Dienos aktualija, Propagandos ir ideologijos analizė, Žmogaus teisės

Algimantas Rusteika. Užrašai iš beprotnamio

Tiesos.lt redakcija   2019 m. rugsėjo 12 d. 2:52

35     

    

Algimantas Rusteika. Užrašai iš beprotnamio

Raktinis žodis čia yra VISADA. Pasigėrėkite, kokie jie visada būna gražūs, tie vyrukai, moterytės ir šiaip švelnūs individai plastmasinėmis šypsenomis. Kokie kažkuo visada vienas į kitą panašūs ir kaip visada, kažkur jau matyti, ar ne?

Tai mūsų lygių galimybių kontrolieriaus, teisingiau – kontrolierės – tarnyba. Na tie, kurie visada už mūsų ir jūsų pinigus kovoja už mūsų ir jūsų lygybę politkorektiškumo dvasioje.

Kas nežinot – tai tokia kova už šviesų rytojų, kada su vienais visada kovojama, jie visada būna kalti, juos reikia visaip puldinėti ir žeminti, o kiti visada būna nekaltos aukos,juos reikia ginti.

Ši „lygybės“ priverstinio diegimo tarnyba per 2018 metus prarijo 507 000 € biudžeto, 150 600 € iš Europos Komisijos ir dar 266 800 € iš Europos Sąjungos fondų, iš viso – 924 400 € pinigiukų. Dirbti šioje kompanijoje ir daugumoms, ir mažumoms apsimoka:

Visas linksmumas tas, kad lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje lyčių lygiomis galimybėmis net nekvepia. Iš 18 lentelėje nurodomų darbuotojų (nors kitur tekste nurodo ir 17, ir 17+2) tik 6, t.y. 33,33 proc. yra vyrai, ir tie patys labai juk švelnūs ir gražūs, taigi vargšai patiria nelygybės kančias. Tai gal, ponai ir ponios, už milijoną euriukų pirmiau savo darže nelygybės piktžoles išsiravėkit ?

Jie ir patys jaučia, kad atrodo neskaniai. Todėl savo ataskaitoje (žr. pav.) gudriai išskirsto darbuotojų skaičių pagal lytis į stulpelius pagal amžių – na, kad mažiau kristų į akis – sušluoja šiukšles po spinta:

Ir tie, kurie taip visada narsiai už valdiškus pinigus kovoja, visada yra teisūs. Už gerą atlyginimą, aišku. Nes jei valdžia už ką nors kovoja, tai visada ir laimi.  Nes visada gali daryti tokias beprotystes, kokias tik nori.

Prie Josifo Visarionyčiaus buvo cenzūra, tačiau net žmogėdra to gėdinosi, slėpės ir garsiai nesireklamuodavo, o pliurpė apie žodžio ir žurnalistų laisves. Šviesiais lygių galimybių laikais cenzūros taisyklės įvedamos ir skelbiamos viešai.

Ši šauni šiuolaikiškuolių komanda patvirtino taisykles žurnalistams, kaip galima ir kaip negalima rašyti. Jie turi ir teisę bausti, jeigu ką. Nurodymai žurnalistams parengti už Europos Teisingumo programos lėšas.

Iš projektėlio šeriasi: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lygių galimybių plėtros centras, socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“ ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas.

Na, o tam, kad apsidraustų, jei kas nors ne taip, idant šeimininkai nesupyktų, įrašytas sakinukas, kad tai nebūtinai sutampa su Europos Komisijos nuomone.

Pasigėrėkim kartu:

Atmintinė žiniasklaidos atstovams: Kaip rašyti apie smurtą prieš moteris?

1. KAIP RAŠYTI

Smurtas artimoje aplinkoje yra kompleksiška problema, kurios mastai visuomenėje dar nėra tinkamai suvokiami. Tačiau žiniasklaidos teikiama informacija daro didelį poveikį ir esamą padėtį gali pakeisti. Todėl rašydami apie ją:

• Nepamirškite pabrėžti, kad įvykis yra smurto artimoje aplinkoje atvejis, o ne eilinis incidentas, kurio metu panaudota prievarta.

Pavyzdžiui, užuot rašę „Jonas nužudė žmoną Mariją“, pabrėžkite, kad „smurto artimoje aplinkoje (šeimoje) metu Jonas nužudė žmoną Mariją“.

• Kuo tiksliau perteikite žinomus faktus. Atkreipkite dėmesį, kur dedamas žinutės akcentas, ir stenkitės pabrėžti smurtautojo elgesį.

Užuot rašę „moteris buvo užpulta vyro“, konstatuokite „vyras užpuolė savo žmoną / partnerę / draugę“. Įsitikinkite, kad rašydami apie nukentėjusiąją nepaverčiate smurtautojo nematomu.

• Pateikdami statistiką, venkite teiginių „x moterų patyrė smurtą / buvo išprievartautos“, verčiau konstatuokite „x vyrų smurtavo / prievartavo“. Žinutėje minėkite ir smurtautojus, ir nukentėjusiąsias arba tik smurtautojus. Niekada nerašykite tik apie nukentėjusiąsias. Teigdami, kad, pvz., Marija patyrė smurtą, atitrauksite dėmesį nuo Jono, kuris smurtavo prieš ją. Todėl svarbu rašyti: „Jonas sumušė Mariją“.

• Venkite žodžio „tariamai“, kalbėdami apie smurtautojo veiksmus. Užuot teigę „moteris tariamai buvo užpulta savo vyro“, nurodykite „moteris teigė (policijai), kad ją užpuolė sutuoktinis“.

• Venkite nukentėjusiosios elgesio apibūdinimų: „paskatino“, „išprovokavo“, „pati prašėsi“ ir pan. Neabejokite nukentėjusiosios elgesio adekvatumu. Pabrėžkite smurtautojo poelgį, veiksmus.

• Venkite posakio „smurtas prieš moteris“, nes tai skatina svarstyti, kas gi su tomis moterimis negerai? Kalbėkite apie „vyrų smurtą prieš moteris“, taip atkreipdami dėmesį į netinkamą tam tikrų vyrų elgesį.

• Neneikite fakto, kad smurto artimoje aplinkoje atvejai atskleidžia lyčių nelygybę. Teiginiai „ir vyrai patiria smurtą“ arba moterys irgi smurtauja“ menkina moterų patiriamo smurto artimoje aplinkoje mastus. Teiginius reikia paremti statistika, atkreipiant dėmesį, kad lytis yra svarbus veiksnys kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje (apie 80 proc. visų nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų yra moterys, o daugiau nei 90 proc. visų smurtautojų – vyrai; vyrai artimoje aplinkoje ypač dažnai nukenčia nuo kitų vyrų.

Pasaulio mastu moterys sudaro 89 proc. asmenų, kurie kenčia nuo sisteminio smurto – kai 4 ir daugiau kartų patiriama to paties asmens prievarta). Pateikite nacionalinę arba (ir) regioninę statistiką.

• Būtinai informuokite skaitytojus, kur galima kreiptis pagalbos (regioninių ir nacionalinių pagalbos centrų, pagalbos linijos kontaktus).

2. KAIP NERAŠYTI

• Smurto artimoje aplinkoje niekuomet nevadinkite tarpusavio santykių, šeimos problema, barniu ar buitiniu konfliktu. Sisteminio smurto atvejį pateikdami kaip spontanišką konfliktą, klaidinate visuomenę, nes, taip įvardindami, siunčiate žinutę, kad abu asmenys (ir smurtautojas, ir nukentėjusioji) vienodai atsakingi dėl to, kas nutiko. Tačiau smurtas artimoje aplinkoje yra galios disbalanso pasekmė. Juo piktnaudžiauja agresorius, todėl smurtautojui turi tekti visa atsakomybė dėl prievartos.

• Seksualinio smurto atveju neaptarinėkite nukentėjusiosios išvaizdos (pvz., „auka vilkėjo trumpą suknelę“), jos lytinio gyvenimo detalių, nevertinkite jos elgesio (pvz., „liudininkai matė, kaip ji meiliai šoko su kaltinamuoju“). Toks situacijos aprašymas atsakomybę dėl to, kas nutiko, perkelia nukentėjusiajai ir tampa jos, o ne smurtautojo kaltinimu.

• Nesvarstykite apie tai, kodėl prievartą patyrusi moteris lieka su smurtautoju arba po kažkurio laiko grįžta pas jį. Tokio pobūdžio pasvarstymai atitraukia skaitytojų dėmesį nuo smurtautojo elgesio ir perkelia atsakomybės naštą nukentėjusiajai. Jos poelgių vertinimas kuria prielaidas pateisinti smurtautojo veiksmus. Raginant nukentėjusį asmenį palikti smurtautoją daroma prielaida, kad už smurto nutraukimą atsakinga pati moteris (nors ji negali kontroliuoti agresoriaus veiksmų), o smurtautojas išvengia atsakomybės.

• Nedarykite prielaidų, kad smurto priežastis buvo piktnaudžiavimas alkoholiu arba narkotikais. Nedarykite prielaidų, kad prievartą išprovokavo psichotropinės medžiagos. Smurtas yra sąmoningai agresoriaus pasirinktas veiksmas, jo sprendimas ir įsitikinimas, kad turi teisę taip elgtis. Neskleiskite mito, kad apsvaigimas turi tiesioginių sąsajų su smurtu. Artimoje aplinkoje smurtauja ir alkoholio nevartojantys asmenys. Antra vertus, ne visi alkoholizmo problemų turintys žmonės skriaudžia savo artimuosius.

• Dauguma smurtaujančių asmenų yra gerbiami, atsakingas pareigas užimantys visuomenės nariai. Jie yra vertinami kaip draugai ir kolegos, mylimi sūnūs, broliai ir viešumoje žinomi kaip žavesio nestokojančios asmenybės. Nevaizduokite jų kaip monstrų, nes taip klaidinate, iškreipdami faktą, kad smurtauja įvairūs, skirtingų socialinių sluoksnių vyrai, šį veiksmą pasirinkdami sąmoningai.

• Nevaizduokite smurtautojo kaip „iškrypėlio“, „ligonio“, „nenormalaus“. Tokių sąvokų vartojimas nepagrįstai stigmatizuoja negalią turinčius žmones ir menkina kasdienio seksizmo faktą, kuris remiasi vyriškojo pranašumo ir galios prieš moteris demonstravimu. Prievartą vartoja vyrai, kurie mano turį tam teisę.

• Smurtas yra sąmoningas veiksmas, todėl nevaizduokite smurtautojo kaip vyro, kuriam kažkas netikėtai nutiko. Agresorius sąmoningai pasirenka, prieš ką, kada ir kaip smurtauti, kad išvengtų atsakomybės.

* * *

Atmintinė parengta Europos Sąjungos Teisingumo programos lėšomis. Jos turinys atspindi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos požiūrį ir nebūtinai sutampa su Europos Komisijos nuomone.

Projekto „Stop smurtui prieš moteris – nuo sąmoningumo didinimo iki nulinio aukų kaltinimo“ tikslai – didinti visuomenės suvokimą ir žinias apie vyrų smurtą prieš moteris bei smurto formas, skatinti nulinę toleranciją vyrų smurtui ir smurto aukų kaltinimui (angl. victim-blaming).

Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lygių galimybių plėtros centras, socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“ ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas.


Šaltiniai:

Vyrų smurtas prieš moteris – ko turėtų vengti žurnalistai?

Atmintinė žiniasklaidos atstovams: kaip rašyti apie smurtą prieš moteris?

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Senator Mike Lee of Utah.        2019-09-14 19:06

MUST WATCH! SEE WHAT THIS BRAVE MAN JUST SAID TO OCASIO-CORTEZ
https://www.youtube.com/watch?v=XksfhR1yacg

Al.       2019-09-12 23:53

Smurtas gali būti fizinis, psichologinis, ideologinis, socialinis, dorovinis, lytinis, akustinis, vizualinis, estetinis, lingvistinis…

Kalbėdami apie smurtą prieš visuomenę niekuomet nekalbėkime apie jį kaip savaiminį - smurtas visada turi savo vardą ir pavardę.

Smurtas yra sąmoningas veiksmas, todėl nevaizduokmte smurtautojo kaip valdininko, kuris norėjo kad būtų kaip geriau, bet kuris netikėtai atsidūrė blogio pusėje. Ir nevaizduokime jo kaip žmogaus, tiesiog netyčia atsidūrusio prie lengvų pinigų. Smurtininkai sąmoningai pasirenka daryti niekšybę prieš tiesą ir visuomenę, būdami įsitikinę, kad išvengs atsakomybės. Padėkime jiems suprasti, kad atsakomybės jie gali ir neišvengti.

parodo       2019-09-12 19:50

kiek dar panasiu , siurbia is Tautos pinigus be pasigailejimo. Vis vien taip neisilaikys jau matosi , kad tures mazinti biurokratu nepavezama skaiciu.

Kiek čia       2019-09-12 14:56

dykaduonių.Verslas gali ir nepavežti.

to nesupratau       2019-09-12 14:50

neskaitete straipsnio. aiskiai parasyta pabaigoje dokumento, kad Jos turinys atspindi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos požiūrį ir nebūtinai sutampa su Europos Komisijos nuomone.

Gerb. Algimantai, su ironija išsireiškiate:       2019-09-12 13:58

“PASIGĖRĖKITE, kokie jie visada būna GRAŽŪS, tie vyrukai, moterytės ir šiaip švelnūs individai plastmasinėmis šypsenomis.”
Tiksliau būtų sakyti - DAILŪS:
“Kokie jie visi DAILŪS, su plastmasinėmis šypsenomis.”
Tokie būdami jie kaip tik nėra gražūs, bet - BJAURŪS. Nors kartu - “dailūs”, su “dailiomis plastmasinėmis šypsenomis”.
Pasidygėjimo vertais jie tapo išdavę Tiesą (apie žmogų) ir moralinį Gėrį,
parsidavę už pinigus ir tarnaujantys iškrypimus siekiančiai įteisinti ideologijai, kuri žmonėms atneša ne laisvę ir taiką,
bet, atvirkščiai, ligas, sumaištį bei kančias.
“Atmintinė prieš smurtą” - atviro feministinio smurto instrukcija.
Programiškai ardydama prigimtines šeimas, kaip valstybės konstitucinį pamatą, reformuota marksistinė ideologija ir toliau griauna kiekvieną organišką valstybę iš vidaus, o pasiekus kritinę ribą (neleisk, Dieve!) - ir negrįžtamai. Todėl vaivorykštinio maro sporų (ideologemų) platinimas privalo būti uždraustas kaip uždraustas sintetinių narkotikų platinimas, kaip tai, kas nesuderinama su moraline tvarka ir sveika gyvensena.
Lietuvoje privalo būti paskelbtas neribotam laikui karantinas šiai “mirties kultūrai” kaip tai padaryta kai kuriose kitose save gerbiančiose Europos šalyse. “Komunizmo šmėkla” rėdosi DAILIAI, bet barsto nuodingas sporas.

pradžiai        2019-09-12 12:35

ir Briusely ir pas mus kas dien ,kas mėnesį kurpiami tūkstančiai įstatymų - juokinga reikalaut ,kad piliečiai juos vykdytų net nieko apie tą augančią “krūvą” nežinodami. O jei pabandytų tai padaryt ,tai laiko užimtų tiek ,kad apie nieką kitą daugiau ir galvot nebeliktų , anei bent kokį darbelį nuveikt:(. Todėl ,manau, būtina pradėt aiškiai skirt - ES nurodymai neprivalomi, rekomendaciniai,skant - pagalvokit ,gal ir jums tiks….Todėl Lietuvoje JAU būtinas įstatymas,pabrėžiantis ,jog ne lietuviškos kilmės pinigais finansuojamų kontorėlių norai, nurodymai ,t. sk. ir žurnalistų atžvilgiu - neturi jokios ,tuo labiau juridinės , prasmės.Ir…pamažu tų firmelių veikla privalo susivyniot į apvalų....

Burkimės, o ne pliurpkime amžinai..       2019-09-12 12:22

Daug tokių švaistūniškų, už mokesčių mokėtojų lėšas, nereikalingų institucijų geibstančioje valstybėlėje prikurta ir kuriama toliau ..Tekstais ir komentarais nieko nepadarysime, tik tuščiai -švilpimui išleisime energiją..Telkimės į organizacijas, siekiančias panaikinti ONS…Siekime ( ir melskimės:) smile ), kad prieš rinkimus į Seimą Radžvilo-Sinicos- Šopausko ir Ko sambūris, kuriantis kridemišką partiją, ateitų į blaivų protą ir nedergtų Juozaičio ir Puteikio šalininkų, bet siektų santarvės rinkimuose su jais…Tautos jėga-vienybėje, nacionaldemokratinių sluoksnių jėga ten pat…
Pagarba Rusteikai- puikiam publicistui ir atkakliam organizatoriui.Manau,jis supranta,kad Radžvilo krikdemiška kompanija (BESIGRYNINDAMA IKI TOBULYBĖS…) Seimo rinkimuose apsijuoks, kaip jų kompanijos   atstovas Dovilas Žirmūnų apygardoje, jei nesiburs su kitais ONS oponentais.

to Ervė       2019-09-12 12:21

Labai teisinga pastaba - VERSLAS. Visas neoliberastinis vaivorykštinis gaivalas sukasi todėl, kad jis yra tapęs itin pelningu verslu. Tiek Europos partijas, tiek valdžios įstaigas, žiniasklaidą ir universitetus yra užvaldę liberastai, kurie tiesiogiai arba per įvairias NVO ir programas gausiai save finansuoja. Tai ir pabėgėlių gabenimo biznis, LGBT propagandos biznis, prekybos vaikais biznis (kol kas tik Italijoje įvardintas kaip toks), holokausto industrija ir t.t. O ar kas nors matėte, kad visi šie liberastai taip pat aršiai kovotų už tuos, kuriems reikia tikros pagalbos - vienišus senelius, psichinės negalios, neregius arba kitokius neįgaliuosius, už miestų želdynų išsaugojimą, kad jie rūpintųsi miestų beglobiais gyvūnais? Nepelninga?

habilitās       2019-09-12 11:56

Koks čia jums beprotnamis?! Tiesiog, tęsiamos „šlovingosios“ M. Burokevičiaus ir J. Jarmalavičiaus mokyklos tradicijos arba vyksta „savi karai”. Per 10 metų prikurta tiek kovos „frontų”, su „pažangesnes” orientacijos generolėmis, kad bent jau vienai lyčiai bus sukurta „šviesi“ tautinė ateitis.
O jei rimtai, tai tik patvirtina, kad mūsų mąstymas mažai pasikeitė, nes panašių minties „šedevrų“ teko skaityti dar pereito amžiaus spėtiname dešimtmetyje, pav.: „Tarybinio studento“ laikraštyje (Nr.30)  „Pavyzdiniai ateistinio darbo nuostatai“. Tik ten buvo mokoma kaip dirbti, o ne kaip rašyti, bet esmė ta pati – skleisti propagandą, gal šiek tiek pridengiant pliką marksizmą, kultūrmarksizmu, pagal Frankfurto mokyklos tradicijas.

žodžio laisvė...       2019-09-12 11:13

O Šapoka tokiu susirūpinusiu veideliu perspėja,kad gali būti vėl krizė ir būtina
nežadėti pažadų rinkėjams pamaloninti.Tik kodėl Vyriausybė nenaikina įvairius nie-
kam nereikalingus darinius-tuščiavidures kontoras?Jos suryja milžiniškas lėšas.
Tauta skursta,o iš jos imamos didžiausios lėšos jų pačių pragyvenimui ir išgyvenimui.
Tai valdiškų pinigų išvogimas.Vadinkime daiktus tikrais vardais.Vyriausybe,kada pra-
dėsi dirbti Tautai ir Valstybei???

Nesupratau       2019-09-12 11:09

manau , jie tik išvertė į tą lietuvių kalbą eurodirektyvas ir už tai žmonės smerkiami .

Ervė       2019-09-12 10:31

Čia daugiau negu beprotnamis. Čia VERSLAS! ,,Būtinai informuokite skaitytojus, kur galima kreiptis pagalbos”. Nes jeigu kas nors kreipsis į policiją, tai juk karvutė užtrūks ir pienuko su grietinyte neduos. Bepročiai mes patys, jeigu tokios laisvo oro direktorijos vis dar gauna pinigų. Vadinasi, užkimbame, skambiname… Arba: ,,Nedarykite prielaidų, kad smurto priežastis buvo piktnaudžiavimas alkoholiu arba narkotikais”. Taigi, ponai piliečiai, susipraskit: smurto priežastis yra blaivybė! Maždaug: nepirksi - gausi į galvą. O tada vis tiek paskambinsi mums smile .

pRas       2019-09-12 10:27

Labai geros rekomendacijos! Ačiū, kad pasidalinot!

Pasiūlymas       2019-09-12 10:01

Smegenų mankštai siūlyčiau išspausdinti Andriaus Martinkaus “Requiem mano Rugsėjo 11-ajai” iš Šiaurės Atėnų. Staipsnelį perrašė
https://infa.lt/36136/requiem-mano-rugsejo-11-ajai/

Teisingai       2019-09-12 9:43

Gera tema romanams ir filmams, dar galima pridėti ima reikštis taip siekiamas globalinis beprotnamis, tai bus globalu.

stasys        2019-09-12 9:20

Giedrius smile trukumas idėjų kaip pakeisti smurto artimoje aplinkoje skaičius kažkodėl siūlo paprastesne Jiems problemos sprendimą ..visi vyrai tapo klozetais ..rinkis kuri nori .

Giedrius       2019-09-12 8:39

Tiek daug gražių žmonių užsiima visiškais niekais. Jų rekomendacijos tiesiog persunktos ir spinduliuoja nenoru įsigilinti į šią problemą iš esmės. Viskas suvedama į tai, kad smurtautojas visada vyras, kuris sąmoningai pasirenka smurtą kaip veikimo būdą. Trumpiau tariant - maniakas!
Sveikinu visus gerb. vyrus su nauju įvaizdžiu ir dar viena prigimtine nuodėme! Kaltas vien dėl to, kad esi vyras… kažkur jau girdėta.
Jokios gilesnės analizės ar bent jau minties kodėl, kaip ir iš kur sukyla pyktis bei agresija.
Profanacija ir tiek.
Primena seną anekdotą, kai policija (o gal dar milicija?) rado pas vyriškį naminės degtinės virimo aparatą ir žada jį bausti. Žmogus skėsčioja rankomis ir sako:
- Bet juk aš jos neviriau.
- Bet aparatas tai yra! - atsako jam policija.
- Tuomet, - sako vyriškis - bauskite ir už išprievartavimą.
- O tu dar kažką ir išprievartavai?
- Ne, bet juk aparatas tai yra.

Kancarė       2019-09-12 8:16

Teisingai, reikia išvalyti kalbą ir pagaliau panaikinti daiktavardžiuose vyrišką giminę. Tiebūnie “stalė, butelė, alė, vynė ir agurkė”.
Geros vyrės geroj girioj gerą girą gerai gers.
Kol žemelė apsivers!

eurolitwinė       2019-09-12 8:11

Pac baiseuses žodis pažangem lietuviuj,
yra moterū lygybę panejgentis žodis “Tėvynė”.
Turim skelbti visuotinį vajų ir pagaleu acikratyti šio itin bjeuraus anachronizmo.
Lietivej, acisakykit tėvynės! Ji mum niarejkalynga!

aldona pupkė       2019-09-12 8:05

Reikia imtis rimtos pertvarkos lietuvių kalboje, kuri akyvaizdžiai diskriminnuojanti ir nepolitkorektiška.
Jūs tik paklausykite:
” Vyr. inžinierius, vyr. mechanikas, viršininkas, vyriausybė,.... ir net, (o seube)-  vyriausia pamergė!”
Gryneuse diskriminacija!
Skaitau, jog reikia tokią kalbą uždraust.
Pilnai uštenka mums ir modernios anglū kalbos.
Acisakykime acilikimo!

Užmiršta       2019-09-12 8:02

Oficialus pavadinimas transliuojamas,, Visi vyrai kiaulės’‘, ir tai tinka lygių galimybių chebrai, kuri laisvai plauna pinigus iš biudžeto, ir dauginasi geometrine progresija, kol ištuštins biudžetą.

Kontrolierė Kalytė- Baltalytė       2019-09-12 7:55

Prie Instrukcijos pridedame reikšmingą Pataisą:
“Tarp niekšų, t.y. vyrų yra ir teisingų, netgi sektinų išimčių- tai gerb. peredastai. Peredastai yra švelnių manierų ir tikrai nemuša moterų. Todėl žiniasklaida privalo nuolat pabrėžti peredastijos prestižą.”

 

Magnolija       2019-09-12 7:38

Sic! Bet apie Vyrmergę blogai rašyti šiukštu, negalima!

žertva       2019-09-12 7:32

O kaip rašyti apie bobvyrius?

moterys meluoja gereu!       2019-09-12 7:28

Abiejų lyčių tejsės lygios, bet moterų tejsės yra lygesnės!
Rejke pasuose, gimimo liudijimuose nurodant lytį panajkinti žodį “vyras” ir be ceremonijų rašyti tiesiog “niekšas”. Nesvarbu ar kretantis senolis ar aujagimys. Niekšai visi, (“visi vyraj keulės”).
Būtų labai politkorektiška, modernu ir tejsynga.
Ir sutaupytume pinigų- kadagi visi vyrai apriori būtų paskelbti už įstatymo ribų, kontrolierių ko torą galėtume uždaryti.
Aišku, tai nepanaikintų pačios didžiausios moteriškos Problemos-
“Nėra kuo apsirengti!”
Tiesa,  vyrams,  moterų rūbai ir visokios bižuterijos realiai nerūpi.
Normaliam vyrui gražiausia nuoga moteris.
Bet niekšų nuomonė politkorektiškame pasaulyje neturi rejkšmės.

stasys       2019-09-12 7:26

nuviliančio rekomendacijos .. o kas apsaugos mano akis nuo peroksidiniu perekšliu pasakojimu kaip jos jaučiasi pakiliai kokį savo vyreli pakišusios po suolu tupėti . Na kur tokias rekomendacijas reikia pakabinti nepatarinėsiu .. mano atveju tai skaitiniai sėdint ant klozeto .. iš ryto su dideliu reikalu.

Agnė       2019-09-12 7:19

Nereikalinga kontora ir tiek. Kiek lėšų sutaupytume

Rūta       2019-09-12 7:17

Pritariu gerb. A.Rusteikos mintims. Reiktų atkreipti dėmesį, kad biudžetui kainuoja ne tik solidūs atlyginimai už jų niekam nereikalingą veiklą, bet ir daugybė patalpų miesto centre, kurių eksplotacija irgi kainuoja.

Artėjant krizei,       2019-09-12 7:07

jie visi išlenda iš savo urvų reketuoti baudų.Tai jau prasidėjo.Smulkus verslas tai jau pajuto.

mama iš kaimo > vopros..       2019-09-12 7:05

O čia jau paprasčiausias buitinis konfliktas. Juk galimybės lygios…

šlykštukai       2019-09-12 7:04

ir daugiau nieko. Paragrafiniai stabukai.

Hau       2019-09-12 6:54

Kiek dykaduonių tose niekam nereikalingose įstaigose. Kaip negėda užsiiminėti tokia šūdmalyste? Eitų geriau kokį prasmingą darbą dirbti.

Вопрос на засыпку       2019-09-12 6:18

Ką rašyti, jeigu lezbė muša kitą lezbę?

rename       2019-09-12 6:16

“Minčių Kontrolės ministerija”
G.Orwel


Rekomenduojame

Algimantas Rusteika: Ponai mieli, patys išsidūrėt – niekas atviroj erdvėj renginių dalyvių skaičiaus nebereguliuoja

Ką apie vaikų skiepijimą sako mokslas – Nidos Vasiliauskaitės parinkti skaitiniai tikintiesiems Mokslu

Vytautas Sinica papunkčiui: Žygimantas Pavilionis prieš Lietuvą

Tomo Baranausko įžvalga apie I. Šimonytės naująjį gerovės receptą

Prof. dr. Andrius Macas. Kažkas čia ne taip – reikia ruoštis (II)

Kęstutis Girnius. Referendumas – tautos valia ar demagogų įrankis?

Robertas Grigas. Pasirodo, yra dar ES šalyse parlamentų, atstovaujančių savo tautų interesams!

Birželio 14-osios naktis: nukryžiuoti vaikai

„Neteisingi“ tekstai, kurie „teisingai“ valdžiai sukelia konvulsijas

Iš propagandos frontų. Buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas: šeimos yra visi – tiek tos pačios, tiek skirtingos lyties sąjungą sudarę

Nida Vasiliauskaitė. Ko bijote? Jų?

Algimantas Rusteika. Gal pabandom niekur nebebėgti?

Vygantas Malinauskas. Iš tėvų valdžios išlaisvinto vaiko interesas

Vytautas Radžvilas. Nesibaigianti tremties Golgota

Vytautas Sinica. Kas priešina visuomenę?

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Visiškas teisinis nihilizmas

Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas: Vienykimės!

Lietuvos Šeimų Sąjūdis: pranešimas dėl birželio 15–16–17 dienomis įvyksiančių protesto akcijų

Ramūnas Aušrotas. Ką reiškia SAM paskelbtas vaikų nuo 12 metų skiepijimo vajus ir manipuliacijos įstatymo tekstu?

Ką šiandien žinome apie tremtis? Dovilo Petkaus pokalbis su prof. Rasa Čepaitiene

Krescencijus Stoškus. Maršas, apnuoginęs realybės absurdą

1941 m. Birželio sukilimo 80-metį pasitinkant. Valdas Vasiliauskas: Idėjinė A. Sniečkaus klaida

Kviečiame į parodą „Pirmasis masinis trėmimas 1941 m. birželio 14–19 d.“

Vidas Rachlevičius. Aš su siaubu laukiu naujų rinkimų

Vaidotas A.Vaičaitis. Šeima, partnerystė ir Civilinis Kodeksas

Vidmantas Valiušaitis. Pasiuntinys, kurio neatpažino. In memoriam Stasys Lozoraitis (1924–1994)

In memoriam Marcelei Kubiliūtei (1898–1963): ar atsirastų Vilniuje paminklas pačiai iškiliausiai Lietuvos Moteriai, Tautos sukilimo dalyvei?

Zigmas Tamakauskas. Atminties išsaugojimo paminklas

Robert P. George. Drąsa, meilė ir pasiaukojimas kovoje už šeimą

Lietuvos advokatūros pergalė prieš STT: slaptų pažymų eros pabaiga?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.