Naujienos, Svarbiausias, Socialinė politika, Teisėkūros iniciatyvos

Penktą kartą Seimui pateiktas įstatymo projektas dėl kompensuojamos pensijos dalies paveldimumo

5 Tiesos.lt redakcija   2016 m. birželio 23 d. 11:01

Penktą kartą Seimui pateiktas įstatymo projektas dėl kompensuojamos pensijos dalies paveldimumo

2016 m. birželio 16 d. Seimas pritarė Socialinių reikalų ir darbo komiteto pasiūlymui grąžinti iniciatoriams tobulintiValstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymo projektą. Už šį pasiūlymą balsavo 27, prieš – 12, susilaikė 12 Seimo narių

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Socialinė politika, Ekonominė politika

Lietuvos žmogaus teisių organizacijų kreipimasis į EK dėl žemės pardavimo sąlygų Lietuvoje

4 Tiesos.lt redakcija   2016 m. birželio 22 d. 20:17

Lietuvos žmogaus teisių organizacijų kreipimasis į EK dėl žemės pardavimo sąlygų Lietuvoje

Gegužės 26 d. Europos Komisija paprašė Bulgarijos, Latvijos, Lietuvos, Slovakijos ir Vengrijos Respublikas pakeisti vidaus teisės aktus dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo. Jos nuomone, galiojančios taisyklės Lietuvos, nustatančios, kad pirkėjas įsigytoje žemėje privalo ūkininkauti pats, riboja laisvą kapitalo judėjimą ir įsisteigimo laisvę [ČIA]. Komisijos nuomone, tokie apribojimai yra per griežti, varžo investicijas į kaimo plėtrą ir diskriminuoja kitus ES piliečius. Todėl įspėja Lietuvą, kad per du mėnesius nesuderinus savo nacionalinių teisės aktų su ES teise, Komisija gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Žmogaus teisės, Specialiosios tarnybos

Kastytis Braziulis. Dviprasmiški įstatymai – laisvo piliečio pakasynos

4 Tiesos.lt redakcija   2016 m. birželio 22 d. 18:21

Kastytis Braziulis. Dviprasmiški įstatymai – laisvo piliečio pakasynos

Dėl įstatymų nuolatos vyksta kova tarp valdžios ir visuomenės. Valdžia įstatymais siekia stiprinti savo galias. Visuomenė kenčia, kenčia, kenčia, tačiau, kai pratrūksta, tai įvyksta revoliucija, kurios metu ji pakeičia pagrindinį įstatymą ir visus kitus vienu metu.

Normaliose ir demokratinėse šalyse įstatymai yra rašomi paprasta, supranta ir aiškia kalba. Kiekvienas žmogus, kuris moka skaityti, supranta įstatymą. Nėra jokių dviprasmybių, nėra jokių landų.

Nenormaliose šalyse, kur demokratijos su žiburiu nerasi, įstatymai yra patys geriausi visame pasaulyje. Jie gina žmonių teises ir laisves. Tačiau, tik popieriuje. Realiame gyvenime vyksta kiti, su įstatymais nieko bendro neturintys veiksmai. Valdžia gyvena pagal savo nustatytas bei nerašytas taisykles. Banditai gyvena pagal savo „poniatijas“. Dauguma žmonių gyvena tam, kad išgyventų.

Pusiau normaliose šalyse valdžia, siekdama neprarasti visuomenės pasitikėjimo ir parodyti tarptautinei bendruomenei, kad ji yra demokratiška, įstatymus rašo nesuprantama, dviprasmiška ir sudėtinga kalba. Ji tikisi, kad prastuomenė paskaitys įstatymo kelis straipsnius, nieko nesupras ir numes jį į šalį. Manys: tegu valdžia užsiima įstatymais, jų rašymu, priėmimu bei taikymu. Tai jos, o ne mūsų darbas. Mes ja tikime. Valdžia tiesiog mulkina žmones.

Aptarkime Lietuvos Respublikos Kriminalinės žvalgybos įstatymo straipsnį, kurio paskirtis yra apsaugoti žmogaus privatų gyvenimą nuo teisėsaugos galimų neteisėtų veiksmų bei užtikrinti žmogaus laisves bei teises.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Demokratija ir valdymas

Eligijus Dzežulskis-Duonys. Kaip išsklaidyti ideologizuoto Liberalizmo kerus?

18 Tiesos.lt redakcija   2016 m. birželio 21 d. 20:45

Eligijus Dzežulskis-Duonys. Kaip išsklaidyti ideologizuoto Liberalizmo kerus?

Nauja šmėkla?

Kadaise Komunizmo šmėkla klaidžiojo po Europą. Nūnai saulę temdo Liberalizmo kerai. Ir nieko čia keisto. Juk daugelis nomenklatūrinių veikėjų, mokslininkų ar ekonomistų po Sovietų Sąjungos žlugimo itin vikriai išvertė kailį: iš aršių pro-marksistų tapo uoliais pro-liberalais. Pakako pakeisti vienus raktinius žodžius kitais – antai valstybės planavimą laisva rinka, liaudies nuosavybę privačia, klasių kovą individų konkurencija, etc. – ir jie galėjo toliau važiuoti nesustodami. Tereikėjo garsiai trimituoti apie neišvengiamus, visameKosmose karaliaujančius laisvosios rinkos dėsnius, jų geležinį būtinumą. Taigi pūsk tą patį ir drauge ką kita! Kadangi gyventi taip pat gerai norisi, valdantieji sąmoningai puolė iš vieno ideologijos glėbio į kitą. O valdomieji klusniai nuėjo paskui.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Nerasta rubrikos

Tiesos.lt pradeda veikti vasaros ritmu

44 Tiesos.lt redakcija   2016 m. birželio 19 d. 3:37

Tiesos.lt pradeda veikti vasaros ritmu

Nuo šiandien Tiesos.lt pradeda vasaroti.

Linkime ir Jums, mieli skaitytojai, gražios vasaros.

Tiesos.lt redakcija

Komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi“

27 Tiesos.lt redakcija   2016 m. birželio 19 d. 3:33

Geroji Naujiena: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi“

Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos: „Kuo mane laiko žmonės?“

Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų“.

Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“

Petras atsakė: „Dievo Mesiju“.

Jėzus sudraudė juos, įsakydamas niekam to nesakyti. Jis dar pridūrė: „Žmogaus Sūnui reikės daug kentėti. Jis bus seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels“.

Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“. (Lk 9, 18–24)

Melsdamiesi už Lietuvą Tiesoje – kiekvienas asmeniškai ar bendruomenėje – prašykime Gyvojo Dievo malonės, kad į šiandienos skaitinyje Jėzaus apaštalams užduotą klausimą „Kuo jūs mane laikote?“ atsakytume ne tik teisingais žodžiais, bet ir teisingais pasirinkimais, kad kasdien viltingai prisiimdami savo kryžių puoselėtume ir Prisikėlimu dovanotą viltį kartu su Juo sugrįžti į dangiškojo Tėvo namus.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Demokratija ir valdymas

Irena Vasinauskaitė. Namų darbai rinkiminių metų vasarai

35 Tiesos.lt redakcija   2016 m. birželio 19 d. 0:45

Irena Vasinauskaitė. Namų darbai rinkiminių metų vasarai

Gerai, kad kiek atvėso orai. Priešingu atveju rinkiminių metų vasaros karštis ir beprasidedanti kandidatų į Seimą reklaminė psichozė uždusintų ne vieną.

Kasdieną vis labiau išsipūtusios pašto dėžutės – jose jau nebetelpa politikos naujokų bei ilgasėdžių bukletai, kuriuose šie kolegiškai vieni kitus liaupsina bei pila marias pažadų.

Nieko čia blogo, sako mano pažįstami viešųjų ryšių specialistai. Jei nori prekę parduoti, privalu ją girti. Net jeigu ta „prekė“ jau ne vieną kadenciją dūlėjo Seimo posėdžių salėje? O jei ne šiaip sau ten vegetavo, tai ko neprisipažįsta, ką gero Tautai ir Tėvynei jau nuveikė?

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Demokratija ir valdymas

Kastytis Braziulis. Viešieji ryšiai: mulkintojai ar kūrėjai?

8 Tiesos.lt redakcija   2016 m. birželio 16 d. 18:55

Kastytis Braziulis. Viešieji ryšiai: mulkintojai ar kūrėjai?

Kas yra viešųjų ryšių įmonė? Kokia jos paskirtis?

Korupcijoje, mele ir veidmainystėje paskendusi sisteminė partija pasamdo viešųjų ryšių įmonę padėti jai parodyti save žmonėms kaip kovojančią už teisybę ir prieš korupciją partiją.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Žmogaus teisės

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro ir grupės intelektualų pareiškimas dėl piliečių minties, pažiūrų ir įsitikinimų laisvės

16 Tiesos.lt redakcija   2016 m. birželio 16 d. 11:13

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro ir grupės intelektualų pareiškimas dėl piliečių minties, pažiūrų ir įsitikinimų laisvės

Lietuvos Respublikos Prezidentei J.E. Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai
Lietuvos visuomenei ir žiniasklaidai

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOORDINAVIMO CENTRO IR GRUPĖS INTELEKTUALŲ
PAREIŠKIMAS

2016 m. birželio 15 d.
Vilnius

Dėl piliečių minties, pažiūrų ir įsitikinimų laisvės

Artėjant birželio 17 d. Vilniaus mieste nacionalinės LGBT teisių organizacijos rengiamoms „Baltic Pride“ eitynėms, šalies socialinėje erdvėje išsakomos įvairios, neretai priešingos piliečių nuomonės dėl minėtų eitynių pagrindo ir LGBT organizacijos keliamų reikalavimų Lietuvos valdžiai pagrįstumo.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Ugdymo politika

Prof. habil. dr. Bronislovas Kaulakys. Lietuvos mokslas ir studijos: biudžetinis skurdinimas

2 Tiesos.lt redakcija   2016 m. birželio 15 d. 21:07

Prof. habil. dr. Bronislovas Kaulakys. Lietuvos mokslas ir studijos: biudžetinis skurdinimas

Pastaraisiais metais mokslui ir studijoms (universitetams ir mokslo institutams visų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui) iš valstybės biudžeto skiriami asignavimai sudaro tik apie 0,6–0,7 proc. nuo Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) – dvigubai mažiau negu prieš 15–20 metų. Nepaisant to, dominuoja kalbos apie didžiulį, bet ne tą ir ne taip dirbantį Lietuvos mokslo potencialą, kad ir su labai mažu finansavimu galima aukšta studijų kokybė, dideli mokslo pasiekimai ir reikšminga jų įtaka verslui. Kad Lietuva gali tai, ko nepademonstravo nei viena šalis. Reikia tik teisingai valdyti universitetus, institutus ir atskirus mokslininkus.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Puslapis 867 iš 1002‹ Pirmas  < 865 866 867 868 869 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Oregono valstijoje visuose mokyklų tualetuose privalės būti moterų higienos priemonių

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt septintoji (gegužės 11-oji) diena

Rusijos Dūmos vicepirmininko ir deputatų pasisakymai apie Rusijos tikslus kare prieš Ukrainą

„Žmoga“ toliau keliauja per pasaulį… (atnaujintas sąrašas)

Vytautas Radžvilas. Savinaikos mechanizmas

Vokietijoje vyksta teismo procesas pastoriui, nubaustam už kalbas apie homoseksualus

Mariupolio gynėjai virš „Azovstal“ gamyklos iškėlė Ukrainos vėliavą

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt šeštoji (gegužės 10-oji) diena

Prof. Markas Regnerusas. Kodėl santuoka yra ne tik privatus, bet ir viešas reikalas?

Lyčių kvotos: ES parlamentas balsuoja už tai, kad 50 % visų kandidatų Europos Parlamento rinkimuose būtų moterys

Reikalavimas dėvėti kaukes sukėlė daugiau mirčių nuo korona viruso

Karo monstrą penėjo ir kultūrinis rusų elitas

Gegužės 9-osios ambivalentiškumas

Nepriklausomais elektros tiekėjais privalo užsiimti FNTT

Vidas Rachlevičius. O tuo metu Anglijoje arba – o kam dabar lengva…

Ramūnas Aušrotas. ES kovido sertifikatas

Asta Višinskaitė - Katutė. Kažko nesuprantu

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt penktoji (gegužės 9-oji) diena

Ar etniniai vokiečiai turi teisę ginti savo kaip daugumos statusą?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Pašauktieji į amžinąjį gyvenimą – IV Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt ketvirtoji (gegužės 8-oji) diena

Vytautas Sinica. JAV panaikins „teisę į abortą“?

Žingsnis ES federalizacijos link

Kastytis Braziulis. Karo metu privalai pasirinkti vieną pusę ir ginti ją iš visų jėgų, nes jei esi per vidurį, tai esi Skudurėlis ir tiek

Kairiosios organizacijos ragina verslą boikotuoti Twitter

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt trečioji (gegužės 7-oji) diena

Tyrimas rodo: vakcinų pažeidimai 40 kartų blogesni nei buvo tvirtinama

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kanadoje katalikų ir ortodoksų dvasininkai nebus skiriami kariuomenės kapelionais

Ar liberalizmas yra nuodėmė, ir jei taip, tai kokia nuodėmė?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.