Svarbiausias, Šeimos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai , Šiaurės Amerika

JAV ambasada prie Šventojo Sosto iškėlė LGBT vėliavą

5 Tiesos.lt siūlo   2022 m. birželio 3 d. 18:53

laikmetis.lt

Jungtinių Valstijų ambasada prie Šventojo Sosto birželio 1 d., trečiadienį, iškėlė LGBT vėliavą. Taip ji paminėjo LGBT pasididžiavimo („Pride“, – red past.) mėnesio pradžią.

LGBT vėliava atsirado ant istorinio biuro pastato Romoje.

„Šiandien prasideda pride paradų mėnuo. Jungtinės Valstijos gerbia ir skatina visų žmonių, įskaitant LGBTQIA+ bendruomenės, lygybę ir žmogiškąją pagarbą“, – daugiaspalvės vėliavos iškėlimo priežastį aiškina ambasada.

Pagal Katalikų Bažnyčios mokymą, potraukis tos pačios lyties asmenims nėra nuodėmė, visi žmonės nusipelno pagarbos, nepriklausomai nuo rasės, tikėjimo, lyties ar seksualinės orientacijos. Tačiau homoseksualūs veiksmai laikomi nuodėme ir Bažnyčia tvirtina, kad „jokiomis aplinkybėmis jiems negali būti pritarta“.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Šeimos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Inga Drupienė. Atimdama motinystės išmokas TS-LKD atims ir saugią vaikystę

4 Tiesos.lt redakcija   2022 m. birželio 2 d. 20:15

Autorė yra medicinos psichologė, Nacionalinio susivienijimo Šiaulių skyriaus pirmininkė.

Pati prieš šešis metus turėjau laimę išeiti motinystės „atostogų“. Finansinės jų sąlygos buvo paprastos ir palankios motinai: pasirinkus vienerius metus auginti vaiką gaunama 100 procentų darbo užmokesčio. Pasirinkus auginti namuose dvejus metus skiriama 70 procentų pirmaisiais ir 40 procentų antraisiais motinystės „atostogų“ metais.

Logiška, kad per dvejus metus prižiūrint vaikelį, gaunama daugiau nei 100 procentų metinio atlyginimo – juk šie pinigai gaunami per dvejus metus.

Anksčiau galiojo, bet buvo panaikinta dar palankesnė išmokų tvarka.

Gaila, kad Lietuvoje neleidžiama papildomai užsidirbti gaunant motinystės išmokas. Bet reikia pripažinti, kad finansinės paskatos likti su vaiku namuose iki šiol buvo. Dabar TS-LKD siūlo naują motinystės „atostogų“ finansavimo tvarką, pagal kurią iki 18 mėn. auginant vaiką namuose būtų išmokama 60 procentų atlygio, o nusprendus auginti vaiką dvejus metus – pirmaisiais metais išmoka siektų 45 procentus, o antraisiais 25 procentus atlygio. Iš viso 70 procentų buvusių metinių pajamų, tačiau per dvejus metus. Kol kas pritarta šiuos apkartymus įvesti nuo šių metų rugpjūčio 1 dienos.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Šeimos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Okupacija: kaip iš mūsų atima šeimą. Teisininkų forumas

1 Tiesos.lt redakcija   2022 m. birželio 2 d. 20:11

Žurnalisto Valdo Vasiliausko sukviesti teisininkai nagrinėja valdančiosios daugumos parengtą šeimos sunaikinimo teisinį instrumentą.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Ugdymo politika, Šeimos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

LGBT braunasi į mokyklas

5 Tiesos.lt siūlo   2022 m. birželio 2 d. 20:06

Justina Gafurova | respublika.lt

LGBT „bendruomenė“ taikosi vis į jaunesnius. Neseniai buvo pristatytas projektas, kviečiantis moksleivius burtis į LGBT grupes mokyklose. Šilutėje panašus klubas jau veikia. Apie tai išgirdę mokinių tėvai pakraupo ir sako, kad seksualinių mažumų lytinė orientacija tampa priežastimi pulti bendramokslius ir net pedagogus.

Į „Vakaro žinias” kreipėsi Šilutės Vydūno gimnazijos mokinio mama, išgirdusi, kad mokykloje veikia LGBT grupė, o tėvai apie tai nieko nežino. „Kad mokykloje veikia kažkoks LGBT klubas papasakojo sūnus. Pasirodo, apie jį žino visi mokiniai ir mokytojai. Tik nesuprantu, kodėl nežino tėvai?” - stebisi Jolanta (tikras vardas ir pavardė redakcijai žinomi - aut. past.).

Jolanta sako, kad apie LGBT klubą moksleiviams sužinojusi kone atsitiktinai: „Mokykloje vyko susirinkimas, kuriame dalyvavo moksleiviai. Jo metu buvo keičiamasi įvairiomis idėjomis. Vienos mergaitės idėjai nebuvo pritarta, ir ji supykusi užsipuolė vaikus bei mokytoją, sakydama, esą jos idėjai nepritariama dėl to, kad ji yra kitokios orientacijos ir priklauso LGBT klubui. Ji sakė, kad yra diskriminuojama, nes - lesbietė. Nors susirinkime buvo sprendžiami su tuo nesusiję klausimai.”

Spaudimu užsiima ir pedagogai

Pasak Jolantos, apie LGBT moksleivių ir juos palaikančiųjų grupę žino vaikai ir pedagogai, tačiau ne visi tėvai.

„Niekada apie tai nebuvau girdėjusi. Net tėvų komitetas apie tai nieko nežino. Aš, kaip mama, norėčiau, kad tėvai būtų informuojami apie tokius dalykus.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Šeimos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Birželio 4 d. Vilniuje organizuojama vieša atsilyginimo malda dėl homoseksualizmo propagavimo

1 Tiesos.lt redakcija   2022 m. birželio 2 d. 19:58

Katalikų pasauliečių judėjimas „Katalikų Tradicija“ birželio 4 dieną, jau penktą kartą Vilniuje organizuojamų seksualinių mažumų eitynių metu, kviečia rinktis į prie Vilniaus Arkikatedros vyksiantį Atsilyginimo Rožančių, kurio metu bus meldžiamasi už Lietuvą ir siekiant atsilyginti Dievui už nepriimtiną šeimai ir santuokai idėjų skleidimą „Baltic Pride“ festivalio metu. Maldos pradžia numatoma 14 valandą, renkamasi prie Arkikatedros varpinės.

Organizatorių pranešime rašoma: „Pagal tradicinį katalikišką apibrėžimą, atsilyginimo aktas yra malda, turinti intenciją atlyginti už nuodėmingus veiksmus. Kadangi nuodėmė propaguojama viešai ir su valstybės leidimu, mes taip pat melsimės viešai.“

Tokia vieša malda organizuota ir 2019 metais, ČIA galima rasti vykusio renginio nuotraukas.

„Gyvename išskirtiniais laikais. Katalikiškosios Lietuvos sostinėje – Vilniuje – šiais metais jau penktą kartą vyks Lietuvos Gėjų Lygos (LGL) organizuojamo festivalio „Baltic Pride“ eitynės. Pasyviai stebinčiai visuomenės daugumai jos diegia ir skatina nepriimtiną ideologiją, homoseksualizmą ir genderizmą.

Šie dalykai brukami pasitelkus melą apie kovą už „naujas“ ir „pažangias“ idėjas, nuslepiant, jog žmogaus prigimtyje niekas iš esmės pasikeisti negali, kaip ir iš jos kylančioje prigimtinėje šeimoje. Skleidžiamas klaidingas požiūris, kuomet vakarietiškumas tapatinamas su „Baltic Pride“ organizatorių propaguojamomis idėjomis, nutylint, kad prigimtinė šeima buvo pamatas, ant kurio išaugo pati Vakarų civilizacija, o pirmoji įgyvendinta marksistinė revoliucija, ypatingai puolusi šeimos instituciją ir propagavusi palaidą seksualinį elgesį, įvykdyta Rusijoje”, - teigia organizatoriai.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Šeimos politika, Europa

Vengrija karūnuota Europos santuokų sostine

2 Tiesos.lt redakcija   2022 m. birželio 1 d. 21:33

Tvirta Budapešto šeimos politika siejama su augančiu santuokų skaičiumi, dėl ko per dešimtį metų gimė 200 000 daugiau vaikų.

Pasak Eurostat gegužės mėnesio pranešimo, Vengrijoje susituokusių porų skaičius vienam gyventojui yra didžiausias Europos Sąjungoje, ir tuo pat metu pastarąjį dešimtmetį stebimas ryškus gimstamumo augimas.

Santuokų skaičiui ES nuo 1960-ųjų būdingas mažėjimas, jis nukrito nuo 8 santuokų tūkstančiui gyventojų iki tik 3,2 šiuo metu. Ypač katastrofiški santuokoms buvo 2020 metai, kai per visą ES jų teįvyko 1,4 milijono, lyginant su 1,9 milijono metais anksčiau. Eurostat aiškina šį ryškų sumažėjimą priemonėmis, taikytomis kovoti su Covid-19 plitimu, bet vien tai negali paaiškinti precedento neturinčio nuosmukio.

Nepaisant labai prastos santuokų būklės Europoje, svarbu suskirstyti skaičius pagal šalis, daugiausia dėmesio skiriant šalims, turinčioms didžiausią ir mažiausią santuokų skaičių vienam gyventojui. ES valstybės narės, kur santuokų skaičiaus santykis su gyventojų skaičiumi yra didžiausiais, buvo Vengrija (6,9 santuokos 1000 žmonių), po jos sekė dvi Baltijos valstybės: Latvija (5.6) ir Lietuva (5.5). Italijoje (1,6), Portugalijoje (1,8), Ispanijoje ir Airijoje (abiejose po 1,9), priešingai, buvo nustatytas mažiausias santuokų dažnis.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Šeimos politika, Partijos, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Vytautas Radžvilas. Teisingi balsavimai – jau beverčiai

16 Tiesos.lt redakcija   2022 m. birželio 1 d. 21:25

ieni metų metais apsimetinėjo, kad kovoja už Lietuvą ir ją gina, kiti vaidino, jog jais tiki. Visiems buvo patogu. Įsiteigtas parodomasis patriotizmas ramina sąžinę ir kartu nieko nekainuoja. Teatre žiūrimos ir tikrovėje išgyvenamos dramos ar net tragedijos iš esmės skiriasi. Laikas tai pripažinti. Straipsnyje siekiama atkreipti dėmesį į kelis svarbius dalykus:

– TS-LKD vadinamasis „krikdemiškas sparnas“ jau daugelį metų yra paklusnus ir labai naudingas įrankis partijos vadovybės rankose. Klusniai atlikdamas „sisteminės opozicijos“  partijos viduje vaidmenį ir teatrališkai pasispyriodamas ar net išoriškai priešgyniaudamas tariamai alternatyviais balsavimais, jis padeda sukurti ne tik „skėtinės partijos“ įvaizdį, bet ir iliuziją, kad vadovybės iš anksto nulemti ideologiškai „teisingi“ sprendimai atspindi partijos daugumos valią, neva gimsta demokratinėse ir laisvose diskusijose ir todėl iš principo visada gali būti kitokie.

– TS-LKD frakcijos Seime krikdemų sparno atstovų „vertybinės“ kalbos ir „teisingi“ balsavimai nėra joks tikrosios jų politinės pozicijos liudijimas; priešingai, tai yra itin geras ir pamokomas pavyzdys, kaip toks elgesys virsta patrauklia ir apgaulingai klaidinančia visai kitokių, negu viešai deklaruojamos, pasaulėžiūrinių ir vertybinių nuostatų maskuote. Ją išduoda ir leidžia atpažinti tik atotrūkis tarp žodžių ir veiksmų. Kiek tarp šio sparno atstovų yra tikrų ir nuoširdžių krikščioniškų vertybių ir prigimtinės šeimos gynėjų paaiškės tik tada, kai netrukus taps žinoma, kurie iš jų vis dėlto išdrįs ir pasiryš žengti vienintelį jų požiūrio ir ketinimų nuoširdumą galintį patvirtinti žingsnį – išeis iš TS-LKD frakcijos.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Šeimos politika, Partijos, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Vytautas Sinica. Kodėl TS-LGBT ir ką daryti krikdemams?

5 Tiesos.lt redakcija   2022 m. birželio 1 d. 21:21

Artėja seksualinių mažumų pasididžiavimo renginių savaitė ir reikia manyti, kad TS-LKD bendruomenė ir ypač atstovai Seime ruošiasi dalyvavimui, perka vėliavas ir lygina kostiumus, o gal net eis apsinuoginę. Reikia ruoštis, nes partija lėtu užtikrintu žingsniu tapo TS-LGBT, t.y. pagrindine, didžiausia ir nepakeičiama LGBT reikalavimų rėmėja, stūmėja ir lobintoja Lietuvoje. Iš inercijos ir įpratimo toks vertinimas gali stebinti, bet nėra jokio reikalo stebėtis, nes šiandien:

– Beveik visi TS-LKD atstovai Seime balsuoja už LGBT reikalavimus;
– Be tokio jų palaikymo Seime niekada negalėtų praeiti joks LGBT reikalavimas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Sveikatos apsaugos politika, Šeimos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Ramūnas Aušrotas. Jei turėsime beždžionių raupų židinį Lietuvoje, už tai bus atsakingi Baltic Pride rengėjai ir žiniasklaida

9 Tiesos.lt redakcija   2022 m. birželio 1 d. 21:11

Gegužės 22 d. PSO paskelbė rekomendacijas dėl beždžionių raupų, skirtas gėjams, biseksualams ir kt, kurie turi lytinius santykius su vyrais.* Tokiu būdu pripažįstama, jog šios socialinės grupės atstovai šiuo metu turi padidintą epidemiologinę riziką užsikrėsti ir užkrėsti kitus šia liga.

PSO taip pat pabrėžia, jog „dabartinio protrūkio kontekste labiau pažeidžiami gali būti ir transseksualūs asmenys bei asmenys, priskiriantys save gender lyčių spektrui.“**

Gairėse teigiama, jog „beždžionių raupais galite užsikrėsti, jei turite artimą fizinį kontaktą su asmeniu, kuriam pasireiškia ligos simptomai. Tai apima tiek prisilietimus, tiek kitą artimą santykį.

Beždžionių raupai gali plisti artimo odos kontakto metu lytinių santykių metu, įskaitant bučinius, prisilietimus, oralinį ir penetracinį seksą su asmeniu, kuriam pasireiškė ligos simptomai.“

PSO rekomentuoja vengti artimo kontakto su asmeniu, kuriam pasireiškia simptomai. Kitaip tariant, pataria vengti atsitiktinių ir rizikingų lytinių santykių. Gairėse tai pat įspėjama, jog prezervatyvai nuo beždžionių raupų apsaugoti negali.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Šeimos politika, Žiniasklaida, Socialinės inžinerijos eksperimentai , Šiaurės Amerika

Netflix personalo gretose valymas – atsisakoma „nubudusiųjų“ kultūros

6 Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 31 d. 20:26

Antradienį sklaidos milžinas Netflix atsisakė 150 darbuotojų, daugelis iš kurių dirbo kuriant ir skatinant projektus, sutelkiančius dėmesį į „atstumtąsias grupes“. Be jų, įmonė dar atleido apie 70 darbuotojų, kurie dirbo jų socialinių medijų ir publikavimo komandoje, įskaitant „Strong Black Lead“, „Golden“, „Con Todo“ ir „Most“, taip pat skirtų taip vadinamoms atstumtosioms grupėms.

Netflix susitraukimas 290-čia samdomų darbuotojų nukreiptas į įmonės labiausiai „nubudusius“ ir „prieš rasizmą nusiteikusius“ darbuotojus, aktyviai veikusius kaip „kovotojai už socialinį teisingumą“ (social justice warriors) socialinėse medijose.

Priežastis, paskatinusi sklaidos milžiną atleisti tiek žmonių buvo žymus pajamų sumažėjimas ir pastebimas prenumeratorių skaičiaus kritimas. Dalies žiūrovų pasitraukimas aiškinamas taip pat ir gausiu identiškumo politikos pateikimu.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 6 iš 79‹ Pirmas  < 4 5 6 7 8 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

COVID-19 metu pertrauką turėję virusai sugrįžo – ir elgiasi netikėtai

„KyivPride“ pareikalavo atleisti Arestovičių dėl pareiškimų apie LGBT asmenis, o jis atsakė

Kazimieras Garšva. Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose diskriminuojami lietuviškų gimnazijų mokiniai

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.