Įžvalgos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė

Algimantas Rusteika. Pasaka ne pasaka apie tai, kas visada skęsta, o kas tik paviršiumi plaukioja

11 Tiesos.lt redakcija   2020 m. sausio 5 d. 16:21

Susapnavau košmarą, kad atšilimo laikais einu per užšalusią Lietuvą, staiga įlūžau ir nuskendau. Na, nuskendau ir einu sau dugnu, nežinau kur – gal šiaurėn, skandinavuosna.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Vytautas Radžvilas. Taip – tai dar vieno „bananų baliaus“ repeticija

18 Tiesos.lt siūlo   2020 m. sausio 5 d. 7:09

Pro Patria

„Sveiki sugrįžę į SSRS laikus!“  – šis Algimanto Rusteikos aiškiausiai įgarsintas motyvas skamba visuose pagrindinės šios dienos naujienos komentaruose. Ši naujiena neabejotinai po dvylikos mėnesių bus vertinama kaip vienas svarbiausių Lietuvos politinių įvykių šiais metais, nors greičiausiai ne tik šių. Norint pavergti žmones ir ištisas tautas, pirmiausia būtina priversti juos matyti pasaulį jau ne savo, bet svetimųjų akimis.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Diskusija, Svarbiausias, Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Partijos

Algimantas Rusteika. Kaip jiems pinigų trūksta

10 Tiesos.lt redakcija   2020 m. sausio 3 d. 14:24

Yra teisinis principas – niekas negali būti teisėju savo byloje. Partokratai to kasdien rėksmingai reikalauja iš kitų, nepavargstamai lojama apie interesų konfliktus, kai koks nors biurokratas dalyvauja priimant sprendimą, bent kiek paliečiantį bent kokio tolimo švogerio interesą. Ir prezidentūros asignavimus priima ne pats prezidentas, o Seimas. Teisinga?

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Įžvalgos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas

Verta prisiminti. Kazys Škirpa: „Laisvė Lietuvai evoliucijos keliu neateis – veltui niekas nieko neduoda“

11 Tiesos.lt redakcija   2020 m. sausio 2 d. 17:24

Vasario 18 d. Kaziui Škirpai sukaks 125 metai. Dalijamės Vidmanto Valiušaičio kvietimu Vilniaus knygų mugėje vasario pabaigoje pasidomėti ir pirmąsyk Lietuvoje išleidžiama Kazio Škirpos gerai dokumentuota atsminimų knyga „Sukilimas“.
Ta pačia proga norime plačiau paskleisti ir K. Škirpos intervius Kanados lietuvių savaitraščiui „Tėviškės žiburiai“, paskelbtą 1965 m. balandžio 29 d. „Laikraščiui pasiteiravus apie galimą politinę kaitą Europoje, Škirpos įžvalga, ketvirčiui amžiaus dar likus iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, buvo tiksli: keičiamasis veiksnys gali būti suvienyta Vokietija…“, – savo veidaknygės paskyroje rašo V. Valiušaitis.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas

Vytautas Radžvilas. Netikros tikrovės ištakos. Pertvarka ir nomenklatūrinio valdymo restauracija (iii)

50 Tiesos.lt siūlo   2020 m. sausio 1 d. 19:42

Kiekviena visuomenė ir valstybė, kiekvienas žmogus, siekiantis reformų ir permainų, turi apmąstyti ir suvokti nueitą istorinį kelią ir problemų priežastis.  Be to neįmanomas joks atsinaujinimas. Mėgstantiems teorinę politinę mintį apie šalies aktualijas siūlome tęstinį Vytauto Radžvilo įžvalgų ciklą. Tekstas publikuotas 2013 m. „Nepriklausomybės sąsiuviniuose“ Nr.2 (4).

Tęsinys. Pradžią žr. ČIA ir ČIA.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Tomas Bakučionis. Baimės Lietuva ir pomirtinė atjauta

14 Tiesos.lt redakcija   2019 m. gruodžio 31 d. 20:01

2019-ieji išsiskyrė politinių įvykių gausa (treji rinkimai, naujas Prezidentas, precedento neturinčios grumtynės dėl Seimo pirmininko kėdės ir t.t.), apie tai dabar mažiausiai keletą savaičių savo kūrybinę potenciją lies vieši komentuotojai – nuo užkalnių iki valatkų. Prezidento Gitano Nausėdos rinkimų kampanijoje ir tuoj po rinkimų stipriai nuskambėjęs „gerovės valstybės“ obalsis bei ori ir savarankiška jo laikysena jau po jo inauguracijos sekusių politinių peripetijų fone teikė vilties, kad valstybės vairas yra patikimose rankose ir kad turime šansų valstybės laivą iš betikslio plaukiojimo ratais nukreipti reikiamu kursu.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Diskusija, Svarbiausias, Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Įžvalgos

Verta įsiminti ir atminti. 1948-ieji: Lietuvos partizanų laiškas šv. Tėvui, arba Mirštančios tautos pagalbos šauksmas

4 Tiesos.lt redakcija   2019 m. gruodžio 25 d. 18:29

1948 m. Vakarų Europą pasiekė Lietuvos partizanų vadovybės siųstas tikinčiųjų laiškas Šv. Tėvui Pijui XII. Laiško pabaigoje buvo sakoma: „Rašome jį pogrindyje prie mirgan­čios šviesos, kiekvieną valandą lauk­dami enkavedisto pasirodant. Kai ši­tas laiškas Jūsų šventybę pasieks, mūsų, galbūt, nebebus gyvų; galbūt, kai kurie iš tų, kurie neš šį laišką prie savo kūnų priglaudę, bus kritę nuo čekisto kulkų.“

Tikrai, iš būrio vyrų tik du pasiekė Vakarus su brangia našta. Jų atneš­tas laiškas buvo perduotas į tuome­tinio Šv. Tėvo tautinio delegato kan. Felikso Kapočiaus rankas, kuris, nu­vykęs į Romą, asmeniškai įteikė Pi­jui XII su lydimuoju raštu ir ver­timais.

Bet taip buvo įvykdyta tik viena Lietuvos tikinčiųjų valios dalis.

Savo laiške jie kreipiasi į visą lais­vąjį pasaulį, kad jis atvertų savo akis ir pamatytų, jog bolševizmas rengiasi laimėti visą pasaulį, ir vargai tiems, kurie nori apsigaudinėti atominės energijos turėjimu. Laiškas dėl to turėjo patekti į laisvąją Europą. Pir­miausia jis perėjo per viso pasaulio lietuvių spaudą. Lengvai perėjo per italų spaudą. Sunkiau jam buvo nugalėti kitus Vakarus. Dar buvo lai­kai, kada Vakarų Europa norėjo už­simerkti ir ausis užsiimti. Dėl to pačių lietuvių pastangomis jis buvo pa­skelbtas atskira knygele prancūziš­kai. Bet laiškas buvo rašytas tokia degančia širdim, kad jis negalėjo ne­paliesti tų, kurie į širdį atsako. Pirmas ir didžiausias jo skelbėjas ir gar­sintojas buvo rašytojas Edgar Schaperis, gyvenąs Šveicarijoje. Daugu­mą savo pranešimų apie Baltijos valstybes jis baigdavo, perskaitydamas ištisai Lietuvos tikinčiųjų laišką. Laiško gilumas ir rašytojo įkvėpimas padarydavo tai, kad daugel klausyto­jų nesulaikydavo ašarų. Nuo šiol laišku rūpintis ėmė patys svetimieji.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Socialinės inžinerijos eksperimentai , Šiaurės Amerika

Algimantas Rusteika. Pasaulis, į kurį einame

52 Tiesos.lt redakcija   2019 m. gruodžio 21 d. 13:41

JAV Ajovos valstijoje esančiame Ameso mieste yra Jungtinė Kristaus bažnyčia. Virš bažnyčios durų išdidžiai kaba vaivorykštinė LGBT pasididžiavimo vėliava su užrašu „Dievas vis dar kalba“.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Istorija

Liudvikas Jakimavičius. Kinas, kinas, kinas

9 Tiesos.lt redakcija   2019 m. gruodžio 15 d. 2:41

Kolektyvinėje homo sovieticus sąmonėje ir pasąmonėje giliai įsišaknijo Vladimiro Iljyčiaus „estetinė“ aksioma: „Iš visų menų mums svarbiausias yra kinas“. Ne literatūra, ne muzika, ne vizualieji menai ir ne teatras, o kinas.

Na, iš tikrųjų kino galimybės kur kas platesnės nei išvardintų meno šakų, nes visas jas ypatingu būdu suima į save vaizdą, tekstą ir garsą. Plius – dinamiką, judėjimą, greitą scenovaizdžių kaitą, planų įvairovę ir šiomis priemonėmis kuriamą judresnę dramaturgiją. Trūksta tik kvapo, bet girdėjau, kad Holivudas jau kuria kino filmus ir su kvapais, kurie sklinda iš žiūrovo kėdės atkaltės, idant būtų pasiekta absoliuti kino meno tikroviškumo iliuzija ir sugestija.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė

31 Lietuvos politologas viešu laišku kreipėsi į prezidentą ir Seimo narius: palengvinus kelią į parlamentą, demokratijos Lietuvoje tik sumažės

34 Tiesos.lt redakcija   2019 m. gruodžio 13 d. 20:09

Seimas pritarė parlamento rinkimų kartelės mažinimui. Jei prezidentas šių pataisų nevetuos, per 2020 m. rinkimus į parlamentą pateks partijos, surinkusios 3 proc. rinkėjų balsų, o koalicijoms galios 5 proc. barjeras. Iki šiol partijoms galiojo 5 proc. kartelė, o koalicijoms – 7-ių.

Pateikiame viešą politologų laišką, kuriuo jie kreipiasi į prezidentą Gitaną Nausėdą ir Seimo narius.

Ko išties baiminasi 31-as laišką pasirašęs politologas? Kodėl antradienio pataisos jiems pasirodė tokios grėsmingos?

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 5 iš 181‹ Pirmas  < 3 4 5 6 7 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Emilijos kalba švenčiant 102-ąjį Lietuvos gimtadienį: „Po vieną mes esame niekas, o kartu ne tik tauta ir bendruomenė, bet ir šeima“

Būtina prisiminti. 1949 m. vasario 16 d. kovojančios Lietuvos Deklaracija ir jos signatarai

Irena Vasinauskaitė. Sveikinimas iš bunkerio

Verta prisiminti. Partizanas Jonas Gediminas Rudis-Rickus 1947 m. vasario 16-ąją: „Vėl žaliuos, klestės gyvenimas“

Algimantas Rusteika. Laiko liko nedaug

Geroji Naujiena: Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina, kas iš širdies Jojo ilgis

Eglė Mirončikienė. Ryžtingi kovotojai su vėliavnešiais, performeriais ir lipdukų klijuotojais, plečia puolimo frontą

Ramūnas Aušrotas. Sąžinės laisvę apribojo ir šveicarai, referendume sugriežtinę bausmes už seksualinių mažumų diskriminaciją ir neapykantos kurstymą

Pro Patria jaunimas kviečia į eitynes – Vasario 16-osios Liepsnų maršą

Vytautas Sinica. Vyksta stiprus nuprotėjimas

Algimantas Rusteika. Dėl vieno dėdė Marksas buvo teisus: naujieji jo bendražygiai viską verčia farsu

Algimantas Rusteika. Šią dieną

Ramūnas Aušrotas. Norite sumažinti ne(si)skiepijimo keliamą riziką? Nustokime skiepiję konvejeriu

Clotilde Armand. Rytų Europa Vakarams duoda daugiau, nei gauna

Verta prisiminti. Kazys Škirpa: mintys apie valstybę

Kroatijos teismas pripažino tos pačios lyties šeimoms teisę tapti vaiko globėjais

Algimantas Rusteika. O ką daryti, jei šeimos neturi, bet susirgai?

Neringa Venckienė. Apie teismų ir jų sprendimų nešališkumą

Kardinolas V. Sladkevičius siunčiamas į užmarštį?

Andrius Švarplys. Kaip artes liberales galėtų būti salele?

Ramūnas Aušrotas. Statistika kalba už save

SAS antiskandinaviška reklama sulaukė atoveiksmio: ar perlenkta lazda gali virsti bumerangu?

Kun. Robertas Skrinskas. Kremliaus troliai šeimininkauja ir lietuviškoje Vikipedijoje

Nida Vasiliauskaitė. Valstybė, kurios tarakonai nekokybiškai pakasyti – valstybė be ateities

Rasa Čepaitienė. Pakelk galvą, lietuvi!

Kun. Roberto Grigo replika: O, kad taip būtų!

Algimantas Rusteika. Nespirgėkit, čia ne apie visas

Rusų kalbos pamoka 30-taisiais atkurtos Nepriklausomybės metais: liaupsės sovietmečiui ir jį reanimuojančiam Putinui

Vytautas Rubavičius. Su kaimu prarandame gimtinės nuovoką

Rūta Janutienė „Iš savo varpinės“: Ar Dalia Grybauskaitė galėjo būti šantažuojama?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.