Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas

Algimantas Rusteika. Laikas akmenis mėtyti baigiasi

Tiesos.lt siūlo   2017 m. gruodžio 31 d. 13:54

21     

    

Algimantas Rusteika. Laikas akmenis mėtyti baigiasi

slaptai.lt

Kasmet per Naujuosius klausiam: kas buvo ir kas bus? Trumpai įvertinti galima taip – laikas akmenis mėtyti baigiasi, metas akmenis rinkti dar neatėjo. Pliurpalų ir sočių visuomenių kvailiojimo limitas sunaudotas, Amerika jau atsibudo ir sugrįžta. Bijoti nereikia – karo pasaulinio ir didelio nebus – užpirkit mišias už branduolinio ginklo išradėjus.

Tai gera naujiena, nes pasaulis be policininko arba su atlėpausiu nebrendyla yra pirmykštės džiunglės, kur mažiukai pražūva pirmieji. Pokyčiai JAV neabejotinai palies visus. Praradę priklausomybę nuo Artimųjų Rytų naftos amerikiečiai pradeda realizmą arabų pasaulyje, kas JAV įtaką tik sustiprins. Visi isterikų aimanavimai dėl Jeruzalės nuliniai – musulmonų pasaulis susiskaldęs, ant tarpusavio karo slenksčio ir ne žydai su palestiniečių teroristais jiems rūpi.

Korėjoje gerų variantų nebėra, sprendimo būtinybės riba jau pasiekta ir tą supranta visi. Bet karo irgi niekas nenori ir nesiekia, tai, kas vyksta – tik neakivaizdinės derybos dėl kainos, kurią, matyt, gaus Kinija, be kurios visi sprendimai regione yra neįmanomi. Bet kokiu atveju reikalai ir čia pajudės, ir Amerika, skatinanti savo ekonomiką mokesčių reforma, vėl sustiprės.

Rusija dėl godžių Europos Sąjungos senolių, neįgalių be rusiškų dujų adatos, ir Baracko Obamos ištižimo – irgi sustiprėjo. Visos ilgesingos kalbos ir skaičiavimai, kada baigsis rezervo fondas ir dėl sankcijų šalis ims stagnuoti iki revoliucinio sprogimo, nutilo, BVP auga panašiais tempais kaip ir atsigavimu besidžiaugiančioje Europos Sąjungoje.

Sirijoje, kur vakariečiai kankinosi penkerius metus, persilaužimas su rusų kariuomene pasiektas greitai ir karas baigtas. Gruzijoje ir Ukrainoje sukurtos niekieno žemės ir ryškiai nubrėžta raudona įtakos linija, kurios NATO nebus leidžiama peržengti ir ji jos neperžengs, tik užtikrins tos ribos stabilumą ginkluotės tiekimais iš savo pusės.

Mitingai, gatvės neramumai ir protesto akcijos – tai viskas, ką gali susiskaldžiusi, neturinti jokių rimtų programų ir struktūrų rusų opozicija. Nėra nė vieno psichiškai sveiko žmogaus Rusijoje ir pasaulyje, kuris abejotų, jog Krymo aneksijos apsvaiginta tauta ir vėl išsirinks Vladimirą Putiną prezidentu.

Isterija dėl „Zapad“ buvo kurstoma ir gerai panaudota dūmų uždangai, paslepiančiai vidines Lietuvos problemas, politiniams priešininkams nušvilpti ir pašalinti iš aikštelės. Bandymai teisintis, jog to reikėjo valstybei – juokingi, nes ir latviai, ir estai, ir lenkai, ir visa Rytų Europa gavo padidinto saugumo garantijas ir papildomas pajėgas be jokių isterijų.

Kiekviena valdžia, negalinti užtikrinti savo piliečių gerovės, nukreipia dėmesį: silpna – į užsienio grėsmes, stipri pasitaikius progai pati pradeda mažą, pergalingą karą. Taip, jie mokėsi mus okupuoti, tik ne dabar, nesigąsdinkit, kol Ukraina gyva, Kremlius nieko daugiau negali ir nedarys.

Tai – ilgalaikė strategija, paremta progos ir klaidos lūkesčiu. Jei kokie nors blogi įvykiai Europoje ar Amerikoje sumažintų NATO galimybę tinkamai reaguoti – tereikėtų atplėšti štabų seifuose antspauduotus paketus su grifu „visiškai slaptai“ ir daryti, kas nurodyta ir išmokta. Tada mūsų ginkluotė, garantijos ir dislokuoti sąjungininkų riboti pajėgumai būtų ta kaina, kuri jiems gal pasirodytų per didelė.

Na, o soti, turtinga ir savimi patenkinta europiečių civilizacija toliau iš inercijos šliaužia nuo kalniuko susinaikinimo link. Ir ne tiek svarbu, kas konkrečiai buvo ar įvyks. Esmė ta, kad politinių senukų prieglaudoje nieko nevyksta, sistema vien generuoja naujus sunkumus ir nė vieno iš senųjų nesugeba pati savarankiškai išspręsti. Vienintelis sprendimas – nusipirkti sprendimą pinigais, kas buvo padaryta „sprendžiant“ atbėgėlių antplūdžio problemą su Turkija.

Jeigu nors vieną seksualinės mažumos atstovą kas nors netyčia palies – Europos Sąjunga sprogs iš pasipiktinimo. O jei Ispanijos riaušių policija masiškai talžo žmones, atėjusius į rinkimus, tai taip jiems ir reikia – tai Ispanijos Karalystės vidaus reikalas. Nors jei lenkai ar vengrai savo demokratiškai išrinktuose parlamentuose nubalsavo, kaip ponams iš Briuselio nepatinka – tai jau ne tų šalių vidaus reikalas, ir vargas toms nepaklususioms šalims.

Dviguba moralė, savo tautinės, kultūrinės ir religinės savasties atsisakymas vardan įsikalbėtų, idiotiškų, sveiku protu nebesuvokiamų multikultūrinių kvailysčių – vis dar vyraujanti Europos Sąjungos realybė. Perspektyvos nebuvimas ir perspektyva tapti mažuma savo tėvynėse skatina vis labiau augantį nepasitenkinimą šalių viduje. Angelos Merkel saulėlydis, šauniai nutylimas mūsų sisteminėje žiniasklaidoje – tik laiko klausimas.

Europai neišvengiamai artėja metas apsispręsti – ar tapti normalia, lygiateisiškų ir laisvų valstybių sąjunga, ar toliau kurpti naują federacinį, pajuokos vertą biurokratinį gigantą, kuris stengtųsi išsaugoti pradėtą susinaikinimo ir civilizacijų konflikto skatinimo kursą, vadovaujamą turtingųjų ir galingųjų, kuriam neišvengiamai atsiras ir jau atsiranda vis didesnė opozicija ES viduje, vedanti į Sąjungos subyrėjimą – tam per Brexit jau duotas pavyzdys.

O kaip čia elgsimės mes – ar taip, kaip norėtų tauta, ar kaip asmeniškai naudinga sprendimų priėmėjams? Kartais atrodo, kad pats laikas Sauliui Skverneliui panaikinti Užsienio reikalų ministeriją – tai juk pinigų mėtymas iš balkono! Mes juk užsienio politikos vis tiek neturim. Užtektų išversti į lietuvių kalbą Briuselio direktyvas – ir būtų tvarka.

Dar ir viešosios vertimo paslaugų – švogerių viešosios įstaigos – uždirbtų, sumokėtų mokesčius, galėtume naujas padangas kokio nors ministro paspirtukui nupirkti. O ambasadas paverstume komerciniais konsulatais, išdavinėtų sau vizas už padidintą mokestį – ir vėl augtų biudžetas, galėtume pensijas net 1,5 € padidinti.

Lietuva panaši į Gedimino kalną, kurį tvarko vis tie patys niekuo nekalti genijai. Nuošliaužų bus, o esmingų pokyčių nebuvo, nėra ir nebus, nes tie, kurie nori – negali, o kurie gali – nenori. Tai pato situacija. Sotus ir patenkintas finansinis ir politinis elitas turi vienintelį troškimą – kad tik niekas nepasikeistų ir išliktų esama padėtis, nes kiekviena permaina pavojinga jų gerovei, o kitų sprendimų priėmėjų nėra.

Iš to, kas vyksta, akivaizdu – kitais metais toliau tęsis kosmetinių permainų imitacija, kuri nieko negali pakeisti ir nepakeis, tik sukels naują neviltį, chaosą ir įtūžį. Bus audringas vėžio gydymas pleistriukais ir viršūnių kova dėl išlikimo, asmenų ir grupuočių grūstis dėl sprendimų priėmimo galimybės ir išgyvenimo sąlygų. Viskas kaip brango, taip brangs, žmonės kaip bėgo – taip bėgs. Likusiai nepatenkintai miniai duosim naujų kaltųjų, kad turėtų ką spardyti.

Jokių sisteminių permainų nenusimato, nesvaikit – visi didieji reformatoriai yra sistemos žmonės, turi šeimas ir nori gauti paskolas. Sistemos permainų svarstymai, galimi keitėjai užkardyti, žiniasklaida ir jūsų mintys – ant trumpo pavadėlio, ant visų kelių šlagbaumai ir laksto pikti, alkani, dantingi apžvalgininkai. Viskas, kas neleista – uždrausta, parodykit licenziją galvoti!

Artėja rinkimai, bus daug apie Tiesą ir Šviesą. Smagu bus stebėti, kaip mirtinai susikimba – kiek apie juos sužinosim! Trumpam sušmėžuos scenos gilumoj tamsios figūros, tampančios virvutes, veidai po gobtuvais, bet nors menkiausias jiems pavojus – bemat pjautynės baigiasi, atsisuka ir baisus urzgimas, sublyksi aštrios iltys.

Dabar išrasta nauja propagandinė kaldrytė, kad nieko neatsitiktų – pozityvas! Visos skydinės laidos staiga patapo „pozityvios“, vėliavos tik plėvesuoja ant blokinių virtuvių, Pirmoji Ponia tik vaikšto po Beatos laidas apie sveikas mišraines, viskas gražu iki koktumo – daugiau pozityvo, už Lietuvą, vyrai!

Ar nebūtų išmintinga ir išganinga per Šimtmetį išgelbėti gyvybes nors keliolikai vaikučių, kurių itin moderniems vaistams Aurelijus Veryga niekaip, na, niekaip neatranda pinigų? Ar tai nebūtų geriausias brandžios valstybės jubiliejaus paminėjimas – paskelbti jų vardus, parodyti jų palatas, kaip žaidžia su lašelinėmis, kaip pasveikę eina į mokyklą? Bet juk ne – milijonai išeis naujiems monumentams, konferencijoms ir minėjimams, šventiniams koncertams, giedojimams ant piliakalnių, eisenoms su krapylomis, pamaldoms ir kitai patriotinei isterijai.

O tie, kurie nepatenkinti, bus apšaukti blogiečiais, negatyvistais, dejuotojais, vatnikais, rusofilais ir Tėvynės priešais. Juk nėra pas mus jokių problemų, sunkumų, nevilties, žiūrėkit į Vilniaus ponų pozityvą ir pasijuskit nevisaverčiais, o pirmadienį 8.00 ateikit toliau kurti BVP. Nepasitenkinimas blogybėmis juk nenori permainų, viską pakeis sotūs patenkintieji tuo, kas yra.

O apie pokyčius kitais metais mums autoritetingai papasakos tie, kurie gyvybes atiduos, kad tik niekas nepasikeistų. Jie mus dar daug daug kartų išgelbės – tikrai patikėkit dar tik šitą vieną vienintelį kartą, po kurio dar bus tiek kartų, kiek tik patikėsit, o kai nebetikėsit, vis tiek jie jus gelbės, nes juk viską po savaitės užmiršit. Toliau kaupsis susipriešinimas, atskirtis ir įtampa, didės nusivylimas.

Nebeliko piliečių kritinės masės, visus užvaldančio noro ir vilties, nei realių, įgyvendinamų programų esminiams pokyčiams. Darosi akivaizdu, kad sistema tiesiog nebegali generuoti nei reikšmingų idėjų, nei jas realizuojančių žmonių. Suvokti politinės sistemos reformos būtinybę ir ją svarstyti visuomenėje – tai yra svarbiausia ateinančių metų idėja Lietuvai.

slaptai.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Petras       2018-01-4 23:37

Autorius ištisai yra teisus.Pragyvenau devyniasdešimt metų.Jau sugebėjau suvokti Smetonos laikų Lietuvą.Gerai prisimenu pirmąją ir antrąją rusų okupaciją,t.p. vokiečių .Mus augino Maironis ir Vincas Krėvė - Mickevičius.Prisimenu partizanus.Mažai tikėjau, kad sulauksiu savo gyvenime nepriklausomos Lietuvos. Naiviai tikėjausi, kai atgavom nepriklausomybę,kad per du tris metus Lietuvoje bus tvarka. nesuvokiau. koks stiprus, ilgai dvokiantis okupacijos metais užmaišytas raugas. Dabar Lietuva išsilaksto. Kam nepatinka šis vis dar burbuliuojančio raugo dvokas, tie bėga iš Lietuvos, Bet- viltis miršta vėliau už žmogų

Dzeikas       2018-01-2 18:07

Al., as nemanau, kad tai c(h)ekistu planas.1991m jie teplanavo isgelbeti savo kaili, pasivogt savo asmens bylas ir pagal galimybes prisivogt.
Klaidinga tavo nuostata, kad Lubiankos aikstes seimininkai kazka nuosekliai nuo pat TSRS subyrejimo planavo. Lietuvos isyrimo perspektyva pasimate tik apie 2008-10mm. Ir jeigu kaimynu spectarnybos ir itakoja tai , tai jie daro ta sekmnigai TIK DELTO, kad suprato tendencija.Kitais zodziais Lietuva ir be ju tenlink nudreifuos gal tik kiek ilgeliau.
Atlyginimo is minetos kontoros neuzsitarnausiu, neperdek. Mano komentaru ideja diametraliai priesinga tos istaigos ideologijai. Ir pastebek, tos istaigos ideologija socialiniu ir doroviniu aspektu daznai, labai daznai sutampa su “patriotu” nuostatomis.O tu stovyklu komentarus skirtumus zymi tik tautine priklausomybe.Ne ideologine.

pagoniui       2018-01-2 15:08

Cia kalbama ne apie lygybe, bet apie teisybe.

Al. Dzeikui       2018-01-2 13:53

Dzeikai, tavo komentarai puikiai įsipaišo į čekistinį planą sunaikinti lietuvių tautą ir valstybę. Galėtum iš jų pareikalauti algos. Kam plėšytis už dyką ?

Dzeikas       2018-01-2 8:42

Al., idealistu Lietuva nelaiko.O veiklius net “naikina kaip klase”.Negi jums maza faktu sita suprast?

Dzeikas       2018-01-2 8:38

Esama situacija BUVO uzprogramuota jau 1990-91mm ir defurkacijos tasku(momentu kai situacija galejo issivystyti kita kryptimi) joje nebuvo. Net jeigu Lozoraitis laimetu prezidento rinkimus, tai, kalbant matematiku kalba, pakeistu koeficienta, bet ne pacia lygti pagal kuria vystesi situacija.
Ta labai gerai jaute zydai jau 1988-89mm saipydavesi is “demokratines” ir"teisines” Lietuvos viziju, ta labai gerai suprato izvalgesni lietuviai po TSRS zlugimo.
Simptomai, pacios pirmosios priemones kuriu emesi Lietuvos “vierchai"nrode,  kad demokratijos sukiai ir “siekiai”  tera uzgimstancios vagiu valstybes verbaline masturbacija.Ta liudijo ir tautos reakcija i tuos darbelius ir tada , ir dabar.Moraline dedamoji, atkreipkite demesi i TAI, - lietuviu nejaudina.Sioki toki raibuliavima kelia tik materialine israiska ir tokios politikos rezultatas.
Kam as tai viska sakau, kai diagnoze jau desimtys kartu buvo ivardinta?
Lietuvos valstybingumo jus jau neisgelbesite, o ir ar reikia sita mozgoj-bke gelbeti? Taciau ateityj, asmeniniame gyvenyme supratimas kodel tai atsitiko jums pravers

Al.       2018-01-2 1:06

Valdžios išstatymas pajuokai,ją silpnina, bet pakeisti supuvusią valdžią gali tik idealistai. Bet veiklūs idealistai,o ne plepiai.

toliamačiui       2018-01-1 21:30

O ką apart diagnozių siūlo Radžvilas? Su Forumu vėl pamaketuos bukletėlių su patarimais balsuotojams rinkimų cirke?

Rusteikai toli iki Radžvilo..       2018-01-1 18:37

Jis tik mato vėžio simptomus, bet konstatuoti viešai šią ligą- oligarchinę- nomenklatūrinę santvarką neįgali.Todėl natūralu, jog realistiškas publicistas ,nenustatęs ,,ligos”, negeba siūlyti ir ,,vaistų”.
Demokratinei santvarkai grąžinti reikia burti, apie VF politinę reformatorišką platformą, žmones į visoje šalyje veikiantį Lietuvos forumą.. Rusteika, kaip ir prof. Jokubaitis , yra supuvusios santvarkos simptomų kritikai ir mirštančio valstybingumo kritikai ir apraudotojai (garo išliejikai) , ir todėl yra sistemai visai nepavojingi…:)

albina       2018-01-1 9:49

Norėjau tiek ne daug:kad LRT laiveliu plauktų bent keli vaikų namų moksleiviai,kad vieniši prezidentūros klerkai šventei nuvyktų su lauknešėliu pas vienišus senukus,kad TV akcijų- rinkliavų metu prabėgtų eilute ekrane,kiek paaukojo valdžios vyrai ir moterys,kad aikštėse koncertai skatintų blaivybę,kad portalai nustotų pagrindinėm naujienom skelbti Bunkės šventes,Šedžiaus gyvenimo peripetijas,kad Jakilaitis vyriškai atsakytų visuomenei,kad apgailėtinu būtų nepasirodęs Haroldas…Ir t.t.Bet labai ačiū,kad yra TIESOS.Nė dienos be Jūsų negaliu apsieiti.Su Viltimi,kad pradėsime rinkti akmenis.

to G.P.       2017-12-31 21:09

visi juokėsi iš komunistų kliedesių.
bet komunistai laimėjo - jų valdžia, turtai, moralė, teisingumas.
—-
taip kad rusteika - tipiškas komuniaga - partijos įpareigotas skleisti nesąmones.

G.P.       2017-12-31 21:01

Perskaičiau straipsnį, ir užduosiu sau ir kitiems vieną vienintelį klausimą: ar tokių “paskutinės instancijos tono” tekstų rašytojai nepagalvoja, kad žmonės gali šitokio tipo “pranašystes” tiesiog išsisaugoti (save as…), o po metų dviejų ar trijų perskaityti dar kartą ar juolab paskelbti?

Tai bus juoko smile

tiek       2017-12-31 19:43

joks tu pagonis - kalba eina ne apie lygybę ,o apie elementarų teisingumą visiems.Pagonys tikrai nebuvo tokie savanaudiškai beviltiški kvailiai.Lietuva dar parodys,kas yra tikrasis teisingumas ir tikrai mažai kai kam nepasirodys:(

Arvydas       2017-12-31 18:23

Neviltis liejasi per kraštus. Taip ir yra.

Tarabilda       2017-12-31 17:33

Na ir kas iš tų nesibaigiančių diagnpozių? Nulis kvadratu.

Dievas išspręs šitą lygtį       2017-12-31 17:25

Ko čia triedž iant?

Jakylas       2017-12-31 17:11

-Aš jums pamėtysiu, aš jums pamėtysiu!
Tuoj mudu su Tiapkinu visus suskaičiuosim, suregistruosim ir pranešim Ten Kur Reikia.

pagonis       2017-12-31 16:29

Pirma - nėra lygybės gamtoje, o tai reiškia kad lygybė nepreiimtina gamtai ir egzistencijai. Antra- lygybė reiškia skirtingųjų sunaikinimą visus padarnt vienodais ir yra kaip skirtingųjų objektų ir skirtingųjų subjektų sunaikinimo rezultatas.Pats siekimas lygybės turėtų būt prilyginimas sunaikinimo programai.
Net Biblijoje parodyta kad nėra lygybės tarp žmonių - žydai valdo - kitos tautos tarnauja žydams, kas netarnauja tas sunaikinamas.

čiombė.       2017-12-31 15:08

vienadieniai rašinėliai,perskaitei ir pamiršai. po kelių dienų vėl bus apie tą patį,tik kitoniškai.Su Naujais !

Kaip taip baigėsi       2017-12-31 14:54

Ir kada baigėsi kai dar nepradėjom. O nepradėjom, kad dar miegam, bet kai pradėėėėėsim mėtyti ir ne tik akmenis, tai kai kam bus ojjojoj.

prieš nihilizmą - A.Dirsytės maldos       2017-12-31 14:36

Mūsų Tautos kankiniai, išmelskite stiprybės, sumanumo ir vienybės mūsų Tautos darbuotojams, išmelskite tikrai šviesų amžinąjį poilsį galvą paguldžiusiems už savo žemę. Amen.
....
Šv. Dvasia, nušvieski mano ir mano Tautos kelius į laimingą ateitį, laiminki mūsų pasiryžimus. Amen.
...
Šv. Teresėle, misijų globėja, suteiki mums apaštališkos dvasios, padėki mums savo gražiu elgesiu laimėti Viešpačiui sielų. Amen.


Rekomenduojame

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Ar egzistuoja laisva valia? Vytauto Sinicos atsakymas

Algimantas Rusteika. Jei balsuosi už mažus, „tavo balsas prapuls“

Liudvikas Jakimavičius. Gražus rudenėlis ir rinkimų aritmetika

Ramūnas Aušrotas. Istorinės savimonės pabaiga

Neredaguota.lt. Vytautas Sinica: Kova dėl istorijos

Vytautas Radžvilas. Baltarusija: į laisvę ir demokratiją Putino glėbyje?

JT Orhuso konvencijos priežiūros komitetas pripažino: Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso konvenciją

Mokytojai iš Kvetkų, Pandėlio, Papilio premjerui Sauliui Skverneliui: Pagal galimybes ištaisykite padarinius savo didžiosios klaidos

Spalio 6 dieną bus atidengtas antkapinis paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Vygantas Malinauskas. Krikščioniškas pasirinkimas

Geroji Naujiena: Kad ir mes duotume vaisių

Andrius Švarplys. Cukrus, Linai

Algimantas Rusteika. Susipažinkime – naujoji, modernioji, nuostabioji, jaunoji LSDP karta

Gediminas Kulikauskas. Istorikas: „Dešimt kautynių“ – kitokia knyga apie partizanus

Algimantas Rusteika. Apie kritinę masę

Rasa Čepaitienė. Rentininkų partija

Ramūnas Aušrotas. JK valdžia po truputį pradeda „veržti kranelius“ gender ideologijos sklaidai tarp jaunimo

Mirštanti Europa (ir tai nėra vien tiktai senėjimas) kviečiasi „šviežio kraujo“...

Algimantas Rusteika. Apie teisingumą

Andrius Švarplys. Emanuelio Macrono žinia Rytų Europai

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.