Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas, Ekonominė politika

Algimantas Matulevičius. Pandemija perspėja: mes privalome keistis

Tiesos.lt redakcija   2020 m. balandžio 22 d. 2:26

40     

    

Algimantas Matulevičius. Pandemija perspėja: mes privalome keistis

Atkūrę Nepriklausomybę, mes kaip duotybę, net nepasitarę su savo piliečiais, perėmėme Vakaruose dominuojančią neoliberalią ekonominę doktriną. Jos kertiniai postulatai – valstybės vaidmens suniveliavimas ūkio-ekonomikos vyksme, niekuo neribojama konkurencija, laisvos rinkos suabsoliutinimas, privačios nuosavybės šventumas ir daug kitų, kartais net sveiku protu nesuvokiamų ideologinių klišių. Mat dauguma atkurtos valstybės piliečių tais 1991 ar 1992-aisiais net nelabai susigaudė, kaip išvis reikės gyventi kapitalizme.

Tačiau tais laikais dauguma išsivysčiusių Vakarų valstybių jau buvo susikūrusios algoritmus ir tam tikrus ekonomikos funkcionavimo mechanizmus, kurie tenkino ne tik turtingosios visuomenės dalies interesus, bet ir sudarė galimybę susikurti stipriai viduriniajai klasei bei užtikrinti normalų skurdžiausių visuomenės sluoksnių gyvenimą. Tie mechanizmai iš dalies švelnino prigimtinę gruobuonišką kapitalizmo esmę – naudos siekimą bet kokia kaina. Deja, Lietuvoje gana voliuntaristiškai, net be didelių diskusijų buvo pereita prie šoko „terapijos“, kuri nuskurdino ir šiaip ne itin turtingus bendratautiečius ir leido iniciatyvą perimti kriminalinėms grupuotėms, kurios banditiškais metodais išgrobstė visai tautai priklausiusį sovietiniais laikais sukurtą turtą. Šių sprendimų pasekmė – maža dalis (apie 10%) šalies gyventojų tapo pasakiškai turtinga, o didesnė pusė – nuskurdo. Todėl ir po 30-ties atkurtos Nepriklausomybės metų mes, deja, turime abejotinų galių valstybines valdžios institucijas bei bet kokių rimtesnių kataklizmų lengvai pažeidžiamą visuomenę, nes joje beveik 2/3 žmonių gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo ir, užuot ką nors susitaupę „juodai valandai“, turi užsiauginę skolų kuprą. Deja, nelabai kas keičiasi ir šiuo metu, išgyvenant neregėto masto pandemiją, kuri ne tik iš pasalų kerta per žmonių sveikatą, bet ir totaliai naikina valstybės ekonomiką. Jau dabar matosi, kad pasekmės, ypač skurdžiausiai gyvenantiems šalies piliečiams, taps katastrofiškos.

Gąsdina ir tai, kad, kaip teisingai pasakė Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, valstybė neturi ne tik plano, kaip kovoti su šios krizės padariniais, bet net ir elementarios analizės: o kokia gi yra reali situacija šalies ekonomikoje po skambiai pagarsintų  3,5 milijardo eurų paketo skyrimo krizei įveikti. Praėjus beveik mėnesiui, nei iš Finansų, nei iš Ekonimikos ir inovacijų ministerijų nieko konretaus nesigirdi, išskyrus kaip mantrą kartojamus tuos pačius pažadus, kad bus kažkas daroma.

Garsus mokslininkas markizas Pjeras Simonas Laplasas yra paskęs, kad dabartinė Visatos būsena lemia tai, kas nutiks toliau.Tik, norint įvertinti dabartinę Visatos būseną, reikia turėti tokį kompiuterį, kuris prilygtų pagal dydį pačiai Visatai. Mums gi tenka nepalyginamai kuklesnis uždavinys – išsiaiškinti, kas vyksta mūsų valstybės ir visuomenės gyvenime ir kas gali nutikti artimiausioje ateityje. Ir mes privalome turėti žinių ne tik apie verslą, bet ir visą valstybės ekonomikos gyvybingumą. Tai – mūsų visų išgyvenimo dilema. Ar žmonės turės iš ko išgyventi? Ar galės nusipirkti maisto ir kitų pačių reikalingiausių prekių? Kas bus, jei galutinai išseks jų turimi finansiniai ištekliai, o naujų neatsiras?.. Štai tie klausimai, kurie mums turi rūpėti pirmiausia. Šiandien, turint dabartinius duomenų surinkimo ir apdorojimo metodus, nusakyti tiksliai, kokios būklės yra Lietuvos ekonomika, nesudaro jokio sunkumo. Reikia tik dirbti. Kodėl nesinaudojama technologijų teikiamomis galimybėmis, taip ir lieka klaustukas. O gal tai buvo tik pasigyrimas, kad Lietuva daro didžiulę pažangą inovacijų srityje? Nes, kai realiai jų prireikė, susidaro toks įspūdis, kad pasinaudoti tomis technologijomis nebėra kam.

Norisi paklausti finansų ministro Viliaus Šapokos: kodėl viešai neskelbiama, kiek realiai valstybė jau pasiskolino ekonomikai stabilizuoti? Kas šioje bei kitose ministerijose ir Statistikos departamente renka konkrečią informaciją apie realią situaciją? Juk, norint priimti išmintingus ir efektyvius sprendimus, būtina žinoti:
1. Kiek reikia subsidijų smulkiam ir vidutiniam verslui, siekiant jame išsaugoti nors 80% darbo vietų; o tam, savo ruožtu, būtina žinoti, kiek gi prarandama šiuose valstybės uždarytuose versluose kiekvieną dieną?
2. Kokia reali nedirbančių nuomininkų ir jiems nuomojamų patalpų savininkų padėtis?
3. Kiek valstybės garantijų prireiks bankams stambiajam verslui paremti, siekiant išsaugoti įmonių likvidumą ir jų apyvartinių lėšų užtikrinimą;
4. Kiek lėšų prireiks apmokėti laikinojo nedarbingumo išmokoms (pagal nedarbingumo pažymėjimus)  ir kompensacijoms už prastovas darbuotojams bei kitoms socialinėms išmokoms?
5. Kiek lėšų dėl ekonomikos susitraukimo praras valstybės biudžetas ir pan.?

Jau pats laikas ponams ministrams suprasti, kad taip biurokratiškai „išvairuoti“ iš šios krizės, kaip tai buvo padaryta 2009 m., nebepavyks. Žmonės gerai prisimena konservatorių naktines „reformas“ ir joms nebeleis pasikartoti. Štai ponas Gabrielius Landsbergis vis tiek žada išėjimo iš krizės planą. Turbūt jame bus pasiūlyta nurėžti šios valdžios pakeltas pensijas, LSDDP frakcijos „prastumtus“ vaiko pinigus, didesnes socialines garantijas neįgaliesiems ir t.t. Taip pat tikriausiai bus siūloma ir vėl skolintis ne už 1,5% palūkanas, o mokėti 9,5% – kad valstybei būtų ir vėl padaryta ne vieno milijardo žala. Be to, atstovaujant turtingiesiems, visas rėmimas tikriausiai eis tik per komercinius bankus, nes jų kandidatė į premjerus yra viešai pasakiusi, kad valstybinio banko neįsivaizduoja. Beje, jie dar net ne valdžioje, o dabartinis finansų ministras, kuris diriguoja visam paradui, jau elgiasi taip, lyg būtų jų ministru – visą pagalbą verslui nukreipia tik per bankus. O bankai nepripažįsta skrupulų, matydami galimybę pasipelnyti, taip ir elgiasi. Ir taip darys, kol jų kas nors nesustabdys. Štai kodėl labai teisingas LR Prezidento Gitano Nausėdos paraginimas steigti valstybinį komercinį banką. Nors ir pavėluotai (dabar per jį galėtų eiti visa parama), bet, kaip liaudyje sakoma, geriau vėliau nei niekada. Manau, tai protingiausia būtų padaryti „Lietuvos pašto“ bazėje, kaip vieną iš segmentų palikus ir pašto paslaugas.

Dabar svarbiausia, kad atsirastų tas lyderis, kuris imtųsi suvienyti valstybės institucijų, verslo, mokslo ir visos pažangios šalies bendruomenės pastangas, kiek galima sušvelninti prasidedančios valstybės ekonomikos griūties padarinius. Tam būtina suburti pačias geriausias intelektines pajėgas ir suprasti, kad senoviškais biurokratinias metodais čia nieko nebepakeisi. Būtinas kardinaliai naujoviškas požiūris ir modernūs veikimo metodai. Manau, būtų tikslinga prie LR Prezidento institucijos operatyviai sudaryti Aukščiausiąją valstybės ekonominės raidos tarybą, kuri visa tai ir koordinuotų.

Turbūt daliai mūsų tautiečių bus sunku susitaikyti su ta elementaria tiesa, kad atėjo vartotojiškos visuomenės eros pabaiga. Ir įsisąmoninti realiją, kad kuo greičiau pereisime prie naujų neantagonistinių ir ne gobšumu, o solidarumu grindžiamų santykių ir jais grindžiamo valstybės ūkio, tuo greičiau įveiksime šios krizės padarinius. Atsisakant besaikio vartojimo, realiai pereinant prie saikingumo, žiedinės ir mainų ekonomikos, BVP nieko nereikš. Tam reikės naujų mūsų ekonominę būseną apsprendžiančių rodiklių. Ir jų turi būti ne vien jau paminėtasis, o žymiai daugiau. Tam į pagalbą jau skuba „didžiųjų duomenų“ technologijos. Bet su šiomis technologijomis reikia mokėti dirbti ir reikia mokėti jomis naudotis. Tam reikia ruošti jaunimą – kaip ir perkvalifikuoti visus pedagogus, kad jie galėtų bent dalį mokymo proceso vesti nuotoliniu būdu ir nesant krizei (pvz., mokiniui ar studentui susirgus). O svarbiausia – mokyti, kaip susirasti informaciją, kaip sužinoti, kas yra pažangiausio vienoje ar kitoje gyvenimo srityje ir kaip tuo pasinaudoti. Ir lai nekarksi juodieji apokalipsės pranašai, kad nuotolinis mokymasis ar darbas kenkia sveikatai. Jeigu kompiuterio ekranas tikrai silpnina regėjimą, privalome sukurti tokius ekranus, kad taip nebūtų. Tik pereidami prie pažangesnių ir lankstesnių veiklos formų sugebėsime pakilti į žymiai aukštesnį savo ir bendruomenės lygmenį.

Šiame kontekste bene svarbiausias, o kai kam ir skaudžiausias bus godumo instinkto reguliavimas. Turime pradėti drąsiai kalbėti apie tai, kad aukštosios technologijos ir mokslo pažangos suteikiamas gėris yra ne vien turtingiausiųjų privilegija. Tai – visos žmonijos nuopelnas ir veiklos vaisius, kuriuo reikia sąžiningai ir solidariai pasidalinti. Pandemija mums priminė, kad nelaimė nesirenka, turtingas jis ar vargšas, ir kapinėse visus sulygina. Todėl, atsisakydami besaikio vartojimo, neišvengiamai privalome kalbėti ir apie teisingesnį naujai sukuriamos vertės pasidalijimą. Kuo toliau, tuo didesniu mastu nauja vertė tampa ne individų, o kolektyvinio darbo vaisiumi. Be to, nei iš etikos, nei iš logikos pozicijų neįmanoma paaiškinti, kam kai kuriems asmenims reikia dešimčių namų, gausybės automobilių, jachtų ir šiaip daugybės kitų nereikalingų daiktų, kai nemaža dalis žmonių nebesugeba sudurti galo su galu ir net kokybiškai maitintis.

Bet čia kalba ne apie asocialų elementą. Noriu būti teisingai suprastas: aš nesiūlau lygiavos. Aš siūlau XXI amžiaus trečiajame dešimtmetyje atsisakyti feodalinės santvarkos liekanų ir užbaigti žmones skirstyti į luomus, nes neoficialiai tai ir toliau vyksta. Vien ką reiškia žiniasklaidos pamėgtas „elito“ ir „paprastų“ žmonių sąvokų vartojimas! Šiandien kaip niekad akivaizdu, kad, tik iš esmės sumažinus socialinę atskirtį, įmanoma konsoliduoti bendruomenę.

Todėl ateina laikas daug ką persvarstyti ir pagaliau atsisakyti XIX amžiaus atgyvenos – ideologizuotos politikos ir visuomenėje jau palaidotos partinės sistemos. Čia vėl noriu aiškiai pabrėžti, kad tai, apie ką kalbu, neįvyks per vieną dieną – kalbu apie tai, kaip apie siekiamybę, strateginį tikslą. Norime to ar ne, tačiau gyvenime bet kokia ideologija anksčiau ar vėliau virsta dogma. O dogmos gimdo fanatizmą, nemąstančius fanatikus. Jeigu norime turėti aktyvią, kūrybiškai veikiančią valstybės bendruomenę, privalome pereiti prie naujų valstybės valdymo formų. Svarbiausia iš jų būtų kuo didesnis bendruomenės narių įtraukimas į sprendimų ruošimą ir jų priėmimą. Ir vėl čia į pagalbą ateina šiuolaikinės technologijos. Jų dėka galima ne spekuliatyviai, o dalykiškai bendrauti, diskutuoti ir surasti geriausius sprendimus. Suprantama, tam reikia kantraus ir ilgo aiškinamojo darbo bei suvokimo, kad gyvenimas kelia mums visiems reikalavimą keistis.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

va va       2020-04-24 20:20

dėdė gūglis sako, kad jašos amerikė yr Ukmergėje…
Va tau, bobute, ir Naujasis Jorkas, skant ške.

> 2020-04-24 9:44       2020-04-24 16:39

„Kas dar įdomu, kad pats esi ir amerikonas…”

Čia tau asmeniškai, kaip didžiausiam portalo kretinui!
✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

Narių sąrašas / Dzeikas
Bendra informacija
Nikas: Dzeikas /  - išsiųsti asmeninę žinutę

Miestas: Širvintos
Telefono modelis: Meizu MX4
Parašė žinučių forume: 121
Pask. kartą prisijungė: 2016-12-04 15:38:22


Žiniatinklio rezultatai
Nuomonės | Dzeikas 2014-11-16 17:34 IP: 82.135.145.245

Dzeikas       2020-04-24 13:38

Raigerdui:
Zinai nuobuodziaudamas taip skaiciau tavo teksta.Nelabai supratau ka nori pasakyti(tavo rasinys daugiaplanis), taciau vienoje vietoje “caktelejo”
—Būtų gerai, kad toks reikalavimas galiotų mūsų valdžiai - išeikvojai valstybės milijardus ir eini dirbti visą likusį gyvenimą už minimumą. Ir pamatytumei, kaip jie greitai išmoktų tarnauti žmonėms, bet dabar jie yra virš žmonių, ir virš įstatymų, ir už tai yra apdovanojami privilegijomis.—
Kuom mane sudomino si istrauka? Tuom,kad ji siejasi su berods Suvorovo, ar kazkurio filosofo Sovietu valdzios ir totalitariniu rezimu aplamai sulyginimu su zombiais. Zombis, nezinantiems, tai toks buves zmogus, kurio kunas ir siela apmirusi, o dvasia isvyta lauk. Skausmo tas sutverimas nejaucia (ar smegenys nejaucia) ir turi tik pirminius inkstintus. Tai stai totalitarine valstybe - tai valstybe zombis, pagal autoriaus iskelta filosofini palyginima.
Jeigu darom prielaida, kad tu sios idejos nezinojai, tai persasi idomios mintys jog tau sis palyginimas atejo nepriklausomai , del panasaus poziurio su Suvorovu i sociologija ir filosofija.
Taip pat idomu tai, kad tu randi, jog Lietuvos valstybe ISLIEKA ZOMBIU, kaip kad tokia buvusi Sovietija ar jos dalis LTSR. T.y. tu suvoki tai ne smegenimis, protu, o pojuciais.
Juk Sovietijoje valdininkai taip pat privalejo nejausti zmoniu. Tokius nepraleisdavo pro filtrus ir jeigu jie ir gaudavo valdzia deka isskirtiniu savybiu ir praktines tokio zmogaus sugebejimu butinybes, tai vos buvo randamas pakaitalas tokie budavo nedelsiant eliminuojami is sistemos.
Man idomus butent tas tavo pojutis,kad Lietuva toliau isliko valstybe zombiu, ar totalistines valstybes naujoviska rusimi, kaip beje ir Rusija. naujos rusies zombi valstybe, kuri jau slepia savo prigimti ir maskuojasi. Rusija maskuojasi vienaip, Lietuva - kitaip. Bet bendra tarp ju tai, kad jose nera DVASIOS.
Tavo gi asmenines pretenzijas atmetu. As su tuo vergu kuriam “velniop laisve , jeigu edesio nera”. Turbut burna atvepo isgirdus toki tauos motto.Ir butent tada atsirado mintis: “Ka as cia veikiu??? Juk cia vergu salis ir visa tai griz tenai is kur kilo, kaip nuplauta kiaule grizta i purvyna”. Biblija as zinojau jau tada(1994m) ir labai megau ja skaityti.
Atvykus i JAV man daug keistis nereikejo.Apsislifuoti, kai kuriuos kampus, bet viskas labai logiska pagal ta ideologija kuria bande igyvendinti Lietuva.
Sakau “bande” bet labai abejoju ar ten rimtai kas nors gilinosi i ta ideologija. Nes gavosi vos ne diametraliai priesinga negu JAV. JAV gina laisva , ne “laisva” , bet LAISVA rinka. Tai reiskia istatymai kuriami tokie, ir TAIKOMI taip, kad apgintu zmogaus laisves principa. Nes vos tik rinka taps nebelaisva - nebeliks irzmogaus laisves. Todel stambiems ir itakingiems zaidejams vienos taisykles, smulkiems ir silpniems - kitos. Su didele persvara silpnuju naudai.
Ne veltui vienas sekmininku pastorius sake: “kasdien dekokite Apvaizdai,kad gyvenate JAV. Nes nera ne vienos salies pasaulyje kur valdzia taip gintu smulkuji zmogu, kur istatymai butu traktuojami mazojo zmogaus(zmogaus is gatves) naudai.”
Tai ka as matau Lietuvoje na kitaip kaip kriminalines kilmes silpnai maskuojama diktatura vadint negaliu. Ir tai ta maskuote del akiu: Valstybe zombis apsimeta na tokiu socialdemokratines sanklodos sociumu.

Raigerdas>Džeikui       2020-04-24 9:44

Susipažinus su tavo idėjomis, susidaro įspūdis, kad lietuviams tiesiog yra lemta išnykti. Kas dar įdomu, kad pats esi ir amerikonas, kuris visada turės, ką “paėst”. Ir matai, skirtingai nei tas tavo pareklamuotas lietuviškas vergas ““Nax. man ta laisve.As est noriu!”. Bet tu, skirtingai negu jis, turi ir “paėst”, turi ir pakankamai “laisvių”. Ir ką? Ir net turėdamas visą tą gerą, vis vien nesugebėjai įsigyti to “žmoniškumo”, apie kurį kalba Vydūnas. Taip, tas vergas iš principo yra teisus, kad valgio prašo jo kūne esančios ląstelės. Tai jos jam rėkia “duok mums paėst, o jeigu neduosi tai mes pačios tave suėsime”. Būtų gerai, kad toks reikalavimas galiotų mūsų valdžiai - išeikvojai valstybės milijardus ir eini dirbti visą likusį gyvenimą už minimumą. Ir pamatytumei, kaip jie greitai išmoktų tarnauti žmonėms, bet dabar jie yra virš žmonių, ir virš įstatymų, ir už tai yra apdovanojami privilegijomis. Politikai pas mus irgi yra vergai tik kitokio plano vergai - jie vergauja savo egoistiniams interesams, bet visa tai kruopščiai slepia. Grįžkime dabar prie to vergo, kuriam ten tos “laisvės” nereikia. Jis yra idealus, gal net antros pusė XXI amžiaus vergas. Tie bankininkai ir farmacininkai, kurie ir sukėlė šitą pandemiją, duotų jam tiek paėst, kad jis galėtų sėdėti prie stalo nors visą dieną. Jam pasiūlytų tik vieną dalyką - sutikti tapti čipuotu. Ir jį reklamuotų ištisomis dienomis, o jam tik reikėtų viešai pralementi keletą išmoktų frazių:“koks aš laimingas”. Ir tavo vergas “nax man ta laisvė, aš ėst noriu” taptų žvaigžde. Tai va, laisvasis ir paėdęs Džeikai, ne toks yra Kristaus mokymas, ir deja, tu jo nesupranti, nors ir meldiesi kiekvieną dieną.    Duok Dieve, kad šitą paprastą dalyką suprastų ponas Algimantas Matulevičius: jeigu nebūtų vergo “nax man ta laisvė, aš ėst noriu”, nebūtų ir tų vergų sistemas kuriančių bankininkų ir farmacininkų. Jeigu nebūtų Lietuvoje vergų, mes neturėtume ir tokių prie ėdžių besistumdančių politikų. Ar supranta koncervatoriai, ką aš dabar parašiau? Ne, jie šito nesupranta, nors yra aplipę krūvomis padėjėjų. Yra sukurta kreiva ekonominė sistema, kuri yra padiktuota,  ir parvežta čia į Lietuvą mūsų vergams. Jiems kabina makaronus apie kažkokią realiai neegzistuojančią “laisvąją rinką”, ir mirksi akimis ir linguoja galvomis. Yra RINKA, ir ji yra būtinas elementas ekonomikoje. Bet ją reikia sutvarkyti, vadovaujantis teisingumo ir kitais principais, apie kuriuos negaliu rašyti, nes tai yra komercinė paslaptis. Bet mūsų vergams yra paaiškinta, kad “jūs nieko nedarykite su ta laisvąja rinka, nes ji pati viską sureguliuos”. Ir ji sureguliavo, kol vergai karpė ausimis ir laukė to susireguliavimo: mažoji dalis tapo turtais aptekusi, o dauguma visuomenės buvo “teisėtai” apiplėšta ir tapo skurdžiais. Tik Eligijus Masiulis nespėjo dar čia prostitucijos įteisinti, nes vergams reikia šito, kai jie paėdę, o Sorošui nepasisekė įdiegti idėjos, kokie vergai bus laimingi rūkydami marihuaną. Matai, tam vergui Sorošas siūlo ne tik paėst, bet ir pakaifuot, ir pasijusti laimingu ne nuo atliktų darbų, o nuo marihuanos parūkimo. Kiek gaus Sorošas nuo prekybos marihuana? Trilijonus dolerių. Ir Sorošui gerai ir vergui gerai, nes jis gauna ne tik paėst, bet net uždirba, kad marihuanos parūkit. Įsivaizduoji koks įdomus reiškinys: vergas laimingas, rūkydamas marihuana, o Sorošas laimingas nuo gaunamų milijardų už tą vergams parduotą marihuaną. Koks “geradaris” tas Sorošas. Na, tikras filantropas. Kas pasirūpins tai vergais? Politikams jie nerūpi, bet jie rūpi “gerdariui” Sorošui, nes jis rūpinasi vergo laisve, nes jo planuose juk nebuvo tos laisvės, o štai Sorošas pasirūpina, kad vergas turėtų laisvę pasirinkti marihuaną, nes jis puikiai žino, kad vergui tos tikros laisvės nereikia, jam reikia dirbtinos laisvės. Iš kur gauti tokių vergų? Iš Lietuvos, nes tuo pasirūpina politikai. Jie tiki ne amžinomis vertybėmis, ne išmintimi, ir netgi ne Kristumi, o Sorošu, farmacininkų ir psichiatrų sukurta PSO, ir kitomis Mefistofeliui tarnaujančiomis ir bankininkų įkurtomis organizacijomis. Nes mūsų politikai bijo to vergo “man ėst reikia” keršto. Ach tas amžinas pinigų ir materijos trūkumas. Ai, ai, ai, koks dėl to politikui galvos skausmas, kurį išrinko vergai, nes jie rėkia: “duok mums pinigų”. Ir mūsų vergų išrinktas politikas bėga pas bankininką. O bankininkas dar pagalvos, jis dar pasvarstys, koks tas apynasris labiau tiktų tam politikui.

Dzeikas       2020-04-23 20:04

Raigerdai, jus pernelyg i miska susikoncentravote , o todel nematote medziu grin))
Apie poteriukus atsokancius nuo dantu, juolab to rysi su ismintimi - buvo ironija.
O siaip ar klausete kada nors kelio? Ir ar daug apturejote naudos, kai sakykim marsrutas sudetingas ir su daugeliu posukiu ir zmogus kurio paklausete kelio visus tuos posukius ir zenklus jum isvardija? Ne, jus atsimenate 2 , gerai jeigu 3 posukius kuriuos jums nupasakojo.Toliau neatsimenate. Todel protingas jeigu kelias sudetingas tepasako pvz. , jei tiesiai, antras posukis kairen, , sekancioje kryzkeleje desinen…o toliau PASKLAUSI. Toliau nesako, nes visvien pamirsi.
Taip ir su zmogumi ir ismintimi. Jeigu zmogus jos iesko, jis eis, klaus, vel ieskos, vel klaus. Lygiai taip pat, skaitys Biblija, pamirs, vel skaitys. Ypac kai atsidurs sudetingoj gyvenymo kryzkeleje.
Tai cia tas zmogus , kuris IESKO.
O jeigu NEiesko? Tada atsip, va ka tau atsakys:  “Daugeliu atveju iš dalies sutinku su Jūsų nuomone. Bet jau dabar kad trenkėte. Visiškas briedas…..”
O jeigu dar pasakysite , kad Biblija nurodo kelia kaip isgelbeti SIELA , gyvenymui KITAME paaulyje.O siame , sekdamas Zodziu gali gyvenyma netgi smarkiai susigadinti…patikek, daugelis kataliku pasiustu ir tamsta, ir Zodi ...Juk ir Jezus sake: “kodel sekate Manimi? Nes pamaitinau 5000.O ne todel,kad amzinojo gyvenymo ieskote”(atpasakoju).
Na nieko naujo po saule. Gi girdejai, ka lietuvis pasake kai suprato,kad kaip Svedijoje negyvens rytoj: “Nax. man ta laisve.As est noriu!”

Raigerdas>Džeikui        2020-04-23 15:01

Pats Bibliją skaitei, bet man tai nieko nepasako. Judaistai savo tikėjimą sugretina su savo gyvenimu. Tuo tarpu mūsų daugybė katalikų net nėra girdėję apie tuos Kristaus žodžius: “Atpažinsite juos pagal vaisius”. Štai imu konservatorių partiją. Ten dauguma yra katalikai, gal tik Gabrielius yra Jehovos liūdytojas. Ir ką? Įvardinkite nors vieną ten esantį kataliką, kuris patikėtų šitais Kristaus Žodžiais ir juos naudotų praktiniame savo gyvenime. Aš pažįstu daug katalikų, bet nei vienas iš jų nekreipia į tuos Kristaus žodžius jokio dėmesio. Jie net nesupranta, ką Kristus turėjo omeny, taip sakydamas. Ar A. Kubiliui tai svarbu? Ne, nors jis pats per susirinkimus cituoja Bibliją. Pats neteisingai irgi supratai mano tekstą:“Na jus neteisingas kataliku atzvilgiu(“nepaaiskino nei kunigai, nei popai”). Daugeliui lietuvaiciu poteriukai nuo dantu atsoka kaip zyrniai, o jus sakote nemoka blogio atskyrti…”. Aš juk nei žodžio nepasakiau apie poterius. Kalba eina apie tai,ar praktikoje buvo naudojama šita Kristaus išmintis ar ne? Per 2000 metų krikščionybės istoriją - tikrai ne. Kristus nurodė labai lengvą žmogaus vertinimo kriterijų, jo veiklos kriterijų. Šiuo klausimu yra parašyta tonos knygų, o čia nereikia tonų, užtenka vieno sakinio. Ir jeigu valstybinėse institucijose, tai būtų paimta už žmogaus darbo vertinimo pagrindą, tai mes turėtume pavyzdines valstybines institucijas Europoje. Kodėl šito nebus padaryta dabartiniu metu? Todėl,kad daugybė  valstybės valdininkų, Seimo narių, žurnalistų, direktoių TURI SAVO NUOMONĘ ŠIUO KLAUSIMU. T.y. jie yra protingesni už Kristų, Vydūną, tą patį Kantą ar Konfucijų ir t.t. Štai, kame yra problema. Tai yra arogancija, liaudyje ir krikščionybėje vadinama puikybe. Štai imu pavyzdį. Štai A. Kubilius, gal galėtų puikiai remontuoti dviračius ar dar ką nors daryti. Bet jis su savo silpnai išvystytu intelektu užsiropštė į Aukščiausius Europos valdžią - Europarlamentą. Ir ką jis ten užaugins? Nieko. Bet jis negali nedaryti nieko, todėl reikės sukurti įvaizdį, kad jis ten kažką daro. Ir aišku, tai bus kokios nors kvailystės, kokias jis jau iškrėtė kartu su Rasele. Šitas pasaulis yra sukurtas iš daugybės funkcijų. Pažiūrėk: Saulė šviečia ir dėka jos gyvuoja Žemėje puiki augmenija ir gyvunija ir t.t. Visur, kur nepasisuksi, visur yra veikiama pagal tam tikrus dėsnius, pagal tam tikras programas ir t.t. Ir yra vienintelis reiškinys šioje planetoje - tai žmogaus fantazija, kuri neturi jokių ribų. Tai ir yra įrodymas, kad žmogus yra dvasinė būtybė, kurioje fizinis kūnas saveikauja su dvasia. Tokiu būdu mes gauname gyvenimą. Atimk vieną ar kitą dalyką ir to gyvenimo nebeliks. Per sąmonę žmogus pažįsta tą materialųjį pasaulį, kurį panaudoja savo tikslams. Žmogaus valioje yra pasielgti teisingai arba neteisingai. Kad žmogus žinotų, kaip elgtis teisingai, buvo sukurta moralė. Ji yra kiekveinoje religijoje. Vėliau tai perėjo į Konstitucijas. Taigi, dabartiniu metu mes turime dvi realybes: viena realybė yra ta mus supanti materiali tikrovė, o kita - susitarimai tarp žmonių, kurie reguliuoja santykius tarp žmonių. Ta antroji realybė yra gana toks kintantis reiškinys, kuris kartais prieštarauja ir logikai, ir sveikam protui. Štai banditų gauja nutaria ką nors nužudyti. Jiems tai yra realu, kad jis turi mirti. Ir jie tai padaro. Vėliau juos pagauna ir jie gauna kalėjimo, pvz., dvidešimt metų. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad jų realybė yra atitrūkusi nuo tos pirmos realybės ir nuo tų dėsnių, kurie joje egzistuoja. Tas atitrūkimas kainuoja jiems 20 metų kalėjimo. Panašiai vyksta ir su politikais. Štai konservatoriai padaro milijardus nuostolių mūsų žmonėms. Kodėl? Tas pats atitrūkimas nuo realybėje egzistuojančių svarbiausių dalykų. Jie jų nemato. Kodėl? Todėl, kad jiems yra nusispjaut į Kristaus žodžius “Atpažinsite juos pagal vaisius”, nes jie pasiima rožančių, sukalba “Tėve mūsų” ir viskas tuo pasibaigia ir viską daro savo nelabai protinga galva. Ir Biblijoje yra rašoma: “Ir žodis tapo kūnu”. Ir kam tai Lietuvoje rūpi? Ogi, niekam. Kadangi mes esame tokie laukiniai, tai ir sukūrėme tai pagal savo sąmoningumo lygį: gudresni su patriotinėmis dainomis tapo labai turtingais, o ta liaudis, tikinti į Dievą, buvo nuskurdinta taip,kad kiti neišvėrę buvo priversti palikti tėvynę. Klaiku. Man trūksta žodžių.

Straipsnis       2020-04-23 10:54

rimtas, strateginis.Kaip cia nepasiautejus.Visu grazumu.

Dzeikas       2020-04-23 9:44

Raigerdui:
Na jus neteisingas kataliku atzvilgiu(“nepaaiskino nei kunigai, nei popai”). Daugeliui lietuvaiciu poteriukai nuo dantu atsoka kaip zyrniai, o jus sakote nemoka blogio atskyrti…

Raigerdas>Toto 2       2020-04-23 9:15

Ir dar, ir dar, ir dar apie tą paplitusį Lietuvoje destruktyvų mąstymą. Štai dar vienas “geradaris”: “Toto 2 Raigerdas     2020-04-23 8:00
Gerbiamasai, aš mėgstu skaityti Jūsų,  gal ir kai kada per ilgus komentarus. Daugeliu atveju iš dalies sutinku su Jūsų nuomone. Bet jau dabar kad trenkėte. Visiškas briedas…..”. Aš tam gerdariui galiu pateikti stribų rašytas kliauzas. Ne visi rašo iš karto piktai. Veidmainiai apsimeta visada “geradariais”, bet gale parašo, kad jis ar ji neatitinka Stalino ir komunistų partijos politikai ir tai, ką jis sako yra “visiškas briedas”. To užtektų, kad mane išsiųstų į Sibirą arba paguldytų į psichiatrinę. Kokios operacijos neatlieka svarstydamas destruktyvus protas? Jam svarbu yra jo paties subjektyvi nuomonė ir jis vengia įvardinti daiktus savais vardais. Jeigu jis tai padarytų, tai jis pradėtų sveikti. O kadangi mūsų visuomenėje nėra priimta vyti lauk tuos su destruktyviu mąstymu, bet dauguma atvejų su jais yra taikstomasi ir netgi jiems yra plojama, kaip buvo plojama paranoikui Stalinui ir neurastenikui Leninui, tai jie savo juodą darbą atlieka tų pačių plojikų rankomis. Štai duodu konkretų pavyzdį. Klausiu mano “oponento”, kurioje vietoje mano komentare apie “Putino agentą” yra “visiškas briedas”? Ir štai šitas kaltintojas “visišku briedu” pradės išsisukinėti, bandys pateisinti ir rangysis visais įmanomais būdais, kad tik sąžiningai neatsakyti į mano klausimą:“kurioje vietoje yra tas visiškas briedas”? Kodėl taip vyksta? Todėl, kad šitas žmogus iš tikrųjų nesuvokia, kas yra destruktyvi kritika. Tai ne mano nuomonė apie destruktyvią kritiką:“Destruktyviai kritikuodami mes žeminame žmogų, tuo pačiu tarsi parodydami, kad mes esame pranašesni. Tokia kritika sukelia negatyvias emocijas ir verčia žmogų gintis. Todėl destruktyvi kritika vienareikšmiškai vertinama ne tik kaip beprasmiška, bet ir kaip nenaudinga bei kenksminga bet kokiems santykiams”.  Koks paprastai būna patarimas Lietuvoje? Nereaguoti. Tai yra neteisinga, nes tokį žmogų reikia vyti lauk. Tai yra vienintelė išeitis ir vienintelė galimybė apsaugoti žmones nuo provokatorių, nuo šemižikų, nuo vagių, nuo sukčių, nuo melagių, nuo pasipūtėlių ir t.t. Jokio kito kelio neegzistuoja. Šitiems žmonėms galima organizuoti reabilitacijos centrus ir ten juos mokyti ir pratinti prie normalių santykių, duodant jiems atlikti tik tokius darbus, kokius jie sugeba atlikti sąžiningai. Dalis iš jų gali išmokti auginti vaisius ir nustoti kenkti kitiems žmonėms. Nekontroliuojami jie patys šitos ydos įveikti nesugeba.

Prašalaitis       2020-04-23 9:02

>> grumstas 2020-04-22 19:55

Mes skirtingai vertiname faktus. Nesu linkęs keturiolikos metų jaunuolį vadinti prokomunistu vien dėl to, kad jis įstojo į komjaunimą. Gal tai buvo idėjinis žingsnis dėl jaunystės-kvailystės, o gal iš paprasčiausio išskaičiavimo, nes jei teisingai suprantu, priklausymas komjaunimui buvo privaloma sąlyga, norint Vengrijoje siekti aukštojo mokslo.
Kad ir kaip ten būtų, Britanikoje jis pristatomas pirmuoju Rytų ir Centrinės Europos vyriausybės vadovu neturėjusiu sąsajų su komunistiniu režimu.

Raigerdas       2020-04-23 8:34

Dar kartą apie “nekaltą avinėlį”, kuris pasivadino “Putino agentu”. Štai turime 30 Nepriklausomybės metų nuo “Putino agentų”. Bet destruktyvus arba neracionalus mąstymas Lietuvoje neišnyko. Jis egzistuoja, todėl tai yra pretekstas, kad “Putino agentai” gali kabinti Lietuvos žmonėms savo putiniškus makaronus. Kodėl tai vyksta? Nei politikai, nei Švietimo ministerija, nei mūsų profesūra iš humanitarinių fakultetų nesupranta, nes visi jie save laiko “protingesniais” už Vydūną, panašiai, kaip ir “Putino agentas” laiko save “neišprotėjusiu”, o išprotėjęs yra “kažkoks amerikonas”, kad žmoagaus protas gali priimti sprendimus iš destruktyvių paskatų ir konstruktyvių paskatų. Yra tokios abstrakčios sąvokos, kaip BLOGIS IR GĖRIS. Lietuvoje DESTRUKTYVUS MĄSTYMAS NELAIKOMAS BLOGIU. Atvirkščiai - tai laikomas GĖRIU. Duodu konkretų pavyzdį. Štai imame delfi.lt ir jūs ten galite atrasti tokią laidą “nepatogūs klausimai su radistais”. Jeigu mūsų visuomenė būtų pakankamai išsilavinusi, tai ji įvertintu tinkamai, kad šitokios laidos įmanomos tik “Durnių namuose”, nes jie vienas kitam krečia kiaulystes ir iš to kikena. Esu matęs tik vieną jų laidą su dainininke Monika Liu. Dalį laidos jie veda normaliai, bet viską, ką jie gali sukurti - tai yra kokia nors kiaulystė laidos metu. Ir štai jie, pademonstruodami, kad jie gali vesti laidą ir normos ribose, išprovokuoja Monika Liu paskambinti savo mamai ir pabandyti apgauti ją, kad ji yra pastojusi. Monikai Liu jau dreba rankos, o laidos vedėjai jau kaifuoja, nes pasisekė, kadangi Monika Liu nežino žurnalistų triukų, kuriuos jie išprovokuoja piktnaudžiaudami savo padėtimi ir pasinaudojant tuo, kad tai daroma žiūrovų akivaizdoje. Monikos Liu mamos garbei, ji nepasimetė ir infarkto negavo nuo tokios šokiruojančios tėvus naujienos. Manau, kad daugelis žmonių nežino, kad tie žmonės, kurie įveda kitus žmones į tokias šokiruojančias situacijas, jie daro nusikaltimą. Štai reketininkų brigada sugalvoja nureketuoti vieną turtingą bankininką čia Lietuvoje. Ką jie padaro? Jie vieną iš jų aprengia Seniu Šalčiu ir pasiunčia su dovanmis pasveikinti bankininko. Ir tas įsileidžia į namus netikėtą  svečia su nedidele svyta. Na, ir aišku, Senis Šaltis pareikalauja susimokėti už dovanas. Bankininkas staigiai supranta, ką jis įsileido į namus ir atsiduria šoke. O toliau jau technikos reikalas, kaip tie pinigai paimami. Ir štai žurnalistai tai daro panašiai, tik juokais, nors tai yra ne balandžio 1-osios šposai. Kodėl jie tai daro? Dėl inteletualinio skurdo. Jie nori uždirbti pinigų, o sugalvoti, kaip uždirbti normaliais metodais jie nežino. Šito nemoko VU,  nes koks nors ten dėstantis Tapinas irgi nieko apie tai neišmano.  Taigi, klausimas Algimantui Matulevičiui: ar jis atskiria destruktyvų arba ardomaąjį mąstymą nuo konstruktyviojo ar neskiria? Ar jis supranta, kad čia reikia keisti ne tik klaidingų duomenų prikištą Švietimo sistemą, bet ir Teisingumo sistemą, ir kitus dalykus? Tai kapitalinis remontas valstybėje. Blogis yra tame, kad žmonės, kurių galvoje dominuoja destruktyvus mąstymas, dauguma atvejų nesuvokia šito. Štai konkretus jums pavyzdys čia “Putino agento” komentaras. Jis rašo:“Aš dar neišprotėjęs”, t.y. jis meluoja, nes jo komentare pilna prieštaravimų. O jeigu yra prieštaravimų, reiškia yra ir melo. Neišprotėjęs žmogus niekada jums nepateiks du vienus kitam prieštaraujančius faktus, o išprotėjęs tą daro pastoviai, lyg tai būtų tai jo tikrji profesija. Tas pats vyksta ir su daugybe mūsų žurnalistų, ir su politikais, o tai ir yra plaukimas “Durnių laive”. Ar ponas Algimantas Matulevičius turi sukonstravęs ar gal būt gali sukonstruoti laivą, kad normalūs žmonės neplauktų viename laive su tais išprotėjusiais? Lietuvos žmonėms nieko per daug nereikia, nes jiems reikia tik saugumo jausmo ir garantijų, kad normalus žmogus, norintis auginti Lietuvai, sau ir kitiems žmonėms jiems naudingus vaisius, būtų apgintas nuo tų žmonių su destruktyviu mąstymu, kurie iššiepe dantis tik ir laukia, kada, kur rekia kažką pulti, griauti, naikinti kitų taip sunkiai užaugintus vaisius. Štai žmogus pradirbo 45 metus ir sąžiningai mokėjo mokesčius. Jo pensija nesiekia net 300 Eu. Kas jį apvogė, jis nežino. Nežino ir valstybė, kuriai jis mokėjo mokesčius. Tai, atleiskite, ar jis plaukia ne “Durnių laive”?

Toto 2 Raigerdas       2020-04-23 8:00

Gerbiamasai, aš mėgstu skaityti Jūsų,  gal ir kai kada per ilgus komentarus. Daugeliu atveju iš dalies sutinku su Jūsų nuomone. Bet jau dabar kad trenkėte. Visiškas briedas…..

Raigerdas>Putino agentui        2020-04-23 7:18

  Putino agentas trolina:“Aš dar neišprotėjęs”. Galimai, “Putino agentas” tai parašė Lenino metinių gimimo proga. Ką padarė Leninas? Jis sukurstė tą mažiausiai išsilavinusią visuomenės dalį įvesti diktatūrą ir ištremti, išžudyti visus, kas yra protingesnis, turtingesnis, geresnis už “neišprotėjusį Putino agentą”. Džerzinskis,kuris Lietuvoje ir Lenkijoje sėdėjo kalėjime, Rusijoje tampa, dėka Lenino, ereliu ir sušaudo su raudoniasiais latviais 1,8 milijono žmonių. Pagal Latvijos gyventojų kiekį, tai praktiškai vos ne visą Latviją. Nei Džerzinskis, nei Leninas, nei “Putino agento” dievinamas Putinas nelaikė ir nelaiko savęs “išprotėjusiais”. Tai yra labai svarbu - jie nelaiko savęs “išprotėjusiais”. Tik štai , kas yra blogai - jų elgsena ir darbo vaisiai yra išprotėjusių žmonių darbo vaisiai. Šito, deja, nei lietuviams, nei rusams niekas nepaaiškino nei mokyklose, nei aukštosiose. Nepaaiškino nei kunigai, nei popai. Rusijoje krikščionybė yra daugiau nei 1000 metų. Ir įsivaizduokite, per 1000 metų taip ir nebuvo atskleista Kristaus pasakyta išmintis:“Atpažinsite juos pagal vaisius”. Štai paprastas dalykas, aiškus kaip 2X2, bet nuo visuomenės yra slepiama iki pat šiandien. Bijoma Kristaus mokymo iki pat šiandien. Kristus taip pat paaiškino, kas yra Šėtonas, kad tai yra Melo tėvas, ir ką? Ir “Putino agentas” ieško, bet, apsimeta, kad neranda priešo. Jo nėra, nes tai yra neteisinga, kad “kažką puola rusas”. Rusija yra taiki šalelė, kuri niekada nieko nepuola, o kaip tik visi kiti puola tą vargšę ir nekaltą Rusiją. Ir tai vyksta paskutinius 300 metų. Bet štai šitoje vietoje jis jį mini:“kažkoks išprotėjęs amerikonas”. Taigi, pasirodo priešas yra - tai “kažkoks išprotėjęs amerikonas”. Ką Amerika yra blogo padariusi Lietuvai? Nieko. Ji Lietuvą gina nuo to “nekalto, švento avinėlio, liejančio krokodilo ašaras, ruso”. Į ką yra nukreiptas šitas “nekaltas” “Putino agento” komentaras? Į psichiškai nestabilią visuomenės dalį. Vėl tas pats Lenino ir Stalino metodas - kreiptis į tą menkiausiai išsilavinusią visuomenės dalį ir jų rankomis atlikti tą šėtonišką darbą. Dar mokydamasis Stalinas pastebėjo, kad geriausia yra veikti būnant pačiam ta nematoma TREČIAJA PUSE. Kadangi jo draugas iš jo pasityčiojo mokykloje, tai jis įkalbėjo tą, kuris mušė kitus, sumušti ir jo draugą. Draugas buvo taip sumuštas, kad vos gyvas liko, o Stalinui už tai nieko nebuvo. Štai ištikimas Stalino mokinys “Putino agentas” užsiima tuo pačiu. TAI TAIP PAT VADINASI KLASTA. Panašiais propagandiniais metodais buvo varoma agitacija ir ikikarinėje Lietuvoje. Ką tai parodo? Kad Lietuva, iš kurios tų geradarių stribų ir jų agentų dėka buvo ištremta 300 000 žmonių, nieko nepasimokė. Taip, yra pas mus įvairios institucijos, kurios atskleidžia stalinizmo ir komunizmo nusikaltimus, bet kas iš to. Ar pasaulis pasmerkė ar nuteisė komunizmą taip pat, kaip ir fašizmą? Ne, šito nepadarė. Šito nepadarė dėka tos pačios Rusijos, kuri viską daro, kad tik nuslėpti komunizmo nusikaltimus. Maža to, Rusija viską daro, kad atgaivinti senus KGB dezinformacijos metodus, ir štai “Putino agentas” jau darbuojasi. Kodėl “Putino agentas” darbuojasi dabar? Ogi krizė. O krizės metu gali prasidėti isterija, sumaištis ir chaosas. Ir čia “Putino agentas” pradeda “aiškinti” tai tamsiai liaudžiai, kad ją apšviesti: KALTA YRA NE TAIKIOJI IR NEKALTOJI RUSIJA, O “KAŽKOKS PAMIŠĘS AMERIKONAS”. Kadangi tą KGB dezinformacijos mokyklą “Putino agentas” baigė Rusijoje, tai jo “treneriai” nesuvokia, kad lietuviai neturi nepaykantos amreikiečių atžvilgiu. Ta neapykanta yra išskirtinai propaguojama tik Rusijoje, nes Amerika sutrukdė ir trukdo užpulti tas buvusias Sovietines Respublikas, kad grąžinti jas, kaip tas paklydusias nuo piemens arba “Vyresniojo Brolio” tas aveles vėl į geležinį Rusijos glėbį. O kadangi mūsų tautiečiai nežino, kas yra MELAS, KLASTA, VEIDMAINYSTĖ, ir kad visas tas savybes yra įsisavinę Šėtono tarnai, kaip sėkmės visuomenėje garantą, tai tai daliai visuomenės ir yra skirti šitie “Putino agento” makaronai, nes Putinas ragina šiandien sugrįžti prie Rusijos buvusias Tarybines Respublikas.

Putino agentas       2020-04-23 0:23

Aplink visi tik ir šaukia, kad reikės ginti Lietuvą. Reikės – ginsiu, bet, kad ginti, mažų mažiausiai reikia turėti priešą, pasiaiškinti, kokias grėsmes tas priešas kelia man, mano šeimai, mano miestui, mano Tėvynei. Man nepakanka to, kad kažkoks išprotėjęs amerikonas labai nori karo.


Aš dar neišprotėjęs.

Aš neprivalau lieti savo kraują už nusikaltėlių ir karo kurstytojų interesus.

Aš pabandžiau pats sau pasiaiškinti, kas man ir Lietuvai labiausiai grasina, su kuo iš tikrųjų reikėtų kariauti:

Gal reikės kariauti su vagimis, kurie kaip blakės nugulę Lietuvą ir ją baigia sunaikinti?

O gal reikės kovoti su neoliberalų globalistų finansuojamais ir gerai organizuotais lytiniais iškrypėliais, kurie naikina mūsų moralę, dorovę, šeimas?

Tai gal reikės kovoti su „skandinaviškais“ bankais, kurie nemoka mokesčių ir išveža iš Lietuvos pinigus?

O gal mums reikės kovoti su anglų kalba, kuri baigia išstumti Lietuvių kalbą?

Matyt, kovosime su socialiniais parazitais, kurie apsimeta pabėgėliais ir prieš mūsų tautos valią grūdami į Lietuvą?

Tai gal kovosime su buržuazija, kuri dirbantį žmogų Lietuvoje pavertė ubagu?

Žinoma, aš kovočiau už pensiją, kuri turėtų būti proporcinga kiekvienam gyventojui tenkančiai BVP daliai.

Aš, pavyzdžiui, kovočiau su valdžia, kuri tarnauja ne visuomenei, o vagia. Suruoščiau biudžeto vagims karo-lauko teismus…

Labai daug blogybių Lietuvoje, bet negirdėjau, kad kas rengtų prieš tas blogybes karą. Negirdėjau, kad kas rimtai skelbtų karą prieš alkoholį, narkotikus, prieš mokslo, švietimo, kultūros naikinimą, sveikatos apsaugos sistemos griovimą.

Vyksta lietuvių tautos genocidas, bet niekas prieš šio genocido vykdytojus karo neskelbia!

Sakote ne genocidas? O kaip kitaip vadinasi toks procesas, kai per 26 metus sunaikinama 1/3 lietuvių populiacijos, kai į užsienį išvejamas jaunimas, o Lietuvoje lieka tik seneliai, vagys ir ligoniai?

Kažką nuolatos „puola rusas.“

Įdomiausia yra tai, kad rusas labiausiai „puola“ tuos, kurie patys, ar jų tėvai, ištikimai tam rusui tarnavo, geruose postuose sėdėjo ir skalsią duoną iš ruso rankų valgė.

O kuo tas rusas pavyzdžiui man nusikalto?

Ogi niekuo. Kariuomenę iš Lietuvos jis išvedė, o ką buvo čia pastatęs, gi neišvežė: nei kelių, nei fabrikų, net atominę elektrinę paliko, Klaipėdos uostą, sostinę Vilnių.

Juk be ruso pagalbos mes tikrai matytume Vilnių, kaip savo ausis.

Valdant tam „baisiam“ rusui, lietuvių skaičius nuolatos augo, o valdant Briuseliui – mažėja. Iš pensijos ir atlyginimo žmonės galėjo išgyventi. Mokslas ir medicina buvo nemokami.

O kuo mums dabar grasina tas piktas rusas?

Kapitalizmu? Liberalizmu? Absoliučiai niekuo.

Visos grėsmės laužtos iš amerikoniško piršto.

Džiaugėmės iškovota nepriklausomybe, labai džiaugėmės, bet, kad į tokį sovietizmą viskas išvirs, į liberastinę diktatūrą, kad lietuviui nebeliks Lietuvoje vietos, niekas net baisiausiuose sapnuose nebuvo susapnavęs.

Žinote, jei kils karas tarp amerikonų ir rusų, aš padėsiu amerikonams.

Pažadu.

Padėsiu lygiai taip pat, kaip jie padėjo lietuviams į miškus sulindusiems po karo.

Aš jiems padėsiu gražiomis kalbomis apie laisvę, demokratiją, ir pažadais paremti.

Tegul jie sau kariauja. Jie gal turi už ką kariauti?

Bet geriau, kad jie kariautų Kalifornijoje, Aliaskoje, Floridoje, kur nors toliau nuo Lietuvos.

stasys        2020-04-22 20:45

Grumstas > nesu tikras jog Jus suprantate apie kokį liberalizmą mano yra rašoma . Kai norisi ka nors iškreipti , sumenkinti pripaišai kumpą nosį didele ir reikalas padarytas .   Valstybė kuri mindo esmines demokratines vertybes , gali pretenduoti tik į Putino sosto spindesį . Ten irgi demokratija ir tautinės valstybės pradmenys ..tik va su žmogaus teisėmis ir oligopolinėmis verslo struktūromis tenka jau kitaip skaitytis , kaip realybe . Tam kad suprasti viso to verte reikia matyt dar karta prarasti .smile tokia jau ta žmogaus natūra ..

grumstas>       2020-04-22 20:06

kai paskaitau stasio svaičiojimus, kad liberalizmas vienintelė jėga galinti pamaitinti tautą , liaudį, tai noriu paprotinti stasį, kad pvz. Hitleris sugebėjo labai greitai varganą , niokojamą pirmojo pasaulinio karo nugalėtojų sutartimis Vokietiją padaryti tuo metu stipriausia, turtinga šalimi, kurioje vokiečiai pamiršo dar taip neseniai buvusius nepriteklis.  Kaip jis tai padarė  kita kalba, bet liberalizmas sugeba padaryti vienus be proto turtingus,  kitus vargingus,  begėdiška socialine atskirtis dažna liberalizmo vizitinė kortelė. liberalizmas nėra vienintelė  panacėja normaliam valstybių vystymuisi.

grumstas>       2020-04-22 19:55

Prašalaitis     2020-04-22 12:09

  Specialiai žvilgterėjau į Orbano biografiją; buvo kosomolcu, po to liberalu ideologijos išpažinėju. Nieko keisto , kas domisi bent kiek šiomis ideologijomis, jų vystymusi ir nuo pat trockio ir lenino revoliucijų pradžios , žino , kad liberalų šaknys bolševizme ... Po antrojo pasaulinio karo visi prokomunistiniai veikėjai , visos “raudonosios brigados” lyderiai tapo Europos pagrindinių šalių vadovais . Ideologiniai tokių vadovų mokyojai ir teorijų kūrėjai pasitraukė į JAV , iš kur platino transformuotą libertarinį mokymą . Pinigų matyt jiems duoda visokie sorošai , kurie puikiai išnaudoja nestabilias politines situacijas , nes tada galima užsidirbti didžiausius pinigus spekuliuojant ir pasinaudojant visokiausiomis “krizėmis’, kai žinai kada jos bus, kiek tęsis ir ką palies. Tačiau Orbanas išimtis iš taisyklės - jis nuėjo su savo tauta. panašia , kaip Kudirka nekalbėjęs lietuviškai, sukūrė tautinę giesmę-himną . Dievo valia nežinoma niekam

stasys        2020-04-22 18:14

Dar vienas nikus str. Ar man rūpi ka tuo klausimu galvoja autorius ? vargiai . Jis jau turėjo savo proga kai galėjo Lietuvoje įgyvendinti roju žemėje . Na nepavyko ? pasitaiko, ačiu, dėkui, laikas atėjo jauniems drebinti Lietuvos dangų . A.Matulevičiau Jūsų gyvenimiška patirtis daug vertesnė to ka čia rašote ..todėl man niekaip nesuprantama kodėl nebandote esama valdžia protinti tuo ka pats blogai darėte ? Kam rūpi tos graudulingos širdies bangos .. kai jos drebina nerealu susikurta tamstos pasaulį .  Liberalizmas , globali rinka ne tik ideologija bet ir priemonės pamaitinti Lietuvos žmones . Jus gal su tuo ir nesutiksite , bet tai viena esminių priežasčių kodėl antros progos nebesulauksite sau . Nedėkingas užsiėmimas kitiems likimus varažinti.. bet toks jau tas mano ‘trolio’ užsiėmimas gyvenime .

Vardas       2020-04-22 17:59

Tiesiog i NATO ir Europos Socialistiniu Respubliku Sajunga (ESRS) Lietuva istojo su korupcija ir kysininkavimu, todel ir nera saugiklio Lietuvai nei del ESRS nei del NATO. Seniai Vokietijai, Prancuzijai turejo vadovauti verslininkai panasus i Donald John Trump, gal ir Jungtine Karalyste butu likusi ESRS, o ne pabegusi.
Dabar Lietuva neturi saugiklio jei lavona Joe Biden su isrinktu JAV Prezidentu, kad nemoketu Lietuva arba labai mazai moketume NATO nario mokescio. Net laidojimo paslaugu verslas tiek JAV tiek Lietuvoje pakrauptu nuo JAV prezidento Joe Biden, koks dar 5 NATO straipsnis.
Gerai, kad Lietuvoje progresyviam liberastiniam meslui nepavyko sukelti karo kaip Gruzijoje ir dabar Ukrainoje.
Apie Lietuva naikinancius maitvanagius anukinius KonserVatnikus, Liberastus kuriems tik abortai, narkotikai, pedaliski iskrypeliai bei europinis socializmas galvoje net nesinori apie tas internacionalines burokeviciu partijas galvoti.

Juk Jums gi sakė,       2020-04-22 17:37

kad to, kas buvo iki dirbtinio viruso, daugiau jau nebebus - bus socialinė praraja tarp oligarchų ir prastuomenės(ubagyno). Bus milžiniška socialinė atskirtis - oligarchai dar labiau pralobs, o ubagai bus pastatyti į jiems prideramą vietą. Tokia tad Liberal-dimokratijos esmė. Kas oligarcho oligarchui, kas ubago - ubagui.

Kaži, kaži Vladai Vilimai       2020-04-22 15:59

ar mus pakeis virusas. Lietuvoje šis virusas yra tik tam, kad turtingieji dar labiau pralobtų. Paskaitykite https://bukimevieningi.lt/klaipedos-hospisas-klaipedos-liberalu-globojama-pinigu-plovykla/.
Ačiū Dievui, kad Jis sugeba tokiais sunkiais laikais parodyti ir mums akliems Tiesą.

Prašalaitis>s.m.       2020-04-22 15:13

s.m.:“Nebent kaip prioritetą turėjote omenyje atsakomybę už priklausymą bolševikų partijai.”

Kaip tik taip ir yra kaip sakote, sąmoningai sukeičiau vietomis, kad neskambėtų taip tarsi atsakomybė priklausytų tik už turto nusavinimą.

O ką oligarchijos       2020-04-22 14:38

dvaro prapiesoriai pataria? Nekurti komercinio banko be Dievo žmonių leidimo?

habilitās       2020-04-22 13:19

Vėl ir vėl tenka prisiminti tai, ką sakė Silicio slėnio išminčiai: „Idėja yra niekas, įgyvendinimas yra viskas“, nes pasauliui idėjų niekada netrūko nuo pačių absurdiškiausių iki genealiausių, o su idėjų įgyvendinimu kuo toliau, tuo sunkiau.
Autoriaus siūlymai primena kažką panašaus į neoleninizmą, nes valstybinis-komercinis bankas nėra net idėja, tai patirtis, deja, labai liūdna. Tad iš karto kyla klausimas, o kas pasikeitė po buvusio Valstybinio-komercinio banko bankroto? O gal autorius pamiršo priežastis, dėl kurių jis bankrutavo?
Ar yra nors viena valstybės valdymo institucija, kuriai vadovautų konkurso (tikro) būdu atrinktas vadovas/ė?! Kad ir dabartinis Lietuvos banko vadovas, kaip tapo bankininku? Tokiu pat būdu būtų formuojama ir naujai įkurto banko darbuotojai, o tai reiškia užprogramuotą bankrotą. Be abejo, kiekvienoje valdiškoje struktūroje yra apie 20-25%, taip vadinamų, kupranugarių, priklausomai nuo veiklos svarbos ir sudėtingumo, kiti, gi, giminaičiai, sekso parteriai, dažniausiai „pažangesnės“ orientacijos, draugai, partiečiai ir jų giminaičiai. Kalbant apie banką, nevalia pamiršti ir „bankininkų“ tautos svarbą, pinigų valdyme.

s.m. prašalaičiui       2020-04-22 12:42

manding, sukeitėte vietomis: siekė 1) nusavinti, 2) nesėsti/išvengti sušaudymo.
Nebent kaip prioritetą turėjote omenyje atsakomybę už priklausymą bolševikų partijai.

to ah1       2020-04-22 12:34

O jeigu kas pačiam į kišenę įdėtų virusą ir apkaltintų, a? Ką tada darytum, nepagalvojai?

Prašalaitis       2020-04-22 12:09

Nesu priešisiškai nusiteikęs Matulevičiaus atžvilgiu, tačiau vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad A. Matulevičius priklausė kolaborantų komunistų “grietinėlei”, t.y. pakalikų klanui kuris dirigavo VISKAM, įskaitant KGB. Dėl to mano giliu įsitikinimu, politikoje ir visuomeniniame gyvenime tokie matulevičiai turėtų tupėti kaip pelė po šluota jei jie neatliko atgailos ir savo darbais neišpirko kaltės. Ar A. Matulevičius gerais darbias išpirko savo kaltę? Ar bent jau yra atsiprašęs tautos?
Be to, kaip buvęs klano narys Matulevičius pamiršo pasakyti esmę be kurios jo išvedžiojimai yra visiškai beverčiai. O esmė yra ta, kad griaudamas sovietinę santvarką kolaborantų komunistų klanas siekė dviejų pagrindinių tikslų: išvengti baudžiamosios atsakomybės ir nusavinti visuomeninį turtą. Abu tikslai buvo sėkmingai ĮGYVENDINTI. Dabar jau galima pūsti naują miglą, ką Matulevičius pastaruoju metu sėkmingai ir daro. Ar jis tai daro iš nesuvokimo ar iš blogos valios yra jau atskiras klausimas.

>> grumstui

Neklaidinkite, Orbanas niekada nebuvo prokomunistinių pažiūrų, jis buvo liberalu, kaip, beje, ir daugelis griūnančioje komunistinėje sistemoje beiškylančių jaunų politikų. Kaip žinia, anų laikų liberalai rėmęsi klasikiniu liberalizmu, turi mažai ką bendro su dabartiniais šimašiniais liberastais tebevadinančiais save liberalais.
Ir manau visisškai neteisinga lyginti Orbaną su Matulevičiumi, nes jie priklauso visiškai skirtingoms svorio kategorijoms.

ah1       2020-04-22 11:57

Tai pasakė... Jei Kinija paleido virusą ir užkrėtė ES tai tegul Kinija ir keičiasi. O pirmiausia tegul Kinija atlygina ES turtinę ir moralinę žalą  ES žmonėms už stresą, įvarytą baimę ir nepatogumus, nedarbą, negalėjimą vaikams eiti į mokyklas ir t.t.  Kinija “laidys” virusus o kiti turės taikytis prie Kinijos,  taip gaunasi pagal M.?

Dzeikas       2020-04-22 10:43

Matleviciaus teiginys apie “nepasiruosima gyventi kapitalizme” na toks daugiareiksmis ir i si teigini galima ideti kokia tik nori prasme.
Ir kai as girdziu prakeiksmus “nezmoniskai konkurencijai, kai zmogus zmogui zveriu tampa” - mano ranka jei neiesko revolverio, tai iesko vandens nuleidimo sverto tikrai.
reikalas tame, kad zodi “konkurencija” traktuoja monopolinis (+VAGIU!) kapitalo meistersingeriai. Lietuviskai suprantama mazdaug na “lietuviskai” - minios bedarbiu uz gamyklos vartu, o verslininkas tingiai ziaumodamas kazka renkasi is stovinciu pozoj “ramiai!” kandidatu.
TOKI konkurencijos ivaizdi jums kuria i verslininkus atsiverte komunistai. Tai kriminaliniu nusikalteliu antroji varcia. Pirmoji varcia vyko (Lietuvoje) 1940m, kai vagys tapo komunistais.
KONKURENCIJA - nuostabus dalykas TADA, kai ji galioja visiems. VERSLININKAMS - taip pat. Tada ne darbininkas stovi issitempes pries verslininka, bet pats tuos verslininkus renkasi.
Bet tam konkurencija turi buti VISUR, VISUOSE lygiuose.
Kaip Lietuvos visuomene buvo pasiruosusi kapitalizmui - neziau. Taciau as atsidures kapitalizmo(tiksliau pasakyt zmogaus laisves) citadeleje JAV negalejau patiket kad toks gyvenymas gali buti - tik nestovek rankas sudejes ir tampi visiems reikalingas , o verslininkas kuriam dirbi didina atlyginima neprasomas ir daugiau negu sudereta buvo - by tik nepabegtum pas kita.
Jeigu Matulevicius siulo keistis TEN link, kad sulygint salygas konkuruot visiems(raktinis zodis VISIEMS) rinkos ir sociumo dalyviams, - samdomiems darbuotuojams, verslininkams, valdininkams, politikams, laisvuju profesiju zmonems, pareigunams , - tada as uz. Jeigu stumia kazinkokia social-komunistinio raugo tyre - tai eina jis svilpt…

Dzeikas       2020-04-22 10:25

grumstui:
Gerai jeigu ten katinas, o ne lusis kuri labai mikliai seimininkui gerkle perkast gali.Pvz, bolshevikai puikiai susidorojo su nusikalstamumu.Kai banditai jau nebesislepe, jie turejo net savo oficialias buveines, kariuomenes daliniai elementariai issaude visus kuriuos rado tuos buveinese - tai jau grese ju, bolseviku,  valdziai. Taciau jie buvo bejegiai kontroliuoti latentini nusikalstamuma, gresusi gyventojams, o ne valdziai.
tad sis kates spalvos ignoravimo kriterijus ne visada veikia.

tiek       2020-04-22 9:51

“Mat dauguma atkurtos valstybės piliečių tais 1991 ar 1992-aisiais net nelabai susigaudė, kaip išvis reikės gyventi kapitalizme” - Matulevičiaus naivi citata. Brangus Lietuvos pilieti Matulevičiau, šiaip jau tuo metu mes net neįsivaizdavom ,kas realiai yra BEDARBYSTĖ  , ir jos baisios pasekmės praktiškai visiems Lietuvos piliečiams .Ir koks tai yra gėris prichvatizatoriams ,leidžiantis numušt užmokestį  už sunkų darbą vien “pirstelėjus” - žėkit , kiek norinčių už tvoros į tavo vietą....Propagandos tai buvo ir YRA pristatoma kaip būtinas (optimaliai 5 proc nuo visų darbingų) ,konkurentiškumą užtikrinantis….Mums buvo per visus galus įdiegta ,kad bedarbis - tai paskutinis tinginys ir atmata ,kurio neverta ir gailėtis. Ir jų tebus tik keletas .O pasirodo ....Patiko tik tiek ,kad jau antras po Paulausko viešai pripažino,jog sistema privatininkų diktatūrą buvo pakeista nė kiek nepasitarus su visuomene . Tai teisinga .Tai labai svarbu - juk jei trimituojant visur apie demokratiją nebuvo atsižvelgta net į elementarią Tautos teisę pokyčius nuspręst Referendumu - reiškia ši santvarka kaip ir nelegitimi,primesta praktiškai nedemokratiniu, eilinio perversmo būdu.

Kis       2020-04-22 9:42

Algimantai ,pats cia surasei tikriausiai musu visu svajone-kapitalizma,kur viskas yra nuo vid klases iki dangaus.O mes “kureme"banditine valstybe,kas buvo adoresnis pabego is tos kureju aplinkos,kiti like net su dantimis isikibe laikosi,nors juos kapitalizmo salygomis senai butu supude kalejime,nes ten yra ir teise,bei teisesauga ir kaip nekeista ji atsakinga tik istatymams kurie kuriami seime,garbiu jos zmoniu.O kas dedasi asmus seime,paziurejus i izirpatariu anuka ,ar KGB dukrele Asmonaite,kuri atviru tekstu zada per narkotikus parklupdyti Lietuva ir zmones,o mes vis renkama ir renkame.Visi zino tuos nusikaltelius ir ju nusikalstamus darbus.Paskutine grazuole magnolija su beveik prezidentu Landzbergiu.Butu juokinga ir juokemes,bet kazkur dingsta juokai,teks kapitalistiskai iseiti i prospekta ,kuri uzvalde Grazulio objektas.O mes vis renkamae ir renkame.Pagrindinis zodis -MES.tad gal nustokime rinke.

Prašalietis       2020-04-22 9:41

Algimantas Matulevičius- mes privalome keistis…
  Kiek pamenu buvusieji Tarybų Sąjungos pakraščiai kaip pradėjo “keistis” Gorbačiovo laikais, taip ir nesustodami keičiasi visus 30 metų. Akivaizdus “tautinės progresyvios” ir nesibaigiančios transformacios pavyzdys yra V.Lansbergis, D.Grybauskaitė ir daug daug kitų “iškilių” šių laikų Lietuvos žmonių. Kas liečia kaip kokiam pseudovalstybiniam dariniui “primestą” lietuvaičiams “netinkamos” vakarietiškos santvarkos “pasirinkimą”, tai šio kontingento galimybę “pasirinkti” akivaizdžiai demonstruoja Amerikos indėnų, Australijos aborigenų, Afrikos tautų ir genčių“joms labiausiai tinkančių santvarkų pasirinkimai”. Pseudovalstybinių dainių “intelektualams” nėra ko “sekinti savo smegenų skausmingais būties apmąstymais”. Kaip jau buvo daugelį kartų istorijoje, viskas būna pasakoma iš “vakarų ar rytų”. Pseudovalstybinių darinių “mąstytojų mąstymai ir svajos” visais istoriniais periodais buvo nieko vertos. Paskutiniai pavyzdžiai a.a. Justino Marcinkevičiaus ir kt. svajos apie Lietuvą ir jos ateitį, bet čia priėjo JAV instruktorių painstruktuoti V.Lansbergis su savo"patriotais”, Brazauskas su savo patriotais ir visiems tarė kaip iš tiesų viskas bus….Mes visi vieningai"paklausėme”, todėl viskas taip ir buvo…. Amerikos indėnams ir Australijos aborigenas taip pat buvo sakoma “kas bus”.., bet jie neklausė...Afrikos čiabuviai, kaip Amerikos indėnai ir Australijos aborigenai taip pat nelabai klauso “kas jiems bus”, todėl ten ir yra tas kas yra…

pinancū ministras        2020-04-22 8:54

nepažįstu jokių matulevičių ir jų rašinėjimų neskaitau.
man Naša Daša ir anūkas yra davę Zadaniją, tai ir vykdau.
svarbiausia aptarnauti Žmoniū Partijos interesus, visa kita do lampočki.
džiaugiuosi, jog karbauckis, skwernelis ir p. nuosėda man netrukdo vykdyti Žmoniū Partijos tikslus - pagarba pagarba, stiprybės stiprybės. smile

grumstas       2020-04-22 8:20

Man nesvarbu kokios spalvos katinas - man svarbu , kad jis gaudytų peles . Orbanas irgi buvo jaunystėje prokomunistinių pažiūrų, o dabar jis Vengrijos lyderis , tinkamai ginantis savo tautą nuo globalistinio naikinimo mechanizmo ir sėkmingai jai vadovaujantis, nepaisant milijonus dolerių kišant jo priešininkams..  Taip reikia priimti ir Matulevičiaus mintis- jeigu jos protingos , kodėl jas reiktų besąlygiškai atmesti? ar jis yra padaręs tokių tautai nedovanotinų nusikaltimų, paklydimų, už kuriuos turėtume bet kokį jo pasiūlymą atmest?

Dzeikas       2020-04-22 8:01

Komentatorius antilietuviskos pajegos pats yra stribu ideologijos nesejas tik nupleses zvaigzde nuo “budionovkes”  ir papuoses zalia-geltona ir raudona plunksnomis. Isiskaitykite kokias vertybes jis propoguoja:
1.Istremti.
2. Atimti pilietybe.
Ar buvo sios “vertybes” Vasario 16 Lietuvoje?
Man Matuleviciaus mintys (ne pats Matulevicius) , na as jas priimciau su islygomis. Bet isiskaityti verta vien del to, kad stribai puola autoriu.

komunistai turi Leniną skaityti       2020-04-22 7:48

1. etapas - užvaldyta valstybė ir nuskurdinta tauta - sėkmingai įvykdytas.

dabar biski reikia apsimesti avinėliais (durneliai litovcai nepamatys, kad vilkai po tuo kailiuku) ir atleisti vadžias - numesti pora bombonkių.
rinkimai artėja… (jie yra valdomi, kaip ir ‘demokratija” bei “ekonomika”)

Džiugu, kad tiesos.lt redakcija palaiko Partijos liniją.
(gal adminai ir redaktoriai irgi partškoloje mokinosi?)

G.P.       2020-04-22 7:44

Paskutinė straipsnio pastraipa - diletantiška ir naivi demagogija. Atsisakyti ideologijos - tai atsisakyti visuomenės kompaso. Būtent dėl stiprios - nacionalinės patriotinės - IDEOLOGIJOS 1918-1940 metų Lietuva sugebėjo pasiekti neįmanomų tiems laikams laimėjimų. Būtent dėl šios IDEOLOGIJOS tūkstančiai žmonių išėjo po karo į miškus ginti savo Tėvynės.

Nereikia maišyti ideologinio šlamšto - neoliberalizmo, komunizmo, globalizmo ir leftizmo - su IDEOLOGIJA kaip Tautos dvasiniu ir vertybiniu kompasu.

Raigerdas        2020-04-22 7:38

Komentatorius “Lietuviškos Jungtinės Pajėgos”  nulinčiavo poną Algimantą Matulevičių, bet reikia pabandyti suteikti žmogui ir šansą pasitaisyti. Jeigu žmogus nesitaiso ir nesupranta savo klaidų, kaip A. Kubilius su Rasele, tada taip, tada jau yra tas nepataisomas parazitas. Bet ponas Algimantas Matulevičius vis gi yra pažengęs į priekį, nes jo mintys yra teisingos pagal šios dienos aktualijas, tik norėtusi, kad jos būtų vaisingos, pasėjus jas į žemę ir gavus vaisius. Štai šitame kelyje ponui A. Matulevičiui ir gali pritrūkti nuoseklumo siekiant savo tikslo, nes papūtus nepalankiems vėjams, ponas A. Matulevičius gali ir “netyčia” pamesti savo “teisingumo” kompasą. Bet kol kas siūlau paimti jo tas racionalias mintis ir panagrinėti. Jos dabar turi vertę, nes jose yra tos racijos, kuri yra gyvybiškai reikalinga nuo tuščiuose plepaluose besimurgdančiai Lietuvai. Priminsiu tik vieną dalyką, kadangi ponas A.Matulevičius prakalbo apie ideologiją: kokia bebūtų ta “nauja valstybės valdymo forma”, bet joje vis vien turi būti numatyta kova su stribų palikimu ir jų ideologija. Nežinau, kiek Lietuvoje buvo panašių atvejų, bet toks reiškinys kaip stribokai su savo melo vėliava, kad jie yra “teisingi”, turi būti sunaikintas, o pati striboko ideologija turi būti pagaliau atskleista, kaip kriminalų ideologija, veikiančių VALSTYBĖS VARDU. Nuo čia prasideda mūsų tautos degradacija ir išsigimimas. Siūlyčiau įkurti Fašizmo ir Komunizmo muziejų, o svarbiausia atskleisti visą tą IDEOLOGIJĄ vienų ir kitų ir jos žalą žmogaus MĄSTYMUI. Neužkardžius šitų mūsų tautos padugnių veikimo metodų, mes niekada nepasveiksime, ir niekada nesukursime “naujas valstybės valdymo formas”, kadangi šiandieninė Lietuva ir yra jų darbo vaisiai per tokias marionetes kaip A. Kubilius ir Raselė. Pacituosiu geras A. Matulevičiaus mintis:“Norime to ar ne, tačiau gyvenime bet kokia ideologija anksčiau ar vėliau virsta dogma. O dogmos gimdo fanatizmą, nemąstančius fanatikus. Jeigu norime turėti aktyvią, kūrybiškai veikiančią valstybės bendruomenę, privalome pereiti prie naujų valstybės valdymo formų”. Tą reikėjo padaryti bent jau 2000 metais, bet geriau vėliau nei niekada. Kas tam priešinsis? Pirmiausia, konservatoriai su įvairių spalvų liberalais, ir visa ta privilegijuota grietinėlė. Kiek jų yra mūsų šalyje? Ar bus apie 200 000? Čia reikia skaičiuoti. Ir reikia atsisakyti revoliucijos. Taigi, viskas prasideda nuo lyderių, kurie gali sukurti ir koncepciją ir naują valdymo modelį, kurio fundamentas būtų sudarytas iš filosofinių pagrindų. Šiandien pakankamai yra žinių, kaip sukurti normalią valstybę be idiotų. Kaip atskirti idiotą? Idiotas gali išauginti tik idiotiškus vaisius, kurie bus nuodingi. Kaip ištaisyti idiotą? Žinote, geras fizinis darbas, ypač kontaktas su gamta, padeda daugeliui idiotų pasveikti. Ne visiems, bet daugeliui tai taip. Kaip gyvavo LDK? Taip, stipri Karaliaus valdžia, bet šalia jo buvo ir stiprus internacionalinis elitas. Ar galima Lietuvoje sukurti veiklų, dorą, ir ištikimai tarnaujantį visuomenės labui elitą? Taip, galima.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-04-22 6:07

2003 sausio 23, 
Algimantas Matulevičius nedalyvavo balsavime dėl konstitucijos 47 straipsnio keitimo. Tai yra nesipriešino bemaž didžiausios aferos įgyvendinimui pagal klaikią idėją – žemė užsieniečiams, o ne piliečiams. 2003 sausio 23-iosios aferistų bendrininkui Algimantui Matulevičiui dera pati didžiausia bausmė – tremtis iš Lietuvos (su Lietuvos pilietybės panaikinimu).
Reik paskelbti registrų centro duomenis - kiek svetimšalių aferistų žemgrobių yra dabar Lietuvoje.
___________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį
režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių.
2020 balandžio 22


Rekomenduojame

Įbauginti prezidentai. Vytautas Matulevičius prakalbino Valdo Adamkaus vyriausiąjį patarėją Darių Kuolį

Andrius Švarplys. Kam – anarchija, o kam – „meilės vasara“

Liudvikas Jakimavičius. Šimašiaus pliažas

Justas Stankevičius. Kaip pasikeitė Vokietijos viešasis saugumas nuo pabėgėlių krizės pradžios?

Ir undinėlė rasistė...

Nida Vasiliauskaitė. Apie institucinį rasizmą

Neringa Venckienė. Neatsakyta iki šiol

Liudvikas Jakimavičius. „Vyčiui pliaže – ne vieta“

Kviečiame į kasmetinę Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventę: susitinkame liepos 4 d. Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke

Robertas Grigas. Aleksandr Galič apie (pra)tylėjimo kainą

Algimantas Rusteika. Apie ką giedosime liepos 6-ąją: apie Lietuvą ar apie vienybę su žmonija?

Rasa Baločkaitė. Kraupusis Merkinės stadionas

Andrius Švarplys. R.Šimašiaus ir Co akcijos matmuo – amputuoti istoriją, atmintį, kančios sakralumą

Per 20 organizacijų reikalauja Prezidento dėmesio istorijos politikai

Vilius Kavaliauskas. Lukiškės: Ką nutyli Vilniaus meras?

Ramūnas Aušrotas. Išlaikyti LRT gyventojams kainuoja triskart brangiau nei Vyriausybę

Nida Vasiliauskaitė. Mokslas yra dalykas didis

Vytautas Radžvilas. Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos (II)

Liudvikas Jakimavičius. Dočys politikuoja

Atgimstantys paminklai. Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas: Atkurkime Gumbių kaimo koplystulpį –  išgelbėkime istorinį paminklą

Povilas Urbšys: „Vytis yra tai, kas mus gali suvienyti“

Rasa Čepaitienė. Atsisakantys keistis

Nida Vasiliauskaitė. Apie Linos Žigelytės versiją iš serijos „Kas atsitiko Nidai Vasiliauskaitei?“

Iš propagandos frontų: Dainius Pūras. Apie smėlį ir paplūdimį Lukiškių aikštėje kaip laimingoje erdvėje

Povilas Urbšys: Jei bus priimta tai, ką siūlo valdantieji, Lukiškių aikštėje stovės ne Vytis. Argi tai ne dar viena išdavystė?

Ne juokas. Politinis kompasas pagal liberalus

Andrius Švarplys. Kas gali apginti žodžio laisvę ir laisvę apskritai?

Geroji Naujiena: Stiprūs Jo malone

Vytautas Matulevičius. „270 milijonų, kurie parklupdė Lietuvą“

Raimondas Navickas. O gal tai jokie NE vandalai? Gal tai PROTESTUOTOJAI?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.