Demokratija ir valdymas, Intelektualų vaidmuo, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Algirdas Endriukaitis. Raganų šokis apie Vasario 16-ąją

Tiesos.lt siūlo   2018 m. vasario 19 d. 1:53

34     

    

Algirdas Endriukaitis. Raganų šokis apie Vasario 16-ąją

Alkas.lt

Neseniai M. Gorbačiovas išleido knygą apie savo politinę patirtį. Jis rašo: „Bet aš nenumaniau, kad aplink mane idiotai ir atsitiktinė publika, kuri apskritai nieko nenutuokia“! („Nezavisimaja gazeta“, 2017-12-21, p. 14). Mūsų filosofas Krescencijus Stoškus pastebėjo: „Tiesą sakant, Lietuvoje dabar tiek idiotizmo, kad sunku suprasti, iš kur visa tai nukrinta ir kokiais motyvais tai organizuojama.“ („Respublika“, 2018-02-09, p. 20). Filosofas Arvydas Šliogeris jau anksčiau yra nužiūrėjęs: „Apie dabartinį mūsų elitą galima pasakyti štai ką: tai tamsūs, bailūs, kvaili, žiaurūs, agresyvūs, godūs, klastingi, gudrūs, demoralizuoti egoistai, nė iš tolo nematantys valstybės idėjos ir net vadinamąjį valstybingumą traktuojantys vien instrumentiškai, kaip savo intereso tenkinimo įrankį.“ („Nerimas“, Vilnius, 2012, p. 87).

Taigi, tas politinis elitas rimtu veidu mums surašo veiklos programą ir dienotvarkę. Sunku tai įsivaizduoti ir nuginčyti, nes tik žodiškai puošniu karnavaliniu, o ne istoriniu, teisiniu ir politiniu pagrindu, be jokios konceptualios bazės refleksijos, leidžia minėti reikšmingą šimtmetį. Tai reiškia, kad mes patys nesuprantame ir nuvokiame, kaip sako suvalkiečiai, kokia iš to nauda, jei nežinai kur eini, ko nori ir kas laukia, jei knygyne nerasi V. Kudirkos, J. Basanavičiaus, Maironio, Vaižganto ir kitų Lietuvos mūrininkų knygų.

O koks yra šiandieninis Europos pasaulis? Luigi Bonazi (Luigi Bonazzi), arkivyskupas, Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus Lietuvoje, išvykdymas iš Lietuvos, parašė: „Deja, turime atsižvelgti į tai, kad mūsų, Europos, visuomenė, kuri, pasak daugelio, yra viena laimingiausių visuomenių pasaulyje, iš tiesų yra mažėjanti, nerimą keliančiu ritmu besitraukianti visuomenė. Atrodo, kad tai pavargusi visuomenė, kuri nori pasišalinti iš istorijos. Kodėl?“ („Lietuvos žinios“, 2011-12-28, p. 11). Taigi, Lietuvos kelio kryžkelės patikimumas vyksta kitų valia ir malone. Mūsų būgnai tai užglušina

Aleksandras Neklesa, INTERLOS – Intelektualioji Rusija grupės vadovas, pastebi pasaulio raidos krizę: „Kuriasi žmonių padermė, neturinti buvusios kultūros identiškumo, o kunkuliuojanti jų aistros prigimtis – pasaulio aušra, sutinkanti sugiedoti himną marui, pagerbiant destrukciją kaip pagrindinį, galutinį ir norimą kūrimo tikslą.“ („Nezavisimaja gazeta“, 2014-10-29, p. 10).

Linksmas šimtmečio šventimas su būgnais, be gelmės ir ateities

Valstybės šimtmetį švęsti siūloma tik linksmai. Tai esmė. Vargu ar tai išmintinga, nes ateitis yra miglotai tamsi ir grėsminga. Paminėti reikšmingą tautai datą savaime yra išties prasminga. Dabar svarbų įvykį apgalvotai paviršutiniškai kviečiame paminėti tik seną faktą ir datą. O kur įvykio turinys? Kodėl nepratariame nei vieno žodelio apie šio istorinio dokumento esminę svarbumo prasmę, t. y. apie nepriklausomybę, suverenitetą šios dienos materialistinio globalizmo erdvėje? Surastas archyvinis dokumentas yra svarbus istoriškai, atsakantis į klausimus: kas ir kaip tą dokumentą ruošė, kur teikė ir kaip tautos garbė atstatyta. Tai reikalingas informacinis faktas. Tačiau apie fakto turinį ir to meto Lietuvos idėjos tasą šiandien nutylime, ryžtingai nutylime. Ir ne dėl nesupratimo ar užmaršties, o dėl šiandieninės politinės ES konjunktūros, kuriai nedera suvereniteto svarstymo užuomina. Ir tai aiškiai konceptualus išnykimo akcentas suguldytas į pirmąją kapituliacijos idėją Lietuvai: dviguba pilietybė, kaip valstybės likvidacija.

Atvirai: šiandien nei vienas aukštas Lietuvos pareigūnas apie politinę ir teisinę šio Akto prasmės aktualiją nekalba ir sąmoningai apeina. Ar to meto Akto siekis, prasmė ir dvasia jau paseno? Dokumentas pateikiamas paviršutiniškai, kaip netikėta atrakcija ir sensacija. Ir į esminį klausimą dėl Lietuvos ateities suvereniteto tęstinumą nereguojama. Paprasčiausiai sąmoningai ir apgaulingai nekalbame. Vien tik Akto pateikimas, be turinio svarbos sušiandieninimo, suaktualinimo reiškia kaip suvereniteto problemos narkozę. Klausimo nutylėjimas reiškia klastingą gudravimą, nes negalima manyti, kad aukšti Lietuvos pareigūnai dėl Jungtinių Europos Valstijų kūrimo, kaip kartu nacionalinių valstybių naikinimo akcijos, nieko nekosti. O šiandien vėl tas pats iššūkis: išvalstybinimas, ištautinimas ir išistorinimas. Kažkada išgyventa ir vėl tas pats lyg nematymas, kad kojos stovi neaišku ant kokio pamato ir ties kuria prarajos riba.

Jokio mus liečiančio komentaro šiandieninės politinėse aktualijose, tarytum mūsų neliestų, Lietuvos isteblišmentas nepateikia. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ir naujas būsimasis Vokietijos užsienio reikalų ministras Martinas Šulcas šiais metais yra pareiškę, kad iki 2025 metų turi būti sukurtos Jungtinės Europos Valstijos. Tai visiškai girdėta ir matyta liberalo P. Auštrevičiaus prieš porą metų Seime išplatinta ir moksleiviams dalijama skrajutė su nuoroda, kad Europos Federacijoje bus viena konstitucija ir viršnacionalinės institucijos. Tokiu būdu Lietuvai tektų valstijos (Techaso?) ar žemės (Bavarijos?) statusas. Dėl žaidimo ir ramybės galimai liktų ir prezidento institucija, nebūtinai gubernatoriaus, bet su atitinkamomis teritorijos administravimo funkcijomis. Maždaug kaip monarchai šiandieninėse šalyse – gražių pasakų karalystei prisiminti.

Europos Federacija

Lieka prasmingi Gintaro Beresnevičiaus, religijotyrininko, etnologo mintys: „Dingo žodžiai „tautos interesai“, anksčiau budėdavę kiekvienoje sąjūdinėje prakalboje, palengva – dabar, kaip tik šiuo metu, dingsta žodžių junginys „Lietuvos interesai“. Jį keičia „integracija į ES“, o galiausiai jis išmetamas gatvėn kaip per dešimtmetį pasenęs sendaiktis. Nors greičiau dėl to, kad ,,lietuvių tauta“ ar „Lietuvos interesai“ politiškai nekorektiški pasakymai, – ką pagalvos Vakarai?“ („Šiaurės Atėnai“, 2002-06-22). Liko tragiška, ateities mus prakeikianti realybė už išdavystę: išsivadavome, kad išnyktume?

2014 m. paskelbtas septynių Lietuvos Europos federalistų pareiškimas dėl Europos Konvento sušaukimo Europos valstybių sąjungos pavertimui į Europos Federaciją. Pasirašė L. Andrikienė, E. Zingeris, K. Masiulis, P. Auštrevičius, G. Kirkilas, J. Požėla, J. Olekas. L. Andrikienė preventyviai Lietuvos studentams ir moksleiviams organizuoja konkursą „Europa – mano namai“. Viskas nuoseklu: himnas „Lietuva – Tėvyne mūsų“ – jau tik tolima istorija, suverenitetas ir konstitucinė norma „nepriklausoma“ atvirai nereikalinga archaika. (http://www.alkas.lt 2014-,04-24).

Kaip džiaugiasi signataras: ,,Mūsų valstybė dar nėra apimta ,,grįžimo prie nacionalinių interesų“ spazmų, nesitelkia nacionalistai po lietuviška M. Le Pen vėliava, nekuriama ,,alternatyva Lietuvai“ – nurodo Mečys Laurinkus. („Lietuvos rytas“, 2017-10-21, p. 4). Tai kalba Lietuvos Sąjūdžio ir Lietuvos nepriklausomybės Akto žmogus, atsisakęs to už ką buvo balsavęs.

„Europos ateitis yra gilesnė integracija. Ateis laikas – šiandien dar sunku pasakyti, kada, – kai turėsime kažką panašaus į Jungtines Europos Valstijas.“ Teigė Algirdas Šemeta, eurokomisaras. („15 min.“, 2012-12-14, p. 4).

„Partijos turi labai ryškiai suformuluoti proeuropietiškas pozicijas. Reikia nuslopinti tuos populistinius, radikalius ir, neslėpkime to, ksenofobiškus ir nacionalinius junginius, kurie kartais kelia galvą.“ („Respublika“, 2013-09-03). Tai priklauso L. Linkevičiaus, užsienio reikalų ministrui ir patvirtina, kad ne veltui nuėjo sovietinio komjaunuoliško grūdinimo mokykla konceptualiai jungianti komunizmo ir liberalizmo doktrinas.

Valstybės ir tautos naikinimo pirmojoje linijoje yra liberalai. Remigijus Šimašius, tuometinis Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas turi aiškią liberalanarchistinę nuomonę: „Visų pirma, reikia atkreipti dėmesį, kad kiekvienas žmogus yra laisvas siekti savo asmeninės laimės ir nėra įpareigotas atlikti lažą savo tėvynainių naudai.“ („Kauno diena“, 2002-05-09, p. 14). Tėvynės nereikia, greičiau miškuose ir tremtyje išsvajota Europos federacija.

2013 metais 17 asmenų grupei, kurios intelektualinis pajėgumas kelia daug abejonių, ES vadovybė pavedė parengti, o ES vadovybė tai viešai aprobavo, 4 puslapių „Naujajį Europos naratyvą“, kuriame teigiama, kad „Europa kaip pasaulėžiūra ir organizmas“. Teigiama, „Kad susiformuotų naujas politinis darinys“, kad ,,Renesansą ir kosmopolitizmą laikome dviem kultūriniais idealais, kurie gyvybiškai svarbūs šiandienos ir rytdienos Europai.“ Tautinių valstybių likvidavimas be neapibrėžtos kultūros ir galutinio tikslo.

O mūsų konservatoriai, neva nuo Sąjūdžio laikų nešantys tautiškumo ir nepriklausomybės vėliavą, šiandien su liberalais dalinasi jų išmintimi ir laidoja išsvajotą, krauju pasiektą nepriklausomybę. Visa tai primena istoriją, kai Kapsukas nubėgo pas Leniną, o Sniečkus pas Staliną. Gal iš esmės jie ir neturėjo blogų kraujo kėslų kaip ir šiandieniniai bėgliai į Briuselio rūmus bėga su viltimi, o baigtis turėjo ir turės klausimą laisvei.

Naujausi vaizdeliai kaip grėsmės suvokimas

Šių metų sausio mėnesį Lietuva iš Briuselio šeimininkų gavo įspėjimą, kad ji pažeidžia teisę neleisdama kitų šalių piliečiams dalyvauti Lietuvos partijų veikloje. Kūlversčiais bus pasitaisyta. Teisingumo ministerijoje svarstomas klausimas dėl galimybių, kartu su savo piniginiais fondais, Lietuvoje veikti bendraeuropinėms partijoms. Dideli pinigai žino savo galią ir abejoti vilkų apetitu nereikia. Seime, jau dviejuose komitetuose, svarstyta ES nauja nuostata dėl rinkimų į ES parlamentą. Įvesta nauja sąvoka ,,šeimyninės partijos“. Tai reiškia, kad rinkimuose projektuojamas bendraeuropinių partijų bendrų rinkiminių sąrašų sudarymas. Tarkim, socdemų partija nuo Madrido iki Vilniaus turės savo vieningą rinkiminį sąrašą. Pagal jau nustatytą tvarką bendraeuropinės partijos iš ES gauna 85 proc. lėšų savo gyvavimui. Kadangi lėšos didelės, tai bus paskata nacionalinei partijai tapti ,,šeimynine“, bendraeuropine. Veiks euro magnetas, kuris elito baudžiauninko mentalitetui bus pagreitintu pulsu. Visai suprantama, kad monolitinėje federatyvinėje valstybėje nacionalinės partijos neturės ateities.

2017 m. spalio mėnesį 10 žinomų Europos intelektualų dėl klaidingo ES kelio paskelbė pareiškimą, kuriame jautriai pastebi: „Mūsų visuomenė vis labiau pasiduoda individualizmui, vienatvei ir betiksliškumui. Mes atsisakome laisvės ir pasmerkiame save tuščiam prisitaikėliškumui, būdingam vartojimu ir pramogine žiniasklaida varomai kultūrai.“

Pareiškime pažymima: ,,Europos ateitis priklauso nuo atnaujintos ištikimybės geriausioms mūsų tradicijoms, o ne suklastoto universalizmo, reikalaujančio užmaršties ir savęs atsižadėjimo. Europa neprasidėjo su Apšvieta. Mūsų mylimi namai nebus realizuoti per Europos Sąjungą.“ Pareiškimo autorių pastebėjimai yra labai jautrūs, bet mūsų politiniam elitui neįkandami.

Dvigubos pilietybės renesansas

Pirmame ES „Aktyvių piliečių Europa“ programos punkte nurodyta: „Sąjungos pilietybė turėtų būti pagrindinis valstybių narių piliečių statusas“. Po to seka nuorodos ugdyti „priklausymo bendriems Europos idealams jausmą“. Dėl to globalistų viršūnei dėl dvigubos pilietybės kūrimui labai dera nacionalinių valstybių likvidavimas, o tai valdančiom megamonopolijom lengvins plėšimą ir viešpatavimą.

Dviguba pilietybė mūsų valdžios žmonėms labai palanki nepasitenkinimo garo nuleidimui. Platesnis savo veiklos problemų permetimas į kitas šalis užsitikrinant savo negebėjimų ir savanaudiškumo ramybę. Antra, baudžiauninko mentalitetui palanku parodyti paklusnumą globalistiniam materialistiniam visuomenės kūrimui ir didžiojo Brolio pripažinimui. Trečia, Lietuvos rinkimuose surinkti išvykėlių ir jų giminių Lietuvoje elektorato balsus įteigiant, kad jie yra jų vieninteliai rūpintojėliai globalioje Lietuvoje.

Visišką Lietuvos suverenios valstybės krachą parodo tai, kad pirmieji Lietuvos politiniai pareigūnai kaip istorinio šimtmečio pirmąją idėją pateikia dvigubos pilietybės idėją. Tai absurdas, pridengtas ir veidmainiškas nusikalstamas Vasario 16-os idėjos atsisakymas ir atviras valstybės besąlyginės kapituliacijos aktas. Tarkim visi lietuviai gauna antrą pilietybę. Kokios problemos Lietuvoje pakis? Didės emigracija! Tai paradoksas: viena ranka su mušamu būgnu švenčiame šimtmetį, o kita ranka teisiškai gražiai patys savo rankomis išformuojame valstybę. Tokios demagogijos dar neturėjome.

Tarkim, to nėra. O kas yra antroji pilietybė iš esmės? Lengvatos kortelė, kurios turėtojui ne lietuviškos pilietybės reikia, o tik lietuviško paso. Koks tampa ryšis su Lietuvos valstybe? Kaip jie balsuos, kaip galės būti merais, ministrais, Seimo nariais, prezidentais, tarnauti pasirinktinai Lietuvos ar Prancūzijos kariuomenėje, kokį himną giedos?

Jauna sportininkė Rūta Meilutytė neabejoja: ,,Aš tikrai niekada nekeisiu pilietybės. Neverta to net klausinėti.“ („Respublika“, 2012-08-02, p. 16).

Istoriškai Lietuvos politinis elitas, neturintis istorinės sąmonės ir sąžinės, tuo negrįžtamai nakina Lietuvos valstybę, veidmainiškai ir klastingai gerbdamas šimtmetį ir lietuvių svajonę turėti savo suverenią valstybę, o atlikdamas negrįžtamus istorinius judesius pasiruošęs būti stipriųjų patarnautoju. Tai pastebi daktaras Justinas Dementavičius: „Bet politinės iniciatyvos, kurios valstybinį neįgalumą bando užglaistyti jį įteisindamos, rodo, kad Kovo 11-osios Lietuvos projektas patiria didžiulę krizę. Ir užuot ją sprendus, pasirenkamas savotiškas „Brexito“ variantas: išstoti iš ES neapsimoka, bet iš Lietuvos išvažiuoti – taip, netgi šiek tiek skatintina. Nes pripažįstama, kad čia nesirūpinama vienam kitu, kad pilietybė yra tik pasas, bet ne santykis su savo bendrapiliečiais.“ (bernardinai.lt 2017-04-20).

Arvydas Juozaitis abejoja: „Tačiau, ponai ir draugai, kaip jūs įsivaizduojate sveiko proto valstybę, kuri skelbtų, kad dviejų statusų piliečiai sudarys jos vienybę? Jos vystimosi pagrindą? Jos pilietinės santarvės pagrindą? Ar besusirinks jie bendrai dainai (Dainų šventėje, tarkime)? Tiesa, Dainų švenčių globalizmo ideologams nė nereikia.“ („Šiaulių kraštas“, 2018-02-07, p. 2).

Romualdo Ozolo pastebėjimu: „Nes argi galima kalbėti apie pilietybę, jeigu mintyse nėra to, kas turi būti atskaitos taškas, kas svarbiausia: nėra valstybės. Kitų tautų sukurtos valstybės pasitaiko, lietuvių sukurtos Lietuvos tuose bylojimuose nėra. Valstybė – mūsų visų kūrinys, ir mes visi kartu už ją atsakom.“ Jis primena: ,,Valstybę gali kurti tik jai vienai prisiekę piliečiai. Tikrą valstybę, ne marionetinę. Tik vargu ar jums valstybės išvis reikia.“ („Respublika“, 2012-01-27).

Apie rengiamą užmačią Arvydas Juozaitis išsitarė: „Nejaugi taip ir yra: sumanyta eilinį kartą, tik jau su pasauliniu užmoju, Lietuvą pavedžioti už nosies? Išdidžiai paskelbiant – „Lietuva pasirinko“? („Šiaulių kraštas“, 2018-02-07, p. 2).

Kas belieka? Sunku atsakyti dėl atsikvošėjimo. Tačiau savanoriško Lietuvos valstybės likvidatorių sąrašas jau pradėtas rašyti. Jeigu ne mums, tai garbesnėms tautoms tai pravers. Skaitykime ir, kaip sakė M. Mažvydas, permanykite

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

wqwq       2018-07-12 10:34
Marginalas       2018-02-21 17:31

Įdomu, kad Autorius daug ką pranašiškai įžiūrėjo dar iki Lietuvai stojant į ES. Tai, ką jis dėsto, nekelia abejonių, bet yra ir trūkumas: galutinio proceso taško nesuvokimas: “...kaip monarchai šiandieninėse šalyse – gražių pasakų karalystei prisiminti”.
Monarchų šeimos niekur nedingo ir visai nenuskurdo: priešingai, dar praturtėjo astronomiškai. O turint galvoje, kad pasaulyje 1% gyventojų valdo tiek pat turto, kiek visi likusieji 99% kartu paėmus (o tai jau praktinė vergovė, tik dar neįforminta), bei atsižvelgiant į simbiozę tarp jų ir bankinio pasaulio elito, nesunku suprasti musulmonų mąstytojo velionio Geidaro Džemalio (kaip manoma, FSB nunuodyto Ferganoje) prognozę, kad ateinančio Antikristo (islamiškai iš aramėjų NT - Dadžialio) laikmetis yra vergovės atkūrimas atgijus monarchijomis (Geidaras Džemalis nurodė ne vien Europos monarchijas, bet ir naujas, kaip Jordanijos ar Saudijos), o tai nesunku įsivaizduoti įvertinant vis stiprėjantį elektroninį pasaulio vergų supančiojimą.
Aš tai pavadinčiau antikristine kontrrevoliucija, nes tikroji revoliucija tebuvo tik viena: antikristinė prancūzų revoliucija. Revoliucionieriai masonai atliko savo vaidmenį ir turės pasitraukti grįžtant seniems šeimininkams, tik šį kartą - be jokios krikščioniškos iškabos.
Kai kartą čia paminėjau šią Geidaro Džemalio prognozę, vietoj susidomėjimo sulaukiau tik vos ne ironiško “O kas jis toks?!” Tad jei netikima juo, bent patikėkime šia publikacija:
http://www.sarmatas.lt/01/tikrieji-europos-seimininkai-klesti-per-amzius-neziurint-i-jokius-kataklizmus/

Pasiūlymas       2018-02-21 14:54

Prieš spaudžiant “taip” arba “ne” pirma gerai perskaityti komentarą, suvokti jį ir įvertinti galimą ironiją. O tada jau galima spausti:) Įdomiai atrodo, kai tam pačiam autoriui su tomis pačiomis mintimis skirtinguose komentaruose spaudžiami priešingi mygtukai. Kai kas tai daro “bolshe” princiu.

Julius       2018-02-20 22:39

Tokios mintys ateina į galvą tada kada žmonės nemato žmogaus kuris juos galėtų atstovauti. Valdantieji suformavo tiek poziciją tiek opozicija.

mintys prieš-rinkiminės?       2018-02-20 19:00

Perskaičius komentarus kyla klausimas - eiti ar neiti į rinkimus? Tarp kitko, toks pat klausimas kyla ir Rusijoje. Ten , valdžia labi nemėgsta panašai keliamo klausimo eiti ar neiti į Putino rinkimus, kurių rezultatas aiškus iš anksto. Kai ir ten visos valdžios trokšta ,,kad nebūtų abejonių, jog jos valdo neteisėtai , be tautos pasitikėjimo mandato. Tarp kitko, šiame seime bus forsuojamas balsavimas internetu.Kurioamas masalas rusiškiems hakeriams?  Rusijai “paveikti” tokius rinkimus vienaip ar kitaip bus juokų darbas. Jeigu jie JAV paveikė , nemokėdami dorai angliškai , tai čia hakeriams bus daug paprasčiau.

grumstas       2018-02-20 18:41

Leiskite paprieštarauti , gerbiamui Endriukaičiui - esate per daug geros nuomonės apie JEV būsimą valdymo viziją  : Lietuvą paversti Techaso ar Bavarijos valstija. Tikėtina,kad tai gali būti   bantustaninė Zimbabvė su savo Mgabė ir jo generolais krokodilais.

Julius       2018-02-19 23:10

Kgbistai tiesos apie Garliavos pedofilijos byla bijo. Pagal tai galima rinkti žmonės į valdžią.

kontoros bobikui Juliui       2018-02-19 22:52

ką galima išrinkti į valdžią, jei kagebistai įslaptinti visiem laikam? ar rinksi Petrą, ar rinksi Joną, išrinksi tą patį bolševikinį produktą, kuris už sotų ėdalą uoliai vykdys Šeimininko nurodymus: naikins etninius gyventojus, jų kalbą, kultūrą, teritoriją

jetau, jetau, kaip jie bijo...       2018-02-19 22:36

patys pridarė, kad žmonės - norėdami laisvės - bėgtų iš Lietuvos - ir dabar bijo kaip velnias kryžiaus - laisvų, nepriklausomų žmonų....
tikri nabagėliai

Julius       2018-02-19 22:25

Faktas kad jūs pavydo apimtas. Kas dėl rinkimų tai vietos lietuviai išsirenka sau tokia valdžia į seimą kad nėra kam poto tame seime tiesos žodį pasakyti. Sadūnaitė turėjo gauti laisvės įvertinimą kad iš tribūnos seime nuskambėtu tiesos žodis.

faktas       2018-02-19 22:09

kam naudinga šita nesąmonė-dviguba pilietybė? Dviem grupėm - valdžios šunsnukiams dėl rinkėjų skaičiaus ir emigrantams, kad šie galėtų patogiai važinėtis pirmyn-atgal, atsarginis bilietėlis kišenėj ir tiek.

Julius       2018-02-19 21:09

Klausimas į klausimą ir pas jus atsakymo nėra.
Lietuviai išeivijoje sukūrė tautine lietuvių mokyklą mano klausimas o ką sukūrė A.Endriukaitis, V.Ladsbergis, V.Tomkus ir A.Juozaitis?

Julius       2018-02-19 20:52

Klausimas į klausimą o kaip išeiviai stiprins Lietuvą neturėdami LR pilietybės?

Julius       2018-02-19 20:48

Aš jums eilinį kartą dovanoju tuos visus melus apie mane esą aš esu agentas šnipas ir panašiai. Kas dėl Endriukaičio tai aš išsakiau teisingą jo vertinimą. Ir dar kartą pakartosiu Endriukaitis kurią nepasitikėjimą tarp lietuvių gyvenančių Lietuvoje ir visame pasaulyje. Endriukaitis šiame kelyje ne vienas. Tokių eruditų apstu. V.Landsbergis, V.Tomkus, A.Juizaitis ir t.t. Nes esą tai trukdys “normalem valstybės vystimuisi” (Juozaitis) ir tai sako žmonės kurių valstybės kultūros ministrė pavardė Jonsson.
Yra dar vienas dalykas tai postkomunistinio Lietuvos akademinio elito požiūris į žmogų ir valstybę. Narvas kuriamas fizinę jėga. Ir tas požiūris juos visus vienija. O kaip apie tai kad valstybė turi būti kuriama su meile žmogui?

klausimėlis?       2018-02-19 20:21

    Kas gali paaiškinti, kaip pabėgeliai į užsienius ir gavę antrą pilietybę stiprins Lietuvą:  stos į Lietuvos kariuomenę, mokės mokesčius, stiprindami mūsų biudžetą ir atliks kitas prievoles Tėvynei, kurias atlieka vargstantys Lietuvoje, o gal tik atvyks pas mūsų nusenusius gydytojus ar dantistus pigiau pasigydyti. ( Jaunus madikus vilioja iš mūsų ES didesniais atlyginimais) Paaiškinkit, būkit geri…

semantinis agento teksto išaiškinimas       2018-02-19 19:23

Agentas “julius” savo “komentaro” tekste pirmiausiai įkala “tvirtą” teiginį:
.
“Endriukaitis nepasitiki žmonėmis kurie išvyko iš Lietuvos.”
.
Tokiu teiginiu, agentas šauna į du zuikius-
Pirma- bando visuomenės akyse, visų pirma tuose sluoksniuose, kuriems aktuali pilietybės problematika, diskredituoti režimui itin pavojingą asmenį, o per tai jo publicistikos daromą poveikį viešąjai nuomonei.
Antra- bandoma nurodyti priešą/taikinį ir tuo labiau mobilizuoti rinkėjus, siekiant kuo didesnio balsuotojų aktyvumo nes referendumui įvykti reikalingas kvorumas.
Kitu teiginiu kontoros agentas plečia režimo priešų ratą:
.
“Nepasitikėjimas emigrantais pastoviai yra kuriamas Lietuvoje tų kurie save laiko eruditais.”
T.y. agentėlis aiškiai kuria koreliacinį ryšį tarp “blogio” ir režimui oponuojančių intelektualų, pvz Vilniaus forumo grupės ir kt.
Na, o savo rašliavos pabaigoje agentas “juliusas” emigrantų širdis bando virpinti atvirais pataikavimais, tipo kokie anie geresni.
Agentas bando sužaisti, ypač iš provincijos, emigracijon išvykusiems lietuviams, kurie kupini nepilnavertiśkumo kompleksų dėl savo menko iśsilavinimo, bei kursto tam tikrus kerštus “ponams” inteligentams.
Gražu:)
Bet gana primityvu. Nes akivaizdu, jog agento tekste “kukliai” nutylėta esminė prižąstis - kodėl, dėl ko milijonas lietuvių atsidūrė emigracijoje?
Tai antilietuviška, antitautiška, antižmogiška, antivalstybinė “santvarka” ,t.y. kriminalinis nusikaltėliškas chuntos režimas.
Būtent, dėl režimo legitimacijos pratęsimo per “rinkimų” cirko farsą bei dėl europederalistinio briuselyno tautinių valstybių sunaikinimo projekto realizavimo čia “pluša” agentas “julius”.
Panieka panieka tokiam atmatai.
O adminui guzas už apsileidimą.

Julius       2018-02-19 18:14

Atsiprašau už lituanista sėdintį mano telefone ir vis taisanti mano raštą. Turėjo būti Tautinės lietuvių mokyklos

Julius       2018-02-19 18:06

Endriukaitis nepasitiki žmonėmis kurie išvyko iš Lietuvos. Nepasitikėjimas emigrantais pastoviai yra kuriamas Lietuvoje tų kurie save laiko eruditais. Giliai suvoknčais tą padėti kurioje dabar yra Lietuva. Bet. Tautinės litvou mokyklos yra tik užsienyje. Už Lietuvos ribų. Lietuvoje kurioje pilna eruditų jų nėra. Tai reiškiasi emigrantams daugiau rūpi Lietuva negu kad lietuvems Lietuvoje.

tam kur nebezda       2018-02-19 17:38

nu, tai tu avigalvi dar trisdeiškmt metų “auklėk” valdžią balsuodamas:)
ale, kiek lig šiol priauklėjai?
ar labai klusniai valdžia tau tarnauja?
nieko durniau negali priešpastatyti.
nes esi šimtą kartų ant to paties grėblio lipantis mulkis.
goželis.

ai, tegu bezda tas juozapas       2018-02-19 17:33

auklėti valdžią neinant į rinkimus?
ar nors vienas išmintingas tam pritartų?
labai abejoju.
bet bobos ar vaikai mėgsta taip bausti savus vyrus ar draugus - nesikalbėti…

Tvirtu zingsniu       2018-02-19 17:26

zengiame i tautiniu valstybiu naikinima ir totalitarizma.Kokia geda persiverteliams komunistams-karjeristams ! Beje is ,,isrinktuju”” i ES Parlamenta vienintelis Paksas kalba teisybe-kiti tik zmoniu iskamsos.

Anuprui       2018-02-19 17:11

Ne taip paprasta “pakoreguoti”. Kai kurie dalykai vis tik privalo atitikti KKKtitiutiją. O KKK pakeisti seimui reikia minimum metų.
Dėl rinkimų boikoto:seimo ar ne seimo,prezidentiniai ar ne - ne tai svarbu.
Pats principas ir veiksmas- atsisakyti suteikti legitimumo tąsą tokiai santvarkai.
Ne gerų/blogų ponų rinkime reikalas, kaip jums nedašunta.
Pilietinis nepaklusnumas, taikus pasipriešinimas ultimatyviai pasakant GANA, TO TOLIAU KĘSTI NEBENORIME IR NEBELEISIME.
Atsisakymas dalyvauti žaidimėliuose yra tiesioginė Tautosvalios išraiška.
Kaip režimas funkcionuos jeigu negalės slėptis už “tautos balsavimu, dalyvavimu balsavime suteiktu mandatu”?
Nebus balsavimo, nebus ir mandatų.
Nebus mandatų - šikna žemę raižyk, bet tokia valdžia neligitimi ir kvit.
Tik to bijo režimas nes negali apeiti.
Variantai -
arba įkalti tarpuragėn kol nesukūrė privalomo balsavimo mechanizmo
arba laukti kol sukurs ir tada pabudus tarti sau - va dabar tai jau tikrai psdc.

Anupras       2018-02-19 16:56

Nelabai suprantu, ko „Juozapas“ siekia, agituodamas neiti į naujo Seimo rinkimus. Juk senojo Seimo įgaliojimai baigiasi tik susirinkus naujajam Seimui į pirmąjį posėdį! Taigi, jeigu dėl rinkėjų labai mažo aktyvumo neįvyktų rinkimai į Seimą, senasis (dar galiojantis) Seimas, pakoreguotų rinkimų įstatymą taip, kad naujasis Seimas būtų išrinktas bet kokiu atveju, nežiūrint kiek mažai bedalyvautų rinkėjų rinkimuose. Va, tokiu būdu ir būtų tęsiami „demokratiniai“ rinkimai į Seimą pagal įstatymus.

Liepa       2018-02-19 15:25

Liberastai mielai patupdytų straipsnio autorių belangėn, nes šis propaguoja “pasenusias” vertybes ir juodom spalvom piešia “šviesų” eurofederalistinį rytojų.//
Tai, kad “lietuviška” valdžia nedirba Lietuvos naudai pradėjau suprasti tik apie 2004-uosius. Laikas bėgo ir tas supratimas tik stiprėjo. Prieš mases nepapūsi, kaip sakoma, bet bent jau asmeniškai neprisidėsiu prie “besąlyginės kapituliacijos” ir nedalyvausiu pseudodemokratijos šou.//
Nevisad suprasdavau aštrius Juozapo pasisakymus; ne vieną sykį pykau už “buratininimus”. Bet būsiu atvira - “buratinas” skamba kaip meilus žodelytis, nes mano ir daugumos lietuvių neveiklumas bei nedovanotinas nuolankumas nusipelno labai ir labai negražių apibūdinimų.//

Skelbimas Lietuvai       2018-02-19 15:24

„Apie dabartinį mūsų elitą galima pasakyti štai ką: tai tamsūs, bailūs, kvaili, žiaurūs, agresyvūs, godūs, klastingi, gudrūs, demoralizuoti egoistai, nė iš tolo nematantys valstybės idėjos ir net vadinamąjį valstybingumą traktuojantys vien instrumentiškai, kaip savo intereso tenkinimo įrankį”
    Dar kartą pasikartosiu: -Kad prasidėtų Lietuvoje tikroji demokratija, visų pirmą, reikia Lietuvoje panaikinti konservatorių ir libersąjudistų partijas, kaip teroristines.
Antra: -Tiems pasirašusiems dėl trijų idėjų Lietuvai reikia:
1. Paskelbti Grybauskaitei nepasitikėjimą ir nušalinti nuo pareigų;
2. Pranckietį, Skvernelį, Linkevičius turi būti pašalinti iš užimamų pareigų;
3. 2014 m. paskelbtas septynių Lietuvos Europos federalistų pareiškimas dėl   Europos Konvento sušaukimo Europos valstybių sąjungos pavertimui į Europos Federaciją. Pasirašė L. Andrikienė, E. Zingeris, K. Masiulis, P. Auštrevičius, G. Kirkilas, J. Požėla, J. Olekas. juos paskelbti Lietuvos priešais;
4. Su prezidentiniais rinkimais paskelbti naujus seimo narių rinkimus be jokių idėjų LIetuvai.

Skaitytoja       2018-02-19 12:58

Protingas, argumentuotas,visapusiškas rašinys. Ačiū,skaityti reikėtų daug kam, ypač biurokratams, nuo kurių priklauso sprendimai.

tovarišč demokratui       2018-02-19 12:41

o kuo demokratija “netikra”?
labai tikra:
plebsas dalyvauja rinkimuose,
išrenkami visi vergvaldžių parinkti kandidatai - visiškai klasikinė demokratija.
todėl jos ir nereikia atsisakyti:)
o tiesioginio valdymo gi pas mus nėra - niekas jokių briuselio parėdymų nevykdo.

valdoma demokratija       2018-02-19 12:28

stipriai Lietuvoje veikia rusiško modelio “valdoma demokratija”
bet tai nereiškia, kad demokratijos reikia visai atsisakyti - ir neiti balsuoti.
tai bus kova su pasekmėmis, o ne su priežastimi.
aišku, kad “valdomos demokratijos” savininkams geriau būtų, kad nebūtų jokios demokratijos: būtų tiesioginis valdymas. (čia aišku, kam dirba tovariščius juozapas).
bet reikia galvoti, kaip padaryti, kad vietoj “valdomos demokratijos” būtų tikra demokratija.

Taip,       2018-02-19 11:21

vien ką reiškia Verygos elitinio klano užmojai uždarinėti rajonų ligonines.Kaip nekeista,dabar žmonės vis labiau jas pradeda vertinti.Prisimename signataro inteligentišką tėvelį,kuris buvo medikas.Anos kartos inteligentiškas medikas .

Po švenčių       2018-02-19 11:12

Na kaip jaučiatės po švenčių? Dvaras susirinko nebaigusias degti malkas, išjungė prožektorius ir kas liko. Nebent tik Vileišių paminklas Antakalnyje, kuris nėra Dvaro nuopelnas. Ačiū, kad nors leido pastatyti. Kada reikia rodyti išradingumą švenčiant? O gi tada, kai organizatoriai nežino, kaip švęsti.

Apsvaigusiam       2018-02-19 7:48

M.Tečer sugriovė? Tamsta gal girtas jau nuo ryto?

Kas dabar bus kalti?       2018-02-19 7:47

O dabar, kai perskaitėte šį straipsnį, nuoširdžiai atsakykite sau-
ar tikrai neteisus “Juozapas” vadindamas “rinkimus” cirku, o besiveržiančius balsuoti buratinus vadindamas kolaborantais išdavikais?
Akivaizdu, jog kiekvienas nueisiantis kitamet prie balsadėžės, taps galutinio Lietuvos likvidavimo etapo akto “signataru”.
Tai ko vertas tokių buratinų emocingas mojavimas vėliavytėmis Vasario 16-ją?
Kuo skirsis tokie buki lietuvisai nuo padleckių, sniečkų, gedvilų ruskių šautuvais įdiegusių stalininę saulutę?
Būsimi balsuotojai, savo dalyvavimu atliks nei kiek ne menkesnę niekšybę, nei išgama kubilinskas nušovęs miegantį partizanų vadą ir nubėgęs atvesti stribų.
Nes kolaboracinei valdžios gaujai labiausiai reikia “dalyvių”.
Kad valstybingumo panaikinimas įvyktų zakonnai, ” vykdant leudies valią”.
Kai po to “balsavimo” buratinai atsikvošėję pamatys kas atsitiko- ką tuomet kaltis? Juk žydai išnaikinti prieš 70 metų.
Gal marsiečius apkaltinsime dėl Lietuvos praradimo.
Juk buratinai visada ne prie ko.

kova su velniu vyko, vyksta, vyks       2018-02-19 6:29

velnio ideologiją - komunizmą, bei velnio irštvą - TSRS sugriovė krikščionys:
R.Raiganas, M.Tečer bei pop.Jonas Paulius II (Wojtyla).
Dabartinę velniavą sėkmingai griauna pop.Pranciškus, D.Trumpas bei Vengrijos ir Lenkijos krikščioniškos tautos ir lyderiai.
——
deja, Lietuvoje - velnio dominavimas (Garliavos įvykiai, savižudybės, atskirtis, paniekos kultūra, emigracija - geresnių įrodymų nei nereikia)

$+$       2018-02-19 5:56

Nieko čia ir nepridursi, kaip pirštu į akį. Gal tik, kad ne tik R. Ozolas pastebėjo, jog nėra valstybės, apie tai kalba ir rašo daug kas, tik kontekstas dažniausiai būna neaiškus arba jo iš viso nėra. Ir tai tikrai nėra svarbiausia, kaip rašo R. O.

Svarbiausia yra net ne tai, kad kritinio mąstymo autoriai, kurių apstu ir šioje svetainėje, analizuoja situaciją, konstatuoja prastą padėti bei peikia valdžią, o tai, kad kritinė masė žmonių nesupranta kas vyksta Lietuvoje, nemato to, apie ką rašo autorius - lietuvių tautos likvidavimo proceso.

Ne atsitiktinio proceso, kai kas nors nepatenkintas mažu atlyginimu nusiperka bilietą į Londoną, o sąmoningi vykdomo lietuvių tautos likvidavimo proceso. To Lietuvos “elito” (deja, tik kabutėse), kuris, remdamasis “baudžiauninko mentalitetu” ir “šeimyninės partijos” pinigais jau pasiruošęs būti   globalistų “patarnautoju viršnacionalinėse institucijose”.
⤵⤵⤵

P.S.
Kai paklausai V. Landsbergio “balkonelio” demagogijos ir palygini su šiuo tekstu, matai kas tikrai yra patriarchas, o kas tik arogantiškas tauškalius.


Rekomenduojame

Vytautas Sinica. „Ne, vaikas nėra kolektyvinė mūsų visų atsakomybė“

Kaip iš Neringos Venckienės namų buvo pagrobta Deimantė Kedytė – dalijamės vaizdo įrašu ir Karolio Venckaus komentarais (video)

Algimantas Rusteika. Pasislėpti nepavyks niekam

Marijos radijas: Ar esama realių priežasčių pilietiniam judėjimui laisvoje šalyje, demokratinėje santvarkoje?

Rasa Čepaitienė. Kito žvilgsnyje

1972-ųjų gegužės 14-oji, Kaunas: Romas Kalanta ir kalantinės

Algimantas Rusteika. Kelios pastabos „vaiko ėmimo“ įrašo paraštėje

Aštuntosioms Garliavos antpuolio metinėms artėjant Neringa Venckienė klausia: Kodėl? Už ką?..

Fatima – pasaulinė Marijos sostinė, arba Popiežiaus Jono Pauliaus II galybės paslaptis

Kardinolas Joseph Ratzinger. Fatimos žinios teologiniai komentarai

Liudvikas Jakimavičius. Politinės stumdynės

Ramūnas Aušrotas. Ar nebus apribota tėvų teisė skųsti institucijų veiksmus?

Liudvikas Jakimavičius. „Amicus est Girnius, set magis amicus veritas“

Valdas Vasiliauskas. Lietuviško parlamentarizmo aukštumos

Nuo bačkos: „Freedom House“ politologas: Lietuva pagal demokratijos reitingą lieka stabilumo sala Vidurio Europoje

Andrius Švarplys. Apie politinę (ne partinę) kovą tarp laisvės ir karantino Amerikoje

Algirdas Endriukaitis. Retorinis klausimas: esame istoriniame kelyje ar dykumoje?

2020-ieji – Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metai

Liudvikas Jakimavičius. Visų atsiprašau, kad negaliu nieko pakeisti

Tomas Čyvas „Iš savo varpinės“: „Prasidėjo rinkiminė ruja“

Ramūnas Aušrotas. Atsitiktinumas? Abejoju

Audrius Bačiulis. Pamenat, kaip kaltinot ministrą Verygą dėl pirkimų?

Liudvikas Jakimavičius. „Reikia lietuviams išmokti mąstyti švediškai“

Tomas Baranauskas. Ar Tapinas padarys skandalą ant visos Lietuvos?

Kas yra geriausias neteisingumo ir privilegijuotos nomenklatūros Lietuvoje simbolis? Vytautas Sinica klausia ir atsako

Nida Vasiliauskaitė. Apie senus lietuviškus posakius ir naujuosius kultūrininkus

Vytautas Sinica. Mariui Ivaškevičiui reikia skirti Nacionalinę demagogijos premiją

Algimantas Rusteika. Čia visada šilta, jauku, kvepia artimų kūnų prakaitu –  ko dar reikia?

Iš Tiesos.lt skaitytojų pašto: Edmundas Paškauskas. Apie pandemijas, socialinį liftą ir savaime besidiferencijuojančias bazines pajamas

Liudvikas Jakimavičius. Lietuvos Poilsio Partija informuoja

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.