Politika, Visuomenės pokyčių analizė

Algimantas Rusteika. Pasirinkimų metas artėja

Tiesos.lt redakcija   2019 m. rugsėjo 21 d. 8:01

61     

    

Algimantas Rusteika. Pasirinkimų metas artėja

Europarlamento rinkimai atėjo, praėjo ir nutilo išsigandusių valdžios politologų dainos. Nauji senieji, bet visada alkani deputatai išskrido į šiltus kraštus naujos saulės parvežti. Europos problemos baigėsi?

Kas labiausiai nenori problemų, daugiausiai apie jas kalba. Ir kasdien būna apkaltintas pesimizmu tų, kuriems problemos naudingos arba neturi proto jų pamatyti, todėl vaizduoja, kad to nėra. Prieš keletą metų visi, plačiai neužsimerkę ir kritiškai kalbėję apie Europos Sąjungą, buvo laikomi grėsme nacionaliniam saugumui, kvaileliais ir Kremliaus agentais.

Buvome amžinai susiraukusių optimistų ir norinčių nežinoti panelių patyčių objektas, o dabar tie šaldytų menkių akimis diskutuoja apie Europos Sąjungos subyrėjimo grėsmę ir uoliai apsimetinėja, kad visada drąsiai galvojo ir net krizę išpranašavo.

Norint pradėti suprasti, pirmiausia pamirškim mantrą apie vertybes, solidarumą ir šventąsias teises - globalias sąjungas suformuoja arba nukariavimai, arba politinis-ekonominis interesas ir išlaiko arba tik tankai, arba tik pinigai, arba ir tankai, ir pinigai. Visa kita tėra propaganda ir oro virpinimas glebiems jaunuoliams ir jautrioms moteriškėms.

Gigantai griūva ne dėl vertybinio reliatyvizmo ar ideologinio idiotizmo, nors tai ir nualina sistemą, o kada struktūros stabilumą palaikantys interesai nusilpsta tiek, kad natūralaus išcentriškumo nebesugeba atsverti. SSSR subyrėjo ne dėl tankų trūkumo, o pasibaigus Kremliaus pinigams, Europos Sąjunga, gimusi iš anglies ir plieno pramonės interesų, skyla išėjus Jungtinės Karalystės svarams ir bliūkštant Berlyno ir Paryžiaus piniginėms.

Kairuoliškų profesorių liberastiniai pliurpalai prieš tuos šešis dešimtmečius būtų likę tema kavos pertraukėlėms su spuoguotomis panelėmis revoliucingų universitetų katedrose, jei pinigų maišai, tampantys virvutes scenoje, nebūtų užuodę naudos. Atvežtinė, pigi darbo jėga nusenėlių ekonomikoms, socialinės veltėdystės sistema degradams apsvaiginti ir socialinei įtampai eliminuoti, jokių muitų – ir daryk sau biznį!

Ir tai veikė, kol natūraliai neprisikaupė naujų įtampų, kurioms spręsti ima trūkti pinigų ir sistema darosi nerentabili. Briuselio ponų ir Berlyno ponios beprotystės dėl atbėgėlių ne krizę sukėlė, o tik paaštrino problemas, kurias gyvybinga sistema savaime būtų išsprendusi.

Visų didelių krizių metu itin padidėja asmenybių reikšmė istorijoje, nes svarstyklėms svyruojant apie nulį vienas sprendimas gali viską išgelbėti arba viską sugriauti. Sėkmės galimybei būtina laikytis keleto sąlygų, tačiau ar to pakaks, priklauso jau ne nuo tavęs.

Pirmiausia reikia suprasti ir sau prisipažinti, kad krizė ir tikimybė žlugti reali. Ir jei nieko nedarysi – ne už kalnų diena, kai nebegalėsi rinktis ir prasidės pabaiga. Vos ne visų griūčių buvo galima išvengti, jei valdovai ar kitokie sprendimų priėmikai būtų nebrukę galvučių į smėlį ir nebandę neigti problemų, kol jos pačios jų nepaneigė.

Pripažinus pavojų ne vilktis įvykių uodegoje ir pasyviai „atsakinėti į iššūkius“, o imtis iniciatyvos krizei suvaldyti ir pačiam diktuoti įvykių eigą, ką savo laiku suprato M.Gorbačiovas, pradėjęs perestroiką.Tačiau ėmus veikti reikia žinoti, kad kontrolė krizės sąlygomis prarandama ir sprendimai bus įgyvendinami ne taip, kaip sumanyti, ne iki galo arba visiškai neįgyvendinami.

Numatyti blogiausią variantą, kiekvienu momentu turėti atsarginį planą su paruoštomus pajėgomis ir resursais nesėkmės atvejui. Būtina suvokti, kad sistemos išsaugojimui svarbiausias yra jos dalių suinteresuotumas struktūros išlikimu, ir veikti taip, kad kiekvienam politinio darinio dalyviui pasilikimas būtų naudingesnis už išėjimą.

Be šito bandymai imituoti savanoriškumą ir apsisprendimus negali nežlugti ir tik gimdo negrįžtamus procesus, nes sprendimai, kurie būtų suveikę, visada priimami po laiko.Sisteminės krizės atveju sprendžiama ne centre, o vietose. Nesuvokimas būtinybės leisti spręsti patiems ir atiduoti dalį valdžios tam, kad išsaugotum sistemą ir, krizei pasibaigus, beveik visus praradimus atgautum, kas visiškai natūralu ir realiai įgyvendinama, atima visą valdžią.

Briuselio biurokratams ir didiesiems Europos vadovams toli iki M.Gorbačiovo. Ne krizė juos ištiko, o patys savo veiksmais ir neveiklumu ją sukūrė. Ilgą laiką neigė net krizės galimybę ir situaciją pavertė beveik nebeišsprendžiama.Jie ir dabar nesuvokia žlugimo grėsmės ir problemas neigia, o veiksmais tik amebiškai reaguoja į nuo jų nebepriklausančius įvykius.

Apie jokį griūties suvaldymą, iniciatyvą, įvykius aplenkiančius sprendimus, realų ar nerealų – bet kokį, po galais, bet konkretų – antikrizinį planą kol kas nėra nei ko svajoti. Po Romos deklaracijos jokių rimtų sprendimų dėl ateities nėra net deklaruota, o pati deklaracija ir yra tokia – jokia perestroika nekvepia, vytintų frazių apie vienybes, vertybes ir kitas aukštas materijas rinkinukas prie alaus.

Ką jau bekalbėti apie kitų sąjungos narių interesų paisymą ar rūpinimąsi jų nauda. Veiksmai skirti tik sau ir savo valdžiai išsaugoti. Sistema išlieka, kai centras rūpinasi, kad niekas nenorėtų išeiti, o Europos Sąjungos vadai giliai susirūpinę, kad niekas negalėtų išeiti. Tai pabaigos scenarijus ir jokių prošvaiščių kol kas, išskyrus susirūpinimus, nėra.

Ar reformos įmanomos? Dažnai praeities reformų sėkmę įveikiant krizes nelengva pastebėti, nes kada valdžios veiksmai būna rezultatyvūs, sunkumai išsprendžiami vos prasidėję ir iš laiko perspektyvos atrodo, kad krizių tiesiog nebuvo. Reformų krizėms įveikti nesėkmes ryškiai pamatai, kai jos nepasiseka, todėl kartais atrodo, kad jos nesėkmingos visada.

Atvejų, kai reformos sėkmingos, apstu. Nuo aštuonioliktojo amžiaus Petro Pirmojo iki dvidešimtojo Čilės, dabartinės Kinijos ar Estijos. Reformos, aišku, komunizmo nesukuria ir sukelia kitas problemas, bet valstybės iš esmės pasikeičia ir per trumpą laiką pažengia tiek, kiek kitos nesugeba per šimtmečius. O visuotinio pamišimo aplinkoje ir didelių permainų nereikia, pakanka vengti nesąmonių ir judėsi pirmyn, kas sekasi Lenkijai.

Briuselio sprendimų priėmėjai darė ir daro viską, kas įmanoma ir neįmanoma, kad Europos Sąjunga sužlugtų. Jau dabar matyti – nebus jokių esminių reformų ta prasme, kad centras suplanuos, su valstybėmis susitars, visi pritars ir vykdys. Pati įvykių eiga privers daryti chaotiškus pokyčius prieš vadovaujančiųjų ponų valią, kurie po to mums paaiškins, kad viską patys šauniai sugalvojo ir yra labai pažangūs.

Ir iš viso ne Briuselio biurokratai spręs dėl Europos Sąjungos ateities. Europos Sąjunga išliks tol, kol pakaks didžiųjų valstybių pinigų ir politinių-bankinių elitų kantrybės šelpti kitus dėl savo pačių politinės ir ekonominės įtakos, kuri ir atneša jiems tuos didelius pinigus. Išliks tol, kol šeimininkams apsimokės, o visos dabar neįveikiamai atrodančios kvailystės bus išmestos, kada taps nuostolingos.

Niekas Europos Sąjungos nelikviduos. Centralizuota federacine valstybe ji, aišku, dar ir kaip bandys, tačiau jau niekaip nebegalės tapti. Išliks amorfiškas, toliau besiskaldantis darinys – vieta, kur galima be vizų atvažiuoti ir be muitų parduoti. Kur vis dažniau didžiuosius projektus rengs ir vykdys didieji žaidėjai tik su tais mažiukais, kurie tam pritars. O kurie nepritars, tie žaidimuose ir nedalyvaus. Ir nereikės jiems daryti ko nenorėtų, bet negaus ir naudos, kurios norėtų.

Net ir tie, kurie nieko nekeis, supranta, kad toliau nieko nekeisti Europoje nebegalima. Kas būtų priimtina didžiosioms piniginėms, be kurių intereso jokių sprendimų nebus? Juokas juokais, bet Briuselio koridoriais ilgai šlytinėjusio alkoholiko kelių greičių variantas gali būti vienintelis realiai įmanomas. Nors tai planas ne Europos Sąjungai, o Briuselio biurokratijai išgelbėti, pasinaudojant didžiųjų Europos ekonomikų interesais ir pinigais.

ES artimiausiais metais taptų keleto lyderių vadeliojamu, sunkiai prognozuojamu dariniu su didėjančiais prieštaravimais tarp atskirų šalių ir jų grupių. Ekonomiškai mažiau įtakingu, politiškai ir kariškai dar labiau neįgaliu, kuriame reikia rasti savo vietą. Tolimesnėje geopolitinėje perspektyvoje, savižudžių Europai toliau nykstant barbarų ir savojo idiotizmo antplūdžiuose, o JAV ir Kinijai susikibus lemiamai kovai dėl įtakų ir lyderystės, lengvai galime tapti derybų tarp Rytų ir Vakarų objektu, kas jau trečią šimtmetį periodiškai ir įvyksta.

Ir elgsimės kaip visada? Kaip D.Grybauskaitės penkmečiais, kai dėl jos galimos karjeros vien žiūrėjom, ką sugalvojo didieji, vizginom stimburiukais ir stengėmės nuspėti, kur vėjas papūs, kad suspėtume prisitaikyti? Neturtingo provincijos giminaičio, atvažiavusio pasiskolinti pinigų, mentalitetas – mūsų kraujyje. Mėtėmės nuo vieno nesprendimo prie kito, kiekvienu atveju stengdamiesi prisišlieti prie įtakos, pinigų ir nugalėtojų.

Ar kas pasikeis atėjus G.Nausėdai?

Optimistai sako, kad jis nori, bet negali, ką rodo pirmieji vizitai ir kalbos, saugumo ir specialiųjų tarnybų realios kontrolės svertų neturėjimas, nesugebėjimas sutvarkyti savo komjaunuoliškai nusiteikusio užsienių ministro, Seimo ir amžinai konservatoriškosios žiniasklaidos atstūmimai, todėl reikia laukti Seimo rinkimų, kada nauja jėgų pusiausvyra nusistovės ir viskas paaiškės.

Pesimistai sako, kad G.Nausėda gali, bet nenori ir todėl veikia neryžtingai, siūlydamas ir atsitraukdamas, be jokių realių politinių iniciatyvų pagal situaciją siekdamas įgyti įtakos, kurios išskyrus reitingus kol kas nei gramo neturi. Ir viskas vėl paaiškės po Seimo rinkimų.

Realistai sako, kad G.Nausėda nei nori, nei gali ką nors pakeisti ar iš viso daryti, nes dar pats nežino, ko nori. Jis yra vienas kaip pirštas, sistemos pasipriešinimas jam ne pagal jėgas, todėl tiesiog koketuoja su įvairiomis politinėmis grupuotėmis, kuri nei viena jo neremia ir į pasiūlymus reaguoja su prastai slepiamu sarkazmu. Ir kad viską į vietas sustatys Seimo rinkimai.

Ir visi jie yra teisūs dėl Seimo rinkimų. Juose valstybės ir žmonių ateitis spręsis ne vienai kadencijai, o ilgam, nes ir Europai, ir Lietuvai atėjo metas akmenis rinkti. Pasirinkimai bus lemiami – pasaulyje prasidėjo didysis žaidimas ir niekas klaidingų ėjimų pėstininkams ištaisyti neleis.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Raigerdas>anoniminiam ereliui       2019-09-26 14:44

Anoniminis erelis-žviblis jau įjungė KGB-istinio tardytojo toną:“O kas tu toks, kad reikalauji ataskaitų?”. Aš asmeniškai jokių ataskaitų nereikalauju. Bet geras tonas, o ne KB-istinio erelio-žvirblio tonas, reikalauja gerbti savo pašnekovą. O tau, šitas uždavinys yra praktiškai dabartiniu metu yra neįvykdomas. Pats, tikriausiai, girdėjai tokį lietuvišką atsiliepimą:“Kaip šauksi, taip ir atsilieps”, bet, matomai, nesupratai šito posakio. Kaip ir dera KGB-istinio tono autoriui, jam tiesiog maga iškraipyti tai, ką aš pasakiau. Aš rašiau:“Taip pirmas dalykas, o antras dalykas, tai tos nacionalinės valdžios, ypač Rytų Europoje, pasižymi nemokšiškumu ekonominiuose klausimuose ir yra linkusios engti ir tyčiotis iš savo liaudies, t.y. tos pačios liaudies iš kurios jie patys gyvena”. Ką gi rašo anoniminis erelis-žvirblis? Jis rašo, kad man, neva, “užkliuvo nacionalinės V4 vyriausybės, kad vadini jas ,,pasižyminčiomis nemokšiškumu ekonominiuose klausimuose”. Man neužkliuvo, o aš dirbau emigracijoje su tais pačiais vengrais, čekais, slovakais, chorvatais, rusais, ukrainiečiais ir kt. Rytų tautų žmonėmis. Todėl apie tai, kas vyksta tose šalyse žinau ne pagal tavo BVP apie tas šalis. Jeigu būtų pažiūrėtą į ekonomiką iš sveiko proto pozicijų, racionalumo pozicijų, pagarbos savo šalies piliečiams, tai šitie žmonės nebūtų atsidūrę emigracijoje. Juos privertė palikti savo šalį ir netgi šeimas tik nemokšiška ekonominė politika. Vėliau, kai jau pačiam teko studijuoti šituos dalykus, pamačiau kokio lygio nemokšos sėdi ant mokesčio mokėtojo sprando. Čia aš dar labai švelniai pasakiau, nes padėtis yra kur kas blogesnė.

-------       2019-09-25 6:15

—-> Raigerdui 14.23

O kas tu toks, kad reikalauji ataskaitų?
Tau užkliuvo nacionalinės V4 vyriausybės, kad vadini jas ,,pasižyminčiomis nemokšiškumu ekonominiuose klausimuose”?
Ir pats prisiskyrei sau egzaminatoriaus teisę?

Raigerdas       2019-09-24 13:23

Na, “galingasis anoniminis erelis” pasirodo yra tik žvirblis, nes atsakymo apie tai, kas sudaro valstybės turtą taip ir neišstenėjo. Nors ardėsi čia su BVP, tikėdamasis čia padaryti įspūdį, kad jis esąs didelis ekonomikos žinovas, nes, matote, jis klauso, ką sako tas dviratuko mėgėjas Andrius Kubilius apie ekonomiką ir nagrinėja eurostat duomenis, kas nėra blogai. Skėrečiojasi su BVP, o kas sudaro valstybės turtą, ir nežino. Bet yra išlaikomas (spėju, kad yra valstybinėje organizacijoje koks nors valdininkas) mokesčių mokėtojų, ir tokių erelių-žvirblių, galimai yra daug valstybinėse institucijose. Štai tokius turime stagnatorius Lietuvoje, kurie šiek tiek skiriasi nuo stagnatorių Rusijoje. Paimkime, kad ir Gynybos ministrą Šoigu.
Pats nustebau, kad dar vakar parašiau komentarą apie šovinistus Rusijoje ir sovietinius palikuonis (Raigerdas>s.m. 2019-09-23 17:31), o šiandien jau straipsnis 15min.lt “Rusijos gynybos ministras pripažino jaučiantis didelę nostalgiją Sovietų Sąjungai”. Bet šitie dūsavimai Rusijos Gynybos ministro yra tik ant paviršiaus, o gilumoje yra visai, kas kita, nes ministras net nežino, kad žmonės linkę į psichozes labai mėgsta kalbėti apie praeitį ir joje praktiškai gyvena. Jis pats nežino, kad yra priklausomas nuo šitų stereotipų. Štai jo nostalgija:“Aš turiu daug nostalgijos Sovietų Sąjungai - ne dėl kai kurių atskirų šūkių, bet dėl tos nuotaikos, dėl dvasios, kuri karaliavo tais laikais, ypač tais laikais. Kai Bratske žmonės ištisas valandas stovėjo šaltame lauke, klausėsi Jevgenijaus Jevtušenkos eilėraščio „Bratsko hidroelektrinė“. Ir Krymas, ir karas Ukrainoje yra ta nostalgija Sovietų Sąjungai, nes melas yra malonus jo ausiai. 

Raigerdas>s.m.        2019-09-23 16:31

Dėl ” asabos asabaitės”, manau jūs suprasite, kad kovoti dviem frontais yra negerai. Yra toks dalykas, kaip evoliucija. Ir yra toks dalykas, kaip nuoseklumas. Mes negalime dabar turėti išrinkto labai gero prezidento. Tuo momentu, kovoje su Putinu, tai nebuvo blogiausias variantas. Nepamirškite, kad Putinas skaitė tai, ką jam pateikė KOB (Концепция  общественной безопасности). Jūs žinote, kad tie sovietiniai palikuonys negalėjo egzistuoti be IDEOLOGIJOS. Ir ji buvo sukurta. Duginas džiūgavo, kad visa tai įgyvendinama planingai. KOB pasekėjai taip pat džiūgavo, kad taip lengvai pasisekė paimti Krymą ir tai buvo padaryta dėka KOB programos. Tai buvo programavimo sistema, skirta motyvuoti visas veikiančias grupes visoje buvusioje CCCP teritorijoje. KOB programos pasekėjų yra ir Lietuvoje. Ji yra labai pavojinga, nes tai yra KGB ir psichiatrų sukurta programa revanšui ir kariniams veiksmams, kad “atsikvitavoti” su CŽV dėl pralaimėjimo “Šaltajame kare”, susigrąžinti prarastas teritorijas ir netgi jas praplėsti. Kaip nekeista, mūsų politikai, ypač konservatoriai, kurie kovoja, neva, su Rusijos įtaka, jie net neskaitė šitos KOB programos, bet jeigu jie būtų skaitę, tai vargu ar būtų supratę. Nebuvo nei vieno kritinio straipsnio šios KOB programos atžvilgiu. Bet šita KOB programa labai įkvėpė šovinistus Rusijoje, ypač karininkus ir buvusius KGB-istus, kurie troško atkurti buvusias CCCP teritorijas. Šita programa įkvėpė ir Putiną, kuris dažnai išsakydavo savo kalbose tas idėjas, tik ne tiesiogine prasme, kurios yra KOB programose. Minkštakūniškumas šios programos atžvilgiu yra pražūtingas ir būtent Ukraina nesusigaudė, kas vyksta ir iš kur toks Rusijos agresyvumas. Kieta ir griežta pozicija, su galimu atsaku ir su liūdnom pasekmėm puolančiai pusei, buvo vienintelis teisingas kelias, kad išvengti bręstančio konflikto, kuris galėjo užsibaigti 3-ju Pasauliniu atominiu karu. Jeigu savo laiku būtų sustabdytas Hitleris, tai 2-jo Pasaulinio karo nebūtų buvę. Bet aš matau, kad pas mus taip niekas dorai ir nesuprato tos KOB programos. O nuo jos Putinas nėra atsisakęs, ir netgi dabar nelabai suprantama, kad maniakai, nepasiekę tikslo, eina Va Bank, todėl Putino išsireiškimas, kad “kam reikalingas tas pasaulis, jeigu joje nebus Rusijos” yra negąsdinimas, o idėja fix, kuri gali būti realizuota patamsėjus maniako protui. Maniakai dažnai patys nusižudo ir nužudo savo artimuosius. Taip gali įvykti su šiuo pasauliu. Tai nėra mano paranojiški išsigalvojimai, tačiau padėtis tikrai yra pavojinga. Manau, jūs supratote, ką aš norėjau pasakyti dėl “osobaitės”. Demonstratyviai rengiami vaikai ir net kūdikiai karinėmis uniformomis nėra juokas, nes tai psichozė, kurios trokšta šovinistai, kaip savo laiku šitų dalykų troško fašistai. Pavyzdžiui, tokiam, kaip Kubiliui, šitie dalykai su KOB yra neįkandami dalykai, todėl reikėjo suprasti, kokioje padėtyje mes buvome tada, ir kokioje esame dabar.

Raigerdas>s.m.        2019-09-23 15:41

Gerbiamas komentatoriau s.m., mano požiūris į jus nesikeičia nuo to momento, kai perskaičiau jūsų pirmuosius (man pirmuosius) komentarus. Tai buvo labai seniai. Kai kada mačiau, kur jūs kartais suklysdavote. Bet tai būdavo retai. Apibendrinant, jūsų teisingumo jausmas yra gerai išvystytas, todėl aš jumis pasitikiu ir savo nuomonės jūsų atžvilgiu nekeičiu. Ir dažnai labai įdėmiau įsiklausau į jūsų patarimus, kadangi juose būna gerų įžvalgų ir patikimos informacijos. Taigi, turiu už ką jums padėkoti, ir dėkoju. Manau, kad mes esame su jumis, kaip sakydavo indėnai, vieno kraujo. Tai tiek trumpai.

s.m. Raigerdui       2019-09-23 15:30

pamenu tankiai nelabai mandagiai pavarydavau tamstai. Bet kuo ilgiau skaitau jūsų komentarus, tuo labiau pastebiu kažką panašaus į praregėjimą.
Iki visiško patikėjimo Raigerdu belieka išgirsti atsižegnojimą nuo vienos kadais aršiai gintos asabos asabaitės.
Čia jokia piktdžiuga, - atvirkščiai pozityvus pastebėjimas.
p.s. su jus čia nykiai puldinėjusiu anonimu neturiu nieko bendra.

Raigerdas        2019-09-23 12:32

Kol vyksta tas procesas, kai “anoniminis galingasis erelis” virsta žvirbliu pateiksiu daugiau informacijos arba ekspertų nuomonės apie BVP. “Galingasis erelis” galimai yra iš konservatorių partijos, nes ten tokių arogantiškų “erelių” pilna partija. Gerai, tegul “galingasis erelis” ir, matomai, Andriaus Kubiliaus gerbėjas ar pasekėjas čia ardosi ne be reikalo. Galimas dalykas, kad “galingasis erelis” minta iš valstybinių pinigų, t.y. mokesčių mokėtojų išlaikytinis. Tegul jis paprakaituoja, kol atsakys į mano pateiktą klausimą, o tuo tarpu štai jums daugiau informacijos apie “galingojo erelio” dievinamą BVP, kuriuo įvairiais atvejais galima manipuliuoti. Štai ekspertų nuomonė apie BVP: “Kalbant apie nominaliojo ir realiojo BVP skirtumus, tai pastarasis yra pakoreguotas infliacijos dydžiu. Tai aktualu matuojant rodiklio pokytį, nes jei nominalus bendrasis vidaus produktas paauga, pavyzdžiui, 10%, bet tiek pat paauga ir kainos, tai reiškia, kad realiai šalies ūkis visiškai nesustiprėjo, tiesiog tos pačios prekės buvo parduotos brangiau, ir nors nominalaus BVP augimas bus lygus 10%, tačiau realaus BVP pokytis bus lygus 0%”.
O dabar pažiūrėkime ar atspindi BVP žmonių pragyvenimo lygį:“BVP pilnai neatspindi žmonių gyvenimo gerovės toje valstybėje. Ir tai iš dalies yra tiesa, nes bendrasis vidaus produktas yra tik ekonominis rodiklis, neįvertinantis daugelio kitų socialinių aspektų (pragyvenimo nelygybės, skurdo paplitimo ir kt.), kuriuos reikia matuoti kitais būdais. Taip pat gyvenimo gerovė priklauso ir nuo daugelio nematerialių faktorių. Tačiau šį rodiklį reikėtų daugiau sieti ne su pragyvenimo lygiu, tačiau su šalies ekonomine stiprybe. Vis tik, tiesa ta, kad BVP vienam gyventojui nebūtinai atspindi žmonių perkamąją galią ir pragyvenimo lygį. Kaip pavyzdys, Baltijos valstybės: Lietuvoje BVP gyventojui didesnis nei Latvijoje, tačiau darbo užmokestis mažesnis. Estijoje darbo užmokesčio atotrūkis taip pat daug ryškesnis nei sukuriamo vidaus produkto”. O dabar laukiu atsakymo iš “galingojo erelio” apie, kas sudaro valstybės turtą.

laimi RAIGERDAS       2019-09-23 11:51

visi kiti nusmurgeliai

Raigerdas> anoniminiam ereliui       2019-09-23 10:52

Anoniminis erelis sublizgo “išmintimi”:“Paprašyk Kubiliaus pagalbos, padės susiorientuoti eurostatistikoje”. Man su tavo Kubiliumi nėra kas veikti, nes aš su tokiais “ekonomistais” net prie vieno stalo nesėsiu. Toliau vėl “erelis” jaučiasi labai kietas:”,,Tik nežinau, kaip jūs jį paskaičiuosite…’’ - taip, matyti, kad nežinai, nes jei žinotum, tai tokių nesąmonių nerašinėtum”. Taigi, pagal anoniminį erelį aš rašinėju nesąmones, o anoniminis erelis sąmones. Aš tai parašiau tik todėl, kad daugybė žmonių nesupranta, kas yra tas BVP. Todėl mano prašymas ir buvo labai paprastas, kad tu parašytumei, kaip tu skaičiuoji, nes, matomai, tu tikrai nesupranti, kas yra tas BVP. Štai tau, ereli, ne mano, o ekspertų nuomonė:“Ekonominiuose vertinimuose galima susidurti su keliais skirtingais šio rodiklio supratimais ir dydžiais”; “Kritikai dažnai teigia, kad BVP pilnai neatspindi žmonių gyvenimo gerovės toje valstybėje. Ir tai iš dalies yra tiesa, nes bendrasis vidaus produktas yra tik ekonominis rodiklis, neįvertinantis daugelio kitų socialinių aspektų (pragyvenimo nelygybės, skurdo paplitimo ir kt.), kuriuos reikia matuoti kitais būdais”. Bet “erelis” viską žino geriau, geriau net už ekspertus, nes jam pats didžiausias ekspertas yra Kubilius, mokantis važiuoti dviratuku. O dabar, kaip žadėjau, įvyks įdomi procedūra, ir tai ne magija, ir ne stebuklas, bet realus dalykas, kaip žodžiais besišvaistantis “galingasis erelis” pavirs paprastu žvirbliu. Štai užduodu paprastą “galingajam ereliui” klausimą: kas sudaro valstybės turtą? Gali skambinti Kubiliui, gali naudotis eurostatu, kuo tik nori, bet atsakyk į šį klausimą, į kurį atsakyti užtenka vieno sakinio, bet galima ir dviem sakiniais. Atsakymui, tave iš proto vedantis BVP, iš viso nereikalingas. Na, “ereli” parodyk, kad esi būtent tas EKONOMIKOS ŽINOVAS, kuriuo tu dediesi. Laukiu atsakymo.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2019-09-23 8:26

(citata)
“... absoliuti dauguma Lietuvos žmonių jau niekuo
nebetiki ir nieko nebesitiki, todėl numojo ranka į tą cirką, tuo tarpu beretuoti
Patriarcho ginklanešiai (trispalviai bolševikai) darniomis gretomis nužygiavo prie urnų ir džiaugsmingai nubalsavo už “saviškius”...”
(XXXL 2019 rugsėjo mėn. 23 d. 08:54:02)

-------       2019-09-22 22:33

—-> Raigerdui
,,...leidžiu naudotis…’’ - man tavo leidimai nereikalingi.
Statisinius duomenis susirasi https://ec.europa.eu/eurostat/home
Paprašyk Kubiliaus pagalbos, padės susiorientuoti eurostatistikoje; jei vairuoji, iki Briuselio - pora žingsnių, tik pasiimk nešiojamą kompiuterį. Maldeikienę pasilik sau.
,,Tik nežinau, kaip jūs jį paskaičiuosite…’’ - taip, matyti, kad nežinai, nes jei žinotum, tai tokių nesąmonių nerašinėtum.

pagal        2019-09-22 22:22

čekų dramaturgo Milano Kunderos žodžius,gyvenant visuomenėje, kurioje gausu homosovietikų, be paslapties neįmanoma nei meilė nei draugystė, nei normalus asmeninis ir visuomeninis gyvenimas, jeigu galėtų išplėštų tavo kraujuojančią širdį ir sutryptų po kojomis. Nėra kito pasirinkimo norint būti laisvam, kaip už ją kovoti ir ginti visomis įmanomomis priemonėmis, priešintis bet kokiai prievartai ir persekiojimui ir prireikus atiduoti net savo gyvybę. Geriau jau mirti, negu visą amžių būti vergu.

Maksima       2019-09-22 18:13

Mes žinom ko jums reikia, pirmiausia pilnų vėžimėlių.

Musu nelaime       2019-09-22 15:43

ambiciju kovos.Yra daug neblogu asmenybiu,taciau jie neranda bendros kalbos,kompromiso,tad toliau turim ka turim.Yra laiko-kalbekites tarpusavy zmoniskai,susitarkit.uzmirskit ,,lauru vainikus,, vardan musu tikslu ir geroves.

Raigerdas>anonimui 2019-09-21 23:16       2019-09-22 14:35

Iš visų jūsų išvardintų šalių, išskirčiau Vengriją. Vengrai, pirmiausia, išsiskiria savo labai stipria savo tautiečių palaikymo tradicija. Jie laikosi net užsienio šalyse, kaip vienas kietas branduolys. Šitai tautai negresia išnykimas. Taigi, nepainiokite Vengrijos ir Lenkijos ekonomikos, nes jos turi skirtingus pagrindus. Vengrija turi labai didelę perspektyvą, galimai, vieną iš didžiausių Europoje. Yra gerų požymių ir Slovakijoje, bei Čekijoje. Apie Lenkiją nekalbu, nes čia kitas pagrindas. O jūs suplakėte viską į vieną krūvą, nes jums pagrindinis rodiklis yra BVP. Tai laukia jūsų atsakymo apie tą jūsų žymųjį “BVP”, geriausia būtų, jeigu jūs parašytumėte apie tą BVP vienam gyventojui. Tik nežinau, kaip jūs jį paskaičiuosite, įvertinant emigrantų atsiųstus pinigus, kurie siekia virš milijardo eurų. Gal pradėkite nuo to, kaip jūs tą BVP skaičiuosite vienam gyventojui, nes nedaug čia dalyvaujančių skaitytojų ir komentatorių turi apie tai informacijos.

Raigerdas>anonimui        2019-09-22 13:15

Na, atsirado vienas BVP gynėjas. Jis dabar pademonstruos, koks jis kietas ekonomikoje. Ponas anonime, nepažadu būti korektiškas, nes manau, kad pats esi šalininkas tos valdančiosios grupės atstovas, kuris dainuoja panašias daineles, kokias dainavo uolūs komunistai komunizmo laikais ir gyrė visus partijos suvažiavimus. Priminsiu ir vieną iš dainelių:“Shyroka strana nasha rodnaya, mnogo vney poley, lesov i rek…” Pradėkime nuo to, kad pats esi neįgalus susigalvoti nick’ą arba slapyvardį, o tai parodo, kokie realūs yra tavo kėslai. Na, “kietuoli”, tai dėk ant stalo savo kortas su BVP ir susiek tai su žmonių pragyvenimo lygiu, jų gerove. Atsakęs į šitą klausimą, gausi kitų. Kad atsakyti į juos leidžiu naudotis visomis pasaulyje egzistuojančiomis enciklopedijomis, konsultuotis su bet kokio lygio klerkais vyriausybėje, Seime, bet kokio lygio politikais, įskaitant ir europarlamentarę Maldeikiene, rašiusią apie komunistinę marksizmo-leninizmo filosofiją. Na, pirmyn. Laukiu atsakymo.

stasys        2019-09-22 9:08

Č. Zukulienė .. G.Nausėda lygina su Ukrainos Prezidentu Zelenskiu . Miela ponia matyt tiek ‘apspango’ kad neskiria okupacijos šalyje padariniu nuo patvoriu garliavoje tvarkymo ..Tiesa sakant retam į galva šautu tam pasitelkti teisėsauga .

kas savaite kepantis       2019-09-22 3:54

str. A.Rusteika, tampa nebeidomus - str. ilgeja, ta pati per ta pati. Tiesos daug, o kas toliau? Rinkimai nieko neisspres, nes rinkimu teise neligitimi!

mūsų       2019-09-21 22:47

lietuviška dvasia palaidota sibiro platybėse, jeigu dar yra bent vienas panašus į Valančių,atsiliepkit.

-------       2019-09-21 22:16

—-> Raigerdui 18.07
eine moment, Raigerdai
iš paties pasisakymo: ,,...tos nacionalinės valdžios, ypač Rytų Europoje, pasižymi nemokšiškumu ekonominiuose klausimuose ir yra linkusios engti ir tyčiotis iš savo liaudies…’‘
Laimei, pasakei 180 laispnių į kitą pusę nei yra iš tikrųjų.
Vengrijos ir Lenkijos ekonomikos - dvi sparčiausiai kylančios ekonomikos Europoje, Prancūzijai tik pasvajoti apie tokį BVP vienam gyventojui. Čekija, Slovakija atsilieka nedaug, sparčiai kyla ir bbd ant euro (kadangi turi savo aukso kasyklas) Rumunija.
Netiki?
Eurostato duomenis - net jei Vengrijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos ir Rumunijos statistiniai duomenys propagandinais sumetimais ten ir pamažinti, visvien atrodo įspūdingai.
Apie paramą šeimoms Vengrijoje jau tikriausiai būsi girdėjęs, šituo pavyzdžiu seka Lenkija, o Vyšegrado grupė arba kad būtų patogiau - V4 - svarsto bendrą lengvatinę mokesčių sistemą jauniems specialistams bei valstybinio gyvenamojo fondo plėtrą. Tai tik keletas jų pragmatiškų žingsnių iš daugelio.

zita        2019-09-21 20:49

kam šitas šauksmas tyruose?

U-2       2019-09-21 20:31

Karo ministras žiniasklaidoje sriūbauja, jog likom be karinio laivyno.
Tuos kur kažkada pirkom iš ruskių, jauseniai susidėvėjo iki metalo laužo, o naujiems pirkti babkių nėra.
Bet - dar ne viskas prarasta.
Kai Durnių Laivas nuskęs, tada ...turėsim didžiuūūūlį povandeninį laivą!
Vot, tada tai visiems parodysim kuzios motiną smile

Prašalietis       2019-09-21 20:19

Jau 30 metų tautiniai svajokliai prieš kiekvienus rinkimus sapnuoja, kad po rinkėjų “pasirinkimo demokratiniuose rinkimuose” nors kas turi keistis. Bet niekas nesikeitė, nesikeičia ir nesikeis, nes, kaip rodo šimtametė istorija, pseudo valstybiniuose durnių laivuose kas nors keičiasi, kai keičiasi jo tikrasis šeimininkas ir sojūzas.

Svajonė       2019-09-21 19:31

Viltis visada turi būt,bet sakoma viltis kvailių motina, blogas toks pasakymas, be vilties, gyvenimas tamsus,galėtu būt tikras pasirinkimas, bet kvailumas yra begalinis, o demokratijos kokybė yra protas,o jo visada deficitas.

Trumpai:        2019-09-21 18:22

socialinius dalykus reikia matuoti per per moralumo prizmę o ne per kreivus “Laisvos rinkos” veidrodžius.

kas mūsų laukia? .       2019-09-21 17:50

gražių paveiksliukų galerija:


liaudiesmenas.livejournal.com

.

rinksim vėl kolaborantus       2019-09-21 17:09

nes normalūs žmonės: patriotai, katalikai, sąžiningi, protingi - nei iš tolo neprileidžiami prie rinkimų (būti išrinktam)
———
(kompartija i KGB ediny i nepobedimy)

Raigerdas>Jules        2019-09-21 17:07

Gerbiamas Jules, jūs teisingai kalbate, kad Europa praktiškai mus išgelbėjo nuo visiško kracho. Mūsų ta valdžia būtų pribaigusi mūsų visuomenę, jeigu nebūtų atidarytos sienos emigracijai. Dėka emigracijos apie 0, 5 milijono lietuvių gavo ne tik darbą, bet didesnė dalis iš jų netgi gerą atlyginimą, o svarbiausia tokį mokslą, kokio Lietuvoje negausi. Ir štai jūs rašote:“Aš esu už ES, bet tik už Tėvynių Sąjungą, už Nacijų Sąjungą, už Nacijų Europą, su europietiškąja kultūrine, civilizacine tapatybe ir ne kitaip”. O lia lia lia, kaip jūs čia gražiai idealizuojate. Tačiau Europos Parlamentas tokių gražių tikslų neturi, kokius jūs čia išdėstėte. Taip pirmas dalykas, o antras dalykas, tai tos nacionalinės valdžios, ypač Rytų Europoje, pasižymi nemokšiškumu ekonominiuose klausimuose ir yra linkusios engti ir tyčiotis iš savo liaudies, t.y. tos pačios liaudies iš kurios jie patys gyvena. Kodėl tai vyksta? Vėl gi priežastis ta pati: politikams moralės nereikia, nes jie patys sako, kad politika tai nenusakomi, slapti ir juodi reikalai. Ar jie suinteresuoti, kad tapti moraliais žmonėmis? Ne. Ar jie pasimokė iš Romos Imperijos žlugimo? Ne, nes jie nesupranta, prie ko čia Romos Imperija. Štai imame Kaligulą, kuris kaip imperatorius pasižymėjo žiaurumu, siekdamas neribotos valdžios iš pavaldinių reikalavo, kad jį garbintų kaip dievą. Leido daug valstybinių lėšų teatrui, triumfams, statyboms. Tuštėjantį valstybės iždą pildė didindamas mokesčius. Taigi imperatorius amoralas. Kuo tai baigėsi? Jį nužudė. Kaligula mėgo arklius.Savo lenktynių žirgui, vardu Incitatas, pastatė marmuro arklides ir paskyrė atskirus rūmus su patarnautojais. Tą patį žirgą Kaligula padarė savo šventyklos vyriausiuoju žyniu ir numatė jam konsulo vietą. Taigi, jo arklys vykdė valstybines pareigas. Ir tai yra įrodymas, kad Kaligula buvo trenktas. Ar padarė vėlesni politikai kokias nors išvadas? Jokių, nes “fašistinės Italijos laikais iš Nemio ežero dugno buvo ištraukti du Kaligulai sukonstruoti laivai. Mažesniajame buvo Dianos šventykla, didžiajame – plaukiojantys rūmai su marmuro grindimis ir kanalizacija. Laivai buvo sunaikinti per Antrąjį pasaulinį karą”. Visa tai rodo, kad nacionalinės vyriausybės nenori skaitytis su savo mokesčių mokėtojais. Nenori jiems tarnauti, nors tu ką. O tai yra pretekstas globalistams pradėti įkalbinėti žmones atsisakyti savo nacionalinių vyriausybių. Iš tikrųjų faktai kalba ne nacionalinių vyriausybių naudai. Paimkime, pavyzdžiui, Rusiją. Karas Ukrainoje, Sirijoje ir t.t. Ar viso šito reikia Rusijos žmonėms? Ne. Paimkime Šiaurės Korėją. Ten komunistinių diktatorių viena šeimyna paėmė valdžią į savo rankas taip, kad valdo šalį dešimtmečiais, perduodami ją savo sūnums. Bet visas pasaulis spokso ir bijo pasakyti, kad tai yra trenktų žmonių valdymo metodai su jų beprotiškomis idėjomis sunaikinti Ameriką atominėmis bombomis. Ar to reikia Šiaurės Korėjos žmonėms? Ne, jiems šito nereikia. Taigi, norint, kad išliktų tos nacionalinės vyriausybės, reikia jas išmokyti žmoniškumo, t.y. ten turi būti tokios moralinės normos, kurios neleistų tyčiotis iš savo tautos. Ar mes su jumis šito sulauksime? Manau, kad ne. Bet ar mes galime juos išmokyti gerbti mokesčių mokėtoją? Taip, galime. Kiek tai užtruktų? Užtektų 3-jų metų.

JAV kongresas       2019-09-21 17:06

NEW! Candace Owens in Congress.2019-09-21

https://www.youtube.com/watch?v=fQgbN76AWrw

Dzeikas       2019-09-21 15:37

Julesai, kodel tu manes sito klausi? Klausk tu(n)...“docentu” kaip tu juos vadini(prie ko cia docentai???). As tuo metu buvau fabriko darbininkas(negeriantis ir nevagiantis, todel “itartinas”) ir i “liberastu” pabandymus atsakiau ,kad 18 val per diena nedirbsiu(bandei kaip tas skanu? 3 dienos tokio “darbo” ir tu kaip samnabulas slapiu maisu trenktas).
Tik liberalioji demokratija cia ne prie ko. Jeigu tauta alkunemis stumdosi kas giliau ponui subinen ilis tai jokia “dzimokratija”, IS VIRSAUS NULEISTA, nepades. Ir TIK ET ir YPAC ES kontrole kazkiek pazabojo tautiska elita. Dar kiek jie butu iki legalios pedofilijos prieje.
Dabar va, ES trukdo tuom atvirai uzsiimt. Todel ir kelia visokie abriedukai kipieza apie pazeista Lietuvos “suvereniteta”.

ah1       2019-09-21 15:30

pasirinkimas bus tada kai bus išslaptinti KGBistai ir galima atsiras galimybė pasirinkti balsuoti už ne KGBistą, iki šios dienos man rinkimai buvo be pasirinkimo rinkti ne KGBistą ir primena pasaką apie cirką su cirko direktorium Karabsu Barabasu

ah1       2019-09-21 15:16

kategoriškai nesutinku su ” SSSR subyrėjo ne dėl tankų trūkumo, o pasibaigus Kremliaus pinigams”, Pinigų SSSR/TSRS negalėjo pritrųkti nes TSRS pati sau spausdinosi pinigus.TSRS subyrėjo atėjus dėmėtąjam degeneratui su kiauru/pramuštu energetiniu laukuant kaktos ir KGBistų komunistų troškulio - išnaudojimo laisvės ir SSSR/TSRS laiudies uždirbto turto prixvatizavimo

Jules       2019-09-21 15:16

Tikrai taip, p.Džeikai. Jei ne ES - tai vargšės išsekusios siuvėjos Lietuvoje tebebūtų užrakintos ir šunų saugomos dabartinių sėkmės džentelmenų ir oligarchų, kad be mafijozniko leidimo siuvyklose į tualetą nevaikščiotų. Puikiai prisimename tuos liberal-dimokratijos laikus, apsišaukėlių demokratų laikus, be jokios abejonės, kai paprastas, eilinis, žmogus liberoidų, pseudo liberalų, vergu tebuvo laikomas. Ką tuo pat metų veikė docentai? Ko negynė šitų vergių, šitų vargšių, žiauriai engiamų ir išnaudojamų, moterų, a? Kur buvo visokios moterų teisių gynėjos tada, a? Dabar kažkiek reikalai pagerėjo, bet ne pyragai - eiliniai žmonės tebėra beteisiai, ypač tie, kurie Raudonosios oligarchijos ir jų sąjungininkų pasodinti ant minimalkės - ant kriminalizuojančios ir žmogų naikinančios minimalios algos. Aš esu už ES, bet tik už Tėvynių Sąjungą, už Nacijų Sąjungą, už Nacijų Europą, su europietiškąja kultūrine, civilizacine tapatybe ir ne kitaip.

O kiek jau tų       2019-09-21 15:03

pasirinkimų būta, nežinot, a?

Mielai pritariu gerbiamajam,       2019-09-21 14:49

pasivadinusiam Raigerdu. Visa, kas pagrįsta moraliniais postulatais, Dekalogu, nėra blogis. Rašiau, kad ilgai ir skaudžiai sprendžiau, ar balsuoti už stojimą į ES. Ir ES nelaikau absoliučiu blogiu, ir dėl daugiamilijardinės paramos pykti būtų kvaila. Bet iškart buvo aišku, kad tie milijardai niekada nebus panaudoti bendrajam gėriui, jie atneš neišvengiamą blogį, nes juos skirstys ir savinsis ne romiečių decemviratas, 10 pačių sąžiningiausių ir patikimiausių, garbingiausių valstybės žmonių, o dešimtys labai stambių, šimtai smulkesnių ir tūkstančiai visai smulkių nenaudėlių. Visa tai bus skirta pavergti likusiems doriems piliečiams. Ar ne taip galų gale atsitiko? Nebuvo ir iki šiol nėra įstatymų, kurie būtų šiuolaikinio decemvirato pagrindas, gerovės valstybės pagrindas. Todėl visos kalbos apie gerovės valstybę kol kas tuščios. Ar ilgai tai tęsis, nežinia. Bet įklimpome į mėšlą, tiksliau, mus sąmoningai įklampino, iki pat ausų.

staseli,       2019-09-21 14:39

tai tave jau nurabavojo? Tai ką čia basas plikas veiki?

stasys       2019-09-21 14:11

Ohohojai .. vėl rabavoja Tiesose. wink Gera naujiena .

Ohojui       2019-09-21 13:59

Nesapnuok. Naujos partijos sistemos nebaugina, o juokina.
Be lėšų, be elementraus vadybos, viešųjų ryšių supratimo, be informacinių resursų, nivių idealistų-teoretikų grupelė bus tik basų klounų trupė ir viso jų kipišo rezultatas bus toks pats X tik kitoj saujoj.

Dzeikas       2019-09-21 13:50

Povilai P. Gaideli, pritariu jusu poziuriui. Aciu,kad lakoniskai ir talpiai isreiskete ir mano poziuri taip pat.
ES su visomis jos blogybemis, biurokratija, nenuosekliais ir siaurai savanaudiskais sprendimais yra MAZESNIS blogis negu kad turetume izoliuota, besiritancia i viduramzius ir durninama labiau negu rusui valdant Lietuva.
———————————————————
Mano poziurii siuolaikine Lietuvos , salyginai pasakykim, valstybe suformavo ir toks ivykis. 1992m susizinojau , kad i Lenkija jokiu vizu nereikia, sedau ant dviracio ir nurukau i Lenkija. Gi laisvoje salyj gyvenu, samprotavau as. Jeigu lenkai leidzia , tai galiu ten keliaut.
- Eee, tu kur cia braunies? - pirma “pareiguno” su kumele kepureje replika neistraukus cigaretes is dantu.
- I Lenkija vaziuoju.
- Su kuo tu cia vaziuoji?
- Vienas vaziuoju.
- Ant ko, ble, klausiu vaziuoji, kiba lietuviskai nesupranti?
- Man reikia i Lenkija. Vizu rezimo gi nera.
- Sienos kirst pesciomis, dviraciu ar kaip nors kitaip negu automobiliu,- negalima.
Stai tau bobulyt ir Jurijaus diena, sako rusai. O jus stebites kodel rusu ir tautisku derzimordu leksikonas sutampa.
Tame fone prisijungimas prie ES Lietuvai geriausias ivykis ir sprendimas per visa jos niekinga istorija.
O jus purkstaujate.

Oho!       2019-09-21 13:47

Oho, kaip užgavo straipsnis visus dzeikus, stasius, zdecus ir kitus impotentus! Matyt, pataikė į dešimtuką, ir troliai striberalai ir kiti neišviešinti sąjunginiai bėšnikai pajuto pavojų savo saugiai egzistencijai. Galima tik numanyti, kaip visų tų vasiukininkų prieš rinkimus bus garbinamos dabar besiburiančios naujosios jėgos. Juk tiems lochatronams kuo blogiau, tuo geriau. Bet nepamirškit, giedorėliai, kad tirščiausia tamsa prieš aušrą, ir čia jau nepadės jokie eu(au)-ekspertai.

Raigerdas        2019-09-21 13:29

Labai gerbiu, gerbiamą Algimantą Rusteiką, už jo puikius satyrinius straipsnius, puikius palyginimus su gera humoro doze, bet štai su šita jo fraze leiskite nesutikti:“SSSR subyrėjo ne dėl tankų trūkumo, o pasibaigus Kremliaus pinigams…” Ta Sovietija subyrėjo ne dėl pinigų trūkumo, nes tai yra pasekmės, o dėl Lenino įgyvendintos beprotiškos idėjos apie proletariato diktatūrą, kurios metu buvo naikinami geriausi tiek rusų, tiek kitų tautų žmonės. Aš tikiu labiau A.Puškino palyginimu, išreikštu “Boris Godunov”: “kaip prasidėjo, taip ir pasibaigs”. Dabartiniai lietuviai yra labai keistai išmokyti, nes jiems svarbu yra NUOMONĖ. Susidaro įspūdis, kad lietuviams tai yra vienintelė vertybė, kurią jie žino. Pasakyk lietuviui, kad Visatoje beveik viskas vyksta ciklingai, tai lietuvis jau nebe supranta apie ką tu čia kalbi. Pakalbėk su lietuviu, kad yra toks ciklas: praeitis, dabartis arba ESATIS (kaip įvardindavo mūsų proproseneliai) ir ateitis, ir lietuvis vėl pasimetęs žiopčioja ir nebe supranta apie ką tu čia kalbi. Pasakyk lietuviui, kad yra toks dalykas kaip MATAS ir jis vėl žiopčioja ir nelabai supranta, apie ką tu čia kalbi, nors MATUOJA kažką kiekvieną dieną. Šiandieninis lietuvis labai priima tuščiakalbiškumą, nes gali su juo ginčyti su juo nors visą parą. Duok lietuviui pasiginčyti, tai jam čia yra toks saldumas, nes ten jis gali įbrukti kam nors savo NUOMONĘ. O pradėk su lietuviu kalbėti apie dėsnius ir dėsningumus, tai čia jam visiškai tamsus miškas, į kurį jis neis nei už ką, nes kai kalbi apie dėsningumus pasibaigia tarškalynė. Taigi, išsilavinimas Lietuvoje tapo didžiule problema. Ir nors dauguma pastebi, kad tie lietuviai užsienyje pasiekia gerų ir netgi labai aukštų rezultatų, bet pripažinti šito nenori, kad tai jie gavo ne Lietuvoje, o užsienyje. Dabar apie Europą. Taip, Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, papirkinėdama savo rinkėjus. Todėl tai baigsis liūdnai Lietuvai. Įstojimas į Sovietų Sąjungą buvo dar didesnės apgaulės aktas. Tai, gal ponios ir ponai, pasižiūrime į veidrodį ir tiksliai įvardinkime, kas mes tokie esame. Per apgaulę mums buvo įbrukta teorija apie “Laisvą rinką” ir dauguma tautiečių dabar yra supančioti šitais demagogų iš “Laisvosios rinkos” įgyvendintomis idėjomis fix. Versle dominuoja teisininkų įteisintas sukčiavimas. Prokuratūra, kaip NEPRIKLAUSOMA INSTITUCIJA, priglaudė daugybę keistų ypatų, kurie iš viso negali dirbti teisinėje sistemoje. Visa tai vyksta ir bus dar blogiau, kol tas lietuvis nepradės suvokti, kad žmogus žmogumi tapo tik moralės dėka. Bet moralė sensta, ji negali būti amžina, kadangi pats žmogus tobulėja. Be moralės žmogus sunaikins žmogų ir šitą planetą. Bet, kad suprasti šitą labai paprastą dalyką dar reikia proto. Protas neprisodrintas etikos normomis tampa pavojingu arba net prarandą tą protą visiškai. Todėl, jeigu jūs naudojate protą, priimant sprendimus, tai galite suvokti, kad yra toks dalykas, kaip praeitis, ir kad mes kiekvienas esame priklausomi nuo savo praeities. Praeityje yra sukaupta mūsų patirtis. Todėl nepatingėkime ir paskaičiuokime, ką mes į ką iškeitėme. Kad buvo leista privati nuosavybė, tai yra gerai. Bet įsigyjant tą nuosavybę, turi būti nustatytos kokios nors moralės normos? Taip, tai turėjo būti pagrindinė priežastis, kodėl žmonėms reikalinga privati nuosavybė. O kaip gavosi pas mus? Kaip ir pas rusus. “Davai chebra prichvatizuojam” - na ir prasidėjo, nes buvo atidaryta Pandoros skrynia. Jokio nuoseklumo, jokio perėjimo prie laipsniško privačios nuosavybės įsigijimo nebuvo. Štai čia mūsų liaudį ir apgavo su ta “Laisvąja rinka”. O dabar šaukštai po pietų. Taigi, ta Sovietų Sąjunga žlugo ne dėl pinigų, o dėl to, kad bolševikai užgrobė valdžią ginklu, pavadinę tai revoliucija. O paskiau prasidėjo plėšikavimai. Su tokia praeitimi, kokia bus ateitis? Viskas pasikartojo, tik plėšikavimai dabar prasidėjo atvirkščiai - tas liaudies turtas, kurio dalį sudarė ir atimtas turtas iš gyventojų, buvo išparceliuotas. Vėl buvo apiplėšti paprasti žmonės, mokytojai, aktoriai, dailininkai ir kitų profesijų žmonės. Bet šito nenorima matyti. O tai yra mūsų praeitis. Tai, kokią jūs gerovės valstybę manote sukurti, turėdami tokią praeitį? Jūs norite pakeisti egzistuojančius Visatoje dėsnius? Jūs norite pakeisti tai, ką sukūrėte ne jūs? Mūsų tautą pražudys nenoras gerbti praeitį, nenoras paklusti Visatos dėsniams, nenoras išgirsti Vydūno išmintį, kur jis kalbėjo apie žmoniškumą, ir nenoras suprasti, kad kalbant apie socialinius dalykus reikia matuoti viską ne per “Laisvos rinkos” kreivus veidrodžius, o per moralumo prizmę, kurią Vydūnas pavadino ŽMONIŠKUMU.

stasys        2019-09-21 13:28

Povilui P. G. Jus neteisingai supratote ES kūrimo priežastis , kol žemyne vyraus didelį socialiniai skirtumai tarp šalių tikėtis taikos jame bus labai sudėtinga . Pilnai galima suprasti tiek vokiečius tiek prancūzus taiką užtikrinti gali ne tik karinės sąjungos ir blokai .. bet ir komerciniai sandoriai kuriu dėka nesaugios šalys ,kaip Rusija,  gauna galimybe tobulinti ne tik tankus . G.Nausėda turi nuomone visais klausimais ir kaip dera protingam žmogui neskuba skaldyti malku iš peties . Statyti diagnozes teisėsaugai didelio protinio įdirbio nereikia , reikėtu pasistengti visko dar labiau nesugadinti politiniais antibiotikais .

zita.       2019-09-21 13:23

autorius vis dar tiki ,kad sarašinių rinkimai gali ką nors pakeisti. kažkoks amerikonas pasakė-jei rinkimai galėtų kažką pakeisti,tai jie būtų tuoj pat uždrausti.keičia ar į bloga ar į gera tik žmonės asmenybės.

ah1       2019-09-21 13:14

ar ne per kaitri Briuselio saulė? Ar saulės išdeginta Lietuva netaps stepe?... “Oi tu dykuma kokia tu plati šioje dykumoj miršta lietuvis, mergelei sakyk kad neverktų ji, kas jos širdžiai tiks lai pamilsta jį...”

Naivu tikėtis,kad       2019-09-21 12:56

valdžią atidavus jaunimui,bus gerai.Jie savanaudžiai ir pramogų vergai,ne visi,žinoma.Reikia išmintingų žmonių.O tokių yra ir tarp senų,ir tarp jaunų.Taip,tamsi Lietuva,kol kas labai tamsi.

stasys        2019-09-21 12:51

Iš to komjaunuoliško teksto skirto partiečiams galima daryti tik viena išvada, autoriui reikėtu susirūpinti savo tekstais ir jų išmesti tokias kom-partijai būdingas uždegančias frazes kreipiantis į besiklausančias mases . Vienok lauke jau ir kitas šimtmetis o ir Rusteika ne Leninas ..todėl būtu sveika nepamiršti sekanti karta įterpti ir šviesiu atspalviu su žaisminga minties potekste .Tikrai nėra pagrindo galvoti kad čia visiems prasidės seilėtekis su tuo keistu noru kaupti savo kišenėse akmenys . Dar ko pasigedau tai konkretumo kuo čia prieštarauja vienas kitam patriotiškumas ir Europos Sąjunga ? Baigiant ‘putino klapčiukai’ irgi pirštais rodo į Europos Sąjungą ir ant kavos tirščiu buria ir žada tuoj tuoj .. katinas gaus proga apsilaižyti ir priminti savo žodžius < ar aš nesakiau .? Aklas visada seka paskui viltį ..tokia jau jo ta dalia.

zdc       2019-09-21 11:43

Taip, “po stagnacijos ateina permainos”.
Bet, .... nebūtinai geros.
Ar yra svertų, bent prielaidų pozityvioms permainoms Lietuvoje?
???
Permainoms inicijuoti ir vykdyti reikalinga būtina kritinė mąsė išmintingų, nestandartiškai ir kūrybingai bei efektyviai galinčių veikti piliečių.
Tokių yra kiek?
0,0001%
Lietuvos bėda tame, kad turime vyraujančią kritinę masę kretinų.
Tai sovietiniai lietuvakalbiai burliokai, kurie tiki jog gerovę galima gauti pabalsavus ir išsirinkus gerą carą batiušką ir leudimi besirūpinančius deputatus.
Rusiškas vatnikų mentalitetas.
Galima nors kiekviename kaime pastatyti po didingą ir labai realistinį “vytį”, galima iki užkimimo giedoti patriotinius himnus, bet realybė yra kitokia-
Lietuva yra bukų burliokų, lietuvakalbių ruskių pseudovalstybėlė.
Permainos ateina, artėja.
Tų petmainų pavadinimas logiškas trumpas ir aiškus- psdc.

Dzeikas       2019-09-21 11:29

PS. Balsavimo del stojimo i ES “uz skalbimo miltelius” mudozvonams primenu:
Dalis balsavo is tiesu uz pazada gauti skalbimo milteliu pakeli. Taciau KAIP jie balsavo tada sukontroliuot galimybiu nebuvo ir balsavo tokie zmones KAIP NOREJO.

Vis labiau įsivyrauja       2019-09-21 11:25

stagnacija,o po jos ateina permainų metai.Dabar vis dažnesni smarkūs vėjai ir audros.

Dzeikas       2019-09-21 11:25

pamenui tas dienas:
Jeigu nebutume istoje i ES, tai Vilniaus Lelijos siuvimo fabriko darbininkes iki siol i tualeta eitu tik paprasiusios pas meistra rakto. Dabar kai didele dalis ju islakste i anglijas ir vokietijas, kur neleides nueit i tualeta konkreciai aiskinsies teisme kodel(cia apart atlyginimo), pasirodo ES kalta ir “nenaudinga”. Tu pasamdytas ar siaip durnas?
Dar vienas patriotas-idiotas susirupino.

vasiukai       2019-09-21 10:44

Rinkimai- tai ” kvazi-uno-fantazia”.
Nubalsuosim, o tada “surengsim tarplanetinį šaškių turnyrą”.
Tfu, t.y. šachmatų.
Ir pervadinsim Lietuvą į Naujuosius Vasiukus.

habilitās       2019-09-21 10:38

Seimo rinkimai ateis ir nelaukiant, tik įdomu kokie tie autoriaus pasirinkimai arba kas taps tuo naujuoju Gorbačiovu, kuris po rinkimų pradės tautinį persitvarkymą ir sugriaus Europos sąjungą?!
O jei rimtai, tas M. Gorbačiovas nieko nesuprato, tiesiog, R. Reiganas po Černobylio atominės avarijos iškėlė ultimatumą – arba keičiatės, arba sužlugdysime. Jei kam ir reikšti komplimentus, dėl susiklosčiusių aplinkybių, tai J. Andropovui, kuris tą riboto mąstymo karjeristą rekomendavo L. Brežnevui kaip perspektyvų partinį lyderį, nes pats tikėjosi užimti genseko vietą, o M. Garbačiovas tiko į įpėdinius, nes J. Andropovas nebuvo baigęs net mokyklos, dar būdamas paaugliu pradėjo dirbti laive, plaukiojusiu Volgos upe.
Panaši situacija klostosi ir dabartinėje ES, svirduliuojantį Junkerį, pakeis riboto mąstymo moterėlė.

2020 spalio pabaiga       2019-09-21 10:28

Diena po rinkimų:
“-Mias surinkom 4% balsų. Daugeu nepavyko…
O ką mias galėjom? Teliavizija nia mūsū, delpiai irgi nia mūsū...
Pralaimėjom inpormaciniam lauke… Niapasisekė...
Nu, biat- kitą syky taj jeu tikraj pasiseks!”

bus!       2019-09-21 10:22

Pasirinkimų meniu: arba liemenių rankovės, arba barankų skylės.
Aišku, ne už dyką- teks atiduoti balsą.
Tačiau visi rinkimų dalyviai gaus ir po komlektą asilo ausų.
Niamokamai!
Ech, vot zažyviom! Molča!
(Balsus atidavę, liksim bebalsiais. Tokia juk balsavimo esmė smile)

Лохатрон Наперсточник       2019-09-21 10:11

Ponai, dėmesio! Pasirinkmų metas!
Po kuriuo antpirščiu yra rutuliukas?
Acpėkit ir babkės bus jūsų!
Statykite pinigus, loškit ir laimėkit!

impotencijos potencija       2019-09-21 10:04

Rinkimų Gralis yra tik dar viena “pasakėlių iš rūsio” serija lengvatikiams.
Valstybės santvarkos gyvybingumą ir visuomenės gerovę užtikrina tik vienas veiksnys- galios santykis tarp visuomenės ir valdžios.
Jeigu valdžia bijo gauti nuo piliečių į snukį, visuomenė klęsti.
Jeigu valdžia nejaučia grėsmės už veiksmų pasekmes- kruša avių kaimenes be gailesčio.
Valdžios ir visuomenės tarpusavio galių santykis rinkimais nenustatomas!
Kas tiki jog yra kitaip, tegul pasižiūri į veidrodį- ten pamatys asilo ausis.
Galią apsprendžia tik jėga. Lietuvisų visa jėga yra šiknose, o lietuvisų šiknos yra tvirtai šaknimis priaugę prie sofų.
Lietuvisų galvose proto nėra, makaulėse vien liumpeniškai naxaliaviški šūdai ir myžalai plūduriuoja.
Jooo, idiotai balsuos.
Cha- “pribalsuos” smile
Iki rinkimų Stebuklo liko 13 mėnesių.
Nu, “o jau tada tai jau bus gereu”!
.
Kliedesiai…

azartinio pamaldumo priklausomybė       2019-09-21 9:50

Tikėjimas Švč. Rinkimais yra veiksmingiausias narkotikas, kuriam lietuvisai neatsparūs.
Lietuvisai nepagydomai serga rinkimomanija ir išnyks būtent dėl šios priežasties.
Tol balsuos, kol praloš valstybę iki paskutinio siūlo galo.
Kita vertus, lietuviso savoka įsitvirtins Tarptautinių terminų žodyne-
kaip idioto sinonimas.
Taigi- be pėdsakų nepranyksim smile

Pamenu tas dienas,       2019-09-21 9:38

kai Lietuva referendume balsavo už stojimą į Europos Sąjungą. Sveikas protas man sakė, kad iš to valstybei ir daugumai žmonių nebus jokios naudos. Kas kita NATO. Ši pasaulinio saugumo struktūra buvo gerai žinoma, nė viena jai priklausanti valstybė neatidavė jai nei savo suvereniteto, nei savo papročių, moralinių vertybių. Koordinavo saugumo klausimus, turėjo tarpusavio įsipareigojimus,ir viskas. Lietuvai saugumo visada trūko ir trūks, tai aš žinojau gerai. Tada aš dar nežinojau, kad netrukus iš ES ateis milijardai, kurie sujauks visą valstybės politinę, ekonominę, valstybinę sanklodą, galiausiai iš pačios valstybės liks tiktai nutriušę skudurėliai. Prisipažinsiu, abejojau iki paskutinių balsavimo valandų: eiti balsuoti, ar neiti. Kai buvo paleisti į darbą alaus buteliai, skalbimo milteliai, kai žmogeliai paplūdo į rinkimų apylinkes, pasidaviau. Aš juk ne priešas, ypač jaunimui, kuriam tokie horizontai galbūt atsivers. Nuėjau ir prabalsavau už ES. Šiandien savo silpnadvasiškumą galiu pateisinti tik tuo, kad žetonėlio “Aš balsavau” į alaus butelį neiškeičiau, saugau jį ir šiandien. Padėtis, kurioje atsidūriau aš ir milijonai mūsų piliečių, beveik tragiška. Dešimtmečiai prabėgo beprasmėje klanų kovoje dėl “darmavų” pinigų, daugelis užmiršo užsidirbti pragyvenimui savo protu ir rankomis,daugelis emigravo o juk ta bakchanalija kada nors turės baigtis. Daug metų prabėgo, daugeliui liko nebedaug gyventi, o kas šiandien gali pasakyti, kad paliks vaikams Tėvynę geresnę, gražesnę, laimingesnę, teisingesnę?

grumstas       2019-09-21 9:15

Įdomu ar perskaitys šį straipsnį partijų vadai, Prezidentas ir koks 0.000001 dalis Lietuvos rinkėjų balsuotojų? Ar jie yra irgi tie stručiai besolidarizuojantys su ES vadais , kurie kiša savo tuščias galvas į smėlį, kad nematytų problemų ir vietoje jų sprendimo tik kalbėtų apie orą; klimato kaitą : atšalimą ir atšilimą.?

Referendumas - tribunolas Tautos budeliams       2019-09-21 9:05

Už l sunkius padarinius Tautai bei Lietuvai, eiti link visų buvusiųjų bei esamų
Seimo partijų visiško išjungimo (iš politikos).

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2019-09-21 9:04

Seimo rinkimų įstatymas nedera su visagale konstitucija.
Lietuvos Respublika nuo pat savo Konstitucijos priėmimo 1992.10.25 dar nė karto
neturėjo teisėtai išrinkto Seimo.
7 seimai - atikonstituciniai, neteisėti.
***
http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/


Rekomenduojame

Andrius Švarplys. Daugumos argumentas ir jo panaudojimo kontekstai

Rasa Čepaitienė. Iš Murmūnų į Abejoniškes

Vidas Rachlevičius. Nacionalinė tragikomedija „Kaip lietuviai JAV prezidentą rinko“

Algimantas Rusteika. Pagalba Lietuvai. Trojos arklio mechanizmas

Pranašautas skyrybų padidėjimas per COVID neįvyko

Linas V. Medelis. Skaudės, bet privalome eiti

Robertas Grigas. Kas yra tikrasis „seksizmas“ politikoje

„Nu… nu… tai prieš šimtą metų gal net tokių klausimų nebūtų uždavę“

Ramūnas Karbauskis. Neleisime, kad su mumis būtų elgiamasi kaip su „šunauja“

Karolis Venckus. Apie cenzūrą LRT

Andrius Švarplys. Visuomeninis transliuotojas neatstovauja nei Lietuvos konstitucinėms vertybėms, nei piliečiams

Vidas Rachlevičius. Visiškai nesvarbu, kas bus kultūros ministras, nes tai NIEKO nekeičia ir nekeis

Zigmas Tamakauskas. Žmogus, Lietuvai atidavęs savo sielą ir širdį...

Audriaus Bačiulio pastebėjimas: konservatoriai nutarė pradėti atvirą karą su Prezidentūra

Joana Noreikaitė ir Vincas Kubilius. Šimtoji „Tie-SOS!“ akcija

Jei dar negirdėjote. Vytautas Bakas klausė. „Gabrieliau, Ingrida: kas Jums yra aukšta politinės kultūros ir etikos kartelė?“

Andrius Švarplys. Facebookas ir Twitteris bendradarbiauja su Vietnamo, Turkijos, Rusijos ir Kinijos režimais

Andrius Švarplys. Čia tas pats, kas mokinių parlamentui suteikti tikrojo parlamento statusą

Algimantas Rusteika. Jie niekada nesikauna iki paskutinio šovinio

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Naujosios koalicijos susitarimas: ko tikėtis?

Nacionalinis susivienijimas: pareiškimas dėl solidarumo su Lenkijos valdžia

Robertas Grigas. Atmintinė lenkų „abortų teisių“ gynėjoms

Vytautas Radžvilas. Konvergencijos svajonė ir tikrovė

Audrius Bačiulis. Tikriausiai vienas labiausiai viešumoje nematomų Lietuvos ministrų

Algimantas Rusteika. Tegyvuoja Didžiosios Tolerancijos Revoliucijos metinės!

Andrius Švarplys. Žinios iš paralelinės visatos

Ramūnas Trimakas. Totalitarizmas grąžinamas septinmyliais žingsniais

Algimantas Rusteika. Apie bukumą ir lavonus

Raimondas Navickas. Nusprendžiau pats pasižiūrėti, ko tie respublikonai nerimsta

Andrius Švarplys. Pagaliau Facebookas bus paduotas į teismą dėl cenzūros

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.