Visuomenės pokyčių analizė, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Demokratija ir valdymas

Algimantas Matulevičius. O gal laikas atvirai pasakyti – valstybė užvaldyta (I)

Tiesos.lt redakcija   2018 m. birželio 4 d. 11:53

5     

    

Algimantas Matulevičius. O gal laikas atvirai pasakyti – valstybė užvaldyta (I)

pozicija.org

Nerimsta aistros dėl slaptų pažymų apie verslo įtaką politikai. Štai nuo čia ir prasideda iškreipta tiesa. Įtaka daroma ne tik politikams, o visiems, kurie priima sprendimus valstybės vardu: pradedant eiliniu, dedančiu parašą, leidžiančiu statyti arba ne, savivaldybės tarnautojui; teisėjui, kuris tos pačios valstybės vardu nusiųs į kalėjimą ne dešimčiai, o tik porai metų arba ir visai nebesiųs; dar geriau – „savam“ prokurorui, kuris net neperduos teismui to, ką reikia perduoti, ir baigiant valstybės Prezidentu/e, kuris arba bandys ką nors pakeisti šioje ašarų pakalnėje, arba tik stebės lyg iš Mėnulio nukritęs.

O ką stebime mes? Atėjus „Sąjūdžio“ 30-mečiui, kuris, pasinaudojęs Michailo Gorbačiovo „perestroijka“ (šių eilučių autoriui teko jam lankantis (1989 m.) Lietuvoje su juo diskutuoti ir aiškiai, pasakyti, kad Lietuva turi išeiti iš SSRS), manau, pats laikas nors truputį atskleisti tos scenos užuolaidą, kuri vadinasi politika, o gerąja šio žodžio prasme – valstybės valdymas.

Esu dar 2008 m. išleidęs knygą „Valstybės valdymo užkulisiai“ ir būdamas iš prigimties optimistas, maniau, kad bent dalį ten minimų negerovių per dešimtmetį tikrai pašalinsime. O ten kalbama ne apie šiaip sau negeroves, o apie valstybės užvaldymą. Apie antikonstitucinio „valstybininkų“ klano susiformavimą ir šalies specialiųjų tarnybų pajungimą jų klano tikslams. Gauti kompromituojančią ar šiaip jautrią informaciją apie minėtus sprendimų priėmėjus ir jų vykdytojus. O tada jais manipuliuoti, kaip tikromis marionetėmis.

Ponai ir ponios, būkite tokie malonūs ir susimąstykite, ar gali valstybėje, kurioje tikroji valdžia ir ne valdžia, o šiaip, iš užkulisio režisuojamo prasto vodevilio atlikėjai, būti kas nors tikro. Juk mes su jumis stebime ir skaitome arba specialiai mums pakišamą skandaliuką po skandaliuko arba labai prasto skonio visokio plauko pseudo žvaigždučių šou. Tai daroma su vienu vieninteliu tikslu. Ne siekiant sukurti normaliai ir dorai, vieningai veikiančią bendruomenę, siekiančia bendro tikslo – gėrio visiems ar bent daugumai. Deja, siekiama, nedidelei grupei, o teisingiau – klanui, kuo daugiau naudos visų kitų sąskaita.

Kad valstybės užvaldymas niekur nedingo, patvirtina ir LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės atviras prisipažinimas, kad ji negaudavo informacijos iš specialiųjų tarnybų, tame tarpe – ir iš VSD. Nežinojo, net ir apie tuos išviešintoje ir kasdien papildomoje (jau net juokingai tas papildymas atrodo) vadinamojoje PAŽYMOJE (ČIA). Rizikuoju užsitraukti mūsų specialiųjų tarnybų nemalonę, bet drįstu teigti, kad ši garsioji PAŽYMA – visai ne PAŽYMA. Tai tik atskirų faktų ir epizodų rinkinys, kuris nuo to netampa geresnis, bet neatitinkantis solidaus dokumento formos ir turinio. Patikėkite – šių eilučių autoriui tokių dokumentų perskaityti teko ne vieną. O gerbiama Prezidentė lai neverkšlena, kad jai kažkas nedavė anksčiau.

Tada leiskite paklausti: o kas skiria visų šalies specialiųjų tarnybų vadovus. Atsakau: Prezidentas/ė. Štai čia galima būtų padėti riebų tašką, bet išeina tik kreivas klaustukas. KAS VALDO VALSTYBĘ? Man vadovaujant LR Seimo NSGK, o prezidentaujant ponui Valdui Adamkui, nustatėme, kad VSD, o ir kitoms specialiosioms tarnyboms vadovavo „valstybininkų“ klanas, kurio nekarūnuotu lyderiu – „pilkuoju valstybės kardinolu“ – buvo tapęs ponas Albinas Januška ir Co. Tai ne mano pramanai, tai paremta konkrečiais faktais.

Paminėsiu tik keletą iš jų. Nors buvusio užsienio reikalų ministro pono Antano Valionio niekaip negalime priskirti prie klanui nepatikusių, bet net juo pilnai nebuvo pasitikima. Siunčiant slaptus dokumentus ministrui, VSD būtinai tokį patį dokumentą siųsdavo ir jo pavaduotojui A.Januškai. Nors pagal tvarką to daryti neturėjo. Negana to, mes gana tiksliai išsiaiškinome, kad tuometis VSD vadovas Arvydas Pocius, net nesislapstydamas nuo savo karininkų, skambindavo vyriausybiniu telefonu ponui A.Januškai pasiklausti, ką daryti, ne jo oficialios kompetencijos klausimais. Be to, buvo ir uolių parankinių.

Labai iškalbingas faktas: buvęs VSD vadovo pavaduotojas Darius Jurgelevičius, pasiėmęs operatyvinę bylą, ją laikė kelis mėnesius ir vis negrąžino ten, kur ji turi būti, o VSD techninis padalinys fiksavo, kad faktai iš tos bylos žinomi tam, kuris buvo VSD sekamas. Už tokius dalykus gresia baudžiamoji atsakomybė, bet tik ne Lietuvoje. Šis ponas, išstumtas iš VSD, sėkmingai vystė žiniasklaidos verslą Gruzijoje, kur buvo įsigijęs TV kanalą (iš kur pinigai?).

Ne prasčiau klano naudai darbavosi ir kitas buvęs VSD vadovo pavaduotojas Darius Dabašinskas, kuris „sublizgėjo“ ir CŽV kalėjimų istorijoje. LR Seimo NSGK nustatė ir pateikė pakankamai faktų apie valstybės užvaldymą ir apie tai, kaip jos specialios tarnybos tarnauja ne valstybei. Mes savo ruožtu padarėme bent tiek, kad per didžiausius vargus nuo vadovavimo VSD buvo nuimtas ponas Arvydas Pocius. Tam buvo žiauriai priešinamasi ir daroma viskas, siekiant susidoroti su manimi kaip NSGK primininku ir slaptos medžiagos išviešinimo iniciatoriumi.

Nebesikartosiu apie visą grandinę sekusių grasinimų. Paminėsiu vieną man labai skaudų. Vieną ankstų 2007 metų rytą mano žmona Gražina su reikalais važinėdama mieste jau buvo privažiavusi pagal reikiamą adresą Ulonų gatvėje. Jau kelkraštyje sustojusi ir ruošdamasi išlipti iš automobilio, visiškai atsitiktinai pastebėjo iš paskos didžiuliu greičiu atlekiančią kitą automašiną. Šeštuoju jausmu pajutusi kažką negera sugebėjo peršokti iš vairuotojo pusės į keleivio sėdynę. O ta kita automašina prasilenkdama numušė žmonos mašinos veidrodėlį ir nemažindama greičio nulėkė. Gatvė buvo tuščia. Manęs nebuvo Lietuvoje. Žmonos klaida, kad nesikreipė į policiją. Ji labai išsigando ir buvo šokiruota. Jeigu ji būtų lipusi iš mašinos, aišku, kad būtų baigęsi tragiškai.

Suprantama, kad tie signalai turėjo vieną tikslą – įbauginti. Ir, matyt, ne tik mane, o ir man pritariančius. Mes pradėjome istorinės reikšmės darbą, tai yra valstybės apvalymą nuo suįžūlėjusių ir ją bandančių užvaldyti apsišaukėlių, kurį iškilmingai 2008 m. rinkimus laimėjusi TS-KDP ir 2009 m. nauja Prezidentė žadėjo pratęsti ir užbaigti.

Deja, nepadarė nieko. Matyt, grasinimai padarė savo. Nes kaip kitaip, jei ne BAIME galima paaiškinti atskirų politikų elgesį. Dabar lyg feniksas iš pelenų pakilusi vėl reiškiasi ponia Rasa Juknevičienė. Lygiai taip pat ji tada per tyrimą koneveikė UAB „Dujotekaną“ ir jos savininkus. O tapusi KAM ministre viską pamiršo. Nieko neveikė ir jai antrinęs, premjeru tapęs Andrius Kubilius. Jie ne tik nepasistengė, kad tokios dujų tarpininkės kaip ši ir panašios išvis nebeliktų, bet dar leido panašioms pinigų darymo schemoms suklestėti ir elektros energetikoje. Ir, kaip matome, būtent jų dėka labiausiai pralobo „MG Baltik“, nebuvo sutramdytas įžūlus, V.Uspaskicho siautėjimas ir Lietuvos šmeižimas.

Jų valdymo metais pagal Seimo komisijos ir kitų valstybės tarnybų išaiškintas korupcines schemas, Arvydo Sekmoko valdomoje ministerijoje buvo išplauta šimtai milijonų litų. O suskystintų dujų terminalas, kurį Būtingėje ant kranto buvo galima pastatyti pagal Bronislovo Lubio specialistų skaičiavimus už 250 milijonus €. Jų išnuomuoto laivo, registruoto ofšorinėje (mokesčių vengimo) zonoje, nuoma per 10 metų valstybei kainuos per 614 milijonų €, o kiek dar reikės išpirkimui. Be to, niekas negali garantuoti, kad nebus neigiamo poveikio aplinkai tokioje jautrioje Kuršių marių ekosistemoje. Už tai ponas A.Sekmokas gavo valstybinį apdovanojimą. O A.Skardžiui už teisingų faktų paviešinimą gresia apkalta.

Nieko asmeniško, ponai, tik faktai. Kur jūs, mėgstantys moralizuoti, buvote, kad būtų apgintas nuo šmeižto Vytautas Pociūnas? Ar nors pirštelį pajudinote, kad jo šmeižikai būtų jeigu nepasodinti, tai nors viešai pasmerkti? Štai būtent tokiame veidmainiškame elgesyje bei mėgstančių kitus auklėti ir matyti tikrasis politikų veidas. Kažkodėl apie tai garsioje Pažymoje nė žodžio, gal kitoje po dešimtmečio perskaitysime.

Dabartiniu metu vykstančio parlamentinio tyrimo didžiausia yda yra ta, kad buvo neišsiaiškintos esminės grėsmės valstybei ir neatsispirta, nežinau specialiai ar ne, nuo mūsų atskleistos didžiausios grėsmės – Valstybės užvaldymo. Nenagrinėjami to užvaldymo mechanizmai ir veikiantys asmenys. O toks epizodinis ir trumpas kai kurių verslo grupuočių „pakutenimas“, manau, baigsis, kaip baigėsi garsioji Darbo partijos byla. Buvo įrodytas nelegalių 24 milijonų litų kiekis, panaudotas neteisėtai užvaldant Lietuvos politinę sistemą, ir nieko – „vsio zakonno…“

Ir vėl ponas jogos mokytojas aiškiai pareiškė: grįžtu Lietuvos premjeru. Jis jums, ponuliai politikai ir Temidės tarnai, atsikrenkštė ir spjovė į veidą. O jūs, pabrukę uodegas, nusišluostėte ir nubėgote slėpti galvas kaip stručiai į smėlį. „Moralioji žiniasklaida“, pajutusi didelių pinigų (suprantama, daugiausia grynų), kvapą, net žodžiu nesumykė, kad tai tiesioginė grėsmė mūsų valstybei.

Taip ir gimsta valstybės užvaldymas.

Negalima pamiršti vieno, kad priešiškų valstybių spec. tarnybos naudoja mišrius ir pakankamai supainiotus veikimo būdus. Ir didžiausias pavojus slypi ten, kur nesitiki.

(Laukite tęsinio)

pozicija.org

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

L.O.>       2018-06-5 16:22

Gerb., Algimantai, prisimename Jus, kaip Jūs, M. Gorbačiovui lankantis Lietuvoje, tiesiogiai rėžti į akis tiesą apie komjaunimą. Tada visi nuščiuvo ir drebėjo iš baimės, o Jūs nepabūgote, nes jūsų pusėje buvo TIESA. Neužmiršome, kai būdamas seime pradėjote rimtą tyrimą, tačiau dėka “laisvos žiniasklaidos” viskas buvo nutildyta. Jūsų surinkta medžiaga aktuali (Ypač) šiandienai. Labai gerai, kad įvardijote pavardes ir pareigas, tų politikų ir pareigūnų. Neturi būti senaties už Tautos nuskurdinimą, ypač, kai tas kelias nusėtas žmonių gyvybėmis. Suremkite pečius, nebijokite įsileisti jaunimo, kurį girdėjote per 30-čio minėjimą. Pokyčiai būtini ir kelio atgal nėra. Sėkmės Jums!

GSf       2018-06-4 17:55

Tie “valstybininkai” dar yra vadinami Žydrųjų Albinų klanu.

TROTA       2018-06-4 16:16

Gerb.Algimantai nepaminėjote, kai Valentinas Junokas išpurtė LDDP štabą, tada LT pilečiai sužinonojo kas yra ABONENTAS, AMB, ir kt.stebėtina šį pareigūną būtinai reikėjo skirti VSD direktoriumi, tikrai būtų pasisukę kitaip, gaila bet buvo išjuoktas tuometiniame šūdrytije,o visi LT vištų dvaro bukapročiai mėgavosi.

Realijos.       2018-06-4 16:00

    Taip, praėjo 30 metų... Bet per šį laikotarpį sustiprėjo ne Lietuvos valstybė(nėra pagrindų pagrindo - pilietinės visuomenės), o nusikalstamos dzeržinskinės bei mafijozinės valdžios struktūros ir grupuotės, priedangai vadinamos politinėmis partijomis. Bolševikinis-sovietinis pradas gyvuoja visu pajėgumu.

Užtenka angelui       2018-06-4 15:54

pasikelti į puikybę ir jis pavirsta velniu.Kokia trapi ši riba.D.Trumpas prisiekė ant kelių Biblijų ir,nėra abejonių,kad kartais pasitaria ir su kunigais.Ar mūsų valdžiai nepraverstų turėti nepriklausomų kunigų tarybą?Ir jei išmintinga būtų valdžia,būtinai tą padarytų ar padarys ateityje atėję nauji.Kitaip jie visi pasmerkti nesėkmei.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-06-4 13:49
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-06-4 13:49

Susijęs 2018-06-03 straipsnis “Vieni apie miltus, kiti apie tiltus”

http://www.ekspertai.eu/vieni-apie-miltuskiti-apie-tiltus95947/


Rekomenduojame

Vytautas Radžvilas mitinge prie Seimo: Apginkime Lietuvą!

Stasys Jakeliūnas. Neįtikėtini (anti)demokratijos standartai

Viltinga? Andrius Bačiulis. ~40 proc. amerikiečių vis dar vadovaujasi sveiku protu

Rasa Čepaitienė. Gėdintojai

Papunkčiui. Vytautas Sinica: dėl ko kaltas Landsbergis ir kodėl jis turėtų atsistatydinti?

Tomas Baranauskas. Hibridinio karo naujienos

Martynas Katelynas. Padėkokim Raskevičiui, Šedbarui ir kitiems konservatoriams!

Vytauto Sinicos kalba mitinge „Apginkime Lietuvą“ prie Seimo: reikalaujame sustabdyti nelegalių migrantų priėmimą

Seimas priėmė rezoliuciją dėl hibridinės agresijos atrėmimo

Santykiai su Baltarusija: „Neredaguota“ pokalbis su VU TSPMI dėstytoju dr. Laurynu Jonavičiumi

Rašytojo Liudviko Jakimavičiaus pareiškimas: „Tokia skandalinga LRT veikla nebeturėtų tęstis“

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“ – apie nuplėštą vėliavą ir nešvankybes, skirtas Gitanui Nausėdai

Margarita Starkevičiūtė. Ir vėl turime valdžią, neatliekančią savo pareigų

Dominykas Vanhara. Apie atbėgėlių krizę ir dvi išeitis –  abi jos nekokios

Nida Vasiliauskaitė. Apie „bendrąjį gėrį“

Liepos 13-ąją, antradienį, 9.30 val. Nacionalinis susivienijimas kviečia į mitingą prie Lietuvos Respublikos Seimo: „Apginkime Lietuvą“

Redakcija kviečia į talką: Kaip tą nesąmoningą, bet sąmojingą (pa)sąmonės nesąmonių srautą būtų galima pavadinti? „Nuo bačkos. Andrius Kubilius: ...“

Linas Šalna. Kažkaip nutilo progresyvioji šviesuomenė – laukia instrukcijų ir injekcijų?

LR Seimas per pirmąjį pusmetį: „Neredaguota“ pokalbis su teisininku ir politikos stebėtoju Dominyku Vanhara

Klasikos variacijos. „Patikės, kai gaus vaistų. Va, kodėl jūs vis dar sveiki, sakysime“ – Nidos Vasiliauskaitės siūlomas Sokrato ir Glaukono dialogas

Vengriją palaikanti peticija perduota Vengrijos parlamentui

Zigmas Tamakauskas. Dievo Apvaizdos siųstas žmogus…

Draudimas Lietuvos Šeimų Sąjūdžiui rengti protesto akcijas teismo pripažintas neteisėtu ir panaikintas

Geroji Naujiena: esame tapę Dievo nuosavybe

Tomas Baranauskas. Apie neįveikiamą Bilotaitės sieną eilėmis

Nida Vasiliauskaitė ir jos „Lapių medžioklė“: Čia jūs valotės rūdį į vėliavą, arba Kaip „šviesuomenė“ tyčiojasi iš „tamsuomenės“

Audrius Bačiulis. Lukašenkos agentūra apsišviečia

Algis Avižienis „Iš savo varpinės“: Liberalioji demokratija nebeužtikrina laisvių

Rasa Čepaitienė. Ką leido pamatyti ši hibridinė ataka?

Andrius Švarplys kviečia patiems įsitikinti, ar jis teisus

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.