Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Teisėkūros iniciatyvos, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Algimantas Rusteika. Kaip jie perrašinėjo Konstituciją

Tiesos.lt redakcija   2021 m. liepos 4 d. 7:26

21     

    

Algimantas Rusteika. Kaip jie perrašinėjo Konstituciją

Didžiojo šeimų gynimo maršo reikalavimai sisteminėje melasklaidoje, nors ir sukandus dantis, buvo paskelbti, išsityčioti ir užmiršti. Bet ne visi – apie Konstitucijos pataisas pabijota net žodeliu užsiminti, tarsi jų iš viso nebuvo siūlyta. Kodėl?

Konstitucijos rašomos dešimtmečiams ir šimtmečiams. Kaip kitų šalių, taip ir Lietuvos Konstitucija rašyta ir referendumu priimta tada, kai vienalyčių „santuokų“ galimybė net košmariškam sapne niekam negalėjo šauti į galvą. 38-jame straipsnyje šeimai ir santuokai apibrėžti nevartojamas žodis „prigimtinė“ paprasčiausiai todėl, kad nei 72 „socialinių lyčių“, nei „netradicinių šeimų“ ir „vienalyčių santuokų“ tada paprasčiausiai dar nebuvo prigalvota.

Tai, kad santuoka gali būti tik tarp vyro ir moters, o šeima – tik prigimtinė, pagrįsta vyro ir moters ryšiu bei iš tėvystės ir motinystės atsiradusia kraujo giminyste tarp kartu gyvenančių žmonių, tada buvo savaime suprantama ir Konstitucijos autoriams, ir už ją balsavusiems piliečiams. Todėl Konstitucijos tekste tai ir nebuvo detalizuojama.

Atsiradus LGBT judėjimui ir genderistinei ideologijai būtent čia, konkrečiau neapibrėžtoje šeimos konstitucinėje sampratoje, jie atrado mažytę juridinę landą savo pretenzijoms legitimuoti. Tam reikėjo santuoką tarp vyro ir moters ir prigimtinę šeimą parodyti tik kaip vieną iš galimų šeimos variantų, o partnerystę įteisinti kaip nepriklausomą nuo lyčių bendro gyvenimo teisinę formą, kurios teisės ir statusas faktiškai yra lygūs šeimai.

Ir tada lieka tik technikos dalykai – lygių žmogaus teisių užtikrinimo pretekstu vienalytę partnerystę teismų pagalba pripažinti šeimyniniais santykiais, o tada tuo pačiu būdu legitimuoti jų teisę į santuoką ir įsivaikinimą. Šiuo keliu žingsnis po žingsnio jau antrą dešimtmetį einama ir Lietuvoje.

Tam, kad geriau susivoktume, reikia trumpai šią ligos istoriją priminti.

Pimasis rimtas puolimas įvyko 2011 m., jo pretekstu pasirinkta 2008 m. Seimo nutarimu patvirtinta Šeimos politikos koncepcija. J.Sabatausko ir A.Syso vadovaujami socdemai pateikė Konstituciniam Teismui pareiškimą dėl to, kad Koncepcijoje yra įtvirtinta tik santuoka pagrįstos šeimos samprata.

Pagal šią koncepciją, šeima ir jos nariais nebuvo laikomi kartu gyvenantys, tačiau nesusituokę vyras ir moteris, taip pat ir vieniši tėvai, auginantys vaikus (įvaikius), t.y. nebuvęs susituokęs vyras ar moteris su vaiku (vaikais) ar įvaikiu (įvaikiais). Tačiau pagal kitus įstatymus šie žmonės buvo laikomi šeima ir jiems buvo teikiama įvairi valstybės parama.

Konstitucinis Teismas ne šiaip pripažino šią Koncepciją prieštaraujančia Konstitucijai. Jo nutarime atsirado dvi reikšmingos nuostatos. Pagal vieną iš jų, Konstitucijoje taip pat yra „saugomos ir ginamos kitokios nei santuokos pagrindu sudarytos šeimos, inter alia santuokos nesudariusių vyro ir moters bendras gyvenimas“. Tas inter alia, reiškiantis „be kita ko“, suponuoja logišką klausimą: o kas tas „kita kas“, kas nėra vyro ir moters bendras gyvenimas?

Ir čia Konstitucinis Teismas pateikia savo garsųjį apibrėžimą: „Konstitucinė šeimos samprata grindžiama šeimos narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas, t.y. santykių turiniu, o šių santykių išraiškos forma konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi.“

Iš šios „sampratos“ visiškai aišku, kad ji puikiai tinka bet kokiems bendro gyvenimo santykiams. Pagal ją šeima būtų kas tik nori – ir bendrabučio kambariokai, kareiviai ar vienoje kameroje sėdintys nusikaltėliai, irgi turintys tarpusavio atsakomybę, emocinį prieraišumą ir t.t. Ir, kas svarbiausia ir ką reikėjo įrodyti, – vienos lyties poros, nes „sampratoje“ apie lytis iš viso nekalbama.

Prisiminkim, kad veiksmas vyko rinkimų išvakarėse, būsimus balsus rinko abi ginčo pusės. Todėl po Konstitucinio Teismo nutarimo, užuot ištaisius Šeimos politikos koncepcijos neatitikimą įstatymams, buvo nutarta pakeisti pačią Konstituciją, priderinant ją prie Koncepcijos, tuo pašalinant neatitikimo pagrindą ir liekant nugalėtoju.

Skubiai buvo pasiūlyta 38-jo Konstitucijos straipsnio pataisa, nustatanti, kad šeima sukuriama sudarius santuoką, o taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės. Ir 2012 m. birželio 19 d. balsuojant ji tik per plauką nebuvo priimta, pritrūko tik vieno balso. Atspėkit iš trijų kartų, kieno buvo tas balsas? Ogi didžiojo kovotojo už šeimas Petro Gražulio, kuris registravosi Seimo posėdyje, tačiau net du kartus teikiant pataisą balsavime nedalyvavo.

Kitam bandymui priimti pataisą „Be Santuokos Ne Šeima“ vadovavo kitas didelis kovotojas už šeimas – R.Dagys, žinomas tuo, kad gavęs skambutį prieš svarbų balsavimą staiga neberanda balsavimo kortelės. Registruojant Konstitucijos pataisą 2013 m. teikėjais pasirašė net 107 Seimo deputatai – to visiškai pakako jos priėmimui. Tačiau dėl J.Sabatausko vadovaujamo Teisės ir teisėtvarkos komiteto sabotažo priėmimo procedūra buvo vilkinama beveik trejus metus. Iki balsavimų buvo prieita tik 2016 m., ir pataisa vėl nebuvo priimta.

Akivaizdu, kad visuomenėje, kur porų gyvenimas oficialiai neįregistravus santykių paplitęs, toleruojamas ir jose gimsta nemaža dalis vaikų, toks griežtai katalikiškas santuokos privalomumo reikalavimas buvo svarbiausia priežastis, kodėl Konstitucijos pataisa nebuvo priimta. Atsižvelgiant į visuomenės nuotaikas ir politines realijas, tokia Konstitucijos nuostata ir ateityje praktiškai nebeturi jokių šansų.

Po to atėjo ir 2019-eji, kada Konstitucinis Teismas kitu pretekstu dar plačiau atvėrė duris vienalytėms šeimoms. Užuot išsprendus teisinį ginčą, ar kitose šalyse registruotos vienalytės santuokos privalomos Lietuvoje, eilinį kartą buvo išplėstinai atsakyta į bylos klausimus ir, pasinaudojus proga, vėl pakoreguota šeimos samprata, įvedant į konstitucinę doktriną teiginį: „Kitaip nei konstitucinė santuokos samprata, konstitucinė šeimos samprata, be kita ko, yra neutrali lyties požiūriu.“

Viskas, darbas atliktas, teisinė dirva išpurenta. Liko tik Seime nubalsuoti ir traukinukas be jokių kliūčių atriedėtų į galutinę stotelę – 72 „socialines lytis“, vienalytes šeimas, santuokas ir įvaikinimą. Ir tai būtų buvę jau įvykdyta, jei Didžiajam šeimų gynimo maršui nebūtų pakilusi visuomenė.

Rengiantis mitingui iškilo klausimas, kas turi būti padaryta, kad prigimtinė šeima būtų apsaugota iš esmės. Reikalavimas Stambulo konvenciją pateikti referendumui yra nelogiškas – tarptautinės sutartys, prieštaraujančios Konstitucijai, negali būti tvirtinamos referendumu. Tam kartu reikėtų pateikti referendumui ir Konstitucijos pataisas, kurios nepriimtinos ir nesuderinamos su prigimtinės šeimos samprata.

Todėl ir buvo pasirinktas sprendimas siūlyti Konstitucijos pataisas, kurios būtų visuomenei priimtinos, konstituciškai įtvirtintų prigimtinę šeimą ir galutinai užkirstų kelią bet kokiems bandymams perkonstruoti šeimą, visuomenę ir valstybę pagal genderistinį modelį.

Tam konstitucinis pagrindas jau yra – 18-tajame Konstitucijos straipsnyje nustatyta, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės.

Gal kai kam atrodys, kad pasiūlymai radikalūs. Tačiau pati valstybės situacija yra kritinė ir tokių sprendimų reikalauja. Tuo labiau, kad tokios konstitucinės ir įstatymų nuostatos jau įgyvendintos Vengrijoje. Ir nei ši šalis, nei Europos Sąjunga nesugriuvo nuo to, kad vengrų tauta naudojasi savo konstitucine teise spręsti klausimus, kurie net pagal stojimo į Europos Sąjungą sutartis priklauso jos kompetencijai.

Siūlomose Konstitucijos 38 straipsnio pataisose konkrečiai pasakoma, ką galvojo Konstitucijos kūrėjai, už ką referendume balsavo žmonės ir kas aišku visiems, išskyrus genderizmo diktatūros šalininkus.

Štai jos – aiškumo dėlei tai, kas pakeista, parašyta didžiosiomis raidėmis:

38 straipsnio 1 dalis. PRIGIMTINĖ šeima yra visuomenės, valstybės IR TAUTOS IŠLIKIMO pagrindas.

38 straipsnio 3 dalis. Santuoka sudaroma TIK TARP vyro ir moters, laisvu sutarimu. VAIKŲ MOTINA YRA MOTERIS, TĖVAS YRA VYRAS.

Tam, kad baigtųsi mažamečių vaikų „lytinis švietimas“, neatsižvelgiant į tėvų vertybines nuostatas, laužant jų konstitucinę teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, būtina Konstitucijos 39 straipsnį papildyti formuluote:

VALSTYBĖ GINA VAIKŲ TEISĘ Į TAPATYBĘ PAGAL PRIGIMTINĘ LYTĮ IR UŽTIKRINA ŠVIETIMĄ PAGAL PRIGIMTINE TAPATYBE PAGRĮSTAS VERTYBES“.

Tam, kad niekada daugiau jokia valdžia negalėtų priiminėti didžiosios Tautos daugumos valiai kardinaliai prieštaraujančių sprendimų ir joks premjeras niekada nebeišdrįstų žmonėms pasakyti: „jei kam tai nepatinka, po ketverių metų išsirinkit kitus“, būtina Konstitucijos 58 straipsnį papildyti formuluote:

PIRMALAIKIAI SEIMO RINKIMAI RENGIAMI REMIANTIS PILIEČIŲ REFERENDUMO REZULTATAIS“.

Tai konkretus, įstatyminis valstybės griovimo sustabdymo kelias, kuriuo bus einama. Suprantame, kad tai strategija ir tikslas, kurį reikia visuomenei išsikelti, išdiskutuoti ir suprasti. Dabar niekas šių pasiūlymų ne tik nesvarstys, bet ir toliau nutylės, nes vien jų svarstymas būtų mirtinai pavojingas šalį užvaldžiusioms grupuotėms, o priėmimas palaidotų visus jų projektuojamus planus.

Mums sako, kad šioms Konstitucijos pataisoms „trūksta politinės valios“, tačiau išreiškiame tai, ko žmonės tikrai nori, ir sukaupsime tos valios. Visuomenė pakils, mobilizuosis ir, jei politikų nepavyks priversti įvykdyti Tautos valios, žmonės tą padarys patys.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Delfi burbulai Valstybės dieną...       2021-07-7 10:44

Parodomasis, ONS režimo lygio, renginys Kaune Valstybės dieną
Ištrinti
07.07.2021 11:11:43

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kaunieciai-himna-giedojo-geredamiesi-rekordine-trispalve.d?id=87640871
Tuos susirinkusius žmones, tik keli šimtai realiai buvo, ar komercinio šou organizatorius paragink ateiti į mitingą Vilniuje už šeimas, už demokr,. reformas, už lietuvių kalbą ir panašiai ir 99 proc. ras pasiteisinimus nedalyvauti…Ar paaukoti keliasdešimt eurų ŠS bandymams ginti Konstituciją ir Suvereno teises ir paaiškės ,kiek ten tikrų patriotų buvo susirinkę pažiūrėti trispalvės rekordininkės….
Apgailėtina, kai rungtyniaujama vėliavų dydžiais (ginesiškais rekordėliais).
Brežnevinių laikų,, pakazucha’’ tokie šou, šlovinami liberastinių delfi, lrt ir pan..
Perskaitykite komentarus apačioje- jie ,net cituodami reportažo autoriaus nurodomus du skirtingus ...dalyvių skaičius, rodo pasibjaurėjimą ,,pakazuchomis ‘’ ir delfio melu…O kiek tokių brežnevinių pakilių reportažų per Lietuvą buvo visur ONS režimą palaikančiuose portaluose.Kiek tokių ,,valdiškų’’ ( kreivų )giedojimo renginių buvo surežisuota visoje šalyje?
Tikrų ,patriotiškų, nuoširdžių žmonių susibūrimų, be biudžeto lėšų ir melo, buvo ,manau, labai nedaug. Ačiū tokiems, nes tai mūsų Tėvynės prisikėlimo iš ONS prožydrojo globalistinio liūno, trapi viltis…
Algirdas

ATSPĖK SKAIČIU
Siūlau šalinti
07.07.2021 07:07:23
,,Valstybės ir Tautiškos giesmės dieną TŪKSTANČIUS kauniečių į atnaujintą Vienybės aikštę sutraukė ant 13-os aukštų BLC verslo centro išskleista rekordinio dydžio trispalvė.’‘
,,Susirinkę KELI ŠIMTAI kauniečių Vienybės aikštėje šalia didžiulės trispalvės mėgavosi Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų kvinteto pasirodymu,’‘

Atsakyti Lietuva - tėvyne kelių mūsų... Siūlau šalinti 07.07.2021 00:47:40 Antrosios nuotraukos (iš viršaus) būčiau nepublikavęs - labai jau skystas būrelis giedotojų tesimato… Reakcijos

 

 

 

 

 

 

stasys       2021-07-7 7:47

Ačiū ačiū ! kam taip vargintis . Būtų užtekę paprasto sveikas, labas .

į būdą, sąsy       2021-07-7 4:21

Į BŪDĄ !!!

stasys       2021-07-6 7:41

Tendencinga žiniasklaida pavadinti ‘melasklaida’ ? Nepatinka neskaitote jos. Kiekvienam daiktui ir reiškiniui yra konkretus apibūdinimas ir reikšmė .Autorius str. bando įtikinėti mus savo požiūriu į problema bet juk vadinti ji melagių neišeina ...

StasySG       2021-07-5 21:43

MelaSklaida? Labai geras pakaitalas (sinonimas) komercinei “Žiniasklaidai”.Siūlau nesustoti… Straipsniui pritariu.

Rusu desinformacija       2021-07-5 11:51

Fuck u rusu issigimelis !!!

Leonas Vainšteinas       2021-07-5 1:38
Stiklo valytuvui 2021-07-4 9:23        2021-07-5 0:44

Matau, kad be reikalo pavadinau patį kvailiu (žr. padrąsinantį komentarą 2021-07-2 0:19, kad nereikėsią “prarasti gyvybės dėl savo krašto” prie straipsnio
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/zydu-gelbetojai-antisemitai-dovilo-petkaus-pokalbis-su-daliumi-stanciku) -
nors ir tikrai be didelio proto, bet, svarbiausia, ko gero, nelabai stropus svetimos spectarnybos samdinys: paplepėjai pačioje pabaigoje dėl ko sutaręs, ir manai, kad to ir užteks.

Tai geriausia iš viso,       2021-07-5 0:12

ką Rusteika yra skelbęs šioje svetainėje! Valio, puiku!

stasys       2021-07-4 20:28

Nų tu žiūrėk, jokios triznos ir atviro išangės kraujavimo . Gal autorius pagaliau nustojo gerti actą? Susitvarkė storosios žarnos darbas ir jau nebereikia kas penkias minutes bėgioti ‘pas karalius’ . Tokiam tekste jau galima ginčytis .. Ar tai ką siūlo Rusteika gali apjungti visuomene visą ar ne ? Ar vistik kažkam tektų nusilenkti paapeliavus sau mol va Vengrija su orbanų gali kitaip .? Bijau iš tų siūlymu nieko doro neišeis , apsukom ginčus ir vėl iš naujo sena ‘malitva’ ..o sprendimas reikalingas jau greitai .Kol Prezidentas atstovauja visuomenės dauguma tos kiauro samcio diskusijos tik kenkia ir nervina visuomene.

To > Matematika 14:42 15:05       2021-07-4 15:44

Negi manai kad išdykusių dukrelių mamytės irgi nenorės pjausti dukrelės pojūčių. Moteriškas pavydas…  smile

> Matematika 14:42       2021-07-4 15:05

Koks patogumas patriotinėm lietuvaitėm, čia pat galės ant negro koto lipti.
Tegyvuoja afrolietuviai!!!

Matematika       2021-07-4 14:42

160 okupantų per parą („Respublika“)
X
( 30+30+10=70 dienų ) liepa + rugpjūtis + 1/3 rugsėjo
= 11200 okupantų.  (O kiek dar iki metų galo…)
——-
Vieno okupanto išlaikymui skiriama… eur. (būstas, maistas, medicina, apsauga, administravimas, dienpinigiai, integravimas…)
——-
Kad tik greičiau išdvėstų Lietuvos pensininkai ir neįgalieji, kiek būstų ir pinigų atsilaivintų gydytojams, inžinieriams, mokytojams ir kitiems pažangaus pasaulio atstovams…

Pgarba šeimos ir Konstitucijhos gynėjams       2021-07-4 12:56

Pagarba ONS oponentams iš ŠS dalyvių stovyklos.Pagarba Prezidentui, Maršo dalyviams ir Vengrijos žmonių atstovams…Niekam tikusi santvarka lemia doros, tvarkos, dvasingumo ir teisingumo nuopolius ir siaurapročių prožydrųjų bukalaurų- maldeikių,landsbergių,gritėnų, valatkų,garbačiauskaičių,jurkevičių veisimąsį...Visos nesamonės ir krizės mūsų neaplenks, jei susitelkę nepanaikinsim Tėvynę ir blaivų protą nuosekliai naikinančios oligarchinės- nomenklatūrinės santvarkos (ONS ), kuri naudinga tik ,,lovio’’ partijoms, stambiam vietiniam ir eurokapitalui ir mažumoms…Pradžiai kurkime Šeimų sąjūdžio (ŠS) grupes, dalyvaukime ŠS eitynėse rugsėjo 10 d. Gedimino pr. ir tarkimės dėl politinių-ekonominių reformų paketo, kurį įgyvendinus atkurtume demokratinę santvarką daugumos naudai…Tokią , iš kurios nebėgtų jau antras milijonas lietuvių. o valdžia dirbtų daugumos naudai, o ne galios grupuotėms ir mažumoms, bei būtų Suvereno kontroliuojama.

Diedui       2021-07-4 12:53

Diede, silpnai mąstai. Argi nežinai išmintingo liaudiško posakio, kad „lašas po lašo ir akmenį pratašo“, kuris dar labiau tinka moralės dalykuose, nes visuomenės moralė tikrai nėra tokia tvirta kaip akmuo. Prisimink visuomenės sąmonę, kokia buvo prieš 30 metų: jeigu būtų kas nors kalbėjęs apie vienalyčių santuokų įteisinimo poreikį, tas visuomenėje būtų laikomas vos ne psichiniu ligoniu, o kaip yra šiandien, homoseksualizmo propagandos sąlygomis, visi žinome.

stiklioriui valytuvėzui       2021-07-4 12:18

Daug pripūliavai čia. Pradžiai patikslink - ką Rakutis? Kodėl Rakutis?

Al.       2021-07-4 11:55

Per vaikų teisių sistema sudaroma galimybė bet kada iš bet ko atimti vaikus, o paskui - juos įsivaikinti iškrypėliams. Gerovės valstybė gyvuliams.

Kis       2021-07-4 11:10

o man pakanka tik iraso Konstitucijoje,kad seima sudaroma tarp vyro irmoters laisvu budu.Cia galimas didelis taskas,viskas kas liecia teisinius dalykus yra palydintis istatymai(paaiskinantis)Trumpai drutai gaunas pavalgius bliudeli makaronu.

Diedas       2021-07-4 9:58

Žmonės paskendę netikrose problemose.
Nei aš nei giminės draugai ir bendradarbiai dar nėra sutikę osobiaus norinčio ženytis su tos pačios lyties osobium.
Per visą Lietuvą gal ir atsirastų kelios tokios poros, o gal ir ne.
Nesiremiant absoliučiai jokia statistika, jokiais skaičiais, keliamas dirbtinis šaršalas.

Stiklo valytuvas       2021-07-4 9:23

Toks „proto bokštas“ iš komentatorių tarpo man prikaišiojo (prikišo), kad girdi man vaidenadi ‘kažkokia’ „plaukuota ranka“.
Gal tikrai man vaidensi, bet Rusteikos straipsnyje taip viskas suguldyta, kad be užkulisinės „plaukuotos rankos“ tokia įvykių seka neįmanoma. Kas, kažin kokios „plaukuotos rankos“, galėtų klausyti, jei ši nebūtų kažkaip galinga arba piniginga.
.
Naujausias anekdotas: Lietuvoje krikščionys buriasi į profsąjungą...
Ne,tai ne anekdotas, tai paskutinis žmonių išprotėjimo etapas! (Gal tai fluoruoto vandens, dantų pastos su fluorų ar antikovidinių skiepų slaptas šalutinis efektas?) Tie ‘politiniai idiotai’, mano kad galės apsiginti, išsilaikyti, atsilaikyti pavieniui, mažomis grupelėmis prieš „didelių pinigų“ poveikį. Cha.
.
Reitingai. Patiktukų maigymai… Patiktukinimai mano pasisakymų atžvilgiu nėra palankūs. Bet mane kur kas labiau slegia Lietuvos profesūra.
Rakutis, tas mėšlius, parklupęs (ant kelių), galutinai susimovė... jo „mylima“ partija byra… Kur tu toliau dėsies, menkysta.
NS, Radžvilas per 1,5 metų išplėtojo padidavėliškumą... (Nėra žodžių).
Jokubaitis, man visada BUVO Šviesulys, kol atėjus valandai X, užėmė nuolankią GYNYBINĘ poziciją. O varge, jeigu ir šis už pasyvų išgyvenimą, tai kur tautos (visuomenės), valstybės ambicingumas, besąlyginis veržlumas gyventi (o ne niekingai vegetuoti).
Kiti profesoriai, šiame kontekste nenusipelno dėmesio.
.
Kagi, einu kovoti ir GYVENTI savo asmeninę (individualią) kovą! O kas belieka.
Jeigu, susidarys vežlus branduolys, pašaukite, GAL atsiliepsiu.
Ech jūs… Varge, varge…
——-
Ir toliau neskaitykite ir necituokite „Siono išminčių protokolų“.
Ir toliau nekreipkite dėmesio į Frankfurto mokyklą.
Ir toliau toleruokite kosmopolitizmą, globalizmą, neomarksizmą...
Ir tikrai venkite nepatogių klausimų žydams-sionistams.
—-
Žemėj Lietuvos švabai, sorošai bujos !!!

Nuomonė       2021-07-4 9:02

Dėmesio vertas straipsnis.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt devintoji (gegužės 23) diena

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jei kas mane myli – VI Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt aštuntoji (gegužės 22) diena

Edvardas Čiuldė. Humetyno galios žaidimai

Romualdas Žekas. Sveikatos reforma finišo tiesiojoje. Kas nutylima?

Mindaugas Kubilius. Sinodinio kelio kontroversija: ar tik vokiška? (II)

Linas Karpavičius. Jis laukiasi

JAV arkivyskupas S. Cordileone dėl abortų palaikymo uždraudė Atstovų Rūmų pirmininkei priimti šv. Komuniją

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt septintoji (gegužės 21) diena

Mastercard pristato kontroversiškus biometrinius mokėjimus, reikalaujančius veido skenavimo

Futbolininkas I. Gueye turės pasiaiškinti, kodėl praleido rungtynes, kuriose buvo reiškiamas palaikymas LGBTQ+ bendruomenei

Romualdas Žekas. Pastabos dėl sveikatos reformos

Jūratė Laučiūtė. Apie Liudvikos Pociūnienės „vertybes ir niekšybes“

Vytautas Radžvilas. Du paklausimai elektros „rinkos“ tema

Dvylika Viktoro Orbano taisyklių politinei pergalei

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt šeštoji (gegužės 20) diena

Andrzej Krajewski. Vakarų Europa bijo Ukrainos pergalės prieš Rusiją

Almanto Stankūno kalba akcijoje „Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!”

Virdžinijos apskrities mokyklos gali laikinai nušalinti nuo pamokų mokinius už „translyčiųv bendraklasių vadinimą tikraisiais vardais ir įvardžiais

Į Švediją atkeliavo beždžionių raupai

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.