Įžvalgos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Istorija

Būtina prisiminti. 1949 m. vasario 16 d. kovojančios Lietuvos Deklaracija ir jos signatarai

6 Tiesos.lt redakcija   2020 m. vasario 16 d. 15:09

1949 m. vasario 16 d.  visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime, dvi savaites vykusiame Radviliškio rajone Minaičių kaime, buvo pasirašyta visos Lietuvos partizanų vadų Deklaracija, paklojusi pamatus Nepriklausomos valstybės Atgimimui.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Demokratija ir valdymas

Irena Vasinauskaitė. Sveikinimas iš bunkerio

12 Tiesos.lt redakcija   2020 m. vasario 16 d. 13:55

Ne, ne iš to, kurį lietuvių tautai kasa Lukiškių aikštėje. Iš to tikrojo, kurio šviesa ir tiesa turėtų lydėti kiekvieną mūsų žingsnį...

Prisimente, pernai Lietuva iškilmingai minėjo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio [LLKS] Deklaracijos 70-ąsias metines. Valstybinės šventės nuotaikos ryškiai skyrėsi nuo Tautoje skleidžiamos dezinformacijos ir partizaninio karo dalyvių šmeižimų masto. Pavyzdžių? Prašom. Vanagaitiškos à la literatūrinės pamazgos, išpiltos ant partizanų bei vieno iš 1949 metų Vasario 16-osios Deklaracijos signatarų Jono Ramanausko-Vanago. Tik nesakykite, kad istorijos vingių priklydėlės pavardė nesąmoningai ir visai netyčia susišaukia su Laisvės kovotojo pseudonimu. Prisiminkime – net data išpuoliams pasirinkta kaip iš Gebelso-Stalino propagandos vadovėlių – Deklaracijos metinės.

Tais pačiais metais, LLKS Deklaracijos septyniasdešimtųjų metinių šventimo parodomajame šventime, Nacionalinė kultūros premija už 2018-ųjų metų nuopelnus buvo įteikta visuomenėje prieštaringai vertinamo romano „Žali“ autoriui. Neatsižvelgta į prieštaravusius, reikalavusius apdovanojimą šiam žmogui atšaukti.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Istorija

Verta prisiminti. Partizanas Jonas Gediminas Rudis-Rickus 1947 m. vasario 16-ąją: „Vėl žaliuos, klestės gyvenimas“

2 Tiesos.lt redakcija   2020 m. vasario 16 d. 13:40

Jūsų dėmesiui siūlome Jono Gedimino Rudžio, iškeitusio Ramygalos gimnazijos suolą į partizano dalią, laišką, rašytą 1947 m. vasario 16 d., jo žodžiais tariant, „sidabrinę vasario 16-tąją“. Kitos vasario 16-tosios Rickaus slapyvardį pasirinkęs gimnazistas, kaip tikras pirmosios Respublikos vaikas, Vasario 16-tosios šventę vadinęs „laisvės švente“, nesulaukė – žuvo jos išvakarėse, 1948-tųjų vasario 14-tąją.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Diskusija, Svarbiausias, Dienos aktualija, Istorija, Demokratija ir valdymas

Verta prisiminti. Kazys Škirpa: mintys apie valstybę

4 Tiesos.lt redakcija   2020 m. vasario 14 d. 17:26

Vasario 18 d. Kaziui Škirpai sukanka 125-eri. Ta proga Vilniaus knygų mugėje vasario 20 d. 16 val. Rašytojų kampe Vidmantas Valiušaitis pristatys pirmąsyk Lietuvoje išleistą K. Škirpos knygą „Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti“. Knygą bus galima įsigyti „Žaros“ leidyklos stende.
Supažindiname su keletu minčių iš šios knygos.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Istorija

Kardinolas V. Sladkevičius siunčiamas į užmarštį?

10 Tiesos.lt redakcija   2020 m. vasario 13 d. 17:21

Regina Vaičekonienė | birzietis.lt

2020 me­tais Lie­tu­vos kar­di­no­lui JE Vin­cen­tui Slad­ke­vi­čiui su­kan­ka 100 me­tų. Jo ju­bi­lie­jus ar­tė­ja la­bai ty­liai. Pap­ras­tas, kuk­lus ir nu­si­že­mi­nęs… Ar dėl to ir toks ne­pas­te­bi­mas? Jei­gu ne bir­žie­tis bib­lio­te­ki­nin­kas Eval­das Ti­mu­kas… Eval­do už­ju­din­ti po­li­ti­niai vei­kė­jai at­si­bu­do ir jau siū­lo 2021-uo­sius me­tus skelb­ti kar­di­no­lo Vin­cen­to Slad­ke­vi­čiaus me­tais.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Istorija

Mūzos ir ginklo broliai: Atmintis gyva. Konferencija skirta rašytojo, partizano Mamerto Indriliūno 100-osioms gimimo metinėms

1 Tiesos.lt redakcija   2020 m. vasario 3 d. 9:09

Filmavo Steponas Kubeckas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Diskusija, Svarbiausias, Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Istorija

Zofia Kossak-Szczucka: „Protestas!“

43 Tiesos.lt redakcija   2020 m. vasario 2 d. 18:41

Pastaraisiais metais itin užaštrėję ir skambiai pareiškimais sąmoningai aštrinami istorinės atminties karai ne kartą leido įsitikinti, kaip svarbu ieškant istorinės tiesos gręžtis prie pirminių šaltinių – nepagražintų ir nekupiūruotų istorinių įvykių liudytojų. Šiandien jūsų dėmesiui siūlome vieno tokio dokumento, ko gero, dar pernelyg mažai žinomo Lietuvoje, vertimą iš lenkų kalbos – garsųjį lenkų katalikų manifestą, kuriuo buvo nutraukta tyla apie tai, kas iš tikrųjų vyksta Varšuvos geto gatvėse 1942-ųjų pavasarį pradėjus sistemingą jo likvidavimą.

„Protestą“ tų pačių metų rugpjūtį pogrindyje veikusio „Lenkijos atgimimo fronto“ vardu paskelbė viena šio fronto steigėjų, pogrindžio leidinių redaktorė Zofia Kossak-Szczucka (Zofija Kòsak-Ščuckà), „Žegota“ – Lenkų vyriausybės tremtyje sukurtos specialios agentūros (Rada Pomocy Żydom – Taryba pagalbai žydams), skirtos padėti žydams Lenkijos teritorijoje, – vadovė, apdovanota Pasaulio tautų teisuolio medaliu ir atminimo lenta Jeruzalėje, po karo tapusi garsia XX a. Lenkijos rašytoja ir publiciste.

Organizacija išgelbėjo 70 tūkstančius žydų, išdavė 60 tūkstančių netikrų liudijimų, leidusių žydams saugiai emigruoti. Tik Varšuvoje „Žegota“ padėjo išsigelbėti daugiau kaip 10 tūkstančių žydų. Varšuvos „Žegota“, vadovaujama Irenos Sendler (Irena Sandler), išgelbėjo 2,5 tūkstančius vaikų, išvestų iš degančio geto. Nereikia nė sakyti, kad buvo veikiama pogrindyje ir visiems į šią veiklą įsitraukusiems grėsė mirties bausmė.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Istorija

Istorija be vėliavnešių – tik butaforija

17 Tiesos.lt siūlo   2020 m. vasario 2 d. 17:09

Jaunius Pocius | respublika.lt

Kiekvieną sausio 1-ąją minime Lietuvos vėliavos dieną, o didvyrius, prieš 101 metus ją pirmą kartą iškėlusius Gedimino pilies bokšte, slepiame. Parlamentaras Povilas Urbšys tai vadina paradoksu. Ir visa tai, kas pastaruoju metu vyksta, kai niekinamos istorinės asmenybės, jam primena hibridinio karo frontą, kuriame pasigenda tvirto istorikų žodžio. Politiko manymu, jeigu praeities tyrinėtojai tylės arba kalbės taip, kaip iki šiol, kažin, ar netrukus galėsime pasakyti, kad Lietuvos ateitis – mūsų rankose.

Nesusipratimų ir susiskaldymo visuomenėje būtų mažiau, jeigu istorikai būtų vieningi. Prisiminkime, kokia buvo jų reakcija, kai Liudas Mažylis aptiko Vasario 16-osios aktą – rado „ne tas“. O dabar „ne tas“ pateikė naujų faktų apie Joną Noreiką-Generolą Vėtrą. Ir Trispalvę virš Vilniaus iškėlęs Kazys Škirpa nebe didvyris. Kodėl tai vyksta ir kur tai veda? – „Respublika“ paklausė Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos nario Povilo URBŠIO.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Istorija

Nigel Farage. Trumpas pasakojimas apie ilgą kovą už Brexitą

8 Tiesos.lt redakcija   2020 m. vasario 2 d. 16:39

Verta prisiminti.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Istorija

Petras Cidzikas – Lietuvos dvasios karys

6 Tiesos.lt siūlo   2020 m. vasario 2 d. 14:38

Parengė Dalius Stancikas ir Gediminas Kajėnas, žurnalas „Kelionė“

Petras Cidzikas (1944–2019) turbūt buvo pats mistiškiausias mūsų laikų politikas – valstybės vyras, draugų kartais lygintas su Oskaru Milašiumi. Jo politinės akcijos žadinant Lietuvą, jo Lietuvos vizijos ir tam skirtos dvasinės apeigos buvo išskirtinės ne tik forma ar turiniu, bet – svarbiausia – tikrumu, grynumu, cidziškąja dvasia, kurios neįmanoma atkartoti. Ir pati Petrui skirta bausmė už tiesos žodį okupacijos metu buvo ypatinga – ne tradicinė tremtis ar lageris, o psichiatrinis kalėjimas (vėliau psichiatrinės ligoninės), kur bandyta jo valią palaužti baisia chemija. Nepavyko.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 3 iš 82 < 1 2 3 4 5 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Mindaugas Skrupskelis iš Kinijos: kovo 24-osios įrašas apie pasaulio atsaką į CoVid-19 iššūkį

Vladimiras Laučius. Koronavirusas rodo tikrąjį mūsų veidą

Ar tikslinga dėvėti namuose pasiūtą kaukę? Užkrečiamų ligų ir AIDS centro informacija

Roberto de Mattei. Nauji scenarijai koronaviruso eroje

Pasaulio sveikatos organizacija: Kas yra COVID-19 ir kaip TU turėtum elgtis (video)

Vytautas Sinica. Tikrai rimtų iššūkių akivaizdoje turime tik save – savo valstybę ir jos galimybes

Dvaro medikas skėlė iš peties. Audriaus Bačiulio ir Vytauto Sinicos komentarai

Nacionalinio susivienijimo pareiškimas „Dėl būtinybės krizės sąlygomis vadovautis konstitucine valdžios ir demokratinio valdymo samprata“

Liudvikas Jakimavičius. Progresas ir jo rogutės

Geroji Naujiena: Akli mes ar kalti? arba Jo Teismo belaukiant

Junkimės į bendrą maldą stebėdami šv. Mišių transliaciją per televiziją, radiją ar internetu

Andrius Švarplys. 4 klausimai

Visuotiniai ypatingi atlaidai tikintiesiems

Tomas Pueyo. Koronavirusas: Kodėl turime veikti žaibiškai?

Vytautas Rubavičius. Civilizacinis Karūnuotojo veidrodis

Verta pamatyti ir ... pasigrožėti: pandeminė Roma

Rimantas Rubavičius. Apie virusus ir Žemaitiją

Nida Vasiliauskaitė. Penketas su COVID-19 susijusių faktų. Išvada?

Algimantas Rusteika. Dramblių dalybos prasidėjo

Andrius Švarplys. Kas ir kaip išduoda demokratiją?

Patrick Deneen. Kaip universitetai tapo globalizuoto elito kadrų „kalykla“

Povilas Gylys. Paryžiaus tribunolas ir Ingrida Šimonytė

„Iš savo varpinės“: žmonių perteklius planetoje – ar išnyks žmonija?

Laimonas Kairiūkštis. Lietuvoje krizė – nėra ekonomistų

Audrius Bačiulis. Kodėl Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos parengtis nuteikia optimistiškai

Ramūnas Karbauskis. Kodėl opozicijos lyderis konservatorius G. Landsbergis taip nori įvesti nepaprastąją padėtį, nors tam nėra teisinio pagrindo?

Šakalienei, Armonaitei, Anūkui, Maldeikienei ir pan. – žiūrėti 3 kartus per dieną prieš valgį, po valgio – pakartoti

Liutauras Stoškus. Dešiniojo pusrutulio lubos

Audrius Bačiulis. Kaip gaminamos Fake News

Rasa Čepaitienė. Karantinas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.