Algirdas Endriukaitis. Naujametinis laiškas signatarams

Tiesos.lt siūlo   2015 m. sausio 2 d. 3:43

179     

    

Algirdas Endriukaitis. Naujametinis laiškas signatarams

savastis.lt

Prieš Naujuosius metus priimta sveikinti ir linkėti, kaip įprasta, ko trūksta ir ko norima. Nelaužydamas tradicijos, žvelgiu į Jus, broliai, matau Jūsų linksmas ir patenkintas akis. Negalima manyti, kad esate blogi, nematote, nesuprantate ar esate neraštingi. Bet istorinės vertės požiūriu to maža. Visuomet reikia apibrėžto viešumo: atjautos mumis tikėjusiais ir pasitikėjusiais, prisiminimo ir pagarbos savo praeičiai, drąsos, savo atminties istorijos darbų sąžinės suvedimo, savigarbos ir išdidumo savo valstybei ir harmoningos klausos išgirsti, kur ir kaip sukasi Lietuvos istorijos ratas kasdieninėje pasaulio maišatyje. Ir kontrolinis klausimas: „Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“

Būtų šventvagiška pasakyti, kad Kovo 11-osios idėja paseno, lygiai taip pat, kaip Vasario 16-osios idėja atgyveno, tai yra tėvai paseno ir juos reikia keisti kitais. Į ką tuomet galėtume atsiremti ir kokiems iš šalies pateikiamiems naujiems apsišaukusiems dievams melstis? Mes, pasirodo, skirtingi ir natūraliai išsibarstę, todėl prasminga išsirikiuoti ir atsigręžti į praeitį veidu. Dabar kas kokį darbelį turi, kas dar politikoj pritapęs, kas taip savo viziją tik dėl savęs sau kuria arba ir šiaip tik į žiemos saulę per tirštą miglą tyliai žiūri. Ne vienas konformistu tapęs arba netoli to reiškiasi. Nekalbu apie tuos, kurių sveikata palaužta, nors tai reikalingam garbės žodžiui ištarti ir nekliudo. Tokio klausimo nelukštename, tenkinamės blėstančiu savo būtu reikšmingumu. O kur to reikšmingumo tęsinys? 1918 metų signatarai visi kaip vienas iki savo mirties išliko ištikimi savo sprendimų erdvėje. 1990 metų signatarai drąsiai pradėjo trauktis nuo savo parašo prasmės.

Signatarų klubą valdžia Seime davė, rentą visai gerą moka. Kažkur pakviečia, kažkur pamini, lyg ir dėmesį rodo, formaliai procedūriškai pagerbia arba bent ex officio pripažįsta. Dainuok ir šok, laimingai gyvenk, triukšmo nekelk, kitiems ramybės nedrumsk, į einamąją politiką nesikišk, savo ramybės nejudink, sveikatą saugok. Tai primena neformaliai grobikiškai pasidalytas įtakos ir veiklos teritorijas – kitam nekliudyk ir tau nekliudys, o šiuo atveju tegul valstybės suvereniteto kortų namelis laikinai ramiai stovi liberalų išdegintoje dabarties ir ateities besiplečiančioje Lietuvos suvereniteto dykumoje.

Oponentui galima atsakyti, kad jeigu kas ir yra neliberalaus likę, tai tik praeities socialinių ir moralinių nuostatų bei idealistinių idėjų aidas, laisvės kovų istorijos archyvuose suguldyti jau primiršti ir mažai kam žinomi bei gerbiami šventi puslapiai, tūkstantmetiniai pasaulio išminties pamokymų likučiai, neveikiantys, nykstantys ir grakščiai užgožiami naujos individualistinės išminties galingu būgnijimu, apeinami ir nukreipiami į dabarties šviesos muzikos akinimą ir kurtinančio garso gražios pasakos pakaitalą, užburiantį ir nukreipiantį į moralinę neatsakingo nieko neveikimo ir naudos sau siekimo visagalę „Maximos“ beprasmybę. Iš kilnios Kovo 11-osios dvasios liko muziejinis vaizdelis ir parodinė idealizmo siekiamybės instaliacija, panaši į paminklinį Neries kanalizacijos vamzdžio formos kultūros pavidalą. Skaičių kalnas kalba apie Lietuvos krizę. Vien nuo 1990 metų Lietuvoje nusižudė per 31 tūkst. žmonių. „Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“

Nesiaiškiname, kas laukia Lietuvos už horizonto, užtenka galvojimo, kaip sako suvalkiečiai, vienu kaklu, be galvos. Liūdnai, sakyčiau, vaikiškai, atrodo mūsų protinės galios ir raumenys, jeigu drebame nuo Rusijos propagandos, jeigu nepasitikime savo tautos politine ir moraline branda. Kas yra mūsų galvose ir širdyse, jeigu valdžia susimėto iš baimės prieš Rusijos vizijos teikiamą idėją – Lietuva nubėgs į Rusiją. Juk suverenios valstybės idėją valdžia griauna pati savo blaškymusi, aklu badikavimu ir atviru rūpinimusi savo asmeniniais reikaliukais: vertybinės Vilniaus Žaliojo tilto stovylos ir kolaborantas Petras Cvirka miesto centre, jeigu filmas „Niekas nenorėjo mirti“ pateikiamas kaip Lietuvos laisvės suvokimo šedevras, jeigu nuolankiai pakviesti trys Rusijos nusikalstamos FSB organizacijos pareigūnai kreivalangėje Lietuvos generalinėje prokuratūroje atlieka Lietuvos įstatymuose nenumatytą grupinį Lietuvos pilietės tardymą, o Panevėžio apygardos teismo teisėjai 17 metų partizanavusį drąsuolį paverčia niekingu „nelegalu“, o Seimas nustato normą, kad suvereniteto šaltiniui ir Konstitucijos kūrėjai – tautai – nurodo, ką gali referendume spręsti, o ko – ne. Tai yra visiškai nuosekli Rusijos minkštųjų galių savanoriška kasdieninė nemokama solidarumo talka Rusijai, o tai jai teikia viltį, kad ne viskas prarasta. Tuomet ir kyla siunčiamų propagandinių minčių poveikio prasmė: kokia ta mūsų valdžia ir kam ji išties tarnauja? „Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“

Galinga per 50 tūkst. Lietuvos biurokratija, didžioji dalis teismų, prokuratūros ir VSD Lietuvos žmones laiko, kaip sakė K. Donelaitis, „per drimelį“. Kasmetinė piniginė 18–19 milijonų litų valstybės dotacija parlamentinėms partijoms, kai kiekvienam parlamentarui, neskaitant algos, kasmet iš minėtos sumos skiriama per 125 tūkst. litų už politinę veiklą. Parlamentarui vienai dienai tenka per 340 litų. Tai parlamentinės išlaidos, o likusieji „runkeliai“ gali be jokių valstybės pinigų piketuoti 75 metrų atstumu nuo tautos tarnų durų ir kalbėti policijos priežiūroje. Akivaizdu, kad parlamentinių partijų veikla tapo ne valstybės kilnios idėjos, tarnavimo ir bendro visuomenės reikalo darbu, o politinio verslo vedančiuoju lygmeniu, konkuruojančiu, besirungiančiu ir bendradarbiaujančiu su kitomis verslo rūšimis kasdienybėje. Rezultatas: biurokratų savivalė, žmonių apatija, korupcija, intelektualų servilizmas, ateities neaiškumas, savižudybės, masinė migracija, jokio istorinio idealizmo. „Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“

Atsimenate, kai 1989 m. prie Lietuvos komunistų partijos būstinės Vilniuje, dabar V. Kudirkos aikštėje, buvo didelis užrašas: „Lietuva be suvereniteto, Lietuva be ateities!“ „Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“.

Šiandieniniame tektoninių pasaulio kultūros lūžių avangarde yra liberalizmo naudos ir pelno idėja. Popiežius Pranciškus yra pastebėjęs: „[…] kai kas gina teorijas, pagal kurias ekonominis augimas, laisvosios rinkos skatinamas, neišvengiamai atves prie didesnio teisingumo ir didesnės gausos pasaulyje. Ši nuomonė, niekuomet nepatvirtinta faktais, atspindi nebrandų ir naivų tikėjimą tobulumu tų, kurie turi ekonominę galią, o taip pat sakralines dominuojančios ekonominės sistemos galimybes“ (human-crisis.com, 2013-11-30).

Istorinės 1990 metų kovo 11-osios, šventos 1918 metų vasario 16-osios vertybės lyg ir neneigiamos, bet ramiai apeinamos, peržergiamos, nutylimos ir užmirštamos. Laimingai gyvensime, bus euras, paremsime Graikiją, Portugaliją. Viskas teka tvarkingai. Liberalas P. Auštrevičius 2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Seime, kuriame buvo atkurtas Lietuvos suverenitetas, įkuria Europos federalistų sąjungą Lietuvoje. Ne Lietuvos, bet Lietuvoje, t. y. Europos federalistų internacionalo skyrių Lietuvoje. Europos Sąjungos informaciniame centre Seime apie Europos federaciją dalinami lankstinukai, kuriuose užrašyta: „Siekiame politiškai ir ekonomiškai vieningos Europos su tvirta viršvalstybine institucine struktūra ir bendra Konstitucija“. Ir tai kalama į galvas visiems čia iš visos Lietuvos atvykstantiems mokinukams – suverenios valstybės nereikia, dabar pereinamasis laikotarpis, bėkite į užsienį, ten aukso kasyklos, pakeliui galite pamojuoti Lietuvai, juk tautos nėra, ir to jai užtenka. Modelis pagrįstas baimės argumentu: Rusija nepriklausomybę atims, todėl ją reikia skubiau Briuseliui atiduoti. Seimo narys K. Masiulis paskelbė baimės gelbėjimosi stulbinantį ratą – neva mirtiną smūgį į paširdžius Rusijai: „Lietuva federacinėje Europoje yra didžiausias Kremliaus košmaras.“ (delfi.lt, 2014-05-01). Baudžiauninko galvosena: be pono neišgyvensime. „Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“

Šios Federalistų sąjungos susikūrimo rezoliucijoje rašoma: „[…] sukurti bendrą pan-europinę rinkiminę apygardą renkant tam tikrą kiekį EP narių iš europines politines partijas atstovaujančių transnacionalinių sąrašų.“ Tą patvirtina ir praplečia į Vilnių atvykęs Europos federalistų sąjungos prezidentas A. Duffas: „Mums reikia nacionalines partijas pakeisti paneuropinėmis partijomis. Į jų sąrašus įtraukti kandidatai turėtų būti renkami visoje ES. […] Taip pat mums reikia ir realios ES vyriausybės […]“ („Veidas“, 2012-02-06). Labai aiškiai nurodyta. „Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“

Europos Komisijos vadovas J. M. Barroso mums aiškina: „Dabartinė ES privalo vystytis, reikia judėti į valstybių federaciją.“ („Vilniaus diena“, 2012-09-15). Jis net datą nurodo: 2020 metais turėtų nelikti nacionalinių valstybių. Algirdas Šemeta, eurokomisaras: „Mūsų ateitis – Europos Valstijos.“ („15 min.lt“, 2012-12-14).

Ministras L. Linkevičius, prisimindamas savo komjaunuolišką jaunystę, visada labai drąsus Lietuvos mokytojas: „Partijos turi labai ryškiai suformuluoti savo proeuropietiškas pozicijas. Reikia nuslopinti tuos populistinius, radikalius ir, neslėpkime to, ksenofobiškus ir nacionalinius junginius, kurie kartais kelia galvą.“ („Respublika“, 2013-09-03).

Iki šiol klaidingai tikėta, kad konservatoriai dar tebeneša Lietuvos suvereniteto vėliavą, o šiandien tai regisi tik kaip fantominiai judesiai: „Svarbu iš naujo persvarstyti, kas mes esame kaip tauta ir kas mus vienija šiuolaikiniame pasaulyje“. Štai kokie istoriniai neaiškumai kyla buvusiems Lietuvos nepriklausomybės flagmanams strategijoje „Globali Lietuva“! (2010 m.). Labai gražiai įsijungia į naująją būsimos Europos tvarką. Estijos Konstitucijos preambulėje įrašyta, kad estų tauta turi išlikti amžinai. Mes dar nežinome, kas esame! Ar ne per vėlai tai patyrėme?

Konservatorių bendravimas su liberalais yra bendros idėjos ir darbo pasidalijimas: pirmieji dirba su patriotiškai nusiteikusiais asmenimis, o liberalai – su beveide, absoliučiai materializmą išpažįstančia dalimi ir bendrai konkuruoja su kitomis politinio verslo partijomis. Šiandien konservatorių bei liberalų, kurie ryžtingai perima iniciatyvą, katamaranas su bendra moderniška muzika draugiškai plaukia iš Lietuvos nepriklausomybės uosto.

P. Auštrevičius, L. Andrikienė, E. Zingeris, J. Požėla, G. Kirkilas, K. Masiulis ir J. Olekas 2014-04-10, prieš rinkimus į Europarlamentą, pasirašė viešą pažadą: „Raginsiu sušaukti konstitucinį konventą, kad būtų galima reformuoti ES sutartis siekiant sukurti federacinę Europos Sąjungą, ar bent jau euro zonos, valdymo sistemą.“ „Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“

2013 m. lapkričio 9 d. ES prezidentas Herman Van Rompėjus prie nugriautos Berlyno sienos paaiškino, kad tokios sąvokos kaip „tauta“ ir „tėvynė“ atgyvenę, yra „iliuzija“ ir „melas“, laikas jiems būti istorijos šiukšlyne. Jis ragino permąstyti ES geografinius ir demografinius parametrus ir atsisakyti nuo bet kokių bandymų kurti tautinį identitetą. Jis nurodė, kad keičiasi genderinės ir šeimos identiteto supratimas. Ir visa nutukusi Briuselio biurokratija ne tik tiesia kelią į niekur, o spaudžiamai reikalauja kolektyvinio rojaus pasirinkimo.

2013 m. lapkričio 20 dieną Vilniuje, valdovų rūmuose, gerbiamas Herman Van Rompėjus, pririetęs lietuviškos stirnienos, apie tai kalbėdamas nutylėjo. Kontrolinis klausimas: ar kuris nors Lietuvos pareigūnas apie jo teikiamas Europos išganymo idėjas, Lietuvos išvalstybinimą, bent pasiteiravo? Jis žinojo, kad mažų vaikų nereikia erzinti. Juk jis – intelektualas, eruditas, kilnaus mentaliteto, dvasios galiūnas, demokratijos tėvas, išminties bokštas, naujos Europos kūrimo galiūnas žino, kad pertvarko ir perdaro epochą – tūkstantmečiais metų kurtą pasaulio kultūrą ir patirtį. Tam jis turi politinę teisę ir valią. Tokie žmonės nesimėto. Tam besąlygiškai pritaria ir net iniciatyvą rodo Briuselio ir mūsų Lietuvos adeptai, įskaitant kai kuriuos iš esmės savo parašų Kovo 11-osios Akte atsisakiusius signatarus. To vertinimas yra vienareikšmis – „Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“

Patarnautojų Lietuvoje visada būta. Mūsiškiai berneliai 1918 metais ėjo į karą, o V. Kapsukas nuėjo pas Leniną – galingą šeimininką, galimai gerų ketinimų skatinamas. A. Sniečkus su J. Paleckiu nuėjo pas J. Staliną – galingą šeimininką, galimai su gerų ketinimų norais. Mūsiškiai Lietuvos kaimo atlapaširdžiai berneliai 1940–1941–1952 metais ėjo į Sibirą ir galvas guldė miškuose. Dabar liberalai, ne taip seniai mokėję komjaunimo mokestį, rado naują saulę – Europos federaciją – galingą megamonopolijų šeimininką irgi gerų ketinimų pažadą. Ir čia nieko nekainuoja, kai atsisakai visko, netgi būni pagirtas ir pamalonintas pažangiečio ir išmaniečio titulu. O gal ir neblogai bus Lietuvai: Vokietijos Bavarijos žemės, JAV – Nevados valstijos, Rusijos – Tatarstano respublikos federacinis statusas? „Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“

2014 metais ES vadovybės nurodymu 17 asmenų grupė (rašytojai, dailininkai, festivalių organizatoriai ir kt.) parengė 4 puslapių apimties „Naująjį ES naratyvą“ [daugiau skaityti ČIA ir ČIATiesos.lt red.] su nuoroda – „Europa kaip pasaulėžiūra ir organizmas“, nors tai jau istorijoje ne kartą girdėta apie naująjį pasaulį ir naująją tvarką. Šis tekstas, kaip paprastai, paruoštas paukščių kalba, baigiamas tokiu konceptualiu teiginiu: „Renesansą ir kosmopolitizmą laikome dviem kultūriniais idealais, kurie gyvybiškai svarbūs šiandienos ir rytdienos Europai.“ Kosmopolitizmas nuo okupacijos laikų žinomas, o ką reiškia mums privalus renesansas? Tai aiškiai atsakė Hermanas Van Rompėjus – savasties atsisakymas. Tarkim, nekorektiškas, kaip agresyvus nacionalizmas, tampa V. Kudirkos himnas „Lietuva, Tėvyne mūsų…“, o, tarkim, Končitos Vurst kultūros modelis iškyla visų Europos tautų bendru kultūriniu ir dvasiniu siekiniu su dideliu piniginiu pamušalu, kuris besąlygiškai privalo lydėti kiekvieną europiečio, paneigiant idealistinius prasimanymus, žingsnį. Žinoma, jeigu tikėtume tuo, kad ES prezidentas yra naujo žmogaus ir naujo pasaulio tvarkos paskutinis modeliuotojas ir kūrėjas. Šiaip jau istorijoje žinomas toks renesanso bandymas susietas su Lenino, Stalino ir Hitlerio vardu ir to daugelis nepamiršo, bet nepasimokė. Ar užteks mums kvapo siūlomam renesansui, o gal patikimiau likti kur mūsų šaknys ir laukai, bet tai tampa neįmanoma, nes „tėvynės nėra“?

Ką apie Europą ir raidos tendencijas yra pasakęs gerbtinas ispanų filosofas Ortega i Gasetas: „Visi mūsų materialiniai pasiekimai gali išnykti, nes artėja grėsminga problema, nuo kurios sprendimo priklauso Europos likimas. […] Visuomenės valdymas pateko į tam tikro tipo žmonių rankas – jiems civilizacijos pagrindai yra beverčiai, kaip ir bet kokia civilizacija apskritai. […] Šios sudėtingos civilizacijos terpėje gimęs europietis, besijaučiąs galingas, tampa paprasčiausiu laukiniu, barbaru, kilusiu iš dabartinės žmonijos gelmių“ („Sumerki globalizaciji“, Act, Maskva, 2004, p. 203). Tokius pastebėjimus filosofas, matydamas pokyčius, pasakė iki savo mirties 1955 metais. Niekas negali paneigti, kad nuo to laiko Europa dvasiškai nuskurdo dar daugiau. Ką filosofas pasakytų mums šiandien, ar paklaustų lietuvių: kodėl Jūs taip lengvai nuolat keičiate savo tikėjimą, vis atrandate „naujausią“, tikriausią, „geriausią“, „galutinį“ tikėjimą ir vis iš šalies pateiktą ir taip lengvabūdiškai tikint „paskutine“ atrastos dieviškos išminties versija iki kito karto ir apsiskelbusio naujo pranašo, jeigu 1918 metų vasario 16-oji ir 1990 metų kovo 11-oji klusniai dedama į archyvą? Dar Ezopas yra sakęs, kad visi pavaldiniai yra verti savo valdovo. Jeigu mes prisiimame pavaldinių statusą, tai klausimų ir kilti negali.

2007–2013 metais ES buvo patvirtinta programa „Aktyvių piliečių Europa“, kur pirmuoju punktu nurodyta „Sąjungos pilietybė turėtų būti pagrindinis valstybių narių piliečių statusas“ (skirta 235 mln. eurų) dėl vieningos ES pilietybės įgyvendinimo. Pradinė schema tokia: pirmoji pilietybė bus ES, laikinai greta paliekama ir užrašoma savo šalies pilietybė. Kaip yra Rusijoje: paso įdėkle užrašoma totorius ar baškiras, o šiaip juk esi tik Rusijos Federacijos pilietis. Maždaug taip: gali rašyti dzūkas, bet esi Lietuvos pilietis. Ir dar viena triuškinanti grandis – masyvi emigracija ir multikultūra, kuri turi sugriauti nacionalines ribas. Tuomet visuomenė bus suskaldyta iki atomų lygio, nesusieta, be jokio ryšio, sąsajų, bendrumo, atsakingumo, pareigos, praeities ir ateities, kaip Brauno judesiai. Net valdyti jų nereikia, tik stumdyti.

Nemanau, kad signatarai nesupranta Lietuvos valstybės išformavimo raidos tendencijų. Pasyvus tylėjimas ir neveikimas reiškia, kad mes esame patenkinti dabartinio parlamento ir visų kitų valdžios institucijų istorine padėtimi, veikla, neturint Lietuvos gyvenimo ir išlikimo vizijos, pritariame desuverinizacijos tendencijoms, palaikome Lietuvos riedėjimą į suverenios valstybės išformavimą. Jei anksčiau diktavo vyresnysis brolis, tai dabar sekam paskui gudresnį brolį. „Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“

Į klausimą, „Ar manote, kad šiuo metu didžiausią pavojų JAV nacionaliniam saugumui turi Rusija?“, buvęs JAV gynybos ministras Robertas Geitsas atsakė: „Manau šiuo metu pati rimčiausia JAV nacionalinio saugumo grėsmė – tos dvi kvadratinės mylios kuriose išsidėstęs Kapitolijus ir Baltieji rūmai.“ (human-crisis.com, 2014-05-18). Gal naudinga mums apsidairyti, bet vis vien pirminis klausimas kaltė ir atsakomybė lieka mums: „Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“?

Nieko nepaisant, netgi nacionaliniam radijui ir televizijai prisitaikius prie verslo reikalavimų, atsisakius Lietuvos vardo, kaip vienodo visų biznio subjektų lygmeniui įvardyti, o ne valstybei išaukštinti, reikia kalbėti, bet ten neįleidžiama. Lieka tik paguodos atmintis, kad net okupuotoje Lietuvoje buvo Lietuvos radijas ir Lietuvos televizija, kur irgi nebuvo galima kalbėti. Padėtis nei pablogėjo, nei pagerėjo, nors suverenitetas priklauso tautai. Valdžia ir yra tauta. Taigi „Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“

Britanijos profesorius Kolin Krauč pastebi, kad politikos išorinius formalumus nereikia absoliutinti: „Postdemokratinė visuomenė ir toliau išlaikys visus demokratijos bruožus: laisvus rinkimus, konkuruojančias partijas, laisvus viešus debatus, žmogaus teises, atitinkamą skaidrumą valstybės veikloje. Bet politikos energija ir gyvenimiška jėga sugrįš ten, kur buvo ikidemokratinėje epochoje – negausiam elitui ir turtingoms grupėms, susikoncentravusioms aplink valdžios centrus ir siekiančių gauti privilegijas iš jų“ („Postdemokratija“, Maskva, 2010, 9 psl.).

Jeigu kas mano, kad Naujasis Europos modelis yra ideali svajonė, tai pirmiausia reikia įvertinti savo istorinę patirtį, tikslus ir galimumus. Lietuvai reikia bendrauti su visomis šalimis, be išimties, bet su savo stuburu ir istorine vizija ir žinoti, kada sustoti ties raudona linija. Nelaimė ta, kad dauguma politikų neįsivaizduoja gyvenimo be pono, t. y. baudžiauninko, bučiuojančio šeimininkui ranką statuso. Nenoriu pasakyti, kad, tarkim, mūsų žodis apvers viską į savo vietas, bet istorijai – norint mums to ar nenorint – bus paliktas sąžinės atsakymas: „Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“

Artėja Lietuvos dvidešimtpenkmetis ir šimtmetis. Bus pažymėta, paukščiukai gražiai sudėti. Tą dieną paminėsime, vainikus nuneš, kreipsis į dangų, nusifotografuos ir susitapatins su idėjos ir darbų atlikėjais, pasakys gražius žodžius parinkti tie, kurie apie šunybes nekalbės ir džiaugsis valdžios darbais. Jeigu bus taip, kaip visada, signatarai tylės žodžiu ir raštu, rimtai sėdės Kovo 11-osios salės garbingoje vietoje, t. y. bus patenkinti esama valstybės išformavimo tendencija, nulenks galvas minėtiems naujosios tvarkos Vakarų galingiesiems, risis pagal 55 tūkst. ES valdininkų nuorodas ir vaizduos savo istorinį reikšmingumą. Tyla – bloga byla ir netikėjimo ženklas. Privalu apsibrėžti. Jei nėra laisvės ir teisingumo tikėjimo troškulio, nelieka praeities svarbos, o ar gali būti gerbiamas besimėtantis pirmyn ir atgal žmogus matydamas, kas vyksta ir nieko nedarantis? Kartais pagalvoju, ką šiandien mums pasakytų Seimo tribūnoje J. Basanavičius, Vaižgantas ar Maironis, žinoma, jeigu jiems būtų leista kalbėti, plenarinio posėdžio pustuštėje salėje apie lietuvių kultūros istorinį virsmą. O gal poetas H. Radauskas seniai seniai nujautė mūsų netikrumą, metamorfozę, blaškymąsi ir paskyrė tokias eiles lietuviams:

            „Aš nestatau namų, aš nevedu tautos,
            Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos.“

                                                                                                      2015-01-01

savastis.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Letas internautui       2015-01-8 4:07

Supranta ar ne, rašau savo mintis ir tiek. niekam neuždrausta, tai viena.
Neaišku, koks čia ryšys tarp archeologijos ir hebrajų kalbos, tai antra.
Kaip Rubšys, kuris nėra Rupšys, tikliai vertė, gali spręsti tik žmogus, mokantis hebrajiškai. Galbūt į “smarkų” tą “laukinį žmogų” ištaisė redaktoriai, bet abejoju, nes “ferus” yra klasikinis vertimas. Kita vertus, yra aibė vietų, kur jokiems redaktoriams nebuvo jokio reikalo taisyti, nes jose svarbu skirti panašius dalykus nuo sinonimų ir nesipainioti. Kiek kartų man reikėjo pacituoti lietuvišką vertimą, o neturėdamas laiko mielai būčiau nukopijauvęs iš Rubšio, beveik tiek pat kartu, atsimindamas kitus vertimus ir turėdamas jų po ranka, buvau priverstas suabejoti ir lįsti į žodynus galų gale įsitikindamas, kad vertimas iškraipo originalą. Kai kur net matosi, kodėl (pvz., dėl pagonių šventų girių iškirtimo - Rubšys pakeitė tuos žodžius norėdamas įtikti lietuviams). Vertimas išėjo Rubšiui gyvam esant. Ar jis prieštaravo? Galų gale toks, koks yra, vertimas ir žinomas vertėjo vardu. Kalbame ne apie asmenį, bet apie vertimą, kuris vadinasi Rubšio vertimu. Todėl paties Rubšio asmuo šiuo atveju nebe pirmojoje vietoje. Svarbu, ką turime, o kaip pavadinsi nepagadinsi. Tai trečia.

Parašykite, kuris svarbiausias sakinys išmestas visuose Biblijos vertimuose. Tokiomis temomis diskutuojant, Jūsų tvirtinimai be nuorodų yra nuliniai.

Kuri Muhamado žmona buvo “RABINO” (koks siaubas! “jau dabar tai jau viskas aišku!!!”) dukra? Jis turėjo daug žmonų. Tačiau svarbiausia - pirmoji, kuri pirmoji ir priėmė islamą. Ji tikrai buvo našlė, pirklio duktė, pirklė, pirklys tikrai buvo ir jos pirmasis (iš trijų mirusių) vyras. Karavaninė prekyba Arabijoje buvo svarbiausias arabų verslas. Kitos Muhamado žmonos jau nieko bendro su Muhamado atsivertimu neturėjo. Ar kuri nors iš jų buvo žydė, niekad nesu girdėjęs. Kad konvertitų į judaizmą (kaip ir į krikščionybę) tuo metu būta tarp arabų (ir būta tarp Muhamado giminių), neginčytina. Taigi nurodykite savo šaltinį, ypač dėl to “rabino”, tai ketvirta.

Raigerdas Liepai        2015-01-7 22:47

Apgailestauju, Liepa, kad man tenka tau priminti tą liaudies patarlę:žuvis genda nuo galvos. Per tą laiką, kiek tu rašai komentarus, kol kas niekas neina geryn, bet atvirkščiai, nes tu eini apsikabinusi jau ir su tranais, jau ir su šmeižikais. Jau seniai galėjai suvokti, kad norint komentatorių patikrinti, tai reikia, pirmiausia žiūrėti į tai:
1) Ar jis yra lojalus mūsų valstybei.
2) Ar jis yra konstruktyvus žmogus, ar destruktyvus. 
3) Kas yra teisingo tame, ką jis parašė.
4) Ar žmogus rašo tiesą, ar jis meluoja ir stengiasi straipsnio autorių sumenkinti, nuvertinti arba net suniekinti, panaudojant prieš autorių šmeižtus-pramanus?
Net panaudojus tik šiuos 4 kriterijus, jau galima suvokti, kokiu tikslu jis parašė vieną ar keletą komentarų. Ir tada gali suprasti ar jis piktnaudžiauja kaip komentatorius su savo nick’u ar ne. O tie, kurie neparašo savo nick’o, jau turi užmaskuotos formos dažniausiai blogų ketinimų.
Bet tu man neatsakei į klausimą: už ką užsipuolei, asmeniškai tu, komentatorių “internauts”? Ką jis padarė blogo? Aš, kažkaip nepastebėjau kažko blogo, tai būk maloni, paaiškink, kaip tau tą “blogą” pasisekė surasti? Gal sakau, teleskopą buvai pasitelkusi, ir per žvaigždes kažką tu ten atradai?

Raigerdas anonymous'iniam Raigerdui 2015-01-7 3:32       2015-01-7 22:29

Na, ko vargsti dėl mano komentarų? Rašyk savus. O, be to, tu mano komentarų neskaitai, nes daug kartų esu rašęs, kaip ką nors siūlai bet kam, ne tik man, parodyk pavyzdį. Daugiau nieko nereikia. Bet, tu man atrodo, ne tik su skaitymu turi problemų, bet net nenutuoki, kad čia ne visi komentatoriai yra baigę “kalėjimo mokyklą” arba atlieka pasiruošimo darbus pakeliui į kalėjimą. Matai, dažnai jau taip būna, kad po “Gyvulių ūkio” mokyklos, kur intensyviai mokoma melo, dažnam iš ten pasiūloma “atsipalaiduoti” kalėjimo mokykloje.

Raigerdas anoniminiam to ha ha 18.17        2015-01-7 22:19

Man įdomu, jeigu aš jums pasiūlysiu seną zaporožietį, kuris vos vos juda, šiek tiek greičiau už arklį, tai jus pirktumėte ir ne pasakytumėte ačiū? Tiesa, kainą aš pasiūlyčiau nemažesnę nei tai būtų naujas BMW.
Jūs siūlote panašų variantą. Štai imu jūsų pasiūlymą (http://vyrukrizes.lt/):“Nemiegoti naktimis, nesudurti galo su galu, jaustis depresijos būsenoje, - tai vidutinio amžiaus vyro išgyvenama kasdienybė”.
Tai jūs siūlote psichologinę pagalbą kitiems žmonėms, bet pagal tekstą matau, kad patiems siūlytojams reikia pagalbos. Tai kokią jie gali suteikti pagalbą kitiems, jeigu jie patys rašo tokias nesąmones? Bet, aišku, jūs manimi netikite. Tvarkoje, aš sutinku su tuo, kad jūs manimi netikėtume. Bet tada reikia, kad jumis žmonės patikėtų, jeigu netiki manimi. Jie tikisi, kad jūs parašėte tiesą, o Raigerdas, tegul bus, parašė netiesą. Na, gi, drožk, vyruti, tiesą: jeigu tie psichologai, kurie teikia tą pagalbą vyrams nuo depresijos būsenos, žino kaip jiems padėti, tai padarome taip - parašyk man, kas yra ta depresija? Jeigu iš tikro jie žino, kas yra depresija, tai būk malonus, parašyk, kas tai yra, nes kitaip tai būtų panašu į šarlatanizmą, jeigu jau nesugebėtumei atsakyti, kas yra depresija. Kažkada tai mane mokė Smetonos laikų dėstytojas, tai jis leisdavo visiems naudotis visa įmanoma literatūra. Reikėdavo tik laiku išspręsti uždavinį. Bet jeigu tu nežinai, tai jokia literatūra nepadės. Tai aš tau duodu dar didesnius šansus: gali naudotis bet kokia literatūra, internetu, bet kokio psichologo konsultacijomis, net viso Vilniaus Universiteto moksliniu potencialu, netgi Mokslų Taryba, bet parašyk, nors per 50 valandų, kas yra ta depresija? Jeigu neatsakysi, tai tikrai, skaitytojai pagalvos, kad pasiūlei čia kreiptis pas šarlatanus. Tada, kas esi pats, jeigu siūlai tokius dalykus? Gal chroniukas ar psichologas?

to ha ha 18.17       2015-01-7 19:24

Parama ir pagalba įvairaus amžiaus vyrams, susiduriantiems su psichologinėmis, socialinėmis ir kitokiomis problemomis, kurių vieni išspręsti nepajėgia - http://vyrukrizes.lt/

internauts - Letui        2015-01-7 17:49

Niekas, išskyrus Valdą, Raigerdą ir mane čia Jūsų nesupranta, o dauguma net neskaito… tai viena.

Rupšys dalyvavo archeologiniuose kasinėjimuose Izraelyje. Tai antra.
Vertė Bibliją iš hebrajų, nes mokėjo, labai tiksliai, tačiau perspausdindami pirmąjį variantą Lietuvoje, leidėjai jo vertimą  pakoregavo. Tai trečia.

Skaičiau jo pirmąjį jo varianantą, išleistą JAV. Pradžios knygoj išmestas svarbiausias sakinys, beveik visuose Biblijos vertimuose.

Pranašas Muchamedas buvo vedęs RABINO dukrą, žydų pirklio našlę... užmiršote šią menkutę detalę, tai ketvirta.

Nerašau paklodžių, nes neturiu tam laiko. Kartais dėl to net netaiau klaidų, kurių priveliu, nes mano senoj klaviatūroj sunkiai įžiūrimos raidės.

ha ha        2015-01-7 17:17

jūs tik pamanykit! nuolatinė keikūnė ir etikečių klijuotoja Liepa moko kitus kaip pagarbiai komentuoti!
atraskit dar nors vieną, kuris šitaip nekritiškai savo nuodėmes kitiems klijuotų. Nebent Juozapas. Abu labu…

Raigerdui        2015-01-7 2:32

Ar tamstos logorėja (kalbinė tryda) yra autentiška, ar simuliuojama, turint tikslą nubaidyti kitus komentatorius? Nes savo epus rašote beveik visada ne į temą, nepaisant apie ką būtų straipsnis. Gal važiuokite “su burokais į malūną” kitame portale?

Zigmo Vaišvilos nuomonė šiuo klausimu       2015-01-6 18:39

ekspertai eu/spaudos-konferencija2014-priverstinio-lietuvos-pardavimo-metai82330/

Liepa       2015-01-5 23:47

Raigerdai,no problems,- su jumis man vienodai bus gerai ir tvartely, ir Amerikoj.// Sakykit, ar tvartelis tai tas, apie kurį visi Lt žmonės šneka, kur Pakaunėj, taip?//Bėgu krautis lagaminų. Nei konstitucijos, nei knygų už Atlanto tikrai neimsim - bagažas per daug svers. Geriau aš daugiau suknelių pasiimsiu…// Hello,USA !!! ///:)

VaidasVDS       2015-01-5 23:16

Letai,
aišku, kad man Jūs nieko neįrodėte. Natūralu, kad Muhamedas yra kažkieno palikuonis, gal ir Išmaelio.
Matot Urantijos Knyga gana išsamiai aprašo visų tautų susikūrimo (atsiradimo) istoriją. Kiti užsiiminėja to tyrinėjimu, bet aš tuo neužsiimu. Be abejo man būtų gana įdomios ir Jūsų įžvalgos į kai kurias tos Knygos vietas. Bet jau toks tas Jūsų pasirinkimas - labai bijoti žvelgti į tą Knygą.
Žinot, Urantijos Knygos vertėjas, gana žinomas žurnalistas Algimantas Jakubėnas (jį Sąjūdžio kovų metais rodė ir CNN kanalas) yra labai panašus į Jus, tiek žiniomis, tiek charakteriu. Jis yra vaikščiojanti religijų enciklopedija, ištyrinėjęs jas gal ir visas labai išsamiai. Bet jis turi narcizo kompleksą ir yra įsitikinęs, kad jis pats yra išrinktųjų išrinktasis ir nors tokie jo pareiškimai prieštarauja Urantijos Knygos tiesoms, bet tikriausiai puikybė yra neperžengiama kai kuriems žmonėms riba. Kažkada labai daug bendravau su Algimantu, jam pritardavau, nes jo žinios buvo ir mane apžavėję, o dabar mes tarsi ir atskirose barikadų pusėse. O šiaip dėl to labai gaila, bet su neklystančiais ir viską žinančiais iš tiesų sunku tiek bendrauti, tiek ir susikalbėti…

Letas Vaidui       2015-01-5 22:42

Pirmiausiai ten nėra “smarkaus žmogaus”. Taip yra Rubšio vertime, kuris neva iš hebrajų originalo. Iš tikrųjų Rubšys čia tik sudarkė seną Vulgatos versiją “Hic erit ferus homo”. Jei tai “vertimas iš hebrajų kalbos”, tada jokio Rubšio iš viso nereikėjo, Skvireckas nė kiek ne prastesnis turinio požiūriu. Hebrajiškai yra: w(e)hū jihjē pèrē ’ādām. Žodis pèrē reiškia laukinį asilą. Kadangi toliau eina žodis ’ādām “žmogus” tai pasakymą lyg ir galima perinterpretuoti Jis bus žmogaus laukinis asilas “He will be a wild ass of a man”—> Jis bus laukinis žmogus, jis bus nepavaldus, žiaurus žmogus = hic erit ferus homo. Tai išversta jau iš graikų, nes taip yra ir Septuagintoje: οὗτος ἔσται ἄγροικος ἄνθρωπος “laukinis žmogus”.
Tačiau kada gyveno Rubšys? - Teisingai, jis gyveno prakeikto orvelinio politkerektiškumo amžiuje!
Kadangi Rubšys (skirtingai nuo Vaido) puikiai žinojo, kad iš Abraomo sūnaus Jicchako kildinami žydai, bet iš Abraomo sūnaus Ismaelio (hebr. - Jišmaelio) kildinami ismaelitai, t.y. arabai, jis nutarė, kad D-vą reikia taisyti, nes D-vas kalba apie tautas negražiai, tai nepolitkorektiška! Juk D-vas dabar visai nebe tas, koks buvo Abraomo laikais! Juk Jis padarė didelę pažangą ir jau tapo demokratu! Todėl Rubšys, būdamas jau nepalyginti protingesnis nei anuometinis D-vas, nutarė D-vui padėti ir tik trupučiuką pataisyti D-vo netaktą (“D-ve D-ve, kaip negražiai Tu kalbi, turėk gėdos!”) Maždaug šitaip ir atsirado “smarkus žmogus”, nieko neužgaunantis, net ir pačių griežčiausių musulmonų. Visur turi būti brolybė, lygybė ir tolerancija! Nesvarbu Tas D-vas, svarbu nieko neužgauti, nevartoti jokių neigiamų žodžių, o tam juk ir išrasta 1984 metų naujakalbė!
Tačiau hebrajų w(e)hū jihjē pèrē ’ādām “jis bus žmogaus laukinis asilas” visai pagrįstai galima suvokti ir “jis bus žmonių laukinis asilas”, nes hebrajų ’ādām reiškia ne vien žmogų, bet ir kolektyviškai žmoniją: “jis bus tarp žmonių (kaip) laukinis asilas”, t.y. nepavaldus, nepasiduodantis politkorektiškoms manipuliacijoms ir mokymams, užsispyręs tarsi asilas, t.y. panašus į laukinį asilą, hebr. pèrē.
Semitologai klasikai būtent taip tą vietą ir supranta, todėl net ir rusiškas Sinodo vertimas yra: Он будет между людьми как дикий осёл. Šis vertimas, be abejo, yra tikslesnis nei Septuagintos-Vulgatos (neminint Rubšio, kurio iškraipymas apskritai nėra joks vertimas), o pats tiksliausias yra angliškas: “He will be a wild ass of a man”. Jei netikite manimi, pasižiūrėkite kaip yra rabiniškoje hebrajų-anglų versijoje: mechon-mamre.org/p/pt/pt0116.htm
Visa kita Jums su Jūsų žiniomis aiškinti nereikia: arabai Biblijoje vadinami ismaelitais, islamo pranašas Muhamadas yra palikuonis Ismaelio, kuriam, kaip ir visiems ismaelitams, ir skirtas pranašiškas palaiminimas Pr 16, 12, o musulmonų ranka yra ant visų ir visų - ant jų tik mūsų dienomis (kurių Jūs nenorite laikyti apokaliptinėmis, Jūsų reikalas), niekad anksčiau pasauliniu mastu to nėra buvę.
Tolesnių Jūsų pasakojimų iš Urantijos aš neklausysiu ir nieko Jums neatsakinėsiu. Šitai parašiau ne vien dėl Jūsų, bet todėl, kad Jūsų klausimas gali kilti ir kitiems.

VaidasVDS       2015-01-5 20:36

Na Letai,
tu man, kaip nelabai apsišvietusiam, gali paaiškinti, ką tu ten Pradžios knygoje palaiminime Ismaeliui (16, 12) įskaitei?:
Ten rašoma:
„Štai tu esi nėščia ir pagimdysi sūnų;

pavadinsi jį Išmaeliu,[i3]

nes VIEŠPATS išgirdo tavo sielvarto šauksmus.

12 Jis bus smarkus žmogus,

su ranka prieš visus,

ir visų rankos prieš jį.

Pykdamasis su visa savo gimine gyvens“.”
Toliau rašoma, kad buvo toks palikuonis Išmaelis. Na ir ką. Prie ko čia tie tūkstantmečiai?

Raigerdas Liepai        2015-01-5 20:36

Sveikinu, Liepa, papildžius “Gyvulių ūkio” gyventojų kiekį. Rūpiniesi, kad “Gyvulių ūkyje” augtų prieauglis? Šaunuolė, tikra šaunuolė. Štai jūsų ranka parašytas pareiškimas į “Gyvulių ūkį”:“Na ir kas , kad jūs pagarbiai mosuojat šalies konstitucija? Jinai yra, dovanokit už išsireiškimą, “neveiksni”.
Aš nemosuoju jokia Konstitucija, o jūs rašote, kad aš mosuoju. Tai yra melas.
Toliau jūs rašote, kad “Jinai yra, dovanokit už išsireiškimą, “neveiksni”. O kodėl Liepa nesukūrė veiksnią LR Konstituciją? O gal sukūrei, tik nenori parodyti? Na, nesigėdyk, Liepa, parodyk tą sukurtą VEIKSNIĄ LR Konstituciją, pažadu, kad nesijuoksiu. Nes tik sukūrusi geresnę tu turi teisę kritikuoti tą Konstituciją. Tada tai būtų normali ir pageidautina kritika iš tavo pusės. Ir daugybė piliečių pasakytų tau ačiū. O dabar už ką? Kad tu “driogstelėjei” ant mūsų Konstitucijos? Ir nenurodei nei vieno straipsnio, kuris būtų “neveiksnus”. Pagal tave išeina, kad visa Lietuvos Konstitucija yra “neveiksni”. Na, kaip ten bebūtų,bet tu esi pirmas žmogus Lietuvoje pareiškęs, kad Lietuvos Konstitucija yra “neveiksni”, tiesa nepateikei nei vieno įrodymo, tai vargu ar kas nors rimtai pažiūrės į tavo tokį “tikslų” Konstitucijos įvertinimą. Bet tau svarbiau yra “driokstelti” ant Konstitucijos ir šituo “pasižymėti”. Štai į ką pavirto tas paprastas Lietuvos pasų pakeitimas. Pasus tai pakeitė, bet galvoje ar kas nors pakito?
  Štai pavyzdys, ko reikalaujama iš JAV norinčio gauti pilietybę:
Pagrindiniai reikalavimai siekiant JAV pilietybės yra šie:
Būti teisėtu JAV piliečiu;
Būti18 metų arba vyresniu;
Būti nuolatiniu šalies gyventoju ne mažiau negu penkis metus. (Jeigu asmuo sukūrė šeimą su Amerikos piliečiu ir taip įgijo nuolatinio gyventojo statusą, jam ar jai leidžiama kreiptis pilietybės, toje santuokoje pragyvenus trejis metus- jeigu sutuoktinis visą tą laiką buvo pilietis ir jeigu pora iki šiol tebegyvena santuokoje).
Mažiausiai tris mėnesius pragyventi toje valstijoje, kurioje būnant pildoma peticiją;
Mažiausiai pusę laiko (iš tų penkių metų) būti pragyvenus Jungtinėse Valstijose (arba pusę laiko iš trijų metų, jei kita pusė- pilietis), nepaliekant šalies ilgesniam negu šešių mėnesių laikotarpiui;
Ir toliau būti JAV nuo tos dienos, kai buvo užpildyta peticija iki tol, kol tampama piliečiu;
Būti pripažintu žmogumi, turinčiu gerų moralinių savybių (per tuos penkis metus);
Išmanyti anglų kalbos gramatikos ir kalbos pagrindus (yra tam tikros išimtys kai kurioms amžiaus grupėms, susirgimams);
Žinoti JAV vyriausybės ir istorijos pagrindus. (Šio reikalavimo gali išvengti asmenys, kurie yra vyresni negu 65 ir nuolatiniais gyventojais buvo 20 metų.)
———————————————————
Kreiptis pilieybės:
Pilnai ir sąžiningai užpildyk formą. Turėk galvoje, kad dėl nesąžiningumo tavo pareiškimas gali būti paskui atmestas, net jeigu tai yra kas nors, kas kitu atveju neturėtų nieko bendra su pilietybės siekimu;
Atsakyti į klausimus apie savo praeitį, paaiškinti noro tapti JAV piliečiu motyvus, įskaitant informaciją apie vietą, kurioje gyvenama, ir pasiryžimo priimti lojalumo JAV priesaikos priežastis”.
Dieve, tu mano, Lietuvos partizanai paaukojo tam savo gyvybes, kad mes turėtume savo Konstituciją ir pagal ją gyventume, o čia atsiranda Liepa, kuri pati nieko nėra nuveikusi šitoje srityje, ir pareiškia, kad Konstitucija yra “neveiksni”. 

stiprybės Jums Liepa       2015-01-5 19:35

Pritariu Liepos nuomonei, kad Raigerdas nepagarbiai elgiasi su padoriais žmonėmis šiame tinklaraštyje.

Labai atsiprašau Liepos už ankstesnio komentaro paskutinį sakinį, įsivėlė spausdinimo klaida, kai kopijavau Jūsų sakinį.

stiprybės Jums Liepa       2015-01-5 18:56

Pritariu Jums Liepa mintims dėl Raigerdo elgsenos, jis yra uzurpavęs viešą erdvę asmeniniams ir ideologiniams tikslams tiesos.lt ir yra labai nepakantus kitai nuomonei, sumenkindamas kitą ir išaukštindamas save, teisdamas kitus.Šventam rašte yra sakoma, neteisk kitų ir pats nebūsi teisiamas ir kas jis toks, kad įvertintų  Jūsų ar L.Palmaičio išsakytas mintis, dėstytojas ar spectarnybų darbuotojas ar tiesiog negali priimt kitos nuomonės? Arba nori, kad šiame tinlaraštyje nustotų lankytis patriotinių pažiūrų žmonės.Mano nuomone reikėtų tiesiog jį ignoruot, tegu kalbasi pats su savimi.Pritariu nuomonei, kad nepagarbiai elgiatės su padoriais žmonėmis.Liepa

Liepa--Raigerdui       2015-01-5 17:30

Lietuvos Žemę užklojo sniego pusnys,o jūs, Raigerdai, užklojot mane kooo-men-taaaarais…//Nežinau, ar aš, būdama tik kukli ir paprasta"liepa”, spėsiu tiek perskaityti iki pavasario…?:)
Letas “neprievartauja” jokiais būdais nei manęs , nei,kiek pastebėjau, kitų skaitytojų.//
Nenustebsiu, kai kitą sykį manęs paklausit, ar aš pažįstu abėcėlę...//
Na ir kas , kad jūs pagarbiai mosuojat šalies konstitucija? Jinai yra, dovanokit už išsireiškimą, “neveiksni”.//Lietuvoj dabar pirmoj vietoj - Briuselio direktyvos ir vietinis Baudžiamasis Kodeksas.//Bet jūs apie tai,žinoma, nieko nežinot.//
Žinot, kas labiausiai man nemalonu? Ne tai, kad išsiskiria požiūriai, o tai kad nepagarbiai elgiatės su padoriais žmonėmis.Aišku, aš nekalba apie trolius ir bobikus.// Štai vienur jūs, Raigerdai, vadinate mane “miela Liepa” ir"geru žmogumi”, o apsisukęs pareiškiat man, kad “nesugebu atskirti klaidos nuo pražangos, ir pražangos nuo nusikaltimo”,arba, kad esu infantili, mažamokslė, menkų sugebėjimų beviltiška asmenybė.// Apsispręskit pagaliau - tiek prieštaringų bruožų vienam žmogui tikrai per daug.// Pažinodama tamstos būdą, nepriimu tų jūsų dosniai pabertų“komplimentų”.Turiu šiokį tokį gyvenimiškos patirties kraitį, visada gyvenau tarp žmonių, esu pati sau pakankamai savikritiška bei reikli, todėl tikrai sugebu adekvačiai įvertinti savo galimybes, pliusus ir minusus. Tam man nereikia aplinkinių pagalbos.// Sulyginti, Raigerdai, gerb.Letą.Palmaitį su"katinu Moska”, ne tik kad nepagarbu, įžeidu,bet žema.//

Letas Trupmenui       2015-01-5 16:40

Joks Kanados studentas niekad nepaskaitys sakinio, kad Raslanas (ar pan.) “demokratas”, nes tokio idiotiško sakinio normalūs žmonės neparašys, o idioto rašinį atpažins net ir Kanados studentas.
Mūsų ginčas yra dėl paplitusio demokratijos suvokimo, kaip “visų valdžios”, “socialinio teisingumo” ir pan. fantazijų. Šitoks suvokimas neatitinka tikrovės. Demokratija nėra autokratija - tai svarbiausias skiriamasis požymis. Jei žmonės numetė diktatorius ir karalius ir nori tvarkytis rinkdami valdžią (nesvarbu kaip), jų šalys yra demokratinės (na dar gali būti ochlokratinė situacija revoliucijos metu, bet greit baigsis, vos tik valdžią uzurpuos kuri nors tikra JĖGA).
Tačiau tai, ką žmonės naiviai įsivaizduoja (o tokį įsivaizdavimą aktyviai palaiko vaigauskininkų ideologai), nėra demokratija, bet yra VISUOTINĖ SAVIVALDA! Plg. referendumus. Todėl demokratai jau visur “Vakaruose” taip bijo referendumų. Ši SAVIVALDA iš tikrųjų NĖRA jokia tradicinė valdžia, bet yra būtent valdžios pašalinimas, kitaip - ANARCHIJA. Žmonės svajoja apie anarchiją, tik nenori to žodžio vartoti, nes jiems įkalta į galvas, neva anarchija - “chaosas”. Susitvarkykite savivaldą visuose lygmenyse ir bus ta “visų valdžia”, arba centrinės, iš viršaus kabančios valdžios nebuvimas, anarchija.
Deja, istorija parodė, kad žmogaus savivalda neįmanoma esant turtinei nelygybei, nes ji padaro vienus stipresnius už kitus: turtuoliai susigrupuoja, paperka savanorius tarnus, juos apginkluoja ir ima diktuoti kitiems savo valią jėga vardan savo grupinio intereso (ir dar aiškina, kad turtuoliai todėl turtuoliai, neva jie praturtėjo ne nusikaltimais - plg. mūsų praturtėjusiuosius, bet esą iš prigimties pranašesni, gabesni, todėl jiems paklusti yra teisinga ir natūralu).
Suprantama, kad dėl smurtu valdančios turtinės nelygybės anarchizmo neįmanoma realizuoti. Todėl anarchizmas neatsiejamas nuo komunistinės prievartinės revoliucijos arba nuo kokios nors kitos prievartos ideologijos. Ieškodamas savos priešpriešinės jėgos, anarchizmas galų gale žlugo susiskaldęs į nesuderinamus politinius sąjūdžius, kurie vienas kitam prieštarauja.
Tikrasis socialinis teisingumas (anaiptol ne lygiava, bet duodantis laisvę ir liberaliam ekonomikos modeliui) įmanomas tik išėjus iš ateistinio pasaulio, sugrąžinant visą valdžią D-vui pagal jo Apreiškimą. Kaip žinia, Šventajame Rašte jokios demokratijos nėra, bet yra absoliuti D-vo valdžia, realizuojama per Jo palaiminamus karalius ir kunigus (plg. Imperatoriaus ir Popiežiaus lygsvarą karolingų Europoje), o dar geriau - iki karalių (D-vas pasmerkė Savo tautą už norą turėti karalius) - visuomenės pranašų ir teisėjų epochoje, kada per juos buvo SAVIVALDIŠKAI vykdoma D-vo Valia.
“Paseno”? - ateisto šnekos, D-vas nesikeičia pagal žmogaus įgeidžius. Jis nėra žmogaus tarnas, bet žmogus yra Jo tarnas. D-vas yra amžinas ir Jo žodis yra amžinas. Kitaip priimam ateizmą arba kuriam “dievą” pagal save (madingas užsiėmimas).
Jei nebūtų dabartinio salafitų sąjūdžio su jo pergalėmis Afganistane, galingu paplitimu Sirijoje ir nenugalimumu Kaukaze, su pralaimėjimo siaubu, kuriuo jis sudrebino visą demokratinį pasaulį, galėtumėte man sakyti, kad kalbu nerealius kliedesius (mat absoliučiai daugumai žmonių arba “D-vo nėra”, arba yra “kažkas”, dėl visa ko). Salafijos sąjūdis ir užsibrėžia tikslą atimti valdžią iš žmogaus ir grąžinti ją D-vui vykdant Apreiškime suformuluotus įstatymus ir išvedant iš jų precedentinę normą. Tai puikiai įmanoma ir krikščionybėje.
[PS Jei kuris tikintysis ims įrodinėti, neva islamas - “velnio religija”, “islamofašizmas” (suprantama, autentiškas, bet ne susodomodemokratintas), tegu atverčia Pradžios knygą ir paskaito palaiminimą Ismaeliui (16, 12) - kada anksčiau šitasip yra buvę? Kiek tūkstantmečių prieš Muhamadą? Paskaičiuokite!]

Raigerdas Liepai       2015-01-5 16:28

Ir tau reikia suprasti vieną dalyką, kuris yra toks paprastas, kaip 2X2. Kada žmogus yra priklausomas nuo savo kliedesių, tai jis naudoja KITO ŽMOGAUS, KURIS NETIKI JO KLIEDESIAIS PRIEVARTĄ. Todėl, rekomenduočiau tau išsiaiškinti, ką reiškia žodis prievarta:“Prievarta – asmens privertimas ne savo noru elgtis tam tikru būdu. Gali būti pasiekiamas grasinant, žeminant ar taikant kitas spaudimo ar jėgos formas. Prievartai dažnai būdinga fizinė ar psichologinė žala, daroma tam, kad grasinimas būtų labiau įtikinamas. Tuomet grasinant tolesniu žalojimu, prievartaujamas asmuo gali paklusti ar jei yra galimybė kreiptis į teisėsaugą”.
Štai ir nuo čia pareina ta Leto Palmaičio demagogija ir kliedesiai. Jeigu tu esi pagonis, o ne krikščionis, tai jis jau sau priskiria sau teisę tave žeminti, nors tokios teisės pas mus nėra. Kaip tik, mūsų Lietuvos įstatymai tai draudžia daryti. Ir kada žmogus nesiliauja tą daręs, tada jau prieš jį patį yra naudojama prievarta:
“Prievartinės priemonės yra vienas iš taikomų būdų siekiant užtikrinti valstybės teisėsaugą”. Aš nežinau, kiek kartų rašiau Letui Palmaičiui, kad nustok brukęs, nustok brukęs, t.y. aš kritiniu žodžiu bandžiau sustabdyti jį nuo destruktyvių arba griaunančių žmogaus sąmonę veiksnių, tačiau Letas Palmaitis, kaip tas katinas Moska, I. Krylovo pasakėčioje, klauso ir daro savo. Nėra tokio dalyko, kad krikščionybė būtų “absoliučiai teisi”, o visos kitos yra “paklydimas”. Yra budizmas, yra induizmas ir kitų mažesnių, pagal išpažinėjų skaičių, yra mūsų tautinė Baltų religija, kuri nepriklausomai nuo bet kokių vėjų, turi būti gerbiama,  saugoma, ir patys, kiekvienas iš mūsų turime žemai jiems nusilenkti, nes nežiūrint į visas prievartos formas, tame tarpe ir į krikščionybės prievartos formas, ji išliko, ir tai vienas iš didžiausių mūsų kultūros ir mūsų dvasinės stiprybės pasididžiavimas. Mūsų Konstitucijoje yra aiškiai parašyta:“Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą”. Aš neverčiu Letu Palmaičio tapti pagonimi? Miela Liepa, ar tu matei, ar tu skaitei nors vieną komentarą, kad aš Letą Palmaitį versčiau tapti pagonimi? Ar aš jam brukau pagonybę? Mes prieš įstatymą esame lygūs, bet tu mane pradedi įtikinėti, kad Letas Palmaitis yra įšimtis, ir jam mūsų įstatymai nėra taikytini. Tada, parašyk, kokie įstatymai jam yra taikytini? Kam iš viso jie buvo sukurti? Jie buvo sukurti tik su vienu tikslu: apsaugoti tą normalų Lietuvos pilietį nuo galimos prievartos, nes bet kokioje visuomenėje bus tokių žmonių, kurie kitus prievartaus dėl tikėjimo, dėl tautinės priklausomybės ir t.t. Kad valstybė nepavirstų išprotėjusių žmonių valstybe, kaip tai įvyko Vokietijoje, dabartiniu metu Šiaurės Korėjoje, ir dabartiniu momentu tai vyksta su Rusija, tam buvo sukurti įstatymai, kurie apsaugo mus nuo šitų “prievartos kelią” pasirinkusių žmonių tipą. Ir tik nuo to, kaip mes visi laikysimės tų įstatymų, tik nuo to priklausys mūsų valstybės išgyvenimas ir jos tolesnis gyvavimas. Bet mes matome, kad įstatymams nenori paklusti kai kurie Seimo nariai, valdininkai ir kiekvienas iš jų turi “pasiteisinimą” ir “paaiškinimą” apie tai, kad jie “jokių įstatymų” nepažeidinėja. Tuose “pasiteisinimuose” ir “paaiškinamuose” visada atrasi tokį absurdišką dalyką, kad, neva, tas žmogus, nesilaikantis įstatymų, darė tai “vardan mano, tavo ir netgi visų mūsų labo” arba jam “gavosi netyčia”.

Raigerdas Liepai       2015-01-5 15:43

Man nepatinka tas dalykas, kad man tenka kartoti tau, kaip mažam vaikui. Aš nepriimu bet kokio žmogaus kliedesių už tiesą. Ir man nesvarbu, ar tai būtų Letas Palmaitis, ar bet kas kitas. Tau reikia išmokti atskirti, Liepa, kada žmogus daro klaidą, o kada jis kliedi. Klystame mes visi. Nerasi neklystančių žmonių. Bet suklydęs žmogus turi savybę ištaisyti padarytą klaidą ir pasakyti: “atsiprašau, nes suklydau”. Ir jam bus pasakyta:“Nieko tokio, su kiekvienu taip būna”. Kliedintis žmogus tęsia savo kliedesius ir jis nemato tame jokio kliedesio, nes jam tai yra “tiesa”. Tada man kyla klausimas tau, Liepa: kaip atsitiko taip, kad tu nesugebi atskirti klaidos nuo pražangos, ir pražangos nuo nusikaltimo?  Šito tavęs neišmokė tėvai? Neišmokė mokykla? Tai, nejaugi tu pati nematai, kad pas tave viskas susilieja į vieną visumą? Ir kaip tu tada drįsti mokyti kitus žmones, jiems patarinėti, jeigu pati neskiri elementarių šitų dalykų? Ar tai yra tavo pačios atsakomybė išsiaiškinti, koks yra tarp jų skirtumas, ar tai už tave turi daryti kas nors kitas? Pasakyk man sąžiningai- kiek kartų skaitei mūsų Konstituciją?

Raigerdas Liepai       2015-01-5 15:23

Miela Liepa, aš nežinau, kaip tau dar reikia paaiškinti, kad tu suvoktum paprastą dalyką: klevas yra klevas, beržas yra beržas ir t.t. Jeigu tu netiki manim, išeik į lauką ir paprašyk vaikų, kad tau parodytų, kuris medis yra eglė, o kuris yra beržas. Ir vaikai tau parodys. Jeigu ir vaikai tavęs neįtikins, tada tau reikia eiti į mokyklą ir mokytis iš naujo. Yra dar galimybė pasižiūrėti internete. Bet matyt, tau yra per sunku tą padaryti, nes tokią galimybę tu jau turėjai. Tau nebūtinai manimi tikėti, kad beržas visgi nėra tas pats medis, kokia yra eglė. Su kuo atsitinka taip, kad žmogus praranda tą sugebėjimą atskirti eglę nuo beržo? Lietuvoje yra maždaug apie 200 000 žmonių, kuriems tai yra padaryti sunku. Jeigu paimsi kraštutinius atvejus, tai durnyne gali atrasti ir tokių, kurie tau pradės aiškinti, kad būtent jis, o ne kas nors kitas, sukėlė žemės drebėjimą Japonijoje. Ir jis tau paaiškins, kad tokią jėga yra pas jį (galimai po ką tik gautos sintetinių narkotikų dozės psichiatrinėje ligoninėje). Ir tu jo neįtikinsi, kad jis tau sako netiesą. T.y. šitas žmogus PATS NIEKO NEGALI JAU PAKEISTI. Miela Liepa, tu esi geras žmogus, bet už lango XXI amžius, ir mes savo gyvenimą reguliuojame su kitais žmonėmis tik pagal tai, kas yra MŪSŲ KONSTITUCIJOJE. Tai ir yra mūsų BIBLIJA dabar. Ir aukščiau už LR Konstituciją nieko nėra. “Gyvulių ūkyje” yra viskas atvirkščiai: ten jie sako vieną, bet daro kitą. Tai ir yra pamišimo atvejas ir apie tai yra sakęs pats G. Orwell. Taigi, koks skirtumas yra tarp normalaus žmogaus ir žmogaus, kuris yra žemiau nei yra normalus žmogus? Pagrindinis skirtumas yra tame, kad tas žmogelis, kuris pasirinko tą pamišimo kelią, tvirtins savo SUBJEKTYVIĄ “TIESĄ” ir statys savo SUBJEKTYVIUS POJŪČIUS AUKŠČIAU UŽ OBJEKTYVIAI EGZISTUOJANČIĄ REALYBĘ.

Raigerdas Liepai       2015-01-5 15:22

Kadangi normaliam žmogui LR Konstitucijos laikymasis yra visiškai jokių problemų nesukeliantis dalykas, tai jo priešingybei, tai gali sukelti įtūžį ir įvairias kitas reakcijas, nes jis negali laikytis tų visuotinai priimtų normų. Aš nežinau, kaip tau, Liepa, dar išaiškinti šį paprastą dalyką, bet šitas žmogus NEGALI LAIKYTIS PRIIMTŲ BET KOKIŲ NORMŲ. Ir tikėjimas, ir Biblija, ir Dievas čia yra niekuo dėti dalykai, nes tas žmogus nori PATEISINTI, KODĖL JIS NEGALI LAIKYTIS PRIIMTŲ NORMŲ. Todėl tie žmonės aiškins, kad tai yra “Biblijoje parašyta”, “taip Dievas jam pasakė”, taip pasakė “Putinas” ar dar kas nors. Tokie žmonės yra atitrūkę nuo DABARTINIAME LAIKE EGZISTUOJANČIOS TIKROVĖS, TODĖL JŲ PROTAS JIEMS NEPAKLŪSTA. Paprastai jie padaro, o paskiau žiūri ir patys netiki, kad tai jie padarė. Štai buvo nužudyta moteris, dirbusi TV. Ji norėjo padėti visiems, ir ji manė, kad tai įmanoma. Ir nors dabar egzistuoja lietuvių kalba pakankamai literatūros, kurioje yra duoti duomenys apie tai, kaip elgiasi “tie keisti” žmonės, bet šita mergina nutarė, kad ji jau “viską ir taip žino”. Todėl jai atrodė, kad 6 kartus teistas žmogus GALI PASITAISYTI. Bet, jeigu jis nepasitaisė 2, 3 kartą, kaip jis gali pasitaisyti 6-ą ar 7-ą kartą? Letas Palmaitis dar anksčiau buvo pradėjęs niekinti pagonis. Jis pradėjo kaltinti mūsų dabartinius pagonius su tais pagonimis, kurie valdė Romos Imperiją, nes tai parašyta Biblijoje. Tai yra ne tik absurdas, bet ir tas pats rodiklis, kuris parodo, kad jis savo SUBJEKTYVIĄ NUOMONĘ IŠKELIA AUKŠČIAU OBEJKTYVIAI EGZISTUOJANČIOS REALYBĖS. Mūsų įstatymai neleidžia šito daryti, bet Letui Palmaičiui, mūsų Konstitucija yra niekas, nes ji yra ne nuo Dievo. Bet, kame yra tavo problema? Tu apsimetei, kad šito nematei. Ir tu nepareikalavai iš Leto Palmaičio, kad jis atsiprašytų pagonių už tai, kad juos niekino. O tai reiškia, kad tu pritarei ir palaikei jo kliedesius apie tai, kad LR Konstituciją musm turi parašyti Dievas. T.y., tu prisiėmei dalį atsakomybės dėl jo kliedesių pati. Blogis yra užkrečiamas dalykas, todėl tu žengei jau keletą žingsnių arčiau to “kliedesių Pragaro”, kuriame dega apie 200 000 tūkstančių lietuvių. Apie 20 000 iš jų sėdi kalėjime, dalis skendi alkoholyje, dalis narkotikuose, dalis vaikšto laisvėje ir šmeižia kitus žmones, dalis stengiasi užsiimti destruktyvia veikla, kad pajusti dar savo “galią”, dalis iš jų gyveną “slaptą dvigubą gyvenimą” ir t.t. Aš neturiu vilčių, kad tu suprasi, Liepa, bet aš noriu matyti, kad tu bent dedi pastangas išsiaiškinti ir turėti aiškų vaizdą apie tai, kas vis dėl to yra ta tiesa, kurią žino kiekvienas vaikas, bet štai suaugę, jie nori būti “gudresniais”, pirmiausia, “už patį save”, todėl nemaža dalis praranda tą galimybę pažinti tiesą, ir ją pradeda tapatinti su melu. Tai yra tokia klaida, už kurią, kai kurie sumoka savo gyvybe, o kiti sveikatos ir gyvenimo pablogėjimu, nesvarbu, ar tai būtų atskiras žmogus, ar tai būtų valstybė.

Liepa--Raigerdui       2015-01-5 10:28

Negalėčiau palaikyti tamstos, Raigerdai, pozicijos Leto atžvilgiu. Prisimenu tą laiką, kai vieši pasisakymai buvo cenzūruojami.//
Nebūtina sutikti su pašnekovo nuomone 100%,bet apsikeisti skirtinga patirtimi, kitokiu ppžiūriu, žiniomis yra geras dalykas. // Daugelis Lietuvos intelektualų gyvena uždarą gyvenimą, tad labai vertinu tai, kad Letas nepasididžiuoja ir randa laiko bei noro diskusijoms su jam nepažįstamais žmonėmis.//
Mūsų visų pareiga stengtis neprarasti mandagumo ir stengtis savo nuomonę išreikšti pagarbiai.// Juk gerb. L.Palmaitis nėra eterio chuliganas - “trolis”, kuris tyčiojasi iš skaitytojų, iškraipo faktus, meluoja.// Kiekvienas esam laisvas pasirinkti savo tikėjimą, gyvenimo būdą.Aišku, visiems galioja pagrindinis siekis- svarbu, kad nenusižengtume bendrosioms žmogiškosioms vertybėms: tiesai, sąžinei, atsakomybei, žmogaus orumui, lygiateisiškumui, dorai.//

Trupmenas       2015-01-5 9:24

Aš ne toks idiotas, kad Raslaną vadinčiau demokratu. Kalbu apie tokį hipotetinį sakinį, kuris galėjo atsirasti kokioje nors jam duotoje charakteristikoje ar ataskaitoje. Ir jūs dabar dešifruojate tą sakinį, nes žinote, kas buvo NKVD ir jos diskursus, bet, tarkim, koks nors Kanados studentas, skaitydamas tokį sakinį supras jį taip, kaip jis yra parašytas, nes neturi Leto patirties skaityti ne konvencines prasmes, o užslėptas.

Letas Trupmenui       2015-01-5 5:24

Demokratija yra aiški sąvoka: kolektyvinė demo valdžia, ne autokrato (karaliaus), ne autokratija. Demas - graikiškas žodis, kuris reiškia tautą. Apsišvietę žmonės puikiai supranta, kad Graikijos vergai tautai nepriklausė. Būtent leninai pradėjo keisti sąvokos turinį savąja “liaudies demokratija” ir įkalė į kvailas galvas idėją, neva demokratija - “visų valdžia”. Jei taip, pirma supraskime, kas yra valdžia.
Jei rašyčiau žodį “demokratija” kabutėse, tuo išsižadėčiau suvokimo, kurį skelbiu vos ne kiekviename komentare: demokratija, kaip ir bet kuri kita valdžia, yra valdžia tų, kurie turi finansines ir karines galias valdyti. Atsižvelgiant į termino kilmę bei “demo” sąvoką Antikoje ir absoliutizmo laikų Europoje (kada demas reiškė bajoriją, o jos kolektyvinė valdžia buvo priešpastatoma absoliučiai monarchų valdžiai), nesunkiai suprasime, kad dabartinių laikų demas yra oligarchai, bet ne “visa liaudis”, kuri puikiai atitinka Antikos vergus (imkime bankinio indėlio dydį).
Esate įdomus žmogus: turiu skleisti paplitusį mitą apie “visų valdžią” rašydamas “demokratiją” kabutėse pagal šį mitą, kuris yra žmonių mulkinimo įrankis su visais rinkiminiais cirkais.
Jūsų pavyzdys su Raslanu nevykęs. Raslanas joks demokratas, nes 1) tarnavo okupantams, bet ne Lietuvos renkamajai valdžiai, 2) okupantų sistema irgi nebuvo demokratinė, bet autokratinė.
Turbūt pamanėte, neva vartoju terminą tarsi žodžio “blogas” sinonimą. Nieko panašaus. Suprantama, palyginti su teokratija laikau demokratinę sistemą blogiu, tačiau samprotauju ne apie tai, bet apie demokratijos, kaip “tauta” pasivadinusio elito, valdžią. Graikai neįsigudrinio suteikti vergams “rinkimų teisės”. Mūsų rinkimai tėra tik vieno ar kito oligarchų tarno legitimacija pačių vergų parašais, kuriais vergų likimas, dokumentaliai patvirtinta laisva rinkėjo valia, atiduodamas į vergvaldžių rankas. Jei vergams tai gerai, tai jų reikalas. Ne man už juos spręsti, kas jiems atrodo gerai ar blogai.

Gerbiamas Spieciau       2015-01-5 3:41

Jei norite gero-prasom nepaversti komentaru savo privacios grupes susirasinejimo erdve.Kiti komentatoriai laukia komentaru straipsnio tema.

Al.       2015-01-5 2:25

Norintys sužlugdyti laikraštį, paleidžia komentatorių ar jų grupę, kurie bet kokiu pretekstu, brutaliu bendravimu nuveja savarankiškus komentatorius. Po kurio laiko tas pats būdas pritaikomas aktyviausiems iš likusių. Laikraštis, anot klasiko, vis tik turėtų sugebėti apsiginti.

Ko tikėtis       2015-01-5 1:39

NKVD Katynėje sušaudė didelę dalį Lenkijos elito.Sušaudytieji buvo suversti į bendrą kapą-duoę(kotlovanus), o NKVD karininkui, kuris užsidėjęs odinę prijuostę savo rankomis į pakaušį sušaudė kelis tūktančius, paminklas pastatytas. Ir po šiai dienai stovi. Lygiai toks pat genetinis valymas vyko ir Lietuvoj, ir Latvijoj, ir Estijoj. Ne kaip Katynėje, bet panašiai. Štai kodėl mes Seime, valstybinėse įstaigose, teismuose, prokuratūrose ir vyriausybėje turime “ypatingos”-kanukų komjaunimo sekretorių, kegėbistų, komunistų-veislės atstovus.Tai bestuburių prisitaikėlių,bailių ir žmonių be idėjų veislė. Ir matrioška taip pat jiems priklauso.Tai bedvasė vykdytoja.Bedvasio parsidavėlio ir išdaviko-skundiko Landsbergio statytinė.
Po euro Lietuvoj beliko supirkinėti auksą (auksines monetas) ir laukti rusiško rublio. Kuris, matyt, Lietuvon bus įvedamas kartu su “žaliaisiais žmogeliukais”. Beje, tų pačių, kurie įvedė eurą, kvietimu. Prietaiso Butkevičiaus “šypsena” nieko gero nežada.

dar vis zuja        2015-01-5 1:15

matrioškos klapčiukai

kur spiečius - ten šlykštynės       2015-01-5 1:01

kaip ekspertai sugebėjo išspirti šlykštynes “spiečių” ?

gana jau, nes        2015-01-5 0:48

Komentarai priartėja jau prie delfio ir komsomolkos lygio

peržengtos padoraus bendravimo ribos       2015-01-5 0:42

nueita į lankas, kuris kurį labiau įžeis, šlykštu

Raigerdas > komunistas Raigerrdas Letui        2015-01-4 23:30

O čia tai “morališkumo” viršūnė arba, tiksliau pasakius, veidmainiškumo viršūnė:
 
MORALINIS
KOMUNIZMO STATYTOJO
KODEKSAS
ištikimybė komunizmo reikalui, meilė socialistinei Tėvynei, socializmo šalims;
sąžiningas darbas visuomenės labui: kas nedirba, tas nevalgo;
kiekvieno rūpinimasis išsaugoti ir didinti visuomenės turtą;
aukštas visuomeninės pareigos supratimas, nepakantumas visuomenės interesų pažeidimams;
kolektyvizmas ir draugiška savitarpio pagalba: kiekvienas už visus, visi už vieną;
humaniški žmonių santykiai ir abipusiška pagarba:        žmogus žmogui – bičiulis, draugas, brolis;
sąžiningumas ir teisingumas, dorovinis tyrumas, paprastumas ir kuklumas visuomeniniame ir asmeniniame gyvenime;
abipusė pagarba šeimoje, rūpinimasis vaikų      auklėjimu;
nesitaikstymas su neteisingumu, dykaduoniavimu, nesąžiningumu, karjerizmu;
visų TSRS tautų draugystė ir brolybė, nepakantumas nacionaliniam ir rasiniam priešiškumui;
nepakantumas komunizmo priešams, taikos ir tautų laisvės priešams;
broliškas solidarumas su visų šalių darbo žmonėmis, su visomis tautomis.
O čia, kad linksmiau būtų ir 7 įsakymai iš “Gyvulių ūkio”:
SEPTYNI ĮSAKYMAI:
1. Kas tik vaikšto dviem kojom, tas priešas.
2.Kas vaikšto keturiomis arba turi sparnus, tas draugas.
3.Jokiam gyvuliui nevalia dėvėti drabužių.
4.Jokiam gyvuliui nevalia gulėti lovoje.
5.Jokiam gyvuliui nevalia gerti alkoholio.
6.Jokiam gyvuliui nevalia nužudyti jokio kito gyvulio.
7.Visi gyvuliai yra lygūs

Raigerdas > komunistas Raigerrdas Letui        2015-01-4 23:10

Kadangi pats mėgsti šnypšti, tai štai tau 10 Dievo įsakymų. Įdomu, kuriuos tu vykdai, nes Dievas kažkodėl tai parašė labai jau panašius, bet kartu ir skirtingus 10 Diveo įsakymų. Įdomi, kodėl judaistams parašė tokius straipsnius, o katalikams šiek tiek kitokius:
  Dešimt Dievo įsakymų Išėjimo knygoje[taisyti | redaguoti kodą]
Neturėsi kitų dievų, tiktai mane.
Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.
Nenaudosi piktam Viešpaties, savo Dievo, vardo, nes Viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą.
Atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpaties, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo gyvenvietėse. Nes per šešias dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl Viešpats septintąją dieną palaimino ir ją pašventino.
Gerbk savo tėvą ir motiną, kad i krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria.
Nežudysi.
Nesvetimausi.
Nevogsi.
Neliudysi melagingai prieš savo artimą.
Negeisi savo artimo namų: negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui.
Romos katalikų bažnyčios interpretacija[taisyti | redaguoti kodą]
Romos katalikų bažnyčios katekizme pateikiama ši Dešimt Dievo įsakymų interpretacija:
Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
Netark Dievo vardo be reikalo.
Švęsk sekmadienį.
Gerbk savo tėvą ir motiną.
Nežudyk.
Nepaleistuvauk.
Nevok.
Nekalbėk netiesos.
Negeisk svetimo vyro ar svetimos moters.
Negeisk svetimo turto.
Taigi, pasirodo, kad Katalikų bažnyčia turi teisę interpretuoti 10 Dievo įsakymų, t.y. truputėlį pakoreguoti “suklydusį” Dievą.

Trupmenas dėl kabučių       2015-01-4 23:09

Gerbiamas Letai, tęsiu kabučių temą.
Supratimas ir susišnekėjimas įmanomas tik tuomet, kai po žodžiais ir sąvokomis, kurias vartojame komunikuodami, glūdi tie patys turiniai. Ne Leto, Trupmeno, Matrioškos, Stalino turinys, ką jie ten turi galvoje sakydami “demokratija”. Komunikacija yra neįmanoma, jei mes nesilaikome susitarimo, kad žodis reiškia tą, ką reiškia. Jei tokio susitarimo nesilaikoma, prasideda pačios bjauriausios manipuliacijos, tikrovės falsifikacija. pateikiu pavyzdį. Prašau jums sakinys: “Demokratas Raslanas Rainių miškelyje 1941 metais artėjant frontui neutralizavo fašistų grupuotę”.
Kad šio sakinio turinys būtų adekvačiai suprastas, kas iš tikro vyko Rainiuose, reikalingi papildomi kontekstai. Kas tokį sakinį kūrė. ką reiškė žodis “demokratas”, “fašistas”, “neutralizavo” tam, kuris tuos žodžius pavartojo.
Matrioška sako “mes gyvename demokratinėje teisinėje valstybėje”. Stalinas irgi sakė “Mes gyvename demokratinėje teisinėje valstybių sąjungoje, kur visos respublikos yra lygios”.
Jūs sakote, kad nekabinate kabučių virš žodžio “demokratija”, nes kas skaitė jūsų kitus komentarus, turėtų suprasti, kokį turinį jūs po tuo žodžiu pakišate. Vadinasi, kad būtų adekvačiai supratas jūsų komentaras, reikia iš pradžių išsiaiškinti, kokius turinius po kokiomis sąvokomis Letas pakiša.
Faktiškai jūs siūlote Ezopinę komunikaciją. Sovietmečiu Ezopo kalba buvo poezijos gyvasties pagrindas, nes gero teksto rašymas bei skaitymas ir buvo ne kas kita, kaip teksto užkodavimas ir atkodavimas. Tik taip ir galėjo įvykti slaptoji komunikacija.
Komentaras nėra Ezopo kalba rašomas eilėraštis, kur skaitantysis turėtų atkoduoti semas, kurias galvoje galėtų turėti Letas rašydamas žodį demokratija be kabių sakinyje “būtent tokiems demokratija ir suduos smūgį pirmiausiai”.
Pasilieku prie savo. Skaitant jūsų komentarą kaip atskirą tekstą, kabutės buvo reikalingos arba turėjo būti virš žodžio žvaigždutė su nuoroda į kitus komentarus.

Raigerdas > komunistas Raigerrdas Letui        2015-01-4 22:54

Na, bet reikalo tu šnypšti:“Dievo nėra - Pasakė Leninas. Taškas”. Na, meluoji, nes aš taip nerašiau. Tu pats parašei ir dar tvirtini, kad aš tai padariau. Aš suprantu, kad pas jus “Gyvulių ūkyje” priimta tai, kaip už normą. Bet Lietuvoje galioja ne “Gyvulių ūkio” taisyklės, kurių tos pačios kiaulės nesilaikė, o LR Konstitucija. Ir ten nieko apie Dievo buvimą ar jo nebuvimą nėra rašoma. Ir aplamai, kam imtis įrodinėti tokių dalykų, kokių įrodyti neįmanoma. Jeigu jūs užsiimsite Dievo įrodinėjimu, tai 100% garantuoju, kad atsiras tokių, kurie įrodinės, kad jo nėra. Tai eikite, burkitės su jais į vieną krūvą, ir įrodykite, kurie iš jūsų esate teisūs: tie, kurie įrodinėja, kad Dievas yra, ir tie, kurie įrodinės, kad jo nėra. Na, tikrai, neturite jūs ką veikti. Niekam niekada aš neįrodinėjau apie Dievo buvimą, ar jo nebuvimą, ir to nesiruošiu daryti. Ir LR Konstitucijoje šito taip pat nėra, nes ten reikalaujama, kad būtų gerbiamas tikėjimas arba bet kokie kitokie įsitikinimai. Kiek klasių baigei, kad nesugebi įsikirsti, kas parašyta LR Konstitucijoje: “26 straipsnis
Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma.
Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo.
Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą”.
28 straipsnis
“Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių”.

>Raigerdui       2015-01-4 21:43

Atstokit nuo Leto,būkit žmogus. Mums įdomu paskaityt įvairias nuomones. Nebūkit toks įkyrus,prikimbat kaip policininkas su baudos kvitu.

scrol       2015-01-4 20:59

kam nepatinka Letas, gali pasinaudoti scrolu. /  štai Raigerdą prascrolinau - viskas, jokių problemų. / o Letą - perskaičiau keletą kartų. / unikaliai geri komentarai. įsirašysiu. /

komunistas Raigerrdas Letui       2015-01-4 20:58

Dievo nėra - Pasakė Leninas. Taškas.

Raigerdas Letui Palmaičiui        2015-01-4 20:53

Letai, kadangi tu moki įkyrėti iki gyvo kaulo, štai tau kontrolinis klausimas. nedaru šito niekada, bet kadangi jau nebeįmanoma, tai tenka užduoti šį klausimą: Letai, būk malonus, nupasakok trumpai apie Lietuvos ateitį apie artimiausius 10 metų. Neklausiu dėl 2-3 jų metų, nes gali pasakyti, kad per tą laiką niekas nepasikeis. Paimkime 10 metų į priekį. Ir tegul tau padeda tavo Dievas, tada ir pažiūrėsime, kaip jūs abu tą dalyką sugebėsite nupasakoti. Tik, būk geras, nepermesk šitos atsakomybės už savo prognozes, - NIEKAM. Pabandyk tai padaryti pats.

Raigerdas Letui Palmaičiui        2015-01-4 20:45

Letai, na įkyrėjai tu savo D-vu ir tais D-vo gąsdinimais iki gyvo kaulo. Tiesiog jau kantrybė trūksta. Na, aiškini žmogui, kad nenoriu aš silkės, Letai, ne jis bruka ir bruka, bruka, ir bruka. Letai, tu kaip tas vargšas nabagėlis, pastoviai ieškantis, kam galima numesti atsakomybę dėl savo veiksmų kažkam. Letas Palmaitis pastoviai mąsto fatalizmo kategorijomis, kurios gali sudominti nebent tik tuos,kas yra linkęs į fatalizmą ir netgi į fanatišką fatalizmą. Baisus dalykas dedasi, kada žmogus praranda elementarią savo kontrolę ir nebe sugeba kontroliuoti netgi savo minčių. Letas Palamaitis atrado tokį DIDELĮ KVAILĮ DIEVĄ, kuriam jis sukiša visą atsakomybę dėl savo visiškai neatsakingų paistalų, o tiksliau idėjas, kurios yra žemiau sąmonės ribų. Jam laikas neegzistuoja, nors pats nebėra 5 metų berniukas. Bet Letui tai yra dzin. Pas jį laikas neturi jokių ribų. Štai jis rašo apie Rusiją. Yra konkreti organizacija, kuri darė nusikaltimus, pavyzdžiui, kad ir Lietuvoje - NKVD, KGB. Ne, bet reikia parašyti, kad tai padarė ORDA, nors jos seniai nebėra. Kartais žmonės užstringa lifte. Ir vėliau jie visą gyvenimą bijo, kad tai nepasikartotų, todėl geriau eina pėsčiomis į 10 aukštą, bet liftu nesikelia. Taip įvyksta ir su žmonėmis, kurie užstringa kažkokiame laike, ir jame lieka. Štai daugybė Rusijos gyventojų vis dar tebegyvena CCCP, nors to CCCP jau nebėra daugiau nei 20 metų. Kiti gudrūs prekeiviai, pastebėję tokį dalyką parduoda įvairius CCCP fetišus, kartais net visišką šlamštą, bet svarbu, kad ten užrašyta “Sdelano v CCCP”. Visi šitie žmonės turi vieną problemą - jie negali mąstyti apie ateitį, nes jie jos nemato ir gyvena išskirtinai praeityje. Štai kodėl jie nori susigrąžinti CCCP ir štai kodėl Putinas ir jo ideologai daro dabar tokius beprotiškus dalykus ir karą Ukrainoje. Letas Palmaitis turi panašią bėdą, tik jo idėja fix yra ne CCCP grąžinime, o teokratijos grąžinime, t.y., Letas Palmaitis pralenkia rusus savo noru grąžinti dar senesnius laikus, t.y. Šventąją Romos Imperiją. Musolinis norėjo grąžinti Romos Imperiją, Putinas nori grąžinti CCCP (iš tikro Rusijos) imperiją, Hitleris norėjo grąžinti Arijų civilizaciją, na o vienas milijardierius dabar jau užbaiginėja statyti IDENTIŠKĄ TITANIKĄ, KURIS TURĖS PAKARTOTI IDENTIŠKĄ KELIONĘ. Tik, aišku, kad šitas IDENTIŠKAS TITANIKAS niekaip nenuskęs IDENTIŠKAI, nors tame dalyvautų ir visi šio pasaulio milijardieriai. Visa tai yra tokie briedai, kad stebiesi tuo iki kokio laipsnio gali nupušti žmogus savo siekiuose PERMESTI SAVO ATSAKOMYBĘ NUO SAVĘS KAM NORS. Letas Palmaitis surado net DIEVĄ, kuriam jis gali dabar grūsti dideliais kiekiais visą atsakomybę už viską Dievui. Aš nežinau, kas buvo tas Šv. Brunonas Kverfurtietis, bet jeigu jis elgėsi panašiai, kaip dabar elgiasi Letas Palmaitis, tai baigtis jo buvo, gal būt, logiška, nes tiesiog tokio įkyrumo vargu ar kas nors pakęs. Letas Palmaitis nesupranta, kad krikščionybė yra tokia pat religija, kaip ir baltų tikėjimas. Bet aš nepastebėjau, kad baltų tikėjimas būtų taip iki vėmimo brukamas netgi savo tautiečiams. Bet įsivaizduokite, jeigu Baltų tikėjimą, kas nors pradėtų Rusijoje brukti provoslavams. Tai jūs įsivaizduojate, kas būtų. Štai Lietuvoje yra laisvai leidžiama egzistuoti krikščionių tikėjimui, bet nemažai krikščionių supranta, kad tai ir yra “vienintelis teisingas tikėjimas”. Absurdų absurdas.

Raigerdas Letui Palmaičiui        2015-01-4 20:45

Tokiu būdu, krikščionys taip išgąsdina žmones su religija, kad paskiau žmonės pradeda bijoti net pačio to žodžio. Todėl atsiranda ateistai, kurie pradeda kovoti su bet kokia religija. Letas Palmaitis ir nemaža dalis krikščionių Lietuvoje nuslepia tą faktą, ir niekur jūs nerasite pakankamai gerų šaltinių apie tai: o kas buvo iki krikščionybės? Be Egipto mirusiųjų knygos, be Jobo knygos ir ankstesnių šaltinių jokia krikščionybė nebūtų susiformavusi. Iki Kristaus buvo sukuriami mitai, legendos apie identišką gyvenimą, ir jie visi gimė kažkodėl tai gruodžio 25 dieną. Na, tikrai, koks įdomus sutapimas. Bet jeigu paimsite senovės religinius papročius, tai ten atrasite, kad jau nuo gilios senovės žmonės ŠVĘSDAVO SAULĖS SUGRĮŽIMĄ, ir visi šitie mitų herojai, kurių istorijos yra identiškos kaip ir Kristaus, gimė gruodžio 25 dieną. Netgi Kristus buvo vaizduojamas kartais SAULĖS FONE. Ir kiek aiškini Letui Palmaičiui, kad tai yra tavo tikėjimas ir tai yra tavo teisė tikėti, į ką tik nori, bet jis šito nesuvokia nors kuolą ant galvos tašyk. Letai, jūs kalbate dažnai apie lustus. Bet apie tai kalbama buvo jau gana senokai filme “Duh vremeni 1” ( https://www.youtube.com/watch?v=xRSc12Daycs). Ten šitame filme yra pateikti faktai apie Kristų ir identišką Egipto Dievą HORES, kuris taip pat prasidėjo nuo nekaltos mergelės, kuri pastojo be vyro pagalbos. Aš rekomenduoju kiekvienam pažiūrėti šį filmą, bet nieko nereikia taip priimti už 100%. Patikrinkite faktus ir turėkite savo nuomonę apie tai. Bet ten yra tikrai įdomių dalykų, kurie tikrai verti dėmesio, nei Leto Palmaičio faktų maišalynė ir tik su vienu tikslu, kad mes visi pradėtume tikėti į tai, į ką tiki Letas Palmaitis. Putinas irgi nori, kad jam tikėtų žmonės. Puiku, tai belieka tik daryti, kad žmonės tuo patikėtų, o ne grūsti jiems savo tikėjimą per preivartą. Nes tokie dalykai visiškai diskredituoja pačią religiją, kaip viena iš fenomenaliausių pasaulio reiškinių.

tai kaip, Letai,        2015-01-4 19:48

gal ir Kubilius priklauso Bilderbergo grupei?

Ar reikėjo 130 milijonų, kad užsikimštų anarhistinė Antifa ir Lietuvoje staiga nebeliktų “anisemitizmo”? A? smile

Letas Trupmenui       2015-01-4 19:27

Būtent dėl preciziškumo ir nėra kabučių. Aš juk nesu joks demokratijos gerbėjas, laikau ją viena iš populiariausių modernių netikrų religijų. Negi būdamas protingas asmuo tikite “daugumos valdžia”? Esu teokratas (Šventajame Rašte jokios demokratijos nėra nė kvapo), todėl apskritai bet kokios žmogaus valdžios ne iš D-vo priešas (ne tik “daugumos”), t.y. greičiau anarchistas. Stebiuosi, kad neteokratai šventai tiki kažkokia “gera demokratija visiems”, kurios niekas niekad nėra matęs. Demokratija nuo pat Antikos laikų yra vergvaldžių valdžia, kuri skiriasi nuo autokratijos tuo, kad elitas valdo kolektyviai, jam karalius nereikalingas. Dabartinė demokratija yra oligarchų valdžia, jokios kitos demokratijos nėra ir būti negali. Rinkiminis cirkas skiriasi nuo sovietinio tik tuo, kad aname buvo “renkama” iš vieno asmens, o čia - iš nepamainomos vienos gaujos. Jei Lietuvos valdžia tikra (manau, ji tėra tik lokalinė administracija), ji be abejo, demokratinė. Viskas tvarkoje, Vaigauskas veikia, asilai stebi TV-zombatorių ir eina į rinkimus. Ko dar reikia? Kad nebūtų 240 policininkų? Pirmiausiai pasižiūrėkite į savo biometrinį pasą su antena ir pamąstykite, kam jis priklauso, jei net lokalinė administracija nebegali ten nieko pakeisti, nes Jūsų duomenys paleisti į viršvalstybinę kontrolę, o apie Jus, kaip “savininką”, jokinga net kalbėti. Taigi 240 policininkų jau sėdi Jūsų pase, kuriame Jūsų vardas pakeistas lagerininko numeriu, o tas yra elektroniškai užkoduotas velniai žino kokiu kodu, gal ir to paties Laurerio, sugalvojusio prekiniam maštabavimui panaudoti tris dvejybinius brūkšnius, panašius į skaičiaus “6” kodą. Dabar paskaitykite Apr. 13, 17-18. Rodos “visų valdžioje” demokratijoje su tikinčiaisiais “piliečiais” turėtų skaitytis, ar ne? Graikija tokia pat ES šalis. Joje milijonai tikinčiųjų, vyskupų raginami, pakėlė tokį triukšmą, kad valdžia buvo priversta leisti naudotis piliečio kortele be lusto. Deja, katalikų vyskupai šią aplinkybę arba diplomatiškai nutyli, arba pateisina satanofašizmą “islamofašizmu”, t.y. vadinamu “tarptautiniu terorizmu” (Skaitykite čia pat mano komentarą apie Saidą Denijevą 2015-01-4 17:17). To “tarptautinio terorizmo”, kurio pagrindu mūsų seimūnai 2006 m. įvedė Lietuvoje ES direktyvos reikalautą superorvelinę visuotinę elektroninę kontrolę, jie (seimūnai) dabar net ir nebemini gavę naują užsakymą - naikinti paskutiniąją laisvę - bankinę paslaptį.
Jei vadinate mane precizišku (ačiū už komplimentą!), turbūt skaitėte kitų mano komentarų, kad ir čia pat 2015-01-4 17:17, 17:15 atsakant Autoriui? Ten mano požiūris į demokratiją išsakytas pakankamai aiškiai.

Specialistas apie"ha ha"reiškinį       2015-01-4 19:20

Ne, ha ha nėra arklys.Kaip specialistas įžvelgiu genų inžinerijos pasekėjų neleistinos veiklos produktą.
Ha ha tikėtina yra hipopotamo hienos hidros + elitinio bolševiko genetinės medžiagos kratinys.Ir vadintis turėtų “hy hy” - nuo žodžio hibridas[lot. hybrida — mišrūnas].Laikmetis daba toks - hibridiniai augalai, hibridiniai padarai,hibridiniai valdžiažmogiai( visi viename -socialliberalkoncervatoriai), hibridiniai karai ir t.t.Baisu tiesiog.

„Už ką buvo pasirašyta Kovo 11-ąją?“       2015-01-4 19:15

kad kolaborantai, ruskeliai ir žydeliai dar geriau gyventų

neišpasakytas Pakso dosnumas       2015-01-4 19:10

O gal tik rentoms pasirašyti ir reikėjo to Pakso?

Paskaičiuokim.
Jei ir Auksčiausioj Taryboj buvo 140 parlamentarų, pridėkim kokius 20 signatarų, kurie dar nepriklausė parlamentui, gausim 160 galvų.

160 dauginam iš 4000 bus 640 000 per mėnesį

Per metus 7 milijonai 680 000 litų.
Per dešimt metų už nieką imokėta 76 milijonai 800 000

Kuomet nėra už ką pakelti pensijų močiutėms?

Stebiuosi, kad per krizę net KUBILIUS iš šio E -LITO pinigų nesiskolino. Skolinosi 130 milijonų iš močiučių. Ir skolinosi iš jų tiek, kiek atidavė žydų 5 000 žmonių bendruomenei - 129 milijonus.
Ar žydų bendruomenė negalėjo palaukti bent po krizės? Vat čia tai tikrai kažkoks CONSPIRACY. Ypač kad dar preš rinkimus atvyko KAŽKAS iš KAŽKUR ir įkūrė Rostropovičiaus fondą Kubilienei valdyti. LYg žinodami, kad Kubilius rinkimus laimės.

hahai Dvejetukininkui       2015-01-4 18:26

Council on Foreign Relations valdo JAV, Romos klubas daugiau mitologizuojama organizacija, o Trilateral Commission - to paties Bilderbergo tėvelio įkurta (sites.google.com/site/theholocaustrevised/lithuanian/holokaustas/holokausto-revizija).
Nedemonstruok neraštingumo ir nesuk smegenų su savo Netais, kai nemoki parašyti nei CommisSion, nei Trilateral (“Triletaral”), nei Council oN ForeiGn Relation-S. Stalas vis dėlto apskritasis, ne tiesiai овальный pagal spectarnybinį intelektą. Kada “prie ruso buvo geriau”, tokie buvo vadinami dvejetukininkais.

Ar nebus supriešinti daktarai ir       2015-01-4 18:25

pacientai,daktarai su daktarais?Vienas delfio komentatorius rašo,kad nuėjo pas tris gydytojus ir tik trečias rado inksto naviką.Jei bus įdiegta elektroninė sistema,kurioje bus sekamas pacientas,tai daugelis bijos tirtis.Ir tik tie,kurie nenuleidžia rankų,dažnai pasiekia sveikatą.

Trupmenas Letui P.       2015-01-4 18:24

Precizikos dėlei, o jūs žmogus preciziškas, antrojo sakinio segmente: “būtent tokiems demokratija ir suduos smūgį pirmiausiai”, pamiršote pakabinti kabutes žodžiui “demokratija”.
Klaida yra rimta, pripažinkite, nes po demokratijos vėliava yra įvedinėjamas fašizmas.
Semantikos klausimu reikėtų rašyti traktatą, kaip pakanka išardyti pasaulį išskalaujant pamatinių žodžių ir sąvokų tikrąsias prasmes. Antikristo fokusai būtent ant to ir laikosi.
Todėl tos kabutės yra būtinos, Letai.

ha ha        2015-01-4 18:20

na jei jau aš tas baltas žirgas iš Apokalipsės, tai siūlau pirmiausia savo ego’sus pakinkyti, o tada ir ateis ta jūsų išsvajotoji Teovalstybė.
Kaip paprasta, ha ha.


wink

to ha ha       2015-01-4 17:52

zinai, tau labai tinka toks nickas- jis labai dera prie arklisko snukio. megsti narsyti po kito smegenis, nes paties arkliskoje galvoje smegenu nera? tuscioje kaukoleje nieko nevyksta. vakume niekas negali vykti.

ha ha        2015-01-4 17:27

na ir užsiciklino Netas PALAITIS ant Bilderbergo.
Ką, ar nėra kitų elitinių grupių aplink Apvalųjį stalą?
Kur Romos klubas, Triletaral Commision, Council of Forein relation?

O gal smegenyse jau teroras vyksta?
smile

Letas Palmaitis Vikai ir signatarorentajui       2015-01-4 17:26

Visas įdomumas, kad “ne pagal valdžią” komentuoja vis tie patys asmenys. Mūsų laikais tai reiškia, kad būtent tokiems demokratija ir suduos smūgį pirmiausiai. Tai žaidimas su laiku: ar bus suspėta padaryti esminę įtaką skaitantiems, kurių nesimato. Suprantama, viskas D-vo rankose. Tačiau sėkmės iš Jo rankų vargu ar sulauksime, jei esmė bus suvedama į rentas ir algas, bet ne į dvasią ir laisvę.

signataro rentai        2015-01-4 17:05

dėkui už šį komentarą.
būtų įdomu sužinoti, o ar Nijolė Sadūnaitė, Antanas Terleckas, taip nusipelnėnepriklausomubei, gauno akokią rentą. Jie, aišku,  nebuvo toje vietoje ir tuo laiku, kai chebra dėjoparašaus, tad signataro vardo neturi. Tad kasdaugiau įvertinta - tkra kova ar tikparašo padėjimas?

Be to 2003 metai A.Paulausko dėka rentos buvo išdalintos ne tik sajūdistams-signatarams, bet visai Aukščiausiai Tarybai. Vadinasi, ir opozicijai. Juk toks Rolandas Paulauskas aiškiai pasisakė prieš ir tada ir dabar yra didis euroskeptikas. Savo rentą jis turėtų atiduot Sadūnaitei arba varganiems pensininkams.

Raigerdas Vikai        2015-01-4 16:52

Jūsų komentaras liuks, Vika, 10 balų. logika puiki, mąstymas puikus, būtų įdomu su jumis pabendrauti dažniau. Rašykite komentarus, jie reikalingi vien todėl, kad tai blaiviai mąstančio žmogaus komentaras, su kuo ir sveikinu.

Vika       2015-01-4 16:28

Ateinu cia paskaityti daznai. Komentaru lig siol nerasiau, bet paskaiti megstu. Daznai komentarai yra idomesni uz straipsnius. Nereikia varyti ant spieciaus. Jeigu samdiniai ir troliai cia nesetų distrukcijos, diskusijos vyktu ramiai. Matosi kas cia raso geranoriskai, o kas tik ateina kirsinti. Nemanau, kad su piktu ketinimu turinciais zmogenais reikia kazkaip mandagiai elgtis. Jie geruma supranta kaip silpnuma ir del to darosi dar izulesni. Kas nori variti propaganda tegul eina i delfius ar alfas. Siukslintojams yra didelis tokiu vietu pasirinkimas. Spiecius juk nekomentuoja valdziai pataikaujanciuose portaluose. Visi valdzios ar Rusijos myletojai ten gali dariti ka nori. Sioje vietoje zmones nori isgirsti arba pasakiti kitokia nei valdzios nuomone. Daugiau nera kur. Nereikia mums trukdyti.  Tokia mano nuomone. Atsiprasau jeigu kam nepatinka.

Antanas-Juozapui       2015-01-4 16:23

Tam tikras limitas kažkokios diriguojančios Lietuvai rankos, nurodo kiek reikia tos istorinės atminties moksleiviams, televizijai, spaudai. Per šventes matome, skautus, ateitininkus kitą jaunimą prie partizanų bunkerių, paminklų. Tai visai kita jauna karta ir kai jiems po įžadų kaklaryšius raišioja buvę kojaunuoliai,(dabar ministrai) kurie raišiojo pionieriams, norėtūsi akivaizdžiai sudrausminti, bet sugadinsi jaunuoliams šventę, priesaikos šventumą. Va kokia jų moralė? Bet ir kas jiems tą istoriją pasakoja? Manau stribų ar komunistų vaikai nupasakodami į lankas. Kai į tokius jaunimo renginius, bandau pasikviesti dar gyvus liudininks - atsakoma, kad jie “naftalinas?” Kai parodai jaunimui, kiek ir kaip išžudyta Rainiuose, Sibire, Pravieniškėse (sušaudyta mano dėdė, dėdienė su 7 m. dukra ir dar laukė gimstančio kito kūdikio) mokyklų kai kurie vadovai prašo nepasakoti, nes žiauru.  Kuriame globalų internacionalinį ( kaip ir ankščiau ) žmogų, kuriam mastyti nereikia. Labai JIE prašo kad viską pamiršti, bet nepasako, kad atgailaukim atsiprašykim. Dėl kun.Zdebskio žūties autoavarijoje yra naujų duomenų ir liudinikų pasakojmų apie suklastotą tyrimą ir klaidingą avarijos aprašymą ir byla perduota Generaliniai prokuratūrai. Žinant kas klastojo bylą, vargu ar tirs? Šv.Raštas, iš vergovės išėjusi tauta turi klajoti dar 40 metų kol išmirs vergo, baudžiaunininko,liokajaus, Rytų ar Vakarų pastumdėlio sindromas.

PS: Satanofašizmas brutaliajame laike       2015-01-4 16:17

Autoriui tikriausiai žinoma, kad Vakaruose prasideda teisminiai procesai prieš čečėnų laisvės ideologus. Prancūzijoje yra suimtas Kaukazo žurnalistų sąjungos narys, vienas iš svarbesniųjų buvusios Čečėnijos Ičkerijos Respublikos ir dabartinio Kaukazo Imarato ideologinės rezistencijos bendradarbių Saidas Denijevas. Šį žmogų laikau savo draugu, nors jis pats, kaip nuoseklus salafitas, neturi teisės laikyti draugu nė vieno kafiro. Su juo kartu kūrėme “Laisvojo Kaukazo” svetainę -
ideologinį tarptautinio Kaukazo dekolonizavimo Sąjūdžio portalą. Redagavau anglišką dalį, o jis dirbo “Web-masteriu” Amigo slapyvardžiu. Tada jis jau turėjo pabėgėlio statusą Prancūzijoje. Kartais pasiginčydavom, aš vis raginau jį ieškoti ryšių su katalikais prancūzų kalba, bet jis aiškinosi jos sunkumu. Nėra jokios abejonės, kad jis ne tik nedalyvavo jokioje “teroristinėje veikloje” Vakarų Europoje, bet nepažeidė nė vieno Prancūzijos įstatymo, išskyrus globalistų neseniai ad hoc primestus iš užjūrio. Denijevo kaltinamasis aktas, įvardydamas visas “teroristines” svetaines, prie kurių prisidėjo Kaltinamasis, mini ir amžino Strasbūro badautojo S. Ibragimovo portalą “Mir i pravą” - štai, Gerbiamieji, kur nuveda flirtavimas su demokratais!
Iš esmės Denijevas yra kaltinamas “terorizmo propaganda”, t.y. ideologiniu dalyvavimu Kaukazo
kovoje su maskoliais pavergėjais, kuri neva įstatymiškai priskirta prie “tarptautinio terorizmo” (plg. Eglės Kusaitės bylą) ir buvo vykdoma “Prancūzijos valstybės teritorijoje”. Kada sifilitinis degeneratas kūrė teroristinę bolševikų valstybę ir jos dabartinę teroristinę paveldėtoją bastydamasis po šveicarijas, Europa dar nebuvo bilderberginė orvelinė ir sifilitiku joks prokuroras nesidomėjo. Priešingai - būsimosios NPT (NWO) tėvai rado jam pinigučių revoliucijai ir įsodino į užplombuotą
vagoną. Jei dabar būtų pokario laikai, visas “laisvas pasaulis” padėtų stalinams triuškinti Lietuvos “teroristus” partizanus, o Amerikos balso lietuviškos redakcijos bendradarbiai būtų teisiami už tarptautinės teroristinės grupės organizavimą.
Iš tikrųjų, kas galėjo įsivaizduoti, kad masoniškų “brolybės, lygybės ir laisvės” idealų paveldėtojas Jacques Chiracas apdovanos teroristą putkiną “Garbės legiono ordinu” po gyvenamųjų namų sprogdinimo Maksvoje! Ir kas galėjo žinoti, kad apdovanotasis nepateisins savo “bičiulės” bilderbergietės lūkesčių, o ji bus priversta leisti pavadinti jo valstybę teroristine, kad kuo greičiau jis būtų pakeistas kokia nors marionete ir Orda vėl taptų neteroristine, kaip kad anais gerais humanitarinių koridorių su čečėnų moterimis ir vaikais apšaudymo laikais!
Dabar Saidas Denijevas “atsakys” už tai, kad norėjo atkurti ne Prancūzijoje, bet savo tėvynėje D-vo valdžią pagal šariatą, bet ne kurti joje sodomodemokratų valdžios pagal Bilderbergą. Būtent islamiškos, bet ne sodomofašistinės demokratinės valstybės kūrimas Prancūzijos prokurorų jam taip pat ir inkriminuojamas!
Įsiminkime: greit jau teis kiekvieną, kuris drįs pasisakyti prieš demokratijos religiją. Tačiau pradeda (arba mano, kad baigia) nuo didvyrių čečėnų. Tai rodo, kad visas “konfliktas” tarp “Vakarų” ir Ordos yra “reguliuojamas”, kad geriausiu atveju siekiama tik pašalinti patį putkiną padarant vėžinį Ordos konglomeratą klusniu kordonu prieš augančią Kiniją. Todėl neapsigaukime: dar ateis 1984 metai, kada VSD draugas FSB banditas kontradmirolas Dydikas taps Ordos prezidentu, o orvelinė
Lietuvos televizija vieną rytą pavadins Ordą demokratiškiausia valstybe tarsi ji niekad nebuvusi teroristinė. Užtat tie, kurie bandys tai priminti, bus teisiami (tiksliau - jiems blokuos lustus). Neabejoju, kad ir prokurorai E. Kusaitės byloje dar sulauks savo “žvaigždės valandos”. Deja, jau abejoju tolesne šios bylos raida, nes svarstymai atidedami nujaučiant kieno naudai eina brutalumo laikas.

Letas Palmaitis       2015-01-4 16:15

Atsiprašau komentuodamas laišką, kuris ne man skirtas.
Autorius dėsto tiesą, bet bijau, kad ne visą, nes visa tiesa daug baisesnė.
Valstybė gera tada, kada ji yra mechanizmas dvasinėms vertybėms išsaugoti, o jos iki šiol yra ugdomos žmonių šeimose, kurias vadiname tautomis. Jei rastųsi visus globojanti Valstybė (pvz., D-vo Karalystė), tuo galėtume tik džiaugtis. Arčiausiai jos buvo Karolio Didžiojo Europa, bet ES jos neatkūrė ir nebeatkurs dėl Autoriaus aiškiai įvardytų dalykų (megamonopolijų, o tiksliau - transkontinentinių korporacijų, manipuliuojančių pačia Europos Sąjunga, iš kur ir tas Hermano van Rompėjaus viso labo tik pakartotas globalizmo vadų teiginys: žr. Pauliaus Warburgo ir Davido Rockefellerio nurodymus Kanados citatų svetainėje Liberty Tree:
quotes.liberty-tree.ca/quote/james_warburg_quote_bc08 ;
quotes.liberty-tree.ca/quote/david_rockefeller_quote_103d ).
Todėl turėtume kalbėti ne vien apie išvalstybinimą, bet ir apie totalinį Europos nutautinimą.
Bandydamas pažvelgti giliau, iš kurgi patys tie dalykai, lyg ir prieinu prie Algirdo Patacko kadaise iškeltos abejonės, kad D-vas pasirinko semitus, bet tarkim, ne baltus (čia pat ir nieko nepasakančios nuorodos į pirminį monoteizmą bei toporovišką trijų baltų dievų vos ne hipostazinę vienybę, kylančią iš Vieno D-vo, neva ne emanacinę, nes atskiriančią juos nuo viso, kas žemiau). D-vas pasirinko žydų ir arabų protėvį ruošti kelią Vienam Mesijui, bet ne daugeliui mesijų visose tautose [net ir musulmonai, minėdami D-vo pasiuntinius pas įvairiausias tautas, vis dėlto pabrėžia Žydaitės Mariam Sūnaus išskirtinumą ir tik Jį vadina Mesiju (Masih)].
Kiek esu bandęs užmegzti su Autoriumi pokalbį šia tema, jis visuomet atrėždavo, kad tai jam nerūpi. Tuo tarpu Algirdas Patackas troško (ir gal tebetrokšta) matyti bent ES kūrėjus Karolio Didžiojo tęsėjais. Deja, tęstinumas baigėsi Europos-Bažnyčios skilimu į tarp savęs po krikščionybės iškaba pagoniškai kariaujančias už turtus ir grobius nacionalines karalystes dar XI a. pradžioje, o šio skilimo tąsa ir atvedė prie antikristinės Naujosios Pasaulio Tvarkos.
D-vas tikriausiai žinojo geriau už mus, ką Sau išrinkti ir kas geriausiai vykdys Jo planą. O kad pagonys nekaltintų Jo neteisumu, Jis leido išrinktiesiems laikinai apakti nuo pat Mesijo Pirmojo Atėjimo iki Antrojo, kad iš viso pasaulio į Jo Karalystę įeitų jos vertų pagonių visuma (Rom 11, 25). Jai įėjus (ir, ko gero, malonės vartams pagonims užsidarius), “pirmieji taps paskutiniaisiais”, jų akys atsivers “ir bus išgelbėtas visas Izraelis”.
Apokaliptinių pranašysčių išsipildymo laukta visais laikais, tačiau tik mūsų laikais pabiri Apokalipsės požymiai tapo globaliniai, bet žmonija pati pasirinko “išsivadavimą” iš“netolerantiško” D-vo (= iš savo sąžinės) ir padarė kasmetines Saliamono 666 talentų aukso įplaukas (1 Kar 10, 14) savo aukščiausiu siekiu: “Štai tavo dievas, Izraeli (Pr 32, 4; Mt 6, 24; Apr 13, 17-18).
Taigi Autoriaus atskleidžiama matomoji ES tiesa tėra tik globalinio proceso paviršius, kuriam bent “vakarietiškoje” pasaulio dalyje vadovauja vedančiuosius politikus paskirianti Bilderbergo grupė, pretenduojanti į “intelektualinio elito ir pasaulinių bankininkų suverenitetą” (D. Rockefelleris), kuriam turi būti pajungta vergais biorobotais paverstoji “dėkinga žmonija”. Kokį pasižadėjimą kurie seimūnai kada pasirašė ar nepasirašė, tai nebeturėjo jokios reikšmės jau nuo Lietuvos įstojimo į
bilderberginį lokalinį pasaulio konstruktą vardu ES. Tolesnioji kova įmanoma tik religinėje plotmėje, nes “mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose” (Ef 6, 12). Ir:
“Būkite tvirti Viešpatyje ir Jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais D-vo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas” (Ef 6, 10-11): “Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas” (Mt 10, 22).

> >Zenono verdiktui 2015-01-4 9:59        2015-01-4 14:20

Jei pačiam ką nors duoda ir patinka tokie komentarai kaip pvz.:
Trupmenas Tiuriagai     2015-01-4 1:19


Užsakyk ir man stopkę. Zakusono atsinešiu. Turiu brolių kapų konservą, dar cibulio turiu. Vilkėsiu nutrinta kagebisto fufaike be antpečių ir pyžiku
....

arba…nes čia ilgiau užtrukęs gali likt ir be cibulių.ir t.t

pats esi tokio lygio, tai apie ką kalbam?
Po šių komentatorių  atėjimo portalas kaip šiukšlių kibiras… smirda iš tolo, nesinori net atsiversti.Ne veltui matyt jais atsikratė ekspertai.

12:14 komentarui       2015-01-4 13:24

Čia tamsta apie tą garbingą premjerą Šimėną, kuris iškilus realiam pavojui Lietuvai, palikęs savo bendražygius, pasipustė padus ir spruko kaip paskutinis bailys į kažkokį vienkiemį?  Tai tokių garbingų pilna seimą turime, kurie, net neabejoju įvykiams pasikartojus, pasielgtu analogiškai.

Dar apie V.Terlecką       2015-01-4 11:14

Po Maskvoje surežisuoto K. Prunskienės vadovaujamos Vyriausybės kainų pakėlimo ir amoralaus G. Vagnoriaus elgesio, negarbingai išstūmus A. Šimėną iš premjero posto, V. Terleckas parašė pareiškimą LR Aukščiausiajai Tarybai, prašydamas jį atleisti iš deputatų. Nors pradžioje buvo kalbama apie prastą sveikatą (kurią, be abejo, „paveikė“ gruodžio – sausio mėnesių įvykiai ir diskusijos dėl neatsakingos K. Prunskienės Vyriausybės ir kai kurių Aukščiausiosios Tarybos deputatų veiklos, gresiančios atkurtos valstybės Nepriklausomybei), realios atsistatydinimo priežastys buvo šios ( cituoju jo pareiškimą ) :
„..., turiu tesėti rinkiminės kompanijos metu duotą rinkėjams pažadą atsisakyti deputato mandato, jeigu suabejosiu Respublikoje įgyvendinamos ekonominės politikos teisingumu, pagrįstumu ir nesugebėsiu jos įtakoti.“ ( p. 51 ).

Vladas Terleckas politinėms partijoms nepriklausė. Iš Seimo pasitraukė protestuodamas prieš jam nepriimtinus Lietuvos turto privatizavimo įstatymus, kuriuos kūrė ir aprobavo Kazimiera Prunskienė, Kazimieras Antanavičius, Gediminas Vagnorius.
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_Terleckas
http://www.ekspertai.eu/lietuvos-patriotuiekonomistui-ir-istorikuididziavyriuivladui-terleckui-75-eri82317/

>Zenono verdiktui       2015-01-4 8:59

Man tai visai į temą spiečiaus komentarai: prie protingo straipsnio protingi ir pokalbiai.

verdiktas       2015-01-4 8:40

verdiktas: neįdomus, piktybiškas ir labai įtartinas tas “spiečius”.
geriau jie dingtų iš šio portalo.
bet komunistėliams nepaaiškinsi, tuo labiau jeigu tai yra spec.zadanija.

Zenonas       2015-01-4 7:24

Kai prie normalaus protingo straipsnio prilenda visokių liepų, betų,juozapų,trupmenų ir panašių trolių, komentarai nebeturi prasmės.Š...do malimas.

Trupmenui       2015-01-4 0:33

Nerušk Polikarpo fufaikės. Tai vertinga Matrioškos šeimos relikvija. Ta NKVD fufaika - nacionalinė vertybė.

garbinga asmenybė Vladas Terleckas       2015-01-4 0:25

http://www.ekspertai.eu/lietuvos-patriotuiekonomistui-ir-istorikuididziavyriuivladui-terleckui-75-eri82317/

Reziumė
Visą savo gyvenimą paskyręs Tiesos paieškoms ir kovai už teisingumą, Vladas Terleckas negalėjo tylėti matydamas kaip valdžios ir medios priemonėmis išreklamuoti naujieji istorikai „korifėjai“ dergia ir tyčiojasi iš mūsų praeities, propaguoja antilietuviškas idėjas (aišku už gerą užmokestį ir „šiltesnę“vietelę prie valdžios).
Lietuvos banko įkūrimo 75-ioms metinėms paminėti buvo išleista Vlado Terlecko monografija „Lietuvos bankas 1922-1943 metais“ (Kūrimo ir veiklos studija), Vilnius, 1997, Lietuvos bankas. Apie šio darbo svarbą ir sąsajas su nūdiena norėčiau pasakyti autoriaus lūpomis: „Emisinio Lietuvos banko įsteigimas, lito banknotų išleidimas ir nacionalinės pinigų sistemos sukūrimas – epochinės reikšmės įvykis, nes tai padaryta pirmą kartą per visą Lietuvos valstybės istoriją. Sutvarkiusi pinigų ūkį Lietuva tapo modernia valstybe.
Savo garbingą 70-metį ir Lietuvos krikšto 1000-metį (tiksliau tūkstantmečius), Vladas Terleckas paminėjo išleista knyga „Lietuvos istorijos klastojimo ir menkinimo iššūkiai“, (Vilnius, 2009m.). Tai neeilinė solidžios apimties knyga, kurios leidėjas Petras Jonušas, autoriaus milžiniškus darbus Lietuvos gynimo byloje, įvardijo vienu žodžiu: -“Žygdarbis“ (p.8). Tai ne tuščia frazė. Neturėdamas galimybės, kompetencijos (o ir drąsos) plačiau ir išsamiau kalbėti apie šią knygą, pasitelksiu autoriaus žodžius: „Prieš mūsų protus, sielas naudojamos klastotės, praeities niekinimas veikia paralyžuojančiai kaip neutroninė bomba ar nuodai. Iškilusi didelė grėsmė Tautos ir Valstybės egzistencijai. Kaip krikščionis, mokslininkas ir Kovo 11-osios Akto signataras tylėti neįstengiau. Mūsų istorijos ir tautos niekinimą priėmiau kaip įaitrinantį asmenišką įžeidimą.“
Ši knyga – tai mūsų istorijos klastočių, mūsų tautos niekinimų registras, kuris, tikiuosi, padės Jums gerbiamieji skaitytojai surasti savąjį atsakymą į rašytoją Joną Mikelinską kankinusį klausimą: „Tad kas tau svarbiau, Jonai, ramus miegas kape ar tavo tautos neapginta garbė?“
Kokios peršasi išvados?
Tarp nūdienos ekonomistų, istorikų, politologų, visuomenininkų, savo Tautos ir Tėvynės patriotų neteko sutikti tokios garbingos, įvairiapusės, profesionalios ir principingos, nesavanaudiškos, produktyvios ir pasiaukojančios asmenybės kaip Vladas Terleckas.
Man didžiulė garbė ir laimė, kad daugelį metų teko augti, mokytis, bendradarbiauti, dirbti ir kovoti kartu su šiuo didžiu ir garbingu Lietuvos sūnumi.
Vilius Baldišis,  2014 rugsėjo 2 d.

Trupmenas Tiuriagai       2015-01-4 0:19

Užsakyk ir man stopkę. Zakusono atsinešiu. Turiu brolių kapų konservą, dar cibulio turiu. Vilkėsiu nutrinta kagebisto fufaike be antpečių ir pyžiku, kad atpažintum. kad nesupainiotum su matrioškos kagebistais be antpečių.

Ugol'ovnik       2015-01-4 0:11

Jo. įĮyrodymasZZ tvirtas. Neatremiamass.
Metas skelbti Karinę padėtį.
Nakvosiu bare.

Apsiramink Trupmenai       2015-01-3 23:57

Garsiai nešūkauk. Pabudzysi Matriošką, o ta pakels apsaugą. Kareivius dar išves į gatves. Nuo sausio 1-osios pagal nekonvencinio karo įstatymą ims nekaltus gatvėj semti iš barų grįžtančius.

Į yyyyr o - o - o- o d y m a s Z !       2015-01-3 23:54

Spiečiui patinka A.Endriukaičio straipsnis- va kur įrodymas.
Endriukaitis yra pagarsėjęs kaip tarybinių idealų išdavikas, vadinasi ir spiečius toks pat niekingas kaip šis autorius.
Dabar aišku!
Geležinis argumentas.
Maža to - koks dabar mėnuo?
Teisingai, sausis.
O, kodėl tuomet nėra sniego, a?
Ar gi ne Spiečiaus darbeliai: naikinti žiemą - gryniausia bičių diversija.
LTSR pavojuje!
Visi kas gyvi, visi tarakonai į kovą su prakeiktomis bitėmis.
Mirtis bitėms, tegyvuoja tarakonai!

Trupmenas       2015-01-3 23:52

Kur komunistas? Duokit šen.

spiečiui       2015-01-3 23:45

koks jautruolis tas spiečius
nenuostabu - kai garbės neturi, tai ją gina teismais arba grasinimais.
tipiškas komunistas.

Liepa       2015-01-3 23:42

Man liepos mėnesis - ramybė.
Visi jausmai atostogauja.
Jau praeity gegužio aistros,
O dar toli rudens klampynė,
Ir, rodos, žemėj nieko naujo.

Oi, netikėk!
Kai saulė triūsia visą dieną,
Net niūrūs pašaliai nušvitę.
Giliausiam patvorio brūzgyne
Išgirsi dūzgiant darbščią bitę.

Nuo dulkių vyšnią ir avietę
Nuplaus griaustinis su lietum.
O jei dienovidį išalksi,
Tu sausą, kietą duonos plutą
Patepki kvepiančiu medum.

Štai vakarai ugnim žioruoja,
Ir saulė glosto pilką kalvą.
Pasilypėk į tą kalnelį
Ir vasaros nakties ramybei
Nulenki galvą.
            Vincas Mykolaitis Putinas

triedalui       2015-01-3 23:41

ir tai viskas ką išstenėjai?
tai gi tik ką veržeisi Spiečių į “dienos šviesą ” išvilkti ir še tau -damos replika iš visų “įkalčių” beliko.
na žinai -taip ir į mutinį gali užsidirbti.
o mutinys tavo išpuoselėtas, nepratęs prie mėlynių paakyje.
Spiečiaus damos senoviško kaustymo - nesileidžia žeminamos.
tu gal savo aplinkoje esi pripratęs moteris žeminti -na, tai mauk į tą aplinką atgal ir ten jauskis kaip namie.
nes čia ilgiau užtrukęs gali likt ir be cibulių.

Liepos žydi Geltonai       2015-01-3 23:37

....Esu paprasta lietuviška Liepa.// Augu ant Lietuvos Žemelės.// Stoviu Tiesi, Aukšta ir Rami - kaip man ir priklauso. Nesu Vienui Viena - šalia stovi Ąžuolai, Beržai, Uosiai, Eglės, Pušys…// Miškas Lietuviui kaip Šventovė.Vienybėje slypi visų mūsų gyvenimo Stiprybė,Jėga ir Prasmė. //
Kai Saulė pakyla aukštai aukštai, kai Dangus būna ramus ir giedras, tada Liepų šakos pasipuošia geltonais geltonais Žiedais.// Žiedai pražysta vardan Bitelių, kad josios prineštų gardaus gintarinio Medaus Mūsų Žmogui.Jo gyvenimas šitoj vėjų pagairėj būna labai ir labai nesaldus…// Liepos kaip ir kiti Medžiai auga vardan Lietuvos Žmogaus.//
Stovėsiu tiek, kiek man priklauso.//O kai manęs nebus, bus kitų Liepų.//

jo jo... vilkas avies kailyje       2015-01-3 23:27

kai spiečiaus “dama” Beta vienam komentatoriui teismais grasino - tai aišku, kas per asabos tas “spiečius”. Galit nors Popiežium Pranciškum dangstytis - nebepadės smile

"kličkai"       2015-01-3 23:26

Iš tavo komentaro tiesiog išmintis trykšta. Esi tikrai ne vidutinių gabumų, o absoliučiai beviltiškas aulas su visų negabumų komplektu.

dizinterijai       2015-01-3 23:25

A kas atsitiko, pupuliukai?
Pilviuką suka?
Žinai, skaitytojai žmonės žingeidūs, visiems įdomu -tikriausiai vsavo šūkavimus gali kažkuo apčiuopiamu pagrįsti.
Na gi -tėkšk ant stalo savo įrodymus, apie Spiečiaus “saugumietiškumą”.
Jei jau pragydai, kvaila būtų parėkavus pasislėpti krūmuose.
Nesikuklink, klok, klok faktus.
Pacituok ką nors tokio triuškinančio iš Speičiaus dalyvių nuodėmingų komentarų.
Spiečius nemyli Matrioškos (ponas Raigerdas myli, tad gal jis ne saugumietis?).
Saugumo pareiga yra ginti Matrioškos Sostą.
Kaip čia išeina-Spiečius yra vėezdė idealų išdavikai.
Paskųsk saugumo vadui tuos Spiečiaus saugumiečius.
Tegul pakaria už priesaikos sulaužymą.
Spiečius nemyli briuselyno.
Na visiška diversija saugumo širdyje.
Spiečius nemyli Balkoninio Tėtės -visiška kontrrevoliucija. Pasikėsinimas į sviataja svetych.
Spiečius nemyli ruskijos ir putlerio -va, čia matyt ir bus tas auksinis Įrodymas kad Spiečiaus diversantai yra saugumiečiai.

................................
Vargšeli, tu vargšeli.
Ar tik ne įsižeidęs demaskuotasis “inter-mantas” būsi?
Negali nuryti nuoskaudos?
Eik miegot, prieš miegą savo vaikus pamokyk keiktis.
Juk tau tai patinka. Turi rinkiminių klipų kūrybos praktikos, a ne?
...............................
O dėl iškrypėliškumo, pupuliuk…
Gal tau jaunystėlę žalią priminti?
Nori, kad garsiai prabiltume?
Bus nesmagu, pupuliuk…
Sarmata bus, jeigu pasakysime.
Kol tu čia rėkavai, mes jau parinkome apie tave info.
Bitės darbščios, kad ir mažos, labai landžios.
Ir gelia skaudžiai kai užmini.
———————————————
Tai va, pusiau ex-koncerve -patarimą tau duosime:
dink iš politikos nesmirdėjęs.
Užsiimk savo bizniukais.
Kuo nors užsiimk.
Politikoje esi jau lavonėlis.
Komentaruose tuo labiau.

 

Liepa-Raigerdui       2015-01-3 23:10

Taip, va taip mes kasdien ir gyvenam Lietuvoj kaip prarajoj.// Doras ir sąžiningas pilietis taškomas purvais ir kaltinamas nebūtais, pačiais šlykščiausiais dalykais.//
Iš kur tai eina - iš nedesovietizuotų, neliustruotų stribų bolševikų palikuonių.// Ar pamenat, kaip NKVD kankindavo partizanus? Prievartaudavo, išniekindavo lyties organus.// Tai va čia turim reikalų su tais pačiais padarais//. O kur tie padarai tupi -ėgėgėėėėė, ogi aukščiausiuos valdžios ešelonuos, ant aukščiausių laktų !// Taškykitės purvais, nelabieji - man pavyzdys Nijolė Sadūnaitė.// Iš žmogaus neįmanoma atimti sielos šviesos. Neatimsit.N-i-e-k-a-d-a!//

kodėl kličkos "Liepa", "Beta"       2015-01-3 22:59

aktyvių pedarastų “meilužės” pakrikštijamos moteriškais vardais.
nėra protingas tas “spiečius” - gan vidutinių gabumų. Protingi raudoni nebūna.

Raigerdas > "spiečius: - VSD projektas?        2015-01-3 22:59

Koks tu malonus žmogus. Tiesiog susižavėti gali. Ir net lietuviškai parašyti išmokai. Tai bent! Kartais aš čia Konfucijų pacituoju, tai kaip čia nepacituoti tavęs? Tad turiu garbės pacituoti:“panašu, kad VSD pederastėliai - pasyvūs (Liepa, Beta) ir aktyvūs (Raigerdas, Juozapas ir kt.)” Atsakau: jo, jo , jo , jo… Tik būk toks malonus, pasakyk prašau, ar čia šitos “žinios” iš “Gyvulių ūkio” TV naujienų? Gal sakau, Kisieliovas apie tai pranešė? Tai visa Rusija turėtų pradėti žviegti ir voliotis purve. Ar tu irgi ruošies pasivolioti purve pažviegdamas? O gal pas jus ten jau purvas užšalo? Tai, ką darysi? Bandysi stalinėm lempom pasikaitinti ar naftos atsivešit ir padegsit, kad šilčiau ir purviniau būtų? O paskiau galėsi pažiūrėti į kokį nors ledo gabaliuką, kaip į veidrodį ir sušukti:“ar iš ledo tas gražumas mano prigimimo?”

to "spiečius: - VSD projektas?       2015-01-3 22:51

Tai tiesiog tu nori pagirti VSD “pederastėlius”. Pagal tave išeitų, kad ten esama tikrai protingų žmonių. bet proto bokšte, kaip tau į galvą atėjo mintis, kad moterys gali būti “pederastėliai”, pats tikriausias gaidy.

"spiečius: - VSD projektas?       2015-01-3 22:44

panašu, kad VSD pederastėliai - pasyvūs (Liepa, Beta) ir aktyvūs (Raigerdas, Juozapas ir kt.)

Kvietimui       2015-01-3 22:25

Tai gal gali prisistatyti, drąsuoli, kas toks esi, kad žmones kvieti? Aš tave irgi galiu kur nors pakviesti. Ar tu supranti, kokį čia varai mėšlą urapatriote?

Raigerdas > kvietimui        2015-01-3 22:24

Štai jūs rašote:“atkuriant Visuomenės teisingumą,
sugrąžinant gamybą, verslą, normalias pensijas, atliekant
Nacionalizavimą”. Ką jūs ruošiatės nacionalizuoti? Kokios tai normalios pensijos? Kaip jūs sugrąžinsite VISUOMENĖS TEISINGUMĄ? Kaip galima sugrąžinti tai, ko Lietuvoje nebuvo, na minimum 200 metų?

Raigerdas > Liepai       2015-01-3 22:19

O kodėl jūs užsipuolėte komentatorių “internauts”? Ką jis blogo padarė? Kad Maironį patalpino?

StasysG       2015-01-3 22:17

Labai reikėjo šito laiško signatarams, gerbiamasis A.Endriukaiti. Ir mums paprastiesiems, savamoksliams politikų rinkėjams….

To KODĖL       2015-01-3 22:15

Jei klausi, kodėl?, - vadinasi, žinai ir atsakymą.

Raigerdas > Liepai       2015-01-3 22:14

Miela Liepa, niekas manęs jau daugiau neišvadins, nei buvau išvadintas. Šitie “išvadintojai” daugiau patys susižaloja, nei gali man pakenkti. Jiems tik atrodo, kad jie suleis iltis ir man bus blogai. Bet yra ne taip. Aš mokytas ir vėtytas, miela Liepa, dar nuo sovietinių laikų. O jų metu, man buvo tiesiog žalios lemputės uždegtos galimai karjerai, bet tik reikėjo įstoti į komunistų partiją. Bet nestojau. Toks jau mano kelias - ne komunistinis.
Bet taip pasakysiu tau tokią, kaip savo nuojautą. Lietuva yra lyg kažkokia praraja. Ji reikalauja labai daug iš žmonių, netgi gyvybių. Tačiau, žmonės jai pasiaukoję, šito neatgauna, Čia yra labai stiprus disbalansas. Matai, miela Liepa, Lietuva labai dažnai apgauna į ją tikinčius, ir jai ištikimai tarnaujančius. Tai tikrai nėra gerai. Parašiau šiek tiek mistikos, bet už tos mistikos yra gana konkretūs faktai. Justinas Marcinkevičius apie tai šiek tiek yra pasakęs. Man prireikė 10 metų, kad suprasti, kame čia yra šuo pakastas. Atsakymą atradau, bet rašyti kol kas apie tai negaliu. Reikia pačiam dar subręsti su šia idėja. Kai būsiu pasiruošęs, tai ją išdėliosiu. Dabar kol kas anksti apie tai kabėti.

KODĖL       2015-01-3 22:12

vietoje straipsnio aktualijų įkyriai brukama pašalinė rentų tema?

Raigerdas        2015-01-3 21:53

Paimkime vieną iš signatarų, kuri gauna rentą. Tai N. Oželytė. Šita moterėlė yra linkusi priešgyniauti. Todėl vargu, ar ji galėtų dirbti kokioje nors padorioje kompanijoje. Pasibaigus darbui Seime, gal būt, ji pradėjo bėdavotis, kad ji neišgyvena. Bet, ką tu darei Seime, jeigu tu po Seimo negali išgyventi? O ką tada daryti paprastiems mokesčių mokėtojams? Ar tai ne rodiklis, kad šitie Seimūnai net nenutuokia, kaip gyvena žmonės pagal jų sukurtus įstatymus? Taigi, N. Oželytę išgelbėjo renta.
Aplamai paėmus, po šio gerbiamo Algirdo Endriukaičio straispnio turi kažkas keistis ir Lietuvoje pagaliau reikia pradėti galvoti, kaip pakeisti šitą parazituojantį darbą valstybinėse institucijose į normalų kokybišką darbą visuomenės naudai arba mes tikrai neišvengsime nei evrosojuzo likimo, nei galimo Rusijos puolimo, nei pasaulinės vyriausybės pretenzijų valdyti mūsų tautą.

kvietimas       2015-01-3 21:50

Su Nacionalinio LITO laidotuvėmis.
Su Naujaisiais 2015 euro Metais.
K V I E T I M A S
Į Lietuvos, ir į Pasaulio Lietuvos išeivijos 1 Susirinkimą,
streiką „ Maidanas“ Nr 170, siekiant radikaliai panaikinti
politinę ir teisėtvarkos korupciją: atkuriant Visuomenės teisingumą,
sugrąžinant gamybą, verslą, normalias pensijas, atliekant
Nacionalizavimą.
http://www.antikorupcinisstreikas lt

Juozapas---Antanui       2015-01-3 21:49

Sveiki, Tamsta.
Džiugu girdėti, kad Jums su gerb. Algirdu E. savo laiku teko bendrus darbus Tėvynei daryti.
Ant tokių žmonių tų dienų įdirbio tik dar ir laikomės.
Kol dar partizanų vaikai ir anūkai gyvi, Lietuva dar gyvuos.
Bet kas ištiks Tėvynę, kai partizanų ainių nebeliks?
Juk didžiumos vaikų širdelės kasdien nuodijamos atsainumu Lietuvai, vaikai auga Lietuvoje bet be Tėvynės.
Gal Tamsta skaitėte šviesaus atminimo kun.Juozo Zdebskio kalėjimo dienoraščius?
Ten , 52-juose sąsiuviniuose kun.Juozas daug kalba jaunimo tema.
Aš kraupstu, kai sulyginu septyniasdešimt kelintų metų aktualijas atsikartojant pamėkliškomis grimasomis dabartinėje Lietuvoje.
Ir žinot, gerb. Antanai - jaunimo nudvasinimo, nulietuvinimo braižą aš matau tą patį. Nes tai daro tie patys bolševikiniai/gebistinai kadrai.
Partškola…

Liepa-Raigerdui       2015-01-3 21:47

...oi, užsitrauksit, Raigerdai, nemalonę iš šventųjų rentininkų, užsitrauksit.//Būsit išvadintas visaip kaip…//

Liepa-Trupmenui       2015-01-3 21:45

Taip.Jūs teisus.Aš tikrai suklydau.// Vadinasi laikas vėl pavartyti kažkur nukištą antologiją.// Ne veltui sakoma - kartojimas yra mokslų motina.//:)

signataro renta       2015-01-3 21:31

LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARŲ IR LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJĄ PASIRAŠIUSIŲ ASMENŲ STATUSO
ĮSTATYMAS
Įstatymo pavadinimas keistas:
Nr. XI-1197, 2010-12-02, Žin., 2010, Nr. 148-7565 (2010-12-18)

2003 m. spalio 16 d. Nr. IX-1789
Vilnius

15 straipsnis. Baigiamosios nuostatos
1. Šis Įstatymas, išskyrus 14 straipsnį, įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.
2. Šio Įstatymo nustatytos valstybinės signataro rentos ir valstybinės signataro našlių ir našlaičių rentos skiriamos ir mokamos nuo 2004 m. sausio 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ROLANDAS PAKSAS

Antanas       2015-01-3 21:30

Gerb. Algirdai, taip suraitytų koks hierachas “paklusnumu” Vaižgantui, Maironiui ir kaip amžinaatsilsį mon.A.Svarinskui neleistų kalbėti. Yra kalbančių tik jie ne katedrose, tad kai kurie nusivylę vietoje altoriaus pasirenko moterį. Vilniaus dvasiniko pavyzdys. Juk ir Šv.Tėvas Pranciškus Briuselyje nekalbėjo ( pokalbyje yra diskusijos, už ir prieš )o tik pasakė ir išvažiavo, o jo pasakymą kas kaip norėjo taip ir aiškino.

Raigerdas        2015-01-3 21:26

Mano manymu, būtu teisinga, jeigu valstybinėse įmonėse būtų pastebėta, kad koks nors valdininkas siekia būti išlaikytiniu, tada jį reikėtų atleisti iš darbo. Bet tokiu atveju, mes gautume situaciją, kad valstybinėse institucijose nebeliktų nei vieno darbuotojo. Gal ir perdedu, bet iš tikro, dauguma iš jų ten eina dirbti tik tuo tikslu, kad būti išlaikytiniu. Pats buvau susidūręs su tuo, kaip ne viena damutė, kurioms ten laikas nuo laiko stogai pavažiuodavo, bėgo laikyti konkursus į valstybines institucijas. Tai, jeigu valstybibės institucijos taip traukia visokio plauko, kvailius, netgi trenktus, nusikaltėlius ir t.t., reiškia kažkas ten yra tokio, kas juos traukia. Bandžiau klausti ne vieną politiką ir valdininką, bet jie numykė, kad tai duoda daugiau galimybių pasiekti savo tikslus. Trumpiau tariant, miglos, miglos, miglos, miglos, ir jokios aiškios pozicijos, ką jis ten ruošiasi nuveikti nėra.

Komentarų puslapis 1 iš 2
 1 2 > 

Rekomenduojame

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Federalinis teismas Floridoje gina nepageidaujamo potraukio tai pačiai lyčiai gydymą remdamasis pirmąją konstitucijos pataisa

Vytautas Radžvilas. „Iliuzijoms pasidavė ne tik Putinas“ (I dalis)

O kas šiandien išdrįs sistemai pasakyti „Ne“?

Lietuva turi naują „žvaigždę“

Edvardas Čiuldė. Tas pats Marksas, tik kitoje saujoje

Mark Regnerus. Ar pasinaudojant karo ūku Ukrainoje bus prastumtos vienalytės santuokos?

Kastytis Braziulis. Karas vyksta įvairiuose frontuose

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.