia, kad „Lietuvių kalba verta būti UNESCO Pasaulio paveldo sąraše“ (326 psl.). Kyla labai svarbus klausimas: ar mūsų kalbininkams užtektų jėgų dėl to pakovoti?

Lietuvių kalba pradėjo nykti nuo šešiolikto amžiaus, nes lenkai teigė, kad tokios prastos kalbos kaip lietuvių, – Dievas nesuprantąs…, bajorai periminėjo lenkų kalbą, juos mėgdžiojo paprasti valstiečiai, gėdijęsi savo „mužikiškos“ šnekos ir troškę nors šitaip pasijusti prilygstančiais kilniesiems ponams. Plintant ir stiprėjant tokiai saviniekai siaurėjo ir galop ištirpo didžiuliai lietuvių kalbos plotai. Laimė, nespėjo visai ištirpti..

O kaip galėtume pateisinti įvairiausio plauko vitrinas, skelbimus, užrašus anglų kalba Vilniuje, visuose kituose miestuose ir net miesteliukuose? Kodėl tyli ir nebeskiria baudų Valstybinė kalbos inspekcija? Kodėl nedrausmina kalbos chuliganų?

Įsimintini ir širdies gelmes pasiekiantys Mikalojaus Daukšos žodžiai: „Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę“.

Atidus ir mąslus skaitytojas gali paklausti: ką vis dėlto nori pasakyti ir kurlink suka autorė, karštai primindama daugiau ar mažiau žinomus faktus apie lietuvių kalbą? Kam reikalingas toks retorinis polėkis? Į šiuos pagrįstus ir teisėtus klausimus geriausia atsakyti keliais klausimais.

Jeigu sutinkame su Mikalojumi Daukša, kad savosios kalbos vartojimas „didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę“, ar tai nereiškia, kad kalba yra viena svarbiausių idealių jungčių, saistančių kalbančiuosius ta kalba į vieną Tautą: į sutelktą ir solidarią bendruomenę, gebančią sutartinai veikti ir veiksmingai apsaugoti savo bendruosius interesus?

Ar nuolat skambantys raginimai leisti kiekvienam kalbėti ir rašyti „kaip išeina arba kaip nori“, ir netrukdymas visiškai „laisvai ir spontaniškai“ kalbos plėtrai, kuri prilygsta nebeužgesinamam miškų gaisrui, nėra sąmoninga valdžios politika, skirta griauti norminę lietuvių kalbą ir tuo pačiu naikinti kultūrinį, tautinį, socialinį ir politinį bendrumą bei solidarumą? O kam tarnauja ta „žaisminga tolerancija“ barbarizmų, žargono, svetimybių ir kitų kalbų keiksmažodžių plūdimui į šnekamąją kalbą, kurių apstu net televizijoje ir radijuje?

Ar, apėmęs visus tautos sluoksnius, tvyrantis abejingumas kalbos darkymui savaime netampa dirva, kurioje iš pradžių sudygsta nepagarba gimtajai kalbai, o vėliau ji gausiai suveši peraugdama į tautinio menkavertiškumo ir saviniekos jausmą? Juk tada žmogus jau nebesuvokia, kad atsainiai žvelgdamas į gimtąją kalbą, iš tikrųjų išsižada vieno svarbiausių savo giliausios savasties dėmenų, todėl pradeda savo kalbos gėdytis, pradeda ją niekinti iškeldamas kitą kalbą virš gimtosios, ir tada praranda supratimą, kad tokiu savo elgesiu ir pasirinkimu pats iš savęs tyčiojasi!

Kuo šiandien skiriasi tokie „apsišvietę ir labai pažangūs“ lietuvaičiai, patrynę kokio nors Anglijos universiteto suolą, ir staiga nutarę su draugais lietuviais kalbėtis tarpusavyje angliškai, nuo tautiškai dar nepabudusio ir nelaisvoje šalyje gyvenusio Vinco Kudirkos? Kai tėvai atvykdavo jo aplankyti, jis sprukdavo į tolimiausias gimnazijos sodo kerteles, kad, gink Dieve, jo bendraklasiai netyčia neišgirstų, jog jų šeimoje kalbama – „prasčiokiška“ lietuvių kalba…

Kyla ir praktiniai klausimai, kurie Tautai yra tikrai skausmingi. Jeigu Lietuvos piliečiams nuo darželio ir mokyklos suolo būtų diegiama reikiama pagarba gimtajai kalbai, tai užsimojus „turtinti“ lietuvių kalbos abėcėlę kitų kalbų raidėmis (tai yra visiškai nesuvokiama ir net neįsivaizduojama kitose Europos šalyse), visa Tauta turėjo išeiti į gatves ir reikalauti liautis žudyti Tautos gyvastį. Ar Tautos ir jos valdžios abejingumas, baisi nepagarba savo kalbai iš tiesų neprisideda prie to, kad praėjus trims dešimtmečiams nuo Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje net mintis pereiti prie visuotinio mokymo valstybine kalba kelia pasibaisėjimą, nors tokiam žingsniui ryžosi Estija ir Latvija, kurių demografinė padėtis nepalyginamai prastesnė?

Taip, privalome ir yra būtina padėti nuo karo siaubo besigelbstintiems ukrainiečiams. Bet kodėl kaimyninėje Latvijoje pabėgėlių vaikams yra sudaromos sąlygos mokytis tik latvių arba ukrainiečių kalbomis? O kodėl Lietuvoje pabėgėliai yra paslaugiai mokomi rusų kalba, net nesusimąstant apie tokio paslaugumo ilgalaikius padarinius? Ar Švietimo ministerijai nekilo klausimas, kodėl rusų mokyklų dauguma jaunuolių net vyresnėse klasėse nemoka kalbėti lietuviškai, nors turi keturias ar daugiau lietuvių kalbos savaitinių pamokų?

Ar Vokietijoje ir kitose Europos šalyse yra rusų? Taip, yra. Ar ten yra rusų mokyklų? Kad neteko girdėti, nes ten yra Vokietijos, Šveicarijos ar kitos šalies teritorija. Jeigu kam nepatinka tos šalies sąlygos ir tvarka, turėtų grįžti į savo didžiulę tėvynę ir triūsti jos naudai; jų tautiška savigarba neturėtų jiems leisti diktuoti sąlygų šaliai, kurioje jie laimingai, be jokių persekiojimų gyvena. Kas kita, jeigu tos tėvynės nebėra; tada dalykai sprendžiami kitaip.

Štai kodėl klausimas, ar bus gaivinama kalbinė lietuvio savigarba, turi būti suprantamas ir sprendžiamas ne tik asmeniniu, bet ir valstybiniu lygiu kaip Tautos išlikimo ir nacionalinio saugumo klausimas. Nenustokime vilties, kad galų gale apie tai vieningai ir drąsiai prabils didelės kalbininkų gretos ir susivokę politikai – juk žmogaus vertės matas yra jo santykis su Tėvyne.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

yellow Z.O.V.marine apie Šiaip 15:59       2022-09-2 20:16

tikra tiesa smile)) - tai neregėtai teisingas, ir absoliučiai standartinis bei maksimaliai bukas beretodebilas smile))) - visų pirma “eufemizmas“ “chlopok“ naudojamas tik tokių beretognydų šlapiose fantazijose, nes jokiam sveiko proto žmogui nėra reikalo išsidirbinėti, bei kažką vynioti į vatą , keičiant tikslų terminą “взрыв“ (sprogimas) į kažkokią festivalinę - karnavalinę terminologiją smile)) - o antra : kokia būtų tų visų “subtilių šmaikštuolių“ reakcija, jei rusija spec. operacijos pradžioje būtų paleidusi į eterį kokią propagandinę pornografiją su taikos balandžiais ? smile))) - niekad nepamirškit, berotodolbikai :  pritaikyti subinę galvos funkcijų atlikimui nepavyks niekaip ir niekada ! smile)))))))))))))))))))))))

to Dzeikas       2022-08-29 22:25

Ar Amerikėj jaučiatės ir esate visiškas amerikonas.Jei taip jaustumėtės ir būtumėte ten visiškai prigijęs ir įsišaknijęs čia komentaruose nesedėtumėte.Kai žmogus gimsta tame krašte ir to krašto kalba jam pirmoji tik tada jis gali daugiau pilnavertiškai jaustis.Bet ir tai ar JAV nėra segregacijos,juk juodukai savo būriuose gyvena nors ir gimę JAV,tiesiog gamta šaukia pas savus ir pagal odos spalvą ir genus.Nieko čia nepakeisi.Namai pragarai,bet be jų negerai

Al.Dzeikui       2022-08-29 20:39

O kaip tavo tautos nuokrušos atsako į klausimą - ar negras gali būti baltuoju ? Ir lengvesnis - ar moteris gali tapti vyru ?

Dzeikas       2022-08-29 20:03

Al’ui:
Saipausi ne is lietuviu, o is lietuviakalbiu idiotu statanciu tautiskuma auksciau dvasiniu vertybiu , o daznai ir auksciau Dievo.
O kad tokiu nuokrusu tarp lietuviu daug rodo indikacinis klausimas ar negras tobulai mokans lietuviu kalba ir gyvenans Lietuvoje gali buti lietuviu.
Tai yra kertinis akmuo ant kurio tauta klumpa, griauna savo valstybe ir juokina pasauli, kaip bezdzionike kuri bando pakelt rasta ant kurio pati sedi.

V.U.       2022-08-29 17:40

,,Ypač reikia domėtis Lietuvių kalbos ir literatūros katedra” - tai dvi skirtingos katedros.

Jules       2022-08-29 16:16

Lietuvių kalba mums, lietuviams, yra šventovė, nesvarbu, kad be motinos kalbos mes mokame dar ne vieną ir mokame priešų kalbą. Reikia stebėti kiekvieną kalbinį priešo žodį ir jų žingsnius link sienos ir šalia sienos. Žinoti ką jie kalba apie mus ir svarbiausia - ką galvoja ir konkrečiai daro. Tokius kaip Solovjovas arba anksčiau, kaip Žirikas, sekti nuolat ir ranka nenumoti į jų nuolatinius grasinimus mūsų atžvilgiu - mūsų egzistencijai. Ir nepykti, kai mes rašome ar kalbame nelabai taisyklingai, nes be klaidų kalba ir rašo KGB kursuose išmankštinti moksliukai, zubrylos, kad galėtų kuo arčiau mūsų sielų priartėti. Juk niekam ne paslaptis, kad Vilniaus operos ir baleto teatre kadais veikė “Jedinstvo” spaustuvė - reikėjo gi jiems būti kuo arčiau lietuvio sielos. Tai liečia ir Kapsukės humanitarinių mokslų fakultetus ir katedras. Ypač reikia domėtis Lietuvių kalbos ir literatūros katedra, nes toks jau tas priešų tikslas - prasibrauti kuo arčiau, kaip tame Operos ir baleto teatre kadais.

Šiaip       2022-08-29 15:59

Lingvistinis pokštas.
Ru, kai jų užgrobtoje teritorijoje (Kryme ir kitur) “nutinka” sprogimas, apie įvykį pranešama naudojant eufemizmą “chlopOk” (pokštelėjimas)...
Kalbose išprususi britų ambasadorė tuoj pastebėjo, kad čia esama tokio pat žodžio, kaip ir “chlOpok” (medvilnė) pas ru. Ir pradėjo ji savo pranešimus internete puošti puokščių iš saulėgrąžų galvų ir medvinės šakelių su vatos sklidinomis dėžutėmis nuotraukomis. Subtilu ir šmaikštu, tiesa? smile

Pirmoji meilė...       2022-08-29 13:52

Šiame portale,komentaruose,matosi,  prisiveisė labai daug nešvarios kalbos savininkų,gal melagių, aferistų, sielos nešvarumų savyje nešiotojų. Jei mokyklose patrigubinti švarios lietuvių kalbos mokymą, tai visi piliečiai taptų švarūs ir teisingi žmonės ir problema -išspręsta ,kaip paprasta.  O ,,Dvirčio žinias,, reikia uždrausti, peliukams- švarios lietuvių  kalbos kursai, ir jie taptų teisingais žmonėmis. O ,tiesa, juk ir seimūnus galim pamokyti , bet jie gal invaziniai įsiveržėliai, nelabieji,gal nepavyktų.

Al. Dzeikui       2022-08-29 13:43

Nesvarbu kas pirmas kuo pavadino - kalba yra ne tik padargas, t. y. įrankis, bet ir visuomenės turtas. Panašiai, kaip ir akcinės bendrovės turtas ar konstitucija. Sunku tą suvokti ?
Bendravimas padugnių žargonu - ,,Pratesus jusu tautinio negritiudo logika butu labai dvasinga riaumoti ir bendrauti paleolito istiktukais.Proteviu kalba,jobsikmatj:)))- jokio argumento neprideda, tiesiog argumentus pakeičia patyčiomis. Tai tik rodo, kad tau rūpi ne tiesa, o savos propogandos stūmimas. O tos propogandos turinys visada yra tas pats - kad ir apie ką būtų kalbama, būtinai duodi suprast, kad lietuviai yra nevykėliai ir idiotai. Tai, žmogau, kas tau trukdo negaišti laiko su nevykėlių tautele ir visą savo talentą skirti savajai ?

Pirmoji meilė lietuvių kalba       2022-08-29 12:13

Kultūra prasideda nuo švarios kalbos be keiksmažodžių.Kur tik ofisuose,biuruose,įstaigose,darbovietėse skamba kalboje “fuck”,“blet”,ten ir pasibaigia vidinė,kalbinė žmonių kultūra.Toks nešvarios kalbos savininkas yra nepatikimas,gal melagis,vagis,aferistas ar dar kokių sielos nešvarumų savyje nešiotojas.Saugokime lietuvių kalbą nuo invazinių įsibrovėlių ,įsiveržėlių,nelabųjų.Tiesos žodis- švarus žodis,švarus žodis- švarus ir teisingas žmogus.

kodel nieks       2022-08-29 9:18

nesipiktina uzgrobtu Tiesu redakcija ir jos darbu.Geras pavyzdys to,kad leeeetuviams galima sikt ant galvu iki begalybes.Tylinciu avineliu mekenimas.Beeeeeee,mes geriiii,neeskriauskit muuuusu,beeeee.

stasys        2022-08-29 7:52

ponia Alina Jus ne kalba rūpinkitės o kultūros nuopoliu Lietuvoje . Nieko nevertos tamstos pastangos dejuoti čia kalbos gaivinimo klausimu kai KULTŪROS auto motoras švelniai tariant ‘dūmija’. ŠS aktyvas vėl į kuro baką papylė tepalo tam automobiliui .. http://www.youtube.com/watch?v=8Kcpib7N6fA . Degradacija tos organizacijos aiški ir akivaizdi .

Dzeikas       2022-08-29 6:19

Al’ui:
Padargu kalba pavadinau ne as, o berods Buga.Gal Jablonskis.
O tai ka jus cia propoguojate yra lietuviskas negritiudas is kurio taikliai saiposi Ramanauskas - Greitai.
Pratesus jusu tautinio negritiudo logika butu labai dvasinga riaumoti ir bendrauti paleolito istiktukais.Proteviu kalba,jobsikmatj:)))

Faktas       2022-08-28 21:08

Ta kalba ir yra svarbi su,kurios pagalba galima uždirbti daugiau pinigų.Tam pritars dauguma mėgstančių pinigą

Al. Dzeikui       2022-08-28 20:27

Į bet kokį argumentą atsakai bet kuo, kad tik gintum savo išankstinį teiginį. Pavadinai ką nors padargu, ir elgiesi taip, kaip nori ? Kalba ne tik padargas - kaip ir saugomas senovinis namas - bet ir visuomenės turtas. Pastato, kurį visuomenė pripažino saugomu paveldu, negali perstatyti kaip griūvančio tvartelio. Ir jei reikia pataisų, jas darom su visos visuomenės įgaliojimu. Tas pats, kas akcinėj bendrovėj, norėdamas priimti sprendimus, turi valdyti kontrolinį akcijų paketą. Ar, norint keisti Konstituciją, neužtenka net absoliučios daugumos pritarimo.

Liberoidija       2022-08-28 18:59

tarp kolchozų pirmininkų-milijonierių reiškia, kad mes turime derintis prie padugnių gyvenimo būdo. O kalboje prie imperinių-okupacinių bendruomenių viršenybių Lietuvių tautos atžvilgiu.

Dzeikas       2022-08-28 18:08

Realistui:
Netiesa kalbi.

Dzeikas       2022-08-28 18:08

Pries palygindami sinagoga(dzyn, baznycia) su kalba, atsakykite i klausima, ar Dievo namai vadintini “padargu”.
Po to jau lyginkite.
Paveldas aplamai ne i tema, nes kalba toks pat paveldas kaip senelio XIX amz. statyta grycia. Reikia - perstatai.

Gelltonajam 'llingvistui'       2022-08-28 17:46

net snekant apie lietuviu kalba,iskyla dziundzes vaizdas.Gal da ir ajekuliuoja..,kas ji zino.Sexmaniakas su iskvesusia psixika..

yellow Z.O.V.marine apie Vikipedija        2022-08-28 17:30

pasikartosiu : visa ta “kentuminė“ ir “sateminė“ komedija, kaip ir begalė kitų, skirta tik tam, kad šimtai visokių linvistų“ (tipo mokslinykų) ilgai ir garantuotai turėtų ką veikti, diskutuoti, rašyti disertacijas, rengti konferencijas, gauti visokius grantus bei premijas ir t.t. smile))) - neatmetant ir visokių subinistų pastangų per šitas “fundamentalias“ teorijas sukelti ten ar šen kokį nors tarpnacionalinį kipišą ...,——- nei juokt, nei verktis, prisipažinkim ben patys sau ...

yellow Z.O.V.marine       2022-08-28 17:13

mielai padėsiu autorei (nacistinio sisuvienijimo valdybos narei) pasiekti komentarų skaičiaus rekordą “netiesos.lt“ šikpopieryje, nes tema tikrai nesvietiškai svarbi ir “seubingai“ plati smile)) - taigi, - tęsiu straipsnio preparavimą : iš daugybės “užkliuvusių“ teiginių , ypač patiko šis:


“Įsimintini ir širdies gelmes pasiekiantys Mikalojaus Daukšos žodžiai: „Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę“. smile))) - nžn. , kiek adekvačiai realybę ir pasaulį matė M.Daukša, bet šiandienos realijos tiesiog klykte klykia, jog tai mažų mažiausiai haliucinacijos smile))) - vienžo, būkim paskutiniai abriedukai, lochai, plūgai, dziundzios, šizikai;  - galim net žolytę rūkyti vietoj phillip morisinio šlamšto , galim sulįsti į skolas iki paskutinio propro…proanūkio , bet svarbiausia - kalbėkim/o gal jau net kliedėkim, lietuviškai smile - ir bus mums laimė, bus mums meilė, bus mums sėkmė, ir bus mums nuokrušogeniška “gerovės valstybė“ smile))))))

Vikipedija       2022-08-28 16:33

Apskritai visos gyvosios indoeuropiečių kalbos pagal minkštųjų *ḱ, *ǵ, *ǵʰ priebalsių likimą skirstomos taip: satem kalbų grupei atstovauja indoiranėnų, slavų, baltų ir armėnų kalbos, o centum − germanų, italikų (romanų), keltų bei graikų. Dėl šių priebalsių specifinių virsmų albanų kalboje priskirti ją satem ar centum kalbų grupei − problemiška.

Indoiranėnų kalbose satemizacija sistemiškiausia, slavų kalbose nenuoseklumų nedaug, o baltų kalbose šis virsmas nenuoseklus, yra daug žodžių porų su š − k ir ž − g: šleivoti − kleivoti, šaukti − kaukti, šeima, šeimyna − kiemas, kaimas; žnybti − gnybti, žirklės − latv. dzirkles (latv. dz < g) ‘avikirpės žirklės’, žentas – gentis, gentainis ir daug kitų. Dėl didelio satemizacijos nenuoseklumo baltų kalbos kartais net vadinamos „kentuminėmis, patyrusiomis satem kalbų įtaką“ arba užimančiomis tarpinę padėtį tarp satem ir centum kalbų.

Al. Dzeikui       2022-08-28 16:03

,,unikalumas tai ne sventa karve, o ir pati kalba padargas tarnaujantis jos naudotojams.” Kol tai neliečia kitų. Savo aplinkoj gali kalbėt nors ir adverniškai. O eidamas į sinagogą, galvą, vis dėlto, kažkuo pridengi ? Mūsų prakutusieji runkeliai panašiai aiškina apie paveldą - girdi, nusipirkau, ir darau ką tik noriu. Gali tik tiek, kiek tai nesumenkina visuomenės turto.

realistas oho, net'ui       2022-08-28 15:44

Išties kolūkių turtą pasisavino buvę kolūkių pirmininkai, agronomai ir kita grietinėle, bet kas sudarė sąlygas šitaip neteisingai prichvatizuoti? Žinia Lietuvoje atbuline data yra paskelbta kad vadovu tuomet buvo Landsbergis, tad nori-nenori kaltė tenka būtent jam. Be abejo, iki Landsbergio pakelbimo atbuline data buvus Lietuvos imperatoriumi, maniau, kad kaltė tenka Gediminui Vagnoriu, nes būtent jis net yra prisipažinęs, cituoju iš atminties: “norėjau įeiti į istoriją, kad panaikinau kolūkius”. T.y. žmogus net su pasididžiavimu teigė, kad norėjo įeiti į istoriją, bet ne padaryti kad žmonėms būtų geriau. Na ir kadangi Lietuvoje istorija nuolat perrašoma, vargiai kas atsimena šiuo Vagnoriaus žodžius.
P.S. likimo ironija yra tame, kad Lietuvoje tie miesteliai ir kaimai tebegyvuoja tik ten kur išliko žemės ūkio bendrovės. Ten kur kolūkiai buvo įžūliai išgrobstyti tai tie kaimai ir miesteliai siaubingai sunyko. Taip, tie prisivogę kolūkių pirmininkai, agronomai tapo sėkmingais ūkininkais, o visi kiti pajininkai geriausiu atveju tegavo aplūžusį Belarus traktorių. Tokia lietuviška realybė.

Darr karta kartoju       2022-08-28 15:30

dzeikiokas yra absol idiotas,isvedziojimai kalbos tema istisinis mazarascio kliedesys.Disputas juokingas.Dzeikiokas net rasyt ir reikst minties neisgali,o pliauskia kaip didelis.Skyrybos ir rasybos pramoktai,‘kalbininke’.

realistas Džeikas       2022-08-28 15:19

Surašėtę kažkokią demagogiją. Jūsų teiginyje išvis nėra argumentų. Jūs tiesiog tušciai, neargumentuotai teigiate, kad lietuvių kalba yra kentum grupės. Aš gi paaiškinu su argumentu kodėl lietuvių kalba yra satem grupės, nes šitas skirstymas į satem ir kentum yra nuo to kaip įvardijamas skaičius 100. Tiesą rašant tai net ne mano originali argumentacija, o kalbininkų, ne anglų kalbos mokytojos sutarimas. Visuotinai sutariama, kad lietuvių kalba yra satem grupės. Užtenka tik pagūglinti: https://www.google.com/search?q=Satem and ketum languages

rusų kgbistų metodai       2022-08-28 14:51

amerikonai daro, kad būtų lengviau ir patogiau - todėl “amerikonas” dzeikas niekina lietuvių kalbą ir nerašo lietuviškai.
KGBisto moralas: matote, kokie tie amerikonai svolačiai ir pizdukai !!!

Dzeikas       2022-08-28 14:30

Ohonetui
Dedule uz kolchozu sugriovima(isvogima) ATSAKO, nes vogiami jie buvo pagal AT kurios pirminykas tuo metu buvo Dedule priimta istatyma.
Gaila ne i tema komas.Skaityk politologija anglu kalba. Ten tokie dalykai isaiskinami.Po iskaba: nominalus istatymas ir jo realus veikimas.

Dzeikas       2022-08-28 14:21

Realistui:
Jeigu nori paneigti mano teigini, paneig argumenta ant kurio jis pastatytas.
Kitaip diskusija su tavimi man neidomi.

Dzeikas       2022-08-28 14:01

Al’ui:
Nesuprantu musu diskusijos objekto. As apie tai, kad unikalumas tai ne sventa karve, o ir pati kalba padargas tarnaujantis jos naudotojams.
Tai jus ka, bandote aukstyn kojom apversti si teigini? Esan jei runkeliams nereik, tai tegul nesimoko, bet kanopomis sventos lietuviu kalbos teneliecia?
Liesti tenka nes bendraujame taja kalba.
Beje, kalba istobulinau, bent jau samoningai gilintis emiau kai pramokau antraja uzsienio kalba.Gaudavosi kolizijos bandant anglu ar rusu kalba isreikst mintis.Tada ir atradau ivairias dalyviu rusis lietuviu kalboje.Anglu kalba tiek neturi. Ir ka? Nieko - isvyste kompensuot si trukuma laiku ivarove ir nebudama konservatyvi anglu kalba tiksliai isreiskia teisines subtilybes.Lietuviskai gi ta isreikst patogumas kaip kauptuku tarpdantes valyti.Beje, vos ant 3 isvairavau lietuviu kalba.Nes negalejau suprast kam det nosines kur is konteksto matosi jog tai galininkas.Jei pastebejot, kartais savo komuose naudoju diakretinius zenklus kai be ju griuna sakinys ar fragmentuojast prasme. Nes amerikieciai taip elgiasi visose gyvenimo situacijose: pvz.sedi uzstalej su skrybele.Valgo, ne namuose, taip pat. Kodel? Todel kad ner kur padet daznai buna.Lietuviu reakcija jiems juokinga(eik kabyklos ieskokis, jei tau nepatogu).Su kalba - tas pat.

Tam to yellow       2022-08-28 13:24

..tas tas.Da vienas jo isskirtinis bruozas,baisus dvokas ir amziais prikakotos kelnes.Bet zenkla ‘nasy’ visuomet nesiojo.

yellow Z.O.V.marine to To yellow        2022-08-28 13:23

su delfide-mėšlide aš neturiu jokių deal`sų jau niolika metų smile)) - tai žemiau žmogiškos savigarbos smile)——todėl negaliu tamstai beretnykui atsakyti į tą idiotišką klausimą niekaip, nes nežinau, apie ką kalba (о чем речь) smile)))

Svencionienei KAPUT       2022-08-28 13:16

MALDEIKIOKAS su motusele ja prokuratuuuron idave.O lenzbrudas siferi tai draaaaske,bo jam savo tvarcioko stoga reikejo uzlopyt…Maciau…nakti tik kad dreeeeske,kad dreeeeske…..Pasakiau,kad nedreeeekstu,cia kalxuoznyku turtas,tai pasiunte nachui ir pridure,...kad ,palauk,da ne taip bus…

To yellow       2022-08-28 13:11

Ar tu tas pats tamsta,kuris delfi kovodai su landsbergistais užsisegęs ant krūtinės “naši”,“putin” ar “landsberg šuva” ženklelį:)

Al. Dzeikui       2022-08-28 13:06

,,Net suvokus lietuviu kalbos taisykles sunku jas prisimint, nes jos scholastines,praktikoje nereikalingos.Pvz: nahier man tas busimojo laiko dalyvis, jeigu kasdieneje kalboj jis nepadeda trumpint sakinio. Net turinti prasme sakini sunku sukurt,kuris reikalautu busimojo laiko dalyvio naudojimo. Tik tam kad kalbos unikaluma issaugoti??? Tai gyvenimas ne muziejus.”

Eiliniam žmogeliui sunku suvokti ir fizikos ar trigonometrijos dėsnius. Moko visus, matyt, tikėdamiesi, kad tie, kam tai verta žinoti, neliks sužinoję. Nors daugelis gal užmirš sekančią dieną. Gyvenimas ne muziejus, bet muziejus taip pat. Gyvenimas yra sudėtinis. Jį sudaro daug lygių. Tame tarpe ir aukštieji mokslai. Ar verta su jais varginti runkelius, atviras klausimas. Aišku tik tiek, kad ne runkeliai turi spręsti aukštųjų mokslų ir muziejų saugyklų likimą.

to yellow Z.O.V.marine       2022-08-28 13:04

Gal pirma nusipirk žemėlapį “Draugystės” knygyne Vilniuje, ką? O po to lįsk į diskusijas, kurių nesupranti ir esi antilietuviškai, imperialistiškai, nusiteikęs prieš lietuvius kartu su Lietuvos pseudo valdžia ir milijardierių monopolinės rinkas ikanomikos apologetais, kuriems Lietuvių kalbos nereik. Paskutinį Sekmadienį mes istorijos pačiam atskleisti nebespėsim, o karo nugalėtojų išgalvotas istorines schemas kartu su Kubiliumi pats ir taip žinai - su Laima-Maria-Lucia di Lammermoor. Nieko negali suprast “sur l’idée de l’Europe dans l’histoire” apart imperialistinių pseudukų.

eI,KAPSUKE       2022-08-28 13:03

..jei paklausysi gelltono llavonido,pats tokiu tapsi.Anas galvon prides tokiu indredientu,kad parduosi teva motina uz kacapini bezdala..

eI,KAPSUKE       2022-08-28 12:58

..o as jau maniau,kad tau elektra isjunge…Ale va,jau tapai PAPU,o gal greit virsi i TATA..zIU,mirt nuo salcio ne nesiruosi,maniau tau KAPUT…....dEl lenku sutinku,jei lenzbrudai nebus sukisti cypen ir valdzion neateis normalus,lenkai mus prarys su pasimegavimu.jIEMS wILNO knieti is principo.

yellow Z.O.V.marine to Papa Borgia        2022-08-28 12:58

przeprazsam - ne indridientais, o ingridientais smile))

yellow Z.O.V.marine to Papa Borgia        2022-08-28 12:50

tamstos galvoje visiška pseudopatriotinė košė su privalomais rusofobimiais indridientais smile))) - linkiu rimtai ir visapusiškai pasidomėti istorija smile - pabrėžiu ; VISAPUSIŠKAI ! smile))

yellow Z.O.V.marine to realistas Džeikui        2022-08-28 12:45

kam priklauso lietuvių kalba, po šiai dienai nežino jokie kalbologai smile)) - cituoju autorę - kalbininkę, nacistinio sisuvienyjimo valdybos narę : “o lietuvių kalba yra ir kentuminės, ir sateminės rūšies, dėl ko kalbininkai laužo galvas.“ smile)) - mano kuklia nuomone, tas “skirstymas“ yra gerokai sintetinis , ir neturintis jokios praktinės ir teorinės reikšmės, nes toje teorijoje viskas kabo ant labai abejotinų vertinimo kriterijų smile)) - o iš esmės, tiesiog minia visokių lingvistų ir gudrašiknių ,ilgą laiką turi “ką veikti“ ir iš valgyti duoną smile)))

Taip yra       2022-08-28 12:43

Mažai jau žmonės beturi laiko,ar kantrybės savo kalbinės pažangos tobulinimui ir knygų skaitymui,o jei knyga kokių 500 puslapių,tai ,koks prijunkytas prie “smartphono” jaunuolis tą knygą skaitys 5metus.Nes smegenys jau pripratintos daugiau misti vaizdais ir trumpais tekstų,žinučių,visokių internetinių pletkų patiekalais.Tokios prie žinutinių hieroglifų,šipsenėlių prijungtos galvos patiria stresą ir jau neįsimena kelių lapų rašto reikšmės.Manau čia koja kiša vis labiau žmonių protus ir kūnus užvaldančios technologijos ir vakarinis holivudinis anglakalbių šalių gyvenimo būdas-sielinė ir galvinė tuštybė.Ir mano komentarą patvirtina tiesa,kad mokinių mokymosi pasiekimai prastėja,nes gūglas,pornografija ir narkotikai atima laiką,nebėra kada knygų išmintimi domėtis.

Papa Borgia       2022-08-28 12:41

Tarkim Rusija subyrės, o kas toliau bus? O Amerika per toli ir pati gali nusilpti kare su Kinija, kas tada lauktų mūsų iš kito imperinio kaimyno pusės? Kodėl mūsų elite ir valdžioje lizdą susisuko Žečpospolitos mylėtojai, to buvusio Lietuvių pragaro, anot tokio N.Davies‘o ir ne tik jo. Nemažai sąžiningų, Tėvynę mylinčių, lietuvių taip pat mano. Ką šita ne mažiau pavojinga mums kaimynė padarė su Pietryčių Lietuvą, kur jos lietuvius padėjo, nežinot, a, Kapsukės inteligentai, prapiesoriai ir babkiniai docentai? Kodėl leidote taip suniokioti grynai lietuviškas žemes? Lenkai juk ten anksčiau niekuomet negyveno, tiesa? O ką padarė mūsų pseudo politikieriai, pardavinėdami Tėvynę, matyt, už geras babkes ar taip? Mūsų etninių žemių okupantė Kapsukės absolventų paversta strategine partnere. Nesuprasti, kad ji yra tokia pat egzistencinė grėsmė mums yra kas tokis, a, ponai ar kapeikiniai draugai? Dabar Lenkija mums mažesnė grėsmė, bet tik kol kas, kol nesubyrėjo Rusija, o kas toliau? Kas bus, kai ji subyrės? Mažesnė grėsmė akimirksniu taps mums gyvybingai pavojinga, nemanot, prapiesoriai? Be rimtos desovietizacijos, depolonizacijos ir derusifikacijos Lietuvių tauta neturi ateities – tik nunykimą ir išnykimą. Kas taip padarė, kad LDK palikimas mums virto tik 2 milijonus teturinčia Lietuvių tauta, o Tarpukaryje net su 55 tūks.kv.kilometrų ploto teritorija? Išnaikini lietuvius ir pravedi referendumą, ane? Ir nėr Lietuvos su Lietuvių tauta. Kas šito slapčia siekia, nežinot? Kam mums ta dvejopų standartų manija? Pseudo istorijos mitomanija – mitomaniakystė? Ko Palangos jūroj skęsta meilė Lietuvių tautai Paskutinį Sekmadienį? Dėl turtingesnės ir galingesnės Lenkijos?

yellow Z.O.V.marine Dzeikas 6:47       2022-08-28 12:34

jaučiu save įtarsiant, jog to tvartelinio “išminčiaus“
kretinizmo klodai pranoksta visus ligšiol žemėje surastus ir išžvalgytus smile)))—pasirodo, kaip rašoma dzeikologijoje , išmokti gimtosios kalbos gramatiką duota toli gražu tik retam litchūaniškam vaikui - tik tam ,kuris yra įvaldęs abstraktaus mąstymo techniką smile))) - dalyviai, padalyviai ir pusdalyviai yra tokia abstrakcija, kad iracionalūs skaičiai ir tikimybių teorija prieš juos yra tiesiog daugybos lentelė smile))))) - nžn., gal “iškilusis“  tvartelio “mąstytojas“ yra gavęs kokių neeilinių likimo dovanų ankstyvąjame brendimo laikotarpyje, bet viskas rodo į tai ( показывает на то)( smile)) ), kad psichikos traumos buvo didelės ir negydomos smile)) - pvz. šeima, kurioje metų metais buvo bendraujama tik jaustukais, ištiktukais, paspjaudukais, pendeliais, pusšimčiu paprasčiausių žodžių , ir griežtomis mimikomis bei neartilkuliuotais akustiniais virpesiais smile))) - o dar baisiau tai, kad , kaip paaiškėjo, kažkokios tai “gulaginės poniatijos“  , vertė jį vartoti “busimojo laiko dalyvius“ kasdien bent po penkis kartus per dieną ir griežtai pagal grafiką smile))))))))
—- tiesa: likau nesupratęs kokių “reikalingu ir praktiniu konstrukciju lietuviu kalba nesukure“ smile)) - na bet, natūralu, kad “genijai“ visada gyvena ir mąsto min šimtmečiu aplenkę/pranokdami/padarantys realybę smile))))

Oho, net       2022-08-28 12:04

kapeikiniai čionais sugužėjo? Nebesulaukia nabagai išvadavimo kartu su kažkokia ten Švenčioniene. Landsbergis kolchozų tikrai negriovė, o išvogė kolchozų pirmininkai su agronomais ir buhalteriais, su kompartsekretoriais ir pan. Landsbergis rėmė lietuvybę Pietryčių Lietuvoje, o Kubilius elgėsi atvirkščiai - griovė tai net labai suprakaitavęs, ką Landsbergis buvo atlietuvinęs - viską vėl supolonizuodavo tas vienas iš trijų Dubnos veselnykų. Gal iš pykčio, kad pats Dubnon bombačkos Blogio imperijai kurt nepateko? Net į radiją atlėkdavo Kubilux Žečpospolitos imperialistų gint. O tai literato sūnelis, ane?

kodelciui       2022-08-28 11:09

...gerbiamasis,pats is kokio medzio busi iskrites….

PAŽVELKITE ATIDŽIAU       2022-08-28 11:05

Pažvelkite atidžiau į šio straipsnio komentarus. Panašu, kad straipsnius Tiesose komentuoja visiški neišmanėliai, tamsuoliai ir beraščiai, be to, labai negeranoriški. Tik klausimas ar skaito? O gal nori parodyti savo neišprusimą?

realistas Džeikui       2022-08-28 10:56

Lietuvių kalba priklauso satem grupei. Nesipainiokit. Satem terminas yra kilęs nuo to kaip vadinasi skaičius 100. Gi tariame šimtas, o ne kentumas.

Kodėl elitas nekenčia.........ir lietuvių       2022-08-28 10:40

Eitas neįvardintas ,neapykanta taip pat. Rinkėjų išrinkti - dar ne elitas. Ir jie įstatymais   neįtvirtins ir nesuformuos moralės,pilietiškumo,visuomenės gėrio sampratos ar kalbinės savigarbos. Daug lemia tautiečių  asmeninė iniciatyva .Štai, pavyzdžiui,  Vytauto Landsbergio fondas- be viso kito, remia, finansuoja jaunuosius muzikantus, kultūros atstovus , neįgalius vaikus, perka jiems medicininę įrangą ir kt..Tokių Lietuvoje- ne jis vienas.Tai ir yra elitas, kuriems rūpi visuomenės gėris ,pagarba jiems. Bet runkelių tokie dalykai nedomina ,nes gi Landsbergis sugriovė kolchozus,o tai reiškia- ,,sugriovė ir išvogė valstybę,,. Keista skaityti ,ir niekuo nepagrįsta, kad elitas nekenčia lietuvių kalbos ir lietuvių ,-tai koks jis čia būtų elitas .Patikslinkit šitą  dramatišką  išvadą.  Apie tą elitą ,tikiuosi, įneš aiškumo sutrumpinta forma pav. kolegos; ,Dzeikas, Stasys ,Yellow ...

gellciau,kretine       2022-08-28 9:27

prarugusi grietinele yra grietine,kuria ir perki,aisku,jei kremlioidai tau duoda kapeiku.Ot zlobas,kaime nebuves,ar ka.Aaaa,supratau,tave gi tevuzeliai kolaborantai i arteka siusdavo…..

Menas, kultūra       2022-08-28 7:18

ir istorija yra labiausiai pseudo politizuoti. Mes gyvename tarp Lietuvių kalbos nekenčiančių žmonių iš Rytų. O elitas amžinai Žečpospolitai in corpore parsidavęs. Lietuvių kalba jiems didžiausia rakštis.

Dzeikiokui       2022-08-28 7:16

...idemiai paskaiciau tavo tuzmingus paistalus ir emiau itart tamsta esant…idiotu.O gal pastarosiomis dienomis tamsta nezmoniskai girtavote,tai kiek paaiskintu toki poziuri i ‘kalbos vystymasi’.

Dzeikas       2022-08-28 6:47

Komunistuojanciam Kremliaus kondomui:
Isvystyto abstraktaus mastymo vaikai gramatikos subtilybes suprasdavo nesunkiai, taciau tarp lietuviuku, net didmiesciuose tokiu buvo ryski mazuma.Apie marijampoliu juolab kalabybibiskiu mokyklas kalbos aplamai nera - abstrakciai mastanti ten iskart supjudydavo. Del igimto bailumo Lietuvoje paplites vaiku musimas pagal pritaikyma artimas Gulago taisyklei: “zingsnis nuo rikiuotes kairen, desinen ,pirmyn ar atgal - pabegimas.Suolis virsun - provokacija.Saunu be ispejimo”. Todel lietuviu seimose bet koks vaiko bandymas nagrineti reiskini kitu kampu pasibaigdavo geriausiu atveju kvailinimu.Nenuostabu , kad suvokti skirtuma tarp padalyvio- pusdalyvio, ar atskirt isskirtine aplinkybe nuo salutinio sakinio lietuviskose mokyklose tekdavo ijungti patyciu mechanizma pilnu galingumu.Atvirai must vaiku sovietineje schuleje visdelto negalejai.
Taciau tautos tupumas(vel vaiku musimas seimose) visdelto ne tame. O nesugebejime suvokt, kad kalba tai PADARGAS, o ne savitiksle siekiamybe.O bet koks padargas tarnauja jo naudotojui, o ne naudotojas tarnauja padargui.
Net suvokus lietuviu kalbos taisykles sunku jas prisimint, nes jos scholastines,praktikoje nereikalingos.Pvz: nahier man tas busimojo laiko dalyvis, jeigu kasdieneje kalboj jis nepadeda trumpint sakinio.Net turinti prasme sakini sunku sukurt,kuris reikalautu busimojo laiko dalyvio naudojimo. Tik tam kad kalbos unikaluma issaugoti??? Tai gyvenimas ne muziejus.
O stai pvz reikalingu ir praktiniu konstrukciju lietuviu kalba nesukure.Todel nesant ju tenka apstatyt sakini salutiniais ar piktnaudziaut isskirtinemis aplinkybemis. Pvz: galeti neisskaidytas i fizine geba ir teisini leidima, nesant artikelio sunku suvokt ar kalba apie konkretu daikta,reiskini ar tai teoriniai isvedziojimai.
O tokios lauces ir ju skatinami kalbos enkavedistai ,- LKK,- stabdo kalbos vystymasi kuriant reikalingus jai padargus ir konstrukcijas kisdami reikia nereikia taji “unikaluma”.

yellow Z.O.V.marine to Apie Andrių Mamontovą       2022-08-28 2:07

jo “tarnybinis romanas“ su musmire mane įtikino, jog tas “daininykas“ tėra nacistėlio greito žiurkės klonas smile)) - tik, gerokai mažiau agresyvus smile)), - ,žo, tipiška lansbergidės medūza smile

yellow Z.O.V.marine apie Dzeikas 20:13       2022-08-28 1:58

smile))) - na, straipsnio autorė , manau, “maloniai“ nustebs , kad “skerso dėjimas“ ant kalbos taisyklių, kurias tas liurbis vadina subtilybėmis, pasirodo, yra ne kas kita, kaip “kalbos VYSTYMASIS, debilai“ smile))) - nesistebiu, kad tokiam pusgalviui išmokti pusdalyvių ir padalyvių naudojimo taisykles, prilygo sadistiniam kankinimui smile - užuojautos smile)))))——
deja deja…, farcovščikų ir spekuliantų kaunas, bei partinių išverstaskūrių bei bukų buitinių  nacionalistų vilnius tais tarybiniais laikais, sutraukę visą provincijos “bohemą“, tokių dvasios kastratų ir ubagų išaugino tūkstančius smile))) - vien kauniečiai, atsiprašant, bačiulis ir OPtivistė rūtelė ko “verti“ ! - debiliukai nepakaltinami, su erudicija visiška kataklizma, vienok kompostiruoja veršiečių smegenis kuo puikiausiai smile)) - tokiais “subproduktais“, pagamintais tais laikais, dabar perkimšta visa prarūgusios grietinėlės lentyna šizolitchūanijos tuštybių ir vidutinybių “akropoly“ ..., - o varge…, - visiškas siurras ...

Al. Apie Andrių Mamontovui       2022-08-28 0:23

Kuo jis nusidėjo ?

Apie Andrių Mamontovą       2022-08-27 23:16

“Tokie” muzikantai visada glaudžiasi prie “elito” ir labai greit persivelka uniformas.

Anksčiau “tokie” gaudavo aukštesnes pareigas, naują “Volgą”, geresnį butą, keliaudavo į užsienį, kad galėtų apsilankyti prekybos centre, stodavo į partiją, atsakinėdavo į KGB klausimus.


Jie staigiai moka pasisukti pagal politinio vėjo kryptį, turi puikią “klausą” bei politinę uoslę.

Už tūkstančius tokie muzikantai “bečilindami” parduotų bet ką: garbę, sąžinę, dūšią, Tėvynę.


Patyčiomis prieš kitaip manančius grįsta jų karjera, pelnai ir gyvenimo sėkmė. Iš patyčių jie gyvena. Už patyčias jiems byra tūkstančiai. Jie - nėra muzikantai. Jie - agresyvūs, intelekto ir kultūros neturintys rėksniai, pardavę savo sąžinę, profesinį padorumą, žmogiškumą ir sielą. Ir tuo didžiuojasi. Jie visomis išgalėmis palaiko režimą, valdžią, diktatūrą, nors prieš ją mitinguoja visas pasaulis. Savigarba aplenkė jų gryčią, o jei ir buvo užsukusi, tai tik kelio pasiklausti.

Ciniška ir žema.

Dzeikas       2022-08-27 20:20

PS:
Lietuviu kalba priklauso kentum grupei, o ne satam ar tarpineje busenoje.Autore neissidirbinek , nes cia diskretoskas atsakymas: arba-arba.Nes zodyje 100, simtas yra priebalsis m. Rusu kalba atatinkamai satam, nes 100 - сто[sto]. Arti takoskyros, bet visdelto kentum’e.

Dzeikas       2022-08-27 20:13

As nesupratau straipsnio keliamos problematikos.Kas cia do abstrakcija “kalbine lietuvio savigarba”?
Ar cia kai turgaus kavinukes savininkei per snuki (gerai gerai - pinigine bauda) israsoma uz kreidele parasyta “cipsai - 50 c”?
Bl…de, ismok po litewsku: ne cipsai , o traskuciai, padla!”
Autore kalboje raukia-nesigincyju.
Taciau del unikalumo - visos kalbos kuom tai unikalios:
Vokieciu savo dolbojo…bizmu. Patys vokieciai susimaiso kai reikia nustatyt retesnio daiktavardzio gimine, nes nera tvirtu taisykliu kaip tas nustatoma, o nezinodamas gimines nepastatysi tinkamo prielinksnio.Anglu - savo praktiskumu ir patogumu.Ypac amerikieciai cia pasistenge.Britai girdedami American English tyliai sirsta iki pamelynavimo: pvz.amerikieciai skersa deda ant taisykliu kur jos trukdo pokalbiui.Nemirktelejus meta priebalsius jei jie lysni: 20 ir 30,40 ne twenTy ar thirTy , o [tveni], [tiori] atatinkamai.Taciau 50 lieka fifTy, nes [fifi] painiojasi su istiktuku.Beje, jankiai “siko ir tapsnojo” ant anglu kalbos unikalumo: reikia - keicia.Todel anglu kalboje (ypac amerikineje versijoje) nera imantrumo. Pvz. nera zodzio teikti, nes ju visuomene ne ta kur tokie zodziai reikalingi - sako “duoti” ir tiek.
Rusu kalba unikali savo mimikrija ir prisitaikymu. Lietuviu kalbos unikalumas minimas straisnyj neisgalvotas. Taip, kalba archaiska ir issaugojusi senasias formas.Autore neminejo, bet pvz. busimojo laiko dalyvis (begsias, griusias) - jokioj kitoj kalboje jo nera.Greiciausiai atrofavosi, nes minimalus vartojimo laukas.Padalyvis ir pusdalyvis.Tai mokyklose (sovietinese) vykdavo istisi sadizmo seansai kalant vaikams i galvas skirtuma tarp ju.
Dabar autore inkscia , kad tauta deda skersa ant siu subtilybiu.
Na nereikalingos jos praktineje kalboje tai ir deda skersa.
Tai yra kalbos VYSTYMASIS, debilai

yellow Z.O.V.marine to StasySG 15:32       2022-08-27 19:57

būtų be gako įdomu, jei tamsta rastum bent vieną mano teiginį  ar bent insinuaciją, iš mano niolikos metų rašliavų, kurie prieštarautų tamstos cituojamiems teiginiams iš tos knygos smile)))) - kas jūsų, patrydiotų, per mada ar įprotis , skaityti tekstus taip, kad suprastumėt ne tai, kas rašoma, o ką norite suprasti ? smile))——
—- taip, lietuviai tikrai turi vieną vienintelį tikrai nekvestionuotiną pasididžiavimo objektą - savo išskirtinai unikalią kalbą ..., - deja, tame nėra jokio šiandieninių homolitchūanikų nuopelno ..., - yra tik visiška nepagarba taai kalbai, ir visiškas pofigizmas dėl jos išlikimo…, 3-4 milijonai tos kalbos vartotojų 7-ių milijardų žmonių vandenyne, tai yra visiška ašara ..., - ir netikiu, kad tamsta imsi sau meluoti, sakydamas, kad tarybiniais laikais lietuvių kalba nyko, o dabar tiesiog žydi ir kvepia smile)))))))))

Taigi       2022-08-27 19:26

konciervai mus ištautina - nutautina, polonizuoja ir rusifikuoja. Gauna gero pinigėlio už šį pragaištingą darbelį.

Al. Al...uijui        2022-08-27 17:02

,,bet pabaiga šokiruojanti…. Geriau masinis rusų okupantų ,kurių tautiečiai žudo ,prievartauja nekaltus žmones Ukrainos žemėje, persikraustymas į Lietuvą , negu alachachbarai, nes tai būtų grėsmė lietuvių kalbai….”

Aš nesakiau okupantai jie ar aukos. Rašiau ,,Tas pats ir su masiniu rusų persikraustymu į Lietuvą.” Nepriklausomai nuo priežasties ir kilmės šalies.

Stasiui       2022-08-27 16:30

‘..kiekvienas save gerbiantis lietuvis..’,cia ne apie gelltonaji…

StasySG       2022-08-27 15:32

geltonam povandeninkui apie “istorinę realiją”
————————————-

“filologo Olego Poliakovo knygą „Pasaulis ir lietuvių kalba“ turėtų studijuoti kiekvienas savo kalbą gerbiantis lietuvis”.
Būtų neprošal ir Tamstai net mintinai išmokti šią pastraipą:——
“„Išnykusias indoeuropiečių kalbų formas, žodžius, taip pat ir visą prokalbę rekonstruoti padeda lietuvių kalba“ (69 psl.). „Nors pirmieji senosios s l a v ų  kalbos RAŠTO paminklai siekia 9-tą amžių, o lietuvių kalbos – 16-tą amžių, lietuvių kalba, išskyrus kai kuriuos reiškinius, yra daug archajiškesnė negu senoji slavų kalba. Lietuvių kalba s l a v a m s   yra tarsi jų „gyvoji“ prokalbė“ (322 psl.)”

Štai kas apgins mūsų savigarbą        2022-08-27 14:56

Nuoroda:
Vilnius įsteigė Žmogaus teisių komisiją

o dabar laukiame p. A. Laučienės       2022-08-27 13:49

ilgo straipsnio apie tai, kaip anglų kalba negailestingai išstumia valstybinę lietuvių kalbą Lietuvoje.

gelltonasai nelaimeli       2022-08-27 13:35

Tavo ‘smegernu’ svyravimo amplitude yra kelianti nerima.

yellow Z.O.V.marine apie StasysG        2022-08-27 12:12

dar vienas senas, gerai pažįstamas “klientas“ su monokuliarine optika ant nosies smile)))) - jis šnekamojoje lietuvių kalboje pastebi tik “slavizmus, kurie yra objektyvi istorinė realija, kilusi tiek iš “okupantų“ rusų, tiek iš “geriečių europiečių“ lenkų smile——vienok naujai pridygusių anglizmų ar brandaus amžiaus germanizmų tas senas komikas nemini - na, gausybę anglizmų, pradedant cool, chill ir o.k. , kuriuos žinome puikiai, net nepriminsiu , o germanizmus primenu : šriubas, materkutė, vasarvogė, biški, švancas, kugelis, diubelis , ir daugybė kitų smile) - tik vieno nesuprantu - kame senas “lietuinykas“ mato tragediją ? smile)) - problema ne sulietuvintuose skoliniuose, o principiniame lietuvų kalbos darkyme, kai žmonės , valdžiagyviai , ir net pornosklaidininkai(mediažiurkės) , realiai nebemoka lietuviškai foemuluoti minties, derinti linksnių, linksniuoti žodžių, daro cirką iš kirčiavimo, tiražuoja debiliausius šablonus ir pan. smile))) - manęs niekad nepalieka abejingu sinoptikų “skriptas“ “temperatūra svyruos“ smile)) - čia tiesiog topų topas , žaginantis mano klausą ir smegernis dar nuo brežnevo laikų smile))) - tiesiog taip ir matau vaizduotėje tą “svyruojačią“/svinguojančią temperatūrą ant temometruose smile)) -  koks sunkus termometrų , ir koks beprasmiškas sinonimų žodynų sudarytojų darbas smile))))))))

StasysG       2022-08-27 11:07

Čia teisybė pasakyta: cit. ““Esame slavų apsupti, daug su jais bendraujame, tad slavizmai, žiūrėk, ir tūpteli ant liežuvio galo: vat vat, vot vot, nu nu, iš vienos pusės taip, bet iš kitos pusės kitaip, tai liečia šį klausimą ir t.t.

Kodėl elitas nekenčia Lietuvių kalbos ir lietuvių?       2022-08-27 9:21

“...nuo Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje net mintis pereiti prie visuotinio mokymo valstybine kalba kelia pasibaisėjimą, nors tokiam žingsniui ryžosi Estija ir Latvija, kurių demografinė padėtis nepalyginamai prastesnė?” - trukdo strateginė partnerė Lenkija, okupavusi trečdalį Lietuvos ir jos papirkti lietuvių kilmės pseudo politikai.

kap suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ka       2022-08-27 9:17

jooo,ryt tavo paskutinis sekmadienis.Ateina tavo paskutinis ruduo.Uzges tavo radijas,kompas,saldytuvas….tu paskesi tamsoj.Lenzburgas atims paskutines tavo kapeikas ir tu gulesi pastires ir niekam nereikalingas padvarotnioj,prie siuksliadezes.Paskui uzstos paskutine tavo ziema…Tu susalsi.Ir tavo biesciemna vele skleeees paskutine buties zyme….Aisku tau dabar,paslemeke,kad reikejo mokytis…

Al...ui       2022-08-27 9:13

Komentaras geras,bet pabaiga šokiruojanti…. Geriau masinis rusų okupantų ,kurių tautiečiai žudo ,prievartauja nekaltus žmones Ukrainos žemėje, persikraustymas į Lietuvą , negu alachachbarai, nes tai būtų grėsmė lietuvių kalbai….

Nusiramink, kapsukieti,       2022-08-27 7:53

jau žinom, kad pats baigei raudonu diplomu - neginčijame šito. Rytoj paskutinis sekmadienis - įsijunk Lili Marleen radiją ir pasiklausyk geros muzikos, kad ne taip žiauriai engtum mus, kaip esi sugalvojęs po Mokslinio Covid’o (Mūsų Vido) studijų. Mes, runkeliokai, šokiruoti dėl pačio tokio gero išsilavinimo. Šmikytė su Faučiumi patį, manau, apdovanos - įdės svarų pinigėlį į rankelę. Tschüβ!

kap suuuuuuuuuuuuuuukai       2022-08-26 19:44

ale,ziuriu,tu net ne runkeliokas,o veilokas,cebatas,fufaike,kerzakas,usanke ar dar,dievaizin kas.Viena aisku,kapsukes tu tikrai nebaigei…Nabagiukas,ziema tau bus tamsu ir saaaalta….

Kapsukiečiui       2022-08-26 19:13

Negėrei - tik deziuką priiminėjai ir užsibūrei. Už ką pačiam buvo pažadėta teisė ganyt runkeliokus, kaip anksčiau proletariatą. Gainiot dezi propagandą mums aplink pakaušį. To patį tikrai išmokė, be jokios abejonės. Turi tam privilegiją.

Kap suuuuuuukai       2022-08-26 18:56

jei tu nesimokei,jautiesi esas runkeliokas,tau bus kaput.As mokiausi,man nebus kaput,nors su jokiais raudonais bolsevikais brudersafto negeriau.Be to,runkeliu nesijauciu esas.Tai kas paciam taip nepatinka..

21 : 48 > realistui       2022-08-26 17:40

sukanda ir neryja, vaizdinys tas pats…

to Kap suuukai        2022-08-26 17:03

Tai ir sakau, kad bus mums, runkeliokams, kaput. O tiems, kurie iš Bolševikų partijos ar nuo Bolševikų partijos, jos žentams ir marčioms bei meilužėms ne. Kas čia negerai, kas pačiam nepatinka?

realistas -> 21:48       2022-08-26 16:38

Surašėte kliedesius. Aš jums sumokėsiu, jei rasite šaltinį kur juoda ant balto parašyta, kad Kuršių nerija ir yra Skandžia. Dar sykį aiškinu, kraštų ir šalių pavadinimai su -ija yra kilę iš lotynų kalbos, ir lietuvių kalboje šitokia tvarka įsitvirtino tik 20 amžiaus pradžioje. Pvz., Žemaitija buvo vadinama iki to kaip Žemaičiai, t.y. daugiskaita, bet žymi kraštą. Tai kaip jūs galite aiškinti svetimo krašto pavadinimą išeinant iš lietuvių kalbos pozicijų, kai terminas Skandinavija lietuvių kalboje atsirado visai neseniai? Iš kur jūs tokie naivuoliai lendate? Gal dar Adomas ir Ieva rojuje kalbėjo lietuviškai?

LTSR nusimokes mokitojas       2022-08-26 14:17

...mes,latuvei ne be mokam rasit be klaidu.Eisiu ir nusipersiu.

LTSR nusipelnes mokitojas (5skiepai)       2022-08-26 13:11

Straipsnio ne skaiceu.
Mes latuvei ne turim normalios kalbos, nacionalinio patiekalo ir ne mokam be klaidu rasit.
Koke gali buti savigarba.
Man gieda but letuviu.
Eisiu pasikeisiu tautibe.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-08-26 11:23

Masiškai naikinamos (uždaromos) mokyklos Lietuvoje,
o vis dar 370000 dirba valstybės tarnyboje ir viešame sektoriuje.
Apie tai Jurga Lago va čia (nuo 6:50)
https://www.youtube.com/watch?v=q8tuUe7bO-Y
Jurga Lago: Bankų naglumas Lietuvoje, karas prieš grynuosius pinigus
Katastrofa
_____________
Reikalingas Tautos sukilimas
(sukilimas be Lrt - netikras)

pseudorealistui       2022-08-26 7:57

..mes esam skandinavai.Jau viena kauniete atvyko ant Palangos tilto ir nusiskandino.A tamsta nori but skandinavas,maloniai kvieciam ant tilto..Lenzburgas is pat pradziu sake,kad po 30m. busim skandinavai.Nemelavo,niekselis.

Kap suuukai       2022-08-26 7:51

visiskai teisingai.Tau kaput.Man tai nea.

Teisingai       2022-08-26 6:21

Elitas gi ir sako, kad runkeliams, ubagams, be Kapsulės diplomo bus kaput.

kapsincei suuukai       2022-08-25 22:18

..taigi ir tu runkelioks.Tau kaput.

realistui       2022-08-25 21:48

Skandi -navija tai nuo lietuviško žodžio sukandimas reiškiantis trumpalaikį vietisą padalijimą į dvi dalis.  Kuršių nerija žinoma kaip skandžia, reiškianti kaip vandens padalijimą, skandi - navija - sukandimas/ padalijimas (vandens) naujas, tiesiog vedistinis informacijos perdavimas vaizdiniais ištariant vieną žodį.

realistas       2022-08-25 21:26

Daug lietuviško lingvofetišizmo.
1. Visgi žodis Skandinavija negali būti kilęs iš lietuvių kalbos žodžio skandina. Tai toks naivus aiškinimas, kad net gėda skaityti. Gėda iš filologo skaityti tokį 19 amžiaus naivumą. Skninavija kaip ir visi šalių ir karštų pavadinimai su -ija yra sulotynintas Scandza variantas, savo ruožtu neabejoptiani su sujijęs su dbartinės Švedijos regionu Skonė. Skonė yra į šiaurę nuo Jutlandijos pusiasalio ir Danijos salų, tad indoeuropiečiams migruojant iš žemyno į Skandinavijos pusiasalį ten nesileido saulė. Nesileidžia ir dabar į šiaurę.
2. Taip, jaunimas iš Anglijos, lietuviukai kalba tarpusavyje angliškai. Ne sykį girdėjau. Ir ne iš mandrumo šneka, lietuvių nutautėjimas užsienyje jau vyksta. Tai faktas.
3. Kiek ukrainiečių kalbą mokančių mokytojų žinote Lietuvoje? Na, o tai kad Latvijoje mokytojai mokina ukrainiečių kalba yra istorijos neišmanymas. Tarybinio laikotarpio migrantų, ukrainiečių, Latvijoje yra apstu. Ukrainiečiai yra lygiai tokie pat kaip ir rusai homo sovieticus. Paimkite statistiką, pasižiūrėkite kokią Sibiro sritį, ir pasižiūrėkite kiek ten yra ukrainiečių, po rusų, antri dažniausiai eina ukrainiečiai. Moi adres ne dom i ne ulica, moi adres - Sovetskij Sojuz - va tokio jie lygio. Tai nėra išpuolis prieš ukrainiečius, aš nenoriu jų ižeisti, tiesiog jie mažai skiriasi nuo rusų.

kaput       2022-08-25 20:33

kalbinė lietuvio savigarba. Senų seniausiai kaput. Slava anglėjimui

to kapsincei sukai        2022-08-25 20:09

Tai kokiu balu baigei iš Mokslinio Covid’o arba iš Faučizmo liberoidizmo ir dabar dirbi dezi LRT? Budulini, zombini runkeliokus ir nerausti. Šito pats ten išmokai, ane?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-08-25 19:47

Europai Amerikai Afrikai nereikalinga rusų tauta pati savaime turi sunykti. 
_

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-08-25 19:46

– Rusiškų tekstų turi nelikti visose valstybinėse įstaigose, bankuose (ir bankomatuose) ir visose kitose įmonėse.
– Visų tv visos laidos – be rusų kalbos (ir be rusiškų tekstų).
– Griežtai.    _

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-08-25 19:45

Reikia panaikinti antikonstitucines rusiškas mokyklas Lietuvoje.
Vadovaujantis konstitucija, Lietuvoje negali būti rusiškų mokyklų.
14 straipsnis
Valstybinė kalba – lietuvių kalba.

matas- Al.ui       2022-08-25 19:18

Ačiū...gerai parašyta.

kapsincei sukai       2022-08-25 18:20

as baigiau,o tu ne.Fsio.

to kap sukai       2022-08-25 17:36

O kas čia ne taip? Baigei raudonu, ane? Kokiu balu iš Mokslinio Kovido ar Mokslinės Oligarchijos?

Al.       2022-08-25 17:24

Viskas tiesa. Tik dėl ,,Skaudžiausia, kad kalbą užpuolė savi”,

Klausimas, kam jie savi ? Valdžioj sėdi okupantų ir kolaborantų vaikai, čekistai, rezervistai kominterno agentai. Jie sąmoningai naikina lietuvių tautą, ir to nė neslepia. Jų valdžia - ,,geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai” (žinoma, Lietuvos priešų požiūriu) - parengė Lietuvos vystymo planą, kuriame lietuvių tauta net neminima. Palyginimui, analogiškas Estijos dokumentas prasideda žodžiais ,,Estijos valstybės tikslas yra užtikrinti, kad estų tauta ir jos kultūra gyvuotų amžinai.” Mūsų valdžia tiek rūpinosi gudų tautos gerove, kad Gudijai palikta tik viena kryptis - į Rusiją. Ir, žinoma, kaip premija lietuvių rezervistams - lietuviškų mokyklų Rimdžiūnuose ir Pelesoj sunaikinimas. Tas pats ir su masiniu rusų persikraustymu į Lietuvą. Geriau, žinoma, nei alachachbarai, bet tai grėsmė lietuvių kalbai.

kap sukai       2022-08-25 17:11

...o ka,jau vaistu poveikis pasibaige….

Jūs čia       2022-08-25 16:37

apie Kubiliaus svajonę?

Vykdoma Lietuvos sunaikinimo vizija 2050       2022-08-25 16:08

Joje aiškiai sakoma, kad Lietuva yra atgyvena, ir ji ir jos žmonės yra tik ištekliai Europos federalizacijos projektui.

Komentarų puslapis 1 iš 2
 1 2 > 

Rekomenduojame

Italijos valdžia skirs po 20 tūkst. eurų poroms, kurios tuoksis bažnyčiose

„Už balos“. Rinkimai-Lenkija-Iranas-Futbolas

J. Kaczynskis: Lenkija priešinsis neomarksistinei revoliucijai iš Vakarų

Danutė Šepetytė. Atsakymas lietuviui Audriui Antanaičiui

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt antroji (Lapkričio 22 diena)

Makronas: „Mums reikia vienos pasaulinės tvarkos“

Ar daugiakultūriškumas griauna Vakarų tautų tapatybes?

Vytautas Sinica. Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?

Vytautas Radžvilas. Paskutinis žodis – piliečių

Ramūnas Aušrotas. Klausimas Europos šalių kino forumas „Scanorama“ organizatoriams

Advokatė Zita Šličytė: Konstitucinis Teismas – ne vieta politikavimui

Edvardas Čiuldė. Kas jie tokie yra – tie naujieji europiečiai?

Paramą Ukrainai norėtų apriboti tik mažuma

Italijos vyriausybė tęs ginklų tiekimą Ukrainai ir 2023 metais

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt pirmoji (Lapkričio 21 diena)

Anglų universitetai raginami „dekolonizuoti“ kursus: „nubudusiųjų imperializmas pasiekė didžiulį, kvapą gniaužiantį mastą“

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimtoji (Lapkričio 20 diena)

XXIV sekmadienis po Sekminių: Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas

Vidas Rachlevičius. Sveiki atvykę į Europos bananų respubliką

Linas Karpavičius. Neturėdami savo valstybės tik laiko klausimas kada neteksim nuosavybės

Ramūnas Karbauskis apie buvusį bendražygį: Lietuva privalo tai žinoti apie Saulių Skvernelį

Daugiausia neapykantos nusikaltimų prieš krikščionis – Prancūzijoje

Karas Ukrainoje. Du šimtai šešiasdešimt devintoji (Lapkričio 19 diena)

ES ignoruoja pasipriešinimą, patyliukais rengia skaitmeninį identifikavimą 2024 metams

Jerzy Kwasniewski. Apgaulingas ES vaikų apsaugos reglamentas

Karas Ukrainoje. Du šimtai šešiasdešimt aštuntoji (Lapkričio 18 diena)

Klausas Švabas kasmetiniame tarptautiniame viršūnių susitikime ragina vykdyti pasaulinį ekonomikos perstruktūrizavimą

Edvardas Čiuldė. Kur pasidės Lietuva be lietuvių?

Almantas Stankūnas. Dainiui Kreiviui ir valdantiesiems nors kuolą ant galvos tašyk

Česlovas Iškauskas. Žydų turto kompensavimas – vėl atveriama Pandoros skrynia

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.