Diskusija, Svarbiausias, Partijos, Ukraina

Nacionalinis susivienijimas: D. Grybauskaitės ir A. Kubiliaus populistiniai pasisakymai turi būti vertinami kaip netiesioginė parama agresoriui

40 Tiesos.lt redakcija   2022 m. kovo 11 d. 19:25

Nacionalinis susivienijimas išplatino pareiškimą Lietuvos valstybės vadovams ir visuomeninei dėl NATO ir Lietuvos politikų pozicijos pagalbos Ukrainai.

Jame pažymima, kad Rusijos grobikiškas karas prieš Ukrainą pamažu žadina ilgai snaudusią pasaulio sąžinę. Daugybė žmonių įvairiose šalyse mato agresoriaus barbariškai niokojamos Ukrainos griuvėsius ir didžiules taikių jos gyventojų aukas ir kančias. Stiprėja reikalavimai NATO gelbėti šių žmonių gyvybes paskelbiant Ukrainos oro erdvę neskraidymo zona.

Tačiau NATO ir ES šalių užsienio reikalų ministrų neeilinio susitikimo, vykusio 2022 metų kovo 4, rezultatai nuvylė ne tik savo nepriklausomybę ir laisvę, bet ir visą Europos Sąjungą didvyriškai ginančią Ukrainą bei jos kovą remiančius daugelio šalių, tarp jų Lietuvos, piliečius. Šiame susitikime nebuvo atsakyta į principinį ir Europos ateičiai lemiamai svarbų klausimą: bus leista ar neleista Rusijai sunaikinti Ukrainos valstybę ir iš esmės pakeisti geostrateginę ir saugumo padėtį Eurazijoje bei galios pusiausvyrą pasaulyje faktiškai atkuriant po Šaltojo karo iki 1997 m. išlikusias SSRS/Rusijos ir Vakarų įtakos sferų ribas?

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Emigracija, imigracija, demografija, Ukraina

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos

30 Tiesos.lt redakcija   2022 m. kovo 2 d. 12:08

DĖL KARO PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS

Vilnius, 2022 m. kovo 1 d.

Praėjusių metų vasarą Nacionalinis susivienijimas, siekdamas apsaugoti ir ginti Lietuvos valstybingumą,  reikalavo, kad Lietuvos Vyriausybė besąlygiškai stabdytų iš Baltarusijos į Lietuvą plūstantį nelegalių migrantų srautą.  Skelbėme, jog nelegalių migrantų invazija į Lietuvą buvo/yra Baltarusijos ir Rusijos šalies specialiųjų tarnybų  vykdoma hibridinio karo prieš Lietuvos valstybę operacija, kuria siekiama destabilizuoti padėtį mūsų valstybėje. Raginome nutraukti visuomenės klaidinimą vadinant juos pabėgėliais ir tuo grindžiant jiems suteiktą neva būtiną valstybės paramą bei globą. Pagal Ženevos konvenciją minėti migrantai negalėjo įgyti pabėgėlio statuso – sutikę tapti priešiškų Lietuvai jėgų diversijos įrankiu ir sąmoningai nusižengę legalaus atvykimo į šalį taisyklėms, šie asmenys negalėjo būti laikomi pabėgėliais ar prieglobsčio prašytojais.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Propagandos ir ideologijos analizė, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Vytautas Radžvilas. „Lietuvos pažangos strategija“ iš filosofinės perspektyvos

22 Tiesos.lt redakcija   2022 m. vasario 22 d. 11:19

Kaip jau skelbėme, pradėti pirmieji darbai rengiant valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2050“.

Nėra pagrindo manyti, kad strategija „Lietuva 2050“ kuo nors iš principo skirsis nuo liūdnai pagarsėjusios strategijos „Lietuva 2030“.

Kviečiame susipažinti su prof. Vytauto Radžvilo filosofine pastarojo dokumento analize.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Demokratija ir valdymas, Sveikatos apsaugos politika, Vyriausybė

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl Arūno Dulkio

14 Tiesos.lt redakcija   2022 m. vasario 16 d. 16:04

PAREIŠKIMAS

DĖL LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ARŪNO DULKIO SPRENDIMŲ,

PRIEŠTARAUJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIAM SAUGUMUI

2022 m. vasario 15 d

Pagal Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą (toliau - NSPĮ), Lietuvos nacionalinio saugumo užtikrinimas – būtina mūsų valstybės nepriklausomybės sąlyga, leidžiantis sudaryti sąlygas Tautos ir valstybės laisvai ir demokratinei raidai, užtikrinti valstybės teritorinį vientisumą, apsaugoti konstitucinę santvarką (NSPĮ 1 str. 2 d.). Nacionalinio saugumo užtikrinimas yra visų Lietuvos piliečių, jų bendrijų ir organizacijų, o taip pat visų valdžios institucijų reikalas ir užduotis. Šio saugumo užtikrinime dalyvauja ne tik tam tikslui įkurta kariuomenė, policija, bet ir kitos valstybės institucijos, įskaitant ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei šalies ministerijas, kurios, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau- Konstitucija) ir įstatymais, įgyvendindamos savo pareigas ir funkcijas, įneša savo indėlį į nacionalinio saugumo sistemą (NSPĮ 2 str.).

Vienas iš svarbiausių nacionalinio saugumo objektų yra šeima. Ją Konstitucija įvardija visuomenės ir valstybės pagrindu. Šeimos apsauga yra tvarios konstitucinės santvarkos garantas. Prigimtinė arba tradicinė šeima yra viena iš lietuvių tautos puoselėjamų vertybių, taigi – nacionalinio saugumo objektas. Todėl Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme, tarp svarbiausių nacionalinį saugumą užtikrinančių Lietuvos vidaus politikos nuostatų yra įrašytos ir nuostatos, susijusios su šeimos, kaip visuomenės ir valstybės pagrindo, saugojimu ir stiprinimu.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Vasario 16-oji: švęskime valstybingumą kartu!

14 Tiesos.lt redakcija   2022 m. vasario 14 d. 12:04

Artėja Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuva nepriklausoma jau daugiau nei trisdešimt metų. Visą šį laiką valstybinės šventės iškilmingai minimos, tačiau šie minėjimai vis labiau tolsta nuo tautos. Atkūrus valstybę Vasario 16-oji buvo tikra Tautos ir Valstybės šventė, šių datų prasmė turėjo vietą lietuvių širdyse. Minėjimai buvo nuoširdžios meilės Tėvynei ir didžiavimosi ja jausmo nesuvaidintos išraiškos. Tačiau netrukus šias šventes pradėjo temdyti į jas besiskverbiančio dvilypumo ir netikrumo šešėliai. Juos sukūrė vis gilėjusi valdžią ir visuomenę skirianti praraja ir pamažu kilusi nepasitikėjimo ir susvetimėjimo siena. Kartu ryškėjo takoskyra tarp oficialių, valdžios režisuojamų pompastiškų Vasario 16-osios minėjimų ir patriotiškos visuomenės dalies organizuojamų spontaniškų šventinių renginių.

Šitaip buvo prieita riba, kai valdžios ir piliečių atotrūkis tampa neperžengiamas, o susvetimėjimą keičia atviras priešiškumas. Šių metų Vasario 16-oji daugybės Lietuvos žmonių sąmonėje liovėsi buvusi Tautos vienybės ir susitelkimo švente. Žiniasklaidoje atvirai kalbama, kad ji taps skirtingų visuomenės dalių tarpusavio kovos lauku. Valdžiai neišmintingai eskaluojant visuomenės susipriešinimą, kartojasi iškalbingos Sąjūdžio laikų aplinkybės.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Demokratija ir valdymas, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Nacionalinis susivienijimas prašo Konstitucinį Teismą stabdyti autonomininkų reikalavimus

12 Tiesos.lt redakcija   2022 m. vasario 10 d. 19:51

Sausio mėnesį Seimas priėmė, o Prezidentas pasirašė Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą, pagal kurį kitatautis Lietuvos pilietis gali Lietuvos valstybės išduotame pase savo vardą ir pavardę persirašyti užsienio kalbomis (lotyniškomis raidėmis) remdamasis kitos užsienio valstybės išduotais dokumentais.

Tokių žmonių Lietuvoje beveik 400 tūkst. Įteisinus Lietuvoje dvigubą pilietybę (to nuolat siekiama), kitataučiai neabejotinai pretenduos ir į kitų valstybių pilietybes. Tokiu būdu Lietuvoje maždaug penktadalis gyventojų įgis Lietuvos ir kitų valstybių pilietybes.

Kadangi atskiruose šalies regionuose (Vilniaus raj., Šalčininkai, Visaginas ir kt.) yra didelė kitataučių koncentracija, šie asmenys, įgiję kitų šalių pilietybes, sieks ir kultūrinės bei politinės autonomijos, kartu siekdami įtvirtinti atskiruose šalies regionuose privalomą tautinių mažumų kalbų vartojimą, šalindami iš apyvartos valstybinę lietuvių kalbą. Jie neabejotinai pakeis vietovardžių, miestų ir gyvenviečių bei gatvių pavadinimus iš lietuvių į kitų tautų kalbas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Demokratija ir valdymas

Vytautas Radžvilas. Anti-sausio 13-oji

28 Tiesos.lt redakcija   2022 m. vasario 6 d. 19:53

VU profesorius, Lietuvos Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės narys, Nacionalinio susivienijimo pirmininkas

Jau matyta reakcija

Stebint buvusių ir esamų valdžios žmonių, politikos komentatorių, į propagandininkų vaidmenį įsijautusių žurnalistų ir „visuomenėje žinomų žmonių“ reakcijas į sausio 13-osios įvykius savaime kyla „tai jau matyta“ jausmas. Prieš šiek tiek daugiau negu trisdešimt metų Lietuvos radijuje ir televizijoje, „Tiesoje“ ir „Komjaunimo tiesoje“, kituose leidiniuose ritosi švento pasipiktinimo ir smerkimo bangos dėl „saujelės atplaišų“, „buržuazinių nacionalistų ir klerikalų“, „reakcionierių ir tamsybininkų“, „radikalų ir ekstremistų“ „tarybinės santvarkos nekentėjų ir šmeižikų“ surengto mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo. Tokios pat bangos ritasi po Laisvės gynėjų dienos minėjimo – nieko nesiaiškinant ir net nemėginant gilintis į šio anaiptol ne kasdienio įvykio priežastis visi jo dalyviai urmu apšaukti baubiančia minia. Jiems klijuojamos iš anų laikų propagandininkų arsenalo ištrauktos ir dažnai tiesiog pažodžiui kartojamos tos pačios niekinančios etiketės. Nors atrodytų, kad vien paviršutiniškai pažvelgus į susirinkusiuosius Nepriklausomybės aikštėje būtų apie ką susimąstyti.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Jūratė Sofija Laučiūtė. Kas valdo kalbą, valdo valstybę

20 Tiesos.lt redakcija   2022 m. vasario 2 d. 11:44

„Nepriklausomybės sąsiuviniai“

Autorė yra kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Nacionalinio susivienijimo tarybos narė.

Vienas labiausiai pragarsėjusių ne tik Prancūzijos, bet ir visos XVII amžiaus Europos politikų kardinolas Armanas Rišeljė (Armand Richelieu) yra pasakęs: „Kas valdo kalbą, tas valdo ir valstybę.“ Tuo pačiu jis pripažino, kad kalba yra valstybės gyvavimo pagrindas. Kaip, kodėl per kalbą vyksta valdymas, aiškino Džeimsas Le Fanu (James Le Fanu), britų bendrosios praktikos gydytojas ir žurnalistas: „Pirma, kalba – ir tai labiausiai nepaprasta – leidžia mums „mąstyti“, priskiriant žodžius objektams ir idėjoms. /.../ Kalba padaro pasaulį suprantamą, leisdama žmogui savo mintis ir patirtis sukauptų žinių pavidalu perteikti iš kartos į kartą, ir galbūt neišvengiamai, pasiekti XX a. pabaigoje akimirką, kai „vaizduotėje“ priešais akis galės turėti visatos, kurioje gyvena, istoriją. Kalba įgalina skirti tiesą, tikrą tikrovės atspindį nuo netiesos, o tai, pasak filosofo Ričardo Svinberno (Richard Swinburne), yra mąstymo (akivaizdu), bet sykiu ir moralumo pagrindas, nes „tai suteikia žmogui gebėjimą vieno veiksmo vertę palyginti su kito, rinktis tai, kas, jo nuomone, vertinga… ir dovanoja mums daiktų gerumo suvokimą.“ (Le Fanu J., Kodėl mes? Kaip mokslas iš naujo atrado, kad mes sau – paslaptis // Kaunas, Vox altera, 2016, p. 56.)

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Užsienio politika, Ukraina, Rusija

Tikėtina Putino veiksmų kryptis Ukrainoje: atnaujintas veiksmų eigos vertinimas

3 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 31 d. 12:19

Frederick W. Kagan, Mason Clark, George Barros ir Kateryna Stepanenko

3 dalis

Santrauka

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas naudojasi krize, kurią sukūrė sutelkdamas dideles karines pajėgas šalia Ukrainos, siekdamas dviejų pagrindinių tikslų: pirma, žengti į priekį ir galbūt užbaigti savo pastangas atgauti veiksmingą pačios Ukrainos kontrolę, antra, suskaidyti ir neutralizuoti NATO aljansą. Rusijos karinis pasirengimas gali patvirtinti planus apie masinę invaziją į Ukrainą iš šiaurės, rytų ir pietų, galinčią suteikti Putinui fizinę Kijevo ir kitų didžiųjų Ukrainos miestų kontrolę, o tai leistų jam diktuoti sąlygas, padedančias pasiekti pirmąjį tikslą. Tačiau tokia invazija gali pakenkti jo pastangoms pasiekti antrąjį tikslą, nes gali sutelkti NATO aljansą dėl poreikio reaguoti į tokį dramatišką agresijos aktą. Invazija taip pat sukeltų didelę riziką ir neabejotinai dideles išlaidas. Rusijos kariniai veiksmai, sutelkti į ribotas karines operacijas pietų ir pietryčių Ukrainoje, kartu su trumpa, bet plačios apimties ir intensyvia oro ir raketų kampanija gali padėti Putinui pasiekti abu tikslus, o taip pat sumažinti galimas išlaidas ir rizikas Rusijai.

Todėl šiuo metu prognozuojame, kad:

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Socialinė politika, Ekonominė politika

Kodėl NATO šalys įsipareigoja atlikti energetinį charakirį?

9 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 28 d. 11:56

F. William Engdahl

Didelis paradoksas yra vis agresyvesnė JAV ir NATO karinė situacija Rusijos ir Kinijos atžvilgiu santykyje su JAV ir ES NATO valstybių aiškiai savižudiška nacionaline Žaliosios darbotvarkės ekonomine politika. Prasidėjo stulbinanti, pagreitį įgaunanti ekonominė pažangiausių pasaulio pramonės ekonominių sistemų transformacija. Transformacijos esmė yra energija ir absurdiškas „nulinės anglies“ energijos reikalavimas iki 2050 m. ar anksčiau. Šiuo metu, o gal ir niekada, neįmanoma pašalinti anglies iš energetikos pramonės. Tačiau pastangos tai daryti reikš produktyviausių pasaulio ekonomikų išardymą. Be gyvybingo pramoninės energijos pagrindo NATO šalys tampa kariniu pajuokos objektu. Negalime kalbėti apie „atsinaujinančią“ energiją, kai turime omeny saulės, vėjo ir saugomą baterijose energiją. Turime kalbėti apie Nepatikimą energiją. Tai didžiausias istorijoje mokslinis kliedesys.

Gruodžio 31 dieną naujoji Vokietijos koalicinė vyriausybė visam laikui uždarė tris iš likusių šešių šalies atominių jėgainių. Jie tai padarė tada, kai prasidedant šaltai žiemai gamtinių dujų atsargos buvo itin mažos ir kai dėl bet kokio stipraus šaltojo fronto galėjo nutrūkti elektros tiekimas. Vokiečiams atsisakius leisti importuoti dujas per antrąjį Rusijos dujotiekį Nord Stream 2, Vokietijai gresia 500% vietinės elektros kainos padidėjimas, palyginus su 2021 metų sausio mėnesiu.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 3 iš 82 < 1 2 3 4 5 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.