Svarbiausias, Užsienio politika, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Smūgis Lenkijos tautinių mažumų švietimui

2 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 6 d. 10:55

punskas.pl

2021 metų gruodžio 17 dieną Lenkijos Seimas priėmė sprendimą sumažinti subsidijas tautinių mažumų švietimui. Šiais metais jos bus beveik 40 mln. zl mažesnės nei pernai. Taip pasielgta ne ekonominiais ar taupymo, bet politiniais sumetimais (2022 m. subvencijos Lenkijos mokykloms numatytos 1 milijardu zlotų didesnės nei pernai). Lenkijos Seimo sprendimas buvo taikytas pirmiausia vokiečių tautinei mažumai, bet dėl jo, atrodo, nukentės lietuvių, baltarusių, ukrainiečių bei kitų tautinių ir etninių mažumų švietimas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Hab. dr. Ingė Lukšaitė. Dar kartą apie paminklą Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams

3 Tiesos.lt siūlo   2022 m. sausio 6 d. 10:50

laikmetis.lt

Reformatų sodą, Vilniuje, tamsiausiuoju metų laiku puošė spalvų fontanas, įrengtas toje vietoje, kur iškils paminklas Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams. Nuo paminklo projekto patvirtinimo praėjo ketveri metai. Per tą laiką būta daug posėdžių, svarstymų.

Baigiantis 2021-iesiems įvyko bendras Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos (Draugijos), Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) ir Vilniaus miesto savivaldybės (VMS) atstovų posėdis dėl paminklo meninės visumos vertinimo. Paminklo užsakovui – Draugijai (kartu su 5 kolegomis) atstovaujanti doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė posėdyje išsamiai pristatė paminklo statybos būklę, pastabas ir pageidavimus autoriams. Kadangi paminklas statomas visuomenės lėšomis, neabejojame, kad visuomenei verta su šiomis mintimis susipažinti.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Prof. Kazimieras Župerka: „Ar Jūs durną mane matot?“. Apie „lyčiai jautrios kalbos“ pradmenis

18 Tiesos.lt siūlo   2022 m. sausio 5 d. 11:09

respublika.lt

Feministinio lingvistinio aktyvizmo padaras

Klasikinio feminizmo pagrindinis teiginys - lyčių lygybė. Idėja graži, pamatuota, bet jos įgyvendinimas yra virtęs sumaištimi, neretai - absurdu. Ypač sutelktomis pajėgomis reikėtų stabdyti vieną feminizmo apraišką - jo brovimąsi į kalbą, t. y. feministinį lingvistinį aktyvizmą, užsimotą lietuvių kalbos vartosenos pertvarką. Tas aktyvizmas Lietuvoje akivaizdžiau reiškiasi jau antras dešimtmetis (žr. jo apžvalgą Reginos Kvašytės, Džiuljetos Maskuliūnienės ir Kazimiero Župerkos mokslo populiarinimo studijoje „Apie žodžio korektiškumą: sãva ir importuota”. Vilnius: „Žuvėdra”, 2021).

„Iškiliausias”, tarsi apibendrinantis vieną nueitą veiklos tarpsnį, lingvistinio feminizmo padaras yra 2020 metais Vilniaus universiteto senato priimtos „Lyčiai jautrios kalbos gairės” (toliau - „Gairės”). Viešojoje erdvėje jas neigiamai įvertino ne vienas filosofų, kalbininkų, rašytojų, vertėjų, žurnalistų luomo atstovas. Reaguodama į „Gairių” įtvirtinimą universitete, pareiškimą „Dėl mokslo ir studijų ideologizavimo aukštosiose mokyklose” paskelbė Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, spaudoje pasirodė nemažas „Gairėms” nepritariančiųjų sąrašas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Vidmantas Valiušaitis.  Vėliavos diena

9 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 2 d. 19:43

Naujųjų išvakarėse gavau Algio Naručio, Nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos valstybės gynybiniams pajėgumams stiprinti, koordinacinės tarybos (NOKT) pirmininko pavaduotojo kvietimą dalyvauti iškilmingoje Lietuvos valstybinės vėliavos iškėlimo ceremonijoje Gedimino kalno bokšte Vėliavos dienos proga.

Prisimenant ir pagerbiant savanorių žygdarbį, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kiekvienais metais, sausio 1 d., minint Vėliavos dieną, Gedimino kalno bokšte rengiama iškilminga vėliavos pakeitimo ceremonija. Pagal tradiciją senoji vėliava kasmet perduodama saugoti vienai iš Lietuvos mokyklų, pasižymėjusių ugdant pilietiškumą, puoselėjant istorinę atmintį.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Dr. Egidijus Vareikis. Daugiau Europos!!!

2 Tiesos.lt siūlo   2021 m. gruodžio 28 d. 10:16

laikmetis.lt

Sveikinimų metas…

Ir aš gavau sveikinimą su šventėmis. Ne šiaip sau. Iš savosios alma mater, kuriai esu dėkingas už daugelį dalykų. Vis tik mokiausi ten, ir kitus mokiau. Ir dirbau. Ir buvo gerai. Ir myliu tą alma mater.

Ir už sveikinimą su šventėmis dėkoju, nes išties malonu. Tik nesupratau, su kokiomis šventėmis? Peržiūrėjau įdėmiai. Sveikinimo vaizdinėje dalyje šmėžavo metų laikams neutraliai pasirėdę besišypsantys studentai, rūpestingi dėstytojai su visu žaviu rektoriumi.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Visuomenininkai: leidus atsisakyti asmenvardžio įrašo valstybine kalba būtų supriešinta visuomenė ir pažeistas lietuvių kalbos konstitucinis statusas

10 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 21 d. 10:59

Gruodžio 21 d. aštuonios visuomeninės organizacijos ir 40 žinomų visuomenininkų bei mokslininkų išplatino Seimo nariams skirtą pareiškimą „Dėl asmenvardžių rašybos Lietuvos piliečio asmens dokumentuose įstatymo“, kuriuo ragina atmesti tą dieną numatytą svarstyti Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo projektą XIIIP–535(2), kuriuo siūloma sudaryti sąlygas daliai Lietuvos piliečių atsisakyti vardo ir pavardės įrašo oficialiuose dokumentuose valstybine kalba.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai , Europa

Europos Parlamentas kritikuoja „Kalėdų“ termino draudimą

1 Tiesos.lt siūlo   2021 m. gruodžio 17 d. 10:42

laikmetis.lt

Europos Parlamento nariai beveik vienbalsiai kritikavo už lygybę atsakingą ES Komisijos narę Heleną Dalli, diskutavę dėl jos prieštaringai vertinamų kalbos gairių, kurios vėliau buvo atšauktos.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Ar atsiras nauja architektūros teorija, o gal ir praktikos perspektyva?

4 Tiesos.lt siūlo   2021 m. gruodžio 17 d. 10:26

„Kultūros barai“ nr 9, 2021 m.

Vasarai baigiantis, pasirodė architektūros teorijai skirta, įvairiais atžvilgiais intriguojanti knyga „Architektūros teorija kitapus (post)modernizmo“ (Vilnius: Kultūros barai, 2021, 234 p.). Beje, lietuviškame kontekste tai pirmoji tokio pobūdžio antologija. Joje paskelbta keliolika tekstų, kurių autoriai – tarptautiniu mastu pripažinti šiuolaikiniai architektūros ir urbanistikos teoretikai bei praktikai iš įvairių šalių: Christopheris Alexanderis, Léonas Krieras, Jeanas Robert’as, Samiras Younesas… Pristatomi ne tik architektai, bet ir kitų sričių atstovai, nagrinėjantys miestokūros problemas, – anglų flosofas ir architektūros estetikas Rogeris Scrutonas, matematikas ir urbanistas Nikosas A. Salingarosas, vienas garsiausių šiuolaikinių neuromokslininkų Semiras Zeki’s… Knygos pratarmėje rašoma „Šiais laikais galybę naujų problemų dirbtinei aplinkai kelia klimato kaita, beatodairiškas gamtos niokojimas, liūdni destrukcijos, kurią paskatino siaurai mechanistinis supratimas apie pasaulio sandarą, dominavęs praėjusiame amžiuje, padariniai. Daro žalą ir architektūros teorijos atotrūkis nuo tiksliųjų bei gamtos mokslų. Antologijos sudarytojas, kaip ir dauguma pristatomų architektūrologų, yra įsitikinęs, kad postmodernioji architektūrosteorija, pretendavusi pakeisti ir papildyti išsekusią modernistinę retoriką, neįstengė įgyvendinti ambicingųsau išsikeltų uždavinių, nes iš esmės plėtojosi ideologizuoto modernistinio mąstymo paunksmėje…“

Architektė Dalia TRAŠKINAITĖ kalbasi su šios antologijos sudarytoju, rengėju ir tekstų vertėju (Kultūros barų bendradarbiu) Almantu SAMALAVIČIUM.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

„Talka kalbai ir tautai“: vėl siekiama įteisinti okupacijų laikų pavardes

8 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 15 d. 11:43

Gruodžio 15 d. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) svarstys dar praeitoje Seimo kadencijoje pateiktus du alternatyvius Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektus – XIIIP-535 ir XIIIP-471.

Šiame pranešime spaudai išdėstyta visuomeninės organizacijos „Talka kalbai ir tautai“ nuomonė apie šiuos projektus ir jų galimas pasekmės Lietuvai.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Edvardas Čiuldė. Nešvankiausias nepriklausomos Lietuvos laikų įvykis

6 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 13 d. 11:12

Daug nedelsdamas iškart pasakysiu, kad, kaip atrodo bent man, tokiu nešvankiausiu naujai išsilaisvinusios Lietuvos įvykiu yra Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos nutarimas (svarbi informacija apie tai pateikiama ir Komisijos sudėtis nurodoma ČIA) šįmet šios premijos laureatu paskelbti žmogų, kuris prieš 20 metų labai grubiai išniekino Lietuvos vėliavą.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 3 iš 72 < 1 2 3 4 5 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Sausio 13-ąją – Laisvės dieną piliečiai nušvilpė minėjime pasisakančius valdančiuosius, plojo tik Prezidentui

Dominykas Vanhara. Bet žinot, kas šiandien geriausia?

Lietuvių kalbai – gedulo varpai?

Dominykas Vanhara. Vyriausybė nutraukinės sutartį tarp Lietuvos geležinkelių ir Belaruskali

Aleksandras Nemunaitis. „Vilniaus viešojo transporto“ direktorius miega namie ir sapnuoja 1 mln. eurų pelną, darbuotojai miega prie jo kabineto

JAV mokykloje patvirtintas pradinių klasių moksleivių šėtono klubas po pamokų

Profesorius Ehud Qimrom: „Sveikatos ministerija, laikas pripažinti nesėkmę“

Vytautas Sinica. Prognozė Prezidentui

Vidmantas Valiušaitis. K. Pakšto įžvalga: Lietuva yra kraštas, kuriame labai pavojinga gyventi

Almantas Stankūnas. Tai sakote, bankrutuoja Vilniaus Šilumos Tinklai?

Vytautas Sinica. Kvailių ieškojimas

Aleksandras Nemunaitis. Farsas, kuris bus šiandien

Vytautas Sinica. Kas visgi yra didesnė grėsmė nacionaliniam saugumui ir interesams – krovinių tranzitas ar šita vyriausybė?

Aleksandras Nemunaitis. Vilniaus savivaldybė skubos tvarka nagrinėja…

Tai buvo klaida, sako Šiauliuose plakatą prieš skiepus gaminusios kompanijos vadovas

Valdas Rakutis. Kam rūpi Lietuva?

Lenkija naikina PVM mokesčius maistui, mažina mokesčius degalams, dėl kylančių kainų kaltina Rusiją ir Europos Sąjungą

Prof. Jonas Jasaitis. Pradėjome naujuosius. Absurdų ar žmonijos naikinimo laikmetis?

Italijos vyskupas uždraudė neskiepytiems kunigams dalyti Komuniją

Nacionalinis susivienijimas. Sausio 13-oji primena: metas atkurti Lietuvos valstybę

Pfizer pirmojo asmens išpažintys: ketvirta dozė, o po to 10 metų vakcinų

Edvardas Čiuldė. Kodėl mums nereikėtų persiimti vadinamojo progresyvizmo marazmų pamėgdžiojimu?

Seimas žengė žingsnį link Valstybinės lietuvių kalbos konstitucinio statuso pažeminimo

Už balos. Svarbiausi klausimai 2022 metais

Audrius Bačiulis. Užsienio reikalų ministerijos užsakymu „Vilmorus“ paklausė apie užsienio politiką

Aleksandras Nemunaitis. Sužinome, kad Vilniuje gali dingti centrinis šildymas

Eugenijus Jovaiša. Nė viena save gerbianti pasaulio valstybė neleidžia tapatybės dokumentuose rašyti kitaip nei valstybine kalba

Ispanija sekuliarizuoja Jėzaus gimimą

Diskusija: ar visiems nebus geriau be savarankiškumo, vardan saugumo ir materialinės gerovės

Eric Zemmour: LGBT vaikams plauna smegenis mokyklose

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.