Svarbiausias, Ukraina, Rusija

Mindaugas Kubilius. Naujojo pasaulio à la russe žlugimas (I)

6 Tiesos.lt siūlo   2022 m. kovo 12 d. 20:10

Mindaugas Kubilius. Naujojo pasaulio à la russe žlugimas (I)

arche.lt

Įsivaizduokite. Ukrainos pergalės prieš Rusiją iškilmės. Šventiškai papuoštomis Kijevo gatvėmis žengia pergalingos Ukrainos kariuomenės daliniai. Pagerbiami žuvę didvyriai. Ašaros sumišusios su džiaugsmingo pasididžiavimo savo valstybe jausmu. Pergalės paradas transliuojamas visame pasaulyje. Šimtamilijoninė auditorija. Pagiriamąsias kalbas rėžia prie pergalės svariai prisidėjusių šalių vadovai: JAV, Lietuvos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos. Pagrindinė kalbų mintis: Jūs, ukrainiečiai, apgynėte ne tik savo šalį, bet ir visą Laisvąjį pasaulį; sugrąžinote Demokratijai solidumą ir prasmę; Jūsų pasiaukojimas pažadino mus iš tariamos „gerovės“ baikštaus snaudulio; pagaliau, sutelkėte mus ir įkvėpėte ryžto kovoti prieš tironus. 

O dabar įsivaizduokite Maskvą. Raudonoji aikštė. Gegužės 9-oji. Tai diena, kada Rusija kasmet švenčia pergalę prieš fašistinę Vokietiją II-jame Pasauliniame Kare ir demonstruoja pasauliui savo pergalingos kariuomenės šaunumą. Įsivaizduokite gegužės 9d. šiais ar kitais ar bet kuriais kitais metais XXI-ajame amžiuje. Štai - Raudonosios aikštės grindiniu žengia Ukrainai karą pralaimėjusi „pergalinga“ Didžios Rusijos armija! Sunku įsivaizduoti. O Kremlinams, t.y. Prezidentui V.Putinui su visa Kremliaus kariauna, ir visiškai neįmanoma suvokti. Visgi jie jau nujaučia, kad TAI artinasi; tačiau jų begalinė puikybė ir saviapgaulė šią tikrovės aušrą visomis išgalėmis neigia. Tačiau realybė Kremlinų vaizduotei negailestingai smogia pirmiausiai Ukrainos tautos pasipriešinimo valia, o taip pat ir tvirtėjanti Vakarų ir viso pasaulio atgrasa. Iš tiesų, Rusijos galybė ir puikybė jau byra į šipulius; ši šalis yra pasmerkta pralaimėjimo gėdai ir pasaulinei paniekai ilgus metus.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Šeimos politika, Kultūros, kalbos, istorijos politika, Europa

J. K. Rowling: Škotijos vyriausybės siūlo abejotiną įstatymo projektą dėl lyties pripažinimo

4 Tiesos.lt siūlo   2022 m. kovo 12 d. 19:52

J. K. Rowling: Škotijos vyriausybės siūlo abejotiną įstatymo projektą dėl lyties pripažinimo

laikmetis.lt

Knygų apie Harį Poterį autorė J. K. Rowling smerkia Škotijoje siūlomą įstatymo projektą, kuriuo būtų iš dalies pakeistas lyties keitimo procesas. Jis pakenks pažeidžiamiausioms visuomenės moterims, sako žymi rašytoja.

J. K. Rowling, kurią kritikai vadina ‘radikalia translyčių atskirties feministe’, savaitgalį tviteryje neigiamai pasisakė dėl siūlomų Škotijos lyties pripažinimo reformos įstatymo projekto pakeitimų.

Pristatytame projekte aprašomas „procesas, kaip gauti lyties pripažinimo pažymėjimą“, kuriuo „teisiškai pripažįstama, kad asmens lytis yra ne ta, kuri jam buvo priskirta gimimo metu“, o „įgyta lytis“.

Įstatymo projekte numatoma, kad Škotijoje lyties pripažinimo pažymėjimus bus galima išduoti bet kuriam Škotijos gyventojui, kuris „yra ne jaunesnis nei 16 metų“ ir „gyvena pagal įgytą lytį per visą trijų mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi prašymo pateikimo dieną“. Dokumente nėra jokių nuorodų į hormoninį ar chirurginį gydymą ir (arba) biologinius vyrų ir moterų skirtumus.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Ukraina, Rusija

Rusijos agresija Ukrainoje. Gudijos vaidmuo. Bendrosios tezės.

10 Tiesos.lt siūlo   2022 m. kovo 11 d. 19:18

Rusijos agresija Ukrainoje. Gudijos vaidmuo. Bendrosios tezės.

Pavel Ablamski | gudija.lt

Baltarusija yra putiniškos agresijos prieš Ukrainą dalis. Lukašenka suteikė Rusijai karinę infrastruktūrą. Iš Gudijos teritorijos yra leidžiamos raketos, rusų aviacija naudoja baltarusių aerodromus. Kijevo link judantys rusų kariniai daliniai į Ukrainos gilumą veržiasi iš Baltarusijos. Tarptautinė padėtis nepavydėtina: Vakarų pasaulio akyse šalis yra praradusi savo suverenitetą. 2022 metų kovo mėnesio Baltarusija daug kuo primena 1939 metų rugsėjo mėnesio Slovakiją. Priminsime, kad tuometinė Slovakija – nacistinės Vokietijos satelitas – dalyvavo puolime prieš Lenkiją, tokiu būdu tapdama Antrojo pasaulinio karo pradžios bendrininke.

Nepaisant įvairių pranešimų, Baltarusijos kariuomenė nedalyvauja kare prieš Ukrainą. Šiuo metu Baltarusijos Respublikos karinių pajėgų įsitraukimas į agresiją prieš kaimynę atrodo mažai tikėtinas. Rusijos veržimasis į Ukrainą buvo pristabdytas. Planas atidaryti dar vieną karinių veiksmų teatrą išilgai gudų ir ukrainiečių sienos Polesėje (pietinis Gudijos kraštas, gausus pelkių ir miškų) atrodo absurdiškas, nes gynėjai turėtų papildomą pranašumą. Lieka neaišku, kaip elgsis baltarusių kariai, jei gaus įsakymą pulti Ukrainą. Reikia suprasti, kad Lukašenka visomis jėgomis stengsis išvengti baltarusių armijos įsitraukimo į pilnavertį karą su Ukraina. Baltarusijos režimas aiškins Kremliui, kad NATO šalys, pirmiausia Lenkija ir Lietuva, yra pasiruošusios užpulti Baltarusiją. Netgi pats juodžiausias scenarijus – tiesioginis Baltarusijos įsitraukimas į karą prieš Ukrainą, kariniu požiūriu nieko iš esmės nepakeis. Tačiau toks scenarijus panaikins bet kokius Baltarusijos suvereniteto likučius, paversdamas ją Donecko Liaudies Respublikos analogu, ką Lukašenka puikiai supranta.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Demokratija ir valdymas, Ukraina, Rusija

Vyks­ta ka­ras dėl ko­ky­biš­kai nau­jos Eu­ro­pos

8 Tiesos.lt siūlo   2022 m. kovo 11 d. 18:56

Vyks­ta ka­ras dėl ko­ky­biš­kai nau­jos Eu­ro­pos

Oksana Laurutytė | etaplius.lt

Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bė at­kur­ta ly­giai prieš 32-ejus me­tus, bet jau prieš ge­rą de­šimt­me­tį pa­si­girs­da­vo pro­gno­zių, kad tos dva­sios, ku­ri bu­vo 1990-ai­siais, ne­be­pa­ju­si­me. Ka­ras Uk­rai­no­je mums su­grą­ži­no Ko­vo 11-osios vie­ny­bę, grį­žo ir Sau­sio 13-ąją iš­gy­ven­tas siau­bas. Is­to­ri­kas pro­fe­so­rius Arū­nas Gu­mu­liaus­kas sa­ko, kad ki­lęs ka­ras pa­ro­dė ap­tin­gu­siai Eu­ro­pai, ko­kie mes jiems esa­me svar­būs: „Da­bar vyks­ta ka­ras dėl ko­ky­biš­kai nau­jos Eu­ro­pos.“

Vos po 32-ejų metų laisvės vėl išgyvename pavojų mūsų valstybei.

Kai yra pavojus, natūralu, kad atsiranda vienijimosi instinktai. Visur pasaulyje tiems, kurie gyvi, šie instinktai ir atsiranda. 1990–1991 metais Lietuva iš tikrųjų buvo vieninga, tiek paskelbiant politinę nepriklausomybę, tiek ją apginant. Visiškai normalu, kad kai išnyksta realūs išorės pavojai, kai imama gyventi demokratijos sąlygomis, išsiskiria nuomonės taktiniais klausimais. Valstybės vystymosi strategija – nepriklausoma valstybė – priimtina daugeliui šalies gyventojų ir politikų, bet kaip tą pasiekti, nuomonės išsiskiria. Natūralu, kad politinės jėgos šalies viduje diskutuoja, kartais peržengia etikos ribas ir net būtų keista, jei visos politinės jėgos būtų vieningos, – tokiomis sąlygomis demokratija mirtų. Šiandien iškyla mūsų valstybės egzistencijos klausimas, todėl matome susivienijusią tautą ir politikus. Kita vertus, net tame susivienijime stebime tokių apraiškų, kaip „raganų medžioklė“ ir pan. Ramiai žiūriu į nesutarimus, kol jie vyksta šalies viduje, Konstitucijos rėmuose. Tam ir yra Konstitucija, kuri yra pirmo būtinumo dokumentas moderniai demokratijai. Nemanau, kad žmonės turėtų bijoti vidaus diskusijų, tai normalios demokratijos vyksmas. Jei dabar nebūtų tokio susivienijimo, tada sakyčiau, kad yra labai blogai.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Ukraina, Rusija

Simonas Bendžius. Kirilas, didžiausia krikščionijos gėda

6 Tiesos.lt siūlo   2022 m. kovo 11 d. 18:50

Simonas Bendžius. Kirilas, didžiausia krikščionijos gėda

bernardinai.lt

2018 m. krikščioniškas graikų portalas „Ortodoxia.info“ paviešino, kaip jie teigia, nutekintą pokalbį tarp dviejų ryškiausių ortodoksų pasaulio asmenybių – Konstantinopolio visuotinio patriarcho Baltramiejaus bei Maskvos ir visos Rusios patriarcho Kirilo. Jų ginčas kilo dėl ukrainiečių.

Kirilas priekaištavo Baltramiejui, kam šis be jo sutikimo pripažino dalies ortodoksų Ukrainoje nepriklausomybę (autokefaliją) nuo Maskvos patriarchato. Toji Bažnyčia de facto veikė jau beveik tris dešimtmečius, tad Baltramiejus kvietė Kirilą dalyvauti Panortodoksiniame (visų penkiolikos ortodoksų Bažnyčių) susirinkime ir šį klausimą kartą ir visiems laikams išspręsti. Tačiau paskutinę akimirką Maskvai atsisakius atvykti į Sinodą vėliau Konstantinopolis ėmėsi iniciatyvos pats – ir Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios autokefaliją pripažino.

Kaip rašoma pokalbio stenogramoje, Kirilas bandė įrodyti, kodėl nepriklausoma Bažnyčia Ukrainoje yra nesusipratimas: „[su Ukraina] esame viena šalis ir viena tauta. Kijevo neįmanoma atskirti nuo mūsų šalies, nes jis yra mūsų istorijos ištakos. Rusios Ortodoksų Bažnyčios vienybę saugo rusų ir ukrainiečių tautinė savimonė.“

Baltramiejus į tai: „Ukrainiečiai nesijaučia patogiai Rusijos valdžioje ir nori visiškos religinės ir politinės laisvės, todėl kreipėsi į savo Motiną Bažnyčią, kuri jų prašymą laiko teisingu ir vadovausis Šventojo Sinodo jau priimtu sprendimu. […] Visi jie [Ukrainos vadovai], išskyrus prezidentą Janukovyčių, su kuriuo buvau susitikęs prieš dešimtmetį, vyko į visuotinį patriarchatą ir prašė suteikti autokefaliją. Pastaraisiais metais ne tik prezidentas Porošenka bei ministras pirmininkas, bet ir parlamentas pateikė oficialų prašymą.“

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Ukraina, Rusija

Į Ukrainą atslenka „generolas žiema“, stringa Rusijos tankų kolona į Kijevą

2 Tiesos.lt siūlo   2022 m. kovo 10 d. 11:20

Į Ukrainą atslenka „generolas žiema“, stringa Rusijos tankų kolona į Kijevą

laikmetis.lt

Prie Ukrainos artėja arktiniai vėjai, kurie rusišką techniką pavers 40 tonų sveriančiais šaldikliais. Okupantai bus priversti arba palikti kovos mašinas, arba jose sušalti, rašo britų laikraštis „The Times“.

Anot analitikų, stiprus šaltis gali sustabdyti Rusijos veržimąsi į priekį, nes kariai bus priversti arba palikti savo transporto priemones, arba sėdėti „40 tonų geležies šaldikliuose“.

„Per Rusiją ir Ukrainą judantis arktinis oras derės su rytų vėju, kuris artimiausiomis dienomis aplink Kijevą ir Charkovą naktį pasieks temperatūrą iki -10 laipsnių. Jei atsižvelgsime į atšalimą nuo vėjo, tai, pagal prognozes, gali būti iki -20 laipsnių šalčio“, – rašoma leidinyje.

Analitikai teigia, kad tai gali apsunkinti rusams žengti į priekį, ypač tiems, kurie yra įstrigę 60 kilometrų kolonoje į šiaurę nuo Ukrainos sostinės.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Šeimos politika, Kultūros, kalbos, istorijos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai , Europa

Austrijoje studentas kreipėsi į teismą dėl prievolės naudoti gender kalbą

1 Tiesos.lt siūlo   2022 m. kovo 10 d. 11:10

Austrijoje studentas kreipėsi į teismą dėl prievolės naudoti gender kalbą

laikmetis.lt

Vienos (Austrija) universiteto studentės ir studentai privalo savo darbuose naudoti gender kalbą (gendern; vokiečių kalboje, kaip ir lietuvių, giminės kategoriją skiria galūnės. Dženderistinės ideologijos šalininkai vietoj galūnių deda žvaigždutes (*) – red. past).

Universiteto Gairėse ir Vadove nurodytos tam skirtos taisyklės, nors jos ir neatitinka oficialios rašybos reikalavimų – jų nesilaikant gali būti sumažintas studento pažymys. Vienos universiteto Vertimo studijų centro (Zentrum für Translationswissenschaft, ZTW) Tarpkultūrinės komunikacijos studentas su tuo nenori sutikti.

„Universiteto uždavinys nėra prisidėti prie ‚pasaulio keitimo‘ per tam tikrą kalbos formavimą, tam pasitelkiant akademinių rezultatų vertinimą, kaip tai suformuluota Gairėse“, – sako jo advokatas Dr. Geraldas Ganzgeris (Geraldas Gancgeris). Vokiečių kalbos draugija (Verein Deutsche Sprache, VDS) remia universitetui iškeltą ieškinį.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Ukraina, Rusija

Evgeny Afineevsky. Amerikos jaunuoliai norėjo būti su ukrainiečiais

2 Tiesos.lt siūlo   2022 m. kovo 9 d. 11:52

Evgeny Afineevsky. Amerikos jaunuoliai norėjo būti su ukrainiečiais

propatria.lt

2016 m. sausio 15-ąją vilniečiai turėjo retą progą pamatyti amerikiečių režisieriaus Jevgenijaus Afinejevskio (Evgeny Afineevsky) sukrečiančią dokumentinę juostą „Žiema ugnyje: Ukrainos kova už laisvę“ („Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom“), kuri buvo nominuota „Oskarui“. Šiandien Ukrainai vėl kovojant už savo laisvę, kviečiame prisiminti tų metų pokalbį apie filmą ir ukrainiečių kovos pradžią.

Papasakokite, kuo domėjotės iki Maidano, ar jums pasipriešinimo tematika – atsitiktinė?Jūratė Terleckaitė teiravosi Jevgenijaus Afinejevskio.

Mano prosenelis 1918 ar 1919 metais iš Vilniaus persikėlė į Kazanę, Tatarstano sostinę. Ten gimė mano senelė, vėliau – mama, galiausiai – ir aš. 1991 metais kaip tik per Sausio įvykius Vilniuje tvarkiausi vizą ir išvažiavau į Izraelį. Po metų ten persikraustė ir mama. Tel Avivo teatre dirbau režisieriumi, vėliau kūriau filmus. 1999 metais išvažiavau į JAV.

Kodėl nusprendėte išvykti iš Izraelio?

Izraelio kinas nebuvo gana aukšto lygio. Esu gavęs Izraelio valstybinę premiją už meninį filmą apie sugrįžimą iš Indijos („The Return from India“, 2002). Apsistojęs JAV toliau dirbau kino režisieriumi. Sukūriau daug tiek meninių, tiek dokumentinių filmų. Juosta – lyg šaltas dušas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Ukraina, Rusija

Marek Cichocki. Nauja pasaulio tvarka sprendžiasi Ukrainoje?

5 Tiesos.lt siūlo   2022 m. kovo 9 d. 11:40

Marek Cichocki. Nauja pasaulio tvarka sprendžiasi Ukrainoje?

laikmetis.lt

Vos prieš mažiau nei dvi savaites buvome įsitikinę, kad visi gyvename viename pasaulyje. Pandemija ir klimato krizė privertė mus dar labiau suvokti šį faktą, nepaisant didėjančios pasaulinės nelygybės, tiekimo grandžių sutrikimų ir didėjančios geopolitinės bei geoekonominės įtampos tarp pasaulio galių.

Ar šiuo metu esame pasaulio lūžio liudininkai?

Iki šiol tokius terminus kaip globalizacija vartojome apibūdindami „vieno pasaulio“ reiškinį, kuris pradėjo formuotis po Antrojo pasaulinio karo ir visiškai susiformavo Šaltojo karo pabaigoje.

Buvo manoma, kad tai bus vystymasis viena kryptimi ir buvo neįsivaizduojama, kad šis pasaulis gali visiškai subyrėti. Net Kinija, kurią Amerika jau kurį laiką paskelbė pagrindine savo priešininke, nenumatė šio pasaulio lūžio ir nenorėjo pasiekti tokio tikslo. Vietoj to, Kinija greičiausiai norėjo pasiekti laipsnišką pirmenybę vieningame pasaulyje.

Tokio masto karas, kokio ėmėsi Rusija, kurio tikslas yra sugriauti Ukrainos valstybingumą ir priverstinai integruoti ukrainiečius su rusais, visiškai pakeitė visus iki tol buvusius skaičiavimus ir privertė abejoti ​​tolimesniu vieno pasaulio, kuriame gyvenome, egzistavimu.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Ukraina, Rusija

Garis Kasparovas abejoja, kad dėl Baltijos šalių NATO ryžtųsi branduolinei eskalacijai

6 Tiesos.lt siūlo   2022 m. kovo 8 d. 11:51

Garis Kasparovas abejoja, kad dėl Baltijos šalių NATO ryžtųsi branduolinei eskalacijai

laikmetis.lt

Politinis aktyvistas ir buvęs Rusijos šachmatų didmeistris, pasaulio čempionas Garis Kasparovas perspėjo, kad jei JAV nesugriežtins pozicijų Rusijos atžvilgiu, sekantys Maskvos taikiniai bus Lenkija ir Baltijos šalys.

„Čia jau yra Trečiojo pasaulinio karo pradžia ir Ukraina tiesiog yra pirmajame šio karo fronte. Kai Bidenas ir NATO sako, kad tikrai gins Baltijos šalis, jei jas puls Putinas, aš jau nebesu tuo tikras. Jeigu bijoma įvesti neskraidymo zoną virš Ukrainos, kad esą neišprovokuotume branduolinio karo, tai kuo Estija bus svarbiau nei Ukraina? Dėl Baltijos šalių NATO jau ryžtųsi branduolinei eskalacijai, ar dar ne?“, – socialiniame tinkle klausė G. Kasparovas.

„[Putinas] persikels į Baltijos šalis arba Lenkiją, nes jis nori eskalacijos“, – sakė Kasparovas penktadienį laidoje „Rytas su Marija“. – Tai yra įprasta bet kokios diktatūros raida, diktatoriai niekada nesustoja tol, kol yra sustabdomi jėga“.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Puslapis 8 iš 365‹ Pirmas  < 6 7 8 9 10 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Oregono valstijoje visuose mokyklų tualetuose privalės būti moterų higienos priemonių

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt septintoji (gegužės 11-oji) diena

Rusijos Dūmos vicepirmininko ir deputatų pasisakymai apie Rusijos tikslus kare prieš Ukrainą

„Žmoga“ toliau keliauja per pasaulį… (atnaujintas sąrašas)

Vytautas Radžvilas. Savinaikos mechanizmas

Vokietijoje vyksta teismo procesas pastoriui, nubaustam už kalbas apie homoseksualus

Mariupolio gynėjai virš „Azovstal“ gamyklos iškėlė Ukrainos vėliavą

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt šeštoji (gegužės 10-oji) diena

Prof. Markas Regnerusas. Kodėl santuoka yra ne tik privatus, bet ir viešas reikalas?

Lyčių kvotos: ES parlamentas balsuoja už tai, kad 50 % visų kandidatų Europos Parlamento rinkimuose būtų moterys

Reikalavimas dėvėti kaukes sukėlė daugiau mirčių nuo korona viruso

Karo monstrą penėjo ir kultūrinis rusų elitas

Gegužės 9-osios ambivalentiškumas

Nepriklausomais elektros tiekėjais privalo užsiimti FNTT

Vidas Rachlevičius. O tuo metu Anglijoje arba – o kam dabar lengva…

Ramūnas Aušrotas. ES kovido sertifikatas

Asta Višinskaitė - Katutė. Kažko nesuprantu

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt penktoji (gegužės 9-oji) diena

Ar etniniai vokiečiai turi teisę ginti savo kaip daugumos statusą?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Pašauktieji į amžinąjį gyvenimą – IV Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt ketvirtoji (gegužės 8-oji) diena

Vytautas Sinica. JAV panaikins „teisę į abortą“?

Žingsnis ES federalizacijos link

Kastytis Braziulis. Karo metu privalai pasirinkti vieną pusę ir ginti ją iš visų jėgų, nes jei esi per vidurį, tai esi Skudurėlis ir tiek

Kairiosios organizacijos ragina verslą boikotuoti Twitter

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt trečioji (gegužės 7-oji) diena

Tyrimas rodo: vakcinų pažeidimai 40 kartų blogesni nei buvo tvirtinama

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kanadoje katalikų ir ortodoksų dvasininkai nebus skiriami kariuomenės kapelionais

Ar liberalizmas yra nuodėmė, ir jei taip, tai kokia nuodėmė?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.