Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas, Pedofilijos byla

Advokatas Šarūnas Vilčinskas. Galimi sunkumai Čikagoje

Tiesos.lt redakcija   2018 m. balandžio 12 d. 21:48

36     

    

Advokatas Šarūnas Vilčinskas. Galimi sunkumai Čikagoje

2018 m. balandžio 4 d.

Šis rašinys nėra skirtas ką nors įtakoti ar pažeminti. Atvirkščiai, nuoširdžiai užjaučiu visus artimuosius, ypač tėvus, dėl jų vaikų ankstyvų žūčių taip vadinamojoje Garliavos byloje ir kitų nepatogumų, kurie atsirado ne dėl jų valios. 

Tiesiog noriu parašyti savo požiūrį ir pasvarstyti dėl to, ar vėl Lietuvos vardas nenuskambės prasme, kuri nėra tokia jau gera tada, kai reikalas yra susijęs su teisingumo supratimu ar jo vykdymu. Juo labiau, kad vienas teisminis veiksmas bus šalyje, kur teisingumas nėra paremtas korupcija ar kitos valstybinės įstaigos prioritetu.

Kaip ir visi kiti Lietuvos žmonės, taip ir aš žinau, jog Lietuvos Vyriausybei (pačia plačiąja prasme) ne visada sekasi, kada Lietuvos prestižą reikia ginti ar jos interesams reikia atstovauti. Antai, buvo rašyta, kad Lietuvos Vyriausybė milijonus mokėjo samdomiems atstovams už tai, kad jie galėtų parodyti, kur geležinkelio bėgiai užkasti pasienyje su broliška ir draugiška Latvija, kad gretimų kaimų kaimynai nevažinėtų vieni pas kitus. Čia gal svarbu ne tiek ta vieta, kur bėgiai užsikasė, bet teisės žinios, kad juos reikėjo užkasti su aukso puodo radybų potekste, t. y. atkasimą pašventinti kelių dešimčių milijonų eurų suma iš Lietuvos iždo. Juo labiau, tos žinios per daug išlaidžios dar ir dėl to, kad valstybė turi etatinius teisės žinovus ir prokuratūroje, ir teisingumo ministerijoje, ir užsienio reikalų žinyboje, ir daugelyje kitų įstaigų, kuriose savo ruožtu teisės departamentai ar paskiri teisės aiškintojai teisės žinias valstybei rikiuoja. Visa laimė, jog lyg ir buvo skelbta, kad koks tai tyrimas bus daromas: ar tai dėl sąmokslo prieš valstybę, ar tai dėl prateriotų milijonų išieškojimo iš konkrečių kaltų piliečių.

Čikagoje bus sunkiau ta prasme, kad JAV tiek žmonės, tiek valdžios pareigūnai, tarp jų ir teismai, yra ypač jautrūs bet kokiam smurtui prieš bet kurį žmogų, nekalbant apie nužudymus. Kad tuo įsitikintume, užtenka pavartyti teisės statistinius žinynus apie konkrečią atsakomybę už tokio pobūdžio nusikaltimus – čia galima rasti teismų paskelbtų bausmių, kurių užtektų keliems gyvenimams ir skaičiuojamų šimtais metų. Panašus požiūris ir dėl nusikaltimų prieš vaikučius. Taigi, Lietuva pirmiausia turės pateikti savo pirminių tyrimų duomenis apie Lietuvos įstaigų itin operatyvų nusistatymą ir tyrimą, kada gavo oficialų prašymą dėl galimo netinkamo elgesio su mergaite.

Nemanau, kad Lietuvos valstybė turėtų savo prašymą paremti kokia tai mūsų spaudoje aprašoma N. Venckienės charakteristika – girdi, ji dar vaikystėje svajojo būti ar tai karaliene, ar tai žemesnio rango politike; kad ji augo pasiturinčioje šeimoje ir buvo išlepinta, egoistė ir t.t.. Mat kartu buvo duomenų, jog ji gerai mokėsi, padėjo tėvams namų ūkyje auginti kailinius žvėrelius. Pastaroji aplinkybė verslumo ir gyvenimo supratimo požiūriu yra gerbtina ir JAV, nes darbštumas – jei ne absoliuti dorybė, tai privalomumas visur, išskyrus tinginystę. Be to, N. Venckienės neabejotiną padorumą patvirtina ir pats paskyrimo teisėjos pareigoms faktas (bent jau paskyrimo momentu), nes teisėjams keliami tikrai aukštesni ir moralės, ir gyvenimo supratimo reikalavimai. Valstybė pati šių reikalavimų ieškojo ir surado. N. Venckienė nebuvo pagal juos bloga – labai tiko būti teisėja.

Be kita ko, ir apie mergaitės motiną L.Stankūnaitę irgi buvo rašoma teigiamai. Buvo pasakojama, kad ji gana jauna važinėjo prabangiu automobiliu, kas reiškia jos mokėjimą gyventi, nes atlyginimai, palyginus su kitais kraštais, tuo metu Lietuvoje nebuvo labai dideli. Dėl to, ir sugebėjimas turėti tokį daiktą pagrįstai vertas pagarbos. Labai galėjo būti, kad vaikystėje ir ji norėjo būti princese.

Nesu Čikagos ar kitos JAV vietovės teisėjas (ir juo tikrai nebūsiu), bet Lietuvai dėl vieno nemalonaus fakto reikia pasiruošti ypač kruopščiai. Tą sakydamas, turiu mintyse pedofilijos tyrimo pradžioje tuometinio Kauno apygardos prokuratūros vyr. prokuroro K. Betingio veiksmus, apie kuriuos jis pats papasakojo š.m. vasario mėn.24 d. laikraščiui „Lietuvos rytas“ Jų esmė yra ta, kad jis, sužinojęs tyrimo pradžioje, jog N. Venckienė žada kreiptis į teismą (detaliau nepasakojo), darė viską, kad ji negalėtų kreiptis į teismą. Neturėtų būti kam tai kokia naujiena, bet labai panašu, jog JAV bet kuris asmuo, nepriklausomai nuo pareigų (net ir prokuroras), trukdantis bet kokiu būdu žmogui kreiptis į teismą, iš karto galėtų būti areštuotas, nes toks trukdymas yra vienas iš grubiausių žmogaus konstitucinės ir visuotinai pripažintos tarptautinės teisės kreiptis į teismą pažeidimas JAV. Be to, toks faktas rodo ir dar porą nemalonių dalykų.

N. Venckienė teismo tada nepasiekė – kas rodo teismų priklausomybę nuo kokių tai kitų valstybės įstaigų, šiuo atveju – prokurorų. O tai irgi Konstitucijos bei tarptautinės teisės apie teisingumą pažeidimas. Ir, pagaliau, po bylos atsidūrimo ne teisme, o kitur, berods prokuratūros žinioje, – bylos tyrimas pakrypo nenusakoma ir neaprašoma linkme. Bet kokie prokurorų padaryti veiksmai po tokio trukdymo (kartu su grubaus teisės pažeidimo charakteristika) gali Čikagos teisėjams sudaryti įspūdį, jog po tokio prokurorų demaršo jų veiksmai galimai tapo neteisėti ir jie nepagimdė ateityje teisės ir tiesos, kadangi tiesai su tokio pobūdžio kliudymais ne pakeliui, ypatingai, kada tokių kliudymų akylūs sargai bei vykdytojai yra patys prokurorai. Po tokių prokurorų organizuotų veiksmų nepasitikėjimas tolesniu bylos tyrimu sunkiai paneigiamas.

Neaiškumus su prokurorų veikla 2018 m. kovo 25 d. vėlgi laikraštyje „Lietuvos rytas“ patvirtino ir buvęs Vilniaus apygardos vyr. prokuroras R.Jancevičius, kuris priekaištauja J.E. Respublikos Prezidentei p. D. Grybauskaitei, kad ji tuo labai atsakingu Kediados (prokuroro pavadinimas) momentu tylėjo. Šiaip jau daugelyje pasaulio miestų ir kaimų džiaugiamasi, kad valdžia nesikiša ir leidžia prokurorams pabūti išradingiems, protingiems ir savarankiškiems. Prezidentė teisi, kad nesikišo į prokurorų darbą, gal tik vėlavo su atleidimais ir paskyrimais, bet tai jau rutina.

Čikagos teisėjai gali turėti savo tvirtą kitą nuomonę ir apie vaiko lyčių klausimo supratimą. Juk nebuvo ir Lietuvoje aprašytas koks nors atvejis, kad vaikutis, mažas būdamas ir norėdamas valgyti, prašytų krūties pas tėtį. Netgi veršelis tokiu atveju buliaus neieško. Todėl kai kurie ekspertų apmąstymai apie vaiko psichologiją dėl lyčių pažinimo gali būti paneigti ir tokiu paprastu gyvenimo pastebėjimu. Kaip ir mergaitės vežiojimas be tėvų ir globėjų žinios iš Kauno į Vilnių kokiems tai specialistams, prisidengus tyrimų būtinumu, nors ji nesirgo, – nepuošia bylos tyrimo objektyvumo.

Koks tai neprietelius gali papriekaištauti Lietuvai, kad valstybė jaučia N. Venckienei ir jos artimiesiems kokią tai nepamatuotą neapykantą. To įrodymas – įvairių įtarimų pareiškimas seneliams, tetoms ir pan. O juk bet kurioje normalioje šeimoje vaikučio pasakojimais tikima jau vien dėl to, kad jis „mano vaikutis“. Normalioje aplinkoje, o ir šeimoje tikima pasakojimais apie kokius tai įvykius, kada ir suaugę vaikai pasakoja. Ir jeigu tėvai ar seneliai tai, ką išgirdo iš savo artimų ir mylimų žmonių, kam nors dar papasakojo ar net parašė kokiai tai valdžios įstaigai raštą apie tai, ką išgirdo iš vaikų pasakojimo, tai vargu, ar galima bausti bene pagal trečdalį Baudžiamojo Kodekso straipsnių, nes tai sąžiningo ir meile pagrįsto suklydimo prezumpcija. Jei tikima savo vaikučiu, tai turi būti tikima ir ne savo vaikučiu, nes nėra gražesnio ir protingesnio vaikučio, kaip savasis vaikas. Išvada čia labai paprasta – bet kurio piliečio net nelabai geras elgesys valstybei pagal mylimų artimų žmonių pasakojimus neturi būti pretekstu veiksmams, panašiems į kerštą. Tiesa, sprendžiant pagal 2018 m. kovo 22 d. pranešimą spaudoje, K.B. ieškinys L. Kedienei Vilniaus m. apylinkės teisme dėl pinigų priteisimo buvo atmestas.

Pagaliau, žinotina, jog JAV, kaip ir kitų valstybių teismai, spręsdami ekstradicijos bylas, patikrina tos šalies, kuri prašo, teisingumo užtikrinimo galimybę. Ją paprastai lygina su savos šalies teismų sistema ar tarptautine teise. Ir nors mūsuose mėgstama kartais pasigirti aukštu teisingumo vykdymo supratimu, Čikagoje gali taip neatrodyti. Mat dalykas yra tas, jog JAV teismai bylas nagrinėja ir pagal teisę, ir pagal faktą. Ir taip daro net JAV Aukščiausiasis Teismas, nes Konstitucijoje tokia pareiga parašyta. Lietuvos Konstitucijoje jokių išimčių Lietuvos Aukščiausiajam Teismui irgi nenumatyta, t.y. jis privalo vykdyti teisingumą, kaip ir kiti teismai bei kaip JAV teismai tą daro. Tačiau, jau bene dešimtmetį Baudžiamojo proceso kodekse (o ir Civilinio) yra taisyklė, jog LAT bylas nagrinėja tik teisės aspektu. Tai ryškus ir raiškus Konstitucijos pažeidimas ir visuotinai priimtos teisingumo vykdymo sampratos ignoravimas, kuris ir žmogaus teises pažeidžia, ir su demokratijos įprastais principais kertasi. Jeigu kas nors dar leptels, jog Lietuvoje praktika bujoja, kad kokie tai nevieši be šalių rašytiniai procesai su ne teisėjų rašomais sprendimais praktikuojami; kad apskundimas LAT apkarpytas neįvykdomais skundui parašyti kriterijais ir pan., kas vėlgi neatitinka Konstitucijos ir tarptautinės teisės, garantuojamoms žmogaus teisėms – Lietuvos prašymas gali likti nesuprastas, kadangi JAV teisėjai bene pirmieji Naujaisiais laikais pasidarę labai jautrūs konstitucionalizmo gūsiams – valdžios pareigai elgtis žmonių labui ir jų teisių gynimui pagal Konstituciją, o tas, iš šalies pažvelgus, gali atrodyti, jog N. Venckienės teisės Lietuvoje nebus apgintos.

Tenka pažymėti, jog JAV galimai savo specialiųjų tarnybų pastangomis ar skatinamos kitų argumentų gana jautriai reaguoja į visokius socialistinio lagerio ir jo įstaigų (KGB ir panašių) palikimus – tai ir teisės aktų tarpusavio priešingumą (ypač Konstitucijai bei tarptautinei teisei) ir to ignoravimo praktiką, teismų nepriklausomumo nesilaikymo pačia plačiąja prasme ir pan. Todėl neatmestina, kad JAV teisėjai gali atkreipti į Lietuvoje ir į net dabar paplitusį aukštų pareigūnų nesusilaikymą ir savo nuomonės reiškimą dėl N. Venckienės ekstradicijos su jos kaltės akcentu, tarytum, jie dar tęstų populiarų socializme priešlaikinį moralizavimą.

Ne Lietuvos naudai gali būti išaiškinta padėtis teismuose, susijusi su stribų valdžios kokiu tai neaiškiu tęstinumu. Bandoma oficialiai taikyti tos valdžios kai kuriems atstovams teismines priemones, o stribų valdžios apdovanotieji kartais aktyvūs ne tik tokių bylų rėmėjai, bet ir įrašyti (kaip laikraštis „Respublika“ informavo) kaipo savanoriški stribų valdžios įpėdinės (KGB, o dabar gal FSB) bendradarbiai. Kai kurie netgi gana aktyvūs ir kartu yra valdžios žmonės ar betriūsiantys teismuose. Amerikos teismai irgi susipažinę su tokių tarnybų tradicija, kad į atsargą iš specialių tarnybų neišeinama. Dėl to Čikagos teismai gali tokią situaciją aiškinti, kaip labai nepatikimą ir demokratijai nepriimtiną teismų bruožą, nes kokie tai sąrašiniai žmonės gali trukdyti teisingumui.

Ne Lietuvos valstybės naudai byloja ir ne visai aiškūs (tai reiškia ir nebaigti) tyrimai dėl kai kurių byloje minimų žmonių žūties. Antai, D.Kedžio skrandyje rastas lapelis taip ir netapo žinoma jo mirties priežastimi, nors lyg ir turėjo kokią tai priežastį paaiškinti.

Tas, kas parašyta, nėra kategoriškų teiginių rinkinys. Žinia, gali būti ir taip, kad Lietuva ir išliks kaipo teisingumą suprantanti valstybė, o ne jį paneigianti. Pagaliau, ekstradiciniai ar kiti valstybės gyvavimo reikalai yra kasdieninė veikla ir ne visada būna ideali.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Vytautas R.       2018-11-28 19:18

Gaila, kad Nijolė nesuvokė paprašyti politinio prieglobsčio buvusio Lietuvos TSR okupanto, kur dabar demokratijos daugiau nei Vakarų Europoje ar JAV.

SKIRMANTĖ       2018-04-13 15:13

Negąsdink tu manęs TEISĖSAUGA; nebijau NIEKO. nET TAVO VATINIŲ TAMPONŲ.

skirmantė       2018-04-13 9:56

išniekino net partizanus,lygindama juos su nusikaltėle venckiene.Ir kas daros,ir kaip leidžiama tokius komentarus skleist?

to to skirmantė       2018-04-13 9:54

Skirmantė žino visus,pasiųstus anapilin,tai ir rašo.Teisėsauga jos komentaru,manau,pasinaudos ir patikris,kas ta Skirmantė.Juk daug uolių venckedžių padėjėjų kažkaip neaiškiom aplinkybėm iškeliavo anapilin.Vienas,atseit,pasikorė.Niekas nesigilino,kokiom aplinkybėm.Dėl kitų irgi yra įtarimų.Skirmantė žino,jei kalba.Visada galvojau,kad pagrindiniai venckedžių pagalbininkai ne šiaip sau mirė.Jie galėjo prisidėti prie žudynių apšmeižtų žmonių,daug žinoti apie venckedžių organizuojamus nusikaltimus.Jų reikėjo atsikratyti.tikiuosi,liko žudynių organizavimo įkalčių ir teisėsauga juos žino.Bet reikia sulaukti,kol venckienę pargabens.Skirmante,kaip ten su tais lavonais?Norėčiau daugiau apie juos informacijos.

Skirmantė       2018-04-12 22:32

jau tu labai gerai žinai tuos 11 žmonių. Mums čia tavo mantros apie Venckienės kaltę nerūpi. Istorijoj jos nuguls kaip KGB pasakos apie “buržuazinius banditus”.  aš dedu lygybės ženklą tarp partizaninės kovos ir šios teisinės Venckienės kovos. kas pasirinks teisingą pusę -yra žmogus, kas ne - yra istorijos šiukšlyne.

Skirmantė       2018-04-12 22:16

Man rašusiam gasdintojui. tai va taip. O tau ką? Šaltinius nurodyt? Ką aš žinau, tu gal skaityt nemoki? Draugavo su KGB (FSB), o dabar biški nepadoru su sankcijine valstybėle draugaut: radiacinė zona, kurioj žūsta babkės.

siaip       2018-04-12 21:47

lb teisingas violetiniu apibudinimas - “kedodaunai”. Jiems neidomu, kad mergaite visa laika buvo tvirkinama. Buvo pedofilija, nebuvo pedofilijos - kodel tas vaikas turejo buti uzdarytas tarp patvoriniu, klausytis sneku apie pedofilija? Kur buvo vaiku teises, kad vaikas galetu integruotis i normalu gyvenima?

to skirmante       2018-04-12 21:41

” Nes iš tos organizacijos atvyko į lietuvą rusijos specnazas ir mušė 18-metę Kusaitę. įžulumas neįtikėtinas, kgb-istinis.” tu cia rimtai? Nu cia rimtas pareiskimas. Manau, kad puikiai gali atsakyti uz savo zodzius :DDD

to Skirmante       2018-04-12 21:29

Ir is kur ten jau 11 lavonu? Isvardink

dar truputis "tiesos"       2018-04-12 21:26

dar dadesiu - “Kaip ir mergaitės vežiojimas be tėvų ir globėjų žinios iš Kauno į Vilnių kokiems tai specialistams, prisidengus tyrimų būtinumu, nors ji nesirgo,– nepuošia bylos tyrimo objektyvumo.” O kokia proga Kedys vaika apziureti i Rokiskio psichiatrine veze?

tikrai       2018-04-12 21:21

galimi sunkumai cikagoje - per visa LT, Europa ir Cikaga parasai nesurinkti. Ka tai rodo, ponas advokate? Kur ta visa Lietuva, tikinti pedofilijos byla? Ir as netikiu, kai Kedys su Stankunaite kvieciami i apklausa…. tiesiog abu neatvyksta. Kodel? Nes abu tarp saves bando issiaiskinti santykius. Be “pedofilijos”, o santykius. Kitas lb keistas dalykas - atkreipkite demesi i izymia Kedzio nuotrauka su mergaite - ji net jo kaklo neapkabina - beviltiskai nusvyrusios rankos, jokios meiles tevui “kovojanciu su pedofilija”...

Skirmantė       2018-04-10 23:55

čia ne Kusaitės byla, pupuliukai. Ne tas rangas. Kusaitės byloj nėra 11 -os lavonų. Bet veikėjai - vykdytojai, manau, tie patys, turintys ryšių su KGB. Nes iš tos organizacijos atvyko į lietuvą rusijos specnazas ir mušė 18-metę Kusaitę. įžulumas neįtikėtinas, kgb-istinis.

Padėkim       2018-04-10 8:29

Juozas Valiušaitis:“Teisėjos Neringos Venckienės gynybai JAV skubiai reikalinga piniginė pagalba. Dideli darbai padaromi ne dideliais pinigais, bet mažomis aukomis. Ačiū kiekvienam ir už pačią mažiausią auką. Nesidrovėkite pervesti nors ir kelis eurus: tai ženklas, kuris duoda postūmį daugeliui geros valios žmonių, o mūsų visų pastanga - postūmiui apskritai Teisingumui Tėvynėje!” https://www.gofundme.com/neringa
Tai legali galimybė paremti N.Venckienės teisines išlaidas.
Tokia situacija.

>vėl galai lenda       2018-04-10 5:57

Taip, pamenu, kaip Žemaitaitis ardydavosi prieš kameras dėl N. Venckienės… Štai ir dabar fb plinta įrašas “Kodėl mes visi iki vieno balsuosim už buvusį Lietuvos Respublikos Prezidentą Rolandą Paksą. Kodėl?”, apgailėtina, šitas ponas susirūpinęs tik savimi, tik dėl savo reikalų verkšlena, nors gal ir neteisingai nukentėjo, bet toli jam iki N. Venckienės persekiojimų, manau, ir jo kompanija tokia pat, o Žemaitaitis - veidrodis, tik nesusivaldantis. Kokie tie visi 80 mano akyse yra niekingi, manau, visi spintose slepia graiučius, kas kgbizmą, kas korupcinius reikalus, kas ištvirkimą, kažkas, gal ir pats kremlius gal turi visą medžiagą apie juos ir šantažuoja, todėl jie šitaip elgiasi, todėl radosi visokių kondratjevų, kūrių ir pūrių, kurie savo pilvais ir abejotina garbe besirūpindami vykdė tokį neteisigumą (žvilgterėkite į visuomeninės komisijos išvadas, galų gale į šedbarinio seimo komiteto išvadas). Beje, kodėl seimas nenaikina teisėjų ir seimo narių neliečiamybės statuso? O jeigu jis nepanaikintas, tai gal tie 80 turėjo pasidomėti, kaip tas milicininkas (nesakau, policininkas, nes toli jam iki to) pateko į teisėjos namus? Kodėl jo rankos atsidūrė ant teisėjos? Argi taip reikėjo vykdyti teismo sprendimą? Juk vaiką perduoti turėjo vaiko teisių specialistė, o policininkas (1 ar 2, bet ne 240) turėjo žiūrėti, kad nebūtų naudojama jėga prieš vaiką, juk taip? Ak, kad Amerikos teismas užmestų akį į tuos vaizdelius. Dar kas man liko atmintyje: kai dar tik buvo sudarinėjama komisija dėl N. Venckienės neliečiamybės atėmimo, jau tuomet tūlas Kubilius į mikrofonus sakė, kad jie balsuos už neliečiamybės atėmimą, vajetau, tai kam ta komisija, kam tas tyrimas? Nuo to karto ir į konservatorius negaliu žiūrėti kaip į padorius politikus, atmečiau juos.

vėl galai lenda       2018-04-9 21:28

Žemaitaičio žmona STT apklausta kaip specialioji liudininkė Kraujo centro byloje. Žemaitaitis kaip tik aršiai ardėsi prieš Venckienę, netgi tujindavo ją. Ankstesnė Žemaitaičio pačios darbovietė galėtų daug ką paaiškinti.

Ema       2018-04-8 6:38

Atmenu ir aš, kaip sulėkė visi ministeriai seiman atiminėti Venckienei neliečiamybės ir leisti ją suimti ar kitaip apriboti jos laisvę... Tokie “dori” visi, “skaidrūs”, neva valstybės interesą ginantys, o iš tiesų matomai tik savo nelabai švarius feisus norėjo išbalinti? Galimai sumaišė valstybės interesus su savais? Mačiau “antikorupcininką” “teisuolį” Masiulį, kuris, oi, kaip kalbėjo, girdėjau ir demagogą Andriukaitį, kurio kalba kažkodėl man šleikštulį sukėlė. Šlykštu buvo. Bet manau, kad tuomet, o gal ir dar anksčiau prasidėjo jų pabaigos pradžia. Smagu buvo patirti, kaip krito socdemai su pačiu savo reitingų riteriu Butkevičium, įdomiai žiūrėjosi, kaip laimi rinkimus, bet pralaimi taip vadinami konservatoriai, net opozicijos lyderio posto nesugebėję gauti, o jau E. Masiulio nuosmūkis, ką ir besakyti, matyt, Dievas, norėdamas suniekinti jų puikybę, protelį aptemdė, kad frajeris pamiršo atsargumą ir budrumą. Subyrės ir tas keistas darinys TS-LKDP, kokie jie krikdemai, po velnių? Bet jie nesusies savo nesėkmių su savo purvina veikla dėl Garliavos, jie neturi nei įžvalgumo, nei moralės, nei Dievo baimės. Sakykite, kaip dar galime gyvuoti kaip valstybė padarę tokį nusikaltimą prieš vaiką, išniekinę teisingumą? Nebegalime, ir Gedimino kalnas jau slenka, dar ir Katerda prasmegs kiaurai žemę. Bet aš to nelinkiu, aš norėčiau, kad Amerikos teisingumas bent sugėdintų mūsų niekšelius. Pamenu, kaip sėdėdavo televizoriuose visokie art. paulauskai, šedbarai, sakalai ir aiškindavo, kaip svarbu vaiką motinai grąžinti, o paskui jau jie žiūrės, ar ta motina kalta tuo, kuo tas vaikas ją kaltino… Aš labai linkiu sėkmės poniai N. Venckienei, manau, kad tokiu būdu ir pati Lietuva gautų šansą apsivalyti nuo niekšų (na, argi ne niekšai nusprendė, kad advokatas nenešė vaiko?).

prisiminkim       2018-04-7 17:12

Tur būt, užteks JAV teisėjams parodyti , berods , Teismo pirmininko citatą apie Neringą, ,kad ji yra “pūlinys”...

Tiksli alegorija       2018-04-7 13:55

“Byla apsiverte kaip uzterstoj upej zuvis pilvu i virsu. Dvokia nuo 2009 uju. Smarve vis stipresne”.

Labai aisku       2018-04-7 11:39

Kad dezuciu sarasas ne vakar atsirado. Si zymeta korta tolygu tuzui. Galimai zymetos kortos ir buvo istrauktos. Uzciaupe. Byla apsiverte kaip uzterstoj upej zuvis pilvu i virsu. Dvokia nuo 2009 uju. Smarve vis stipresne. Teisingam teismui senai nera sansu kai susiplake i viena virve teisesauga politikai verslas ziniasklaida… Ka pastaruoju metu skaitome kasdien.

Labai aisku       2018-04-7 10:56

Kad byla-zudike per kazkokius bylos veikejus galejo apsviesti korupcijos arena.galimai buvo kilusi rizika.  Tai paaiskina kodel x politikai, x partijos lindo po medziu ar balsavo choru. Isijunge purviasklaida, prabangus advokatai ir visokie lojikai. Klanas apsijunge! Gelbejo save? O “pedofilu klanas” yra tik klaidinanti nuoroda. Galimai.

Labai aisku       2018-04-7 10:47

Kad byla-zudike tapo politizuota.Is pradziu teisesauga imitavo tyrima, mete byla i sonus, vilkino… Nemanau, kad vaiko liudijimas baugino politikus. Vaikas tapo ne prie ko kai isijunge politikai. Juos bauginti galejo tik tai kas galejo islysti i viesuma- t.y. partiju reikalai. Kas siuo metu ir islindo….Korupcija.

kauno slaptas gyvenimas       2018-04-6 16:59

jeigu pakeltu failus, arba pakviestu Valantina liudyti

bet kokiu atveju bus pasekmių       2018-04-6 7:15

Bent jau Matonių klanas tai neturėtų jaustis ramiai. Ir putinistui Stribui, gyvuliuojančiam pačioje Vilniaus nuotekų valymo įrenginių kaimynystėje (mažiau kaip 2 km.), neturėtų būti ramu. Nors ta kaimynystė gali daug ką paaiškinti jo elgesyje. Ir taip idiotas, tai dar ir prsisiuostęs, prisikvėpavęs. smile
O su visais kitais tai įvairiai gali būti. Jei tik bus politinės valios pagaliau atsikratyti nekenčiamų konkurentų, tai kiti nešventieji dabar tikrai turi puikiausią galimybę susidoroti su apsiskelbusia Šventąja Inkvizicija.

Atsiprasau,bet       2018-04-5 20:55

Stankunaites staigus praturtejimas.Tai -nesvarbu ? Yra didziai negerbiamos Atos Kuznecovaites straipsnis ,,Is ko turtejo LStankunaite ir V.Naruseviciene”.Daug brangiais automobiiais vazinejanciu ir brangius advokatus samdanciu personu praturtejo is narkotiku ir prostitucijos verslo.Tai irgi reiketu iskelti i sviesa.

autoriui       2018-04-5 15:10

Svendres lapas buvo rastas ne Kedzio skrandyje, o kvepavimo takuose.

Rasa       2018-04-5 10:11

Prisiminkime kaip neteisingai buvo zlugdoma ,tampoma po teismus Kusaite ir galiausiai pripazinta NEKALTA . Ar buvo nubaustas nors vienas prokuroras ar teisejas NE . Jie baudzia kaip nori ,gali nekaltai pasodinti zmogu i kalejima ,uzdaryti i psihiatrine ligonine .... JIE NE UZ KA NEATSAKO. JIE visada islieka teisus. Pries juos reikia sukilti ,streikuoti kad isvaryti visus buvusius nusikaltelius is prokuraturos ir teismu.

Arne       2018-04-5 9:14

Mūsų teisėsaugos raygalas labai daug priklauso nuo “prezidentės” tų niekšų skyrimo ir jų gynimo. Ji tokius prokurorus ir teisėjus turėjo iškart atleisti ir teisti už tas Venckienei padarytas piktadarybes. O dabar jau vėlu. Teks nuo JAV prokurorų ir teisėjų atsakyti ne tik mūsų “teisėsaugai” bet ir Grybauskaitei už tylėjimą.

Arnė       2018-04-5 7:24

Dėkui autoriui; matosi, kaip ant delno, mūsų teisėsaugos raugalas.

...       2018-04-5 4:14

Labai reikalingas straipsnis, esu sužavėta. labai gera tema diskusijai. būtų puiku, jeigu šitas straipsnis ir į kokį Delfį pakliūtų, vis didesnė auditorija perskaityų. Tikrai stebiuosi, kaip mūsų specijalistams sušvietė prašyti ekstradicijos, arba jiems Dievulis protą atėmė, arba jie eina va bank, arba gaujos kariauja savus karus.

„Vivos plango, mortuos voco“       2018-04-4 21:51

Jūs žengiate į sostus
Ir minate altorius.
Nuo jūs įsatymų sugriuvo
Ir nuodėmės ir doros.
Karūnos niekšų daliai,
O dulkėse karaliai,
Ir tribunoluos išdidžiai
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai.
Ir sūnūs nebeverkia,
Kai mirti motiną pasmerkia.
Nereikalinga ir tuščia
Žmogaus paniekinta kančia.
Ir vakarop pasvirus saulė –
Vien piktas melas ir apgaulė.
Pakalnėj žiežirbos sumirgo,
Praskrido raitelis ant žirgo, –
Ir dalgis sutemoj sužvango. –
V i v o s p l a n g o !
http://www.tekstai.lt/rss/291-mykolaitis-putinas-vincas/7585-vincas-mykolaitis-putinas-vivos-plango-mortuos-voco

Neeilinis straipsnis.       2018-04-4 21:42

Ir ypatingas argumentų išdėstymo stilius.

albina       2018-04-4 18:55

Ačiū,Šarūnai!Tikėkimės,kad gausybėje JAV teisininkų dauguma yra tikri teisės žinovai ir žmogiški profesionalai.

siandien dar galima       2018-04-4 16:38

pasirasyti po peticija, del Venckienes bylos nagrinejimo JAV, ne Lietuvoje. Pagal JAV laika iki 12 val.vakaro (Lietuvoje 8 val. daugiau) https://petitions.whitehouse.gov/petition/protect-neringa-venckiene-political-persecution-and-extradition . Nepamirskite - pasirasius turite parasa patvirtinti - netrukus gausite zinute i ta email is kurio pasirasete - reikia paspausti CONFIRM ir taip patvirtinate. Dekui adv. Sarunui Vilcinskui, labai dalykiskai ir gana atsargiai aprasiusiam Lietuvos teisesaugos darba. Tas darbas jau buvo ivertintas Saruno Paberaliaus byloje - Lietuva butu ji supudziusi kalejime, o JAV Federalinis isteisino. Parode Kedainiu teisejams ju vieta… Kazin ar buv. teisejas Kondratjev nuteistas uz koleges zuti jo pdarytos avarijos metu? Ar dirba teisesaugoje ar sluoja kur Londone gatves, o gal dirba apsauginiu labiausiai saugomos biologines komandoje? Juk nuo jo ,,teisingo” sprendimo prasidejo sturmas su 240 skverneliu.

Jolanta       2018-04-4 14:07

https://www.gofundme.com/neringa
Būkim vieningi padėkim vaikui,kuris liko vienas svečioje šalyje.

Oberpedofilšteinas ramus: mes laimėsime       2018-04-4 13:52

nes mes valdome prekybą, bankus (pinigus), ekonomiką ir teisę.

nesupratau       2018-04-4 13:33

iki šiol nė vieno komentaro tema, kur visi turi savo nuomonę???
Taip baisu?
Autoriui dėkui - labai taktiškai parodė visą “mūsiškių” neteisingumo sistemos absurdą ir nusikalstamą tų, nuo kurių ši sistema priklauso, neveiklumą


Rekomenduojame

Verta prisiminti. Partizanas Jonas Gediminas Rudis-Rickus 1947 m. vasario 16-ąją: „Vėl žaliuos, klestės gyvenimas“

Algimantas Rusteika. Laiko liko nedaug

Geroji Naujiena: Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina, kas iš širdies Jojo ilgis

Eglė Mirončikienė. Ryžtingi kovotojai su vėliavnešiais, performeriais ir lipdukų klijuotojais, plečia puolimo frontą

Ramūnas Aušrotas. Sąžinės laisvę apribojo ir šveicarai, referendume sugriežtinę bausmes už seksualinių mažumų diskriminaciją ir neapykantos kurstymą

Pro Patria jaunimas kviečia į eitynes – Vasario 16-osios Liepsnų maršą

Vytautas Sinica. Vyksta stiprus nuprotėjimas

Algimantas Rusteika. Dėl vieno dėdė Marksas buvo teisus: naujieji jo bendražygiai viską verčia farsu

Algimantas Rusteika. Šią dieną

Ramūnas Aušrotas. Norite sumažinti ne(si)skiepijimo keliamą riziką? Nustokime skiepiję konvejeriu

Clotilde Armand. Rytų Europa Vakarams duoda daugiau, nei gauna

Verta prisiminti. Kazys Škirpa: mintys apie valstybę

Kroatijos teismas pripažino tos pačios lyties šeimoms teisę tapti vaiko globėjais

Algimantas Rusteika. O ką daryti, jei šeimos neturi, bet susirgai?

Neringa Venckienė. Apie teismų ir jų sprendimų nešališkumą

Kardinolas V. Sladkevičius siunčiamas į užmarštį?

Andrius Švarplys. Kaip artes liberales galėtų būti salele?

Ramūnas Aušrotas. Statistika kalba už save

SAS antiskandinaviška reklama sulaukė atoveiksmio: ar perlenkta lazda gali virsti bumerangu?

Kun. Robertas Skrinskas. Kremliaus troliai šeimininkauja ir lietuviškoje Vikipedijoje

Nida Vasiliauskaitė. Valstybė, kurios tarakonai nekokybiškai pakasyti – valstybė be ateities

Rasa Čepaitienė. Pakelk galvą, lietuvi!

Kun. Roberto Grigo replika: O, kad taip būtų!

Algimantas Rusteika. Nespirgėkit, čia ne apie visas

Rusų kalbos pamoka 30-taisiais atkurtos Nepriklausomybės metais: liaupsės sovietmečiui ir jį reanimuojančiam Putinui

Vytautas Rubavičius. Su kaimu prarandame gimtinės nuovoką

Rūta Janutienė „Iš savo varpinės“: Ar Dalia Grybauskaitė galėjo būti šantažuojama?

Liudvikas Jakimavičius. Šėpos jubiliejų pasitinkant

Geroji Naujiena: Kaip nenustoti sūrumo

Andrius Švarplys. Šveicarai uždraudė diskriminuoti gėjus kalboje ir viešumoje. Ką tai reiškia?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.