Religija ir filosofija, Propagandos ir ideologijos analizė

5 nepatogūs faktai apie kunigų pedofilijos skandalą

Tiesos.lt siūlo   2016 m. kovo 15 d. 8:50

42     

    

5 nepatogūs faktai apie kunigų pedofilijos skandalą

fsspx.lt

2016 metų Oskarų teikimo ceremonijoje triumfavo filmas „Spotlight“ (Lietuvoje rodomas kaip „Sensacija“), vaizduojantis dienraščio „Boston Globe“ darbą 2002 m. atskleidžiant vaikų seksualinio išnaudojimą Bostono Katalikų Bažnyčioje. Daugelis sutinka, kad apdovanojimą filmas gavo ne dėl meninės vertės (ji, švelniai tariant, gana vidutiniška), bet dėl vaizduojamos temos. Nors filmo kūrėjai teigia besiremiantys tikrais faktais, bet peržiūrėjus filmą aiškiai matyti tam tikras tendencingumas ir priešiška nuostata Katalikų Bažnyčios atžvilgiu. Ji vaizduojama kaip korumpuota, iškrypusi, visagalė įstaiga, su kuria geriau neprasidėti, o „Boston Globe“ žurnalistai ‒ kaip tikras savo srities profesionalumo ir sąžiningumo įsikūnijimas. Deja, po truputį aiškėja, kad filmas ne visai tiksliai atvaizdavo „Boston Globe“ tyrimo istoriją ir pačią situaciją. Filmo gale pateikti skaičiai nepagrįsti, daug scenų apskritai išgalvota.

Kad ir kaip ten būtų, didesnę reikšmę turi ne pats filmas, o jo atgarsiai plačiojoje visuomenėje ir žiniasklaidoje. Bažnyčią užplūdo būtų ir nebūtų kaltinimų lavina. Pradėta atkasinėti dešimtmečių senumo įvykius ir gandus. Nemažai žmonių, užuodę progą pasipelnyti, staiga „prisiminė“ prieš daugelį buvę tvirkinti kunigų ir pateikė milijoninius ieškinius. Bažnyčiai priešiški žurnalistai nepraleido progos pavaizduoti ją kaip tamsią, vaikams pavojingą, o visuomenei nereikalingą ir žalingą organizaciją. Štai kad ir į rimtumą bei prestižą pretenduojančio lietuviško žurnalo „Verslo klasė“ 2016 m. kovo numeryje, minėto filmo apžvalgoje pavadinimu „Bažnyčios pamatai vėl braška“ piktai rašoma:

„Todėl tokie filmai yra didelė dovana ‒ spjūvis į veidą tiems, kurie užsimerkia prieš tokius dalykus kaip metų nesulaukusio kūdikio prievartavimas ar į paauglystę brendančio berniuko psichologinis žlugdymas. Tokie filmai padeda sklisti šiai žiniai, kurią Vatikane sėdintys abejingi šikniai su sutanomis taip stengiasi nuslėpti ir nutildyti.

<...> Labai viliuosi, kad ši juosta <...> paskatins tikinčiuosius <...>

išlaisvinti savo tikėjimą nuo tokios amoralios organizacijos.“

Toks Liuterio užstalės kalboms prilygstantis įsiūtis jau nebeturėtų mūsų stebinti. Labiau stebina ir liūdina Bažnyčios vadovų nuolanki reakcija. Oficialus Vatikano dienraštis „L‘Osservatore Romano“ netgi tikino skaitytojus, kad filmas nėra „antikatalikiškas“ ir rekomendavo jį pažiūrėti kunigams. Ir tik nedaugelis nepriklausomų tinklaraščių mėgino objektyviai įvertinti situaciją.

Pateikiame vieną iš tokių įvertinimų (paskelbtą internetinėje svetainėje themediareport.com).

5 nepatogūs faktai apie žiniasklaidos pristatomą kunigų pedofilijos skandalą

1. Netiesa, kad pedofilijos problema labiausiai paplitusi tarp katalikų kunigų.

FAKTAS: katalikų kunigai prie vaikų seksualiai priekabiauja gerokai rečiau nei kiti vyrai apskritai.

Nepaisant žiniasklaidos isterijos dėl vaikų seksualinio išnaudojimo Katalikų Bažnyčioje, tarp kunigų pedofilijos atvejų pasitaiko gerokai mažiau, nei tarp kitų vyrų. Nors net ir vienas tokio piktnaudžiavimo atvejis jau yra blogas dalykas, vis dėlto tarp 1950 ir 2002 metų tik maždaug 4% visų tarnystę atliekančių kunigų buvo nors kartą apkaltinti (ne nuteisti) vaikų seksualiniu išnaudojimu – tai gerokai mažiau, nei būdinga vyrams apskritai visos šalies (JAV, ‒ red.) mastu.

„Newsweek magazine“, 2010 m. balandžio 7 d.:

„Remiantis per pastaruosius 30 metų atliktais įvairių denominacijų tyrimais ir apklausomis, vaikų seksualinį išnaudojimą tiriantys ekspertai teigia, kad nėra svaraus pagrindo daryti išvadą, jog seksualinio priekabiavimo problema būtų labiausiai būdinga katalikams. „Mes nežvelgiame į Katalikų Bažnyčią kaip į tokių reiškinių židinį ar vietą, kurioje kyla daugiau problemų nei bet kur kitur“, – sakė Ernie Allenas, Nacionalinio dingusių ir išnaudojamų vaikų centro prezidentas…

„Ekspertai nesutaria dėl vaikų seksualinio išnaudojimo paplitimo tarp visų Amerikos vyrų, bet Allenas mano, kad nuosaikiais skaičiavimais tai būdinga vienam iš 10 vyrų. Margaret Leland Smith, Johno Jay kriminalinės teisės universiteto tyrėja, sako, kad jos vertinimu tas skaičius yra artimesnis vienam iš 5.

„Nuo XX a. devintojo dešimtmečio vidurio draudimo bendrovės siūlė padengti dėl seksualinio piktnaudžiavimo patirtas išlaidas, kaip priedą prie asmeninės atsakomybės draudimo, ir jų pačių tyrimai rodo, kad Katalikų Bažnyčia nekelia didesnės rizikos nei kitos bendruomenės… Šitaip buvo ištisus dešimtmečius.“

„USA Today“, 2010 m. birželio 6 d:

„Manantys, kad katalikų kunigai seksualiai priekabiauja dažniau nei mokytojai ar celibato nepriėmę dvasininkai, turėtų pateikti įrodymus, kuriais jie grindžia tokią išvadą. Nežinau nė vieno tokio įrodymo. Pasakymas „tai visi žino“ toli gražu nėra mokslinis metodas“, ‒ Dr. Philipas Jenkinsas, Pensilvanijos valstijos universitetas.

2. Didysis sąmokslas, kurio nebuvo.

FAKTAS: Nors šito niekada nesužinosite iš šiurpių ir sensacingų žiniasklaidos pranešimų, bet absoliuti dauguma spaudos nušviestų seksualinio piktnaudžiavimo atvejų priklauso istorinei anomalijai, t. y. sąlyginai trumpam seksualinės revoliucijos laikotarpiui, trukusiam nuo septintojo dešimtmečio iki devintojo dešimtmečio pradžios. Nepaisant žiniasklaidos skleidžiamų versijų apie tamsius sąmokslus ir nusikaltimų slėpimą, Bažnyčia – kaip ir kiekviena kita to meto institucija – tiesiog sekė tuomet vyravusia šios srities ekspertų nuomone, kad seksualiniai priekabiautojai galį būti sėkmingai reabilituoti, ir siuntė apkaltintus kunigus gydyti, o ne pranešdavo apie juos į policiją. Dėl to laikinai padaugėjo recidyvizmo [atkryčio, ‒ red.] atvejų.

Septintuoju ir aštuntuoju dešimtmečiais Katalikų bažnyčia, sekdama tuo metu vyraujančia visuomenės praktika, seksualinius priekabiautojus siuntė pas psichologus, o ne kreipdavosi į policiją.
Taip darė toli gražu ne vien Bažnyčia.

Tuo metu, kai Bažnyčia apkaltintus kunigus siųsdavo gydyti pas psichologus, kriminalinės teisėsaugos sistema lygiai tą patį darė su prievartautojais – siuntė juos gydytis, o ne į kalėjimą.

Penktuoju‒septintuoju dešimtmečiais ši seksualinių nusikaltėlių gydymu pagrįsta praktika buvo ne tik labai paplitusi Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet, kaip parodė atlikti tyrimai, be galo populiari tarp eilinių piliečių.

„Mokslas apie žmogaus seksualumą ir seksualinius nusikaltimus yra nepaprastai jaunas. Faktiškai visa šiandien mūsų naudojama informacija apie seksualinių nusikaltėlių gydymą ir priežiūrą buvo atrasta po 1985 metų“, ‒ Dr. Monica Applewhite.

Tačiau beveik visuose pranešimuose žiniasklaida nepabrėžė šio svarbaus istorinio konteksto: kad Bažnyčia sekė tuo metu šioje srityje vyravusiais ekspertų patarimais –  siųsti apkaltintus kunigus gydytis.

„Niekas smegenų chirurgo sprendimų, padarytų 1970 m., nevertintų pagal šiandieninės medicinos standartus. Tačiau katalikų vyskupų, reguliariai besikonsultavusių su psichikos sveikatos priežiūros specialistais dėl priekabiaujančių kunigų, 1970 m. priimti sprendimai yra vertinami pagal šiandienos standartus. Šiandien psichologai kur kas mažiau nei 1970 metais tiki galimybe išgydyti seksualinius sutrikimus“, ‒ L. Martin Nussbaum.

Nelaimei, nusikaltusių kunigų siuntimo pas gydytojus, o ne į policiją pasekmė buvo išaugęs jų recidyvizmo procentas. Anot Johno Jay universiteto 2004 m. atlikto tyrimo ataskaitos, 149 kunigai buvo „serijiniai priekabiautojai“ (10 ir daugiau aukų) ir jų veiksmai sudarė net 26% visų seksualinių nusikaltimų, įvykusių 1950‒2002 m.

Tačiau šie 149 žmonės sudaro tik vieną dešimtadalį procento (0,1%) visų kunigų, 1950‒2002 m. tarnavusių  Katalikų Bažnyčioje Jungtinėse Valstijose. Daugelis apkaltintų kunigų (56%) buvo įtariami tik vienkartiniais nusikaltimais.

3. Dabartinė padėtis: šiandien panašių kaltinimų katalikų kunigams pasitaiko labai retai.

FAKTAS: Beveik visi kaltinimai katalikų kunigams yra susiję su dešimtmečių senumo įvykiais; maža to, beveik pusė visų kaltinimų seksualiniu išnaudojimu susiję su jau seniai mirusiais kunigais. Nors JAV gyvena 77 milijonai katalikų (jiems tenka 38 275 kunigų, pagal 2002 m. duomenis), šiandien seksualiniu išnaudojimu kaltinamų katalikų dvasininkų Jungtinėse Valstijose yra labai mažai. Pastaruoju metu JAV stebėtojų tarybos „tikėtinais“ laikė vidutiniškai tik 8 įtarimus kasmet.

Taikomųjų mokslinių tyrimų apaštalavimo srityje centras (CARA), nepriklausoma Džordžtauno universiteto tyrimų organizacija, keletą metų stebėjo duomenis apie katalikų dvasininkų seksualinį priekabiavimą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kasmetines ataskaitas CARA skelbia per JAV katalikų vyskupų konferenciją.

CARA duomenimis, 2005‒2014 m. kunigams pateiktų ir „tikėtinais“ laikomų kaltinimų nepilnamečių tvirkinimu skaičiai yra tokie (čia turimi omeny kaltinimai dabartiniu laikotarpiu įvykdytais nusikaltimais):

MetaiKaltinimų skaičius
20146
201310
20126
20117
20108
20096
200810
20074
200614
20059

Tuo tarpu, vyriausybės duomenimis, vien tik per vienerius (2010-uosius) metus JAV gauta 63 527 pranešimai apie vaikų seksualinį išnaudojimą – tai nerimą kelianti visuomenės problema, į kurią žiniasklaida atkreipė labai mažai dėmesio.

4. Istorija, apie kurią žiniasklaida nepasakoja: seksualinio priekabiavimo ir jo slėpimo epidemija, šiandien vykstanti mūsų (JAV, - red. past.) valstybinėse mokyklose.

FAKTAS: Paskaičiuota, kadšiandien mokytojų seksualinis priekabiavimas valstybinėse mokyklose paplitęs „apie 100 kartų“ labiau, nei tarp katalikų kunigų, ir esama nerimą keliančių įrodymų, kad mokyklų pareigūnai slepia piktnaudžiavimus ir nepraneša apie įtarimus valdžios institucijoms.

Tačiau pagrindinė žiniasklaida ignoruoja šiuos šokiruojančius faktus, maža to – toliau iš naujo perpasakoja dešimtmečių senumo kaltinimus kunigų pedofilija.

2004 m. JAV Švietimo departamento ataskaitoje pranešama, kad „patys tiksliausi turimi duomenys“ atskleidžia, jog „beveik 9,6% valstybinių mokyklų mokinių besimokydami mokykloje tampa pedagogų netinkamo seksualinio elgesio aukomis“.

Šis rezultatas paskatino Hofstros universiteto daktarę Charol Shakeshaft, minėtos ataskaitos autorę, 2006 m. pareikšti:  „Manote, kad daugiausiai problemų turi Katalikų Bažnyčia? Fizinis seksualinis mokinių išnaudojimas mokyklose veikiausiai yra daugiau nei 100 kartų labiau paplitęs nei tarp kunigų“.

Ta pati 2004 metų ataskaita pacitavo svarbų dešimtojo dešimtmečio vidurio tyrimą:

„Ankstesniame [1994 m.] 225 pedagogų seksualinio piktnaudžiavimo Niujorke atvejų tyrime, visi kaltinamieji prisipažino seksualiai išnaudoję mokinius, bet nei apie vieną priekabiavimo atvejį nebuvo pranešta valdžios institucijoms.“

Tai svarbus ir nerimą keliantis faktas:

Pedagogų seksualinio piktnaudžiavimo atvejų skaičius: 225
Mokyklos pareigūnų pranešimų apie piktnaudžiavimus policijai skaičius: 0

Taigi, kitaip tariant, visai neseniai, tik 1994 metais, visuotinai paplitusi Niujorko mokyklų administratorių praktika buvo nepranešti policijai apie seksualinius priekabiautojus.

1994 m. tyrimas taip pat informavo, kad tik 1 procentas tų piktnaudžiavusių pedagogų prarado savo licenciją. Maža to, labiausiai nerimą kelia tai, kad „25 procentai iš jų nepatyrė jokių savo elgesio pasekmių arba gavo tik neoficialų ir neraštišką papeikimą. Beveik 39 procentai nusprendė išvykti iš vietovės, dauguma su teigiamomis rekomendacijomis ar net nesumažinus jiems pensijų“.

5. Katalikų Bažnyčia šiandien - vaikų apsaugos pavyzdys.

FAKTAS: Katalikų Bažnyčia šiandien yra bene saugiausia vaikams aplinka.

Katalikų Bažnyčios vykdomoms priemonėms prieš agresyvų ir priekabiaujantį elgesį negali prilygti jokių kitų organizacijų vykdomi projektai. Nuo seksualinio priekabiavimo krizės pradžios Katalikų Bažnyčia:


• Įvedė „visiško nepakantumo“ („nulinio toleravimo“) politiką, pagal kurią bet koks pagrįstai apkaltintas kunigas iš karto pašalinamas iš savo tarnybos. Taip pat pranešama teisėsaugos institucijoms.


• Apmokė daugiau nei 5 milijonus vaikų, suteikdama jiems įgūdžių, padedančių apsisaugoti nuo seksualinio išnaudojimo.


• Apmokė daugiau nei 2 milijonus suaugusiųjų, įskaitant 99 procentus visų kunigų, kaip atpažinti seksualinio priekabiavimo požymius.


• Nuodugniai patikrino daugiau nei 2 milijonus asmenų, įskaitant besimokančius seminaristų ir kunigus.


• Kiekvienoje vyskupijoje įvedė „pagalbos nukentėjusiesiems koordinatorių“ pareigybes, taip užtikrindama priekabiavimo aukas, kad jos bus išgirstos.


• Visose vyskupijose atlieka kasmetinį nepriklausomą auditą, stebėdama, kaip laikomasi novatoriškos 2002 m. chartijos dėl vaikų ir jaunimo apsaugos.


• Visose vyskupijose įvedė seksualinių piktnaudžiavimų kontrolės komisijas,dažnai sudarytas iš vaikų gerovės specialistų, vaikų psichologų, ir seksualinių piktnaudžiavimų ekspertų – kad būtų nagrinėjami bet kokie ieškiniai ar pretenzijos dėl kunigų seksualinių piktnaudžiavimo.

Jokios kitos organizacijos naudojamos priemonės nei iš tolo neprilygsta priemonėms, kurių Katalikų Bažnyčia ėmėsi siekdama apsaugoti jos priežiūrai patikėtus vaikus. Šiuo atžvilgiu XXI amžiaus Katalikų Bažnyčia kitoms institucijoms yra sektinas jaunimo apsaugos pavyzdys.

fsspx.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Raigerdas>VaiduiVDS       2016-03-20 13:40

Pagaliau VaidaiVDS pradedi blaiviau kalbėti. Ką gi, šaunuolis. Nesustok ties tuo, ką pasiekei ir eik toliau teisinga kryptimi, ir rezultatai bus teigiami. Taigi, reiškia aš neklydau dėl Visariono ir kad jis nėra toks vienintelis. Lietuvoje yra netgi Jėzus, berods, iš Šiaulių, kuris taip pat kviečia žmones susitikti su juo. Čia taip pat yra vienas (ir ne vienas, kaip tu sakai, keistuolis, jų yra gana daug), kuris rašo, kad “Svarstau:
Jeigu “Julius Puras” yra ne mažiau kaip dvi skirtingos personos,
tai, priešingai, “VaidasVDS” ir “Raigerdas” negalėtų būti sąmoningai poliarizavusis, bet ta pati persona?”. Čia yra ne Jėzus, o pati tikriausia inkvizitoriaus ar KGB-isto dvasia. Tarp kitko, “kuklutis”, tačiau su iltimis, nes pasirašo, kaip komentatorius “Svarstau”, o išverčiant į lietuvių kalbą, tai reiškia “ĮTARIU”. Tas “paslaptingas” žmogelis dieną naktį gyvena nepagrįstų įtarinėjimų pasaulyje. Dabar grįžkime prie Algimanto. Tu teisingai parašei, kad jis daro gana gerų darbų. Bet Vaidai VDS, tau reikia daugiau šviestis šiuo klausimu, o ne užsiciklinti ant vieno kažkokio dalyko. Nukrypimai prote yra būdingi ne tik komentatoriui “Supratau”, bet ir gana žymiems filosofams. Vienas iš tokių buvo Sokratas, kuris gyveno iki Kristaus ir buvo apkaltintas, kad negerbia tradicinių Dievų. Taigi, Sokratas turėjo savo demoną, su kuriuo ir pasikalbėdavo. Todėl yra neteisinga, kad tu vadini juos mistikais. Misticizmas buvo vien iš pažinimo formų, o ypač tai ryškiai atsispindėjo Senovės Egipto kultūroje. Vėliau tai atsiliepė ir judaizmui ir krikščionybei. Išmesk iš krikščionybės misticizmą ir ten nieko nebeliks. Misticizmas, kaip pažinimo forma, yra ribota, ir labai priklauso nuo Mediumo personalinių savybių. Letas Palmaitis taip pat pretenduoja į Mediumą, nors jis nuo šito ginsis. Bet papranašauti apie Gogą ir Magogas jis nieko prieš.

VaidasVDS       2016-03-20 0:28

Raigerdai,
ne apie kojų apšilimą eina kalba.
Urantijos Knyga visumoje labai sudėtingas Apreiškimas. Jis didelės apimties. Jį tyrinėti gali visą gyvenimą ir vis tiek ką nors gali pražiopsoti ar ne taip suprasti. Žmogus tokiu atveju žvalgosi į autoritetus. Protingas žmogus žvalgosi tol, kol jo suvokimo lygis pagerėja ir jis pats gali pakankamai gerai suvokti.
Urantijos Knygos skaitytojai visame pasaulyje pasidalinę į dvi stovyklas. Mano žiniomis pasaulyje absoliuti dauguma skaitytojų yra labiau pasitikinti sveiku protu, išmintimi ir tik tam tikrais dvasiniais potyriais. Ir yra viena organizacija, kuri vadinasi Mokytojų Misija, į kurią susibūrė mistikai, teigiantys, kad jie tiesiogiai (panašiai kaip telefonu) bendraujantys su Dievu ar kitokiomis asmenybėmis, kurios yra apreikštos Urantijos Knygoje.
O štai Lietuvoje dominuoja net ne Mokytojų Misija, o Algimantas Jakubėnas, kuris gal būt vienintelis pasaulyje (kitų atvejų nežinau) tarp Urantijos Knygos skaitytojų sukūrė ir savąją religiją (beje prieštaraujančią Urantijos Knygai), bet ne asmeninę, o neva visuotinę.
Nepaisant visko, ką parašiau, pats Algimantas labai nuoširdžiai yra atsidavęs savam tikėjimui, jis yra padaręs daug gerų darbų, tikrai nėra savanaudis (pinigus renka todėl, kad tik iš tos savo veiklos gyvena ir taip jam neva patarė Dievas), nesusikūrė jokio prabangaus gyvenimo, yra visiškai paprastas, bet kartu ir keistuolis, bei nepaprastai įtikėjęs tuo, kad jis pats pats svarbiausias ir įgaliotas Dievo religininkas pasaulyje (Visariono atvejis)...

Raigerdas>VaiduiVDS       2016-03-19 14:24

Aš netyrinėjau Algimanto Jokūbėno, nes jis nėra lavonas, o aš nesu skrodikas.
Kiek prisimenu, berods yra jo išleista knyga minkštais mėlynais viršeliais. Jeigu ten tas pats, kuris su Jėzumi kontaktavo, tai aš tą knygą skaičiau.

Raigerdas>VaiduiVDS       2016-03-19 14:10

  Galimai, pedofilai čia prikiša savo nagučius, nes tikrai galiu patvirtinti, kad mano kompas irgi suregavo į nepageidautinų įdiotų lindimą.
Tai, Vaidai, kaip čia išeina, kad jūs nespėjote ir kojas apšilti, o jau tarpusavyje vaidotės. Grynai lietuviškas: kur du lietuviai, ten iš karto prasideda vaidai ir nesusišnekėjimas. Išeina taip, kad jūs jau skilote dar net neįsikūrę? Biblija, berods, turi apie 40 autorių. Ir kiekvienas skaitantysis interpretuoja ją taip, kaip jis ją supranta. Panašiai gaunasi ir su Urantijos knyga: tu interpretuoji vienaip, o Algimantas Jokūbėnas kitaip. Net kubikas rubikas turi savo pradinį variantą, o Urantijos knygą vartyk kaip nori ir traktuok, kaip nori. Kas kaip išmano, tas taip ir daro. O kodėl tu nepasakei, kad Vilniuje egzistuoja urantai? Nenori jų reklamuoti? Ar kaip?

VaidasVDS       2016-03-19 11:53

Kažkokia velniava su šia tema. Tris kartus rašiau komentarus šioje temoje ir tris kartus kompiuteris buvo kaip išprotėję, visada nulūždavo brauseris. Ir to nebuvo, kai rašiau komentarus kitoje šio paties tinklapio temoje ar naršant kitus tinklalapius. Svetainės šeimininkai, kažką darykite.
Tik nesikreipkite į egzorcistus, jie tikrai nepadės smile
Bandau siųsti šį komentarą...

VaidasVDS       2016-03-19 11:35

Raigerdai,
tikrai protingi žmonės tiesą suvokia labai panašiai. Nėra joks blogis kažką interpretuoti šiek tiek skirtingai. Tai sveika ir labai natūralu. Daug blogiau yra sukurti savo, žmogišką, tiesą ir ją primesti kaip Dievo tiesą.
Tam ir yra Dievo Apreiškimai.
Biblija nėra Dievo Apreiškimas. Ji yra žmonių sukurta knyga. Tuo tarpu Apreiškimas buvo Jėzaus gyvenimas ir mokymai, ir jie atspindėti Naujajame Testamente tik dalinai, be to su nedideliais, bet esmingais iškraipymais.
Tuo tarpu Urantijos Knyga jau yra Apreiškimas ir viena iš Jo 4 dalių būtent pataiso visus iškraipymus Biblijoje, teisingiau, parašo, kaip viskas buvo iš tikrųjų, o tuomet pats gali atsirinkti, kas ir kur neteisingai aprašyta Biblijoje.
Jau buvau rašęs, kad šią Knygą tyrinėjo ir toliau tyrinėja labai sąžiningos, intelektualios ir dvasingos asmenybės. Kol kas galiu duoti nuorodą apie tai tik rusų kalba - http://www.urantia.ru/mullins/ahistory.asp

Raigerdas       2016-03-19 11:19

Na, še tau. Tikras lietuviškas variantas:vos pradėjusi kurtis “Urantijos knygos” pasekėjai jau pradėjo vaidytis ir skaldytis. Algimantas Jokūbėnas su savo religine grupe, o VaidasVDS - vienas? Tai vėl tas pats variantas, kaip ir su Biblija: kiek skaitytojų, tiek ir jos interpretatorių. Su Urantijos knyga taip pat: kiek skaitytojų, tiek ir interpretatorių. Tegul būna ir taip, bet kodėl jūs vienas su kitu pykstatės?

VaidasVDS       2016-03-19 11:12

Raigerduk,
tu tyrinėjai Algimantą Jakubėną ir jo pažiūras, bet tikrai ne Urantijos Knygą. Urantijos Knyga tikrai nėra absoliučiai joks Algimantas Jakubėnas ir jo pažiūros. Ji atsirado 1935 metais, kai Algimantas dar nebuvo gimęs…
Beje Algimantas, kaip ir daugelis kitų narcizų, labai blogai suvokia principą “gėriu nugalėti blogį”. Jo kritika krikščionybei tikrai kartais peržengia šio principo ribas…

VaidasVDS       2016-03-19 9:41

Na pagaliau.
Kur taip ilgai užtrukai, Letai.
Dasikapstėt (atsiprašau kalbininkų) iki Algimanto, pagaliau.
Taigi, puikiai Algimantą pažįstu. Tik neasmeniškai. Kažkada labai norėjau vykti į tuos jų sambūrius, tik nepavyko. Gyvai Algimanto taip ir nebuvau sutikęs.
Kol susipažindinėjau su Urantijos Knyga, Algimantas, prisipažinsiu, ir man buvo autoritetas. Jis vis tik išvertė Urantijos Knygą. Jo intelektas labai panašaus lygio į paties Leto. Jis perskaitęs galbūt visus pasaulio šventraščius. Bet jis turi vieną problemėlę. Yra pats tikriausias mistikas. Jis teigia, kad kalbasi su Dievais. Na negalima iš karto atmesti tokio varianto, nes iš tiesų kiekvienam žmogui Dievas klaba, tik žmogaus protas dažniausiai tą “girdėjimą” kažkodėl iškraipo. Tada tą “kalbėjimą” pradedi lyginti su turimomis žiniomis ir vaisiais.
Taigi, kuomet ženkliai geriau suvokiau Urantijos Knygą supratau, kad tas Algimanto “kalbėjimas” yra netikras. Bandžiau su juo diskutuoti, susirašinėti, bet viskas buvo bergždžia. Jis savo forume ištrynė tiek mano, tiek kelių kitų žmonių pasisakymus, temas ir visą mano bei kitų žmonių kritiką jo atžvilgiu. Mūsų keliai išsiskyrė, išprašiau tik vieno: iš jo sukurto forumo dingo forumo pavadinimas: “Urantijos Knyga” ir forumas buvo pervardintas į “Rojaus Trejybė”, bandant paaiškinti, kas Tai yra.
Algimantas šiek tiek susijęs su Mokytojų Misija, bet save, aišku, laiko aukščiau ir už ją.
Jo veikla, mano požiūriu, visiškai prieštarauja Urantijos Knygos tiesoms. Pasaulio mastu msitikai iš Mokytojų Misijos tikrai nepirmauja prieš sveiko mąstymo Urantijos Knygos skaitytojus, bet Lietuvoje yra ženkliai blogiau, nes Knygos vertėjas subūrė sektą, kuri traukia panašaus mąstymo žmones, tuo tarpu tai atstumia sveiko mąstymo žmones.
Todėl man yra gana sunku. Bet pats Apreiškimas Urantijos Knyga stovi nepalyginamai aukščiau už visas šias smulkmenas, ir už Algimantą, ir už mane. Esu tik mažas, mažas žmogus didelėje beribėje visatoje…

Raigerdas       2016-03-18 22:21

VaidasVDS matyt rausia sau apkasus atsišaudymui. Giliai teks raustis.

Raigerdas       2016-03-18 22:18

VaidasVDS matyt rausia sau apkasus atsišaudymui. Giliai teks rausti.

Raigerdas        2016-03-18 20:24

Na, Letas, čia driokstelėjo. Pateikė labai įdomią informaciją. VaidasVDS pasirodo dar ir melagis. Štai VaidasVDS porina:” Urantijos Knyga nėra naujas tikėjimas - tai Apreiškimas, padedantis žmogui surasti tikrąjį Dievą”. O štai,kas rašoma Leto Palmaičio nurodytame tinklalapyje:“Gyvosios pamaldos Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvojoje Šventovėje”; “Urantijos grupės užsiėmimai Vilniuje”; “Lietuvos urantų 10 sambūris 2013 m.” Melagis VaidasVDS rašo:“Urantijos knyga nėra naujas tikėjimas…” O štai, kas rašoma Leto nurodytame tinklalapyje:”Šis mūsų gyvosios šventovės ir mums apreikštosios religijos pavadinimo pakeitimas ir parodo, kad tiek šventovė, tiek religija yra gyvos, ne dogmatinės, kad pavadinimas atitinka vidinį ir gyvą turinį, kada vidinis garbinimo turinys išsiplėtė, kada pradėjome garbinti Visus Tris Rojaus Trejybės Narius, tada ir pavadinimas turėjo būti išplėstas iki gyvojo turinio lygio”.
  Į Raigerdo pastabą, kad Urantijos knyga yra naujas tikėjimas, Vaidas VDS atkerta:“Urantijos knyga yra tikrai neblogai parašytas literatūrinis kūrinys. Tačiau, kartu, tai yra ir naujas tikėjimas” - yra netiesa ir iš dalies šmeižtas. Apreiškimai nėra literatūriniai kūriniai ir Apreiškimas Urantijos Knyga nėra naujas tikėjimas”.
Pažiūrėkime, kas gi rašoma tame Urantijos tinklalapyje ir ar tikrai Raigerdas apšmeižė VaidąVDS: 
“Jėzus mums yra žinomas tiktai iš to laikotarpio, kada jis gyveno mūsų planetoje, Urantijoje, mirtingojo pavidalu. Bet iki savo įsikūnijimo žmogiškuoju pavidalu jis sukūrė ir valdė savo vietinę visatą. Ir kaip visatos sutvėrėjas ir jos valdovas jis turi atitinkamą dvasios kategoriją, arba rangą. Visi tokie Sūnūs priklauso tai pačiai dvasių kategorijai, kurią sudaro Sūnūs Kūrėjai. Jie vadinami Sūnūs dėl to, kad juos pačius sukuria Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus, arba Amžinasis Sūnus. O Kūrėjai jie vadinami dėl to, kad savo ruožtu sukuria vietines visatas ir joje esančią gyvybę. Tą jie daro ne vieni, o drauge su savo partnerėmis Vietinės Visatos Motinomis Dvasiomis. Kai tik kosmose yra suteikiamas “sklypas” naujos vietinės visatos sukūrimui, tuomet ją valdyti Tėvo vardu ir kurti joje gyvybę yra paskiriamas Sūnus Kūrėjas. Jų bendras vardas yra Mykolas; Taip jie pavadinti pagal pirmąjį Sūnų Kūrėją, kuriam ir buvo suteiktas toks vardas”.
  Pasirodo, kad tai ne literatūrinis kūrinys. Bet VaidasVDS šito nepripažins nė už ką. Ir aišku, VaidasVDS kritikuoja Visarioną, bet pažiūrėkite, ką skelbia urantai:“O rašysiu jums apie krikščionybę ir Naująjį Testamentą. 
Šitą mokymą nusprendžiau parašyti dėl to, kad absoliuti dauguma mūsų planetos, URANTIJOS, žmonių net nesusimąsto, kad pačios krikščionybės jau daug laiko kaip vieningos religijos nebėra. Taip, patys žodžiai – krikščionybės religija – dar vartojami labai dažnai. Tačiau pati religija jau dabar yra nebeveikianti religija, kadangi nebuvo Tėvo sumanyta, kad ji atsirastų iš viso. Ji kilo kaip pačių žmonių, visiškai nesuvokusių Jėzaus mokymo, ir net jį paneigusių, susigalvota ir negyva religija. Aišku, tuo metu tie žmonės nemanė, kad jų religija yra negyva ir netrukus visiškai suduš į atskiras aštrias ir jų pačių sieloms labai pavojingas šukes”. No comment. Viskas aišku, kad Vaidas VDS apsimetinėja šlangu. 

Letai, o gal Jūs ir teisus dėl uranto A. J.?       2016-03-18 19:29

Urantijos knyga yra išversta ir į lietuvių kalbą. Jos vertėjas Algimantas Jokubėnas sovietiniais metais dirbo Lietuvos televizijos užsienio programų redaktoriumi. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, A. Jokubėnas dingo iš televizijos ekranų. Artimi jam žmonės kalbėjo, jog jis pasinėrė į ezoterinius mokymus ir tapo aistringu Urantijos knygos tiesų skelbėju. Tą jis daro iki šiolei. Pavyzdžiui, lietuviškuose interneto Urantijos puslapiuose galima rasti jo net paraginimą tiems, kurių „širdis linksta prisidėti prie šviesos skleidimo“, paremti jį finansiškai, t. y., pervesti pinigus į nurodytą sąskaitą.
http://prometejas.blogspot.lt/2010/08/urantijos-knyga.html

Letas Vaidui ir Letajui 03-16 19:24       2016-03-18 18:02

Dovanokite, kad taip vėluoju. Per skubėjimą netiksliai parašiau: ta knyga ne išmesta iš bibliotekos, bet kažkokio uranto buvo įdėta į išmestų knygų lentyną (imkit, kas norite - deja, atsiranda kurie ima ir tuoj pat nuneša į išvietę bei ten panaudoja).
Štai ta knyga:
Akimirkos Amžinybė:
Rojaus Trejybė, Akimirkos Amžinybė, apreiškimus [jų ten net 82!] priėmė Algimantas
http://www.urantija.lt [jei, Vaidai, net ir http://www.urantija.lt nežinai, esi netikras urantas!]
Korektūra: Algimantas, Lina, ir Violeta
Copyright [o kaipgi apreiškimai be jo!]: Rojaus Trejybė, atstovaujama Algimanto. +370 69944059. .(JavaScript must be enabled to view this email address) [cha-cha-cha, gmail Trejybei!]
Copyright: Spausdino UAB „Spindulio spaustuvė“. Vakarinis aplinkkelis [!!!] 24, Kaunas LT-48184
Tiražas: 3000 egz.
Metų nėra, bet aišku, kad 2016-ieji, 376 psl. Knygelė daili,  klijuota, kieto popieriaus viršelis su teosofiniu “taikos ženklu” (plg. https://www.google.com/search?q=roerich+sign&client=firefox-a&rls=org.mozilla:lt:official&tbm=isch&imgil=gSm-Du7zhxpXzM:;qhH73KXzgDZ1CM;http://www.roerich.org/roerich-pact.php&source=iu&pf=m&fir=gSm-Du7zhxpXzM:,qhH73KXzgDZ1CM,_&usg=__0p1x5VhCmcN9scn0qM3TmF6-4sY=&biw=1440&bih=756&ved=0ahUKEwitrb7iwMrLAhWka5oKHdVoDLEQyjcITg&ei=uhjsVq3oDaTX6QTV0bGICw#imgrc=gSm-Du7zhxpXzM:).
Tolesnei Rojaus Trejybės veiklai tas Algimantas 375 psl. vis dėlto kreipiasi paramos, tačiau ne į Rojaus Trejybę, bet kažkodėl prašo skaitytojų vesti pinigučių į jo sąskaitą, iš kurios sužinome, kad jis yra Algimantas Jokubėnas, totaliai kontroliuojamas per vietos Swedbanką (dėl pavardės turiu tam tikrų asociacijų, bet tai jau už šio komentaro ribų).
Taigi pirmyn į 13 puslapį! Bus, Vaidai, Pačiam vargo su konkurentu, jei tik Pats ir nesi tas Algimantas Jokubėnas!

Raigerdas>Vaidui VDS       2016-03-18 10:32

Tavo teisė rinktis, su kuo diskutuoti, o su kuo ne. Bet netgi šiuo atveju, net šiuo atveju tu elgiesi taip, kaip elgiasi eiliniai niekšai. Juozapas šioje diskusijoje nedalyvavo ir jokios kritikos iš jo pusės nebuvo. “Kritika yra kito asmens vertinimas, kuris turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į faktus ir patvirtintą informaciją. Kaip ir nuomonė, kritika turėtų būti pagrįsta, argumentuota, nepamiršti savigarbos bei pagarbos kitam žmogui. Kritika pagal turinį ir pobūdį yra skirstoma į objektyvią, negatyvią, konstruktyvią ir destruktyvią. Negatyvią ir destruktyvią kritiką vaizdingiausiai apibūdina žmonių komentarai Internete. Užtenka nueiti į bet kurią Interneto svetainę, kad surastume dešimtis žmogaus išvaizdą ar poelgius kritikuojančių komentarų. Iš tiesų dažnas iš jų ne kritikuoja, bet šaiposi ir šmeižia”. Tai ne mano žodžiai. O štai dar apie “lietuvišką” kritiką: “Didžiausias jūsų priešas yra jūsų pačių nihilizmas,”- išvykdamas iš Lietuvos šešerius metus čia dirbęs ir atidžiai stebėjęs mūsų gyvenimą sakė Danijos ambasadorius Dan Nielsen”...“Kitokia yra nihilistinė kritika. Ji stato į vieną gretą esminius ir antraeilius dalykus, tendencingai parenka faktus, rodo tik vieną gyvenimo pusę. Ji neparodo vardan ko kritikuojama, ko norima ir prilygsta pačių vertybių neigimui, vertinimo kriterijų atmetimui”.
O dabar mano kritika VaiduiVDS. Tu taip ir nesugebėjai paaiškinti ir argumentuotai atsakyti į mano pastabą dėl tavo parašyto sakinio:“Mano požiūris į lietuvių kalbą yra labai teigiamas ir tenka tik apgailestauti, kad ji nėra viso pasaulio kalba”. Kadangi esi nesavikritiškas, nes nepripažįsti savo klaidų, tai aš tau parašiau, kad “TU NEKLYSTANTIS, NORS KLAIDA AKIVAIZDI”. Kai tau yra nurodomos klaidos, tu iškreipi faktus ir vadini tai kaltinimais. Štai toks tu esi “doras” Urantijos knygos skleidėjas. Ką tu gali iš tikrųjų, tai tik pacituoti kažką iš Urantijos knygos, o kai tenka tau pačiam atsakyti savais žodžiais, tai čia prasideda nusišnekėjimai, faktų iškraipymai ir nenoras atsakyti už savo teiginius (ne teiginius Urantijos knygoje, kuriuos tu cituoji, o būtent tavo teiginius). Galiu užduoti tau klausimą, bet tu į jį neatsakysi: kas yra teisingo tame, ką tu darai? Todėl, mano reziumė yra tokia: Urantijos knygą tu cituoji tuo tikslu ir Dievo vardą tu naudoji tik tuo tikslu, kad užmaskuoti ir nuslėpti savo ydas ir supainioti savo pašnekovą taip, kad jis ir kiti skaitytojai nesuprastų, kad tu su savo ydomis susitvarkyti esi nepajėgus. Froidas tai vadina Narcisizmu. Štai tik vienas Narcisistinės asmenybės bruožų:“Dažnas savo asmeninių savybių ir sugebėjimų pervertinimas ir kritikos nepriėmimas”. Arba štai:“Nesugebėjimas ir nenoras suprasti kitų jausmų bei priimti kitokios nuomonės”.” Paprastai narcisizmas veikia kaip kompensacinis nepilnavertiškumo komplekso mechanizmas. Narcisistinė asmenybė formuojasi jau vaikytėje ir tam didelę įtaką turi vaiko santykiai su tėvais.
Narcizai nesugeba suprasti priešingos nei jų nuomonės egzistavimo galimybės, todėl kitokios nuomonės konfrontaciją dažnai lydi pykčio, o kartais net ir agresijos protrūkiai. Dėl nuolatinio savęs lyginimo su kitais patiriamas nevisavertiškumo jausmas”. Štai kodėl su tavimi diskusija neįmanoma, ir tenka tik apgailestauti, kad tu nepajėgus įveikti šią ydą. O ji yra įveikiama, tik reikia noro, pastangų ir darbo. Ir žinoti, kaip tai padaryti. By, by mistics.

VaidasVDS       2016-03-18 0:22

Aš tikriausiai atsižvelgsiu į Juozapo kritiką ir diskusiją su Raigerdu nutrauksiu, nes ji iš tiesų yra bergždžia…

Raigerdas>Vaidui        2016-03-17 19:46

Vaidai, tu smerki Visarioną, kad jis pasiskelbė mesijumi ir t.t. Bet, atsiprašau, iš kur visą tai jis paėmė? Iš Biblijos. Aš nekaltinu šiuo atžvilgiu Bibliją, bet kodėl tiek daug psichiškai nesveikų žmonių tvirtina, kad jie žino tiesą, nes tą tiesą, jam, neva, Dievas pakuždėjo? Pavyzdžiui, su tavimi iš viso neįmanoma susikalbėti, nes tu elgiesi, kaip pats tikriausias NKVD-istas. Štai faktai: 1) VaidasVDS teigia:1)“Mano požiūris į lietuvių kalbą yra labai teigiamas ir tenka tik apgailestauti, kad ji nėra viso pasaulio kalba”. Apie ką tu čia kalbi, žmogau? Dėl ko reikia apgailestauti? Kad lietuvių kalba nėra viso pasaulio kalba? Ir tu nori pasakyti, kad šitokį sakinį gali suregzti sveiko proto žmogus? Įvardink man dar nors vieną žmogų, kuris apgailestautų, kad lietuvių kalba nėra viso pasaulio kalba? Kur čia logika? Ar tu supranti, kad tavo jausmai yra neadekvatūs tikrovėje vykstantiems dalykams? Koks tavo turėjo būti logiškas atsakymas man? Koks turėjo būti veiksmas? Tau tik reikėjo atsiprašyti, kad tu suklydai ir parašei nesąmonę, dėl kurios tau gėda, juokinga ar dar kas nors. BET TU NEKLYSTANTIS, NORS KLAIDA AKIVAIZDI. Ir ką gi darai? Tu pradedi kabinti makaronus apie kažkokius mokslininkus ir sudėtingą lietuvių kalbos gramatiką. Štai tavo tekstas:“1) dėl kalbos parašei nesąmonę. Bet kuriam žmogui visada bus lengviausia bendrauti jo gimtąja kalba, kuri be to yra viena seniausių pasaulyje ir turi pasaulio mokslinkų pripažintą sunkią gramatiką, kuri padeda kalbą vartoti labai gyvai ir prasmingai”. Apie ką tu čia porini, vaikeli? Jeigu jau apsimeti visšku šlangu, gal ir netyčia, nežinau, tai aš tau dar kartą padiktuosiu tavo parašytą tekstą, kurio tu galimai pats nesupranti, nes nesupranti, kur tu klysti:“Mano požiūris į lietuvių kalbą yra labai teigiamas ir tenka tik apgailestauti, kad ji nėra viso pasaulio kalba”. Ar tu supranti, kad tu esi vienintelis žmogus Lietuvoje, galintis tvirtinti panašius dalykus, kad dėl to, kad LIETUVIŲ KALBA NĖRA VISO PASAULIO KALBA, TAI REIKIA DĖL TO APGAILESTAUTI? Ar tu supranti, kad tai yra niekada neįgyvendinamas dalykas? Tai, jeigu šito niekada negali būti, kodėl reikia apgailestauti? Na,neatsiuntė man Dievas šiandien kepto karvelio, ir ką? Dabar aš turiu apgailestauti? Ir jeigu jis rytoj man jo neatsiųs, tai aš vėl turėsiu apgailestauti? Ir tu įsitikinęs, kad tokie dalykai vyksta su sveiko proto žmogumi? VaidaiVDS, tokie dalykai nevyksta. Jeigu nori įsitikinti, tai paklausk normaliai dirbančių žmonių savo mėgstamą darbą, ar jie apgailestauja dėl to, kad lietuvių kalba nėra viso pasaulio kalba, ar neapgailestauja? Garantuoju tau visu 100%, kad visi kaip vienas, sveiko proto žmonės tau atsakys kažką panašaus:“Atleiskite, bet aš neturiu laiko atsakinėti į tokius kvailus jūsų klausimus” arba “Ne, ne tokių apgailestavimų pas mane nebūna, net tada, kai esu šiek tiek išgėręs”. Arba atsakys trumpai:“Ne, tikrai dėl tokių dalykų aš niekada nesu apgailestavęs”. Manau, parašiau gana aiškiai, bet esu užtikrintas, kad tu net šito nesugebėsi suprasti. Štai, kame fokusas, o tu kritikuoji Visarioną. Ar į veidrodį žiūri, VaidaiVDS?  Ar jis pas tave iškrypęs? O gal iš tikrųjų, VaidaiVDS, tu to veidrodėlio klausi: “pasakyk, kas pasaulyje gražiausias?”. Na ir ką atsako veidrodėlis? O jis atsako: “VaidaiVDS, tu pasaulyje puikiausias, protingiausias ir gražiausias, ir joks Visarionas su tavimi net lygintis negali”. VaidaiVDS, ar turi namuose, kokią nors popierinę karūną? Tai užsidėk…Kam kuklintis…

Svarstau       2016-03-17 19:23

Jeigu “Julius Puras” yra ne mažiau kaip dvi skirtingos personos,
tai, priešingai, “VaidasVDS” ir “Raigerdas” negalėtų būti sąmoningai poliarizavusis,
bet ta pati persona?

VaidasVDS       2016-03-17 17:42

Raigerdai,

Man Urantijos Knyga labai padėjo. Jei aš būčiau likęs toks, koks buvau prieš Ją, aš šiandien būčiau tave Juozapo stiliumi pasiuntęs toli, toli, bet dabar to nedarau. Aš kantriai priimu visus tavo kaltinimus ir tavo apsirikimus.
Dėl ateities, mesk kokį vieną kaltinimą, o ne kokia dešimt iš karto, bus lengviau susikalbėti.
Klausi: kokia yra ta jūsų neįgalumo priežastis? Na čia yra ne visai klausimas. Čia yra teiginys. Parašęs, kad aš nesugebu atskirti tiesos nuo melo, nepagrindei to jokiu konkrečiu pavyzdžiu, tad net ir neaišku, ką tau į tai atsakinėti. Nesubendrink kaltinimų, o juos konkretizuok, gal tada su tavimi bus galima bent pradėti kalbėti.
Tavo frazė: “Urantijos knyga yra tikrai neblogai parašytas literatūrinis kūrinys. Tačiau, kartu, tai yra ir naujas tikėjimas” - yra netiesa ir iš dalies šmeižtas. Apreiškimai nėra literatūriniai kūriniai ir Apreiškimas Urantijos Knyga nėra naujas tikėjimas - tai Apreiškimas, padedantis žmogui surasti tikrąjį Dievą. Tai MOKYTOJAS. Tai ko Jis mane išmokė, yra neįkainuojama, nes tai tikrai užtikrino mano sielos ramybę ir man iš tiesų neskauda, kada tu ar kas kitas bandote mane įžeisti. Skaudžiau būna, kuomet rašote melą apie Apreiškimą ir niekuo to savo melo nepagrindžiate. Tačiau, pasikartosiu, Knygos nereikia garbinti jokios (ne išimtis ir Urantijos Knyga, nes Ji tik priemonė surasti Dievą, o kai kam gal ir nepadės Jo surasti, ypač jei sąmonė užnuodyta kokiais nors prietarais ar senais įsitikinimais)...
Dėl neva prieštaravimų:
1) dėl kalbos parašei nesąmonę. Bet kuriam žmogui visada bus lengviausia bendrauti jo gimtąja kalba, kuri be to yra viena seniausių pasaulyje ir turi pasaulio mokslinkų pripažintą sunkią gramatiką, kuri padeda kalbą vartoti labai gyvai ir prasmingai. Ir kažkokia didybės manija čia yra visai ne prie ko…
2) Su tuo Visarionu viskas gal būtų ir nieko, jei jis nebūtų pasiskelbęs savęs mesiju - antruoju Kristumi. Dar yra tam tikrų smulkmenų, kurios jo mokymuose yra nesąmonės. Gerai tik tiek, kad tai nepiktybiškas žmogus, nemokantis kažkokio ypatingo blogio. Blogai tai, kad atsiskyrė nuo šio apipuvusio pasaulio, o neina plačiai jo “gydyti”. Tai nelabai reikšminga sekta su sektantais. Tai, kad Visarionas pasiskelbė save antru Kristumi (kažkodėl ne penktu, nes anot jo Dievas periodiškai atsiunčia savo sūnų, kuris moko žmones), tai rodo, kad žmogelis nesusitvarko su savo vaizduote. Ta proga ištraukėlė iš apreiškimo:
“Religinė ekstazė yra leistina, kada kyla iš sveiko šaltinio, bet tokie patyrimai dažniau yra grynai emocinių poveikių pasekmė, o ne gilaus dvasinio charakterio pasireiškimas. Religingi asmenys kiekvienos ryškios psichologinės nuojautos ir kiekvieno intensyvaus emocinio patyrimo neturi laikyti dieviškuoju apreiškimu arba dvasiniu bendravimu.
Misticizmas, kaip Dievo buvimo sąmonės ugdymo metodas, iš viso yra pagirtinas, bet, kada tokia praktika atveda į visuomeninę izoliaciją ir aukščiausiu laipsniu pasiekia religinį fanatizmą, tada tokia praktika yra verta pasmerkimo. Iš viso labai jau dažnai tai, ką pernelyg susijaudinęs mistikas laiko dieviškuoju įkvėpimu, yra jo paties pasąmonės pasireiškimas.”
——
Rojaus žemėje niekas nepastatys, bet brolystę sukurs tikrai, tiesa tuomet čia nebus nei manęs, nei Raigerdo, nei Visariono, nei visų šiuo metu čia gyvenančių...

Raigerdas>VaiduiVDS        2016-03-17 15:22

Gerai, VaidaiVDS, jeigu jau prakalbai apie psichiatriją, tai aš jau rašiau savo komentare, kad pedofilai, o kartais ir homoseksualai, kurie suvokia savo nukrypimus, bando jų atsikratyti. Dalis tiki, kad jiems padės celebatas ir krikščioniškos maldos, dalis tiki, kad jiems padės psichiatrijos ar psichologijos metodai. Negalima teigti, kad šitie dalykai nei vienam iš jų nepadėjo. Gal ir padėjo, bet tokios statistikos niekas kol kas nepateikė, bet kas yra tiksliai žinoma, kad tikėjimas į krikščionybės maldas jiems nepadėjo, kaip ir nepadėjo psichiatrijos bei psichologijos metodai. Ir šitie faktai rodo, ir pats straipsnis patvirtina, kad Katalikų bažnyčia nori atsikartyti pedofilų, nes jiems niekaip negali padėti. Bet, kur jiems dingti? Iškelti rankas ir eiti savanoriškai atsisėsti į kalėjimą? Šitokių dalykų pas mus nebūna ir jis niekaip nėra sprendžiamas. Ar tokių metodų yra, kad jiems padėtų? Taip, iš tikrųjų yra. Yra metodų, kurie gali padėti ir tau, VaidaiVDS.  Štai tu dediesi, kartoju dediesi, kad tu esi žinovas ir atskiri, kur yra tiesa, o kur yra melas. Gerbiamas Letas Palmaitis taip pat dedasi, kartoju dedasi, kad jis sugeba atskirti melą nuo tiesos, tačiau iš tikrųjų nesugeba atlikti to paprasto dalyko, t.y. paprasčiausios analizės. Man įdomu yra tik tiek, kad nei Letas Palmaitis, kuris iš tikro yra labai didelis Biblijos žinovas, nei tu, kuris čia bando įbrukti Urantijos knygą, nesugebate atlikti tokios paprastos analizės, kurią jau gali atlikti ir vyresnių klasių mokinys. Įdomu yra ir tai, kad jums asmeniškai tos jūsų pagrindinės knygos nieko nepadeda. Jos nepadeda ir kunigui-pedofilui. Galiu paklausti: kokia yra ta jūsų neįgalumo priežastis? Bet žinau, kad neatsakysite, ir netgi nebandysite atsakyti, kadangi migla galvoje jums yra natūralus gyvenimo būdas, kurios atsikratę, galimai, jūs manote, kad pražūsite. Jūsų tikėjimas jums yra kaip teisė, kuri leidžia jums terorizuoti kitus žmones Dievo vardu. Nes jums atrodo, jeigu jūs kalbate Dievo vardu, tai jūs jau elgiatės teisingai. Ačiū Dievui, kad taip nėra ir tai nurodyta jo 10 Įsakymų. Dabar apie tavo prieštaravimus, kurie faktiškai yra kliedesiai, bet palikime tai, kaip prieštaravimus tavo galvoje, kurie egzistuoja MATERIALIAME PAVIDALE, nes Žodis pas tave tapo kūnu. Štai tavo prieštaravimai: 1)“Mano požiūris į lietuvių kalbą yra labai teigiamas ir tenka tik apgailestauti, kad ji nėra viso pasaulio kalba” - tai nėra teigiamas požiūris, tai yra didybės maniją turinčio žmogelio požiūris į savo gimtą kalbą. 2)“Visarionas yra mistikas, bet gana geras” - tiek tu, tiek jis, tiek Letas Palmaitis tikite mistiniais dalykais. Tai, kam tu badai pirštu į Visarioną, jeigu pats irgi esi mistikas? Ar tai sveiko proto požymis? Visa jūsų Urantijos knyga, tai “patobulinta” Biblija, nes Biblijoje yra daug neaiškių ir netgi tamsių vietų, kurias Urantija bando “apšviesti” ir “patobulinti”. Urantijos knyga yra tikrai neblogai parašytas literatūrinis kūrinys. Tačiau, kartu, tai yra ir naujas tikėjimas, todėl neišvengiamai jūs gausite nuo krikščionių lazdų ir netgi prakeiksmų. Aš nesikišu į jūsų tą konfliktą ir nenoriu kurstyti vienus prieš kitus, nes man to nereikia. Kodėl Visarionas daro daugiau, nei tu ir Letas Palmaitis? Todėl, kad jis paėmė tas tiesas, kurios yra Biblijoje ir bando pritaikyti jas čia ŠIOJE ŽEMĖJE. Jis daro daugiau, nei jūs abu su Letu Palmaičiu, nes jis sėja tas krikščionybės idėjas į gyvą dirvą. Kokie vaisiai bus? Kiek aš žinau iš ten buvusių lietuvių, tai jie apie tai pasakoja gana entuziastingai. Tarp kitko, ten yra ir išvažiavusių lietuvių. “Dangaus Karalystė” yra daugelio žmonių svajonė. Komunistai taip pat žmones suvyliojo KOMUNIZMU. Ar žmogus nustos statęs Rojų žemėje? Ne, nenustos. Norėtusi, kad jį pastatytų katalikai, bet jie tik šneka, o Rojaus jie nestatys, nes dauguma iš jų yra tik šnekučiai arba įsimylėję į mistinius dalykus. Nenoriu tavęs nuvilti, bet pagal atliktus kai kuriuos eksperimentus, nebuvo atrasta ankstesniuose žmonių gyvenimuose nei Rojaus, nei pragaro. Taip, kad tai yra grynas tavo tikėjimas, kad taip yra, kuris neturi jokio elementaraus pagrindo. Tie eksperimentai tapo įmanomi ne dėka krikščionybės tiesų, o dėka budizmo, hinduizmo ir Vedose išdėstytų gyvenimo pagrindų. Todėl dar 2000 metų, kurių žmonės nebeišgyvens, gali pasibaigti Žmonijos tragedija. Ir tai yra tik dėl vienos priežasties: žmogus meldėsi įvairiems Dievams, bet jis niekada nesimeldė TIESAI, nors tai yra pagrindinis jo laimės, išgyvenimo ir jo gyvenimo prasmės šaltinis. By, by mistics ir nepamirškite, kokia buvo mistika Senovės Egipte, nes ten yra jūsų šaknys.

VaidasVDS       2016-03-17 10:25

Raigerdui 2016-03-16 15:16
Žinojau, kad panašiai sureaguosi.
Pasakysiu tik tiek, Viljamas Sedleris buvo savo laiko garsiausias psichiatras JAV, kartu jis buvo ir įšventintas pastorius, turėjęs, aišku, religinį išsilavinimą. Ir jis buvo labai skeptiškas paranormalių reiškinių tyrėjas, išaiškinantis tokius reiškinius ir juos demaskuojantis. Ir tokiam “neviernam tamošiui” teko būti pagrindiniu asmeniu, priimant Urantijos Knygos Apreiškimą. Net dvidėšimt metų jis nepasitikėjo tuo, kas vyksta jo paties akivaizdoje, ir tik vėliau tik Apreiškimo turinys ir žinios iš Jo privertė jį pasiduoti. Ir yra visiška netiesa, kad Apreiškimas buvo neva gautas iš psichikos ligonio, bet Jis vis tik buvo gautas būdu, kurio nei mokslas, nei kas nors kitas negali iki galo paaiškinti. Tuo klausimu yra išleista gana daug istorijų, kas domisi, jas gali nesunkiai rasti, tiesa pagrinde rusų ir anglų kalba…
Be reikalo man prikišinėji leninus ir hitlerius. Puikiai žinau, kad jie buvo pamišėliai, tik Leninas lyg nebuvo religinis fanatikas, o štai Hitleris buvo susijęs ir su religiniu epizodu - vizija. Dėl išlikimo pasakiau labai rimtai (pagal savąsias žinias). Tas tavo grasinimas pakliūti ten pirmiau ir manęs ten neįsileisti skamba juokingai. Čia galima pagoniškai pajuokauti - jei tavo “dievai” stipresni, tai lai mane jie nukauna taip pat.
Deja, kalbant rimtai aš vėl norėčiau priminti Pagrindinį Dievo Įstatymą - tik jame yra kelias į išlikimą. Klaidingai aiškinantys tą kelią, klaidingai nurodantys tikrąją Dievo valią labai smarkiai rizikuoja, net jei jie neva yra labiausiai pasišventę krikščionys, ta proga trumpa citata iš Apreiškimo:
“Potencialus blogis egzistuoja laike aprėpdamas tobulumo reikšmių ir vertybių skirtingus lygius visatoje. Nuodėmė yra potenciali visose sferose, kur netobulos būtybės yra apdovanotos sugebėjimu rinktis tarp gėrio ir blogio. Būtent pats susikertantis tiesos ir netiesos, fakto ir falsifikato buvimas sudaro potencialą kilti klaidai. Sąmoningas blogio pasirinkimas sudaro nuodėmę; sąmoningas tiesos atstūmimas yra suklydimas; atkaklus nuodėmės ir suklydimo siekimas yra piktybinis blogis.”
—-
Visada renkasi tik pats žmogus - suklydimas virsta į nuodėmę, jei nuolat pasirenkamas suklydimas. Kaip pasirinksi, taip ir turėsi…

VaidasVDS       2016-03-17 10:02

Raigerdui 2016-03-16 14:30
Apie lietuvių kalbą nediskutavome, apie vedas taip pat, apie Budą taip pat.
Nukreipinėji nuo temos.
Tad labai trumpai.
Aš galiu atsakyti tik už save, bet ne už visus krikščionis, tuo labiau už Letą. Ir negi nepastebėjai to, ką aš rašiau apie krikščionybę savo komentare?
Turiu požiūrį į vedas, Budą. Turiu žinias iš Apreiškimo apie tai. Žinau tikrą (apreikštą) vedų ir budizmo atsiradimo ir vystymosi istoriją ir žinau, kas ir kada iškraipė tiek vedas, tiek ir budizmą. Bet to nei tu, nei čia susirinkę nežinote tikrai, nes nesate skaitę Apreiškimo - Urantijos Knygos, todėl net pati diskusija negali vykti, nes ji gali išsiplėsti į netikėtino ilgio paklodes, o tema juk ne apie tai.
Mano požiūris į lietuvių kalbą yra labai teigiamas ir tenka tik apgailestauti, kad ji nėra viso pasaulio kalba.
Visarionas yra mistikas, bet gana geras (bent jau pagal tavo išdėstytas jo pamokėles. Esu tik šiek tiek apie jį girdėjęs, nes mistikų šiaip nemėgstu ir jų veikla manęs ypatingai nejaudina, jei tik jie nesukuria kokio nors blogio…

VaidasVDS       2016-03-17 9:50

Letai,
nežinau nieko ir nieko nesu girdėjęs apie jokio euranto Aleksandro naujausius “apreiškimus”. Tačiau yra žmonių, kurie atsiduoda misticizmui ir jie neva turi regėjimus, girdi anapusinį pasaulį ir t.t. Nors Urantijos Knygos Apreiškimas yra visiškai nesusijęs su panašiais dalykais ir dėl jų yra išsakęs labai konkrečių pastabų ir perspėjimų, gali visai būti, kad kažkoks mistikas, susipažinęs su Urantijos Knyga, skelbia kokius nors naujus “apreiškimus”. Žinau net ir visą tokią organizaciją, kuri vadinasi “Mokytojų Misija”. Šia organizacija nei aš, nei kiti sveiku protu pagrinde besiremiantys Urantijos Knygos skaitytojai faktiškai visiškai nepasitikime, manome, kad jų veikla prieštarauja Urantijos Knygai ir iškraipo patį Apreiškimą. Nuo mistikų nėra apsaugota nei viena pasaulio religija, tiek asmeninė, tiek kolektyvinė...

Letai,       2016-03-16 20:24

Apie kokius “Aleksandro naujausius “apreiškimus”” KCB kalbate?

Letas Palmaitis       2016-03-16 18:21

Taigi akivaizdžiai matom, kad tema pakrypo nuo temos į Vaido ir Raigerdo diskusijas.
Vaiduk, Kauno centro bibliotekoje kažkas išmetė euranto Aleksandro naujausius “apreiškimus”. Ar tik pats ir nebūsi tas Aleksandras?
Beje, labai mane pradžiugino 13 psl. dėstoma istorija apie Mekizedeko (tai tikras vardas? iš kur “Z”? Paprašyk, kad apreikštų!) teosofinį ženklą ant krūtinės bei visos su tuo susijusios kvailystės.

Raigerdas>Vaidui        2016-03-16 16:16

O dabar VaidaiVDS įtemk ausis ir paklausyk manęs. Štai tu rašai:“O mano asmeninis požiūris į pagonis yra apgailestaujantis. Deja, pagonys nepateks į Dangaus karalystę, bet jie gali nugyventi moralų gyvenimą ir dėl to pagarba jiems už tai, bei liūdesys dėl jų dvasinio aklumo, prie kurio, deja, prisideda ir krikščionybės klaidos”. Vaidai, jeigu tu pasakytum tokius žodžius psichiatrui jis tau nedelsiant pasiūlytų pagulėti jo klinikoje. Kadangi Raigerdas nėra psichiatras, o paprastas pilietis, tai jis tau ir sako: koks tavo reikalas, kur pateks pagonys? Kur jiems reikės ten jie ir pateks. Tu nori į Dangaus karalystę? Kas tau trukdo? pagonys tau trukdo? Raigerdas trukdo. Nei kiek. Gali ten eiti, kaip nori. Gali ten važiuoti, gali joti ant arklio ar ant asilo, gali pilvu šliaužti, ar būti įnešmas pirmyn kojomis, ar galva į priekį. Niekas tau netrukdo. Nei viena politinė partija, joks Lietuvos policininkas, na tikrai niekas tau netrukdo. Tai ko tu nori iš tų žmonių? Nori juos varu nuvaryti į Dievo Karalystę? Tai, gal Putino paprašyk, nes jis irgi visus aplinkui gasdina, kaip blogai bus jums visiems ne be Dievo Karalystės, o be Rusijos? Tai, VaidaiVDS, išeina taip, kad tu pardavinėji Dievo Karalystę, kuri bus po mirties? Įdomi tavo prekyba. O tiems, kurie nepirks tavo pažadėtos Dievo Karalystės po mirties, tu siūlai bilietą į pragarą ar kaip? Ir tu pagonis vadini “dvasiškai aklais”, kad jie atsisako tavo pažadėtos kelionės į Dievo Karalystę, na tiksliau, į Rojų? O pats tu esi aiškiaregys? Tu man, VaidaiVDS, pasakyk, o bepročiai ten irgi turi šansų papulti į Dievo Kralystę? Tai, kas juos ten prižiūri, nes jie vis vien ten zbitkų tikrai pridarys? O psichiatras, kuris yra nugydęs narkotikais čia ne vieną krikščionį, irgi pateks į Dievo Karalystę? Matai, VaidaiVDS, pasakysiu tau tiesiai šviesiai: jeigu aš atsidursiu toj Dievo Karalystėje anksčiau tavęs, tai aš asmeniškai imsiuosi iniciatyvos, kad tavęs ten neįleistų nei už jokius pinigus. Galėsi belsti ten,kiek nori. Pagonims padarysiu atskirą iėjimą, kad jie galėtų ten jaustis saugūs ir laimingi. Tavęs į pragarą nesiųsiu, nes pakanka ir to, kad tu jau dabar gyveni pragare, kadangi tik pragare tūnojančiam žmogui gali ateiti tokia mintis į galvą, kurią tu išskėlei savo komentare. Tikrai atsiduoda siera:“O mano asmeninis požiūris į pagonis yra apgailestaujantis. Deja, pagonys nepateks į Dangaus karalystę, bet jie gali nugyventi moralų gyvenimą ir dėl to pagarba jiems už tai, bei liūdesys dėl jų dvasinio aklumo, prie kurio, deja, prisideda ir krikščionybės klaidos”. Tau ne Dangaus Karalystės reikia, o tau reikia NORMALAUS ŽMOGAUS GYVENIMO, kuris įmanomas čia Lietuvoje, jeigu apmažės joje pamišėlių, kurie įsivaizduoja save leninais, Hitleriais arba kitokiais Dievo pašauktaisiais.

Raigerdas>Vaidui        2016-03-16 15:30

Vaidai, tu pats bandai ieškoti tiesos. Tai yra gerai-ieškok, nors ji yra šalia tavęs ir tavo kanmbaryje, kur tu gyveni. Bet tu ieškok, ieškok, ieškok ir būtų gerai, kad tu ją surastumei, ir nenumirtumei taip jos ir neradęs. Tu gerai cituoji Jėzų:“Kodėl pagonys niršta? Kadangi jie nežino tiesos.” Ką tokius jis vadina pagonimis? Jis vadina romėnus, todėl kad Romos Imperijoje nieko aukščiau Imperatoriaus būti negalėjo. O Jėzus apie ką kalbėjo? Apie Dievą, kuris yra aukščiau Imperatoriaus. Ir dėl to pagonys ir niršo, būtent todėl mėtė juos į areną ir minia klykė ir rodė pirštu žemyn, o pačiame finale išleisdavo liūtus, kurie ir pradėdavo draskyti tuos krikščionis. Tai ar Jėzus turėjo supratimą apie Lietuvą tuo metu, kurios nebuvo? Jokio supratimo jis apie ją neturėjo. Lietuvius yra neteisinga vadinti pagonimis, nes jokių Dzeusų ar kitų panašių Dievų lietuviai neturėjo. Reikia būti labai buku krikščionimi ir apakusiam nuo neapykantos, kad nematyti, kad lietuviai neturi tų Dievų, kurie buvo Romos Imperijoje. Lietuviai yra VEDANTAI, nes kai kurie Dievai turi net tuos pačius pavadinimus ir vienas iš jų yra PERKŪNAS. Reikia būti labai buku krikščionimi ir būti apakusiam nuo neapykantos, kad neigti tokį faktą, kad LIETUVIŲ KALBA YRA ARTIMIAUSIA SANSKRITUI, KURIS LAIKOMAS UŽ PAGRINDĄ VISOMS INDOEUROPIEČIŲ KALBOMS. Tai, kur yra višta, o kur vištos kiaušiniai. Višta yra VEDOSE, o jau jos kiaušiniai yra judaizme, krikščionybėje ir islame. Taigi, iki Kristau buvo Buddha:” 45 metus jis mokė savo atrastos Tiesos (Dharmos) visų visuomenės sluoksnių vyrus ir moteris – karalius ir valstiečius, brahmanus (šventikų kastos atstovus) ir neliečiamuosius, palūkininkus ir elgetas, doruosius ir plėšikus – neišskirdamas iš jų nė vieno. Jis nepripažino kastų ir visuomeninių sluoksnių skirtumų ir Kelias, kurį jis skelbė, buvo atviras visiems žmonėms, vyrams ir moterims, kurie tik buvo pasirengę jį suprasti ir juo eiti”. Lietuvoje, deja, negimė toks išminčius kaip BUDDHA, nes negali žinoti, jeigu nebūtų krikščionys terorizavę lietuvių, tai su laiku, gal ir lietuviai būtų turėję savo BUDDHA. Krikščionių neapykanta šiandien jau viršia bet kokias padorumo normas, nes kai kurie krikščionys maniakališkai pradeda tapatinti ROMOS IMPERIJOJE egzistavusią pagonybę su lietuvių tikėjimu. Ir vienas iš tokių maniakalinių tvirtintojų yra religinis fanatikas Letas Palmaitis. Taigi, ko reikia tokiems fanatikams kaip Letas Palmaitis? Sukurti savo komunas ir ten daryti tai, kas parašyta Biblijoje. Tai ir būtų pats geriausias įrodymas, kad jie tarnauja Dievui į kurį tiki. Tačiau krikščionys, kaip buvę barbarai, pastoviai įsitrina į tą valstybę ir gyvena tos valstybės sąskaita. Maža to, jie pradeda terorizuoti ten gyvenančius gyventojus, nes jeigu tu netiki į ką tiki krikščionis, tada tu esi priešas, velnias, eretikas, sektantas, pagonis ir t.t. Gal sakau užteks? Ir atėjo laikas tuos maniakus krikščionis pastatyti į vietą ir priversti juos gerbti mūsų KONSTITUCIJĄ? Kodėl Letas Palmaitis negali pasielgti taip, kaip pasielgė Visarionas, kuris sukūrė savo Komūną ir jie niekam netrukdo ir gyvena savo komunoje melsdamiesi. Štai jo žodžiai gana įdomūs:“dabartinė civilizacija yra persunkta egoizmo, destruktyvios energijos, todėl anksčiau ar vėliau žlugs. Dabartinės religijos užsiima ne mokymu ir gėrio skleidimu, o politika. Pasibaigus ištekliams prasidės tarpusavio karai. Jo teigimu, žmogus, norėdamas gyventi laimingai, turi gyventi bendruomeniškai, santarvėje su gamta, vengti blogų minčių, dirbti”. Aš nematau nieko čia, ką jis būtų pasakęs čia neteisingo. Bet Letas Palmaitis yra labai aršus, palyginus su Visarionu, bet Visarionas irgi tiki į Dievą. Negi jam uždrausi?

VaidasVDS       2016-03-16 13:38

Raigerdas klausia:
“Kodėl krikščionys Lietuvoje dažnai demonstruoja savo neapykantą pagonims?”
Kadangi formaliai esu krikščionis (nuo žodžio “krikštyti”) ir esu pats tikriausias Jėzaus pasekėjas, bet ne Jėzuitas, o greičiau sektos neturintis Jėzujietis, todėl pabandysiu atsakyti.
Neapykantą pagoniams gali skleisti tik netikri krikščionys, nes Jėzus tikrai nemokė neapykantos ir, konkrečiai, nemokė neapykantos pagoniams. Jis juos kvietė į tikrojo Dievo, kuris yra meilė, ieškojimą. Bėda tame, kad barbariškumo apraiškų yra ir pačioje Biblijoje, ypač Senajame Testamente. Nusprendus pripažinti, kad Jėzus atėjo ne išplėsti ir apšviesti senų religinių tiesų, o jas įvykdyti, staiga visos Senojo Testamento tiesos taip pat tapo krikščioniškomis tiesomis ir leido krikščionių teoretikams kai kuriais atvejais pateisinti barbariškumus, kuriuos lygiai taip pat darė ir pagoniai romėnai ar kitos pagoniškos gentys. Šiek tiek protingesni krikščionys, kai kurios jų sektos teigia, kad tais senais laikais net ir Dievas pateisindavo žiaurumus, na o šiais laikais smurtas jau lyg ir nepateisinamas. Visų pirma, tokie teoretikai bando labai sužmoginti Dievą, nes laiko Dievą nenuosekliu ir kėsinasi į Jo visaišmintingumą. Iš kitos pusės, jei dabartinis popiežius Pranciškus yra lyg ir tikrų Jėzaus mokymų šalininkas taikiai spręsti konfliktus, tai koks rusų cerkvės vadas Kirilas, kaip ir senovės popiežiai, bando Putinui pateisinti jo beprotiškus veiksmus Ukrainoje ar kitokius beprotiškus veiksmus. Tai iš tiesų rodo tik krikščioniško tikėjimo silpnumą.
Jėzus yra pasakęs:“Kodėl pagonys niršta? Kadangi jie nežino tiesos.”
Šiandien tokį patį klausimą galima suformuoti krikščionių dogmatikams, kodėl niršta jie? Ir atsakymas bus lygiai toks pats - kadangi jie nežino tiesos. Jie turi tas geresnes Jėzaus žinias, kurios iš tiesų patraukia labai daug nuoširdžių žmonių sielų ir jie turi kai kurias klastotes, kurias padarė gal ir gerų ketinimų vedami neva tikintys Jėzumi senovės krikščionys. Ir būtent tiek klaidos, tiek klastotės negali duoti gerų rezultatų. Ir krikščionybė silpsta, būtent, tik dėl to.
Jėzus iš tiesų labai panašiai (esmė tokia pati) sakė tų laikų fariziejams:
Mk 7 – 6,7
„Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta:
Ši tauta šlovina mane lūpomis,
bet jos širdis toli nuo manęs.
7 Veltui jie mane garbina,
mokydami žmonių išgalvotų priesakų.”
O krikščionybės klaidos lėmė, kad kai kurie krikščionys-dogmatikai vis dar moko žmonių sugalvotų priesakų, tik jau krikščionių sugalvotų, ir kai kurių žmonių sukurtų priesakų, priskirtų pačiam Jėzui (dėl klaidos ar apgaulės).
O mano asmeninis požiūris į pagonis yra apgailestaujantis. Deja, pagonys nepateks į Dangaus karalystę, bet jie gali nugyventi moralų gyvenimą ir dėl to pagarba jiems už tai, bei liūdesys dėl jų dvasinio aklumo, prie kurio, deja, prisideda ir krikščionybės klaidos…

D-ve, pasigailėk nabago raigerdo       2016-03-16 13:35

nes jis nežino ką šneka

Raigerdas Letui        2016-03-16 12:23

  Letai, gal gali paaiškinti, kodėl daugybei krikščionių šis Konfucijaus posakis yra neįkandamas dalykas: “Tzu-kung paklausė Konfucijaus: „Ar yra toks posakis, kuriuo galėtum visą gyvenimą vadovautis?“
Konfucijus atsakė: „Tai galėtų būti dėmesys kitam. Nedaryk kitiems to, ko nenori, kad tau darytų“. Priminsiu, kas nežino, kad Kofucijus yra vienas iš žymiausių senovės Kinijos filosofų, gyvenęs 551-478 m. pr. Kristų.
  Kodėl krikščionys Lietuvoje dažnai demonstruoja savo neapykantą pagonims? Matyt, yra dėl ko, nes turi nelikti liudininkų, kurie išlaikė savo tikėjimą nežiūrint į krikščionių įžūliai demonstruojamą neapykantą Lietuvoje ir krikščionių maniakalinį norą sunaikinti pagonybę Lietuvoje galutinai.

Raigerdas Letui        2016-03-16 11:49

Atleisk, Letai, bet Tamsta kartais nusišneki, lyg būtum koks nors Mokskovijos šovinistas. Štai tu rašai:”Įdomiausia tačiau, kad tiek Vaidas, tiek Raigerdas, kaip visada, suka į šoną nuo temos, kuri nėra JOKS CELIBATAS, bet Bažnyčios ir krikščionybės nepamatuotas puolimas bei KB kapituliacija. Taigi teisingai kalbėjau dar prieš 10 ar daugiau metų: pradės nuo islamo, bet pribaigs krikščionybę”. Kol kas istorijoje per 2000 metų nebuvo tokio karo ir nebuvo tokio atvejo, kad kažkuri šalis pultų KRIKŠČIONYBĘ. Atvirkščiai, krikščionys organizavo ne vieną Kryžiaus karą, bet visus pralaimėjo. Pralaimėjo ir arabams, pralaimėjo ir Žalgirį. Letas kartais tiek nusišneka ir taip įžūliai meluoja, kad stebiesi šituo žmogumi, kuris pateikia savo argumentus diskusijos metu su Biblija savo rankose. Užtenka prisiminti, kad Hitleris skundėsi, kad vokiečiai yra skriaudžiami. Rusija taip pat verkšlena, kad jie yra skriaudžiami. Dabar Letas palmaitis užsikrėtė tokiu pat verkšlenimu, kad kažkas skriaudžia krikščionybę ir nori ją pribaigti. Deja, Letas nesupranta, kad krikščionybės niekas nenori pribaigti, nes tai neįmanoma padaryti. Tokiu atveju reikėtų pribaigti ir kitas religijas. Jokių išorės priešų krikščionybė neturi. Ir aišku jos nepribaigs, bet Letas nutarė paverkšlenti ir suvaidinti skriaudžiamą krikščionį, ko nėra iš tikrųjų. Kas gali susilpninti krikščionybę ir ją silpnina, tai jos vidiniai priešai, kurie yra melagiai. Būtent vidiniai priešai ją skaidys ir silpnins toliau. Pagrindinė krikščionybės priešų dalis yra viena konfesija prieš kitą ir pedofilai bei dalis homoseksualų, kurie iš tikro siekia sunaikinti krikščionybę ir jie tai daro labai metodiškai. Deja, krikščionys dažnai ieško priešų ten, kur jų nėra, o savo tikrųjų priešų jie nemato. Raigerdas nei pats ir jis nepriklauso jokiai grupei, kuri būtų priešiškai nusistačiusi prieš krikščionybe. Raigerdas dažnai turi bendrų reikalų su krikščionimis ir tie reikalai einasi neblogai. Jie žino, kad Raigerdas nesitaiksto su tuo, kad krikščionys dažnai yra įpratę meluoti, ir todėl jam nemeluoja. Raigerdas nesitaiksto su krikščioniška neapykanta mūsų pagonims ir duoda atgal niekšingai besielgiančiam krikščioniui. Raigerdas nesitaiksto ir su maskolių troliais ir bet kokiais šovinistais ar šmeižikais. O dabar apie Leto melą, kad krikščionis kažkas tai skriaudžia:“Vokiečių ordinas (arba „Kryžiuočių ordinas“; lot. Ordo Teutonicus, Ordo fratrum domus Sanctae Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum) – riterių ordinas, įkurtas Akroje 1190 m. per III kryžiaus žygį kaip ligonių slaugos ordinas. Buvo pavaldus popiežiui ir Vokietijos imperatoriui”. Taigi, kryžiuočių ordinas buvo įkurtas, kaip ligonių slaugos ordinas. Panašiai, kaip Moskovijos dabartiniai “humanitariniai” reidai į Ukrainą. Istoriniai faktai apie “skriaudžiamus” krikščionis:Kryžiaus karai vijo žydus iš Palestinos į Centrinę ir Rytų Europą. Manoma, kad pirmieji žydai Lietuvoje apsigyveno XII a.; Popiežius Celestinas III skelbia Kryžiaus žygį prieš baltų pagonis; 1198 m. – Sausio pr. popiežius Celestinas III pakartotinai skelbia Kryžiaus žygį prieš latvius, lyvius ir įsipareigojimą einantiems šventų žemių užkariauti atleisti visas nuodėmes; 1199 m. Spalio 5 d. popiežius Inocentas III bulė paskelbė visų nuodėmių atleidimą einantiems šventų žemių užkariauti ir į žygį prieš latvius ir lyvius”. Ar reikia daugiau faktų apie tai, kad krikščionybė yra užpuolikams tarnaujanti religija? Gal pamiršai ir tą užrašą ant vokiečių kareivių sagčių“Got mit uns”?

šitas straipsnis        2016-03-16 8:51

man priminė vieno prokuroro pasakymą, kai į jį kreipėsi tvirkintos mergaitės tėvas: ” Na ir kas čia tokio, kad įkišo? Juk ištraukė. “

VaidasVDS       2016-03-15 21:28

Taip, celibatas nėra tema. Bet celibatas yra susijęs su tema tuo, kad bandymas susilaikyti nuo prigimtinių ir visiškai natūralių poreikių, gali sukelti psichinius arba psichologinius sutrikimus. Kada negali glamonėti žmonos, gali kilti noras glamonėti ką nors kitą.
Ir celibatas visiškai niekaip nėra susijęs su jokiu dvasingumu. Jota vėl cituoja ... Paulių ... Būtent, “trokšta patikti Viešpačiui” ... savo kvaila nuostata. Žmogui duotas Pagrindinis Įstatymas, kaip patikti ir Viešpačiui, ir Dievui. Bet žmogus nori patikti kažkaip išskirtinai. Nereikia nei savęs prie kryžiaus kalti, nei plaktis, nei badauti, nei atsiskirti į vienuolynus, reikia tiesiog eiti į pasaulį ir daryti gerus darbus bei perspėti kitus dėl blogų darbų darymo. Štai kiek nedaug reikia iš tikrų tikinčiųjų. Bet Letas pridės dar 613 taisyklių, kurių neva reikia laikytis, nes tiek prikūrė žmogaus protas, ir dar vis kuria, kuria, kuria…
Letai,
kuo skiriasi “vienos žmonõs vyras” nuo “tik kartą vedęs”? O Mato Mt. 19:12 yra klastotė. Jėzus iš tiesų sakė taip:
“Vedybos yra garbingas dalykas ir jų turi norėti visi žmonės. Tas faktas, jog Žmogaus Sūnus savo žemiškąją misiją vykdo vienas, jokiu būdu neatspindi to, kokiu laipsniu vedybos yra pageidaujamos. Tai, kad man reikia dirbti šitokiu būdu, yra Tėvo valia, bet šitas pats Tėvas nurodė, jog būtų sukurtos vyriškoji giminė ir moteriškoji giminė, ir būtent dieviškoji valia yra tokia, jog vyrai ir moterys savo aukščiausią tarnystę ir iš to kylantį džiaugsmą turėtų atrasti sukurdami šeimas tam, jog priimtų ir mokytų vaikus, kuriuos kurdami šitie tėvai tampa bendrais partneriais su dangaus ir žemės Sutvėrėjais. Ir dėl šitos priežasties vyras palieka savo tėvą, ir iš tikrųjų lieka artimas su savo žmona, ir jie abu tikrai tampa kaip vienas.” Citata iš Apreiškimo - Urantijos Knyga.
Ir dalis šio pokalbio yra ir Biblijoje…

Letas dėl Vaido su Raigerdu       2016-03-15 18:31

Jei celibatas būtų atsiradęs dėl Pauliaus, jis būtų atsiradęs jau 1-jame amžiuje. Celibatas privalomai platinamas tik nuo XII a., jau po Kliuni, kada imta šalinti su simonija susijusius paveldėjimus. Vaidas taip pat nežino, kad Paulius nieko savo nesako, bet tik remiasi Evangelija, pvz., Mt. 19:12. Jau neminiu, kad nežino, jog vertimas 1 Tim 3:2 „O vyskupas turi būti nepeiktinas: tik kartą vedęs”, yra falsifikuotas: originale yra „vienos žmonõs vyras” - μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα.
Įdomiausia tačiau, kad tiek Vaidas, tiek Raigerdas, kaip visada, suka į šoną nuo temos, kuri nėra JOKS CELIBATAS, bet Bažnyčios ir krikščionybės nepamatuotas puolimas bei KB kapituliacija. Taigi teisingai kalbėjau dar prieš 10 ar daugiau metų: pradės nuo islamo, bet pribaigs krikščionybę.

Raigerdas        2016-03-15 15:48

VaidasVDS pacitavo įdomų dalyką: “Pauliaus pažiūros atsispindi ir Biblijoje:
1 Kor 7 1"Gerai daro vyras, neliesdamas moters.”
Būtų įdomu išgirsti Jotos komentarą dėl šio Pauliaus pasakymo.
Taip Jota rašo dažnai savo komentaruose apie tai, apie ką ji nieko neišmano. Paprastai tai daro vaikai, bet, matomai, yra ir suaugusių, kurių protelis vis tebėra to buvusio vaiko būsenoje. Paprastai tokie žmonės bijo tiesai pažiūrėti į akis, todėl jie geriau paisto kažkokius vaikiškus prasimanymus. Štai cituoju Jotą:”Žinoma, baisu, kai tas, kuris turi žmogui rodyti Dievą, vesti pas Jį, pasielgia šitaip kraupiai. Bet tai gali būti susiję, kaip rašo tyrėjai, su psichoseksualine nebranda, aš pridurčiau - su dvasine, su bendra Bažnyčios būkle, kiek ji teikia kunigui dvasinių jėgų atsilaikyti prieš pagundas”. Jota, problema yra ne psichoseksualinėje nebrandoje, o iškrypime. Keista, kaip tu nejauti jokios sąžinės graužimo meluodama. Dėl melo, gal pas tave taip pat kokia nors psichoseksualinė nebranda? Kur yra tas iškrypimas? Iškrypimas yra prote, kuris sugadina jo visą mąstymą. Ar tie žmonės žino apie savo bėdą? Jie apie tai žino maždaug tiek pat, kiek jota nesuvokia, kodėl ji meluoja. Tačiau jų tarpe yra tokių, kurie labai gerai suvokia tai, bet nelaiko tai bėda, nes įsivaizduoja, kad VISUOMENĖ DAR NEPRIBRENDO PRIE TOKIO SEKSO< KOKS PATINKA JAM. Treti, tuo kaltina savo genus. Ir yra nedaug tokių, kurie suvokia tai, kaip bėdą. Kadangi jie negali tos bėdos atsikratyti savarankiškai, tai jie eina tarnauti į bažnyčią, tikėdamiesi, kad celebatas pakeis jų gyvenimą ir leis atsikratti tos bėdos. Jeigu netiki manimi, tai paimk ir pasikalbėk su homoseksualais. Tie, kurie žino apie tai, ir tie, kurie save smerkia dėl to, taip pat pasirenka celebatą, nes mano, kad tai pakeis jo tą priklausomybę. Panašūs dalykai vyksta ir su psichologais bei psichiatrais. Jie pasirenka šią specialybę tik todėl, kad tikisi, kad psichiatrija ar psichologija turi metodus, kurie padės jiems atsikratyti nuo pedofilinės priklausomybės.

Jota       2016-03-15 11:50

Celibatas yra grindžiamas 1Kor 7, 32-34: “Nesusituokęs rūpinasi Viešpaties reikalais ir trokšta patikti Viešpačiui. O susituokęs rūpinasi šio pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai ir yra pasidalijęs”. Žinoma, Kristus neįsakė laikytis celibato, bet Katalikų Bažnyčia stengėsi elgtis taip, kad labiau patiktų Dievui.
Beveik visi sieja pedofiliją su celibatu. Prašom įrodyti, kad celibatas yra pedofilijos priežastis.
Seksualinis vaikų išnaudojimas būdingas visiems soc. sluoksniams. Daugiausiai vaikų (apie 90 proc.) išnaudojama šeimoje. Kažkodėl niekas nereikalauja, kad reikia dėl to panaikinti šeimą?
Žinoma, baisu, kai tas, kuris turi žmogui rodyti Dievą, vesti pas Jį, pasielgia šitaip kraupiai. Bet tai gali būti susiję, kaip rašo tyrėjai, su psichoseksualine nebranda, aš pridurčiau - su dvasine, su bendra Bažnyčios būkle, kiek ji teikia kunigui dvasinių jėgų atsilaikyti prieš pagundas.
Kitas klausimas dėl kandidatų, stojančių į seminarijas, atrinkimo. Aš kartais pagalvoju, kad į seminarijas gali laisvai prasmukti tie, kurių tikslas - sužlugdyti Bažnyčios autoritetą.

Tik visiškas neišmanėlis gali sakyti, kad kunigai yra tokie pat pasauliečiai kaip ir bet kurie kiti žmonės. Pirma, kunigai yra gavę šventimus, kurių neturi nė vienas pasaulietis, antra, jeigu jie tokie pat žmonės, kam jie mums reikalingi? Bažnyčia nėra klubas, partija ar asociacija. Tai gyvas organizmas, paties Dievo įsteigtas sielų išganymui, už kurį Kristus sumokėjo savo krauju. Todėl tvirtinimas, kad jo tarnai, gavę patepimą ir davę priesaiką,  lygūs pasauliečiams, yra
absurdas. Jeigu jie pasauliečiai, tai kam tuomet žmonės eina į bažnyčią krikštyti vaikų, imti santuokos sakramento ar Švenčiausiojo? Kam piktinasi, jei kunigas atsisako palydėti mirusįjį į kapines?

varkala       2016-03-15 11:39

sakė tikrai nėra pidofilas,nors mergaitės norėjo ir tebenori,bet sako,kad ne pidofilas.

VaidasVDS       2016-03-15 10:38

Kunigai yra tokie pat pasauliečiai, kaip ir bet koks kitas žmogus. Lygiai taip pat bet kuris pasaulietis, kaip ir bet koks kunigas, turi iš pradžių “atiduoti visą save Dievui”, o tik po to rūpintis buitiniais dalykais tam, kad galėtų įžengti į Dangaus karalystę.
Celibatas yra visiška nesąmonė, nukreipta prieš žmogaus prigimtį.
Celibatas atsirado dėl dviejų priežasčių - Pauliaus asmeninio požiūrio ir to fakto, kad Jėzus (nepaisant kai kurių kvailų sąmokslo teorijų) neturėjo partnerės mūsų pasaulyje.
Pauliaus pažiūros atsispindi ir Biblijoje:
1 Kor 7 1"Gerai daro vyras, neliesdamas moters.”
Ir kad tai yra tik Pauliaus asmeninė nuomonė, jis pats vėliau pripažįsta:
“6 Žinoma, aš tai sakau leisdamas, o ne įsakydamas. 7”
Visi sutaria, kad Jėzaus misija buvo dangiškas įsikūnijimas. Todėl visiškai natūralu, kad jis paprasčiausiai negalėjo vesti čia, šiame pasaulyje. Todėl siekis tokiu kvailu (celibato) būdu tapti neva šventuoju duoda tokias nepageidautinas ir neigiamas pasekmes. Net ir kvailiai kartais pasimoko iš savo klaidų...
Ir pabaigai dar kai kas iš Biblijos to paties Pauliaus:
“1 Tim 3 2 “O vyskupas turi būti nepeiktinas: tik kartą vedęs, blaivus, protingas, padorus, svetingas, gebąs mokyti”...

išverstaskūriai       2016-03-15 10:30

šis portalas priklauso konservatoriams ir yra finansuojamas iš energetikos išgrobstytų pinigų.

oberpedofilas džiaugiasi       2016-03-15 10:20

che che che…
visi manęs klauso - politikai, teisėjai, prokurorai, komisarai, prezidentė..
štai ką reiškia turėti gerų draugų kremliuje, kurie turi kompromatus apie tuos litovcus smile

Apuokiukas       2016-03-15 9:59

Na, manyčiau, informacijos šaltinis - ,,fsspx.lt“ – taip pat tendencingas.
Dabar lyginti pedofiliją tarp mokytojų ir kunigų – NEGALIMA. Mokytojai yra paprasti žmonės, o kunigai – priėmę kunigystės šventimus ir priklauso NEKLYSTANČIAI organizacijai – paties Jėzaus Kristaus įsteigtai katalikų Bažnyčiai.
Ir dar vienas momentas – nuo pat vaikystės yra kartojama ,,nesvetimoteriauk“ ( arba panašiai ). Dabar, ką vaikas gali suprasti, kas tai per daiktas tas ,,svetimoteriavimas“; jis suvokia, kad moteris – tai padidinto pavojaus šaltinis, kad Ieva kažką negero padarė, kad kai vaikas – gimsta, tai nuodėmė ir jį todėl reikia krikštyti. Ir tai jam įsirėžia į pasąmonę... O beje, pedofilas ir nesvetimoteriauja; jis tik svetimvaikauja ir svetimberniukauja…

Laikas       2016-03-15 9:23

naikinti celibatą ar palikti jį savanorišku.


Rekomenduojame

Darius Kuolys. Petro Cvirkos skaitymai

Vladimiras Laučius. Tėvynės sąjungos G taškas

Agnė Širinskienė. Bankai ir prekybos centrai stokoja socialinės atsakomybės ir solidarumo su visuomene

Vincentas Vobolevičius. Rinkimai Lenkijoje: ar ekonominiai „lūzeriai“ kelia PiS reitingus?

Arnoldas Aleksandravičius. Tai Lietuva negali turėti savo Raudų sienos?

Andrius Švarplys. Jeigu ateityje nenorime „turėti galimybių išgirsti įvairių nuomonių“, turime pasakyti „God bless America“

Jonas Burokas. Rezistencijos įamžinimas

NE eksperimentams Žemaitijos gelmėse! Atviras Lietuvos visuomenės kreipimasis dėl Vyriausybės planų statyti anglies dvideginio saugyklą

Liutauras Stoškus. Seimo komitete svarstytas Žemės gelmių įstatymas

Jungtinių Tautų rezoliucija dėl smurto akušerijoje

Vidas Rachlevičius. Kai vyrauja sveikas protas ir padorumas

Neringa Venckienė: „Tai, kad esu grąžinama, nepadaro Lietuvos teisine valstybe“

Kauno forumo pareiškimas: Dėl įstatymo pažeidimų LRT veikloje

Povilas Urbšys: „Turi būti aiški takoskyra tarp lobistinės ir advokacinės veiklos“

Ramūnas Aušrotas. Apie NVO oligarchiją

Kun. Andrius Narbekovas. „Mums reikalinga nauja krikščionių apologetų karta“

Irena Vasinauskaitė. Puiki bendruomeninė rudens šventė Šiauliuose

Algis Avižienis „Iš savo varpinės“: Vietnamo pelkėse nuskendo amerikiečių iliuzijos

Žino, ką sako. Masiulis: jeigu kas iš senos partijos vadovybės galvoja, kad byloje bus galima visus šunis sukarti ant Masiulio, tai taip nebus

Irena Vasinauskaitė. Meras Artūras Visockas – žmogus, pasmerkęs Šiaulių liepas myriop?

Algimantas Rusteika. Juos atpažinsite iš jų vaisių

Atviras laiškas LR Prezidentui: Skubiai stabdykite masines miesto medžių žudynes (signataro A.Sėjūno spaudos konferencijos vaizdo įrašas)

Vytautas Radžvilas. Lietuvos politikos atnaujinimo klausimu

Kas čia pas mus tikrų tikriausi „vatnikai“?

Vytautas Sinica. Telkianti istorinės atminties politika

Geroji Naujiena: Jei tik turėtume tikėjimą...

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga: švietimo problemos ne tik kad nebuvo išspręstos, bet dar ir pagilėjo

Valdas Vižinis. Lietuvos valdžios elito karas prieš visuomenę tęsiasi

Verta prisiminti. Kun. Marius Talutis. Daugiau negu sutapimai…

Kaip nusišalinant nenusišalinti? Rūtos Visocnik replika apie Kauno miesto „vieningųjų“ diegiamą savivaldos modelį

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.