Diskusija, Svarbiausias, Šeimos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Almantas Stankūnas. Ar jau privalomas dalyvavimas LGBT Puikybės paraduose?

34 Tiesos.lt redakcija   2022 m. birželio 7 d. 20:05

Ar jau privalomas dalyvavimas LGBT Puikybės paraduose? Vakar vienas mano bičiulis viešai pasidžiaugė, kad štai kokia laisvė ir tolerancija Lietuvoje – kas nori eina į LGBT paradą, o kas nenori neina, ir niekas dėl to nieko nesmerkia.

Viename komentare buvo labai taikliai pastebėta, kad pats faktas, jog tuo džiaugiamasi, verčia suklusti.

Tuo tarpu Ignitis savo įrašu ir nuotrauka pateikia įrodymą, kad dalyvavimas LGBT paraduose jau privalomas!

Kaip tai privalomas? – daug kas paprieštaraus man, nes juk niekas varu nevarė. Ogi štai taip.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Demokratija ir valdymas

Nacionalinis susivienijimas. Birželio 3 dieną kviečiame paminėti Sąjūdžio įkūrimą prasmingiausiu būdu

12 Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 30 d. 19:47

Birželio 3 dieną kviečiame paminėti Sąjūdžio įkūrimą prasmingiausiu būdu: žvelgiant į šiandienos Lietuvą Sąjūdžio tikslų šviesoje. 1988 metų birželio 3 dieną Sąjūdžio iniciatyvinė grupė įkurta siekiant ne tik tautos nepriklausomybės ir išsivadavimo iš okupacijos.

Sąjūdžio programoje, be kita ko, įtvirtinti laisvės nuo diktatūrinių suvaržymų, nuo ekonominio pavergimo ir nuo komunistinės ideologijos siekiai.

Sąjūdžio programa – išskyrus pačios nepriklausomybės paskelbimą ir išsivadavimą iš okupacijos – niekada nebuvo įgyvendinta. Šiandien kaip reta akivaizdžiai einama priešingu keliu:

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Demokratija ir valdymas

Reikalaujama nutraukti Kremliaus inspiruotą „nacių medžioklę“ ir Lietuvos „denacifikaciją“

42 Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 26 d. 20:34

Minėta, kad gegužės 21 dieną Vilniuje, viešbutyje Best Western Hotel, įvyko partijos Nacionalinis susivienijimas suvažiavimas. Jis priėmė rezoliucijas dėl nepaprastosios padėties ir priemonių nacionalinės gynybos stiprinimui, o taip pat viešą laišką dėl Lietuvoje vykdomos, Kremliaus terminais, „denacifikacijos“, ir būtinybės stabdyti šį reiškinį.

„Įvesdamas nepaprastąją padėtį Seimas suteikė nemotyvuotus įgaliojimus policijos pareigūnams be teismo sprendimo sustabdyti bet kurios žiniasklaidos priemonės veiklą vien dėl galimo kurstymo diskriminuoti asmenis įsitikinimų bei pažiūrų pagrindu. Naudodamasi nepaprastąją padėtimi Vyriausybė savo nuožiūra ėmė neribotai naudoti valstybės rezervą, kurį be adekvačios kontrolės ėmė švaistyti ne žlungančiam šalies smulkiajam verslui palaikyti ar žmonių socialinėms reikmėms tenkinti, o įvairioms ideologinėms programoms, tyrimams ir juos vykdančioms parazitinėms institucijoms bei įstaigoms finansuoti.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Demokratija ir valdymas

Nacionalinis susivienijimas. Dėl šalyje įvestos nepaprastosios padėties

18 Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 23 d. 20:29

Prasidėjus Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą, Lietuvos Respublikos Prezidentas 2022 m. vasario 24 d. dekretu ir Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. kovo 10 d. nutarimu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įvedė nepaprastąją padėtį. Ji baigėsi 2022 m. balandžio 20 d., bet motyvuojant tebesitęsiančia Rusijos agresija, pratęsta iki 2022 m. birželio 29 d.

Prezidento dekrete ir Seimo nutarimuose nurodoma, jog žmogaus teisių ir laisvių apribojimais siekiama pašalinti dėl Rusijos ir Baltarusijos veiksmų šalies nacionalinio saugumo interesams ir visuomenės rimčiai kilusią grėsmę. Pratęsiant nepaprastosios padėties režimą motyvuota, kad dėl taikomų represijų didėja gyventojų pasitraukimo tikimybė iš Rusijos ir Baltarusijos valstybių. Be to, motyvuota, kad Rusija grasina NATO, Europos Sąjungos (ES) bei kitų Europos valstybių saugumui bei kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui. Nuogąstauta ir dėl galimų hibridinių atakų bei įvairiausio pobūdžio provokacijų, keliančių grėsmę visuomenės rimčiai, kurių neva neįmanoma pašalinti netaikant konkrečių nepaprastųjų priemonių.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Socialinė politika, Ekonominė politika

Almanto Stankūno kalba akcijoje „Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!”

13 Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 19 d. 21:02

Almantas Stankūnas yra Nacionalinio susivienijimo valdybos narys ir Energetikos komiteto pirmininkas

Mielieji,

Vyksta dar nematytas elektros vartotojų apiplėšimas. Kartu žlugdomas smulkusis ir vidutinis verslas, pavojingai didėja valstybės skola. Kaip tai vyksta?

Taip vadinama ES liberalizuota prekybos elektra birža veikia taip, kad bet kuriuo momentu joje parduodamos energijos kaina yra nustatyta pagal brangiausią siūlomą energiją, kurios reikia patenkinti tuo metu rinkoje esantiems maksimaliems vartotojų poreikiams. Tai paprastai yra elektra pagaminta deginant brangias dujas, kuri dar yra apmokestinta didžiuliais aplinkosauginiais mokesčiais.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Socialinė politika, Ekonominė politika

Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!

17 Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 17 d. 21:33

Gegužės 19 d. (ketvirtadienį) 12.30 val. Vilniuje, Simono Daukanto a. įvyks vieša protesto akcija ir bus kreiptasi į Lietuvos Respublikos Prezidentą bei Lietuvos visuomenę. Akcijos metu bus reikalaujama stabdyti ir atšaukti šalį valdančių politinių partijų ir joms pritariančių opozicijos politikų priimtus visuomenei žalingus ir valstybės stabilumui pavojingus sprendimus veiksmų energetikos sektoriuje.

Gegužės 4 d. politinė partija Nacionalinis susivienjimas paskelbė kreipimąsi dėl elektros tiekimo rinkos tariamo liberalizavimo ir neriboto elektros tiekėjų rėmimo iš valstybės biudžeto lėšų. Jame valdžia buvo paraginta įvertinti didžiulę žalą ir grėsmę, kurią šalies elektros vartotojams ir valstybei kelia beatodariškos pastangos „liberalizuoti“ ir „išlaisvinti“ nuo valstybės kontrolės energetikos sektorių žinant, kad jame dėl jo specifikos neveikia iš tiesų laisva rinka ir negalima tikra elektros tiekėjų konkurencija.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Šeimos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

„Žmoga“ toliau keliauja per pasaulį… (atnaujintas sąrašas)

37 Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 10 d. 21:06

Nedidelė dalis mokslo veikėjų (235 – iš dešimčių tūkstančių akademinės bendruomenės narių) ryžosi pritarti iniciatorių  išplatintam raštui, kuriame Seimo nariai raginami palaikyti antikonstitucinį Partnerystės įstatymo projektą.

Aplinkraščiui pritariantieji kviečia Seimo narius prisidėti tariamai prie teisingesnės, laisvesnės ir saugesnės valstybės kūrimo, apeliuodami į šalies Konstituciją.

Iniciatorių išplatintame rašte teigiama, kad viešos diskusijos dėl partnerystės nėra pagrindas diskriminuoti Lietuvos piliečius dėl to, kad šie nusprendė gyventi partnerystėje.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Socialinė politika, Ekonominė politika

Nacionalinio susivienijimo kreipimasis Dėl elektros tiekimo rinkos liberalizavimo ir neriboto elektros tiekėjų rėmimo

7 Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 4 d. 21:14

Politinė partija Nacionalinis susivienijimas

2022 m. kovo 21 d politinė partija Nacionalinis susivienjimas paskelbė kreipimąsi dėl energetikos sektoriaus atsparumo ekstremalių situacijų atveju ir būtinybės atšaukti elektros tiekimo rinkos liberalizavimą.

Kreipimesi buvo pabrėžta, kad dėl karo Ukrainoje sparčiai išaugus naftos, dujų ir elektros kainoms, jų stabilumo perspektyva tapo visiškai neaiški. Todėl valdžia ėmė svarstyti galimybę dar kartą atidėti minėtą elektros rinkos liberalizavimą. Tuo būdu politikai patvirtino, kad jų suplanuotas elektros tiekimo rinkos liberalizavimas nėra tvarus vartotojų aprūpinimo elektra būdas geopolitinių ir kitokių sukrėtimų sąlygomis. Jis nėra naudingas vartotojams,  yra nepateisinamas ekonominiu bei socialiniu požiūriu.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Teismai, Demokratija ir valdymas

Nacionalinis susivienijimas ragina imtis būtinų priemonių teismų reputacijai atkurti

14 Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 3 d. 20:13

Vilniaus apygardos teismas išteisino visus kaltinamuosius vadinamoje MG Baltic byloje, neva dėl to, kad byloje nepakako surinktų įrodymų. Paskelbus teismo nuosprendį teisiamos politinės partijos Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis vadovė ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen paskubėjo viešai pareikšti, jog tokio teismo sprendimo ji laukė ir tikėjosi, anot jos, minėta byla padarė reputacinę žalą jos vadovaujamai partijai. Tokiu būdu Seimo pirmininkė viešai deklaravo asmeninį suinteresuotumą minėtos bylos baigtimi jos vadovaujamos politinės partijos naudai.

Gegužės 2 dieną Nacionalinis susivienijimas išplatino pareiškimą, kuriame pasmerkė Seimo pirmininkės viešą šantažą teismui ir teisėtvarkos institucijoms, reikalaudamas Generalinę prokuratūrą apeliacine tvarka skųsti pirmosios instancijos teismo nuosprendį aukštesnei teismo instancijai, o esant reikalui ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiajam Teismui.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Diskusija, Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai , Ukraina, Rusija

Nepatogi tiesa? Keisti Ukrainos ir Lietuvos ,,denacifikacijos“ panašumai

40 Tiesos.lt redakcija   2022 m. balandžio 25 d. 7:56

Rusijos naujienų agentūros „RIA Novosti“ tinklalapyje paskelbtas Timofejaus Sergeicevo straipsnis „Ką Rusija turi padaryti su Ukraina“. Šis straipsnis svarbus tuo, kad jame yra aiškiai ir išsamiai išdėstyta Rusijos agresijos prieš Ukrainą ideologinė koncepcija. Taip pat atskleidžiamas ketinamos užkariauti ir pavergti Ukrainos ir ukrainiečių tautos „denacifikavimo“ ir „deeuropizavimo“ planas.

Jo šerdį sudaro keturi pagrindiniai ir konkrečiai įvardijami punktai: a) masinės ukrainiečių žudynės; b) masinis siuntimas į konclagerius; c) masinis trėmimas į tolimus Rusijos regionus; d) totalinis visuomenės „perauklėjimas“ vadinamojo „antifašizmo“ dvasia ir „reintegravimas“ į „rusų pasaulį“.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 3 iš 83 < 1 2 3 4 5 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Arvydą Šliogerį prisimenant: „Apie vieną kitą grėsmę Lietuvai”

Vytautas Sinica. Pamiršti vaikai Diawaros grybukų istorijoje

Svenas R. Larsonas. Ar gali vėl laimėti D. Trumpas?

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt ketvirtoji (Lapkričio 24 diena)

Jungtinių Tautų analitinis centras iki 2050 metų siūlo „senstančiai“ Europos Sąjungai 60 milijonų migrantų

Almantas Stankūnas. I. Šimonytė arba apsimeta, arba nesupranta, kad Igničio veikla gali sukelti daug

Vytautas Sinica. Interviu Lenkijos televizijai (programa pasauliui anglų kalba) karo tematika

Edvardas Čiuldė. Ar iš tiesų mūsų tėvynainiai homoseksualai neturi Tėvynės?

Jonas Jasaitis. Žmonijos sunaikinimo scenarijai

Vidas Rachlevičius. Visas aktyvistes ir veikėjus reikėjo „pagrilinti”

Audrys Antanaitis: Valstybinės kalbos laukia sunkus metas

Borisas Johnsonas: Vokietija norėjo greito Ukrainos pralaimėjimo

Mirė Ukrainos disidentas Jurijus Šuchevičius

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt trečioji (Lapkričio 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ar Generalinė Prokuratūra ir STT nesiims tirti klausimo dėl IGNITIS smulkiųjų akcininkų?

Dovilas Petkus. Kompensacijos žydams: susitaikymo aktas ar mokestis „Holokausto industrijai“?

Jonas Grigas. Mokslininkai ragina paskelbti 5G ryšių moratoriumą

Italijos valdžia skirs po 20 tūkst. eurų poroms, kurios tuoksis bažnyčiose

„Už balos“. Rinkimai-Lenkija-Iranas-Futbolas

J. Kaczynskis: Lenkija priešinsis neomarksistinei revoliucijai iš Vakarų

Danutė Šepetytė. Atsakymas lietuviui Audriui Antanaičiui

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt antroji (Lapkričio 22 diena)

Makronas: „Mums reikia vienos pasaulinės tvarkos“

Ar daugiakultūriškumas griauna Vakarų tautų tapatybes?

Vytautas Sinica. Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?

Vytautas Radžvilas. Paskutinis žodis – piliečių

Ramūnas Aušrotas. Klausimas Europos šalių kino forumas „Scanorama“ organizatoriams

Advokatė Zita Šličytė: Konstitucinis Teismas – ne vieta politikavimui

Edvardas Čiuldė. Kas jie tokie yra – tie naujieji europiečiai?

Paramą Ukrainai norėtų apriboti tik mažuma

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.