Socialinės inžinerijos eksperimentai

Aleksandras Žarskus. Kalbos magija ir tikrovės kūrimas. Naujakalbė

Tiesos.lt redakcija   2021 m. spalio 17 d. 19:49

35     

    

Aleksandras Žarskus. Kalbos magija ir tikrovės kūrimas. Naujakalbė

Revoliucija bus baigta, kai bus sukurta nauja kalba.
Dž. Orvelas

Žmogaus galva, vaizdžiai sakant, yra idėjų arba dvasinis pasaulis, kuriame sukasi įvairios neregimos mintys. Kūnas yra regimasis medžiaginis pasaulis, kuriame tos mintys įsikūnija, įgyja regimą pavidalą. Galvą ir kūną jungia kaklas, kuriame yra liežuvis (kalba). Senose kalbose, o ir kai kuriose dabartinėse liežuvis ir kalba yra tas pats žodis. Liežuvis = kalba ir yra tas maginis arba kūrybos instrumentas, kuris mintis iš idėjų lygio nuleidžia arba perveda į kūną, kitaip sakant, įkūnija, sumedžiagina. Todėl Jėzus ir sako, kad žmogų suteršia ne tai, kas į jį įeina (ne valgis), bet tai, kas iš jo išeina (ištarti žodžiai). Kitaip sakant, kol mintis sukasi galvoje, medžiaginės tikrovės ir tuo pačiu žmogaus kūno ji dar neveikia, tačiau kai tik mintis ištariama, ji įgyja pavidalą ir jau veikia mūsų kūną bei tikrovę.

Pažinimo vyksmas (tiesioginis arba konkretus)

Yra daiktas arba reiškinys, žmogus jį mato, suvokia ir jo mintyse, galvoje kyla, susidaro to reiškinio IDĖJA, VAIZDINYS. Suvokęs tą vaizdinį, žmogus jį įvardija, pavadina tam tikru žodžiu, suteikia jam vardą, pavadinimą. Toks, bendrais bruožais, yra pažinimo procesas.

Tačiau suvokti reiškinį galima skirtingai ir net visai priešingai. Daug kuo esame panašūs, tačiau ir skiriamės. Yra įvairių skirtumų, bet šiuo atveju mums svarbu, kad žmonės skiriasi skirtingu supratimo matu, kitaip sakant, žmonės gali skirtingai suprasti tą patį reiškinį. Nuo žmogaus suvokimo priklauso, kaip jis supras ir pavadins reiškinį.

Tai tiesioginis arba konkretus pažinimas, – kai jis prasideda nuo daikto arba reiškinio. Taip pasaulį pažino pirmieji žmonės ir toks pažinimas būna ankstyvoje vaikystėje, kuomet vaikas susipažįsta su jam dar nežinomais medžiaginio pasaulio daiktais ir reiškiniais. Jis juos liečia, skanauja, uosto, klausosi, apžiūrinėja. Nors vaikas ir bando daiktus pavadinti, bet pavadinimus jam pasako suaugusieji. Taip pasaulį pažįsta vaikas, kuris dar nesugeba abstrakčiai mąstyti. Tačiau paauglio ir suaugusio žmogaus, kurie jau mąsto abstrakčiai, pažinimas jau gali ir dažnai būna atvirkščias (ypač, kai mokomasi iš vadovėlių). Tai reiškia, kad žmogus pirma sužino daikto ar reiškinio pavadinimą, kuris sukelia jo galvoje vienokį ar kitokį vaizdinį bei suvokimą. Nuo kilusio vaizdinio priklausys, kaip mes tą daiktą suvoksime ir kaip jį vertinsime.

Atvirkščias arba abstraktus pažinimo vyksmas

Jeigu pavadinimas yra tinkamas, jis sukelia tinkamą vaizdinį ir mes tinkamai suvokiame reiškinį. Tačiau jei pavadinimą iškreipsime arba jį pakeisime, tada iškreiptas pavadinimas iškreips reiškinio vaizdinį ir mes tą reiškinį suvoksime iškreiptai. Pavadinimą pakeisti galima sąmoningai, tą pakeistą pavadinimą platinti, viešinti, paskleidžiant per žiniasklaidos priemones. Toks yra propagandos arba žodžio magijos mechanizmas.

Supraskime: pavadinimas tiesiogiai reiškinio neveikia, bet jis lengvai veikia smegenyse esantį vaizdinį ir mes pervardintą reiškinį pradedame suprasti kitaip – taip, kaip sumanė to reiškinio pervardintojai. Tokios yra abstraktaus, pavadinimą nuo daikto atskirti sugebančio mąstymo galimybės. Juk mes visi, pradedant nuo vėlyvosios vaikystės, juo naudojamės.

Nuo pavadinimo, kuris yra suteikiamas kokiam nors reiškiniui, priklauso to reiškinio vaizdinys, t. y. tai, kaip mes jį suprantame ir įsivaizduojame. O nuo vaizdinio priklauso ir pats reiškinys, tiksliau sakant tai, kokiu mes jį laikysime – blogu, geru ar neutraliu.

Tokiu būdu keičiant pavadinimus, t. y. naudojant kalbos magiją, kuriamos naujos sąvokos ir nauja sąlyginė tikrovė. Kai pradedame kalbėti kitų primestais žodžiais, mes nejučiomis priimame ir jų pasaulėvoką, išreikštą tuose žodžiuose.

Atrodo, Dievas visus mus sukūrė magais, t. y. kūrėjais, tačiau dažniausiai mes to nesuvokiame ir nežinome. Manome, kad magas yra ypatingomis galiomis apdovanotas asmuo. Tačiau kiekvienas kalbantis žmogus tam tikra prasme yra magas. Tik gaila, kad mažai sąmoningas ar visai nesąmoningas.

Pastebėkime, kad tie patys reiškiniai būna skirtingai pavadinti. Vieni vartoja vienus, o kiti kitus pavadinimus. Vartoti skirtingus pavadinimus arba juos keisti galima dėl nesuvokimo arba amoralumo, tačiau taip galima daryti (ir daroma), siekiant sąmoningai ir kryptingai pakeisti tikrovę. Kas atsitinka, kuomet keičiame pavadinimus? Mūsų sąmonėje formuojasi nauji vaizdiniai.

Šitie nauji, iškreipti vaizdiniai (pavidalai) formuojasi daugelio milijonų žmonių sąmonėse. Žiniasklaidos dėka tai vyksta labai greitai. Ir tie iškreipti vaizdiniai suformuoja naują SĄVOKĄ (są + vokti, plg. sąrašas, sąskrydis; kuopinis priešdėlis są reiškia surinkimą, apjungimą). 

Sąvoka apima ir paveikia daugelį žmonių ir tampa visiems įprastu, priimtinu arba visiems nepriimtinu reiškiniu. Nepriimtiną reiškinį padaryti visiems priimtinu arba atvirkščiai, šiandien gana paprasta, tereikia kryptingai pakeisti pavadinimus ir juos paskleisti per žiniasklaidą. Taip formuojamos naujos sąvokos. O sąvoka apima, tarsi „užlieja“ visus. Tai vaizdžiai išreiškia rusų k. žodis понять, понимать – suprasti, apimti, užlieti: Луга поняты – pievos užlietos (apimtos); Bесенняя вода понимает луга – pavasarinis potvynis užlieja (apima) pievas; понява – uždangalas, užklotas – kilęs nuo понять, обнять.

Įvardijimo galia sąmoningai vartojama kuriant sąlyginę tikrovę. Tikrovės kūrimo mechanizmas labai paprastas – žiniasklaida (pagal nurodymą ar užsakymą) įprastus dalykus ar reiškinius pradeda vadinti kitais vardais, suteikdama jiems kitą prasmę. Štai pavyzdys:

Šeštas pagal dydį JAV laikraštis „New York Daily News“ (NYDN) pateikia nurodymus žurnalistams, kokią naudoti kalbą, paremiant abortus. Instrukcijoje rašoma, kad žodžius „pro-life“ (už gyvybę) ir „pro-lifers“ (kovotojai už gyvybę) privaloma keisti į „abortion foes“ (abortų priešai), „abortion opponents“ (abortų oponentai). Negalima sakyti „pro-abortion“ (už abortus). Reikia naudoti teigiamas sąvokas: „abortion rights activist“ (abortinių teisių aktyvistas), „pro-abortion rights“ (teisės į abortą) ar „pro-choice“ (už pasirinkimą). Kalbant apie nėščiąsias, vengti žodžio „motina“, o naudoti „moteris“. Negalima rašyti „unborn child“ (negimęs kūdikis), reikia rašyti „fetus“ (gemalas, embrionas).  NYDN rekomendacijos yra panašios į „Associated Press“ (AP) rašymo taisykles. [NEW YORK, June 14, 2007 (LifeSiteNews.com)]

Tuos pačius dalykus pavadinant kitais žodžiais iš teigiamų paverčiant juos neigiamais ir atvirkščiai, iš neigiamų – teigiamais, galima nepastebimai programuoti žmones. Kovotojas už gyvybę paverčiamas abortų priešu, ir taip teigiamas herojus virsta neigiamu. O kovotojas už abortus virsta kovotoju už pasirinkimą arba kovotoju už teises – ir štai neigiamas atspalvis virsta teigiamu. Aišku, kad pavadinimas nepakeičia už jo slypinčio reiškinio esmės: gerų reiškinių nepadaro blogais, o blogų – gerais. Tačiau paveikti žodžio magijos, o, pasak Dž. Orvelo, – naujakalbės, mes jau renkamės ne pagal dalyko esmę, o pagal pavadinimą, kuris parinktas taip, kad uždengtų tikrąją esmę. Taip formuojamos reiškinio esmę iškreipiančios sąvokos, kurios veikia ir valdo žmonių protus.

Pastebėkime, kad demokratinių teisių bei žodžio laisvės skelbėjai ir gynėjai gina tik tam tikras teises. Jie jau išleidžia instrukcijas, kokių žodžių negalima ir kokius reikia naudoti.

San Francisko apskrities apeliacinis teismas nustatė, kad municipaliteto darbdaviai gali cenzūruoti žodžius, „natūrali šeima“, ,,vedybos“ ir ,,šeimos vertybės“. Jie laikytini „nepakančia kalba“ (as hate speech). [TEMECULA, California, March 8, 2007 (LifeSiteNews.com; http://www.profamilylawcenter.com/_docs/35.pdf ]

Slaugės ir kitos sveikatos priežiūros darbuotojos privalo vengti žodžių ,,mama“ ir ,,tėtis“. Tokį draudimą išleido Škotijos Nacionalinės Sveikatos Tarnyba, nes tokie terminai gali įžeisti homoseksualų porų įsivaikintus vaikus. Taip pat direktyva draudžia žodžius ,,vyras“, ,,žmona“ ir ,,santuoka“, nes šie žodžiai išskiria lesbietes, gėjus ir biseksualus. Vietoj jų reikia vartoti ,,partneriai“ ir „next of kin“ (maždaug artimiausias kraujo giminaitis).

[EDINBURGH, Scotland, February 16, 2007 (LifeSiteNews.com); ]http://www.lgbthealthscotland.org.uk/documents/Good_LGBT_Practice_NHS.pdf]

Mokykla Anglijoje uždraudė Motinos dienos atvirutes…

[http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=434754&in_page_id=1770]
Neseniai išleistame UNESCO dokumente ŽIV/AIDS klausimais siūloma vartoti naujus žodžius. Pasak UNESCO, tokie žodžiai, kaip ,,rizikingas seksas“, „netvarkingas seksas“ ir ,,prostitutė“ yra diskriminaciniai ir turi būti keičiami. Rizikingas seksas – į ,,neapsaugotas seksas“, netvarkingas seksas – į  ,,turėjimas daug partnerių“ arba „daugpartnerystė“, o prostitutė – į  ,,komercinio sekso darbuotoja“. [NEW YORK, December 6, 2007 (C-FAM.org)]

Draudžiant vartoti tam tikrus žodžius ir įvedant naujakalbės sąvokas, naudojama kalbos magija arba neurolingvistinis programavimas. Draudžiami žodžiai nudažomi neigiamu atspalviu, pavadinant juos as hate speech „neapykantos kalba“ arba „nepakanti kalba“ – nežinia kaip kalbos komisija nuspręs šį naujadarą išversti. Tačiau šitas naujadaras pats yra sudarytas taip, kad kryptingai formuotų tam tikrą nuomonę, kitaip sakant, veiktų magiškai, siekiant, kad tas, kuris vartoja nuo seno priimtas sąvokas, būtų apšauktas nepakančiu arba neapykantos skleidėju.

Betgi tiesa yra tokia, kad žmogus, neigiamai atsiliepiantis apie kažkokį reiškinį, nebūtinai jo nekenčia. Tuo labiau krikščionis, kuriam yra Jėzaus įsakyta mylėti savo priešus. Tuo tarpu minėtoji įstatymo formuluotė formuoja nuomonę, kad visi, kurie neigiamai apie kažką atsiliepia, sėja ir platina neapykantą ir juos galima bausti pagal įstatymą.

Akivaizdu, kad šis įstatymas yra specialiai sugalvotas tam tikros politikos vykdymui. Juk apie daugelį gyvenimo reiškinių ir mes, ir politikai atsiliepia neigiamai: pavyzdžiui, apie prievartavimus, išnaudojimą, žmogžudystes, karą, genocidą ir panašiai, tačiau niekam neateina į galvą tokių žmonių laikyti neapykantos skleidėjais. Šio įstatymo paslaptis ta, kad jis jau taikomas ir bus taikomas pasirinktinai, siekiant tam tikrus neigiamus, visuomenei ir žmogui kenkiančius reiškinius padaryti teigiamais ir priimtinais.

Tačiau dar veiksmingiau kalbos magija veikia, kuomet „atsiranda“ visai naujos sąvokos, kurias mes, nieko blogo neįtardami, priimame ir vartojame. Jos labai kryptingai keičia mūsų suvokimą ir tuo pačiu tikrovę. Pavyzdžiui, jau paplitusi sąvoka lytinė orientacija. Plaukia šiaušiasi, kai suvoki, kaip galingai ji veikia mūsų gyvenimą ir tikrovę. Ši sąvoka nejučia ištrina visus skirtumus tarp normos ir iškrypimų, tarp padoraus ir nepadoraus – bet koks lytinis elgesys, bet kokios lytinės perversijos ar iškrypimai tampa vienodai priimtini.
Homoseksualumas, biseksualumas, aseksualumas, transseksualumas, fetišizmas, zoofilija, nekrofilija, pedofilija, – visų net nežinau, – kai šalia šių žodžių vartojama nauja sąvoka heteroseksualumas, nebelieka jokios normos, jokio atskaitos taško. Lytinės orientacijos pasirinkimas tampa ir jau tapo tarsi krepšinio, tinklinio, futbolo, regbio ar kitokio žaidimo pasirinkimas, – taip galingai veikia naujakalbės žodžiai. Specialiai nerašiau heteroseksualumas greta kitų lytinių perversijų. Tai naujakalbės žodis, kuris „plauna“ smegenis ir iština vertybes.

Nėra ir negali būti sąvokos lytinė orientacija, nes jei ir yra lytinė orientacija, tai ji viena, – tokia, kokia yra Kūrėjo ar Gamtos nustatyta. Jeigu vartojame naujakalbės sąvoką heteroseksualumas, tai mes, vaizdžiai sakant, „mušame įvarčius į savo vartus“. Tai kodėl tada stebimės tuo, kas vyksta Lietuvoje (ir visame civilizuotame pasaulyje) su vadinamąją „pedofilijos byla“? Juk pedofilai yra seksualinė mažuma, – dar viena naujakalbės sąvoka, – ir jie, kaip ir kitos, pavyzdžiui, tautinės mažumos, reikalauja sau teisių. Tų teisių suteikimas – tik laiko klausimas, jei mes ir toliau vartosime naujakalbės žodžius. Juk jie jau įsitvirtino žiniasklaidoje. Kiek reikės laiko kol jie prigis mūsų sąmonėje?

Kalifornijos senatas 22-iem balsais prieš 15 pakeitė terminus „vyras“ ir „moteris“ santuokos sferoje į „du asmenys“.  To visame pasaulyje siekia homoseksualų aktyvistai, griaudami santuoką. Ispanijoje socialistų valdžia Civilinėje Šeimų registravimo knygoje žodžius „tėvas“ ir „motina“ pakeitė į  „protėvis (progenitor) A“ ir „protėvis (progenitor) B“. Škotijos Nacionalinė sveikatos tarnyba drauge su didžiausia homoseksualų organizacija „Stonewall“ auklėms liepė vengti vartoti žodžius „tėvas“ ir „motina“. Juos privalo keisti į „carers“ (globėjas) ar „guardians“ (globėjas). Žodžiai „vyras“, „žmona“ ir „santuoka“ privalo būti keičiami į ,,partnerius“ ir ,,artimus draugus“. Kanadoje, kai vyriausybė įteisino homoseksualų ,,vedybas“, Ontario provincija uždraudė visuose Ontario statutuose žodžius „motina“ ir „tėvas“, „žmona“ ir „vyras“, „našlė“ ir „našlys“. Homoseksualų aktyvistams ,,pasistengus“ Australijos Viktorijos valstijoje iš mokyklų vadovėlių pašalinti žodžiai „motina“ ir „tėvas“. Panašūs pokyčiai prasidėjo Masačiūseto valstijoje, kai buvo legalizuotos ,,gėjų vedybos“. [SACRAMENTO, California, November 14, 2007 (LifeSiteNews.com)]

Atkreipkime dėmesį kokias sąvokas jau vartoja ir Lietuvos žiniasklaida, aptardama šias temas. Nesunku suprasti, kaip ir kokia linkme esame programuojami ir kaip keičia tikrovę tų pačių dalykų nauji vardai. Kaip sako XX a. prancūzų filosofas M. Fuko (Michel Foucault), kas turi galią ir valdžią, tas nustato tiesą ir įprasmina sąvokas.

Kas atsitinka, kai, pavyzdžiui, naujakalbės sąvokos homoseksuali šeima (homoseksualūs santykiai) ir heteroseksuali šeima (heteroseksualūs santykiai) vartojamos greta?

Visų pirma, nėra tokio dalyko kaip homoseksuali šeima. Ir štai naujakalbė ją sukuria. Antra, išnyksta skirtumai tarp gėrio ir blogio, tarp padorios šeimos ir tarp ištvirkusio gyvenimo būdo. Nesakau „ištvirkusios šeimos“, nes jei du vyrai ar dvi moterys gyvena kartu, tai apskritai ne šeima, bet ištvirkimas. Veikiant kalbos magijai, iš esmės nelygintini reiškiniai tampa lygiaverčiai. Kita vertus, visiškai pasikeičia šeimos sąvoka: naujakalbės žodžiuose homoseksuali šeima ir heteroseksuali šeima įrašyta naujoji šeimos paskirtis (sekant įvykių raidą akivaizdu, kad ji bus pagrindinė) – seksualumui patenkinti.

Galima nujausti, kuo visa tai kvepia. Santuoka bus vadinamas seksualinis sugyvenimas (negimdant vaikų) su kitos arba tos pačios lyties asmeniu ar grupe asmenų, taip pat su vaikais. Natūralus apvaisinimas bus uždraustas. Ko gero, jis bus apšauktas „gyvulišku“ ir „antimoksliniu“. Nėštumo ir gimdymo, kaip moterį varginančių, jos laisvę ir lygybę su vyru ribojančių dalykų, taip pat ilgainiui bus atsisakyta. Ateityje turbūt bus įvesta privaloma eugenika ir „taisyklingi“ žmonės bus gimdomi (tiksliau – gaminami) laboratorijose. Bet koks kitas gimdymas taps nelegalus ir bus persekiojamas. Sterilizavimas bus skatinamas.

Atrodo labai baisu. Bet kam priiminėjami dirbtinio apvaisinimo įstatymai, kam steigiamos vaisingumo klinikos, kam propaguojama „teisė į dirbtinį apvaisinimą“? Pastebėkime, kaip teisės pamažu tampa privalomomis. Teisė ginti tėvynę tapo privaloma karine prievole, teisė į mokslą tapo privaloma, teisė į medicinos paslaugas tampa privalomais skiepais ir patikrinimais. Ar ilgai reikės laukti, kol teisė į eutanaziją taps privaloma? Ir visa tai daroma mūsų „labui“, mes tam pritariame, netgi kovojant už tokias ir panašias teises.

Jau ir šiandien nebėra normalios šeimos, o yra tik heteroseksuali ir homoseksuali šeima. Turbūt greitai atsiras transeksualios, biseksualios ar aseksualios šeimos? Manipuliuojant kalba, ištrinami bet kokie orientyrai tarp to, kas normalu, ir to, kas ne. Priimdami mums primestus pavadinimus, mes priimame ir jų pažiūras į tą dalyką ar reiškinį.

Kaip supras šeimą vaikai, kuriems nuo mažens bus primestos tokios ir panašios sąvokos? Tada iškyla klausimas: kas yra šeima? Tai svarsto įstatymų leidėjai. Ar katinas ir katė taipogi yra šeima? – tokį klausimą išgirdau vienoje paskaitoje. Nuo čia tik vienas žingsnis iki klausimo: ar tai šeima, jei zoofilas gyvena su gyvūnu? Civilizuotesniuose kraštuose (Lietuvoje to dar nebuvo) gėjų paraduose dalyvauja ir jų „mylimi“ gyvūnai. Naujakalbėje žodžio „šeima“ nebus, o Švedijoje jam jau ir dabar nebėra vietos – „šeima“ pakeista į „namų ūkis“.

Tikrovė buvo kuriama visais laikais, tai nėra vien tik neigiamas reiškinys ir, ko gero, jis neišvengiamas. Juk sakoma: kiek galvų, tiek nuomonių. Galima sakyti, kad kiekvienas, daugiau ar mažiau, gyvename savo tikrovėje. Be bendros vyraujančios sutartinės tikrovės (nuomonės), visuomenė negali gyvuoti.

Kad žmonės galėtų gyventi tam tikroje bendruomenėje (šeimoje, giminėje, tautoje…) reikia atskirų žmonių tikroves suderinti, sutapatinti. Skirtingų tikrovių, kurias kuria įvairūs žmonės, suderinimas yra viena iš svarbiausių visuomenės funkcijų. Tuo tikslu yra steigiami vaikų darželiai, mokyklos, universitetai, teismai, kalėjimai, armija, inkvizicija kovai su eretikais, įvairios valstybės saugumo įstaigos kovai su kitaminčiais, komisijos kovai su netikru mokslu ir panašios organizacijos, rašomos knygos, leidžiami laikraščiai, žurnalai, rodo televizija… Tą patį daro įvairios religijos ir tėvai su savo vaikais.

Minėtas filosofas M. Fuko rašė: Individas yra sukurta tikrovė valstybei naudojant specialią technologiją, kurią aš pavadinčiau „disciplina“. Valdžios veiksmus reikia nusakyti ne neigiamais žodžiais, kad valdžia slopina, atmeta, cenzūruoja, maskuoja, išima, slepia, bet teigiamais.

Iš tiesų, valdžia kuria. Ji kuria tikrovę. Metodai, kuriais valdžia derina, suvienodina įvairių žmonių kuriamas tikroves, toli gražu nėra patys geriausi. Dažnai jie normaliam žmogui sukelia pasipriešinimą ar net pasibaisėjimą.

A. Einšteinas savo autobiografijoje rašo: Tai, ką aš mačiau ir patyriau, netilpo į jokius mąstymo normatyvus. Mano išvada buvo pritrenkianti: Valstybė sąmoningai apgaudinėja jaunimą (t. y. formuoja paklusnius visuomenės narius, – mūsų pastaba). Tokios mintys ir pergyvenimai pagimdė nepasitikėjimą įvairiais autoritetais ir skeptišką požiūrį į to meto visuomenėje buvusius tikėjimus bei įsitikinimus. Šitas skepticizmas jau niekada manęs nebepaliko, nors vėliau jis tapo švelnesnis, kai aš geriau supratau priežastinius ryšius. Tokia prievarta mane taip baugino, kad visus metus po egzaminų išlaikymo, bet kokia mintis apie mokslines problemas tapo užnuodyta. Ir beveik stebuklas, kad šiuolaikiniai mokymo metodai dar ne visiškai nuslopino šventą žingeidumą. Didelė klaida manyti, kad prievarta ar pareigos jausmas gali padėti rasti džiaugsmą ieškant ir tyrinėjant.

Reikia pažymėti, kad čia Einšteinas rašo tik apie mokyklinio lavinimo trūkumus, bet ne apie inkviziciją ar kitaminčių sodinimą į kalėjimus, trėmimus ar psichiatrines ligonines. Prievartiniai mokymo metodai ar kitaminčių persekiojimas iš esmės yra tas pats, skiriasi tik etiniu požiūriu bei metodo stiprumu.

Tačiau jeigu visiškai nevyks atskirų žmonių tikrovių suderinimas – bus anarchija. Išvada: atskirų žmonių tikrovių sutapatinimas yra būtinas, kad skirtingi žmonės galėtų gyventi vienoje visuomenėje. Anksčiau tikrovės sutapatinimui dažnai vartota prievarta, o informacinės visuomenės sąlygomis, kuomet žiniasklaida tapo visagalė, tikrovė kuriama manipuliuojant kalba, naudojant kalbos magiją.

Reklama, propaganda, tautinis, religinis, patriotinis auklėjimas ir panašūs dalykai yra tas pats tikrovės kūrimas, naudojant kalbos ir informacinių technologijų galimybes. Panašiu būdu buvo sukurtos komunizmo, fašizmo ir šiuolaikinės vartotojų visuomenės tikrovės.

Naujos tvarkos kūrėjai sumaniai išnaudoja ne tik kalbos galimybes, bet ir daugumos žmonių nesąmoningumą bei mūsų norą neatsilikti ir būti pažangiais. Žiniasklaidoje dažnai naudojama sąvoka modernus, kuriai suteikiama tik teigiama prasmė. Šis žodis naudojamas tarsi etiketė, kuri bet kokiam reiškiniui suteikia teigiamą prasmę, visiškai jo neanalizuojant ir nepramatant būsimų modernaus, atseit vien tik teigiamo, reiškinio pasekmių, nors mąstantis žmogus gerai supranta, kad naujovėse gali slypėti ir labai neigiamų dalykų.
Kita dažnai naudojama sąvoka yra – atgyvena, kuriai sutekta tik neigiama prasmė. Kai kažką vadiname atgyvena, tas reiškinys pamažu mūsų sąmonėje įgyja neigiamą prasmę. Tačiau jau pastebime, kaip dažnai, pabandžiusiems tai, kas modernu, vėl tenka grįžti prie senos išminties ir laiko patikrintų papročių – prie atgyvenų.

Homofobija ir fundamentalizmas – tai ypač galingi naujakalbės žodžiai, – juk visi nori būti pažangūs. Net ir Lietuvos katalikiškoje aplinkoje tenka išgirsti, kaip save cenzūruoja: ar aš ne homofobas?; ar aš ne fundamentalistas? Kitaip sakant, ar aš ne atsilikėlis? Veikiant kalbos magijai, nepastebimai tampame homofilais ir be „pamatų“. Savicenzūra yra žymiai veiksmingesnė už prievartinę.

Priklijuojant naujakalbės žodžius kaip etiketes prie bet kokio, kad ir geriausio reiškinio, jam suteikiama neigiama prasmė. Tada jį galima drausti ir kriminalizuoti, t. y. bausti už jį pagal priimtus įstatymus. Tai dar kartą akivaizdžiai patvirtina, kad visuomenės be diskriminacijos nėra ir negali būti:

Brazilijos senatas pradėjo svarstymus dėl homofobijos įstatymo, kuriuo būtų kriminalizuota homoseksualizmo kritika. Įstatyme nebūtų išimčių religijai. Pasak ZENIT, kunigai už pamokslus prieš homoseksualumą gali būti nuteisti 3-5 metams kalėjimo. Bus draudžiama į kunigų seminarijas nepriimti homoseksualų. [BRAZIL, March 19, 2007 (LifeSiteNews.com)]

Kvebeko provincijos valdžia išleido potvarkį kovai prieš homofobiją ir heteroseksizmą kiekvienoje viešojo gyvenimo srityje, o ypač mokyklose. Potvarkyje sakoma, kad homoseksualai, biseksualai ir transseksualai dėl heteroseksistų ,,socialinės stigmatizacijos“ (atseit, socialiai pažeidžiami) ir ,,homofobijos“ yra rizikos grupėje, jie labiau linkę turėti psichologinių problemų, depresuoti, nelegaliai vartoti narkotikus, alkoholį ir į savižudybes. Raporte net reikalaujama atskiros ministerijos, kuri kovotų prieš homofobiją. Taip pat siūloma didinti finansavimą homoseksualų grupėms. Jau praėjusį spalį buvo pranešta, kad jei evangelinės privačios mokyklos nepriims sekso ir darvinizmo pamokų, bus prievarta uždarytos (t. y. diskriminuojamos). [MONTREAL, March 16, 2007 (LifeSiteNews.com). Raportas prancūzų kalba: ]http://142.213.87.17/fr/publications/docs/rapport_homophobie.pdf]

Nuo. balandžio mėnesio Britanijos mokyklose įsigaliojo parlamento priimti Lytinės orientacijos reguliavimai „Sexual Orientation Regulations“ (SOR), religinėse mokyklose galima drausti mokyti krikščioniško požiūrio kaip „objektyvios tiesos“, sakoma vyriausybės raporte. [LONDON, March 5, 2007 (LifeSiteNews.com)]

Draudimas yra diskriminacija. Vienas ir tas pats dalykas pavadintas dviem žodžiais – diskriminuoti ir drausti. Pirmajam suteikta neigiama prasmė, o antrajam – teigiama. Belieka tik parinkti tam tikrus žodžius ir teigiami dalykai paverčiami neigiamais, o neigiami – teigiamais. Jei norima apriboti religiją, naudojamas žodis drausti, o kai ribojamas homoseksualizmas – žodis diskriminuoti. Šie du skirtingi žodžiai reiškia tą patį, tačiau mes juos suprantame skirtingai. Taip kuriama tikrovė.

Pastebėkime, kaip dažnai sakome mesti rūkyti. Tai klasikinis kalbos magijos arba smegenų plovimo pavyzdys, – sako knygos „Lengvas metodas nustoti rūkyti“ autorius A. Karas (Allen Carr). Šis išsireiškimas sukelia savęs aukojimo, praradimo įspūdį. Tačiau juk absoliučiai nieko nereikia mesti ar prarasti. Priešingai, jūs išsilaisvinate iš baisios ligos ir įgyjate daugybę gerų dalykų. Naikindami smegenų plovimo pasekmes, sakykime ne mesti, bet nustoti rūkyti, o iš tiesų išsilaisvinti iš tabako vergijos. Nustojęs (metęs) rūkyti nieko nepraranda, išskyrus iliuziją, kad jis bando sugrįžti į ramybės ir pasitikėjimo būseną, kuria nerūkantys mėgaujasi nuolatos. Praranda juk rūkantysis – sveikatą, dvasinę ramybę, pasitikėjimą, drąsą, savigarbą, laimę, laisvę... Cigaretė neužpildo tuštumos, bet ją sukuria! Rūkaliai rūko ne todėl, kad jiems patinka rūkyti. Jie rūko, nes be rūkymo jaučiasi nelaimingi.

Jau sukonstruota sąvoka somatinis fundamentalizmas (soma gr. kūnas). Etiketė fundamentalistas, kuri yra atsilikimo, smurto, totalitarizmo sinonimas taikoma ir kitoms sąvokoms. Tai labai veiksminga priemonė suteikti neigiamą prasmę, jei žmogus nėra įžvalgus. Jei šiandien kas nors tvirtina, kad žmogų Dievas sukūrė kaip vyrą ir moterį, jis gali būti apšauktas somatiniu fundamentalistu. Taipogi ir žmogui, kuris teigia, kad yra tik vyrai ir moterys, o ne daugiau lyčių, ir kuris dar nesuvokia, kad viskas yra gender, gali būti klijuojama somatinio fundamentalisto etiketė.

Naujas angliškas žodis gender nusako socialinį lytiškumą, priešpastatytą sex, biologiniam lytiškumui. Paprasčiau sakant, sena sąvoka sex (angl. lytis) nusako biologinį lytiškumą, kuris yra išreikštas tam tikrais kūno sandaros požymiais, o naujoji sąvoka gender lytiškumą apibrėžia kaip socialinį reiškinį, kuris nepriklauso nuo kūno sandaros, o tik nuo to, kaip žmogus jaučiasi pats ir kitų žmonių atžvilgiu.

Šios idėjos, vakar buvę tik teorijos, šiandien jau politinė programa, plačiai remiama visoje Europoje ir praktiškai įgyvendinama kaip Gender Maistreaming (Lietuvoje – Lyčių lygių galimybių integravimas arba Lyčių aspekto integravimo strategija; taip pat žr. Lygių galimybių plėtros centras, http://www.gap.lt; http://www.equal.lt; Moterų informacijos centras http://www.lygus.lt; Lyčių studijų centrai, institutai (KTU, VU, ŠU).

Naujos idėjos pastaruoju metu įsitvirtino intelektualų bei politiniuose sluoksniuose. Naujų teorijų įvairovė gana plati, bet jos visos sutaria vienu klausimu: nėra jokio elementariojo arba biologiškai apibrėžto skirtumo tarp vyro ir moters. Visi esami skirtumai yra kultūriniai konstruktai, o visi vyriškais ir moteriškais laikomi bruožai ar net savybės – savavališkos nuostatos. Trumpai sakant, jeigu tikrovė kažkieno buvo sukonstruota, tai ją galima perkeisti.

Šia tema svarstymai suaktyvėjo 1990 m., kai pasirodė amerikietės, retorikos ir literatūros mokslų profesorės Juditos Butler knyga Gender Trouble (Lyčių neramumas). Joje autorė ieško atsakymo į klausimą, kaip lengviausia suardyti susiskirstymą lytimis ir prievartinį heteroseksualumą. Ir randa atsakymą: pakeisti kalbą. Pasak autorės, mūsų ryšys su materija, taigi ir su mūsų anatominiu kūnu, eina per kalbą. Tiksliau, per kalbą mes formuojame tikrovę. Tad kalbos ir sąvokų pakeitimas, naujų prasmių suteikimas, turi tapti politiniu tikslu. Tokiu būdu bus pakeista tikrovė.

Be naujų sąvokų įvedimo J. Butler reikalauja ir aktyviai performuoti esamą skirstymą į vyrus bei moteris. Pasak jos, geriausiai šį skirstymo į lytis trapumą parodytų parodija bei travesti (persirengimas). Pats maskaradas verstų abejoti esamu „lyčių tapatybės“ „natūralumu”. Ši teorija dabar įgyvendinama ruošiant žiniasklaidos taip mėgiamus Gay Pride (gėjų paradus). Jie yra politiškai veiksmingiausia besiformuojančių neapibrėžtų identitetų  demonstracija.

Nedilgai teks laukti, ir šios teorijos taps sudėtine mokymo dalimi. Mokiniams bus pateikiami „faktai“, kad žmonės yra heteroseksualūs, homoseksualūs, biseksualūs arba transseksualūs, ir jie bus skatinami pasirinkti lytinę oreintaciją. Nebus leidžiama nė vienos lytinės orientacijos laikyti iškrypimu.

Pavyzdžiui, Berlyne nuo 2006 metų jau sudaryti nauji mokymo planai 7-10 klasių mokiniams. Visos minėtos seksualumo formos aptariamos dailės, biologijos, užsienio kalbų, filosofijos, istorijos, socialinių mokslų bei fizinio lavinimo pamokose. JAV jau pasirodė pirmi tokio mokymo vaisiai. Apklausus 34706 vyriškos lyties jaunuolių nuo 12 iki 20 metų paaiškėjo, kad 25,9% dvylikamečių abejoja dėl savo lytinės orientacijos, o abejojančių tarp aštuoniolikmečių – 5% [http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/60379]. Gana akivaizdus patvirtinimas, kad tikrovė kurti pradedama nuo kalbos.

Propaganda ir reklama veikia gundymo principu. Ką tik sakėme, kad norint žmogų pavergti, prievartos nebepakako, todėl ir buvo sumanytos, pažodžiui verčiant, sutikimo gaminimo, o sakant lietuviškai ir atvirai – gundymo technologijos. Juk bet koks gundymas yra paremtas sutikimu. Viliojantis gundymas paskelbiamas neatimama žmogaus teise. Ir štai, šios, taip trokštamos, teisės pateikiamos „ant lėkštelės“ – imk ir naudokis.
Pirmiausiai buvo paskelbta, kad seksas yra labai geistinas malonumas, bet ne gyvybės pratęsimo būdas. Taip, kartu su kontracepcijos priemonėmis, išplito vadinamasis kontraceptinis mentalitetas, kuris skelbia, kad kiekvienas žmogus turi teisę į bet kokį seksualinį malonumą, kuris niekaip – nei santuoka, nei laiku, nei vieta – nėra ribojamas. Mums bereikia tik sutikti, o jei nesutinki, tai esi atsilikęs, tamsuolis ir panašiai.

Normalūs, Dievo nustatyti vyro ir moters santykiai vadinami prievartiniu heteroseksualumu arba patriarchaliniu seksizmu. Tuo lyties revoliucijos ideologai nori pasakyti, kad nėra prigimtinės Dievo nustatytos tvarkos, kad lytys, t. y. vyras ir moteris yra socialinis konstruktas, paprastai sakant, suformuotas visuomenės papročių ir nuomonės.

Belieka klausti, kiek prireiks laiko, kol lyties revoliucija, kuri yra nuoseklus seksualinės revoliucijos pratęsimas, sunaikins ir taip jau išmirštančią baltąją rasę? Juk akivaizdu, kad belytė visuomenė savęs nepratęsia. Kas atsitiko, kad baltoji rasė, kuri išplatino civilizaciją po visą pasaulį, prarado pagrindinį gyvybingumo požymį – savęs pratęsimo instinktą? Ko gero, civilizacija nuėjo ne tuo keliu ir ją išplatinusi rasė pati save pasmerkia išnykimui…

Pavyzdžiams naudota medžiaga iš periodinio elektroninio žurnalo
PRO VITA http://www3.vdu.lt/life/

2013 m.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Postscript       2021-10-20 9:03

Kodėl negalima gerbti asmens, vadinančio save daiktu, paaiškino Raigerdas. Negalima gerbti valytuvų, skudurų, šepečių, vinių, stiklo taros, polietileno, tualetinio popieriaus, skalbimo miltelių, klijų, laistytuvų, žirklių t.t., ir net pačių kompiuterių.

Palmaitis       2021-10-20 8:50

Tikrai negerbiu Valytuvo ir nelaikau oponentu. Esama dar krikščioniško sionizmo. Tai daugiausiai protestantai, gerai išstudijavę Raštus. Jie palaiko Israelį, kaip D-vo Valios vykdymą. Be abejo, galutinis Israelio uždavinys - vesti visą žmoniją į abraominį (o kito ir nėra!) NEPANTEISTINĮ monoteizmą.

Stiklo valytuvas       2021-10-19 15:10

Palmaiti, aš tavęs (labai norėčiau rašyti Jūsų, deja…) neįžeidinėju išvadindamas niekinančiai ‘visokiais Palmaičiais’.
Negerbi oponento, nesi vertas pagarbos pats. (Manau, kad skaitytojai patys pasidarys išvadas).
.
O tai ko nekuo dėti tie D-viški braunasi į kitų tautų valdymą? Ir tiesiogiai ir per aplink…

Palmaitis dėl sionizmo       2021-10-19 14:47

Sionizmas irgi antisemitų sukurtas baubas. Kai visa tauta buvo išbarstyta pasaulyje, Herzlis iškėlė svajonę grįžti į Sioną, į tėvų žemę, atkurti savo valstybę. Ši svajonė tapo įgyvendinta po beveik 2000 metų išvarymo, koks D-viškas stebuklas! Sionizmas yra karšta meilė savo tūkstantmetei Tėvynei. Visokie Valytuvai su ahą1ais pasakys, kad žydai tebesilaiko svetimuose kraštuose, turbūt tam, kad juos valdytų. Na kad neleistų dar vieno genocido, ir jau tai gerai. Bet nėra dar atkurta visa Pažadėtoji Žemė, o 2000 metų antisemitų neapykanta pavertė žydų tautą unikalia alternatyvia ir sau pakankama (autarkine) civilizacija. Jei yra Israelis Sione, jis yra ir visur pasaulyje, kur bebūtų žydai. D-vas išrinko Sau būtent tokią tautą, ji amžina, nes tai lygiagretė Civilizacija.

Stiklo valytuvas       2021-10-19 13:16

Ar nepatogių faktų paminėjimas apie žydus (apie žydus kurie neatsiriboja nuo sionizmo nuo savęs kėlimo virš kitų tautų) jau yra antisemitizmas?
Ne aš išradau holokaustą kaip verslo (pasipelnymo) būdą!
Kiek kartų kviečiau diskutuoti, aptarti įvairius klausimus… JOKIO atsako, o dabar ‘toks tokį sutikęs’ „pila“ ant manęs.
.
Na, kokie jūs šaunuoliai >  ŠŪDUOLIAI - 99,999 % žydokomuno-rū apsimetę Lietuvos patriotais (rūpintojėliais). Sofistika jums nesvetima, viską gebate išversti į sau naudingą pavidalą! Tik su faktais kraštutinai vengiate draugauti.
.
Tokiems reikėtų uždaryti ne tik šios svetainės priėjimą, bet iš viso priėjimą prie interneto… Bet aš laikausi vertinimo, šuniui blusos reikalingos kad neužmigtų. Todėl trolinkit į sveikatą, nes niekas taip žmonių (tautos, nacionalistinės tautos) nevienija kaip bendri interesai ir bendas priešas.
.
Ir dar apie tiesos.lt administravimą...
Prof. K. Glaveckas mėgo sakyti „Nesvarbu koks katinas, svarbu kad peles gaudo“.
Paskutinėmis dienomis ši svetainė tapo kur kas gyvesnė dėl straipsnių temų aktualumo. Mano sveikinimai…
O dėl maršistų, vasiliauskaičių ir astrauskaičių meilės viktorų pinigams nebeverta gadinti klaviatūros.

Raigerdas        2021-10-19 11:30

Pridėsiu dar prie savo žemiau esančio komentaro. Mūsų Elitiniai kvailiai, pastatę Įstatymą aukščiau Moralės yra tik klapčiukai aukščiau stovinčių už juos ir turtingesnių amoralų, kurie nupirko mokslą, o tiksliau, papirko mokslininkus, ir šiandien mes turime visiškus zombius, užsirašiusius ant savo asmeninių nuotraukų facebook’e “tikiu mokslu”. Mokslininkas be moralės sukuria farmacininkams vakcinas, kurios atsisako nuo atsakomybės už savo parduodamą produktą. Vyriausybės ministras be moralės išeikvoja mokesčių mokėtojų pinigus tokioms vakcinoms ir už tai neneša jokios atsakomybės. Gydytojas yra paperkamas, kad įbruktų vakciną savo klientams ir pacientams. Senukai yra paperkami, kad nepriimtų jokios atsakomybės dėl savo sveikatos. Amoralai savo tikslą pasiekė - pinigais yra priverčiama atsisakyti nuo atsakomybės už parduodamą ir vartojamą produktą. Visas pasaulis paverčiamas avių banda. Nesant moralei, žmogus yra paverčiamas gyvūnu, kuris yra kaip startup’as į naujos žmonijos civilizaciją, kaip žmonės, kurie yra dvasingos būtybės, paverčiami bedvasiais gyvūnais, o tiksliau - biorobotais.

Raigerdas        2021-10-19 9:57

Reikia pritarti Leto Palmaičio įžvalgoms ir gerai, kad jis parašė, nes šitokie komentarai apie žydus yra paimti grynai iš rusiškų šaltinių ir juos komentuoja rusiškieji ir lietuviškieji fašistai, kurie liko, mano nuostabai, neišgaudyti, ir tikisi dar naujų “pogromų”. Nacionalinis klausimas lietuvių niekada nedomino ir sukiršinti juos nacionaliniu pagrindu su kitomis tautomis praktiškai yra neįmanomas dalykas. Bet kiekviena tauta turi išgamų, todėl ir lietuvių tautoje jų yra per daug, kaip tai įvyko prieš karą, kai staliniečiai užgrobė valdžią su rašytojais ir poetais, kaip Petras Cvirka, arba prasidėjus karui, juos pakeitė kitokio plauko išgamos, kaip Landsbergis-Žemkalnis, kuris žinojo, kad žydai buvo nužudyti Kauno garaže. Letas Palmaitis, tarp kitko, teisingai parašė ir dėl Putino pozicijos Lietuvos atžvilgiu:“vykdomas Putino užsakymas parodyti, kad tokia tauta negali egzistuoti nepriklausomai ir turi būti “sugrąžinta” Maskolijai”. Taip, iš tikro, tam yra rimtas pagrindas, nes tokia tauta, kuri blaškosi ir parsiduoda kaip prostitutė tai Rusijai, tai Lenkijai, tai Vokietijai, o dabartiniu metu jau ir dar tik brėkštančiai Pasaulinei Vyriausybei (susirado naują šeimininką), negali išlikti kaip tauta. Šita tauta per 30 metų taip ir nesugebėjo suprasti iki pat šiandien, kam tautai reikalinga Moralė. Šitas parsidavėliškas (jau ne vieną šimtmetį) Elitas yra nepajėgus suvokti, kad negalima ĮSTATYMO statyti aukščiau Moralės, ką darė Bolševikai ir ką daro dabar psichopatas A. Lukašenka, ir ką darė Hitleris. Valstybė, vadovaudamasi vien tik įstatymais, neišvengiamai susilauks fašistinių ir komunistinių grupuočių valdymo. O atėję jie į valdžią, jie tą valstybę pribaigs, kaip pribaigė Romos Imperiją tokie Imperatoriai, kaip Kaligula su savo orgijomis, ir paskyrimais eiti valstybines pareigas savo žirgui. Panašus nuprotėjimas vyksta dabar Lietuvoje. Dar kas yra blogai su lietuviais, kad jie visiškai nemoka ir nenori mokytis iš tų pačių žydų kultūros. Nuo pat vaikystės mūsų vaikai yra mokomi “beždžioniukų diskotekoje” ir jeigu jūs paimsite valdymą Seime, tai ten yra ta pati, tik ne “beždžioniukų diskoteka”, o “beždžionių diskoteka”, ir nepamirškite, kad beždžionės visada buvo dar ir vagilės. Lietuviai yra nepajėgūs šiandien suvokti, kad Teisėjas be Moralės, tai jis gali būti ir nusikaltėliu, ką mes šiandien ir matome, kad tokių pagautų jau yra, o kiek dar nepagautų? Jūs paklauskite Teisingumo ministrės Dobrovolskos, kam reikalingas valstybei Teisingumas? Ir jūs gausite atsakymą su nerišliais sakiniais. Dėl “stiklo valytuvų” ir “stiklo purkštuvų”, tai reikia jums žinoti apie tai, nes Biblijoje apie tai nerašoma, kad žmonės, turintys polinkį į šizofreniją, būtinai pradės kalbėti materijos vardu arba negyvos gamtos vardu, t.y. daiktų vardu. Jie gilumoje suvokia, kokiu laipsniu jie degradavo, ir jų dvasia nebeturi gyvybės požymių, ir ji pasiruošusi dar egzistuoti nors daiktų pavidale. Būdamas daiktu, tu gali užsiimti griovimu, ko nors niekinimu, šmeižtu, Melu, nes nėra gyvo žmogaus, kurį galima būtų sustabdyti nuo griovimo. Toks keistas ir į logikos rėmus netelpantis yra žmonių, užsikrėtusių šizofrenija, elgesys.

Vaclovas Letui Palmaičiui       2021-10-19 6:33

Paskutiname sakinyje paminėjau nesivaldymą, bet turėdamas omenyje ne karštumą ar karštakošiškumą - juk šaunu, kad kiekvienas turime savo būdą - o tamsių minčių negožimą bei jų skleidimą.

Vaclovas Letui Palmaičiui       2021-10-19 6:23

Dėkoju darkart už išaiškinimą! Užsuku čia, tad bendrais bruožais susipažįstu su pateikiamomis nuomonėmis. Tiesiog dingtelėjo mintis, kad “stiklo valytuvai” ar “stiklo purkštuvai”  tai yra nuoroda į Amaleką.

Myliu ir saugau valstybę, tad piktinuosi, kai ją skurdina ir griauna savo išpuoliais prieš Viešpaties tautą. Žinoma, tai net antrinis dalykas. Svarbiausia - kelia pavojų judėjams. Jau po Holokausto (o paprastesniais - vis vien sunkiais - nusikaltimais 2000 metų engtos tautos), išvogto ir atimto turto, kas dedasi jų viduje? Bet aš nesu ypatingas, mane patį daug kartų pataisydavo ir suteikdavo nuovokos. Nesu nepeiktinas.

Tais atvejais, kai užeinu ir manau, kad galiu ir verta - pasisakau. Laimei, čia esti protuolių, kurie nemaišo meilės su akla neapykanta. Ir moka skelti taip, kad net žiežirbos lekia. Jų įdirbis nepalyginamas, kaip, tikiuosi, ir įnašas. Vis dėlto, suneraminančiai atkreipėte dėmesį į svetainės parėdiją. Iškilo abejonės, ar verta teikti perlus ten, kur yra vietos nesivaldymui.

Letas Palmaitis Vaclovui       2021-10-19 5:08

Brangus Vaclovai,
esate geraširdis ir nesuprantate, kas čia dedasi?
Stiklo valutuvas - tai vienas iš komentatorių.
Argi nematote, kad “tiesos.lt” sąmoningai platina antisemitizmą, nes padori redaktorė būtų pašalinusi bent ah.ą pasisakymą apie Hitlerį, “ėjusį prieš palūkanų klaną” (įdomu, gal tada Europoje veikė islamiški Šariato bankai be palūkanų!). Gal tikrai tas ah.ą “trolina” už pinigus? Bet ne ah.ą svarbu, o tai, kad redaktorė viską dengia. Vadinas, vykdomas Putino užsakymas parodyti, kad tokia tauta negali egzistuoti nepriklausomai ir turi būti “sugrąžinta” Maskolijai.

Vaclovas Letui Palmaičiui       2021-10-19 2:48

Ar galėtumėte paaiškinti, ką reiškia “Stiklo valytuvai? Kaip suprantu, tai Amalekas, kurio lygtai viena reikšmių yra susijusi su blizginimu. Nors kitur teko skaityti, kad “Amu” reiškia lygtai “Rytai”, kryptis, bet gal ir paros laikas - jei tai sutemos, tad gal tai susijęs su spindinčiu Mėnuliu? Spindinčio Mėnulio (pilnaties) tauta, naktiniai bastūnai? Nesu tikras, ar krikščionims tai žinoti reikia, tačiau yra ir itin smalsu. Iš anksto ačiū.

ah. ą       2021-10-18 22:04

išliks blogis, nes gėris nėra pajėgus kovoti su blogiu vien dėl to kad jis gėris ir negali daryti blogio.
Na o Hitleris ėjo prieš klaną, prieš pasaulinį mechanizmą kuris buvo tada - JAHVĖS palūkanų mechanizmą ir pralaimėjo…
Visi esame JAHVĖS palūkanų mechanizmo vergovėje.


Letas Palmaitis: pataisymo taisymas       2021-10-18 21:18

ir ūkininkų ideologijA, užėmusiA /.../ dvarininkų ideologijos vietą.
(t.y. ne “mastysenos, užėmusios”...)

Letas Palmaitis       2021-10-18 21:10

Žinoma, prieš 10 metų daug atrodė kitaip ne vien man. Reikia aiškiai sakyti, kas turima galvoje. Svarbiau vis dėlto, kad pats Aleksandras Žarskus savo įžvalgas baigė labai abejotinais teiginias apie baltąją rasę, kuri neva “išplatino civilizaciją po visą pasaulį”. Nemanau, kad jis turi galvoje tokias seniausias pasaulio civilizacijas, kaip kinų ar senovės egiptiečių, priskirdamas jas baltajai rasei. Dėl baltosios rasės termino vingių siūlyčiau pasiskaityti gana išsamiai su nuorodomis parašytą straipsnį rusų kalba
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белые_люди#:~:text=Varietas Caucasia) (не путать с Кавкасионской расой ),получили свои названия по условной аналогии с цветами.
Ten pat patariu pasiskaityti naudingą nuorodą į KAUKASIONO rasę!
Tačiau gerb. A.Žarskaus rašinio pabaiga verčia priskirti autorių prie stabilios lietuviškos mąstysenos, sietinos su baudžiavos panaikinimu Rusijos valstybės sudėtyje ir ūkininkų ideologijos, užėmusios sukilimą pralaimėjusios lenkiškos dvarininkų ideologijos vietą. Dėl šio istorinio poslinkio, be lietuvių ir lenkų priešiškumo, atsirado ir turtinga europinio lygio lietuvių literatūra. Čia pat, be abejo, ir kraugeriškas sąskaitų suvedinėjimas, palaidojęs visas nuoširdžias žydų aspiracijas atgimusiai Lietuvai. Todėl A. Žarskus savo rašinio pabaigoje pasirodė, kaip ir daugelis, esąs vienas iš anų laikų mitologinio mąstymo tęsėju. Jis atkreipė mano dėmesį į tai, kas gali slypėti už Gabrieliaus pastabos (jei pats Gabrielis supranta) “30 metų vyko gijimas ir mes pagijome”:
antrą kartą žydų tauta nepražiopsos genocido!
Tegu kvailiai mano, neva “žydai” su “Šorošu” valdo pasaulį: nevaldo nei kinų, nei afganų, nei turkų, nei japonų. Bet daro didžiulę įtaką Vakarų kapitalui, o nuo to priklauso ir galimas karo Baltijoje scenarijus: kas norės “mirti už Narvą”. Arba net: kieno teritorijoje bus panaudotas branduolinis ginklas. Nematau jokios priežasties, kodėl šiam kapitalui turi rūpėti Stiklo valytuvų tautelės išlikimas. Kovidinis konclageris žmonijai - ne žydų tautos išradimas, nors JAV multimilijardieriai tikrai pasakiškai praturtėjo vidutinio verslo sąskaita, vos tik atsirado būdas sustabdyti popierinių dolerių masės bankrotą. Per 10 metų pasidomėjau krikščionybės ištakomis bei jos antisemitiniu surogatu ir dabar esu tikras, kad VISAS ISRAELIS IŠLIKS. Tiek pagal Torą, tiek pagal Kristų, tiek pagal Vladimiro Solovjovo “Tris pokalbius”.

Negražu,       2021-10-18 18:42

Letai Palmaiti, prieš 10 metų rašei kitaip

Vaclovas ing 23:17       2021-10-18 2:58

Nuostabu, kai yra įsitikinusių, jog prieš-judėjiškas mintis porinantys yra tikri tikintieji. Gerai, jie tiki viskuo, kur Šventajame Rašte neva atskleidžiamas judėjų melas, apleistumas ir piktadarystės (neskaitant jų pačių nedviprasmiškai paminėtų: apie ydingus ar silpnavalius vadovus, kai kurių teisėjų valdymo metu buvusius neramumus ir panašiai), o kitkuo irgi yra tikri Jėzaus pasekėjai, Jo neatmetę ir kupini Gerosios Naujienos Dvasios?

Vaclovas Raigerdui       2021-10-18 2:25

Palaikau jūsų išaiškinimą. Bet teisybės dėlei noriu priminti, kaip pats priėjau prie jūsų minėtų išvadų. Neperdėtai, galvojau įtemptai, neretai ir naktimis. Kad nieko nekaltinčiau, turėjau labiau naudotis žiniatinkliu - ką jau dabar padarysi, per vėlai išsiaiškinau. Tačiau vertybinėmis save vadinančiomis valdeivių jėgoms vis tiek panieka ir gėda už nutylėjimus bei iškraipymus (čia dar lengvai pasakius, tik suprantant jų priklausomą padėtį).

Rav Finkel ir didžioji žydų kontrrevoliucija       2021-10-17 23:17

“Revoluiciją” “rusijoje” padarė ne “žydai”, bet “rusų” pravoslaviškas antisemitizmas. Valdžia toleravo tamsių minių vykdomas masines žydų žudynes (antisemitizmo šaltinis - graikų iš žydų perimta ir antisemitiškai perdirbta krikščionybė - juk tik pravoslavai mūru gina aiškinimą, neva posakis “jūsų tėvas - velnias” tartas ne religijos vadams, bet visai tautai). Tų žudynių viršūnė buvo Kišiniovo ir Odesos pogromai. JAV bankininkas Džekobas Schiff’as pareikalavo iš “rusijos” valdžios, kad ji imtųsi priemonių prieš pagromininkus ir sustabdytų laukinį barbariškumą, kitaip jis pasižadėjo FINANSUOTI “rusijoje” revoliuciją.
Kadangi jo kreipimasis buvo ignoruotas, jis ištesėjo pažadą, tam paskyręs lėšų ir parinkęs fanatinius revoliucionierius bundininkus, kuriems nelabai sekėsi laimėti Vakaruose. Karo metais jie vyko per Vokietijos teritoriją užplombuotuose vagonuose. Suprantama, jokia žydų Bundo ideologija Schiffo nežavėjo, tačiau tarpininko grandį formavo Vokietijos interesams tarnavęs Aleksandras Parvus (Gelfandas - šis genijus, joks sifilitikas, ir yra tikras “rusijos” revoliucijos organizatorius, ištraukęs į viešumą ir patį sifilitiką). Pažadas pavirto totaliniu “rusijos” pogromu, kurį organizavo minėti fanatikai remdamiesi vis tomis pačiomis tamsiomis “rusijos” nuskurdėlių masėmis. Tačiau būta talentingų revoliucionierių ir vietoje, pvz., kalnų abrekas (plėšikas) Soso Džugašvilis, laiku užuodęs savo laimę ir įsijungęs į “revoliuciją”. Talentingai ir kukliai prasibrovęs į partijos sekretoriatą, Soso su siaubu matė fanatikų jėgą ir suprato, kad gali tapti Napoleonu tik sunaikinęs visą Schiffo desantą. Taip jis ir padarė gudriausiomis intrigomis išžudęs tuos, kurių dėka pats ir iškilo. Tačiau per milijonus lavonų laimėjęs “tėvynės” karą, Soso tapo sąmokslų bijančiu maniaku, tebejausdamas ypatingą baimę žydams. Čia jis ir padarė kapą sau ir savo atkurtai “rusų” imperijai: “gydytojų procesas”. Nors pakartoti hitlerinį holokaustą nepavyko, pavyko pastumi SSSR vėl link tradicinio antisemitizmo. Seniems intelektualams išnykus konclageriuose, sovietų šalis neteko ir žydų kultūrinio elito, kuris masiškai emigravo į Israelį. Žydai SSSR tapo kovotojais už žmogaus teises ir SSSR griovėjais. Tai ir yra didžioji žydų kontrrevoliucija. Bet Schiffo pogromo ji nelikvidavo, nes ėmė vykti užprogramuotas valstybės irimas, partniams bosams tapus kapitalistais ir ėmus vogti viską, ką tik įmanoma. Rezultratą matykite čia:
https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/10/17/120237/v-rossii-proiskhodit-ne-estestvennaya-ubyl-naseleniya-a-uskorennoe-vymiranie.shtml

???       2021-10-17 21:35

Raigardui. Rabinas Finkelis apie žydus
https://youtu.be/-LcfjfAsV_A
“Рав М.Финкель: Зачем евреи совершили революцию в России”
3: OO Trečias Lenkijos padalijimas – 1795 m.  Rusija, Austrija,  Prusija dalijasi Lenkiją ir tada į Rusiją papuola nuo 700 tūkst iki milijono žydų... jie neatėjo, ne emigravo į Rusiją, jie papuolė į Rusiją po prijungimo… ir papuolę į Rusiją jie prarado savo teises Jakaterinai pasirašius įsakymą apie Sėslumo ribas, /Черта оседлости, kuris ir sukūrė  revoliucinę padėtį... ir žydai pradėjo neapkesti carinio režimo ...
Stalinas 1937 m . sunaikino visą Lenino gvardiją, o aplink Leniną buvo didžiulis skaičius žydų ir pats Leninas turėjo giminę dėdę žydą Blanką,  kuris buvo krikštytas, bet etninis žydas ir Leninas nelaikė savęs rusu ir jis laikė save internacionalistu. Ir aplink Leniną buvo didžiulis šleifas žydų revoliucionierių, kuriuos Stalinas „ juos gretai „pračikal“ palikdamas praformai draugą Kaganovičių,  draugą Mexlicąir galbūt dar keleą . Ir kaip liudija istorija, baudžiamuosiuose organuose, kurie užsiiminėjo valymais, pagal Stalino įsakymus, kaip tik buvo didelė dalis žydų... „Padliec“, žudikas. Niekšybė... baisus dalykas.  14 : 51 Jeigu galvojant , iš žydo paimti dievą tai gaunasi monstras. Šerdis išimama- viskas, tenai užeina visa „merzost“. Tarp kitko ir pas kiekvieną kitą žmogų, tikriausiai. ..Ką galima pasakyti? Buvo dėsninga daugumai žydų iš Черта оседлости/Sėslumo ribų  dalyvauti revoliuciniam judėjime…:
1791 12 23 Ekaterinos II įsakymu žydams nustatytas Sėslumo ribas/черта оседлости  rasite Vikipedijoje

Dzeikas       2021-10-17 17:09

Raigerdui:
Na kodel nieksas?
Jis gi Lietuvos priesu nekencia. Be to nosines teisingai kabina. Demaskuoja intrigantus apsimetancius draugais, meluot tokiems neleidzia.
Tai cia kaip ir ne nieksas, o patriotas.

> Dzeikas 8:52       2021-10-17 16:53

Šūdadžeki, sovietija buvo bandomoji versija, arba anuometiniams globalistams teko imtis plano B nes nei NEP’as, nei vėlesni nukrypimai į trumpalaikius kapitalizmus negelbėjo nuo tsrs subirėjimo. Pasaulinės žydaujos planas žlugo… teko griebtis plano B.
Vėl pradėjo troliai nerimti.

Raigerdas        2021-10-17 16:23

Jeigu lietuvių tauta nori išgyventi ar net tobulėti, tai pirmiausia jūs turite atsakyti į šiuos klausimus. Štai yra Anonimas, kuris nutarė pakenkti mūsų tautai, tai pačiai tiesos.lt redakcijai ir visiems, kas skaitys šitą straipsnį ir komentarus:”??    2021-10-17 1:51
Tai revoliuciją  vykdo žydai?”. Reikia atsakyti į šiuos klausimus: 1)ar jis yra trenktas? ar jis paprasčiausiai tra neišsilavinęs bukaprotis? ar jis yra specialiai čia atsiųstas trolis, kurio tikslas kurstyti Lietuvoje nacionalinę nesantaiką? ar tai yra vienas iš žydšaudžių palikuonių, kurio giminaitis dalyvavo skaldant galvas žydams su laužtuvu Kauno garaže?
Po to, kai bus atsakyta į tuos klausimus, reikia atsakyti į šiuos klausimus:1)jeigu lietuviai mato tokį Anoniminio itioto komentarą, kodėl jie tyli? 2)Gal jie yra tokie pat bukapročiai, kaip ir tas Anonimis idiotas? 3) Ar tai yra mirštančios tautos požymis, kad daugeliui žmonių tampa viskas dzin, nes jis galvoja tik apie tai, kaip jam išgyventi? Ar tai yra toks žemas tautos lygis, kai jie mato banditą ir apsimeta, kad jo nemato? 4)Ar tai yra tautos toks degradavimo laipsnis, kuri nesugeba pasimokyti iš savo praeityje padarytų klaidų?
Paaiškinu, kodėl reikia atsakyti į šiuos klausimus. 1)Šita Hitlerio idėja, kad dėl visų pasaulio bėdų yra kalti žydai, yra pamišusio žmogaus idėja, ir su dėl šitos jo idėjos, nes atsirado krūva kitų bepročių, kurie tai palaikė, žuvo dešimtys milijpmų žmonių, pats Hitleris nusišovė, o Niurnbergo teismas tuos fašistus nuteisė ir dalį jų pakorė. 2)Nesigilinant į šios idėjos ankstesnę istoriją, reikia pagaliau suprasti, kas vyksta mūsų tarpe, ką mes darome ne taip, kai mes matome, kad šalia mūsų yra niekšas ir mes leidžiame juo būti ir leidžiame jam elgtis niekšiškai mūsų tarpe? Nejaugi žmonės iš tikro yra tokie akli ir tikrai nepajėgia suvokti, kad visų mūsų dirbtinų problemų, będų, nelaimių ir netgi ligų priežastis yra BŪTENT ŠALIA MŪSŲ LAISVAI VEIKIANTIS NIEKŠAS? NEJAUGI MES ESAME TOKIE KVAILI, KAD NIEKŠAS MUS PROVOKUOJA LIPTI IR LIPTI ANT TO PAČIO GRĖBLIO, ANT KURIO LIPO VOKIEČIAI IR JIEMS TAI BAIGĖSI TRAGIŠKAI. JŲ MOTINOS, JŲ ŽMONOS, JŲ DUKROS BUVO IŠ KERŠTO PRIEVARTAUJAMOS BAŽNYČIOSE, O PASKUI TEN PAT NUŽUDOMOS, KAIP TAI VYKO KARALIAUČIUJE. TAI BUVO KITŲ RAUDONŲJŲ BANDITŲ KERŠTAS VOKIEČIAMS, KURIE, GAL BŪT, IR NEBUVO FAŠISTAIS. Ar tautiečiai pagaliau pradės suprasti, kad bėdų ir kitų nelaimių kūrėjai yra tie, kuriems su proteliu yra ne viskas tvarkoje? Juk jūs laisvai galite juos atpažinti, nes jie kalba apie TIKROVĖJE neegistuojančius dalykus, nes tautą gali kaltinti tik žmogelis su sugriuvusiais stogais, t.y. beprotis, kurio emocinė būsena yra NEAPYKANTA, iš kurios jis neišlenda, nes pagedęs protelis neleidžia jam padaryti. Mūsų Konstitucija šito neleidžia daryti. Bet žmonės mato ir nieko nedaro. Ir jūs manote, kad jūs už tai nebūsite nubausti? 100% garantuoju, kad būsite, nes dabar Seime irgi pilna yra niekšų, bet tauta pati už tuos niekšus nubalsavo. Kaip jie pasielgs dabar su jumis? Niekšiškai, nes kitaip jie nemoka, kaip ir šitas psichinis ligonis Anonominis komentatorius.

Kodėl nėra       2021-10-17 15:31

N.Vasiliauskaitės straipsnių?Žinių apie Šeimų Sąjūdį?

Trumpai       2021-10-17 13:52

Trumpai - lingvistinis programavimas.

Klausimas redakcijai       2021-10-17 12:04

Ar tiesa, kad Tiesos.lt portalą perėmė Pro Patria ir Vytautas Radžvilas? Ar jį dar redaguoja Ramutė Bingelienė?

///       2021-10-17 12:04

Jeikui - tai ko virusas trucina Izraelį ir vykdomas eksperimentas ant izraelių tautos eksperimentiniais produktais? Nuvarytus arklius nušauna?  Ar pasaulinei Bronšteino/Trockio revoliucijai pabaigti su žydų tautos pagalba?

///       2021-10-17 11:40

Jeikui> Nuoseklūs dar ir kaip nuoseklūs: Bronšteinas su Leninu pasauliniu socializmu svaiginosi,  bet Stalinas pristabdė apsiribodamas socializmo kūrimu TSRS ribose. Na o kad padaryti Bronštein- Trockistinč pasaulinę socializmo revoliuciją būtina sąlyga - globalus imperializmas - aukščiausia ir paskutinė kapitalizmo stadija ( skaityk Leniną ir j veikalą arba pasikonsultuok su Madeikiene ta tema disertaciją apgynusią), todėl sugrįžti į  kapitalizmą buvo būtina sąlyga, plius panaudotas išplėtimo mechanizmas sunaikinti tai ko negali sunaikinti ir kaip Bronšteinas Trockis su Leninu svaiginosi kad pasaulinę socializmo revoliuciją padės padaryti ypatingoji tauta… Arba trumpai finansinio ir pramoninio kapitalo varžybos: apie- 100 m. ( nuo 1917 žydų revoliucijos Rusijoje) sėkmė  buvo pramoninio kapitalo pusėje, šiai dienai kaip rodo JAV rinkimai - finansinio - visas pasaulis skolingas finansiniams vertelgoms spausdinantiems ir parduotantiems pinigus už palūkanas, naudojamas Biblijinis JAHVĖs mechanizmas perduotas žydams kaip pavergti kitas tautas per palūkanų sistemą, ūžauti kitų tautų turtuose,  būti galva o ne uodega…
...Nematau jokio nenuoseklumo. Tiesiog JAHVĖs duotas kitų tautų pavergimo mechanizmas pritaikytas ir taikomas pasauliniu mąstu žydo Bronšteino-Trockio pasaulinei revoliucijai pabaigti ir pagal Bibliją tetrūksta tik naujos kalbos - ” Revoliucija bus baigta, kai bus sukurta nauja kalba.”  Dž. Orvelas,trūksta kalbos be vaizdinių,trūksta kalbos skirtos robotams ir programavimui.Tereikia   skaityti BiBliją apie Babelio bokštą ir perskaičius iškart pereiti prie Jono apokalipsio/ apreiškimo/ revoliucijos.

VaidasVDS       2021-10-17 11:37

Straipsnis tikrai yra geras.
Bet viso to priežastys atskleistos nepakankamai gerai.
O pradžią galima rasti Naujajame Testamente:
1 Kor 7 1 ... Gerai daro vyras, neliesdamas moters. ... 6 Žinoma, aš tai sakau leisdamas, o ne įsakydamas. 7 Aš norėčiau, kad visi žmonės būtų tokie kaip aš... 8 Nesusituokusiems ir našlėms aš sakau: jie gerai padarys, pasilikdami tokie kaip aš.
——
Visa tai galiausiai virto tuo:
Celibatas. Elviros sinodas 306 metais ir Ispanijos sinodas priėmė pirmuosius nutarimus, kurie, nors vedybų ir neuždraudė, tačiau iš vyskupų, presbiterių ir diakonų reikalavo susilaikymo gyvenant šeimoje.
Nikėjos I susirinkimas 325 metais jau pareikalavo celibato po diakonato, tačiau iki pat X amžiaus dar buvo vedusių kunigų.
Dėl kunigų celibato gana anksti išsiskyrė Rytų ir Vakarų Bažnyčių pozicija. Rytų Bažnyčioje Trulano susirinkime 692 metais buvo nuspręsta, kad tik iš vyskupų bus reikalaujama susilaikymo, kai tuo tarpu kunigai galės kurti šeimas. Vakaruose keletas visuotinių Bažnyčios susirinkimų priėmė nutarimus dėl celibato laikymosi, nors anksčiau kunigai galėjo būti vedę.
1022 metais popiežius Benediktas VIII uždraudė dvasininkams tuoktis, o 1139 metais antrasis Laterano susirinkimas galiausiai nusprendė visus, priimančius kunigystės sakramentą, įpareigoti celibatui.
———
Ir dar vienas dalykas:
Mt 19, 4 ...„Argi neskaitėte, jog Kūrėjas iš pradžių sukūrė žmones kaip vyrą ir moterį 5 ir pasakė: Todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. (taip pat žr. ST Pr 2, 24)
Bet kažkaip atsitiko taip, kad iš šio teksto dingo žodžiai apie Dievo valią. Tikrovėje Jėzus pasisakė taip:
“pats Tėvas nurodė sukurti vyrus ir moteris, ir dieviška valia yra tokia, kad vyrai ir moterys savo aukščiausią tarnystę ir iš to kylantį džiaugsmą atrastų, sukurdami šeimas, kad priimtų ir mokytų vaikus, kuriuos sukurdami šie tėvai tampa dangaus ir žemės Kūrėjų partneriais. Dėl šios priežasties vyras palieka savo tėvą su motina ir tampa ištikimu savo žmonai, ir jie abu tampa kaip viena.” Urantijos Knyga 167:5.7 (1839.4)
—-
Na, o kuomet pradingsta ir Dievas, ir Dievo valia, tuomet vaizduotė tampa atvira visokiausioms nesąmonėms…

Dzeikas       2021-10-17 8:52

klaustukams:
Kokie tai nenuoseklus tie zydai…Tai sukuria Sovietija, tai ja griauna.Tai jie Lietuva trucyja, tai vandeni vandentiekyje isgeria. Ko tai jie blaskosi labai.
Temperaturos turite?
Gal jumi zydas gydytojas patykojes prilasino laisvinamuju i rytine kava?

???       2021-10-17 1:51

Tai revoliuciją  vykdo žydai? Nuo ......1905m?  1905 m. caras išvaikė? žydas Bronšteinas/ Trockis sugrįžo 1917m. padarė revoliuciją ir žydai perėmė Rusijos valdymą? Žydas Garbačiovas sugriovė TSRS sukurti pasauliniam imperializmui/globalizmui - aukščiausiai kapitalizmo stadijai,pasauliniam komunizmui įvesti ( Leninas), kur komunistais/ valdančiaisiais bus ypatingoji tauta?  O kad galėtų ypatingoji tauta kontroliuoti kitas tautas - maga sunaikinti kitų tautų kalbas? Tai štai apie kieno ir kokią  revoliucijos pabaigą savaigsta Dž Orvelas “Revoliucija bus baigta, kai bus sukurta nauja kalba.”
O dabar skaitykit Bibliją - kokius būdus ir mechanizmus naudojo ir tebenaudoja JAHVĖ žmones padaryti vergais ir sunaikinti… rasit ir vaivorykštes virš galvų, ir gyvulio pasą ir ugnies ir stiklo jūrą.

ah.ą       2021-10-17 0:02

ir vis tiek tik pimpalas tarpkojyje rodo berniukas ar mergaitė o visa kita mamonistų išmislai…
https://youtu.be/30aZDlVOXEk
A.P. viešai demaskuoj- Euporos ir PSO normatyvai vandeniui - harmonai ir antibiotikai 0 :12 , 1:50 . Vanduo papildomas harmonais ir antibiotikais.” Jie pridėti pagal pasaulinę praktiką, “mes įvedėme papildomus normatyvus dėl vandens turinyje palaikymo harmonų, įvedėme eilę antibiotikų, mes normalizavomės pagal Euporos ir PSO normatyvus, kurie šiai dienai yra…”

Al.       2021-10-16 23:59

Parašyta prieš aštuonis metus. Kaip dabar. Vertas išversti į kitas kalbas. Štai tokie žmonės turėjo gauti nacionalinę premiją.

ah.ą       2021-10-16 23:49

vienu žodžiu -degeneracija, - “degeneracija organizmo ar jo dalių, funkcijų prastėjimas ar nykimas; išsigimimas.”, pagal žodyną.
Degeneracija absoliučiai visko. Nunulinimas.  Nunulinimas net kalbos.

Dzeikas       2021-10-16 23:26

Su viskuo sutinku. Tik visdelto galetu buti glausciau.
Keista visame tai, kad Orwellas rodos savo “1984” atskleide ta naujakalbes paslapti ir visiems maciusiems totalitarizma praktikoje ir susipazinusiems su Orwello romanu turetu buti viskas aisku su ta “politkorektiska” kalba.
Nuostabu, kaip zmones greitai viska pamirsta.
O sio saito lankytojus paprasysiu pritaikyti straipsnio idejas sau ir vengti zodzio “gejus”. Tai sodomitu sugalvotas naujadaras figos lapeliu dengiantis pederastijos liga.

Raigerdas        2021-10-16 21:35

Labai geras straipsnis, labai reikalingas, pamokantis, paaiškinantis, su puikia analize, išmanymu ir labai šiuolaikiškas. Jį dar pavadinčiau etaloniniu, nes jis parašytas tikrai labai aktualia ir netgi gyvybiškai svarbia tema. Ačiū Aleksandrui Žarskui už šį labai puikų ir žmonėms labai reikalingą darbą. Reikia tikėtis, kad daugeliui žmonių dabar bus lengviau apsiginti nuo genderistų, tokių, kaip psichiatras Linas Slušnys, kuris jau pradėjo Seime savo aktyvią kenkėjišką mūsų tautai veiklą.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt devintoji (gegužės 23) diena

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jei kas mane myli – VI Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt aštuntoji (gegužės 22) diena

Edvardas Čiuldė. Humetyno galios žaidimai

Romualdas Žekas. Sveikatos reforma finišo tiesiojoje. Kas nutylima?

Mindaugas Kubilius. Sinodinio kelio kontroversija: ar tik vokiška? (II)

Linas Karpavičius. Jis laukiasi

JAV arkivyskupas S. Cordileone dėl abortų palaikymo uždraudė Atstovų Rūmų pirmininkei priimti šv. Komuniją

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt septintoji (gegužės 21) diena

Mastercard pristato kontroversiškus biometrinius mokėjimus, reikalaujančius veido skenavimo

Futbolininkas I. Gueye turės pasiaiškinti, kodėl praleido rungtynes, kuriose buvo reiškiamas palaikymas LGBTQ+ bendruomenei

Romualdas Žekas. Pastabos dėl sveikatos reformos

Jūratė Laučiūtė. Apie Liudvikos Pociūnienės „vertybes ir niekšybes“

Vytautas Radžvilas. Du paklausimai elektros „rinkos“ tema

Dvylika Viktoro Orbano taisyklių politinei pergalei

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt šeštoji (gegužės 20) diena

Andrzej Krajewski. Vakarų Europa bijo Ukrainos pergalės prieš Rusiją

Almanto Stankūno kalba akcijoje „Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!”

Virdžinijos apskrities mokyklos gali laikinai nušalinti nuo pamokų mokinius už „translyčiųv bendraklasių vadinimą tikraisiais vardais ir įvardžiais

Į Švediją atkeliavo beždžionių raupai

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.