Diskusija, Svarbiausias, Užsienio politika, Geopolitika

Michael Kofman. Putino akcija Rusijos ir Vakarų konfrontacijoje

8 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 26 d. 11:15

Artimiausiomis savaitėmis tikėtinas didelis karas Europoje. Pavojus yra dabartinė žemyno saugumo architektūra, NATO ateitis ir Amerikos vaidmuo formuojant saugumo rezultatus.

Už Europos ribų šis konfliktas turės didelių pasekmių JAV gynybos strategijai ir gali sužlugdyti geriausius Amerikos planus sutelkti dėmesį į ardomą karinę pusiausvyrą su Kinija. Ukraina, kurios likimas kabo ant plauko, gali būti krizės centre, tačiau Maskva turi svarbesnį tikslą – iš naujo apibrėžti Europos saugumo tvarką.

Rusijos karinės pajėgos aktyvavo Ukrainą, Maskva grasina vienašaliais kariniais veiksmais, jei nepavyks pasiekti savo tikslų prie derybų stalo. Prezidentas Vladimiras Putinas elgiasi kukliai, tačiau grėsmė kyla dėl didelio masto jėgos panaudojimo prieš Ukrainą, įskaitant galimybę pakeisti režimą. Net jeigu jėga nepriartins Maskvos prie plataus masto nuolaidų, kurių ji siekia iš Vakarų, Rusijos vadovybė greičiausiai mėgins užsitikrinti savo įtaką šalyje, atimti iš Ukrainos bet kokią viltį įstoti į NATO ir nutrauks Ukrainos ir NATO bendradarbiavimą gynybos srityje.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Užsienio politika

JAV valstybės sekretorius Anthony Blinken: Rusijos agresijos žmogiškoji kaina bus daug kartų didesnė, nei matėme iki šiol

28 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 22 d. 20:03

JAV valstybės sekretorius Anthony Blinken pranešimas Berlyno-Brandenburgo mokslų akademijoje.

JAV VALSTYBĖS SEKRETORIUS:

Laba diena. Pirmiausia pasakysiu, jog man didelė garbė turėti čia, Vokietijoje tiek daug draugų, kolegų, bendruomenių ir partnerystės lyderių, jungiančių mūsų dvi šalis. Esu dėkingas jums visiems, kad atvykote, dėkingas už galimybę apsilankyti šioje tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijoje.

Šiek tiek išgirdau apie jos istoriją iš Sigmaro, šiek tiek vaikščiojau koridoriais ir labai vertinu šį svetingumą. Ši įstaiga yra žinoma dėl savo išskirtinių 300 metų mokslinių tyrimų tradicijų ir atradimų. Suprantu, kad vienas iš Akademijos šviesuolių buvo pats Albertas Einšteinas, todėl turėčiau informuoti, kad mano šiandieninės pastabos bus mažai kuo susijusios su astrofizika ir kad tai bus naudinga mums visiems.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika, Partijos

Vytautas Radžvilas. Žvelgiant į seną nuotrauką

13 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 20 d. 11:37

TS-LKD-Jedinstvo.  Toks ir turėtų būti politologiškai tikslus šios savo tikrąjį veidą parodžiusios partijos pavadinimas. Ir vis dėlto žvelgiant į šią trisdešimties metų senumo burokevičininkų sambūrio nuotrauką neįmanoma pabėgti nuo vienos minties. Tai, kas vyksta dabar, turbūt yra blogiau.

M. Burokevičius buvo tikras komunistinis „internacionalistas“, nuoširdžiai tikėjęs, kad komunistinėje visuomenėje tautos ir jų kalbos išnyks. Jis taip pat neabejojo, kad juo greičiau lietuviai pereis prie „didžiojo Lenino“ kalbos, juo bus geriau. Pirmiausia jiems patiems.

Tačiau nėra jokių įrodymų, kad laukdamas, jog ši kalba išnyktų, jis būtų troškęs iš jos išsityčioti ir ją išniekinti. Paversti žaisliuku suteikiant teisę bet kam ją darkyti pagal savo įgeidžius ir įvesti į ją „įvairovę“ grūdant į jos abėcėlę visų įmanomų kalbų raides su diakritiniais ženklais. Lietuvių kalba turėjo išnykti iš šio pasaulio bent jau oriai, su iki pabaigos atpažįstamu savo raidynu ir gramatika.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Demokratija ir valdymas

Vytautas Radžvilas. Žodis Laisvės gynėjų dieną

10 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 15 d. 20:39

Kalbos įrašas

Stoviu čia — ir prieš akis iškyla ta pati aikštė. Būtent čia tą darganotą sausio vakarą siautė „Jedinstvos“ smogikų gaujos, kurios ketino pulti Lietuvos vyriausybės pastatą, kuris yra prieš mūsų akis. Tada jis buvo ten.

Šiandien žmonės dega laužus, dalijasi prisiminimais. Tai yra labai prasminga — ir vis dėlto būtų gerai, kad tomis valandėlėmis bent mintimis pamėgintume pakelti vidinį žvilgsnį į dangų ir pamatyti tuos, kurie galbūt iš ten žvelgia į mus.

Visus juos teko matyti gulinčius karstuose Sporto rūmuose; tai vaizdas, kuris niekada neišdils iš atminties. Ir vis dėlto jie nėra ir negyvena tik atmintyje. Mėginu įsivaizduoti pokalbį — ką jie mums pasakytų ir ko paklaustų.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Nacionalinis susivienijimas. Kvietimas į Laisvės gynėjų dienos minėjimą

35 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 8 d. 21:04

Laisvės aukos – už Lietuvos atmintį ir ateitį!

Prisimindami kovojusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę, ne liūdime, o didžiuojamės. Netekčių laikas buvo liūdesio laikas. Tėvynė neliūdi žuvusių už laisvę. Tėvynė juos prisimena ir jais didžiuojasi. Jokia auka neturi prasmės be to, už ką buvo atiduota. Ir atmintis bei atminimas yra tam, kad prisimintume aukos prasmę, idealus, už kuriuos buvę prieš mus negailėjo nieko. Tas idealas buvo nepriklausoma Lietuva, lietuvių tautos valstybė. Tai buvo į ateitį nukreiptas idealas. Lietuvos ir jos amžinų laisvės kovų simbolis Vytis vedė į priekį laisvės kovotojus ir turi priminti mums jų aukų prasmę. Būsimą laisvą Lietuvą.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Prof. Kazimieras Župerka: „Ar Jūs durną mane matot?“. Apie „lyčiai jautrios kalbos“ pradmenis

18 Tiesos.lt siūlo   2022 m. sausio 5 d. 11:09

respublika.lt

Feministinio lingvistinio aktyvizmo padaras

Klasikinio feminizmo pagrindinis teiginys - lyčių lygybė. Idėja graži, pamatuota, bet jos įgyvendinimas yra virtęs sumaištimi, neretai - absurdu. Ypač sutelktomis pajėgomis reikėtų stabdyti vieną feminizmo apraišką - jo brovimąsi į kalbą, t. y. feministinį lingvistinį aktyvizmą, užsimotą lietuvių kalbos vartosenos pertvarką. Tas aktyvizmas Lietuvoje akivaizdžiau reiškiasi jau antras dešimtmetis (žr. jo apžvalgą Reginos Kvašytės, Džiuljetos Maskuliūnienės ir Kazimiero Župerkos mokslo populiarinimo studijoje „Apie žodžio korektiškumą: sãva ir importuota”. Vilnius: „Žuvėdra”, 2021).

„Iškiliausias”, tarsi apibendrinantis vieną nueitą veiklos tarpsnį, lingvistinio feminizmo padaras yra 2020 metais Vilniaus universiteto senato priimtos „Lyčiai jautrios kalbos gairės” (toliau - „Gairės”). Viešojoje erdvėje jas neigiamai įvertino ne vienas filosofų, kalbininkų, rašytojų, vertėjų, žurnalistų luomo atstovas. Reaguodama į „Gairių” įtvirtinimą universitete, pareiškimą „Dėl mokslo ir studijų ideologizavimo aukštosiose mokyklose” paskelbė Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, spaudoje pasirodė nemažas „Gairėms” nepritariančiųjų sąrašas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Įžvalgos, Demokratija ir valdymas

Vytautas Radžvilas. Sąjūdžio žlugimas: Lietuva neturi ateities vizijos

96 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 24 d. 18:25

Kai išgirstame dažnai kartojamą ir jau nuvalkiotą frazę „nesigręžiokime į praeitį, geriau žvelkime į ateitį” atsiminkime, kad tai netiesa.

Šitaip galima pasakyti tik nuoširdžiai nesuprantant arba turint piktų kėslų.

Praeitis niekada nepraeina. Ji yra jėga, stumianti mus į ateitį.

Landsbergio vaidmuo sąjūdžio pradžioje ir jo žlugimo pabaigoje. Kodėl Lietuvos likimas pakrypo tokiu keliu, nors buvo kitų alternatyvų…

Susitelkti grynai į Landsbergio asmenybę būtų milžiniška klaida. Tokio pobūdžio, rango ir veiklumo žmonės atsiranda tada, kai ateina jų laikas ir kai jų ai kam reikia. Jis nebūtų pademonstravęs tokio ilgaamžiškumo, jeigu nebūtų atlikęs tam tikro vaidmens. Lemiamais momentais jį iš tikrųjų paremdavo įtakingos jėgos.

Šiam žmogui nejaučiu jokio priešiškumo juo labiau neapykantos, kurią jam jaučia daugelis Lietuvos žmonių. Pastaroji nuostata net labi pavojinga, nes kai kurios nuostatos yra pvz., atsikratykime Landsbergio ir Lietuvos problemos išsispręs. Meilė Lietuvai ir atsakomybė už tautos likimą turėtų už tautos likimą turėtų būti stipresnė už šią neapykantą.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Religija ir filosofija, Žmogaus teisės, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Vytautas Sinica. Žmogaus teisių ekspansija ir skurdas

4 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 19 d. 20:45

Tekstas originaliai paskelbtas kaip Pierre Manent knygos „Prigimtinis įstatymas ir žmogaus teisės“ lietuviškojo leidimo pratarmė. Knyga pasirodys metų pabaigoje, knygynuose patogupirkti.lt ir humanitas.lt - paskutinėmis dienomis prieš šventas Kalėdas.

Žmogaus teisės mūsų dienomis politiniame gyvenime įgavusios ypatingą statusą. Reta žinių laida ir jau tikrai nė viena diena nepraeina be žmogaus teisių klausimų aptarimo bet kurios demokratinės šalies žiniasklaidoje. Dažniausiai aptariamos ne bet kokios, o mažumų teisės. Tik pandemija priminė, kad esama daug svarbesnių, visus piliečius tiesiogiai liečiančių ir visuotinai pripažintų teisių, kurios taip pat gali būti pažeidžiamos.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Užsienio politika, Geopolitika

Vytautas Rubavičius. Lietuva naujų geopolitinių iššūkių aplinkoje

11 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 13 d. 11:18

„Nepriklausomybės sąsiuviniai“

Pasaulio galių geopolitika

Pastaruoju metu į pasaulinius reiškinius, didžiųjų galių santykius vis labiau imama žvelgti geopolitiniu požiūriu. Juk tos galios varžosi dėl įtakos sferų, siekdamos persidalyti pasaulį, perbraižyti esamą įtakos zonų geografiją.

Matome, kaip įvairiose regionuose įsižiebia kruvinų konfliktų židiniai, kaip tie židiniai paskatina pasaulinių galių varžytuves, kaip sparčiai sužlugdomos kai kurios valstybės, o kitose pergales švenčia kovojusieji su vakariečiais „modernizatoriais“. Vis labiau įsitvirtina daugiapolio pasaulio supratimas ir juo grindžiama didžioji politika bei tarptautinių ryšių plėtra. Mūsų planeta sparčiai keičiasi valstybiniu, regioniniu, civilizaciniu ir didžiųjų galių santykių lygmenimis, daugėjant karinių konfliktų, kuriantis naujoms sąjungoms ir blokams.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Šeimos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Vytautas Radžvilas. Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos (IV)

24 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 6 d. 12:13

Ištrauka iš prof. Vytauto Radžvilo įvadinio straipsnio Paulo Kengoro knygoje „Išardymas“ (Valstybingumo studijų centras, 2017, p. 256). Pirmoji, antroji ir trečioji teksto dalys.

Išlaisvinanti tolerancijos diktatūra

„Tolerancijos“ sąvoka, dėl tos pačios priežasties kaip ir „žmogaus teisių“ sąvoka, yra vienas galingiausių genderizmo ideologinio arsenalo įrankių. Abi sąvokos yra daugiareikšmės, tad apgaulingai klaidinančios. Žodis „tolerancija“ nuskamba nekaltai ir net patraukliai, nes jį išgirdus pirmiausia kyla asociacijos su pakantumu vadinamajam Kitoniškumui. Ji laikoma moraline ir intelektualine nuostata, įpareigojančia gerbti kitokias pažiūras ar svetimą gyvenimo būdą ir šitaip laiduojančia taikų visuomenės narių sambūvį. Tai yra supaprastinta ir iškreipta samprata, trukdanti suvokti, kad tolerancija yra specifiškai modernus išradimas. Ji skiriasi nuo ankstesnėse visuomenėse egzistavusios pakantos tuo, kad yra ne tik diegiama, įtvirtinama ir palaikoma prievarta, bet ir naudojama kaip kovos su visuomenėje tariamai egzistuojančiais prietarais ir stereotipais ginklas.  Kadangi ji nėra natūrali, o primetama visuomenei, tariamo pakantumo šydu dangstanti tolerancija yra ne taikaus visuomenės sambūvio principas ir pilietinės santarvės pagrindas. Ji veikiau tampa permanantinio pilietinio karo principu ir jo varomąja jėga. Apskritai galima teigti, kad gelminė tolerancijos principo ištaka yra „naujos tikrovės“ idėja, sukūrusi skirtį ir priešpriešą tarp dviejų – Senojo ir Naujojo pasaulių. Būtent ši skirtis ir priešprieša tapo lemiama sąlyga atsirasti moderniajai „prietaro“, o kartu ir „tolerancijos“ sampratai. Nuolatinė ir nepaliaujama kova su atrandamais vis naujais „prietarais“ yra pagrindinis, bet amžinai it miražas dykumoje tolstantis kovos už visiškai tolerantišką visuomenę tikslas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 4 iš 82‹ Pirmas  < 2 3 4 5 6 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.