Demokratija ir valdymas

Algimantas Zolubas. Nelengva ginti savo garbę ir orumą (šiandien – Antano Terlecko teismas)

Tiesos.lt redakcija   2015 m. gruodžio 2 d. 3:01

103     

    

Algimantas Zolubas. Nelengva ginti savo garbę ir orumą (šiandien – Antano Terlecko teismas)

Šiandien, trečiadienį, 9 val. Aukščiausiasis Teismas (Gynėjų g. 6, Vilnius) nagrinės Antano Terlecko skundą dėl Vilniaus apygardos teismo nutarties, išteisinusios V. K. Slavinską, kitaip – Pikasą.

Dalyvaudami teismuose stebėtojais, prisidedame prie teisingumo pergalės. Būkime solidarūs!

Daugiau apie šį teismą skaitykite Algimanto Zolubo straispnyje.

* * *

Taip jau atsitiko, kad Antanas Terleckas – Lietuvos rezistentas, visą gyvenimą kovojęs už tautos teisę turėti savo valstybę, už tai bolševikinės Rusijos imperijos valdžiai sumokėjęs vienuolikos metų spygliuotų lagerių ir Magadano tremties šalčio būtimi, dvidešimt antraisiais dabartinės Lietuvos Respublikos gyvavimo metais pasiprašė jos užtarimo – kreipėsi į prokuratūrą dėl garbės ir orumo įžeidimo.

Mat 2012 m. rugpjūčio 23 d. „Lietuvos žinių“ portale pasirodė straipsnis ,,Mitingas, kuriame atmesta baimė“. Ši publikacija su A. Terlecko nuotrauka buvo skirta žymiai sukakčiai – pirmojo antiokupacinio mitingo Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo 25-mečiui paminėti. Mitingas, nulėmęs lietuvių tautos išsivadavimo lūžį, sulaukė ypatingo visuomenės dėmesio.

Tą dieną anonimas Pikasas minėto straipsnio komentaruose prisiminė savaip. Archyvinėse KGB operatyvinio tardymo bylose čekistų vartotu žargonu jis pabirusiais štrichais ėmė revizuoti A. Terlecko ir jo vadovautos Lietuvos laisvės lygos, surengusios minėtą mitingą, istorinį vertinimą. Išpuošęs A. Terlecką asabos, tipo, kabutėmis apglėbtais patrioto ir disidento epitetais, jis įrodinėjo, kad šio rezistento butą, kur rinkdavosi pogrindininkai, KGB naudojo panašiai kaip medžiotojai naudoja guminę antį-vilioklę. Pikasas teigė, kad dėl mitingo „susitarta tikriausiai viskas buvo KGB būstinėje, kur A. Terleckas lankėsi išvakarėse“, pats A. Terleckas turėjęs dvigubą dugną ir stogą, vaidino KGB persekiojamą kalinį, o ,,pati LLL nuo pat jos įsikūrimo buvo griežtoje kagėbistų priežiūroje ir tarnavo kaip lipni juosta potencialaus disidentinio aktyvo sugaudymui“.

Šias ,,įžvalgas“, peršančias ,,Lietuvos žinių“ skaitytojams rimtas abejones svarbiomis rezistencinio pasipriešinimo Rusijos okupacijai akcijomis, Pikasas papildė trilerio vertais pasakojimais apie tai, kaip tamsiais okupacijos metais lageryje su A. Terlecku, grįžusiu iš karcerio, kameros draugai dalindavosi menku savo duonos daviniu, o iš tiesų A. Terleckas nebūdavo uždaromas į jokį karcerį, kalėjimo administracijos išleistas, kartu su žmona šildė kojas savo bute, kažkodėl Pikaso valia iš Vilniaus Nemenčinės plento nukeldintame į Kauno Šančius, kur Terleckų šeima niekados negyveno. Negana to, pasakoja Pikasas, ,,tos laiptinės kaimynas ne kartą yra matęs, kaip A.Terlecką atveždavo su juoda „Volga“ namo“ – kaip tik tada, kai jis turėjo būti karceryje…

Ši istorija, kaip ir kiti minėti Pikaso komentarai pačiam A. Terleckui, kaip ir jį gerai pažinojusiems žmonėms, pasirodė absurdiški. Gyvenimas įpratino šį rezistentą nekreipti dėmesio į panašias provokacijas. Juo labiau kad šį kartą purvais taškėsi kažkoks Pikasu apsišaukęs anonimas. Tačiau kitaip nei A. Terleckui, kuriam Pikaso vardas priminė tik ispanų genijaus Pablo Pikaso drobes, nemažai daliai internetinių portalų skaitytojų šio lietuviško Pikaso visažiniai komentarai buvo žinomi ir laukiami. Vieni jų, tokie kaip to paties minėto straipsnio komentatorius kažkoks Paulius, gerbė Pikasą „už jo puikius, logiškai pagrįstus komentarus“ ir jų paveiktas ėmė abejoti A. Terlecko nuoširdumu, kiti, stebėdamiesi jo keista „genialia kompetencija“ bene visais klausimais, gausiais neįtikėtinai greitai tautai siūlomais ,,pastebėjimais“, įtarinėjo šį „menininką“ už Judo skatikus parsiduodantį svetimiesiems.

Pikaso fenomenas, pasirodo, domino žurnalistus ir ne tik juos. Dar 2009 m. liepos 30 d. portale ,,Alfa“ pasirodė  L. Pečeliūnienės straipsnis „Kova komentatoriui „Pikasui“ skelbiama iš Rusijos“. Jame buvo rašoma, kad tame portale publikuoto K. Girniaus straipsnio „Nebloga Prezidentės pradžia“ Pikaso komentarai išprovokavo iš Rusijos valstybiniam tinklui priklausiusio kompiuterio įvairiausiais slapyvardžiais pridengtų komentarų pliūpsnį. Iš to reikėjo daryti išvadą, kad Pikaso nuomonė ypač neparanki specialiosioms Rusijos tarnyboms. Kad būtent joms nepatiko Pikaso komentarai, „Alfai“ turėjo atskleisti tai daryti juridinę teisę turinčios institucijos. Ar tikrai jos tai atskleidė?

Ideologinis šmeižtas neteikia ypatingos reikšmės įrodymams. Jo skleidėjams terūpi drumsti vandenis ir paplauti visuomenės pripažintų vertybių pamatus. Tam pasirenkamas paprastas kelias – įvairiausiais prasimanymais bandoma sukompromituoti tas vertybes palaikančias žinomas asmenybes. Gudriai sukurptas melas įterpiamas tarp tikrų faktų. Rašytojas fantastas Robertas Šeklis teigia, jog informaciniame kare pralaimi tas, kuris sako tiesą, nes jis turi tik tiesą, o melagis gali teigti, ką tik nori.

Pasirodžius Pikaso komentarams apie rugpjūčio 23 d. įvykius, A. Terleckas nebuvo paliktas ramybėje. Tautiečiai smalsavo: ,,Ar tiesa, ką Pikasas rašo, o jei ne – tai kodėl tyli, kodėl nesikreipi į teismą?“

Banalybė ,,Jei tyli, esi kaltas“ įkyriai zyzė aplinkui. Darėsi aišku, kad Pikaso komentarai, gal skirti tik skaitytojų snauduliui išblaškyti, objektyviai suka antinacionalinės propagandos malūno girnas.

Vėliau Apylinkės teisme A. Terleckas teigė:

,,Noriu atkreipti dėmesį, kad paskutiniais metais Lietuvą užplūdo ypač gausūs buvusių partinių nomenklatūrininkų ir jų garbintojų atsiminimai. Juose balinami Maskvos vietininkų mundurai, iškeliami jų ar bendražygių nuopelnai. Jų pasiklausius, susidaro nuomonė, kad vadinamosios Tarybų Lietuvos laikais niekas su svetima valdžia nekolaboravo, vos ne visi jai rezistavo. Šiam požiūriui įsigalėti trukdo tikros rezistencijos pavyzdžiai, todėl gudriai trinami konformizmo ir patriotizmo skirtumai, tiesa suplakama su melu. Dergiami Lietuvos partizanai.

Gyvenime ne vienam dideliu patriotu apsimetusiam veikėjui esu užmynęs ant kojos. Ir ne tik tai. Buvusiuosius ir esamus svetimos valstybės žvalgybų klerkus erzina mano praeitis. Dėl to buvau ir esu šmeižiamas, turėjau ir vis dar turiu priešų.“ (Kalbos ištraukas, kaip ir A. Terlecko bylinėjimosi faktus, galima rasti laikraščio „XXI amžius“ š. m. Nr. 42 numeryje.)

Skaudu, kai esi įžeidinėjamas, tačiau tai tampa nebepakenčiama, kai tavo paties ir draugų gyvenimai užbraukiami nešvariais kompiuterio tekstą renkančiais pirštais, paliekant tautos savimonėje nežinios, beprasmybės dėmes. Tokiu atveju tylėti nevalia. Todėl A. Terleckas ir kreipėsi į prokuratūrą, kad ši išaiškintų šmeižiko tikrą vardą, priverstų jį viešai paneigti tiesos neatitinkančius faktus, atsiprašytų. Praėjus keliems mėnesiams, A. Terleckui buvo pranešta, jog anoniminis Pikasas yra Kaune gyvenantis solidaus amžiaus dailininkas Vilius Ksaveras Slavinskas. Vilniaus apylinkės prokuratūros 2013-05-31 prokuroro nutarime teigiama, kad atlikus ikiteisminio tyrimo veiksmus nustatyta, kad V. K. Slavinsko veikloje yra BK 154 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymių, nes V. K. Slavinskas melagingą informaciją apie A. Terlecką paskleidė pasinaudodamas visuomenės informavimo priemone. Tačiau pats tyrimas buvo nutrauktas, motyvuojant tuo, kad ši veika nesukelia jokių padarinių visuomenei, valstybei ar teisinei sistemai. Rezistentui išaiškinta teisė kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. A. Terleckas dėl šios nutarties teisingumo kreipėsi į Vilniaus vyriausiąjį prokurorą, šiam patvirtinus nutarties argumentus, kreipėsi į Apylinkės teismą, dar vėliau į Apygardos teismą. Visos šios institucijos neigė Pikaso komentarų neigiamą poveikį visuomenei. Vilties, kad valstybės institucijos iškels Pikasui baudžiamąją bylą, neliko. 

Gilios senatvės sulaukusiam, ligų persekiojamam Lietuvos rezistencinės kovų veteranui, išlaikiusiam ilgą valdžios institucijų atliekamą Pikaso rašinėlių vertimo maratoną, nieko kito neliko, kaip 2013 m. pabaigoje kreiptis į Vilniaus 1-osios apylinkės teismą. Reikalauta priversti Vilių Ksaverą paneigti apie A. Terlecką ir LLL skleidžiamą melą, atlyginti patirtą neturtinę žalą. Pats žalos atlyginimo reikalavimas kaltinamajai pusei nebuvo svarbus. Jo ruoštasi atsisakyti, jei tik Pikasas tikruoju vardu ryžtųsi viešai pripažinti teigęs netiesą. Dar prieš tai, kai buvo kreiptasi į teismą, V. K. Slavinskas telefonu skambino A. Terleckui ir pažadėjo viešai paneigti savo melą. 2013 m. gegužės 5 d. ,,Lietuvos žinių“ portale pasirodė nieko bendro su A. Terlecku neturintis straipsnis ,,N. Venskienės pravaikštos skubina pataisas“. Jo komentaruose galima aptikti Pikaso dvejones dėl savo paties kažkada paskelbtų A. Terlecko vertinimų. Tačiau šių į sklaidos užkampius nugrūstų abejonių neįmanoma vertinti kaip nuoširdaus V. K. Slavinsko neanoniminio atsiprašymo, juo labiau – melagingų prasimanymų paneigimu.

A. Terlecko privataus kaltinimo skundui pasiekus Vilniaus apylinkės teismą, rezistentas ir komentatorius-dailininkas susitiko akis į akį. Temidės rūmų koridoriuje betrypčiojantis, teismo posėdžių metu jaudulio nurausvintu veidu, greitakalbe savo tariamą nekaltumą įrodinėjantis V. K. Slavinskas kėlė užuojautos jausmus. Kaltinančioji pusė teismo suteiktu taikomuoju laikotarpiu pažadėjo komentatoriui atleisti, atsisakyti neturtinės žalos reikalavimo, jei šis atvirai pripažins, kad Pikaso vardu skleidė apie A. Terlecką tiesos neatitinkančius faktus ir teiginius. Deja, taip neįvyko. Atvirkščiai, komentatorius pagrasino, kad nesusitaikymo atveju jis ir toliau viešai skelbs rezistentui „nepatiksiančią“ informaciją. Norėdamas parodyti, kad nejuokauja, Pikasas perdavė A. Terlecko advokatui, sūnui, dukrai tekstus, kuriuose toliau „nagrinėjo“ šio rezistento gyvenimą. Perdavė ne tik juos, bet ir savo nutapytų paveikslų katalogus bei vaizdo įrašus, kuriuose pavaizduota, kaip V. K. Slavinskas, pristatydamas parodą, susirinkusiems kalėdinėmis šventėmis besidžiaugiantiems kauniečiams pasakoja apie savo dvasingą prigimtį.

Prasidėjus pusę metų trukusiam šmeižto bylos nagrinėjimui, Pikaso pozicijos ėmė keistis. Nuo gynybos pereita į puolimą. Šis konservatorių partijai priklausantis pensininkas, važinėjantis nesenu, vidutinio lietuvio supratimu, „Lexus“ markės visureigiu, teisme skaitė ir ne kartą teismui įteikė daugialapius savo „įžvalgų“ ir „atsikirtimų“ tekstus. (Pikaso teismui įteikta A. Terlecko veiklos politinė „analizė“, kalbų tekstai ir panaudotų straipsnių atšviestos kopijos sudaro apie 1000 psl.) Pikasas, išrinkęs iš A. Terlecko publikuotų atsiminimų atskirus faktus, juos susidėliojo taip, kad tiktų jo gynybai. Jis kabinėjosi vos ne prie kiekvieno reikšmingesnio rezistento politinio pasiekimo, kūrė istorijas, supindamas mintis taip, kad suprasti jas remiantis logika buvo neįmanoma. Sofistinius savo įtarinėjimus V. K. Slavinskas vertė Terlecko kalte. Maža to, įsismaginęs Pikasas savo ,,Atsikirtime“ jau tiesiogiai vadino A. Terlecką KGB informatoriumi, savo draugų išdaviku. V. K. Slavinskas vadovavosi kalambūru virtusiu principu: „Gerbiu A. Terlecką, linkiu jam geros sveikatos, aš jo niekados nešmeižiau ir nešmeižiu, bet, gerbiamieji, atkreipkit dėmesį, kokį baisų žmogų jūs ginate, jis juk…“

Šią V. K. Slavinsko sofistiką A. Terleckas argumentuotai paneigė teisme. Tačiau kelti bylos vis labiau jį šmeižiančiam dailininkui aštuoniasdešimt penkerių metų Laisvės premijos laureatas nesiryžo. Tam jis neturėjo nei sveikatos, nei lėšų, tik pasiguodė, kad valstybės institucijos ir visuomeninės organizacijos, apdovanojusios jį įvairiausiais ordinais ir vardais, paliko patį vieną kovoti dėl savo orumo. Proceso metu aiškėjo kai kurios Pikaso aprašytos istorijos apie A. Terlecko – kalinio – ,,karcerius“ ,,žmonos bute Kaune“ detalės. Pasirodo, komentatorius šį pasakojimą išgirdo iš dabar jau mirusio tremtinio, politinio kalinio, Pasaulio tautų teisuolio Jono Stašaičio lūpų. Sunku patikėti, kad toks žmogus galėjo meluoti. Be to, jo juk neapklausi, ar tikrai jis pasakojo tokią istoriją. Mirusieji nekalba. Vienas iš gyvų Pikaso liudininkų teismui tegalėjo patvirtinti, kad visa tai jis jau girdėjo prieš daug metų, tačiau iš V. K. Slavinsko, o ne J. Stašaičio pasakojimo. Istorijos patikimumą neigia faktai. Vienas jų – J. Stašaitis buvo suimtas 1973 gruodžio 4 d. ir kalėjo iki 1974 m. gruodžio mėn. Minimu laikotarpiu J. Stašaitis tikrai negalėjo būti išleidžiamas į laisvę ir perduoti laiško A. Terlecko žmonai. Tai jis galėjo padaryti tik 1974 m. gruodį, kai buvo paleistas į laisvę, bet A. Terleckas dar tų metų gegužės 24 d. baigė savo bausmę ir jau pusę metų gyveno kartu su savo šeima Vilniuje, Nemenčinės pl. 68–2.

Kitas mitas apie tai, kad 1973 m. rudenį A. Terlecką, tuo metu sėdintį Vilniaus konclageryje, dažnai matydavo atvežamą juoda ,,Volga“ to paties Kauno namo laiptinėje, į kurios butą, pagal V. K. Slavinską, J. Stašaitis vežė Elenai Terleckienei laišką, subliuško tą įvykį liudijant į teismą iškviestam A. Paulavičiui. Šis liudininkas, dažnai su V. K. Slavinsku iškylaujantis gamtoje (tai teisme teigė pats A. Paulavičius), niekaip negalėjo prisiminti, kuriais metais vyko jo matytas A. Terlecko pasivažinėjimas juodu KGB limuzinu po Kauną. Pagaliau, ne vieną kartą perklaustas, jis patvirtino, kad visa tai galėjo įvykti 1973 m. pabaigoje. Šis liudininkas tvirtino niekad nedalyvavęs antisovietinėje veikloje, todėl ir A. Terlecko nepažinojo, bet paklaustas, kodėl tvirtina, kad būtent šis rezistentas sukinėjosi 1973 m. rudenį Šančių daugiabučio kieme, sutrikęs A. Paulavičius sumurmėjo, kad jis A. Terlecko veidą galėjo matyti televizijoje ar mitinge. Liudininkas visiškai susipainiojo: Lietuvoje niūriais L. Brežnevo okupacinės valdžios priežiūros metais apie jokius antisisteminius mitingus niekas nei svajot negalėjo, neįmanoma ir tai, kad A. Terlecko atvaizdą komunistinės televizijos kanalai reklamavo imperijos žiūrovams. 1980 m. vasario 18 d. mirė A. Terlecko mama. Tuo metu jis kalėjo Vilniaus KGB kalėjime. Į motinos laidotuves net atsisveikinti kalinio niekas neišleido. Minėtą istoriją su J. Stašaičiu ir A. Paulavičium, kaip teigia rezistentas, sukūrė V. Slavinskas ir ją nukėlė į Kauną, kadangi Vilniuje (būtent ten gyveno E. Terleckienė su šeima) draugų, kurie galėtų melagingai liudyti panašias istorijas, jis neturi.

Taigi, visi šie V. K. Slavinsko pasakojimai neatitinka tikrovės, o tokia veikla vadinama šmeižtu. Už tai, kad ir kaip išsisukinėtų Pikasas, Lietuvos Respublikos įstatymai numato baudžiamąją atsakomybę. Šių melagingų istorijų sklaida net ir viešuose politiniuose ginčuose (A. Terlecko savo orumo gintį vėliau kitas, Apeliacinis teismas, įvardijo kaip politinę diskusiją) neįgauna jokių indulgencijų, ji yra nusikaltimas.

2015 m. vasario 2 d. Vilniaus apylinkės teismas savo nuosprendžiu nustatė, kad 2012 m. rugpjūčio 23 d. „Lietuvos žinių“ portale V. K. Slavinskas savo komentaruose, manytinai sąmoningai siekdamas neigiamai pavaizduoti nukentėjusįjį kaip neigiamų bruožų turintį asmenį ir taip jį pažeminti ir paniekinti, pateikė ne nuomonę, o faktus, kurie turi šmeižikišką A. Terlecko atžvilgiu pobūdį, žeminantį garbę ir orumą. Teismas pripažino V. K. Slavinską kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 154 str. 2 d., ir nubaudė jį 753, 20 EUR.

Šį nuosprendį 2015 m. birželio 1 d. Vilniaus apygardos teismas, remdamasis V. K. Slavinsko skundu, panaikino. Apygardos teismas neatkreipė dėmesio į V. K. Slavinsko komentaruose ryškų ir akivaizdų siekį paskleisti skaitytojams žinią, kad A. Terleckas buvo susijęs su KGB, pasėti abejonę dėl jo rezistencinės veiklos. Nors komentaruose nėra tiesmukai pasakoma, kad A. Terleckas buvo KGB bendradarbis, o Laisvės lyga – KGB sukurta organizacija siekiant į ją pritraukti, o po to „susemti“ režimo priešus, tačiau V. K. Slavinsko minčių dėstymo būdas, stilistika, kuriama paini intriga ir vartojama netiesioginė terminologija suponuoja būtent tokią išvadą. Norint nors iš dalies paneigti tokią sugestiją, reikalinga kvalifikuota kalbos specialisto išvada. Teismas jos nepareikalavo.

Kaltinamasis perpasakojo buvusį ar nebuvusį pasikalbėjimą su dabar jau mirusiu J. Stašaičiu, kuris esą matė rezistentą Antaną Terlecką laisvėje, kai šis tuo metu turėjo būti įkalinimo vietos karceryje. Šis pasakojimas perša tik vieną mintį, kad jo politinis kalinimas tebuvęs imitacija. Nors tai akivaizdus šmeižtas, tačiau apeliacinei instancijai pasirodė normalu perpasakoti paviešinant pokalbį, kurio turinys šmeižia vieną žymiausių Lietuvos kovotojų už laisvę. Ar perpasakotojas ir paviešintojas už tai neatsako? Tokia teisine praktika kuriamas labai negatyvus precedentas. Ar taip nesudaromos prielaidos paskleisti panašias žinias apie bet kurį viešą ar neviešą asmenį, pasiremiant tariamu jau mirusio asmens pasakojimu, kurio niekaip negalima patikrinti.

Pareiškime teismui kaltinamasis dailininkas inteligentas kaunietis patriotas, Tėvynės Sąjungos narys Vilius Ksaveras Slavinskas, komentaruose pasirašinėjęs Pikaso slapyvardžiu, A. Terlecko atžvilgiu reiškiasi nepalyginamai atviriau ir brutaliau nei komentaruose, dėl kurių buvo apskųstas teismui. Jis tiesiog atviriausiu tekstu pareiškia, kad Antanas Terleckas – KGB informatorius. O tai yra oficiali KGB dokumentacijoje įtvirtinta sovietinio okupacinio režimo represinės institucijos bendradarbio kategorija. Teismas šito pareiškimo kaip šmeižto neįvardijo. Apygardos teismo teigimu, viskas, ką apie A. Terlecką komentaruose išdėstė Vilius Ksaveras Slavinskas, yra jo nuomonė, kuri negali būti baustina. Tačiau nuomonė turi remtis faktais, o kito asmens pasakojimo, kurio neįmanoma patikrinti, perpasakojimas nėra faktas.

Vilniaus apygardos teismas V. K. Slavinsko komentarus vertina kaip dviejų lygiaverčių viešųjų asmenų oponentų politinę žodinę dvikovą, kurioje leistini V. K. Slavinsko pavartoti posakiai. Teismas neįvertina, kaip jaučiasi apšmeižtasis A. Terleckas. Tačiau komentarus apie A. Terlecką kaltinamasis pasirašė žymaus ispanų tapytojo Pikaso pavarde, o ne nuosava Slavinsko pavarde. Gal gėdydamasis? Komentuodamas A.Terlecko politinę veiklą, K. Slavinskas prisidengė slapyvardžiu. Taigi jis nebuvo viešas gerai žinomas asmuo. Teismas to neėmė domėn. Be to, A. Terlecką šmeižiančiuose komentaruose kaltinamasis nerašo, kad jis Tėvynės Sąjungos narys.

Apygardos teismas apšmeižtojo pastangas apginti savo garbę vertina kaip Tėvynės Sąjungos nario Viliaus Ksavero Slavinsko ir buvusio Laisvės lygos vadovo viešą lygiavertę diskusiją politiniais klausimais, kurioje leistini ir įžeidinėjimai. Susidaro įspūdis: kadangi A. Terleckas yra žymus, tai už pripažintus savo nuopelnus tautai ir valstybei Laisvės premijos laureatas turi iškęsti bet kokį šmeižtą. Tačiau A. Terleckas nėra niekada su V. K. Slavinsku diskutavęs nei apie politiką, nei apie dailę, nes tokio politiko ir dailininko nepažinojo. Sužinojo apie jį tik tada, kai buvo nustatyta Pikaso slapyvardžiu prisidengiančio asmens tapatybė. Po šio teismo proceso, trukusio beveik trejus metus, V. K. Slavinskas taps žinomesnis, negu buvo.

Teismas, išteisindamas V. K. Slavinską, daugiausia remiasi V. K. Slavinsko argumentais, beveik nepateikdamas jo išteisinimo motyvų. Nors žemesnis Apylinkės teismas savo nuosprendyje konstatavo, kad kaltinamojo bylos nagrinėjimo metu teismui įteikta medžiaga nėra susijusi su V. K. Slavinskui pateiktais kaltinimais, tačiau Apygardos teismas 17 psl. nuosprendyje cituoja ir perpasakoja būtent Slavinsko pateiktą medžiagą. Sunku suprasti, kokią svarbą konkretiems kaltinimams turi A. Terlecko politinės veiklos vertinimas Atgimimo, o ypač Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu. Ši veikla, pasižymėjusi kai kurių visuomenės procesų kritika, ir dabar daug kam nepriimtina. Tačiau tai neturėtų keisti V. K. Slavinsko 2012 m. rugpjūčio 23 d. „Lietuvos žinių“ portale paskelbtų komentarų šmeižto esmės. Kodėl Apygardos teismas neatkreipė dėmesio į faktą, kad minėtoje medžiagoje V. K. Slavinskas tiesiogiai ir konkrečiai, nepateikęs įrodymų, vadina A.Terlecką KGB informatoriumi, lieka neaišku.

Kadangi išteisintas Pikasas tapo nekaltas, jis iškėlė ir laimėjo civilinį ieškinį, kuriuo teismas įpareigojo A. Terlecką sumokėti 1448 eurus už teismo išlaidas. Negalima nepritarti apžvalgininko Vytauto Sinicos pastebėjimui, kad garbės „gynimas brangiai kainuoja“.

A.Terleckas V. K. Slavinską išteisinusį nuosprendį apskundė Aukščiausiajam Teismui.

Kas kitas, jei ne teismas, gali padėti garbę ir orumą apginti.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

purchase_cialis       2017-01-20 0:21
cialis       2017-01-18 22:16
viagra       2017-01-4 13:12
Pokasas to 12:49       2016-04-29 12:49

Viskas paaiškinta žemiau pateiktuose komentaruose Su jumis diskutuoti laiko neturiu

pikasiui       2016-04-29 12:40

Kodel tu savo slykscia kuryba vadini kazkieno prispazinimais? Kas kuo kada kodel tau “prisipazino”?
Tavo darba ivertino Lietuvos Auksciausias teismas. Tik toks issigimelis kaip tu, drista teismo nuosprendi vadinti beprasmiais paistalais. Teismo nuosprendziu tu nubaustas uz smeizta, o ne del kazkokiu kazkieno skundu. Kodel tu bukai nenori to suprasti? Ar tu nepajegi to suprasti? Nesugebejimas skaityti ir galvoti ir yra tavo ir tik tavo problema.
Kodel neatsakai nei i viena klausima?
Kam tu tarnauji? Ar tau moka rubliais ar eurais?
Ar praejai liustracija ir kokius prisipazinimus pateikei liustracijos komisijai? Kada tavo prisipazinimai bus isslaptinti?

Pikasas 1:39       2016-04-29 8:48

Kai pagaliau suvoksite, kad tai Antano Terlecko prisipažinimų fragmentai, tai visokie paistalai apie šmeižtą ar panašūs nebeteks prasmės. O gal jūs nenorite to suprasti? Tada tai ne mano problema. Jei kas nors suras mano teiginį internete, kad ką nors pavadinau KGB agentu ar nuorodą, kad kokia nors organizaciją Lietuvoje įkūrė KGB, tada man tektų tai įrodyti arba atsakyti. O juk būtent tuo buvau A.Terlecko skunde apkaltintas. Niekaip negaliu sutikti su tokiais kaltinimais, net jei tokių visokių rėmėjų eilutė susirašytų. Kaip vertinti jo paties prisipažinimus turi kiekvienas gali tai padaryti pagal savo supratingumą.

Redakcijai       2016-04-29 1:39

Kur bepaziuri, visur vien tik Pikaso smeiztai.
Nejaugi jusu nezemina, kad jusu portale oficialus, teismo nubaustas smeizikas navarzomai drabstosi savo nusikalstama kuryba?

Pikasas       2016-04-27 13:46

Nijolė Sadūnaitė prisimena taip: (cituoju)„Kitą dieną po šios Vasario 16-osios V. Bogušis manęs paprašė paskambinti į Maskvą ir pasakyti, kad per nesankcionuotą mitingą Vasario 16-ąją buvo sumušti ir į Santariškių traumatologinį skyrių paguldyti 87 ar 89 sunkiai traumuoti žmonės. Perklausiau, ar tikrai, sako – tikrai. Mano telefonas tuo metu buvo atjungtas, bet turėjau daug pažįstamų močiučių. Jų vaikai dieną darbe, aš nueinu, duodu 10–13 rublių, sakau, leiskite paskambinti į Maskvą, ir jos leidžia. Paskambinau savo prieteliui Maskvoje, pažinojau ten daug gerbiamų gerų žmonių, kurie buvo kalėję. Jie pranešdavo Amerikos ambasadai, o iš ten informacija keliaudavo į informacijos centrą Brukliną. Iš to centro informaciją gaudavo žurnalistai. Tačiau po dienos ar kitos sužinojau, kad Santariškėse iš viso nėra Traumatologijos skyriaus. Lekiu į Savičiaus gatvę, kur gyveno V. Bogušis. Pas jį sėdi A. Terleckas. Sakau: „Vytai, ką padarei? Juk ne mane kompromituojate, o Lietuvą.“  A. Terleckas juokiasi, sako, galėjai sakyti, kad 200 guli traumatologiniame. Sakau, „viskas man, vyrai, aišku, mes einame į skirtingas puses. Daugiau jokių bendrų akcijų, parašų rinkimų nebus. Sakau, ne mane sukompromitavote, o tą centrą. Kelis mėnesius iš jo (centro)niekas informacijos (iš disidentų)neėmė.“ (lit.77nr)
PASTEBĖJIMAS: Manau, kad galima tikėti N.Sadūnaitės liudijimu, nurodančiu tą dieną, kai jos ir A.Terlecko su V.Bogušiu keliai išsiskyrė.
  1988m. pradžioje P.Cidziko bute buvo rasti rezistenciniai leidiniai „LKB kronika“, „Vytis“, „Laisvės šauklys“ bei dvi mašinraštinio straipsnio „Istoriko pokalbis su Antanu Terlecku“  (tiksliau, Terlecko su Terlecku) kopijos. Minėtame straipsnyje A.Terleckas kritikavo „Kronikos“ leidėjus, kad šie atsisakė leisti bendrą “katalikų” ir “pasauliečių” leidinį. (“XXI amžius” 2003.02.14d._nr)
PASTEBĖJIMAS: „Žinant, kad virš A.Terlecko buto buvo KGB įrengta pasiklausymo ir stebėjimo aparatūra, ką žinojo ir A.Terleckas,labai tikėtina, kad „bendras leidinys“ ir jo leidėjai būtų nedelsiant KGB susekti. Po Romo Kalantos aukos sovietinis saugumas, kaip yra žinoma, dėjo didžiules pastangas tam, kad Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos leidėjus išryškinti.
    A.Terleckas prisimena: (cituoju)  „Visose Vilniaus mokyklose nuo vasario 15 iki 20 d.  (1988m.) buvo įvedamas visos paros mokytojų budėjimas.  Budi tik komunistai. Tačiau ir nepartiniam Gintui (sūnui Gintautui Terleckui,) partija patikėjo tokią „garbę“.“ (lit.“XXI amžius” 2003.02.04d.)
  PASTEBĖJIMAS: Tikėtina,kad įrašais iš „KGB gūžtos“, esančios virš Terleckų buto, nutarta nepasitenkinti. Gal reikėjo dalyvių nuotraukų su tikslesne identifikacija? Gal todėl milicijos pareigūnai ir nukreipė disidentus į Terlecko butą, jau seniai tapusį KGB visapusišku stebėjimo objektu?

Pikasas       2016-04-27 13:22

Per keturiolika komentavimo metų nei viename komentare nesu sumelavęs, tai yra pateikęs man žinomos netiesos žodžius. Tad į jūsų grubius išpuolius nekreipiu dėmesio. Niekam dar nepavyko mane išvesti iš pusiausvyros. To labiau, tokio mentaliteto oponentui kaip jūs.

Smeizikui Viliui Slavinskui       2016-04-27 10:25

Tu sesiolikta karta pakartojai savo sukurta pasiaiskinima, bandydamas pasinaudoti A.Zolubu.
Tuo tarpu A.Zuluibas niekad su tavim nesusitikinejo, jokio apgailestavimo nepareiske, jokio palaikymo tavo smeizikiskam darbui neparode, net raide neuzsimine, kad tavo skleidziama smeizta laiko teigiamu ir kategoriskai priestarauja tavo pastangoms apsmeizti dora zmogu. Jei yra kitaip - duok nuoroda. (Tavo atsakymas vienintelis - jokio atsakymo.)
A.Zolubas savo straipsnio “nepaskleide”, o isspausdino viesai, pasirasydamas savo vardu, skirtingai nuo taves , skleidziancio savo smeiztus anonimiskai.
Smeizike viliau slavinskai, tu sukurei ir delioji si savo stampa-pasiaiskinima, tuo paciu apsmeizdamas ir straipsnio autoriu, buk tai jis palaiko tavo smeiztus. Tai dar vienas tavo nusikaltimas.

Smeizikui Viliui Slavinskui       2016-04-27 10:10

Viskas, ka parase Terleckas - viesa. Parasyta ir jo pasirasyta.
Skirtinga nuo taves - anoniminio smeiziko. Buvai demaskuotas, visuomenes pasmerktas ir nubaustas uz savo juodus darbus.
Jei tesi tokia nusikalstama veikla - Pravieniskes taves laukia.
Ne kazkas “aiskina, kad tai smeiztas”, o tai IRODYTA IR IVERTINTA TEISMO NUOSPRENDZIU.
O kodel kazkas turi neigti nors viena Terlecko sakini ar nors viena jo zodi? Tai viesai issakyta jo nuomone, tai viesai parasyta ir paskelbta.
Tik tu, vienintelis isigimelis, bandai nors tokiu budu apsmeizti dora nusipelniusi zmogu vien todel, kad jis neitiko tavo stabui kagebistui landsbergiui. Tavo meslas pasipyle tik tada, kai disidentai VIESAI pavadino landsbergi konformistu prisitaikeliu. Bet net ir tarp tavo konservatoriu partijos clienu, neatsirado NEI VIENO, kuris nors kaip tave smeiztus palaikytu. NEI VIENO.
Tau ne karta buvo aiskinta, kad jau seniai irodyta, jog pasaulis - ne ploksciais. Jei tavo kaime naktis, tai kitur gali buti diena, rytas ar vakaras. Deja, tavo protelis toks ribotas, kad tu vis tiek nesuvoksi.
Pakartojam: nevartok zodziu, kuriu prasmes nezinai. Net tavo nuosprendyje parasyta, kas tai yra diskusi, bet tu perskatyt ir suprast nepajegi.
Diskusija - kai issakomos ir isklausomos ivairios nuomones, kai uzduodami klausimai ir i juos atsakoma.
Tuo tarpu tavo kiauliskos akutes tau neleidzia net pastebeti nei vieno klausimo, tuo labiau i juos atsakyti. Tavo iskrypelkisku poziuriu diskusija - kai sventasis Pikasas sako begalinius pamokslus, o visi suklupe klauso tos dieviskos isminties ir linkcioja galvas is begalinio susizavejimo.
Tu niekini zmones - susilauki tokio pat atsako. Tau jau grabo dangtis i sikna baladoja, bet tu nepajegi suprasti, kad tu ne vienas visoje planetoje ir niekas neprivalo tiketi tavo skysciausiomis smeizikosmis trydomis.
Tu - save liguistai isimylejes suvaikejes nieksas.

Pikasas       2016-04-27 9:54

Surinkau informaciją apie čia rekomenduojamo rašinio autorių Algimantą Zobuvą. Ji buvo pakankamai teigiama, todėl pasiūliau susisiekti. Jis tą ir padarė. Paaiškinau situaciją. Jis išreiškė apgailestavimą, kad neturėjo mano adreso ir nesusisiekė su manim bet tikisi, kad jo paskleistas rašinys neturėjo įtakos LR Aukščiausio teismo sprendimui. Gal buvo kitaip. Tačiau jo požiūris į mano komentarus apskritai labai teigiamas ir jis išsakė pasitikėjimą mano pastangoms. Jis teigė, kad prie šios temos daugiau neprisilies.  Tad šį, skirtingų nuomonių konfliktą laikau išspręstu.

Pikasas to 2:03       2016-04-27 9:49

Veltui taip naktį blaškotės. Jūs su savo nekorektiška raiška likote vienišas internetinėje erdvėje. Visuomenė turi teisę žinoti ką parašė Antanas Terleckas Kaip sakydavo romėnai: “Ką parašei, parašei…” (Quod scripsi scripsi…) Jūsų nuolatinis aiškininas, kad tai - šmeižtas, darosi netgi labai keistas. Jūs net nepabandėte paneigti bent vieno A.Terlecko sakinio. Tad ir diskutuoti su jumis nėra apie ką.

Algimantui Zolubui       2016-04-25 2:03

Jus, Lietuvos kaisves kovotoju sajunga, disidentai, padejote A.Terleckui apsiginti nuo smeiziko Viliaus Slavinsko.
Taciau tas kerstu dagantis nieksas, ne tik kad nebaige savo nusikalstamos veiklos, bet dar labiau ja plecia. V.Slavinskas vel simtais platina savo sukurtus is fraziu nuotrupu smezikiskus paskvilius, kuriuos vadina prisipazinimais” ir “tekstais”. Is konteksto istrauktus sakinius ar sakinio dalis, V.Slavinskas aplipdo savo “paaiskinimas” skliausteliuose ir be ju, daugtaskiais… A.Terleckui jau 90 metu ir jis nepajegus vienas kovoti su vel kartojamo to paties smeizto banga. V.Slavinkas vis labiau isisiauteja. Savo smeizxikiska kuryba jis dabar skelbia daugelyje portalu: cia, Karstame komentare, Laisvame laikrastyje, Lryte ir kitur. Visur ta pati ir daugybe kartu. Negi neatsiras kas pagelbetu doram zmogui ir sutramdytu smeizika. V.Slaviskas is teismo nuosprendzio isvadu nepadare. Atvirksciai. Bauda jo neisgasdino. Reikia siekti, kad jis butu nubaustas pakartotinai, nes veikia pakartotinai ir SAMONINGAI. Tokiu atveju jau galetu tiketis ir realaus laisves atemimo.
Jei galite, padekite.

Pikasas pradžia       2016-04-24 8:49

A.Terleckas (cituoju) „Pasiteiravau, kaip man elgtis „Puntuke“ (draugiško, profsąjunginio) teismo metu? Nenoriu, jog atrodytų, kad spauda netiesą rašo. (sovietinėje spaudoje kritinis straipsnis apie A.Terlecką) Sakot, kad ištiesiat man ranką.“

KGB kapitonas J.Česnavičius paaiškino:(cituoju)Žinąs, kad aš neužsispyręs, todėl kalbėsiąs „Puntuke“ („teisme“) ne tik kaip prokuroras, bet ir kaip advokatas. A.Terleckas teigia, kad J.Česnavičius „trumpai papasakojo, ką jis kalbės – pasmerks mano pažiūras, bet užbaigs, kad aš nesąs toks priešas, kurio negalima perauklėti.“ Taip ir buvo, kai savo gynimosi kalbą,ruoštą net tris dienas, A.Terleckas suderino su KGB bendradarbiu A.Čiudinovu. (Cituoju) „Lapkričio 10 d. darbo metu ėmiau ruošti kalbą, daviau ją paskaityti A.Čiudinovui. (…) Jis žino, kaip reikia kalbėti.“ Apie šį kagėbistą A.Terleckas atsiliepia taip: (cituoju) „Puikus žmogus Čiudinovas. O kad visi rusai tokie būtų! Jį labai gerbiu.”A.Terleckas netgi žino kada tą „teismo“ dieną kas išėjo išnamų ir paaiškina: (cituoju) „V.Grabauskas ir A.Čiudinovas išėjo į „Puntuką“ labai anksti. Supratau, kad „teisėjai“ nusprendė „suderinti nuomonę“ – numatyti „visuomeninio teismo“ strategiją ir taktiką. Dėl to nesijaudinau“.A.Terleckas paaiškino Alei (tokiu surusintu vardu jis vadindavo savo žmoną Eleną): „Viskas jau nuspręsta anksčiau, o čia bus tik suvaidinta komedija.“ Po „teismo“ A.Terleckas: (cituoju) „Skubu aprašyti savąjį „visuomeninio teismo“ spektaklį, vykusį „Puntuko“ gamykloje“, bet surežisuotą čekistų iš didžiulių rūmų, pažymėtų Vilniaus miesto Lenino prospekto 40-uoju numeriu“.

KGB darbuotojas A.Čiudinovas atkreipė A.Terlecko dėmesį, kad KGB 2-osios valdybos 2-ojo skyriaus viršininko pavaduotojas papulkininkis Aleksandras Kordanovskij „draugiškame teisme“:(cituoju) „nesistengė nuteikti kolektyvo prieš A.Terlecką. Visi stebėjosi, kad saugumas taip taktiškai elgėsi su juo“. A.Terleckas:(cituoju) „Anksčiau man nepatiko Kordanovskij už savo grubumą. Po susirinkimo ėmiaus gerbti jį. Jis man tapo ne mažiau simpatiškas už J.Česnavičių.“
A.Terleckas teismo metu pakilęs į tribūną, pareiškė: „KGB rūmuose teko pabuvoti net keletą kartų. Ten turėjau daug ilgų pokalbių. Įsitikinau, kad buvau netgi labai neteisus ir jog be jokio pagrindo jaučiau savyje pyktį KGB. KGB darbuotojai kalbėdavo su manim labai mandagiai, taktiškai nei vienu žodžiu neužgaudavo… „Pripažįstu savo kaltę. Atsiprašau kolektyvo. Noriu žengti koja kojon su gyvenimu.“ „Teisme“ prašiau komunistų padėti man „persiauklėti“. (lit. „25-ieji Lietuvos okupacijos metai“ 197, 201, 211, 215, 287psl.)
A.Terleckas: (cituoju)„Susirinkime lapkričio 11d. pasakyta mano kalba suteikė man daug vilčių, kurias buvau beveik palaidojęs. Ėmiau tikėti, kad turiu gabumų politinei veiklai“. A.Terleckas kartais pristato „Puntuko“ kolektyvui savo paskaitas, vadinamas, jas kaip buvo įprasta,„politvalandėlėmis“. A.Terleckas: (cituoju) „Kalbėjau protingai ir likau patenkintas. Veidmainiauti nereikėjo per daug. Juk tikiu, kad Rusija turi didesnes už Ameriką galimybes sukurti tvirtą ekonominę bazę.“

 

Pikasas tęsinys       2016-04-24 8:46

A.Terleckui labai “simpatišku” tapęs KGB papulkininkis Kardavovskis „draugiško teismo“ metu kalbėjo taip:(cituoju) „Kokia Terlecko aplinka? Mums jis rašo, kad artimiausi jo lagerio draugai yra Ignatavičius, Stasiškis, Jankauskas ir Burokas. Kas toks Ignatavičius? Tai nacionalistas, kuris buvo tris kartus teistas. Stasiškis – du kartus teistas… Skeiverys – žmogžudys, nužudė tarybinį aktyvistą… (Beje, okupantų aktyvistą nušovė kitas asmuo) Burokas – dukart teistas. Grįžęs iš lagerio kvietė mūsų jaunimą kovoti prieš sovietinę valdžią. (…) Ir dabar Burokas uždarytas į lagerį. Jis – banditas ir vagis! Terleckui reikia giliai studijuoti marksizmą – leninizmą. Reikia jam daugiau skaityti Leniną, jo darbus nacionaliniu klausimu“.Taip baigė savo pasisakymą A.Terlecko pagarbos sulaukęs kagėbistas…

Štai ką pats A.Terleckas, Kordanovskio teigimu, rašo apie savo draugus: „Ignatavičius neskaito laikraščių, savo prigimtimi ponelis. Todėl nerandame su juo bendros kalbos. Su Stasiškiu be jokios rimtos priežasties atšalo santykiai.“(…) A.Terleckas apie 16 metų sovietiniuose lageriuose kalėjusį Stasį Ignatavičių: (cituoju) „Jau nuo 1959 metų Taišeto lageryje susidariau apie jį nekokią nuomonę. Tai labai mažo išsilavinimo, o tik didelių ambicijų žmogelis.“ (lit. “Rezistento dienoraštis” 117psl.)

PASTEBĖJIMAS: Beje, tas A.Terlecko įvardintas „ambicijų žmogelis“ Stasys Ignatavičius buvo „Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos“ Vorkutos politinių kalinių komiteto pirmininkas, organizavęs 1955m. liepos mėn. politinių kalinių sukilimą, kuris tada krestelėjo „gulagų“ sistemą.Tais metais A.Terleckas karjerą tęsė SSRS valstybinio banko Lietuvos skyriuje kredito inspektoriumi, Vilniaus miesto valdybos viršininko pavaduotoju…
Kai A.Terlecko panaudotu įvardijimu jo “šeimininkai”, aukštų karinių laipsnių KGB karininkai buvo simpatiški ir taip gražiai su juo elgėsi – ką ir bekalbėti

 

 

Pikasas       2016-04-24 8:44

Aptariant viešame „Puntuko“ susirinkime SSRS AT sesiją A.Terleckas kalba taip: (cituoju)„Ir anksčiau tikėjau komunizmo pastatymo galimumu mūsų šalyje… Po šios sesijos šis mano tikėjimas dar labiau sustiprėjo. (…) Lietuva šiandien elektrifikuota didžiosios rusų tautos ir kt. tarybinių tautų pagalbos dėka“ ir t.t. ir t.t.
Apie elektrifikacijos stebuklą A.Terleckas rašo savo dienoraštyje dar 1964m. vasarį: (cituoju) „Viena Lietuva nebūtų pajėgi elektrifikuoti kaimo, jei ne Rusijos pagalba. Ne! Negalėjus. Tik aklas gali to nematyti. Lietuvai būtina gyventi sąjungoje su Rusija. Būtina.(…)„Puntuko“ laboratorijos darbuotojui A.Terleckas aiškina: „Kai pradėjom kalbėti apie kolchozus, pareiškiau, kad jų panaikinti šiandien negalima.“ Apie save A.Terleckas mąsto taip: „Buvau iki šiol patenkintas savimi. Net ir neveidmainiaudamas per daug sugebėjau paskutiniu metu būti įstaigoj gan sovietiškas žmogus. A.Terleckas: (Cituoju)„Ketvirtame susitikime (saugume )J.Česnavičius paklausė: „Kaip žiūrite į Baltarusijos lietuvių klausimą?“ Aš: „Žiūrėjau ir žiūriu neigiamai“ „Kodėl?“ „O kam reikia prievarta lietuvius versti rusais arba baltarusiais? Ateis laikas, kad be prievartos jais taps“.
1966m. metai. Telefonu skambina KGB karininkas, A.Terlecko kuratorius, J.Česnavičius. Kviečia ateiti. A.Terleckas teigia, kad jis (cituoju) „nieko nebijo, bet nemalonu ten eiti. Juk kalba eis apie mano draugus. Jie pradėjo sugrįžti iš lagerio. Matyt, nori apie juos paklausinėti. O apie juos kalbėti nemalonu. Skambinu telefonu 528 J.Česnavičiui. Česnavičius išėjęs manęs pasitikti – atsako lietuviškas balsas.“Pasirodęs duryse J.Česnavičius kviečia į vidų. Klausia: „Gal nusirengsiu?“Papasakoju apie santykius su V.Grabausku (A.Terlecko viršininku „Puntuke“) apie jo išėjimą.“Tada J.Česnavičius: „Jeigu V.Grabauskas išėjo, tai gal dabar jus į jo vietą paskirs?“

A.Terleckas paaiškina:(cituoju) „Jiems (KGB saugumiečiams)įdomu pasižiūrėti, ką aš galvoju. Kaip begudrautum, vis vien prasitari, o jie tuoj daro išvadas.“
A.Terleckas bando tarpininkauti savo draugui, duodamas saugumo kapitono telefono numerį, kad KGB padėtų šiam prisiregistruoti. Apie tą draugą Stasį Guigą (slapyvardis -„Tarzanas“) jis masto taip: (cituoju) „Žiūriu į jį ir galvoju, koks jis žiaurus: daug lietuvių nužudė partizanaudamas, daugelis gal išvis nebuvo kalti. O kiek nužudė perėjęs dirbti KGB naudai? Ir tik iš baimės dėl savo kailio. Nusprendžiau nuvesti pas Stasę, nes esą: (cituoju) „čekistas J.Česnavičius sakęs visiems, kad Stasė Uždavinytė padeda prisiregistruoti“ .
A.Terleckas pokalbio metu kreipiasi į saugumo kapitoną J.Česnavičių: (cituoju)„Noriu gauti tokį darbą, kurį dirbdamas gaučiau butą.“ Jis pažada vykdyti KGB karininkams kai kuriuos nurodymus, sietinus su A.Terlecko draugais, buvusiais politiniais kaliniais. Su kuo draugauti, o su kuo – ne, ką galima informuoti apie pokalbį saugume, o ką ne. A.Terleckas. (cituoju)„Eidamas į saugumą, tikinau, kad turiu neapkęsti jo, nes kitaip galiu prasitarti tai, ko nereikia. Nieko iš to neišėjo..“ A.Terleckas: (cituoju)„Išėjęs esu patenkintas (pirmą kartą iš visų susitikimų su saugumu) savo elgesiu. Šį kartą šaltai galvojau, nedariau klaidų (bent taip man atrodo), mažai plepėjau. Išėjau lyg iš svečio (tiksliau – iš saugumo ), nejausdamas jokio pykčio savo šeimininkams. Nemoku jų neapkęsti, nors jie mano artimiesiems ir man suteikė tiek daug skausmo, kančių“.

Pikasas       2016-04-16 18:57

Surinkau informaciją apie šio rašinio autorių. Ji buvo pakankamai teigiama, todėl pasiūliau susisiekti. Jis tą ir padarė. Paaiškinau situaciją. Jis išreiškė apgailestavimą, kad neturėjo mano adreso ir nesusisiekė su manim bei tikisi, kad jo paskleistas rašinys neturėjo įtakos LR Aukščiausio teismo sprendimui. Gal buvo kitaip. Tačiau jo požiūris į mano komentarus apskritai labai teigiamas ir jis išsakė pasitikėjimą mano pastangoms. Tad šį, skirtingų nuomonių konfliktą laikau išspręstu.

Pikasas       2016-04-14 8:24

    Vieno susitikimo metu J.Česnavičius pabrėžė A.Terleckui, kad šis: (cituoju)„galįs parašyti disertaciją ir nebūdamas aspirantūroje“ A.Terleckas: „Pasakiau, kad J.Griška ir J.Macevičius nepraleis. Labai neigiamai atsiliepiau apie tas menkystas.“ Studijuoti istorijos A.Terlecko nepriėmė. Apie tokį A.Terlecko norą ir nesėkmę buvo pranešta į KGB. Ši studijuoti leido.  A.Terlecko panaudotu epitetu „simpatiškas J.Česnavičius“ nepriimtam studijuoti istorijos A.Terleckui sudarė galimybę peržengti istorijos studijų slenkstį ir siekti istorijos žinių. Savo viršininko V.Grabausko buvo palydėtas tokiais žodžiais: „Na, jei gavai tokią lengvatą, eik studijuoti“.  „Puntuko“ direktorius L.Abromaitis (cituoju) „gan maloniai patarė tą kvietimą nunešti į kadrų skyrių.“  A.Terleckas: (cituoju): „Be to, svajoju ir apie politiko karjerą.(...) Mano pašaukimas – politika. Tik būtina po truputį mokytis diplomatijos.“  (lit. „25 –ieji Lietuvos okupacijos metai“, 240psl.)

J.Česnavičius A.Terleckui: (cituoju) „Dabar įsitikinai, kad mes (KGB) netrukdom gauti darbą, galėsi išeiti iš „Puntuko“ ir gauti darbo arčiau ministro“.Vieno susitikimo pabaigoje A.Terleckas pažada, kad: (cituoju):„Pasipiktinęs kuo nors netylėsiu, o ateisiu į saugumą išsiaiškinti. Jis (J.Česnavičius) neparodė didelio džiaugsmo mano nutarimu lankytis pas juos. Į tai atsakė, jog ne visada būnąs savo kabinete“. A.Terleckas nustebintas: „Kodėl toks abejingumas? Ką jis reiškia? Juk jie (kagėbistai) labai mėgsta, jeigu pas juos lankosi buvę politiniai kaliniai“. J.Česnavičius dar pridūrė:  „Pamatėme, kad ne toks velnias baisu, kaip jį paišo. Tad nebus baisu užeiti“. Savo atsiminimuose A.Terleckas teigia:(cituoju) „KGB parinkdavo labai dorus prižiūrėtojus. Su vienu iš jų net labai draugiški santykiai buvo užsimezgę.“ (lit.„
Neįmenama Antano Terlecko mįslė“ Balsas.lt 2004. 03. 22)

Iš kur toks noras pačiam A.Terleckui ateidinėti į saugumą?

Pikasas       2016-04-3 13:10

  A.Terleckas Kauno Muzikiniame teatre buvusiame Vasario 16d. mitinge apie LLL aiškino taip: „Mes neturime jokios socialinės – ekonominės programos, kadangi laikomės tokios nuomonės: kai Lietuva taps Nepriklausoma, mes išsiskirstysime“ (lit.88nr, 346psl.). LPS pakviesti dešimtys tūkstančių kauniečių ir svečių 1989.02.16d. ryte rinkosi prie Laisvės paminklo pritarti LPS Seimo priimtai Nepriklausomybės deklaracijai. Tačiau tuo metu LLL jau turėjo savo veiklos 1988 liepos 3d. pasitvirtintą  programą, kurioje buvo tezė, kad Lyga nori bendradarbiauti su Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiu,  Blaivystės sąjūdžiu,  Bažnyčios teisių gynimo grupėmis ir tais žmonėmis, kuriems rūpi Lietuvos likimas. Deja, A.Terleckas savo konkrečiais veiksmais dažnai puolė Lietuvos persitvarkymo sąjūdį (LPS) visomis išgalėmis. Sukurtoje laikinojoje taryboje dauguma narių ieškojo suartėjimo su LPS kelių ir po truputį A.Terlecko ir LLL veiklos keliai pradėjo išsiskirti. Prabėgo nemažas laikas, kol LLL bendražygiai, gal geriau supratę situaciją, nutarė nuo A.Terlecko visiškai atsiriboti…

 

Pikasas tęsinys       2016-04-3 13:09


PASTEBĖJIMAS: Keisčiausia buvo tai, kad tik LLL atstovas viešai pareiškė, kad šis politinis judėjimas atsisako dalyvauti bendroje eisenoje Kauno gatvėmis. Tai apie kokią nepriklausomybę ir kovą jos siekiant aiškina A.Terleckas, jei net atsisako dalyvauti eisenoje už ją?Ar taip buvo todėl, kad A.Terleckui nebuvo pasiūlyta eiti eisenos priekyje? Betgi tada A.Terleckui gali tekti nešti trispalvę vėliavą, prieš kurios pasirodymą demonstracijose jis taip kovojo. Verta suvokti ir tai, kad LSSR teritorijoje dar buvo sovietinė armija, o iki AT Nepriklausomybės paskelbimo Kovo 11 d. buvo likęs dar ilgokas laiko tarpas. Viską laisvės kelyje buvo būtina atlikti nuosekliai ir tiksliai. Ar A.Terleckas to nesuprato, ar nenorėjo suprasti, ar buvo dar ir kitos, kol kas nepaviešintos priežastys? Tokias priežastis, jei tokios buvo, vertėtų nustatyti… Kad ir pavėluotai…

Pikasas       2016-03-30 15:46

Antanas Terleckas pripažino, kad jis priešiškas NATO ir ES , t.y. esąs “kitoje fronto pusėje (lit. Neįmenama Antano Terlecko mįslė. balsas.lt 2004.03.22.) Toje pačioje pusėje yra ir šio rašinio autorius Algimantas Zulobas,  kuris aiškina taip: >>>>>> (cituoju) “ES, įsigalinčio globalizmo – pasaulinės valdžios siekio ir kosmopolitizmo – piliečių nutautinimo įtakoje, nėra savarankiška, todėl į jos naudą Lietuvai turime žiūrėti ne vien iš finansinės paramos įvairiems projektams pozicijų (už paramą ateity teks atsilyginti), bet iš „vertybių“, kurias perša ES, tačiau kurios nepriimtinos Lietuvai. ES yra imperija, labai panaši į Sovietų Sąjungą, tik ji kurta be kraujo, per pinigus. Ji su savo nariais nekariauja, tačiau savo valią diktuoja taip pat per pinigus. Jos valioje, pasirodo, jai panorėjus, gali būti tautiškumas, mūsų gimtoji kalba, istorija, tautinės tradicijos ir papročiai, išpažįstamas tikėjimas. Lietuvos nutautinimas vyksta kryptingai nuo to laiko, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Išsivadavus iš sovietinės okupacijos, iš Vakarų atėjusi globalizacija siekia sugriauti tautines valstybes, tautines kultūras. Mes naiviai tikėjome Vakarais, tik dabar pradedame atsitokėti, skaudžiai kentėdami nuo vakarietiškos kosmopolitizacijos…”

Pikasas       2016-03-30 14:52

KGB kapitonas J.Česnavičius pataria A.Terleckui: „Dėl (Spalio švenčių) demonstracijos galite elgtis kaip norįs.“ A.Terleckas: „O kaip būtų geriau, kad teisingiau suprastų mane kolektyvas?“J.Česnavičius: „Jeigu jūs norite eiti su mumis, jeigu gerbiate mūsų laimėjimus, tada turite eiti. O į kitų nuomones nekreipkite dėmesio. Tikri tarybiniai žmonės supras jus.“(lit. 11nr, pagal internetinį variantą) A.Terleckas: (cituoju)„Šeštadienio ryte su Kaziu išėjom į demonstraciją. (...) Sveikinau lagerininkus pabrėždamas „Su šventėmis“. Jie atsakinėjo rimtai, bet nežiūrėdami man į akis. Visų lagerininkų akyse įskaičiau vergišką paklusnumą. Cicėnas nešiojo vėliavas. Pats pasisiūliau paimti trispalvę“(LSSR vėliavą).Jo(A.Terlecko) eilė turėjo nešti raudonas vėliavas, tad teko A.Terleckui tokią ir nešti su ant rūbų užsegta raudona rože, pagaminta iš audeklo. A.Terleckas: (cituoju) „Stebėjausi, kad nesijaučiau išprievartautas. Tik pernai žiūrėjau į lietuvius, einančius į demonstraciją, kaip į paniekintus vergus.  Šįmet pats ėjau pro tribūną ir nesijaučiau pažemintas. Nei kiek nesišlykštėjau vėliava. Pasirodo, kad prie visko galima priprasti.“(...) „Po demonstracijos nenusegiau rožės. Parėjau namo su raudona rože ant krūtinės… Alė (A.Terlecko žmona Elena) buvo nepatenkinta.

Pikasas       2016-03-29 21:57

  Vien tas faktas, kad vėliau didžiausią kritiką įvairiomis prasmėmis A.Terleckas LLL vardu nukreipė prieš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį daug ką pasako apie jo keistą, gerokai pasikeitusi resistencinį radikalumą, mano supratimu,  nukreiptą priešingai Lietuvos visuomenės daugumos siekiams. Apie Steigiamąjį Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) suvažiavimą A.Terleckas aiškina taip: (cituoju) „Tai buvo pirmas Lietuvos istorijoje spektaklis, vykęs vos ne dvi paras be pertraukos. Spektaklis kurį partija transliavo miego poreikį praradusiai lietuvių tautai. (...) Spektalio režisierius – aišku, kad M.Gorbačiovas, na, ir A.Jakovlevas. O pagrindinis artistas – A.Brazauskas…“ (...) „Sąjūdžio suvažiavimą laikau homo sovieticus sąlėkiu…“(lit.”Žodžiu ir plunksna…, 111psl.)
A.Brazauską A.Terleckas kaltina dėl jo (cituoju)“susitarimo su M.Gorbačiovu dėl politinio spektaklio „LKP atsiskyrimas nuo KPSS suvaidinimo Vilniaus operos ir baleto teatre 1989 12 19. Nekelia abejonių, kad KGB bandė nuolat kiršinti Lietuvos Sąjūdį su Lietuvos Laisvės lyga. Taip teigia ir V.Bogušis (lit. 43nr)Tikėtina, kad prie tokių tikslų savo politine raiška savaip prisidėjo ir A.Terleckas, kuris teigė, kad: (cituoju)
1.  „Lietuvos Sąjūdį sukūrė KGB.“
2.  „KGB nusprendė sukurti tokį politinį judėjimą, kuris, apsiginklavęs patriotiniais šūkiais, stabdytų tą kovą, vestų tautą nežymių reformų keliu“.
3. „Be jokios abejonės (LPS) Iniciatyvinės grupės nariai čekistai patekdavo CK „svarstyti“ jau aprobuotus Lubiankoje. LPS neturėjo teisės koreguoti KGB strategijos Lietuvoje.“
4. “LPS steigiamasis suvažiavimas parodė visišką LKP ir LPS vadų abejingumą gyvybiniams lietuvių tautos interesamas (...) ir žengė didžiulį žingsnį Lietuvos okupacijos ir aneksijos įteisinimui.“

A.Brazauską A.Terleckas kaltina dėl jo (cituoju)“susitarimo su M.Gorbačiovu dėl politinio spektaklio „LKP atsiskyrimas nuo KPSS suvaidinimo Vilniaus operos ir baleto teatre 1989 12 19.“

  Nemažą reikšmę Lietuvos laisvėjimo keliui turėjo tai, kad 1989 m. gruodžio 24 d. SSRS liaudies deputatų suvažiavimas - aukščiausiojo lygio tuometinė Sovietų Sąjungos institucija - priėmė sprendimą, kuriame ne tik pripažino Stalino-Hitlerio (Molotovo-Ribentropo) paktą, jo slaptuosius protokolus, bet ir paskelbė juos teisiškai niekiniais ir negaliojančiais nuo jų pasirašymo dienos.

A.Terlecko kova prieš Lietuvos simbolių susigrąžinimą taipogi patyrė nesėkmę.Kai Lietuvos trispalvė vėliava, Vytis, Gedimino stulpai, Tautos himnas buvo paskelbti valstybiniais simboliais, A.Terleckas tai pavadino LKP CK ir KGB lietuviškojo filialo savivale.

Pikasas       2016-03-29 20:48

    Cituoju: „2003 m. gruodžio 25 d. Antisovietinės rezistencijos dalyviai ir buvę Lietuvos laisvės lygos (LLL) nariai pareiškė atsiribojantys nuo buvusio LLL lyderio žinomo sovietmečio disidento Antano Terlecko veiklos.“ (lit. BNS 2003.12.25)
Cituoju:„Dabartinės A.Terlecko politinės nuostatos neturi nieko bendro su LLL garbinga praeitimi kovoje už Lietuvos nepriklausomybę ir deklaruojamais tikslais. Privalome konstatuoti, kad A.Terleckas krizės akivaizdoje elgiasi neatsakingai, o jo veiksmai klaidina didelę tautos dalį ir akivaizdžiai prieštarauja Lietuvos valstybės interesams”, - sakoma pareiškime, kurį pasirašė 17 antisovietinės rezistencijos dalyvių ir buvusių LLL narių.“Pareiškimo autoriai ragina A.Terlecką (cituoju) „rimtai apmąstyti savo dabartinę laikyseną ir liautis teikus moralinę paramą antivalstybiniam gaivalui“. Jie „neatmeta versijos, jog „R.Paksas tiesiog klusniai vykdo Rusijos žvalgybos įsakymus. Į NATO pakviestos Lietuvos vadovas susitapatina su tarptautinio terorizmo rėmėju“.(lit. ten pat)
    Pats A.Terleckas, duodamas interviu žurnalui „Apžvalga“, 2013m. aiškina: „Daugelis su manimi elgėsi neigiamai. Buvo toks metas, kai mane nušvilpė... Kad nušvilpdavo kairieji, tai nieko, bet ir dešinieji buvo nušvilpę. Kažkas įsakė Vilniaus sąjūdžio vadovui neleisti manęs į susirinkimą. Taip pat mane, buvusį politinį kalinį, pašalino iš Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos. Neleisdavo kalbėti per televizorių.“ (lit. A.Terleckas 2013.02.26 “Už laisvą...”)

    Po 1987m. Rugpjūčio mitingo beje pirmieji susivokė kam galimai gali pasitarnauti A.Terlecko veiksmai ir išskirtinis radikalumas jo artimiausi bendražygiai, mitingo organizatoriai.  Reikia pripažinti, kad Lietuvos politinių kalinių sąjunga (LPKS) ilgokai nesuprato A.Terlecko veiklos tikrosios prasmės. Dar 1992m. LPKS išplatino pareiškimą, kuriame išsakomas nepritarimas (cituoju) „Lietuvos laisvės lygos skaldymo ir jos kūrėjo Antano Terlecko šmeižimo kompanijai. Ne visada ir mes (LPKS) pritariame Lietuvos laisvės lygos veiklos metodams ar visiems A.Terlecko politiniams samprotavimams. Tačiau neabejojame, kad LLL siekiai yra kilnūs, o A.Terleckas yra doras žmogus ir ištikimas Lietuvos patriotas, kuris visą savo gyvenimą pašventė kovai už tautos laisvę“. (lit. “Žodžiu ir pluksna…” II-as tomas, 111psl.)
1995 sausio 13d. už A.Terlecko viešas kalbas Lietuvos politinių kalinių sajungos tarybos posėdyje apsvarstyta A.Terlecko veikla patvirtintas etikos komisijos sprendimas pašalinti A.Terlecką iš LPKS narių. Beje, tarybos nariai buvo gan vieningi. 27 buvo už pašalinimą ir tik vienas susilaikė. (lit. ten pat, II-as tomas, 112 psl.)

Pikasas       2016-03-29 20:28

    A.Terleckas su didžiule panieka kalba apie Nepriklausomybę atgavusią Lietuvą. Jis aiškina: (cituoju) „Vagių valstybe Lietuva buvo užprogramuota šiek tiek anksčiau – dar neatgimusi po 50 metų letarginės mirties -  1989 metais. Tų metų pradžioje Kremliuje ir Lubiankoje buvo nuspręsta padovanoti būsimai nepriklausomai Lietuvai dvi „asmenybes“ – Liudviką Sabutį ir Kazimierą Prunskienę. Šie abu, padėję visas savo pastangas, įvykdę Maskvos valią, išsaugojo Lietuvai visas sovietines struktūras, kurios ir privertė Lietuvą vagių valstybe“. (lit. “Grumtynės su klasta ir politiniu neišmanymu” 1993m.8 psl.)

PASTEBĖJIMAS: Dviejų gerokai skirtingų politikų surašymas į vieną eilutę - labai keistas.  Kad ir kaip kontraversiškai vertintina K.Prunskienė, tačiau teiginiai apie tokius „programavimus“ , manau, daugiau klaidinantys ir niekinantys pačios Lietuvos visuomenės pastangas, negu informuojantys.

    A.Terleckas prieš rinkimus į Seimą nesėkmingai bandė įregistruoti Lietuvos Laisvės Lygą, kaip partiją. Nors ši organizacija neatitiko Politinių partijų ir organizacijų įstatymo registracijos nuostatų, A.Terleckas apkaltino, kad (cituoju) „LDDP padarė viską, kad LLL nebūtų įregistruota kaip politinė organizacija. Todėl buvau priverstas balotiruotis kaip LSDP kandidatas. O LSDP daugelio rinkėjų sąmonėje tebėra LDDP „pusseserė“.

PASTEBĖJIMAS: Galima sutikti su A.Terlecko teiginiu apie glaudžius „giminystės“ ryšius tarp LSDP ir LDDP. Šios dvi partijos vieliau susijungė į vieną partiją, panaudojant LSDP pavadinimą.

    Būtent per tuos rinkimus Kaišiadorių apygardoje susikirto kandidatų į Seimą A.Terlecko ir L.Sabučio keliai. A.Terleckas paskleidė gandą, kad L.Sabutis išdavė V.Landsbergį, nors aiškių faktų nepateikė. Jis buvo pasipiktinęs, kad L.Sabutis buvo paminėjęs vieną kitą žinomą  faktą iš A.Terlecko praeities. A.Terleckas aiškino, kad: (cituoju) „LDDP stengiasi mano rankomis sutrukdyti jam tapti Seimo nariu. Žodžiu, rinkėjai turėjo suprasti, kad esu slaptas KGB agentas.“A.Terleckas dargi paaiškina prieš antrą rinkimų turą, kad LDDP atstovas V.Einoris jam labiau patinka už Sąjūdžio remiamą L.Sabutį.(lit.”Žodžiu ir plunksna už tiesą ir laisvę” , 127psl.)

Pikasas        2016-03-28 7:49

Asmeninius A. Terlecko santykius su šeima trumpai paliečiu todėl, kad jis pats panoro juos paviešinti ir todėl, kad norisi padėti suprasti, kodėl A.Terleckas savo raiškoje elgėsi būtent taip, kaip elgėsi. >>>>> Kaip ugdė savo dukrai Vilijai paklusnumą, galima suprasti iš tokio A.Terlecko aiškinimo:(cituoju) „Būdamas lagery žadėjau niekada nepakelti prieš ją rankos. Bet sugrįžęs neištesėjau žodžio – gal 3-4 kartus aplupau nesusivaldęs. (...) Ji jau didelė ir negalima jos mušti. Bet tie nervai, nesusivaldymas. Geriau ją kitaip nubausti - nekalbėti su ja. Tai ji labiau išgyvena. “(lit.“25-ieji Lietuvos okupacijos metai” , 17psl.)(prieš lagerį, dukrai Vilijai buvo 5 metų., o po lagerio turėjo 8 metukus)  Apie 1953 metų būseną A.Terleckas prisimena taip:  „Nuovargis kenkia mano sveikatai, nervams. Būnu piktas, irzlus. Gintulis išdykęs, todėl dažnai aprėkiu jį, kartais per užpakalį suduodu. Myliu juos, bet auklėti nemoku. Labiau myliu Viliją. Kai esu geros nuotaikos ir kai ji nesupykdo, net panešioju ją, devynmetę, vakarais einam pasivaikščioti, pabėgioti. Bet kai supykdo, - šaukiu.“ Dar vienas pavyzdėlis: (cituoju) „Vilija nėjo valgyti. Ji pasislėpė po savo lovele. Už tai nepykau, bet norėjau ją iš po lovelės ištraukti ir nunešti į virtuvę. Nepastebėjęs, kad jos plaukai apsivyniojo apie lovos dugno spyruoklinę vielą, smarkiai patraukiau ir išroviau kuokštą plaukų. Ta verkė, močiutės pakurstyta nekalbėjo su manimi keletą dienų. Aš taip pat nesiruošiau jos kalbinti, nes nesijaučiau kaltas.“ (lit. “Ne pats pasirinkau savo dalią” 287, 288psl.)>>>>>>

    A.Terleckas prisimena: (cituoju) „Atostogos (1964m.)prabėgo taip nepastebimai. (...) Parsivežėm į kaimą motiną. Galvojau, kad mums būnant ji bus sveika. Alė žadėjo kūrenti krosnį, dirbti kitus ruošos darbus. Tačiau jau sekmadienį ji(motina) nesikėlė,nieko nevalgė. Žadėjau jai nieko nesakyti, bet nesusivaldžiau. Paėmė pyktis. Vilniuje sveika, o Krivasalis tuoj susargdina. Vilniuj lakstė paskui Gintarėlį, o Krivasaly ir pasikelti negali. Priežastis ta, kad Krivasaly nesirūpina niekuo. Guli pikta, nevalgo. Visa tai taip slegia. Liepos 17d. nenupirkau daugiau sausainių. Kai aš jų nevertinu, tai negalvojau, kad ir jai jų reikia. Bet kai nieko nevalgo, o kaime yra šviežių maisto produktų, tai ir neatkreipiau į tai dėmesio. Neiškentęs apibariau. Šiek tiek jaučiau ir savo kaltę, kad vaistų nenupirkau. Bet aš neskiriu jiems didelės svarbos. (...) Norėjosi daug ką prikišti motinai už praeitį,bet valdžiausi. (...) Kai ji gera, geras ir aš. O kai „surūgus“ , negaliu savęs priversti pataikauti. Gal ir be reikalo keletą kartų apibariau tėvuką.“ (lit. “25-ieji Lietuvos okupacijos metai” 98psl.)   
A.Terleckas: (cituoju)“Seniai buvom visi trys broliai susirinkę tėviškėje. Bet šilumos nebebuvo (...) mes vienas ant kito šaukiam, rėkiam. Visi labai nervingi.“ (lit ten pat,  99psl.)
Gal visa tai sunkios A.Terlecko vaikystės pasekmės? Jis prisimena taip: (cituoju)„Juk 10 metų  (nuo 1934 iki 1944m) rudens namuose mačiau tėvų barnius, muštynes, ašaras. Gerai, kad dar iš viso neišprotėjau.“(lit.ten pat, 98 psl.)

Pikasas tęsinys       2016-03-28 7:48

    A.Terleckas gailisi dėl savo kai kurių veiksmų: (cituoju) „Prižadėjau pats sau niekada nekelti rankos prieš Gintulį (sūnų Gintautą). Juk jis mano viltis. Iš Vilytės nieko nebus. Ji labai gabi, bet mergaitė lieka mergaite. O jis visa mano paguoda. (...) Jam (Gintautui) pažadėjau daugiau nemušti jo, o jis žadėjo manęs klausyti. Bet užvakar nesusivaldžiau…“ (lit. ten pat, 49psl.)  Nebuvo tie sūnaus mušimai nuolatiniai. A.Terleckas: (cituoju)„Gintulio 3 metus nemušiau, bet šiais (1966) metais nesusivaldau. (...) Negalima taip!Galiu įsiutęs sužeisti. Reikia klupdyti, o ne mušti. Tik taip!“ (lit. “Rezistento dienoraštis” 466psl.)
    A.Terleckas su liūdesiu aiškina: (cituoju) „Man kartais būna taip gaila, taip skaudu dėl savo nelaimingos vaikystės. Ir ką gražaus galiu prisiminti? Gal tas žiemos dienas, kai neturėdami kuo apsirengti prasėdėdavom su Joneliu (jaunesniu broliuku) ant rusiškos krosnies? Gal tai, kaip dėdė Juozas mušė mus už duonos riekę? Gal ašaras dėl motinos, tėvų rietenas ir niekada nesibaigiančias ligas? Neprisimenu ir tėvų glamonių. Tik, rodos, motina kartą po operacijos 1936m. birželio 19d. pabučiavo mane, gulintį pusiau be sąmonės. Tėvams dovanojau, nes, viena jie patys buvo taip išauklėti, taigi ir mus auklėjo be jokių glamonių, švelnumo.“  A.Terleckas teigia , kad (cituoju) „Ypač gailėjausi savo 1940-1950 metų , kurių dalį praleidau prie kortų. Per 10 metų būčiau daug pasiekęs“.  (lit. “Didysis sąmokslas prieš Lietuvą”, 114 psl)
Glamonių gal ir nebuvo, tačiau pats A.Terleckas teigia, kad: (cituoju)“Niekas apylinkėje taip nesirūpino savo besimokančiais vaikais, kaip mano tėvai. Atiduodavo paskutinį kąsnį. Prisimenu 1947m. rudenį. Mama sunkiai malė girnomis miežius. Galvojau, kad už miežių kruopas daug gausiu. Tačiau mažai gavau ir tuos išleidau. Dalį, rodos, pralošiau.“  (lit. “Rezistento dienoraštis”.,444psl.) >>>>   
Po kelių metų A.Terleckas aiškina: (cituoju) „Tėvukas žadėjo atvažiuoti į Vilnių. Tik neturįs kuo apsirengti. Ot, tau! Du didelius kiaulius papjovė, tiek obuolių pardavė, o lietpalčio neturi. Jei ne sūnūs, tikrai turėtų. Yra tėvų kasoje 200rub. Išimsiu, kiek reikės ir nupirksiu.“ >>>>>

  A.Terleckas: (Cituoju) „Radau Alę (žmoną) piktą, pradėjo žliumbti dėl to, kad vėluoju. Visą dieną pykau už jos įtarinėjimus.  Grįžęs iš darbo radau ją vaikščiojančią. Linksma paklausė: „Kodėl nebuvau parodoj?“ Šiurkščiai atsakiau: „Nenorėjau kad žliumbtum“. Negerai taip elgtis. Bet kitaip negaliu.  Grįžau iš miesto neapkęsdamas visų moterų. Tai kvailos patelės, kurios visais būdais stengiasi išlaikyti prie savęs patiną.“(lit.“25-ieji Lietuvos okupacijos metai, 16 psl.) >>>>
Ne visada Antanas buvo nedėmesingas savo žmonai Elenai (Alei). 1966m. A.Terleckas: (cituoju) „Pirmą kartą per 15 metų neužmiršau pasveikinti Alės (žmonos) 41-ųjų jos gimimo metinių proga. Nupirkau gėlių. Ji labai apsidžiaugė“.(lit.”“Rezistento dienoraštis”, 372 psl.)

Pikasas       2016-03-19 21:01

NESU VIENIŠAS POŽIŪRIU Į ANTANĄ TERLECKĄ >>>>
Detektyvas prieš 9 metus 2016-03-19 20:48

Prie rašinio “MANIPULIACIJŲ LAIKAS” Lina Pečeliūnienė.
———————————————————————————————————-
Labai įtikinamas, logiškas TO METO įvykių ir žmonių elgesio išdėstymas. Ir išvada, kad visos jėgos telkiamos kenkti konservatoriams. Visokiausiais būdais. Vieną dalyką pridursiu ir aš. Tegu tai smulkmena, bet vis dėlto. Visai netyčia pradėjau, o paskui ir atlikau vienos gana politizuotos “Žinių radijo” laidos”, kuri vadinasi “Raktas” ir transliuojama kasdien 9 val. ryto, sociologinį tyrimą. VISĄ SAUSIO MĖNESĮ, kiekvieną dieną, užsirašinėjau kas kviečiamas dalyvauti tose laidose, kur kalbama aktualiais politikos klausimais. Todėl galiu labai tiksliai pasakyti, kad tą mėnesį buvo pakviesti visų partijų, netgi visuomeninių organizacijų atstovai, o kai kurių partijų, pvz., Pakso, socdemų – ir po keletą kartų. TAČIAU NĖ VIENO KARTO NEBUVO KONSERVATORIŲ. Tik tai nereiškia, kad jie buvo užmiršti. Toli gražu. Apie juos vos ne kiekvieną kartą buvo kalbama. Tačiau kaip? Tik neigiamai, su pašaipa, smerkiamai. Na gal kam teko girdėti kaip, pvz., kalba Čaplikas, dažnas tos laidos dalyvis? Viršūnė tur būt buvo Sausio 13 – osios laida, į kurią buvo pakviestas Antanas Terleckas. Nė vieno gero žodžio apie tuos įvykius, jų reikšmę, Nepriklausomybę. Tai buvo tikra antikonservatoriška ir antilandsbergiška puota, išsityčiojimas, nesiskaitant su žodžiais, drebiant kas užeina ant seilės. Ir kaip buvo skaudu, kai laidos vedėjas Antanaitis nė puse žodžio nei sustabdė Terlecko, nei jam paprieštaravo, nei pakreipė laidos kita vaga. Purviniausia laida, tikra “dovanėlė” tų įvykių dalyviams.

Pikasas       2016-03-16 18:14

Vilniaus Apylinkės teismo nutartyje nurodyti kaip tikrovė perrašyti tokie A.Terlecko “Skunde” esantys kaltinimai, >>>> (cituoju) “kad Antanas Terleckas prisidengdamas rezistencine veikla buvo KGB agentas”. Jei būčiau kokią panašią formuluotę pateikęs, manau, netgi nesunkiai būčiau ją apgynęs.  Medžiagos tokiems įrodymams byloje - daugiau negu pakankamai. Tada teismo nutartyje tiksli it konkreti informacija negalėtų būti nutylėta. Jei būčiau parašęs, kad Lietuvos laisvės lyga, kuriai A.Terleckas vadovavo, buvo ir veikė kaip KDB KGB organizacija sukurta, tai atsistočiau į vieną gretą su A.Terlecku, kuris teigė, kad (cituoju): “Lietuvos Sąjūdį sukųrė KGB tam, kad tas politinis judėjimas, apsiginklavęs patriotiniais šūkiais stabdytų kovą”, Jis dargi priduria, kad:  “Be jokios abejonės(LPS) Iniciatyvinės grupės nariai čekistai pateikdavo CK “svarstyti” jau aprobuotus Lubiankoje projektus, o LPS neturėjo teisės koreguoti KGB strategijos Lietuvoje.” Beje, Lietuvos Sąjūdis neturėjo fiksuotos narystė, o sąjūdiečiu galėjo laikyti save tie, kurie laikėsi LS nuostatų ir tikslų. Tad galiu save vadinti sąjūdiečiu, tai yra nariu tos visuomeninės organizacijos, kuri, skirtingai negu LLL, ir dabar egzistuoja. Todėl reikalauju, kad tokius kaltinimus Lietuvos Sąjūdžiui Antanas Terleckas įrodytų.

Pikasas       2016-03-16 18:12

Kaip KGB generolų įgaliotas pulkininkas J.Česnavičius su A.Terlecku derino mitingo eigą, kuri galėjo sužlugdyti patį mitingą jis prisipažino pats. Nuolatinis A.Terlecko kartojimas , kad kriminalinio nusikaltimo, įvykdyto 1973 metais byla sietina su KGB yra tik jo paties teiginys. Tokias bylas tyrė OBCHSS darbuotojai, tad nereikia klaidinti visuomenės apie kažkokią “Bulkučių bylą”. Vilniaus Apylinkės teismo nuosprendyje (cituoju) “yra tokių izotopijų, kuriomis kuriamas atstumiančios ir neigiamos nukentėjusio asmenybės aprašymas, todėl daryti išvada, kad komentarų turinys gali pažeminti ar paniekinti Antaną Terlecką. Pagal Visuomenės informavimo įstatymą yra numatytas ypatumas, kad net (cituoju) “jei asmuo paskleidė kito asmens garbę ir orumą žeminančius ir tikrovės neatitinkančius duomenis, atleidžiamas netgi nuo civilinės atsakomybės, jei šie duomenys paskelbti apie viešą asmenį bei jo valstybinę ar visuomeninę veiklą, o juos paskleidęs asmuo įrodo, kad veikė sąžiningai, siekdamas supažindinti visuomenę su tuo asmeniu ir jo veikla. Prokuroro išaiškinime radau, kad “Tokia reglamentacija reiškia, kad viešas asmuo negali naudotis tokiomis pat garbės ir orumo gynybos garantijomis kaip privatus asmuo, nes viešo asmens kritika labiau leistina ir toleruotina. Duomenis pateikiau teisingai, nieko nemelavau ir nešmeižiau, o AT pritaikė netgi Baudžiamojo kodekso straipsnio antrą dalį. Mano supratimu, tai - visiškai neteisinga.

Pikasas       2016-03-16 0:36

Buvau apklatintas tokiais kaltinimais, kad net nustėrau. NIekada nesu nei vieno asmens [avadinęs kokiu nors nusiklatėliu, KGB agentu ar bendradarbiu be galutinio teismo sprendimo. Niejada neteigiau, kad kurią nors organizaciją sukūrė KGB, nors minčių būta ir tokių. AT priėmė palankų sprendimą A.Terleckui.Siūlau susipažiinti su pluoštu komentarų, kurie, manau, gerokai atskleidžia Antano Terlecko veiklą čia ir Google.t. Atlikau nemažą tiriamąjį darbą, nes buvau priverstas tą padaryti. Nors tie komentarai - kai kurie akcentai, tačiau visas tyrimas į daugelį klausimų atsako. Čia radau priekaištą, kad neprisijungiau prie mitinguotojų. Nereikia pamiršti , kad apie Rugpjūčio mitingą iš anksto paskelbė sOvuetinė spauda, o aukšti KGB karininkai bei9 L.Šepetys paaiškimno kodėl taip padarė. Kaip sakė N.Sadūnauit 0 maždaug KGB darbuotojų buvo kaip musių...

Pikasas       2016-03-8 0:11

RADAU: (Cituoju)“Lietuvoje niūriais L. Brežnevo okupacinės valdžios priežiūros metais apie jokius antisisteminius mitingus niekas nei svajot negalėjo, neįmanoma ir tai, kad A. Terlecko atvaizdą  komunistinės televizijos kanalai reklamavo imperijos žiūrovamss”. Liudininko A.Paulavičiaus apklausa vyko gerokai kitaip, negu pasakoja rašinio autorius. Teisėja paklausė iš kur jis pažįsta A.Terlecką? Atsakė mačiau daug kartų mitinguose ir kitur. Teisėja pertraukė, kad A.Terlecko liudininkas tuo metu negalėjo matyti ir pažinti. Tada liudininkas paaiškino, kad matė televizijoje,  spaudoje. Galiu pridurti, kad pats mačiau per kelias pakartotas žinias, kaip buvo atvedamas suimtas A.Terleckas bei buvo paaiškinta, kad jis buvęs politinis kalinys kaltinamas už maisto produktų vagystę. Mačiau jo nedidelę nuotrauką tuo metu ir spaudoje, kur panašūs aiškinimai buvo. A.Paulavičius paliudijo, kad jis nuėjo pavakary pastatyti savo mašiną į kolektyvinį garažą ir pamatė kai iš prie laiptinės privažiavusios “Volgos” išlipo A.Terleckas, kurį jis pažino. Buvo netr sunku patikėti, kad sulaikytas,  kriminalu kaltinamas asmuo vežamas ne su “voronoku”, o su “Volga”. Būtent A.Terlecko prisiminimuose randame, kad A.Terleckas buvo vežiojamas “vieno ar kito viršininko “Volga”. Antrą kartą jis pamatė A.Terlecką besileidžiantį laiptinėje laiptais žemyn. Gal jis lankėsi pas skandalais pagarsėjusį chirurgą Leviną, kuris gyveno trečiame aukšte, o vėliau išvyko į Izraelį ir dabar gyvena Vokietijoje? Toks variantas galimas, nes A.Terlecko advokatas ir vienas iš vogtų prekių vežiotojas buvo žydų tautybės asmenys. Kitas liudininkas J.Mincius paliudijo, kad Jonas Stašaitis buvo jo dėstytojas pogrindžio seminarijoje ir lankydavosi Joninių 7 pas mano tetą, t.y. ten kur gyveno mano tėvai ir turėjau dailės studiją. Trečio liudininko V.Lagunavičiaus parodymai nebuvo svarbūs. Jis tik paliudijo, kad apie tą J.Stašaičio pasakojimą girdėjo iš manęs jau labai seniai. Beje, aptariamus komentarus spausdinau 2007 m. , kai dar buvo gyvas J.Stašaitis. Jis mirė 2012 m. ir po dviejų mėnesių A.Terleckas kreipėsi į prokuratūrą su labai keistais kaltinimais teiginiais, nesusijusiais nei su aptariamais komentarais nei su J.Stašaičio liudijimu. 

Pikasas       2016-03-7 23:06

RADAU: “cituoju”  - “bet, gerbiamieji, atkreipkit dėmesį, kokį baisų žmogų jūs ginate, jis juk…“ - autoriaus sugalvotas FALSIFIKATAS. Labai nesolidu…

Pikasas       2016-03-7 9:42

Visa įrodomoji medžiaga yra mano rankose, (kopijos saugioje ir patikimoje vietoje, jei kas staigiai atsitiktų). Ji beveik visoje apimtyje yra autentiški ir pačio A. Terlecko paviešinti prisipažinimai. Be abejo, kad visuomenė turi teisę juos žinoti. Jos apimtis yra keli šimtai puslapių, be papildomos nukopijuotos dokumentinės medžiagos, kuri perkopė per 700 lapų.  Nors pats A.Terlecko veiklos ir santykių su KGB statuso niekaip neįvardinau, tačiau jo buvusiems bendražygiaams ir tiems politikams, kuriems konfidencialiai leidau susipažinti su kai kuriais A.Terlecko paskleistais faktais, jokių neaiškumų nekilo. Gaila, kad kai kurie garbaus amžiaus rezistentai iškeliauja iš šio Pasaulio. Tokie per trumpą laikotarpį pasitraukė net du, kurie labai linkėjo man sėkmės ir džiaugėsi po Vilniaus Apygardos teismo išteisinančio sprendimo. Kiti yra gyvi ir jaučiu atsakomybę prieš juos daugiau nebedelsti su visais paviešinančiais atsakymais. Gali kilti pagrįstas klausimas, kodėl plačiau, pasitelkęs žiniasklaidą,  viso to nepaviešinau per beveik 4 metų bylų laikotarpį? Vilniaus Apygardos teisme paaiškinau, kad atsižvelgiau į garbų kaltintojo amžių ir į tą faktą, kad labai daug ką prisipažino pats Antanas. O tai didelė vertybė ir išskirtinumas mūsų tautos rezistencinėje istorijoje. Bibliotekose jos turėjo tik po kelis atžymėtus skaitytojus ar aš buvau pirmas jas perskaitęs..
Dabar byla baigta Lietuvos AT. Visi dokumentai tapo prieinami visiems, kas turi leidimus naudotis teismine informacija. Dabar prie šio ir kitų Algimanto Zolubo paplatintų tekstų matome A.Terlecko nuotrauką, o fone labai gražų plakatą, kuriame plėvėsuoja “Dainuojančios revoliucijos” metais iškelta trispalvė. O juk būtent tada A.Terleckas Lietuvos trispalvės naudojimą pavadino LKP ir KGB suokalbiu ir liepė į mitingus jos nesinešti bei nerodyti. Nežinau, ar A.Zolubas turėjo moralinę teisę paviešinti ir mano nuotrauką “alkas.lt”  be mano sutikimo. Esu, kaip “Pikasas” iš specifinių komentatorių susilaukęs netgi labai žiaurių grasinimų, tad tokia nuoroda nėra visiškai bereikšmė.

Pikasas       2016-03-7 9:40

  Radęs laisvesnio laiko perskaičiau mano teismui pateiktą “Atsikirtimą” (36psl.)ir ““Papildomą informaciją atsikirtimą, susijusį su A.Terlecko “Skunde” pateiktais aptariamais komentarais.” (172psl.) bei kitus mano raštus.  Supratau, kodėl teismų nutartyse šie raštai buvo kategoriškai nepaliesti. Jie parašyti konkrečiai pagal pačio Terlecko paskelbtus prisipažinimus ir tai visiškai paneigia galimybę tuos labai kompromituojančius faktus paneigti. To labiau, kad pats A.Terleckas teisme pripažino, kas jis taip rašė ir sakė.

  Lietuvos AT turi daug darbo ir viską iš esmės analizuoti nėra šio teismo prerogatyva.  Tad kaip tada vertėjo elgtis? Manau, kad tokios surinktos įrodančios medžiagos nuslėpti vis tiek niekaip nepavyks. Jei rezistencijos istorija bus šiek tiek pakoreguota didesnio teisingumo link, tai viešasis interesas laimės. Tad ar nebūtų buvę teisinga vietoj to, kad vienam teismui keisti kitų teismų nutartis,  pasitarti su specialistais. Tam yra įvairios valstybės tarnybos, kurios taip pat vykdo tyrimus nustatant teisingumą Lietuvoje. Net ir kalbos specialistų išvados būtų padėję išaiškinti, kad tarp A.Terlecko komentarų ir aptariamų komentarų tiesioginių atitikmenų nėra, kaip pripažino Vilniaus Apygardos teismas.  Turime laisvos Lietuvos Valstybės Saugumą, kuriam tikrai ne tas pats, vertinant praeities, netolimos praeities ar dabarties sudėtingas situacijas. Tai tampa ypač aktualu, kai gyvename ES pakraštyje ir turine gan agresyviai nusiteikusį kaimyną.

 

Pikasas       2016-03-4 22:44

Siūlau autoriui p.Algimantui Zulobui labai atsakingai vertinti gaunamas žinias. Aiškinama: (cituoju) “Perdavė ne tik juos, bet ir savo nutapytų paveikslų katalogus bei vaizdo įrašus, kuriuose pavaizduota, kaip V. K. Slavinskas, pristatydamas parodą, susirinkusiems kalėdinėmis šventėmis besidžiaugiantiems kauniečiams pasakoja apie savo dvasingą prigimtį.
Pirmiausia, tai buvo tradicinis renginys Kauno Prisikėlimo bažnyčios cokolinėje salėje “Žodis ir spalva”, kuriame Sausio 13 tragedijos išvakarėse 1.20 minučių skaičiau paskaitą, skirtą žuvusių aukoms pagerbti ir vėliau pristačiau savo parodą “Rekwiem”. Beje, Kauno Soboro bažnyčioje ir minėtoje esu surengęs viso 5 parodas. Tą kartą kalbėjau apie savo artimųjų dvasinį pasaulį ir perskaičiau pluoštą dar nepublikuotų dvasingų eilėraščių. Kūrybos katalogas buvo skirtas mano jubiliejinei parodai. Beje, jūs rašote apie mano naują puikų automobilį. Jam jau 16 metų, o koks kieno tikslas buvo jus suklaidinti, galite susimąstyti.

Pikasas       2016-03-4 21:51

Nebuvo politinio kalinimo komentare aptariamu laikotarpiu, kaip teigia straipsnio autorius. Tai buvo kriminalinio nusikaltimo tyrimo laikotarpis. Tik per pusmetį buvo pavogta 36,3 kg sviesto, 248,7kg cukraus, 366 kg miltų, 299 kg margarino, 144 kg cukraus, 86,6kg mielių, 1411 kiaušinių. OBCHSS buvo sulaikyti du vairuotojai, kurie paliudijo, kad šimtus rublių už be važtaraščoių vežamas prekes atiduodavo asmeniškai konditerijos cecho vedėjo A.Terleckui. Šis umokėjo už prekių trūkumą iš šeimos santaupų. (lit. “Laisvės priešaušryje”,21, 22 psl.) Vietoj prokuroro pasiūlytų metų nelaisvės, teismas paskyrė vienus metus. Po tyrimo buvo likę keturi mėnesiai… Politinė ta byla galėjo būti nebent ta prasme, kad A.Terleckas kiek vėliau teigė, kad “Daugelis čekistų per mano draugus veikė, kad manęs nepasodintų”. Šio teiginio nekomentuosiu… (lit. “Gimtasis kraštas” 2010.03.11d.)..d. Būtent tuo metu A.Terleckas buvo rodomas per televizijos žinias, nuotrauką pastebėjau ir spaudoje aiškinant, kad taip pasielgė buvęs politkalinys. Tai patvirtina ir liudininko A.Paulavičiaus parodymai.

Is kitos puses        2016-03-4 19:51

Gerbiamas Vilius Slavinskas niekada nieko neapsmeize, gal ponas Terleskas pamirso ka pats savo isleistose knygose rase, gal reiktu jam priminti viesai, kad zmones truputi akis atvertu.

Pikasas       2016-03-4 0:25

Vieno susitikimometu J.Česnavičius pabrėžė A.Terleckui, kad šis: (cituoju) galįs parašyti disertaciją ir nebūdamas aspirantūroje.???? Studijuoti istorijos A.Terlecko nepriėmė. Apie tokį A.Terlecko norą ir nesėkmę buvo pranešta į KGB. Ši studijuoti leido.Savo viršininko V.Grabausko buvo palydėtas žodžiais: “Na, jei gavai tokią lengvatą, eik studijuoti”. “Puntuko” direktorius L.Abromaitis (cituoju) “gan maloniai patarė tą kvietimą nunešti į kadrų skyrių”. A.Terleckas: “Be to, svajoju ir apie politiko karjerą.Tik būtina po truputį mokytis diplomatijos.”
J.Česnavičius A.Tereleckui; (cituoju) “Dabar įsitikinai, kad mes (KGB) netrukdom gauti darbą, galėsi išeiti iš “Puntuko” ir gauti darbo arčiau ministro.
Vieno susitikimo pabaigoje A.Terleckas oažada, kad (cituoju) “Pasipiktinęs kuo nors netylėsiu , o ateisiu į saugumą išsiaiškinti.????? Jis 9J.Česnavičius ) neparodė didelio džiaugsmo mano nutarimu lankytis pas juos.Į tai atsakė, jog ne visada būnąs savo kabinete”. Terleckas nustebintas: “kodėl toks abejingumas? Ką tai reiškia? Juak jie (kagėbistai) labai mėgsta,jeigu pas juos lankosi buvę politiniai kaliniai????

Pikasas       2016-03-3 23:10

KGB kapitonas J.Česnavičius: Dėl (Spalio švenčių) demonstracijos galite elgtis kaip norįs”. A.Terleckas:“O kaip būtų geriau, kad teisingiau suprastų mane kolektyvas?” J.Česnavičius “Jeigu jūs norite eiti su mumis, jeigu gerbiate mūsų laimėjimus, tada turite eiti. O į kitų nuomones nekreipkite dėmesio. Tikri tarybiniai žmonės supras jus.” A.Terleckas (cituoju) “Šeštadienio ryte su Kaziu išėjom į demonstraciją. Sveikinau lagerininkus pabrėždamas “Su šventėmis”. Jie atsakinėjo rimtai, bet nežiūrėdami man į akis.Visų lagerininkų akyse įskaičiau vergišką paklusnumą. Pats pasisiūliau paimti trispalvę” (LSSR vėliavą). Jo (Terlecko) eilė turėjo nešti raudonas vėliavas, tad teko A.Terleckui tokią ir nešti su ant rūbų užsegta raudona rože, pagaminta iš audeklo. A.Terleckas: (cituoju)“Stebėjausi, kad nesijaučiau išprievartautas. Tik pernai žiūrėjau į lietuvius, einančius į demonstraciją, kaip į paniekintus vergus. Šįmet pats ėjau pro tribūną ir nesijaučiau pažemintas. Nei kiek nesišlykštėjau vėliava. Pasirodo, prie visko galima priprasti. Po demonstracijos nenusisegiau rožės. Parėjau namo su raudona rože ant krūtinės. Alė (Terlecko žmona Elena) buvo nepatenkinta.

Pikasas       2016-03-3 22:47

PO “TEISMO” KOMEDIJOS
KGB darbuotojas A.Čiudinovas atkreipė A.Terlecko dėmesį, kad KGB 2-osios valdybos 2-ojo skyriaus viršininko pavaduotojas papulkininkis Aleksandras Kordanovskij “draugiškame teisme” (cituoju) “nesistengė nuteikti kolektyvo prieš A.Terlecką. Visi stebėjosi, kad saugumas taip taktiškai lgėsi su juo”. A. Terleckas iš “teismo” tribūnos pareiškė, kad “KGB rūmuose teko pabuvoti net keletą kartų.Ten turėjau daug ilgų pokalbių. Įsitikinau, kad buvau netgi labai neteisus ir be jokio pagrindo jaučiau savyje pytį KGB. KGB darbuotojai kalbėdavo su manim labai mandagiai , taktiškai nei vienu žodžiu neužgaudavo…“Susirinkime pasakyta mano kalba suteikė man daug vilčių, kurias buvau beveik palaidojęs. Ėmiau tikėti, kad turiu gabumų politinei veiklai ... Tikiu, kad Rusija turi didesnes už Ameriką gsalimybes sukurti tvirtą ekonominę bazę”.
“Mūsų santvarkoje matau daugiau gero, negu blogo. Taip, šioji santvarka tiek man ,tiek ir mano brangiajai Lietuvai davė labai daug. Kuo būčiau, jei ne Rusija? Sekiočiau paskui plūgą užbaigęs tik pradžios mokyklą. O šiandien esu baigęs aukštąjį mokslą. Rusija grąžino Lietuvai Vilnių, atkovojo Klaipėdą ir išgelbėjo nuo visiško mūsų tautos išnaikinimo.

Pikasas       2016-03-3 20:55

SUVAIDINTA DRAUGIŠKO TEISMO KOMEDIJA
Pasirodo spaudoje neigiamas straipsnis apie A.Terlecką. Šis pasiteirauja KGB kapitono J.Česnavičiaus kaip jam elgtis draugiško teismo metu? A.Terleckas aiškina, kad jis ” nenori jog atrodytų, kad spauda netiesą rašo”???? A.Terleckas kapitonui: “Sakot, kad ištiesiat man ranką”. Šis pažada, kad kalbės ne tik kaip prokuroras, bet ir kaip advokatas. A.Terleckas savo kalbą, rašytą tris dienas, suderino su KGB bendradarbiu A.Čiudinovu. A.Terleckas (cituoju) “Jis žino, kaip reikia kalbėti”. A.Terleckas netgi žino kada tą “teismo” dieną kas išėjo iš namų ir paaiškina: (cituoju)”“V.Grabauskas ir A.Čiudinovas išėjo į “Puntuką” labai anksti. Supratau, kad “teisėjai” nusprendė “suderinti nuomonę” - numatyti “visuomeninio teismo” strategiją ir taktiką. Dėl to nesijaudinau”. A.Terleckas paaiškino savo žmonai Alei (Elenai), kad “Viskas jau nuspręsta anksčiau, o čia bus suvaidinta komedija”.Po “Teismo” A.Terleckas: (cituoju) “Skubu aprašyti savąjį “visuomeninio reismo” spektaklį... surežisuotą čekistų... Anksčiau man nepatiko Kardanovskij (KGB pulkininkas) už savo grubumą. Jis man tapo ne mažiau simpatinkas už J.Česnavičių (KGB kapitoną)”????

Pikasas       2016-03-3 19:54

TĘSINYS
Susitikimai sovietiniame saugume vis tęsėsi. A.Terleckas ir vėl aiškina, kad klausinėjo apie visus jo pažįstamus iš lagerio. Apie vienus A.Terleckas kalbėjo teigiamai apie kitus - neigiamai. (cituoju)”...bet nesugebėjau paaiškinti, kodėl nenoriu palaikyti santykių su Endriukaičiu. Man patinka Stasiškis . Apie kitus kalbėjau taip, kaip juos vertinau. Neigiamai atsiliepiau apie Ardžiūną. Teigiamai apie Bičiūną. Matys duos ką nors “auklėti”. Kai kur jis (kapitonas J.Česnavičius) pats padėjo suformuluoti atsakymą. Susidariau išvadą, kad jie (saugumiečiai) laolė mane kažkuo, panašiu į centrą.
  Jau 1954 metais KGB kapitonas J.Česnavičius paklausė: “Sakykite, kas pas jus buvo užėjęs?” A.Terleckas (cituoju) “Lėtai ėmė aiškinti. Jis rašėsi , bet greitai pats tęsė sąrašą: “Endriukaitis, Nagys… Galima spėti, kad jau tada Terleckų butas buvo stebimas KGB, o pasiklausymo aparatūra jau tada veikė... Kagėbistai tuo metu jau buvo suskaičiavę 20 buvusių lagerininkų.

Pikasas       2016-03-3 19:05

Išleistas iš nelaisvės anksčiau numatyto termino, A.Terleckas dirbo “Puntuko” gamykloje dispečeriu, vyr ekonomistu ir vyr inžinieriumi. Jis parašo straipsnį į LKP ruporą “Tiesą” žydų holokausto klausimu taip atkreipdamas į save KGB dėmesį. A.Terleckas pakviečiamas į saugumą. Jis prisipažįsta, kad to tikėjosi. KGB kapitonas J.Česnavičius ėmė priekaištauti, kad šis (cituoju) “Grižęs iš lagerio neužėjo pas juos, jeigu buvo kuo nors nepatenkintas. Jis paaiškina A.Terleckui: ” Mes norim , kad jūs papasakotumėt viską ką mes žinom ir ko mežinom”. A.Terleckas: (cituoju) “Išpasakojau viską ką rašiau laiškuose (draugams lageriuose). “Norėjosi, kad pasibaigtų toji “santykių įtampa” tarp saugumo ir manęs. Visa tai man kainuoja labai daug sveikatos, nervų”.“J.Česnavičius (cituoju) “pasiūlė parašyti ką galvoju apie savo pažiūras ir t.t… Pykau ant savęs,kad nesugebėjau parodyti savo valios ir pasidaviau spaudimui paėmiau iš jo (Česnavičiaus) keletą popieriaus lapų. Tą ilgą “išpažintį” A.Terlaeckas, suderindamas juodraščio tekstą ir su saugumiečiais, rašė visą savaitę. “Pasiaiškinime ir pokalbiuose aptariami kaliniai P.Skeiveris, V.Petkus, draugas P.Ražauskas.”

Autorius A.Zobuvas aiškina: “Įsismaginęs Pikasas savo ,,Atsikirtime“ jau tiesiogiai vadino A. Terlecką KGB informatoriumi, savo draugų išdaviku.” Tai visiška netiesa. Tokie teigimai yra mane šmeižiantys ir galintys įtakoti teismo sprendimą, nes pateikti viešoje erdvėje. Gal jūs buvote kieno nors suklaidintas? Taip galėjo būti. Prašau atsakyti. Pateikiau tik viešą informaciją, o kaip ją vertinti? - kiekvieno asmeninis reikalas. Įdomu, kaip vertinate, p. A.Zolubai, tuos čia jau paminėtus ir dar nespėtus paminėti faktus, kai A.Terleckas rašė saugumui daugybę buvusių ir esamų lagerininkų charakteristikų, pasakodavo laiškų turinį ir tą darė eilę kartų? Prašau sąžininigo įvertinimo. O jei dar neturite, tai turėkite kantrybės. Sužinosite dar daug ką...

Pikasas       2016-03-3 16:08

Rašinio autorius A.Zulobas teigia, kad “kabinėjausi vos ne prie kiekvieno reikšmingesnio rezistento politinio pasiekimo, kūrė istorijas, supindamas mintis taip, kad suprasti jas remiantis logika buvo neįmanoma.” Kadangi jums kai ką suprasti tapo neįmanoma, tai tą pabandysiu paaiškinti. Čia svarbesnis atvejis, tad vertas išsamesnio priminimo.

A.Terleckas (cituoju) 1957 metais buvau teisiamas už tai, kad neva dalyvavau kuriant pogrindinę organizaciją “Nacionalinis liaudies frontas”. Iš tiesų buvo tik užsiminta apie jos kūrimą. Aš atsisakiau dalyvauti… Valstybės saugumo komitetui (KGB) A.Terleckas davė parodymus. Jis aiškino, kad “tėvams dirbant pas buožes ir nuolatmatant dirbančiųjų išnsaudojimą brendo jopasaulėžiūra. “Tiek mano tėvų, tiek ir mano asmeninės pažiūros buvo Tarybų valdžios pusėje ir t.t.” Tokia reakcija ,manau, normali. Tačiau savo prisiminimuose A.Terleckas teigia ir dar kai ką svarbesnio; “Negaliu paaiškinti, kodėl man staiga kilo noras išsiverkti ir visiems čekistams atlikti išpažintį’ Jis KGB leitenantui Kriščiukui pasakė, kad “dabar nusprendžiau papasakoti visą teisybę. Visa tai Kriščiukas užrašė į protokolą.” “Jo (A.Terlecko) paties ranka parašyti parodymai rodo, ką prisipažino.” Tiksliau, viską papasakojo apie draugų rezistentines pastangas, paaiškindamas, kad jis pats atsisakė dalyvauti. Bausmę jis gauna du kartus mažesnę, negu jo du draugai. 2004 metias A.Terleckas teigia: “(cituoju) Kiekvienas, kuris patenka į KGB rankas pirmą kartą, gali padaryti klaidų.” “Norėčiau, kad tokios bylos būtų pamirštos kartu su sovietmečiu.“Be to, jis aiškina, kad “aną kartą slėgė mano prisipažinimas, tačiau mano, kad   vis tiek būtų nuteisę...”
  Toks noras pamiršti aiškus, tačiau istorijos jis vis tiek tai pakeisti negali.

Pikasas       2016-03-3 14:23

PRATĘSIU

AR ALGIMANTAS ZULOBAS ŽINO, KAD:
7. 1953M. A,Terleckas paskiriamas geležinkelininkų mokyklos direktoriaus pavaduotoju auklėjamajam darbui. Universiteto komjaunimo konferencijai pasiruošia kalbą ir ją perskaito. Išrenkamas sienlaikraščio redaktoriaus pavaduotoju.
8. A.Terleckas apie save ne viešai paaiškina (cituoju)“Esu griežtas komunizmo, kaip politinės santvarkos, priešas, tačiau visada džiaugiuosi susitikęs komunistą, kuriame plaka lietuvio širdis”
9. 1954- 1957 metais A.Terleckas karjerą sistemoje tęsė SSRS valsybinio banko Lietuvos skyriujekredito inspektoriumi, Vilniaus miestro valdybos viršininko pavaduotoju.
10.Sovietinio režimo rinkimų agitatoriumi 1956m. - 1957m. žiemą žiemą A.Terlecką paskyrė ir SSRS Valstybinis bankas,ir Ekonomikos institutas.
nedidelė retenybė, tad ji labai nenustebino. Tolimesnį faktai turėjo jau visai kitokį pobūdį, bet apie tai vėliau)

Pikasas       2016-03-3 13:15

Polemika vardan TIESOS yra labai svarbi demokratiją kuriančioje Lietuvoje. Tad ir aiškintis ją būtina sąžiningai ir nuosekliai. A.Terleckas turi didžiulę gyvenimo patirtį, tačiau viešai ji pavaizduojama labai vienpusišai. Norisi paklausti ar autorius Algimantas Zolubas žinojo, kad (cituosiu tik A.Terlcko prsipažinimus, nepaneigtus Terlecko nors buvo pasiūlyta tą padaryti) Kadangi komentarų puslapiai yra specifinės apimties, stengsiuosi nuosekliai ir nuo pradžios tik kai ką paminėti.

Jei jau šis leidinys pasivadimo tokiu skambiu pabadimu , tai manau bus leista atsakingai peržvelgti visą A.Terlecko biografiją, jo labai keistus santykius su sovietiniu saugumu ir kitką. Visos tos esamos ir būsimos nfuorodos yra viešoje spaudos erdvėje, pateiktos pačio A.Terlecko. Ką parašė, tą parašė... Kok kas tai tik pradžių pradžia

Pikasas       2016-03-3 13:14

AR ALGIMANTAS ZOLUBAS ŽINO, KAD:
1. 1949 metais A.Terleckas būdamas 21m, anžiaus įstojo į VLKJS komjaunimo organizaciją.
2. Čekistas, kaip aktyviam komjaunuoliui,A.Terlecko teigimu “partijos valia” tapusiam komjaunimo sekretoriumi,  (cituoju) “pavedė sekti studentų nuotaikas ir apie jas pranešinėti jam telefonu” bei sekti kažkokį Buliką.
3 Ar žino, kad A.Terleckas (kaip teigia, cituoju)“Buvau iškviestas į komjaunimo komitetą. Ten tapau komiteto aktyvistų auklėtiniu.Tai buvo ‘užsigrūdinusių kovotojų už komunizmą” būrelis.
4.1950 metų žiemą gavo įpareigojimą važiuoti į provinciją skaityti paskaitų, pagrįstų sovietinės ideologijos štampais ir gavo už tai piniginį atlygį.
5. 1950 metų pavasarį A.terleckas įsidarbina Politinių ir mokslinių žinių skleidimo bilietų platntoju, pristatinėjo lektorius ir t.t.
6. 1952 metais A.Terleckas įsidarbino spaudos cenzūros GLAVLIT’o institucijoje, kur dirbo ir J.Kuolelis.

 

Pikasas       2016-03-3 11:50

Antanas Terleckas liudininko, Pasaulio Tautų šviesuolio ir buvusio politinio kalinio Jono Stašaičio mano paties girdėtą liudijimą galėjo paneigti tada, kai šis asmuo dar buvo gyvas. Čia minimus savo komentarus atspausdinau 2007 metais, kai A.Terleckas nesėkmingai bolotiravosi nuo “Tvarkos ir Teisingumo” partijos į Seimo nario vietą. Juos pažodžiui pakartojau po penkių metų 2012m, A.Terleckas padavė netenkintą skundą į prokuratūrą po dviejų mėnesių kai šis garbus asmuo jau buvo miręs. Beje, mano draugas Algimantas pastebėjo A.Terlecką du kartus prie savo namo Pramonės prospekte. Keista buvo tai, kad suimtas asmuo išlipo iš tuo metu laikomos prabangia “Volgos” Tik analizuodamas A.Terlecko pateiktus duomenis radau jo paties teiginį, kad kriminalinio nusikaltimo tardymo metu jis buvo vežiojamas (cituoju) “vieno ar kito viršininko “Volga”.
Jei autorius panorės, galėsiu jam pateikti visą tikslią informaciją. Manau, kad ji turėtų labai nustebinti p.A.Zolubą, nes tikiuosi, kad jis rašė šį rašinį gera valia, tačiau buvo labai suklaidintas.

Pikasas       2016-03-3 10:39

Jei rašinio autorius mano, kad jo čia paviešinta informacija yra teisinga, tai jis giliai klysta. Mano atlikta analizė, kurios apimtis daugiau kaip 250 puslapių nesiremia žiniomis, ką “viena bobutė pasakė”. Viską pasakė, parašė ir informavo pats Antanas Terleckas. Man sunku spėti, kodėl panaši analizė buvo neatlikta anksčiau.. Be to, A.Terleckas Vilniaus apskrities teismo posėdyje pats patvirtino, kad jis visa tai pateikė pats, o mano panaudotoms citatoms jokių priekaištų, pataisymų ar papildymų neturi. Rašinyje tiek daug klaidų, kad net sudėtinga būtų viską atžymėti. Bet kokie bandymai nuslėpti tą surinktą informaciją negali turėti sėkmės, nes visuomenė turi teisę žinoti TIESĄ, kurią paskelbė viešai pats A.Terleckas.
  Visokių labai keistų epizodų A.Terlecko veikloje labai daug. Paminėsiu tik vieną, gan charakteringą atvejį iš daugelio, apie tai , kad tik vieno ilgo pokalbio saugume 1964m. metu jis savo valia davė (cituoju) “apie 30 buvusių ir esamų lagerininkų charakteristikas. Pykau ant savęs, kad pasidaviau baimės jausmui. Į pokalbio pabaigą baimės jausmas dingo”.
  Tą pačią dieną jis dar suskubo dar kai ką padaryti. (cituoju) “Grižęs į darbą turėjau mažai laiko pranešimui politvalandėlei. Sąmoningaui atsiprašiau, kad skaitysiu rusiškai.”

Pikasas2       2016-03-2 22:47

Susipažinau su čia pateiktais komentarais. Siūlau niekam su visokiais vertinimais neskubėti. Viską galima išsiaiškinti nuosekliai ir iš esmės. Prašau kantrybės…

Pikasas       2016-03-2 19:39

Ką tik perskaičiau Algimanto Zolubo rašinį, skirtą AT teismo dienai. Jame labai daug iškraipymų ir netikslumų. Gaila, kad autorius nesusisiekė su manimi. Rašyti tik pagal vienos pusės iškraipomus pasakojimus nėra solidu. Prašau turėti šiek tiek kantrybės. Esu laimėjęs šešis teisinių institucijų sprendimus. AT sprendimas yra vykdytinas ir jis nėra man palankus.  Žinau savo konstitucines teses ir stengsiuosi elgtis griežtai pagal jų reikalavimus. Galiu tik užtikrinti, kad visi penki A.Terlecko pateikti kaltininkai visiškai neatitinka komentarų turinio. Tą pažymėjo ir Vilniaus apygardos teismas savo nutartyje NIekada per keliolika komentavimo metų nesu skleidęs melagingos informacijos. Melu vadinu tai, kas asmeniui yra žinoma kaip melas. Nesakau, kad per keliolika metų visda buvau absoliučiai tikslus. Galėjau kada nors ir suklysti ar būti suklaidintas. Bet tik ne šį kartą. Niekados nesu jokio asmens pavadines KGB agentu ar informatoriumi be galutinio teismo sprendimo. Gerbiau ir LLL pastangas bei niekada nesu jos veiklos įvardinęs nepagarbiai. Kritikuoti išsakant savo nuomonę Lietuvoje kol kas dar nedraudžiama. Tik negalima meluoti ar šmeižti. Jaučiuosi neteisingai apšmeižtas. Kol kas tai nėra įvertinta…

Artojas       2015-12-10 20:52

Nei ginu Terlecko nei kaltinu,  bet kai Terleckas lietuvių  tautą  išvadino žydšaudžiais…...,  arba kaip pas jį  į  lagerius atvažnėdavo kgb papulkinikis,  apie ką  jis pats rašė  laisvame laikraštije,  matyt kažką  reiškia.  Mano gyminės ir uošvis kalėjo, buvo teisti 25 metams,  mano dėdė  mirė  Krasnojarsko kalėjime,  bet pas juos kgbistai nevažinėjo. nevažinėdavo

raigerdui        2015-12-4 14:28

nelabai suprantu kur jūs čia įžiūrit nusikaltmą?
Kokiais 1995 Terleckas pačiam seime dalino lapelius atsišaukimus, teigiančius, kad Vagnorius dirba Rusijai. Ir ką? Ar jis turėjo kokių įrodymų? Bet jo niekas į teismą nepatraukė. Nebent negirdėjau.
Tada pamanėm - drąsus, keistuolis.
Nors kai Vagnorius perėjo į Uspaskio partiją, jeu nebemanėm, kad keistuolis. Juk akivaozdu, kad viss reformas Vagnorius darė pagal Čiubaisos “receptus”.

Raigerdas>Rupiems miltams       2015-12-3 12:57

Esate šaunuolis, kad įkėlėte nuorodą. Dabar belieka sužinoti, kas yra tie nevykėliai prokūrorai, kurie nesugeba atlikti savo elementarių funkcijų darbe. Šiaip sau nevykėliu netampama, nes tam reikia šito nusipelnyti, kad nebematytum akivaizdžiai daromų nusikaltimų. Tai dar kartą tik įrodo, kad prokuratūrai reikalingas kapitalinis remontas. Nes tokie “mematantys” prokūrorai ne tik diskredituoja visą prokūratūros darbą, bet ir kenkia tai pačiai Lietuvos visuomenei, iš kurių pinigų jie gyvena. Tokiu atveju pati prokūratūra, jau savo viduje, turėtų pradėti tyrimą, kad išsiaiškinti priežastį, nes gali būti ir tokie atvejai, kad tas prokūroras gali būti kaip nors susijęs su tais žmonėmis, kurie padarė nusikalstamą veiką. Jeigu tokių faktų nebuvo rasta, tai reikėtų ieškoti tikrosios priežasties, kad atsakyti į klausimą: kodėl prokūroras nesugeba atskirti padaryto nusikaltimo? Ir spręsti klausimą dėl jo kvalifikacijos. Nerašysiu apie nusikaltėlių daromus gudrius ėjimus, bet vieną pavyzdį pateiksiu, kuris faktiškai prokūrorams turėtų būti žinomas: Anglijos “įžimybė” Džekas Skerdikas žvėriškai užmušinėjo prostitutes, ir kaip vėlaiu paaiškėjo, pats buvo gydytojas, kuris suteikdavo “neįkainuojamą” pagalbą policijai, nurodydamas jai “tikrąjį žmogžudį”.

Rupūs miltai - Raigerdui       2015-12-3 11:30

tai aš įkėliau tuos Pikaso komentarus.  Įkėliau, nes taip ir žinojau, kad pagal nuorodą niekas neskaitys. Sorry, kad neuždėjau ant nicko kabučių, bet kitam komentare paaiškinau. Taip, tai tikrasis Pikasas, ne antrininkas, nes lzios lt nesimato ID, o kopijoj matosi.
Žmogus papasakojo ką žino, ką iš kitų girdėjęs. Faktiškai - abu politikai. Tik iš šio Pikaso komentaro sužinojau, kad Terleckas priklausė Pakso partijai. O Paksas buvo teisiamas už keistoką ryšį  su GRU ginklų prekeiviu Borisovu, kuris partiją parėmė ir 2009 m. Tai ar nenatūralu, kad Pikasas pabandė prisiminti ką žino, ką girdėjo?

Raigerdas       2015-12-3 10:41

Jeigu skaitėte šiuos žemiau pateiktus komentarus, tai yra labai keista, kad Bogušis tyli. Kodėl?
Komentarai paimti pagal vieną iš čia nurodžiusių komentatorių: http://lzinios.lt/lzinios/51126/k
Pikasas 4,5,6,    2015-12-2 23:02
———————-
Patarimas gerbiamiems komentatoriams ir geriems žmonėms:kada jūs matote pateiktus kaltinimus, ir patikrinęs įsitikinate, kad tai prasilenkia su jums žinomais faktais, tada žinokite, kad KALTINTOJAS DAŽNAI YRA PATS SUSIJĘS SU TUO, KAME KALTINA KITĄ ŽMOGŲ.

Raigerdas       2015-12-3 10:19

Nesu nei tardytojas, nei koks nors teisėjas, tačiau greitomis peržvelgiau kai kuriuos “Pikaso” nick’u parašytus komentarus. Jūs norite žinoti, kuris iš PIKASŲ yra šmeižikas? Štai jis (tam reikalui man prireikė 15 minučių, tai įsivaizduokite kokios žemos kvalifikacijos tardytojus mes turime Lietuvoje), paskaitykite labai įdėmiai šį ir žemiau pateiktą komentarą:
“Pikasas dar Ramunui 78.62.86.131 2012-08-23 18:00
Antanas Terleckas buvo gerbiamas disidentų tarpe, kaip patikimas kovotojas. Jis drąsiai kalbėdavo bendroje kalėjimo kameroje ir tuo pelnė kalinių pagarbą. Už tokias kalbas jis būdavo sodinamas 10 parų į karcerį, o kai grįždavo į bendrą kamerą prašydavo duonos kriaukšlės ir prisilaikydavo sienų, kad iš silpnumo nenugriūtų. Vienas kalinys ruošėsi būti paleistas į laisvę. Antanas perdavė jam raštelį, kad nuvažiavęs į Kauną perduotų jį Antano žmonai. Tas kalinys, kuriuo visiškai pasitikiu, dėl įvairių aplinkytbių ne iš karto nuvyko į Kauną, bet po dviejų savaičių. Skambina jis prie vieno Pramonės prospekto durų kur gyvena Antano žmona ir ši jas atidaro. Gale koridoriaus šmėkštelėjo pats … Antanas. Tas, laisvėn išėjęs disidentas buvo pakankamai sąmoningas, tad apsimetė nepastebėjęs “bendražygio”. Perdavė raštelį žmonai nuo “sėdinčio” A.Terlecko ir šoko ištiktas paliko laiptinę. Tada norėjo dar kartą įsitikinti, kur buvo tą dieną Antanas? Slapta susisiekęs su likusiais kameros bendrais sužinojo, kad Antanas tomis dienomis buvo … karceryje už aštrias kalbas. Ir tai dar ne viskas. Tos laiptinės kaimynas ne kartą yra matęs, kaip A.Terlecką atveždavo su juoda “Volga” namo tada, kai jis buvo … nelaisvėje.dugnu”. Didžiulė pagarba Nijolei Sadūnaitei ir kitiems drąsiai mitinge kalbėjusiems ir dėl to nukentėjusiem. Apie V.Bogušio ir A.Terlecko veiklą žinau daugiau, negu galiu paviešinti, nenorint atskleisti tų asmenų, kurie jų asmenybes išryškino. Nors ir buvau prie sovietų stebimas, bet jei ką dariau, tai ne tam, kad pasiviešinus sutryptas būčiau. Pora kartų galėjau būti konkrečiai sučiuptas, bet vieną kartą padėjo greitos kojos, o kitą kartą galvelė pagelbėjo. Nedetalizuosiu ir neprisistatinėsiu. Nematau būtinybės taip neatsargiai elgtis. Didžiausias man atpildas būna, kai koks sutiktas bendramintis pataria: “paskaityk Pikasą ten ir ten”. Sakau tada ramiu balsu: -”Ačiū, būtinai paskaitysiu”, bet širdis suvirpa. Nėr ko čia slėpti ar veidmainiauti – iš malonumo, žinoma. Na, o Didvyriai yra tie, kurie net ir sovietiniuose lageriuose nepalūžo ir savo meilės Tėvynei už jokius NKVD-istų viliones ar pažadus nepardavė. Matomai, ne visiems tos valios užteko. Nesiruošiu tokių labai kaltinti, nes niekas negalim būti visiškai tikri ar po kokių žiaurių kankinimų nepalūžtumėm. Problema šiais laikais kitame. Atstumiančiai veikia tie, kurie kažkada palūžę ir dabar panašioms priešiškoms Lietuvai jėgoms tarnauja. Romos Katalikų bažnyčia aiškina, kad Dievo atleidimo gali tikėtis tas, kuris už savo padarytas nuodėmes gailisi. Nežinau ar V.Bogušis gailisi už tuos darbus, kuriuos jis atlikinėjo įvairiose partinėse organizacijose, į kurias būdavo greičiausiai netgi ne tik savo noru nusiunčiamas. Ar jis gailisi, kad suskaldė Krikščionių demokratų partiją, įkurdamas “moderniuosius krikščionis”? Ar gailisi už tai, kad jie vėliau susijungė su visiškai neaiškios (kai kam – neaiškios) kilmės bobeliniais? Beje, keista ta Seimo “moderniųjų” ketveriukė buvo, jei žurnalistui paklausus nesugebėjo pasakyti nei Trijų Karalių vardų, nei išvardinti tas dovanas, kurias jie atnešė kūdikėliui Jėzui. Žinoma, tai tik vienas štrichas tokių veikėjų portretams. “Geriausia” V.Bogušio kalba, atstovaujant tada dar LKDP, buvo nuo frakcijos gautų penkių minučių tyla Seimo tribūnoje. Pasakyti tada buvo ką, nes buvo svarstomas svarbus klausimas, bet geriau jau, kai tokie tipai artistiškai patyli, negu į lankas nuvažiuoja”.

 

Raigerdas       2015-12-3 10:07

Nesu nei tardytojas, nei koks nors teisėjas, tačiau greitomis peržvelgiau kai kuriuos “Pikaso” nick’u parašytus komentarus. Jūs norite žinoti, kuris iš PIKASŲ yra šmeižikas? Štai jis (tam reikalui man prireikė 15 minučių, tai įsivaiduokite kokios žemos kvalifikacijos tardytojus mes turime Lietuvoje):
“Pikasas Ramunui 78.62.86.131 2012-08-23 17:59
Apie Antaną Terlecką ir Vytautą Bogušį miglos vis dar neišsisklaido. “Kontora” savo darbą žino… PRIMINSIU KAI KURIAS SAVO MINTIS, SPAUSDINTAS 2007 METAIS: Esu įsitikinęs, kad V.Terlecko ir N.Sadūnaitės nuomonės apie V.Bogušį yra visiškai skirtingos. Svarbiau yra tai, ką N. Sadūnaitė galvoja apie patį buvusį bendražygį Antaną. Kai Nijolė 1980 m.rugsėjį grižo iš Sibiro, keistas A. Terlecko darinukas LLL gerai prižiūrimas tų, kam privalu tai daryti, sklandžiai veikė jau nuo 1978 metų. Galima tik įsivaizduoti, kokį šoką turėjo vėliau patirti N.Sadūnaitė, kai suprato A. Terlecko “stogą”. Ji savo draugams mena pirmą savo nuostabą. A.Terleckas įpareigojo pasiųsti vieną laiškelį bendraminčiui, padiktavo Nijolei tekstą, o ji , būdama giliai religinga, nuo savęs pabaigoje prirašė -”Tepadeda jums Dievas”. Nijolė buvo giliame šoke, kai buvo priversta išklausyti “už tokią saviveiklą” visą žodyną, kurį įsiutęs A.Terleckas buvo sukaupęs dar kalėjime, vėliau jau tik vaidindamas KGB persekiojamą kalinį. Antanas buvo labai drąsus “patriotas” ir apie KGB saugumiečius turėjo “keistą” nuomonę. “Gimtasis kraštas” (redaktorius tada buvo Čekuolis) “Disidentas” A.Terleckas gyrėsi , kad Kauno Šančių priemiestyje virš jo buto gyveno saugumietis, tačiau jis sukviesdavo savo draugus ir Vasario 16 dieną giedodavo Lietuvos himną, o kaimynas netrukdė ir niekas jam nieko nedarė. Medžiotojai panašią guminę “antį – viliokę” naudoja medžioklėje… A.Terleckui buvo slapta pranešta, kad disidentinės knygos tiražas, buvęs jo kambaryje, yra susektas ir kad būtina kuo skubiau jį išgabenti. (Sovietiniame saugume irgi buvo vienas kitas neabejingas mūsų ateičiai, tad laiku pranešė. ) Buvo pasiūlyta Antanui dalimis tiražą išdalinti, bet jis nei vieono ekzemplioriaus neatidavė, kol “svečių” jo paimti sulaukė… Kai tokį tipą paksoidai norėjo prakišti “Dzūkijos” apygardoje į kandidatus, tai net šiurpulikas per kūną perbėgo. Kai pažvelgiu į okupacinės kariuomenės ir Lietuvos partizanų kautynių žemėlapį, tai Dzūkijos kraštas sėte nusėtas buvusių kovų vietomis. Negi tų kovų liudininkų atžalos nesusigaudys, kas yra kas? “

Visuose poratalose dirba       2015-12-3 6:53

slapti agentai!Jie rezisuoja,meluoja,provokuoja!!!Per juos yra surenkami zmones kurie iesko tiesos ir teisiami.O jug teismai dirba slaptiems provakatoriams o ne atlapasirdziams komentatoriams.Bet…..manau taip testis amzinai negali,nes valstybes pamatas visai laikais laikesi ant sazingu pilieciu.Toks likes pamatas siandiena yra draskomas i gabalus teismuose.

As ilgai galvojau ir...       2015-12-3 6:48

supratau.Kur dingo sovietu KGB iki nepriklausomybes dirbe Lietuvoje.Ju buvo tukstanciai?Kodel Lietuva isvogta,isplauti eu.pinigai ir….stambiu kriminaliniu nusikalteliu nera!Ir….kad seimas,prokuratura ir teismai stambius sukciavimus dengia.Tai logiskai iseitu jog susivienijusiu nusikalteliu grupuotes persikele i seima,i prokuratura ir i teismus????Tai kas siandiena valdo Lietuva ir gina Lietuvos pilicius?Ogi niekas!Gal per tas valstybines strukturas Lietuva ir Tauta yra samoningai NAIKINAMOS???Ka galvojate JUS????

Esi toks Pkasas       2015-12-2 23:33

kaip Sanciai-Vilnius.Na ir slykstu.Kaip galima gincu vadinti neirodoma smeizta ?Kazkodel tamstos dievinamieji neikreipe i teima del Grineviciutes knygu turinio.Slykstu-viena emocija…

Pikasas 4,5,6,       2015-12-2 23:02

jau nebekelsiu, kad ir man kokio straipsnio neprikirptų, nes ten rašoma ir apie Sadūnaitės liudijimus…o mes žinom kaip būna tiems liudininkams…  tai primelavo Pikasas! Net Sadūnaitę įtraukė... brr.. kaip baisu…
jei užeisite čia va http://lzinios.lt/lzinios/51126/k ir perskaitysit, tai žinokit, jau būsit apsikėtė pikaso melu ir galit būt taip pat apkaltnti..
brrr.. kaip baisu, juk perskaičiau. O gal tai ikiteisminio tyrimo medžiaga? Gal Raigerdas teisus. Jau nebežinau nei ką skaityti, nei ką rašyti..
smile
O juk buvo geri laikai, kai susirinkdavom savo mažose virtuvėlėse ir kalbėdavom ką norim, kad ir “armianskoe radio” anekdotus… nieks nieko negirdėjo. O dabar… va, į kompus mintis dedam, o Didysis Brolis stebi..
smile

Pikasas 3       2015-12-2 22:44

Pikasas 78.62.86.131 2012-08-23 16:13 Būtų teisinga, jei Antanas Terleckas ir Vytautas Bogušis panašiuose paminėjimo renginiuose kalbėtų patys paskutiniai arba visiškai nekalbėtų. Kadangi jie neištarė savo žodžio 1987m. mitingo metu,o V.Bogušis net ir stovėjo atokiau, tai ir dabar galėtų patylėti. Tuo labiau, kad per Nepriklausomybės metus savo veikla šie asmenys gerokai išsiryškino. Esu įvairus epizodus aprašęs. Nesikartosiu. Antanas, beje, atsirado paksoidų gretose ir dar daug kuo “prisidirbo”, o kitas skaldydamas dešiniuosius krikščionis, atidirbinėjo Bobeliui, kol pagaliau atsidūrė pas LiCS. Negaliu skaityti ir klausytų tų dviejų asabų manevravimo ir aiškinimo apie kažkokius kalbų susitarimus. Susitarta tikriausiai viskas buvo KGB būstinėje, kur A.Terleckas lankėsi išvakarėse. Galima net neabejoti, kad LLL nuo pat jos įsikūrimo buvo griežtoje kagėbistų priežiūroje ir tarnavo, kaip lipni juosta potencialaus disidentinio aktyvo sugaudymui. Nemėgstu piliečių su “dvigubu dugnu”. Didžiulė pagarba Nijolei Sadūnaitei ir kitiems drąsiai mitinge kalbėjusiems bei dėl to nukentėjusiems.

Pikasas 2       2015-12-2 22:43

Du apsukrūs bankininkai neseniai pradangino milijardus litų. Valstybė dalį jau padengė iš mūsų visų kauptų pinigėlių. Už tokius milijardus LR Seimą su visais etatais galima būtų išlaikyti “n” metų. Žmogus, beje, tiek metų negyvena. Padėjėjai (o ne patarėjai) turi konkrečiai apibrėžtas savo darbo funkcijas ir teises. Manau, kad nesant Seimo narės, darbo tokiems darbuotojams galėjo netgi padidėti. Interesantų skaičius – taip pat. Svarbiausia, kad visa ši situacija būtų sprendžiama pagal darbo įstatymus. Pašalinti darbuotoją iš darbo be konkrečios priežasties nepažeidžiant jo teisėtų interesų, sudėliotų darbo santykių kodekse – sudėtinga užduotis. Jei koks vienas ar kitas padėjėjas pats parašytų Seimo kanceliarijai pareiškimą, tai galima nesunkiai įsivaizduoti, koks sektų pagrindinis straipsnių pavadinimas mūsų žiniasklaidoje. Nuo “savo darbdavės išdavimo” iki “žiurkinio bėgimo iš laivo”. Vienžo, kaip bepasielgtų? – reakcija laaabai patriotiškos žiniasklaidos būtų pašaipi bei neigiama. Su tokiais finansiniais susirūpinimais karštligiškai skubama, kaip ir su N.Venckienės paieškomis. Gal kai kas nori užbėgti už akių tarptautiniams pedofilijos bei žudynių skandalo paviešinimams? Noras būtų suprantamas, jei būtų rūpinamasi tik mūsų šalies įvaizdžio saugojimu. Tačiau, neatmestina, kad rūpestis daugiau sietinas su asmeninėmis problemomis. Procesas taip toli nukeliavo, kad sudėlioto kortų namelio griūtis gali palaidoti “kreivųjų veidrodžių karalystės” gudručių pastangas paskandinti šią istoriją “pelkės akivare”. O toliau sektų atsakomybė… Sakykim, N.Venckienė padaro išsamų pareiškimą dėl pasitraukimo motyvų, nurodo savo adresą. O kas toliau? Prokuratūra bando įteikti įtarimus? Įtarimus kuo ir kas juos turėtų pateikti? Tai, ką sudėliojo generalinis prokuroras D.Valys? Tokie “šeši nusikaltimai” leistų N.Venckienei kontratakuoti tokiu teisiniu lygiu ir taiklumu, kad mažai gali nepasirodyti. Svaigti, kad atsivešim N.Venckienę surakintomis rankomis ir izoliuosime labiau negu L.Stankūnaitę – nonsensas. Atsakymus į visus tuos šešis atvejus žino ir teisėsauga, ir Seimo specialioji komisija. Puikiai žino… O kas nežino? Tarp besidominčių tokių kažin ar daug. Kiekvienas konkretus atvejis išnagrinėtas žiniasklaidoje iki smulkmenų. Alternatyvioje žiniasklaidoje. Dar turime tokią… kol kas. Kaip visa tai atrodytų kitos šalies teisės specialistams? – galima tik spėti. Manau, kad niekinis įtarimų pobūdis būtų paryškintas jau pačioje analizės pradinėje stadijoje. Be to, kaip tai atrodytų visos istorijos fone? Ar apie tai pamąstoma? Čia bandomas aptarti “sakykim” variantas yra teisinis ir pakankamai saugus. Tačiau , kas gali tvirtai patikinti, kad N.Venckienės nepasieks “dviejų vyrukų” figūros, kurios buvo liudininkų pastebėtos įvairiuose “bylos žudikės” epizoduose? O tai jau grėstų katastrofa. Būtent dėl šios priežasties nedora būtų nepalaukti bent jau tol, kol pati N.Venckienė galės pasijusti pakankamai saugi. Istorijos viešumo ar taip, ar kitaip neišvengti, tačiau sustabdyti žudynių konvejerį privalu. Stabdyti taip, kad būtų atmesta net mažiausia tikimybė, kad N.Venckienę su sūnumi gali kokiu nors būdu pasiekti “šlavėjų” rankos. Visiško laiko ceitnoto dar nėra, tačiau ir delsti Seimo narei nepatarčiau. Tik pačiai laiku apsisprendus eiti visiško atvirumo keliu, manau, galima tikėtis ir į pakankamą saugumą, ir į paramą tiesos ir teisingumo paieškose. Jei sava politinė ir teisinė “sistema” tikro saugumo nesugebėjo užtikrinti, tai jo galima tikėtis kokioje senas demokratines tradicijas turinčioje šalyje. Tik tada bus galima toliau aiškinti apie mūsų pačių visokius “pūlinius” ir būdus, kaip teisiškai juos galima būtų pašalinti. Tik teisingumas yra valstybės pagrindas (“Justicia est fundamentum regnorum”) – žinojo senovėje romėnai. O mes jau to nežinome? Tikrai taip nemanau. Gal nežino tik tie, kuriems labai privalu tai žinoti?

Pikasas 1       2015-12-2 22:42

Pikasas 78.62.86.131 2013-05-13 12:24 Savaitės “topas” apie Seimo narės atlyginimą, iššaukęs net kelias dešimtis straipsnių bei šimtus komentarų žiniasklaidoje, jau baigia išsipūsti iki sprogimo ribos. Pakaktų N.Venckienei padovanoti savo atlyginimą, kurio neįmanoma ausmažinti daugiau kaip 1/3 kokiai labdarai ir “melžiama karvutė” žiniasklaidoje užtruktų. Asmeniškai net neabejoju, kad bet kuriuo atveju atlyginimas N.Venckienės nepasieks, kol ji neįrodys, kad labai daug prasmingai ir sėkmingai darbavosi VARDAN TOS… būdama ir emigracijoje. Būtent tokios situacijos labai nesinorėtų A.Ūso garbės ir L.Stankūnaitės interesų gynėjams. Net keletas labai įtartinų atvejų, galimai bandant fiziškai susidoroti su Neringa Venckiene, jau buvo pastebėta bei paminėta žiniasklaidoje. Turėjo ji laukti paskutinio, ar neturėjo? Prisiminkime. Kalnas grasinimų žiniasklaidoje. Nuo “Nutrūkusios stygos ” klubo” (K.Jovaišas) iki šlykščių grasinimu komentarų puslapiuose tai pat gan įspūdingai atrodo. Anonimas autorius (alfoje) teigia: “Pabėgusi į užsienį N. Venckienė stojo į vieną gretą su garsiais Lietuvos nusikaltėliais”. Manau, kad tokiu būdu Neringa bandė išvengti nusikaltėlių susidorojimo su ja pačia ir jokioje paminėtoje gretoje ji neatsirado. Vien tik per pastarąją savaitę žiniasklaidoje pasirodė didelė krūva rašinių, kuriuose koneveikiama Seimo narė, kaip tik sumąstoma. Tokių savaitės rašliavų skaičius nenumaldomai artėja prie šimto (sąrašas - tiesos.lt) Vien tas didžiulis suaktyvėjimas dar kartą įrodo, kokia nesaugi buvo Lietuvoje ši kovotoja už tiesą ir teisingumą. Taip, už TIESĄ IR TEISINGUMĄ. Tas faktas, kad N.Venckienei pavyko išvengti oficialiai pateiktų įtarimų, atseit, padarius net šešis nusikaltimus, neleidžia teigti ir to, kad ji yra kaltinamoji kurioje nors byloje. Jei bus bandoma pareikšti jai kaltinimus esant užsienyje, tai neatmestina tikimybė, kad N.Venckienė tam atkakliai ruošiasi. Gal to netgi lauks, nes kitu atveju neturėtų aiškesnės priežasties tapti teisminio ginčo objektu tarptautiniu mastu. Atkaklus tolesnis persekiojimas dar kartą pastatytų mūsų teisėsaugininkus į sudėtingą situaciją. Nenustebčiau, jei po eilės keistų bei neadekvačių teisėsaugos sprendimų, būtų ir šis. Matysim… Kad Seimo narė nepretenduos ir negaus Seimo nario atlygio, tai aišku, kaip sakoma, ir drambliukui. “Topu” tai galėjo būti tik minėto straipsnių sąrašo autoriams. Jei seimūnai panorės, tai pakeis Seimo Statutą ir taip, kad per apkaltą Seimo nariui dalyvauti nebereiktų. 80-ies seimūnų dauguma viską gali… Nemanau, kad N.Venckienė lauktų apkaltos balsavimo plenariniame Seimo posėdyje. Greičiausiai, jos nuomonė bus perskaityta jos atstovo, o po jos bus paviešintas ir pasitraukimo pareiškimas. Bet kuriuo atveju visas procesas, tikriausiai gerokai užsitęs. Ko ir reikia N.Venckienei tam, kad visoje šioje klaikioje istorijoje būtų sudėliota kiek įmanoma daugiau baigtinių taškų. Jei politinių dirvonų arimuose naujokei Seimo narei N.Venckienei sekėsi netgi labai permainingai, tai kaip teisininkė, rašydama daugybę raštų ji padarė savo darbą, manau, pakankamai kvalifikuotai. Nemanau, kad toks didžiulis įdirbis pagaliau neduos laukiamų vaisių. Visuomenė laukia tiesos išaiškinimo, net jei ta tiesa kai kam reikš karjeros pabaigą ar dar blogiau. Ji tikrai turi tokią teisę.

ha ha        2015-12-2 22:21

jei jau teisiami virtualūs pikasai, tai gal ir teismus laikas perkelt į virtualią erdvę.
Pinigus virtualius jau turim. Daug darbininkų  išlaisvino “naujos” technologijos”.
Tegu mašinos- robotai teisia.
Laikas modernizuot ir teismus.
Teisėjus paleist. Lai išsisklaido po laisvąjį pasaulį. Mašinos nudirbs jų darbą.  Jos bejausmės ir be išankstinių nuostatų. Suvesim va visus kodeksus į kompiterizuotus robotus ir lai teisia… visus… kaži, ar atsiras bent vienas nekaltas…
ha ha:)

Egzotinis Debilas       2015-12-2 21:44

Yra dabartines Lietuvos nacionalinis vertybe.Jo liudijimai yra tobuli,neskundziami ir nepakeiciami,nors….akivaizdziai melagingi!

jo..,.       2015-12-2 21:41

Dabar Lieyuvoje jeigu turi savo isitikinima arba teisinga nuomone esi teisiamas kaip nusikaltelis.Nors Konstitucija nedraudzia kiekvienam tureti savo tikejima,isitikinima ir nuomone.Ir nedraudzia savo nuomone vesai reiksti.

Raigerdas       2015-12-2 19:34

Tai, ką dabar gerbiami komentatoriai (rupŪs miltai ir kiti), tai turėjo atlikti teismas. Jeigu yra daugiau tų Pikasų, tai tokiu atveju teismas galėjo iškelti ir baudžiamą bylą. Pažiūrėkite, kaip pas mus dirba teismai. Jie žiūri tik į tai, kuri pusė, ką pasakys, kuri pusė kaip argumentuos, bet teisėjai yra dažnai akli faktams. Negali vienu ir tuo pačiu metu Lietuva vadintis ir Lietuva ir Baltarusija. Tas, kuris teigia, kad dabartinė Lietuvos valstybė priklauso Baltarusijai, - meluoja. Kas čia neaišku? Ar čia reikia kokių nors lietuvių kalbos ekspertų? Jeigu V.K. Slavinskas nerašė šitų komentarų, tai jis galėjo pats pasiūlyti gerbiamam A. Terleckui, kad reikia atidėti bylą ir surasti tą tikrąjį šmeižiką. Bet, ką aš žinau tiksliai, kad šmeižikai, panašiai, kaip ir pedofilai, pradeda mėtyti pėdas ir dievagojasi, kad jie čia niekuo dėti. Principas yra toks:AR TEISĖJUI RŪPI TIESA AR NERŪPI? Jeigu teisėjas ar teisėjai tik stebi, kaip viena pusė kaltina kitą, tai čia joks teismas. Tada tokiu teisėju gali būti ir Jurgis Razma arba net Nedzvinskas. Kaltoji pusė visada teisme prasišaus, jeigu teismas iš tikro seka, kuri pusė apsimeluos, o kuri liks tiesos pusėje. Meluojanti pusė visada pasimaus ant neatitikimų. Problema yra tame, kad dauguma teisėjų Lietuvoje nesugeba atskirti meluojančio žmogaus nuo tiesą sakančio žmogaus. Ir dažnai jam abu yra vienodi. Jau jeigu kalbėti apie šmeižikus, tai jūs nerasite nei vieno sveiko proto šmeižiko. Šmeižikas turi tą bėdą, kad jam iš tikro ATRODO, kad taip yra, nors šito nėra. Štai pažiūrėkite į šį faktą:“V. K. Slavinskas vadovavosi kalambūru virtusiu principu: „Gerbiu A. Terlecką, linkiu jam geros sveikatos, aš jo niekados nešmeižiau ir nešmeižiu, bet, gerbiamieji, atkreipkit dėmesį, kokį baisų žmogų jūs ginate, jis juk…“. Taigi, jau vien šitame sakinyje jis įžeidžia A. Terlecką. Mane stebina, kad tiek daug žmonių pas mus nesugeba atskirti meluojančio žmogaus. Nejaugi jūs iš tikro nematote, kad šiame V.K. Slavinsko teiginyje “Gerbiu A. Terlecką, linkiu jam geros sveikatos, aš jo niekados nešmeižiau ir nešmeižiu,”- yra melas, o štai čia: “bet, gerbiamieji, atkreipkit dėmesį, kokį baisų žmogų jūs ginate, jis juk…“ - yra melas. Nejaugi jūs nesuprantate, kad tai yra DVIVEIDŽIO žmogaus METODAS sugniuždyti ir nuslopinti savo priešininką. “Baisus žmogus” - tai bet kokio žmogaus įžeidimas, jo pažeminimas, ir tai daroma tik tuo tikslu, kad liudininkams, stebintiems jo dalijamas etiketes arba nuvertinimus norima sukelti baimės jausmą. Taip daro ne kas nors kitas, o tik PIKTAVALIS žmogus. Ir teisėjas negalėjo nepastebėti V.K. Slavinsko piktavališkumo. A. Terleckas negali būti joks KGB informatorius, nes jis tam darbui netinka, kadangi jis sako tai, ką galvoja, tiesiai į akis.

Tarabilda Rupiems miltams       2015-12-2 19:02

Klystate. Pagal stilių tai tikrai pikaso komentaras.

rupŪs miltai!       2015-12-2 18:54

O dabar įkelsiu NETIKRO Pikaso komentarą su leksika, kurios Pikasas tikrasis visiškai nevartoja. Plika akim matosi, kad tai ne jo stilius. nereikia net ID, iš ko būtų lengviausia atsekti, jei Lžinių redaktorius Terleckas (giminė?) leistų.
...
Pikasas 78.62.86.131 2012-08-23 16:13 Būtų teisinga, jei Antanas Terleckas ir Vytautas Bogušis panašiuose paminėjimo renginiuose kalbėtų patys paskutiniai arba visiškai nekalbėtų. Kadangi jie neištarė savo žodžio 1987m. mitingo metu,o V.Bogušis net ir stovėjo atokiau, tai ir dabar galėtų patylėti. Tuo labiau, kad per Nepriklausomybės metus savo veikla šie asmenys gerokai išsiryškino. Esu įvairus epizodus aprašęs. Nesikartosiu. Antanas, beje, atsirado paksoidų gretose ir dar daug kuo “prisidirbo”, o kitas skaldydamas dešiniuosius krikščionis, atidirbinėjo Bobeliui, kol pagaliau atsidūrė pas LiCS. Negaliu skaityti ir klausytų tų dviejų asabų manevravimo ir aiškinimo apie kažkokius kalbų susitarimus. Susitarta tikriausiai viskas buvo KGB būstinėje, kur A.Terleckas lankėsi išvakarėse. Galima net neabejoti, kad LLL nuo pat jos įsikūrimo buvo griežtoje kagėbistų priežiūroje ir tarnavo, kaip lipni juosta potencialaus disidentinio aktyvo sugaudymui. Nemėgstu piliečių su “dvigubu dugnu”. Didžiulė pagarba Nijolei Sadūnaitei ir kitiems drąsiai mitinge kalbėjusiems bei dėl to nukentėjusiems.

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/51126/k

rupŪs miltai!       2015-12-2 18:40

tai gal tas teisiamas tik antrininkas?
Siūlau paskaityt toj pačioj nuoroj tikrojo Pikaso dar du komentarus Venskienės tema. Neįkeliu, nes labai ilgi. Bet rašo tikrai talentingai. Jam lygių visoj žiniasklaidoj nerasi. Nors kiek perdėtai gina Venskienę. Ši tiesos ieškotoja nesugebėjo atpažinti tų žmonių, kurie tik dėl savo interesų sulindo į jos partiją, o kai kas kaip mat perėjo pas Paksą ir dabar jau jo partijos rinkimams vadovaus, kaip gudriai suvadovavo Drąsos keliui.

rupŪs miltai!       2015-12-2 18:25

Tai gal ne tą PIKASĄ TEISĖ?
Internete galima rasti visus Pikso komentarus.
Štai vienas TIKROJO PIKASO iš lzinios.lt:
..
Pikasas 78.62.86.131 2013-05-13 12:22 Dar kartą apie Antaną Terlecką.>>>>>>>>> Negalima neatkreipti dėmesio, kad šis, šių metų Lietuvos Laisvės premijos laureatas gan kritiškai pasisako dėl skandalingų istorijų traktavimo teisėsaugoje ir išreiškia savo tvirtą nuomonę dėl kitų mus gniuždančių problemų. Manau, kad taip gali elgtis tik sąžiningas politikas. Eglės Kusaitės ir Neringos Venckienės atvejai parodo, kad Lietuvos teisėsaugoje yra dar daug problemų. Pamenu gerai Lietuvos Sąjūdžio pirmą suvažiavimą ir A.Terlecko drąsią, bene drąsiausią iš visų pasisakiusių kalbą. Turiu tas visas kalbas išsaugojęs juostinio magnetofono laikmenyse ir duodavau paklausyti savo draugams, kaip gerą pavyzdį. Jau tada A.Terleckas prabilo apie visišką Lietuvos Nepriklausomybę nuo okupantų. Vienu metu, įtakotas vieno asmens, buvau suabejojęs A.Terlecko nuosekliu lojalumu, bet tai buvo dar sovietmečiu, kada KGB mesdavo daug jėgų, norėdama sunaikinti drąsesnius asmenis. Gali būti, kad ir minėtas, jau Anapilyje esantis asmuo, nebuvo nuoširdus. Mane dar ilgokai graužė abejonės, kurias esu viešai pasidalinęs su skaitytojais. Tikriausiai, paskubėjau patikėti tuo, kuo nederėjo patikėti. Kai europarlamentaras Vytautas Landsbergis, atsisakė kandidatuoti dėl Laisvės premijos, pasiūlydamas į savo vietą, Antaną Terlecką, pajaučiau, kad galėjau būti tada suklaidintas. Kas dabar už ką gali garantuoti, kai gyvenome sovietinio režimo kontroliuojamoje sistemoje? Kaip girdėjau, šis garbaus amžiaus LLL vadovas ir įkūrėjas, sulaukė gražaus 85 metų jubiliejaus. >>>>> Linkiu Antanui Terleckui geros sveikatos ir toliau būti naudingu mūsų šaliai.

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/155204/k

liubimovs        2015-12-2 17:51

šiaip tai niekam ne paslaptis, kad “perestroiką’ ruošė kgb. Apie tai rašė KGB generolas M.Liubimovas “Soveršenna sekretna” žurnale 1995 m. Nr 2, pavadinimu “Golghota ili sekretnij plan Perestroiki”. . Apie tai, kaip KGB “gerai muštruoti vyriukai” turi atmti valdžią iš sustagnėjusių komunistų ir po verslo priedanga įsiveržt į Vakarų valdymo struktūras.
Apie tai rašė ir į užsienį pabėgęs KGB strategas Anatolij Golycin savo dvejuose knygose: PERESTROIKA DECEPTION” ir “THE NEW LIES FOR OLD. Ten visos gudrybės apie tą antrąjį NEPA vakarams apmulkint išdėstytos.

Raigardui        2015-12-2 17:38

nagi atauškit. Tik A.Terleckas su dar dviem rusais ar tai rusu ir lenku ir gavo tą Laisvės premiją.

vizitor        2015-12-2 17:36

<Tą dieną anonimas Pikasas minėto straipsnio komentaruose prisiminė savaip. Archyvinėse KGB operatyvinio tardymo bylose čekistų vartotu žargonu jis pabirusiais štrichais ėmė revizuoti A. Terlecko ir jo vadovautos Lietuvos laisvės lygos, surengusios minėtą mitingą, istorinį vertinimą. Išpuošęs A. Terlecką asabos, tipo, kabutėmis apglėbtais patrioto ir disidento epitetais, jis įrodinėjo, kad šio rezistento butą, kur rinkdavosi pogrindininkai, KGB naudojo panašiai kaip medžiotojai naudoja guminę antį-vilioklę.>
—-
Na, visi seni internautai gerai žino, kad Pikasas turėjo ne vieną antrininką.  Tik vienas iš jų šmaikščiai Pikasą parodijuodavo. Kiti rašydavo būtent tokiu čekistų vartojamu žargonu. Bet internautai lengvai juos atskirdavo iš stiliaus. Pikasas rašė labai kultūringai ir neužgauliai. Išsaugodavo savo komentarus ir juos pakartodavo kituose portaluose. Kai kas iš internautų juos perkeldavo, jei būdav itin taiklūs. Ne kartą ir aš taip dariau, nes užkniso melagingi “nuomonių formuotojai”.
Štai ir visa paslaptis, kodėl prieš šį virtualų aktyvistą sukilo oofici`alūs propog`andistai, numonių formuotojai, kuriems dėl komentarų iš rankų ėmė slysti “ketvirtoji valdžia”.
O autorius kuriuos leidinius redaguoja? Berods Varpą, bet ten kitos nuomonės nei pripažįstamos, nei įsileidžiamos, gal kaip tik dėl to ir nežinomas bei neskaitomas šis laikraštis. O kai norisi bent kokios nuomonės, tai belieka Tiesos lt?:) Nors ne visada ji glosto palei plauką:)

hmm..        2015-12-2 17:07

visada norėjau sužinoti kas slepiasi po internautų “žurnalisto” Pikaso slapyvardžiu ir kur jis pradingo?
Tai štai kaip. Pasirodo, Terleckas, kuris gal nė neskaitė tų komentarų, kažkieno buvo paragintas apgint savo “garbę ir orumą“ir komentatorių už jo nuomonę padavė į teismą.
Kieno paraginimu? Gal paties Zolubo? Juk Gabšys šiandien per ekskgb kariškio D.Orlausko direktoriuojamą Žinių radiją patikino, kad Tėvynės sąjungoj pešamasi.
Juk i autrius su Pikasu toje pačioje Tėvynės partijoje. Kuom jie nepasidalina? Ir Leksus ir savo partiją autorius pristato tarsi kokį blogį. Tai kur ta partinė garbė ir orumas pasidėjo?
Beje, Landsbergis irgi buvo padavęs kgb karininką Gulbiną už šmeižtą. Bet teismas nerado šmeižimo tyčios.
O Vaišvila su Janutiene tiesiog provokuote provokuoja Prezidentę per teismus ginti savo garbę ir orumą. Bet nuo jos lyg vanduo nuo žasies. Nelimpa ir gana. Nebent visą ekskomunistų partiją pasmerktum. Bet kas tada liks valdžioj? Seime, vyriausybėj? teismuos? nebent kgb agentai, slaptieji. smile
O vat liudininkės Bloznelytės atveju teismai šmeižto “tyčią” atrado. Vadinasi ir teismai kaip kokie. Pasidalinę, kaip ir Lietuva.

Vytautas Ju.       2015-12-2 16:41

Ponui Antanui reikėtų žinoti, kad viešojoje erdvėje buvo du „Pikasai“. Pirmoji – dizainerė pradėjo reikštis labai senai. Kai ištekėjo antrą kartą už vyruko, kuris tapo politiku, atsirado antrasis „Pikasas“. Pirmoji „Pikasas“ pasitraukė į gėjų portalą ir rašė straipsnius apie madas ir jų tendencijas.

Antrasis, arba konservatorių propagandistas reiškėsi taip aktyviai, kad vienas žmogus nebūtų spėjęs tiek prirašyti ir ištiražuoti po visus portalus ir prie kiekvieno straipsnio net jei sėdėtų prie kompo 24 valandas. Tiesa, tas politikas turi savo institutą, kuriam net valdišką finansavimą bandė pramušti.

Kas galėtų paneigti, kad komentarus viešojoje erdvėje kepė ne politiko instituto berniukai? Kokį vaidmenį atliko Ksaveras tame konservatoriško propagandos sraute – nežinau. Gal pasinaudojo jo IP? Nes pasiklausius kaip jis kalba, nepanašų į tai ką jis „rašė“, tai visai skirtingi mąstymai. Nekalbant apie jo užimtumą dailės parodose.

Sila        2015-12-2 16:13

žiūriu dabar nuostabų turkų serialą “Sila. kelias mamo” ir žaviuosi kaip ten klanas gina savo garbę ir oruma. Neklauo prievarta ištekinta moteris vyro, ar duktė įsimylėjus pabėga, klano seniai kaip mat paskelbia nuosprendį: tėvas `ar sūnus turi nušaut nusidėjėlę, pamynusią geras klano tradicijas. Ir vsio. Tvarka.
Maniau, kad pas mus kitaip. Bet pasirodo, žmonės visur panašūs.

Raigerdas       2015-12-2 13:14

Mieli komentatoriai, brangūs piliečiai. Artėja rinkimai į Seimą. Kiekvienam kandidatui, kiekvienai partijai pateikite vieną iš svarbiausių reikalaivimų šiandien: reikia sunaikinti iki pamatų šitą teisinę sistemą ir sukurti naują teisingumo sistemą Lietuvoje, kurioje būtų garantuota, kad sąžiningas, doras mūsų valstybės pilietis visada būtų apgintas. Tie, kurie negali šito garantuoti, privalo pasitraukti iš teisinės sistemos.Atėjo laikas padėti tašką šitam SOVIETINIAM TEISINGUMUI, KURIOJE DOMINAVO DVIPRASMYBĖS IR BUVO SUKURTI ĮSTATYMAI TAIP, KAIP TOJE PATARLĖJE: ĮSTATYMAS KAIP DUMPLĖS, Į KURIĄ PUSĘ PAPŪTEI, Į TĄ IR IŠĖJO. ŠITĄ TEISINGUMO SISTEMĄ, SU SOFISTINIAIS IŠVEDŽIOJIMAIS, IR ANGAŽUOTAIS TEISĖJAIS, KURIE DORAI NET NESUVOKIA NEI SAVO PAŠAUKIMO, NEI SAVO FUNKCIJŲ, NETURI TAM DARBUI REIKALINGO SUPRATIMO NEI APIE MORALĘ, NEI APIE ETIKĄ. JŪS TIK ĮSIVAIZDUOKITE IKI KOKIO ABSURDO VISA TAI ĮSIGALĖJO, KAI ŠIANDIEN SEIMO NARIAI KLAUSIA KONSTITUCINIO TEISMO, KAIP REIKIA TRAKTUOTI TĄ AR ANĄ KONSTITUCIJOS STRAIPSNĮ. ĮSTATYMAS TURI BŪTI VIENAREIKŠMIS IR AIŠKUS KAIP 2X2. BRANGŪS PILIEČIAI, REIKALAUKITE IŠ KIEKVIENO SEIMO NARIO: KĄ JIS SIŪLO PADARYTI, KAD LIETUVOJE ĮSIGALĖTŲ TEISINĖ SITEMA, SUGEBANTI APGINTI SĄŽININGĄ IR DORĄ ŽMOGŲ NUO ŠMEIŽIKŲ IR KITOKIO PLAUKO NUSIKALTĖLIŲ. Atėjo laikas keisti iš pagrindų visą teisinę sistemą ir nelaukti, kol Lietuvoje įvyks Maidanas ar kokia kita revoliucija ir pakeis šitą ydingą ir papuvusį Lietuvoje egzistuojantį teisingumą tik per pralietą kraują. Klauskite kiekveino kandidato į Seimo narius: kokie yra tavo konkretus pasiūlymai, kaip reikia reformuoti Lietuvoje teisingumo sitemą, kuri jau sužalojo gyvenimą ne vienam doram ir sąžiningam žmogui.

:-(       2015-12-2 12:55

Gerb. A.T., kaip teigia ziniasklaida sia premija jau gavo, o puolamas jis ne daugiau kaip ir V.L. Pamenu pirmaisiais laisves metais autobusuose, troleibusuose etatiniai skardziabalsiai reke, kad mate visur ta pati zmogu lupanti nuo fermu siferi. Dabar jau ne tik troleibuse, bet ir televizijoje. Blogiausia, kad jau i galvas ikalta ir vel sapnuojama sssr. Nenustebsiu, jei teismas ja atkurs.

Raigerdas       2015-12-2 12:26

Tai vienas iš geriausių ir vienas iš reikalingiausių gerbiamo Algimanto Zolubo straipsnių. Ačiū jam už atskleistą vieną iš didžiausių piktybinių auglių mūsų teisinėje sistemoje. Manau, kad reikia dabartiniu metu kurti organizciją ar jungtis keletai organizacijų, kuriai šis straispnis taptų pagrindu, kad atėjo laikas VALYTI visą mūsų teisinę sistemą. Man aišku viena, kad mūsų teisėjai neatskiria melo nuo tiesos ir tai yra įrodymas, kad jie iš viso negali būti teisėjais. Reikia išrauti su šaknimis visą šitą antiteisinę sistemą Lietuvoje. Dabar susidaro įspūdis, kad teisėjais jie tapo tik dėl to, kad ten mokami dideli pinigai. O iš tikrųjų jie neturi jokios kvalifikacijos, nes nesugeba atskirti melo nuo tiesos. O dabar aš noriu jūsų visų paklausti, gerbiami ponios ir ponai, kurie skaitys šį straipsnį: ką veikė tuo metu visi tie, kurie šiandien dirba teisėsaugos ir teisėtvarkos sistemoje, kai mūsų tautos didvyris Antanas terleckas, rizikuodamas savo gyvybe, savo šeimos gerove, kovėsi su šita KGB mafija, kovėsi už visų mūsų ir mūsų vaikų laisvę? Kas čia dedasi Lietuvoje? Atsibuskite, piliečiai. V. Landsbergiui siūloma Laisvės premija, o tikrasis kovotojas už laisvę šiandien negali apsiginti nuo šmeižikų ir juos palaikančių teisėjų ir prokūrorų. Kodėl tarp kandidatų į Laisvės premiją nėra mūsų didvyrio Antano Terlecko? Jūs pažiūrėkite į šį faktą:“Kadangi išteisintas Pikasas tapo nekaltas, jis iškėlė ir laimėjo civilinį ieškinį, kuriuo teismas įpareigojo A. Terlecką sumokėti 1448 eurus už teismo išlaidas. Negalima nepritarti apžvalgininko Vytauto Sinicos pastebėjimui, kad garbės „gynimas brangiai kainuoja“. Mane šitas straipsnis šokiravo. Tai neįtikėtina, kad taip gali būti.

Tarabilda       2015-12-2 11:42

Tai gal balsuokime. Niekur tie postringavimai neveda. Niekaip negaliu suprasti Visuomenės genocido ir rezistencijos centro keistos veiklos kuistis po pokario NKVD ir KGB bylas, niekaip neartėjant iki mūsų laikų herojų ir antiherojų. matyt toks užsakymas, už tai ir ponios ordinas.
Paprasčiau negu paprasta būtų imti ir paviešinti LLL bylą, kokią ten buvo sukurpę KGB. Padarius rimtą tos medžiagos analizę pasimatytų, kas iš tikro kuo buvo. Tikrai neabejoju, kad ten buvo infiltruotas ne vienas agentas ir kurmis.
Tegul paskelbia ir atpuls bet kokios insinuacijos.

Citata       2015-12-2 11:30

“Temidės rūmų koridoriuje b e t r y p č i o j a n t i s, teismo posėdžių metu jaudulio nurausvintu veidu,  greitakalbe savo t a r i a m ą  nekaltumą įrodinėjantis V. K. Slavinskas kėlė užuojautos jausmus”.

Visi 25 metai       2015-12-2 8:39

skaitant bet kurio, kartoju, bet kurio konservatoriaus rašytus straipsnius DELFIje isitikindavau, kad jie yra visi šmeižikiški, juodinimas ir purvo bei pamazgų pylimas ant kitų siekdavo tik vieno parodyti savo “patriotizmą”. Taip pat ir skaitydamas Pikaso komentarus susidarydavo nuomonė, kad Pikasas yra tikrų tikrausias konservatorius. Į vieną jo komentarą aš net parašiau Pikasui - ar kartais nesi konservatorius. Tik dabar pasitvirtino mano nuomonė.

komentaruose       2015-12-2 4:00

Komentatoriai yra provokuojami rasyti faktus ir pavardes o po to tasomi po teismus.Manau tai slaptu agentu darbas.Bukite budrus neuzkibkite ant ju kabliuko!

Lietuva       2015-12-2 3:57

Tik ant popieriaus demokratine ir teisine valstybe.O realiai uz isakyta nuomone,isitikinima zmones yra tasomi po teismus,baudziami didziulemis baudomis.Lietuva vienareiksmiskai teismine valstybe ir….visi kurie pasako tiesa kas vyksta Lietuvoje issaudomi baudz.bylomis ir baudomis!

kaip ir kur beapsiginti?       2015-12-2 3:49

Kai Lietuvos prokuratura yra paversta avinu bandos skerdykla.O ten sedintis tik ir laukia avinu,kurie patys ateina.Belieka juos paskersti,issikepti ir pasigardziuojant suvalgyti su savo nacionaliniu raudonu pomidoru padazu.Skanaus!

ruta       2015-11-23 15:11

pikasas pastoviai buciuodavo komunistinio -KGB rezimo uolios funkcionieres ir konservatniku pasturgali , todel jo ‘izvalgos’ , kad ir Garliavos tragedijoje buvo musu seimai -niekines .Ko is konservatniku tikets , negi morales , ar etikos , apie padoruma net neuzsiminu ..

Julius Puras i s.m. Juliui 2015-11-20 15:42       2015-11-22 19:50

Kadangi ir kad labau jau tarpusavy skiresi? Del taip vadinamo
“didzioje lietuviu kalbos zodyno” tai as nepasitikiu ir vengiu lituanistu ideologiskai iskraipytu zodynu. Lituanistus del ju ideologines veiklos kuri Lietuvai buvo primesta is svetur vertinu labai labai labai neigemai. Lituanistai uzsema lietuviu kalbos ardomaja veikla. Lituanistai yra griovikai jie griauna lietuviu byla ir svarbiause griauna rysi tarp lietuviu kartu.

StasysG       2015-11-21 10:18

Nežinojau apie tokią dramatišką A.Terlecko-Slavinsko (Pikaso) iš Kauno dvikovą. Kažkaip tas Pikasius iš komentarų dingo. Prieš keletą metų jis buvo labai aktyvus. Pasirodo, jis dailininkas. Todėl Picasso vardą pasisavino…

s.m. Juliui       2015-11-20 15:42

ne pirmakar tamsta pastebiu neteisingai vartojant “idant”.
Vietoj “kadangi”.
“Idant” turi visai kitokia prasme. Mazdaug “tam,kad…”
Atsiversk Didiji lietuviu kalbos zodyna.

Julius Puras Keistui       2015-11-20 10:29

As tai sakau Pikasa siuo atveju vertindamas neigiamai idant yra be nuomones yra zmogaus isitikinimai ir siuo atveju galima tik kvestionuoti saltinius kurie formuoja zmogaus isitikinimus. Kas del to mitingo 1987 tai as isitikines kad uz Pikaso stovi Landsbergis kuris jaucia nepilnavertiskuma kad ne jis buvo pirmas o Terleckas.

Keistas       2015-11-20 9:48

teismo sprendimas,- kai žmogus dėsto melagingus faktus apie kitą, tai laikytina jo nuomone?

Gerai       2015-11-20 8:21

Toje byloje pranešėju buvo Vilniaus apygardos teismo teisėjas G. Dzedulionis. Gerai, kad sužinota aktyvaus anonimo komentatoriaus tapatybė. Bet Partija tylės. Gerai, kad Antanas ginasi nuo šmeižtų ir insinuacijų.

s.m.       2015-11-20 0:51

konservatorius… All is said by that. Tuom viskas pasakyta.
O as visalaik manydavau, kad jis komitetinis, maniau, kad Garliavos uztareju dedasi laikydamasis legendos.
Aūūūūū, pikasai, ar jau duodi mane teisman? Uz tai, kaip man atrodei.
Gal konservatoriu teises i nuomone kitoniskos, nei kitu mirtinguju?

Bryzas        2015-11-19 23:57

Taip, o laikyti teismus tinkama priemone orumui ir garbei atstatyti…
Manau, kad tai klaida, ir aplinkiniai neturėjo skatinti tai daryti.

Bryzas        2015-11-19 23:54

Pritariu Algiui ir kitiems. Gerbiau ir tebegerbiu Pikasą už jo sąžiningus ir įžvalgius komentarus Garliavos tema. Bet ten, kur būdavo paliečiama TS ar JE tema, įžvalgumas greitai pavirsdavo nežabotu tendencingumu. Antanas Terleckas užkliuvo todėl, kad ėjo į rinkimus su paxiaus partija. Tą faktą galima vertinti įvairiai, bet visgi Pikasas čia atskleidė ne pačius geriausius savo bruožus. Ypač niekingai atrodo jo aiškinimai apie 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingą. Pikasas teisme aiškina, kad jis pats atvažiavo į Vilnių, norėdamas dalyvauti mitinge, bet pamatęs daug milicijos, nedrįso prisijungti prie mitinguotojų ir praėjo pro šalį. Teisina savo bailumą tuo, kad suprato, kad tarp tų mitingo dalyvių yra daug agentų, ir būtų protingiau apsimesti pašaliečiu. Bailiu save laikyti nesinori, tai išvadinus mitingo organizatorius KGB-istais, tarsi ir ramiau pasidaro, ir jau Pikasas savo akyse ne bailys, o apdairus patriotas.

Komentarų puslapis 1 iš 2
 1 2 > 

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.