Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Eugenijus Jovaiša. Nė viena save gerbianti pasaulio valstybė neleidžia tapatybės dokumentuose rašyti kitaip nei valstybine kalba

4 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 12 d. 11:24

Kalba pasakyta sausio 11-osios Seimo posėdyje svarstant asmenvardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo projektus Nr. XIIIP-471 ir Nr. XIIIP-535(2).

Gerbiamieji Lietuvos žmonės, garbusis Seime,

šiandien mes vėl svarstome tai, kas jau buvo nagrinėjama Lietuvos Konstituciniame Teisme, kuris labai aiškiai ir daug kartų pasisakė, kad asmenvardžių užrašymas tapatybės dokumentuose nelietuvių kalba reikštų, pirma, valstybinės kalbos statuso, nustatyto Konstitucijos keturioliktame straipsnyje, paneigimą, antra, piliečių lygybės įstatymui principo, nustatyto Konstitucijos dvidešimt devintame straipsnyje, paneigimą.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl asmenvardžių rašybos Lietuvos piliečių asmens dokumentuose

13 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 11 d. 11:38

DĖL ASMENVARDŽIŲ RAŠYBOS LIETUVOS PILIEČIO ASMENS DOKUMENTUOSE ĮSTATYMO

Lietuvos Respublikos Seimo nariams

NACIONALINIO SUSIVIENIJIMO,
PAREIŠKIMAS

2022 m. sausio 10 d.

2021 m. gruodžio 21 dieną Lietuvos Respublikos Seime buvo planuojama teikti balsavimui dėl asmenvardžių rašybos asmens tapatybės dokumentuose įstatymų projektus, vienas kurių Gabrieliaus Landsbergio – XIIIP-535(2). Jo pagrindinė nuostata – leisti asmenvardį rašyti kitų valstybių kalbomis naudojant lotynišką raidyną, jei Lietuvos pilietis yra kitos nei lietuvių tautybės, jei turi kitos valstybės išduotą dokumentą, kur jo arba jo prosenelio asmenvardis buvo užrašytas atitinkama valstybine kalba.

Antrasis projektas Nr. XIIIP-471,  kurio teikėjas yra Audronius Ažubalis. Jo pagrindinė nuostata yra asmenvardį rašyti valstybine lietuvių kalba pagrindiniame asmens dokumento puslapyje, o kitame asmens dokumento puslapyje Lietuvos piliečiui pageidaujant leisti įrašyti asmenvardį kitomis kalbomis.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Gintaras Songaila. Laisvės gynėjų dienos proga – šokis ant Lietuvos Konstitucijos kapo?

5 Tiesos.lt siūlo   2022 m. sausio 11 d. 11:19

delfi.lt

Paskutinį sukrėtimą atneša valdančiųjų rengiama ataka prieš lietuvių kalbą ir jos konstitucinį statusą Lietuvos valstybėje. Šioje priešpriešoje turbūt galutinai atsiskleidžia praraja tarp Atgimimo laikų idealų ir brutalaus piliečių viešojo reikalo (respublikos) naikintojų.

Konstitucijos 14 str. juk aiškiai nustato, kad Lietuvos Respublikoje lietuvių kalba turi valstybinės kalbos statusą, o ir Konstitucinis Teismas, pradedant nuo 1999 m. spalio 21 d. (byla Nr. 14/98), visuose savo išaiškinimuose dėl šio straipsnio taikymo nuolat kartoja, kad: „Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos piliečio pasas yra oficialus dokumentas, patvirtinantis asmens ir valstybės nuolatinį teisinį ryšį, t. y. asmens pilietybę, kad pilietybės santykiai yra viešojo valstybės gyvenimo sritis, asmens vardas ir pavardė piliečio pase turi būti rašomi valstybine kalba. Kitaip būtų paneigtas konstitucinis valstybinės kalbos statusas [visur paryškinta mano].“

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. Dėl lietuvių kalbos ir jos raidyno išdavystės

3 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 11 d. 11:03

Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. sausio 11 d. darbotvarkės posėdyje nuo 14.35- 15.10 val. svarstys 2 labai opius visai Lietuvai asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo projektus. Pirmo projekto (XIIIP-535) teikėjas Gabrielius Landsbergis - jam pritaria 70, antrojo projekto (XIIIP-471) - Audronius Ažubalis - jam pritaria 6 Seimo nariai. Pirmajam projektui pritaria Teisės ir teisėtvarkos komitetas, o antrąjį - siūlo atmesti. Taigi į Seimą vėl grįžta Gedimino Kirkilo, Irenos Šiaulienės, Andriaus Kubiliaus prieš kelis dešimtmečius neišspręstas, o dabar ir Gabrieliaus Landsbergio, pataikaujant autonomijos kūrėjams ir jų palikuoniams, lenkų tautinei mažumai, radikalioms Lenkijos jėgoms, pagal kurią Lietuva žemina lenkų tautinę mažumą, klausimas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Alvydas Butkus. Vienu šūviu du zuikiai? Tik kas tas šaulys?

4 Tiesos.lt siūlo   2022 m. sausio 11 d. 10:56

respublika.lt

Sausio 11 d. Seime vėl numatyta svarstyti asmenvardžių rašybą nelietuviškomis raidėmis Lietuvos piliečių asmens dokumentuose. Yra parengti du įstatymo projektai - vienas asmenvardžius leistų rašyti nelietuviškai pagrindiniame paso puslapyje, kitas (kaip Latvijos praktikoje) - nepagrindiniame puslapyje. Būsimą diskusiją anonsavo LRT svetainė keistoka antrašte: „Į Seimą grįžta dešimtmečius neišspręstas klausimas: vieni įžvelgia pavojų lietuvių kalbai, kiti mano, kad vienu šūviu būtų nušauti du zuikiai”.

Vienintelis asmenvardžių rašybos „ekspertas”, pasirodo, esąs lenkų („tutakų”) kilmės politologas Andžejus Pukšto. Į lietuvius kalbininkus vardyno specialistus LRT nematė reikalo kreiptis. A. Pukšto šnekėjo tarsi Lenkijos vardu ar už Lenkiją, tad susidaro įspūdis, kad tuos du nušautus zuikius Lenkija ir pasiimtų. Tiesa, virkaudamas, kaip būtina nelietuvių asmenvardžius rašyti kitokiu raidynu, „ekspertas” susipainiojo savo paties argumentuose. Cituoju: „Juridiškai yra tik vienas vardo ir pavardės skambesys”. Bravo! Jei taip, tai juos ir reikia rašyti lietuvišku raidynu, kad būtų perteiktas tik vienas skambesys. Rašant kitų kalbų raidėmis, kurių nėra lietuvių abėcėlėje, tas skambesys ir bus iškraipytas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Jonas Vaiškūnas. Ko nepadarė Tomaševskis, Seimo narių rankomis padarys Dobrovolska?

8 Tiesos.lt siūlo   2022 m. sausio 10 d. 10:21

alkas.lt

Neišdrįsę prieš Kalėdas gruodžio 21 d. Lietuvai įteikti dar vienos „dovanos“ – valstybinės lietuvių kalbos konstitucinio statuso sumenkinimo, valdantieji atsikvėpę, šio darbo imsis Lietuvos laisvės gynėjų dienos išvakarėse – sausio 11 d.. Tą dieną 14.30-15 val. į Seimo darbotvarkę yra įtraukti asmenvardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo projektai, kurias siekiama nustatyti nelietuviškų asmenvardžių rašybos oficialiuose Lietuvos dokumentuose tvarką.

Seimo svarstymui teikiami du alternatyvūs asmenvardžių rašybos asmens tapatybės dokumentuose įstatymų projektai Nr. XIIIP-471 ir Nr. XIIIP-535(2).

Projektu Nr. XIIIP-471 siūloma, kaip ir šiuo metu yra priimta, asmenvardį rašyti valstybine lietuvių kalba pagrindiniame asmens dokumento puslapyje, o kitame asmens dokumento puslapyje, Lietuvos piliečiui pageidaujant, leisti įrašyti asmenvardį ir kitomis kalbomis.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Leonas Kerosierius. Dėl neužmirštuolių propagavimo: surogatinės neužmirštuolės yra TS-LKD biznio plano sudedamoji dalis

20 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 8 d. 20:56

2022 metų sausio 12 dieną Seimo Didžiajame kieme 31 kartą susirinks parlamento gynėjai, o vakare bus įžiebti laužai. Sausio 13-ąją Seime bus paskelbti Laisvės premijos laureatai ir bus minimos Pergalės prieš sovietinę imperiją 31-osios metinės.

Pastaraisiais metais Lietuvos radijas ir televizija ir valstybinės institucijos minėdamos Sausio 13 didvyrius masiškai jų auką tapatina su neaiškios kilmės bei prasmės neužmirštuolių ženklu. Sausio 12-os ir 13-os renginiuose Seime ir visuomenėje masiškai buvo brukamos TS-LKD partijos populiarinamos neužmirštuolės. Visi išsilavinę tautiečiai žino, kad neužmirštuolė Lietuvos karalystėje ir Lietuvos Respublikoje niekada nebuvo įprasminta kaip Lietuvos Laisvės kovų simbolis.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Užsienio politika, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Smūgis Lenkijos tautinių mažumų švietimui

2 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 6 d. 10:55

punskas.pl

2021 metų gruodžio 17 dieną Lenkijos Seimas priėmė sprendimą sumažinti subsidijas tautinių mažumų švietimui. Šiais metais jos bus beveik 40 mln. zl mažesnės nei pernai. Taip pasielgta ne ekonominiais ar taupymo, bet politiniais sumetimais (2022 m. subvencijos Lenkijos mokykloms numatytos 1 milijardu zlotų didesnės nei pernai). Lenkijos Seimo sprendimas buvo taikytas pirmiausia vokiečių tautinei mažumai, bet dėl jo, atrodo, nukentės lietuvių, baltarusių, ukrainiečių bei kitų tautinių ir etninių mažumų švietimas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Hab. dr. Ingė Lukšaitė. Dar kartą apie paminklą Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams

3 Tiesos.lt siūlo   2022 m. sausio 6 d. 10:50

laikmetis.lt

Reformatų sodą, Vilniuje, tamsiausiuoju metų laiku puošė spalvų fontanas, įrengtas toje vietoje, kur iškils paminklas Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams. Nuo paminklo projekto patvirtinimo praėjo ketveri metai. Per tą laiką būta daug posėdžių, svarstymų.

Baigiantis 2021-iesiems įvyko bendras Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos (Draugijos), Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) ir Vilniaus miesto savivaldybės (VMS) atstovų posėdis dėl paminklo meninės visumos vertinimo. Paminklo užsakovui – Draugijai (kartu su 5 kolegomis) atstovaujanti doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė posėdyje išsamiai pristatė paminklo statybos būklę, pastabas ir pageidavimus autoriams. Kadangi paminklas statomas visuomenės lėšomis, neabejojame, kad visuomenei verta su šiomis mintimis susipažinti.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Prof. Kazimieras Župerka: „Ar Jūs durną mane matot?“. Apie „lyčiai jautrios kalbos“ pradmenis

18 Tiesos.lt siūlo   2022 m. sausio 5 d. 11:09

respublika.lt

Feministinio lingvistinio aktyvizmo padaras

Klasikinio feminizmo pagrindinis teiginys - lyčių lygybė. Idėja graži, pamatuota, bet jos įgyvendinimas yra virtęs sumaištimi, neretai - absurdu. Ypač sutelktomis pajėgomis reikėtų stabdyti vieną feminizmo apraišką - jo brovimąsi į kalbą, t. y. feministinį lingvistinį aktyvizmą, užsimotą lietuvių kalbos vartosenos pertvarką. Tas aktyvizmas Lietuvoje akivaizdžiau reiškiasi jau antras dešimtmetis (žr. jo apžvalgą Reginos Kvašytės, Džiuljetos Maskuliūnienės ir Kazimiero Župerkos mokslo populiarinimo studijoje „Apie žodžio korektiškumą: sãva ir importuota”. Vilnius: „Žuvėdra”, 2021).

„Iškiliausias”, tarsi apibendrinantis vieną nueitą veiklos tarpsnį, lingvistinio feminizmo padaras yra 2020 metais Vilniaus universiteto senato priimtos „Lyčiai jautrios kalbos gairės” (toliau - „Gairės”). Viešojoje erdvėje jas neigiamai įvertino ne vienas filosofų, kalbininkų, rašytojų, vertėjų, žurnalistų luomo atstovas. Reaguodama į „Gairių” įtvirtinimą universitete, pareiškimą „Dėl mokslo ir studijų ideologizavimo aukštosiose mokyklose” paskelbė Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, spaudoje pasirodė nemažas „Gairėms” nepritariančiųjų sąrašas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 2 iš 72 < 1 2 3 4 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Aleksandras Nemunaitis. Farsas, kuris bus šiandien

Vytautas Sinica. Kas visgi yra didesnė grėsmė nacionaliniam saugumui ir interesams – krovinių tranzitas ar šita vyriausybė?

Aleksandras Nemunaitis. Vilniaus savivaldybė skubos tvarka nagrinėja…

Tai buvo klaida, sako Šiauliuose plakatą prieš skiepus gaminusios kompanijos vadovas

Valdas Rakutis. Kam rūpi Lietuva?

Lenkija naikina PVM mokesčius maistui, mažina mokesčius degalams, dėl kylančių kainų kaltina Rusiją ir Europos Sąjungą

Prof. Jonas Jasaitis. Pradėjome naujuosius. Absurdų ar žmonijos naikinimo laikmetis?

Italijos vyskupas uždraudė neskiepytiems kunigams dalyti Komuniją

Nacionalinis susivienijimas. Sausio 13-oji primena: metas atkurti Lietuvos valstybę

Pfizer pirmojo asmens išpažintys: ketvirta dozė, o po to 10 metų vakcinų

Edvardas Čiuldė. Kodėl mums nereikėtų persiimti vadinamojo progresyvizmo marazmų pamėgdžiojimu?

Seimas žengė žingsnį link Valstybinės lietuvių kalbos konstitucinio statuso pažeminimo

Už balos. Svarbiausi klausimai 2022 metais

Audrius Bačiulis. Užsienio reikalų ministerijos užsakymu „Vilmorus“ paklausė apie užsienio politiką

Aleksandras Nemunaitis. Sužinome, kad Vilniuje gali dingti centrinis šildymas

Eugenijus Jovaiša. Nė viena save gerbianti pasaulio valstybė neleidžia tapatybės dokumentuose rašyti kitaip nei valstybine kalba

Ispanija sekuliarizuoja Jėzaus gimimą

Diskusija: ar visiems nebus geriau be savarankiškumo, vardan saugumo ir materialinės gerovės

Eric Zemmour: LGBT vaikams plauna smegenis mokyklose

Gėjų sekso scena ant Atėnų Akropolio įžiebė pasipiktinimo audrą Graikijoje

Prof. dr. Ignas Vėgėlė. Ar pakaks Prezidentui valios ir ryžto?

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl asmenvardžių rašybos Lietuvos piliečių asmens dokumentuose

Robertas Malone apgaudinėja cenzorius: tai, ką mRNR technologijos kūrėjas pasakė interviu po to, kai jį išmetė iš Twitter, užgniaužia kvapą

Gintaras Songaila. Laisvės gynėjų dienos proga – šokis ant Lietuvos Konstitucijos kapo?

Bosnija tampa pirmąja Europos šalimi be Covid’o pasų. Mirnes Ajanović nugalėjo Bosnijos federacinę vyriausybę

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. Dėl lietuvių kalbos ir jos raidyno išdavystės

Ramūnas Aušrotas. Stambulo konvencija grįžta

Alvydas Butkus. Vienu šūviu du zuikiai? Tik kas tas šaulys?

Pensilvanijos universiteto translytis pralaimėjo plaukimo varžybas translytei iš Jeilio

Vytautas Sinica. Atkreipkim dėmesį, kokį sektorių sužlugdys konservatorių „vertybinė” politika

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.