Istorija, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Algimantas Zolubas. A. Zolubas. Kaltinimai – iš klastočių

Tiesos.lt redakcija   2015 m. lapkričio 28 d. 12:21

8     

    

Algimantas Zolubas. A. Zolubas. Kaltinimai – iš klastočių

alkas.lt

Vis nenurimsta žymius rezistencijos dalyvius Kazį Škirpą, Juozą Brazaitį ir Joną Noreiką dalyvavimu žydų genocide kaltinantys asmenys.

Savo kaltinimams pagrįsti į viešumą jie vis mesteli įvairių „dokumentų“ ir „liudijimų“.

1941 m. birželio sukilimą surengė ir vykdė Lietuvių aktyvistų frontas (LAF), kurio iniciatorius ir vadovas buvo Lietuvos pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Vokietijai Kazys Škirpa. Kazio Škirpos atminimo ženklų panaikinimo siekiantys asmenys teigia, kad LAF’as savo antisemitiniais atsišaukimais, parengtais Berlyne ir perskaitytais pirmomis sukilimo dienomis Lietuvoje, neva prisidėjo prie holokausto, vos ne inicijavo jį.


Kazys Škirpa

Ta proga prisimintina, kad Izraelio istorikas Dovas Levinas yra paskleidęs žinią, jog sukilėliai dar iki įžengiant vokiečių kariuomenei, 40-yje Lietuvos vietovių neva pradėjo naikinti žydus. Pasak D. Levino, lietuviai žydus neva žudė ir Antrajam pasauliniam karui pasibaigus jau sovietų okupuotoje Lietuvoje. Esą lietuviai, sugrįžę prie savo ydų, keliuose miesteliuose ir kaimuose nužudė išlikusius žydus, savo buvusius kaimynus („Trumpa žydų istorija Lietuvoje“).

Tačiau Lietuvos istorikų atlikti tyrimai nepatvirtino, kad iki vokiečių atėjimo žydai buvo žudomi todėl, kad jie žydai (Genocidas ir rezistencija, 2001, Nr. 1(9). Liudas Truska recenzijoje „Kai į istoriją žiūrima pro Holokausto prizmę“, monografijos „Lietuvių tautos sukilimas 1941 m. birželio 22–28 d.“ autoriai sovietų istoriografinės propagandos LAF’ui priskirtus antisemitinius dokumentus yra pripažinę akivaizdžiomis klastotėmis.


Juozas Brazaitis

Jeigu teisus Dovas Levinas ir Kazio Škirpos kaltintojai, sukilimo pradžioje paskelbtuose LAF’o atsišaukimuose turėtume rasti įkvepiantį raginimą susidoroti su žydais. Sukilėliams užėmus Kauno radiofoną, 1941 m. birželio 23 d. 9 val. 28 min. prabilo LAF’o štabo įgaliotinis Leonas Prapuolenis: „Dėmesio! Dėmesio! Kalba Kaunas, Laisva ir Nepriklausoma Lietuva!“ ir paskelbė LAF’o atsišaukimą: „Tautiečiai, Vokiečių armija raudonuosius grobuonis iš Lietuvos baigia vyti. Lietuvių tauta, išvaduota iš jungo, ryžtasi gyventi vėl laisva, nepriklausoma. Jau sudaryta laikinoji vyriausybė ir jau perima valstybės vairą ir įstaigas į savo rankas. Grobuonys bėgdami plėšia turtą, naikina įmones, šaudo gyventojus. Tautiečiai, saugokite visuomenės ir privatų turtą. Darbininkai, organizuokite įmonių apsaugą. Valstybės tarnautojai, saugokite savo įstaigas ir neišduokite jų dokumentų bei turto. Lietuviai policininkai, savo gyvenamoje vietoje perimkite viešąjį saugumą į savo rankas. Informacijos ir instrukcijos skelbiamos nuolat per radiją ir spaudoje“ (Lietuvių tautos sukilimas 1941 m. birželio 22–28 d., psl. 198–199).

Radijo transliacijos metu LAF’o vardu pristatyta Lietuvos laikinoji vyriausybė, kuri paskelbė atkurianti Nepriklausomą Lietuvą. Kitas žinomas pirmosiomis sukilimo valandomis LAF’o štabo įgaliotinio Leono Prapuolenio perskaitytas LAF’o atsišaukimas – „Viskas Lietuvai“! (Žemaičių Žemė, 1941 m. liepos 15 d., Nr. 3). (žr. pridedamą faksimilę).

Ir čia apie žydus – nei žodžio. Buvo Vokietijos kariuomenės ir Reicho kanclerio pasveikinimas – diplomatinio mandagumo poza, tikintis, kad atkurtoji Nepriklausomybė ir sudarytoji Laikinoji vyriausybė bus pripažintos. Beje, Leonas Prapuolenis 1941 m. rugsėjo mėnesį už antinacistinę rezistencinę veiklą suimtas ir įkalintas Dachau koncentracijos stovykloje.


Jonas Noreika

Jono Noreikos kaltintojai remiasi Aleksandro Pakalniškio prisiminimais „Per dvidešimtąjį amžių“, išleistais 1995 m. JAV. Juose A. Pakalniškis apkaltino Joną Noreiką įsakius sušaudyti Plungės žydus. LGGRT centro atliktas tyrimas paneigė A. Pakalniškio prisiminimuose Jonui Noreikai sviestą kaltinimą. Negana to, paaiškėjo, kad šiandieniniai kaltintojai remiasi atviro antisemito ir holokausto šalininko liudijimu. A. Pakalniškis prisiminimuose („Per dvidešimtąjį amžių“, psl. 114) entuziastingai pritaria holokaustui: „Didelė vokiečių viešpatavimo Lietuvoje nauda būtų ta, kad galutinai ir radikaliai būtų apvalytas mūsų kraštas nuo žydų. Niekas negali nuneigti, kad žydų problema Lietuvoje egzistuoja. Žydai yra skaudulys Lietuvos kūne. /…/ Vokiečiai tą ligą gydo pačiu tikriausiu būdu – operacija. Jie išpjauna tą skaudulį, pašalina jį. Belieka užgydyti likusią žaizdą“. Tai K. Škirpos ir J. Noreikos kaltintojų neglumina.

Nelengva informaciniame kare tiems, kurie atstovauja tiesai. Nes jie turi tik ją, o meluojančioji pusė gali teigti bet ką, jai tinka ir klastotės.

Neabejotina, kad galutinis taikinys yra antisovietinis 1941 m. birželio sukilimas ir Lietuvos laikinoji vyriausybė.  Todėl verta priminti, kad Lietuvos nedraugų mestas šešėlis sukilimui ir Laikinosios vyriausybė vadovui Juozui Ambrazevičiui-Brazaičiui buvo galutinai išsklaidytas 1975 metais. JAV Atstovų rūmų Teisės komiteto Imigracijos, pilietybės ir tarptautinės teisės pakomitečio (žydų tautybės) pirmininkas Joša Elibergas (Joshua Eilberg) 1975 metų sausio 13 d. raštu oficialiai kreipėsi į JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdybos atstovą Algimantą Gečį, informuodamas, kad kaltinimai Juozui Ambrazevičiui-Brazaičiui ir Laikinosios vyriausybės vidaus reikalų ministrui Jonui Šlepečiui yra nepagrįsti, jie išbraukti iš įtariamų nacių karo nusikaltėlių sąrašo, nes nėra jų antižydiškos ir pronacistinės veiklos įrodymų. Išteisinančio dokumento autorius patikino tikįs, kad tai padės sumažinti tas įtampas ir nusivylimus, kuriuos tiedu vyrai ir jų draugai turėjo patirti (žr. faksimilę).

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

to: nieko naujo ir keisto 2015-11-28 13:44       2015-11-29 0:04

dirbi pagal uzsakymus?! Is proto varo Z.Vaisvilos izvalgumas, kova uz Tiesa? Ajajai, nieko daugiau nesugalvoji, kaip tepti tuo shuduku, kuriuo pats/i jau seniai smirdi. Deja, tau toli iki Vaisvilos patriotizmo, kaip suneliui iki uodegos! T. Aciu gerb. Zolubui uz labai svarbia Tiesa.

gervazas       2015-11-28 22:26

p. Zolubai, būtina disponuoiti pirmąjį LAF’o dokumentą -
1941 m. kovo 24 d. pasdelbtus nurodymus, kaip reeikia veikti sukilėliam,s prasidėjus karui. Nurodymuose įspėjama, kad žydai nešdintųsi lauk iš Lietuvos, kitu atveju su jais bus susitvarkyta. Va šitais nurodymais ir vadovavosi sukilėliai, kurių dalis bematant persikvalifikavo į žydžauydžius. Ar ne?

patogus būdas        2015-11-28 14:14

Amerikėj buvo taip - kas pasisakydavo prieš komunistus, tą ADL apkaltindavo “antisemitizmu”.
OO ką dabar ts Levinas nor pasakyti? Kas prieš NKVD, tas irgi “antisemitas”? Kaip patogu nuslėpt tikruosius musikaltimus.
Gudriai sugalvojo Leninas su Trockiu, išleidę patį pirmąjį įstatymą - DEKRETĄ prieš antisemitizmą.
Ar daug čia trūksta, kad pasisakantys prieš terorizmą, būtų apkaltinti “antiislamizmu”? ar “rasizmu” už kurį jau dabar gali greičiau sėst į kalėjimą, nei už terorizmą, prieš kurį net europolas supančiotas “politkorektiškumu” ir negali suimti teroristų, kol jie neįvykdė savo “kilnaus” akto.

apsigavo Prapuolenis        2015-11-28 14:02

močiutė pasakojo, kai atėjus vokiečiams apie dešimt miestelio vyrų puolė gesinti padegto sandėlio, juos visus fricai suėmė, išrikiavo į vieną eilę ir, sušukę “ALES BOLŠEVIKEN” sušaudė. O iš laikinosios vyriausybės po dvejų mėnesių nieko neliko. Vokiečiai jos nepripažino, kaip nenori pripažinti ir dabartiniai NKVD, persekiojantys nacionalines vyriausybes.

o juk buvo        2015-11-28 13:53

toks “kliugeris” iš Vokietijos, sąjūdžio metu palaikęs ryšį su Prunskiene. Sako, kad tai Klimaitis. Sako, kad kgb jį rengė būt Lietuvos prezidentu. Dar sako, kad jo tėvas dirbo žurnalistu ir buvo iš tų, kurie kaip tik ir nuteiinėjo gyventojus prieš žydus. Tai gal sūnus tuo kompromatu ir buvo verčiamas dirbt kgb? kas žino? Visgi Vyzentalis šio žmogaus neklibina.

> nieko naujo ir keisto        2015-11-28 13:44

taigi kas geriau žinos prezidentės biografiją už R.Marcinkaus draugą Zaišvilą?
Jis ir tavo biografiją galėtų parašyti. Su visais įrodymais.
Juk ar ne tam ir išgabeno į Maskvą kgb dokumentus, kad niekas nieko nepatikrintų.
Tada, kai buvo Vagnoriaus paskirtas į VSD. Taip saugojo, kad nežinia kaip pradingo:))

keista        2015-11-28 13:37

bet kol ukrainiečiai buvo Rusijos globoj, tol jų niekas žydšaudiais nevadino. O kai nutarė atsiskirti, kaip mat tapo fašistais ir žydšaudžiais. Bet dar įdomiau tai, kad ten pasirodė lygiai tokios pat nuotraukos apie susidprojimus ukraiūkki garažuose, kaip kad ir pas mus Lietūkio garažuose Kaune. ar tai reiškia, kad NKVD naudojasi “antisemitizmu” ?

nieko naujo ir keisto       2015-11-28 13:01

jeigu net mūsų prezidentė savo kilmę ir biografiją klastojo - ateistams galima, net privaloma meluoti

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.