Demokratija ir valdymas, Europa

Algimantas Rusteika. Jie nedarys nieko

Tiesos.lt redakcija   2016 m. liepos 1 d. 22:07

6     

    

Algimantas Rusteika. Jie nedarys nieko

Tik spėjo baigtis Brexit balsų skaičiavimas – ir jau vokiečiai su prancūzais tariasi, ką daryti, kad nieko nereiktų daryti. Nes be britų tai jau jų vienų Europa. Variantas pirmas – prisukti varžtus iki galo, kad kiti negalėtų pabėgti. Variantas antras – truputėlį atleisti varžtus, kad kitiems sumažėtų noras bėgti.

Didieji sąjungininkai būtų už pirmąjį, mažiukai – už antrąjį. Nors abu variantai beviltiški, nes kalba tik apie pabėgimą. Kaip kokie lagerio prižiūrėtojai, po galais! Ir abu beprasmiški, juk dėl to konsensuso nebus niekada.

Variantas pakeisti ES taip, kad iš jos niekas niekada nenorėtų bėgti, nesvarstomas. Tik Islamo Valstybė prisiima atsakomybę už savo aukas. Pinigų ir arogancijos maišai, patys sukėlę krizę, savo noru įtakos neatsisakys ir atsakomybės neprisiims.

Politiniai lavonai. Jie seniai numirę ir smirdi, nors atrodo kaip gyvi. Ir net kartais kaip tikri. Dėl ES ateities ir reformų jie jau nieko nebenutars. Geriausiu atveju paskirs mirštančiajam klizmą. Ir vis kaip kurmiai skaičiuos milijardus, kol dar jų turi.

Tai taktikos genijai, kurie retkarčiais atspėja, ką daryti rytoj ir kas bus antradienį po pietų. Ką daryti po metų ir kur laivas plauks dešimtmečius, jie nežino ir niekada net nepradės galvoti. Tokios programėlės jų androiduose nėra.

Juokingiausia, kaip stengtasi užmaskuoti, kad dėl visų mūsų ateities tarėsi prancūzai su vokiečiais. Tai buvo pateikiama kaip „ES steigėjų konsultacijos“. Nors be jų už to stalo dar buvo keturi, bet kiti tokie maži arba tokie jiems prasiskolinę, kad nelabai kas tuos ir pastebėjo. Liuksemburgo atstovas, matyt, nešiojo kavą su spurgytėmis.

Kokia buvo išraiškinga tyla! Prezidentų, premjerų ar kanclerių kabinetuose – priešisterinė būsena. Ką pasakyti, kad dar nebūtų blogiau? Ar nepasirodysiu ryt juokingas, nepažangus ir ne savo sukurtame mainstream’e, jei reaguosiu spontaniškai ir nuoširdžiai? Kas bus su reitingais, klikais ir ką pasakyti, kad nesusigadintum sočios rytdienos? Kaip iš šios situacijos gauti pelno?

Ir štai sulėkė suvažiavo Briuselin visi gražūs ponai ir ponios. Pabarė britus, griausmingai pakalbėjo apie vienybę, padiskutavo, ką daryti, kad nieko nereiktų daryti, ir išsivažinėjo. Nieko nenutarę, kaip visada. Sako, dabar rinksis pasikalbėti ir padiskutuoti rugsėjį.

Titanikas suskilo. Kas bus su pinigais, pinigais ir dar kartą pinigais? Ką iš mažulių valstybėlių interesų paaukoti, kad bliūkštantis balionas kiltų? Vaikučiai mokytojų kambaryje nuleidę akis spokso sau į klyną. Geriau patupėti užsidarius duris, kol tėvai skiriasi. Svarbu, kad nupirktų, ką pažadėję.

O didieji Vakarų vadai sprendžia didžius klausimus. Ką tokio didingo dar pasakyti ir įmantriai apie vertybes papliurpti, kad atrodytų, jog seniai buvo tą numatę, visus įspėję ir teisūs, tik niekas išminties neklausė ir nepaklausė? Teisingai – reikia rasti ir nukryžiuoti kaltininkus.

Jau matome juos – tai populistai ir valdžios ištroškęs plebsas. Neabejotinai – visi pasisakantys prieš Briuselio nesąmones ir šiaip suabejoję tolerantiško multikultūralizmo utopijomis. Nekaltieji – Europos sprendimų priėmėjai, kurie viską savo veikimu ar neveikimu sukūrė. Aišku, pasikeis formuluotės iš elementoriškų į subtilesnes „išcentrines jėgas“, „nacionalistinius judėjimus ir marginalus“, „radikalus“ ir t.t.

Politinis radikalizmas ir kraštutiniai judėjimai egzistuoja tik dėl valdančiojo elito gobšumo ir kvailo užsispyrimo. Jie paima realią problemą, kurią elitas neigia arba apskritai jos nemato. Ir pateikia iliuzinį, lengvą, kiekvienam asilui suvokiamą receptuką. Vaistą nuo visų ligų.

Tai nepavojinga, lėtinė liga, kuria serga visos visuomenės. Normalu, kaip kokie spuogai ar vidurių pūtimo epizodai. Bet krizių atveju tai gali tapti sunkiais paūmėjimais ir masine nelaime. Ir nieko nebūna baisiau, kaip revoliucingi kraštutinumai, paėmę viršų kritinėse situacijose.

Tik nereikia dėl to kaltinti radikalizmo. Ar tuo labiau juo gąsdinti, norint išvengti permainų. Radikalizmas – neišvengiama politinio elito išsigimimo ir neveiklumo pasekmė. Dėl kraštutinių pažiūrų ir judėjimų įtakos augimo kalta valdžia. Visada, visais atvejais, be jokių išimčių.

Europos elitams gyvenimas yra įsivaizdavimas, kaip koks 5D filmukas. Iliuzija, kad galima veistis ir daugintis nieko esmingo neveikiant. Ir amžiams išsaugoti situaciją, kuri tau ir tavo pragaro ratui patogi ir pelninga. Ir remiantis ankstesnių, nereikšmingų sunkumų patirtimi, kai pavyko išvengti nelengvų sprendimų juos imituojant ir apkvailinant žmones, tikėtis, kad imitacijos ir apkvailinimai pavyks ir užėjus rimtai krizei.

Jie visada vėluoja vienu ėjimu. Ir atmeta sprendimus, galinčius išspręsti situaciją šiandien. Tam, kad juos priimtų rytoj, kai tie sprendiniai jau nieko nebelemia, traukinys būna nuvažiavęs ir reikia kitų veiksmų, kuriuos jie vėl atidėlios.

Visą gyvenimą rūkiau. Žinojau, kad blogai, kad nuodijuosi, vis sakiau sau – mesiu, mesiu. Ir nemesdavau dešimtmečiais. O kai užklupo rimta liga ir išsigandau dėl savęs, mečiau per dieną ir nebuvo dėl to jokių problemų ar sunkumų. Gal reikia, kad jie išsigąstų? Gal čia tas atvejis, kai laikinai būna, kad kuo blogiau – tuo geriau? Apie tai jau kaimo baruose prie bambalio diskutuojama ir pasislėpti nuo sprendimų nebepavyks.

Kažkaip negirdėjom, kad kas pridirbęs baisių nesąmonių prisipažintų kaltu. Taip nebuvo Niurnberge, nėra Vilniuje, nebus ir Briuselyje. Todėl niekas ir nekalba apie priežastis, nes tektų panagrinėti, kokios yra priežasčių priežastys ir kieno drąsus kvailumas ar neveikimas jas sukėlė ar sudarė sąlygas realizuotis.

Europą sukūrė dideli žmonės. Tikrai dideli. Jie galvojo apie ateitį ir jautė už ją atsakomybę. Jie dar žinojo, kas yra karas, sunkus darbas, žmonių netektys ir nevilties apimtos tautos. Dabartiniai Europos lyderiai yra nykštukai. Visais atvejais beviltiški ir galvojantys tik apie savo subines.

Kartais jie primena išlepusius, prabangos apkvailintus ir bailius įpėdinius, paveldėjusius darbščių, talentingų ir drąsių tėvų turtą, kurie su pasimėgavimu jį taško į visas puses. Ir įsivaizduoja, kad savo galią sukūrė jie patys ir tai niekada nesibaigs.

Gal ir teisus V.Putinas, kuris ES lyderius paprasčiausiai niekina. Nemato reikalo rimtai derėtis. Nes juk nėra su kuo. Kalbėtis su tais, kurie nieko nesprendžia, negali ir net nenori nuspręsti – beprasmiškas laiko gaišinimas.

Britai nesusipras. Pralaimėjusieji parėkaus ir nurims, tik teletabių žiniasklaida tą išpūs iki debesų, kad nereikėtų kalbėti apie pačių teletabių problemas. Tai jau prasideda. Po to arba ES pradės reformuotis, sustiprės ir išliks – tai gerasis scenarijus. Arba ims lėtai byrėti ir liks tik vadinamasis eurobranduolys, kuris nebeturės įtakos ir reikšmės. Ir įsivyraus dar didesnis turtingų valstybių vadovų diktatas, kuris anksčiau ar vėliau sudraskys ir tą likusįjį ES gabalą.

Viskas priklausys, kaip visada per krizes, ne tiek nuo pačių procesų, kurie masiniai ir objektyvūs, kiek nuo politinių sprendimų priėmėjų. Jei šių teletabių tikrovės banga nenušluos, nieko gero nebus. Šeimos, imperijos ir valstybių sąjungos subyra dėl subjektyvių priežasčių. Valdovų ir vadovų nenoro atsisakyti bent dalelės valdžios ir nesugebėjimo suprasti, kad tai neišvengiama.

Nepatenkintiesiems reikia numesti kaulą, kurio jie pradžioje nori, ir kas visiškai įmanoma. Nes nepatenkintieji ir patys nenori sugriauti visko, ir nelabai tiki tokia galimybe. Jie nori esamoje sistemoje gyventi kiek įmanoma normaliau. Ir tik kai paaiškėja, kad to jokiais būdais nebus, realiai iškyla tikslas ir prasideda išėjimas.

Pamenat pradžią? Atsiverskit Sąjūdžio (tiksliau Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio) programą ir pamatysit. Suverenitetas TSRS sudėtyje, teisinė socialistinė valstybė, ekonominis savarankiškumas ir ūkiskaita. Būtų buvę imperijai proto, būtų su Sąjūdžio palaikymu prastūmę konstitucines pataisas. Ir būtume teisėtai, amžinai laimingi tupėję ant laktos TSRS sudėtyje.

Taip pat gorbačioviškai dabar elgiasi ES lyderiai, nors jie ir nėra tikri lyderiai, o tik istorinio velnio nunešti į tą galerą. Britai, kuo greičiau lauk! Jokių problemų ES nėra! Visi nepatenkintieji yra arba kvailiai-populistai, arba apskritai nemūsiškiai!

Koks juokingas tas noras pagąsdinti kitus ir tuo pasidrąsinti, nors patiems pilnos kelnės! Na, vienas prie vieno kaip M.Gorbačiovas 1989-aisiais. Tada rodės, kad tik mažas imperijos lopinėlis kažką ten nubalsavo, ko niekas ir nepripažįsta. O po poros metų imperijos neliko n4 kvapo.

Dabar didelė, lemianti, galinga valstybė pasakė atia. O ponai haliucinuoja, kad nieko neįvyko. Kad pavyks britus apšaukti idiotais ir nieko neatsitiks. Kad tarps ir toliau taip sočioje ramybėje kaip gyvenę – numirėlių paraleliniame pasaulyje. Kad nereikės daryti didžiulių, visiems skausmingų pertvarkų tam, kad sistema nežlugtų. Neturint jokių garantijų, kad tai pavyks ir duos bent kokį rezultatą.

Palaiminti stručiai ir iš gyvenimo pabėgusieji. Jie ateities neregės. Laikas ištekės ir net pavardžių jų nebeatsiminsim. Bet dar spės pridaryti daug skausmo, nelaimių ir darbo kuopiant arklides dešimtmečiams. O kai viskas baigsis, ilgai dar rašys žurnalistai: o kaip anksčiau to nepastebėjom? Ir išlaikys iš honorarų šeimas, ir atiduos paskolas.

algimantasrusteika.wordpress.com

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

MANAU       2016-07-4 18:06

tures mesti plebsui kaulu, nes nieko nebus.

Marginalas Palmaitis       2016-07-3 2:06

Juk iš pat pradžių buvo aišku, kad ES tai Prancūzija + Vokietija. Britai niekur nedingo, nes “pasaulio federalizacijos projektas” yra jų pačių vaikas, o jo likimas priklauso ne nuo to “ES plebso”, bet nuo pasaulio bankinio elito ir tarpkontinentinių korporacijų - naujų virtualinių valstybių, kurių realus varžovas tegali būti tik vienas: auganti Kinija. Gogas nėra malonesnis už Antikristą,  o Magogas ir kiti dalyviai tik plaksis prie vieno arba kito (tiesa, Magogą Gogas prisijungs iki Uralo).
Šiame fone siūlau pamąstyti apie Geidaro Džemalio prognozę, kad suaugus su bankininkų pinigais, senos-naujos monarchijos žengia į atgimimą, turėsiantį paversti visą pasaulį beteisiais vergais. Bet ir Geidaras Džemalis nemano, kad jiems išeis. Juk jis tikintis žmogus.
Maranata!

aciu autoriui       2016-07-2 19:44

labai tikslus ES ir jos vadinamuju lyderiu apibudinimas.

EiSi       2016-07-2 19:35

Jie darys, bet ne tai ką reikia daryti.

Sutinku       2016-07-2 12:57

taikliai, į dešimtuką. Juokas ėmė ir ima, kai pradėjo “ale politikai” isteriškai rėkti, kad reikia britus mesti kuo greičiau. Nu jau taip, bepročiai britai pasirašė sau mirties nuosprendį. Ir toliau visoki paverkšlenimai bei masinė psichozė, vaje, vaje, vaje… O jau kaip visus ten atvykusius skraiudžia, įžeidinėja, kaip ten visi dreba iš baimės “žurnalistų parengtus reportažėlius”, kaip muilo operas, transliavo per visus TV kanalus. Būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu.
Verta prisiminti liaudies išmintį, kad juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis. O britai po poros, trejeto metų tikrai pasijuoks, manau smagiai ir nuoširdžiai. Tik pabandykit atspėti iš ko? Arba turėkit kantrybės ir palaukit.
O lietuviukai ir toliau sėkmingai krauna lagaminus ir iškeliauja. Taip pat ir į Didžiają Britaniją. Tik mūsų premjeras ir toliau sapnuoja, kad jie sugrįš, kaip kad sugrįžo Karlsonas. Saldaus miego premjere, tegu ir toliau važiuoja, tai bent nemitinguos prie vyriausybės rūmų ir netrukdys jūsų ramaus snaudulio po arbatikės.

O Lietuva       2016-07-2 5:13

Įpuolusi į ES kaip nuogas į dilgėles niekada nesakis, kad dilgėlės gelia, nes bus gėda prisipažinti ko lindo į dilgėlyną. Jie jau ir apsiprato prie dilgėlių, jos jau ir ne taip gelia ir nenorės išlysti. Čia Lietuva, čia, kaip pasakė Juknevičienė, padugnių kraštas.


Rekomenduojame

Ramūnas Aušrotas. Tenesio valstija galės drausti abortus dėl eugeninių, seksisinių ar rasistinių pagrindų

Tomas Matulevičius. Kam tos profesinės kompetencijos, jei gali pasitarnauti ideologiniam reikalui

Algimantas Rusteika. Numylėtoji Lietuva

Vidmantas Valiušaitis. Su Lietuvos kariuomenės diena!

Vidmantas Valiušaitis. Birželio sukilimas ir Vilniaus LAF štabo sunaikinimas

Nida Vasiliauskaitė. „Kodėl radikalios idėjos nėra geros idėjos“ (jauniesiems konservatoriams paprašius pasisakyti)

Algimantas Rusteika. Apie blokus

Nuo bačkos. Andrius Kubilius. Už Eveliną!

Tomas Baranauskas apie A. Kubilių: štai kas mus valdė prieš 8 metus

Robertas Grigas. Kaip de Golis Maskvoje į Šv. Mišias važiavo

Papunkčiui su Vytautu Sinica: Prezidento dilemos ministrų kabinete

Rasa Čepaitienė. DiskrimiNacija

Irena Vasinauskaitė. Sirgti draudžiama dirbti

„Neredaguota“ pokalbis su Ramūnu Karbauskiu: kova su propaganda

Ramūnas Aušrotas. Apie teisės viršenybės ir prenatalinės gyvybės apsaugos principų suderinamumą

Andrius Švarplys. Andriau Navickai, ar tikrai?

Nuo bačkos. Andrius Navickas. Lietuvos seksistai, vienykitės!

Stasys Jakeliūnas. „Ateities“, arba „Politinės amnezijos“ koalicijai –  pimyn, perveskit iš „Sodros“ pensijų fondams 400 mln. eurų

Verta pamatyti. Donaldo Trumpo teisinės komandos spaudos konferencija

Žmogaus teisių komiteto pirmininko T. V. Raskevičiaus programa: 5 prioritetai

Geroji Naujiena: Jėzus Kristus, Visatos valdovas, Tiesos Karalius

Algimantas Rusteika. Vartotojo instrukcija

Ramūnas Trimakas. Trojos asilas

Kun. Robertas Skrinskas. Kristus Karalius: šventė lapkričio 22-ąją. Skirta abortų legalizavimo Lietuvoje 65-sioms metinėms

Dalius Stancikas. Melo muziejus (ištrauka iš knygos „Kūju per Lietuvos istoriją“)

Andrius Švarplys. Daugumos argumentas ir jo panaudojimo kontekstai

Rasa Čepaitienė. Iš Murmūnų į Abejoniškes

Vidas Rachlevičius. Nacionalinė tragikomedija „Kaip lietuviai JAV prezidentą rinko“

Algimantas Rusteika. Pagalba Lietuvai. Trojos arklio mechanizmas

Pranašautas skyrybų padidėjimas per COVID neįvyko

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.